INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
LIVSSYNSNØYTRALITET ER UMULIG - Av Ivar Kristianslund
LIVSSYNSNØYTRALITET ER ET UKLART, FORFØRENDE OG UNYTTIG BEGREP!
Et livssyn er en religion eller en annen oppfatning av livets opprinnelse, mål og mening. Eksempler er ateisme (man hevder at Gud ikke eksisterer), agnostisisme (man vet ikke om Gud eksisterer), humanisme (mennesket forsøker å overta Guds plass). «Livssynsnøytralitet» er et ord som klinger fint i ørene på mange toneangivende personer i Norge.
De som ivrer sterkest for «livssynsnøytralitet» legger i dette at alle religioner og øvrige livssyn skal behandles likt. Og de vil ha andre til å tro at dette er en edel og upartisk holdning.
Legg merke til at den slags livssynsnøytralitet fungerer tilfredsstillende bare hvis minst en av følgende to betingelser er oppfylt: (1) Alle livssyn er faktisk like sanne og gode. (2) Det er fullstendig uvesentlig og uinteressant hvilket livssyn man har. Men det er innlysende at ingen av de to forutsetningene er oppfylt. Konklusjonen blir derfor: Denne form for livssynsnøytralitet bør bekjempes!
La oss illustrere dette. Vi tar for oss noen personligheter som f. eks. Hans Nielsen Hauge, Vidkun Quisling, Fritjof Nansen, Saddam Hussein, Martin Luther, Adolf Hitler, Albert Schweitzer, Josef Stalin, Mor Theresa og Florence Nightengale. Det finnes kanskje både sannhet og løgn, godhet og ondskap i alle de livssyn som disse menneskene representerer. Men det er innlysende at: (1) Noen av disse livssyn representerer mer av sannheten og godheten enn andre. (2) Det er slett ikke uvesentlig og uinteressant hvilke av disse livssyn som får dominere enkeltmennesker og samfunn!
HVA ER "NØYTRALITET"? OFTE ER DET FEIGHET ELLER PARTISKHET
I en konflikt mellom to land eller to personer er nøytralitet - kort uttrykt - at man lar være å hjelpe noen av partene. Men ved ikke å gripe inn gir man den ene parten større sjanse til å vinne enn dersom man hadde tatt parti. Dersom man er vitne til at en 30 år gammel mann forsøker å voldta en 12 års gammel jente, vil nøytralitet være meget kritikkverdig. I virkeligheten må nøytralitet ofte karakteriseres som feighet eller partiskhet.
Nøytralitet i forhold til en konflikt mellom to nasjoner, to personer eller to livssyn vil oftest bety støtte til urettferdigheten eller løgnen. (Selv om det i visse tilfelle etter en totalvurdering kan være klokt å ikke blande seg inn.) De nasjoner som var nøytrale i forhold til Hitler gjorde det lettere for ham å vinne. Hvis to av dine venner er anklaget for mord og det er klart at en av dem er den skyldige, vil du i realiteten støtte den skyldige dersom du stiller deg "nøytral" i forhold til spørsmålet å finne sannheten.
LIVSSYNSNØYTRALITET ER UMULIG
Å være livssynsnøytral, i den forstand at man ikke påvirker resultatet, er ganske enkelt en umulighet! La oss illustrere dette ved et enkelt bilde: En lokomotivfører blir ringt opp på toget og fortalt at et møtende tog nærmer seg med full hastighet, slik at det brygger opp til en forferdelig kollisjon i løpet av få minutter. Han mener at beskjeden like gjerne kan være falsk som ekte og spekulerer på hvorledes han skal forholde seg nøytral til budskapet. Han kan la være å bry seg om oppringningen. Er dette nøytralitet? Eller han kan ta sine forholdsregler for å unngå kollisjon. Er dette nøytralitet? Nei, han er nødt til å ta stilling til budskapet. Slik er det også med det kristne budskapet!
Jesus illustrerer dette ved to utsagn: (1) «Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer.» (Matt 12:30.) (2) «For den som ikke er imot oss, er for oss.» (Mark. 9,40.) En sammenlikning av disse to skriftstedene viser at det bare gis to muligheter. Altså: Hvis du ikke er med Jesus, er du imot ham. Og hvis du ikke er imot Jesus så er du med ham. Du er låst fast! DET NYTTER IKKE Å SI AT DU IKKE TAR STILLING TIL JESUS! Vi kan konkludere med at ordet nøytralitet brukt i livssynssammenheng er et BEDRAG!