INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
SÆDDONASJON ER UKRISTELIG!
Olav Moe (OM), Leder i Østfold KrF, skriver mye godt og riktig om det motbydelige griseriet som kalles sæddonasjon i en kronikk i FB 04.01.2012. Det er ufattelig at norske politikere har innført en ordning som krenker menneskeverdet så grovt! Man har så å si flyttet fjøset og inseminørene inn på soverommet! At KrFs familiepolitiske talsmann nylig fremmet forslag om avvikling av sæddonasjon er et lyspunkt. Men jeg savner klarere tale fra KrF.

For det første gir Olav Moe inntrykk av at sæddonasjon var OK på 1930 tallet da ordningen ble etablert. Mener han virkelig dette? Eller er ytringen bare et ledd i et politisk spill?

For det andre må man ha lov til å vente at et parti som kaller seg kristelig sier klart i fra at sæddonasjon er ukristelig! Når en mann leverer sæd til en kvinne som han ikke etter Bibelen er lovlig gift med, er dette rett og slett en form for hor, altså brudd på budet ”Du skal ikke drive hor.” 2. Mosebok 20,14.

Jeg har inntrykk av at KrF i de senere ti-år har sluttet å argumentere ut fra Bibelen. Tankegangen synes å være at man ikke kan argumentere ut fra Bibelen overfor mennesker som ikke tror på Bibelen. Derfor må man forsøke å få med seg de politiske motstanderne ved å bruke argumenter som de kan godta. Dette er en farlig taktikk. Les Esekiel 3,18! Man synes å glemme at Gud en gang skal dømme alle mennesker etter deres gjerninger. Åpenbaringen 20,12-13.

Guds eksistens er upåvirket av vår tro eller vantro. Petter Dass sier det så treffende: Gud er Gud om alle land lå øde, Gud er Gud om alle mann var døde.” Stortingsflertallet makter ikke å fjerne Herren Gud ved å ignorere ham! Det kommer en dag da selv stortingsrepresentantene fra alle partier skal bøye kne for Herren. ”For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud.” Romerne 14,11. Og hva sier denne allmektige Herre i Himmelen?

”Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, verden og de som bor der.” Salme 24,1. Sæden er altså Guds eiendom! Hvis mennesker tar seg til rette og disponerer sæden på en måte som er i strid med Guds vilje, vil alle som er involvert i prosjektet få sin straff i sin tid, dersom de ikke bekjenner sin synd og omvender seg. ”Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.” Galaterne 6,7-8.

Ivar Kristianslund
Publisert i Fredrikstad Blad 11.01.2012.