INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
ØVRIGHETEN ER FORPLIKTET PÅ BEGGE LOVENS TAVLER - Av Ivar Kristianslund
Noen mener at øvrigheten bare er forpliktet til å holde bud nr 4-10 ( Luthers nummerering). Disse budene gjelder forholdet til vår neste. Bud nr 1-3 gjelder vårt forhold til Gud. De sistnevnte budene hører hjemme i det åndelige regimente, mener man. Å kreve at staten skal respektere bud 1-3 er å blande sammen det åndelige og det verdslige regimente, hevdes det.
Man glemmer da at alle mennesker står ansvarlige overfor Gud. Øvrigheten er ikke en upersonlig institusjon som står ved siden av Gud. Nei, øvrigheten består av enkeltpersoner som er Guds tjenere i sin utøvelse av myndighet. De skal tilbe Gud også ved sitt arbeid og lyde ham mer enn mennesker. En dag skal de avlegge regnskap overfor oppdragsgiveren.
I en gammel salme finne vi følgende kloke strofe: «Tvang til tro er dårers tale.» Øvrigheten skal ikke tvinge fok til å bli kristne. Troen kommer av forkynnelsen. Rom 10,17. Troens forkynnelse har det åndelige regimente hovedansvaret for. Øvrigheten skal la de ikke-kristne få være i fred og gi dem lik behandling i alt som hører legemet til. Men øvrigheten skal, når den utfordres, gi klart til kjenne at Jesus er veien, sannheten og livet.
Det er øvrighetens oppgave så vidt mulig å få folk til å leve i overensstemmelse med Guds bud i det ytre. Derfor skal alle lover som øvrigheten gir harmonere med de ti bud. I den grad det er hensiktsmessig, skal synd straffes. Legemsbeskadigelse, drap, visse former for hor, tyveri, løgn og bedrageri er synder som det er naturlig for øvrigheten å straffe.
Øvrigheten skal ikke prøve å være livssynsnøytral. Det er verken ønskelig eller mulig. Øvrigheten skal ha en klar kristelig profil. Det er nemlig forskjell på sannhet og løgn. Gud dømmer den skyldig som støtter løgnen. Grunnloven § 2 i sin nåværende form er et meget godt fundament for øvrigheten.