INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Toregimentslæren og Grunnloven §2 (Dagen 06.02 og 10.02):
Jesu ord: «Mitt rike er ikke av denne verden» (Joh 18,36) beskriver nåderiket i det åndelige regiment som også er et evig rike. Men disse ord betyr ikke at det verdslige regiment skal overlates til Djevelen! Nei, Romerne 13, 1-7 om øvrigheten viser tydelig at det verdslige regiment er Guds regiment hvor Guds lov skal gjelde.

En konge, statsminister, stortingsmann, dommer, eller annen person med innflytelse i det verdslige regiment bør gå helhjertet inn for at Guds 10 bud skal gjelde også i dette regiment. I Norge vil han da naturligvis bli kalt en trangsynt mørkemann og moralist. Det er bl.a. i slike situasjoner jeg mener at det ikke er forbudt å forkynne evangeliet også i det verdslige regiment. Det kan bli nødvendig for en tjenestemann å fortelle kolleger at Jesus er veien, sannheten og livet, siden loven på en måte bare er halve sannheten. Kraften til å holde loven ligger jo i evangeliet!

Grunnloven § 2 representerer ikke i seg selv en sammenblanding av regimentene. Det § 2 gir klart uttrykk for er to forhold:
(1) Den kirken som norske konger grunnla for tusen år siden skal fortsatt være evangelisk- luthersk. Det betyr i følge Christian den femtes norske lov at Bibelen skal være øverste norm.
(2) I det verdslige regiment skal ingen lov være i strid med Bibelens moral. Kort uttrykt skal lovene harmonere med de 10 bud og nestekjærlighetsbudet.

Det finnes ingen fornuftig grunn til å fjerne disse bestemmelsene fra Grunnloven. Fjerningen er dessuten ulovlig i følge § 112. Grunnlovsendringen vil nemlig forandre Grunnlovens prinsipper og ånd.