INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
ARVESYND OG ARVEMEKANISMER
Gud skapte mennesket i sitt bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Han velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Og Gud så at alt det han hadde gjort var overmåte godt. 1. Mosebok 1,27-31. Ingen var homofile eller lesbiske!

Da vår stamfar Adam spiste av den forbudte frukten, inntrådte syndefallet. 1. Mosebok 3, osv. Gudsbildet ble ødelagt. Menneskets forstand ble formørket. Efeserne 4,18. Arvesynden ble et faktum. 1. Peter 1,18. Alle mennesker er født med en syndig natur. Med synden kom også sykdom, forstyrrelser i arveanlegg, lidelse og død.

Jon Faller (JF) skriver: ”Det er vel kjent at det kan oppstå avvik i antall og struktur i kromosomenes verden” Ut fra dette presenterer han en teori om at homofili og lesbiskhet skyldes forstyrrelser i arveanlegg, på liknende måte som tilfelle er med Downs syndrom. Indirekte innrømmer han at homofili og lesbiskhet i likhet med Downs syndrom er unormalt. På bakgrunn av at homofili og lesbiskhet utvilsomt er unormalt eller sykelig, er det hårreisende når stortingsflertallet har lovfestet at disse avvikene er helt normale, med alle de onde følgene dette får! Forferdelig er det også at stortinget legger til rette for at stadig flere med Downs syndrom blir myrdet før de blir født! Slik inkonsekvens og ondskap skyldes bl.a. arvesynd og formørket forstand!

Siden Downs syndrom beror på kromosomfeil, stiller JF meg følgende spørsmål: ”Vil du på samme måte i tråd med Guds kjærlighet advare mennesker med Downs? Slik at de ikke lever sitt liv og oppfører seg etter sine naturlige genetiske forutsetninger, men vender om i tide for å unngå evig fortapelse?” La meg besvare spørsmålet i 3 punkter:

(1) Bibelen formaner ikke bare homofile, men absolutt alle mennesker til å omvende seg og tro på evangeliet om Jesus Kristus. Begrunnelsen kan gis med to henvisninger. (a) Alle har samme behov for frelse: ”Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven, det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.” Romerne 3,21-24. (b) Alle som ikke tror på Jesus vil gå evig fortapt: ”Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.” Markus 16.16.

(2) Homofile og lesbiske har et spesielt syndig begjær som alle mennesker med normal seksualdrift er spart for. Bibelen forteller at homoseksuell praksis fører til evig fortapelse. Derfor er det en kjærlighetsgjerning å gi homofile en spesiell advarsel som andre ikke trenger.

(3) Jeg kjenner ikke til at mennesker med Downs syndrom har noe syndig begjær som er spesielt for disse. Følgelig er det heller ikke behov for noen spesialadvarsel til denne gruppen.

JF’s artikkel begynner slik: ”Vi takker Ivar Kristianslund for at han så greit viser oss hvordan en religiøs hjerne fungerer. Her kommer en kort forklaring på hvordan det fungerer i virkeligheten.”

Jeg oppfatter dette som ironi. Meningen synes å være: Ivar Kristianslund har en religiøs hjerne. Derfor forstår han ikke virkeligheten. Til dette vil jeg svare: (1) Jeg har en helt alminnelig hjerne som ikke er spesielt religiøs. Min evne til å forstå er helt normal.(2) Mener JF at døden og dommen, Himmel og Helvete ikke har med virkeligheten å gjøre? Hva bygger han i tilfelle denne oppfatningen på?

Ivar Kristianslund
Svar til Jon Faller, Fredrikstad Blad 19.12.2011.