INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
August 2009

Mandag, August 31, 2009

ABORT – SPØRSMÅL OG SVAR
1. SPØRSMÅL: Abortloven ble vedtatt av stortinget etter en omfattende debatt. Har stortinget gjort noe galt?
SVAR: Ja, i stortinget ble det brukt løgnaktig argumentasjon om at et foster bare er en slimklump og en del av morens kropp da loven så vidt fikk flertall. I dag vet alle at argumentasjonen var helt feilaktig. Menneskelivet starter ved befruktningen. Et foster er et selvstendig lite menneske.
2. SPØRSMÅL: Må vi ikke følge Abortloven som er norsk lov?
SVAR: Enhver lov som strider mot Grunnloven er ugyldig. I Grunnloven § 6 står det at et foster har arverett. Bare mennesker har arverett i Norge. Følgelig er et foster et menneske. Det har aldri vært lovlig å drepe uskyldige mennesker i Norge. Dessuten er kristendommen Norges offisielle religion i følge Grunnloven § 2. Abort er en kriminell praksis som er fullstendig uforenlig med Bibel og kristendom.
3. SPØRSMÅL: Hvorfor argumenterer dere med Bibelen når ikke alle tror på den?
SVAR: Om du tror på Bibelen er helt uvesentlig i denne sammenheng. Det viktige spørsmålet er om Bibelen er Guds sanne ord eller ikke. Gud er suveren lovgiver og dommer.
4. SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg vite at Bibelen er pålitelig?
SVAR: Jesus har stått opp etter å ha vært død. Dette er beviset på at Menneskesønnen Jesus også er Guds veldige Sønn. Jesus garanterer for Bibelens pålitelighet og ufeilbarhet.
5. SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg vite at Jesus virkelig sto opp fra de døde og lever i dag?
SVAR: Dette er et historisk faktum som er uendelig mye bedre bevitnet enn noen annen historisk begivenhet fra den tiden.
SPØRSMÅL: Hvorfor skulle JEG tro på Jesu oppstandelse?
SVAR: Fordi du garantert ikke er i stand til å finne noen annen forklaring på hvor det ble av Jesus. Øyenvitnene og alle andre omstendigheter lar seg ganske enkelt ikke bortforklare!
6. SPØRSMÅL: Sier Bibelen noe om at et foster er et menneske?
SVAR: Ja, Jesus selv har vært et foster! Abort ville ha hindret menneskehetens frelse! Et foster kan bli fylt av den Hellige Ånd. Se Lukas evangelium 1,15. Et foster kan hoppe av fryd. Se Lukas evangelium 1,44. En meget interessant opplysningsfilm fra det for øvrig ukristelige ”National Geographics” som vi kan skaffe deg, bekrefter det siste. Se også Salme 139,16, Jeremia 1,5, Jesaia 13,18 og Galaterbrevet 1,15 i Bibelen.
7. SPØRSMÅL: Må ikke kvinnen selv få bestemme om hun skal bære fram barnet? Det er jo hennes kropp det gjelder.
SVAR: I en abort er flere mennesker involvert. Hoved-personen er barnet selv, som slett ikke en del av morens kropp. Dessuten har barnet alltid en far. Gud har gitt faren rett og plikt til å beskytte og ha omsorg for barnet. Resten av familien og samfunnet for øvrig blir også berørt. Ved en abort blir en eller flere personer mordere som gjør seg skyldige til evig fortapelse hvis de ikke omveder seg. En abort er altså ingen kvinnelig privatsak. En kvinne som frivillig ligger med en mann tar på seg et evig ansvar som hun ikke kan løpe fra.
8. SPØRSMÅL: Men hva hvis graviditeten er et resultat av en voldtekt?
SVAR: Hvis noen skal dø i forbindelse med en voldtekt, så må det være voldtektsforbryteren. Så lenge vi ikke har dødsstraff for voldtektsforbrytere, følger det av enkel logikk og rettferdighetstenkning at heller ikke barnet skal dø. 5 Mosebok 24, 16: Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld. Enhver skal dø for sin egen synd. I stedet for å drepe barnet, får man heller adoptere det bort etter at det er født. Mange ektepar står i kø for å adoptere barn, Barna vil i de aller fleste tilfelle få en minst like god oppvekst som andre barn. Vi forstår inderlig godt at det er forferdelig tungt for en mor å bære fram et slikt barn! Det kan også være grovt krenkende for andre involverte som for eksempel ektemann eller kjæreste. Men her i livet er det ofte slik at enkelte mennesker må lide mer enn andre. For øvrig resulterer voldtekt meget sjelden i graviditet. Kyndige personer anslo antallet i 2005 til under 10.
9. SPØRSMÅL: Hva med en jentunge som er blitt gravid?
SVAR: I likhet med voldtekt, er dette en meget tragisk situasjon. Mange slike situasjoner kunne ha vært unngått dersom kristne normer for menneskelig atferd hadde fått råde i større grad. De som ivrer mest for abort er ofte de samme menneskene som agiterer mest for et løssluppent seksualliv. Seksuallivet hører bare hjemme i et livslangt ekteskap mellom én mann og én kvinne. Ei jente som blir gravid, er vel også så utviklet at hun til nød kan bære fram barnet under kyndig medisinsk veiledning og føde det, eventuelt ved keisersnitt. Deretter kan det være aktuelt å adoptere barnet bort.
10. SPØRSMÅL: Det er mange foreldre som ikke er skikket til å få barn. Er det ikke da bedre med abort?
SVAR: Abort er aldri noen løsning på noe problem av den enkle grunn at Gud har sagt: Du skal ikke slå i hjel. Vi bør heller, på forskjellige måter, forsøke å hjelpe dem som har det vanskelig. Omgivelsenes vurdering av hvilke ektepar som er skikket til å få barn blir for øvrig ofte gjort til skamme. Det finnes det mange eksempler på.
11. SPØRSMÅL: Skal kvinner få ødelagt helse, økonomi og karrieremuligheter på grunn av en graviditet?
SVAR: De fleste kvinner har et kall fra Gud til å gifte seg og føde barn mens de er unge. Økonomi og karriere er det primært ektemannen som skal være opptatt av mens ektefellene er unge. Se Titus 2, 4-5 og 1. Mosebok 9,1 i Bibelen.
Graviditet er en stor påkjenning, og kan være en alvorlig utfordring for en kvinnes helse. Men det ligger også en stor velsignelse i dette. Se 1. Timoteus 2, 15. En god ektemann hjelper sin kone i denne vanskelige perioden. Bønn er spesielt viktig i et vanskelig svangerskap. Se 1. Johannes 3, 21-22.
12. SPØRSMÅL: Hva med fostre som har alvorlige misdannelser. Er det ikke bedre at disse får slippe å bli født enn at de skal lide et helt liv?
SVAR: Gud har et langt videre perspektiv enn vi har. Vi er opptatt av tiden. Han regner også med evigheten i sine planer. Det som skjer her i tiden har betydning for menneskers evige frelse. Gud måler også menneskers verdi på en annen måte enn vi gjør. Vi måler etter prestasjoner og vellykkethet. Herren ser på hjertet. Et barn som er fullstendig mislykket i menneskers øyne, og som kan synes å være bare til belastning for seg selv og andre, kan inngå i Guds planer på en måte som vi ikke forstår. Det er Gud som gir livet. Han er også den eneste som har rett til å ta det.

LIVET ER DET VIKTIGSTE I LIVET! STEM DERFOR ABORT-MOTSTANDERNE! DET ENESTE PARTIET SOM IKKE ER VILLIG TIL Å MEDVIRKE TIL BARNEDRAP!
___________________________________________________
Fra det politiske partiet Abort-motstanderne
Adresse: Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad
Hjemmeside: www.abort.no
Bankkonto: 05396221464
Formann: Ludvig Nessa, telefon 90661001, e-post lnessa@online.no
Generalsekretær: Ivar Kristianslund, telefon 90957002, e-post ivar-kr@online.no
Ta gjerne kontakt med oss. Vi skaffer mer opplysningsmateriale og trenger flere medarbeidere.


Tirsdag, August 25, 2009

ARTIKKELSAMLING OM KRISTENDOM OG POLITIKK
Klikk på "Litteratur" i spalten til venstre i skjermbildet. Da får du opp en samling på 34 artikler. Her er temaet "kristendom og politikk" behandlet ut fra det syn at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Derfor er det mye som ikke stemmer med vanlig "KrF-tankegang". Artikkelsamlingen er også tilgjengelig i et trykt hefte.


Kristianslund taler på Fossnes i Vestfold søndag 30. august 2009 kl 1100
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm Prosti) v/ sokneprest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste på Bibelskolen på Fossnes, 3160 Stokke førstkommende søndag, 13. søndag etter pinse. Ivar Kristianslund forretter og preker. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!


HVEM BØR REPRESENTERE ØSTFOLD?
Nils-Petter Enstad har skrevet i flere Østfoldaviser nylig at en stemme på Abort-motstanderne i realiteten er en stemme til de rødgrønne. Det er vanlig at større partier serverer slikt udemokratisk tøv for å skremme. Men tenkende velgere forstår at KrF har gitt opp håpet om å oppheve Abortloven og å reversere ekteskapslovgivningen. For partiet stiller ikke krav om dette til sine mulige regjeringspartnere, til tross for at de stiller andre krav!

Det er viktig om et parti er rødt eller blått eller noe i mellom. Men det er uendelig mye viktigere om et parti er dødens parti eller livets parti. Dødens partier mener at uskyldige fostre skal kunne drepes før de får uttale seg, og at offentlige midler skal brukes til å finansiere drapene. Livets parti vil at alle ufødte barn skal få leve og bestemme over sin egen kropp. Den viktigste begrunnelsen er at menneskelivet er skapt av Gud selv i Guds bilde. Det er både usant og uten vitenskapelig belegg å påstå at mennesket er et dyr!

Det er et ugjendrivelig faktum at alle som stemmer på noe annet parti enn Abort-motstanderne medvirker til å ta livet av uskyldige fostre. Derfor kan man med full sannhet si at enhver stemme på noe annet parti enn Abort-motstanderne er en stemme for å drepe uskyldige barn. Både KrF og Kristent Samlingsparti er meget ivrige etter å komme i regjeringsposisjon. Og de har ikke tatt noe forbehold om at de ikke vil administrere barnedrap. KrF har en blodig fortid i så henseende. Heller ikke har noe parti utenom Abort-motstanderne tatt forbehold om at den perverse ekteskapslovgivningen må reverseres. Det burde gi velgerne noe å tenke på!

Bibelen sier klart: Du skal ikke slå i hjel! Mordere skal ikke arve Guds rike. Det skal heller ikke menn som ligger med menn. Derfor er det Abort-motstanderne som alle bør stemme på, og som bør representere Østfold! De andre partiene har greid å ta livet av bortimot en halv million nordmenn. Er det slike politikere vi ønsker å ha på stortinget? Det hjelper ikke at de gjør mye bra når de bommer totalt på hovedsakene!

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne


Fredag, August 14, 2009

Ivar Kristianslund preker i Fredrikstad søndag 16. august 2009 kl 1100
Den norske kirke i eksil (tidligere kalt Strandebarm prosti) ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 11. søndag etter pinse, 16. august 2009 klokken 1100. Ludvig Nessa forretter og Ivar Kristianslund preker. Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og kinoen Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien som krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien. Du er hjertelig velkommen! Gudstjenesten kan også følges direkte på internett på www.kirken.com.


KRISTENDOM OG PARTIPOLITIKK
Kan og bør en kristen være medlem av et politisk parti? Salme 1 synes å gi et svar:
Sal 1,1-2: ”Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.” (Se også 2 Mos 23,1-2; Ef 5,7; Ordsp 4,14; Ordsp 1,10-11; Sal 26,4; 2 Kor 6,14; Ef 5,11 og Mi 7,2-3.)

La oss først betrakte Ap, Høyre, Venstre, Sp og SV. Alle disse partiene har vært med på å vedta Abortloven og den ugudelige ekteskapslovgivningen. De er også ansvarlige for mange andre ugudelige lover og tiltak. Ut fra bibelstedene ovenfor kan jeg ikke forstå at det er mulig å være medlem av, eller å stemme på et av disse partiene uten å synde.

Hva så med FrP? Partiet er bedre enn de førnevnte vedrørende ekteskapslovgivningen og Israel. Men det er verre enn de andre ved at partiet ikke bare vil drepe ufødte, men også fødte. Konklusjonen må derfor bli den samme som for de førnevnte partiene.

Så har vi KrF. Partiet skal ha ros og takk for at det har stemt mot Abortloven og den ugudelige ekteskapslovgivningen. Mye annet positivt, som for eksempel den restriktive holdningen til bioteknologi, kunne også nevnes. Men KrF er direkte på kollisjonskurs mot Bibelen på flere områder. Det er ikke til å undres over. Navnet til tross, så definerer ikke KrF seg som et kristelig parti. I så fall måtte jo partiet ha erklært Bibelen som Guds ufeilbarlige ord og som partiets bindende basis. Men KrF’s basis kommer til uttrykk på følgende måte i partiprogrammet: ”KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.”

Så vidt jeg kan se er Bibelen nevnt bare én gang i programmet, og da på følgende måte:
”Våre ideologiske prinsipper som er styrende for den praktiske politikken, utarbeider vi fra de tre grunnverdiene våre; menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, som kommer til uttrykk i Bibelen.”

Konklusjonen blir at KrF bare i meget begrenset grad føler seg bundet av Bibelen. Dette burde kristne velgere merke seg! KrF synes heller ikke å regne med at Gud kan gripe inn i politikken, slik som han vitterlig gjør mange ganger i følge Bibelen. I praktisk politikk kommer KrF’s ukristelighet til uttrykk på mange forskjellige måter. La meg bare kort nevne tre ting: KrF har ført en ugudelig og grunnlovsstridig kirkepolitikk med avsettelse av bibeltro prester. Partiet er med på å forføre norske barn ved å godta en løgnaktig undervisning. Enda verre er det at KrF har sittet i regjering og har hatt både statsministeren og helseministeren uten å stanse fosterdrapene på norske sykehus. Den store politikeren og profeten Daniel ville ha taklet en slik situasjon på en helt annen måte! Han regnet med Herren i en tilsynelatende håpløs situasjon, og vant en stor seier. Les Daniels bok, kap. 6!

Følgende fakta lar seg ikke tilbakevise ved en ærlig vurdering: Partiene på stortinget driver alle med en kriminell praksis fordi de bryter både Grunnloven, naturretten, menneskerettighetene og Guds lov bl.a. ved å drepe uskyldige barn. Mennesker som er medlemmer av disse partiene, eller som stemmer på dem, er medskyldige. Enten du liker det eller ei: I et demokrati faller hovedansvaret for den politikken som føres til syvende og sist på de stemmeberettigede. Det nytter ikke å skylde bare på lederne. Det nytter heller ikke, som KrF-ledere gjør, å si at man er motstander av fosterdrap, når man faktisk er med på å utføre drapene!

Etter 2. verdenskrig hadde vi et landsvikoppgjør og straffeforfølgelse av personer som støttet partiet Nasjonal Samling. Mange ville ha nytte av å studere dette landsvikoppgjøret og å trekke paralleller til dagens partier på stortinget. Antall drepte nordmenn på grunn av krigen i 1940-45 er anslått til 10-12 000, altså ca 2000-2400 per år. Antall drepte på grunn av Abortloven er ca. 15000 per år eller grovt regnet en halv million siden Abortloven ble innført. Og dette er mennesker som aldri har gjort en katt fortred!

KrF’s leder sørget i sin tid for at det ble oppnevnt en verdikommisjon. Kanskje han burde ha oppnevnt en sannhetskommisjon. Sør-Afrikas sannhetskommisjon hadde til formål å avdekke sannheten om landets blodige fortid. Sannheten om det gigantiske norske folkemordet og følgene av dette er aldri blitt avdekket. Propagandaen som ble brukt av norske politikere for å få vedtatt Abortloven var en like grov fordreining av sannheten som nazipropagandaen.

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


Onsdag, August 12, 2009

GROV OG BEVISST LØGN OM ISRAEL I NRK
Olav Andreas Dovland, Cand. Theol.
tidligere sjømannsprest, visekonsul, sokneprest
Østlia 8, 1592 Våler

Til NRK Dagsrevyen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
0340 Oslo
Våler, 7.8.2009

Nyhetsmelding 5.8.2009 – Et ytterst dårlig håndverk
I 1876 kjøpte en sefardisk-jødisk organisasjon en rekke tomter i bydelen Sheik Jarrah i Nord-Jerusalem. Kjøpet ble tinglyst og skjøtet er like rettsgyldig i dag som det var den gang. Da arabernes krig mot Israel startet i 1948 ble samtlige jødiske familier i Øst- og Nord-Jerusalem jaget fra hus og heim – også de som hadde kjøpt seg hus og bodde i Sheik Jarrah.
Israels Høyesterett har stadfestet kjøpekontrakten og tinglysningen. ”Salg og kjøp” i 1876 ble godkjent av de ottomanske styresmaktene. Den jordanske okkupasjonsmakten fra 1948 bestemte imidlertid at to Palestina-arabiske flyktningefamilier, Hanoun og Gawi, skulle få borett i huset det gjelder – mot en symbolsk husleie. Etter tre år sluttet de to familiene å betale husleien. Senere har de bodd 58 år gratis i den jødisk eide boligen som ble ulovlig konfiskert av okkupasjonsmyndigheten etter angrepskrigen mot Israel i 1948.
NRK sover ikke i timen. NRK er svært påpasselig med å påtale det som overgrep når jøder hevder sine faktiske og dokumenterte rettigheter, men nevner ikke med et ord at arabere begår slike overgrep som NRK anklager jøder for å begå. NRK bedriver derfor ikke kunnskapsløs nyhetsformidling, som enkelte kanskje tror, men overlagt rasediskriminering, som formelt er forbudt etter norsk lov. Det blir dramatisk når NRK serverer løgn sammen med partisk og diskriminerende synsing, og motparten overhode ikke kommer til orde. Det forventes at NRK forstår det
Men sannheten har trange kår i NRK. Det vet vi som husker NRK under krigen, og som legger merke til at mye etter hvert er blitt ved det samme. Den gang var det i hvert fall lange pauser mellom propagandainnslagene. Da sendte NRK sitt velkjente pausesignal som lytterne satte følgende tekst til: ”No skal vi til å juge litt igjen.” NRK bør vurdere å gjeninnføre pausesignalet foran Dagsrevyen.
Det som foregår i NRK er så simpelt at det er vanskelig å finne adjektiver for å beskrive det. Har da ikke NRK noen standard for yrkesstolt og respektfullt utført arbeid? Er det virkelig ingen i NRK-systemet som begriper at tilsvarsretten er særlig viktig for å verne om demokratiske verdier? Vil NRK fortelle hvilke stater i Midtøsten som representerer og praktiserer demokratiske idealer? NRK manipulerer med tilsvarsretten i åpenbart diskriminerende hensikt. Nyhetsmeldingen har fullstendig sklidd ut i antisemittisk propaganda. Dette er skammelig. Det som serveres er journalistisk uten saklig og faglig dekning. Det er profesjonelt utført fusk! Det er forsettlig ubalansert og bevisst løgnaktig!
Ingen i NRK Dagsrevyen synes å vite at det ikke finnes noe annet Palestina, enn det området som Folkeforbundet i 1922 erklærte som ”nasjonalhjem for det jødiske folk.”. Det burde høre til ”barnelærdommen” at NRK Dagsrevyens folk, journalister, redaktører skal kjenne historien og semantikken vedrørende Palestina-begrepet. Den arabiske historiker, professor Philip K. Hitti, uttalte under ed for The Anglo-American Committee of Inquiry i 1946: “Sir, det finnes ikke noe Palestina i arabisk historie, absolutt ikke.” (Bar-Illan, Eye on the Media, s. 166.)
Palestina-araberen som sammen med familien sover på gaten utenfor ”sitt eget hus” lyver. Om han selv kjenner sannheten vet jeg ikke. Selvsagt får han hele verdens sympati når han forteller at ”dette er mitt hus,” og at ”jødene har stjålet huset mitt.” Verden vil bedras, heter det, og NRK Dagsrevyen går langt i å bedra det norske folk med diskriminerende propaganda.
Huset ble stjålet fra jødiske eiere i 1948. Eierne før 1948 har hele tiden vært de juridiske eierne av huset! Jordanske okkupanter konfiskerte jødiske boligområder i Sheik Latrah og flyttet arabiske familier inn. Israelsk Høyesterett påla familiene Hanoun og Gawi å flytte ut av huset! Og høyesteretten ga klarsignal for eventuell utkastelse. Norsk Høyesterett ville ha måttet felle nøyaktig tilsvarende dom, men dette fortier NRK. Jeg tror faktisk at NRKs ledelse og journalister ikke er interessert i å formidle sannheten. Forholder det seg slik, er det en meget alvorlig sak som bør følges opp!
DagenMagazinets leder 4.8. skriver: ”Men slike opplyninger slipper neppe gjennom sensuren hos NRK Dagsrevyen.” Det er bunnmål og lavmål av rasediskriminerende propaganda NRK Dagsrevyen presterer i dette tilfellet! NRK kan ikke skjule seg bak det forhold at vår utenriksminister Jonas Gahr Støre også velger å slå politisk mynt i valgkampen på det tiltakende jødehatet som mediene er med på å skape.

Med hilsen
Olav Andreas Dovland

Gjenpart: Kringkastingsrådet, Direktør Hans-Tore Bjerkaas


AMUNISJON TIL VALGKAMPEN ! !
Klikk på "Litteratur" i spalten til venstre i skjermbildet. Da får du opp en artikkelsamling på hele 34 artikler som ble samlet 12. august 2009. Her finner du massevis av gode argumenter for Abort-motstandernes politikk. Artiklene er gruppert under 10 forskjellige hovedoverskrifter. Du finner også en innholdsfortegnelse, så det er lett å finne fram til det som du er interessert i. Én av artiklene er en liten "håndbok" med spørsmål og svar som er meget aktuelle for abort-motstandere. Lykke til med valgkampen! Luk 1,37: "FOR INGENTING ER UMULIG FOR GUD."


Tirsdag, August 11, 2009

NARKOTIKA OG KRISTENDOMSUNDERVISNING
Enhver økonom vet at omsetningen av en vare ikke bare avhenger av tilbudet, men også av etterspørselen. Norske myndigheter setter inn ressurser for å stanse tilbudet av narkotika. Innsatsen er nyttig, og burde økes betraktelig. Men hvorfor gjør man ikke noe effektivt med etterspørselen? Mennesker som tror at Jesus Kristus er veien, sannheten og livet er dårlige narkotikakunder. Den beste innsatsen mot narkotikahandel er derfor å lære barn og unge om Jesus. Da får man også alle andre fordeler med på kjøpet. Norske ungdommer blir løgnaktig fortalt at de er dyr. Derfor oppfører de seg av og til som dyr. Sannheten er at de er skapt i Guds bilde til et meningsfylt liv.

Norske myndigheter lever i en drømmeverden. De vil ikke bøye seg for historiske fakta. Det er et historisk faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde. Dette er beviset for at han er Guds veldige sønn. Jesus garanterer for Bibelen som dermed er vår beste veiledning. Religionene og humanetikken er villfarelser som ikke frelser noen, men fører dem i fortapelsen. Myndighetene tror visst at all makt ligger i stortingssalen og at det ikke finnes verken noen Gud eller noen djevel. Da kan Djevelen herje fritt – og sjokket blir ubeskrivelig på dommens dag! Den største ulykken som har hendt i Norges historie er at myndighetene har bestemt seg for å forsøke å kaste kristendommen over bord.

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


UNDERKUEDE MENN
Flertallet av norske fedre finner seg i at staten dreper barna deres! Staten lønner leiemorderne bl.a. ved å bruke fedrenes skattepenger! Det er vanlig at norske menn avtjener verneplikt i Forsvaret. Hva skal de forsvare? Et godt spørsmål! Barna sine får de i hvert fall ikke lov til å forsvare! Barna skal drepes hvis mor ønsker det. Men hva er vitsen med å forsvare landet hvis staten i mellomtiden dreper barnet ditt? Burde du ikke heller ha vært hjemme for å forsvare ditt eget barn? Er det rart at mange menn får problemer av forskjellige slag, og at noen til og med gjør det feilgrepet å ta sitt eget liv?

Jeg har vanskelig for å forestille meg noe mer underkuet og ynkelig enn en norsk mann som stemmer på et av stortingspartiene. I virkeligheten skriver han under på at hans uskyldige barn skal kunne drepes av staten uten noen form for lov og dom. Stakkars mann!

Nei, gutter! Nå må dere begynne å bruke hodet og hjertet. Ingen har rett til å drepe ditt barn! Du har rett og plikt til å forsvare ditt forsvarsløse barn! Stem ABORT-MOTSTANDERNE. Det er en protest som ikke er til å misforstå!

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com