INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Resultat: Side 2 av 9
Neste Side: 1 (2) 3 4 5 6 7 8 9

Lørdag, Oktober 14, 2017

KRISTIANSLUND TALER I ÅS SØNDAG 15. OKTOBER
DET ER PÅ ÅS DET FOREGÅR!

Alle er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 15/10-17 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel Kristianslund.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar grove synder som f.eks. «samboerskap» og blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn, men har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Torsdag, September 28, 2017

KRISTIANSLUND PREKER I ÅS FØRSTKOMMENDE SØNDAG
TAR DU ELLER DINE EN TUR TIL ÅS?

Alle er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 1/10-17 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Else Bovim.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt inn og som brer seg mer og mer innen Den norske kirke, sist nå med vielse av homoseksuelle. Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn, men har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

ALLE SLAGS MENNESKER ER HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Fredag, September 15, 2017

KRISTIANSLUND TALER I ÅS SØNDAG 17. SEPTEMBER KL 11
BOR DU OG DINE I ÅS ELLER ER INNOM?

Alle er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 17/9-17 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Else Bovim.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt inn og som brer seg mer og mer innen Den norske kirke, sist nå med vielse av homoseksuelle. Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn, men har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

ALLE SLAGS MENNESKER ER HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Fredag, August 18, 2017

IVAR KRISTIANSLUND PREKER I ÅS SØNDAG 20. august KL 11
MÅTTE VI KJENNE VÅR BESØKELSESTID!

Vår Skaper og Frelser ønsker kontinuerlig samfunn med oss! Han vil forme oss og fullføre sin kjærlige plan. Sier vi «nei» til ham, kan resultatet bli utestengelse fra all godhet i all evighet! Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og har et uendelig personlig ansvar. Frelsen er helt gratis, men hver enkelt av oss må velge å ta imot gaven, for ikke å miste den! I Lukas 13,34 sier Jesus: «Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.» I Åpenbaringen 22,17 sier han: «Den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!» Det verste et menneske kan gjøre, er å stenge Herren ute, for «Gud er kjærlighet» (1. Johannes 4,16). Derfor skriver Paulus i 2 Korintierbrev 1,3-5: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud.»

########################################
Søndag er Herrens dag. Denne dagen er gitt oss til hvile og åndelig oppbyggelse. Hvis det passer for deg eller noen av dine, er alle hjertelig velkommen til

GUDSTJENESTE søndag 20/8 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås v/Ivar Kristianslund.

DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE har
gudstjeneste annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer i år: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi står for det samme som Den norske kirke har bekjent, men vi godtar ikke vranglæren som har trengt inn og som brer seg mer og mer.

Alle slags mennesker er hjertelig velkommen til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, eller på tomannshånd. Bibelen er grunnleggende sett en meget klar bok, og den eneste boka man kan stole på.

NB! Hvis du trenger veibeskrivelse eller annen hjelp, kan du sende en e-post til ivar-kr@online.no eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860

GUDSTJENESTER: 2. hver søndag kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, 1430 Ås. Gjenstående ordinære gudstjenestesøndager i 2017: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12.
PREST: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. (Master of Arts, Biblical and Theological Studies).
TROSBEKJENNELSE: En evangelisk-luthersk kirke med de samme bekjennelsesskrifter som Den norske kirke har hatt siden reformasjonen. Men vi tror Bibelens ord og avviser vranglæren.


Mandag, Oktober 03, 2016

NY BIBEL-TROENDE MENIGHET I ÅS
På grunn av flere strukturelle forandringer i Den norske kirke i eksil, er ledelsen blitt enig med Ivar Kristianslund (Master of Arts, Biblical and Theological studies) om at arbeidet på Ås utskilles som en fri og uavhengig enhet med sistnevnte som prest og leder. Navnet på den nye enheten blir Den bibel-troende norske kirke (Dbnk). Denne kirken vil ha nattverdfellesskap med Den norske kirke i eksil, selv om den er helt uavhengig av sistnevnte. Begge kirker er blitt opprettet fordi de avviser vranglæren som mer og mer har tatt overhånd i Den norske kirke.

Dbnk er en evangelisk-luthersk kirke. Den har nøyaktig samme bekjennelse som Den norske kirke er forpliktet på - og har vært forpliktet på i mer enn 300 år. (Se Christian den femtes norske lov av 1687). Det betyr at Bibelens 66 bøker er den øverste, uforanderlige og ufravikelige norm for tro, lære, bekjennelse og liv. De fem øvrige, tolkende, bekjennelsesskriftene er de tre old-kirkelige bekjennelser, Den Augsburgske bekjennelse av 1530 og Luthers lille katekisme.

Dbnk har regelmessige gudstjenester 2. hver uke på Holstad Grendehus. Disse er åpne for absolutt alle som vil komme. I tillegg til Kristianslund vil ledelsen bestå av to eldstebrødre. Leder-stilen er helt åpen med mottakelighet for forslag, fortløpende orienteringer og samtaler på gudstjenestedagene, og årlige åpne årsmøter med regnskap og årsmelding.

Tune 02.10.2016
Ivar Kristianslund
Telefon 90957002


Torsdag, Oktober 13, 2005

Klipp fra www.answersingenesis.org: Loving the Bible to death
Creation Archive > Volume 27 Issue 4 > Loving the Bible to death


First published:
Creation 27(4):6
September 2005
Browse this issue
Subscribe to Creation Magazine

Loving the Bible to death
by Jonathan Sarfati

That atheists loathe creation ministries should surprise no-one. As Oxford evolutionist and antitheist Richard Dawkins claimed, it was impossible to be an intellectually fulfilled atheist before Darwin. And since Darwin’s theory was proposed to allegedly explain life without God, undermining Darwin would undermine the atheist’s faith.

So it is mystifying that many conservative Christian Bible colleges and seminaries also seem to loathe creationists. But for those among them which are genuinely conservative, rather than liberals in conservative clothing, the answer may come from a well-meaning love for the Bible (trying to protect it from being ‘falsified by science’) that ends up undermining it.

Understanding Genesis
As our interview with Hebrew scholar Dr Ting Wang (pp. 48–51 [of this issue]) shows, the Hebrew of Genesis is clear about creation in six consecutive normal-length days, a global Flood, and that death and suffering came in with Adam’s sin. This was also the overwhelming view of the Church Fathers and Reformers.1

But around 1800, anti-Christians began teaching that the world was much older than the Bible taught. The Church responded in various ways.

A number of theological liberals (‘wolves in sheep’s clothing’) were only too happy to accept this fledgling new ‘science’.

But they fully agreed with their forebears (and today’s liberals) about what the Bible intended to say; they merely regarded the Bible’s clear statements as being disproven by science.

But the conservatives loved the Bible, and (rightly) believed that it was completely accurate. However, many were intimidated by the new long-age ‘science’, and invented ways of ‘reinterpreting’ what the Bible said, to allegedly harmonize with ‘science’. This was the origin of such ideas as the day-age notion, the gap theory, the framework hypothesis and ‘theistic evolution’.

Others, called the Scriptural Geologists, refused to ‘pretzelize’ the Bible, and challenged the assumptions of long-age geology. But most in the church found it easier to appease the long-age anti-Christians, so the Scriptural Geologists were largely ignored2 (although not refuted).

Consequence of appeasement
Far from such appeasement on Genesis history protecting the credibility of the Bible, the reverse happened. The whole Bible, with its faith and morality, came under attack. And these critics are being consistent—if the first book of the Bible needs to be twisted to fit ‘science’, why not everything else? As Jesus told Nicodemus (John 3:12): ‘I have spoken to you of earthly things and you do not believe; how then will you believe if I speak of heavenly things?’ If Jesus was wrong about earthly things (such as a recent creation (Mark 10:6–9) and a global flood (Luke 17:26–27)), was He also wrong about a heavenly thing like John 3:16, only four verses later? If not, why not?

It is no accident that churches and institutions which start rejecting Genesis history generally move on to rejecting other vital doctrines. Many churches that started by rejecting biblical authority in ‘science’ areas now have ministers who actually reject the Resurrection and Virginal Conception of Christ. After all, ‘science’ says that dead men don’t rise and virgins don’t conceive.

Reclaiming the ground
Creation magazine seeks to recover biblical authority in a number of ways. The first is to show the importance of Genesis creation. As shown on p. 43, creation is not in the same category as end-times debates and other disputes such as baptism, the Sabbath, or church governance. While important, these debates presuppose biblical authority and disagree only about its meaning. But the creation issue is about whether the Bible or ‘science’ is the authority.

True science backs the Bible, as well-qualified scientists, such as bird expert Dr Mike Tarburton (pp. 14–17), attest. The amazing design in creation defies evolutionary explanations, such as the spider’s spectacular sticky feet (pp. 54–55). And observational evidence of catastrophic burial (pp. 10–12) is consistent with the biblical Flood and an enigma for slow-and-gradual theories.

It’s no accident that God has used Creation magazine to bring many people to salvation. Why not make a subscription a Christmas gift to your friends and family?

Recommended Resources
References
Sarfati, J., Refuting Compromise, Master Books, Arkansas, USA, ch. 3, 2004.
Until recently—see Mortenson, T., The Great Turning Point, Master Books, Arkansas, USA, 2004.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/creation/v27/i4/editorial.asp
COPYRIGHT © 2005 Answers in Genesis


Mandag, August 08, 2005

Should All Christians Unite with Catholics? - By Mike Gendron
Since the dawn of the new millennium we are witnessing the greatest push toward ecumenical unity the world has ever seen. The Roman Catholic Church is fervently building bridges to all Christian denominations. Through the dedicated efforts of Pope John Paul II, the Vatican is urging all professing Christians to return home to Rome. Dialogues and accords have been initiated and created to seek unity through common beliefs. An example of this is the 1999 Lutheran-Roman Catholic "Joint Declaration on the Doctrine of Justification." In the declaration, Rome uses equivocal and ambiguous words to affirm agreement on the doctrine of "justification by faith alone." but, at the same time, continues the anathema’s on all whom believe this doctrine. We must not be misled. Rome has not changed its position on things that really matter! Instead they continue to take advantage of professing Christians who lack discernment or who are unwilling to contend for "the faith."
The key to the success of this unity effort has been a commitment to "love one another and tolerate one another’s beliefs." The proposal for all Christians to ignore their doctrinal differences for the sake of unity completely overlooks the fact that Roman Catholic, Orthodox and many Protestant churches preach a false gospel that denies the sufficiency of Jesus Christ and His finished work of redemption.

This ecumenical movement has provided fertile ground to rebuild the religious tower of Babel. Multitudes are being influenced by perverted gospels, doctrines of demons and false teachers. Many more are being persuaded by highly visible evangelicals to join the crusade. It is no surprise the Roman Catholic Church has been the driving force behind this ecumenical movement. Since the close of Vatican Council II in 1965 Rome has been courting those she once called "heretics" by renaming them "separated brethren." No longer able to force people to submit to its popes under the threat of death and persecution, the Vatican has changed its strategy to win the world. Wearing a new face of love and concern for these "separated brethren," she is now offering them the "fullness of salvation" upon their return to the "one true church."

With so many professing Christians jumping on the ecumenical bandwagon, there is evidence of the spirit of Antichrist at work building his one-world religion. Propelling the movement are church leaders who fail to warn their congregations of the great apostasy and increased deception during the last days. Instead of church leaders hating everything false, many are tolerating false doctrines and counterfeit gospels (Psalm 119:104, 128). Instead of church leaders exposing the prevailing doctrines and agents of compromise, many are enduring them.

Tragically, many pulpits are also incredibly silent regarding the numerous scriptural warnings against being yoked with unbelievers. As under-shepherds of the flocks entrusted to them, pastors must warn their sheep of the dangers of ecumenical unity. Jesus and His disciples never tolerated unity without the foundation of biblical truth. Time after time zealous religious leaders, with their own agendas, were strongly rebuked:

• Jesus did not join hands with the religious leaders who shut off the kingdom of heaven from men (Matt. 23:13).

• Paul did not unite with the Judaizers who only wanted to add circumcision to the Gospel (Gal. 1).

• Jude refused to cooperate with those who crept in unaware to pervert the grace of God (Jude 4).

• John did not seek to establish unity with those "who went out from us because they were never really of us" (1 John 2:19).

• Peter never joined hands with the false teachers who had forsaken the right way and gone astray, following the way of Balaam (2 Pet. 2:15).

• The writer to the Hebrews never united with those who would ignore such a great salvation (Hebrews 2:3).

In light of the "cloud of witnesses set before us" one must wonder why some evangelicals ignore the lessons of Scripture by embracing the false gospel of Roman Catholicism. Surely they are not ignorant of their numerous anathemas that condemn born again Christians! Surely they are not ignorant of the many additional requirements Rome has added to the gospel of salvation. Could they be so easily persuaded by the Catholic Church’s worldly influence, incredible wealth, one billion followers and a leader that is so loved by the world?

How are Christians to protect themselves in the midst of the religious deception so prevalent in the world today? The Bible exhorts us to test every teaching. We are warned not to believe every spirit because many false prophets have gone out into the world. It is only by God’s Word that we can know the Spirit of Truth and the spirit of error. (1 John 4:1,6).

We are to be like the Bereans who examined the Scriptures daily to verify the truthfulness of the Apostle Paul’s teachings (Acts 17:11). If Paul, who wrote over half the New Testament was tested, it stands to reason that every priest, pope, prophet, or preacher should also be examined in light of God’s Holy Word.

So what are we to do with the false teachers within Christendom? We are not to partake in their endeavors but to expose their false teachings (Eph. 5:6,11). With gentleness, we are to correct those who are in error in hopes that God may grant them repentance leading to the truth (2 Tim. 2:25). Those who "profess to know God but by their deeds they deny Him" must be exposed and silenced so others will not be deceived. (Titus 1:9-16). Those who do not listen to apostolic teaching are not from God. We are commanded to separate from those who persist in false teaching (Rom. 16:17; Titus 3:10). For some, this may mean finding another church; for others, it may mean withholding support from ministries that continue to compromise the Gospel.

As end time deception increases and more and more people are led into apostasy, we must contend fervently for the faith that was once delivered to the saints (Jude v. 3). As more Christian leaders seek the approval of men rather than God, the way of truth will become more narrow and less traveled. Those who remain faithful will be persecuted for refusing to compromise (2 Tim. 2:12). They will be accused of being intolerant, unloving and narrow minded. But we must always be mindful of the warnings of the apostles—if we do not separate from false teachers we could be disqualified for service (2 Tim. 2:20), become identified with them and their error (2 John 10-11), or risk being partakers of their fate. (Jude vv. 11-13).

As church leaders continue to teach partial truths and tolerate doctrinal error the body of Christ must take action. We must avoid the rebuke Paul gave to the Corinthian church. He wrote: "I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent’s cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough" (2 Cor. 11:3-4). As the ecumenical movement grows in popularity within the church, we must accept the fact that contending for doctrinal purity will be an unpopular position to pursue. Yet it is indeed what we are called to do! By pointing out false doctrine and practices, we will be good servants of Christ Jesus as we are nourished by His word and sound doctrine (1 Tim. 4:6). Upholding truth can, and will be divisive within the church, but division is sometimes good for the church. Occasionally it is necessary to show which ones are approved of God (1 Cor. 11:19).

Those who contend for the purity of the Gospel are often criticized for quibbling over things that don’t appear to be that significant. However, contenders for the faith realize that the most dangerous lie is the lie which most closely resembles the truth. Conversely, ecumenists consider anything that appears close to the truth as an opportunity for unity. Thus they embrace the false gospel of Catholicism because it is the most clever of all counterfeits.

In these days of apostasy, the body of Christ needs to boldly and courageously proclaim the whole counsel of God and expose as error everything that opposes it. May God give all His servants the grace, power, discernment and courage to be contenders for the faith.

The author of this article is a former Roman Catholic. Bill


Onsdag, Juni 08, 2005

Klipp fra www.answersingenesis.org: Be ready, be equipped … to give an answer to a skeptical world
Be ready, be equipped … to give an answer to a skeptical world
Don’t miss the 2005 Creation Mega Conference

by Angela Franulovich, Liberty University student

May 31, 2005

What do you get when 25 of the world’s top creation researchers and apologists converge to equip Christians to defend the truth of God’s Word in a culture saturated with naturalism and marred by compromise?

“History in-the-making,” said Answers in Genesis president, Ken Ham.

The 2005 Creation Mega Conference, scheduled for July 17–22 at Liberty University, is an “important event in Church history—in the history of this nation—at a time when even the secular world is recognizing that creation/evolution is at the heart of the culture wars,” Ham said.

Every major newspaper in the country has covered the origins controversy during the past six months, spurred by court battles over textbook stickers, state science curricula revisions, and recently the decision of several IMAX theaters to refuse to air documentaries that allude to evolution.

The Washington Post reported in March that policymakers in 19 states are weighing proposals that question the science of evolution.

“If Americans would take a vocal, uncompromised stand on creation, it would change the entire nation—you’d see people come to the Lord like never before. It would affect the whole world,” Ham explained.

Quoting the prophet Hosea, Ham said that God’s people suffer from a “lack of knowledge.” And knowledge, imparted by some of the best-known creation apologists in the world, is what the conference is slated to provide.

The five-day series, which is co-sponsored by Answers in Genesis and Liberty University, in conjunction with the Creation Research Society, Master Books, the International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, and The Old Schoolhouse magazine boasts two tracks within a comprehensive array of scientific disciplines. A basic track will be provided for ages 12 and up, making it easy for the entire family to attend, while an advanced track will offer more in-depth lectures.

Dr. David DeWitt, director of the Center for Creation Studies at Liberty University, said of the conference speakers: “These are the world’s leading experts. I don’t think there has ever been a more impressive line-up … so I’m humbled to be included among the speakers.”

Among the lecturers will be Dr. John Whitcomb, whose book The Genesis Flood is considered by many to have ignited the modern creationist movement, as well as scientists who have authored the mainstay of modern creation apologia, such as The Answers Book, Refuting Evolution, In the Beginning Was Information, Stones and Bones, and One Blood.

Also slated for the conference is Dr. Russell Humphreys whose proposed cosmology, outlined in the book Starlight and Time, is considered by many to be “ground-breaking,” as well as Buddy Davis, whose team documented unfossilized dinosaur bones in Alaska.

Now more than ever, Christians need to be equipped to defend their faith by providing answers to life’s toughest questions. In today’s secular world, it’s important that Christians know how to recognize and reject scientific-sounding arguments and biblical reinterpretations that undermine the authority of God’s Word.

“It comes down to this,” DeWitt said. “If you can’t trust the Bible’s history—what’s your basis for John 3:16?”

So, how do you reach a world that has given up believing the Bible’s history? By being informed, equipped, and ready to give an answer (1 Peter 3:15) in this skeptical age. And that is exactly what the 2005 Creation Mega Conference is designed to do. You won’t want to miss this life-changing event!

Register by June 10 for an opportunity to win the new Answers Academy teaching resource (13-part DVD-based curriculum). Special rates are available for students, pastors and groups of 10 or more. The regular rates are as follows:

Single – $150

Couple – $250

Family – $350

All evening sessions during the event are free and open to the public.

For more information, or to register for the conference, visit the 2005 Creation MEGA Conference webpage at www.CreationMegaConference.com.

Good News About us Contact us Privacy policy

Home Get Answers Store Events Creation Education Media Radio Creation Museum Support

Chinese Danish French German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright © 2005 Answers in Genesis


Onsdag, Mai 25, 2005

Klipp fra www.answersingenesis.org: Radiometric dating breakthroughs
Creation Archive > Volume 26 Issue 2 > Radiometric dating breakthroughs


First published:
Creation 26(2):42–44
March 2004
Browse this issue
Subscribe to Creation Magazine

Radiometric dating breakthroughs
by Carl Wieland, Australia

A few years ago, some leading creationist geologists and physicists began a detailed research project into Radioactivity and the Age of The Earth (RATE). This RATE project began as a cooperative venture between the Institute for Creation Research (ICR), the Creation Research Society of USA (CRS) and Answers in Genesis (AiG).1

With the release of key peer-reviewed papers at the 2003 ICC (International Conference on Creationism), it is clear that RATE has made some fantastic progress, with real breakthroughs in this area.

A young age for ‘ancient’ granites
When physicist Dr Russell Humphreys was still at Sandia National Laboratories (he now works full-time for ICR), he and Dr John Baumgardner (still with Los Alamos National Laboratory) were both convinced that they knew the direction in which to look for a definitive answer to the puzzle of why radiometric dating consistently gives ages of millions and billions of years.

Others had tried to find an answer in geological processes—e.g. the pattern was caused by the way the magma was emplaced or how it crystallized. This is indeed the answer in some cases.2,3 But Drs Humphreys and Baumgardner realized that in other cases there were many independent lines of evidence that suggested that huge amounts of radioactive decay had indeed taken place. (These include the variety of elements used in ‘standard’ radioisotope dating, mature uranium radiohalos and fission track dating.) It would be hard to imagine that geologic processes alone could explain all these. Rather, there was likely to be an answer that concerned the nuclear decay processes themselves.

From the eyewitness testimony of God’s Word, the billions of years that such vast amounts of radioactive processes would normally suggest had not taken place. So it was clear that the assumption of a constant, slow decay process was wrong. There must have been speeded-up decay, perhaps in a huge burst associated with Creation Week and/or a separate burst at the time of the Flood.

There is now powerful confirmatory evidence that at least one episode of drastically accelerated decay has indeed been the case, building on the work of Dr Robert Gentry on helium retention in zircons. The landmark RATE paper,4 though technical, can be summarized as follows:

When uranium decays to lead, a by-product of this process is the formation of helium, a very light, inert gas, which readily escapes from rock.

Certain crystals called zircons, obtained from drilling into very deep granites, contain uranium which has partly decayed into lead.

By measuring the amount of uranium and ‘radiogenic lead’ in these crystals, one can calculate that, if the decay rate has been constant, about 1.5 billion years must have passed. (This is consistent with the geologic ‘age’ assigned to the granites in which these zircons are found.)

However, there is a significant proportion of helium from that ‘1.5 billion years of decay’ still inside the zircons. This is, at first glance, surprising for long-agers, because of the ease with which one would expect helium (with its tiny, light, unreactive atoms) to escape from the spaces within the crystal structure. There should surely be hardly any left, because with such a slow buildup, it should be seeping out continually and not accumulating.

Drawing any conclusions from the above depends, of course, on actually measuring the rate at which helium leaks out of zircons. This is what one of the RATE papers reports on. The samples were sent (without any hint that it was a creationist project) to a world-class expert on helium diffusion from minerals to measure these rates. The consistent answer: the helium does indeed seep out quickly over a wide range of temperatures. In fact, the results show that because of all the helium still in the zircons, these crystals (and since this is Precambrian basement granite, by implication the whole earth) could not be older than 14,000 years. In other words, in only a few thousand years, 1.5 billion years’ worth (at today’s rates) of radioactive decay has taken place. Interestingly, the data have since been refined and updated to give a date of 5,680 (± 2,000) years.

The paper looks at the various avenues a long-ager might take by which to wriggle out of these powerful implications, but there seems to be little hope for them unless they can show that the techniques used to obtain the results were seriously flawed.

More surprises on radiocarbon
Another dramatic breakthrough concerns radiocarbon. It’s long been known that radiocarbon (i.e. carbon-14, or 14C) keeps popping up reliably in samples (of coal, oil, gas, etc.) which are supposed to be ‘millions of years’ old. However, with the short half-life of 14C it should decay to zero in only some tens of thousands of years at the most.5 For instance, AiG has, over the years, commissioned and funded the radiocarbon testing of a number of wood samples from ‘old’ sites (e.g. samples with Jurassic fossils, samples inside Triassic sandstone, and samples burnt by Tertiary basalt) and these were published (by then staff geologist Dr Andrew Snelling) in Creation magazine and TJ—the in-depth journal of creation. In each case, with contamination eliminated, the result has been in the thousands of years, i.e. 14C was present when it ‘shouldn’t have been’. These results encouraged the rest of the RATE team to investigate 14C further, building on the literature reviews of creationist physician Dr Paul Giem.

In another very important paper, scientists from the RATE group summarized the pertinent facts and presented further experimental data.6 The bottom line is that virtually all biological specimens, no matter how ‘old’ they are supposed to be, show measurable 14C levels. This effectively limits the age of all buried biota to less than (at most) 250,000 years. (When one takes into account the probability that before the Flood the ratio of radioactive to ‘normal’ carbon was much lower,7 the calculated age comes right down into the biblical ‘ballpark’.)

Interestingly, specimens which appear to definitely be pre-Flood seem to have 14C present, too, and importantly, these cluster around a lower relative amount of 14C. This suggests that some 14C was primordial (existing from the very beginning), and not produced by cosmic rays—thus limiting the age of the entire earth to only a few thousand years.

This appears to have been somewhat spectacularly supported when Dr Baumgardner sent five diamonds to be analyzed for 14C. It was the first time this had been attempted, and the answer came back positive—14C was present. The diamonds, formed deep inside the earth, are assumed by evolutionists to be over a billion years old. Nevertheless they contained radioactive carbon, even though, if the billion-year age were correct, they ‘shouldn’t have’.

This is exceptionally striking evidence, because a diamond has remarkably strong lattice bonds (that’s why it’s the hardest substance known), so subsequent atmospheric or biological contamination should not find its way into the interior.

The diamonds’ carbon-dated ‘age’ of about 58,000 years is thus an upper limit for the age of the whole earth. Again, this is entirely consistent with helium diffusion results reported above, which indicate the upper limit is in fact substantially less.8,9

14C workers have no real answer to this problem, namely that all the ‘vast-age’ specimens they measure still have 14C. Labelling this detectable 14C with such words as ‘contamination’ and ‘background’ is completely unhelpful in explaining its source, as the RATE group’s careful analyses and discussions have shown. But it is no problem or mystery at all if the uniformitarian/long-age assumptions are laid to one side and the real history of the world, given in Scripture, is taken seriously. The 14C is there, quite simply, because it hasn’t had time to decay yet. The world just isn’t that old!

The 14C results are an independent but powerful confirmation of the stunning helium-diffusion results. It looks like 2003 was a bad year for megachronophiles (lovers of long ages), but a good year for lovers of the Word of God.

References and notes
AiG’s contribution was mostly providing the expertise of geologist Dr Andrew Snelling; however, when he commenced work with ICR, the project rightly reverted to a joint project of ICR/CRS.
Snelling, A.A., The failure of U-Th-Pb ‘dating’ at Koongarra, Australia, TJ 9(1):71–92, 1995.
Walker, T., The Somerset Dam igneous complex, south-east Queensland, Honours thesis [1st class Honours or Summa cum laude awarded], Department of Earth Sciences, University of Queensland, 1998.
Humphreys, D. et al., Helium diffusion rates support accelerated nuclear decay, , 16 October 2003.
Even with the most sensitive AMS techniques used today, nary an atom of 14C should be present after 250,000 years.
Baumgardner, J. et al., Measurable 14C in fossilized organic materials: confirming the young earth creation-flood model, , 16 October 2003.
Factors which would lower the ratio: (1) more 12C in the biosphere due to the much greater amount of plant and animal life on the planet, (2) possibly less 14C production due to stronger magnetic field deflecting cosmic rays better, (3) 14C formed by cosmic rays started building up at creation, and in only 1,600 years before the Flood would not have reached equilibrium.
Chaffin, E., Accelerated decay: Theoretical models, in: Ivey, R.L., Jr., Ed., Fifth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, Pennsylvania, pp. 3–15, August 2003; , 16 October 2003.
This burst of accelerated decay would be expected to have a greater effect, proportionately, the longer the half-life. Compared to the effect on a uranium isotope with a half-life of billions of years, the effect of speeded-up decay on 14C, with its half-life of the order of 5,000 years, would be much less, which would explain why there is still some of this primordial 14C left. Other papers by RATE scientists at the 2003 ICC dealt with theoretical grounds for accelerated decay and also gave further supportive evidence from isochron dates for this varying effect. I.e. ‘good’ isochrons obtained for different decay chains within the same rock sample, which should have all registered the same ‘date’, varied from one another indicating a greater effect on longer half-life isotopes. See Snelling, A.A. et al., Radioisotopes in the diabase sill (Upper Precambrian) at Bass Rapids, Grand Canyon, Arizona: An application and test of the isochron dating method, in: Ivey, R.L., Jr., Ed., Fifth International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, Pittsburgh, Pennsylvania, pp. 269–284, August 2003; .

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/creation/v26/i2/radiometric.asp
COPYRIGHT © 2005 Answers in Genesis


Mandag, Mai 23, 2005

Klipp fra www.answersingenesis.org: Feedback for the week of May 16, 2005. What’s the problem with theistic evolution? Klikk på overskriften.
Feedback for the week of May 16, 2005

What’s the problem with theistic evolution?

Your arguments in the section on theistic evolution are muddled, but I am open to learning more. In my view, evolution is a highly visible aspect of creation. According to the vast majority of biologists, evolutionary theory is absolutely central to biology’s understanding of the miracle of physical life. But evolutionary theory does no disrespect to God, and the spirit of inquiry that bore it is a divine gift. The physical world must be as it is because God wanted it that way, whether or not God did most of His work of creation all at once or over a much longer haul. Far be it from me to tell Him how to do His work.

Modern biology explains quite a lot, but its explanations only go so far. Science only attempts describe and explain those observable phenomena that it can describe and explain, and the rest is left to God. That leaves God at the helm, hardly in the gaps. The beauty of quantum physics is that it suggests how God could be there, everywhere, all the time, within the things we can’t see or measure. Yet miraculously the physical world behaves with striking consistency and predictability, as if God established physical laws so that they could operate without continuous divine intervention, if He ever so desired. Science is only about testing concepts that are testable.

What’s the big problem if a day in Genesis was longer than 24 hours? A day is merely how long it takes for the earth to rotate. God’s schedule might be different from ours. Mistranslations from ancient to modern languages occurred frequently. What language did God use when he dictated the Bible? What’s the problem if creation unfolded gradually or if creation’s consciousness of itself, morality, God and Divine purpose evolved slowly. What is so frightening about trusting in God by living with some uncertainty in these areas? The unquestioning devotion to a single, rigid interpretation of scripture seems like a sign of weak faith, and plainly has caused much intolerance and persecution throughout history. Can God be reduced to words? If God was clever enough to challenge us by creating a universe with the physical appearance of expanding over eons, then why not allow that He could have placed hidden or indirect meanings in scripture? The Church admitted it was wrong about Galileo, so why couldn’t it be wrong about other aspects of the physical world, as well?

Sincerely,
G.N., MD
USA


--------------------------------------------------------------------------------

Your arguments in the section on theistic evolution are muddled,
Is there any particular argument you have in mind, and why?

but I am open to learning more.
A good place to start is actually to study what you’re criticizing.

In my view, evolution is a highly visible aspect of creation. According to the vast majority of biologists, evolutionary theory is absolutely central to biology’s understanding of the miracle of physical life.
First, truth is not decided by majority vote. Secondly, while the vast majority may pay lip service to the importance of evolution (that’s if they are really talking about goo-to-you transformism as opposed to mere change), in reality most of them conduct their research without any mention of it. See this admission from an evolutionist and the articles Evolution and practical science and Is evolution really necessary for medical advances?

But evolutionary theory does no disrespect to God, and the spirit of inquiry that bore it is a divine gift.
This newfound respect for ‘God’ seems disingenuous after G.N.’s previous diatribe against ‘religiosity’. This is aside from what we pointed out about the self-refuting characteristic of ascribing the origin of beliefs to Darwinian mechanisms (i.e. it means his belief in Darwinism is likewise due to mutation and selection for survival, not because it necessarily corresponded to reality).

However, we are seeing more and more of this disingenuity. E.g. the rabid anti-theist Richard Dawkins is infamous for saying that Darwinian evolution made it “possible to be an intellectually fulfilled atheist”, and had utter contempt for those who claimed that god might be behind evolution. But recently he has urged evolutionists to team up with bishops who support evolution. Of course, Dawkins realizes that a god being somehow behind evolution differs in no practical way from evolution working by itself. See also the parable of the horse and the tractor.

Dr William Provine, atheist professor of biology at Cornell University reinforced this:

‘… belief in modern evolution makes atheists of people. One can have a religious view that is compatible with evolution only if the religious view is indistinguishable from atheism.’ [in ‘No free will’; in Catching up with the Vision, Margaret W Rossiter (Ed.), Chicago University Press, p. S123, 1999.]

(Of course, if there is no free will, in the sense of voluntarily initiating thought, then it follows that Provine really couldn’t help believing this! Rather, his beliefs are fully determined by deterministic laws of brain chemistry.)

Another atheistic anti-creationist, Eugenie Scott, who has won humanist awards for her campaigns, has also said

‘I would describe myself as a humanist or a nontheist. I have found that the most effective allies for evolution are people of the faith community. One clergyman with a backward collar is worth two biologists at a school board meeting any day!’ [Research News and Opportunities in Science and Theology]

However, Christians should not be surprised at such disingenuity from atheists. They are being consistent with their belief that our sense of morality has merely evolved for some sort of survival advantage, rather than because there is objective right and wrong. As the Russian writer Fyodor Dostoyevsky (1821–1881) puts in the mouth of the Grand Inquisitor in The Brothers Karamazov, “Without God, everything is permissible; crime is inevitable.” So when Christians debate atheists, we should heed the warning of the 18th century British statesman and philosopher Edmund Burke: “There is no safety for honest men but by believing all possible evil of evil men” [meant inclusively in those days] (Reflections on the Revolution in France, p. 249). And please check Bomb-building vs. the biblical foundation for what we are saying about atheists and morality to understand the moral argument—we don’t claim that atheists can’t be moral, but that they have no objective basis for their moral claims.

The physical world must be as it is because God wanted it that way, whether or not God did most of His work of creation all at once or over a much longer haul. Far be it from me to tell Him how to do His work.
This sounds very pious, but true piety involves actually believing what God has told us—He did his work (creation) in six days. See Did God really take six days? and ‘He could have done it that way … couldn’t He?’

Modern biology explains quite a lot, but its explanations only go so far. Science only attempts describe and explain those observable phenomena that it can describe and explain, and the rest is left to God. That leaves God at the helm, hardly in the gaps.
The ‘God of the gaps’ view is a straw man. As creationists we never seek miraculous intervention in the gaps in normal ‘operation science’. Rather, we use the basic scientific principles of causality (everything that has a beginning has a cause) and analogy (e.g. we observe that intelligence is needed to generate complex coded information in the present, so we can reasonably assume the same for the past). And because there was no material intelligent designer for life, it is legitimate to invoke a non-material designer for life. Note that this is not based on a lack of knowledge, but squarely on what we do know about complex specified information and the laws of chemistry that refute chemical evolutionary ideas of origin of life.

The beauty of quantum physics is that it suggests how God could be there, everywhere, all the time, within the things we can’t see or measure.
Is this now the ‘god of the quantum gaps’ advocated by the theistic anti-creationist Kenneth Miller? I actually wonder whether Miller or this critic actually understand quantum physics (an important part of my own Ph.D. research).

Yet miraculously the physical world behaves with striking consistency and predictability, as if God established physical laws so that they could operate without continuous divine intervention, if He ever so desired. Science is only about testing concepts that are testable.
Once again, this misunderstands the difference between origin and operational science which we have explained in detail. We have also cited the succinct thoughts of philosopher and apologist J.P. Moreland:

‘But some will object, “If we allowed appealing to God anytime we don’t understand something, then science itself would be impossible, for science proceeds on the assumption of natural causality.” This argument is a red herring. It is true that science is not compatible with just any form of theism, particularly a theism that holds to a capricious god who intervenes so often that the contrast between primary and secondary causality is unintelligible. But Christian theism holds that secondary causality is God’s usual mode and primary causality is infrequent, comparatively speaking. That is why Christianity, far from hindering the development of science, actually provided the womb for its birth and development.’ [Christianity and the Nature of Science: A Philosophical Investigation, Baker Book House Company, Grand Rapids, Michigan, p. 226, 1989.]

What’s the big problem if a day in Genesis was longer than 24 hours?
Quite simple—it denies the time length that God told us He took, not only in Genesis but in Exodus 20:8–11 with the giving of the Ten Commandments. And God inspired the Bible to teach us (2 Timothy 3:15–17), but if words in a certain context don’t have a definite meaning, then how can we learn what He wants? Dr Marcus Dods, a liberal theologian and Hebrew expert, said

‘If the word “day” in this chapter [Genesis 1] does not mean a period of 24 hours, the interpretation of Scripture is hopeless’ (see Did God really take six days?).

A day is merely how long it takes for the earth to rotate.
Now you have the right idea! So it does not mean billions of years in the context of Genesis 1 (with evening and morning plus a numeric)—did the earth take billions of years to rotate once on its axis some time in the past?

God’s schedule might be different from ours.
I’d like to thank you for the May 6 Feeback Response. When frequenting Internet message boards, it is not uncommon to come across individuals posting in a manner similar to that of the writer of that particular submission. Responding to such missives is often an exercise in frustration, as it is difficult to separate the personal attacks and unpleasant tone from the actual (usually scattershot) content. The update writer handled himself with a great deal of restraint and responded with precision to each charge leveled against both God as well as the church. Thank you for showing me it can be done.

David Ruic
USA

Again, how could God teach us if words didn’t mean the same to God and man? A reductio ad absurdum of this idea is to consider any other word in Scripture. Perhaps what God meant by ‘steal’ or ‘murder’ in the Decalogue isn’t what man means either? After all, this was a ‘special case’ where God wrote with His own finger. And since Jesus is God and He was in the grave for three days, were these days not literal either? This whole approach is existentialist nonsense.

Also, God doesn’t even need a schedule, because He is outside time! Therefore, when He said ‘day’, in the context of Genesis, He meant day from our perspective, since we are the creatures in the created space-time dimension who experience time.

Mistranslations from ancient to modern languages occurred frequently.
Then please inform us of some examples (even one?), demonstrating this from the original languages? After all, it’s illogical to claim that a mistranslation has occurred unless you can show what the correct translation should be.

What language did God use when he dictated the Bible?
Dictation is a straw man. Rather, we have cited theologians who pointed out

‘… inspiration is … God’s superintendence of the human authors so that, using their own individual personalities, they composed and recorded without error His revelation to man in the words of the original autographs.’ [Charles C. Ryrie, A Survey of Bible Doctrine, Moody Press, Chicago, p. 38, 1972.]

In answer to your presumed question, God inspired the Old Testament in Hebrew (with a few Aramaic parts) and the New Testament in Greek. And these languages have been very well studied.

What’s the problem if creation unfolded gradually
The problem, as we have often pointed out, is that this is not what God told us He did. And we have also pointed out the atheistic Nobel Laureate Jacques Monod said

‘[Natural] selection is the blindest, and most cruel way of evolving new species, and more and more complex and refined organisms … The struggle for life and elimination of the weakest is a horrible process, against which our whole modern ethics revolts. An ideal society is a non-selective society, one where the weak is protected; which is exactly the reverse of the so-called natural law. I am surprised that a Christian would defend the idea that this is the process which God more or less set up in order to have evolution.’ [The Secret of Life, broadcast interview, 10 June 1978.]

See also Some questions for theistic evolutionists—as you should have already checked according to our feedback rules.

or if creation’s consciousness of itself, morality, God and Divine purpose evolved slowly.
This is a false panentheistic ‘god’ of your own making, not the Sovereign Creator of biblical Christianity.

What is so frightening about trusting in God by living with some uncertainty in these areas?
It is illogical to prefer uncertainty to certainty. Would you cross a bridge if the engineer was uncertain whether it could hold your weight? Fortunately, there are no relativists in engineering!

The unquestioning devotion to a single, rigid interpretation of scripture
But this is absurd. A single, rigid (as you put it) interpretation is essential for communication. Perhaps as an MD, when you prescribe 30 units of insulin for a diabetic, it would be OK for him not to hold to a single, rigid interpretation of your prescription. Instead, should he be free to interpret insulin as ibuprofen, or 30 units as 3,000 units?

seems like a sign of weak faith,
Au contraire, it is a strong faith to trust what God has revealed and oppose the majority opinion of one’s fellows.

and plainly has caused much intolerance and persecution throughout history.
This is a revisionist view of history and also a revisionist meaning of “intolerance”. Tolerance really means being civil to someone you disagree with. But this presupposes that there are different viewpoints, and that some things are objectively right and others wrong—for a start, that toleration is right and intolerance wrong!

But now ‘tolerance’ has been twisted to mean that all views are equally valid. Of course, this is except the view that some views are right and other views are wrong—this must not be tolerated because all views must be tolerated (liberal advocates of the new ‘tolerance’ don’t exactly have logic as a strong suit).

Also note the persecution that has come from the evolutionary Nazi and Communist régimes last century, far outweighing all the religious persecution from all centuries combined.

Can God be reduced to words?
It would be better to propose an actual argument rather than resort to cheap slogans. How can we know what God is like, except from the words He has used to reveal His attributes? How do you propose separating God’s Word from who He is, without making him a liar? The Creator Jesus is the Word (John 1:1-3), and He said, ‘the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life’ (John 6:63). And He said

‘If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels’ (Luke 9:23).

Of course that does not mean that words are fully adequate to reveal the glory of God in all its majesty, but that is because of our limited ability to understand as mere mortals, not because God has not communicated accurately.

If God was clever enough to challenge us by creating a universe with the physical appearance of expanding over eons,
This is begging the question—assuming something that requires demonstration. God has done no such thing—these eons are the result of interpreting certain physical data under a naturalistic paradigm that rejects what He has told us plainly. See also The earth: how old does it look? and the Parable of the Candle.

then why not allow that He could have placed hidden or indirect meanings in scripture?
Because He inspired the words of the Bible to teach us, not trick us. That’s why Jesus repeatedly said, ‘It is written’, not ‘it is encoded’. You might also like to consider the following passages that indicate that God generally wrote Scripture with straightforward meanings:

2 Corinthians 4:2
‘Rather, we have renounced secret and shameful ways; we do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly we commend ourselves to every man’s conscience in the sight of God.’

In context the ‘truth’ is God’s Word and Jesus confirms it is in John 17:17.

Proverbs 8:8–9
‘All the utterances of my mouth are in righteousness; There is nothing crooked or perverted in them. They are all straightforward to him who understands, And right to those who find knowledge.’

The Church admitted it was wrong about Galileo, so why couldn’t it be wrong about other aspects of the physical world, as well?
Actually, this is more revisionism as we explain in Q&A: Galileo. In short, you are claiming that the church should adopt the scientific consensus today (on evolution and long ages). But you castigate the church of four centuries ago for adopting the scientific consensus of its day, i.e. Aristotelian/Ptolemaic astronomy. Note that Galileo’s main opposition came from the scientists at the universities, while he and the other pioneers of geokinetic astronomy—Copernicus, Kepler and Newton, were all young-earth creationists!

Sincerely,
G.N., MD
USA
Sincerely,

Jonathan Sarfati, Ph.D.
Brisbane, Australia


Resultat: Side 2 av 9
Neste Side:
1 (2) 3 4 5 6 7 8 9