INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
August 2006

Torsdag, August 17, 2006

Kristianslund taler i Skien søndag den 20. august kl. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Dag bondeheim og kaffestove i Skien førstkommende søndag. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Ved pianoet: Ingeborg Bryn. Stedet ligger sentralt i Skien i Prinsessegaten.
Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.
Alle er hjertelig velkommen i Jesu navn!

LESETEKST, Jes 5,1-7:
Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. 2 Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakttårn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. 3 Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn: Døm mellom meg og min vingård! 4 Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle bære gode? 5 Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård: Jeg vil ta bort gjerdet, så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren, så den blir nedtråkket. 6 Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den. 7 For Herrens, hærskarenes Guds vingård er Israels hus. Og Judas menn er hans kjæreste plantning. Han ventet rett, men se, der er blodsutgytelse. Han ventet rettferdighet, men se, der er skrik.

LESETEKST, Rom 11,25-32:
For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. 26 Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. 27 Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. 28 Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 30 Dere var jo en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har nå de vært ulydige, men ved den miskunn dere har fått, skal også de få miskunn. 32 For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle.

PREKENTEKST, Joh 6,66-69:
Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. 67 Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort? 68 Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du er Guds Hellige!


Lørdag, August 12, 2006

Klipp fra www.dagen.no: Nei til publisering av abortartikkler
Nei til publisering av abortartikkler

Psykiater Anne Nordal Broen har påvist at provosert abort kan gi psykiske ettervirkninger. Men Tidsskrift for Den norske lægeforening sier nei til å publisere hennes forskningsresultater.

Av Ove Eikje


– Jeg er overrasket over dette avslaget, fordi det er lite kunnskap og forskning på dette feltet. Derfor trodde jeg at tidsskriftet med glede ville publisere disse to artiklene, sier Anne Nordal Broen til Dagen. Og hun legger til:

– Jeg er også forbauset over at de grunngir avslaget med at artiklene ikke holder faglig mål, når mye større tidsskrifter i utlandet har trykket dem.

Men ingen kan tvinge et tidsskrift, for de kan fritt bestemme hva de vil publisere. Likevel stusser jeg når de ikke en gang vil sende mine artikler til anonym faglig vurdering. Dette er vanlig å gjøre når en artikkel blir sendt til et medisinsk tidsskrift med forespørsel om å bli publisert.

Doktorgrad
Anne Nordal Broen tok sin doktorgrad på ettervirkninger etter abort, der hun sammenligner resultatene hos kvinner med spontanabort og provosert abort. Hun disputerte ved Universitetet i Oslo i januar i år.

– Dette er den første norske undersøkelsen om ettervirkninger etter spontanabort, og den hittil største norske undersøkelsen om ettervirkninger etter provosert abort. Da skulle man tro at det ville være stor interesse for resultatene, sier Broen.

Hun gjorde sine undersøkelser ved Sykehuset Buskerud blant 120 kvinner i perioden 1998 - 2004, der 40 hadde opplevd spontanabort og 80 provosert abort.

– Disse ble fulgt opp gjennom fem år, med gjentatte intervjuer og utfylling av anerkjente psykologiske testskjemaer.

Det er sjelden med så lang oppfølging på verdensbasis i forskning av de som har vært gjennom en abort. Studien har resultert i fire artikler publisert i internasjonale tidsskrifter, og resultatene har vakt oppsikt, forteller Anne Nordal Broen.

Hun nevner at flere medier rundt i verden har presentert hennes undersøkelse, blant annet aviser i USA, Storbritannia, Sverige, India, Kina, Iran, Spania og Tyskland.

Skygge over livet
– Hva har du funnet ut gjennom din forskning?

– De kvinnene som hadde gjennomgått en spontanabort hadde det vanskeligst den første tiden etterpå.
Men etter et halvt år har de kommet seg, og har i stor grad lagt aborten bak seg. Kvinner som tok provosert abort hadde det ikke så ille like etter inngrepet. Men 20 prosent av dem sliter med problemer flere år senere i form av psykiske lidelser. De orker ikke å tenke på, snakke om eller føle noe i forbindelse med abortinngrepet, og dette varer i årevis.

– De kan også føle skyld, og savn av barnet. Selv om de makter å fungere i samfunnet, ligger det som er skjedd som en skygge over livet og kan plage dem i hverdagen, forteller Anne Nordal Broen, som for tiden arbeider som lege på Modum Bad Nervesanatorium.

Avvist av redaksjon
Forskeren viser til at forsøk på å få publisere artikler basert på resultater fra denne studien er blitt fullstendig avvist av redaksjonen i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

– Begrunnelsen var at metode og analyser ikke holdt kvalitetsmessig mål for publisering.

De to manuskriptene ble ikke engang sendt ut for ekstern fagvurdering, opplyser Broen. Hun har sammen med sin hovedleder og medforfatter, professor Øivind Ekeberg, sendt en klage på avgjørelsen.

– Vi fremholdt at en sakkyndig doktorgradskomité og fire internasjonale tidsskrifter hadde godkjent metodikk og analyser.

Vi mente at manuskriptene i det minste burde bli sendt til ekstern fagvurdering. Men vi fikk nytt avslag. Redaksjonen mente at det ikke hadde noen hensikt å sende artiklene til slik vurdering, siden det ikke ville få noen konsekvenser likevel, opplyser Anne Nordal Broen.

Publisert 10.08.2006


Ansvarlig redaktør: Odd Sverre Hove
E-post: redaksjonen@dagen.no
Adresse: Postboks 2394, Solheimsviken, 5824 Bergen
Tlf. 55 55 97 00