INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
DAGRUNN ERIKSEN FORVRENGER GRUNNLOVEN
I følge Dagen 17.03.2012 uttaler Dagrun Eriksen (DE) følgende: «Paragraf 2 i Grunnloven er blitt tolket som en verdiparagraf. Men i realiteten er formuleringen en paragraf som binder kirken til staten.» Hun sier altså her at § 2 ikke er en verdiparagraf. Men i neste avsnitt sier hun det stikk motsatte. Her er det viktig for henne at § 2 skal være en verdiparagraf «også i framtiden». Da må den ha vært det før!
Ja, i sannhet, § 2 er en verdiparagraf! I det følgende vil jeg underbygge dette ved å referere til paragrafnummer i den opprinnelige grunnloven av 1814. (Se www.lovdata.no.) I § 2 er det nevnt tre forhold som ikke har noe som helst med kirkeordningen å gjøre. Det står heller ikke noe der som binder kirken til staten. Hvis DE er uenig med meg, har hun valget mellom ett av to: Enten må hun fortelle oss hvor vi finner verdiparagrafen i Grunnloven, eller så påstår hun altså at Grunnloven aldri har hatt noen verdiparagraf, og det høres jo veldig rart ut!
Det er ikke § 2, men § 15 og § 16 som binder kirken til staten. At § 2 er en verdiparagraf går også klart fram av § 8, § 11, § 12, §15, §44 og §93. Da Høyesterett avsa sin dom over abortmotstanderen Børre Knudsen, foretok retten den samme forfalskningen av § 2 som den DE står for. Det var ikke mulig å felle Knudsen på annen måte! Grovt regnet er en halv million ufødte babyer hittil blitt myrdet for statens regning som en følge av denne uprofesjonelle og tvers igjennom falske tolkningen!
Det er riktig som DE hevder at forandringen kaster Luther ut av Grunnloven. Men Bibelen blir kastet ut sammen med Luther! Norsk lov bestemmer nemlig at Bibelen skal være høyeste norm for Den evangelisk lutherske religion. Det nye verdigrunnleget «vor kristne og humanistiske arv» åpner for abort, homoekteskap og mye annen djevelskap som ikke har noe som helst med kristendom å gjøre. Derfor er det klokt av alle kristne å holde på Luther i grunnlovssammenheng! For øvrig er den foreslåtte forandringen ulovlig fordi den «motsier Grunnlovens prinsipper og forandrer Konstitusjonens ånd» (§ 110).
Tune den 17. mars 2012
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.