INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
STANS STATSKUPPET FØR DET ER FOR SENT!!
En enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomite foreslår i disse dager at stortinget skal vedta den største grunnlovsforandringen i historien. Forslaget er identisk med en avtale som alle partiene på stortinget er blitt enige om. Forandringene er helt klart i strid med § 112 i Grunnloven, og er derfor ulovlige. Likevel vil de bli vedtatt, fordi partiene har bestemt seg for å praktisere styreformen STORTINGSDIKTATUR som betyr at man i paksis ser bort fra Grunnloven og fra Konstitusjonens maktfordeling mellom storting, konge og domstoler. Partiene benytter seg av det faktum at folket vanligvis ikke reiser seg i tide, men sover til det er for sent.
Planen er at kuppet skal gjennomføres ved vedtak på stortinget den 21. mai 2012. Det må ikke skje!!! Tro ikke på alle løgnene som vil bli servert i denne sammenhengen.
Konsekvensene av kuppet er at Norges tusenårige historie som en kristen nasjon vil bli avsluttet i løpet av kort tid. Men det vil også få veldig mange andre konsekvenser. Blant annet har de spede stemmene som ønsker at Norge skal bli en muslimsk stat i realiteten vunnet en kjempeseier!
Ingen må la seg forlede av politikernes argumentasjon i denne saken som er meget snedig og falsk. Det som nå skjer er like alvorlig som det som skjedde i 1940! KrF spiller en liknende rolle i denne sammenhengen som nazistenes Nasjonal Samling med Vidkun Quisling spilte i 1940-45. Den gangen ble dette kalt landssvik. Vi ble tatt på senga i 1940 på grunn av politikeres udugelighet. La det ikke skje igjen!
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr.Scient. Ph.D.