INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
BRED SAMLING I MOTSTANDEN MOT STATSKUPPET!
Statskuppet fjerner Bibelen som øverste norm for statens moral og som grunnleggende læregrunnlag for den kristne tro. Derfor vil statskuppet påvirke hele det norske folket på en meget negativ måte! Selv om «folket vil bedrages», så finnes det heldigvis våkne mennesker i flere leire. Personer som vi ikke nødvendigvis er på linje med, f.eks. i livssyn eller teologi. I motstanden mot statskuppet må vi alle stå sammen, slik som vi gjorde det da tyskere og nazister ville overta folk og land. Du vil ha stor nytte av å gå inn på nettstedet www.dettalteord.com. Ivar Kristianslund.