INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Høyesterett, Grunnloven § 2, Børredommen og Kongens vetorett - Av Jørgen Høgetveit
Man tenker feil når man hevder at Børre Knudsendommen har forandret Grunnloven og § 2. Gr.l. blir ikke opphevet om høyesterettsdommerne fatter et feil vedtak i strid med hele Gr.l.`s ånd og bokstav. Loven står der fortsatt – derfor arbeider man selvsagt med å forandre den! Dette er klart ulovlig iht Grl. §112.

I USA gir man ikke opp som i Norge. Her fortsetter man kampen for å skifte
ut dommerne slik at man kan få en ny og riktig dom. Hvorfor er kirkefolket så påståelig om at Børredommen har forandret Gr.l.?? Det er et interessant spørsmål. Ser man ikke at den norske stat mister sitt velprøvde tusenårige rettsfundament av rett, frihet og orden? Basis for menneskesyn og folkestyret.

Vedr. Kongen, så ba han om å få beholde §§ 2 og 4. Førstnevnte ble ødelagt og § 4 ble amputert. Men Kongen har utsettende veto – og det ville være en god markering og svært nyttig at han benyttet den nå - for det ville være rett og da ville man antagelig ikke få ødelagt Gr.l. før 17. mai 2014 og hele ”festivitasen” deres ville gå i vasken for Eidsvoll – og vi ville vinne tid for å snu denne store villfarelsen og ødeleggelsen av Norges kristne RETTSFUNDAMENT.

Dessuten er det sentralt å referere til Kongen for de protesterende – for da er det ikke så enkelt å henføre de protesterende til ”ekstreme – fundamentalister” som man ikke behøver å ta på alvor og som man ynder som retorikk.

Mvh

Jørgen Høgetveit