INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
September 2012

Tirsdag, September 25, 2012

IVAR KRISTIANSLUND PREKER I FREDRIKSTAD SØNDAG 30. SEPTEMBER
Den norske kirke i eksil ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 18. søndag etter pinse, 30. september 2012 klokken 1100. Ludvig Nessa forretter. Ivar Kristianslund preker. Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien. Denne krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien. Du er hjertelig velkommen! Ta noen med deg! NB! GUDSTJENESTEN KAN OGSÅ FØLGES DIREKTE PÅ INTERNETT PÅ www.kirken.com.


Søndag, September 23, 2012

KRF MÅ TILBAKE TIL START! - Av Jan Pedersen
I spillet "MONOPOL" er det et trekkort som sier:Tilbake til START! Hvor ofte jeg har ønsket at det kunne gjelde i det virkelige politiske liv også! Tenk om vi hadde hatt mot til å si det på nytt: vi må for Norges fremtids skyld begynne på nytt i KrF! Vi må la prestisje fare. Vi må la det som har bærekraft i seg, få komme på plass igjen og begynne med START!

Jeg vet at vi ikke er i 1933. Men da startet KrF der det eneste rette stedet for START er: På kne i bønn til Vår Herre Jesus, der vi ber om at Han og bare HAN er Herre i politikken! Denne bekjennelse er i samsvar med Guds lære om at det er ETT REGIMENTE i verden: GUDs regimente, eller slik Luther sa det: Uten Guds øvrighet finnes det ikke øvrighet! At Gud styrer denne verden med loven slik at borgerne kan bo trygt, og at kirken ledes av evangeliet til frelse. To riker, det verdslige (øvrigheten) og det åndelige( kirken) styres av den samme Gud i Ett regimente: Guds regimente.

Dette førte til at KrF ble til som et totalt annerledes parti enn de andre "verdslige" partier, fordi de regnet med Gud, underordnet seg Guds vilje og bekjente dette ved å utforme i partiets lover, at det var en selvfølge at de valgte tillitsvalgte, var bevisst sin kristne bekjennelse, og bekjente det med glede!

La meg så bli litt personlig. I 1960 årene fikk jeg være med på svært mye,spennende KrF- arbeid. Som meget nær venn og medarbeider av Per Høybråten, la vi grunnen til mye av det nye KrF, samtidig som vi søkte råd hos den erfarne garde av KrF politikere. Vi startet opp Ide-tidsskriftet IDE. Selv var jeg med i direkte radiodebatter, bl.a. mot AUF i NRK. I fem somre var jeg "ferieredaktør " i Folkets Framtid. (Egil Årvik, redaktøren, var jo bl.a. sosialminister.) En av kveldene i TV-ens barndom (før stortingsvalget i 1965) møtte jeg i et 1 1/2 times debattprogram der Kåre Willoch og Per Lønning svarte på vegne av Høyre, overfor et helt panel av utspørrere. Per Høybråten var min sekundant, og vi lyktes meget bra (i følge aviskommentarer dagen etterpå).

Da lærte jeg den virkelige kristelige bekjennelsens betydning å kjenne, gjennom Kjell Bondevik, Kåre Kristiansen, Henrik Bargem, Lars Korvald og mange andre hedersmenn. For dem ville et spørsmål om å ta bort eller omskrive §§1 og 2 i partiets lover vært helt utenkelig!

Hvis partiet ville lytte til et ønske om å gå tilbake til START, ville det for meg bety: KrF må være så stor at de først fikk en bred juridisk betenkning om hva det ligger i "sikringsparagrafen" §12, at det bare er språklige forandringer som skal kunne finne sted når det gjelder §§ 1 og 2.

Når den foreligger, bør landsstyret komme med sin begrunnelse i et høringsdokument til alle ledd i KrF.
Jeg etterlyste en slik fremgangsmåte, etter landsmøtet i april 2011. Det er gått mer enn ett år, og intet har skjedd.

Da skal en ikke la "De kristne" være skyteskive heller.
Mitt store ønske er at alle som vil ha en politikk som bekjenner seg til Kristus, går tilbake til START. Et KrF som bekjenner Jesus som Kristus, er der det hele begynte i 1933.

Jan Pedersen
Søgne