INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
KRISTIANSLUND SVARER PÅ ANGREP FRA KrF-POLITIKEREN KARL JOHAN HALLARÅKER
ER KRISTIANSLUNDS ANNONSE USAKLIG OG INJURERENDE?

STATSKUPPET: I avisen Dagen, fredag 13. april 2012 hadde jeg en annonse med følgende overskrift: PLANLAGT STATKUPP I NORGE 21. MAI 2012!! I Vårt Land 18. april beskylder Karl Johan Hallaråker meg for «toppen av usaklege påstandar». Videre skriver han: «Her insinuerer han statskupp.» Derfor må jeg stille noen spørsmål til Hallaråker:

Vil han nekte for at både staten og kirken er forpliktet på Bibelen i følge Grunnloven § 2 og Christian den femtes norske lov? Vil han nekte for at all formell forpliktelse på Bibelen både for staten og for kirken blir borte i det nye grunnlovsforslaget? Mener Hallaråker at det er for sterkt å betegne dette som et statskupp?

KrF’s ROLLE: Annonsen slutter slik: Ingen må la seg forlede av politikernes falske og snedige argumentasjon i denne saken. 2012 er like alvorlig som 1940! KrF’s opptreden har likhetstrekk med landssvikernes opptreden i 1940-45. Statsminister Bondevik og helseminister Høybråten hadde ansvar for drap av mange flere norske liv i sin regjeringstid enn Hitler og Quisling hadde under hele peioden 1940-45. Dessuten tok KrF-statsråder initiativ til å avsette bibeltro prester. Nå er KrF med på å fjerne all bibelforankring både for Den norske kirke og for staten i Grunnloven. Igjen opplever vi et landssvik. Vi ble tatt på senga i 1940 på grunn av politikeres udugelighet. La det ikke skje igjen!

Hallaråker kommenterer dette ved å skrive at jeg «kjem med uhyrlege injurierande angrep på KrF og særleg Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten.» Derfor må jeg stille følgende spørsmål til Hallaråker: Mener han at Statsministeren og Helseministeren ikke har ansvar for de fosterdrapene som foregår på norske sykehus? Hvem er det i tilfelle da som har ansvar? Vil Hallaråker nekte for at det skjedde drap av mange flere norske liv på norske sykehus mens de to KrF-erne var ministre enn de anslåtte ca 10 000-12000 nordmennene som Hitler og Quisling greide å ta livet av under hele perioden 1940-1945? (Personlig drepte vel Hitler og Quisling ingen, men de fikk andre til å gjøre det!!) Vil Hallaråker nekte for at KrF-statsråder har tatt initiativ til å avsette bibeltro prester? Er ikke alt dette i sum landssvik?

Er det Kristianslund eller Hallaråker som «kjem med uhyrlege injurierande angrep». Hvorfor går ikke Bondevik, Høybråten og Hallaråker til injuriesøksmål mot meg hvis de har noe å fare med? Jeg skal love å ikke bli uvenner med dem eller legge dem for hat om de gjør det! Jeg vil gjerne at sannheten skal komme fram.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr.Scient. Ph.D.