INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
LINE HENRIETTE HJEMDAL OG STATSKUPPET
BIBELEN FJERNES. I Fredrikstad Blad 20.04.2012 blir tidligere KrF-leder i Sarpsborg, Inger Marit Sverresen, angrepet av Line Henriette Hjemdal (LHH) fra KrF. LHH’s referanse til hans Nielsen Hauge er en følelsessak som er helt irrelevant i denne sammenhengen. Katolikker, metodister, baptister og pinsevenner har heller ingen grunn til å takke LHH og KrF! Det er et ubestridelig faktum at dagens grunnlov forplikter staten på Bibelen som øverste moralnorm. Og videre at den forplikter Den norske kirke på Bibelen som øverste norm for tro, lære, liv og bekjennelse. Et like urokkelig faktum er det at Bibelen fjernes fullstendig som norm for både stat og kirke i det nye grunnlovsforslaget. Det forundrer meg meget hvis de nevnte kirkesamfunnene betrakter dette stats- og kirkekuppet som en fordel!

HUMAN-ETISK FORBUND ER IKKE BARE ANTIKRISTELIG! LHH tåkelegger det faktum at Human-Etisk Forbund (HEF) er opptatt av andre ting i forbindelse med grunnlovsforandringene enn det som sanne bibeltroende kristne burde være opptatt av. At HEF ikke er fornøyd med forandringene betyr på ingen måte at kristne har grunn til å være fornøyd! Siden HEF forsøker å tenke prinsippielt, opptrer forbundet faktisk mer kristelig enn KrF på en del punkter.
HEF skriver f.eks. i en høringsuttalelse: «Statens rolle i kirkestyret oppheves ikke, men overføres i konstitusjonen fra kongen/Kongen i statsråd til Stortinget.» Videre: «I motsetning til for kongens og regjeringens del ligger det ikke beskrankninger i form av å kreve bekjennelse/medlemsskap i Dnk for lovgiver.» Videre: «Det blir en pussighet dersom Dnk selv får rett til å tilsette [proster og biskoper], mens det politiske miljø legger detaljerte føringer i lov for hvordan dette skal skje.»

ISLAMS LANGSIKTIGE MULIGHETER. HEF ønsker en fullstendig avkristning av staten og et fullstendig skille mellom kirke og stat. Forbundet er misfornøyd med at det ikke går fort nok! Islam vil selvsagt få nye muligheter hvis Grunnloven steg for steg avkristnes, slik som Human-Etisk Forbund ønsker.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com