INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
September 2009

Lørdag, September 12, 2009

HVORFOR ER ABORT-MOTSTANDERNE DET ENESTE PARTIET DU KAN STEMME PÅ?
Alle partier gjør noe som er godt, og det skal vi være takknemlige for! Men det er likevel galskap å stemme på et parti som medvirker til å drepe uskyldige menneskeliv, og som er med på å erstatte våre kristne moralnormer med moderne hedenskap.

LA OSS FØRST BETRAKTE Ap, H, V, Sp OG SV
Alle disse partiene har vært med på å vedta Abortloven og den perverse og ugudelige ekteskapslovgivningen. De er også ansvarlige for mange andre ugudelige lover og tiltak. HVIS DU STEMMER PÅ ET AV DISSE PARTIENE, RIVER DU NED MER ENN DU BYGGER OPP!

HVA SÅ MED FrP?
Partiet har en bedre fortid enn de førnevnte vedrørende ekteskapslovgivningen og Israel. Men partiet er verre enn de andre ved at det ikke bare vil drepe ufødte, men også fødte.

Mange tror at FrP går inn for å reversere ekteskapslovgivningen, men der tar de dessverre feil. Representanter fra FrP sier nå at partiet bare vil foreta visse justeringer, slik at Norge fortsatt kan få lov til å adoptere barn fra land som ikke godkjenner homofile par. Konklusjonen må derfor bli den samme som for de førnevnte partiene. FrP RIVER NED MER ENN DET BYGGER OPP.

SÅ HAR VI KrF
Partiet skal ha ros og takk for at det har stemt mot Abortloven og den ugudelige ekteskapslovgivningen. Mye annet positivt som Abort-motstanderne er enig i kunne også nevnes. Noen stikkord er bioteknologi, kontantstøtte og edruskapspolitikk. Men KrF har vært med på å ødelegge Den norske kirke, bl.a. ved å avsette bibeltro prester og ansette vranglærere. Likeledes er skolen ødelagt ved at kristendomsfaget er fjernet og evolusjonstroen, feminismen og prevensjonsundervisningen er kommet inn. KrF regner seg ikke lenger som et kristelig, men som et kristendemokratisk parti. Det innebærer bl.a. at KrF har sluttet helt å sitere og føle seg bundet av Bibelen.

Det verste er vel at KrF har sittet i regjering og har hatt både statsministeren og helseministeren - uten å lyde Gud mer enn mennesker ved å stanse fosterdrapene på norske sykehus! Den store politikeren og profeten Daniel ville ha taklet en slik situasjon på en helt annen måte! Han regnet med Herren i en tilsynelatende håpløs situasjon, og vant en stor seier. Les Daniels bok, kap. 6!

Reversering av den perverse ekteskapslovgivningen er en meget viktig sak ved dette valget. Mange setter sitt håp til KrF, men partiet har vist at det ikke vil prioritere saken. KRF HAR NEMLIG AKSEPTERT REGJERINGSSAMARBEID MED HØYRE OG VENSTRE UTEN Å SETTE BETINGELSER OM EKTESKAPSLOVGIVNINGEN! Det er også meget oppsiktsvekkende at KrF nå sier åpent at partiet aksepterer ordninger som PARTNERSKAPSLOVEN SOM PARTIET TIDLIGERE VAR MOTSTANDER AV! KrF er derfor en sikkerhetsrisiko for Norge! Landet kan komme til å bli et nytt Sodoma og Gomorra! (Les 1.Mos 19.)

Personlig har jeg vært tilhører ved alle de 12 skoledebattene i Østfold og flere andre debatter. Hovedsakene for KrF i skoledebattene har vært fattigdom i Norge, selvmord i Norge, miljø (CO2) og skolepolitikk (økonomiske, pedagogiske og administrative forhold.) Jeg kan ikke huske at abort, homofili og kristendomsundervisning har vært nevnt i det hele tatt! Ordet ”kristelig” i partinavnet er utmerket ”agn” overfor kristne velgere, men betyr lite i partiets praktiske politikk. Å STEMME PÅ KrF ER DERFOR Å RIVE NED I STEDET FOR Å BYGGE OPP.

KRISTENT SAMLINGSPARTI LIKNER NÅ MYE PÅ KrF
Men partiet er på høyre side langs høyre-venstre-aksen. I en annonse i DagenMagazinet 05.09.2009 skriver KsP: ”Vi er et klart ikke sosialistisk parti. Derfor har vi ikke problemer med å gå inn i en regjeringskoalisasjon med H og FrP.” Å administrere fosterdrap, homo”ekteskap” og annen avkristning er altså uproblematisk for Kristent Samlingsparti så lenge man ellers fører en ikke sosialistisk politikk! OGSÅ Å STEMME PÅ KRISTENT SAMLINGSPARTI ER ALTSÅ Å RIVE NED I STEDET FOR Å BYGGE OPP.

FØLGENDE FAKTA LAR SEG IKKE TILBAKEVISE
Partiene på stortinget driver alle med en kriminell praksis fordi de bryter både Grunnloven, naturretten, menneskerettighetene og Guds lov bl.a. ved å drepe uskyldige barn. Mennesker som er medlemmer av disse partiene, eller som stemmer på dem, er medskyldige. Enten du liker det eller ei: I et demokrati faller hovedansvaret for den politikken som føres til syvende og sist på de stemmeberettigede. Det nytter ikke å skylde bare på lederne. Det nytter heller ikke, som KrF-ledere gjør, å si at man er motstander av fosterdrap, når man faktisk er med på å utføre drapene!

NOEN ADVARER MOT ABORT-MOTSTANDERNE
Et argument som brukes er at partiet ikke har mulighet til å få mandat. Den slags maktargumentasjon bidrar til å konservere de gamle, ubrukelige partiene. Å stemme etter overbevisning er den eneste stemmegivningen som er demokratisk og kan lede til et sundt styre. FrP som i dag er et av landets største partier begynte for noen ti-år siden som et bitte lite protestparti som de fleste gjorde narr av! Dette beviser at et lite parti kan bli stort.

Abort-motstanderne, som ikke snakker folk etter munnen, fikk 1,1 % av stemmene ved skolevalgene i Østfold. Til sammenlikning fikk KrF 2,5 %. Ungdommen begynner å forstå!

Abort-motstanderne påvirker andre partier. KrF’s stortingsrepresentant snakker mye mer om abort enn før! Husk også at Abort-motstanderne kan komme i vippeposisjon og få sterk innflytelse!

Andre sier at Abort-motstanderne bare har én sak på programmet. Sannheten er følgende: Hvis huset ditt brenner, så gir du rednings- og slokningsarbeidet topp prioritet. Det betyr ikke at du er blind for andre saker. Men det betyr at du er rasjonell i din handlemåte. Alle de andre partiene handler irrasjonelt! Et folkemord som omfatter ca 15 000 av våre etterkommere hvert år er ingen bagatell! Politikere som ikke forstår dette alvoret har ikke noe på stortinget å gjøre! De mangler den grunnleggende dømmekraften som en politiker må ha!

Abort-motstanderne står fast og har basisprogrammet fastlagt i partiets lover. Der står det bl.a.: ” Vi vil arbeide for at ingen norsk lov skal være i strid med Bibelens 10 bud.” ”Abort-motstanderne tror at hvert ord i Bibelens 66 bøker er inspirert av Den Hellige Ånd og at hele Bibelen derfor er Guds sanne, ufeilbarlige og pålitelige Ord som ikke kan gjøres ugyldig.” ”Et overordnet mål for Abort-motstandernes er altså å stanse avkristningen av landet vårt og å kristne landet på nytt.” ”For øvrig er partiets representanter forpliktet til på beste måte å sette seg inn i sakene, søke gode råd og ta samvittighetsfulle beslutninger etter beste skjønn og overbevisning.”

Du kan stole på at Abort-motstanderne vil ta ansvar og ta gode beslutninger i alle saker. Vi er mer opptatt av hva som er godt for det norske folk enn av hva som er populært.


GÅ INN PÅ www.abort.no. Ved å klikke på TV vil du se en upartisk film fra National Geographics som viser noen av fosterets fantastiske livsytringer kort tid etter unnfangelsen. Du vil også se en film som viser hvorledes leger brutalt river et foster i stykker. VIS MEDMENNESKELIGHET! STEM ABORT-MOTSTANDERNE! BARE VED DENNE STEMMEGIVNINGEN KAN DU UNNGÅ Å BLI MEDSKYLDIG I DRAP!

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne

PS: Hvis du ikke bor i Østfold, har du ingen å stemme på. Ta kontakt med oss, så kan vi sammen gå inn for å stille liste i ditt fylke ved neste valg.


Fredag, September 11, 2009

ABORT-MOTSTANDERNE VIL REVERSERE EKTESKAPSLOVGIVNINGEN
Dette er en av de aller viktigste sakene for partiet ved siden av abortsaken. Partiet har et helt bibelsk syn på ekteskap og homofili. Vi vil kompromissløst ta konsekvensen av dette på stortinget. I partiets lover, § 1 Formål står det: ”Vi vil arbeide for at ingen norsk lov skal være i strid med Bibelens 10 bud.” Intet annet parti står så stødig som Abort-motstanderne i spørsmålet om å reversere den ugudelige ekteskapslovgivningen. Det bør være et sentralt mål for samfunnet at alle barn skal ha en far og en mor som er gift med hverandre, og som holder sammen så lenge livet varer.

Organisasjoner har sendt ut anbefalinger til velgere som vil beholde det tradisjonelle ekteskapet, og som er motstandere av å produsere barn på liknende måte som man produserer grisunger og kalver. Dessverre er Abort-motstanderne ikke nevnt i disse anbefalingene. Vi velger å tro at dette skyldes en glipp, og ikke ond vilje.

Personlig har jeg vært tilhører ved alle de 12 skoledebattene i Østfold og flere andre debatter. Det skremmer meg at KrF og Fremskrittspartiet synes å ha gitt opp kampen for det tradisjonelle ekteskapet. Saken er nesten ikke blitt berørt i debattene. Når det er blitt reist spørsmål om saken har de to partiene nærmest bedt om unnskyldning for sine opprinnelige standpunkter. KrF sier nå rett ut at partiet godkjenner Partnerskapsloven. FrP er kun opptatt av å foreta justeringer for at Norge fortsatt skal kunne adoptere barn fra andre land som ikke godtar homofili.

Hvis det er viktig for deg å reversere ekteskapslovgivningen, har du én ting å gjøre: Stem Abort-motstanderne.

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne


AMATØRTEOLOGI I MOSS AVIS
I en stor kommentarartikkel på s. 2 i Moss Avis 03.09.09 skriver Arne Gløer Aarum at homofili neppe er noe kjernespørsmål i kristendommen. Han begrunner dette med at Bibelen ikke inneholder et eneste utsagn fra Jesus om homofili, enda det var meget utbredt på den tiden. Dette er en fullstendig kortslutning. I Det gamle testamente står det mye om homofili, som fordømmes på det sterkeste. Se 3 Mos 18, 22; 20, 13: 1 Mos 19 og Dom 19-20. Det var dødsstraff for homofil praksis (som i følge Bibelen er sosialt smittsomt). Dette visste alle jøder. Derfor var det helt overflødig for Jesus, som virket hovedsakelig blant jøder, å snakke om denne synden.

Paulus, derimot, som virket blant ikke-jøder, uttaler seg klart fordømmende om homofili. Se Rom 1, 26 – 27; 1 Kor 6, 9 – 10. Det samme gjør også Jesu bror Judas i Jud 1,6-7. Paulus skriver rett ut at mennesker som praktiserer homoseksualitet eller lesbiskhet ikke skal arve Guds rike.

Teologer og andre forståsegpåere som hevder at homofili ikke er noe kjernespørsmål i kristendommen må derfor få strykkarakter. De er med på å sende folk til Helvete, i stedet for å hjelpe dem til å omvende seg og arve evig liv.

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne


BEATE GANGÅS, KIRKEN OG HOMOSEKSUALITET - Uvitenhet eller frekkhet?
I Moss Avis 29.08.09 skriver Beate Gangås en artikkel over nesten to hele sider hvor hun lovpriser homoseksualitet og vil ha Kirken til å velsigne denne styggedommen. Hun burde vite at Kirkens religion er Bibelens religion, og at Bibelen fordømmer homoseksualitet og lesbiskhet på det aller sterkeste. Hvis hun vet dette, er hun utrolig frekk som vil gjøre Kirken til det motsatte av det den er. Det er verre enn å forlange at Humanetisk Forbund skal begynne å arrangere kristne gudstjenester med Bibellesning, Fader Vår, dåp og nattverd!

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne


ØSTFOLDKIRKEN OG VERDIDEBATTEN
Jeg var til stede under den politiske debatten i Østfoldkirken 30.08.09. Debattlederen Vebjørn Selbekk gjorde en god jobb med å grille debattantene. Men én ting forundrer meg. Det ble sagt at verdier er viktige. Men det eneste egentlige verdipartiet som stiller stortingsliste i Østfold, nemlig Abort-motstanderne fikk ikke lov til å være med i panelet. Dette er det eneste partiet som ikke er villig til å være med på å drepe ufødte barn. Og det eneste partiet som står for alt det som jeg ut fra Bibelen regner med at Østfoldkirken står for.

Da det til slutt ble gitt anledning til spørsmål fra salen, meldte jeg meg og forsøkte å stille et par enkle spørsmål. Jeg forsøkte å innlede med et par enkle setninger som premisser, men møtelederen forstyrret meg så det var nesten umulig å få fram det jeg ville si.

KrF som ikke er fullt så ukristelig som de andre partiene i panelet har vitterlig flere standpunkter som er klart i strid med Bibelen. Likevel ser det ut at Østfoldkirken ikke ønsker at KrF skal få konkurranse. Men selv om KrF skulle få bevilget hele statsbudsjettet til støtte for kristne skoler, så ville ikke dette rettferdiggjøre at KrF frivillig administrerer drapene på ca 15 000 ufødte barn hvert år. La oss takke Gud for at Jomfru Maria ikke levde i Norge og ble med barn mens Bondevik var statsminister og Høydebråten helseminister! Da kunne det fort ha gått riktig galt!

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne


Torsdag, September 10, 2009

Ivar Kristianslund preker i Fredrikstad søndag 13. september 2009 kl 1100
Den norske kirke i eksil (tidligere kalt Strandebarm prosti) ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 15. søndag etter pinse, 13. september 2009 klokken 1100. Ludvig Nessa forretter og Ivar Kristianslund preker. Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og kinoen Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien som krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien. Du er hjertelig velkommen!