INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
September 2016

Fredag, September 23, 2016

GUDSTJENESTE – I TRO PÅ BIBELEN
søndag 25/9-16 kl. 1100 på Holstad grendehus, Haugerudv. 23, Ås, ved Ivar Kristianslund. Alle som vil komme er hjertelig velkommen!


VEIBESKRIVELSE TIL HOLSTAD GRENDEHUS
Hvis du kommer med tog til Ås stasjon, kan vi hente deg etter nærmere avtale. Ring 90957002.

For å komme til Grendehuset med bil, må du inn på riksvei/fylkesvei nr. 152. Denne veien går mellom E6 (avkjøring til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU) og E18 (avkjøring nær Holstad jernbanestasjon som nå er nedlagt og ligger mellom Ås stasjon og Ski stasjon.)
Nr. 152 heter Drøbakveien mellom E6 og Ås stasjon, deretter Sentralveien forbi Ås sentrum. Deretter dreier veien i rett vinkel til venstre i en rundkjøring, og heter nå Holstadveien fram til E18.
For å komme til Grendehuset, tar du av vestover fra nr. 152 nær E18 og følger Haugerudveien i en bue et par hundre meter fram til et T-kryss. Der svinger du til høyre og kjører rett fram noen få meter til du støter på et murhus. Dette er Holstad Grendehus. (Til venstre for deg har du da Steinerskolen.) Når du stanser ved murhuset, går du til venstre og går inn i den siste hovedinngangen. Derfra går du opp i 2. etasje hvor vi holder til. Dersom du får problemer med veien, kan du ringe 90957002 og få hjelp.

Flere detaljer om bilveien: Hvis du kommer på Holstadveien fra E18, går Haugerudveien inn til høyre ved en busslomme der hvor bebyggelsen slutter og skogen begynner.
Tilsvarende: Hvis du kommer fra Ås sentrum. Får du etter hvert skog på venstre side. Når skogen slutter, svinger du inn til venstre på Haugerudveien.


KIRKEN VALGTE SATAN TIL LEDER!!
KIRKEN VALGTE SATAN TIL LEDER!!

Dette skjedde da Den norske kirke (Dnk) ved siste kirkevalg valgte en ledelse som vil vie homofile i kirken. Flertallet av de stemmeberettigede består av kuppmakere som ikke har noe i ledelsen av en kristen kirke å gjøre i det hele tatt! Dette flertallet er, som alle sanne kristne vet, blasfemiske opprørere mot kirkens sanne Herre, Jesus Kristus. Satan er nå faktisk valgt til øverste leder for institusjonen Dnk. Noen stemte kanskje taktisk for å unngå enda mer djevelskap. Motivene vil Herren selv vurdere. Sluttresultatet står fast: Jesus Kristus, kirkens rettmessige Herre, er vraket som leder av Dnk!

Det finnes i virkeligheten bare én kristen kirke! Den er «usynlig», fordi bare Herren vår Gud vet nøyaktig hvem den omfatter. Den norske kirke Dnk er en institusjon opprettet for å tjene Den eneste sanne Gud. Trolig har veldig mange sanne kristne vært medlemmer gjennom tidene.

Alle som er velvillig involvert i «homobryllup» bestiller derved billett til Helvete for seg selv og/eller andre! Her er Skriften tindrende klar. De som vil bortforklare dette er, i likhet med de fleste lederne i Dnk, det Jesus kaller «ulver i fåreklær»! Hele Bibelen er Guds ord, bindende for alle mennesker på jorden! Bibelens entydige fordømmelse av homofilt samliv kan ikke bortforklares. Se 1 Mos 1,27-28; 3 Mos 18,22; Luk 17,29-30; Rom 1,26-28; 1 Kor 6,9-10; 1 Tim 1,9-10; 2 Pet 2,6-10 og Jud 1,6-7.

Homoseksualitet har aldri vært og vil aldri bli normalt! Her har Norsk Psykologforening, Den norske legeforening, stortinget, media, Dnk og andre «politisk korrekte» aktører sviktet de homofile totalt! I likhet med alle oss andre trenger de homofile kjærlig hjelp fra Frelseren Jesus Kristus! Han har all makt i himmel og på jord, og uten ham kan vi intet gjøre! Verdens skaper og Frelser har gitt oss legevitenskapen, og han har gitt oss bønnerett. Noen homofile er blitt helbredet ved bønn. Andre har valgt å undertrykke sin syndige lyst, slik som også heterofile ugifte bør gjøre. 1. Mosebok 19 og Dommerne 19 tyder på at homoseksualitet er sosialt smittsomt. I disse fortellingene er homoseksualiteten også forbundet med grov vold.

Jesus elsker alle homofile med en ren og ekte kjærlighet. Han døde for å frelse dem. Omvendelse og tro på den oppstandne Jesus gir frigjørelse og evig liv for oss alle!

Ivar Kristianslund


Mandag, September 05, 2016

GUDSTJENESTE I ÅS SØNDAG 11. SEPTEMBER 2016 KLOKKEN 11
GUDSTJENESTE – I TRO PÅ BIBELEN
Søndag 11/9-2016 kl. 1100 i gymnastikksalen på Åsgård skole, Skoleveien 7, Ås sentrum. Sigmund Fjære taler, synger og spiller gitar. Ivar Kristianslund forretter. Hver enkelt som vil komme er hjertelig velkommen!VEIBESKRIVELSE TIL GYMNASTIKKSALEN, SKOLEVEIEN 7, ÅSGÅRD SKOLE, 1430 ÅS
Skoleveien er en sidevei sydover fra riksvei/fylkesvei nr. 152 (Drøbakveien), og den er merket med navn ved avkjøringen. Avkjøringen ligger nær avkjøringen til Ås sentrum, og er den eneste avkjøringen sydover (dvs. til høyre når du kommer fra universitetet) mellom Ås sentrum og Studentsamfunnet.
Når du kjører inn på Skoleveien, ser du straks alle skolebygningene til venstre for deg, og det bygget du skal til ligger nærmest begge veiene. Men du kommer ikke inn her, og følger derfor veien videre i en bue til du kommer til to gamle skolebygninger i murstein. Der kan du parkere bilen.
Vi låser opp hovedinngangen på den siden som ligger lengst fra 152 og henger opp en lapp i døra. Du går rett inn og ned en trapp til Gymnastikksalen i kjelleren.

Hvis du kommer med tog til Ås stasjon, kan du spasere et kort stykke på diverse gangveier og se etter mursteins-bygningene (spør deg fram). Hvis du får problemer, så ring 90957002, og vi møter deg.

Ivar Kristianslund