INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
August 2012

Tirsdag, August 28, 2012

GUDS DOM OG GUDS NÅDE - Av Trygve Einar Gjerde
VI SER AV BIBELEN og historien og egen erfaring at Guds dom til alle tider har gått foran Guds nåde. Gud må opptukte oss til å frasi oss de verdslige begjæringer som strider mot sjelen. Både første og andre verdskrig viser at Guds dom ble etterfulgt av nåden. Men Gud varslet ved store ulykker og hendinger at det var noe på gang. Den andre verdskrigen ble varslet på mange måter fra høsten 1936 og utover. For å nevne noe: Natten til søndag den 13. sept. 1936 løsnet et bergheng på en bredde av 800 m oppe i Ravnefjell og styrtet ned i Loenvatnet og to bygdelag med 74 mennesker var ikke mer, dette var 3 mindre enn 22. juli.

DENNE HØSTEN ble særdeles stormfull og uværet fortsatte til ut januar 1937. I oktober 1936 herjet en så sterk storm over Irland og Storbritannia at omtrent all sjøveis trafikk var innstilt. Fergene over den Engelske Kanal var innstilt. I Amerika gikk en kuldebølge innover California og dalførene rundt Ohio og Mississippi var herjet av en storflom som ingen har sett maken til hverken før eller siden. Flommen herjet 10 stater og satte tusener av hjem under vann og brøt ned alle demninger under sin ville ferd.

ATLANTERHAVET LÅ i disse høstmåneder og like til februar i 1937 under et stormsentrum som førte til mange skipsforlis i Nordsjøen og Atlanteren, flere hundre sjøfolk fikk en våt grav. Men historien forteller også om Guds forunderlige nåde midt opp i det hele. D/S «Trym» forliste i Nordsjøen under en orkan som varte fra 12 til 26. januar. M/S «Venus» reddet den 20. jan. de 19 mann som var om bord, fra den visse død. Den 23. jan. ble mannskapet på D/S «Karmt» reddet av T/S «Leda», her omkom en mann men 22 ble reddet. Begge disse redningsaksjoner var, menneskelig sett, umulig å gjennomføre i dette grusomme vær men Guds nåde var over dem til redning.

DEN SVENSKE SNURREVAD-SKØYTA, NORLAND, fra Hønø, kom i havsnød samme tid og ble med sine 6 mann slått rundt i en brottsjø slik at styrhus og master og rekker ble revet av båten og mennene hadde et umenneskelig slit med å lense båten i orkanen. De kunne bare bruke bøtter de første timene etter bråttsjøen! De hadde ikke radioutstyr om bord og drev for vind og vær 60 – 70 n. m. vest av Utsira. D/S «Lyra» gikk ut ved Marsteinen og satte kursen vestover for å assistere Leda som da var ved vraket av D/S Karmt. Av en merkelig grunn så oppstod det en kursforandring om bord på D/S «Lyra» som de senere aldri fant ut av, men peilingene av T/S «Leda» og D/S «Karmt» viste i over 2 timer et strek avvik på peileskiven mot kompasset, det vil si 11 ¼ gr. Denne feil førte til at D/S «Lyra» styrte rett mot «Nordland» som lå som en liten hvit prikk vest i havet. De gikk opp på siden av havaristen og i to omganger var alle de 6 forfrosne menn om bord i D/S «Lyra». De seks utmattede menn hadde den siste time sittet nede i lugaren forut og foldet sine hender for de så at alt håp om redning var ute. Hjemme på Hønø var det mange hender som den siste uke hadde foldet seg i bønn til Gud. Gud svarte i nåde etter sin dom over skip og mannskap, Han fridde dem ut fra dødens grep.

MANGE ANDRE HENDELSER kunne fortelles, men velkjent er «Krystallnatten» natten mellom 9. og 10. nov. i 1938. Da holt Gud dom over de arme jøder, men samtidig så varslet Han hva som senere ville skje.
Den 9. april 1940 skulle Stortinget vedta den nye abortlov, dette ble det ikke noe av for Gud holdt dom og ved sin nåde utsatte Han morderloven, og en måtte i 5 år lære hva død og helvete var for noe. Men etter dommen så viste Gud sin nåde og fridde oss ut av fengselet. Det pågikk i det stille en sann og ekte vekkelse i det norske folk hele krigen.
De som sier at Gud ikke dømmer i den nytestamentlige tid, gjør Gud og den Herre Jesus til løgnere, de er vranglærere og skal ikke kalles kristne! Jesus felte dommen over Jerusalem og 40 år senere skjedde det som ingen trodde kunne skje, Jerusalem lå i grus, det var ikke stein på stein og over 1500000 mennesker var døde. Det var i den Nytestamentlige tid! Gud holder dom men Han gir også nåde! Hvorfor fortsetter vi da med å leke og danse, lager syndige og ugudelige lover, synder mot Herren og nedkaller Hans vrede mot oss når vi vet og kjenner historien?

Trygve Einar Gjerde,
Styrende eldste i Det Haugianske Vennesamfunn,
5440 Mosterhamn


JESUSTRO ER INGEN PRIVATSAK - MARTYREN KAJ MUNK TALER PÅ NYTT! - Av Jan Pedersen
I over et år har jeg forsøkt å avdekke sosialistenes smarteste løgn: religion er en privatsak! Tusener av flotte mennesker har i over 100 år latt seg forføre av denne sosialistiske tese. De har stemt sosialistisk av ideelle årsaker, latt seg påvirke av slagord som toleranse, likestilling, demokrati og på toppen har de sagt ja til revolusjonens slagord: frihet, likhet og brorskap! Det virker jo så kristelig riktig!

Men Jesustro er ingen privatsak! Den er i aller høyste grad politisk utfordrende. Den er politisk forpliktende! I denne verden råder nemlig Guds vilje gjennom loven (det dobbelte kjærlighetsbud og de 10 budene). Rent organisatorisk kan det skje ved at bekjennende kristne, samfunnsbevisste mennesker danner f.eks. kristelige partier eller går inn med sin Jesustro/ lydighet i andre partier. Der skal de fremme sosial-etiske lover, og på alle måter arbeide for rettferdige samfunnsforhold. Dette kan og skal også skje ved at kristne mennesker fremhever Jesustroens forpliktelser i den offentlige debatt. Altfor lenge har vi hatt et stort sutrekor av kristne som klager over resultatene av sosialistenes erobringer av lovverk, og ikke minst alle hindringer av kristen påvirkning/opplæring i barnehage/skole.

Slutt med denne sutringen! Gå til angrep! Bruk Jesustroen og bli klar over at du SKAL bruke den i politisk arbeid! Skal vi få bort fosterdrapsloven, må vi organisere oss på en langt mer effektiv måte enn i dag! Det samme gjelder de andre ulovene vi sliter med. Be Gud sende kristne ledere som er istand til å lede oss i det politiske arbeid!

Og så over til en av de mest kjente prekener dikterpresten og martyren Kaj Munk, holdt under nazitiden i Danmark. Den skal vi lære av. Kanskje vi burde skrive ut hele prekenen for 23. søndag etter trefoldighet fra 1942 (Matt. 22.15-22).

Men la meg gjøre tre ting: sitere fra prekenen, kommentere den i forhold til Norge anno 2012, og så sette dette inn i biskop Eivind Berggravs tanker fra "Staten og mennesket", der foredraget "Når kusken er gal" er hentet fra.

Teksten Kaj Munk taler over, er om å gi keiseren skatt og gi Gud det han skal ha! Han begynner med å slå fast at Jesus møter en samlingsregjering (herodianere og fariseere), som hadde lite tilfelles, men ett var de enige om: hatet til Kristus!
Og hva tillater ikke lögnen? De er ikke klar over at de taler sannhet, da de innynder seg overfor Jesus: "Mester! Vi vet du er sandru og lærer Guds vei i sannhet og ikke bryr deg om noen, for du gjør ikke forskjell på folk." Det er så nydelig sagt at en nesten får tårer i øynene! Men motivet er: Jesus skal sitte i saksen! Her var ikke mulig å slippe unna, uten å komme i konflikt, enten med staten (keiseren) eller religionen. Så kommer Mesterens ord: "Dere hyklere!!" Jesus velger klarhet. Hykleri er å forfalske sannheten!

Jeg spør: har vi kristne prester og ledere som forfalsker sannheten om f.eks.homofilt samliv i dag? Jeg er redd Mesteren vil si det samme: dere hyklere!

Og så fortsetter Jesus med sin oppklaring og forklaring om at kristenmennesket står i et klart forpliktende forhold til det vi kaller de to regimenter: det verdslige (statlige) og det åndelige (kirken). Men sier Biskop Berggrav under krigen: DET ER EGENTLIG ETT REGIMENTE: GUDS REGIMENTE! Og så begrunner han det: (Det er som vi hører Luther selv tale), "Det kunne ellers bli gjort til at med de "to regimenter", der verdslige og det åndelige, tilhører to forskjellige herrer og har to slags lydighet. Det ville bli den groveste forfalskning av Luther. Vi har bare EN Herre, og der er bare en lydighet".

Striden står mellom Gud og Satan. Vi står bare under Gud.
Derfor poengterer Berggrav at selv utsagnet om å gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er, er blitt misbrukt! Som om keiseren var en parellell makt som vi står i forhold til akkurat som til Gud!

Derfor står Gud over øvrigheten i en nasjon. Derfor står Gud over kirken. For Gud er den ENESTE som er Herre! Slik formulerte Luther dette: "Gud er vår Herre, han er ENESTE ØVRIGHET over alt som finnes av skapning".
Øvrigheten har sitt oppdrag fra Gud! Den skal skape orden.Til frelsens tjeneste har Gud innstiftet kirken. Men begge hører til det ENESTE REGIMENTE SOM ER: GUDS REGIMENTE!

Når skal vi kristne innrette oss etter dette? Altfor lenge har vi bøyet nakken og godtatt den sosialistiske propaganda som sier at religion er en privatsak!

Da må Kaj Munk få ordet igjen: "Det finnes folk som prøver å innbille oss at kirken er et tilfluktssted for sjelen. . . . Ja, det er en fin religion. Bare lille Jensen kan klare seg å komme til himmelen hva raker så verden ham? La den bare gå til helvete. Det er en religion keiseren liker godt. Den vil han gjerne gi statsunderstøttelse. Den sørger for å holde seg unna der hvor han rider frem. Den kommer aldri på tverke for ham. Det er den religion som heter gudsbespottelse."

Og så avslutter martyren med følgende klare Jesus-tale: "Takke meg til Jesus!! Hyklere og øyentjenere og kalkede graver, kalte han sitt lands folkeforførere. Hils den revepelsen fra meg, sa han om Herodes."

Og han avslutter sin preken slik: "Dette folk blir ikke et folk verdig til livet før det gir slipp på sin engstelse. For det holder på å dø av forsiktighet".

Er det dette som også er situasjonen i Norge 2012 : vi holder på å gå til grunne av forsiktighet? Da må vi slippe Jesustroen til! Vi må forkynne for alle døpte at vi skal holde det Jesus har lært oss at vi skal holde: de 10 bud, det dobbelte kjærlighetsbud. Det er en vanskelig lekse å gå ut med til det norske folk i dag. Men Kristi Ånd tvinger oss: 4. bud skal på nytt regne med mor og far, 5. bud skal omskape fosterdrapene til velkomne barn, 6. bud skal heve ekteskapet mellom en mann og en kvinne slik Gud ville det fra skapelsen og alltid siden. Jo, her er nok å gripe fatt i.

Det begynner med at lille Jensen kommer seg ut av sofaplassen og ber for dem som ofrer navn og rykte, ja, som blir forfulgt for Jesus navn skyld. Så kanskje Jensen får sin konkrete oppgave i den direkte kampen.

Å våre kristen er ingen privatsak. Den er også en en aktiv samfunnssak!

Jan Pedersen, Søgne.