INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
August 2014

Søndag, August 17, 2014

BØRRE KNUDSEN GIKK HJEM TIL HERREN I DAG
Børre Knudsen, sokneprest i Den norske kirke og senere biskop i Den norske kirke i Eksil, døde i dag, 76 år gammel, etter å ha vært plaget av sykdom i flere år. Knudsen var den mest betydningsfulle nordmann som har levd i vår tid. Da den norske statsmakten – Stortinget, Kongen og Regjeringen - satte i gang et gigantisk folkemord som hittil har kostet ca. en halv million ufødte norske barn livet, forsøkte han å stanse borgerkrigen mot barna ved å vise til Bibelen og Grunnloven, og ved å forklare at politikerflertallet drev en bevisst løgnpropaganda for å forsøke å rettferdiggjøre drapene.

Høvdingeskikkelsen Børre Knudsen forsto hvilken katastrofe landet sto overfor, og reiste fanen ved å følge samme mønster som samlet de aller fleste biskopene og prestene i Den norske kirke under 2. verdenskrig til motstand mot nazistenes overgrep. Han la ned den statlige delen av sitt presteembete, men fortsatte sin åndelige tjeneste som prest, uten å motta lønn. Hvis han, som man burde vente, hadde fått følge av sine kolleger, ville mye ha vært helt annerledes og mye bedre i Norge i dag.

Men denne gangen var det nesten ingen andre kristenledere som var villig til å ta kostnadene ved å opponere seriøst mot morderne. Høvdingen Børre Knudsen sto fram og viste en tydelig, farbar og velprøvd vei, men han ble stående nesten alene. Han tok kostnadene og fulgte Jesu ord i Lukas 14,26: "Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel.

Da staten reiste avskjedssak mot embetsmannen Børre Knudsen for å få avsatt ham fra sokneprest-embetet i Balsfjord, fikk Knudsen medhold i Lagmannsretten. Men i Høyesterett ble Børre Knudsen fradømt sitt embete. Dette er uten tvil det verste justismord som Høyesterett har begått i hele sin historie, da Abortloven helt klart er i strid med Norges Grunnlov. Det hører med til den bedrøvelige historien at det var daværende kirkeminister Kjell Magne Bondevik fra Kristelig folkeparti som sørget for at Børre Knudsen ble presset til å flytte ut av presteboligen i Balsfjord.

En av de få uredde og offervillige kristenlederne vi har hatt i vår tid har gått fra oss. Vi lyser fred over Børre Knudsens minne.

Tune den 17. august 2014
Ivar Kristianslund


Fredag, August 08, 2014

IVAR KRISTIANSLUND TALER I OSLO 10. AUGUST 2014 KLOKKEN 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL v/Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo på 9. søndag i treenighetstiden, 10. august 2014 klokken 11. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Olav Jensvoll. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.
Stedet ligger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse (trikkelinje 18 eller 19). Fra Holtet sentrum går man et meget kort stykke i retning Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!