INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
KrF-KRITISK ANNONSE I AVISEN DAGEN OM STATSKUPPET
PLANLAGT STATKUPP I NORGE 21. MAI 2012!!

OPPFORDRING TIL ALLE NORDMENN: STANS STORTINGETS STATSKUPP! BRUK ALLE MIDLER SOM STÅR I DIN MAKT, OG SOM ER FORENLIGE MED "DEN EVANGELISK-LUTHERSKE RELIGION" SOM ER NORGES OFFENTLIGE RELIGION!

En enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomite har nylig foreslått at stortinget skal vedta den største grunnlovsforandringen i historien. Forslaget er identisk med en avtale som alle partiene på stortinget ble enige om i 2008. Forandringene er helt klart i strid med § 112 i Grunnloven, og er derfor ulovlige. Likevel vil de bli vedtatt, fordi partiene har bestemt seg for å praktisere styreformen STORTINGSDIKTATUR som betyr at man i paksis ser bort fra Grunnloven og fra Konstitusjonens maktfordeling mellom storting, konge og domstoler. Partiene benytter seg av det faktum at folket vanligvis ikke reiser seg i tide, men sover til partiene har lurt dem.

Etter planen skal kuppet gjennomføres ved vedtak på stortinget den 21. mai 2012. Det må ikke skje!!! Tro ikke på alle løgnene som vil bli servert i denne sammenhengen. Konsekvensene av kuppet er at Norges tusenårige historie som en kristen nasjon vil bli avsluttet i løpet av kort tid. Men det vil også få veldig mange andre negative konsekvenser. Blant annet har de spede stemmene som ønsker at Norge skal bli en muslimsk stat i realiteten vunnet en kjempeseier! Det vil bli mye lettere å påtvinge folket EU-medlemsskap. Kuppet er like uheldig for ikke-kristne som for kristne!

Ingen må la seg forlede av politikernes falske og snedige argumentasjon i denne saken. 2012 er like alvorlig som 1940! KrF’s opptreden har likhetstrekk med landssvikernes opptreden i 1940-45. Statsminister Bondevik og helseminister Høybråten hadde ansvar for drap av mange flere norske liv i sin regjeringstid enn Hitler og Quisling hadde under hele peioden 1940-45. Dessuten tok KrF-statsråder initiativ til å avsette bibeltro prester. Nå er KrF med på å fjerne all bibelforankring både for Den norske kirke og for staten i Grunnloven. Igjen opplever vi et landssvik. Vi ble tatt på senga i 1940 på grunn av politikeres udugelighet. La det ikke skje igjen! Les mer på www.ikrist.com!

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr.Scient. Ph.D.