INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
August 2017

Tirsdag, August 29, 2017

STORTINGSVALGET OG FOLKEMORDET
Bibelen viser klart at det er umulig for en kristen politiker å være medlem av en regjering som sørger for at ca. 15000 forsvarsløse ufødte nordmenn blir myrdet hvert år. Her er noen bibelsteder. 2 Mos 23,1: «Du skal ikke gjøre felles sak med den ugudelige, så du blir et urettferdig vitne.» Salme 1,1: Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd. Ordsp 3,27: «Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den.» 1 Tim 5,22: «Gjør deg ikke medskyldig i andres synder! Hold deg selv ren!» 2 Mos 20,13: «Du skal ikke slå i hjel».
Så vidt jeg vet, ønsker alle partiene som stiller lister i 2017 å sitte i regjering sammen med partier som forlanger å få beholde Abortloven - denne u-loven som Satan selv er opphavsmannen til. Kristne stortingskandidater velger å administrere Det norske folkemordet framfor å stole på Jesus. De har sett ved tidligere valg at de fleste kristne velgerne foretrekker Mammon framfor Gud når det er stortingsvalg. Velgerne har glemt Jesu ord: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg» (Matt 6,33)!
Hvis alle kristne hadde samlet seg om og prioritert en politikk som anerkjenner hele Bibelen som Guds sanne og ufeilbarlige ord, ville Norge ha vært helt annerledes. Da ville man i tur og orden ha fått gjennomslag for de viktigste sakene, som opphevelse av Abortloven, reversering av den perverse ekteskapslovgivningen og innføring av Bibeltro undervisning av våre etterkommere.
Dessverre synes stortingsvalget ikke å være noe egentlig valg for mennesker som respekterer det 5. bud. De kristne kandidatene har en altfor defensiv strategi hvor Guds ord tjener mer til pynt enn til etterfølgelse.
Nazistene tapte 2. verdenskrig. Men Hitler vant en ideologisk seier, slik at vi senere har fått en norsk versjon av Holocaust. Vi er ikke kommet opp i 6 millioner som er pint i hjel ennå, men det er uhyggelig nok at vi har passert en halv million!
Hvem har ansvaret? Den eneste setningen jeg husker fra det min lærer, senere statsminister, Lars Korvald sa på Tomb Jordbruksskole er følgende: «Et folk får de politikerne som det fortjener.» Det norske folk har valgt et morderflertall inn på stortinget. Flertallet driver løgnbasert borgerkrig mot ufødte forsvarsløse nordmenn. Hva vil Herren si til vår nasjon på dommens dag? La oss lytte til det han sier i dag: «Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn» (Apg 3,19). Vi må samle oss om å stanse borgerkrigen!! Finnes det et parti eller en kandidat som vil ta ledelsen?

Ivar Kristianslund


Fredag, August 18, 2017

IVAR KRISTIANSLUND PREKER I ÅS SØNDAG 20. august KL 11
MÅTTE VI KJENNE VÅR BESØKELSESTID!

Vår Skaper og Frelser ønsker kontinuerlig samfunn med oss! Han vil forme oss og fullføre sin kjærlige plan. Sier vi «nei» til ham, kan resultatet bli utestengelse fra all godhet i all evighet! Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og har et uendelig personlig ansvar. Frelsen er helt gratis, men hver enkelt av oss må velge å ta imot gaven, for ikke å miste den! I Lukas 13,34 sier Jesus: «Jerusalem! Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.» I Åpenbaringen 22,17 sier han: «Den som tørster, han får komme! Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt!» Det verste et menneske kan gjøre, er å stenge Herren ute, for «Gud er kjærlighet» (1. Johannes 4,16). Derfor skriver Paulus i 2 Korintierbrev 1,3-5: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud.»

########################################
Søndag er Herrens dag. Denne dagen er gitt oss til hvile og åndelig oppbyggelse. Hvis det passer for deg eller noen av dine, er alle hjertelig velkommen til

GUDSTJENESTE søndag 20/8 kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås v/Ivar Kristianslund.

DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE har
gudstjeneste annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer i år: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi står for det samme som Den norske kirke har bekjent, men vi godtar ikke vranglæren som har trengt inn og som brer seg mer og mer.

Alle slags mennesker er hjertelig velkommen til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, eller på tomannshånd. Bibelen er grunnleggende sett en meget klar bok, og den eneste boka man kan stole på.

NB! Hvis du trenger veibeskrivelse eller annen hjelp, kan du sende en e-post til ivar-kr@online.no eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860

GUDSTJENESTER: 2. hver søndag kl. 11 i Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, 1430 Ås. Gjenstående ordinære gudstjenestesøndager i 2017: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12 og 24/12.
PREST: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. (Master of Arts, Biblical and Theological Studies).
TROSBEKJENNELSE: En evangelisk-luthersk kirke med de samme bekjennelsesskrifter som Den norske kirke har hatt siden reformasjonen. Men vi tror Bibelens ord og avviser vranglæren.