INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
August 2005

Onsdag, August 31, 2005

HVA VIL BERGE? - Av Oddvar Berge
Gunnar Arntsen stiller i GA 300805 hr.Berge noen politiske spørsmål som han ønsker svar på før han er villig til å sende Berge på tinget.
Berge vet hva han vil, men hva Arntsen vil er jeg ikke alltid like sikker på. De som kjenner meg og vet hva jeg står for vil nok tenke at jeg sikkert kan bli enig med hr. Arntsen også i mange av de saker han tar opp når den tid en gang måtte komme.
Nå er vår valgstrategi i denne omgang slik at vi setter all fokus på kun en sak, nemlig opphevelse av abortloven.
Dette av den enkle grunn at hvis vi fortsetter å ha lover som tillater oss å ta livet av hverandre, så tar det ikke lang tid før vi ikke trenger stille hverandre politiske spørsmål i det hele tatt. Så alvorlig er vår situasjon at vi undergraver oss selv som folk og er snart i lommene på andre. Våre barn og barnebarn er en utrydningstruet gruppe mennesker, slik andre grupper mennesker har vært utrydningstruet tidligere. Fedre og bestefedre er i ulovs form nektet å blande seg opp i denne sak. Her gjelder ingen likestillingslov. På usaklig propaganda er uloven presset gjennom. Fordi denne usaklige løgnpropaganda er grundig dokumentert og avslørt gjennom bilder og film fra fosterbarnets utvikling og den slagmark barn under tolv uker er lyst fredløs på, er det umiddelbart påtrengende å kreve denne lov opp til ny behandling. Det norske folk er bedradd og ført bak lyset av politiske mennesker som opplagt burde vite bedre enn hva de her har gitt uttrykk for.
Kommer denne ene saken på plass, vil mange andre saker justere seg inn av seg selv. Bruk derfor Abortmotstandernes stemmeseddel ved valget.
Og NB:
Også om du forhåndsstemmer, kontroller at lista ligger utlagt. Vi har nemlig fått meldinger om at listen ikke er lagt ut i alle valglokaler. De ansvarlige skal derfor herved minnes på at de er pliktige til å sørge for at alle godkjente lister ligger ute slik at velgerne ser dem og ikke har problemer med å finne dem.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder


Skriv mot abortloven på nettet!
Det er viktig at så mange som mulig engasjerer seg mot abortloven. E måte å gjøre dette på er å delta i diskusjoner på nettet, f.eks. i Aftenposten. Her er en link du kan gå inn på for å komme i gang:
http://debatt.aftenposten.no/Thread.asp?GroupID=8&Group=Norsk%20politikk.


ABORT-MOTSTANDERNES LISTE VAR IKKE TILGJENGELIG!
Abort-motstanderne stiller lister til stortingsvalget i 7 fylker, deriblant Rogaland. Valgstyret plikter å sørge for at alle godkjente stortingslister er tilgjengelige i stemmelokalet når velgerne skal stemme. I Lund kommune i Rogaland har ikke Abort-motstandernes liste vært tilgjengelig. Valgstyret i kommunen oppdaget og rettet feilen i går.

Lederen av Valgstyret, Tor Inge Moi, innrømmer feilen og beklager det inntrufne.
- Selvfølgelig skal listene være tilgjengelige heretter, sier han.

Listetoppen på Abort-motstandernes liste, Ludvig Nessa ser meget alvorlig på saken.
- Vi er klar over at det finnes personer som motarbeider oss, men det burde være en selvfølge at de demokratiske spillereglene følges, sier han. Vi skal se nærmere på saken. Det kan bli aktuelt å klage på valget og forlange omvalg.

Ivar Kristianslund


Dagens bibelord
Sal 113, 1-9:
1 Halleluja! Lovsyng, dere Herrens tjenere, pris Herrens navn!
[134: 1. 135: 1.]
2 Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid!
[115: 18. 145: 21. Dan 2: 20.]
3 Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet.
[50: 1. Mal 1: 11.]
4 Herren er opphøyet over alle folk, over himmelen er hans herlighet.
[57: 12. 97: 9. 99: 2. 148: 13.]
5 Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt,
[103: 19. 2M 15: 11.]
6 han som ser så dypt ned, i himmelen og på jorden?
[138: 6. Jes 57: 15.]
7 Han som reiser den ringe av støvet, og løfter den fattige fra søppelhaugen
[107: 41. 1Sam 2: 8. Luk 1: 52.]
8 for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster.
[Job 36: 7.]
9 Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn! Halleluja!
[1M 21: 2. 1Sam 1: 20. 2: 5. Jes 54: 1. Luk 1: 57. Gal 4: 27.]


Tirsdag, August 30, 2005

Dagens bibelord
Fil 4, 4-9:
4 Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!
[2: 18. 3: 1. Sal 32: 11. 2Kor 13: 11. 1Tess 5: 16.]
5 La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren er nær!
[Heb 10: 37. Jak 5: 8. Åp 3: 11. 22: 7, 12, 20.]
6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.
[Matt 6: 25, 31. 1Pet 5: 7.]
7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
[Joh 14: 27. Kol 3: 15.]
8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd - gi akt på det!
[Rom 13: 13.]
9 Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.
[3: 17. Rom 15: 33. 1Tess 4: 1. 2Tess 3: 16.]


Søndag, August 28, 2005

KRISTIANSLUND PÅ KANAL 24!
Ivar Kristianslund deltar for Abort-motstanderne i et direkte sendt program på kanal 24 i morgen, mandag 29. august, klokken 12 om formiddagen.


Lørdag, August 27, 2005

Ivar Kristianslund preker på TV-gudstjenesten på Visjon Norge i morgen, søndag, klokken 13.30
Prekenteksten handler om Den barmhjertige samaritan. Predikanten tar utgangspunkt i de ufødte barna som faller blandt røvere i våre dager.


IKKE STEM TAKTISK, TIL FORDEL FOR DIN ORGANISASJON ELLER MENIGHET!
Barna pines i hjel, uansett om det er Bondevik eller Stoltenberg som leder regjeringen som hjelper og lønner sykehusmorderne! FrP og Kystpartiet godtar også barnedrapene! Stem på ABORT-MOTSTANDERNES LISTE! For din samvittighets skyld! Herren har sagt: ”Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde!” Hebr 10, 30. Trenger du stemmeseddel, info eller gratis opplysningsfilm om abort? Se www.abort.no, www.ikrist.com, eller ring 69314510 eller 90957002. E-post: ivar-kr@online.no. Gavekonto: 0539 3457513. Adr. Kapellstien 2, 1604 Fr-stad.


OM SHARIAHVERDAG OG SENTERPARTIET - Av Olav Andreas Dovland
Mange vil på Stortinget. Noen kommer, og noen går. På slutten av forrige året skrev jeg til samtlige partier på Stortinget og gjorde oppmerksom på at det tidligere er blitt delt ut ferdigkumulerte stemmesedler ved moskeer. Jeg antok at denne praksisen kunne være tvilsom, endog ulovlig. Den skaper fart på islamiseringen av landet vårt.

Jeg fikk svar tilbake fra Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet. Det er grunn til å se litt på svaret fra Senterpartiet. For sammenhengens skyld refererer jeg noen linjer fra mitt brev. (24.8.2004.) ”Enhver stemmende kvinne og mann vet hvordan kumulering virker. Brentford, en middels stor by i England har nå muslimsk flertall i bystyret. Utviklingen går meget hurtig. Det fortelles at utviklingen i Oslo er urovekkende. Den demografiske situasjonen i Norge er så alvorlig at om få tiår kan vi ha mistet kontrollen. Shariahelvete er da deres og mine barnebarns framtid! Vi holder på å bli tatt på senga.”

Politisk rådgiver i Senterpartiet svarte bl.a. følgende den 24. august: ”Når det gjelder dine hentydninger om at Norge er i ferd med, eller i fremtiden vil bli overtatt av muslimer som vil innføre sharialovgivning i Norge er dette fullstendig grunnløse og usmaklige påstander som jeg vil ta sterk avstand fra.” Avvisningen betrakter jeg for sterk og vettløs prat.

Jeg skrev så til Senterpartiets formann, Åslaug Haga, og ba om bekreftelse på om politisk rådgiver Ole Morten Gevings svar til meg er uttrykk for partiets syn.

Åslaug Haga svarte følgende i brev 11. desemper 2004: ”Vi har ikke noe å tilføye utover det svar rådgiver Ole Morten Geving tidligere har gitt.”

Jeg synes det er verdt å merke seg Senterpartiets holdning til den alvorlige utvikling vi ser i Norge, Norden og Europa i dag. Uttalelsen bekrefter at Åslaug Haga og Ole Morten Geving ikke har skjønt hva islam og imamene vil med Norge og nasjonene.

Jeg siterer Ibrahim: ”/…/ Islams framtid i detta vårt land Tyskland, där vi er födda och uppvuxna, vi som kan språket och känner til manniskornas mentalitet…Jag tror inte att det er omöjligt att en förbundskansler år 2020 är en muslim. Detta land är vårt land och det är vår plikt att förandra det i positiv riktning. Med hjalp av Allah skal vi göra det til vårt paradis på jorden och då vi alla är förenade i islamisk umma…(islamsk samfunn) ställa oss til förfogande för hela mänskligheten. På flera håll i islamistiska kretsar talas om den realistiska möjligheten av ett ”Kalifat Tyskland” som sedan ska sprida sig över hela världen.”

Politikere, og ledere på alle nivåer, som overser islamiseringens skremmende resultater, er allerede en sikkerhetsrisiko for vårt demokrati.

Med Ole Morten Gevings syn, og formann Åslaug Hagas bekreftelse, er Senterpartiet er etter min mening i ferd med å gjøre de samme politiske tabbene som Bondepartiet gjorde for en god del tiår siden. Når skal Europa forstå at islam, les imamer, er demokratiets fiender. Islams mål er å rasere de vantro nasjoner – ett for ett!

Olav Andreas Dovland
pensjonert sokneprest
Østlia 8
1592 Våler.


Dagens bibelord
1 Tess 1, 2-10:
2 Vi takker alltid Gud for dere alle når vi minnes dere i våre bønner.
[Rom 1: 9. Fil 1: 3, 4. Kol 1: 3. 2Tess 1: 3. Filem 4.]
3 Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars ansikt.
[1: 10. 1Kor 13: 13. Ef 1: 15. Heb 6: 10. Åp 2: 2.]
4 Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud.
[2Tess 2: 13.]
5 For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn.
[Rom 15: 19. 1Kor 2: 5. 4: 20.]
6 Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, idet dere tok imot Ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd.
[2: 2. Apg 11: 1. 17: 5-10. 1Kor 4: 16. 1Pet 2: 21.]
7 Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia.
[4: 10. Rom 15: 26.]
8 For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det.
9 For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud,
[2: 1. Apg 14: 15. 26: 18. 1Kor 12: 2. Heb 9: 14.]
10 og vente på hans Sønn fra himlene - han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer.
[4: 15, 16. 5: 9. Matt 3: 7. Apg 1: 11. 2: 24. Rom 2: 5. Fil 3: 20. Åp 1: 7.]


Torsdag, August 25, 2005

DRAMATISKE AKSJONER? ELLER DRAMATISK FOLKEMORD I NORGE? - Av Ivar Kristianslund
I en lederartikkel, ”Virkemidler mot sin hensikt” 22.08.05, skriver Sarpsborg Arbeiderblad at det sniker seg inn en mistanke om at abort-motstanderen Ludvig Nessa elsker ”krigen” mer enn selve resultatet av den. Det var ikke pent sagt om en mann som har ofret alt for den saken han ”kriger” for.

SA skriver, ganske riktig, at et av virkemidlene for å få opphevet abortloven må være å skape avsky mot konsekvensene av abortlovgivningen. Men SA fortsetter: ”Skaper de avsky hos folk, tror ikke vi det er mot abortlovgivningen, men mot deres egen aksjonsform.” Her svikter SA’s vurderingsevne! Hva er verst i folks øyne? å begå et mord, eller å vise bilde av det? Men vi har forståelse for SA, siden avisen går i surr med hensyn til proporsjonene i saken. Avisen mener nemlig at det er en ”snever sak” å kjempe mot at norsk helsepersonell årlig piner i hjel et antall uskyldige barn som tilsvarer mellom en tredel og en firedel av Sarpsborgs samlede befolkning! Hvis det hadde vært en enkelt avismann som hadde blitt drept på den andre siden av kloden, ville vel saken ha stilt seg helt annerledes!

Lederartikkelen illustrerer det faktum at det ikke bare er ”mannen i gata” som trenger folkeopplysning, men også folk i avisredaksjonene. Abort-tilhengerne har tydeligvis satt spor etter seg med sin intense løgnpropaganda om at et foster bare er en slimklump og en del av morens kropp. Folket vil bedrages! Derfor trenger vi en profetrøst som Ludvig Nessa for å vekke folket!


KrF OG LIVET - Av Oddvar Berge
Fylkesordfører Oddvar Skaiaa ramser i GA 230805 opp en rekke saker som eksempel på at KrF er et japarti. Jeg skal bare fokusere på hans andre punkt og si at: Gid han hadde rett. Dessverre stiller han uten dekning for sin påstand. Derfor har Abortmotstanderne etter 25 års kamp valgt å stille egen liste og setter all fokus på kun denne ene sak. Skaiaa sier heller ikke at partiet er et betinget japarti.

OS sier at KrF sier ja til livet fra unnfangelse til en naturlig død. Til det er å si at mer sentrale KrFpolitikere enn Skaiaa både skriftlig og muntlig har gitt uttrykk for at den abortloven vi har i dag må vi leve med. Saken er bare at den loven dør vi av.

Høybråten har som helseminister dokumentert i brevs form støtte til dagens praksis. Partiet vil ikke utvide abortgrensen ut over 12 uker men vil heller ikke innskrenke den til dag null som tilsvarer unnfangelsesøyeblikket eller oppheve dagens abortlov.

Bondevik og Lilletun har vært de ansvarlige i avskjedigelse av troverdige tjenere som har gitt alt som talsmenn for barn under 12 uker uten rettsvern i vårt norske samfunn. Våre minste barn er lyst fredløse. Uten gyldig grunn og uten individuell lov og dom. Slikt kalles ellers massedrap.

KrF har vist seg rede til å administrere dagens praksis i regjeringsposisjon siden Tønsbergvedtaket i 1983 med KM Bondevik som pådriver. KrF er rett og slett uten troverdighet i dette mest livsavgjørende spørsmål og setter dermed Guds bud ut av kraft.
Partiet blir ikke mer troverdig – uansett hva OS sier eller hvor høyt han roper.

KrF leder an som medansvarlig i et norsk folkemord av dimensjoner. En befolkningsgruppe på Grimstads størrelse i antall drepes bestialsk på norske sykehus hvert år med lavmælt velsignelse fra KrF. Er du ennå i tvil om fakta så oppsøk vår mobile stand med dokumentariske bevis og film eller gå inn på nettet abort.no og ikrist.com.

Ingen av våre aktuelle regjeringskonstellasjoner vil endre på ovennevnte faktum. Gi derfor de rettsløse ufødte barna en talsmann. Bruk Abortmotstandernes liste den dagen du leverer din stemme.

Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder


Dagens bibelord
5 Mos 10, 12-19:
12 Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel,
[4: 29. 6: 5. Mika 6: 8.]
13 så du holder Herrens bud og hans lover som jeg byder deg i dag, for at det kan gå deg vel?
14 Se, himlenes himler, jorden og alt det som er på den, hører Herren din Gud til.
[1M 14: 19, 22. 1Kong 8: 27. Neh 9: 6.]
15 Men bare dine fedre har Herren lagt sin kjærlighet på, så han elsket dem. Og dere som er deres etterkommere, utvalgte han framfor alle andre folkeslag, slik som en kan se det på denne dag.
[4: 37. 7: 6, 8.]
16 Så omskjær da deres hjertes forhud, og vær ikke så hårdnakket!
[9: 6. 30: 6. Jer 4: 4.]
17 For Herren deres Gud, han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver,
[7: 21. 2Krøn 19: 7. Job 34: 19. Sal 89: 7, 9. 136: 2. Apg 10: 34. 1Tim 6: 15.]
18 som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær.
[Sal 68: 6.] 19
Derfor skal også dere elske den fremmede. Dere har selv vært fremmede i landet Egypt.
[2M 22: 21. 23: 9. 3M 19: 34.]


Onsdag, August 24, 2005

KOMMENTAR MED MANGE FORDOMMER, MEN FÅ FAKTA - Av Ivar Kristianslund
Ansvarlig redaktør Espen Normann (EN) gjør narr av Ludvig Nessa i en kommentar i Demokraten 19.08.05. EN sparer ikke på nedsettende uttrykk: ”Ynkelig og patetisk.” Skamfull og kvalm” ”Sirkus Nessa.” ”Hensynsløs og nådeløs person.” Helt uten medfølelse.” ”Jeg har ingen ting til overs for.” ”Hale av mørkemenn.” ”Måtte han brenne i helvete.”

Hva har Nessa gjort? Han har stilt som stortingskandidat og gitt ut valgmateriell med spesiell fokus på den saken han er mest opptatt av, nemlig abortloven. Posen med valgmateriell inneholder stemmeseddel og valgliste. Alt dette skulle være greit. Det som plager EN, er de to neste enhetene i posen: (1) en liten dukke, en modell av et foster på 10-12 uker. Ikke blodig, men en nydelig liten skapning som de fleste barn gladelig ville leke med. (2) Et lite bilde av et slikt foster etter at det er blitt drept på en pinefull måte av sykehuspersonell. Resultatet er en blodig liten haug med små nydelige armer og bein samt innvoller, osv. Her kan jeg forstå EN: Det er et syn til å gråte av!

Hvorfor gjør Nessa dette? Svar: Folkeopplysning! Han vil vise: (1) Et foster er et menneske. (2) Følgelig er abort mord og drap - en kriminell handling. Konklusjonen følger med logisk nødvendighet: Realiser Nessa’s politiske program! Opphev abortloven! Vi kan ikke fortsette å drepe 13 000 uskyldige barn årlig!

Stortinget freder store rovdyr. Gårder og bygder blir lagt øde. Men våre egne barn vil ikke Stortinget frede! Barna skal drepes brutalt og hensynsløst, i strid med Grunnloven! Barnløse foreldre står i kø for å adoptere. Men nei! Drep barna! ”Likestillingsamfunnet” sier til barnet: ”Du har Downs syndrom. Deg vil vi ikke ha!” Og til barnets far: ”Du har ikke noe å si, for du er bare en mann! Du har ikke lov til drepe en hoggorm. Men ditt barn skal vi drepe, selv om du protesterer!”

Av mangel på argumenter trekker EN inn spontanaborter som har like lite med provoserte aborter å gjøre som alderdomsdød har å gjøre med død for morderhånd. Det er skremmende at en ansvarlig redaktør i en norsk avis skal være så livredd for saklig folkeopplysning og ryddig debatt. Det synes heller ikke å bekymre ham at vi står i fare for å utrydde vår egen nasjon. Situasjonen minner meg om krigens dager, da man måtte være forsiktig med å si sannheten! Under slike forhold trenger vi en profetrøst som Ludvig Nessa!


SOKNEPREST SPORER AV - Av Oddvar Berge
Sokneprest Yngvar Langås i Fjære sporer helt av. Et KrFUmedlem hevder i Agderposten 220805 at kristne ikke kan stemme sosialistisk. Sokneprest Yngvar Langås i Fjære representerer Arbeiderpartiet og mener KrFUeren går for langt. Man må ikke gjøre evangeliet til lov sier Langås ifølge Agderposten. Men hvem gir Langås rett til å gjøre loven til evangelium? Å være kristen har ingen sammenheng med hvilket politisk standpunkt og ståsted man inntar fortsetter Langås. Sokneprest Langås opphever her for det første budene. Videre forkynner han ikke samklang mellom lære og liv men det motsatte. Langås bryter med luthersk lære og teologi.

Langås er i skarp kontrast til tidligere sokneprest i Fjære, Karl Torp. I sin bok om å være prest i Norge, utgitt på Ansgar Forlag, tar Torp Arbeiderpartiet kraftig fatt. Den aktuelle saken Torp engasjerte seg ut fra var nettopp abortsaken og sosialistenes intense kamp for å få den Grunnlovsstridige loven om selvstendig abort innført. En ulov som er innført på direkte svada og løgnpropaganda. Et foster under 12 uker er ingen udefinerbar celleklump eller kun en del av sin mors liv. Et liv har sin egen identitet fra unnfangelsesøyeblikket og kan ikke reverseres. Dette gjør at alle som vil se og forstå dette heller ikke kan gi sin stemme lengre til KrF dessverre, hvor mye de enn skulle ønske det. KrF stiller seg nemlig ansvarlig for massemyrderiene som foregår daglig ved norske sykehus under dekke av norsk lov.

Intet mindre enn en nasjonal tragedie er det vi er vitne til. En nasjon som dreper sine minste barn etter å ha gjort dem rettsløse har ingen fremtid. Den vil gå under. Den velger som ser dette har ved dette valg et alternativ. Stem Abortmotstandernes Liste.


Oddvar Berge
Abortmotstandernes Liste
Aust Agder


Dagens bibelord
Kol 3, 12-17:
12 Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet,
[Matt 11: 29. Gal 5: 22. 1Tess 1: 4. 1Pet 2: 9.]
13 så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
[Matt 6: 14. Rom 15: 7. Ef 4: 2, 32.]
14 Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd.
[Joh 13: 34. 15: 12. Rom 13: 8, 10. 1Kor 16: 14. Ef 4: 3.]
15 La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige!
[2: 7. Joh 14: 27. Fil 4: 7.]
16 La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud.
[Apg 16: 25. 1Kor 14: 26. Ef 5: 19.]
17 Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham!
[v. 15. 1Kor 10: 31. Ef 5: 20. 1Tess 5: 18.]


Tirsdag, August 23, 2005

Ivar Kristianslund: KrF’s grunnlovsforslag om retten til liv – En avledningsmanøver
I KrF’s program står det at ”Kristelig Folkeparti vil grunnlovsfeste retten til liv.” Dette er egnet til å forføre velgerne. For det første er retten til liv allerede grunnlovfestet med all mulig tydelighet i Grunnloven § 2, m.fl. KrF bryter Grunnloven daglig gjennom regjeringsdeltakelse og administrasjon av fosterdrapene som foregår på norske sykehus. Partiet forfører folk ved å gi inntrykk av at denne drapskriminaliteten er gyldig norsk lov.

For det andre vet KrF at partiet ikke vil få vedtatt forslaget. I hvert fall ikke så lenge partiet frivillig er med på å ta liv og dermed undergraver sitt eget forslag. Forslaget er et narrespill for galleriet. Intelligente mennesker forstår at KrF ikke prioriterer kampen mot abortloven. Velgere som tar Bibelen på alvor burde dessuten la seg advare av 5 Mos 27, 25: ”Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod!” Bestikkelsen ligger her i fordelene ved regjeringsdeltakelse.

KrF advarer mot Ludvig Nessa og Abort-motstandernes stortingslister. Men man når lenger, også i politikken, ved å stole på Herrens velsignelse enn ved å foreta syndige manipuleringer!

Hvis du verdsetter retten til liv bør du stemme på Abort-motstandernes liste! Kandidatene på denne listen er reelle abort-motstandere. Den topp-prioriterte og uoppgivelige målsettingen er å få opphevet den menneskefiendtlige abortloven.


Dagens bibelord
Ordsp 3, 27-35:
27 Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den.
28 Si ikke til din neste: Gå bort og kom igjen, jeg skal gi deg i morgen - så sant du kan gjøre det nå!
[5M 24: 14. Jak 2: 16.]
29 Legg ikke opp onde planer mot din neste, når han bor hos deg og kjenner seg trygg!
30 Trett ikke med et menneske uten grunn, når han ikke har gjort deg noe ondt!
31 Misunn ikke en voldsmann, og velg ikke noen av alle hans veier!
[24: 1.]
32 For en falsk mann er en styggedom for Herren, men med de oppriktige har han fortrolig samfunn.
[11: 20. 12: 22. Sal 25: 14.]
33 Herrens forbannelse er over den ugudeliges hus, men de rettferdiges bolig velsigner han.
[3M 26: 3 ff. 5M 11: 28. Mal 2: 2.]
34 Spotterne spotter han, men de ydmyke gir han nåde.
[Jak 4: 6. 1Pet 5: 5.]
35 De vise arver ære, men dårene får bare skam.


Mandag, August 22, 2005

PREKEN AV IVAR KRISTIANSLUND på 14. SØNDAG ETTER PINSE, 21. august 2005, på Karmel i Fredrikstad
PREKENTEKST, Luk 10, 25-37:

25 Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa: Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
[3: 10. 18: 18. Matt 22: 34-40. Mark 12: 28, 31.]
26 Han sa til ham: Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?
27 Han svarte og sa: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!
[3M 19: 18. 5M 6: 5. Matt 22: 37 ff. Mark 12: 30 ff. Rom 13: 9. Gal 5: 14.]
28 Da sa han til ham: Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve!
[3M 18: 5. Esek 20: 11. Matt 19: 17. Rom 10: 5.]
29 Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus: Og hvem er min neste?
[16: 15.]
30 Jesus tok opp dette og sa: En mann gikk fra Jerusalem ned til Jeriko, og han falt blant røvere. De både kledde av ham og slo ham og gikk bort og lot ham ligge igjen halvdød.
31 Nå traff det seg slik at en prest drog ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi.
32 Likeså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi.
33 Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham.
[Joh 8: 48.]
34 Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr og førte ham til et herberge og pleiet ham.
35 Neste dag tok han fram to denarer, gav dem til verten og sa: Plei ham! Og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.
36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere?
37 Han sa: Den som viste barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til ham: Gå du bort og gjør likeså!

PREKEN

Vi omgis av mange tekniske innretninger som har sine bruksanvisninger. Og transportmidler på vei, bane, i lufta og på sjøen har sine trafikkregler og retningslinjer som må følges om alt skal gå trygt og godt for seg. I teksten leser vi den bruksanvisningen som gjelder for deg og meg: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv!” Dette er vidunderlige gode bud, som Herren, som har skapt oss og elsker oss, har gitt. Hver eneste liten krok av alt hva vi er og har skal elske Herren og vår neste! Tenk om vi kunne følge disse budene! Men løgneren og manndraperen forsøker å innbille oss at budene tar friheten og gleden fra oss. Djevelen forfører menneskene inntil den dagen kommer da han og alle hans engler, og alle mennesker som følger ham, skal kastes i helvete, der deres orm ikke dør og ilden ikke slokner, som Jesus uttrykker det i Mark. 9,44.

Den lovkyndige ville diskutere teologi! En lovkyndig den gangen var ingen smågutt. Kan kunne sannsynligvis hele Det gamle testamente utenat. Han hadde arbeidet med Bibelen, men hadde han latt Bibelen arbeide med seg? Hadde han bøyd seg for Guds Ord? Nei, det hadde han nok ikke. For det står at ”han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus: Og hvem er min neste?” Han tenkte antakelig som så: Jeg har levd et godt liv på alle måter. Jeg må da være rettferdig for Gud! Hvem skulle være min neste om ikke jeg holder mål? Men han tok feil! Han hadde tydeligvis glemt skriftordet i Sal 14, 2-3: ”Herren skuer fra himmelen ned på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud. De er alle veket av, alle sammen er fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste.” Den lovkyndige spør hva han skal gjøre for å arve evig liv. Han hadde ikke forstått at det er Messias, altså Jesus, som er den eneste som kan gjøre det som skal til for at vi skal arve evig liv. I all sin teologiske lærdom hadde han ikke fått med seg Jes 53, 5: ”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.”

I dag har vi mange lærde teologer i Norge. Professorer med teologiske doktorgrader. De har arbeidet med skriften. Men har de bøyd seg for skriften? Lærenemnda i Den norske kirke må arbeide i årevis for å forsøke å bortforklare det enkle faktum at Bibelen fordømmer homoseksualitet som noe syndig. De har ikke forstått at Bibelens krav er absolutte, selv om de oppfattes som uoppnåelige. De har ikke forstått 3 Mos 20, 26: ”Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig. Og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til.” Det nytter ikke å prute med Herren og si: Det må vel være OK at jeg synder bitte lite grann. Du kan vel ikke være så urimelig at du forlanger fullkommenhet. Jo, det er nettopp det han gjør! Bibelen sier at vi skal være fullkomne. Fil 3, 15. Noe av det verste et menneske kan gjøre, er å gi seg til å fuske med Bibelen som er Guds Ord. Når du oppdager at du ikke greier å leve etter Bibelen i din egen kraft, har du kommet til en av livets viktigste erkjennelser. Det du da har å gjøre er å gå til en annen person som har oppfylt Bibelens krav på dine vegne, i stedet for deg. Denne personen er Jesus Kristus, Guds og Marias sønn. 1 Joh 2, 2: ”Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens.”

Mannen i teksten vår falt blant røvere. Slike ting hender også i Norge i våre dager. Man kan bli slått helseløs og fratatt lommeboka, for eksempel. Men i dag har jeg tenkt å stanse opp for noen røvere som ikke plutselig springer fram fra et skjulested bak noen busker. Nei, det dreier seg om røvere som opptrer i fullt dagslys og som går for å være respektable mennesker. Og de slår ikke bare offeret halvt i hjel, slik som i teksten, men de piner offeret helt i hjel. De jeg tenker på som faller blant røvere er små, og menneskelig talt uskyldige ufødte barn. Jeg har en modell av et slikt barn her, et foster på ca. 10-12 uker. Den gamle slangen som forførte våre foreldre, Adam og Eva, han som også kalles Djevelen eller Satan, han har innbilt mange nordmenn at fosteret er en slimklump og en del av morens kropp. Men dette er løgn, som du forstår når du ser på denne modellen. Med sin løgn forfører Djevelen mennesker til å drepe slike barn. Og da bryter de ett av Guds hellige bud som lyder slik: ”Du skal ikke slå i hjel!” Resultatet av et slikt drap ser du avbildet på dette kortet: En liten blodig haug med istykkerrevne armer, ben, innvoller, osv. Onde mennesker hindret Guds plan om at dette skulle bli et lekende barn og en glad ungdom!

Hvorfor i all verden kan mennesker få seg til å gjøre noe slikt? Det er på grunn av vanntroen. De tror ikke at Guds bud er gode. De mener å vite bedre enn Gud hva som er godt og rett og gjøre. Men dermed blir de mordere. Og i Gal. 5,21 står det at Mordere skal ikke arve Guds rike. Mange som er involvert i disse drapene har også til hensikt å få en eller annen fordel av det. Dermed rammes de av 5 Mos 27, 25: ”Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod!” La oss i tur og orden se på noen av aktørene i disse drapene.

Vi starter med barnets far. I noen tilfelle er han helt uskyldig fordi det korrupte statsapparatet i Norge sørger for at moren får drept barnet mot farens vilje. Dette kalles likestilling! (I parentes vil jeg bemerke at en far har rett til å forsvare sitt barn i et slikt tilfelle. Ingen har rett til å forlange at en far rolig skal finne seg i at barnet hans blir likvidert av onde mennesker.) Men det finnes også fedre som presser barnets mor til å gå med på å drepe barnet. Slike fedre rammes av den forbannelsen som jeg leste fra 5. Mos. De vil nyte seksuallivet. Det er bestikkelsen de får. Men de vil ikke ta ansvaret for det liv som Gud skaper som en følge av seksuallivet. Det hadde vært godt for disse fedrene om de hadde hørt til den kategorien som Jesus omtaler i Matt 19, 12: ”det er gjeldinger som har gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld.” Den far som ikke er villig til å ta ansvar for kone og barn, har ikke rett til noe seksualliv! Seksuallivet blir for ham en vei til fortapelsen.

Barnets mor er heller ikke uskyldig. Det sies ofte at kvinnen har rett til å bestemme over sin egen kropp. Ja, det er helt riktig! Og hvis vi ser bort fra voldtekter, som for øvrig sjelden fører til graviditet, så er det kvinnen som bestemmer over kvinnekroppen. Det betyr ganske enkelt at hvis en kvinne ikke ønsker å bli gravid, så får hun la være å ligge med noen mann. Hvis hun samtykker i å drepe barnet sitt for å få en eller annen fordel av det, så kommer også hun under Herrens forbannelse. Og hun bryter budet: ”Du skal ikke slå i hjel!”

Den neste kategori av røvere vi skal se på er det sosiale og medisinske personellet som medvirker til eller direkte utfører barnedrapene. Mange kategorier kunne nevnes. ”Velmenende” personer på sosialkontoret, fastlegen, sykehuspersonell, osv. er med på å forføre kvinnen til drap ved å peke på fosterdrap som et alternativ. For dem er dette et yrke som de tjener penger på, og som de kan få vanskeligheter i, hvis de nekter å synde. De rammes derfor klart av forbannelsen for å ta imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøse uskyldig blod. De verste må vel sies å være bødlene som med sine egne hender piner de stakkars barna i hjel. Måtte Herren forbarme seg over disse avstumpede morderne!

Så har vi stortingsflertallet som har vedtatt eller opprettholder den kriminelle praksisen som kalles abortloven. De har brutt Norges Grunnlov. De har brutt det 5. bud. Og de mener å ha fordel av sitt politiske standpunkt. Dersom det ikke blir vekkelse på Stortinget, må vi ut fra Bibelen frykte for at det blir mange stortingsrepresentanter i helvete.

Deretter har vi Kongen og regjeringen som har det konstitusjonelle ansvaret for at barnedrapene utføres. I Grunnloven står det at ”Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.” Men Kongen har et alvorlig ansvar overfor Kongenes Konge og Herrenes Herre! Kong Haakon forsto dette. Derfor ville han ikke bøye seg og gå med på nazistenes onde planer. Haakon kan stå som et forbilde for alle senere konger! Måtte Herren forbarme seg over kongehuset og gi det nåde til å bøye seg under Herrens overhøyhet!
Regjeringen bryter Grunnloven og Guds bud ved å utøve drapsmakten og er derfor skyldig til evig fortapelse i følge Bibelen, dersom de ikke omvender seg.

Det står i teksten vår at ”en prest drog ned samme veien, og han så mannen og gikk forbi. ”Hva har prestene i Den norske kirke og i frikirkene gjort for å forbarme seg over de stakkars barna? Og hva har ledelsen og predikantene i de kristne organisasjonene gjort? Dessverre har jeg vel rett hvis jeg sier at det overveldende flertallet har sett hva som foregår, og deretter gått forbi. Selvfølgelig synes de at det er ille! Selvfølgelig skulle de ønske at dette ikke hadde skjedd! Men for mange koster det for mye å engasjere seg mer i denne saken.

”Likeså kom en levitt til stedet og så ham og gikk forbi.” Kanskje vi kan tillate oss å sammenlikne levittene med våre dagers kristne politikere på Stortinget? Hva har de gjort? Selvfølgelig har de stemt mot abortloven. Hvis de ikke har gjort det, har de jo ingen rett til å kalle seg kristne. Men hva har de ellers gjort? De fleste har vel slått seg til ro med at det ikke er mulig å gjøre mer. De har sett hva som foregår, men gått forbi. Mange har også gått inn i regjeringen hvor de har blitt ledere for røverbandene.

Den norske kirke hadde én mann som blåste i basunen til kamp mot barnedrapene, nemlig Børre Knudsen. Hvis ”prestene” og ”levittene” hadde samlet seg om ham i tide, ville abortloven kanskje aldri ha fått gjennomslag i det norske folket. Men Børre Knudsen ble forrådet av sine egne - av ”prester og levitter”.

I den sammenhengen sviktet også Høyesterett og stilte seg på mordernes side. Høyesterett gjorde det som i Bibelen kalles å ”bøye retten”. 5 Mos 16, 19. Dommerne som var med på dette rammes av ve-ropene i Jes 5, 20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!”

Men det er også flere røvere i dette bildet. Familie og venner, osv. som tilskynder til barnedrap. Politi som beskytter morderne og arresterer mennesker som har omsorg for barna, osv. Og hva med de politiske ideologene som infiserer folket med Gudfiendtlige og morderiske ideologier som feminisme, evolusjonsteori og sosialisme? Og velgerne som stemmer på partiene som lar den politiske kriminaliteten fortsette uten å forsøke alvorlig å stanse den? Og hva med oss andre som finner oss i at skattepengene som vi betaler brukes til å lønne morderne og deres medhjelpere?

La meg kort skyte inn at det også finnes røvere som opptrer i andre sammenhenger i vårt samfunn. Barn som er døpt i Den norske kirke faller blant røvere når de blir forført av den giften som heter KRL-faget i stedet for å få den opplæringen i evangelisk-luthersk kristendom som de har krav på i følge Grunnloven og Skoleloven. Røverne rammes av Jesu dom i Matt 18, 6: ” Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.”
Unge jenter faller blant røvere når de blir opplært til å drikke rusbrus og andre alkoholholdige drikker og dessuten blir opplært på skolen og i media til å bruke prevensjonsmidler som de får gratis. Noe liknende skjer med guttene. De får ikke høre Guds gode bud: Du skal ikke drive hor! De får ikke høre den gode sannheten fra Herren: At seksuallivet bare hører hjemme i et livslangt ekteskap mellom én mann og én kvinne
Unge studenter faller blant røvere som tar fra dem sannheten og gir dem løgn i stedet, på en rekke områder.

Vi trenger alle å bekjenne vår synd og vende oss til Herren og be om hjelp! Vi må be med salmisten i Sal 106, 6: ”Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille og levd ugudelige.” Og vi trenger å be med profeten Habakuk i Hab 3, 2: ”Herre, jeg har hørt budskapet om deg, jeg er forferdet. Herre, din gjerning - kall den til live i vår egen tid! Ja, kunngjør den i vår egen tid! I din vrede må du komme i hu å forbarme deg!

Nå har jeg refset mange, for det har jeg både rett og plikt til. For det står i en av dagens lesetekster: ”Du skal irettesette din neste, for at du ikke skal få synd på deg for hans skyld.” 3. Mos. 19,17. Men hva skal jeg forkynne for de mange kategorier av røvere som vi har sett på? Skal jeg si: Gud hater deg, og jeg hater deg? For det har du kanskje fått inntrykk av? Nei, tvert imot, Gud elsker deg, og det gjør jeg også. Jeg er selv en like stor synder som hvem som helst som jeg har refset, men jeg har funnet nåde hos Gud. I en annen av lesetekstene sto det: ”I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.” 1. Joh. 4,10. Gud har betalt for mine og dine mange misgjerninger! Det er sant som det står i salmen: Gud er nådig, han vil ikke, noen synders dom og død. Han vil hjelp og redning skikke, når du er i syndenød.

Alle dere røvere, eller vi røvere, får lov til å ta til oss budskapet om røveren på korset som ikke hadde mulighet til å gjøre godt igjen det gale han hadde gjort. Han bekjente sin synd! Han sa i følge Luk 23, 41: ”Vi får det vi fortjener etter våre gjerninger..” Slik kan også du bekjenne din synd og ikke skjule din syndeskyld. Du kan si: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Da har du Guds løfte i 1 Joh 1, 9: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”
Røveren vendte seg til Jesus med en enkel bønn og fikk et fantastisk svar: Luk 23, 42-43: ”Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!”
Den forbannelsen som hviler over deg kan bli til velsignelse: Sak 8, 13-15: ”Og det skal skje at likesom dere var en forbannelse blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus, så vil jeg nå frelse dere, så dere skal bli en velsignelse”.

Hvem er den barmhjertige samaritan? Børre Knudsen og Ludvig Nessa har gjort alvorlige forsøk på å være det i den sammenhengen vi har sett spesielt på i dag. Jeg vet konkret at begge har reddet liv. Kvinner som har bestemt seg til å ta abort har ombestemt seg på grunn av det arbeidet som disse prestene har utført. Likevel forakter folk deres metoder! Har du og jeg reddet liv på denne måten?

Men Den egentlige barmhjertige samaritan er Jesus Kristus selv, som har vist barmhjertighet mot hele den falne menneskeslekten, ved å bli vår stedfortreder og ved å frelse oss med sitt blod. 2 Kor 8, 9: ”For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike”. Fil 2, 5-8: ”La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset.”

”Gå du bort og gjør likeså!” Måtte vi alle bli barmhjertige samaritaner! Ved en frelsende tro på Herren Jesus Kristus kan vi bli det! 2 Kor 5, 17: ”Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.” Vil du bli frelst? Apg 2, 21: ” Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst”. Jes 1, 18: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.”

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen


Fædrelandsvennes kamp mot åndsfrihet - Av Jørgen Høgetveit i www.Kommentar-Avisa.no
Fædrelandsvennen har igjen kastet seg inn i kampen for ”åndsfriheten” nå ved å støte studenter fra Gimlekollen ut fra praksisplasser i FV om ikke Norsk Luthersk Misjonssamband legger om sine tilsettelsesregler for skolen og kanskje etter hvert resten av sine skoler. Aksept av homofilien m.m. er så vidt jeg har forstått sentralt i sjefsred. Hovens vurderinger i krav om vidsyn, toleranse og andre honnørord med lite innhold. Det er da ganske fabelaktig at FV skal bestemme hvordan en kristen organisasjon skal ordne sitt eget hus. Man kan like gjerne snu saken den andre veien og si som så at det er heller tvilsomt å sende unge studenter til dette mediahuset som etter min menig bringer til torgs blasfemi i tegninger og tale og mye annen elendighet.

Med sine journalister kastet de seg for noen år siden over folkevalgte som ville fjerne totalitære og pornografiske skrifter fra barna i folkeskolen (Sternstriden) og etter min mening heiet de fram totalitære holdninger på Agder. Midt under Sternstriden ringer NRK-journalist Gran–Olson meg fra Bonn og opplyser om en solid doktoravhandling om Stern. Den var en gjennomgang av en rekke årganger av Stern (Opplag 1,7 millioner) og dokumenterte ettertrykkelig at bladet var antidemokratisk og sterkt nedbrytende for de kristne samfunn vi kjenner og er glad i. På toppen av det hele maktet de å offentliggjøre ”Hitlers falske dag-bøker” som til nå er verdens største mediaskandale – som førte til at redaktøren Henri Nanen og flere redaktørene måtte gå – og minst en journalist ble dømt til fire års fengsel. Henri Nanen var for øvrig konform nazist opplyste sjefsred. Arthur Berg - og Berg syntes det var underlig at han maktet å gjøre 180 grader snunad med smilehullene i behold. Men nå måtte han gå. Dette var kvalitetstidskriftet som journalister, lektorer og lærer her i landet syntes var så utmerket, men som bl.a. daværende statsråd og formann i Kirke- og undervisningskomiteen T. Austad omtalte slik på NRK: ”Grov og sjofel pornografi, det rene griseri”. Den dagen da FV offentliggjorde en del av dette materiale gikk den i søplebøtta flere steder på Agder og oppsigelsene strømmet inn forsikrer kilder meg fra en av de større byene på kyststripa.

At kristenfolket på Agder finner seg tjent med et slikt daglig drypp av FV inn i sine stuer er høyst forunderlig. Med en abonnentpris på kr. 1 795,- pr. år - og la oss si at 20% av abonnentene er kristne så tilsvarer det ca. 16 millioner - som kristenfolket årlig støtter dette Sørlandets Dagblad med. De pengene kunne jo gått til å lønne - la oss si ca. 30 journalister – eller noen mindre – og en egen lokalavis med avertissementer etc. etc. Det burde jo være noe å tenke på – i stedet for å sende våre unge håpefulle i FV-huset som knapt bærer sitt navn med rette og NRK som ofte benevnes som ARK som synes mer passende. Ingen av disse stedene er etter min mening de rette stedene å utdanne seg til faktaorienterte, saksrespekterende godt argumenterende samfunnsopplysere – som skal være sentrale aktører i folkestyret vårt, misjonsbasen Norge og vår felles framtid.


Et dikt, tilsendt fra en ukjent forfatter
Har dere ikke skjønt at et foster lever?
Når dere tar abort er det et liv det krever.
Et foster har også et bankende hjerte,
et lite menneske som kan føle smerte.
Hvordan kan det vokse uten liv?
Det kan ikke smies til med en kniv!!
Vet dere ikke at et foster har følelser?
Ellers kunne det gjort noen rørelser!
Hvordan kunne det da sparket i magen?
Har dere ikke skjønt det før, er dette dagen!
Dere er grusomme og klipper av barnets bein, armer og hode!
Dere er redd for sannheten, men det finnes ingen annen kode!
Hvorfor nekter dere å tro det som er sant?
Foster er ikke noe menneske oppfant!
Det er grusomt, er folk sann?
Abort skulle vert ulovlig i alle land!
Abort er rett og slett å myrde,
heldigvis er Jesus barnets hyrde!


Trygve Einar Gjerde: Hvorfor må jødene ut av Gaza?
Les hva Guds Ord sier i Sef. 2.kap. Der står at Gaza skal bli forlatt, ja, ganske folketom! Skal dette Guds under og vilje skje så må jødene bort, slik som da Guds dom gikk over Sodoma. Lot og hans hus måtte bort før Guds rettferdige dom kunne skje! Se ellers andre eks. på dette i Bibelen.

Hvordan kan vi som kristne best hjelpe jødene i denne vanskelige situasjon? Vi må be for dem, elske dem, ære dem og ut fra Guds Ord lære dem den rette vei, for det står i nevnte profeti, v.7 at dette landområde skal bli gitt dem so er igjen av Juda's hus. Derfor må dere som har forlatt Gaza vente på Herren. Han skal gjøre det!

T.E.Gjerde.
Avs.: Trygve Einar Gjerde, 5440 Mosterhamn. Tlf. 53426206/93030803


Dagens bibelord
Rom 13, 8-14:
8 Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven.
[Gal 5: 14. 1Tim 1: 5. Jak 2: 8. 1Joh 4: 11.]
9 For disse bud: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv.
[2M 20: 14 ff. 3M 19: 18. Matt 19: 19. 22: 37-40. Jak 2: 8.]
10 Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.
[Matt 7: 12. 1Kor 13: 1 ff. Gal 5: 14.]
11 Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.
[Luk 21: 36. Ef 5: 14. 1Tess 5: 6-8.]
12 Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen.
[Ef 5: 11. 6: 10, 11. 1Joh 2: 8.]
13 La oss ferdes sømmelig, som om dagen - ikke i svir og drikk, ikke i utukt og skamløshet, ikke i strid og misunnelse.
[Luk 21: 34. 1Kor 6: 9. Gal 5: 19-21. Ef 5: 5. Fil 4: 8. Jak 3: 14.]
14 Men ikle dere Herren Jesus Kristus. Og ha ikke en slik omsorg for kjødet at det vekkes begjær!
[Gal 3: 27. Ef 4: 24. Kol 3: 12. 1Pet 2: 11. 1Joh 2: 16.]


Lørdag, August 20, 2005

Ivar Kristianslund taler på gudstjenesten på Karmel i Fredrikstad i morgen kl. 11. Ludvig Nessa foretter
Ivar Kristianslund taler på gudstjenesten på Karmel i Fredrikstad i morgen kl. 11. Ludvig Nessa foretter.


Fredag, August 19, 2005

Bør vi fjerne loven om selvbestemt - abort? - Av Arne Lars Bjerga
Lov om drap av små barn i mors mage er nå 30 år gammel, denne kriminelle uloven har tatt livet av ca. 500 000 små menneskebarn i mors mage dvs. ca. 40 til 50 barn hver eneste dag i året. Denne grusomme drapsloven er mer og mer akseptert i vårt samfunn, av alle lag og trosretninger/trossamfunn. Det er forskrekkelig at Norge har forlatt Gud og satt i gang massedrap av det minste og mest sårbare, vergeløse, barn i mors mage. Dette med en lov i hånd som strider mot menneskets rett til liv, ja, barn blir ofret på velferdenstatens alter, hedenskapen er stor.

Har Herren flyttet lysestaken, må Norge kristnes på nytt? Satan har fått stor makt med sin morderiske klamme hånd over vår nasjon, det er vel ikke en eneste familie i vårt samfunn som ikke er involvert i dette grufulle. Mordene skjer på våre sykehus, av et personale som er lønnet av våre skattepenger. Denne blodtørstige loven er blitt enda mer blodtørstig, personell som reserverer seg mot å ta del i mordene skal nektes arbeide ved våre sykehus. Disse lovlydige menneskene som har utdannet seg til å redde liv skal tvinges til å drepe.

For å få stille til valg ved stortingsvalget 12. september 2005, krevdes det 500 uforpliktende underskrifter av stemmeberettige velgere i hvert av fylkene. De av oss som gikk rundt med listene merket motstanden i alle lag av samfunnet, Menigheter vi ikke var velkommen i, mennesker som kom fra møter i kristne forsamlinger ble spurt om å skrive under på listen, svarte: “Vi er for selvbestemt abort”. Fylker som hadde lister fikk ikke 500 underskrifter, “der var ikke 500 rettferdige i fylket”. Familier ble splittet, listebærere ble truet med å bli kastet på sjøen. Det var en tung tid for den som tror på en hel Bibel, og at Bibelen er ufeilbar og sann. At vår Herre og Mester mener det han sier i 2. Mos. 20: 13. “Du skal ikke slå i hjel” (det 5 Guds bud). Tiltross for at Herren taler klart i sitt Ord, fortsetter vi å drepe våre barn. Guds Ord taler også om: “Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.” Mat. 24: 12. Trengselen skal tilta, frafallet skal bli stort, og få skal bli frelst fra fortapelsen og en evig pine. Les Mat. 24.

Bor du i et av de 7 fylkene: Hordaland, Rogaland, Vest Agder, Aust Agder, Oslo, Akershus, Østfold, og vil verne om menneskebarnet, så stem på “Abort- motstandernes liste” til stortingsvalget 12. september 2005. Da stemmer du på Ludvig Nessa og Børre Knutsen, disse to åndskjempene som har stått i kampen for det ufødte liv i 30 år, og har ikke slått av på kravene om å fjerne drapsloven (loven om selv bestemt abort). Du som er opptatt med naturvern, dyrevern og ellers alt vern om Guds skaperverk, og ikke minst du som hevder bibeltroskap av Guds sanne og ufeilbare Ord, (vern om Guds Ord), burde ikke ha noe problem med å verne om selve Juvelen i Guds skaperverk, Menneskebarnet. I Luk. 1: 15 står det at Døperen Johannes ble fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv. Det går ikke å bortforklare grusomheten som skjer i vår nasjon med: “at det er bare en celleklump som hører kvinnen til, og hun kan selv bestemme over om barnet skal leve eller dø.

Arne Lars Bjerga
Oslo


Dagens bibelord
Matt 22, 34-39:
34 Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, samlet de seg om ham.
[Mark 12: 28 ff. Luk 10: 25 ff.]
35 Og en av dem, en lovlærd, fristet ham og sa:
36 Mester! Hvilket bud er det største i loven?
37 Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
[5M 6: 5. Luk 10: 27.]
38 Dette er det største og første bud.
39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
[3M 19: 18. Rom 13: 9. Gal 5: 14.]


Torsdag, August 18, 2005

Ludvig Nessa og Ivar Kristianslund intervues og deltar i debatter på radio og fjernsyn i dag
Ludvig Nessa blir intervjuet av NRK Østfold. Sendes trolig på radio i dag.

Ivar Kristianslund blir intervjuet av TV Østfold og debatterer også med Fremskrittspartiet. Sendinger kl 17.30 og 18.30 i dag.


Tirsdag, August 16, 2005

KrFs kvalifiserte bispekandidater? - Av Olav Berg Lyngmo
En ”god” sak kan ikke nevnes ofte nok like før et stortingsvalg!
Mange registrerte med stor vantro at KrF-statsråd Haugland i 2004 bevilget kr 50.000 til homofile prester slik at disse kunne treffes. Kanskje var dette et møte for ”Kirsten giftekniv”, slik at en prestemann kunne finne seg en mann, og en kvinne sin kvinne? Hvem vet.

Finansminister Foss kunne sikkert gi støtte til pengebidraget, fordi han selv lever i homofilt partnerskap. – Det har derimot aldri hørtes at denne tids KrF statsråder har gitt penger for å støtte bibeltroskapen her i landet, heller det motsatte! Haugland og KrF må virkelig kunne sies å være medskyldige i de homofiles utbredelse i kirken. Stålsett og frk. Köhn har aldri møtt motstand for sin teologi hos KrF statsråder, men tvert imot.

Bispedømmerådet i det nordligste bispedømme, har minst 4 – fire medlemmer som tilhører KrF. Blant disse er lederen, professor Ole Danbolt Mjøs. Han talte varmt for at den lesbiske praktiserende Anniken Urianstad (tidligere fru Alve) i Målselv skulle få fortsette i tjenesten. Det var på ingen måte forslag fra KrF om at hun skulle avskjediges og miste sine presterettigheter for resten av sin levetid! – Derimot kunne hun fortsette i dobbel praksis, både i kvinneprestordningen og som lesbisk praktiserende - med støtte fra KrF.

Geistlige kan skille seg og gifte seg på nytt så mange ganger de vil. Det finnes flere eksempler på det. Slike blir godkjent som prester, domproster og bispekandidater. Dersom en prest støtter homofilt samboerskap for geistlige, synes slike å være ekstra kvalifiserte som domprost eller biskop. Helen Bjørnøy er nok ekstra kvalifisert som har velsignet Siri Sundes lesbiske samliv med liturgi godkjent av biskop Sigurd Osberg. – Som kjent har KrF aldri ført sådanne ultraliberale til domsstolene. Men derimot bibeltroskapen! Den er blitt slaktet av ugudelige og verdslige dommere.

Det er med skuffelse man registrerer hvordan bispekollegiet, hjulpet av politiske, ”kristelige” strømninger, lever i et mørkt selvbedrag. Det er en illusjon å tro at KrF er mer kristelig enn andre partier. Det skal vi igjen få erfare når det nå skal utnevnes ny biskop til Borg. Vi kjenner allerede statsråd Hauglands synspunkter. – Men det står skrevet: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!” (Es.5:20).

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Valgkamp med bloddryppende hender! - Av Trygve Einar Gjerde
Våre politikere er i full gang med valgkampen, og det for manges vedkommende med bloddryppende hender! De går god for 15.000 barnedrap i mors liv pr. år.

Nå reiser de rundt på gamle- og sykjehjem og tar de gamle i handa med si blodige hand! De sier med dette: jeg dreper dine barnebarn og olderbarn som skal sikre deres framtid, men stem på meg! De små vet ikke hva vi gjør og dere er snart i graven og da er all ting glemt! Vi trenger ikke holde noe løfte til dere. Blir skatteinntektene for små på grunn av alle barna som ikke fikk vokse opp og skaffe skatteinntekter til staten, så tar vi desserten og bleiene fra dere. Det er enklest for dere lager ikke så mye bråk. Akk, ja slik taler dårskapen, men vi skal alle åpenbares for Kristi domstol og da skal de bloddryppende hender få sin straff! Da skal barna og de gamle vitne mot dere!

T. E. Gjerde.


Klipp fra www.dagen.no: Aborterte barn har overlevd i 18. uke
Aborterte barn har overlevd i 18. uke

Fostre ned i 18-ukers-alderen er kommet levende til verden ved abort, viser ny undersøkelse. Noen av barna har grått og levd i timer.

Av Jostein Sandsmark


Storbritannia fører ingen offisiell statistikk over levendefødte ved aborter. Men en undersøkelse viser nå at bare i den nordvestre delen av landet var det 31 slike tilfeller fra 1996 til 2001. Det gjøres kjent i tidsskriftet British Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Praksis i Storbritannia – som i Norge – er at disse barna legges bort for å dø. Noen av de britiske barna skal ha levd i inntil fire og en halv time.

Det er den medisinske forskeren Shantala Vadeyar i Manchester som har gått tilfellene etter i sømmene. Av de 31 overlevende var drøyt halvparten yngre enn 22 uker. Noen var så unge som 18 uker.
Hos 14 av barna skal det bare ha blitt registrert ett hjerteslag etter utstøtingen. Fire andre pustet regelmessig, to gispet, mens to gråt.

Da undersøkelsen ble offentliggjort, sto en medisinsk professor fram og fortalte hva overlevende barn har gjort med enkelte abortleger.

Bryter sammen
– Jeg kjenner til fødselsleger som har utført aborter i mange år, men som har brutt sammen og sagt at de ikke klarer mer, sa professor Trevor Stammers ved St. George’s universitetssykehus i London.

– På tross av alle mulige forsøk på å være følelsesmessig nøytral er det ikke slik hjertet ditt virker når du får et barn foran deg, et barn som kollegene dine i en annen etasje i samme bygg ville ha prøvd å holde i live, fortalte Stammers.

Britiske abortmotstandere mener at Vadeyars funn må få konsekvenser for landets fosterdrapspraksis. I første omgang krever de en lavere grense for svangerskapsavbrudd.

Nå har Storbritannia i realiteten fri abort opp til 24. svangerskapsuke, selv om det er enighet om premature barn født etter 22. uke kan og ofte vil overleve.

Mange flere
– Denne undersøkelsen viser at det er et akutt behov for å revurdere abortloven, sier Fiona Pinto i Pro-Life Alliance.

– Jeg tror ikke folk i dette landet godtar fosterdrap. Jeg tror ikke engang at folk vet at det skjer. Jeg tror heller ikke det er nok å stole på at jordmødre og leger skal regulere dette selv, sier Pinto.
Jane Ingram hos livsvernerne i Life mener at de 31 tilfellene i nordvest må vær et lite antall sammenlignet med hva som skjer i hele Storbritannia.

– Hva ble gjort for å hjelpe disse barna gjennom den stunden de levde? Jeg håper i det minste at de ble gitt passende smertelindring og lindrende behandling, sier Ingram.

– Denne virkeligheten trygler om et svar fra den såkalte legen som har til hensikt å drepe barnet: Hva skal gjøres når et barn blir født levende, spesielt etter 22 uker, spør LifeSiteNews.

Publisert 16.08.2005

Ansvarlig redaktør: Odd Sverre Hove
E-post: redaksjonen@dagen.no
Adresse: Postboks 2394, Solheimsviken, 5824 Bergen
Tlf. 55 55 97 00

Dagen.no er utviklet av Kommunion - mer enn kommunikasjon


Dagens bibelord
Mark 8, 22-26:
22 De kommer så til Betsaida. Og de fører til ham en blind mann og ber ham røre ved ham.
23 Han tok da den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hendene på ham. Så spurte han: Ser du noe?
[Joh 9: 6.]
24 Han så opp og sa: Jeg ser mennesker, for jeg ser noe likesom trær gå omkring.
25 Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet, han kunne se alt tydelig.
26 Og han sendte ham hjem og sa: Du skal ikke gå inn i landsbyen eller fortelle det til noen i landsbyen.
[7: 36.]


Mandag, August 15, 2005

Abort-motstanderne er i full gang med valgkampen!
STEM PÅ ABORT-MOTSTANDERNES LISTE VED STORTINGSVALGET HØSTEN 2005!

PROGRAM:
1. Abortloven oppheves.
2. Likhet for loven for alle – fra unnfangelsen til en naturlig død.

ABORTLOVEN REPRESENTERER ET GRUSOMT FOLKEMORD SOM MÅ STANSES! Abortloven ble i sin tid vedtatt mot flertallet i befolkningen fordi det ble drevet en intens fordummende løgnpropaganda om at fosteret bare var en slimklump og en del av morens kropp. Sannheten er at fosteret er et selvstendig individ. Ved 11. uke er alle kroppens systemer i funksjon. Hva ville du si om myndighetene drepte hele befolkningen i Mandal? Og neste år hele befolkningen i Grimstad? Og året deretter hele befolkningen i Egersund. Og at de fortsatte på liknende måte hvert år? Ville du stemme på slike politikerne? Ville du ikke bli redd? Abortloven tillater drap på så mange som beskrevet ovenfor! Er det ikke på tide at loven oppheves? Skal leger lønnes med våre skattepenger for å drepe ufødte barn? Ville du føle deg trygg hvis du som eldre ble operert av en abortlege? En gift mann med gravid kone er totalt umyndiggjort i likestillingssamfunnet. Skatten han betaler kan misbrukes til å lønne mordere som dreper hans barn mot hans vilje. Ingen av partiene på Stortinget går imot dagens abortlov. Riktignok hevder KrF at partiet er imot selvbestemt abort, men partiet har nedprioritert abortsaken for å komme i regjeringsposisjon. Som statsminister har Kjell Magne Bondevik overordnet ansvar for alle barnedrap som utføres på norske sykehus. Bondevik kaller Norge et velferdssamfunn! Vet han ikke hva han driver med på sykehusene?

ABORT-MOTSTANDERNES LISTE ER DEN ENESTE REELLE TRUSSELEN MOT ABORTLOVEN. KrF er innstilt på at abortloven er kommet for å bli. Vanlige politiske partier vil aldri
få opphevet loven, fordi saken ikke vil bli prioritert. For å få opphevet abortloven må vi stemme Abort-motstanderne inn på Stortinget! Hver stemme på Abort-motstanderne er en protest mot barnedrapene. Hvis du stemmer på Abort-motstandernes liste denne ene gangen så vil du se at en viktig livredningsprosess blir satt i gang! Når sannheten kommer fram med tilstrekkelig styrke og klarhet, vil loven falle av seg selv. Slik gikk det med slaveriet – og med raseskillet i USA. Abortloven er tvers igjennom motbydelig! Det finnes ingen gyldige argumenter for å beholde loven!

ABORT-MOTSTANDERNE SKAFFER OSS NYE, STØDIGE STORTINGSMENN. Mange velgere er gått lei av politikere som man ikke kan stole på. Ludvig Nessa og Børre Knudsen er topp-kandidater på Abort-motstandernes lister i alle fylker. De er kloke og dyktige menn som har vist i praksis at de ikke er værhaner som skifter mening når det blåser. Begge har stått stødig som klippen i kampen, uansett hvor mye de har måttet lide. De har ofret det meste i en utrettelig kamp mot den barnefiendtlige og bloddryppende abortloven. Begge har mistet sine prestestillinger i Den norske kirke fordi de helt rettmessig og lovlig har arbeidet for å redde liv. Og begge to har sittet i fengsel av samme grunn. Den eneste måten å få opphevet abortloven på er å få slike menn inn på Stortinget hvor de frimodig kan tale barnas sak så det høres over hele landet.

ABORTLOVEN STRIDER MOT GRUNNLOVEN, MENNESKERETTIGHETENE OG SUNN ETIKK.
Å drepe et foster er en pervers handling! Fosterdrap har vært ulovlig i Norge i tusen år, og er det egentlig fremdeles. Paragrafene 2 og 6 i Grunnloven er nemlig helt uforenlige med abortloven, og i følge topp kompetente jurister står Grunnloven over enhver annen lov. Abortloven er altså ikke ”norsk lov” men ”norsk kriminell praksis”. Den mest grunnleggende menneskerettighet er retten til liv som abortloven overkjører fullstendig. Intet menneske med normale tanker og følelser kan forsvare noe slikt!
ABORT-MOTSTANDERNES STRATEGI ER DEN ENESTE SOM FØRER FRAM. Den går ut på å få Abortloven opphevet ved å drive sannferdig folkeopplysning blant velgerne og på Stortinget. Samvittighetene må uroes, spesielt på Stortinget hvor lovløsheten er blitt vedtatt. Nå må noen sørge for at det blir så mye sunn uro omkring abortloven at politikerne blir nødt til å oppheve den. Abort-motstanderne vil bare bruke lovlige virkemidler. Men de vil gjøre uvanlige ting for å sørge for å få fram sannheten om fosterdrapet. Løgnpropagandaen har fått råde grunnen alt for lenge! Ludvig Nessa og Børre Knudsen er de rette til å lede denne kampen.

ABORTLOVGIVNINGEN I NORGE OG ANDRE LAND TRUER HELE DEN VESTLIGE SIVILISASJONEN. Gud kommer til å straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Abortlovgivningen undergraver også landenes familieliv, økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. De barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere. De aller fleste aktuelle politiske problemstillinger blir på en eller annen måte berørt av abortloven, selv om dagens stortingspolitikere ikke er villige til å innrømme det.

DET ER ET PARADOKS AT KRISTNE MENNESKER KAN STEMME PÅ NOEN AV STORTINGSPARTIENE! Bare KrF er motstander av fri abort, men det er på papiret, og ikke i praksis. Partiet skriver i sitt program at ”Vi jobber også for å redusere antallet aborter gjennom å gi informasjon om og gjøre tilgjengelig prevensjonsmidler.” Et kristelig parti burde heller jobbe for å gi informasjon om den kristelige seksualetikken som går ut på at seksuallivet hører ekteskapet til. Prevensjonsinformasjon fremmer umoral! Herren ser på fosteret som et fullverdig menneske. Se Salme 139,16 og Forkynneren 6,3. Bibelen kaller fosteret et barn. (Grunnteksten er helt klar her.) Se 1. Mos. 25,22; 2. Mos. 21,22; Job 3,16; Jesaia 13,18 og Lukas 1,44. Jesus har selv vært et foster for å frelse oss. Se Lukas 1,35. Et foster kan både bli fylt av den hellige ånd og fryde seg. Se Lukas 1,15 og 1,44.

LIVET STARTER VED BEFRUKTNINGEN. Alle andre synspunkter er rett og slett tøvete propaganda som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Dette er så elementært at vi ikke sier mer.

ALLE PROBLEMER I FORBINDELSE MED ET SVANGERSKAP KAN OG SKAL LØSES PÅ ANNEN MÅTE ENN VED Å DREPE BARNET! Man kan aldri løse sosiale, økonomiske eller medisinske problemer ved mord.

Å DREPE ET FOSTER ER EN DØDSSYND SOM KVALIFISERER FOR EVIG FORTAPELSE. MEN JESUS HAR BETALT FOR ALL VERDENS SYND MED SITT DYREBARE BLOD. Jes 1, 18: ”Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.” Det er frelse å få for den som omvender seg til Jesus.

ABORT-MOTSTANDERNE STILLER STORTINGSLISTER I 7 FYLKER, nemlig Oslo, Akershus, Østfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Ludvig Nessa og Børre Knudsen er topp-kandidater i alle fylkene.

VIL DU STØTTE VÅRT ARBEID ELLER FÅ MER INFORMASJON?
Ta kontakt med Abort-motstandernes stortings-satsing c/o Odd Kleiven, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. Hvis du har e-post, kan du sende brev til ln@kirken.com eller ivar-kr@online.no. Økonomisk støtte kan sendes til konto nr. 0539 3457513. Vår hjemmeside er www.abort.no. Andre aktuelle sider er www.ikrist.com; www.abortionNO.org; www.abortnej.se og
www.abort73.com. Du kan også ringe 69147149 eller 90957002.


The Resurrection of Jesus Christ: Did It Really Happen? Written by Terry Watkins
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++ - - Dr. Chadwick's Email Circular - - ++++

Brief comments to encourage faithful Christian living.

++++++++ - - - August 13, 2005 - - - ++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The Resurrection of Jesus Christ: Did It Really Happen?
Written by Terry Watkins

The Resurrection of Jesus Christ is either ... the greatest
event, or the greatest fraud in history!

Did Jesus Christ actually rise from the dead?
Dr. Greenleaf, the Royal Professor of Law at Harvard
University, was one of the greatest legal minds that ever
lived. He wrote the famous legal volume entitled, "A
Treatise on the Law of Evidence," considered by many the
greatest legal volume ever written. Dr. Simon Greenleaf
believed the Resurrection of Jesus Christ was a hoax. And
he determined, once and for all, to expose the "myth" of
the Resurrection. After thoroughly examining the evidence
for the resurrection Dr. Greenleaf came to the exact
opposite conclusion! He wrote a book entitled, "An
Examination of the Testimony of the Four Evangelists by the
Rules of Evidence Administered in the Courts of Justice,"
in which he emphatically stated, "it was IMPOSSIBLE that
the apostles could have persisted in affirming the truths
they had narrated, had not JESUS CHRIST ACTUALLY
RISEN FROM THE DEAD, . . ."( p.29).

Greenleaf concluded that according to the jurisdiction of
legal evidence the resurrection of Jesus Christ was the
best supported event in all of history!

And not only that, Dr. Greenleaf was so convinced by the
overwhelming evidence, he committed his life to Jesus
Christ!

Professor Thomas Arnold, former chair of history at Oxford,
and author of the famous volumes, History of Rome, was
skillfully educated in the study of historical facts.
Professor Arnold, stated, "I have been used for many years
to study the histories of other times, and to examine and
weigh the evidence of those who have written about them,
and I know of no one fact in the history of mankind which
is PROVED BY BETTER AND FULLER EVIDENCE of every
sort, than the great sign which God has given us that
Christ died and rose again from the dead."

After investigating the evidence of the resurrection, Lord
Darling, former Chief Justice of England, stated,
". . . there exists such overwhelming evidence, positive
and negative, factual and circumstantial, that no
intelligent jury in the world could fail to bring in a
verdict that the resurrection story is true." To deny the
resurrection of Jesus Christ you have to close your eyes
to the overwhelming facts of history.

And friend that's a very serious thing to do because if
Jesus Christ actually rose from the dead what He said
about "after death" is not something to take lightly!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Support ICP
Please consider sending a tax-free donation to the mission of
International Christian Partnership (ICP).
Your full donation will be dedicated to supporting Church
Planting pastors in developing countries.

By mail, send a check made out to:
ICP, P.O. Box 933
Brandon, FL 33509
1-888-439-5267

You can also send your donation using the PayPal service.
Go on line and click here and then send your donation to this
email address: drchadwick@webedelic.com

Thank you.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

In order to provide opportunities for interaction, the
Circular is also being published on "Live Journal." If
you would like to ask a question, offer a comment
or add to this article, Click Here.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

An attached file tells about the Joyful Ministry Resource CD
Check it out, and order it for yourself or as a gift to someone
in church leadership.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Use this Link to refer the
Joyful Ministry site to your friends

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Click on the banner to make a donation to ICP
while saving on Telephone and Internet costsLink to ICP and Cognigen Discount Telecommunications
In order to help raise funds for its
ministry with Pastors in developing countries,
ICP offers a range of discounted telephone
and internet services. By using these
services, subscribers provide an automatic
contribution to the missions ministry of ICP,
training, strengthening and supporting church
leaders world wide.

Thank you for your prayerful consideration.


Harald Halvorsen: Jeg har mottatt beklagelse fra NRK
Gode Harald Halvorsen.
Takk for oppmerksom og korrekt lytterreaksjon. NRK skal ikke bruke uttrykket "Israels hovedstad Tel Aviv". Den formuleringen hører ikke hjemme i våre sendinger, men ble feilaktig anvendt i Dagsnytt sist fredag morgen. Dette beklager vi, og vi har tatt det opp internt.

Jeg beklager samtidig at du ut fra dette finner grunn til å feste en så odiøs merkelapp ved NRKs initialer som du gjør til sist i ditt brev.

Mvh
Gunnar Myklebust
fung. utenriksleder NYDI, NRK


Geografikunnskapen til NRK's nyhetsreporter - Av Harald Halvorsen
På NRK P1 nyhetetene Fredag morgen den 12. august 2005 Kl. 07:00 , sa de : "150 000 demonstrerte mot Sharons deportering av jøder ifra Gaza i Israels hovedstad , Tel Aviv."

Lynkurs for NRK jurnalister :

14.Feb.1949 : De første Knesset åpnet i lokalene til Jewish Agency i

Jerusalem.

11.Des.1949 : Israels sete bestemt til Jerusalem.

13.Des.1949 : David Ben Gurion holdt den berømte talen. - ” Jerusalem er en

intigrert og uløselig del av staten Israel” besluttet man å

flytte Knesset tilbake til Jerusalem.

30.Aug.1966 : Det nye Knesset ble innviet I Givat Ram.

07.Juni 1967 : Jerusalem gjenforenett, etter 19 år med Jordansk

okkupasjon.

30.Juli.1980 : 17th Av, 5740

99 JA - 15 Nei : Jerusalem-loven vedtatt.

Knesset vedtok Jerusalem som Hovedstad.

NRK står for "Nazistenes Rikskringkasting" - Og det lever de i sannhet opp til !


Presteembete i den offisielle kirken - Lyngmo og Thorsen - Av kapellan Finn Indrebø
Presteembete i den offisielle kirken - Lyngmo og Thorsen

Hvis Lyngmo og Thorsen får sine presterettigheter igjen i den offisielle kirke, så må det ene og alene skje fordi de har lært, levd og handlet etter sitt ordinasjonsløfte. Der lovet de høytidelig med håndslag "at du trofast formaner din menighet til sann omvendelse, levende tro på Kristus og hellig liv i kjærlighet til Gud og nesten, … at du også selv av hjertet legger vinn på å leve etter Guds ord, og trenger dypere inn i de hellige skrifter og de kristne tros sannheter." (Alterboka, 1920).
Bibelen sier i Rom. 16,17-18: "Men jeg formaner dere, brødre; Hold øye med den som volder splittelse og anstøt i mot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende."
2. Joh. 9-11: "Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen. For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger."
Nå ville ikke Lyngmo og Thorsen selv, eller la menigheten som var dem betrodd ha noe med vranglæreren og gjøre. Altså en som representerte privatmeninger og egen interesse, og som fornektet Guds ord ved å gå inn for homoseksuelle forhold som forbydes i Guds ord. Rom. 1, 26-27;1Kor. 6,9ff; 3Mos. 18,22.
En slik biskop hadde avsatt seg selv og hadde ingen autoritet i Kristi kirke fordi han var bunden i vranglæren. Derfor sa Lyngmo og Thorsen nei til hans tilsyn og ønsket han ikke velkommen til menigheten. I stedet for formante de menigheten til å leve i sann omvendelse og en levende tro på Kristus slik de hadde lovet når de ble ordinert.
Det var nød og unntakstilstand i den offisielle kirke og den er ikke blitt mindre etter 1997 da Børre Knudsen ble ordinert til biskop i den Norske kirke i eksil. At Lyngmo og Thorsen med de andre som var til stede valgte Knudsen som sin tilsynsmann istedenfor å bli overkjørt av en vranglærer, var vel den eneste rette handling i en nødssituasjon. Og i dag ser vi jo at den offisielle kirke vil avkristne kirken gjennom sine biskoper med vranglæren som der råder. At Lyngmo og Thorsen så ble dømt av en verdslig domstol og fratatt sine presterettigheter, fordi de hadde lært og levd rett etter Guds ord og bekjennelsen, - og den som ikke lærte rett etter skriften og bekjennelsen ble frikjent, det taler sitt eget språk, og på den store regnskapsdag kommer oppgjøret.
Men det som er det mest skremmende i dette, er at kristenfolket ikke ser og skjelner klart mellom rett og falsk lære, sanne og falske hyrder. Vi skal ikke gå å høre en vranglærer og ikke gi han noe som helst støtte til sin vranglære, men hele tiden formane han til å gi Guds ord rett og vende om fra sine ville veier. Kristenfolket har plikt til å flokke seg rundt de troende prester som lærer og lever rett etter Ordet, og særskilt de som har vist mot til å handle etter Ordet. La oss være sannheten tro i kjærlighet og alltid gi Guds ord og bekjennelsen rett i vårt eget hjerte ved loven og evangeliet, det koster kamp og mot til å være en sann Kristus bekjenner.

Finn Indrebø
kapellan i Den norske kirke i eksil
Strandebarm Prosti


Dagens bibelord
Jes 35, 1-7:
1 Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje.
2 Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt.
[60: 13. 65: 10. Høys 2: 1. Jer 50: 19.]
3 Styrk de slappe hender, og gjør de vaklende knær sterke!
[Job 4: 3, 4. Sak 8: 9, 13. Heb 12: 12 ff.]
4 Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.
[34: 8. 40: 1, 9, 10. Sal 94: 1 ff. Hos 1: 7. Sak 9: 9, 16. Joh 14: 1. Rom 12: 19.]
5 Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp.
[29: 18, 19. Matt 11: 5. 15: 30. Mark 7: 32, 37. Luk 4: 18. 7: 22.]
6 Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble. For kilder bryter fram i ørkenen, og bekker i ødemarken.
7 Det glødende sandhavet skal bli til en sjø, det tørste land til vannrike kilder. På det sted hvor sjakalene hvilte, er det vekst av siv og rør.


Mandag, August 08, 2005

Klipp fra www.idag.no: Én av to gravide jenter tar abort
Én av to gravide jenter tar abort
En fersk studie viser dramatiske aborttall blant unge jenter. Gravide kvinner i alderen 20-25 år, tar abort i 50% av tilfellene. I følge helsepersonell, er dårlig økonomi hovedgrunnen til at de velger abort.

- "Jeg kan ikke få barn nå. Det har jeg ikke råd til". Dette har jeg hørt ofte, sier Inger Bendixen Jerstad i rådgivningstjenesten for gravide, Amathea, til Aftenposten.

I Oslo, er tallene enda høyere. Der ender over halvparten av svangerskapene med fosterdrap.

Mytene rundt helsemessige årsaker, og graviditet etter incest og voldtekt, avlives av undersøkelsen. Praktisk talt alle aborter skjer å på grunn av helt andre årsaker. Kvinner tar livet av barnet, fordi de ikke har det forholdet de ønsker, til barnefaren. De føler seg ikke modne nok, eller de vil gjøre andre ting enn å ta vare på barn.

Bjarte Ystebø
04.08.2005 08:50


Klipp fra www.vl.no: Ingen framtid for statskirken
Ingen framtid for statskirken

Generalsekretær Rolf Kjøde mener at statskirken ikke har noen fremtid. – Det kan godt hende kirken har godt av å komme seg ut av privilegiene sine og bli en av mange kirker, sier han. (Foto: Håvard Sæbø)

Større bilde


Les også:
» Statskirke eller frikirke – eller midt imellom?

» Titusener er medlem av statskirken mot sin vilje

» Under statskirkens vinger

» Kirkens selvangivelse

Diskutér:
» Ja eller nei til fortsatt statskirke?


Generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon mener tiden er ute for statskirken. Han ønsker seg en klar bekjennelseskirke.
Vårt Land presenterer i dag stat – kirkeutvalgets tre alternativer for hvordan Den norske kirke skal se ut.

Astrid Dalehaug Norheim
astridnor@vl.no

– Statskirken er en overlevning fra en annen tid, sier generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon.
Kjøde mener det ikke er noen fremtid for en statskirke. Derimot ser han at det er argument for både en offentlig-rettslig kirke og en fristilt kirke.
– Tradisjonen er et argument for den offentlig-rettslige kirken. Mangfold og demokrati er et argument for den fristilte kirken. Det kan godt hende kirken har godt av å komme seg ut av privilegiene sine og bli en av mange kirker.
Kjøde mener at det er ikke viktigst hvilken modell kirken skal styres etter, men at det er en klar bekjennelseskirke.
– Jeg er usikker på hvor sterk føring departementet har lagt på at det skal være en folkekirketenkning i grunnen. Jeg frykter folkekirkeideologien som sier at alle døpte er fullstendig meningsberettiget i kirken, sier Kjøde.

Fristilt. Leder Svein Jacobsen Veland i Norges Frikirkeråd er ikke i tvil om at han foretrekker en fristilt kirke.
– Slik kan alle kirkesamfunn i Norge stå likt. Skal man ha religionsfrihet, er det uheldig at en kirke er knyttet til staten. Den må stå på egne bein, slik vi frikirker gjør. Jeg ser ingen grunn til at man skal knytte en kirke til staten med lover og regler. Det er uheldig å blande religion og politikk.
Prost Trond Bakkevig hadde forventet at utvalgets kirkemodeller skulle se omtrent slik ut.
– Det er ikke så mange alternativer, sier han.
Han ledet seg kirkens kirke/stat-utvalg som leverte sin innstilling i 2002.
Bakkevig-utvalget konkluderte med at man må få en «nyordning» mellom stat og kirke. Selv om flertallet i kirkeutvalget samlet seg om en anbefalt modell, mener Bakkevig at deres arbeid likevel rommet Gjønnes-utvalgets alternativer.
– Innen vårt flertall var det to retninger. Den ene var tettere på en frikirkelig modell, mens de fleste ønsket en modell som ligner den offentlig-rettslige kirken. Vårt utvalg rommet mange av de samme elementene, men vi synliggjorde dem ikke i flere modeller.
Bakkevig hører selv til dem som ønsker en mer selvstendig kirke, men ikke uten bånd til staten. Han tror det blir debatt om forslagene. – De fleste ser at det må noen endringer til. Det store flertall er opptatt av å bevare den åpne folkekirketanken.

Diskriminerende. Bakkevig peker på flere grunner til at det er viktig å få forandret dagens statskirkeordning:
• Det er ikke naturlig at en religion skal ha privilegier i et pluralistisk samfunn.
– Det er ikke først og fremst islam eller Human-Etisk Forbund som har kjempet frem dette, men frikirkene.

• Det er diskriminerende når Grunnloven krever at halvparten av regjeringen skal være medlem i Den norske kirke.
– Det er en menneskerett å ikke bli utelukket fra muligheten til å sitte i regjering.

• Staten har forandret seg de siste tjue årene, der virksomheter blir flyttet ut fra det sentrale maktbyråkratiet. Dermed er det naturlig at også forholdet til kirken forandrer seg.

• Kirken må få en enhetlig økonomi. I dag får kirken penger både fra staten og kommunen, noe som gjør kirkelig helhetstenkning eller planlegging vanskelig.

Publisert: 06. August 2005 06:00


Kirken og endringer i Grunnloven - Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.08.05
Ove Eike skriver i Dagen nett skriver 3.8.05 at Gjønnesutvalget har arbeidet seg fram til tre alternativer for Den Norske Kirkes fremtid. De skriver:

”Tre alternativer for DNK

Utvalget som regjeringen har oppnevnt vil komme med tre alternative løsninger når det gjelder fremtiden for Den norske kirke. Konklusjonene vil bli lagt fram i slutten av 2005.

Dette opplyser Kåre Gjønnes, leder i det offentlige stat-kirke utvalget, til Dagen. Vi treffer han under det nasjonale jubileet på Stiklestad, der Gjønnes deltar i en panelsamtale om religion og samfunn.

– Den ene løsningen er at vi viderefører dagens ordning med noen mulige justeringer. Det vil bety at vi da opprettholder forholdet til Grunnloven med de formuleringer som går på kirkesynet i den, sier Kåre Gjønnes til Dagen. Og han legger til:

– Den andre modellen kaller vi den offentlig rettslige kirke. Der vil vi få kirken som et eget selvstendig rettsobjekt, og vi må da fjerne aktuelle paragrafer i Grunnloven. Men samtidig er det noen som vil hevde at de fremdeles kan stå. Denne modellen vil føre til at vi får en egen kirkelov som Stortinget vedtar. Den tredje løsningen vil være at Den norske kirke blir likestilt med andre trossamfunn slik vi kjenner dem i Norge i dag.”

De to siste alternativene går altså på en mer eller mindre oppløsning i forhold til staten og Grunnloven som ivaretar det norske folks frihet og orden i menneskets hovedrelasjonene til Gud, til medmennesket og naturen på en meget god måte.

For en god stund siden forlot man den gamle linjen at embets- og prestemakten ble overført til kristenfolket – som var Venstres og bondehøvdingenes gamle linje. Man ville ikke ha Kirkeråd og prestemakt igjen – men at fårene skulle selv velge hyrder. Nå har vi fått Kirkerådet og utviklingen drives videre bort fra det kirkelige og statlige fellesskapet vi hadde for det norske folk. Det fellesskapet vi hadde ved den gode regimentsdelingen som Grunnloven la grunnen for mellom kirke og stat, men som de på begge sider ikke har ivaretatt på en forsvarlig måte til beste for folket.


Kirken har forlatt sitt budskap og tjeneste for Ordet, ikke forkynt retten til staten men endog blandet seg i partipolitikk og villet være ”keiser”. Staten på sin side har ikke villet høre retten, men begitt seg inn på ulovlig hersking over hjertene – og villet være prest – og ikke ivaretatt sitt ansvar for folkets liv og velferd.

Om det ikke skjer en oppvåkning innen både kirke og stat – blant prester og politikere – går dette helt galt både med kirken og staten. Organisasjonsformen som Grunnloven instituerer er ikke problemet. Problemet er praktiseringen og ulovligheten til begge parter som skal forvalte loven!


Should All Christians Unite with Catholics? - By Mike Gendron
Since the dawn of the new millennium we are witnessing the greatest push toward ecumenical unity the world has ever seen. The Roman Catholic Church is fervently building bridges to all Christian denominations. Through the dedicated efforts of Pope John Paul II, the Vatican is urging all professing Christians to return home to Rome. Dialogues and accords have been initiated and created to seek unity through common beliefs. An example of this is the 1999 Lutheran-Roman Catholic "Joint Declaration on the Doctrine of Justification." In the declaration, Rome uses equivocal and ambiguous words to affirm agreement on the doctrine of "justification by faith alone." but, at the same time, continues the anathema’s on all whom believe this doctrine. We must not be misled. Rome has not changed its position on things that really matter! Instead they continue to take advantage of professing Christians who lack discernment or who are unwilling to contend for "the faith."
The key to the success of this unity effort has been a commitment to "love one another and tolerate one another’s beliefs." The proposal for all Christians to ignore their doctrinal differences for the sake of unity completely overlooks the fact that Roman Catholic, Orthodox and many Protestant churches preach a false gospel that denies the sufficiency of Jesus Christ and His finished work of redemption.

This ecumenical movement has provided fertile ground to rebuild the religious tower of Babel. Multitudes are being influenced by perverted gospels, doctrines of demons and false teachers. Many more are being persuaded by highly visible evangelicals to join the crusade. It is no surprise the Roman Catholic Church has been the driving force behind this ecumenical movement. Since the close of Vatican Council II in 1965 Rome has been courting those she once called "heretics" by renaming them "separated brethren." No longer able to force people to submit to its popes under the threat of death and persecution, the Vatican has changed its strategy to win the world. Wearing a new face of love and concern for these "separated brethren," she is now offering them the "fullness of salvation" upon their return to the "one true church."

With so many professing Christians jumping on the ecumenical bandwagon, there is evidence of the spirit of Antichrist at work building his one-world religion. Propelling the movement are church leaders who fail to warn their congregations of the great apostasy and increased deception during the last days. Instead of church leaders hating everything false, many are tolerating false doctrines and counterfeit gospels (Psalm 119:104, 128). Instead of church leaders exposing the prevailing doctrines and agents of compromise, many are enduring them.

Tragically, many pulpits are also incredibly silent regarding the numerous scriptural warnings against being yoked with unbelievers. As under-shepherds of the flocks entrusted to them, pastors must warn their sheep of the dangers of ecumenical unity. Jesus and His disciples never tolerated unity without the foundation of biblical truth. Time after time zealous religious leaders, with their own agendas, were strongly rebuked:

• Jesus did not join hands with the religious leaders who shut off the kingdom of heaven from men (Matt. 23:13).

• Paul did not unite with the Judaizers who only wanted to add circumcision to the Gospel (Gal. 1).

• Jude refused to cooperate with those who crept in unaware to pervert the grace of God (Jude 4).

• John did not seek to establish unity with those "who went out from us because they were never really of us" (1 John 2:19).

• Peter never joined hands with the false teachers who had forsaken the right way and gone astray, following the way of Balaam (2 Pet. 2:15).

• The writer to the Hebrews never united with those who would ignore such a great salvation (Hebrews 2:3).

In light of the "cloud of witnesses set before us" one must wonder why some evangelicals ignore the lessons of Scripture by embracing the false gospel of Roman Catholicism. Surely they are not ignorant of their numerous anathemas that condemn born again Christians! Surely they are not ignorant of the many additional requirements Rome has added to the gospel of salvation. Could they be so easily persuaded by the Catholic Church’s worldly influence, incredible wealth, one billion followers and a leader that is so loved by the world?

How are Christians to protect themselves in the midst of the religious deception so prevalent in the world today? The Bible exhorts us to test every teaching. We are warned not to believe every spirit because many false prophets have gone out into the world. It is only by God’s Word that we can know the Spirit of Truth and the spirit of error. (1 John 4:1,6).

We are to be like the Bereans who examined the Scriptures daily to verify the truthfulness of the Apostle Paul’s teachings (Acts 17:11). If Paul, who wrote over half the New Testament was tested, it stands to reason that every priest, pope, prophet, or preacher should also be examined in light of God’s Holy Word.

So what are we to do with the false teachers within Christendom? We are not to partake in their endeavors but to expose their false teachings (Eph. 5:6,11). With gentleness, we are to correct those who are in error in hopes that God may grant them repentance leading to the truth (2 Tim. 2:25). Those who "profess to know God but by their deeds they deny Him" must be exposed and silenced so others will not be deceived. (Titus 1:9-16). Those who do not listen to apostolic teaching are not from God. We are commanded to separate from those who persist in false teaching (Rom. 16:17; Titus 3:10). For some, this may mean finding another church; for others, it may mean withholding support from ministries that continue to compromise the Gospel.

As end time deception increases and more and more people are led into apostasy, we must contend fervently for the faith that was once delivered to the saints (Jude v. 3). As more Christian leaders seek the approval of men rather than God, the way of truth will become more narrow and less traveled. Those who remain faithful will be persecuted for refusing to compromise (2 Tim. 2:12). They will be accused of being intolerant, unloving and narrow minded. But we must always be mindful of the warnings of the apostles—if we do not separate from false teachers we could be disqualified for service (2 Tim. 2:20), become identified with them and their error (2 John 10-11), or risk being partakers of their fate. (Jude vv. 11-13).

As church leaders continue to teach partial truths and tolerate doctrinal error the body of Christ must take action. We must avoid the rebuke Paul gave to the Corinthian church. He wrote: "I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent’s cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough" (2 Cor. 11:3-4). As the ecumenical movement grows in popularity within the church, we must accept the fact that contending for doctrinal purity will be an unpopular position to pursue. Yet it is indeed what we are called to do! By pointing out false doctrine and practices, we will be good servants of Christ Jesus as we are nourished by His word and sound doctrine (1 Tim. 4:6). Upholding truth can, and will be divisive within the church, but division is sometimes good for the church. Occasionally it is necessary to show which ones are approved of God (1 Cor. 11:19).

Those who contend for the purity of the Gospel are often criticized for quibbling over things that don’t appear to be that significant. However, contenders for the faith realize that the most dangerous lie is the lie which most closely resembles the truth. Conversely, ecumenists consider anything that appears close to the truth as an opportunity for unity. Thus they embrace the false gospel of Catholicism because it is the most clever of all counterfeits.

In these days of apostasy, the body of Christ needs to boldly and courageously proclaim the whole counsel of God and expose as error everything that opposes it. May God give all His servants the grace, power, discernment and courage to be contenders for the faith.

The author of this article is a former Roman Catholic. Bill


Dagens bibelord
Sal 51, 1-15:
1 Til sangmesteren. En salme av David,
2 da profeten Natan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba.
[2Sam 12: 1 ff.]
3 Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet!
4 Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd!
5 For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg.
6 Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne, har jeg gjort - for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer.
[Job 9: 2, 3. Luk 15: 21. Rom 3: 4.]
7 Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.
[58: 4. 1M 8: 21. Job 14: 4. 15: 14. Joh 3: 6. Ef 2: 3.]
8 Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet! Så lær meg da visdom i hjertets dyp.
9 Rens meg fra synd med isop så jeg blir ren! Tvett meg så jeg blir hvitere enn snø!
[2M 12: 22. 3M 14: 6. 4M 19: 18. Jes 1: 18. Heb 9: 19.]
10 La meg høre fryd og glede, la de ben som du har sønderknust, fryde seg.
11 Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!
12 Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg!
[24: 4. Esek 11: 19. 36: 26. Matt 5: 8. Apg 15: 9.]
13 Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!
14 Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd!
[Rom 8: 15.]
15 Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg.
[32: 8. Luk 22: 32.]


Fredag, August 05, 2005

Ivar Kristianslund taler i Oslo søndag 7. august kl.11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer lekmannsgudstjeneste på Norrøna Hotell, Grensen 19, Oslo førstkommende søndag, 12. søndag etter pinse. Arne Bjerga forretter. Ivar Kristianslund preker. Det blir kirkekaffe.

Alle som vil komme er hjertelig velkommen!

LESETEKST, Jes 2, 12-17:
12 For Herren, hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høyt og over alt opphøyet, så det blir ydmyket,
[5: 15. 37: 23.]
13 både over alle Libanons sedrer, de høye og opphøyede, og over alle eikene i Basan,
14 og over alle høye fjell og over alle stolte høyder,
15 og over hvert høyt tårn og over hver fast mur,
16 og over alle Tarsis-skip og over alle lystbåter.
17 Og menneskets overmot blir bøyd, og mennenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høy på den dag.

LESETEKST, Rom 3, 21-26:
21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven,
[1: 17. Fil 3: 9. Joh 5: 46.]
22 det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell,
[10: 12. Gal 2: 16. 3: 28. Kol 3: 11.]
23 alle har syndet og står uten ære for Gud.
[v. 9. 11: 32.]
24 Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
[4: 4. Matt 20: 28. Ef 1: 7. 2: 8. 1Tim 2: 6. Tit 3: 5-7.]
25 Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.
[3M 16: 14 ff. Apg 13: 38, 39. Heb 9: 13. 1Joh 2: 2. 4: 10.]
26 Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.

PREKENTEKST, Luk 18, 9-14:
9 Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre:
[16: 15.]
10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller.
[Matt 6: 5.]
11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer - eller som denne tolleren.
[Åp 3: 17.]
12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.
[11: 42. Matt 9: 14.]
13 Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!
[23: 48. Esr 9: 6. Sal 51: 3, 19.]
14 Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.
[14: 11. 1Pet 5: 5, 6.]


ER KRISTELIG FOLKEPARTI ET KRIMINELT PARTI? - Av Ivar Kristianslund
På sykehusene drepes det årlig ca 13 000 ufødte uskyldige barn. (1) Er disse drapene kriminelle handlinger? (2) Har Statsminister Kjell Magne Bondevik og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, begge fra KrF, noe ansvar for denne kriminaliteten? Nedenfor påvises at begge spørsmålene kan besvares med et klart: ”Ja”.

Det første ”ja” kan begrunnes slik: Norges Grunnlov (Grl.) står over enhver annen lov og myndighet i Norge. Også Stortinget er forpliktet på Grunnloven. Grunnloven opprettet Stortinget, ikke omvendt. Abortloven er ikke gyldig norsk lov, men en kriminell praksis som Stortinget har innført på ulovlig vis. Dette framgår klart av Grl. § 2 som er en prinsipiell paragraf som angår konstitusjonens ånd og som derfor ikke kan oppheves i følge Grl. § 112. Paragrafene 4, 6, 9, 12, 16, 17, 21 og 44 i Grl. understreker dette ytterligere. Grunnloven slår fast at norske myndigheter ikke kan gi lover som legaliserer drap på uskyldige mennesker, da dette er i strid med den evangelisk-lutherske religion. Livet er en grunnleggende menneskerett som ingen har rett til å ta fra et uskyldig menneske. De ca. 13 000 drapene på norske sykehus hvert år er altså kriminelle handlinger. Mon tro om KrF er uenig i denne påstanden?

Det andre ”ja” kan begrunnes slik: ”Den udøvende Magt er hos Kongen,” (Grl. § 3.) Men ”Kongens Person er hellig; han kan ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheden paaligger hans Raad.” (Grl. § 5.) Følgelig må regjeringen ta ansvaret for all offentlig makt som utøves i Norge. I Grl. § 13 står det: ”Forretningerne afgjøres ved Stemmegivning,” Grl. § 30 fastslår: ”Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, eller øiensynligen er skadelig for Riget, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Odelsthinget sættes under Tiltale for Rigsretten.” Bondevik, Høybråten og de andre KrF-statsrådene, ja hele regjeringen, kan uten tvil stilles for Riksretten fordi de ikke har protestert på sykehuskriminaliteten, men tvert i mot har stilt seg i spissen for den. Men problemet for de stakkars barna som pines i hjel er at Odelstingsflertallet står på de kriminelles side. Det er ikke retten, men makten som rår. Når dessuten et parti som kaller seg kristelig er med på å ”legalisere” uretten, blir forvirringen total blant velgerne, og man slår seg til ro med at barna må lide og dø uten håp om forandring.

I Dagen 04.08.05 beskyldes jeg av Alf Vinje for grove personangrep og uriktig og uverdig språkbruk når jeg beskriver de faktiske forhold. Jeg er dessverre nødt til å bruke sterke ord for å kunne beskrive sterke saker på en korrekt måte. Dersom Vinje kan påvise at jeg har skrevet noe galt, skal jeg be offentlig om unnskyldning. Hvis han ikke er i stand til det, skylder han meg en unnskyldning for at han henger meg ut på denne måten uten gyldig grunn.

Abort-motstanderne har ikke dannet nytt parti, men har stilt lister, da det ikke er mulig å få opphevet abortloven på annen måte. KrF har valgt en strategi som fører til at abortloven aldri vil bli opphevet. I forbindelse med regjeringsforhandlingene med Venstre og Høyre i 1997 sa da også Valgerd Svarstad Haugland følgende: ”Vi hadde ikke fått i stand disse forhandlingene om vi hadde gått inn i dem med krav om lovendring på disse (abort/partnerskap) områdene.” (Kilde: Dagen 15/10-1997.) Og i 1998 sa lederen av KrF-kvinnene, Randi Gran Tørring, følgende: ”Vi må leve med den nåværende abortloven.”(Kilde: Dagen 16/6-1998.) Alle motstandere av den politiske kriminaliteten bør følgelig stemme på Abort-motstandernes lister ved stortingsvalget. Slik kan vi etter hvert ”utrydde det onde” (bibelsk uttrykk) som Stortinget har innført og som regjeringen praktiserer.

Til slutt vil jeg peke på det verste for KrF, nemlig at partiets politikk fordømmes på det sterkeste av Bibelen. I 5 Mos 27, 25 står det: ”Forbannet være den som tar imot bestikkelse for å slå noen i hjel og utøser uskyldig blod!” I regjeringsposisjon er KrF med på å utøse uskyldig blod. Som belønning (bestikkelse) for regjeringsdeltakelsen hevder KrF at partiet får større gjennomslag for visse saker. Men prisen kan bli for høy, selv for viktige goder som kontantstøtte og friskoler. Kristne politikere bør gjøre som Daniel og stole mer på Herren. Dan 6,8-29. ”Et menneske kan ikke få noe, om det ikke blir gitt ham fra himmelen.” Joh 3, 27. ”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far.” Jak 1, 17.


Dagens bibelord
Sal 32, 1-5:
1 Av David. En læresalme.
Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult.
[85: 3. 103: 3. Rom 4: 7, 8.]
2 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.
3 Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen.
4 For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela.
5 Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! - Og du tok bort min syndeskyld. Sela.
[38: 19. 2Sam 12: 13. 24: 10. Ord 28: 13. 1Joh 1: 9.]


Torsdag, August 04, 2005

Leserbrev fra Odd S. Beverfjord: Invalid Beaten with Bible
Det er ikke bare den muslimske terroren og myrderiene som tiltar i styrke og hyppighet, også forfølgelsen av kristne og andre "infidels" øker i muslimske land. Det er heller ikke mange kristne i Vesten som bryr seg, aller minst kristne avisers redaktører. Det er ikke lenger slik at "når et lem lider så lider hele legemet". Fordi lovløsheten (hovmod, løgn, hykleri, maktbegjaer, havesyke, egoisme, selvopptatthet, selvrettferdighet) har tatt overhånd, er kjærligheten blitt kald hos de fleste kristne. (Matt24:12.)

Grunnen? Evangeliet blir ikke lenger forkynt. Ordet om korset er ikke "positivt".

Odd S. Beverfjord
p.t. Bolivia

----- Original Message -----
From: "The Voice of the Martyrs"
To:
Sent: Wednesday, August 03, 2005 11:13 AM
Subject: The Persecution & Prayer Alert (August 3, 2005)


> The Persecution & Prayer Alert
> The Voice of the Martyrs, Canada
> http://www.persecution.net
> Wednesday, August 3, 2005
>
> A summary of news concerning the Persecuted Church and how you can
> respond.
> ***********************************
> In this week's edition: Reports from Turkmenistan, Indonesia, China and
> Sudan with updates from Pakistan, India, Belarus and Indonesia.
> ***********************************
>
> 1. House Churches in Turkmenistan Raided and Invalid Beaten with Bible
>
> On two separate occasions in recent weeks, Baptist congregations meeting
> for
> prayer in private homes in Turkmenistan were raided by police and ordered
> to
> disband.
>
> On July 23, police burst into the home of Asiya Zasedatelevaya in
> Turkmenabad, where ten to fifteen Baptist meet regularly for Bible study.
> They began to interrogate Asiya, even though she is disabled and unable to
> hear or speak. They confiscated all her literature and demanded to know
> where she got it from. When she did not reveal her source, one of the
> officers hit her across the head with her Bible while another struck her
> in
> the face. They then threatened to hang her. Asiya called on the
> authorities to return her literature.
>
> The next weekend, plain clothes officers broke up the Sunday morning
> worship
> of a registered Baptist congregation in the eastern Turkmenistan town of
> Mary. One of the officers identified himself as Eziz Agaev from the
> anti-terrorism and organized crime department. Those present were
> videotaped and then taken to the police station where men, women and
> children were interrogated. The church insists that it is covered under
> its
> denominational registration, but the police demanded that they sign
> statements agreeing that they were meeting illegally and would no longer
> attend services.
>
> On July 1, Turkmen President Saparmurat Niyazov issued a declaration that,
> "we have one religion and unique traditions and customs, and there is no
> need for people to look beyond these." Since that declaration, there
> appears to be increased pressure on religious minorities in this
> predominantly Muslim country.
>
> Pray for these and other Christians in Turkmenistan suffering under the
> oppression of a government controlled by a dictatorial personality cult.
>
> For more information on Turkmenistan and the persecution facing the Church
> there, go to http://www.persecution.net/country/turkmenistan.htm.
> ***********************************
>
> 2. Indonesian House Churches Closed and Boarding House Damaged
>
> In two separate incidents, house churches on the island of Java were
> closed
> by Muslim mobs in late July, according to VOMC sources in Indonesia. In a
> suburb of Semarang, a city on the north coast of the Indonesian island, a
> mob dismantled the building used by the Isa Almasih Church. The church
> had
> not met since the building was sealed earlier that month. Until recently,
> the church had met for twelve years without any problem.
>
> VOMC sources also report that six house church congregations were closed
> in
> the Permata Cimahi House Complex in the city of Bandung, after the village
> head met with Muslim leaders and decided to close all Christian places of
> worship in their area. On July 27, the village head gave notice to each
> congregation that, effective on July 31, the houses could no longer be
> used
> for worship. On the morning of July 31, a mob of forty to fifty Muslims,
> armed with machetes, clubs and sickles, marched to each house church and
> painted on the door, "Forbidden to Use for Christian Sanctuary." The
> pastors all managed to flee before the mob arrived.
>
> In earlier July, a boarding house for the Arastamar Theological School in
> east Jakarta was also attacked on two separate occasions. Members of the
> militant Islamic Defender's Front accused the school of building a worship
> center. On July 6, a mob of around 100 people stormed the building, which
> was still under construction. According to a July 29 report from Compass
> Direct, a government official accompanied the mob. The building was still
> under construction at the time. A week later, a large group returned
> again
> to finish the destruction, but was warded off by students from the school.
> Damage to the building is estimated at 100 million rupiah (over $12,000
> CDN). Headmaster Matheus Mangentang told Compass Direct that his school
> has
> a total of 1,219 students. "Many of them are poor and can't go anywhere
> else," he said. "Now around 300 of them will have to sleep in a building
> with temporary walls until we can afford the repairs." The school
> management
> has decided to forego legal action.
>
> Muslim leaders in Indonesia met last week and expressed concern about the
> rapid growth of Christianity in the nation. Presently 85% of the
> Indonesia's 220 million people are Muslim. Pray for Christians throughout
> Indonesia who are facing opposition from Islamic groups determined to stop
> the spread of Christianity. Pray that the believers will continue to share
> Christ boldly and without fear.
>
> For more information on persecution facing Christians in Indonesia, go to
> http://www.persecution.net/country/indonesia.htm. A twenty-minute video
> presentation on difficulties experienced by the Church in Indonesia is
> available through VOMC's multimedia website, www.persecution.tv.
> ***********************************
>
> 3. Catholic Mass Raided in China, Priest and Ten Others Arrested
>
> Chinese authorities have arrested a Roman Catholic priest, a seminarian
> and
> nine parishioners who were celebrating mass in a private home in Pingtan,
> Fujian Province on July 25. According to the Cardinal Kung Foundation,
> approximately fifty people had gathered to pray for a parishioner
> suffering
> with cancer when officials interrupted the service. Parishioners who
> attempted to stop the arrests of Father Lin Daixian and the others were
> beaten and suffered broken bones and teeth as well as brain injuries. The
> house was also severely damaged.
>
> This is the fourth time Father Lin has been arrested since October 2000.
> He
> is part of the underground Catholic Church that remains loyal to Rome.
> This
> arrest contrasts with the appointment of Anthony Dang Mingyan as an
> auxiliary bishop of Xian by the Chinese government and approved by the
> Vatican. Such joint approval has been seen as a step in improved
> relations
> between China and the Vatican.
>
> The Persecution and Prayer Alert reported last week on the arrest of
> Bishop
> Jia Zhiguo for the seventh time. Later that day it was confirmed that
> Bishop Jia had been released. Pray for Father Lin, Bishop Jia and others
> facing arrest and harassment from Chinese officials. Pray that the
> Chinese
> government will allow its citizens the freedom to worship and practice
> their
> faith.
>
> For more information on the continued persecution of Christians in China,
> go
> to http://www.persecution.net/country/china.htm. A fascinating DVD set on
> the turbulent history of the Church in China, "The Cross: Jesus in China,"
> is available through our online catalog at
> http://www.persecution.net/catalog.htm.
> ***********************************
>
> 4. Sudden Death of Sudan's Vice-President Brings Concern and Riots
>
> Former Sudanese rebel leader and newly appointed Vice-President, Dr. John
> Garang De Mabior, died in a helicopter accident on July 30. Dr. Garang
> led
> the southern rebels through the SPLA/SPLM and led in a negotiated peace
> settlement with the predominantly Arab Muslim Sudanese government. Garang
> was returning from Uganda with six colleagues when the Ugandan government
> helicopter went down in bad weather. All aboard were killed.
>
> Reaction to Dr. Garang's death puts the recently signed peace settlement
> in
> potential jeopardy. World leaders have called for a continuation of the
> peace process begun by Garang. Kenyan President Mwai Kibaki said, "The
> consolidation of the peace is the greatest honour the people of Sudan can
> bestow on the departed soul." Faith J. H. McDonnell, Director of the
> Church
> Alliance for a New Sudan, said, " It is our hope and prayer that, in spite
> of this staggering loss, the Sudanese people will go on to pursue the
> peace
> and freedom for all in Sudan for which John Garang fought."
> Grief-stricken
> supporters of Garang, however, have begun to riot in the Sudanese capital
> of
> Khartoum, blaming the government for Garang's death. The riots by
> thousands
> of southern Sudanese have left at least 36 people dead with substantial
> damage to property. Arab gangs have begun to retaliate, invading
> neighbourhoods of the mostly Christian southerners. A U.N. official told
> the Associated Press that a Muslim imam had been killed by southerners.
> "The
> situation is turning religious and that will be even more dangerous," he
> said.
>
> The deputy leader of the SPLM, Salva Kiir Mayardit, has been named as
> Garang's successor and is calling for a continuation of the peace process.
>
> Pray that this tragedy will not trigger a return to the violence and
> warfare
> that has left thousands dead in the predominantly Christian and animist
> southern part of the country. Pray for John Garang's wife, Rebecca, and
> the
> rest of his family during this time of grief. Speaking on behalf of The
> Voice of the Martyrs, Communications Director Glenn Penner said, "We are
> deeply saddened by the death of Dr. John Garang and wish to express our
> condolences to his wife and family. In my dealings with Dr. Garang, I
> found
> him to be a man committed to peace and religious liberty and we hope that
> his example will provide a model to the people of south Sudan at this time
> of grief and loss."
>
> For more information on the difficulties facing Christians in Sudan, go to
> http://www.persecution.net/country/sudan.htm.
> ***********************************
>
> 5. Recent Updates from Pakistan, India, Belarus and Indonesia
>
> (a) Pakistan:
> Pakistani President, General Pervez Musharraf has called on the Pakistani
> Supreme Court to rule on the constitutionality of a proposed Taliban-like
> law passed in Northwest Frontier Province and scheduled to come into
> effect
> August 14. In a province where the ruling party has already outlawed
> music
> in public places and pulled down advertising featuring women, the new
> "hisbah" (accountability) law would institute a new police authority to
> ensure that strict Islamic rules are followed (see
> http://www.persecution.net/news/pakistan55.html). Analysts believe that
> the
> court will rule that that new law is unconstitutional.
>
> (b) Pakistan:
> On July 6, the Persecution and Prayer Alert reported on the arrest of
> Yousaf
> Masih on charges that he had burned a copy of the Koran (see
> http://www.persecution.net/news/pakistan54.html). According to recent
> reports from Pakistan, Yousaf's health has been deteriorating badly.
> According to Assist News, he is reported to have received "ruthless
> treatment" since his arrest. The jail superintendent told representatives
> from the All Pakistan Minorities Alliance that his life is in danger.
>
> (c) India:
> Last week, the Persecution and Prayer Alert reported on accusations of
> forcible conversions leveled against Christians in the Indian state of
> Madhya Pradesh (see http://www.persecution.net/news/india72.html).
> According to a July 28 report from AsiaNews, a panel set up to investigate
> the allegations has shown them to be completely false. Hindu leaders in
> the
> area told the panel that the tribal people in the area have been drawn to
> Christianity because of the care they receive and not because of coercion.
> A local leader of the Hindu Bharatiya Janata Party (BJP), Pintoo Jaiswal,
> told the panel that the missionaries "embraced" the tribal people when
> Hindus were hesitant to even touch them. Jaiswal sends his own children
> to
> a Christian school and reports there have been no attempts to convert
> them.
>
> (d) Belarus:
> For several months, The Voice of the Martyrs has been following the plight
> of the New Life Church in Minsk. According to the church's website
> (www.newlife.by) the city is again attempting to prevent the church from
> using a converted cow shed for a church. The city council is intending to
> insist that the building be used by the church for its original purpose,
> breeding cattle. However, commercial breeding of animals, however, is
> forbidden within the city limits of Minsk, thus causing a dilemma for the
> city council. The church intends to continue fighting for the right to
> use
> the building for meeting.
>
> (e) Indonesia:
> The Voice of the Martyrs learned yesterday that the court case for Rebekka
> Zakaria, Eti Pangesti and Ratna Bangun is to be transferred to the High
> Court. This is expected to significantly lengthen the trial of these
> three
> women accused of attempting to convert Muslim children through a Christian
> education program (see links on
> http://www.persecution.net/country/indonesia.htm for more information on
> the
> case). According to an August 2 report from Compass Direct, the
> announcement was made by the lead prosecutor during a July 28 hearing.
> With
> a courtroom filled with angry hecklers, the women attempted to defend
> themselves, saying they had been completely open about their program and
> had
> received permission from the parents. None of the parents are now willing
> to come forward to discuss the case. After explaining the program to the
> court, Judge Hasby J. Tholib told the women that Muslim children should
> never have been allowed in the program.
> ***********************************
> The Persecution & Prayer Alert is a ministry of The Voice of the Martyrs,
> Canada. (Mailing address: P.O. Box 117, Port Credit, Mississauga, Ontario
> L5G 4L5)
> Tel. (905) 670.9721. Fax: (905) 670.7642
> Website: http://www.persecution.net
> ***********************************
> Contact Person: Glenn Penner, Communications Director.
>
> Important Notice: The Persecution & Prayer Alert is an open email news
> service sent only to those who have specifically requested it from us. We
> do not send it unsolicited and ask that subscribers show the same
> discretion
> in forwarding it to others. If you would like to encourage someone to
> read
> or receive this weekly publication, please use our online form at
> http://www.persecution.net/pnpforward.htm and help spread the message of
> the
> Persecuted Church around the world.
>
> To unsubscribe from the Persecution & Prayer Alert or to change your email
> address, please go to our website at
> http://www.persecution.net/pnpchange.htm.


ABORT-MOTSTANDERNES LISTE - Av Øyvind Mjåland
ABORT-MOTSTANDERNES LISTE


Bli med i kampen for å redde barna fra å dø før de blir født!

Det kan du gjøre ved å stemme på
Abort-motstandernes liste
ved høstens stortingsvalg.

Til deg som måtte være tilhenger av "fri abort":

 Husk at du selv er blant de som fikk lov til å bli født.
 Det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem.
 Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som en gang ikke rammet deg selv.


PÅSTAND OG FAKTA

PÅSTAND:
Det er bedre for det ufødte barn med nåværende regjering enn en ny bestående av folk fra Ap, SV og Sp.

FAKTA:
For det ufødte barn betyr det ingenting. Barnets stilling i mors mage er like usikker uansett regjeringsalternativ. I forbindelse med regjerings-forhandlingene i 1997 sa daværende leder for Kristelig Folkeparti følgende: "Vi hadde ikke fått i stand disse forhandlingene om vi hadde gått inn i dem med krav om lovendring på disse (abort/partnerskap) områdene".

PÅSTAND:
Det er kvinnen selv som må bestemme om fosteret skal fjernes eller ikke, ikke barnets far eller en nemnd.

FAKTA:
Ingen har rett til å bestemme at et uskyldig lite barn skal dø. Feministene har tvunget fram enerett til å bestemme barnets skjebne. Far er umyndiggjort ved at likestilling ikke gjelder på dette området.

PÅSTAND:
Politikerne vil forebygge svangerskap.

FAKTA
Ja, med de vil ikke forebygge barnedrap. Det er feil å tro at piller som brukes bare forebygger svangerskap. De øker antallet fosterdrap.

PÅSTAND:
Presteaksjonene har skadet saken mer enn de har gagnet den.

FAKTA:
Presteaksjonene har ikke skadet verken barn eller mor. Det er preste-aksjonene som har holdt saken "varm" i det norske folk - og bare dem. Mange barn er reddet fra døden som et resultat av aksjonene til Nessa, Knudsen og Kørner.

PÅSTAND:
Det er viktig å bruke ord som ikke provoserer, og dermed skader saken.

FAKTA:
Det er viktig å bruke ord som forteller, og ikke kamuflerer, virkeligheten:
Morsbestemt fosterdrap er blitt til "selvbestemt abort".
Dødspiller er blitt til "angrepiller".
Ufødt barn er blitt til "ufødt liv".
Fosterdrap er blitt til "abort".


TRENGER NORGE FOLK FRA "ABORT-MOTSTANDERNES LISTE" PÅ STORTINGET?

Svaret er ja. Kristelig Folkeparti sloss ikke barnet sak.
De administrerer drapene.

Kristelig Folkeparti godtar fosterdrap ved alvorlig sykdom, varig sykdom, incest og voldtekt.
I 1998 sa lederen av Krf-kvinnene, Randi Gran Tørring, følgende:
- Vi må leve med den nåværende abortloven.

Kommentar: De ufødte barna kan ikke leve med abortloven, bare mennesker som er født.

I 1998 sa daværende helseminister Dagfinn Høybråten følgende i Stortinget: - Dersom svangerskapsavbrudd skal utføres, er det viktig at det gjøres på en betryggende og skånsom måte.

Kommentar: Det er ikke betryggende for den som blir drept. Barnet dør. Drepe skånsomt høres makabert ut.

På 1980-tallet gikk Krf inn for prøverørsmetoden. På landsmøtet i 1993 ble prøverørsmetoden vedtatt med 135 mot 88 stemmer.

Kommentar: Mange ufødte barn mister livet ved prøverørsmetoden. De fikk ikke senere anledning til å stemme på verken Krf eller andre partier.

I 1996 sa Valgerd Svarstad Haugland følgende i en stortingsdebatt:
- Jeg tror flere typer p-piller er et greit og uproblematisk prevensjons-middel.
Både Svarstad Haugland og Høybråten har gått inn for utdeling av gratis prevensjon.

Kommentar: Alle typer p-piller kan drepe fosteret. "Angrepillen" utfører fosterdrapet kjemisk - en kjemisk krigføring mot et vergeløst barn.

Som statsråd avsatte Kjell Magne Bondevik sokneprest Børre Knudsen.

Kommentar: Skammelig!


FOLKEMORD I NORGE:
1200 UFØDTE BARN DREPES HVER MÅNED VED NORSKE SYKEHUS

UANSETT OM DET ER REGJERINGEN BONDEVIK ELLER REGJERINGEN STOLTENBERG SOM STYRER!

Her er et kors for hvert barn som på en måned drepes av leger ved norske sykehus:







I tillegg drepes tusener hver måned ved hjelp av p-piller og angre-piller. Disse drapene skjer "in Nacht und Nebel" og kan ikke registreres på statistikker.

Abort-motstandernes liste stiller ved stortingsvalget i følgende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland


Buy THE AGENDA Today!
Buy THE AGENDA Today!

Get your copy of THE AGENDA by Rev. Louis P. Sheldon and purchase extra copies to give to your pastor, neighbors, friends, and associates.

This is one of the most important books to be written in the past 20 years—and it needs to be in the hands of millions of Americans.

THE AGENDA describes how homosexual activists plan on recruiting your children into the lifestyle; how they’re undermining traditional marriage; and how they will eventually criminalize any public criticism of homosexual conduct. (It’s already happening in Canada where the gay agenda is well advanced.)

Former Oklahoma Congressman J.C. Watts has said of THE AGENDA: “This powerful and hard-hitting book lays bare the reality and risks of the homosexual agenda.”

Author Rev. Louis P. Sheldon has issued a call for all Christians to actively oppose the homosexual agenda: “The homosexual agenda is an attack on everything our Founding Fathers hoped to give us. But I am convinced that we can witness a tremendous victory, and with God’s help, we shall overcome.”

Purchase a copy for yourself and a half dozen or more to hand out to your associates! Help us get the truth out about the dangers facing our nation from THE GAY AGENDA.

Go Here to Order TODAY!
http://www.traditionalvalues.org/theagenda.php


--------------------------------------------------------------------------------


Traditional Values Coalition is an inter-denominational public
policy organization speaking on behalf of over 43,000 churches.

For more information or to arrange an interview, please call:
Benjamin Lopez
California Legislative Analyst & Lobbyist
Associate Communications Director
Office: (714) 520-0300
Fax: (714) 520-9602

Web site address: http://www.traditionalvalues.org


Dagens bibelord
2 Kor 8, 1-14:
1 Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia.
[Apg 16: 9. Rom 15: 26.]
2 De har vært hårdt prøvet i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet.
3 For de gav etter evne, det kan jeg bevitne, ja, over evne, av egen drift.
[9: 7, 11, 13.]
4 De bad oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige.
5 Og de gav ikke bare slik vi hadde håpet, men de gav seg selv, først til Herren og så til oss, ved Guds vilje.
[v. 1.]
6 Så bad vi Titus om å fullføre den gaven som han før hadde begynt å samle inn hos dere.
[v. 16, 17. 12: 18.]
7 Dere har jo overflod på alt - på tro, på ord, på kunnskap, på iver, og på kjærlighet mellom dere og oss. Så bli nå rike også i dette kjærlighetsverk!
[1Kor 1: 5.]
8 Jeg sier ikke dette som et påbud. Men ved å nevne de andres iver, vil jeg prøve kjærligheten hos dere, om den er ekte.
9 For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.
[Matt 8: 20. Luk 9: 58. Fil 2: 6-8.]
10 Jeg sier min mening om dette, for det er til gagn for dere - dere som alt i fjor begynte, ikke bare å virke, men også å ville!
[9: 2. Ord 19: 17. Matt 10: 42. 1Kor 7: 25. Fil 2: 13.]
11 Fullfør nå også gjerningen! La fullførelsen svare til viljens gode forsett, alt etter hva dere rår over.
12 For dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har!
[Ord 3: 28. Mark 12: 43. Luk 21: 3, 4.]
13 For det er ikke meningen at andre skal ha det rommelig og dere ha det trangt. Nei, det bør være likhet.
14 Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere, når dere er i nød. Slik blir det likhet.