INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Resultat: Side 2 av 10
Neste Side: 1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10

Lørdag, Desember 09, 2017

GODE NYHETER: Jesus lever og kommer igjen!
Guds rike er nær!

Alle er hjertelig velkommen til LUTHERSK GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 10/12-2017 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke den forferdelige vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar meget grove synder. To eksempler blant flere er (1) den moderne formen for hor som kalles «samboerskap» og (2) blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Bibelen viser meget klart at ubotferdige mennesker som bevisst lever i slike synder vil gå evig fortapt! Det er et forferdelig skremmende paradoks at prester og biskoper som er kalt til å lede fortapte syndere til evig frelse og glede leder dem til evig fortapelse og pine i stedet! Gud har aldri skapt noe menneske med homofil legning! Homofili er en av de mange syndige tilbøyelighetene som vi har arvet som en følge av syndefallet! Jesus trøster oss alle i våre kamper med ord som dette i Johannes 8,36: Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Vi samarbeider med DEN NORSKE KIRKE I EKSIL som ledes av Ludvig Nessa og med FOR LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn. Men vi har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Fredag, November 24, 2017

GODE NYHETER TIL ALLE SYNDERE I ÅS!
Alle som vil komme er hjertelig velkommen til LUTHERSK GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 26/11-2017 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved instrumentet: Daniel.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke den forferdelige vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar meget grove synder. To eksempler blant flere er (1) den moderne formen for hor som kalles «samboerskap» og (2) blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Bibelen viser meget klart at ubotferdige mennesker som bevisst lever i slike synder vil gå evig fortapt! Det er et forferdelig skremmende paradoks at prester og biskoper som er kalt til å lede fortapte syndere til evig frelse og glede leder dem til evig fortapelse og pine i stedet! Gud har aldri skapt noe menneske med homofil legning! Homofili er en av de mange syndige tilbøyelighetene som vi har arvet som en følge av syndefallet! Jesus trøster oss alle i våre kamper med ord som dette i Johannes 8,36: Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Vi samarbeider med DEN NORSKE KIRKE I EKSIL som ledes av Ludvig Nessa og med FOR LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn. Men vi har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Fredag, November 10, 2017

GUDSTJENESTE I ÅS SØNDAG 12/11 VED IVAR KRISTIANSLUND
Alle som vil komme, både troende og vantro, er varmt velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 12/11-2017 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås, 1. etasje. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel Kristianslund.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar grove synder som f.eks. «samboerskap» og blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn. Men vi har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Lørdag, Oktober 28, 2017

GUDSTJENESTE I ÅS SØNDAG 29/10 VED KRISTIANSLUND
Alle er varmt velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 29/10-2017 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel Kristianslund.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar grove synder som f.eks. «samboerskap» og blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn, men har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Lørdag, Oktober 14, 2017

KRISTIANSLUND TALER I ÅS SØNDAG 15. OKTOBER
DET ER PÅ ÅS DET FOREGÅR!

Alle er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 15/10-17 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel Kristianslund.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar grove synder som f.eks. «samboerskap» og blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn, men har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Torsdag, September 28, 2017

KRISTIANSLUND PREKER I ÅS FØRSTKOMMENDE SØNDAG
TAR DU ELLER DINE EN TUR TIL ÅS?

Alle er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 1/10-17 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Else Bovim.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt inn og som brer seg mer og mer innen Den norske kirke, sist nå med vielse av homoseksuelle. Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn, men har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

ALLE SLAGS MENNESKER ER HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Fredag, September 15, 2017

KRISTIANSLUND TALER I ÅS SØNDAG 17. SEPTEMBER KL 11
BOR DU OG DINE I ÅS ELLER ER INNOM?

Alle er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 17/9-17 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Else Bovim.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke vranglæren som har trengt inn og som brer seg mer og mer innen Den norske kirke, sist nå med vielse av homoseksuelle. Vi samarbeider med Den norske kirke i eksil som ledes av Ludvig Nessa og med JA TIL LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn, men har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

ALLE SLAGS MENNESKER ER HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Fredag, August 18, 2017

IVAR KRISTIANSLUND PREKER I ÅS SØNDAG 20. august KL 11
MÅTTE VI KJENNE VÅR BESØKELSESTID!

Vår Skaper og Frelser ønsker kontinuerlig samfunn med oss! Han vil forme oss og fullføre sin kjærlige plan. Sier vi «nei» til ham, kan resultatet bli utestengelse fra all godhet i all evighet! Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og har et uendelig personlig ansvar. Frelsen er helt gratis, men hver enkelt av oss må velge å ta imot gaven, for ikke å miste den! I Lukas 13,34 sier Jesus: «Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.» I Åpenbaringen 22,17 sier han: «Den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!» Det verste et menneske kan gjøre, er å stenge Herren ute, for «Gud er kjærlighet» (1. Johannes 4,16). Derfor skriver Paulus i 2 Korintierbrev 1,3-5: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud.»

########################################
Søndag er Herrens dag. Denne dagen er gitt oss til hvile og åndelig oppbyggelse. Hvis det passer for deg eller noen av dine, er alle hjertelig velkommen til

GUDSTJENESTE søndag 20/8 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås v/Ivar Kristianslund.

DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE har
gudstjeneste annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer i år: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi står for det samme som Den norske kirke har bekjent, men vi godtar ikke vranglæren som har trengt inn og som brer seg mer og mer.

Alle slags mennesker er hjertelig velkommen til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, eller på tomannshånd. Bibelen er grunnleggende sett en meget klar bok, og den eneste boka man kan stole på.

NB! Hvis du trenger veibeskrivelse eller annen hjelp, kan du sende en e-post til ivar-kr@online.no eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860

GUDSTJENESTER: 2. hver søndag kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, 1430 Ås. Gjenstående ordinære gudstjenestesøndager i 2017: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12.
PREST: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. (Master of Arts, Biblical and Theological Studies).
TROSBEKJENNELSE: En evangelisk-luthersk kirke med de samme bekjennelsesskrifter som Den norske kirke har hatt siden reformasjonen. Men vi tror Bibelens ord og avviser vranglæren.


Mandag, Oktober 03, 2016

NY BIBEL-TROENDE MENIGHET I ÅS
På grunn av flere strukturelle forandringer i Den norske kirke i eksil, er ledelsen blitt enig med Ivar Kristianslund (Master of Arts, Biblical and Theological studies) om at arbeidet på Ås utskilles som en fri og uavhengig enhet med sistnevnte som prest og leder. Navnet på den nye enheten blir Den bibel-troende norske kirke (Dbnk). Denne kirken vil ha nattverdfellesskap med Den norske kirke i eksil, selv om den er helt uavhengig av sistnevnte. Begge kirker er blitt opprettet fordi de avviser vranglæren som mer og mer har tatt overhånd i Den norske kirke.

Dbnk er en evangelisk-luthersk kirke. Den har nøyaktig samme bekjennelse som Den norske kirke er forpliktet på - og har vært forpliktet på i mer enn 300 år. (Se Christian den femtes norske lov av 1687). Det betyr at Bibelens 66 bøker er den øverste, uforanderlige og ufravikelige norm for tro, lære, bekjennelse og liv. De fem øvrige, tolkende, bekjennelsesskriftene er de tre old-kirkelige bekjennelser, Den Augsburgske bekjennelse av 1530 og Luthers lille katekisme.

Dbnk har regelmessige gudstjenester 2. hver uke på Holstad Grendehus. Disse er åpne for absolutt alle som vil komme. I tillegg til Kristianslund vil ledelsen bestå av to eldstebrødre. Leder-stilen er helt åpen med mottakelighet for forslag, fortløpende orienteringer og samtaler på gudstjenestedagene, og årlige åpne årsmøter med regnskap og årsmelding.

Tune 02.10.2016
Ivar Kristianslund
Telefon 90957002


Torsdag, Oktober 13, 2005

Klipp fra www.answersingenesis.org: Loving the Bible to death
Creation Archive > Volume 27 Issue 4 > Loving the Bible to death


First published:
Creation 27(4):6
September 2005
Browse this issue
Subscribe to Creation Magazine

Loving the Bible to death
by Jonathan Sarfati

That atheists loathe creation ministries should surprise no-one. As Oxford evolutionist and antitheist Richard Dawkins claimed, it was impossible to be an intellectually fulfilled atheist before Darwin. And since Darwin’s theory was proposed to allegedly explain life without God, undermining Darwin would undermine the atheist’s faith.

So it is mystifying that many conservative Christian Bible colleges and seminaries also seem to loathe creationists. But for those among them which are genuinely conservative, rather than liberals in conservative clothing, the answer may come from a well-meaning love for the Bible (trying to protect it from being ‘falsified by science’) that ends up undermining it.

Understanding Genesis
As our interview with Hebrew scholar Dr Ting Wang (pp. 48–51 [of this issue]) shows, the Hebrew of Genesis is clear about creation in six consecutive normal-length days, a global Flood, and that death and suffering came in with Adam’s sin. This was also the overwhelming view of the Church Fathers and Reformers.1

But around 1800, anti-Christians began teaching that the world was much older than the Bible taught. The Church responded in various ways.

A number of theological liberals (‘wolves in sheep’s clothing’) were only too happy to accept this fledgling new ‘science’.

But they fully agreed with their forebears (and today’s liberals) about what the Bible intended to say; they merely regarded the Bible’s clear statements as being disproven by science.

But the conservatives loved the Bible, and (rightly) believed that it was completely accurate. However, many were intimidated by the new long-age ‘science’, and invented ways of ‘reinterpreting’ what the Bible said, to allegedly harmonize with ‘science’. This was the origin of such ideas as the day-age notion, the gap theory, the framework hypothesis and ‘theistic evolution’.

Others, called the Scriptural Geologists, refused to ‘pretzelize’ the Bible, and challenged the assumptions of long-age geology. But most in the church found it easier to appease the long-age anti-Christians, so the Scriptural Geologists were largely ignored2 (although not refuted).

Consequence of appeasement
Far from such appeasement on Genesis history protecting the credibility of the Bible, the reverse happened. The whole Bible, with its faith and morality, came under attack. And these critics are being consistent—if the first book of the Bible needs to be twisted to fit ‘science’, why not everything else? As Jesus told Nicodemus (John 3:12): ‘I have spoken to you of earthly things and you do not believe; how then will you believe if I speak of heavenly things?’ If Jesus was wrong about earthly things (such as a recent creation (Mark 10:6–9) and a global flood (Luke 17:26–27)), was He also wrong about a heavenly thing like John 3:16, only four verses later? If not, why not?

It is no accident that churches and institutions which start rejecting Genesis history generally move on to rejecting other vital doctrines. Many churches that started by rejecting biblical authority in ‘science’ areas now have ministers who actually reject the Resurrection and Virginal Conception of Christ. After all, ‘science’ says that dead men don’t rise and virgins don’t conceive.

Reclaiming the ground
Creation magazine seeks to recover biblical authority in a number of ways. The first is to show the importance of Genesis creation. As shown on p. 43, creation is not in the same category as end-times debates and other disputes such as baptism, the Sabbath, or church governance. While important, these debates presuppose biblical authority and disagree only about its meaning. But the creation issue is about whether the Bible or ‘science’ is the authority.

True science backs the Bible, as well-qualified scientists, such as bird expert Dr Mike Tarburton (pp. 14–17), attest. The amazing design in creation defies evolutionary explanations, such as the spider’s spectacular sticky feet (pp. 54–55). And observational evidence of catastrophic burial (pp. 10–12) is consistent with the biblical Flood and an enigma for slow-and-gradual theories.

It’s no accident that God has used Creation magazine to bring many people to salvation. Why not make a subscription a Christmas gift to your friends and family?

Recommended Resources
References
Sarfati, J., Refuting Compromise, Master Books, Arkansas, USA, ch. 3, 2004.
Until recently—see Mortenson, T., The Great Turning Point, Master Books, Arkansas, USA, 2004.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/creation/v27/i4/editorial.asp
COPYRIGHT © 2005 Answers in Genesis


Resultat: Side 2 av 10
Neste Side:
1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10