INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
September 2003

Tirsdag, September 30, 2003

KLIPP FRA NETTAVISEN:
NY UNDERSØKELSE:
Nordmenn minst religiøse i Europa
30.09.03 08:26


Nordmenn er de minst religiøse i Europa, ifølge en stor undersøkelse. Hver tiende nordmann regner seg ikke som religiøs i det hele tatt.

- Vi er åndelig late, sier professor Harald Hegstad til Vårt Land.

I undersøkelsen ble europeere spurt om hvor religiøse de er, på en skala fra null til ti. Nordmenn flest plasserer seg midt på skalaen.

Ingen lavere
Hver tiende nordmann regner seg ikke som religiøs i det hele tatt. Bare 9 prosent regnet seg som religiøse nok til å svare åtte eller mer.

Ingen andre av de 15 landene i Den europeiske samfunnsundersøkelsen var lavere på skalaen på dette spørsmålet. Undersøkelsen, som blant annet er finansiert av EU-kommisjonen, er gjennomført samtidig i en rekke land i Europa, og skal speile politiske og sosiale oppfatninger blant europeere, melder NTB.

Ber sjeldent
Professor Harald Hegstad ved Menighetsfakultetet (MF) mener vi har en slags ritualkristendom som ikke krever så mye av folk.

Undersøkelsen viser også at vi sjeldnere ber og sjeldnere går til gudstjeneste enn andre europeere.


Dagens bibelord
Flp 4, 4 - 9:
4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
[2: 18. 3: 1. Sal 32: 11. 2KOR 13: 11. 1TESS 5: 16.]
5 La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær!
[Heb 10: 37. Jak 5: 8. Åp 3: 11. 22: 7, 12, 20.]
6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.
[Matt 6: 25, 31. 1PET 5: 7.]
7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
[Joh 14: 27. Kol 3: 15.]
8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd - gi akt på det!
[Rom 13: 13.]
9 Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.
[3: 17. Rom 15: 33. 1TESS 4: 1. 2TESS 3: 16.]


Mandag, September 29, 2003

STØTT JØDENE! FRELSEN KOMMER FRA JØDENE!
Denne linken setter fokus på en åndelig realitet som vokser i verden. Ismenes hedenskap som slår seg i sammen mot jødene for å utslette dem som folk - og radere ut deres land i kampen for å forhindre Jesu gjenkomst! Et håpløst prosjekt, men plagsomt nok. "Hedenskap henger sammen som vann over hele kloden" og nå samler de seg med rekordfart etter at de fikk all den nye tekonologien. Jerusalem Post hadde nettopp en egen leder mot Røed-Larsen som er vel verdt å lese. Den er spesielt ille fordi han er norsk og Bondevik I tilsatte han.

Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit

Tlf: 37 93 02 69
Fax: 37 93 01 57
E-post: akf-evje@online.no

Presentasjon- dagens jødehat
Enn god presentasjon av dagens jødehat og hva som virkelig utgjør en trussel mot Verden.
Hvordan formidles dagens jødehat? http://www.conceptwizard.com/pipeline_of_hatred.html.
Husk at det er godt å sende linker videre, men enda viktigere er det å informere nøkkelpersoner om situasjonen. En vennlig samtale på 5 minutter kan påvirke noe.

Vennlig hilsen (Sincerely yours),

Erez Uriely

Norsk Israelsenter (NIS) - for Israel og mot antisemittisme
(Norwegian Israel Center (NIS) - for Israel and against anti-Semitism)

Seljeveien 18, 1825 Tomter, Norway
Tel: (+47) 69 92 14 22 // Mobil. (+47) 91 70 61 46
Fax: (+47) 6992 1909

E-mail: post@norskisraelsenter.no // Web: www.norskisraelsenter.no

Org.nr.: 984 595 948

Vi trenger din hjelp for å støtte jødene. Vennligst bruk bankkonto: 6242.10.60644
Vennligst kontakt oss for å hjelpe på andre måter også.


Dagens bibelord
Åp 12, 7 - 11:
7 Det ble en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens engler.
[Dan 10: 13, 20. 12: 1. Jud 9.]
8 Og de kunne ikke stå seg, og det ble ikke lenger funnet sted for dem i himmelen.
9 Den store drage ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.
[20: 2. 1M 3: 1. Luk 10: 18. Joh 12: 31. 2KOR 11: 3.]
10 Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt.
[11: 15. Job 1: 9-11. 2: 4, 5. Sak 3: 1. Ef 5: 5.]
11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet. Og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.


Søndag, September 28, 2003

Reaksjon på fjernsynsdebatt
Kjære Ivar Kristianslund!

Jeg fikk lyst til å kontakte deg etter å ha sett kveldens fjernsynsdebatt.
I debatten sa du bl. a. følgende. "Min Gud, Israels Gud............"

Dersom ikke jeg tar feil, så har Israels Gud ingen sønn, mens jo den kristne Gud har en sønn. Hvorledes kan da Israels Gud være din Gud?

Du sa også at Gud styrer hele historien. Det tror ikke jeg. Jeg har lest en del historie og synes det er skremmede lesning. Man kan jo f.eks. bare ta for seg 30-årskrigen. For ikke å snakke om Hitlers utryddelse av jøder og sigøynere, og alt det andre skrekkelige som historien er så full av. Så jeg kan ikke begripe hvorledes man på bakgrunn av dette kan si at Gud styrer historien.

Og så er jeg litt overgitt over at du ikke kjenner Bibelen bedre. I min bibel står følgende sitat fra Jesus: "Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øyne!" (Lukas 19.21)

Hilsen NN


Kjære NN

1. Du tar feil! Israels Gud HAR en sønn, nemlig Jesus Kristus (Messias), Marias sønn. Det du tenker på er vel at Israel i dag ikke TROR at Israels Gud har en sønn. Men deres vantro forandrer ikke på fakta. De venter på en ny Messias, men venter forgjeves. Abraham, Israels stamfar og Guds venn (Jes 41,8), trodde på Jesus. I Joh 8, 56 sier Jesus: ”Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg.” [1M 12: 3. Luk 10: 24. Rom 4: 16, 17. Heb 11: 13.] Jesus sa også i Joh 5, 23: ”Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.” [15: 23. 1JOH 2: 23.] Her har vi mye av forklaringen på Israels fortvilte situasjon i dag.

2. Gud styrer historien helt ned til minste detalj. Ingen ting skjer uten at Gud tillater det. Jesus er inne på dette i Luk 12, 6 – 7: ”Selges ikke fem spurver for to skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. [Matt 10: 29.] 7 Men til og med hvert hår dere har på hodet, er talt. Frykt ikke! Dere er mer enn mange spurver.”
[v. 24. 21: 18. Matt 10: 30. Apg 27: 34.] Jeg er enig i at det er skremmende å lese historien. Den bekrefter til fulle Jesu ord om at alle mennesker er onde. Matt 12, 34: ”Ormeyngel! Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen.” [3: 7. 15: 11, 18. 23: 33.] Mark 10, 18: ”Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud”. Gud har gjort bare godt mot oss, men vi er onde. Derfor skal vi alle dømmes en dag. Rom 14, 10” Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol.” [2: 16. Matt 25: 31 ff. Luk 6: 37. 2KOR 5: 10.] Da gjelder det å ha sin sak i orden med Gud. Joh 5, 24: ”Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet”
[3: 15, 18, 36. 6: 40, 47. 8: 51. 10: 10, 28. 11: 25, 26.]

3. Jeg er like overgitt som du over at jeg ikke kjenner Bibelen bedre. Bibelen er så viktig at jeg egentlig burde kunne den utenat. Lindstads sitat var nok riktig, så vidt jeg husker ham, men hans bruk av sitatet var helt feilaktig. Det var derfor jeg ikke kjente det igjen. Sitatet var fra Luk 19, 27 og lyder slik: ”Men disse mine fiender som ikke ville at jeg skulle være konge over dem, - før dem hit og hogg dem ned for mine øyne.” Lindstad framstilte det som om Gud har befalt oss mennesker å hugge ned ikke kristne. Dette er fullstendig feil! Av Luk 19,11 ser vi at sitatet er tatt fra en liknelse som skal illustrere det som kommer til å skje når menneskene skal stilles til regnskap overfor Gud for sine handlinger. Da vil mange bli kastet i helvete.

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund


16. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 6, 24 - 34:
24 Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon*.
[1KONG 18: 21. Luk 16: 13.] [* arameisk ord for penger og rikdom.]
25 Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne?
[Luk 12: 22 ff. Fil 4: 6. 1TIM 6: 8. 1PET 5: 7.]
26 Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?
[10: 29 ff. Job 39: 3. Sal 147: 9.] [* eders.]
27 Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?
28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke!
29 Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.
[1KONG 10: 4 ff. Pred 2: 4 ff.]
30 Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere - dere lite troende?
31 Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med?
32 For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette.
[* eders.]
33 Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!
[1Kong 3: 11 ff. Sal 37: 25. Kol 3: 1 ff.]
34 Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
[Luk 10: 41 ff. Fil 4: 6. 1PET 5: 7.]

LESETEKST, 1 Kong 17, 8 - 16:
8 Da kom Herrens ord til ham, og det lød så:
9 Stå opp og gå til Sarepta, som hører til Sidon, og bli der. Jeg har befalt en enke der å gi deg mat.
[Obad 20. Luk 4: 26.]
10 Han stod opp og gikk til Sarepta. Da han kom til byporten, fikk han se en enke som gikk og sanket ved. Han ropte på henne og sa: Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke!
11 Da hun nå gikk for å hente vann, ropte han etter henne og sa: Ta med et stykke brød til meg!
12 Da sa hun: Så sant Herren din Gud lever: Jeg eier ikke en brødbit! Jeg har bare en håndfull mel i krukken og litt olje i kruset. Nå går jeg her og sanker et par stykker ved for å gå hjem og lage det til for meg og min sønn, så vi kan ete det og så dø.
[2KONG 4: 2.]
13 Men Elias sa til henne: Frykt ikke! Gå hjem og lag det til, som du har sagt. Lag bare først et lite brød til meg av det og kom ut til meg med det! Siden kan du lage til noe for deg og din sønn.
14 For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom og oljekruset ikke mangle olje helt til den dag Herren sender regn over jorden.
15 Hun gikk og gjorde som Elias hadde sagt. Og de hadde mat, både han og hun og hennes hus, i lang tid.
16 Melkrukken ble ikke tom, og oljekrukken manglet ikke olje, slik som Herren hadde talt gjennom Elias.

LESETEKST, Gal 5, 25 - 26:
25 Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!
[5: 16. Rom 8: 5.]
26 La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre.
[Fil 2: 3.]
Gal 6, 1 - 5:
1 Brødre! Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighets ånd. Men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet.
[Matt 18: 15. 1KOR 3: 1. 10: 12. Jak 5: 19.]
2 Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.
[Joh 13: 34. 15: 12. Rom 15: 1. 2KOR 11: 29. 1JOH 4: 21.]
3 For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv.
[1KOR 4: 7. 8: 2.]
4 La enhver prøve sin egen gjerning! Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er!
[2Kor 13: 5. Fil 1: 26.]
5 For hver skal bære sin egen bør.
[Sal 62: 13. Jer 17: 10. 32: 19. Matt 26: 27. Rom 2: 6. 14: 12.]


Lørdag, September 27, 2003

Dagens bibelord
Luk 10, 38 - 42:
38 Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus.
39 Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord.
40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg!
41 Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting.
[Matt 6: 25.]
42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.
[Sal 27: 4. Matt 6: 33. Fil 3: 14.]


KLIPP FRA DAGEN (www.dagen.no): Strandebarm prosti vil starte opp flere nye steder
Strandebarm prosti vil starte opp flere nye steder

Strandebarm prosti ønsker å utvide sin virksomhet. De planlegger nå å starte gudstjenester både i Kristiansand og i Tromsø.

Av Ove Eikje

ANSVARLIG: Einar Stjernholm Bryn er i dag ansvarlig for Strandebarm prostis virksomhet på fem steder rundt på Østlandet: Oslo, Kolbotn, Drammen, Tønsberg og Skien
Foto: Dagen–arkiv

– Vi har i dag en krisesituasjon i Den norske kirke. De som tror på det som kirken alltid har stått for, blir sparket ut - og det ser ut til at homser og lesber overtar. Det er ingen grenser lenger, og vi opplever en full moralsk utglidning i den offisielle kirken. Ikke en eneste biskop makter å si klart ifra. Derfor er det mer nødvendig enn noen gang at vi begynner på nye steder, sier Ludvig Nessa til Dagen. Og han legger til:
– Vi er nå i ferd med å starte i Tromsø, og den første gudstjenesten blir i midten av oktober. Initiativtagerne er ei gruppe i byen som har hatt mye kontakt med Børre Knudsen i Balsfjord.

Når det gjelder Kristiansand, kan Ludvig Nessa fortelle at de i flere år har håpet på at det skulle skje noe i Sørlandets hovedstad. Han henviser oss videre til Finn Indrebø, som er bedt om å ta et initiativ til å starte menighet i Kristiansand.

Gudstjenester på hoteller
– Jeg verken kan eller vil svare på om det er planer om å få til noe i høst. Men jeg kan si så pass at hvis det kommer noe initiativ fra brødrene i byen, så starter vi, sier Finn Indrebø. Han er svært lite taletrengt, og vil ikke nå gi ytterligere kommentarer.

Einar Stjernholm Bryn er i dag ansvarlig for Strandebarm prostis virksomhet på fem steder rundt på Østlandet: Oslo, Kolbotn, Drammen, Tønsberg og Skien. Han forteller at de nå ønsker å få bedre struktur på arbeidet i regionen. Derfor prøver de å etablere en ansvarsgruppe på hvert sted, for det er mange gode medarbeidere som vil delta.
– Det er økende oppslutning om våre samlinger, og ikke minst gjelder dette gudstjenestene på Norrøna hotell i Oslo. Her kan det komme nærmere 40 personer til møtene, sier Bryn. Han opplyser at også i Tønsberg og Skien leier Strandebarm prosti lokaler på hoteller for å arrangere sine gudstjenester.

– Vi betaler omkring 5.000 kroner i måneden i leieutgifter til hotellene. Dette klarer vi å dekke inn ved hjelp av kollekter og gaver til virksomheten, forteller han.

Konfirmantarbeid
– Det nye som vi gleder oss over, er arbeidet blant konfirmanter. Vi har tidligere hatt to konfirmasjoner på Kolbotn. Nå har vi også startet med konfirmasjonsforberedelse for to ungdommer i Skien. Vårt opplegg er veldig tradisjonelt med bibel, katekisme og salmebok, sier Einar Stjernholm Bryn.

Publisert 25.09.2003


Fredag, September 26, 2003

Dagens bibelord
5 Mos 4, 29 - 31:
29 Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel.
[6: 5. 10: 12. Jes 55: 6. Jer 29: 13.]
30 Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg, i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst.
[30: 1 ff. 31: 29. 3M 26: 40 ff. Hos 3: 5.]
31 For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed.
[Jos 1: 5. 1KRØN 28: 20. Heb 13: 5.]


Torsdag, September 25, 2003

Age determination of coastal submarine placer, Val’cumey, north-eastern Siberia - by Alexander V. Lalomov and Serguei E. Tabolitch
(Compilation of the articles Catastrophism in geology: Determination of the generation time of coastal submarine placers based on mathematical modelling, CEN Tech. J. 10(3):373–378, 1996 and Age determination of coastal submarine placer, Val’cumey, northern Siberia, CEN Tech. J. 14(3): 83–90, 2000.)

The age of a coastal submarine tin placer in the Chaun Bay of the East-Siberian Sea near the Val’cumey ore field in north-eastern Siberia has been estimated from a simple accumulation model. The placer began to form after a major mountain-building episode and continental uplift, and has continued to accumulate to the present day. The age accumulation model was applied using field data and also with data obtained from a diffusion-convection model of placer ore generation. The calculated age for the placer was 5,500 years. This contradicts the traditional, uniformitarian age estimate of 40 Ma, but is consistent with the biblical framework. The mountain building episode and placer initiation occurred during the Recessive stage of the Flood some 4,300 years ago, and placer accumulation has continued through the post-Flood era to the present time.


Dagens bibelord
Jud 1, 24 - 25:
24 Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd,
[Rom 16: 25. 1KOR 1: 8. Ef 3: 20. 1TESS 5: 23. 2PET 3: 14.]
25 den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen.
[Rom 16: 27. 1TIM 1: 17. 1PET 5: 11. 2PET 3: 18.]


Onsdag, September 24, 2003

Interessante linker om skapelsen i utlandet - Av Jørgen Høgetveit
En rekke av våre ungdommer som nå må gjennom skolekverna med mange ugudelige lærere som poder dem med bibelkritikk og spesielt angrep på 1. Moseboks første 11 kapitler - trenger en rask håndsrekning. Det er ikke for ingenting at mange unge fra gode kristne hjem - svekkes eller mister troen i møte med vidergående skoler, universiteter og høyskoler. Desverre har dette også foregått ved mange kristne skoler gjennom mange år - hvor det har vært lite motgift å få. Jeg har grei dokuentasjon fra mange år tilbake. Det apologetiske arbeid har ikke blitt tatt alvorlig nok i
vårt land i møte med de mange tankebygninger.

Men nå kan mange av både unge og eldre brukbart engelsk. Det er også gode kilder i våre naboland, og millioner har hjemme-PC med internett-tilknytning. En dansk kilde sier: "Fastholder Bibelens autoritet
fra det første vers." Så nå er det bare å sette i gang. Vi i Akademi for Kristen Folkeopplysning har gjennom år hatt flere gode artikler om dette i bladet vårt Lys som våre mange tusen lesere har gledet seg over -
og vi vil fortsette med det i fremtiden. Vi har desuten et rikholdig bibliotek med slik litteratur som vi fikk av Arthur Berg for noen år tilbake. Det var biblioteket til "Institutt for Kirke og samfunn." Vi har dessuten en udmerket lesesal med en del videostoff og utstyr som den interesserte er velkommen til å orientere seg i.

Den fulle og hele Bibeltillit skal - ved Guds nåde - gjenopprettes i vårt folk med troen på "Troen første arikkel" om Gud som skaper og opprettholder. Hvis ikke faller både "Troens andre artikkel" om troen på Jesus og hans verk, og til sist "Troens tredje artikkel" om Den Hellige Ånd som jo har som hovedoppgave å ta av Jesus sitt verk, forklare og gi det til våre hjerter. Om ikke det skjer er vi redningsløst fortapt både som enkeltmenneske og nasjon.

Derfor klikk deg inn på noen av disse sidene og du vil finne mye stoff ute i verden - som er trosstyrkende på en helt annen måte enn det som har vært dominerende i norske miljøer frem til i dag. Men fremfor alt les
din Bibel under bønn!

http://genesis.sv

http://www.answersingenesis.org/home.aspx

http://www.creationevidence.org/

http://www.creationresearch.org/

http://www.icr.org/

http://www.skabelse.dk/

http://emporium.turnpike.net/C/cs/links.htm

http://www.answersingenesis.org/Danish/


Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit

Tlf: 37 93 02 69
Fax: 37 93 01 57
E-post: akf-evje@online.no


Toleranse og forfølgelse i Kristiansand - Av Jørgen Høgetveit
Siden statsråd Helge Sivertsen (HS) fikk inn sitt "toleransekrav" i Grunnskolelovens målsetting - har utviklingen fulgt et spor i den norske skole: intoleranse og utradering av bibelsk kristendom, som også var deres klare mål. Les bare boken av IKOs grunnlegger - Bjarne Hareide som skrev "Skal kristendommen ut av skolen". Her siteres ledende Ap-politikere hvilken vei det skal gå med verdsliggjøring av skolen og kampen mot den "fordummende lutherdom og andre sekter". Det var en "genistrek" av HS - for han lot være å skille mellom formal- og material-toleranse og gjorde toleranse til et brekkjern mot kristendommen og ikke et frihetsvåpen for vårt folk. Nå har "toleransen" kommet så langt - også på Sørlandet - at muslimene (SV) vil stoppe avsynging av "Gud signe vårt dyre fedreland" i Grimstad kommunestyre. De vil ha fjernet grisen fra sykehusdører - og det må de gjerne for meg - men ikke med sin begrunnelse - og nå skal andakten også være en saga blott ved åpningen av Vennesla kommunestyre. Endelig skal SV ha bort andaktene i de store friminuttene - dette med begrunnelse i KRL-faget, som har likestilt religionene i skolen - og gjort alt likegyldig.

Dette i et land med Grunnlovens § 2 om "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpliktede at oppdrage deres Børn i samme". De fleste foreldre har lovet det ved dåpen foran Guds alter. Dette innebærer et menneskesyn (§ 2) og menneskeretter (§§ 96 osv) som de sosialistiske krefter tydeligvis vil fjerne den siste rest av i skolene - ut av barnesinnene - så kan de herje fritt videre i media hvor over 70 % av dem er bitt av denne uhyrlige ideologi som har sent millioner inn i død og lidelse. "La de små barn komme til meg - hindre dem ikke for Guds rike hører sådanne til" sa Jesus - som sjefsred. Hoven til "Norge I dag" sier han kan "tåle"! "Storslått sivilisatorisk kraftutsagn" av Hoven - spør du meg! Skal vi regne dette som det nye år 0? - Skriften sier videre at de som forfører en av disse mine minste for dem var det bedre at en kvernstein ble hengt om deres hals og de ble senket i havets dyp. Intolerant må mange si og bli så rasende man ønsker på Skriftens Ord - men å sørge for at de små blir fratatt Guds Ord fører både dem og de som gjør det i helvete, selv om biskop Scheldrup og hans etterplapprere synes å ha avskaffet både Gud og helvete. Det har forresten Bibelen talt om lenge: Det er ingen Gud - det er all deres tanke - sier Davids salmer. Gagarin fant absolutt ingen Gud på sin første romferd. Med sine små tanker skjønte han kanskje ikke at rombanen bare var noen "meter" over jordoverflaten i forhold til Skaperens endeløse univers og at den suverene Skaper heller ikke var i det skapte som de primitive animister tror.

Man regner med at sosialismen inkludert nasjonal-sosialismen har sendt 175 millioner i døden i nyere tid. Det hav av lidelse de har forårsaket kan ikke måles. I mens sover det kristenfolk som i samfunnssammenheng skulle vokte vår fedrearv og vår folkefrihet - som Kr. i Kristiansand - og inngår samarbeid med SV. De som nå altså vil sørge for at barna ikke får høre Guds Ord i sitt friminutt og lærernes fritid. Du snakker om "toleranse" og respekt for Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet! De fortjener kamp uansett hva det skal koste - for dette slaveriet verken skal eller vil vi under - nå som endelig "Muren" er revet - selv om jeg ikke er så sikker på hvor lenge det vil vare i østens statsdannelser som ikke har hatt eller har et kodifisert "frihetsbrev" som de angloamerikanske riker og vi i vår gode Norske Grunnlov.


Dagens bibelord
Jes 51, 11 - 12:
11 Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal flykte.
[35: 10. 60: 20. 61: 7. 62: 12. 66: 14. Matt 8: 11. Joh 16: 22. Åp 21: 4.]
12 Jeg, jeg er den som trøster dere. Hvem er du, at du frykter for et menneske som skal dø, for et menneskebarn som skal bli lik gress,
[40: 6. 66: 13. Sal 56: 5. 118: 6. Matt 10: 28. Heb 13: 6. 1PET 1: 24.]


Tirsdag, September 23, 2003

KLIPP FRA UTSYN (www.utsyn.no): Kan bli nektet å holde andakter
Skolesjefen i Kristiansand har bedt ungdomsskolene i kommunen vurdere å nekte kristne lærere å holde andakter for Skolelaget.

– Vi har blitt bedt om å foreta en gjennomgang på hver ungdomsskole. Skolesjefen vil også at vi tar saken opp i driftsstyrene, bekrefter rektorene på Lovisenlund skole og Grim skole, Jan Ivar Fosselie og Hans Olav Rike, til avisen Fædrelandsvennen..

Årsaken til at skolesjef Marie Føreland ønsker gjennomgang, er at SV-politikeren Torbjørn Urfjell i sommer ba om en vurdering av Skolelagets rolle i kristiansandsskolene i forbindelse med at Skolelaget hadde vært med på å lage heftet «Homofili og kristen tro». I tillegg kom det en kraftig innskjerping i lovverket omkring forkynnelse da KRL-faget ble innført for noen år siden (KPK).


Dagens bibelord
Rom 1, 19 - 21:
19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem.
[Apg 14: 15-17. 17: 24-28.]
20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.
[Job 12: 7-9. Sal 19: 2. Jes 40: 26, 28.]
21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket.
[Ef 4: 17-19. 1PET 4: 3.]


Mandag, September 22, 2003

Syndfloden og jordas alder - Av cand. agric. Lars-Arne Høgetveit
DET ER BEHOV for å kommentere Willy Fjeldskaars artikkel i Dagen av 16/9.
Fjeldskaar skriver om mangel på funn av bevis for en verdensomspennende flom:
- Det har ikke lykkes (å finne slike bevis, min anm.). Det skyldes rett og slett at slikt bevismateriale ikke finnes.
Forskingsleder, cand. scient Holger Daugaard i Dansk Origo nr 55, desember 1996 skriver følgende (oversatt og bearbeidet fra Creation Science Movemenet Pamplhlet 304/96):
- Fossiler: Fossiler er tegn på katastrofeaktivitet, idet dyrene er begravet levende i vand og sedimenter. Enorme kirkegårde for marine fossiler verden over fortæller om en global katastrofe. Fossiler dannes ikke i dag. Dyrene dør og bliver spist eller rådner. … Hele fiskestimer, dækkende store områder er blevet fossileret pludselig, uden tegn på angrep fra nedbrydere og ådselædere.

FJELDSKAAR SKRIVER OGSÅ: - Dateringsspørsmål og alder har ikke vært tema i Origo.
Men igjen skriver altså Origo nr 74 september 2001 (da er Origo et samarbeid mellom Origo redaksjonene i Norge og Danmark), ved Holger Daugaard, som del av et spesialnummer om den ”geologiske lagserie”:
- Hva så med geologien – beviser den ikke, at livet på jorden er blevet til gjennem mange millioner års udvikling? … Geologerne har opstillet den såkalte ”geologiske lagserie”, hvor lagene er ordnet efter forventet alder. Sagen er bare den, at vi ingensteds på jorden finder denne serien komplet. … Lagene er sammenstykket som et puslespill til den samlede serie, der representerer jordens historie, men vi har ingen sikkerhet for, at ”puslespillet” er korrekt. Serien er til dels sammenstykket efter, hvilke fossiler der er i lagene – med andre ord ud i fra den forutsætning, at den evolusjonistiske modellen er riktig. Bagefter andvendes den geologiske lagserie som ”bevis” for evolusjonsmodellen! Det kaldes cirkelslutning, og er ikke sand videnskap. ……I øvrig er der mange steder i verden, hvor èt eller flere lag i serien af uforklarlige årsager mangler. Der er end ikke spor af det i lagserien.

Når det gjelder C-14 metodens pålitelighet nevner Fjeldskaar igjen metodens sikkerhet inntil de 11 350 år, men nevner ikke de usikre forutsetningene for metoden? Hvorfor?

HVORFOR KONTAKTER ikke Fjeldskaar sin kollega i Danmark og får oversendt slik informasjon, med tilhørende litteraturliste? (Plassen tillater ikke flere eks. i denne omgang.)

Jeg vil oppfordre de i Origo redaksjonen i Norge, som kan, til å kvesse sine vitenskapelig og bibelske våpen og gå ut i striden. Argumentene er der! Studenter og annen ungdom og eldre med trenger nå informasjon som de kan møte sine Guds fornektende medmennesker med også på Skapelsesområdet – for angrepene kommer ofte der. Skulle man forsvare Bibelens ord og av den grunn miste sine karriere muligheter var det verdt det!
FJELDSKAAR SKRIVER at begge syn er representert i Origo styret om jordas alder, men mener at dette bør være til å leve med. Fra min side synes Origo å være svært pasifisert i forhold til hva man kunne forvente i denne debatt ant. pga fravær av konsensus om de viktige spørsmålene som dateringsmetoder og skapelsesdager er. Flere måneder med avis diskusjon har foregått uten at Origo profileres positivt som et informasjons – og Kamp Organ ”om vitenskap, skapelse og etikk” som det heter i bladet. Dette er nesten litt oppsiktsvekkende, og viser hvor farlig det er å blande ”begge syn”, slik at viktige saker synes å bli skjøvet under teppet.


Dagens bibelord
Sal 28, 6 -9 :
6 Lovet være Herren, fordi han har hørt mine inderlige bønners røst!
7 Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.
[18: 3. 59: 18. 1M 15: 1. 2M 15: 2.]
8 Herren er deres styrke. Han er et frelsens vern for sin salvede.
[18: 51. 27: 1. 89: 19. 140: 8.]
9 Frels ditt folk og velsign din arv! Fø dem som deres hyrde og bær dem til evig tid.
[29: 11. 95: 7. 100: 3. Jes 63: 9.]


Tusenfryd og historieforfalskning? - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
TORGEIR FLATEBY, generalsekretær i Kristne Friskoler Forbund (utdannet teolog fra MF) sier seg (i Dagen 15/9) i artikkelen ”Tusenfryd” og menneskeretter” delvis enig i hva Sigurd Opdahl skriver om menneskerettene. Men i samme artikkel stiller han seg flere ganger undrende til mine vurderinger (i Dagen 8/9) av ”Tusenfryd. Skolefrihet og menneskeretter” der jeg påviser at Flatebys uttalelse er feil om at: - Vi (muslimer, kristne og Humanetikere, min anm.) står sammen om en tenkning som er fundert på menneskerettene.

Flateby skriver videre 15/9 (etter flere innledningsvise forsøk på avsporing, a là Kumbel, av mitt poeng): ”- At kristendom ALENE ER BAKGRUNN og vedtaksgrunnlag for menneskerettene holder ikke.” Her skiller Flateby lag med Opdahl mht menneskerettenes genuine kristne opphav, ved å skrive ”alene”.

LA OSS se hva redaktør Johannes Kleppa skriver i Dagen den 30. april 2003, i en anmeldelse av ”Kampen om menneskerettene” av Sigurd Opdahl (bestilles hos AKF på 379 30 269):
- Det vert ofte talt om menneskerettane, eller gjerne under nemninga ”internasjonale menneskerettigheter”. Måten dei vert omtalte på, fremstiller det oftast slik at desse er generelle i den tydningen at dei har vokse fram uavhengig av kristendommen. Det er faktisk slik at når Human-Etisk Forbund sitt syn skal presenterast, vert det vist til mennekerettane. Dette er historisk sett svært misvisande, faktisk historieforfalskning. Kleppa fortsetter med at ”desse rettane er både skjold, våpen og grunnmur”.

DETTE ER interessante vurderinger gjort av Dagens redaktø, og de står, etter min mening, i sterk kontrast til Flatebys utsagn om at: - Vi står sammen om en tenkning som er fundert på menneskerettene. Kleppa sier her, slik jeg tolker det, at den kristne grunnmur forvitrer om man uttaler seg som Flateby og dermed faller på lang sikt også friskoletanken og retten!

DET ER TRIST, men ikke overraskende, at generalsekretæren i Kristne Friskolers Forbund forfekter et slikt syn som samsvarer godt med den pluralistiske ideologien i KRL faget som man selv hevder å bekjempe!

FORDI: Menneskerettene er direkte koblet til Skaperretten og dermed Skaperen! Faller Gud bort (som i Human ”etikken” og islam) er vi prinsipielt dyr og UTEN menneskeretter. Å hevde to ulike syn samtidig og prøve å ballansere dem slik at flest mulig blir fornøyd (?) er ikke holdbart.

EN MUSLIM kan selvsagt tro hva han vil i Norge, bare han ikke praktiserer sin Sharialovgivnig mht ”Islams hus” og ”Krigens hus”, noe han, om han er muslim nok ikke vil kunne la være når han blir sterk nok. Kristne menneskeretter springer altså ikke ut av samme rot som andre ”menneskeretter”. Felles basis har vi ikke – selv om Kristne Friskoler Forbunds generalsekretær i stor grad hevder dette. En humanist bygger på mennesket – kristne bygger på Gud alene. Gud alene betyr ikke ”i pose og sekk” som Flateby ser ut til å forfekte.

JOHN VIKTOR SELLE, spes. Rådgiver i Norsk Misjon i Øst skriver i Dagen 19/9: - Ikke minst her til lands blir ”det riktige islam” fremhevet som toleransens, fredens og trosfrihetens religion. Og videre: - Hva så med islam som fredens, toleransens og trosfrihetens religion? Spør heller kristne der islam har maktposisjon!

Avslutningsvis når det gjelder ”Tusenfryd”. Hvorfor er ikke jødene i Norge med i bokprosjektet? Er de overhodet spurt? Har de sagt nei?


Søndag, September 21, 2003

Hjemmesitting og polarisering i politikken - Kronikk av Jørgen Høgetveit
Som tidligere medlem av Kr.F. med 8 år i kommunestyret, 4 år som v. formann i skolestyret og varamann til Stortinget i begynnelsen av syttiåra - er det ikke til å unngå at man holder øye med den politiske utviklingen i Norge og videre utover i verden
.
Det som nå dypt uroer en er destabilisering av Europa, med oppsprekking av NATO og en gryende splittelse av FN hvor 60 % av statene representerer totalitære regimer - og de angloamerikanske riker med noen til - søker nye veier for samarbeid. Vi ser de gamle konstellasjoner fra krigens dager, da Atlanterhavspakten ble inngått på Prins og Wales i Nord-Atlanteren mellom Winston Churchill og Roosevelt - mot aksemaktene som bestod av det gamle Europa og deres allianse med Japan og araberstatene. Nok en allianse synes å vokse fram: Russland - Frankrike - samtidig som Russland - ikke minst på bakgrunn av urolighetene i Midt-Østen og problemene for verdenstransporten som kan oppstå om en storkonflikt kommer - engasjerer seg kraftig i forlengelsen av jernbanenettet sitt helt til Kirkenes: Havnen som er beregnet å kunne ta 200 - 300 000 t. og store mengder bulk- og containertrafikk. Transportiden fra Asia til Europa vil kuttes fra 45 - 15 døgn. Russland og Europas interesser i Nord vil voks formidabelt.

Midt oppi dette synes Norge å gå mot en ublid skjebne, med nedbygging av de mest fundamentale virksomheter som skal ta vare på vårt forsvar i krig og fred. Vi dras mellom et EU med liten makt og USA som går mot sin kapasitetsgrense for hvor mange kriger de makter. Landbruk og matforsyning sammen med forsvaret bygges drastisk ned over kort tid - og selvforsyning av mat og evnen til å avvise inntrengere synker. Samtidig bygges nasjonalstaten og dens infrastruktur ned dramatisk. Kraftverkene og annen grunnleggende infrastruktur gjøres om til A/S og kapitalhaiene både fra inn- og utland slår kloa i arvesølvet.

Men enda farligere er at gradvis avvikles folkestyret som ble bygd opp i forrige århundre. Hjemmesitterpartiet er nå det suverent største og politikere og media raljerer over at ikke folket ser sitt ansvar. Det kommer vi tilbake til. Samtidig opplever vi at den rest som dog stemmer - polariseres mer og mer mot ytterfløyene - som vi så foran sist krig. Men ytterfløyene er ikke det rette ordet. Sirkelen med demokratene på toppene og H og V fordeler seg langs sirkelen til de møtes i totalitære systemer nederst på sirkelen - systemer fulle av undertrykkelse og menneskeforakt. Dette uroer mest av alt. Hvorfor stemmer ikke folk? Jeg har knapt sett et relevant svar fra maktens tind - som i betydelig grad er skyld i at folk sitter hjemme i opplevelsen av maktesløshet. Det har driftet den veien lenge - og de mest våkne av folket senser det - om de ikke til fulle kan forklare det, så aner de noe som de er dypt uenig i. Ibsen sa det slik: "I anelsenes mangel - har fyren med hornene sitt beste angel". Mange lukter totalitære tendenser mot folkefriheten fra begge sider og vil ikke ha noe med det å gjøre - i motsetning til den oppslutning politikken hadde i nasjonens frihetskamper og oppbygging.

Lenge har politiske krefter kjørt den norske skuta mot slike mål - og det er vel planlagt og mot de kreftene og den "evangelisk - luthersk religion" Grunnloven § 2 som helt beviselig bygde de frieste velferdsstater verden har sett. Bl.a. kom "Ny kommunelov" i 1994 som Torstein Slungård (V) - mangeårig (over 20) medlem av Kommunenes Sentralforbund og Nittedal formannskap omtalte slik: Man forveksler lokalt selvstyre med mindre lokalt folkestyre. Noen år senere evaluerte en denne store samlingen av makt til rådmannsstrukturen og avkobling av folket - og konkluderte med at "folkestyret forvitrer". Så gikk arbeidet videre - jeg har sett det fra innsiden i en rekke sammenhenger - hvor kommunene syes inn i stadig nye lover, oppgaver uten at det følger midler med. Nasjonale og overnasjonale føringer presses ned over hodet på de folkevalgte - som nå sitter i gjennomgående strukturer og mer eller mindre har mistet oversikten over lover og regler til stadig større saksområder. Dessuten er budsjettene så fastlåst i bundne midler o.a. at det er ikke store midlere de kan flytte på. Det nye regnskapssystemet gjør jo også at Staten finstyrer kommunen vedr. utgifter per enhet. Samtidig som problemene tiltar for byråkratiet - innskjerpes også kravet om lojalitet - mot systemet ikke folket - stikk i strid med Gr.l § 100. Sivilombudsmannen synes å ha øynet faren - og gikk for en tid tilbake ut med oppfordring til tjenestemenn og fagfolk om å oppløfte sin røst. De trengte deres meninger i den offentlige debatt.

Lovgivningen på en rekke områder - ikke minst menneskets forhold til naturressursene lages slik at prof. N. Ånesland (NLH) har helt rett når han sier at alle inngrepene fører til at bøndene og bygdene snart er i samme situasjon som urbefolkningen i verden - de mister kontrollen over naturressursene sine med fredninger, rovdyrpolitikk osv. osv. Jeg har laget et eget hefte på en del av lovgivningen jeg har sett de siste 20-25 årene - og det er ikke lite.

Hvis man ser samlet på dette - som jeg nå har gitt et lite glimt inn i - som staten og politikerne gjøre mot sine borgere i alle hovedrelasjoner mellom menneskets forhold til Gud, til naturen og til medmennesket, samt det som har skjedd med det folkestyrte system som skulle forvalte lovene i disse relasjonene - vil man se en kraftig tendens til nedbygging av folket innflytelse på sin hverdag og nasjonens framtid. Perspektivet - er som jeg mange ganger har skrevet: feudalstyret som Europa har slike rike tradisjoner for. Ingen partier synes å se disse perspektivene fullt ut og ta det på alvor slik at man veder tilbake til velprøvde Grunnlovsbaserte stier.

Uten å si klart fra "Hva vil vi med Norge?" - så bygger man landet totalt om og bort fra det folkestyrte og lovstyrte lovsamfunn vi hadde basert oss på og bygde opp på Grunnloven. Det aner folket - og de protesterer med bena og ofte lommeboka - i den utstrekning staten ikke også har overtatt den. Når dette systemet en dag bryter sammen - hvem tror statsmakten da må bygge opp igjen det frie og velordnede samfunnet vi hadde og som de ødela? I Afrika sa man: Når elefantene slåss lir graset!


15. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Luk 17, 11 - 19:
11 Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea.
[9: 51. 13: 22. 19: 28. Joh 4: 3.]
12 Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham ti spedalske menn. De ble stående på avstand
[3M 13: 45, 46.]
13 og ropte med høy røst: Jesus, Mester! Miskunn deg over oss!
[5: 12. Matt 8: 2.]
14 Han så dem og sa til dem: Gå av sted og fremstill dere for prestene! Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset.
[5: 14. 3M 14: 2-4. Matt 8: 4.]
15 Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst.
16 Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan.
17 Men Jesus svarte og sa: Var det ikke ti som ble renset? Hvor er da de ni?
18 Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære, uten denne fremmede?
[Sal 50: 23.]
19 Og han sa til ham: Stå opp og gå bort! Din tro har frelst deg.
[7: 50. 8: 48. Matt 9: 22. Mark 5: 34. 10: 52. Apg 3: 16. 16: 31.]

LESETEKST, Sal 146, 1 - 10:
1 Halleluja! Min sjel, lov Herren!
[103: 1. 104: 1.]
2 Jeg vil prise Herren så lenge jeg lever, jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.
[63: 5. 104: 33.]
3 Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse!
[118: 8, 9. Jes 2: 22. Jer 17: 5.]
4 Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord, samme dag er det forbi med hans planer.
[90: 3. 104: 29. 1M 3: 19. Pred 12: 7.]
5 Salig er den som har Jakobs Gud til sin hjelp, og som setter sitt håp til Herren, sin Gud,
[40: 5. 71: 5. 144: 15.]
6 han som skapte himmel og jord, havet og alt som i dem er, han som er trofast til evig tid.
[33: 4. Apg 14: 15.]
7 Han hjelper de undertrykte så de får rett, han gir de hungrende brød. Herren løser de bundne.
[103: 6. 107: 9. 145: 15. Jes 61: 1.]
8 Herren åpner de blindes øyne, Herren oppreiser de nedbøyde, Herren elsker de rettferdige,
[145: 14. Jes 35: 5. 42: 7. Matt 11: 5.]
9 Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.
[1: 6. 10: 14, 18. 18: 27. 68: 6, 7. 147: 6. 5M 10: 18.]
10 Herren skal være konge til evig tid, din Gud fra slekt til slekt, Sion. Halleluja!
[10: 16. 2M 15: 18.]

LESETEKST, 1 Tess 5, 15 - 24:
15 Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle.
[Ord 17: 13. 20: 22. Matt 5: 39. Rom 12: 17. Heb 12: 14.]
16 Vær alltid glade!
[Fil 3: 1. 4: 4.]
17 Be uten opphold!
[Luk 18: 1. Ef 6: 18. Kol 4: 2.]
18 Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.
[Ef 5: 20. Kol 2: 7. 3: 15.]
19 Utslokk ikke Ånden!
[1Kor 14: 35. Ef 4: 30.]
20 Ringeakt ikke profetisk tale,
[Apg 13: 1. 1KOR 14: 1, 3, 5, 39.]
21 men prøv alt, hold fast på det gode.
[1KOR 12: 10. 14: 29. 1JOH 4: 1.]
22 Hold dere borte fra all slags ondt.
[Job 1: 1, 8. 2: 3. 1PET 2: 1.]
23 Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!
[3: 13. Rom 15: 33. 1KOR 1: 8. Fil 1: 6. Kol 1: 22.]
24 Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det.
[1KOR 1: 9. 10: 13. 2TESS 3: 3.]


Lørdag, September 20, 2003

Dagens bibelord
Ef 5, 15 - 20:
15 Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise,
[Rom 16: 19.]
16 så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde.
[6: 13. Kol 4: 5.]
17 Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje!
[Rom 12: 2.]
18 Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden,
[Ord 20: 1. 23: 29, 31. Luk 21: 34. Apg 2: 4. Gal 5: 21.]
19 så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter,
[Sal 33: 2, 3. Kol 3: 16.]
20 og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn.
[v. 4. Kol 3: 17. 1TESS 5: 18.]


Fredag, September 19, 2003

Ivar Kristianslund deltar i TV-program lørdag kveld
Lørdag kveld den 20. september fra klokken 20.10 til klokken 21.40 sender NRK 2 et program med programleder Knut Olsen. Programserien som programmet er en del av har tittelen "Brød og Cirkus" mens programmet denne kvelden har undertittelen "Fundamentalistene blandt oss". Det er et slags oppsummeringsprogram etter valgsendingene. Blant deltakerne i programmet er Ivar Kristianslund, Levi Fragell fra Humanetiksk Forbund, sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk, representanter fra muhammedanerne, m.fl.


Dagens bibelord
2 Tess 1, 3 - 4:
3 Vi skylder alltid å takke Gud for dere, brødre, som rett og riktig er. For troen vokser rikt hos dere, og kjærligheten dere imellom blir større hos hver enkelt av dere.
[2: 13. Luk 17: 5. Kol 2: 7. 1TESS 1: 2.]
4 Derfor kan vi selv rose oss av dere i Guds menigheter på grunn av den tålmodighet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler som dere holder ut.
[1TESS 2: 19.]


Torsdag, September 18, 2003

KRISTI ROGNERUD: Norge trenger Kristen Framtid!
- Skrev jeg på de to blanke stemmesedlene. Kan noen da påstå at jeg ikke gjorde noe? Hvem kan stemme på partier en ikke tror på? Vi trenger så sårt politikere som tør stå fast på Guds ord. Som ser DET som sin viktigste oppgave. Hvor upopulært det enn er. Når KrF svikter oss så totalt, må simpelthen andre overta jobben å ”representere” sanne kristne. Dette krever nok mange flere enn vi i dag kan få inntrykk av. Og hvorfor er det verre å drepe fødte voksne enn ufødte barn? Ubegripelig. Når gikk statsministeren i sørgetog mot fosterdrap? Vi får så vidt lov til å sammen sørge over våre mange hundre tusen drepte søsken ved Stortinget den 13. juni hvert år. Eller når gjeninnsatte han ulovlig avsatte prester? Har han virkelig ikke tenkt å gjøre det heller? La endelig ikke tidsånden og egoismen få styre landet eller deg! Gud eller Jesus må faktisk følges i ett og alt om det skal bli fint og godt å leve for alle. Vi må be om at Han legger tingene til rette. For Gud er ingenting umulig. Skje din vilje! Ikke min eller vår. Så lenge politikere og andre konsekvent overhører Ham, blir det iallfall ikke fred, verken her eller der. Men det innbiller de seg visst? Alle ser vel at Satan aldri kan gjøre godt? Den onde gjør kun det onde. For egen vinnings skyld. Mens den allmektige Gud, ved Jesus, ”bare” er i stand til å gjøre godt. La oss gjøre Hans vilje fremfor den ondes!

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
2 Joh 1, 4 - 6:
4 Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, etter det bud vi har fra Faderen.
[2KONG 20: 3. 1KOR 13: 6. 3JOH 3, 4.]
5 Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det er det vi har hatt fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.
[Joh 13: 34. 15: 12. 1JOH 2: 7. 3: 11, 23. 4: 21.]
6 Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det.
[Joh 15: 10. 1JOH 5: 3.]


Onsdag, September 17, 2003

Nå må menighetsrådet i Kautokeino rydde opp i korrupsjonen og få gjeninnsatt sokneprest Olav Berg Lyngmo!
For et par år siden ble en hel dokumentsamling oversendt til kirkeminister Jon Lilletun, statsråden som hadde ansvaret for avskjedssaken mot de bibeltro sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen. Dokumentsamlingen gjaldt den anonyme brevforfatter (kirketjener Klemet J. M. Hætta). Hætta forsøkte å sverte de bibeltro prestene ved å skrive uhørt groteske anonyme brev som ga inntrykk av å komme fra presenes tilhengere! Disse falske brevene ble brukt av biskopen som et påskudd for å avsette prestene for likesom å skape fred og fordragelighet i menighetene.

Blant dokumentene lå de falske brev fra Hætta, hans bønnebrev til Lilletun om møte sammen med kirkeverge Anders A. Gaup, samt Hættas tre tilståelsesbrev. Hætta og Gaup ville altså ha separat møte med Lilletun, ikke sammen med menighetsrådet. (Grunnen var rimeligvis at menighetsrådet IKKE ønsket å avsette Berg Lyngmo)

Lyngmo og Thorsen og deres meningsfeller hørte aldri noe fra Lilletun om saken. Den samme Lilletun "gjekk fleire mil saman med prestane", som han uttrykte det. Men dette var nok en gedigen bløff, for "prestane" fikk aldri møte Lilletun.

Lilletun gjorde det så "godt" som kirkeminister i juli 1998, at han ikke hadde behov for en statsrådpost i Bondevik II - regjeringen.

I dag, tirsdag 16. september 2003, etter kommunevalget, kan man lure på om KrF er i ferd med å innhøste "velsignelse" for sin kirkepolitikk, for KRL - faget i skolen og for støtten til IPPF.

NEDENFOR GJENGIR VI ET BREV SOM YTTERLIGERE BELYSER SAKEN:

Olav Berg Lyngmo
Postboks 177
9521 Kautokeino 30. august 2003.

Kautokeino Menighetsråd

v/ leder Aslak Anders Siri

9520 Kautokeino

ANONYM BREVFORFATTER FORTSETTER I UTVIDET STILLING ?

Som kjent er det skrevet om nevnte sak tidligere. Men verken Kautokeino menighetsråd eller andre innen Dnk har gjort noe med saken. Det er for øvrig logisk at verken tidligere eller nåværende biskop har grepet inn, fordi den anonyme brevforfatter (kirketjener Klemet J. M. Hætta) står på statens og nevnte biskopers side i åndskampen.

Verken Kautokeino menighetsråd eller prestevikar Trygve Hellesøy har gjort noe i sakens anledning. Siden dette brev nå sendes i kopi til flere adressater, vil jeg kort beskrive hva som har skjedd:

Õ Anonyme brev får første gang oppslag i Finnmark Dagblad og Dagbladet, sommeren 1997. Kirkeverge Anders A. Gaup uttaler til avisen at det må være ”Lyngmos venner” som står bak.

Õ Kirketjener Klemet J. M. Hætta sender et brev til undertegnede via fax fra Tromsø, der har sier at han fant brevet på sakristi-eller kirkedøra. Brevet var skrevet til Hætta, med den forståelse at det var mine venner som sto bak.

Õ Kirketjener Klemet J. M. Hætta og kirkeverge Anders A. Gaup ba om møte i Oslo med kirkestatsråd Jon Lilletun. Men disse to ønsket ikke å møte sammen med Kautokeino menighetsråd. Det er grunn til å tro at de anonyme brev ble vist frem som "bevis". - Hvorfor ville disse biskopens støttespillere ikke møte sammen med menighetsrådet?

Õ Et nytt anonymt brev dukket opp. Men saken ble henlagt av politiet. Senere kom atter et brev.

En tilreisende lensmannsbetjent tok saken, og da tilsto Hætta som anonym brevforfatter.

Õ Klemet J. M. Hætta skrev tre – 3 forskjellige tilståelsesbrev. Han skriver bl.a. at han har vært under ”press”, - men fra hvem?

Undertegnede har tatt godt vare på avisutklipp, de anonyme trusselbrev og ikke minst Hættas 3 tilståelsesbrev.

Hætta fungerer fortsatt som kirketjener i Kautokeino, og noen ganger som vikar andre steder, senest under TV –gudstjenesten i Sennalandet kapell.

Dersom anonyme injurierende brev hadde dukket opp på en verdslig arbeidsplass, hadde nok en slik mann måttet forlate sin stilling. Men i Dnk synes mangt å være akseptert.

Nå ser det ut til at kateket Jan Nygård i Kautokeino må forlate sin stilling på grunn av grove løgner (som man har satt ut om ham, red. anm.), men Hætta får fortsette. Man har lov til å spørre: Får Hætta ”belønning” fordi han har ”hjulpet” biskopene i åndskampen?

Har menighetsrådet og prestevikar Trygve Hellesøy tenkt å gjøre noe med ”Hætta – saken”?

Kanskje en eller annen avis kan ta saken!?

Dette brev sendes som "blindkopi" til flere adressater.

På følgende adresse finnes mer informasjon om saken:

http://www.ikrist.com/cgi-bin/npublish/search.cgi?category=1&keyword=Klemet

http://www.ikrist.com/cgi-bin/npublish/search.cgi?category=1&keyword=H%E6tta


Med hilsen

Olav Berg Lyngmo


Dagens bibelord
Matt 5, 38 - 4:
38 Dere har hørt det er sagt: Øye for øye, og tann for tann!
[2M 21: 24. 3M 24: 20. 5M 19: 21. Luk 6: 29 ff.]
39 Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.
[3M 19: 18. Rom 12: 17 ff. 1PET 3: 9.]
40 Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen!
[Luk 6: 29. 1KOR 6: 7.]
41 Og om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham!
42 Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg.
[5M 15: 7, 10. Luk 6: 34 ff.]


Tirsdag, September 16, 2003

KLIPP FRA "PORTEN TIL MIDTØSTEN" (www.miff.no): Radikal Islam truer Europa
Halvparten av de unge muslimene i Frankrike avviser den franske identiteten.

Radikal Islam truer Europa
Publisert: 13. september 2003
Av Odd Myrland

I Porten til Midtøsten forsøker vi å gjøre kjent hvordan israelere flest ser på verden i alminnelighet og Israel og nabolandene i særdeleshet. I dag skal vi presentere fakta slik de blir gjengitt i en artikkel i Jerusalem Post av Caroline Glick den 17. juli 2003.

Hensikten er åpenbart å informere om at de problemene Israel har med radikalt Islam, raskt kan bli problemer for flere land også.

Nå i juli ble en moské åpnet i Granada i Spania. Like etter at åpningsseremonien var over, samlet 2000 muslimer fra hele Europa seg til en islamsk konferanse. Deltakerne der ble fortalt at målet for muslimer i Europa er å gjøre slutt på det kapitalistiske systemet. Ifølge BBC sa Umar Ibrahim Vadillo (en muslimsk leder i Spania) at muslimer burde slutte å bruke vestlige valutaer som dollar, euro og pund, og i stedet bruke gull-dinar. Det ville føre til et økonomisk sammenbrudd i Vesten av en slik størrelse at børskrakket i 1929 ville se ut som en liten begivenhet i forhold.
Abu Bakr Rieger, muslimsk leder i Tyskland, sa at muslimer i Europa ikke må tilpasse sin religiøse praksis til europeiske verdier og tradisjoner. I Tyskland er det radikale islamister som leder det muslimske samfunnet.

I april valgte de franske muslimene et nasjonalt råd på 50 medlemmer. 14 av dem var radikale islamister. Michael Radu, en amerikansk terrorekspert, sa til UPI at halvparten av de unge muslimene i Frankrike avviser den franske identiteten. De ser på seg selv som muslimer, ikke som franskmenn. - Den franske innenriksministeren, Nicholas Sarkozy, kommenterte den økende radikaliseringen av franske muslimer slik: "Det er uansvarlig å spørre om hvorvidt Islam kan forenes med vår republikk. For hvis svaret er nei, hva vil du gjøre da?"

Så langt etter Glick. Disse opplysningene reiser spørsmål som europeiske politikere og akademikere (inkludert norske) burde ta på alvor. Mediene burde slå slike holdninger opp og bekjempe dem. Ellers kan Europa bli noe helt annet vi ønsker. - Dette stoffet burde også øke forståelsen for de nesten umulige dilemmaene Israel står midt oppe i.


Svar til Jon Kvalbein fra Jørgen Høgetveit, Ivar Kristianslund og Lars-Arne Høgetveit
Kanskje burde man forbigå Jon Kvalbeins (JK) utblåsing i Dagen 30.08. i stillhet, når han skriver om "de siste" artiklene "rettet mot meg" av Ivar Kristianslund, Lars Arne Høgetveit (LAH) og Jørgen Høgetveit. Men utsagn som "AT DE HAR ET INNHOLD SOM UNDERGRAVER ENHVER MULIGHET FOR EN SAKLIG DEBATT, - AT JEG IKKE VIL DISKUTERE MER MED DEM I AVISEN" TRENGER EN KORREKSJON. Hans takk og farvel til Saxe etter at han påviste JKs feilbruk (JK vil vel kalt det "misbruk") av Saxes forsiktige innlegg, burde heller motivere JK til å si: beklager. Lengre nede bruker JK ordet "LØGNAKTIG INFORMASJON" om LAH. Dette er klassisk retorikk og herskerteknikk - hvor man tar mannen og ikke ballen. JKs "humoristiske" tegning i Fast Grunn av syndefallet - er også en ille behandling av 1. Moseb. At Dagen - med krav til saklighet og personvern uten grove uttrykk - setter på trykk: "løgnaktig" - er også beklagelig. Dagen kan også ha forkludret debatten ved å stokke innleggene tidsmessig - og dermed skapt misforståelser og konflikt. Debattredaktøren har imidlertid lovet oppklaringsplass - og det er bra!

Så vidt en husker begynte JK debatten med en ganske sterk uttalelse i "Skapelseslæren - et bedre alternativ" i Dagen 19.2.-03. : "SKAPELSEN ER SKJEDD OVER LANG TID. NOEN HAR HEVDET AT UNIVERSET BARE ER OM LAG 6000 ÅR GAMMELT. DETTE ER EN URIMELIG TANKE." "SKAPELSESDAGENE - - - KAN ETTER GRUNNTEKSTEN BETY LANGE PERIODER." Debatten fortsatte en stund med argumenter, inntil han kom med et ønske om samarbeid (14.8) mot evolusjonslæren, men vi synes å måtte glemme det som mange anser som viktig bibelsk sannhet (dag-læren) (1. Mos. 1 og 2. Mos. 20,8-11 m.fl.) (Periodetanken er basis for evolusjonslæren.) Videre laget han - etter vår mening - retoriske spørsmål (om jordens alder og bibeltroskap og - at hans motdebattanter må passe seg så de ikke havner sammen med de som mente jorda var flat, stod stille osv.) Når han så får svar på tiltale og ikke lenger kan svare for seg verken bibelsk eller vitenskapelig - kommer påstandene om " usaklighet og undergraving" etc. Vel det er hans valg, men vi ønsker ikke en debatt på det nivå.

Når han bruker ordet "løgnaktig" informasjon - passerer han tillatte grenser. En løgn er en bevisst gjerning - og han må bevise at det er en bevisst løgn. JK kan skrive "feil og evt. feilaktig", men løgnaktig er noe annet! LAH siterer Fr. Schaeffer (FS) fra et hefte fra 1975 i relasjon til FS holdning til Bibelen og vitenskapen hvor FS sier han står på EN HEL BIBEL der den uttaler seg om historie, kosmologi o.a. hvor viten fra Bibelen krysser vitenskapens viten. Det er også vårt syn, men synes ikke å være synet til I. P. Seierstad og JK. Det var starten hos LAH i hans artikkel av 23.8.-03 JK sikter til. At FS i samme hefte kp. 3 på sidene 29-31 drøfter "dag - periode-tenkning" - stiller seg "åpen" i denne saken - kan ikke vi se av disse sidene er HELE SANNHETEN, for FS konkluderer slik: "Husk vi snakker bare om muligheter m.h.p. lengden av "dag". Men hvis man aksepterer konseptet med "lang dag" VIL IKKE DETTE INNBEFATTE AT MAN AUTOMATISK SKRIVER UNDER PÅ DET MODERNE VITENSKAPELIGE KONSEPT AV EN EKSTREMT GAMMEL JORD." (uth. av oss) Altså det som utviklingslæren trenger. Prof. Kanestrøm i Dagen 2.9. sier: "Det sentrale i denne debatten er hvordan en skal fortolke begrepet "dag" i skapelsesberetningen i 1. Mos." Det er i samsvar med overskrifter flere av oss har brukt: "Gud har talt", "Viktigst: Guds tale" og "I begynnelsen var Ordet" o.a.. Dette er nå klarlagt fra grunnteksten av tidligere prost og dyktig hebraiker Stein Henriksen - som blankt avviser periodetenkningen til JK m.fl. Les hva Jesus sier om Loven (Mosebøkene) i Mat. 5,18 - ikke en bokstav ikke en tøddel skal forgå. Uansett hva kloke menn måtte ha sagt, si og mene - så er det den eksakte bokstavelige forståelsen av Skriften fra den allvitende og allmektige Gud som avgjør saken. Annet er bibelstridig og vrang lære. Dermed er vel strek satt.


Dagens bibelord
2 Krøn 28, 14 - 15:
14 Da gav stridsmennene fra seg fangene og hærfanget for høvdingenes og hele folkemengdens øyne.
15 Og de menn som nettopp er nevnt, kom og tok fangene og kledde alle som var nakne blant dem, med klær som de tok fra hærfanget. De gav dem både klær og sko, mat og drikke, og salvet dem. Og alle de skrøpelige blant dem satte de opp på esler og førte dem til Jeriko, Palmestaden, til deres brødre. Så vendte de selv hjem igjen til Samaria.
[5M 34: 3. Ord 15: 21, 22. Rom 12: 20.]


Mandag, September 15, 2003

WTO-forhandlingene og Norges matvaresikkerhet
Apell ved sivilagronom Jørgen Høgetveit:

Nå går toget for norsk landbruk og dets institusjoner. Det går mot hva Unheim sa: "Ingen inntekt - ingen bonde" og krever et motsvar i befolkning som undertegnede har formulert slik: "Trygg din fremtid - kjøp hos bonden." Landbruk og folket (80% ønsker landbruket som i dag) må knyttes direkte sammen - mot det som World Watch Inst kaller "verdens matvareimperialisme" og som truer selvstendigheten til en rekke nasjoner med utsatt matproduksjon og forsyning. Befolkningen i en rekke nasjoner reiser seg nå på lokalplanet mot dette. Små katastrofer skal til - før vi er totalt hjelpeløse om ikke folket nå tar skjea i egne hender og kobler landbruk og folket direkte ved direkte omsetning og handel hos bonden og hans lokale merkeder. Om fiskeriene skulle få uttelling i WTO - er det så korttenkt som det kan bli. For det første er fiskeoppdrettet i betydelig grad basert som den landbaserte fotosyntese, dernest bruker den en del matreserver som kunne vært brukt bedre, endelig forstyrer den store deler av vill-laksstammene - og rovfisket med stortrålere og kvotefisket synes å ødelegge den siste store fiskeforekomst i verden - Nordsjøen og Nord-Atlanteren. Sir W. Churchill som var en stor frihandelstilhenger - og den vestlige sivilisasjons redningmann - satte seg bestemt imot å drive frihandel med det man trenger i krig og andre katastrofer. Han kjempet for folkets fremtid mot tyraniet og undertrykkelse, (Jørgen Høgetveit sivilagronom).

KLIPP FRA NETTAVISEN:

ANSGAR GABRIELSEN:
Godtar ikke WTO-erklæring
14.09.03 09:36

Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) godtar ikke det nye utkastet til ministererklæring i WTO-forhandlingene.

Foto: Ingvild Jensen (Nettavisen)Ansgar Gabrielsen (H) kom søndag morgen med skarp kritikk av det nye utkastet til ministererklæring i WTO-forhandlingene i Cancun.

Hardt skyts

- Kort sagt er våre anliggender innenfor landbruk ikke blitt tatt hensyn til i det nye utkastet. Teksten, slik den nå står, er derfor ikke akseptabel for oss, sa Gabrielsen.

Norge har alliert seg med Sveits og Japan i kampen mot et tolltak på landbruksprodukter. Fortsastt ligger en slik øvre grense i WTO-forslaget. Samtidig skal produksjons- og arealstøtten kuttes med 85 prosent, melder NTB.

Dessuten legges det opp til innstramminger i den såkalte enhetsstøtten, noe som gir Norge mindre fleksibilitet til å omorganisere sitt støttesystem. Til sammen vil det reviderte forslaget trolig innebære kutt i norsk landbruksstøtte på anslagsvis 8,6 milliarder kroner.

- Umulig å bruke

- Dette forslaget er umulig å bruke som et grunnlag for en avtaletekst. Norges synspunkter er blitt avvist innen landbruk, og isteden har vi fått en innstramming av det forrige utkastet, sier styremedlem Terje Riis-Johansen i Norges Bondelag.

Bortsett fra landbruksdelen er imidlertid næringsminister Gabrielsen rimelig godt fornøyd med ordlyden i utkastet.

- Nå er det fokus på å stå på de norske posisjonene i landbruk, men vi må se på helheten av denne runden. Det er vanskelig å vite eksakt hva dette vil bety for norsk landbruk før alt er ferdigforhandlet i Geneve. Men det er ingen tvil om at det vil bli utfordringer, sier næringsministeren.

Både EU og USA synes utkastet den mexicanske utenriksministeren Luis Ernesto Derbez la fram er et skritt i riktig retning, men ellers er det blitt møtt med skepsis.

- Ignorerer verdens befolkning

Derbez’ brasilianske kollega Celso Amorim gir utkastet det glatte lag, og kritiserer det for ikke å gå langt nok i landbrukskuttene.

Brasil er talsmann for den såkalte G21-gruppen, i hovedsak bestående av u-land. Gruppen har de siste dagene posisjonert seg i opposisjon mot USA og EU, og det var ventet at utkastet i større grad skulle ta hensyn til deres innvendinger.

- Hvis EU og USA fortsetter å ignorere stemmene til det store flertallet av WTO-medlemmene og verdens befolkning, så setter de hele forhandlingsrunden i fare, heter det i en kommentar fra den humanitære organisasjonen Oxfam.

I sum mener de fleste u-landene at ambisjonene i denne omgang ikke lever opp til målet om å være "utviklingsrunden" i WTO-forhandlingene.

Ministere fra de 146 medlemslandene i WTO møtes i den mexicanske badebyen Cancun 10.-14. september for å diskutere videre skritt i liberaliseringen av verdenshandelen.

Skulle medlemmene mislykkes i å bli enige, står hele Doha-runden i fare for å bryte sammen. USA er blant landene som har varslet at de vil bryte ut av WTO hvis ikke man har en avtale på plass innen utgangen av neste år.


Dagens bibelord
Rom 12, 9 - 15:
9 La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode.
[Sal 97:10. Amos 5: 15. 1TESS 5: 21. 1TIM 1: 5. 1PET 1: 22.]
10 Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!
[Ef 4: 2. Fil 2: 3. 1TESS 4: 9. Heb 13: 1. 1PET 2: 17. 5: 5.]
11 Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren!
[Apg 18: 25. Åp 3: 15.]
12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen!
[15: 13. Luk 18: 1. Ef 6: 18. 1TESS 5: 16, 17. Heb 10: 35, 36.]
13 Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet!
[15: 25. Heb 6: 10. 13: 2. 1PET 4: 9.]
14 Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke!
[Matt 5: 44. Luk 6: 28. 1KOR 4: 12. 1PET 3: 9.]
15 Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende!
[Job 30: 25. Sal 35: 13, 14.]


Søndag, September 14, 2003

Mye er ubegripelig
- Eller? Drap, hor og vold er visst måten i dag. Dessuten er det underholdning! Hvor uforstandig går det an å bli, egentlig? Når voksne (fødte) myrdes, da hvilket ramaskrik. Når bitte små barn (ufødte) myrdes, reagerer svært få av oss. Like kraftig. Er ikke dette helt ubegripelig? Er de mindre verdt? Hvor er politikerne? (Med demokratiet sitt. Fosterdrap er tillatt, sier de. Men ikke voksendrap. De krever endog politibeskyttelse.) Alle de som mener de er troverdige. Det er jo totalt uansvarlig å gi dem sin stemme! For å rette på denne uforstanden sin, finner de det altså for godt å forsvare Irak mot USA! Ubegripelig. Eller? Har du enda ikke gjennomskuet dem, må du rett og slett se å våkne! Gud tåler ikke synd. Vi må simpelthen innrømme det. Vedtar politikerne ugudelige lover, må og vil han garantert hevne dette. Enten sånn eller slik. Ellers var han ikke rettferdig. En som fornekter Jesus, er ham ikke verdig, sier Den Hellige Ånd. Tror noen at de er gode og handler rett - i egen kraft? I så fall har de mye å lære. Av den treenige Gud.

Kristi Rognerud


14. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Luk 10, 25 - 37:
25 Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
[3: 10. 18: 18. Matt 22: 34-40. Mark 12: 28, 31.]
26 Han sa til ham: Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?
27 Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!
[3M 19: 18. 5M 6: 5. Matt 22: 37 ff. Mark 12: 30 ff. Rom 13: 9. Gal 5: 14.]
28 Da sa han til ham: Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve!
[3M 18: 5. Esek 20: 11. Matt 19: 17. Rom 10: 5.]
29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus: Og hvem er min neste?
[16: 15.]
30 Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød.
31 Nå traff det seg slik at en prest drog ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi.
32 Likeså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi.
33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham.
[Joh 8: 48.]
34 Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham.
35 Neste dag tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: Plei ham! Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.
36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere?
37 Han sa: Den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham: Gå du bort og gjør likeså!

LESETEKST, 3 Mos 19, 16 - 18:
16 Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Du skal ikke stå din neste etter livet. Jeg er Herren.
[Sal 15: 3. 50: 20. Jer 9: 4, 8. Esek 22: 9.]
17 Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Men du skal irettesette din neste, for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld.
[Matt 18: 15. Luk 17: 3. 1JOH 2: 9, 11. 3: 5.]
18 Du skal ikke hevne deg og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din neste som deg selv. Jeg er Herren.
[Matt 5: 43, 44. 19:
19. 22: 39. Mark 12: 31. Luk 10: 27. Rom 12: 19. 13: 9. Gal 5: 14.]

LESETEKST, 1 Joh 4, 7 - 10:
7 Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud.
[2: 29. 3: 9. 5: 1, 2. Joh 13: 34. 17: 3.]
8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
[v. 16.]
9 Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne Sønn til verden, for at vi skal leve ved ham.
[Joh 3: 16. Rom 5: 8. 8: 32.]
10 I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
[v. 19. 2: 2. Joh 15: 16. Rom 3: 24. 5: 8. 2KOR 5: 19.]


Lørdag, September 13, 2003

Kristus vår høvding - Av Jørgen Høgetveit
Kristus du vår høvding
Du som vil oss vel
Gå i striden for oss
Du som gjør oss sel

Dra ditt sverd av skjeden
Kjemp vår frihetskamp
Du som har all makten
Ordet ditt vårt pant

Lær oss svinge sverdet
Der Du foran går
Som i fordums tider
Gir du seir og vår

Vi vil stå i muren
Hvor det revner er
Gi oss alt vi trenger
Du som har oss kjær

Kanskje kan det reddes
Folk og land for deg
De som engang vandret
På den smale vei

Veien går mot himlen
Og til jordens folk
Denne gode striden
Hvor du er vår tolk.

Freden din bevarer
I den gode strid
Helt til vi er fremme
Ser ditt åsyn blid

Da du tørrer tårer
Tar oss inn til deg
Inn i dine vunder
Som har reddet meg

Freden den er salig
Sangens jubelbrus
Toner for din trone
I ditt store hus

Sal på sal for dine
Rom er redd i stand
Smil og idel glede
Når vi ser Guds Lam


GLIMSDAL OG DEMOKRATIET - Av Oddvar Berge
Glimsdal filosoferer omkring det opplyste enevelde og demokratiet. Begge har sine sterke og svake sider. For Norge sin del, med sin spesielle, frihetselskende og omsorgsfulle Grunnlov må det være aktuelt å stille spørsmål om veien videre.

Kan det være mulig å tenke seg en kombinasjon av det opplyste enevelde og det demokratiske styresett? Et betinget, begrenset parlamentari og enevelde. En mellomting mellom enten det ene i fullt mål eller det andre i fullt mål. Et betinget, begrenset monarki og et analyserende og rådgivende demokrati med gjensidig veto og forslagsrett. Det betyr et ikke rendyrket parlamentarisk system med ”all makt i denne sal”, men et konkurranseutsatt samspill med domstolen som uavhengig og avgjørende instans.

Glimsdal bekymrer seg i sitt stykke over demokratiets fremtid, snerter innom en rekke lidende grupperinger, appellerer til at viktigere enn hvilket parti man stemmer på er at stemmeretten brukes, men han glemmer de som ikke har noe parti å gi sin stemme til fordi lovløsheten har tatt overhånd. Det skyldes flertallsdiktaturet, og det er i dag det som undergraver vår styreform som en sunn styreform. Derfor krever Grunnloven av oss at vi finner noen justeringsmuligheter. Pendelen må svinge noe tilbake nå.
Klarer vi å ta den utfordringen?

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


HJELPELØS ARGUMENTASJON - Av Oddvar Berge
HJELPELØS ARGUMENTASJON

Da jeg leste lederen i GA lø 060903 ble jeg stum. Begrunnelsen ordføreren ga i kommunestyremøtet sist for ikke å gjenoppta Holviksaken var at ”da måtte møtet lukkes”. Punktum finale.

Jeg gjentar -: Jeg er stum.
Men inni meg hører jeg den gamle sangen lyde: ”Nisser og dverge, bygger i berge, men vi skal mine dem alle herut”...

Gud tåler ikke overgrep, maktmisbruk og annen urettferdighet. Han skal gjøre seg like synlig i Grimstad som andre steder.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


HVEM HAR NØKKELEN TIL FRED I MIDTØSTEN? Anita Apeltun Sæle svarer
SV OG ISLAM

I forbindelse med den fokuseringen på SV og islam som har fremkommet lokalt her i Grimstad nå, vil jeg gjerne be om at følgende leserinnlegg blir gjengitt i GA og andre steder. Innlegget viser klart at noen trenger en fornyet definisjon av hva som menes med uttrykket fredelig løsning. Innlegget er skrevet av Anita Apelthun Sæle, Stortingsrepresentant for Hordaland KrF. Innlegget har følgende overskrift:

HVEM HAR NØKKELEN?

Læreren og småbarnsfaren Raed Misk, som sprengte seg selv og 20 mennesker til døde i Jerusalem, proklamerte at han ofret seg som en gave til islam. Han hadde et intenst ønske om å bli martyr.

Status som martyr gir ifølge islamsk lære – og palestinsk praksis – fordeler både på jorden i form av kontanter til etterlatte, og i det hinsidige med paradisløfter. Det er denne absurde troen som får en far til å forlate en gravid kone og to små barn.

Det er dette og lignende forestillinger som skaper terror, enten det er i Bagdad, Israel eller New York. Uten at verdens islamske ledere forteller at den som går inn i en buss som selvmordsbomber ikke oppnår paradis, men evig fortapelse, stoppes ikke rekrutteringen.

Det påstås stadig at Israel, eller Ariel Sharon, har nøkkelen til fred i Midtøsten. Intet er mer virkelighetsfjernt. Det er islams ledere som har nøkkelen – det er de som må stoppe terroren. Nå må det kreves at de bruker den.

Anita Apelthun Sæle
Hordaland KrFK

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


FALSK ”PARTIPROPAGANDA” TREFFER HODET PÅ SPIKEREN! - Av Oddvar Berge
Da jeg åpnet Adressa 090903 (Grimstad Adressetidende, red. anm.) og så Siri Hoffs reaksjoner på SV’s vegne omkring en falsk ”partipropaganda” tenkte jeg straks at denne traff dog spikeren midt på hodet. Selv om jeg ikke har noe med denne aktuelle pamfletten å gjøre og vanskelig kunne ha benyttet meg av samme metode, så er budskapet i propagandaen høyst betimelig og vel plassert. Hvorfor?

En stemme til SV er en stemme for islam. SV har utvilsomt gode hensikter, men lider tydeligvis av en åndelig øyensykdom som gjør det vanskelig å se klart og realistisk på vår helhetlige samfunnsvirkelighet. SV lever i en drømmeverden der alle skal være snille og gode mot hverandre. Kjempeflott! Utgangspunktet er bare feil. Da blir også kursen og endemålet feil. SV bedriver religionsblanderi og mer enn det. Ideologien deres vil likestille Gud og Djevel. SV åpner dørene på vid vegg for den demoniske Muhammeds etterfølgere hvis propagandaskrifter ifølge mine ekspertkilder er et usammenhengende sammensurium av løgn og oppdiktede fantasier uten innhold av en eneste profeti som kan kvalitetssikre produktet. Hva slags profet er det som fremstår uten en eneste profeti?

Og hvilke fremskritt og hvilken praktisk betydning og nyttig opplysning har denne profet og hans tilhengere tilført verdenssamfunnet i det store og hele? Salman Rushdie her helt rett i sin treffende beskrivelse av Koranen. Det finnes flere bøker som beskriver sannheten om islam. Jeg skal gi dere titler nok.

Når SV fremstår med en muslim i spissen som ikke kan tåle å være til stede i et offentlig norsk politisk møte hvor et vers av Fedrelandssalmen synges, så forteller det i klartekst hva islams viktigste skjulte agenda dreier seg om. Også i den uskyldige ravnekroken Grimstad. Det er Israels Gud Jahve som har satt landegrensene mellom nasjonene. Ikke Muhammeds Allah som er en avgud og en demon. En månegud fra gammel tid. Ibsen avslørte styggeskapen og vendte den ryggen. Det var ikke der han fant grobunn for menneskeverd. I klartekst: World Islamic Mission er hva Koranens mål og islams agenda er. I realiteten et djevelinspirert vrengebilde av Bibelens Misjonsbefaling.

Mediene forteller oss daglig nok om hvilke metoder de ynder å benytte seg av for å nå sine mål. Hvor blinde skal det norske politiske flertall bli, og hvor lenge skal blindskapen råde? SV er nemlig ikke den eneste døråpneren vi har og står som parti slett ikke alene i sin dårskap. Det flørtes med islam over en lav sko og alle synes å tro at de leker med en fløtepus.

Islamske representanter slår til angrep når som helst det måtte passe dem, og de vil gjøre det hvor som helst. Det bekreftes både av våre daglige nyhetsmeldinger og av Bibelen. Les Åpenbaringen kap. 12. Der fremstilles vår dagsaktuelle verdenspolitiske situasjon ganske likt den i GA fremstilte falske ”propaganda”. Jøder og kristne skal slaktes ned og utryddes – dersom de ikke vil bøye kne og tilbe Allah. Og slik sniker islam seg frem over store deler av verden. ”Våk og be for at dere ikke skal falle i fristelse” sier Bibelens Gud.

Jeg tok av meg mine sko og gikk inn i Omarmoskéen i Jerusalem en gang for å se. Hendelsen fylte meg med tomhet og plaget meg slik at jeg måtte skrifte min synd og be Jesus om tilgivelse for slik tankeløshet. Kjell Magne Bondevik skal også ved et tilfelle ha gått inn i en moské. Om han som norsk statsminister og kristen prest har kommet til erkjennelse, anger og bot vet jeg ikke. Det jeg vet er at om han ikke har gjort det bør det skje øyeblikkelig.

Hvem vil da egentlig bytte ut kristen tro med det terrorveldet og den slavedrivende undertrykkelse vi ser fra islam i dag? Ser man virkelig ikke forskjell på en ondskapens despot og en frihetselskende norsk konge som kanskje må tillate på vegne av det norske folk at vi tar forsvaret i bruk på både den ene og den andre måten?

Vi har en Grunnlov som sier noe om hva Norge skal være. Om hvilket åndelig innhold og hvilken forfatning vi som nasjon skal være i. Hvem tjener noe på at den forfatning vi har rives i stykker?

Solidaritet med alle grupper slik SV legger opp til er urealistisk og ikke gjennomførbart i praksis. Islam skiller seg ut fra alle andre ideologier og religioner og kan kun bekjempes og drives tilbake. Det skyldes dens åndelige egenart. Og det er det som er den egentlige forklaringen på korstogene. Nemlig å ta tilbake det som var berøvet av Muhammeds ørkenrøvere. Skal SV bidra til at vi tvinges til å gjenta operasjonene fra fordum? Eller skal SV bidra til å forebygge galskapens utvikling på vår klode?

SV er med på gjennom sine holdninger å legge til rette for islamsk styresett i Norge. Derfor kan ikke SV løpe fra sin ”falske” partipropaganda.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
Rom 13, 8 - 10:
8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven.
[Gal 5: 14. 1TIM 1: 5. Jak 2: 8. 1JOH 4: 11.]
9 For disse bud: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv.
[2M 20: 14 ff. 3M 19: 18. Matt 19: 19. 22: 37-40. Jak 2: 8.]
10 Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.
[Matt 7: 12. 1KOR 13: 1 ff. Gal 5: 14.]


Fredag, September 12, 2003

KLIPP FRA VG om Israel
Israels trusler vil føre til ny voldsspiral
Av BODIL FAGERHEIM

(VG Nett) Militante palestinere lover å kjempe mot Israels forsøk på å utvise eller drepe Arafat.

STØTTER ARAFAT: Hundrevis av palestinere aksjonerte i Gaza til støtte for president Yasir Arafat, etter at han ble truet med utvisning og drap fra den israelske regjeringen. Foto: AFP

Talsmann for bevegelsen Islamistisk Jihad, Khaled al-Batch, sier til nyhetsbyrået AFP at den israelske regjeringens beslutning om å utvise Arafat betyr at den palestinske motstanden vil intensiveres.

-Vi kan ikke akseptere en slik beslutning og vi vil ikke forbli i ro, sier han og advarer at dersom Arafat blir tvunget ut, vil det føre til en ny voldsspiral.

-Det palestinske folket er rede til å forsvare sine ledere og sine rettigheter, sier al-Batch.

Oppgir å danne regjering

Ahmed Qurie, som var utpekt til å bli palestinernes nye statsminister, sa torsdag at han har skrinlagt planene om å bli regjeringssjef.

Qurie sier at beslutningen er truffet på bakgrunn av den israelske regjeringens prinsipielle vedtak om å utvise president Yasser Arafat.

-Den israelske beslutningen vil ødelegge alle sjanser for fred i Midtøsten-regionen. Den ødelegger også alle mine forsøk på å danne ny regjering, het det i en erklæring fra Qurie sent torsdag kveld.

Kort prosess

I en lederartikkelen i den israelske avisen Jerusalem Post torsdag kreves det kort prosess mot Arafat. Samtidig uttaler Israels forsvarsminister Shaul Mofaz at Arafat bør utvises eller drepes.

- Å utvise Arafat er det minste vi bør gjøre. Å drepe ham bør overveies, uttaler Mofaz, ifølge AFP.

Det er sterke internasjonale reaksjoner på israelernes trusler mot palestinernes lovlige valgte president, Yasir Arafat .

Javier Solana, sjef for utenrikssaker i EU, uttrykte sterk bekymring etter den israelske forsvarsministerens uttalelser.

-Må unngå opptrapping av volden

- Vi er i en tid da vi må gjøre alt for å unngå handlinger som kan føre til en opptrapping (av volden) og øke spenningen, sier Christina Gallach, talskvinne for Solana, til nyhetsbyrået AFP.

Samtidig karakteriserer Belgias utenriksminister Louis Michel Israels beslutning som "ekstremt alvorlig", og beskrev Arafat, symbolet for palestinsk motstand, som nødvendig for fredsprosessen.

-Jeg tror det kan bli ekstremt alvorlig dersom dette skulle skje.

Også USA er imot at Israels planer om å tvinge Arafat ut av landet, og mener det ikke vil løse noe.

En høytstående amerikansk tjenestemann, som ønsker å være anonym, sier til AFP at å gjøre noe sånt "vil sannsynligvis ha den effekt å styrke hans posisjon internasjonalt".

Også flere av Sharons støttespillere bærer en nagende frykt for at Arafat vil kunne gjøre større skade i eksil, enn om Israel opprettholder sin 20 måneder lange beleiring av ham.

-Han vil bli et mye større problem når han fritt kan reise verden rundt, enn han er der han sitter innelåst i Ramallah, skrev Jerusalem Posts lederskribent som derfor tok til orde for at han bør tas av dage.

Israel har beskyldt Arafat for å forsøke å sabotere fredsprosessen og gi grønt lys angrep fra militante palestinere.

Lar seg ikke skremme

Selv sier Arafat at han ikke lar seg tvinge ut.

-Ingen kan tvinge meg ut, sa Arafat til journalister fra sitt hovedkvarter i Ramallah, hvor han er vært sperret inne av den israelske hæren de siste 20 månedene.

- De kan drepe meg, drepe meg med bomber, men jeg vil ikke reise, sier Arafat.

Tusenvis av palestinere samlet seg torsdag kveld rundt Arafats hovedkvarter i Ramallah. Israels trusler om utvisning førte til umiddelbar støtteaksjon for den 76 år gamle palestinske presidenten.

Også i Gaza samlet Arafats tilhengere seg for å demonstrere mot de israelske truslene.

(VG NETT 11.09.03 kl. 22:48)


British Medical Journal Bolsters C-FAM Charges Against UNICEF
Dear Colleague,

Last week a woman named Barbara Crossette, recent UN correspondent for the
New York Times, wrote a column for the UN Wire and for The Atlantic Online
attacking C-FAM's report on UNICEF, saying that our UNICEF critique was
"dangerous." Funny thing, though, she did not challenge or refute any of
our actual charges. Moreover, she cited an article from the presitigious
British medical journal, The Lancet, that turns out to confirm much of
what we charged in our recently published investigation of UNICEF.

We are told our report is the topic of heated debate at UNICEF
headquarters in New York City. I urge all people of goodwill from all over
the world to join together and get UNICEF out of the business of promoting
abortion, contraception, and graphic sex ed.

Spread the word.

Yours sincerely,


Austin Ruse
President

Action item: Start a campaign now, wherever you are in the world, to get
UNICEF out of the business of promoting abortion, contraception, and
brutal sex ed. Anyone can do it, especially organizational leaders.
___________________________________________________________________________


FRIDAY FAX

September 12, 2003
Volume 6, Number 38

British Medical Journal Bolsters C-FAM Charges Against UNICEF

The allegation that UNICEF's embrace of radical feminism has detracted
from its main child survival mission, a charge raised in C-FAM's
investigative report, "UNICEF, Women or Children First?", has been
bolstered by a recent series of articles published in the British medical
journal, the Lancet. Most significantly, the authors of the Lancet
articles appear to identify the decline in UNICEF with the change in
senior leadership, when, in 1995, the near-universally respected executive
director Jim Grant was succeeded by New York politician and activist Carol
Bellamy at the behest of then-President Bill Clinton.

As executive director, Grant focused UNICEF's efforts on a few, proven
healthcare interventions, such as massive immunization drives and oral
rehydration for children suffering from diarrhea. Under Bellamy, UNICEF
has expanded its issues base to include controversial programs like
efforts to increase children's access to condoms, endorsing abortifacient
"emergency contraceptives" for refugee women, and distributing graphic
sexual education material to children in Roman Catholic countries in Latin
America.

The authors of the Lancet articles, an organization of scientists called
the Bellagio Study Group on Child Survival, claim that this turn away from
Grant's strategy has undermined child survival efforts. The group writes,
"Although the child survival revolution of the 1980s greatly reduced child
mortality, the tasks of preventing child deaths and addressing inequities
remain unfinished. The late Jim Grant, then executive director of UNICEF,
launched the Child Survival Revolution in 1982. Many countries made
substantial progress in reducing child mortality. Since the mid-1990s,
however, this momentum has been lost, and gains in child survival have
slowed or been reversed."

The authors emphasize that such changes cost children's lives, "The child
survival revolution of the 1980s contributed to steady decreases in child
mortality in some populations, but much remains to be done. More than 10
million children will die this year, almost all of whom are poor.
Two-thirds of these deaths could have been prevented if effective child
survival interventions had reached all children and mothers who needed
them."

The authors conclude with a plea for UNICEF to return to Grant's
approach, "Child survival must be put back on the agenda so that this
knowledge can be translated into action, quickly. Strong and unified
leadership was the hallmark of the child survival revolution of the 1980s,
and must be re-established at international, national and subnational
levels. We, a group of concerned scientists and public health managers,
call on.UNICEF. and their other UN partners to act on behalf of children
by putting child survival at the top of their list of priorities."

The Friday Fax has been told that the C-FAM UNICEF report is a topic of
urgent conversation and ongoing crisis management at UNICEF. An ambassador
from an influential UN delegation also told the Friday Fax that the UNICEF
report is what he hears about "wherever he goes." Next week, UNICEF holds
its Executive Board meeting, at which nations will be free to question
UNICEF's actions and priorities. It is expected that UNICEF will be asked
to answer the charges made by both C-FAM and the Lancet.

Copyright - C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute).
Permission granted for unlimited use. Credit required.

Catholic Family & Human Rights Institute
866 United Nations Plaza, Suite 427
New York, New York 10017
Phone: (212) 754-5948 Fax: (212) 754-9291
E-mail: c-fam@c-fam.org Website: www.c-fam.org


Dagens bibelord
Joh 13, 34:
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.
[15: 12, 17. 1PET 1: 22. 1JOH 2: 7. 3: 11, 23. 4: 21. 2JOH 5.]


Torsdag, September 11, 2003

Abortion Workers Use New Marketing Techniques to Quell Women's Regrets
CULTURE & COSMOS

September 9, 2003
Volume 1, Number 6

Abortion Workers Use New Marketing Techniques to Quell Women's Regrets

A group calling itself the November Gang that is connected to abortion
providers has started a new effort to help women overcome their reluctance
and regrets concerning abortion. In some clinics, women are "permitted to
pray over their fetuses, even to sprinkle them with holy water in
impromptu baptismal rites."

Organizers say they are "intent on taking as much care with a patient's
heart as with her body." The National Coalition of Abortion Providers is
more revealing about the rationale: "if you don't talk about [the fact
that some women do regret their abortions], don't acknowledge things, the
anti-abortion movement will fill in the blanks, which is what they've been
doing for years." For instance, pro-life crisis pregnancy centers counsel
pregnant women in order to help them understand the reality of abortion
and help the women explore other options, such as adoption or financial
and medical assistance.

One of the members of the "Gang" describes how years ago she administered
a questionnaire to patients two weeks after their abortion, asking how
they felt about their abortion and if they wished they had any more
information. She was surprised when "a percentage of them were not OK.this
did not match my pro-choice message of 'Everybody's fine, it's just
tissue.' I needed to help [these] women work through their feelings."

Patients are prompted with questions such as "Can you see abortion as a
'loving act' toward your children and yourself?" or "Does being a good
mother sometimes mean acknowledging that I can't be a mother right now?" A
clinic staffer said, "A lot of them.actually think about it and they're
like, 'yeah, that's what I'm doing. I do love this child, but I can't
[have] it right now.'"

Clinic workers do not attempt to educate the women about fetal
development, and if a patient believes that her child is "just a bunch of
cells", the staff doesn't "make [the patient] talk about what's not
there"; "I call it whatever the patient calls it," said one worker. Clinic
workers also do not make referrals to adoption agencies, centers for
prenatal care, or financial assistance in helping the women to have their
babies.

This new campaign to soften abortion can only be seen in the light of
major advances among pro-lifers in the care of women facing crisis
pregnancies. Moreover, new campaigns have begun that speak directly to
post-abortive women. The organization "Silent No More" this week is
bringing post-abortive women to the steps of the Supreme Court to talk
about the pain of their abortions. And the "Women Deserve Better Than
Abortion," a program of Feminists for Life and the Pro-Life Secretariat of
the US Conference of Catholic Bishops is making great strides in taking
away the final argument for abortion, that it is good for women. With
abortions down, and polling showing the pro-life position growing in all
age categories, especially among the young, it is clear that abortion
supporters are experimenting with new marketing techniques.

Copyright - Culture of Life Foundation.
Permission granted for unlimited use. Credit required.

Culture of Life Foundation
1413 K Street, NW, Suite 1000
Washington DC 20005
Phone: (202) 289-2500
Fax: (202) 289-2502
E-mail: clf@culture-of-life.org
Website: http://www.culture-of-life.org


Dagens bibelord
Apg 26, 15 - 18:
15 Jeg sa da: Hvem er du, Herre? Og Herren sa: Jeg er Jesus, han som du forfølger.
16 Men reis deg opp og stå på dine føtter! For derfor åpenbarte jeg meg for deg: for å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil åpenbare for deg.
[Esek 2: 1. Dan 10: 11.]
17 Jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til,
18 for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på meg.
[Jes 35: 5. 42: 7. 60: 1. Ef 1: 18. Kol 1: 13. 1PET 2: 9, 25.]


Onsdag, September 10, 2003

Alle kan falle
Og vi gjør det. Hver eneste en av oss. Ofte. Det er mange måter å slå eller såre noen på. Hvem handler alltid rett? Carew er neppe verre enn andre. Absolutt ikke. Tvert om. Vi kan vel i grunnen alle være ganske innmari av og til? Faktisk mest mot familie og venner. Vi sårer og ”slår” dem vi er glad i, de fleste av oss. Hvem gjør ikke dumheter? Kanskje særlig når verden går en imot. Det som er viktig, er at vi gjør opp etterpå. At vi ber Gud og den fornærmede om tilgivelse eller unnskyldning. Det er som kjent en tid til alt.

Kristi Rognerud


LESERINNLEGG: Hvor blir det av alle trådene? - Av Bjarne Kydland
Splitter naken! Glattbarbert fra øverst til nederst! Det er sannelig litt av et scenario ”det brygges opp til”, med utgangspunkt i Yasir Arafat`s påståtte omsorg for sine etniske likemenn og for noen landområder i Israel.

For å være kort, la meg ta utgangspunkt i stedets avis: Bergens Tidende skriver i dagens lederartikkel. (2003-09.09) dette: Sitat: Hamas svarer med at ”helvetes porter er åpnet og hver eneste jøde er et mål.” Dette er så godt som ordrett hva også deres Charter sier. Første kapitel og første artikkel lyder slik: ”Palestine is part of the Arab Nation, and Palestinian people are part of the Arab Nation, and their struggle is part of its struggle.”

Denne samme aktiviteten (”aktivister”) bedrives direkte mot amerikanerne og alt amerikansk. Her er 11. september et tindrende klart eksempel. - og som tidligere sagt ville en ikke, i dag kunne oppdrive et eneste passasjerfly, i den vestlige verden, dersom Arafats ”aktivister” fikk slippe til. Nå ber de ”so gar” om USA`s og Israels hjelp til dette! Det vil si: ”The Palestinian people” er fullt ut rede til å utslette ikke bare Israel, men også USA, og ”EU gjorde det mandag klart at Korei kan regne med full støtte fra denne kanten, - fra samtlige av de 15 medlemslandene, - - -.” (BT). Det forespeiles altså, på snedig vis, at USA - denne verdensmakten, er moralsk forpliktet til å innta samme holdningen til Allahs fredssak, som er uttalt i deres Charter, og som også er applaudert av EU.

Og: ”Korei, på sin side, sa tidligere mandag at han ville kreve garantier fra USA og EU før han takket ja til å bli palestinsk regjeringssjef..” (BT samme dag: 9.) og videre: ”USA og Israel er ansvarlige for at Mahmoud Abba mislyktes”. Underforstått: Nå må de samme makter garantere at jeg skal lykkes.

Hva var det som mislyktes for Yasir Arafat og Mahmoud Abba? Det var å utslette Israel og i neste omgang USA. Sic.

At EU er rede til å støtte Abu Ala er det sikreste beviset på at Europas judeo/kristne kultur ligger for døden, og etter hvert kan bli erstattet av Abu Ala`s Koran.

Forskjellen på USA og EU er at USA er et Gud-villet demokrati, mens EU er et ”hjemmelaget” diktatur. Det undrer meg lite at disse folkene har god kjennskap til i hvilken posisjon ”helvetes porter” står, for tiden. Det synes meg at de farter ut og inn her i ethvert øyeblikk. For de skal skaffe fred i verden, og tror åpenbart at de kan slutte med det eneste de kan og har lært fra barnsben av, det å drepe ”vantro” - når bare det ikke lenger finnes en eneste jøde, på jordens overflate. Nettopp dette er deres høyeste ønske og betingelsen for at de kan oppnå Koranparadiset.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Matt 15, 29 - 31:
29 På vei videre derfra gikk Jesus langs Galilea-sjøen, og han gikk opp i fjellet og satte seg der.
[Mark 7: 31.]
30 Og mye folk kom til ham. De hadde med seg lamme, blinde, vanføre, stumme og mange andre, og de la dem ved hans føtter, og han helbredet dem.
[11: 5. 14: 35. Jes 35: 5 ff.]
31 Og folket undret seg da de så at stumme talte, vanføre ble friske, lamme gikk og blinde så. Og de lovpriste Israels Gud.
[9: 8. Mark 7: 37.]


Tirsdag, September 09, 2003

SKAPELSE PÅ 6 DAGER - Av Stein Henriksen
I 1. Moseboks 1.kapitel står det slik i det 1. og det 5. verset: ”Bereshit bara Elohim et hashamajim veet haares. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden ... Vajikra elohim laor jom, velachoshek kara laila; vajehi æreb vajehi boker jom æchad. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte Han natt; og det ble aften , og det ble morgen den første dag.

Det hebraiske substantivet ”jom” betyr ”dag” Og som vi ser, beskrives den første skapelsesdagen som tidsrommet frem til aftenen, og fra aftenen til neste morgen. Altså et døgn på 24 timer. Og på samme vis beskrives de øvrige fem skapelsesdager.

At ”jom” skulle kunne ha noen annen betydning enn en vanlig dag, og det første skapelsestidsrommet et døgn på 24 timer, anser jeg for utelukket, all den stund beskrivelsen er som den er.

Vi tar også for oss 2. Mos. 20, 8 -11, der det står slik: ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” Vi ser her at det settes likhetstegn mellom de dager Herren brukte til å skape alle ting på, og de vanlige dagene i menneskelivet da det er Herrens vilje at vi skal arbeide. På den syvende dag hvilte han fra sitt skaperverk. Derfor skal også vi hvile på den syvende dagen.

At det her hele tiden er tale om vanlige dager, er det ingen tvil om. Parallelliteten viser det.
.
Ramsland 8. sept. 03.
Stein Henriksen.


THE BIBLE IS A TEXTBOOK OF SCIENCE by Henry M. Morris*
© Copyright 2003 Institute for Creation Research. All Rights Reserved.

"If I have told you earthly things, and ye believe not,
how shall ye believe if I tell you of heavenly things?" (John 3 :12).
The Christian polemicist frequently is confronted with the problem of the scientific "errors" in Scripture, especially in its first eleven chapters. Often he is tempted to resort to the solution of neo-orthodoxy and to protest that "the Bible is, after all, not a textbook of science, but rather of religion." "It is meant to tell us the fact of creation, not the method of creation; it tells us who is Creator, not when or how He created. It points us to a confrontation with the Creator, not an understanding of earth history."

It is obvious, of course, that the Bible is not a scientific textbook in the sense of giving detailed technical descriptions and mathematical formulations of natural phenomena. But this is not adequate reason for questioning the objective accuracy of those numerous portions of Scripture which do deal with natural phenomena and historical events.

This type of apologetic device is both logically unsatisfactory and evangelistically unfruitful. How can an inquirer be led to saving faith in the divine Word if the context in which that Word is found is filled with error? How can he trust the Bible to speak truly when it tells of salvation and heaven and eternity which he is completely unable to verify empirically he finds that data which are subject to test are fallacious? Surely if God is really omnipotent and omniscient, He is as well able to speak with full truth and perspicuity when He speaks of earthly things as when He speaks of heavenly things.

IMPORTANCE OF BASIC PRESUPPOSITIONS
It is salutary for anyone dealing with questions of this sort to recognize the essential nature of faith and presuppositions in his reasonings. "Science" (the very meaning of which is knowledge) necessarily can deal only with those things which exist at present. The scientific method involves reproducibility, the study of present natural processes. When men attempt to interpret the events of the prehistoric past or the eschatological future, they must necessarily leave the domain of true science (whose measurements can be made only in the present) and enter the realm of faith.

This faith may be in the doctrine of uniformity, which assumes that the present processes may be extrapolated indefinitely into the past or future and that therefore "all things continue as they were from the beginning of the creation" (II Peter 3:4). If one, because of his basic presupposition, wishes to believe in uniformity in this way, it is logically possible for him to do so and to explain all the pertinent data in this context. He can determine the ages of rocks and suns by projecting present rates of change into the limitless past; he can develop theories about the evolution of species and life and galaxies and chemical elements and everything in the universe, if he wishes, and no one can prove him wrong, for the simple reason that these events are not reproducible and therefore not subject to scientific checking. The most that can be done is to argue that his theories are either probable or improbable on the premise of his own uniformitarian presupposition, depending upon the logical consistency of the superstructure he has erected upon this foundation. But this is all within the context of his pure assumption faith uniformity.

One can equally logically start with some other assumption and then develop his explanations of the data within that framework. For example, one may assume, if he wishes, that all things in the universe were created by divine fiat five minutes ago. He could say that our apparent memories of earlier events were also created five minutes ago, and once again, no one could prove him wrong. He had logically explained all the data that exist, given his initial premise. As a matter of fact, one could assume, if he wishes, that all existence is illusory, a disease of mortal mind.

The important point, here, is that one may pretty well believe what he wants to believe. He can erect a logical system within which he can explain all the physical data upon any one of any number of mutually exclusive and contradictory premises.

But we are concerned here mainly with the Biblical framework, and with the assumption that the Bible is truly the Word of God as it claims to be. If one starts with the presupposition that God has written the Bible as His own perfect revelation of the origin, purpose, and destiny of the world, then it again is perfectly possible to correlate all the physical data of science and history within that framework. The decision as to which presupposition leads to the most logical and self-consistent system of interpretation must necessarily be based on statistical arguments, and these are notoriously subjective in nature. Thus, in the last analysis, it is a spiritual and moral decision rather than a scientific decision. One can interpret everything in terms of Biblical creationism and catastrophism or in terms of evolutionary uniformitarianism, and all the pertinent data can be understood, at least in broad outline, within the framework of either system. Our concern here is simply to show that the Bible does provide a perfectly sound basis for understanding not only religious truth but also physical processes. It may very effectively serve as a "textbook" of scientific principles within which we can satisfactorily explain all the data of science and history. Whether or not we choose to accept this framework is basically determined by whether or not we want to do so. Those who elect the evolutionary framework do so not because the facts of science require this, but because this is the philosophic thought-structure they desire. "They did not like to retain God in their knowledge" (Romans 1:28).


THE BIBLICAL FRAMEWORK
Those who, by faith, accept the Biblical cosmogony, do so for a perfectly good reason. It is obviously impossible to prove that God does not exist. There is, at the very least, a good possibility that He does exist. If so, it follows that all things are His creatures. The very minds with which we attempt to develop logical thought-structures are created by Him and must operate within the limitations which He has set upon them. It is therefore necessary, if we would understand anything of the true origin, purpose, and destiny of the world and of ourselves, for us to look to God for His own revelation of these things. God can only be known as He wills to be known.

The Bible claims, in numerous ways, to be God's unique revelation. It was accepted as such by Jesus Christ, who also claimed to be God incarnate, and who vindicated His claim by His uniquely perfect life, His atoning death, and especially by His glorious bodily resurrection from death.

The Bible, with this perfect claim to absolute divine authority does very clearly establish a framework of interpretation within which men are expected to formulate their understanding of the data of science. It is most reasonable and most gracious of God so to do, since it is quite impossible for man, with his study of present processes, to know anything for certain about the prehistoric past or the eschatological future. Only God can know these things, and we are able to know the truth about these matters only through faith in God's statements concerning them. Therefore, the Bible-believing Christian goes to the Bible for his basic orientation in all departments of truth. The Bible is his textbook of science as well as his guide to spiritual truth.

In its very structure, in fact, the Scriptures provide fundamental perspective on the entire Bible-science question. The word Bible means simply book, and it is significant that the first mention of book in the Old Testament speaks of the "origins of Adam" (Genesis 5:1), and the first mention of book in the New Testament speaks of the "origin of Jesus Christ" (Matthew 1:1) . The true book, therefore, by implication, is concerned essentially with the first Adam and the second Adam, and the relation between the two. It is also meaningful that the final mention of book in the Bible is in Revelation 22:19, speaking of the "book of this prophecy" and the "book of life," with a grave warning against tampering with the words of the Book.

The word science is essentially synonymous with knowledge, and is so used in Scripture. The first mention of knowledge in the Bible, in Genesis 2:9, is in connection with the "tree of knowledge." One might paraphrase by saying that God warned man against partaking of the "tree of science." There were to be prescribed limits within which man was to exercise dominion over the world; for his own good, he was not intended to venture outside these bounds and know in an experimental fashion the "science of good and evil." By contrast, the first use of knowledge in the New Testament, in Luke 1:77, speaks of the "knowledge (Greek, gnosis) of salvation," and the final mention speaks of the "knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ" (II Peter 3:18).

It is instructive also to compare the words knowledge and wisdom. The former has to do primarily with awareness of facts, whereas the latter has to do with interpretation and correlation and explanation of facts. They are in general parallel to what we mean by our technical words science and philosophy. This also corresponds with their usage in Scripture. In the New Testament knowledge is normally the translation of the Greek gnosis or epignosis. In one passage ( I Timothy 6:20) it is actually translated, in the KJV, by science, referring to the opposition of "science falsely so-called." Wisdom, in the New Testament, is translated from the Greek sophia, which, when compounded with the Greek for "love of," and transliterated into English, becomes "philosophy," the "love of wisdom." It is significant that the only time the actual word philosophy is used in the Bible is in Colossians 2:8, which warns: "Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ."

True knowledge and true wisdom, which, is to say, science and true philosophy, must come from God alone, and therefore must conform to His framework of revealed Truth. The wise man said: "The fear of the Lord is the beginning of knowledge," and he also said: "The fear of the Lord is the beginning of wisdom" (Proverbs 1:7; 9:10). The Apostle Paul, in a tremendous doxology, shouted: "O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out! For who hath known the mind of the Lord? or who hath been his counselor? Or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him again? For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen" (Romans 11:33-36).

And he also emphasized that in Jesus Christ, the Living Word of God, "are hid all the treasures of wisdom and knowledge" (Colossians 2:3). Not only religious knowledge, but all knowledge; all the treasures of science and true philosophy are hid in Jesus Christ, who is the Creator and Sustainer of the physical universe!

It is not only legitimate then, but absolutely mandatory, for the Christian to depend implicitly on the scientific and philosophic framework revealed in Holy Scripture if he is to attain a true understanding of any of the factual data with which science deals, and their implications. It is not surprising at all, then, when we find that the Bible does speak rather explicitly about basic principles in every area of science.

THE PHYSICAL SCIENCES
We shall consider science under two very broad categories, the physical sciences and the life sciences, the latter including also the so-called social sciences. The physical sciences include such disciplines as chemistry, physics, geology, meteorology, hydrology, and the like. The life sciences include biology, psychology, anthropology, sociology and others.

As far as the physical, or inorganic sciences, are concerned, perhaps the most fundamental fact concerning them, long ago revealed in Scripture and only recently acknowledged by modern science, in that the physical world is basically nonphysical in its ultimate essence. The mechanics of the universe can only be comprehended, and then only vaguely, in terms of non-mechanical, mathematical concepts.

The Scriptures have made it quite clear that the physical universe was created ex nihilo and is fundamentallyspiritual in essence. For example, Hebrews 11:3 states: "Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear." Some might object that the Greek word for worlds really here means ages. It probably can mean both, but in view of the modern recognition of the universe as a space-matter-time continuum, it would clearly be correct to speak of either space or matter or time or all of them as having been created by the word of God. And the basic "stuff" of this continuum is most definitely not "apparent" to the physical senses.

The same truth is revealed in Hebrews 1:2-3: "By his (God's) Son he made the worlds; who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power . . . " Thus, by power, by the Word, all things were made, and all things are upheld. Jesus Christ, through the continual outflow of His limitless divine energy is thus sustaining all the material stuff of the universe which He had once created. Here is clearly spelled forth the modern scientific truth of the equivalence of matter and energy. Here also is revealed the ultimate source of the mysterious nuclear forces, the binding energy of the atom. One might also refer to Colossians 1:16-17 for the same teaching.

As far as the laws or processes of the physical universe are concerned, these all devolve upon two extremely broad and powerful principles, the so-called first and second Laws of thermodynamics. Let it be emphasized that, if there is really such a thing as a law of science, these two principles meet that definition. There is no other scientific law supported more fully and certainly by more numerous and meaningful lines of evidence than are these two laws. All physical processes (and all biologic processes, for that matter) involve the interplay of two basic entities called energy and entropy. One could say that any event occurring in space and time is a manifestation of some form of exchange of energy. The particular event or process basically is just this transformation of one or more forms of energy (kinetic or motion energy, electrical, chemical, light, heat, sound, electromagnetic, nuclear, or other forms of energy) into one or more other forms.

In this process, the total energy remains unchanged; no energy is either created or destroyed, although its form may and does change. This is the first law of thermodynamics, the law of conservation of energy. This law has been validated on both the cosmic and sub-nuclear scales and is a truly universal law, if there is such a thing. And, since energy really includes everything, even matter, in the physical universe, it is as certain as anything can possibly be, scientifically, that no creation of anything is now taking place in the universe, under the normal conditions which science is able to study.

But in the process, some of the energy is always transformed into non-usable heat energy, and thus becomes unavailable for future energy exchanges. The concept of entropy has been developed to describe this phenomenon, entropy being a measure of the unavailability of the energy of the system or process. The second law of thermodynamics describes this by stating that there is always a tendency for the entropy of any closed system to increase. Or, in more general terms, the second law states that there is always a tendency for any system to become less organized. Its disorder or randomness tends to increase. If isolated from external sources of order or energy or "information," any system will eventually run down and "die."

These laws are basic in every scientific system or process. As far as science has been able to show, they are universal in scope, with no exceptions known. They were only discovered and validated by science, however, about a hundred years ago, after much uncertainty and controversy.

If men had been willing to develop their scientific systems on the basis of Biblical presuppositions, however, it should have been quite obvious all along that the basic physical processes were those of conservation and decay, as now formalized in the statements of the first and second laws of thermodynamics. The Bible does not, of course, state these principles in the mathematical symbols or technical jargon of modern physics but the basic truths are quite clearly enunciated.

The conservation principle is strongly emphasized in the summary statement at the end of the period of creation, when the Bible says: "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his works which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made" (Genesis 2:13; italics added).

This statement is as clear as it could possibly be in teaching that God's creative acts were terminated at the end of the six days. Whatever processes He may have used in creating and making, all His work ceased when God rested on the seventh day. Nothing is now being created and this is what was finally formalized by science in the first law of thermodynamics.

The most significant implication of this fact, for modern philosophers, is that it is therefore quite impossible to determine anything about certain creation through a study of present processes, because present processes are not creative in character. If man wishes to know anything at all about creation time of creation, the duration of creation, the order of creation, the methods of creation, or anything else his sole source of true information is that of divine revelation. God was there when it happened. We were not there, and there is nothing in present physical processes which can tell us about it. Therefore, we are completely limited to what God has seen fit to tell us, and this information is in His written Word. This is our textbook on the science of creation!

Present processes are those of maintenance or providence. Not only is nothing being created but also nothing is being destroyed. He is "upholding all things by the Word of his power." By the same omnipotent Word who created all things, "the heaven and the earth which are now, are kept in store" (II Peter 3:7).

But we have already noted another very significant characteristic of all such present processes. It is true that nothing is being destroyed, but it is also strangely true that everything tends to become less useful. This is the second law of thermodynamics, the law of entropy increase, which states that the natural tendency is toward increasing disorder and randomization. Energy tends to become less available for useful work, and the process can only be maintained by a continual influx of fresh energy from outside the system itself. Everything tends to grow old, to wear out, or to run down. There is a universal tendency toward decay and death. And who cannot help but sense that this state of affairs, universal and inexorable though it seems to be, is somehow undesirable and abnormal in a universe created by a Holy and Omnipotent Creator?

But this is all explained and long anticipated in Scripture, which attributes it to the entrance of sin into the world. At the end of the creation and making of all things, the Bible says that "God saw everything that he had made, and, behold, it was very good" (Genesis 1:31; italics added). There was no disorder, no lack of harmony, no decay and, above all, no death in the world as originally made by God. For the Bible believing scientist, this can only mean that any evidence he finds in the present order of things, or in the records of the past, that indicates disorder and struggle, suffering, decay, and death, must necessarily be understood as entering the world after (not before or during) the six days of creation.

Specifically the Bible tells us that this happened as a result of the sin of the first man, Adam, who had been designated by God as master of the earth and everything in it. When he sinned, God pronounced a curse on both Adam and his dominion. "Cursed is the earth for thy sake" (Genesis 3:17). And from that day on, as the Scripture says: "The whole creation groaneth and travaileth in pain together until now" (Romans 8:22). The whole world, both the heavens and the earth, and all that in them is, are "waxing old, as a garment" (Hebrews 1:11).

THE AUTHOR

Henry M. Morris has been professor of Hydraulic Engineering and chairman of the Department of Civil Engineering at the Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, Virginia, since 1957. The Ph.D. degree was awarded him by the University of Minnesota. While holding membership in several scientific societies, Dr. Morris is also engaged in numerous Christian activities and is a member of the Board of Directors of the Appalachian Bible Institute.

The above article appeared in the October - December 1964 issue of BIBLIOTHEA SACRA and is electronically and photographically reproduced and reprinted with permission of the author, Dr. Henry Morris.

*Dr. Morris is Founder and President Emeritus of ICR.
© Copyright 2003 Institute for Creation Research. All rights reserved.


Dagens bibelord
Matt 11, 1 - 6:
1 Og det skjedde da Jesus var ferdig med å gi sine tolv disipler disse forskrifter, da drog han derfra for å lære og forkynne i deres byer.
[Luk 7: 18 ff.]
2 Da nå Johannes i fengslet fikk høre om Messias' gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham:
[4: 12. 14: 3.]
3 Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?
[3: 11. 11: 10. Mal 3: 1.]
4 Og Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:
5 Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
[15: 30. Jes 29: 18. 35: 5 ff. 61: 1.]
6 Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.
[13: 57. 15: 12.]


Mandag, September 08, 2003

Utfordring til geologiprofessor Ingolf Kanestrøm ved UiO - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Følgende burde prøves:
Finn 4 hovedfagsstudenter (for eksempel 2 kristne og 2 ikke kristne) som er på leting etter en oppgave til sitt avsluttende studium innen geologi på universitetet i Oslo. Foreslå for dem en oppgave der oppgavens hypotese kort kan formes slik:
H0 – Bibelen forteller oss i 1. Mosebok 7, 17-24 at det har vært en alt over strømmende flom for omkring 5000 år siden.
H1 – Verden har ikke vært utsatt for en alt over strømmende flom for omkring 5000 år siden.

Oppgaven utføres som en litteraturoppgave og alle søkemotorer på Internet og andre databaser og kilder skal brukes, men vær kritisk til kildenes kvalitet.

Før de starter på sin oppgave fortell dem at de nok vil møte stor motstand (men også interesse fra uventet hold) fra flere av sine forelesere i dette faget og fra andre fagdisipliner. Fortell dem også at de fleste av deres medstudenter kanskje vil riste på hodene sine og plassere dem i boksen for useriøse og for å drive useriøs forskning.

Gi dem all den faglige støtten de spør etter og bruk dine kontakter i Norge og evnt. utlandet og evnt. kjennskap til andre geologiske miljøer i verden som tidligere har jobbet med denne slags hypoteser! Som en start gi dem Internet adressen: http://www.answersingenesis.org.

Forespeil dem at oppgaven kan bli tøft behandlet av sensor, siden temaet er særdeles kontroversielt i hvert fall i de fleste norske geologiske miljøer. Men fortell dem også at det er flere miljøer i bla England og USA, av godt kvalifiserte fagfolk, som synes en slik hypotese også faglig sett ville være interessant for utprøving.

Lov dem til slutt at konklusjonen av arbeidet deres skal få god publisitet ved hjelp av deg og din posisjon. Men du kan ikke love dem at det blir lett å finne jobb senere pga at de har interessert seg i denne type forskning.

Lykke til!

(PS – Oppgaven kan selvsagt også prøves på flere høyskoler og universiteter.)


Agenda samliv - Av Lars-Arne Høgetveit
Jeg tror det er viktig i forbindelse med Dagen oppslag den 5. september der det presenteres 12 punkter om ”Korleis få seg kjæreste”, å innformere om følgende:

I blant flere fornuftige punkter har det i punkt 5 sneket seg inn at ”Dere må flørte mer med hverandre, gi komplimenter som er ekte.” Ungdommers tolkning av dette i dag, er nok ikke bibelsk for de fleste (en ordbok gir oss flere mulige tolkninger), de som virkelig trenger skikkelig veiledning i emnet.

Bibelen gir oss i 1. Tessalonikerne 4, 3-8 - svaret på hvordan hovedprinsippet er når man skal vinner seg sin egen make:
- 3 For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: at dere avholder dere fra hor; 4 AT HVER AV DERE VET Å VINNE SEG SIN EGEN MAKE, I HELLIGELSE OG ÆRE, 5 IKKE I LYSTENS BRYNDE, SOM HEDNINGENE, SOM IKKE KJENNER GUD; 6 at ingen skal gjøre sin bror urett og uskjell i det han har å gjøre med ham; for Herren er hevner over alt dette, således som vi også forut har sagt og vitnet for dere. 7 For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. 8 Den altså som ringeakter dette, han ringeakter ikke et menneske, men Gud, som også gir sin Hellige Ånd i dere.

I punkt 2 av de 12 åpnes det også for at en kristen kan bli kjæreste med en ikke kristen. Bibelen sier i 2. Korinterne 6,14 at ” Dra ikke i fremmed åk med vantro” og det gjelder nok også ekteskapet: - Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva samlag har rettferd med urett, eller hva samfunn har lys med mørke? Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva lodd og del har en troende med en vantro?

Et ekteskap (som er den naturlige konsekvens av et kjærest par etter hvert) er i høyeste grad et liv ”i samklang” med sin medvandrer. Gud kjenner oss og vet hvilke problemer, også åndelige, som vil komme i slike blandingsekteskap og det kan i verste fall føre til frafall for den kristne ektemake.

Dette er to punkter som Bibelen omtaler og som Dagen oppslaget ikke er tydelige på, om journalisten har referert Anders E. Eidsaa jr. riktig. Begge spørsmål er det stor uvitenhet blant kristne ungdommer om i dag. Jeg tror også mange unge spør seg om etter de gamle velprøvde stier, fordi de ser hvor dagens stier ender blant jevnaldrende og i sin egen foreldregenerasjon.


Dagens bibelord
Mark 8, 22 - 26:
22 De kommer så til Betsaida. Og de fører til ham en blind mann og ber ham røre ved ham.
23 Han tok da den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hendene på ham. Så spurte han: Ser du noe?
[Joh 9: 6.]
24 Han så opp og sa: Jeg ser mennesker, for jeg ser noe likesom trær gå omkring.
25 Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet, han kunne se alt tydelig.
26 Og han sendte ham hjem og sa: Du skal ikke gå inn i landsbyen eller fortelle det til noen i landsbyen.
[7: 36.]


Søndag, September 07, 2003

KRISTI ROGNERUD: Kjære Berge Furre!
Du var i Hønefoss i dag. På Ringerike Gjestegård. Der var også undertegnede. Du forsvant før jeg fikk tatt kontakt. Håper å nå deg slik. Altså: Er du virkelig en (sann/lydig/rett) kristen prest? Mener du det? Da må Den Hellige Ånd ta feil. Du mener ikke det? Du må simpelthen omvende deg! Lære Jesus å kjenne. Og følge ham. I ett og alt. Er det ikke det han krever av oss? Hvordan kan en som bekjenner Kristus velge SV? Eller noen av de andre partiene, for den sakens skyld. Dette er egentlig aldeles ubegripelig for meg. Men: SV er kanskje vel så bra som KrF? Dere bekjenner dog ikke kristelighet. Du vet, - det krever jo mye mer enn ugudelighet. Men hva sier DHÅ? Den som har øre, han høre! Hvorfor bryr ikke såkalte kristne ledere seg om å forsvare våre bibeltro prester? Hvordan kan de finne på å avsette DISSE? Og hvorfor tør ”ingen” være så upopulær og kjempe for dem og deres soleklare rettigheter? Dette må da være å angi sine brødre? Hvor står det i Bibelen at dette er rett? Les forresten Judas’ bok?

Kristi Rognerud


13. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
LESETEKST, 2 Kor 3, 4 – 6:
4 En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. [v. 12. Ef 3: 12.]
5 Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, [2: 16. 1KOR 15: 10. Fil 2: 13.]
6 han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. [5: 18. Jer 31: 31. Joh 6: 63. Rom 2: 29. 7: 6. Heb 7: 22. 8: 6.]

LESETEKST, Mark 7, 31 – 37:
31 Da han drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galilea-sjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. [Matt 15: 29-31.]
32 De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bad ham legge hånden på ham. [5: 23. 6: 5. 8: 23. Luk 4: 40. 13: 13. Apg 9: 12. 28: 8.]
33 Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. [Joh 9: 6.]
34 Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata! Det betyr: Lukk deg opp! [Joh 11: 41. 17: 1.]
35 Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent.
36 Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. [1: 44. 8: 30. 9: 9. Luk 4: 41.]
37 De var overmåte forundret og sa: Han har gjort alle ting vel! Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. [1M 1: 31. Jes 35: 5, 6. Matt 15: 31.]

PREKENTEKST, Jes 29, 17 – 19:
17 Ennå bare en liten stund, så skal Libanon bli til fruktbar mark, og den fruktbare mark skal bli aktet som skog. [32: 15. 35: 2.]
18 På den dag skal de døve høre bokens ord. Ut fra mulm og mørke skal de blindes øyne se. [35: 5. Matt 11: 5.]
19 De saktmodige skal igjen glede seg i Herren, og de fattige blant menneskene skal fryde seg i Israels Hellige.


Lørdag, September 06, 2003

MILLESKOLENS VALGMULIGHETER - Bekjendtgjørelse fra Oddvar Berge
MILLESKOLENS VALGMULIGHETER


AKSJER, TELEFONI
INNRETTET FOR PRIVATE, LAG, FRG, MENIGHETER...
Avt via
Håkon Tønnesen, M 97151279 oppgi ref 7709439805 Oddvar Berge
eller Oddvar Berge M 45616001 direkte.


BONUSER, TELEFONI/TJENESTER
INNRETTET FOR BEDRIFT, PRIVAT, LAG, FORENINGER, MENIGHETER...
Avt via
Longum Park - Sven Salvesen, M 97148876 oppgi ref 8702130113 Oddvar Berge
eller Oddvar Berge M 45616001 direkte.


KAMPANJER, REISER, BILORDNING
PROVISJONSFORMIDLING AV UTSØKTE HELSE / PLEIEPRODUKTER FOR HJEMMEMARKEDET, INSTITUSJONER, BEDRIFTER, KLUBBER, LAG, FORENINGER, MENIGHETER...
Avt via
Ingrid Moen, M 90506312 oppgi ref 21875 Oddvar Berge
eller Oddvar Berge M 45616001 direkte.

PRODUKTER FRA OG FOR ISRAEL
PLEIEMIDLER TJENESTER PRODUKTER
HJEMMENES APOTEK


MILLESKOLEN ER IGANG - Bekjentgjørelse fra Oddvar Berge
Milleskolen anviser deg tre spesielle muligheter innenfor tre aktuelle virkefelt.

Info, påmelding, registrering via
N/NM, Boks 244, 4892 Grimstad
M/SMS 45616001 eller
Mail: oddvar.berge@c2i.net


M Kvalifisering
Spørsmål:

1. Dersom jeg kunne få lov til å fortelle deg om hvordan du kunne tjene eksempelvis kr 15000,- ekstra hver måned, ville du takke JA eller NEI til å la deg bli fortalt om muligheten?

2. Dersom du fant tilbudet interessant, ville du la meg på din intro fortelle om muligheten til dine referanser? JA eller NEI

3. Dersom 3 av X antall personer ville svare ja til muligheten, og du dermed kunne få en formidlingsbonus på eksempelvis kr 12000,-, ville du være glad for det? JA eller NEI

Spesielle bonustilbud i september

4. Ville du like å kunne telefonere eksempelvis gratis hele uken? JA eller NEI
5. Setter du pris på å kunne motta og gi bort nyttige produkter gratis av og til? JA eller NEI

Svarer du JA på et eller flere av spørsmålene er du kvalifisert for Milleskolens anvisninger

Navn, adr, __________________________________________________________________
Tlf ________________________M_________________Email_________________________
Sign__________________________


PRODUKTER FRA OG FOR ISRAEL
PLEIEMIDLER TJENESTER PRODUKTER
HJEMMENES APOTEK


Dagens bibelord
Mark 7, 31 - 37:
31 Da han drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galilea-sjøen, midt gjennom Dekapolis-landet.
[Matt 15: 29-31.]
32 De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bad ham legge hånden på ham.
[5: 23. 6: 5. 8: 23. Luk 4: 40. 13: 13. Apg 9: 12. 28: 8.]
33 Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans.
[Joh 9: 6.]
34 Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata! Det betyr: Lukk deg opp!
[Joh 11: 41. 17: 1.]
35 Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent.
36 Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent.
[1: 44. 8: 30. 9: 9. Luk 4: 41.]
37 De var overmåte forundret og sa: Han har gjort alle ting vel! Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.
[1M 1: 31. Jes 35: 5, 6. Matt 15: 31.]


Fredag, September 05, 2003

J. Høgetveit svarer J. Kvalbein - Av Jørgen Høgetveit
Kanskje burde man forbigå Jon Kvalbeins (JK) innlegg i Dagen 30.08. i stillhet, når han skriver om "de siste" artiklene "rettet mot meg" av Ivar Kristianslund, Lars Arne Høgetveit og Jørgen Høgetveit. Men utsagn som "AT DE HAR ET INNHOLD SOM UNDERGRAVER ENHVER MULIGHET FOR EN SAKLIG DEBATT, - AT JEG IKKE VIL DISKUTERE MER MED DEM I AVISEN" TRENGER EN KORREKSJON. Lengre nede bruker han ordet "LØGNAKTIG INFORMASJON" om LAH. Dette er klassisk retorikk og herskerteknikk - hvor man tar mannen og ikke ballen, påplusset en passe ladning følelser. Hans metode overrasker meg. At Dagen - som hevder at spaltene skal være saklige og personvernet uten grove uttrykk - setter på trykk: "løgnaktig" og resten av denne tiraden - er også beklagelig. At Dagen selv har vært med å forkludre debatten ved å rote med innleggene tidsmessig - kan også skape misforståelser og konflikt. Debattredaktøren har imidlertid lovet meg oppklaringsplass.

Så vidt jeg husker så begynte JK debatten med en ganske sterk uttalelse i artikkelen "Skapelseslæren - et bedre alternativ" i Dagen den 19.2.-03. Han skriver og rep. samme senere: "SKAPELSEN ER SKJEDD OVER LANG TID. NOEN HAR HEVDET AT UNIVERSET BARE ER OM LAG 6000 ÅR GAMMELT. DETTE ER EN URIMELIG TANKE." "SKAPELSESDAGENE - - - KAN ETTER GRUNNTEKSTEN BETY LANGE PERIODER." Debatten fortsatte en stund med argumenter, inntil han kom med et ønske om samarbeid (14.8) mot evolusjonslæren, men vi måtte glemme det som vi anser som en viktig bibelsk sannhet (dag-læren) (1. Mos. 1 og 2. Mos. 20,8-11 m.fl.) (Periodetanken er basis for evolusjonslæren.) Videre laget han - etter min mening - retoriske spørsmål (om jordens alder og bibeltroskap og - at hans motdebattanter må passe seg så de ikke havner sammen med de som mente jorda var flat, stod stille osv.) Når han så får svar på tiltale og ikke lenger kan svare for seg verken bibelsk eller vitenskapelig - kommer påstandene om "usaklighet og undergraving" etc. Vel det er hans valg, men vi ønsker ikke en debatt på det nivå.

Når han bruker ordet "løgnaktig" informasjon - da går han over tillatte grenser. En løgn er en bevisst gjerning - og han må bevise at det er en bevisst løgn. JK kan skrive "feil og evt. feilaktig", men løgnaktig er noe annet! Lars Arne Høgetveit siterer Fr. Schaeffer (FS) fra et hefte fra 1975 i relasjon til FS holdning til Bibelen og vitenskapen hvor FS sier han står på en hel Bibel der den uttaler seg om historie, kosmologi o.a. hvor viten fra Bibelen krysser vitenskapens viten. Det er også mitt syn og har vært det i mange år. Det synes tydeligvis å være et annet syn enn både I. P. Seierstad og JK står for. Det var start og hovedfokus hos LAH i hans artikkel av 23.8.-03 som JK sikter til. At FS lengre ute i samme heftet kp. 3 på sidene 29-31 drøfter "dag - periode-tenkning" - stiller seg "åpen" i denne saken - kan ikke jeg se av disse sidene er HELE SANNHETEN, hvor FS konkluderer slik: "Husk vi snakker bare om muligheter m.h.p. lengden av "dag" Men hvis man aksepterer konseptet med "lang dag" VIL IKKE DETTE INNBEFATTE AT MAN AUTOMATISK SKRIVER UNDER PÅ DET MODERNE VITENSKAPELIGE KONSEPT AV EN EKSTREMT GAMMEL JORD." (uth. av meg) Altså det som utviklingslæren trenger.

Det gleder meg nå at prof. Kanestrøm i Dagen 2.9. i alle fall sier: "Det sentrale i denne debatten er hvordan en skal fortolke begrepet "dag" i skapelsesberetningen i 1. Mos." Det er i samsvar med mine overskrifter: "Gud har talt", "Viktigst: Guds tale", og LAH: "I begynnelsen var Ordet". Les hva Jesus sier om Loven (Mosebøkene) i Mat. 5,18 - ikke en bokstav ikke en tøddel skal forgå. Uansett hva kloke menn måtte ha sagt, si og mene - så er det den eksakte bokstavelige forståelsen av Skriften fra den allvitende og allmektige Gud som avgjør saken.

Når JK nå ønsker å tie i forhold til oss - så er det hans sak. Jeg leser med interesse hans ref. fra Sverige som jeg synes samstaver godt med de tanker jeg har hevdet om aksiomer (forutsetninger) og metoder som jeg har nevnt flere ganger i debatten. Vi vil fortsette påpekingen av at periodetenkingen og utviklingslæren hører nøye sammen og at dette syn er direkte bibelstridig - en vrang lære (2. Mos. 20,11 m.fl.) - i de mange fora som er åpne. Behovet for alternativ forskning med andre aksiomer og metoder - hvor Gud regnes med - synes høyst påkrevet - i motsetning til: "Det er ingen Gud - det er all deres tanke." Det antydes også i ref. fra Sverige. I motsetning til en for eks. ødeleggende psykologisk-, olje- og industri, atom- og genforskning (den biologiske tidsbombe m.m.), trenger vi en forskning og praksis som tar vare på skaperverket og bærekraften i den bolig som Gud har gitt menneskene, men som vi ruinerer. Fjeldsgaars - adskillig roligere innlegg - men ikke uten antydninger om uærlighet (folk det da må finnes mange av i utlandet) - vil en evt. komme tilbake til senere. Nå er vel strek satt?


Thank President Bush for expanding anti-abortion policies!
Dear Conservative Friend:

Proving again that no good deed goes unpunished in wayward America,
abortion groups are loudly attacking President George W. Bush after he
ordered the State Department to withhold U.S. funding from overseas
groups that perform or promote abortions.

For his continued boldness to do what's right instead of what's
politically correct, President Bush deserves to be thanked, not
criticized. His Aug. 29 directive expands the "Mexico City policy" by
closing loopholes that allowed your taxpayer dollars to be misused
overseas for killing unborn babies. Please go to Conservative-
Petitions.com to see what he has done for the unborn in other countries.
Here's the address:
http://www.conservativepetitions.com/petitions.php?id=228

But what about America, which adds to its murderous total every day? The
pro-life effort has a friend in President Bush, who repeatedly shows he
is against abortion. Momentum is growing. Ground is being gained.

Keep it going! Thank President Bush and encourage his administration to
take additional steps to fight against abortion. Here's where to act:
http://www.conservativepetitions.com/petitions.php?id=228

Your help is needed to support the President and counter the vicious
barrage by those who want the United States to lead the way in teaching
the world how best to murder babies. Sign the petition to show your
appreciation, then email Americans all across our nation to help keep up
the fight to end abortion.

Make your voice heard not only in the White House but across America.
Help stop this death threat to the unborn with an outcry too loud to
ignore. The President and his officials are on our side, so mandate the
Administration to take further actions. Press the issue and get our
courts and legislators to overturn the disastrous effects of Roe vs.
Wade. Here again is where to act:
http://www.conservativepetitions.com/petitions.php?id=228


Saker som KrF ”glemmer” i valgkampen - Påminnelse ved Ivar Kristianslund og John Jensen
De mange saker som KrF har fått gjort i regjeringsposisjon, har vært nevnt i media. (De mange vinmonopol riktignok ikke nevnt.). Men bl.a. følgende er dessverre blitt avglemt, noe som burde tas opp i KrFs valgkamp:

1. Avsettelsen av de bibeltro sokneprestene Arne Thorsen i Gamvik/Mehamn og Olav Berg Lyngmo i Kautokeino. Dette er en av de viktigste ”voldtektssakene” i KrF sin historie. For her utøver KrF åndelig voldtekt mot menighetene! Mot kirkegjengernes uttrykte vilje avsetter man bibeltro prester og innsetter vranglærere! I Kautokeino har menigheten nå vært uten fast prest i årevis etter at Lyngmo ble fjernet. Menigheten er blitt pådyttet en vikarprest som ikke er ”én kvinnes mann” (1. Tim 3,2; 3,12; Tit 1,6.) og som godkjenner biskopenes og statens åndelige voldtekt. KrF SYNES DET ER OK AT DEN NORSKE KIRKE BRUKES TIL Å FORKYNNE DET STIKK MOTSATTE AV HVA BIBELEN LÆRER OM FRELSE OG FORTAPELSE FOR HOMOSEKSUELLE MENNESKER! Å kalle partiet KRISTELIG er derfor et satanisk hykleri og bedrag! Men som ordtaket sier: ”Folket vil bedrages!” De glemmer fort, og dette kan bli folkets undergang om det ikke omvender seg og søker Herren i sannhet. Og det kan man bare gjøre ved å holde seg til Hans Ord. Jes 55, 6: ”Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!”

2. Utnevning av Gunnar Stålsett til biskop i Oslo. Denne vranglæreren ble ikke bare utnevnt av KrF. Det ble også uttalt fra KrF-hold at han trolig ville bli en god biskop!

3. KrFs aksept av Siri Sunde og Jens T. Olsen. Her har vi ytterligere bevis for at KrF er mer opptatt av å følge tidsånden enn av å følge Bibelen. Man avsetter bibeltro prester og godtar ”prester” som i følge Bibelen kommer til å gå evig fortapt! Ef 5, 14: ”Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg!”

4. Se videre hva John Jensen har sendt til Valgerd Svarstad Haugland:

Jeg har i dag sent inn et spørsmål til Svarstad Haugland om hva hun har tenkt å gjøre for de konservative kristne i dette landet. (Anlednigen bød seg da hun svarte på mail via nettavisen i dag.) Jeg mener da med tanke på å kunne gå i den norske kirke. Jeg tok også opp den problemstillingen som er i Kautokeino i forbindelse med at menigheten ikke får den presten de så gjerne vil ha (Olav Berg Lyngmo).

Videre så skrev jeg at det virker som om de liberale gjør som de vil i dag. Her skal bare de konservative tilpasse seg eller forsvinne. Tror du at hun svarte på det?

Se linken.
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/article131905.ece

Mvh
John Jensen
Narvik


Skaperverkets alder, og Markus 10:6 - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
En ubegrunnet påstand hevder professor Ingolf Kanestrøm ved UiO (i Dagen 2/9-03) om min tidligere artikkel der jeg spør han om ikke mye av geologiens dateringsmetoder bygger på et sirkelbevis. Det er tydelig at man her har å gjøre med et kjernepunkt i den moderne ”vitenskap”, siden bla Kanestrøm ikke vil (aktiv handling?) inn på de forutsetninger som jeg tror han kjenner til og som ligger til grunn for nåtidens dateringsmetoder og som jeg gjentar at bla er:
1) Man antar å kjenne sammensetningen av bergarten dvs forholdet mellom en radioaktiv isotop og datter isotopen ved tiden null altså når den ble dannet (og det hevdes å være for flere milliarder år siden).
2) Man antar å ha og gjøre med et sluttet system dvs at materialet ikke er blitt påvirket av ytre faktorer eller at vi kan redegjøre for påvirkningen.
Jeg henviste i min artikkel til den geologiske rekke som Kanestrøm sikkert kjenner, men ikke vil kommentere? I geologiske kretser kan det vel ikke være ukjent at fossilets antatte alder bla danner grunnlag for hvor gammelt det geologiske materiale antas å være og omvendt. Og at man velger dateringsmetode ut i fra dette uten at tidsepoken kan kontrolleres eller måles, slik man kan med en skole time (Kanestrøms eksempel) og deretter velger seg en stoppeklokke som dekker det aktuelle tidsintervall i skoletimen?

Man kan frykte at man ved radioaktive dateringer ofte forkaster data, som innehar ekstremverdier ved at de for eksempel ikke stemmer overens med det man først antok? Men i forskningen skal man ha svært gode grunner for å forkaste utførte målinger, selv om de skulle ”ødelegge” hele forskningsarbeidet. Dette fordi ”god forsker skikk” er å ikke tilpasse sine innsamlede data til et ønsket svar. Det er noe av det alvorligste en forsker kan gjøre, men historien lærer oss at innen for de fleste fagdisipliner gjøres dette fra tid til annen nettopp for å endre sannheten.

Har Kanestrøm hørt om slike tilfeller når det gjelder arbeid med dateringsmetoder? Eller vet Kanestrøm, som fagmann på området, om det er nokså vanlig at en forsøksserie med dateringer har en stor varians, noe som egentlig gjør metoden svært usikker og svekker styrken i resultatet? Og hvilke hensyn tar en ved presentasjon av geologiske dateringer (forsøksresultater) med bakgrunn i de forutsetninger som den aktuelle dateringsmetoden har? (se gjerne http://www.answersingenesis.org)

Bibelen lærer oss at jorden er ung, som vi kan lese flere steder:
Markus 10:5-6: 5 Men Jesus sa til dem: For deres harde hjertes skyld har han skrevet dere dette bud. 6 Men FRA SKAPNINGENS BEGYNNELSE skapte Gud dem til mann og kvinne. (Eller i King James oversettelse: 6 But from THE BEGINNING OF THE CREATION God made them male and female.)
Lukas 11, 50-51: 50 …for at alle profeters blod, som er UTØST FRA VERDENS GRUNNVOLLBLE LAGT, skal bli krevd av denne slekt, 51 fra Abels blod til Sakarias' blod, han som blev drept mellom alteret og templet. Ja, sier jeg dere, det skal bli krevd av denne slekt.
Romerne 1,20: 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet,
ER SYNLIG FRA VERDENS SKAPELSE AV, idet det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning,

Bibelen setter en effektiv stopper også for menneskets dateringsmetoder i versa over.
1. Mosebok 1, 14 – 16 og 2. Mosebok 20, 11 gjør det samme. Grunnlaget som en gammel jord ville skapt for en makro evolusjon fjerner altså Gud gjennom sitt Ord, noe som ikke burde overraske oss, siden Han kjenner oss mennesker til bunns.


Dagens bibelord
1 Sam 3, 1 - 10:
1 Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, av syner var det få.
[2: 11, 18. Sal 74: 9. Amos 8: 11.]
2 Så var det en dag mens Eli lå i sitt rom - hans øyne hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se.
[4: 15. 1M 27: 1.]
3 Guds lampe var ennå ikke sloknet, og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor Guds ark var.
4 Da ropte Herren på Samuel. Og han sa: Ja, her er jeg.
5 Han løp til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Men Eli sa: Jeg ropte ikke. Gå og legg deg igjen! Og han gikk og la seg.
6 Men Herren ropte enda en gang: Samuel! Og Samuel stod opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Men han sa: Jeg ropte ikke, min sønn. Gå og legg deg igjen!
7 Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham.
8 Da ropte Herren tredje gang: Samuel! Og han stod opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Da skjønte Eli at det var Herren som ropte på gutten.
9 Og Eli sa til Samuel: Gå og legg deg. Og blir det ropt på deg, så skal du si: Tal, Herre, din tjener hører! - Og Samuel gikk og la seg på sin plass.
10 Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører!


Torsdag, September 04, 2003

Det svikefulle KrF - Av cand.theol Ingeborg Mathiassen
Nå er det kommunevalg igjen, og partiene kommer med sine valgløfter og løsninger på mange spørsmål. På det moralske og åndelige plan skulle man forvente at KrF var et foregangsparti.

Vi er et folk der den moralske standard stadig når nye lavmål! Her er svik på alle områder, ikke minst på det åndelige plan. Den norske kirke med dens hyrder og biskoper har sviktet sine kall. Det er bare et mindre fåtall som røkter Herrens vingård, - og som holder ugresset borte fra den rene lære.

KrF som gir seg ut for å være talerør i etiske og åndelige spørsmål, har på maktens tinde i regjeringsposisjon sviktet den plikt partiet skulle utøve i kraft av Grunnloven. Dessuten har hjertesakene, som for eksempel fosterdrapsloven, knapt vært nevnt etter at KrF kom til makten i 1997. Ingen nevner noe om at fosterdrapene må kompenseres med økt innvandring. Partiet er medskyldig i den situasjon som kirke, land og folk er kommet i. Kirken er ikke en sann kirke lenger. Guds Ord neglisjeres av vantroende forvaltere eller hyrder i Herrens vingård, blant disse er flere tilsatt av KrF .

KrF har styrket den homofili – liberale teologien. Partiet v/Lilletun utnevnte en biskop i Oslo som fører falsk og hedensk – etisk lære. Denne biskop ordinerer og tilsetter homofile praktiserende prester som KrF aksepterer. Dessuten godtok Lilletun at frk. Köhn gjeninnsatte den lesbiske praktiserende presten Siri Sunde, mens to bibeltro prester i Finnmark ble avskjediget. Det er knapt noen få kirkeledere som opponerer mot denne falske samlivsetikken.

Fru Haugland som nå sitter i den samme statsrådstolen som Lilletun, har ikke vist seg noe bedre. Dette må kristenfolket ikke glemme før valget! Det er ingen tvil om at KrF har profilert et ”evangelisk-homofilt” evangelium, og skapt et forvrengt menneskesyn. Dessverre finnes det kristne som helt ukritisk stemmer KrF. Partiet står ikke for en bibelsk kristendom som er forankret i Grunnlovens §2. Fru Haugland klager over at partiet stuper på meningsmålinger. Det er god grunn til dette, fordi sviket er tydelig avdekket.

Dessuten medfører pengeflom og den velstand økonomien medfører, et stadig større krav fra forskjellig hold. Medgang og gode levekår har alltid ført til at søken etter de kristne sannheter avtar. Det er ikke grenser for hva småbarnsfamilier må ha av omsorg og økonomisk støtte i dagens klatresamfunn, mens sviktende økonomiske tiltak kommer for dagen i eldreomsorgen. Staten bevilger ikke nok penger til å få alle eldre opp av sengene ved daggry. Det ser ut til at velsignelsen over landet er blitt borte.

Ingeborg Mathiassen,
Prestjord
Adresse: Trollvikveien 101, 8530 Bjerkvik


From the Beginning of Creation: Does Genesis have a Gap? By Russell Grigg
First published in:
Creation 19(2):35–38, March–May 1997

Is there a ‘gap’ of billions of years, in between verse 1 and verse 2 of Genesis chapter 1, into which Christians can conveniently assign the long ages claimed by evolutionary geologists?1,2

What is the Gap Theory?
The gap theory is an attempt by some Christian theologians to make Genesis fit the popular belief that the universe is exceedingly old. Gappists believe in a literal Genesis, but accept an extremely long age (undefined) for the earth. To reconcile these views, they fit the geological ages between verses 1 and 2 of Genesis 1. However, they are opposed to evolution.

Hear Geoff Stevens explain why the Gap Theory is contrary to Scripture.

LISTEN NOW! In RealAudio

According to Weston W. Fields, author of the definitive anti-gap book Unformed and Unfilled, the traditional or classical gap theory can be summarized as follows:‘In the far distant dateless past God created a perfect heaven and perfect earth. Satan was ruler of the earth which was peopled by a race of ‘men’ without any souls. Eventually, Satan, who dwelled in a garden of Eden composed of minerals (Ezekiel 28), rebelled by desiring to become like God (Isaiah 14). Because of Satan’s fall, sin entered the universe and brought on the earth God’s judgment in the form of a flood (indicated by the water of 1:2), and then a global Ice Age when the light and heat from the sun were somehow removed. All the plant, animal, and human fossils upon the earth today date from this ‘Lucifer’s flood’ and do not bear any genetic relationship with the plants, animals and fossils living upon the earth today ...’ (Ref. 6, p. 7). Today’s creatures are a result of a 6-day recreation.

Note, however, that recently a new type of gap theory has surfaced in which there is no ruin or reconstruction; proponents just postulate a lengthy time gap only, with either ancient stars, an ancient earth, or both.

What Did Moses intend to convey?
The most obvious and straightforward reading of Genesis 1 provides a prima facie case that Moses, under the direction of God, intended to write a literal historic account of what God had revealed to him (or to his antecedents), and not a cryptic message with clues for the super-intelligent. In other words, if God had meant us to understand that there was a gap of billions of years between verses 1 and 2, involving so many details about Satan, sin, judgment, punishment, re-creation, etc., we might reasonably expect that He would have provided the author with at least some of these alleged details. He did not. Nor are they to be found anywhere else in the Bible.3

In fact, orthodox Jews and conservative Christians have always read Genesis 1 as literal history. Prof. Davis Young, a theistic evolutionist geologist, admits:

‘It cannot be denied, in spite of frequent interpretations of Genesis 1 that departed from the rigidly literal, that the almost universal view of the Christian world until the 18th century was that the Earth was only a few thousand years old. Not until the development of modern scientific investigation of the Earth itself would this view be called into question within the church.’ 4

Other parts of the Bible are the death-knell for the gap theory
Find answers to the 20 most-asked questions about Creation, Evolution, and the book of Genesis!
The Answers Book - Revised & Expanded
Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, Ed. Don Batten

This book addresses the most common questions that Christians and non-Christians alike ask regarding creation/evolution and Genesis. Answers twenty of the most-asked questions, such as: 'Where did Cain get his Wife?' and 'What about continental drift?'

MORE INFO / PURCHASE ONLINE

Genesis 1:31 says, ‘And God saw every thing that He had made, and behold it was very good.’ [The Hebrew is meod tov, which indicates perfection, a complete absence of evil of any kind, as Calvin and many other commentators have pointed out] This is hardly an accurate description, if the being who became Satan had already rebelled! And if there were billions of ‘Lucifer-flood’ fossils with the marks of disease, violence, death, and decay, corresponding to the perishing of an entire pre-Adamic race and the extinction of a complete world of animals, with Adam and Eve walking around on top of buried fossils, how could God have called all this ‘very good’?[5] [In their monumental Old Testament commentary, Keil and Delitzsch say about ‘very good’ in Gen. 1:31: ‘everything was perfect in its kind … the existence of anything evil in the creation of God is absolutely denied, and the hypothesis entirely refuted, that the six days’ work merely subdued and fettered an ungodly, evil principle, which had already forced its way into it.’]

Genesis 6–9 describes a worldwide flood in which all the air-breathing land animals which were not on Noah’s Ark died. As gappists assign the fossils to ‘Lucifer’s flood’, they are forced to conclude that Noah’s Flood left virtually no trace or was merely local. Surely a flood which is explicitly described in the Bible is a better source of the fossils than a hypothetical flood which the Bible does not mention at all!

Exodus 20:11 says, ‘For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is …’ This is the definitive verse outside Genesis concerning the time frame of creation. It states categorically that God created everything in six days. There is just no allowance for a gap.[6]

Romans 5:12 states, ‘… by one man [Adam] sin entered into the world, and death by sin …’ Adam was created on Day Six, but the classical gap theory says there was death during the gap before Day One. Not so, according to the Apostle Paul! This verse plainly says that death entered the world because of (and so after) Adam’s sin. While this verse refers explicitly to human death, Genesis 3 is clear that Adam’s sin had further unpleasant effects because Adam was the federal head of creation. The Reformer John Calvin commented on Genesis 3:19 (see Calvin says: Genesis means what it says):

‘Therefore, we may know, that whatever unwholesome things may be produced, are not natural fruits of the earth, but are corruptions which originate from sin.’

This is supported by Paul’s teaching of Romans 8:20–22, that God subjected the whole creation to futility, and many commentators believe Paul was alluding to Genesis 3. Further support comes from the fact that the restored creation will have no carnivory (Isaiah 65:25). Death could not therefore have been in the world (with fossils killed in the alleged ‘Lucifer’s flood’) before Adam sinned. Gappists must therefore say that Romans 5:12 and Genesis 3:3 refer only to spiritual death. This is not so. Adam began to die physically (Hebrew: ‘dying you will die’, that is, the process of dying would begin — Genesis 3:19, completed in Genesis 5:5), and he also died spiritually.[7] Jesus experienced both physical death and spiritual death (Matthew 27:46) for us on the cross. See also 1 Corinthians 15:21–22.

The alleged Biblical evidence for a gap
Gappists’ arguments depend heavily on revisionist translations of a few Hebrew words.
The Hebrew words bara (‘create out of nothing’) and asah (‘make’).
Genesis 1:1 uses bara and Exodus 20:11 uses asah. Gappists claim that Exodus 20:11 refers to a re-creating and re-forming of a ruined world because, they claim, bara and asah cannot be used interchangeably.

Answer: The Hebrew word bara is used three times in Genesis 1, each representing the creation of a completely new entity — something which did not exist before.

In Genesis 1:1, bara is used of the creation of heavens and earth.

In Genesis 1:21, bara is used of the creation of the first conscious animal (or nephesh) life.

In Genesis 1:27, bara is used of the creation of the first man, i.e. human life — made in God’s image.

But Genesis 1:26 quotes God as saying, ‘Let us make (asah) man in our image’, whereas the very next verse says, ‘So God created [bara] man in His own image.’ The same event is here described by both bara and asah, so the verbs are obviously used interchangeably — the passage is Hebrew parallelism. Furthermore Genesis 2:4 says, ‘These are the generations of the heavens and of the earth when they were created (bara), in the day that the Lord God made (asah) the earth and the heavens’. Here bara and asah are again used together in synonymous parallelism, again showing that they are used interchangeably by Moses.

Sometimes asah is clearly used to mean create ex nihilo (out of nothing), despite gappists’ claims to the contrary, e.g. Nehemiah 9:6:

You alone are the LORD. You made (asah) the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you.

‘Waw’ is the name of the Hebrew letter which is used as a conjunction. It can mean ‘and’, ‘but’, ‘now’, ‘then’, and several other things depending upon the context and type of waw involved.’8 It occurs at the beginning of Genesis 1:2 and is translated in the KJV, ‘And [waw] the earth was without form, and void.’ Gappists use this translation to support the gap theory. However, the most straightforward reading of the text sees verse 1 of Genesis 1 as the principal subject-and-verb clause, with verse 2 containing three ‘circumstantial clauses’. ‘This is what [Hebrew grammarian] Gesenius terms a ‘waw explicativum’ [also called waw copulative or waw disjunctive] or explanatory waw, and compares it to the English ‘to wit’.’9
Such a waw disjunctive is easy to tell from the Hebrew, because it is formed by waw followed by a non-verb. It introduces a parenthetic statement, that is, it’s alerting the reader to put the following passage in brackets, as it were — a descriptive phrase about the previous noun. It does not indicate something following in a time sequence — this would have been indicated by a different Hebrew construction called the waw consecutive, where waw is followed by a verb [the waw consecutive is in fact used before the different days of creation (see Creation at the academy (Dr Doug Kelly interview)]. Thus the Hebrew grammar shows that a better translation of Genesis 1:2 would be, ‘Now the earth …’, and it could be paraphrased, ‘Now as far as the earth was concerned …’.10

It is as if the author of Genesis (under God’s direction), by the use of such a joining word, is going out of his way to stress that there is no break between the two verses.

‘Was’ [Hebrew hayetah] in Genesis 1:2 is translated ‘became’ by gappists, giving the reading, ‘And the earth became [or had become] without form and void.’ Gap theorist A.C. Custance devotes nearly 80% of his book Without Form and Void, including 13 Appendices, to advocating this translation, especially with the pluperfect, ‘had become’.
However, recognized grammarians, lexicographers, and linguists have almost uniformly rejected the translations ‘became’ and ‘had become’.11 It is a basic exegetical fallacy to claim that because Strong’s Concordance lists ‘became’ as one of the meanings of haya, it is legitimate to translate it this way in the particular context of Genesis 1:2. It is simply grammatically impossible when the verb haya is combined with a waw disjunctive — in the rest of the Old Testament, Waw + a noun + haya (qal perfect, 3rd person) is always translated, ‘was’ or ‘came’, but never ‘became’.

The Hebrew words tohu and bohu, translated ‘without form’ and ‘void’ in Genesis 1:2, are claimed by gappists to indicate a judgmental destruction rather than something in the process of being built.12 But tohu occurs several times in the Bible in which it ‘is used in a morally neutral state, describing something unfinished, and confused, but not necessarily evil!’.13 Hebrew scholars and the Church have for centuries taken the view that Genesis 1:2 is not a scene of judgment or an evil state created by the fall of angels, but a description of the original undeveloped state of the universe. The plain and simple meaning of what Moses says is that on the first day there was a mass covered by water, with no dry land involving features (tohu = ‘unformed’), and no inhabitants yet (bohu = ‘unfilled’).
Some have misused Jer. 4:23 to teach the gap theory, because it uses the phrase tohu va bohu to describe the results of a judgment. Leading gap theorists like Arthur Custance used this fact to assert that ‘without form and void’ must mean ‘laid waste by a judgment’. But this is fallacious — there is nothing in the Hebrew words tohu VA bohu themselves to suggest that. The only reason they refer to being ‘laid waste’ is due to the context in which the words are found. They simply mean ‘unformed and unfilled’. This state can be due either to nothing else having been created, or some created things being removed. The context of Jer. 4 is a prophecy of the Babylonian sacking of Jerusalem, not creation. In fact, Jer. 4:23 is known as a literary allusion to Genesis 1:2 — the judgment would be so severe that it would be leave the final state as empty as the world before God created anything. Jer. 4:23 cannot be used to interpret Gen. 1:2 as a judgment — that would be completely back-to-front, because an allusion works only one way.

An analogy: when I open my word processor, my document screen is blank. But if I delete an entire document the screen would likewise be blank. So ‘blank’ means ‘free from any text’. In some contexts, the lack of text is because I haven’t written anything, in others it is due to a deletion of text. You would need to know the context to tell which — you couldn’t tell from the word ‘blank’ itself. However, a Custance-type analysis of the word might conclude, ‘‘blank’ can refer to a screen with all the text deleted, so the word ‘blank’ itself signifies a text deletion event, even when none is stated.’

The English word ‘replenish’ in the KJV translation of Genesis 1:28 (‘… and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth’), does not support the gap theory as gappists claim. Linguist DR Charles Taylor writes, ‘As translated in 1611, it (‘replenish’) was merely a parallel to ‘fill’, and the prefix ‘re-’ didn’t mean ‘again’, but ‘completely’.14 The same Hebrew word male is used in Genesis 1:22, and is there translated ‘fill (the seas)’, so there was no need to translate it differently in verse 28. (See also What does replenish the earth mean?)

The darkness. Since ‘God is light’ (1 John 1:5), and in the Bible ‘darkness’ is sometimes used as a metaphor for judgment of the wicked (Exodus 10:21, Isaiah 13:10, Joel 2:31, Matthew 27:45, etc.), some (but not all) gappists have argued that Genesis 1:2 refers to an evil state. This is an error of logic. ‘The symbol has been confused with the thing symbolized, until the very symbol itself is now considered evil!’15

The earth could not have been anything but dark, because light had not yet been created. Indeed, Genesis 1:3, ‘And God said, Let there be light’, should alone be sufficient to undermine the gap theory. If the sun, moon and stars were all created (as even the newer gap theories insist) ‘in the beginning’ (Genesis 1:1), why was it necessary for God to create light (verse 3) after the alleged gap between verses 1 and 2?

Other Problems
Very many animal fossils are virtually identical in features to animals living today. Traditional gappists are faced with the problem of how and why this should be so, without there being any direct line of descent.

Gappists overlook the words of Jesus in Mark 10:6, ‘But from the beginning of the creation God made them male and female.’ The Lord Himself obviously did not envisage any significant gap between Genesis 1:1 and the creation of Adam and Eve.

In any case there is much excellent scientific evidence consistent with a young earth.16 (See Q&A: Young world evidence)

The whole concept of the need for a gap shows ‘wrong–way–round’ thinking. It is the outcome of using humanistic evolutionary scientific opinions to interpret the Bible, rather than vice versa

Where do the angels fit in?
Exodus 20:11 says that God made all things in heaven and earth in six days. This must therefore have included the angels, all originally created good or holy (Colossians 1:16, Jude 6).

Job 38:4 & 7 suggests that the angels (‘sons of God’) were present when God laid the foundations of the earth, i.e. created it on Day One (Genesis 1:1), before He created light. Angels, being spirit beings, don’t have eyes with human retinas, and so presumably can see in the dark even as God can.

This raises the question as to when these beings rebelled to give rise to Satan and his demonic followers (2 Peter 2:4, Jude 6). This was surely not possible before God pronounced everything as being ‘very good’ near the end of Day Six (Genesis 1:31). Some gappists say that there was not enough time after Day Six and before the events of Genesis 3 to allow for this rebellion. So how long was it?

We do not know how long it was after Day Six (or Seven?) that the temptation of Eve occurred (Genesis 3). We can suppose that it must have been before Eve became able to conceive (Genesis 4:1), as Cain had a sinful nature, so must have been conceived after the Fall of his parents.

Let us therefore suppose that there was only a week between Day Six and the (human) Fall. Is this enough time? Consider:

Angels inhabit a spiritual realm/dimension and we do not know how this interacts with our own space/mass/time continuum. Ever since Einstein, we know that time is not a constant and is affected, for example, by gravity, so time (if it exists as such) in the spiritual dimension is not necessarily the same as time in the dimensions we know.

Even if the above did not apply, one week would seem to be more than enough time. Those who say, ‘It wouldn’t have been enough,’ and so opt for a gap before Genesis 1:2, are applying human standards of reasoning. However, surely angels, with super-human intelligence (but not omniscience), cannot be limited by such anthropomorphic restraints?

Even if we use human beings as examples, why is not one day, or even one hour sufficient to assess a situation, and for pride to well up as a result? Why would it take a long time to incite others to join the rebellion? A few hours, or even a day or two, of rabble-rousing has often been sufficient to transform ordinary citizens into a lynch mob–cf. the Jerusalem crowd at the trial of Jesus. God’s subsequent expulsion of the angels who thus sinned from His presence could also easily have occurred within a very short time afterwards—maybe even minutes or less.

We conclude therefore that the time needed for the rebellion of the angels does not require there to be a ‘gap’ in Genesis 1 between verse 1 and 2, and such a notion conflicts with everything being described by God as ‘very good’ at the end of Day Six.

Conclusion
Although the gap theory is well meant by its propagators, it is not confirmed by any data, whether linguistic, Biblical, theological, or practical. To advocate death before Adam sinned is contrary to the Biblical statements that death came as a result of Adam’s sin, which occasioned the necessity for man’s redemption through Christ’s death on the cross and His resurrection.

References and notes
Proposed by Thomas Chalmers (1780–1847), founder of the Free Church of Scotland, the idea of a gap was ‘canonized’ for some Christians when C.I. Scofield included it in the footnotes of the Scofield Reference Bible in 1909.

The most academic presentation of the gap theory is to be found in Without Form and Void by Arthur C. Custance, Doorway Publications, Brookfield, Canada, 1970.

The two Bible passages that are usually invoked about the ‘fall’ of Satan are Isaiah 14:12–15 and Ezekiel 28:13–17. Both of these passages are in the context of prophecies about earthly kings (of Babylon and Tyre), and no explicit reference is made to Satan. However, even if these verses are so taken, there is no indication that any of the events described took place before Genesis 1:2.

Davis A. Young, Christianity and the Age of the Earth, Zondervan, Michigan, p. 25, 1982.

In other words, if Isaiah 14:12–15 and Ezekiel 28:13–17 do refer to the ‘fall’ of Satan (which certainly is not proven), this more consistently fits after Day Six of Creation Week, and not between verses 1 and 2 of Genesis 1. For further discussion, see my article, Who was the serpent?, Creation 13(4):36–38.

For further discussion see Weston W. Fields, Unformed and Unfilled, Burgener Enterprises, Collinsville, Illinois, p. 58, 1976.

In the Bible, spiritual death has the meaning of separation from God rather than of annihilation.

F. Brown, S.R. Driver, and C.A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford, pp. 251–255, 1968, cited from Ref. 6, p. 81.

Kautzsch and Cowley, Gesenius’ Hebrew Grammar, p. 484, section 154a, footnote 1, cited from Ref. 6, p. 82.

For a more detailed explanation, see Ref. 6, pp. 81–86.

For a more detailed explanation see Ref. 6, pp. 87–112.

Ref. 2, p. 168.

Ref. 6, p. 129, which summarizes Fields’ arguments on pp. 113–130. Gappists sometimes claim that the two words are only used together (tohu wa bohu) in other parts of the Bible where judgment is in view; however, there is nothing in the context of Genesis, (which there is in these other references) which would independently suggest judgment.

Charles Taylor, The First 100 Words, The Good Book Co., Gosford, New South Wales, Australia, p. 74, 1996.

Ref. 6, p. 132.

See John D. Morris, The Young Earth, Master Books, Colorado Springs, 1994; as well as Dr Russell Humphreys’ summary, Evidence for a young world, Creation 13(3):28–31, also available as a reprint from the UK, USA, NZ and Australian bookstores.

>Copyright 2003 Answers in Genesis


Tusenfryd og menneskerettene - Leserinnlegg av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
JON KVALBEIN (i Dagen 30/8) kommenterer ikke min vurdering (som var et av mine hovedpoenger den 23/8) av Kvalbeins sitat fra GT-forsker I.P. Seierstad, som tydelig bærer preg av historisk kritisk tenkning om Bibelen. Seierstad skriver at Skapelsesberetningen er gjort forståelig for alle tider og kulturer gjennom at den er bygd opp med ”- bruk av allmennfattelige forestillinger. Den israelittiske arbeidsuke er brukt som utformingsmodell, …osv”.

Det er nå altså ikke ”bare” hvor lang en dag er som debatteres i Dagen, men også hvorvidt Skapelsesberetningen er virkelig eller om den er en samling forestillinger og en utformingsmodell, som man da ikke kan ta helt bokstavelig. I denne sammenheng kommer ordet som Kvalbein bruker ”vranglærer” frem som en konklusjon om man sier at Bibelen, for eksempel når det gjelder Skapelsen, mye er å betrakte som forestillinger og en utformingsmodell, slik Seierstad skriver og Kvalbein synes å støtte.

DERETTER KOMMENTERER Kvalbein videre min artikkel av 23/8 med overskriften ”Usakelig angrep på ”Tusenfryd” med referanse til undertegnede. En del av min artikkel inkl. slutninger bygde på et Dagen oppslag skrevet av Ove Eikje den14/8 – der overskriften lyder ”Ny bok om friskoler forener ulike livssyn”. Kvalbein hevder at man må tolke oppslagets overskrift i lys av omtalen til Eikje.

Det er etter hvert påfallende hvor sjelden Kvalbein tar opp mot-debattantens argumenter og deretter på en saklig måte i møtegår disse (uten skarpe person karakteristikker), og ofte gjelder dette bibelhenvisninger som belyser saken.

DET ER en teologisk og tankemessige klikk at man kan samarbeide med muslimer og humanetikere om ”Tusenfryd” med grunnlag i menneskeretter som er sprunget av kristen rot. Johannes Kleppa har tidligere vært inne på dette med menneskerettenes kristne opphav i en side 3 kommentar i Dagen.

I BOKEN ”Kampen om menneskerettene” hevder Sigurd Opdahl at: - Tanker er historiens surdeig. Når tanken virkelig griper menneskene, kan de ikke stanses før de har trengt igjennom alt. Han skriver – Kristendommens høye menneskevurdering er i det hele en FORUTSETNING for at menneskerettstankene kunne bli levende.

Det Jon Kvalbein med flere nå prøver seg på er å gjøre det E. Berggarv advarer i mot:
- Et skip kan ikke forankres i selve de bølgene vi skulle sikre det mot å bli tatt av.

DET GÅR en linje fra bibelkritikken inn i mot synkretismen (egentlig: et forsøk på å mildne og forene motsetninger mellom forskjellige filosofiske og religiøse retninger), som ”Tusenfryd” virker å være en del av. Et slikt bokprosjekt blir heller ikke til uten en nokså omfattende innsats (denne gang av bla Jon Kvalbein) på flere områder av både administrativ og kanskje økonomisk art. Og man hjelper muslimer og humanetikere aktivt med å få ut sitt syn og samtidig ufarliggjør dem, selv om man kanskje selv til tider hevder noe annet så blir ufarliggjøring effekten.

DET FREMGÅR klart av Bibelen at det genuint kristne ER grunnlaget for menneskerettene – som selvfølgelig har sin rot hos Gud og Skaperakten der mennesket ble skapt i Guds billede med en uendelig verdi - om det hele da ikke er ”allmennfattelige forestillinger” som I.P. Seierstad hevder.

OM DAGEN har referert Torgeir Flateby i Kristne Friskolers Forbund rett:
- Vi står sammen om en tenkning som er fundert på menneskerettene. Så rammer Kvalbeins kritikk av meg han selv. Men om Kvalbein mener at Gud alene ikke er menneskerettenes opphav så skjønner jeg hans reaksjon. Men at Human-Etikere (bygger på menneskelig etikk og da uten Gud) og muslimer er meget begeistret for boken ”Tusenfryd” lover ikke godt. De er neppe så åndelig sløvet som mange kristne er i dag at de lar en eneste anledning gå i fra se


Dagens bibelord
Jak 4, 6 - 10:
6 Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
[Ord 3: 34. 29: 23. Matt 23: 12. Luk 14: 11. 1PET 5: 5.]
7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.
[Ef 4: 27. 6: 12. 1PET 5: 9. 1JOH 5: 18.]
8 Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!
[Sal 73: 27. Jes 1: 16. Sak 1: 3. Mal 3: 7.]
9 Klag og sørg og gråt! La latteren vendes til sorg, og gleden til bedrøvelse!
[Pred 2: 2. Matt 5: 4. Luk 6: 25.]
10 Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere.
[v. 6. Luk 1: 52. 14: 11. 1PET 5: 6.]


Onsdag, September 03, 2003

Hvordan vise ansvarlighet? - Av Kristi Rognerud
I mine øyne er det totalt uansvarlig å stemme på alle dagens politiske partier. De er jo ikke troverdige noen av dem. De kjenner ikke den eneste sannheten. Hadde de gjort det var det en helt annen politikk man fikk oppleve. En uegoistisk politikk. Hvor Guds ord og Jesus var grunnfjellet. Da kunne jeg få lov til å ”ta ansvar”. I dag har en ingen mulighet. Intet valg. Derfor stemmer jeg ikke eller blankt. Håper svært mange gjør det. Vi må rett og slett vise politikerne at ugudelighet ikke er til velsignelse for landet vårt. Nesten ufattelig at de ikke forstår dette. En ansvarlig politiker MÅ ta sine avgjørelser ut fra Guds ord. Kun da kommer retten fram, og ikke egoismen. En må leve rett - etter Guds til enhver tid gode ledelse. Politikerne må simpelthen gjøre seg selv mindre! De må omvende seg, alle som en, og la Jesus få lede dem. Jeg tror veldig på det nye sanne partiet: Kristen Framtid. Som foreløpig dessverre ikke har særlig mye å stille opp med. Men bare vent! Vi har nok en lang kamp foran oss. Djevelen vil jo ikke ha konkurranse.

Kristi Rognerud


KrF fortsatt kristelig? - Leserinnlegg fra Mona Ekenes

Noen ønsketenker seg det og håper fortsatt på KrF`s lederskap slik det fremstår i dag. Men hvordan våger kristne å forsvare eller stemme på et parti som forvrenger kristendommen? Hvor mange kristne er det som våger å si at nok er nok? KrF`s ledelse og deres forsvarere må omvende seg. For KrF.`s ledelse og deres støttespillere har misledet sine trofaste velgere lenge nok, falskheten er mer en tydelig klarlagt. Et politisk parti er ingen menighet, men en kristen er allikevel samtidig i Kristi legeme kontinuerlig. Kristne politikere kan ikke endre dette forholdet og har derav et stort ansvar ved de beslutninger som tas. Løgnere hører løgneren til, dette vet kristne.

Det er mye verre når falskheten praktiseres i ly av kristennavnet enn når verdslige partier utviser falskhet, det er såpass tydelig at selv verdslige lett ser dette forholdet,. For falskheten får et langt videre og alvorligere perspektiv og resultat, som bidrar til å gi et vrengebilde av kristendommen som også samtidig avgir falske vitnesbyrd. Hva skjedde med CDU og hva var årsaken til valgnederlaget? Christlich-Demokratische Union, den kristelig-demokratiske union, tysk politisk parti, grl. 1945 både i øst og vest, forent 1990. Liberal-konservativ plattform. Samarbeider nært med den bayerske CSU (CDU er ikke repr. i Bayern. CSU, Christlich-Soziale Union, politisk parti i Bayern, Tyskland, grl. 1946. Katolsk, konservativ plattform. Samarbeider nært med CDU i rikspolitikken.). CDU var fra 1982 regjeringsparti i Vest-Tyskland, og til 1998 i Tyskland, i koalisjon med fridemokratene. Østtysk CDU deltok 1949-89 i nasjonalfronten under kommunistpartiets ledelse; regjeringsparti 1990. (Ref.:Focus 2000.)

Det er tungt og vondt å lese om kristne som forsvarer å stemme på KrF. fordi dette partiet bærer kristennavnet og har flere kjente og respekterte kristne personer som medlemmer også noen er delvis og noen er helt er politisk aktive. Hvorfor raser KrF. nedover på meningsmålingene? Er det fordi de har misligholdt sine løfter, avvist den sanne lære og misbrukt kristennavnet for maktens skyld? Jeg tror nok det Men jeg er også klar over at folk er ustabile, slik at meningsmålingene går i bølgedaler, samtidig som folkestyret er en skygge av seg selv p.g.a. politikernes samarbeidsavtaler. De som sitter i regjering i dag er ikke en folkevalgt regjering, men er politikervalgt og derav udemokratisk. Men hva med alternativene til KrF. og kjente partiene? Hvor mange vil våge å satse på de små partiene som knapt blir omtalt i mediene og blir holdt utenfor med fullt overlegg? Til om med de aviser som bærer kristennavnet fremmer KrF. framfor de små som blir ignorert. Derfor bærer disse avisene et stort ansvar ved å være med på å fremme KrF.`s destruktive politikk. KrF. er også medansvarlig for at innvandrere får inn flere av sine egne som har til formål å gjøre Norge til en islamsk stat, sammen med de andre partiene som sover når det gjelder dette forholdet. Det politikerne tenker på er å høste stemmer og medlemmer, mens de velger å overse hvilke hensikter islamske innvandrere har med sitt politiske engasjement. For islam forsøkes å gjøres verdensomspennende både ved terror og infiltrasjoner i det politiske systemet. Men begjæret hos slike politikere påvirker dømmekraften og dette influerer på det svært tydelige intense begjæret om å kunne besitte maktposisjoner, forhold som samtidig tåkelegger de mange faresignalene. Det er ikke den norske befolkningens ve og vel som er i fokus hos slike politikere, det handler kun om maktposisjoner også internasjonalt. Alle kristne bør også tenke grundig over dette forholdet, for de som velger å overse også dette forholdet kan risikere å våkne opp en dag da Norge ikke lenger har korset i sitt flagg, men den islamske halvmånen. Husk også på at dere er advart!

For det er vanskelig for en kristen å glemme at landets statsminister som er utdannet prest, tok av seg skoene for å vise respekt for muslimenes islamske avgud, ved sitt besøk i en moske. Hva tror dere Den Allmektige Israels Gud mener om dette? Det er fatalt hvis dette ikke vites! Hva sier Den Allmektige Gud om dem som bøyer seg for avguder? For det er ingen forskjell på hvilke stilling eller posisjon som innehas når det gjelder dette forholdet! Hvordan kan da kristne være med på å overse og forsvare en slik ledelse og derav parti? Er det kun kristennavnet som er avgjørende for en slik blind tillit? Eller er det i håp om å bli tilgodesett på forskjellige vis? Husk at enhver kristen er også medansvarlig for å tillate den politikk som føres også ved bruk av stemmeseddelen og ved hva slags parti de velger å være medlemmer i eller støtte opp om og forsvare. KrF`s politikk burde vel de fleste ha merket nå, slik at det finnes ingen unnskyldning for å støtte opp om dette partiet, absolutt og definitivt ingen unnskyldning. De som velger å fortsette å støtte dagens KrF. blir medskyldige også i den politikk som har blitt ført, for en må også ta på seg det ansvaret å gjøre seg kjent med det partiet en bruker stemmeseddelen på. Ikke bare håpe på at KrF. vil gjøre det ene eller andre, en må se på hva partiet gjør ikke bare høre på hva som blir sagt og lovet! For det er totalt uansvarlig og svært risikabelt både for seg selv som ansvarlig for egne stemmevalg men hva dette valget kan medføre politisk. Hvor mange tenker over at KrF. i virkeligheten fungerer som et flerkulturelt parti også når det gjelder religioner hvor islamske muslimer står oppført som medlemmer og er med på å avgjøre spørsmål som vedrører kristendommen? Hvorfor benytter KrF. kristennavnet? Eller er store deler av de kristne her i landet rammet av en så dyp søvn at de egentlig er totalt handlingslammet? Betyr ikke dette da at Norge allerede er sterkt rammet av Guds straffedommer? For Israels Gud lar seg ikke spotte!

Hvordan stiller KrF. seg bl.a. til håndteringen av følgene av strømprisene når det gjelder de svakeste? Der eldre mennesker døde p.g.a. kulde og mange frøs i et av verdens aller rikeste land med en befolkning på knapt 4,5 millioner mennesker. Dyrene har mye bedre rettsvern enn barnet i mors liv som ikke har noe rettsvern men en lovfestet drapslov i mot seg. Hvor mange liv har slike som aksepterer og tillater dette på samvittigheten og er samtidig medskyldige i disse drapene på de svakeste av de svake, barnet som vokser og utvikles i sin mors liv og som trenger sin mor for å kunne bli født og som allerede har fått livet som en gave? Hva slags holdning til livet og menneskene og de muligheter menneskene har fått i gave, har slike mennesker som godtar dette? For Gud er et menneske mer verdt enn resten av skaperverket. Har de som kaller seg kristne politikere og deres navnekristne medløpere som aksepterer abort på "forsvarlig" vis glemt dette? Det er helt klart og tydelig at KrF`s ledelse følger den bredeste vegen som underkaster seg det politisk korrekte tidsmessig for å oppnå markedsøkonomisk og utenrikspolitisk "godt renommè" og politiske verv og posisjoner gjerne også internasjonalt. På samme måten håper noen å oppnå fordeler og støtte for sine foretak ved å støtte KrF. politisk, i den tro at formålet renser middelet. Når en blind leder en blind vil begge falle i grøften, hvis disse ikke stanser opp og tar i mot advarsler og hjelp i tide.


Hvordan kan det være politisk hederlig å inngå samarbeidsavtale med et politisk parti som etter valget hadde en velgeroppslutning som gikk under sperregrensen? Betyr ikke dette en stor velgerforakt og en ren avskaffelse av demokratiet? Venstre er ikke et folkevalgt parti med et velgermandat til å kunne sitte i regjeringsposisjon. Forplikter ikke kristennavnet? Jo, det er udiskutabelt: kristennavnet forplikter.

Hvordan kan kristne politikere forsvare Osloavtalene og det nylige "Veikartet til fred"? Er ikke Jesus Kristus jøde av Davids ætt? Er ikke Kristus Jesus jødenes Konge og Kongenes Konge? Hvordan våger de som kaller seg kristne å støtte opp om dem som har sverget på å kaste Israel og jødene på havet? Hvordan kan oppriktige Israelvenner være med eller stemme på KrF. som er med på å skade Israel og som tillater at Israels landområder deles ut til israelittenes morderiske og grådige fiender? Hva sier Guds Ord om dem som er med på å dele opp Israels landområder? Kom ikke å si at dere ikke vet om hva slags politikk KrF. fører mot Israel, for den er mer enn tydelig nok også for Israels fiender som virker noenlunde tilfreds med KrF`s holdning til Israel. Disse som ser også med stor forventning fram til en total utslettelse av Israel og jøder, men KrF. forsøker seg på en såkalt politisk korrekt "diplomatisk" linje. For ellers ville det svekke det såkalte samarbeidet med de av israelerne som ønsker å bli anerkjent av verden, for det er ikke alle israelere som lar seg lure og bedra men som vet hvem de egentlig er og hvilken arv og landområder de har fått til å forvalte som også er ment til velsignelse for resten av verden! Verdslige israelitter som ønsker å bli som alle andre, betaler også en svært høy pris for ønsket om å være som alle andre. Men verden kan og vil ikke tolerere noe eller noen som minner om Jesus Kristus som også er Kongenes Konge og Gud, Guds fullkomne Offerlam som ble korsfestet for frivillig å sone hele menneskehetens synder. Hvordan kan kristne politikere og kristne generelt som ser hva som skjer og hva slags politikk som føres og som samtidig toer sine hender, kan disse egentlig tro på Jesus Kristus? For troen skal og vil vise seg i gjerninger og holdninger.

Har de politikere som bærer kristennavnet tenkt over hva som vil skje den dagen Kristus Jesus setter sine føtter på nettopp Israels jord? For det betyr at Messias kommer i rett tid slik at Israel og de som skal bli reddet av jødefolket blir berget og bevart. Den dagen er mye nærmere enn mange er klar over! Det trenger ikke å være et tosifret årstall til Jesu gjenkomst, endetidstegnene er svært tydelig og mange av endetidsprofetiene har allerede blitt oppfylt. Ikke bare når det gjelder Israel, men også det store kristne frafallet og klimaendringene. Likegyldigheten er stor og kjærligheten har blitt kald hos mange og lovløsheten som allerede har tatt overhånd også globalt.

Hvordan kan kristne politikere forsvare abort på "forsvarlig" vis? Hva sier Guds Ord om det ufødte barn i mors liv? Betyr ikke det at frykten for ikke å følge det politisk korrekte er mye større en frykten for Den Allmektige Israels Gud? Betyr ikke det at en elsker de ugudeliges guder og forakter Den Sanne Evige Allmektige Israels Gud?

For å kunne beskrive hvor mye ondt KrF i regjeringsposisjon og i statsministerrollen har påført mange mennesker også her i landet, måtte mange bøker skrives. Klasseskillet har øket i raskere tempo samtidig som avstanden mellom de rike og fattige bare øker. Volden og umoralen øker i raskt tempo, forbrytere har fått svært gode kår. Norge står på ønskelisten til forbryterske innvandrere, da mener jeg for all del ikke de ærlige og hederlige innvandrere og asylsøkere. Men slike som virkelig trenger hjelp blir stort sett ganske raskt kastet ut av landet, samt at det hjelper lite med en utdannet prest i statsministerstillingen når det gjelder forfulgte kristne og deres behov for hjelp og vern. Eldreomsorgen er også en stor skam for regjeringen sammen med så mye annet. Det norske folk lærer at forbrytelser og umoral "lønner" seg samtidig som en som er en utdannet prest sitter som statsminister i et parti som bærer kristennavnet og er i sittende regjeringsposisjon. Hva hjelper det for en slik statsminister å preke om å skape holdninger mot mobbing, når den samme statsminister selv er en utøver av mobbing? Hvor mange kjenner seg direkte mobbet og trakassert av uttalelser fra statsministerens munn? Antallet er jo umulig for mennesker svare på. Er det mobbing hvis statsministeren ikke ønsker å oppfatte egne uttalelser som mobbing og trakassering selv om mottakerne oppfatter det slik? Er det ikke slik at KrF`s ledelse hevder å støtte og forsvare den svakestes part? Hvilken maktposisjon og muligheter innebærer da en statsministerstilling og gjerne en regjering for den saks skyld?

Hva er hensikten med å innføre rusbrus for så et halvt år senere å gå til kamp mot rusbrusen? Forsto ikke KrF. konsekvensene på forhånd? Hva betyr det å toe sine hender?

Hvordan kan troende kristne forsvare å stemme på et slikt parti? Hvordan kan troende kristne være medlemmer og ha verv i et parti hvor partiets ledelse får fortsette å ha sine posisjoner? I hast var dette partiet med på å ødelegge ekteskapsloven også, slik at lovnadene nå kun gjelder inntil en skilsmisse. Hvilke guder er det da KrF`s ledelse og alle dem som støtter opp om dette og den politikk KrF. har praktisert og ført, har latt seg besnære av slik at disse følges? Det er ikke så viktig å vite hvilke guder det er. Men det er helt nødvendig og avgjørende for kristne å vite hvem Israels Gud er og holde seg trofast til Jesus Kristus og Guds Ord i Bibelen og alt det dette innebærer. Vil igjen minne om at det store frafallet er et endetidstegn.

Efes 6,10 – 20: ”TIL SLUTT: BLI STERKE I HERREN, I HANS VELDIGE KRAFT! 11 TA PÅ GUDS FULLE RUSTNING, SÅ DERE KAN HOLDE STAND MOT DJEVELENS LUMSKE ANGREP. 12 FOR VI HAR IKKE EN KAMP MOT KJØTT OG BLOD, MEN MOT MAKTER OG MYNDIGHETER, MOT VERDENS HERSKERE I DETTE MØRKE, MOT ONDSKAPENS ÅNDEHÆR I HIMMELROMMET. 13 TA DERFOR GUDS FULLE RUSTNING PÅ, SÅ DERE KAN GJØRE MOTSTAND PÅ DEN ONDE DAG OG BLI STÅENDE ETTER Å HA OVERVUNNET ALT. 14 STÅ DA KLAR MED SANNHETEN SOM BELTE OM LIVET OG MED RETTFERD SOM BRYNJE, 15 OG HA SOM SKO PÅ FØTTENE DEN BEREDSKAP SOM FREDENS EVANGELIUM GIR. 16 GRIP FRAMFOR ALT TROENS SKJOLD; MED DET KAN DERE SLOKKE ALLE DEN ONDES BRENNENDE PILER. 17 TA FRELSENS HJELM OG ÅNDENS SVERD, SOM ER GUDS ORD. 18 GJØR DETTE I BØNN, OG LEGG ALT FRAM FOR GUD! BE TIL ENHVER TID, I ÅNDEN! VÅK OG HOLD UT I BØNN FOR ALLE DE HELLIGE, 19 OGSÅ FOR MEG. BE OM AT DE RETTE ORD MÅ BLI GITT MEG NÅR JEG SKAL TALE, SÅ JEG FRIMODIG KAN FORKYNNE EVANGELIETS HEMMELIGHET, 20 SOM JEG ER SENDEBUD FOR OGSÅ HER I FENGSLET. BE OM AT JEG VED EVANGELIET MÅ FÅ FRIMODIGHET TIL Å TALE SLIK JEG SKAL.”

Det er totalt forkastelig av kristne å inngå politiske kompromisser som går på bekostning av Guds Ord og den sanne lære, selv om kristne politikere er i et betydelig mindretall. Har ikke kristne vært i mindretall globalt siden den første kristne menighet startet for to tusen år siden? Var og er det ikke utholdenhet, trofasthet og en sterk avstandstaken til kompromisser som går på bekostning av Guds Ord som medførte store forfølgelser men også samtidig stor menighetsvekst? Under hvilke forhold øket menighetsveksten mest? Hva betyr det forholdet at vi skal lyde Gud mer enn mennesker? For innebærer ikke kompromissløsninger egentlig feighet? Det å bøye seg for noe en ikke egentlig tror på og har tillitt til, men for "husfredens" eller "resultatets" skyld, inngå en felles avtale som en må ta med på kjøpet enten en liker det eller ikke. Innebærer ikke da kompromisser også falskhet og det å seile under et falskt flagg for å oppnå såkalte delvise fordeler?

Hva tror dere Paulus taler om ved disse ord:
2 .Kor. 6,14-18 "TREKK IKKE I ULIKT SPANN, SAMMEN MED VANTRO! FOR HVA HAR RETTFERD MED URETT Å GJØRE, OG HVA SAMFUNN HAR LYSET MED MØRKET? HVORDAN KAN KRISTUS OG BELIAR VÆRE ENIGE? HVA FORENER EN TROENDE OG VANTRO? HVORDAN KAN GUDS TEMPEL OG AVGUDENE FORLIKES? FOR VI ER DEN LEVENDE GUDS TEMPEL. GUD HAR JO SAGT: JEG VIL BO OG FERDES BLANT DEM, JEG SKAL VÆRE DERES GUD, OG DE SKAL VÆRE MITT FOLK. DERFOR SIER HERREN: DRA BORT FRA DEM, OG SKILL DERE FRA DEM, RØR IKKE NOE URENT! DA VIL JEG TA IMOT DERE, JEG SKAL VÆRE DERES FAR, OG DERE SKAL VÆRE MINE SØNNER OG DØTRE, SIER HERREN, DEN ALLMEKTIGE.”
2.Kor. 7,1:” MINE KJÆRE, NÅR VI HAR DISSE LØFTENE, SÅ LA OSS RENSE OSS FOR ALL URENHET PÅ KROPP OG SJEL OG FULLFØRE VÅR HELLIGGJØRELSE I FRYKT FOR GUD."

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes.


Kristianslund taler i Drammen søndag den 7. september kl. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ Einar Stjernholm Bryn arrangerer lekmannsgudstjeneste på Danvik Folkehøyskole i Drammen førstkommende søndag. Ivar Kristianslund forretter og preker. Danvik ligger sentralt i Drammen med adresse: Fagerlibakken 1, 3046 Drammen.
Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST, Jes 29, 17 – 19:
17 Ennå bare en liten stund, så skal Libanon bli til fruktbar mark, og den fruktbare mark skal bli aktet som skog. [32: 15. 35: 2.]
18 På den dag skal de døve høre bokens ord. Ut fra mulm og mørke skal de blindes øyne se. [35: 5. Matt 11: 5.]
19 De saktmodige skal igjen glede seg i Herren, og de fattige blant menneskene skal fryde seg i Israels Hellige.

LESETEKST, 2 Kor 3, 4 – 6:
4 En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. [v. 12. Ef 3: 12.]
5 Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, [2: 16. 1KOR 15: 10. Fil 2: 13.]
6 han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. [5: 18. Jer 31: 31. Joh 6: 63. Rom 2: 29. 7: 6. Heb 7: 22. 8: 6.]

LESETEKST, Mark 7, 31 – 37:
31 Da han drog bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galilea-sjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. [Matt 15: 29-31.]
32 De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de bad ham legge hånden på ham. [5: 23. 6: 5. 8: 23. Luk 4: 40. 13: 13. Apg 9: 12. 28: 8.]
33 Han tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. [Joh 9: 6.]
34 Han så opp mot himmelen, sukket, og sa til mannen: Effata! Det betyr: Lukk deg opp! [Joh 11: 41. 17: 1.]
35 Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent.
36 Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen. Men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. [1: 44. 8: 30. 9: 9. Luk 4: 41.]
37 De var overmåte forundret og sa: Han har gjort alle ting vel! Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. [1M 1: 31. Jes 35: 5, 6. Matt 15: 31.]


Geology and the young Earth - by Tas Walker
Geology and the young Earth
Answering those ‘Bible-believing’ bibliosceptics
by Tas Walker
First published in:
Creation Ex Nihilo 21(4):16–20
September–November 1999

Recommended resource
Studies in Flood Geology
John Woodmorappe

A collection of technical articles, most of them originally published in the Creation Research Society Quarterly, written by a keen geologist on many vital topics in Flood geology.

Visit our Q&A page on Geology!
The hand-written note pinned to some photocopied pages was typical. ‘I wonder if you could help with a geological problem?’ The writer, who identified himself as a Bible-believing Christian, was confused. He had just encountered some tired old geological arguments attacking the straightforward biblical account of earth history — i.e., denying a recent creation and a global Flood on the basis of ‘geological evidences’.

A number of books in the last 25 years have stirred up these so-called ‘geological problems’ and undermined faith in the Bible for many people. Sadly, the ones which cause most confusion and distress are those written by professing ‘Bible-believers’.1,2,3,4

A curriculum writer with a Christian home school association wrote to us that he was ‘pretty well wiped out’ after reading these books.5 He wondered if we ‘might have answers to what these gentlemen say.’ We certainly have! Another person who had read some of them said, ‘I may have been overlooking information that cast doubts upon the recent creation model.’

Because the ‘recent creation model’ he refers to is simply what the Bible plainly says, he has really been caused to doubt the Bible.

The unsuspecting readers of such books, thinking they are getting something from ‘Bible-believing Christians’, expect encouragement and faith-building material. They are generally unprepared for the explosive mixture of heretical theology, poor science and vehement attacks on Bible-believers.

For example, the author Alan Hayward claims to be a ‘Bible-believing Christian’. However, he is a unitarian, which means he denies the tri-unity of God. The deity of Christ is clearly taught in the New Testament (e.g. John 1:1–14, 5:18; Titus 2:13; for more information, see our detailed Q&A pages Is Jesus Christ really God? and Is one God really three persons?), yet Hayward denies this.6 Clearly, ‘Bible-believing’ Hayward chooses to reinterpret those parts of the New Testament with which he disagrees.

He works the same way with the Old Testament. Instead of accepting the clear teaching of Genesis, he reinterprets the passages to fit his billion-year preference for the age of the earth.7

In so doing, of course, he introduces confusion and problems that destabilise readers. We are warned to beware of teachers who vandalise the clear teaching of Scripture to fit with their philosophy (Colossians 2:8).

Superficially, Hayward amasses an impressive battery of arguments as to why the Bible can’t mean what it says. Perhaps the single most important lesson from his book is his strategy itself. Each of his attacks on the Word of God elevates some other ‘authority’, whether derived from geology, astronomy, secular history or theology, above the Bible. This approach is as old as the Garden of Eden.

True knowledge begins with the Bible (Proverbs 1:7, Psalms 119:160; 138:2), and that is where we need to start. God was there when He created the world. He knows everything, does not tell lies, and does not make mistakes. It is from the Bible that we learn that the world is ‘young’ (see also The earth: how old does it look?).

If the Bible taught that the world was millions of years old,8 we would believe that. However, the concept of millions of years of death and suffering contradicts the Word of God, and destroys the foundation of the Gospel of Christ.

Many people find it difficult to accept that scientific investigation should start with the Bible. They think we can answer the question about the age of the earth by coming to the evidence with an ‘open mind’. In fact, no one has an open mind. Evidence does not interpret itself; rather, everyone views the world through a belief framework. Unfortunately, as humans we never have all the information. So, when we start from the evidence, we can never be sure our conclusions are right — like in a classic ‘whodunnit’, just one piece of information can change the whole picture. By contrast, when we start from the Word of God, we can be sure that what it says is true.

Even if we can't answer some of the apparent problems now, we can be confident that there is an answer. We may not find out about the answer on this side of eternity, but that would simply be because we did not have all the information necessary to come to the right conclusion. On the other hand, ongoing research may reveal the answer — and it often has, as we will see.

On first appearance, the evidence that Hayward assembles seems so overwhelming. But the problems he describes are easily answered — indeed many answers were known before he wrote his book. Either he was unaware of the answers, or he deliberately ignored them. Let’s look at some of the ‘science’ he presents so persuasively.

Varves
A common argument against the Bible involves varves — rock formations with alternating layers of fine dark, and coarse light sediment. Annual changes are assumed to deposit bands with light layers in summer and dark layers in winter. It is reported that some rock formations contain hundreds of thousands of varves, thereby ‘proving’ the earth is much older than the Bible says.9 But the assumption that each couplet always takes a year to form is wrong. Recent catastrophes show that violent events like the Flood described in Genesis can deposit banded rock formations very quickly. The Mount St Helens eruption in Washington State produced eight metres (25 feet) of finely layered sediment in a single afternoon!10 And a rapidly pumped sand slurry was observed to deposit about a metre (3–4 feet) of fine layers on a beach over an area the size of a football field (cross-section shown on the right: normal silica sand grains are separated by darker layers of denser mineral grains like rutile).11

When sedimentation was studied in the laboratory, it was discovered that fine bands form automatically as the moving water transports the different sized particles sideways into position.12 Surprisingly, the thickness of each band was found to depend on the relative particle sizes rather than on the flow conditions.13 A layered rock (diatomite) was separated into its particles, and when redeposited in flowing fluid, identical layers formed.14

Much is often made of the Green River varves,9 in Wyoming, USA. But these bands cannot possibly be annual deposits because well-preserved fish and birds are found all through the sediments.

It is unthinkable that these dead animals could have rested on the bottom of the lake for decades, being slowly covered by sediment. Their presence indicates catastrophic burial. It is often claimed that the fish and birds remained in prime condition at the bottom of the lake because the water was highly alkaline and this preserved their carcasses.15 Yet highly alkaline water causes organic material to disintegrate, and that is why alkaline powder is used in dishwashers! [Ed. note: some sceptics have claimed that alkali merely ‘cuts grease’, evidently ignorant of the elementary chemistry involved, i.e. base-catalyzed hydrolysis of polymers, which would do the opposite of preserving the fish.] Another problem for the varve explanation is that the number of bands is not consistent across the formation as it should be if they were annual deposits.16

Evaporites
Similar bands in some huge deposits containing calcium carbonate and calcium sulphate in Texas are also used to argue the case for long ages.17 One explanation says the deposits were formed when the sun evaporated seawater — hence the term ‘evaporite deposits’. Naturally, to make such large deposits in this way would take a long time. However, the high chemical purity of the deposits shows they were not exposed to a dry, dusty climate for thousands of years. Rather, it is more likely that they formed rapidly from the interaction between hot and cold seawater during undersea volcanic activity — a hydrothermal deposit.18

Too many fossils?
Another claim of bibliosceptics is that there are ‘too many fossils’.19 If all those animals could be resurrected, it is said, they would cover the entire planet to a depth of at least 0.5 metres (1.5 feet). So they could not have come from a single generation of living creatures buried by the Flood.20

Not surprisingly, the substance disappears when the detail is examined. The number of fossils is calculated from an abnormal situation — the Karroo formation in South Africa. In this formation the fossils comprise a ‘fossil graveyard’ — the accumulation of animal remains in a local ‘sedimentary basin’.21 It is certainly improper to apply this abnormally high population density to the whole earth. The calculation also uses incorrect information on today's animal population densities and takes no account of the different conditions that likely applied before the Flood.22

Too much coal?
Another argument used against the Bible time-line is that the pre-Flood world could not have produced enough vegetation to make all the coal.23 But again, this argument is based on wrong assumptions. The pre-Flood land area was almost certainly greater before all the Floodwaters were released onto the surface of the earth. Also, the climate was probably much more productive before the Flood.24 Furthermore, it has been discovered that much coal was derived from forests which floated on water (see also 320k JPG drawing of the floating forest.).25 So, calculations based only on the area of land would be wrong. And finally, the estimates of how much vegetation is needed are based on the wrong idea that coal forms slowly in swamps and that most of the vegetation rots. The Flood would have buried the vegetation quickly, producing a hundred times more coal than from a swamp.22

Fossil forests
The petrified forests of Yellowstone National Park have often been used to argue against Bible chronology.26 These were once interpreted as buried and petrified in place - as many as 50 successive times, with a brand new forest growing upon the debris of the previous one. Naturally, such an interpretation would require hundreds of thousands of years to deposit the whole sequence and is inconsistent with the Bible time-scale. But this interpretation is also inconsistent with the fact that the tree trunks and stumps have been broken off at their base and do not have proper root systems. Furthermore, trees from different layers have the same ‘signature’ ring pattern, demonstrating that they all grew at the same time.27

Rather than 50 successive forests, the geological evidence is more consistent with the trees having been uprooted from another place, and carried into position by catastrophic volcanic mudflows — similar to what happened during the Mount St Helens eruption in 1980, where waterlogged trees were also seen to float and sink with the root end pointing downwards.28

Pitch
The origin of pitch is also used to ridicule the account of Noah in the Bible.29 Pitch is a petroleum residue, we are told, and creationists say that petroleum was formed by the Flood. So, where did Noah get the pitch to seal the Ark (Genesis 6:14)? This old argument stems from ignorance of how pitch can be made. The widespread use of petroleum is a 20th century phenomenon. How did they seal wooden ships hundreds of years ago before petroleum was available? In those days, pitch was made from pine tree resin.30 A huge pitch-making industry flourished to service the demand.

Noah’s mud-bath?
Some attempts to discredit the Bible are wildly absurd — like the idea that there is too much sedimentary rock in the world to have been deposited by the one-year Flood. It is claimed that the Ark would have floated on an ocean of ‘earthy soup’ and no fish could have survived.31 This argument takes no account of how water actually carries sediment. The claim naïvely assumes that all the sediment was evenly mixed in all the water throughout the Flood year, as if thoroughly stirred in a ‘garden fishpond’. Sedimentation does not occur like this. Instead, moving water transports sediment into a ‘basin’ and, once deposited, it is isolated from the system.12 The same volume of water can pick up more sediment as it is driven across the continents, for example, by earth movements during the Flood.

More (former) problems, more answers
Some similar geological problems which were once claimed to be ‘unanswerable’ for Bible-believers but for which there are now clear answers include:

Coral reefs need millions of years to grow.32 [Actually, what was thought to be ‘coral reef’ turns out to be thick carbonate platforms, most probably deposited during the Flood.33 The reef is only a very thin layer on top. In other cases, the ‘reef’ did not grow in place from coral but was transported there by water.34]

Chalk deposits need millions of years to accumulate.35 [Chalk accumulation is not steady state but highly episodic. Under cataclysmic Flood conditions, explosive blooms of tiny organisms like coccolithophores could produce the chalk beds in a short space of time.36]

Granites need millions of years to cool.37 [Not when the cooling effects of circulating water are allowed for.38]

Metamorphic rocks need million of years to form.39 [Metamorphic reactions happen quickly when there is plenty of water, just as the Flood would provide.40]

Sediment kilometres thick covering metamorphic rocks took millions of years to erode.41 [Only at the erosion rates observed today. There is no problem eroding kilometres of sediment quickly with large volumes of fast-moving water during the Flood.]

Conclusion
Billions of years old? Not according to true science!
The Young Earth
Dr. John D. Morris

Dr. John Morris, a geologist, explains in easy-to-understand terms how true science supports a young Earth. Transparency masters are provided in the second half of this book.

Visit our Q&A page on Young Age Evidence!
The section above shows some of the other arguments along this line that were once claimed to be ‘unanswerable’. If this article had been written some years earlier, we would not have had all those answers. We still don’t have all the answers to some others, but this does not mean that the answers don’t exist, just that no-one has come up with them yet. There may be new arguments in the future alleging to ‘prove’ that the Bible, or one of the previous answers, is wrong. And when these are answered, there might be new ones again. That is the nature of science. All its conclusions are tentative, and new discoveries mean that old ideas must be changed — that is why creationist research is important. But science ultimately can’t prove or disprove the Bible. Faith — but not a blind faith — is needed. It is not the facts that contradict the Bible, but the interpretations applied to them. Since we never will know everything, we must start with the sure Word of God in order to make sense of the world around us.

References and notes
Hayward, Alan, Creation and Evolution: The Facts and Fallacies, Triangle, London, 1985. Return to text.

Wonderly, D.E., God’s Time-Records in Ancient Sediments, Crystal Press, Michigan, 1977. Return to text.

Morton, G.R., Foundation, Fall and Flood, DMD Publishing, Dallas, 1995. Return to text.

Ross, H.N., The Genesis Question, NavPress, Colorado Springs, 1998 (see review). Return to text.

John Holzmann, Sonlight Curriculum, letter and catalogue on file. Return to text.

This was admitted in a letter to creationist David C.C. Watson — see his review of Hayward’s book in Creation Research Society Quarterly 22(4):198–199, 1986. Return to text.

Hayward, Ref. 1, pp. 167 ff., ‘reinterprets’ the Bible to mean that God did not create in six days but only gave the orders to create (fiats). It then took billions of years for His orders to be executed. This idea not only contradicts the Bible but is inconsistent with evolutionary geology as well. It achieves nothing but added confusion. Return to text.

The Hebrew writers could easily have described long ages if necessary — see Grigg R., How long were the days of Genesis 1? Creation 19(1):23–25, 1996. Return to text.

Hayward, Ref. 1, pp. 87–88. Return to text.

Ham, K., I got excited at Mount St Helens! Creation 15(3):14–19, 1993. Return to text.

Batten, D., Sandy stripes: Do many layers mean many years? Creation 19(1):39–40, 1997. Return to text.

Julien, P., Lan, Y., and Berthault, G., Experiments on stratification of heterogeneous sand mixtures, CEN Technical Journal 8(1):37–50, 1994. Return to text.

Snelling, A.A., Nature finally catches up, CEN Technical Journal 11(2):125–6, 1997. Return to text.

Berthault, G., Experiments on lamination of sediments, CEN Technical Journal 3:25–29, 1988. Return to text.

Hayward, Ref. 1, p. 215. Return to text.

Garner, P., Green River Blues, Creation 19(3):18–19, 1997. Return to text.

Hayward, Ref. 1, pp. 89–91. Return to text.

Williams, E., Origin of bedded salt deposits, Creation Research Society Quarterly 26(1):15–16, 1989. Return to text.

Hayward, Ref. 1, pp. 125–126. Return to text.

Creationists accept that some fossils formed post-Flood, but these are relatively few and do not alter the argument. Return to text.

Froede, C., The Karroo and other fossil graveyards, Creation Research Society Quarterly 32(4), pp. 199–201, 1996. Return to text.

Woodmorappe, J., The antediluvian biosphere and its capability of supplying the entire fossil record, in The First International Conference on Creationism, Robert Walsh (ed.), Creation Science Fellowship, Pittsburgh, p. 205–218; The The Karoo vertebrate non-problem: 800 billion fossils or not? CEN Tech. J. 14(2):47– Return to text.

Hayward, Ref. 1, pp. 126–128. Return to text.

Higher atmospheric CO2 has been repeatedly shown to cause more luxuriant plant growth. Return to text.

Wieland, C., Forests that grew on water, Creation 18(1):20–24, 1996. Also Scheven J., The Carboniferous floating forest — An extinct pre-Flood ecosystem, CEN Technical Journal 10(1):70–81, 1996, and Schönknecht, G., and Scherer, S., Too much coal for a young earth? CEN Technical Journal 11(3):278–282, 1997. One of the ‘old-earth’ authors dealt with here actually cited this paper without the question mark, implying that the paper presents a problem for young-earthers, whereas it actually shows a solution! See Ross, Ref. 4, p. 152–153, 220 (notes 17 and 21). Return to text.

Hayward, Ref. 1, pp. 128–130. Return to text.

Morris, J., The Young Earth. Master Books, Colorado Springs, pp. 112–117, 1994, Return to text.

Sarfati, J., The Yellowstone petrified forests, Creation 21(2):18–21, 1999. Return to text.

Hayward, Ref. 1, p. 185; Ross, Ref. 4, pp. 153–4. Return to text.

Walker, T., The pitch for Noah’s Ark, Creation 7(1):20, 1984. See also: ‘Naval stores’, The New Encyclopædia Britannica 8:564–565, 15th Ed., Chicago, 1992. Return to text.

Hayward, Ref. 1, p. 122. Return to text.

Hayward, Ref. 1, p. 84–87. Return to text.

Oard, M.J. The paradox of Pacific guyots and a possible solution for the thick ‘reefal’ limestone on Eniwetok Island, CEN Technical Journal 13(1):1–2, 1999. Return to text.

Roth, A.A., Fossil reefs and time, Origins 22(2):86–104, 1995. Return to text.

Hayward, Ref. 1, p. 91–92. Return to text.

Snelling, A.A., Can Flood geology explain thick chalk beds? CEN Technical Journal 8(1):11–15, 1994. Return to text.

Hayward, Ref. 1, p. 93. Return to text.

Snelling, A.A. and Woodmorappe, J., Granites — they didn’t need millions of years of cooling, Creation 21(1):42–44, 1998. Return to text.

Hayward, Ref. 1, p. 91–92. Return to text.

Snelling, A.A., Towards a creationist explanation of regional metamorphism, CEN Technical Journal 8(1):51–57, 1994. Also: Wise, K., How fast do rocks form? In The First International Conference on Creationism, Robert Walsh (ed.), Creation Science Fellowship, Pittsburgh, pp. 197–204, 1986. Return to text.

Hayward, Ref. 1, pp. 91–92. Return to text.

About our site Free newsletter Contact us Donate To AiG home Q&A Store Museum Events Media Other
Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Spanish
Copyright 2003 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Rom 3, 9 - 12:
9 Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke! Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd,
[v. 1. Gal 3: 22.]
10 som det står skrevet: Det er ikke én rettferdig, ikke en eneste.
[Sal 14: 1-3. 53: 1-4.]
11 Det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud.
[Ord 9: 10.]
12 Alle er veket av, alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste.


WHY YOU SHOULD NOT TRUST THE NEW YORK TIMES
For over a hundred years, the New York Times has purported to present straight news and hard facts. But, as Bob Kohn shows with absolute clarity, the founders' original vision has been hijacked, and today, instead of straight news, readers are given mere editorial under the pretense of objective journalism.

A life-long reader of the New York Times proves how the once-vaunted newspaper has replaced its original noble mission to present straight news with a new subversive mission to manipulate attitudes and promote leftist agendas.

Kohn shows point by point the methods by which the Times' mission has been subverted by the present management-routinely slanting the presentation of the facts in leads, headlines, and placement; utilizing polls, labels, and loaded language to convey particular views, not genuine news; and staffing the newsroom with hacks who manipulate information to further a leftist agenda. Kohn shows how such fraudulence directly corrupts hundreds of news agencies across the world; and by revealing all their methods of manipulation, he teaches readers how to decipher the slants in even the subtlest of cases, providing an entertaining and enlightening lesson in fraud-busting.

DON'T BE DECEIVED BY THE LEFTIST AGENDA! Know the inside-scoop of America's largest newspaper and how its false presentation of facts are affecting our country. Read Journalistic Fraud today!

Thanks for making a difference with ConservativePetitions!

Questions or comments? Email us at store@conservativepetitions.com


Tirsdag, September 02, 2003

Dagens bibelord
Ordsp 16, 17 - 20:
17 De oppriktiges kongevei er å holde seg fra det onde. Den som akter på sin vei, bevarer sitt liv.
18 Forut for undergang går overmot, og forut for fall en hovmodig ånd.
[11: 2. 18: 12. Jer 49: 16.]
19 Det er bedre å være ydmyk sammen med dem som er i nød, enn å dele bytte med de overmodige.
20 Den som akter på ordet, skal finne lykke. Og den som setter sin lit til Herren, er salig.
[13: 13. 19: 8. Sal 2: 12. 146: 5.]


Mandag, September 01, 2003

Den sunne lære - Leserinnlegg av Bjarne Kydland
Les gjerne Bibelens språkbruk i forbindelse med at begrepet ”den sunne lære” står i fokus. (1. Tim. 1:10; 2. Tim. 4:3; Tit. 1:9 og 2:1)

Jeg vil nok påstå at ikke jeg har vært den mest ivrige leser av de nå etter hvert så mangfoldige innlegg om skapelse og utvikling. For meg synes disse innlegg/debatter å være ikke så lite overspente. Det stiller seg slik, i mitt tilfelle at noen lære på dette punktet utover det ”Den gamle Boken” lærer er og må bli, sagt på godt norsk: Noe sprøyt.

Jeg tenker bl.a. som så at kan en ikke tro alt, som også Jesus og Paulus, Ap.gj. 24:14 (Gal 3:10) så tror en ikke på Bibelen i det hele tatt. Dersom Bibelen har en beretning om begynnelsen som skal imøtekomme og tilfredsstille et visst utviklingsnivå hos menneske, bl.a. om en flat jord, tuftet på søyler, hva skal en da tro om samme bokens beretninger og lære når det gjelder enden/avslutningen/eskatologien, for eksempel. Hva slags nivå befinner våre dagers mennesker seg på? Skal bibelspråket være tilpasset menneskers oppfatningsevne til enhver tid da er Bibelen ”ikke vatn verd”, og vil bli bare ”sprøyt,” den også. Er ikke Ordet ”levende og kraftig/virksomt”? Hebr. 4:12.

Skal ikke Ordet bestå om himmel og jord forgår? Matt. 15:18, 24:35. Kan noe bestå dersom det ikke er selve Sannheten, men oppdiktning og tidsanpasninger, til menneskets forskrudde ideer?

Ivar Kristianslund viser i denne forbindelse til 2. Mos. 20, 8 – 11. I v. 11 står det slik: ”For på seks dager gjorde Gud himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. -- - -.” Han gjorde alt på seks dager står det her. Å hevde noe annet vil si å gjøre Skaperen til en løgner.

Kan disse Ord bli stående om himmel og jord forgår, dersom det er tidsanpassede utsagn, og ikke den hele og fulle Sannheten?

Høylovet være Herrens Navn! ”For han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der.” Salme 33:9. Dette skjer i en atomdel av et sekund, likesom bortrykkingen, når vi ikke tenker.” (Luk. 12:40) Enten han da kommer før eller etter Den store Trengsel, så sier Bibelen: ”- - -! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.”
I denne forbindelse er det ingen plass til årmilliarder, men blir kun en hån.


Geologer finner ikke Syndefloden - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
I artikkelen ”Om jordas alder og forskning” i Dagen av 30. august, skriver Willy Fjeldskaar:
- Det er ingen ting som tyder på, slik Lars-A. Høgetveit antyder, at det er avsatt store mengder sedimenter i en ”svært turbulent periode” for få tusen år siden på et globalt nivå.
Mitt svar bygger på 1. Mosebok 7, 17-24:
- 17 Da kom vannflommen strømmende over jorden i førti dager, og vannet vokste og løftet arken, og den blev hevet over jorden. 18 Og vannet steg og øket storlig over jorden; og arken fløt bortover vannflaten. 19 Og vannet steg høyere og høyere over jorden, så alle de høye fjell under hele himmelen blev skjult. 20 Femten alen høyt steg vannet over fjellene, så de skjultes. 21 Da omkom alt kjød som rørte seg på jorden, både fuglene og feet og de ville dyr og alt det som yrte og vrimlet på jorden, og alle menneskene. 22 Alt som hadde livsens åndedrag i sin nese, alt det som var på det tørre land, døde. 23 Og han* utryddet hvert liv som var på jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; de blev utryddet av jorden, og bare Noah blev igjen, og det som var med ham i arken. 24 Og vannet holdt sig over jorden i hundre og femti dager.

Det er jo oppsiktsvekkende om ikke geologene kan finne spor etter en verdensomspennende flom som står omtalt i Bibelen? En flom som resulterte i at det kun ble 8 mennesker igjen på jorden.
Hvilke metoder benytter man seg av i geologien om man ikke klarer å finne slike spor? Setter man ikke opp de rette hypoteser, Fjeldskaar? Er det enkelte hypoteser som man for ”bare livet” ikke kan sette på trykk for da rakner den vitenskapen som mange har bygget sitt liv på? For det er en kjensgjerning at mange akademikere blir relativt ”stramme i maska” om man begynner å blande inn Gud i deres vitenskap – Gud hører hjemme i tros-sfæren får man høre.

Jeg tror at flere Geologer skulle sette seg ned og grunne litt på 1. Mosebok 1, 14-16 og 2, Mos 20, 8 – 11. Kanskje man da, etter hvert, ville klare å sette opp hypoteser (med bakgrunn for eksempel i 1. Mosebok 7) som kan verifiseres? Til nå har man i følge Fjeldskaar ikke klart det, mht hva man kan lese i Bibelen om en altoverstrømmende flom.

Men det merkelige er jo at noen forskere (også med doktorgarder, om det skulle være det viktigste?) har funnet samsvar mellom bibelske tekster og geologiske funn – hva skyldes det? Og når det gjelder Noah står det at Noah var 600 år gammel i det år da syndefloden startet. Dette aksepterer neppe norske forskere i dag? Så her beveger vi oss inn i bibeltroskapens minefelt, atter en gang.

Når det gjelder Fjeldskaars tro på pertroliumsvirksomhetens gode effekter på økonomi etc. kan det vel reises mange spørsmål, men kort (pga plassmangel) nevnes. Fossilt CO2 bidrar nå antakelig til klimaendringer som flommer og lignende og truer store deler av den biologiske verden. Ekofisk sies å ha sunket flere meter pga at olje- og gasstrykket er svekket pga uttak (Fjeldskaar kan sikkert bekrefte dette?) og konsekvensene venter vi egentlig på. Norge har fått en oljeøkonomi som bla presser lønningene i været og gjør oss lite konkurransedyktige. Vi er svært sårbare med den oljeøkonomien vi nå har, slik det også bla omtales av Kaj Skagen i ”Ørkentaler”.

Og som Jan Bygstad skriver i sin siste bok - så er Bibelens historiskrivning ikke en utvikling til det stadig bedre som verden synes å mene, men fra syndefallet til det stadig verre for å ende i det totale mørke i endetiden.

Om da man ikke har det himmelske perspektiv over tid og evighet. Tiden nå i Norge minner meg mye om å få sin lønn i hullet pung, en lønn uten mye velsignelse.


Dagens bibelord
Jes 57, 14 - 16:
14 Det skal bli sagt: Bygg, bygg, rydd vei! Ta hvert anstøt bort fra mitt folks vei!
[40: 3. 42: 16. 62: 10.]
15 For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende.
[66: 2. Sal 34: 19. 51: 19. 92: 9. 97: 9. 113: 5 ff. 138: 6. 147: 3. Luk 1: 49.]
16 For ikke til evig tid går jeg i rette, og ikke for alle tider er jeg vred. For da måtte ånden vansmekte for mitt åsyn, de sjeler som jeg har skapt.
[Sal 78: 38, 39. 103: 9. Mika 7: 18.]