INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
BORG-BISPENS BIBEL-BLØFF - Av Ivar Kristianslund (Verken Dagen eller Vårt Land ville ha denne artikkelen.)
I forbindelse med en radiodebatt som jeg hadde med biskopen den 13. april, sendte NRK Østfold meg kopi av en nylig publisert avisartikkel av biskop Atle Sommerfeldt. Tid og sted for publikasjonen har jeg ikke fått opplyst. Der skriver biskopen bl.a.: «Bibelens skapelsesberetninger og de første 11 kapitlene i vår Bibel handler ikke om når Gud skapte verden eller hvor lang tid han brukte.» Og videre: «Bibelen har ingen intensjon om å beskrive historiske hendelser. . . .»

Biskopen opptrer her som en liten Antikrist. (Antikrist betyr imot Kristus eller i stedet for Kristus). Biskopen taler nemlig Jesus midt imot! Dette er lett å dokumentere, f.eks. ved å vise til Johannes 10,35 hvor Jesus sier: «Skriften kan ikke settes ut av kraft.» Jesus utnytter ofte små detaljer i sitatene når han argumenterer ut fra Det gamle testamente. Hvordan kan biskopen si at han tror på Jesus, når han fornekter Jesu bibelforståelse? Det hjelper ikke at store deler av kirkeledelsen og det teologiske miljøet har beslektede synspunkter. Hva som er sant avgjøres ikke ved flertallsvoteringer! Biskopens «synseteologi» holder ikke mål! Den er «opium for folket», selv om biskopen selvfølgelig også forkynner mye som er sant og riktig.

Jeg har tidligere skrevet at en biskop som har så liten tro på Bibelen som Sommerfeldt bør søke avskjed i redelighetens navn. Det ventes mer av en biskop enn av en nyomvendt. Et menneske kan selvsagt bli frelst ved bare å tro på Johannes 3,16. Men hvis han slår seg til ro med dette, uten å interessere seg for hele Bibelen, kan han lett falle fra, eller skade seg selv på annen måte. En biskop bør være en ressursperson som kan hjelpe mennesker videre på sannhetens grunn. Jakob 3,1: «Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom.»

Sommerfeldts bibeltolkning er i stor grad bibelfornekting. Det er ikke vi som tror på Bibelen som «lager falske anstøt og stiller seg i veien for den som vil tilhøre den kristne kirke.» Nei, det er biskopen og likesinnede som lager anstøt! Deres falske teologi river i stykker Bibelen og gjør den til en bok som det er umulig å finne ut av. Derfor er det få av Sommerfeldts disipler som finner det nyttig å studere Bibelen. Hvis man derimot tar alle Bibelens ord på alvor, faller brikkene pent på plass - etter hvert! Bibelen blir den åndelige næringskilden som Herren har ment at den skal være. Martin Luther oversatte hele Bibelen fra hebraisk og gresk til tysk for at vanlige mennesker skulle bli i stand til å studere den på egen hånd.

Hvorfor i all verden skal vi tro på biskopens subjektive forslag om at noe skal strykes og noe skal leses i Bibelen? Sommerfeldt er vel ikke større enn Jesus og Jesu apostler og evangelister? Biskopen gir inntrykk av å ha brukt mye mer tid på å lese kommentarer til Bibelen enn på å studere selve Bibelen. Det virker også som om han har liten peiling på vitenskapelig metodelære.

Biskopen bør svare på noen konkrete spørsmål. (1) Hvorfor tror han mer på «vitenskapen» enn på Bibelen? (2) Hvordan kan han påstå at «Bibelen har ingen intensjon om å beskrive historiske hendelser» når Bibelen vitterlig er full av detaljerte beskrivelser av dette slaget? (3) Hva er det ved grunnteksten som får biskopen til å tvile på skapelsesberetningen og skapelsen av mennesket? (4) Hva er problemet med introduksjonen av Kains hustru? (5) Vet ikke biskopen at teoriene om «milliarder av år» bygger på en rekke forutsetninger som har karakteren av antagelser? (6) Ser biskopen helt bort fra at Bibelen lærer om seg selv at den er inspirert av Gud? (7) Hvordan kan biskopen påstå at han tror på Jesus, når han forkaster Jesu måte å lese Bibelen på? (8) Hvorledes kan biskopen anerkjenne homoseksuelt samliv når Bibelen, både GT og NT, så sterkt og tydelig fordømmer dette? (9) Hvorfor gjengir evangelisten Lukas (Luk 3,23-38) hele Jesu ættetavle helt tilbake til Adam, hvis den første delen av denne ættetavlen fam til Abraham ikke er historisk? Mange flere spørsmål kunne ha vært stilt!
Er ikke biskopen redd for å bli rammet av Jesu ord i Matt 18,6-7: «Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. 7 Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!»

Tune den 17, april 2012
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com