INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
August 2003

Søndag, August 31, 2003

12. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
Prekentekst, Luk 18, 9 - 14:
9 Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre:
[16: 15.]
10 To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller.
[Matt 6: 5.]
11 Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer - eller som denne tolleren.
[Åp 3: 17.]
12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.
[11: 42. Matt 9: 14.]
13 Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!
[23: 48. Esr 9: 6. Sal 51: 3, 19.]
14 Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.
[14: 11. 1PET 5: 5, 6.]

Lesetekst, Jes 2, 12 - 17:
12 For Herren, hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høyt og over alt opphøyet, så det blir ydmyket,
[5: 15. 37: 23.]
13 både over alle Libanons sedrer, de høye og opphøyede, og over alle eikene i Basan,
14 og over alle høye fjell og over alle stolte høyder,
15 og over hvert høyt tårn og over hver fast mur,
16 og over alle Tarsis-skip og over alle lystbåter.
17 Og menneskets overmot blir bøyd, og mennenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høy på den dag.

Lesetekst, Rom 3, 21 - 26:
21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbaret uten loven,
[1: 17. Fil 3: 9. Joh 5: 46.]
22 det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. - For det er ingen forskjell,
[10: 12. Gal 2: 16. 3: 28. Kol 3: 11.]
23 alle har syndet og står uten ære for Gud.
[v. 9. 11: 32.]
24 Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.
[4: 4. Matt 20: 28. Ef 1: 7. 2: 8. 1TIM 2: 6. Tit 3: 5-7.]
25 Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.
[3M 16: 14 ff. Apg 13: 38, 39. Heb 9: 13. 1JOH 2: 2. 4: 10.]
26 Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.


Lørdag, August 30, 2003

SKAPELSESDAGENE OG JON KVALBEIN - Av Ivar Kristianslund
At skapelsesdagene er vanlige dager hvor hver dag er en del av et døgn på 24 timer er klart nok i 1. Mosebok kapittel 1-2. Men skulle noen fremdeles være i tvil, så blir saken endelig avgjort i 2 Mos 20, 8 - 11 som lyder slik: "8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. 10 Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. 11 FOR PÅ SEKS DAGER GJORDE HERREN HIMMELEN OG JORDEN, HAVET OG ALT SOM I DEM ER, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den."

Her er det Herren selv som omtaler skapelsesdagene som en arbeidsuke på 6 dager samtidig som han knytter den 7. dagen - sabatsdagen - direkte opp mot skapelsesuken. Hvorledes kan Jon Kvalbein og andre få dette til å harmonere med teorien om at skapelsesdagene er lange perioder? Det vil han ikke svare på. I stedet skriver han i Dagen 30.08.2003, s. 21: "De siste artiklene rettet mot meg fra Ivar Kristianslund, . . ., og . . . har et innhold som undergraver enhver mulighet for en saklig debatt. Overfor Dagen vil jeg bare si at jeg ikke vil diskutere med dem i avisen." Artikkelen av Ivar Kristianslund som han henviser til er gjengitt nedenfor:

Jon Kvalbein farer vill! - Av Ivar Kristianslund, Formann i Kristen Framtid

Det er forferdelig trist at en så sympatisk kapasitet som Jon Kvalbein presenterer vranglære om Bibelen. I sin kronikk i Dagen 07.07.2003 skriver han om teologien at: ”Den må heller ikke gjøre Skriften til et naturhistorisk kildeskrift eller tolke den slik at naturvitenskapen fratas mulighet til å forske fritt.” Kvalbein trenger å bli minnet om Åp 22, 19: ”Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.” Guds Ord er sannhet (Joh. 17,17). Kvalbein gjør Gud til en løgner (1. Joh. 5,10) ved å ville sensurere bort noe av det som Gud har sagt.

Tanken om å skille mellom ”religion” og ”naturvitenskap” er absurd. Herren steller ikke bare med frelsesteologi. Han driver like mye med ”naturvitenskap”. Vitenskapsmenn med nobelpriser er ikke engang å regne som fluer, sammenliknet med Herren. Derfor bør de lytte når han taler om skapelsen og naturen.

Bibelen er den eneste sikre kunnskap vi har i tilværelsen. Alt annet er usikkert. Å opponere mot Bibelen vil alltid føre galt av sted. All vitenskap bygger på tro i betydningen gjetning. Kristen tro, derimot består i å godta fakta som står fast i evighet. Derfor er det tragisk at Jon Kvalbein, som bekjenner seg som en kristen og er en intelligent mann, vil foretrekke gjetninger framfor fakta. ”For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap?” 1. Kor. 1,19-20.

Botemidlet mot tidligere teologers villfarelser er ikke å sensurere Bibelen, men å være grundigere når man leser den. La oss innrømme at vi ikke vet alt. Det er heller ikke nødvendig å forstå alt. Det viktigste er å holde fast ved alt som Gud har sagt.

At alt ble skapt av intet på 6 vanlige dager går med all mulig tydelighet fram av 2. Mos. 20,11 og sammenhengen der. Vil Kvalbein motsi dette? Husk Jesu ord: ”For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvorledes kan dere da tro mine ord?” Joh 5, 46-47.


STATSKIRKEN OG DENS SÆRSTILLING - Av Oddvar Berge
Infosjef Jens Brun-Pedersen i Humanetisk Forbund spør i et angripelig forsøk på å undergrave statskirken som institusjon om hvorfor noen politikere ser forskjell på statskirken og et hvilket som helst annet trossamfunn. Hvorfor forsvare statskirken på en annerledes måte enn andre trossamfunn? Har vi ikke tros og valgfrihet? (VL 270803)

Spørsmålet tilbake må bli: Har ikke staten, det norske folk, gjennom sitt valgte lederskap tros og valgfrihet? Også til å holde fast på et valg som er foretatt?

Det norske folk har valgt å holde fast på en arv som har bevist seg å være god for Norge. Er ikke det lovlig og tillatt? Skal ikke HEF respektere dette valg?

Det er lett å forstå HEF ut fra deres Gudløse blindskap. HEF ser ikke forskjell på Gud Jahve og alle avguder og djevler, men likestiller alt. Det norske folk har gjennom sin statsforfatning offisielt sett og valgt bort hedenskapen og religionsblanderiet som ledestjerne for 1000 år siden, og grundig bekreftet dette valget på Eidsvoll i 1814. Gud Jahve har ikke endret seg. Det norske folk har ingen grunn til å endre sin strategi. Norge trenger politikere som vil kjempe for en statskirke og et kongehus i Jesu navn. Det er nemlig forskjell på en ayatollah i Iran og en frihetselskende kristen konge. Ser ikke HEF det så beviser de derigjennom sin blindskap og sin dårskap.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


MARTIN SCHANCHE SITT POENG - Av Oddvar Berge
Etter å ha hørt Martin Schanche på Go’morgen Norge 290803 fremgår det klart at MS har et poeng. Når han stiller spørsmålet om det er riktig at fysisk reaksjon straffes samtidig som utpreget mobbing belønnes, så gir etter min oppfatning svaret seg selv. Parallellen finner vi i den kriminelle verden hvor kjeltringer møter all verdens omsorg mens offeret må bære belastningene.

Etter at fysisk avstraffelse ble lovforbudt i skolen, så har en ekstrem mobbekultur fått anledning til å vokse frem. MS etterlyser balanse i proporsjonene. Nettopp DET bør vekke til ettertanke. Man skal ikke kunne ture frem med provokasjoner fordi man vet at noen har fått forbud mot å ”slå tilbake” i en annen kommunikasjonsform. Så lenge man ikke evner å likebehandle åndelige og sjelelige overgrep med fysiske skal man vokte seg for forskjellsbehandling.

På den annen side så må man spørre seg om hvordan en FrP-representant som MS kan øse ut av seg med bannord i offentlige media og i partiets valgkamp. FrP sier seg å bygge på kristne verdier, men MS bryr seg ikke om Guds 3. bud eller lovregel som nettopp forbyr mobbing mot Gud selv.

At partiet ikke bryr seg om dette, kan rime med noe partiformann Hagen engang uttalte: De syv siste av de ti bud er viktige, i motsetning til de tre første. Med en slik uttalelse viser CI Hagen hvor lite han og partiet har forstått av det kristne verdigrunnlaget og hvor lite dypt dette anliggendet stikker.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Christian Coalition of America Condemns Removal of 10 Commandments
Christian Coalition of America condemns the removal of the Ten Commandments Monument today from the Alabama Judicial Building in Montgomery, Alabama. This 5,300 lb. monument was installed by the Chief Justice of the Alabama Supreme Court, Roy Moore.

As soon as Congress adjourned in late July for summer recess, after passing an amendment overwhelmingly in the United States House of Representatives, 260-161, denying federal funds to remove the 10 Commandments, a federal judge, Myron Thompson, issued a dictate saying the 10 Commandments Monument must be removed by August 20th. Judge Thompson's action is typical of the hundreds of similar judicial dictates handed down by ultra-liberal, anti-Christian judges in recent decades, the most recent being the decision by the 9th Circuit Court of Appeals in San Francisco saying school children could no longer recite the Pledge of Allegiance because of the words, "Under God."

Roberta Combs, President of the Christian Coalition of America said, "It's a sad day in America when a judge can take it upon himself -- bypassing the will of Congress and the American people -- to remove all references to God from the public square. And those who refuse to support the actions by Alabama Supreme Court Chief Justice Moore would have been against what the Founding Fathers did to free themselves from the tyranny of the British government."

Judge Myron Thompson's timing is very suspect in that the People's House -- the United States House of Representatives -- overwhelmingly agreed with Chief Justice Moore and the American people in legislation which the Representatives passed in late July the Hostettler Amendment to the Commerce, Justice and State appropriations bill.

Jim Backlin, Director of Legislative Affairs said, "The United States Congress needs to intervene now, when they return to work in September, to stop the tyranny of these renegade federal judges. They need to pass legislation which specifically states that federal judges below the Supreme C ourt are not allowed to make decisions such as removing the Pledge of Allegiance from our public schools or removing the 10 Commandments from federal buildings, and other similar outrages. The United States Senate needs to confirm judges who will not remove God from the public square."

The Christian Coalition of America is America's largest Christian grassroots organization with more than 2 million supporters.


HOMOFILIDEBATTEN HAR NÅDD GRIMSTAD - Av Oddvar Berge
Øystein Lægdene understreker at hans organisasjon KFUM/K ikke stiller seg bak heftet som en rekke kirkelige organisasjoner har utgitt omkring homofilispørsmålet. ØL finner heftet trist og provoserende, og legger debatten på et rent følelsesplan. Fordi jeg synes synd på et menneske må jeg innrette meg etter dette menneskets legning.

Det blir veldig lettvint og grunt om man skal la denne måten å tenke på ta styringen. Vi kan jo bare fortsette med alle øvrige unormale og naturstridige legninger som stjeling, brannstiftelser og andre former for manier. Skal behandlingsformen være den at vi lar galskapen ta styringen fordi vi synes synd på den som lider under et problem? Er det den rette måten å hjelpe oss alle sammen på?

Fordi det finnes en vei ut av uføret var det at Veiviseren kom. Også Jesus hadde medynk med folket. Han hulkegråt over Jerusalem. Om du bare visste på denne din dag hva som tjener til din fred sa Han. Han syntes synd på folket og på den enkelte, men Han hadde bare én løsning: Omvend dere. Omvend deg du synder. Hadde ikke omvendelse vært mulig og hadde andre løsninger vært tilgjengelige og reelle, så hadde Han ikke kommet, så hadde Han ikke sagt: Omvend deg.

Skal den ellers kjekke og velmenende ØL på Kirken og sin organisasjons vegne fremme løsninger stikk i strid med Mesterens undervisning, så er han vel som en muldvarp å regne? En som undergraver et fundament?

Eller tok, og jeg spør på Kirkens vegne, tok Mesteren feil da Han anviste oss frelsens vei? Frelse betyr omvendelse fra synd. Er du på vei mot et stup må du vende om for ikke å styrte i dypet. Om man derimot selv ønsker bevisst å styrte i dypet, fortsetter man å gå. Men da er det synd å forlede andre til å følge med i samme galskaps retning.

Omvend deg sa Peter på Jesu vegne, så skal du bli frelst du og ditt hus. Skal kirken si noe annet på Jesu vegne i dag? Hvem har i så fall endret mandatet?

Mennesket er et åndsvesen i motsetning til dyrene. Vi ser derfor at når menneskene får slike forstyrrelser så har det en åndsmessig årsak og kan forklares med sjelelige forstyrrelser av åndelig art, noe som igjen fremmer endrede fysiske behov. Derfor er en rett diagnose viktig for en rett imøtekommenhet av problemet. Problemet springer ut av at noe i verden vil opprør mot Gud og Hans skaperverk. Bare Gud selv kan gi oss oppskriften på å få det skakkjørte på plass igjen.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
Sal 32, 1 - 5:
1 Av David. En læresalme. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult.
[85: 3. 103: 3. Rom 4: 7, 8.]
2 Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd.
3 Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen.
4 For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela.
5 Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! - Og du tok bort min syndeskyld. Sela.
[38: 19. 2SAM 12: 13. 24: 10. Ord 28: 13. 1JOH 1: 9.]


Fredag, August 29, 2003

Nei til EU - Leserinnlegg av Bjarne Kydland
Styret i Nei til EU har meddelt oss sine tanker om EU og EU`s bestrebelser for å fremstå som Europas Forente Stater, (EFS, eller USE) som altså på egen hånd vil kopiere USA`s Gud-givne suksess. (Dagen 2003-08-28) Etter å ha argumentert og ”snudd noen steiner” sier styret: ”Nei til EU kan derfor ikke se at EU er et solidaritetsprosjekt..” og ”Nei til EU kan derfor ikke se at utviklingen av EU er et fredsprosjekt.” og ”Nei til EU kan derfor ikke se at utviklingen av EU til en superstat, (hjemmelaget sådan. Min mrkn.) gir oss et bedre folkestyre.” og ”Det er stor folkelig motstand over hele Europa mot utviklingen i EU, spesielt i Danmark, Sverige og Storbritannia.” Sitat slutt. Alt dette stemmer så alt for godt med det som er sagt og kan sies om EU, ut fra ”sunt bondevett” og demokratisk ståsted. Like fullt er solidaritetspartiet Ap (egenerklært sådan) det ivrigste partiet i arbeid for disse anti-kreftene. En har jo lov til å undres.

Disse bestrebelsene fra EU`s side er skoleeksempeler på Luthers anliggende der han karakteriserer satan som ”Guds apekatt”, idet han mente at slike etterapinger og etterplapringer av den Gud-skapte virkeligheten var hans tydeligste kjennetegn. Disse kreftene forsøker å etterape/erstatte Guds ordninger. Anstrengelsene foregår over hele skalaen, endog vedrørende folkeslagene og deres bosteder. Europas mange folk skal bli et enmannstyrt diktatur, d.v.s. anti folket. Israel, for eksempel, har tilhørt Arafats folk og skal tilhøre araberne og det arabiske folket, hevder EU i forståelse med PLO-CHARTER. Charterets første artikkel lyder: ”Palestine is part of the Arab World, and the Palestinian people are part of the Arab Nation, and their struggel is part of its struggel.” Hva er dette for ”gymnastikk”? Svar: Alt blir motsatt eller anti. Snudd opp – ned. Satt på hode.

Hva sa for eksempel tyske ”Der Spiegel” allerede 15. mars 1993: Sitat: ”EU er et anti-demokratisk forvaltningsdiktatur!” Det er m.a.o. ”anti-, det vil si: en motbevegelse, og det er diktatorisk. Anti-demokratisk uttalt på norsk står for ”mot folkestyre/mot folket!” Det e her snakk om, i verste fall en enehersker, som neglisjerer folket og folkene. Vi kjenner godt til slike regimer allerede i dag. Den eneste likheten mellom EU og USA blir da gigantomanien. USA er et Gudvillet demokrati og EU (EFS) er et ”hjemmelaget” diktatur, og anti folket. (Der Spiegel) Verdensopinionen skulle i dag kjenne en smule til differansen demokrati-diktatur. Og nå er dette kjennskapet det absolutt viktigste for vårt folk i dag, å bli gjort oppmerksom på konsekvensene av denne politiske anti-retningen. At en her har valget mellom et sanseløst og ”fedrelandsløst” diktatur med alle anti-kreftene innebygd. For eksempel vil USA stoppe terrorisme. Det samme har EU ingen sans for, og Saddam Hussein ville ha pint sine egne landsmenn og kvinner den dag i dag, dersom denne politikken var tatt hensyn til. La oss håpe at USA nå vil makte å innføre folkestyret i dette forpinte folket.


Det som her er sagt kan en lese rett ut av vår egen, USA`s og EU`s konstitusjoner/Grunnlover. Her i vår var det tiløp til debatt om EU`s Grunnlov og kristendommens plass i den. Debatten avgikk ved en stille død. Aldri vil det noen sinne komme for eksempel en George W. Bush eller en John Ascroft i EU`s sjefsstol. Disse er i følge Atle M. Skjærstad helt ”ytterliggående” for de er tilhengere av dødsstraff, de er abortmotstandere, (Hva er abort? Min mrkn.) de er imot rettigheter for homofile og lespiske (d.v.s. samliv mellom m/m og kv/kv. Min mrkn.) De er imot våpenkontroll.” (?, mitt spm.) (BT 29/8.) Disse har inntatt en positiv holdning til Guds ord. Dette vil aldri skje i EU. John Ashcroft skal, også ifølge Skjærstad ha sagt: ”Det er to ting man finner midt i veien: ”Moderate politikere og døde stinkdyr. Jeg har ikke til hensikt å bli noen av delene.” Og Luther sa det samme slik: ”Om du med den kraftigste stemme og klareste utleggelse forkynner Guds råd, unntatt den lille del som djevelen i øyeblikket angriper, da forkynner du ikke Kristus, selv om du bruker hans navn. Det er der hvor kampen raser, at soldatens lojalitet blir satt på prøve.”

Dette også sier mer enn ord at EU er og blir et anti-folk diktatur.. Folkets velferd interesserer ikke. ”Intet solidaritetsprosjekt.” ”Intet fredsprosjekt.” ”Intet folkestyre” ”Stor folkelig motstand over hele Europa.” Styret i Nei til EU.


JA TIL INNVANDRING – NEI TIL ISLAMISERING - Av Oddvar Berge
Mitt syn på problemet innvandring/islamisering kan formuleres som i overskriften.
Nylig fikk jeg tilsendt i posten et hefte fra FOMI – Forum Mot Islamisering av Norge. Der kreves Høyre ved ordfører i Oslo Per Ditlef-Simonsen til regnskap for sine holdninger. Spørsmålet lyder: Hva er det høyre og P D-S driver med?
Før jeg konkretiserer videre tar jeg med et prinsippeksempel fra Grimstad.
Høyres kandidat B G Michaelsen blir spurt i GA 280803: Bør politikerne beklage handlemåten i Holviksaken? BGM svarer: Jeg synes ikke saken er håndtert 100% riktig, men samtidig føler jeg det er best å legge saken død nå, for alle involverte parter.
Man kunne spurt videre: Hvor mange % riktig mener BGM saken har blitt håndtert?
Å unnlate å ta et oppgjør ble fra gammelt ofte kalt å feie støvet under teppet. Etter hvert vokser haugene under teppene på seg og skaper usunn luft mm.
Sp.1: a) Er dette Høyres holdning og strategi rent generelt i våre dager, eller har vi her å gjøre med et rent unntakstilfelle? b) Hva vil Svein Harberg for sin del gjøre i Holviksaken? Tenker SH som BGM?
Sp. 2: Høyres ordfører deltok med brask og bram i Pakistans feiring av sin nasjonaldag i Oslo. FOMI stiller spørsmålene: Er Høyre partiet for terror, apartheid og etnisk rensning? Hva er det ved Pakistan Høyre ønsker å feire?
Spørsmålene begrunnes slik: Selve navnet Pakistan betyr ”rent land” Pakistan ble (i prinsippet lik Palestina (innsk ved undertegnede)) grunnlagt på at landet skulle være islamsk og rent for andre enn muslimer. Dette fordi landets muslimske befolkning ikke kunne eller ville leve i fred sammen med den hinduistiske majoriteten i India som helhet. Slik har det også langt på vei blitt. Ved separasjonen i 1947 var ca 15% av befolkningen hinduer. I dag er den prosenten redusert til nesten 0 etter folkemord, fordriving, terror, undertrykkelse og tvangsomvendelse. Den kristne minoriteten i P har vært gjenstand for bortimot det samme. Så hva var det Oslo Høyre ville feire 14. august? Var det den etniske rensningen av P for hinduer og kristne?
Den optimistiske integrasjonspolitikken av muslimer er feilslått i alle land. Islam er vår dagsaktuelle integrerte fiende som vil fremfor noen fortære innenfra gjennom terror, kriminalitet, korrupsjon og infiltrasjon. Islam er like mye en sak for Forsvaret som for Kirken og norske politikere. Islam er et langt verre alternativ enn kommunismen og nazismen.
En ny motstandsbevegelse har allerede begynt å røre på seg. Har Høyre oppdaget den?
Hva er det Høyre vil møte islams iboende trussel med? Historieløshet, kunnskapsløshet, og ved å stikke hodene under teppene?
Jeg vil gjerne se og høre en saklig redegjørelse fra Grimstads ordførerkandidat Svein Harberg på dette.
Konkretiseringslisten over islams fryktelige programposter er meget lang. Den kan vi komme tilbake til. Jeg tar her bare med at
• Osama Bin Laden skal fortsatt være på frifot
• Kjernefysiske angrep på verdens største demokrati India
• Truer Midt-Østens eneste demokrati Israel med atomvåpen
• Atomvåpen til Nord-Korea
• Atomvåpen til terrorister
• Overfall, ran, plyndring, voldtekt, knivstikking og drap på nordmenn fra muslimske voldsaper både fra Pakistan og andre steder
• Dødsstraff for en menneskerettsforkjemper i Pakistan

Inntil jeg har sett svarene fra SH vet jeg om minst to ordførerkandidater som jeg sett på denne bakgrunn raskt ville foretrekke til vervet i Grimstad.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


ISLAMISERING AV NORGE - Av Oddvar Berge
Tenk at noen i Norge idag er nødt til å ta opp kampen mot islam.
Tenk at man har latt demokratiet bli misbrukt til å margstjele Grunnloven for å la den tilflytes av tyranniets flørteministeres propaganda.
Tenk at man i Norge i demokratiets navn lar si ja til Gud og ja til Guds Motstander på samme tid.
Hva tenker Ole Brumm at han vil vinne på det?
Forum Mot Islamisering av Norge – FOMI – krever i sitt blad nr 7 Høyre til regnskap for sine holdninger.
Jeg er spent på hva Høyre har å si til sitt forsvar.
Spørsmålene til Høyre tar utgangspunkt i Høyres feiring av Pakistans nasjonaldag.
Hva vet egentlig Høyre om Pakistan spør artikkelforfatteren samtidig som han bringer omfattende grotesk informasjon.
Hva er det egentlig Høyre og Per Ditlef-Simonsen driver på med er artikkelens overskrift.
Har Høyre noen beroligende forklaring å bringe oppskakede lesere?

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
Matt 14, 1 - 12:
1 På den tid fikk fjerdingsfyrsten Herodes* høre ryktet om Jesus.
[Mark 6: 14 ff. Luk 3: 19 ff. 9: 7 ff.] [* Herodes Antipas, sønn av Herodes den store.]
2 Han sa da til sine tjenere: Dette er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde, og derfor virker disse krefter i ham.
3 Herodes hadde nemlig latt Johannes gripe, han hadde lagt ham i lenker og kastet ham i fengsel på grunn av Herodias, som var hans bror Filips hustru.
4 For Johannes hadde sagt til Herodes: Det er ikke tillatt for deg å ha henne.
[3M 18: 16. 20: 21.]
5 Han ville helst ha drept ham, men fryktet for folket, for de holdt Johannes for en profet.
[11: 9. 21: 26. Luk 20: 6.]
6 Men da Herodes feiret sin fødselsdag, danset Herodias' datter for gjestene, og Herodes syntes godt om henne.
7 Derfor lovte han med ed å gi henne hva hun så bad om.
[Est 5: 6.]
8 Da fikk moren henne til å si: Gi meg døperen Johannes' hode på et fat. 9 Kongen ble ille til mote, men på grunn av eden og av hensyn til gjestene, bød han at det skulle gis henne.
10 Han sendte sine folk av sted og lot Johannes halshogge i fengslet.
11 Hans hode ble så båret inn på et fat og gitt til piken, og hun bar det til sin mor.
12 Men Johannes' disipler kom og tok hans legeme og begravde det. Så gikk de og fortalte det til Jesus.


Torsdag, August 28, 2003

Dagens bibelord
Hos 2, 14 - 23:
14 Se, derfor vil jeg lokke henne og føre henne ut i ørkenen og tale vennlig til henne,
[Jes 40: 2. Esek 20: 35 ff.]
15 og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi henne vingårdene tilbake og gjøre Akors dal* til en håpets dør for henne. Hun skal takke der, som i sin ungdoms dager, som den dag hun drog opp fra landet Egypt.
[Jos 7: 24 ff.] [* se Jos 7: 24 ff.]
16 Og det skal skje på den dag, sier Herren, at du skal rope: Min mann! Du skal ikke mer rope til meg: Min Ba'al!
17 Jeg vil ta Ba'alenes navn bort fra hennes munn, og de skal ikke mer nevnes ved navn.
[2M 23: 13. 5M 12: 3. Sal 16: 4.]
18 På den dag vil jeg gjøre en pakt for dem med markens dyr og med himmelens fugler og med jordens kryp. Bue og sverd og krig vil jeg bryte i sønder og utrydde av landet. Jeg vil la dem bo i trygghet.
[Job 5: 23. Sal 46: 10. Jes 11: 6 ff. 65: 25. Esek 34: 25. Mika 4: 3, 4.] 19 Jeg vil trolove meg med deg for evig tid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet.
[Esek 16: 8. Ef 5: 25.]
20 Og jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.
21 Det skal skje på den dag at jeg vil bønnhøre, sier Herren. Jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal bønnhøre jorden.
22 Jorden skal bønnhøre kornet og mosten og oljen, og de skal bønnhøre Jisre'el.
23 Jeg vil plante henne for meg i landet. Jeg vil miskunne meg over Lo-Ruhama, og jeg vil si til Lo-Ammi: Du er mitt folk! - og det skal svare: Min Gud!
[1: 6, 9, 10. Rom 9: 25. 1PET 2: 10.]


Preken av Ivar Kristianslund, 4. søndag i faste
Professor Ivar Kristianslund, Greåker

4. s. i faste (Norrøna, 30.3.03)
Prekentekst: Joh.6,1-15

Kjære menighet. Nåde være med deg. Og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! Det er godt å komme sammen om Jesus. Det var så fint å komme inn her og høre at dere ba for samværet. La oss fortsette å be: Kjære Far i himmelen. Takk for at du har sendt din Sønn til oss. Og takk, Jesus, for at du sendte Den Hellige Ånd. Som skal veilede oss til hele sannheten. Herre, må du nå gjøre oss alle hungrige og tørste etter deg, Jesus. Og må du mette oss med livsens brød. Herre, må du være med min munn, så jeg kan tale det som du vil jeg skal tale. Takk for at vi vet at der hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt i blant dem. Så vi vet at du, Herre, er her i dag, Amen.

Dagens prekentekst står skrevet i Johannes-evangeliet, kapittel 6. Og jeg skal lese fra vers 1, i Jesu navn: Etter dette drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, også kalt Tiberias-sjøen. En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegn som han gjorde på de syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med sine disipler. Og påsken, jødenes høytid, var nær. Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete? Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Filip svarte ham: Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke! En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham: Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange? Jesus sa: La folket sette seg ned! Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen. Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene, så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sier han til sine disipler: Sank sammen stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spille! De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene, som var blitt til overs etter dem som hadde spist. Da nå folket så det tegnet han hadde gjort, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene.

Dette var ditt ord, hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet! Amen.

Ja, jeg ba til slutt her: Hellige du oss i sannheten! Ditt ord er sannhet. Tenk om vi kunne få nåde til å tro det alle sammen! At Guds ord, det er sannhet. Og det er i det vi blir helliget, både her i livet og i det kommende. Vil du vite hemmeligheten med et vellykket liv? Hemmeligheten med et vellykket liv, hva er det? Jo, det er å høre og lese Guds ord, og tro det, og leve etter det. Denne teksten vår i dag, det er en veldig viktig tekst. Faktisk så omtaler alle de fire evangeliene denne hendelsen. Og når vi studerer alle fire evangeliene, så får vi med oss en rekke detaljer som ikke står i Johannes-evangeliet. Hva er det denne teksten vil lære oss? Ja, Luther sier det sånn at vi skal tro at Gud kan og vil ernære oss. Det er det Gud vil lære oss i denne teksten, sier Luther. Det finnes en bønn i Salomos ordspråk. Det er en som heter Agur som ber denne bønnen. Han sier: ”Gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal fornekte deg når jeg blir mett, og si: Hvem er Herren? Og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn.” Ordspr. 30,9. Både rikdom og fattigdom kan være en snare for oss til å komme bort fra Gud, på forskjellig vis. Det viktige, det er å vite at Herren sørger for oss hver dag, til legeme og til sjel, uansett omstendigheter. Vær ikke bekymret for noe, sier Jesus.

Vi hører her at Jesus dro over til den andre siden av Galilea-sjøen, eller Tiberias-sjøen. Og den andre siden det vil da si østsiden. Og foranledningen til at de dro, det var vel flere ting. Jesus fikk høre at døperen Johannes var halshogd, og han trakk seg litt tilbake. Og disiplene, de var nettopp kommet tilbake etter sin misjonsvirksomhet, som han hadde sendt dem ut i. Og de var veldig slitne og trøtte. Det står at de fikk ikke engang tid til å spise. Og da sa Jesus: ”La oss dra til et øde sted, hvor vi kan være for oss selv.” Men altså, det gikk ikke sånn at de fikk være for seg selv. For en stor folkemengde så de tegn som Jesus gjorde på de syke, og så fulgte de etter.

Sykdom - det har vært menneskenes plage til alle tider etter syndefallet. Og den som kan helbrede - han blir populær. Og Jesus kan helbrede. Han kunne helbrede den gangen, han kan det i dag. Det er ikke tvil om det. Men han kan gjøre mer enn å helbrede legemet. Han kan helbrede sjelens sykdom. Og det er det viktigste. Jeg ville heller være syk på legemet og frisk på sjelen - være frelst, enn å være frisk på legemet og ikke være frelst. Denne sannheten vil Herren gjerne lære oss, men vi har ikke så lett for å lære den. ”Min kraft fullendes i skrøpelighet”, sa Herren til Paulus da han ba tre ganger om å bli kvitt en plage han hadde. Og det står at da denne folkemengden fulgte Jesus, så tok han vel i mot dem. Altså: Jesus var sliten, han var trøtt. De hadde dratt til et øde sted, for å være for seg selv. Og så kommer det massevis av folk. Men Jesus er kjærligheten. Han er den eneste som virkelig er god! Har det gått opp for deg? At av alle mennesker er det bare en som er god, nemlig Menneskesønnen, Guds Sønn, Jesus Kristus. Han elsker deg med en evig kjærlighet! Så han tok vel i mot dem. Og han hadde inderlig medynk med dem. For de var som får uten hyrde. Og sånn er det med oss her i Norge og. Det norske folk er som får uten hyrde. Den norske kirke er som får uten hyrde. Det er hyrder, men disse hyrdene - de har forlatt Overhyrden. 1. Pet 5,4. I Guds rike er det sånn at hyrdene - de må følge Overhyrden, Jesus Kristus. Hvis ikke, så blir denne hyrdegjerningen deres helt forgjeves. De må søke til Jesus. Og i dag så søker vi til Jesus ved å søke til hans ord. Det er i ordet han har åpenbart seg. Det er det vil skal følge. Og hans ord det er ånd og det er liv. Den Hellige Ånd gjør ordet levende for oss når vi ber om det, og når vi er villige til å følge det. Og det står at han begynte å lære dem meget. Han forkynte Guds rike for dem. Han er alltid rede til det. Og han helbredet de syke blant dem. Så han er god. Det stråler godhet ut av Jesus på alle måter. Så hvorfor skal du, hvis du er her, som ikke er en kristen, hvorfor skal du være redd for å komme til Jesus? Satan forsøker å narre deg og si at hvis du blir en kristen, hvis du kommer til Jesus, så må du gi avkall på det ene og gi avkall på det andre som er godt. Men det er løgn! Det er løgnens far som sier det. Jesus er god, han har bare godt å gi deg! Bare godhet og miskunnhet skal etterjage oss alle vårt livs dager når vi følger Herren. Det er fantastisk! Og jeg kan si, for min egen del, jeg er så glad i Jesus! Jeg skulle gjerne gi bort hva som helst. Jeg har mye eiendom og mange barn og barnebarn og mye jeg er glad for. Men Jesus, han er den jeg er mest glad i av alt. For uten ham så har ingenting egentlig, dypest sett noen mening. Det går an å leve et liv uten Jesus, og ha en kortvarig nytelse av synden. Det er mye nytelse, mye pent og godt og deilig her i dette livet. Jeg skal ikke fornekte den sannheten. Men: du får ikke fred, du får ikke glede, sann glede, den gleden og freden som bare Herren kan gi, når du lever i verden. Omvend dere og tro på evangeliet, heter det. Kom til Jesus, tro på ham! Da skal du leve for tid og evighet.

Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med sine disipler, står det. Det er veldig viktig for oss alle å være sammen med Jesus på en slik måte at han får være i sentrum. Sånn som for eksempel når vi samles til gudstjeneste. Det er viktig å holde hviledagen hellig. Du skal hvile, og du skal la være å arbeide. Men poenget, hovedsaken, med hviledagen er at du skal høre Guds ord. Nå er det snart påske og folk drar til fjells. Stakkars mennesker, sier jeg, som drar opp i den deilige sola på det deilige fjellet, hvis ikke de har Jesus. For da blir det tomhet! Og jeg gleder meg alltid til påske. Da forsøker jeg å fordype meg i Guds ord.

Det er så mye larm og bråk omkring oss. Når jeg hører disse bråkelåtene - samme hvor du er, så står det en radio på - så summer og låter det, og da tenker jeg gjerne på dette ordet i Salme 2,1: ”Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?” Det er ikke noen hjelp i alle disse låtene hvis ikke du har Jesus. Det er ikke noe verdt, noe av det du gjør. Som jeg sa: det kan være bra en tid, men det er dømt til undergang. For det er menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom. Hebr. 9,29. Vi skal alle åpenbares for Guds domstol. Rom. 14,10. Men den som tror på Jesu stedfortredende gjerning for oss. Den som tror at han har lidd den straffen vi fortjener, den blir ikke dømt, men har gått over fra døden til livet. Joh. 5,24. Men den som ikke tror på Jesus, skal stå til rette for alt en har tenkt og gjort og sagt i hele sitt liv. Gjør deg rede til å møte din Gud!

Vi husker at Gud, han førte Israel fra Egypt ut i ørkenen, ut i ødemarken, for å kunne ydmyke dem, og for å kunne vise sin storhet på dem. Og noe av det samme gjør Jesus her. Han fører folket ut i ødemarken. De blir sultne, de blir trette. Men han, han får vise hvem han er. Og sånn vil han kanskje gjøre med deg og meg og. Vi har trengsler og vanskeligheter og motgang, og ser kanskje ikke Herren så klart alltid. Han fører oss ut i anfektelser og vanskeligheter, for at han skal ydmyke oss og vise oss at vi er avhengige av ham. Uten meg kan dere intet gjøre, sier han. Joh. 15,5.

Påsken, jødenes høytid var nær, står det. Dere vet at påsken kalles også de usyrede brøds høytid. Påsken handler om brød. Da ble jo nadverden innstiftet, ikke sant? Og Jesus brøt brødet, og ga dem og sa: Spis, dette er mitt legeme! Jesus ga seg så fullstendig for oss. Han gir seg så fullstendig for oss at han til og med gir oss sitt legeme og sitt blod til å spise og drikke. Og han sier: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere! Joh 6,53. Vi må helt og fullt ta Jesus til oss. Det er vårt eneste håp. Han har kjærlighet til deg. Han elsker deg. Ingen har større kjærlighet enn den at han setter sitt liv til for sine brødre. Og det gjorde Jesus. Det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. Idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Rom. 8,3. La oss vende oss til Gud og begynne å følge ham, og holde hans bud! Som vi hørte her i teksten som ble lest før. Når du holder hans bud, lever etter hans vilje, da får du velsignelse. For han vil ikke at vi bare skal omvende oss, og så få forlatelse for syndene, og fortsette å leve sånn som vi har gjort. Nei, vi skal vokse i nåde og kjennskap til den Herre Jesus Kristus. Vi skal bli helliget ved ham, i hans ord. Og vi skal få være med i tjenesten, og være med å spre ut det glade budskap.

Jeg har også lyst til å nevne fisken. De fikk jo fisk her, ikke sant? I oldkirken ble fisken et symbol på Jesus. For på gresk danner bokstavene i ordet fisk forbokstavene i setningen Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser. Derfor ble fisken et symbol på Jesus. Så her får de brød og fisk, her får de Jesus, både brødet og fisken. Det ligger dypere ting under her. Det ligger mange dybder i Guds ord som ikke jeg har tid til å gå inn på her, men det får du grunne på sjøl. Salig er den mann som har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt til sin tid, og hvis blad ikke visner. Salme 1. Ja, bli en salig mann, en salig kvinne! Grunn på Guds lov og hans ord, dag og natt.

Jesus sa til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød så disse kan få noe å ete? Vi ser av sammenhengen i de fire evangeliene at dette øde stedet, det var i nærheten av Betsaida. Og Filip og Andreas var fra Betsaida. Så Filip var kanskje litt lokalkjent? Kanskje det var derfor Jesus direkte sa til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød hen? Men denne lokalkjennskapen var ikke den som skulle redde dem fra å sulte der ute. Og sånn er det også i dag. Det er mange som sulter over hele verden. Vi har U-hjelp for å hjelpe dem. Det er eksperter på økonomi, helse og sosiale forhold osv. som skal hjelpe. Men det er ikke det som hjelper dypest sett. Selvsagt skal vi hjelpe på alle tenkelige måter, men: hvis ikke menneskene får evangeliet, ja da er det egentlig ikke noen hjelp i det lange løp. De får hjelp til å leve et liv borte fra Jesus. Så la oss støtte misjonen, i hele verden! Det er fantastisk viktig. De må få Jesus. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så får dere alt dette i tilgift. Se på verdenskartet, så ser du at der hvor det er protestantisk kristendom, der har du rike land. Det er ikke det at vi fortjener det, men velsignelsen, den følger. Der hvor kristendommen har fått gjennomslag historisk, der har det også blitt utvikling og velstand. Jesus sa dette til Filip for å prøve ham, står det. Filip sa til Jesus ved en anledning senere: Vis oss Faderen, og det er oss nok! Men hva svarte Jesus da? Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Jesus ville vise Filip hvem han var. Han satte ham på prøve, han spurte: Hvor skal vi kjøpe brød hen? Men han visste selv hva han skulle gjøre. For her kommer Skaperen selv, Jesus Kristus, ved hvem alle ting er skapt. Han som holder alle ting oppe. Han tar brødet i sin hånd og bryter det og deler ut. Og han tar fisken og deler ut. Og da vokser det mellom hendene på ham. Det er den store, evige, Ordet fra Gud. Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss. Det er Jesus Frelseren. Det er JHVH som det heter på hebraisk, det er Jahve eller Jehova. Det er Den treenige Gud, som her i personen Jesus, Sønnen, trer fram. Og ingen ting er umulig for Gud. Dette måtte Filip lære. Dette måtte de andre lære. Og det skal vi få lov til å lære. Jesus er stor. Jesus er stor!

Også i dag, i våre dager, så driver folk liksom og regner og kalkulerer med hvordan ting skal gå. Jeg husker at for noen tiår tilbake så var det så mye snakk om at det blir bare ståplass på jorda. Det blir så mange mennesker. Og sånne utsagn fikk fart i både fosterdrap og prevensjon. Menneskene kalkulerer og regner: Ja, det er ikke plass til mer enn så og så mange. Det er ikke mat til mer enn så og så mange. Men det er mat nok. Herren er rik nok for alle dem som påkaller ham! Og han vil ha mange inn i sitt rike. Han vil ha mange. Menneskene kalkulerer ikke med at det er slutt på denne verdenshusholdningen en gang. De tenker at denne verden skal vare i millioner eller milliarder av år. Akkurat som de innbiller seg at den allerede har vart i mange milliarder av år. Men det er løgn. Det er løgnens far som kommer med sånne tåpelige teorier om at verden og alt som i den er blitt til av seg selv. Det er ikke mulig at ting blir til av seg selv. Det vet alle som har litt praktisk sans. Men det er en filosofi, en hedensk filosofi, som sier dette her. Og verden skal heller ikke fortsette. Det skal komme en dom. Om vi hadde vært lydige og blitt mange og oppfylt jorden, så skulle Herren satt en stopper og tatt oss hjem, og skapt en ny himmel og en ny jord, når tiden er inne. Vi behøver ikke å bekymre oss for det. Vi skal ikke bekymre oss for den dag i morgen, for hver dag har nok med sin egen plage. Jesus vil ha fullt hus. Han vil ha mange mennesker som skal komme hjem til ham. I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke så, så hadde jeg sagt dere det. Som det heter i en lignelse: Det er gjort som du bød, det er enda rom. Det er enda rom. Og sånn er det for deg også. Hvis det skulle være noen her som ikke har tatt imot Jesus. Det er rom for deg. Jesus venter på deg. Han har et rom klart for deg.

Filip sa: Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke! Jeg pleier å si det av og til - Det virker litt sånn bråkjekt, men jeg sier det: Penger er ikke noe problem! Du vet at i Guds rike og ellers så snakkes det veldig mye om penger. Vi må ha mer penger. Penger, penger, penger, penger. Men jeg pleier å si: Penger er ikke noe problem. Det er kanskje litt bråkjekt sagt, men det er en dyp sannhet i det, tror jeg. For det er ikke der problemet ligger, nemlig. For der hvor det er mennesker som har Jesus kjær, der vil pengene komme, og der vil pengene bli velsignet. Det er menneskene, menneskehjertene, som er et problem, ikke mangel på penger. Og Andreas, han kom med en liten gutt. Både Filip og Andreas var veldig flinke, så vidt vi ser her, til å føre mennesker til Jesus. Filip førte Natanael til Jesus, og han førte noen grekere til Jesus, hører vi om i Bibelen. Og Andreas førte sin bror Peter til Jesus, og nå denne gutten til Jesus. Er du flink til å føre mennesker til Jesus? Dine nærmeste, din bror, slik som Andreas gjorde det. Eller andre. Her har vi en oppgave! Jeg husker da jeg var liten gutt og ung gutt. Det var mange eldre menn og eldre kvinner som liksom hjalp til og puffa meg dit jeg skulle. Vi burde være flinkere sånn hver enkelt av oss!

Så kommer altså denne gutten med disse brødene og fiskene. Når vi ser på alle de fire fortellingene i de fire evangeliene, så får jeg inntrykk av at bildet var omtrent sånn: Denne folkemengden var veldig sulten. Og så sier disiplene til Jesus: Nå må du se og sende disse folka vekk, så de kan få mat! Men så sier Jesus: Nei. Dere skal gi dem å spise! Og så får vi videre: Jesus sier: Hvor mye brød har dere? Så skal de se etter og så videre. Og så ender de opp med denne gutten som kommer med disse småtingene. Jeg kan tenke meg at de hadde glemt å kjøpe brød. Det sto jo at de hadde det så travelt før de dro dit at de hadde ikke tid til å spise engang. Og da hadde de sikkert ikke tid til å kjøpe brød heller. Kanskje de hadde vært så åndelige at de ikke hadde tenkt på det. Jeg vet ikke. Vi har en annen fortelling også, hvor det står at disiplene hadde glemt å kjøpe brød, så det kan forekomme. Matt 16,5. Men så kommer da Andreas med denne gutten. Han bodde kanskje forholdsvis nær. Han hadde kanskje sett folkemengden, og så gått hjem og sagt: Mamma, kan ikke jeg få være med og følge han derre Jesus? Nå går folk i massevis etter han Jesus! Kan ikke jeg få være med? Ja, kjære gutten min, men da må du få med deg matpakke først. Og så laget hun denne maten for Jesus. Og så kommer han da til Andreas med dette her.

Jeg skulle ønske jeg kunne vært der og hørt denne gutten fortelle mora si etterpå hva som skjedde! Mamma, vet du hva som skjedde med de fem brøda og de to fiskene du hadde med til meg? Vet du hva som skjedde? Han derre Jesus, han takket og delte ut. Og alle ble mette! Fem tusen mennesker! Fem tusen menn og massevis av kvinner og barn! Det var en opplevelse det. Du store verden å kunne være med på noe sånt!

Men vi har mulighetene vi også. Ta det du har og gi det til Herren! Det er mange matundere i Bibelen. Vi har denne enken med krukken med olje. 2. Kong. 4,1-7. Hun skulle hente mange kar, låne hos naboen. Og de fylte og fylte, sønnen hennes kom med nye kar. Til slutt så hadde de ikke mer, og da kom det ikke mer olje. Det er flere sånne fortellinger i Bibelen. 1. Kong. 17,8-16. Herren er rik! Rom. 10,12. Men vi må ha tomme kar! Vi må være villig til å gi det vi har, så han kan velsigne det. Vi må være hos ham og med ham, tro på ham. Så lot da Jesus folket sette seg ned. Det var mye gress på stedet, står det. Herren er min hyrde, står det. Jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger. Salme 23. Der lå de i grønne enger, og spiste. Og så står det at de satt i grupper på femti eller hundre. Mark. 6,40. Jeg forestiller meg at når det er mye gress så kan du se disse flekkene. Her har det sittet folk, og her har sittet folk. Så det er lett å telle etterpå. Om det er hundre sånne flekker på femti, det blir fem tusen, for eksempel.

Og Jesus tok brødene og takket. Han takket! Hvordan er det med deg og meg? Takker vi Gud for maten? Da jeg var yngre, så var det veldig vanlig å be for maten og takke for maten. Jeg har inntrykk av at det blir mindre og mindre vanlig. Se på kristne mennesker - som setter seg ned og spiser som om ingen ting skulle ha hendt! Vi burde lære det at Herren gjør brødunder hver eneste dag, han. Det er ingen selvfølge at vi spiser! Og når jeg snakker sånn, så virker det liksom sånn at folk synes at dette er bare pjatt, tror jeg. Men tenk over dybdene! Det er ingen selvfølge at du får mat. Det er Herren som gir denne velsignelsen. Og da de var blitt mette, så sier han at de skal sanke sammen stykkene som er blitt til overs, for at ikke noe skal gå til spille.

Det er mye sløsing i dag. Det er fælt å se på. Jeg er såpass gammel at jeg opplevde krigen. Om jeg ikke sulta direkte, så var jeg i hvert fall veldig misfornøyd med den dårlige maten jeg fikk. Jeg syntes det var fælt, særlig på slutten av krigen. Da mistrivdes jeg. Men like etter krigen så hadde jeg griser, drev med griser. Og henta skyller rundt omkring. Jeg var forundret da jeg så at bare et år eller to etter krigen så var det halve loffer og brød og greier i massevis som var kasta. For ikke å snakke om i dag! I dag kan en bonde kjøpe billass med brød. Billass på billass med brød som ikke kan brukes fordi det ikke er ferskt! Bakeren sender det direkte til bonden når det er et døgn gammelt eller noe sånt. Så vi lever i en forferdelig overflod.

Når Herren velsigner oss, så vi får mye, så skal vi ikke bruke det til sløsing. Vi skal heller ikke bruke det til gjerrighet - Jeg kjenner noen som har bankkontoen som gud - Men vi skal bruke det til Guds rike og til vår fattige bror. Og da de sanka sammen så fylte de tolv kurver. Like mange kurver som det var disipler. Da nå folket så det tegnet han hadde gjort, så sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden. Nå hadde de fått møte denne profeten som de hadde lest om i Det gamle testamente. Og det var sant. Han var kommet. Ikke bare profeten, men Messias, Guds Sønn, var kommet.
Men det var ikke helt som det skulle være med disse folka allikevel, ser du. Jesus sa senere til disse her, etter teksten, litt lenger ut i evangeliet: Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødet og ble mette. Joh. 6,26, Altså de spiste, de søkte ikke Jesus fordi at de så: Her er Messias, her er Guds Sønn. Han kan frelse oss. Han kan hjelpe oss på alle måter, men nei. Der kan vi få brød! Der kan vi få penger! Der kan vi få materielle goder! Det var derfor de søkte ham.

Og hvordan er det med deg? Søker du Jesus bare for at du skal få goder i dette livet? For at du skal bli frisk eller rik, eller … Det er mye såkalt herlighetsteologi i våre dager, hvor menneskene er opptatt av at Herren skal gi oss det som hører dette livet til. Og det er riktig det. Gudsfrykt, det har løfte for det livet som nå er og for det kommende. 1. Tim. 4,8. Men det er det kommende som er det viktigste! Det ble sagt om Jesus: Han skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og han sa selv: Jeg er kommet for å søke å frelse det som var fortapt. Luk. 19,10. Det er synden som er hovedproblemet! Etter syndefallet så er vi alle født med synd og i synd. Det er det som er problemet, og det har vi så vanskelig for å se. Det må Herren få vist oss på forskjellige måter. Din synd den skiller deg fra Gud. Den ødelegger for deg i tid og evighet. Den må du gjøre noe med! Og den har Jesus gjort noe med. For han er en soning for våre synder, ikke bare våre, men for hele verdens. Og den som tror på ham, har evig liv.

Så Jesus sa videre her: Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen Gud satt sitt innsegl. Du skal ikke arbeide for den maten som forgår, først og fremst. Selvfølgelig skal du arbeide for mat og klær. Du skal være flittig i ditt yrke og i ditt kall. Det er ikke noen motsetning her. Men det er ikke det som skal være drivkraften. Det er denne maten som Jesus gir oss til evig liv, det er den vi skal søke først. Først søke Guds rike og hans rettferdighet. Men nå skjønte altså Jesus at de ville komme og ta ham med makt, for å gjøre ham til konge. De så at her har vi Messias, og de hadde en falsk Messiasforventning. De tenkte at han skulle være konge, han skulle fri dem fra fiendene, han skulle gjøre Israel til et stort rike. De skulle bli rike, de skulle herske. Men de hadde ikke oppfattet dette at ”Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.” Jes 53,5. Denne profetien hadde de ikke fått skikkelig tak i. Men det at han skulle være konge og være stor og så videre, det hadde de antakelig fått tak i. Men da trakk Jesus seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene. Jesus trekker seg tilbake hvis mennesker kommer med den slags tanker. Vi skal ikke bruke kristendom for å vinne fordeler i dette livet. Vi skal gå til Jesus fordi at vi elsker ham. Han som døde for oss.

Vi har sett et brødunder, men det egentlige brødunderet, vet du, det er brødet som kommer ned fra himmelen i Jesus. Som det står i Johannes 6,31 og så videre - Da sier først folket til Jesus: Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen gav han dem å ete. Og så kommer det - Legg merke til hva han sier nå! Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig, sier jeg dere: Moses gav dere ikke brødet fra himmelen, men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen, og gir verden liv. Da sa de til ham: Herre, gi oss alltid dette brødet. Jesus sa til dem - Legg merke til hva Jesus sa nå, og hva som kanskje var hovedmålet med hele denne fantastiske, flotte hendelsen der ute i ødemarken. Han sa: Jeg - jeg, Jesus - er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste!

Jeg har et ønske for dere alle, som jeg håper Herren vil oppfylle for hver eneste en av dere som er her i dag. Og det er det som står i 1.Tess.5, vers 23-24. Jeg skal lese det til slutt. Måtte Herren la dette bli oppfylt for hver eneste en som er her i dag! … Men han selv, Fredens Gud, hellige dere helt i gjennom og gid eders ånd, sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu komme. Han er trofast som har kalt dere. Han skal og gjøre det. Amen.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.


Onsdag, August 27, 2003

Dagens bibelord
2 Kor 6, 14 - 16:
14 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hva delaktighet har rettferd med urett? Eller hva samfunn har lys med mørke?
[5M 7: 2, 3. 22: 10. Ef 5: 11. 1JOH 1: 5.]
15 Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro?
[1Kong 18: 21. 1KOR 10: 20, 21.]
16 Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk.
[2M 29: 45. 3M 26: 11, 12. 1SAM 5: 2, 3. Jer 30: 22. 31: 1. Esek 37: 27. 1KOR 3: 16. Åp 21: 3.]


Tirsdag, August 26, 2003

Bibeltro og bokstavtro - Av Jørgen Høgetveit
Ved en rekke anledninger - igjennom mange år - og i de underligste media har en funnet harde angrep på disse forferdelige bibeltro og bokstavtro kristne. De blir gjerne også utropt til noe innskrenkede fundamentalister - for riktig å slå dem i hartkorn med de verste muslimer. Man hevder at Bibelen kan ikke utlegges ord og ord - men må tolkes - finne meningen bak ordene og bokstavene. Sannheten havner da gjerne hos de som fremhever det gode og kjærlige i budskapet og ikke vredens Gud og det Han utrykkelig sier i Sitt Ord. Han som er en fortærende ild mot all synd, men har vist sin store kjærlighet mot oss i Kristus Jesus. Han underslås samtidig med et kraftig angrep på de bokstavtro kristne. Samtidig skaffer man seg gjerne godt rom for sine egne tanker og vitenskaper m.m. Bibelens Ord må ikke tas bokstavelig - slik at man slår hverandre i hodet og i hjel med Skriften, sier man. Og de mener seg sågar å ha Skriften på sin side.

Om de ikke siterer noe annet, så kommer i alle fall dette ordet fram: "bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende." (2. Kor 3,6) Uten å ha anelse om hva dette ordet betyr - slår man sine motstandere på munnen med den største frimodighet. Men hva betyr så ordet? "Bokstaven" er enkelt sagt - LOVEN, de 10 Guds bud. I 2. Mosebok leser vi at budene ble skrevet med bokstaver "med Guds finger" på to steintavler. (2. Mos. 31,18.) Loven er altså "bokstaven" innskrevet på steintavler, og både GT og NT vitner om lovens gjerning: å slå i hjel, dødens tjeneste. (2. Kor. 3,7 og 9) Altså lukke munnen på et hvert menneske slik at det står skyldig for Gud og roper som "tolleren i Tempelet" og Luther: Hvor finner jeg en nådig Gud? Frelst av nåde ved tro og ikke av gjerninger, for at ikke noe kjød skal rose seg.

Ånden - det tales om - som gjør levende - er den som gjør evangeliets tjeneste. Ingen ville finne på ikke å lese et arvetestamente grundig og etter dets ordlyd når store verdier står på spill, men det kan man tydeligvis gjøre med Skriften uten å blunke!

Fra tid til annen har en også opplevd et annet merkelig fenomen - man kaller det "Matteus effekten." Gud fremstilles som høyst urettferdig fordi har gir til den som har og motsatt. Men saken er at her snakkes det om den som har evangeliet - er frelst og vil få overflod - mens det motsatt vil skje med den som ikke har Jesus. Dette er jo ikke noe annet enn hele frelses-budskapet som Skriften er gjennomsyret av - og så legges det ut til det tåpelige. Både sannheten og debattene ville tjene stort på at man skaffet seg et minimum av kunnskaper - før en gyver løs på de bokstavtro som ved Guds nåde har fått seg et fundament - et som ennå er tilgjengelig for alle som vil høre, frelses og leve.


Dagens bibelord
Sal 81, 9 - 14:
9 Hør, mitt folk, jeg vil vitne for deg! Israel, å, om du ville høre på meg!
[50: 7.]
10 Det skal ikke være noen fremmed gud hos deg, og du skal ikke tilbe utlendingenes gud.
[2M 20: 2 ff. 5M 32: 12.]
11 Jeg er Herren din Gud, som førte deg opp fra landet Egypt. Lukk din munn vidt opp, og jeg vil fylle den!
12 Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg.
13 Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd.
14 Å, om mitt folk ville høre på meg, om Israel ville vandre på mine veier!
[128: 1. 5M 5: 29. 28: 1 ff. Jes 42: 24.]


Den nye ekteskapsloven er en hån mot Gud! - Av Trygve Einar Gjerde, formann i Kristen Framtid i Hordaland
Ikke noe er blitt så foraktet, hånet og spottet i vår tid som Guds hellige skaperordning. Det ser vi av de forskjellige lover som satan har forført oss til i vår tid: Likestillingsloven, abortloven, samboerloven (horeboerloven), partnerskapsloven og nå den nye ekteskapsloven som gir rett til det som Gud hater og forbyr, nemlig at de på ekteskapspapirene også skal skrive under på at de har rett til å skille seg igjen!

GUD SIER: FOR JEG HATER SKILSMISSE. Mal. 2, 16. JESUS SIER: Den som skiller seg fra sin hustru og tar en annen til ekte, han bedriver hor med henne, og dersom hun selv skiller seg fra sin mann, og tar en annen til ekte, bedriver hun hor. Luk. 10, 11 – 12. – Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre at det var hengt en møllesten om hans hals, og han var senket i havets dyp. Ve verden for forførelser! For det er nødvendig at forførelser må komme; men ve det menneske ved hvem forførelsen kommer! Mat. 18, 6 –7. Men jeg har noen få ting imot deg: at du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, å ete avgudsoffer og (be)drive hor. Joh. Åp. 2, 14. PAULUS SIER: Fly hor! All synd som mennesket gjør, er utenfor legemet; men den som bedriver hor, synder mot sitt eget legeme. 1 Kor. 6, 18. JESUS SIER: Men utenfor (det nye Jerusalem) er hundene og trollmennene og HORKARLENE og avgudsdyrkerne og enhver som elsker og øver løgn. Joh. Åp. 22, 15. Men de feige og vantro og vederstyggelige og manndraperne og HORKARLENE og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Joh. Åp. 21, 8.

Guds skapertanke med Adam og Eva var at de skulle leve sammen inntil døden skilte dem ad! De skulle være en celle, som igjen skulle danne en celle ved sine barn osv. På den måte skulle Gud bygge opp sitt skaperverk i samfunn der Himmelen var forbillede! Det vet satan og han har ikke ligget på latsiden i denne sak! Nei, vi ser nå at han forfører de såkalte kristne land mer enn hedninglanda!

Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


I begynnelsen var Ordet - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
DAGEN DEBATTEN om Skapelsens dager tror jeg nå er i ferd med å få frem hva som dypest sett ligger under det syn at Skapelsesdagene av noen skal sees på som ”perioder” og ikke dager av 24 timer.

Og som jeg dessverre nok fryktet kan vi nå lese i Dagen av 14. august at Jon Kvalbein skriver, en anbefalende bokanmeldelse, av boken ”Skapelseberetningen og naturvitenskapen” av GT-forsker I.P. Seierstad. Seierstad skriver at Skapelsesberetningen er gjort forståelig for alle tider og kulturer gjennom at den er bygd opp med ”- bruk av allmennfattelige forestillinger. Den israelittiske arbeidsuke er brukt som utformingsmodell, … osv” Dette er vel en HISTORISK KRISTISK BIBELFORSTÅELSE (eller ”Har Gud virkelig sagt"? bibelforståelse) som alle kristne definitivt må bekjempe og som nå er i ferd med å kvele hele den norske kirke og flere kristne organisasjoner. Jeg vet ikke om Kvalbein ser dette? Men hvorfor skriver ikke Kvalbein om de mange for eksempel geologiske funn som underbygger en ung skapelse og som Axel Saxe og også bladet Origo (nr. 74 -2001, side 26 av Holger Daugaard) skriver om?

DR. FRANCIS A. SCHAEFFER stiller det rette spørsmål i sin bok ”No Final Conflict, The Bibel Without Error In All That It Affirms”: - Saken er klar: er Bibelen hele sannheten og ufeilbarlig hvor hen den uttaler seg, også inkludert der den underviser historie og om kosmos, eller er den på en måte bare en åpenbaring hvor den underviser i religiøse tema?

Det sentrale er altså: kan vi stole på Gud og Hans Ord i et og alt? Kan vi det - er Ordet om korset vår redning! Kan vi det ikke er vi fortapt – det er den historisk kritiske bibelkritikks endemål.

PROFESSOR PEDER A. TYVAND har jeg ikke ”mistenkt” for å ha et historisk kristisk syn på Bibelen, men det er å tre inn på farlige veier når han i Dagen for 13. august prøver å beherske yrket som ”brannslukker” mht den debatt som nå går i Dagen. Tyvand hevder langt på vei at forståelsen av ”Skapelsesdagene” ikke er det viktigste… men at debatten bare tjener dem til gode som ikke ønsker at evangeliet skal ha fremgang som ateister, humanister og darwinister. Jeg tror 2. Timoteus 3, 16 besvarer Tyvands problemstilling: - DEN HELE SKRIFT ER INNBLEST AV GUD og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning.

DET ER OGSÅ VERDT å merke seg, også i denne skapelsesdebatt, oppslaget i Dagen 14. august om ”Ny bok om friskoler forener ulike livssyn” der Torgeir Flateby (Kristne Friskolers Forbund) uttaler:
- Vi viser at vi står sammen (muslimer, kristne og humanister red. anm.) om en tenkning som er fundert på menneskerettene. Jon Kvalbein har hatt det meste av det praktiske arbeidet med prosjektet! Altså et prosjekt som ”forener ulike livssyn”. Dette er i tråd med synet til ”fredsforsker” Johan Galtung, men ikke det genuint kristne menneskesyn og de kristne menneskerettigheter. Vi vet at den bayerske humanist Johannes Aventinus, sammen med andre humanister, på 1500 tallet la det ideologiske grunnlaget for en veritabel germanomani som endte i flere kriger, den siste - 2. verdenskrig. (Kilde: Tyskland og Skandinavia, 1800-1914, Impulser og brytninger.)

DEN SVEITSISKE JURIST DR. PETER SALLADIN har sett slik på dette, sitat : - Vi må se i øynene at de filosofiske grunnstener som tradisjonelt ligger under ideen om menneskerett, nemlig opplysningstidens, liberalismens og utilitarismens filosofiske systemer, disse grunnstener holder på å smuldre og er ikke lenger troverdige.

Bibelen, derimot viser oss en ny Grunnvoll: - For ingen kan legge En Annen Grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. (1.Kor. 3, 11.)

DEN FØRSTE TROSARTIKKEL er avhengig av at Guds Ord står fast til alle tider og den andre trosartikkel rokkes dramatisk om den første settes ut av kraft av oss mennesker. Så alvorlig er denne debatten, når det vitterlig står at dagene var 24 timer i 1. Mosebok 1. 14-16. Når Gud har talt må en synder lytte og godta Hans Ord, det er det frelse i. Dette vet også en darwinist, derfor er han også så aktiv i mot Guds Skaperordning og verk, fordi han drives ikke av seg selv - men av han som bor i hans hjerte. Og han, Guds fiende, vet at ”I begynnelsen var Ordet” og det vil aldri i evighet forgå!


Mandag, August 25, 2003

Dagens bibelord
Matt 11, 20 - 24:
20 Så begynte han å refse de byene hvor de fleste av hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg.
[Luk 10: 13 ff.]
21 Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerninger som er gjort i dere, var blitt gjort i Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg i sekk og aske.
[Jes 23: 1 ff. Esek 26-28. Amos 1: 9 ff. Sak 9: 2 ff.]
22 Det sier jeg dere: Tyrus og Sidon skal få det tåleligere enn dere på dommens dag!
23 Og du Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen! Like til dødsriket skal du bli nedstøtt. For dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg, var gjort i Sodoma, da var den blitt stående til denne dag.
[9: 27. 1M 19: 24 ff. Jes 14: 13 ff.]
24 Det sier jeg dere: Sodomas land skal få det tåleligere enn du på dommens dag.
[10: 15.]


Søndag, August 24, 2003

11. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Luk 19, 41 - 48:
41 Da han kom nær og så byen, gråt han over den, og sa:
[13: 34, 35. Joh 11: 35.]
42 Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne.
[8: 10. 5M 32: 28, 29.]
43 For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster en voll opp omkring deg, og de skal kringsette deg og trenge deg fra alle kanter.
[Jes 29: 3. Esek 21: 22. 23: 24.]
44 Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.
[21: 6. 1KONG 9: 7 ff. Mika 3: 12. Matt 24: 2. Mark 13: 2.]
45 Han gikk så inn i templet og begynte å drive ut dem som solgte der.
[Matt 21: 12 ff. Mark 11: 15 ff. Joh 2: 14 ff.]
46 Han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal være et bønnens hus. Men dere har gjort det til en røverhule.
[Jes 56: 7. Jer 7: 11.]
47 Og han lærte daglig i templet. Men yppersteprestene og de skriftlærde og de fremste blant folket prøvde å få ryddet ham av veien.
[21: 37. 22: 53. Matt 26: 55. Mark 11: 18. Joh 7: 19. 8: 37.]
48 Men de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det. For hele folket hang ved ham og hørte på ham.
[20: 19. 22: 2. Matt 21: 46. Apg 4: 21.]

LESETEKST, Jer 18, 1 - 10:
1 Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren:
2 Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord.
3 Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven.
4 Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.
5 Og Herrens ord kom til meg, det lød så:
6 Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus!
[Jes 45: 9. Rom 9: 21.]
7 En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge.
[1: 10]
8 Men dersom det folket som jeg har talt om, omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det.
[26: 19. Esek 18: 21. 13: 11. Joel 2: 13. Jon 3: 10.]
9 Og en annen gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil bygge og plante.
10 Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt å gjøre.
[1M 6: 6. 1KONG 11: 11.]

LESETEKST, Rom 9, 1 - 5:
1 Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke - min samvittighet vitner med meg i Den Hellige Ånd,
[2Kor 11: 31. Gal 1: 20. 1TIM 2: 7.]
2 at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte.
3 For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet.
[10: 1. 2M 32: 32. 1JOH 3: 16.]
4 De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene.
[2M 4: 22. 5M 7: 6. Sal 147: 19. Jer 31: 9. Apg 2: 39. Ef 2: 12.]
5 Dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.
[Matt 1: 1 ff. Joh 1: 1. Kol 2: 9.]

Rom 10, 1 - 4:
1 Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.
2 For det vitnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand.
[Apg 21: 20. 22: 3. Gal 1: 14.]
3 Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet.
[9: 30, 31.]
4 For Kristus er lovens endemål, til rettferdighet for hver den som tror.
[Luk 16: 16. Joh 1: 17. 3: 18. Apg 13: 39. Gal 3: 23, 24.]


Lørdag, August 23, 2003

Dagens bibelord
Sal 81, 9 - 14:
9 Hør, mitt folk, jeg vil vitne for deg! Israel, å, om du ville høre på meg!
[50: 7.]
10 Det skal ikke være noen fremmed gud hos deg, og du skal ikke tilbe utlendingenes gud.
[2M 20: 2 ff. 5M 32: 12.]
11 Jeg er Herren din Gud, som førte deg opp fra landet Egypt. Lukk din munn vidt opp, og jeg vil fylle den!
12 Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde meg.
13 Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, for at de skulle vandre i sine egne onde råd.
14 Å, om mitt folk ville høre på meg, om Israel ville vandre på mine veier!
[128: 1. 5M 5: 29. 28: 1 ff. Jes 42: 24.]


Fredag, August 22, 2003

MER OM HVA SOM ER SYND - Av Oddvar Berge
Kjære Elsa Almås.
Takk for at du velger å komme meg positivt i møte, og legger debatten på et saklig plan. Utfordringen blir for meg å kunne få sagt mest mulig av saksverdi med færrest mulig ord. Jeg vil samle noen stikkord.

Du sier du ser hvor jeg står, og at det kan være vanskelig å ta meg alvorlig. Dette er lett for meg å skjønne, og samtidig noe av problemet, idet du selv ikke tar Bibelen på alvor men lager din egen versjon. Dette ser vi allerede i din definisjon av mennesket som du deler i legeme, sjel og hjerne. Så sier du at selv vår åndelige bevissthet er en del av vår natur og at selv Gud er en del av naturen.

Ja Han er livgiveren som holder alle ting oppe, men Han er langt mer enn det. Han er Visdommen som vet hvor uheldig det er for oss å kjøre mot rødt lys og i feil fil mot møtende trafikk
.
Bibelen definerer mennesket til ånd, sjel og legeme. Mennesket er et åndsvesen som kan ta tankemessig kontroll over sanser og fysikk. Samtidig lærer Bibelen oss om utenforstående åndskrefter som kan og vil påvirke og endog ta bolig i mennesket. Onde, fremmede åndsmakter, eller gode Guddommelige Åndsmakter. Bibelen sier at for å kunne se Guds rike er det nødvendig for ETHVERT menneske å bli født på ny av vann og Ånd. Noen bruker om dette betegnelsen å bli omvendt eller å bli en ny skapning i Kristus. Det betyr at Guds Hellige Ånd får ta bolig i det enkelte menneske og gi dette menneske så vel som menighetsfellesskapet del i Guds spesielle Åndelige gaver. Dette gir et nytt og annerledes ståsted hvor også prioriteringene endrer seg som følge av et nytt syn, en ny forståelse og nye interesser. Det mest sentrale eksempel her er Saulus som ble til en Paulus etter at han var blitt omvendt ved at alt ble snudd opp ned i hans liv gjennom et personlig møte med den oppstandne Jesus Kristus Messias. Det han før så som en vinning, som det viktige, det så han etterpå som tap og uviktig. Han fikk et nytt fokus og en totalt ny prioritering. Men - han fikk også en ny kraft. En ny og annerledes tilfredsstillelse. En sjelefred og en styrke som ingen kan forstå uten å ha erfart opplevelsen av en slik Åndsdåp og Åndsfylde. Ordet griper tak i deg på en ny måte og gjør deg til et nytt menneske. Det skyldes blodets kraft. ”De røde blodsdråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg”. (Sitat fra en sang). Noen kaller seg kristne uten å ha opplevd dette. De lever i en tillært religiøsitet. Noen har opplevd å få et nytt sinn, men har beveget seg bort fra Lyskilden igjen. Andre, som Paulus, forblir i Lyset resten av sitt liv.

Slik kan også Djevelen motsatt og med negative fortegn innta og forkvakle mennesker om han får slippe til eller ikke blir drevet ut. Derfor er det at vi har mennesker som forstår hverandre på ulike vis ut fra ulike ståsted.

Men Gud er den seirende som er i stand til å ha og beholde kontrollen. Ofte synes seieren i verdens øyne å gå gjennom nederlag. Det skyldes manglende perspektiv og ikke tilstrekkelig dybdesyn.

Altså – et sant bilde av Gud og det gamle (det naturlige) og det nye (det gjenfødte) menneske er et nødvendig utgangspunkt for innsiktsfull og gjensidig forståelse.

Du Elsa vil ta meg i skole og belære meg. Jeg lar meg ikke belære av deg fordi du bringer meg gammelt nytt. Jeg vet hva du vil. Men jeg snakker gjerne med deg likevel. At vi kan lytte til hverandre er alltid viktig. Men synd er først og fremst dette: Å stille seg utenfor rekkevidden av Jesu blods rensende, forvandlende, fornyende kraft. Det gir også et forvandlet syn på og et forvandlet forhold til seksualiteten. Alt settes inn i et nytt perspektiv.
Ditt neste problem ligger i det du selv sier: At du vil blande sammen Gud og Djevel. Du vil detronisere Gud og opphøye Djevelen, nøyaktig slik han selv alltid har villet det. Det er dette hovmod som er hovedsaken til hans fall. Han ville vite bedre enn Gud.

Jeg sier meg enig med deg i at seksualitet er en Guds gave til nytelse dog innenfor ekteskapets rammer og i naturlige parforhold. Også for i disse rammer å lage barn, mange barn. Barn er en nytelse å få. Barn skal ikke lages for å bli tatt livet av på en misforstått nytelses bekostning slik det i mange tilfeller skjer i Norge i dag. Dette er det ikke Gud men Djevelen som står bak.

Et spørsmål: Kan du si meg konkret hvilke land du tenker på som har best seksualopplysning og færrest problemer?

En ting til vil jeg si om et sentralt og omfattende men viktig emne, nemlig det du sier om anklage, fordømmelse etc. Til dette er veldig mange ting å si på flere plan enn bare ett. Men det dypeste og viktigste anliggende for Guds Ånd er å føre et menneske til fallitt. Til åndelig konkurs i sitt liv. Bare slik kan det komme til erkjennelse og bli frelst som en benådet synder. Så jeg er ikke bekymret over at mennesker til tider sliter med tilsynelatende uoverkommelige problemer. Det jeg er urolig for er at de ikke skal oppleve å få møte en Sann og ekte Los som kan vise den rette Leden.

Det siteres etter Jonas Lie at da han fikk i gave fra Bjørnson dennes da nyutgitte bok En Fallitt, så skrev JL følgende til svar: ”Jeg gleder meg til å se stykket ditt på teateret. Det er jo verdens mest typiske emne. Nøkkelen til kristendommen. DEN SOM IKKE HAR FUNNET DENNE YDMYKENDE SANNHET INNE I SEG SELV HAR IKKE LEVD DYPT NOK”. Sannere kan det neppe sies.

Kjære Elsa Almås.
Det som er mitt problem er hverken seksualiteten eller angsten for seksualiteten først og fremst, men selve synden i alle dens mangfoldige utkledninger. Og selve blindskapen i forhold til løsninger på problemene. Å sause sammen det Guddommelige og det Djevelske løser dessverre intet problem. Det fører bare til noe enda verre enn det som har vært. La det også være sagt at de omfattende seksuelle synder og overgrep er tidstypisk i særlig grad i fokus i vår tid.

Og til slutt: Etter Nytelsesfestivalen hadde både vegvesen og politi sitt å rydde opp i som følge av overgrep mot andres eiendom og rettigheter på det fysiske og det legemlige område. Hva med rettighetene på det åndelige område, og det sjelelige? Finnes det ikke grenser for mitt og ditt også her? Hvem tar ansvar for de krenkelser som er begått på disse åndelige og følelsesmessige områder?

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Christian Coalition of America Applauds Courageous Stand of
Press Release Wednesday, August 20, 2003
--------------------------------------------------------------------------------
For further information contact: Michele Ammons 202-549-6257 or 202-479-6900

Christian Coalition of America Applauds Courageous Stand of
Chief Justice Roy Moore Protecting the 10 Commandments


Christian Coalition of America supports one of America's most courageous leaders, Chief Justice Roy Moore of the Alabama Supreme Court, in his stand for the 10 Commandments. Just this month, a tyrannical federal judge, Federal District Judge Myron Thompson, issued an order that the 5,300 lb. Ten Commandments Monument be removed from the Alabama Judicial Building by midnight tonight.

Roberta Combs, President of the Christian Coalition of America said, "I agree with Chief Justice Roy Moore, a West Point graduate, when he said in a statement that '...the federal court has no jurisdiction, power or authority to remove this public acknowledgement of God, which is authorized under the constitution of this state.'"


Christian Coalition finds it very interesting and very suspicious that Judge Thompson, during a recess by Congress, ordered the Ten Commandments taken out of that building by midnight tonight. Judge Thompson's timing is very suspect in that the People's House -- the United States House of Representatives -- overwhelmingly agreed with Chief Justice Moore and the American people in legislation which the Representatives passed in late July just before Congress went on summer recess and just a couple of weeks before Judge Thompson's decision.


During late July, the House of Representatives overwhelmingly passed a bill saying that the Ten Commandments should not be removed from the Alabama Judiciary Building. Indiana Congressman John Hostettler's amendment passed by a margin of 260-161. The Hostettler amendment will block enforcement of Federal Judge Thompson's ruling that the Ten Commandments should be removed. However, there was not enough time for this House amendment to be voted on in the Senate, which Christian Coalition believes will indeed pass when Congress returns from summer recess.


When this amendment passes the U.S. Senate, and is signed into law by the President, the U.S. Marshall Service will be denied funding to physically remove the Ten Commandments. This ren egade judge, Judge Thompson, obviously is trying to impose his anti-Christian viewpoints before the American people's legislature -- the United States Congress -- can act. Liberal judges should not be able to act as tyrants in the United States of America.


Roberta Combs, President of the Christian Coalition of America said, "Our Founding Fathers never intended that the branch they wanted to be the weakest of the 3 branches of American government -- the federal judiciary -- to be as strong as it is today. Our Founding Fathers never intended for the federal judiciary to be able to issue tyrannical judgments similar to those edicts that the British government was issuing before the American Revolution. Our Founding Fathers never intended a run-away-judiciary to be able to override the will of the American people. But that is exactly what has been happening during the past number of decades and that is exactly what is happening today in Alabama as Judge Thompson tries to do an end-around the United States Congress. I urge Chief Justice Moore to stand firm against tyranny in this land."


The Christian Coalition of America is America's largest Christian grassroots organization with more than 2 million supporters.


Dagens bibelord
Jes 5, 1 - 7:
1 Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn hadde en vingård på en fruktbar haug.
[Sal 80: 9 ff. Jer 2: 21. Matt 21: 33 ff. Mark 12: 1 ff. Luk 20: 9 ff.]
2 Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakttårn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville.
3 Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn: Døm mellom meg og min vingård!
4 Hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet at den skulle bære gode?
5 Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård: Jeg vil ta bort gjerdet, så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren, så den blir nedtråkket.
[Sal 80: 13. Jer 12: 10. Luk 21: 24.]
6 Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den.
[7: 23 ff. Ord 24: 30 ff.]
7 For Herrens, hærskarenes Guds vingård er Israels hus. Og Judas menn er hans kjæreste plantning. Han ventet rett, men se, der er blodsutgytelse. Han ventet rettferdighet, men se, der er skrik.
[3: 14, 15. Sal 80: 9. Jak 5: 4.]


Torsdag, August 21, 2003

Much-inflated carbon-14 dates from subfossil trees: a new mechanism
Much-inflated carbon-14 dates from subfossil trees: a new mechanism.
by John Woodmorappe

First published in:
TJ 15(3):43–44
2001

Artificially-inflated 14C dates have been found to occur when trees absorb ‘infinitely old’ carbon dioxide released into the atmosphere from local, volcanogenic, subterranean sources. This is not to be confused with wood contamination because the carbon is firmly locked within the wood fibres. A similar effect has long been recognised with the fictitious ‘built-in’ carbon-14 dates that occur in molluscs when they absorb ‘infinitely old’ carbon from carbonate rocks. In addition, creationists recognise that the global atmospheric buildup of 14C after the Creation and Flood would have produced artificially-old carbon-14 dates. However, the widespread emanation of 14C-free volcanogenic carbon dioxide after the Flood would have further inflated the carbon-14 dates of tree rings in a systematic manner in many parts of the world.


--------------------------------------------------------------------------------

The carbon-14 dating method is based on the assumption that tiny amounts of radioactive 14C, produced as cosmic rays hit nitrogen in the upper atmosphere, become incorporated within the bodies of living things. After death, generally no new 14C can enter the body, nor can any 14C leave. Instead, the 14C gradually disappears from the body by undergoing radioactive decay. This occurs at a half-life of approximately 5,700 years. By assuming that 14C in the present atmosphere, and hence in the organism at the time of death, was essentially the same in the past, and that a closed system has existed since the death of the organism, we can compute how many half-lives of 14C have passed, and hence how many years have elapsed, since the organism died.

Based on these uniformitarian assumptions, dates up to about 40,000 years are believed to be attainable. But even under these assumptions, there is ample evidence that carbon-14 dating has serious problems. According to conventional geology, the 14C in once-living objects older than about 100,000 years should have all gone, yet we frequently find objects supposedly millions of years old that contain measurable quantities of carbon-14.1 And even conventionally-believable dating results are often discarded if they conflict with some preferred hypothesis.2

Alternative global-biospheric conditions
Creationist scientists are willing to leave these uniformitarian mental boxes and thus have studied carbon-14 dating from a decidedly non-uniformitarian viewpoint. One creationist model3 envisions the earth created some six thousand years ago, the Flood about 1700 years thereafter and 14C building up either after Creation or after the Flood. Because most living objects buried during the Flood contained very little 14C when they died, they already possessed inherited carbon-14 dates (usually at infinity, but sometimes at a few tens of thousands of years, as discussed earlier1). Post-Flood organisms successively acquired less extreme ‘built-in’ carbon-14 dates at the time of death until they eventually converged upon ‘real-time’ ages a few thousand years ago.4

An additional mechanism for spuriously-high carbon-14 dates
It turns out that there is another mechanism, probably active after the Flood, that creates greatly-exaggerated carbon-14 dates. Unlike the earlier-discussed global processes, it operates at the local level (relative to each living thing), and is particularly successful at altering the 14C content of living trees. Let us consider its revolutionary implications.


a. The ratio of 14C and 12C is measured to calculate the ‘age’ of matter.

b. If the tree imbibes its carbon from a lower 14C source than the general atmosphere (e.g. takes up CO2 from volcanic gases) then the ratio will be higher in 12C than usual and therefore show an incorrect old ‘age’.

For the longest time, it had been supposed that, given standard assumptions, carbon-14 dates from properly-decontaminated wood are virtually foolproof. After all, a tree grows a ring each year, and no new structural material is subsequently added to the ring. When newer, mobile, material is leached away by chemicals, the remaining structural wood fiber undoubtedly contains only the carbon (and hence 14C) that it contained during the year that the ring formed. And, so the reasoning continues, since closed-system conditions are almost guaranteed and since trees get their carbon from the CO2 in the air, and not from the soil,5 each ring must reflect the 14C concentration in the atmosphere when it formed.

The key word in the above-described set of assumptions is ‘air’. Trees absorb whatever carbon dioxide gas is within their vicinity. In the absence of other sources, the only source of CO2 is the atmosphere. But what other source could there possibly be? One source is volcanogenic gases. And, since deep subterranean carbon usually had no prior contact with the atmosphere, it has zero 14C and therefore an infinite carbon-14 age. Now, consider a tree that imbibes half of its CO2 from the air and the remaining half from local volcanogenic gases. Its concentration of 14C at time of death is only half that of the ambient atmosphere, and hence it dies having a ‘built-in’ carbon-14 age of 5,700 years (one half-life).

Tuscany, Italy, is probably the first place where ‘inherited’ carbon-14 dates on wood were described.6 These dates, much too old to be attributed to any past civilization in Italy, were determined from timbers located several kilometers from a volcano. Since that report, other examples of this phenomenon have surfaced from all over the world.7 A recent, detailed study8 has shed further light on the dynamics of this process. Particularly interesting is the fact that these ‘bad’ carbon-14 dates do not occur haphazardly, but to the contrary:

‘The pattern of 14C depletion in the annual rings is remarkably consistent between all three of the trees cored, suggesting that either changes in CO2 flux are occurring homogeneously across the entire area of the tree kill, or that trees integrate CO2 flux very well over relatively large areas.’9

Under the right conditions, inherited carbon-14 dates can therefore mimic ‘real’ ones.

14C depletion after the Flood
All the foregoing examples are infrequent, and localized. But the situation must have been very different for some time after the Flood. A great deal of ‘infinitely-old’ carbon dioxide must have been percolating from the depths, all over the world, and over considerable geographic regions, as a result of residual volcanic activity, upper-mantle activity, etc. As the growing plants and trees absorbed much of this 14C-free CO2 flux, they necessarily acquired quasi-homogenous ‘built-in’ carbon-14 dates—not as an exception, but as a rule. A large fraction of the ‘very old’ carbon-14 dates we presently obtain by routine use of the carbon-14 dating method may therefore owe to this mechanism in addition to, or instead of, the earlier-discussed buildup of global atmospheric 14C since the time of Creation or the end of the Flood.3 Clearly, this volcanogenic CO2 mechanism deserves further study.

References and notes
Giem, P., Carbon-14 content of fossil carbon, Origins 51:6–30, 2001. For a variety of technical reasons discussed in the paper, these occurrences cannot, at least for the most part, be explained away as contamination. Return to text.
Woodmorappe, J., The Mythology of Modern Dating Methods, Institute for Creation Research, El Cajon, p. 41, 1999. This, of course, is also true of the dating methods used to obtain much older dates than those presumably obtainable by the carbon-14 method. Return to text.
Brown, R.H., Radiometric dating from the perspective of Biblical chronology; in: Walsh, et al. (Eds), Proceedings of the First International Conference on Creationism, Vol. 2, pp. 42–57, 1986. For example, suppose that the Flood was 5,700 years ago, during which time a living thing died containing a 14C content 0.125 times that of living things today. At the moment of its death, it already had a ‘built-in’ carbon-14 ‘age’ of 17,100 years (three half-live periods ‘built in’: 0.5 x 0.5 x 0.5 = 0.125). Owing to the fact that another half-life of time has actually passed since the Flood, that once-living thing now has a 14C that is 0.0625 that of presently-living things, and a total apparent carbon-14 age of 22,800 years. Return to text.
I do not discuss the significance of several-thousand-year tree-ring chronologies and their calibration of carbon-14 dating. This is a separate issue. Return to text.
Note that this contrasts with subfossil molluscs, which often have anomalously-high carbon-14 dates, as reported in earlier creationist literature. The mollusc, unlike the tree, may have additionally absorbed some carbon from dissolved limestone, which has no 14C. Thus the mollusc, at the time of its death, has a shortage of 14C relative to the atmosphere, and hence a fictitiously-high age. Return to text.
Saupe et al., A possible source of error in 14C dates, Radiocarbon 22(2):525–531, 1980. Return to text.
Olsson, I.U., Experiences of 14C dating of samples from volcanic areas, PACT 29:213–223, 1990. Return to text.
Cook et al., Radiocarbon study of plant leaves and tree rings from Mammoth Mountain, CA: a long-term record of magmatic CO2 release, Chemical Geology 177:117–131, 2001. Return to text.
Cook et al., Ref. 8, p. 126. Return to text.

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
Åp 14, 6 - 7:
6 Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk.
7 Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!
[4: 11. 5M 32: 3. Sal 33: 6. 146: 6. Pred 12: 13.]


Onsdag, August 20, 2003

FN-liv og jødeliv - Av Jørgen Høgetveit
FNs hovedkvarter i Irak har fått en bredside av selvmordsbomber. Tyve drept og mange skadd. Folk i FN er fortvilet, gråter over kollegaer og raser mot USA som ikke har passet godt nok på dem, selv om utenlandske media omtaler de ansvarlige som "koalisjonsstyrkene". I Norge er det selvsagt USA som får unngjelde. Halvsannheter er tydeligvis helt ok. For øvrig burde vel FN kunne passe på seg selv - med styrker - isteden for stadig å rope på amerikanere både til Kosovo, Irak og Liberia m.fl. Hvorfor kan ikke EU og asiatiske land stille opp med sine egne gutter - og evt. få dem hjem i lerretsposer - i fredens og menneskerettighetenes tjeneste? TV, radio er full av nyheter om denne saken med bred dekning fra en rekke vinklinger, men tilsvarende - ja enda verre nyheter fra Israel - får pliktskyldigst noen få bilder og kommentarer. Gråter man ikke der? Jødedrap er tydeligvis gammelt nytt i en rekke selvmordsaksjoner av bare jøder (nå 18 drepte og masse skadde) - og dessuten kan de jo for det selv som steller seg så stygt med "palestinerne" (les arabere) - selv om drapet av jødene er kun sivile og totalt uskyldige mennesker. Det kan man knapt si om de FN-bygningen - de var innblandet på sin måte.

Men med jødene er det noe annet. Dem kan man bygge opp en total løgnkjede omkring - fra revisjonismen om Holloccaust, løgnen om at det skal finnes et Palestinsk land, at det finnes et palestinsk folk som er fratatt sitt land, at Jerusalem skulle ha vært en hovedstad for noe annet folk enn det jødiske, at Jesus (år 0) er den første palestiner (Arafat) osv. Dette mot den soleklare viten at dette er jødenes gamle hjemland, at mens jødene var ute av landet fram mot slutten av 1800 - var landet i flg. Mark Twain - bare sump og bortimot ørken, nærmest folketomt. Landeierne satt i arabiske hovedsteder - og solgte arealene til jødiske flyktninger. Jødene gjenreiste landet så det fikk bærekraft. Når landet begynte å bli beboelig - det ble arbeid og inntekter - kom araberne.

Britenes mandatområde etter 1917 og general Alenby omfattet et mye større område enn Israel. Hele området kaltes Palestina og alle fikk palestinsk pass - også jødene. Det er kanskje flere jøder med palestinsk pass enn arabere. Dette burde selvsagt opplyste folk vite. Hvorfor later de likevel som om araberne fra nabolandene - som nå bor i Israel - er et eget folk, det er deres land osv? Hele denne rekke av løgner - kan knapt forklares på annen måte enn at man må skape en situasjon av undertrykte fattige "palestinere" som man kan kjempe for - for å få ram på jødene nok en gang! Når man vet dette - ser den utviklingen som bygger seg opp omkring Midt-Østen og jødestaten - er det vanskelig å begripe at man våger å fortsette med disse løgnene og den blodige urettferdighet - som før eller senere vil straffe seg for de som lar slikt skje eller aktivt går inn for det! Er man igjen med på å gjøre jødene til et offer for egen grådighet - så er man på vei inn i ny og grov antisemittisme - som gjør jøder til undermennesker og slaktoffer - hvor FN-liv er mer verdt enn jødeliv. All historie viser at det er farlige veier både for oss, jødene og verdensfreden..


DNI AVSKALLING - Av Oddvar Berge
Noen uker tilbake i tid kunne vi lese i Dagen at generalsekretæren i DEN NORSKE ISRAELSMISJON (DIN) tok avstand fra uttalelser som en ledende palestinsk biskop hadde fremsatt. Graverende uttalelser som klart viser hva som bor i det store flertall av den palestinske kristne kirke. Intet rom for et jødisk Israel og for kristne sionister som støtter Israel.

Biskopens uttalelser overrasker meg ikke, for jeg har selv opplevd den åndsmakt og den eksplosivitet som lar seg utløse blant ellers smilende og elskverdige kristne palestinere i forhold til vårt aktuelle tema. Det er bra at Heitmann og DNI tar avstand fra slike uttalelser. Det skulle ellers tatt seg ut om så ikke hadde skjedd.

Men når man tenker seg om så er det ikke mye til reaksjon at man kun uttaler en avstandtagen til denne biskops ytringer med den begrunnelse at slike uttalelser ikke er egnet til å skape fred.
Man fortsetter samarbeidet ufortrødent og hadde ikke uttalelsene kommet offentlig hadde man sluppet bryet med å markere avstand. Slik leser jeg Heitmann. Tar jeg feil? Jeg vil kalle Heitmanns reaksjon slik jeg oppfatter den taktisk og nødvendig og uhyre svak. En skremmende svak reaksjon som bare bekrefter mine tidligere anførsler mot DNI på dette punktet.

Kjære Heitmann.
Når jeg tenker på hvilke argumenter som ble brukt for å tvinge meg og flere med meg ut av DNI for 10 år siden, og ser på den utvikling DNI har hatt i løpet av disse årene, så finner jeg tiden moden for å si at tiden nå er kommet for DNI til å lukke oss som den gang ble stengt ute inn i varmen igjen.

Oddvar Berge
NORIEL


Dagens bibelord
Sal 10, 3 - 5:
3 For den ugudelige roser seg av sin sjels onde lyst. Han velsigner den griske og ringeakter Herren.
4 Den ugudelige sier med hovmodig mine: Han hjemsøker ikke! Det er ingen plass for Gud i alle hans planer.
5 Han har lykke med seg på alle sine veier. Dine dommer er i det høye, ute av syne for ham. Han håner alle sine motstandere.


Tirsdag, August 19, 2003

Vatikanet ba biskopene dekke over sexmisbruk
Vatikanet ba biskopene dekke over sexmisbruk

Vatikanet truet på 1960-tallet med å kaste katolske biskoper ut av kirken, om de ikke dekket over tilfeller av seksuelt misbruk, skriver The Observer.


Den britiske avisen har fått tak i et 40 år gammelt hemmeligstemplet dokument fra Vatikanets hemmelige arkiv. Jurister kaller dokumentet en oppskrift på løgn og bedrag.

En britisk advokat som representerer klienter som sier de er blitt seksuelt misbrukt av kirkens menn som barn beskriver dokumentet som eksplosivt.

Det latinske dokumentet på 69 sider, som bærer seglet til pave John XXIII, ble ifølge The Observer sendt til hver eneste katolske biskop i verden.

I dokumentet ga paven instrukser om å utvise største fortrolighet i saker om seksuelt misbruk, og truet med å bannlyse dem som gikk ut med opplysninger om slike saker.

Personene som meldte fra til kirkens tjenestemenn om overgrep måtte avlegge taushetsplikt. Instruksjonene fra paven skulle videre oppbevares i Vatikanets hemmelige arkiver og ikke offentliggjøres eller bli kommentert ytterligere.

Den romersk-katolske kirken i England og Wales bekrefter at dokumentet den britiske søndagsavisen har fått tilgang til, er ekte.

Det var den amerikanske advokaten Daniel Shea som fant dokumentet i forberedelsene til en misbrukssak mot katolske prester i USA.

En talsmann for den katolske kirken avviser at de hemmelige instruksene var del av en organisert dekkoperasjon, og hevder at advokatene setter dokumentet ut av sin sammenheng.

(NTB 17.08.03 kl. 14:01)


Dagens bibelord
1 Kor 4, 1 - 5:
1 Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter.
[Ef 3: 2. Tit 1: 7. 1PET 4: 10.]
2 Av forvaltere blir det ellers krevd at de må vise seg tro.
[Luk 12: 42.]
3 Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer.
4 For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren.
[Sal 35: 24. 130: 3. Rom 3: 20.]
5 Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud.
[Matt 7: 1. 25: 31. Luk 8: 17. Rom 2: 16. 2KOR 10: 18. Åp 20: 12.]


Mandag, August 18, 2003

Not By Chance!
Not By Chance!
Shattering the Modern
Theory of Evolution
By Lee Spetner Ph.D.
The Judaica Press, Brooklyn, N.Y. 1997
272 pages.

Review by Carl Wieland
First published in:
Creation Ex Nihilo 20(1):50–51,
December 1997–February 1998


‘See, speak or hear no evidence against evolution’ seems to be the golden rule in the academic world — so it will be interesting to see the response to this devastating assault, by a highly qualified author, on the very core of evolutionary theory.
Time and chance can’t explain life’s amazing design — get your answers here!

Not By Chance!
Dr Lee Spetner

Dr Spetner, an Israeli biophysicist and expert information theorist, has dealt a death-blow at the heart of the neo- Darwinian story. The crucial battleground has always been the origin of new genetic information. Spetner shows that random mutations plus natural selection are an inadequate explanation of the encyclopedic information content in living organisms. This book is a must for everyone who desires to defend the Bible in this increasingly ‘educated’ society.


OXFORD Professor Richard Dawkins’ best-selling book The Blind Watchmaker may be the most influential treatise of all time in winning converts to raw Darwinian meaninglessness. Many a university student has given up on the idea of creation, defeated, after being given one of Dawkins’ books.

Before Darwin, says Dawkins, it was tough being an atheist, because there was no satisfying explanation for the origin of all the information (design) which characterises living things. In our common experience, information only comes from intelligence.

Dawkins claims that the Neo-Darwinian Theory (NDT) is, like gravity, something which only the intellectually retarded or insane would deny. It explains, without God, why there is all the design information in nature. Things only appear to be beautifully designed to fit into their environments as a by-product of the following process:

As the information that codes for living things (on the DNA molecule) is copied during reproduction, there are tiny accidental changes (mutations), which are inherited.

If one of these enables its possessor to survive better, it will have a better chance of passing on its information, including this change. Such helpful mutations will, it is claimed, gradually accumulate over millions of years, allowing a microbe to become a microbiologist.

Jewish scientist Dr Lee Spetner’s book aims a death-blow at the heart of this whole Neo-Darwinian story. The crucial battleground has always been the origin of information, and in this field, Spetner is uniquely qualified to comment. With a Ph.D. in physics from MIT, Spetner taught information and communication theory for years at Johns Hopkins University. In 1962 he accepted a fellowship in biophysics at that institution, where he worked on solving problems in signal/noise relationships in DNA electron micrographs. He subsequently became fascinated with evolutionary theory, and published papers concerning theoretical and mathematical biology in prestigious journals such as the Journal of Theoretical Biology, Nature, and the Proceedings of the 2nd International Congress of Biophysics.

The problem with the NDT is not natural selection — this is a straightforward, easily observable phenomenon, but it cannot of itself create information.

The real issue concerns mutations, the alleged source of all the new information needed for evolution. With a detailed probabilistic analysis, based upon the standard evolutionary mathematics of such authorities as Gaylord Simpson and Fisher, Spetner shows that the chance of getting the required mutations for such ‘cumulative selection’ is just way too small.

Further, grand-scale evolution (protozoa to pelicans, pomegranates, and politicians) would require a massive increase in information over time. If this happened by an accumulation of mutations, such mutations must, on average, add information. Spetner, whose level of technical knowledge of his subject is well in advance of the average biologist, shows that on theoretical grounds, this is completely precluded.

He then examines the classic textbook situations that have been used to tell students that, since adaptation by mutation and natural selection is happening in front of our eyes, this process only needs time in order to perform all the miracles credited to evolution. Spetner shows in exquisite (but clear) detail that where these changes are by genuine point mutations (rather than by the 'switching on' of existing genes) they are all, without exception, losses of information.

In a memorable turn of phrase, he says that anyone who thinks that an accumulation of mutations (information-losing processes) can lead to macroevolution (a massive net gain of information) ‘is like the merchant who lost a little money on every sale but thought he could make it up on volume.’

After such a ‘king hit’, Dawkins’ computer simulations of ‘insects’ and literary weasels seem somewhat puerile, and are easily dealt with by the author, who, from reliable information received, is rather keen to debate Dawkins on this whole issue. Why not, when one appears to be equipped with such decisive scientific weapons?

Having demolished the NDT, Spetner talks of a ‘non-random’ theory of evolution, though he provides no detail apart from the hint that living things have the capacity built into them to allow them to ‘evolve’ to some degree. To the extent that such programming was present, of course, it would mean that intelligence was required.

This allows for a few alternatives, including ‘progressive creation’ and, of course, straightforward creation of Genesis ‘kinds’, with mechanisms built in to allow subsequent ‘micro-evolution’ (built-in variation potential ) within each kind. Spetner mentions the Torah (of which Genesis is a part) and a rabbinical tradition of some 730 separate kinds of animals and birds originally created. Apart from this, he gives no hint of where he stands on the question of six days, and so on.

Spetner also makes no attempt to address the fossil record, the time question, or any of the other related issues. Since he has lifted the hood of the Neo-Darwinian automobile, and found the engine is missing, he probably thinks it superfluous to see if the tyres are in good order. He may also be deliberately (and wisely) restricting himself to fields in which he is an undoubted expert. That expertise ensures that this book will do a power of good in the creation/evolution struggle.

To say that Spetner’s book is an absolute ‘must’ for anyone defending Scripture in this increasingly educated age is an understatement. To put it succinctly, it seems that unless evolutionists can pull a brand new rabbit out of the hat, Spetner has just blown the whole evolutionary mechanism out of the water once and for all. The evolutionary/humanist establishment cannot allow this to happen, of course, so it will be interesting to see their reaction and attempts at damage control. I trust that readers of this review will make it as hard as possible for them to ignore this groundbreaking work, by spreading it as far and fast as they can.


Dagens bibelord
1 Mos 39, 6 - 10:
6 Så overlot han i Josefs hånd alt det han eide, og hadde ikke tilsyn med ham i noe, uten med den maten han selv åt. Nå var Josef fager av skikkelse og vakker å se til.
7 Og da en tid var gått, hendte det at hans herres hustru kastet sine øyne på ham, og hun sa: Kom og ligg med meg!
8 Men han ville ikke og sa til sin herres hustru: Min herre har ikke tilsyn med meg i noen ting i hele sitt hus, alt det han eier har han lagt i min hånd.
9 Han har ikke selv mer å si her i huset enn jeg, ingen ting har han nektet meg unntatt deg, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?
10 Dag etter dag talte hun til Josef, men han ville ikke føye henne, han ville ikke ligge hos henne og ha omgang med henne.


Søndag, August 17, 2003

C-FAM Releases Major Report on Radical Feminist Takeover of UNICEF
A major initiative to reform the UN Children’s Fund (UNICEF) began today with the Catholic Family and Human Rights Institute’s (C-FAM) release of a comprehensive investigative report entitled “UNICEF, Women or Children First?” The report, the third in a series of White Papers produced by CFAM’s think tank, the International Organization Research Group, chronicles the growing influence of radical feminist ideology on the UN agency.

For instance, the paper establishes that UNICEF has endorsed, even helped to write, numerous documents that call for increased access to abortion, as well as for the legalization of abortion. It was also discovered that UNICEF has funded programs that may have included abortion services. UNICEF funded a program run by the Population Council, the group that holds the US patent for the abortion pill RU-486. Goals of the program included “improving…reproductive health services” and “managing unwanted pregnancies.” Both of these phrases are commonly used by international pro-abortion advocates as euphemisms for abortion. UNICEF has also funded a South African organization that, on its website, encouraged adolescent girls to get abortions, even providing them with the toll free telephone number for an abortion clinic.

The report recounts how UNICEF abandoned its traditional approach to sexual education, training in abstinence and fidelity, and replaced it with graphic sexual education programs coupled with condom distribution. It is now official UNICEF policy to “Promote and expand access to…sexual and reproductive health services, including access to condoms.” At a June, 2003 meeting, a high-ranking UNICEF official even called for UNICEF “to make condoms available and accessible for everybody, everywhere and at all times….Abstinence is simply not a realistic option for most young people in the world today.”

Radical feminism has played a role in transforming UNICEF’s educational programming. UNICEF now seeks to boost girls’ school enrollment, calling this endeavor its first priority, without any mention of boys’ enrollment. And this is true even for regions such as Latin America and the Caribbean, where UNICEF acknowledges that girls’ enrollment is higher than boys’.

The paper concludes with a number of tangible recommendations to reform UNICEF so that its massive amount of good works, like worldwide vaccination drives, will not become further overshadowed by controversy.

The report is already causing reverberations inside UNICEF. It has been reported to the Friday Fax that the White Paper has been the topic of many senior staff meetings at UNICEF headquarters in New York. A copy was made available this week to the US State Department where it said to be causing concern, as the US is the largest funder of the agency. UNICEF spokesman Alfred Ironside called the report a “vendetta against UNICEF” though he offered no evidence.


10. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Matt 25, 14 - 30:
14 For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom.
[Luk 19: 12 ff.]
15 Til en gav han fem talenter, til en annen to, til en tredje én talent - hver av dem etter som de hadde evne til. Så drog han utenlands.
16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til.
17 Han som hadde fått to, gjorde det samme, og tjente to til.
18 Men han som hadde fått den ene talenten, gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger.
19 Etter lang tid kom så disse tjeneres herre og holdt regnskap med dem. 20 Da kom han fram som hadde fått de fem talenter. Han hadde med seg fem talenter til, og sa: Herre, du gav meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter til!
21 Hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
[24: 47.]
22 Så kom han fram som hadde fått de to talenter, og sa: Herre, du gav meg to talenter, se, jeg har tjent to talenter til!
23 Og hans herre sa til ham: Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!
24 Men også han kom fram som hadde fått den ene talenten, og han sa: Herre, jeg visste at du er en hård mann, som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde.
25 Derfor ble jeg redd. Jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se, her har du ditt.
26 Men hans herre svarte og sa til ham: Du onde og late tjener! Du visste at jeg høster der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde.
27 Da burde du ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom.
28 Ta derfor fra ham talenten og gi den til ham som har de ti talenter. 29 For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
[13: 12. Mark 4: 25. Luk 8: 18. 19: 26.]
30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner.
[8: 12. 13: 42, 50. 22: 13. 24: 51.]

LESETEKST, Ordsp 2, 1 - 6:
1 Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg,
2 så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen,
[4: 20. 22: 17.]
3 ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden,
[Ef 1: 17. Jak 1: 5.]
4 dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter,
[3: 14. 8: 11. Matt 13: 44.]
5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.
[1: 7.]
6 For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand.

LESETEKST, 1 Kor 3, 10 - 17:
10 Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre.
[15: 10. Ef 2: 20.]
11 For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.
[Jes 28: 16. 1PET 2: 4 ff.]
12 Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostbare stener, eller med tre, høy, strå,
13 da skal det verk enhver har utført, bli åpenbaret. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verk er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve.
[4: 5. Dan 7: 9, 10. Mal 3: 2. 4: 1. 2TESS 1: 8.]
14 Om det byggverk som en har reist, blir stående, da skal han få lønn.
[Dan 12: 3.]
15 Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.
16 Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
[6: 19. 2KOR 6: 16. Ef 2: 21. Heb 3: 6. 1PET 2: 5.]
17 Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.


Fredag, August 15, 2003

Ordet og vitenskapene - Av Jørgen Høgetveit
John Kvalbein (JK) avlegger undertegnede og Lars Arne Høgetveit en visitt i sin kronikk om "Bibeltroskap og naturvitenskap" i Dagen 9.aug. d.å. Han starter opp med en generell påstand: Krever man at troen på 6 dagers skapelse skal stå fast, vil mange av teologene som har kjempet mot bibelkritikken bli skjøvet ut. En generell henvisning og uspesifisert debatt er egentlig uinteressant. Hvilke teologer - hva har de hevdet om "Bibeltroskap og naturvitenskap? J.K. tidligere henvisning til Øyvind Andersen - er jo allerede tilbakevist av flere. Hans noe underlige spørsmål om det finnes "en maksimalalder på jorda - - for å bli regnet som bibeltro" - synes meg rimeligere å returnere med om hva han tror om jordens og menneskets alder? Bibelen eller vitenskapen?

Dessuten undrer det meg at JK om temaet Bibel og vitenskap - min hovedsak - nemlig at "Gud har talt" - svarer med en kronikk som lister opp en rekke "historiske eksempler" på feilende teologer og vitenskapsmenn. Historier en har møtt fra ungdommen av i debatter inntil det kjedsommelige - helst fra liberale teologer og verdslige motdebattanter. Augustins og Luthers o.a. div. feiltagelser - blir ref. med advarsler om å ikke gjenta flere av deres feilaktige skriftanvendelser og "tolke skapelses-beretningen slik at her IKKE ER ROM FOR ULIKE SVAR." FØRST: Jeg kan ikke se at JK tolker noen som helst Ord som "Gud har talt" bl.a. om skapelsesdager. Konf. 1. Mos 1 og 2. Mos. 20, v.8-11. DERNEST argumenterer han mot seg selv når han gir inntrykk av at det skal være rom for "ulike svar", for deretter å ville slå sine motdebattanter i hardtkorn med de som tok feil og mente at jorden var flat og stod stille osv. Har han rom for Skriftens svar? (For øvrig var Skaperen tidligere ute enn moderne vitenskap om klodens utseende og feste: Salme 104,5 og Job 38,4-6.)

Jeg savner også synspunktet at Gud er Gud, men de og vi er høyst ufullkomne mennesker, men som klamrer oss til det åpenbarte Ord. Selvsagt tar de og vi feil, men står det skrevet - så står det der til det er motbevist av Skriften selv - ikke av vitenskapen på sitt SVIKTENDE AKSIOMATISKE- OG METODE-GRUNNLAG OG KORTLEVENDE HYPOTESER OG TEORIER.

ENDELIG: Mer styrkende for kampkraften i et samfunn i vilt frafall og forfall - ikke minst anført av teologer og akademikere som stadig trekker deler av Guds Ord i tvil - hadde det vært å få høre at Guds Ord står fast på alle livets områder hvor Skriften uttaler seg. Store vitenskapsmenn har holdt fast på det åpenbarte Ord innen for en rekke vitenskapsdisipliner - ikke bare de naturvitenskapelige - og dermed blitt til stor velsignelse for sitt folk. La oss få høre om dem! Mye av den forskningen som foregår i dag kan mer og mer henføres til det som sir. W. Churchill kalte "deres forkvaklede vitenskap" -.

AVSLUTNINGSVIS: J.K skrev den 7.7.-03: "Teologien bør holde seg til den kilden og sitt kompetanse-område." Jeg gjentar mitt svar: Teologi er læren om Gud, Hans åpenbaringsord og hans vilje, derfor synes det å henvise teologien til et eget "kompetanseområde" meg i beste fall noe overfladisk. Gud har talt og teologene skal tale som Guds Ord taler. Om nå noen skulle ta feil og verden fryde seg - så har verden lite å fryde seg over i forhold til de som fastholder Guds Ord til liv og salighet og blir til stor velsignelse for sine omgivelser (Luther m.fl.). Jeg er redd det førte og fører til undergang for dem som gjennom tidene benyttet feiltolkingene til å motarbeide Skriften og livets vei for tid og evighet.


Viktigst: Guds tale! - Av Jørgen Høgetveit
Prof. P.A.Tyvand (PAT) skriver en artikkel i Dagen den 13.8. med overskriften "Skapelsesdager viktigst?" Svaret fra min side går i grunnen fram av overskriften. Både ut fra 1. Mos. 1 og 2. Mos. 20, 8-11 går det klart fram at Gud skapte på 6 dager og hvilte den syvende. PATs anliggende synes å være at "de som slett ikke tror på skapelsen, går nærmest fri -". Det gjør de selvsagt ikke - for kritikken rammer like godt dem som andre som evt. deltar i debatten. PAT sier om disse som tror på "periode og ikke skapelsesdager: "Dette synet er dessuten farlig fordi det bærer i seg en glideskala over i bokstavtro Darwinisme." Likevel sier han videre at i "iveren for å gjenreise respekten for første trosartikkel bør man vokte seg for å skyte på dem som står nærmest." For det første er det kanskje et spørsmål - hvem som skyter på hvem, selv om det langt på vei er uinteressant. (Se Dagen 19.2.-03 og du vil tenke annerledes) Saken er: Guds har talt og også dette Ord er viktig - som det fremgår av de ovenfornevnte bibelhenvisninger. Personlige og taktisk hensyn er farlig når sannhet og u-sannhet drøftes. Da står Guds tale og saken i fokus - ikke person og taktikk. Sannheten frigjør! Dessuten er jeg ikke sikker på at "periodetenkere" er "- faktisk skapelsestroens forsvarere." (Dagens 2 s. om prof. Seierstad forteller kanskje i klartekst hvor feiltenkningen kommer fra: MF.)

Francis A Schaeffer (FAS) mener ikke slikt i sitt lille hefte fra 1975 om saken når han sier at i årene som kommer vil kampen stå om Skriften også på dette området også blant de evangeliske, og fortsetter: "Saken dreier seg om Bibelen er Guds verbalinspirerte kommunikasjon til mennesket som gir sitt framlegg av sann sannhet også der det berører kosmos og historie , eller om det bare i en viss forstand er "åpenbaring" hvor den berører saker om religion." Han hevder at fra visse teologiske hold påstår man det siste og fra kristent vitenskapelig hold lærer man "at Bibelen lærer oss lite eller ingenting hvor den berører vitenskapelige interesser." Han understreker at han står helt på de feilfrie GT og NT og hva de sier om seg selv helt tilbake til de første 11 kp. i GT. FAS forteller om T.H. Huxley - venn av Darwin - som så for seg en tro i fremtiden løst fra alle fakta , "og spesielt all før-Abrahams historie,-" FAS påpeker hvor farlig dette er for troen og avslutter med: "Evangeliske er ikke konsekvente evangeliske hvis det ikke dras en linje mellom de som tar med hele Skriften og de som ikke gjør det." Her går vannskillet sier han. Hvor den enkelte stiller seg innenfor et slikt perspektiv - må jo bli hans eget valg og sak.

Vitenskapelige argumenter er ok - men da skal man passe seg vel for ikke å komme på kollisjonskurs med sin viten i forhold til Guds åpenbarte viten. Dessuten er det makt i Guds Ord - en makt som bare Gud og sannheten besitter. Vi i AKF har gleden av å ha overtatt det apologetiske biblioteket fra Arthur Berg og "Institutt for kirke og samfunn". Solid internasjonal litteratur skrevet av fremragende vitenskapsfolk. Deres utgangspunkt er den bokstavelige forståelsen av Bibelens skaperberetning - og viser at med tenkning på Bibelens Ord og premisser er svært mye av det godt forståelig. Om vår "dag-periode" sier boken "The Collapse of Evolution": Denne teorien er tenkt ut (designed) for å tilpasse seg de geologiske aldre og er forenlig med evolusjonstenkningen". De beskriver den som et ubrukelig kompromiss både bibelsk og vitenskapelig - fylt med store vansker. Annen fyldig litteratur sier det samme.


TIL ALBANIA?
Helge Simonnæs skriver innledningsvis i VL (Vårt Land) leder 110803 i et angrep på C. I. Hagen at det aldri har vært noen sammenheng mellom asylpolitikk og arbeidsledighet. Påstanden får være hans egen. Jeg har hørt noe om at Norge trenger like mange innvandrere som det antall barn som drepes i mors liv. Det tallet har vært oppgitt til 15000 hvert år. Det pussige i lederen er at HS avslutter med å si at mange utlendinger er kvalifiserte til viktige stillinger. -?

Så tar han som eksempel:
En palestinsk lege sitter f eks i en liten norsk bygd, der ingen norsk lege ville slå seg ned. Behovet for leger er større i Hebron, men der vil ikke en omtenksom far bo med sine barn.
Inkonsekvensene lyser ut av denne lederen, men jeg nøyer meg med å spørre:
Hvorfor er nettopp en palestinsk lege valgt som eksempel når HS i lederen ellers er opptatt med asylsøkere fra Øst Europa?

Og: Er det slik at HS ønsker å ta Sharon på ordet og fylle Norge opp med palestinaarabere og israelsfiendtlige fremmedarbeidere i særklasse?
Og: Palestinske leger i særdeleshet?


DNI AVSKALLING - Av Oddvar Berge, NORIEL
I møte med Heitmann tillegges jeg synspunkter og oppfatninger jeg slettes ikke har. Slik oppfatter visst han seg også behandlet av meg. Forklaringen må muligens ha en sammenheng med ulike definisjonsoppfatninger. For å komme til sakens kjerne får vi ta punkt for punkt. Og debatten er viktig!
Jeg må først si at Heitmann er ivrig til å omgå sakens kjerne med usaklige personangrep og villedende ordgyteri. Jeg opplever at han nå har levert et slag under beltestedet når han sier jeg ikke kjenner den org. jeg engang var en del av. Jeg vil påstå at nettopp fordi jeg kjenner DNI så godt som jeg gjør etter 14 år i en så liten og tett organisasjon, vet jeg hva jeg uttaler meg om. Støtte utenfra forteller meg også at mange ser problemstillingen jeg prøver å sette i fokus.
1. Vi er enige om støtte til messianske jøder.
2. Vi er enige om støtte til arabiske kristne generelt sett, såvel som til eksempelvis ”svenske og amerikanske” kristne.
3. Vi er enige om støtte til nasjonalstaten Israel prinsipielt sett.
Dog er det i dette tredje punkt at definisjonsforskjellene oppstår. Heitmann har et betinget definisjonsbegrep. Betingelsen ligger i folkets åndelige tilstand. Derfor har Heitmann ingen problemer med å etablere en palestinsk stat i Israel.
Min definisjon er at staten – landet – Israel i prinsippet er udelelig. Folket derimot er bevegelig. Ingen har av Gud fått mandat til å etablere noen selvstendig utenomisraelsk stat innenfor Israels i Bibelen definerte grenser. Gud lot folket vandre i 40 år i ørkenen pga vantro, men Han endret ikke løftene om landegrensene. Jeg reagerer på at DNI som i henhold til egen definisjon skal være politisk nøytralt, likevel er så ensidig politisk aktivt. DNI forsvarer seg ved å vise til at de uttaler seg i tråd med et demokratisk folkeflertall i Israel. Like fullt er det et ensidig politisk standpunkt som DNI offentlig og ensidig fanebærer. Vi må stille spørsmålet: Hvorfor mener et flertall i folket at landet bør deles? Svaret er at de presses fra ”hele verden” og ser denne løsningen som den eneste til å få ”fred”. Så må vi stille spørsmålet : Er dette likevel Bibelens løsning?

Vi får sterke advarsler fra Bibelen mot å dele Guds land. Eier ikke DNI respekt for at noen tar slike advarsler på alvor? Mitt spørsmål gjentas: Er det menneskebasert politikk DNI skal forkynne, eller er det Guds prinsippfaste Ord?

Og neste spørsmål: Hvor er plassen ved lederdesken og hvor er respekten for de som står sammen med folkets mindretall? Folkeflertallet støttet heller ikke Moses da de skulle ut fra Egypt og under vandringen i ørkenen. Er det folkeflertallet som skal styre våre prinsipielle holdninger i dag, eller er det Bibelens evige løfter?

Et rent praktisk spørsmål relatert inn til vår aktuelle problemstilling:
Hvorfor måtte IKAJ (Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem) forlate Bibelskolen i Grimstad med sitt sommerstevne mens de samtidig kunne bli ønsket velkommen til Hedmarktoppen? Både PYM (Pinsevennenes Ytre Misjon) og DNI driver misjon i Israel. Bibelskolen skjøt seg inn under DNI sine synspunkter da IKAJ ble bedt om å flytte på seg.

At staten Israel med sine grenser ligger fast i tråd med Bibelens reguleringsplan for området er det viktig for oss som kristne å holde fast ved. At dette er viktig for noen av oss å fastholde må vi bli respektert for også innen DNI fra lederplass for å kunne stå sammen. DNI må kunne si: I DNI ser noen det slik og noen slik. Vi har ulike politiske oppfatninger. DNI avstår som org. fra å uttrykke noen offentlig politisk konklusjon, og vil overlate til den enkelte å velge sine synspunkter. Bare slik kan org DNI opprettholde sin politiske nøytralitet uten å bli angrepet. DNI må vise i handling at zionister ikke jages ut mens palestinafrontere omfavnes.
Min hovedanke ligger dertil i at det blir for enkelt å kalle dette tema menneskebasert politikk. Temaet er en del av det profetiske ord som vi skal våke over og forkynne. Ikke forklare bort i tåkeheimen. Skjønner vi det ikke, får vi heller la det ligge. Men forstår vi det har vi plikt til å forkynne det.

Til slutt:
NORIEL forkynner en helhetlig støtte til Israel. Åndelig, menneskelig og nasjonalt.
Polemisk kan vi forsøke å eksemplifisere vårt relevante tematiske landskap slik:
Karmel og DNI står som to motpoler. K sier: Gud skal sørge for frelsen. Hele Israel skal bli frelst på en dag. Vi må hjelpe jødene praktisk og nasjonalt.
DNI sier: Gud skal ordne med landegrensene i sin tid. Vårt oppdrag ligger i å bringe evangeliet til jødene.
For NORIEL er det viktig å se at Gud handler gjennom mennesker og sine vitner på alle plan til enhver tid. Det er viktig at vi utfyller hverandre i enhet og helhet, og ikke usaklig og utidig spiller oss ut mot hverandre.

Gjennom Jakobs trengsel vil Israel oppleve frelsen. Vi må være der i trengselen sammen med dem, ikke påføre dem trengsel i den tanke at da vil frelsen tilføres dem raskere. Vi trenger ikke hjelpe Guds motstandere. De klarer jobben de har valgt seg godt nok selv. Men hvis det er slik at DNI vil foretrekke og fastholde en ensporet og åndeliggjort erstatningsteologisk forståelse av landløftene, så si det heller rett ut i klare ordelag i stedet for å si A og gjøre B.


Dagens bibelord
Luk 16, 1 - 10:
1 Men han sa også til sine disipler: Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham, det ble sagt at han sløste bort hans eiendom.
2 Mannen kalte ham da til seg og sa: Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger!
3 Da sa forvalteren til seg selv: Hva skal jeg gjøre, nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for.
4 Nå vet jeg hva jeg skal gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg er blitt avsatt.
5 Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han: Hvor mye skylder du min herre?
6 Han sa: Hundre fat olje. Da sa han til ham: Her har du ditt gjeldsbrev. Sett deg nå ned, skynd deg og skriv femti!
7 Deretter sa han til en annen: Og du, hvor mye skylder du? Han sa: Hundre tønner hvete. Han sier til ham: Ta gjeldsbrevet ditt og skriv åtti!
8 Herren roste den urettferdige forvalteren fordi han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn.
[Joh 8: 12. 12: 36. Ef 5: 8. 1TESS 5: 5.]
9 Og jeg sier dere: Gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger!
[v. 4. 1TIM 6: 17 ff.]
10 Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.
[19: 17. Matt 25: 21, 23.]


Torsdag, August 14, 2003

Om hypoteser som ikke kan verifiseres - Av Axel Saxe
Takk til Jørgen Høgetveit for artikkelen i Dagen 28. mai om ”Troens første artikkel og skaperdager”. I relasjon til prof. Ingolf Kanestrøms kronikk om ””Universets og Jordas alder” (Dagen 20. mai) – som Høgetveit tar utgangspunkt i og kommenterer – gir han følgende beskrivelse av vitenskapelig arbeidsmåte: ”Så vidt jeg har oppfattet er hypoteser de tanker man gjør seg om et fenomen som skal undersøkes. Så velger man seg en metode for å undersøke fenomenet – og hypotesen blir da verifisert eller falsifisert. Og når disse undersøkelsene er rimelig sikre og kan gjentas av andre – snakker man om en teori. Vitenskapelige teorier har da lengre eller kortere levetid. …”.

Et uhyre vesentlig punkt i denne sammenhengen er imidlertid, at hypoteser om universets og jordas opprinnelse aldri kan nå til å bli annet enn hypoteser, fordi en her er inne på et område der det ikke er mulig å anstille eksperimenter som verifiserer hypotesene. I boken ”The Genesis Flood. The Biblical Record and Its Scientific Implications” skriver John C. Whitcomb og Henry M. Morris bla. flg. om dette forholdet (oversatt av undertegnede):
“Selv om man til sist skulle komme fram til en tilfredsstillende teori – enten hva angår hele universets opprinnelse eller bare jordens – som stemmer overens med alle kjensgjerningene, så vil det naturligvis fortsatt ikke være bevist at det faktisk gikk slik for seg, da universet/jorda ble til. Dette hører til de spørsmålene som aldri kan bli fullstendig besvart gjennom menneskelig innsikt alene. Det kan ikke besvares ad vitenskapelig vei, fordi vitenskapelig metode forutsetter mulighet for gjentakelse av eksperimentelle resultater. Her er tale om en begivenhet som skjedde en gang for alle og aldri gjentas, og som ikke har blitt iakttatt av noe menneske.” (s. 219 i 40. opplag av boken, Phillipsburg, New Jersey 1996 – 1. opplag 1961).

Dette har også betydning for hypotesene om universets og jordas alder. For disse hypotesene er basert på antakelser om, at den radioaktive nedbrytingen av mineraler som en kan iaktta i naturen i dag, har gått slik for seg alltid. Men det kan ifølge sakens natur aldri fastslås. Og derfor kan det i denne sammenhengen være en like god vitenskapelig hypotese, at universet ”was created with an ’appearance’ of age” (Whitcomb & Morris s.233), dvs. at universet ved skapelsen framtrådte som om det hadde en viss alder – i analogi med at mennesket ifølge 1. Mos. 1:27f og 2:7ff ble skapt i voksen tilstand.
Og denne hypotesen påtvinger seg dessuten nesten med nødvendighet for den som vil fastholde at alt i begynnelsen ble skapt ”overmåte godt” (1. Mos. 1:31), og at fossiler som vitner om død og ødeleggelse derfor må stamme fra Syndfloden eller andre katastrofale omveltninger som har inntruffet i jordens historie etter Syndefallet (jf. tittelen på Whitcomb & Moris’ bok: ”Syndfloden. Den bibelske beretningen og dens vitenskapelige implikasjoner”). Hypotesen blir dessuten ikke mindre vitenskapelig av at den forutsetter eksistensen av en allmektig skaper, selv om kanskje et flertall av verdens vitenskapsmenn forutsetter det motsatte!

Vennlig hilsen
Axel Saxe
Hagavik


Bibelen viser vei i kreftforskningen - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
I boken ”Ingen av disse sykdommer” av dr. med. S.I. Millen (Ansgar Forlag, Oslo 1983)
kan vi lese i kapittel 3 om at ”Vitenskapen når frem etter 4000 år”.
Det omhandler da påbudet om omskjæring i 1. Mos. 17, 10-12 som vitenskapen etter 4000 fant ut at førte til en dramatisk reduksjon av kreft i livmorhalsen og også i mannens kjønnsorgan i de ekteskap der mannen var omskjært.

Omskjæringen skulle utføres den 8. dagen etter fødselen. Vitamin K produseres ikke i normal mengde før 5-7 dager etter fødselen og verdiene av prothrombin er på sitt høyeste den 8. dagen. Dette reduserer dermed risikoen for alvorlige blødninger. Hva Gud vet og vi ikke forsto før etter 4000 år! Vi bør lete etter flere ”forskningsresultater” fra Gud – han som vet alt.


Svar til Frank Olsen fra Jørgen Høgetveit
I Norge IDags nettavis 11.08.03 blir jeg oppmerksom på en artikkel av overfornevnte. Uten å oppgi dato og navn på den artikkel fra min hånd - som han angriper - avleverer han en rekke noe løse påstander uten dokumentasjon. Jeg antar at han sikter til div. artikler fra en større debatt som har gått i avisen Dagen, og som også Norge IDag har trykket enkelte artikler av. Derfor har han ikke fått med seg den lange debatten med alle fakta og dokumetntasjonen som er framlagt fra vår side på de spørsmål Frank Olsen tar opp. Det har vært en debatt mellom prof. Kanestrøm, lektor John Kvalbein, cand theol Axel Saxe, geofysiker Willy Fjeldskaar, sivilagronom Lars Arne Høgetveit undertegnede m.fl. Den har pågått over en måneds tid med en rekke artikler - delvis kronikkstoff - og jeg ser ikke noen mulighet for å ta denne deabtten med alle nødvendig dokumentajon også i Norge IDag - om en ikke blir lovet den nødvendige spalteplass. Som en liten smakebit, på noe av den fremlagte dokumentasjon legger jeg ved som filer tre artikler av sivilagronom Lars Arne Høgetveit. Jeg legger også ved artikler i filer av cand theol Axel Saxe - som også inneholder god kortfattet dokumentasjon - som klart påviser at når "Gud har alt -" - som jeg har kalt en av mine kronikker - så gjør mennesket vel i å høre etter uansett hva Gud uttaler seg om. Jeg legger også ved min åpningsartikkel - samt noen til. (Alt kan jo legges ut på en samlet område slik at det blir lett tilgjengelig. I alt 12 artikler. Debatten pågår ennå) Skaperen og frelseren som vi bekjenner oss til i troens tre artikler - vet hva Han snakker om - når han først uttaler seg i Skriften om og handler med sitt skaperverk og sin høyst begrensede skapning som mennesket er.


Med vennlig hilsen

Jørgen Høgetveit


Den nye ekteskapsloven er en hån mot Gud! - Av Trygve Einar Gjerde, formann i Kristen Framtid i Hordaland
Ikke noe er blitt så foraktet, hånet og spottet i vår tid som Guds hellige skaperordning. Det ser vi av de forskjellige lover som satan har fått i stand i vår tid: Likestillingsloven, abortloven, samboerloven (horeboerloven), partnerskapsloven og nå den nye ekteskapsloven som gir rett til det som Gud hater og forbyr, Mal. 2, 16; Mat. 19, 7 – 9; Mark. 10, 5 – 12, nemlig at de på ekteskapspapirene også skal skrive under på at de har rett til å skille seg igjen! Dette er en grusom hån og spott mot Guds skaperordning! Den biskop, prest eller dommer som godtar dette og ber ektefolk om å skrive under, vil gå evig fortapt sammen med de ulykkelige sjeler som skriver under på et slikt djevelsk dokument.

Guds skapertanke med Adam og Eva var at de skulle leve sammen inntil døden skilte dem ad! De skulle være en celle, som igjen skulle danne en celle ved sine barn osv. På den måte skulle Gud bygge opp sitt skaperverk i samfunn der Himmelen var forbillede! Det vet satan og han har ikke ligget på latsiden i denne sak! Nei, vi ser nå at han forfører de såkalte kristne land mer enn hedninglanda!

Vår regjering har visst tatt mål av seg å gi flere ugudelige lover enn noen annen regjering, og de er sannelig kommet godt i gang! Men Guds dom henger over dem, og den vil snart komme! Amen.
Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Dagens bibelord
Sal 139, 23 - 24:
23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker,
24 se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei!
[5: 9. 16: 11. Luk 19: 10. Joh 3: 16. 10: 28.]


HOLVIKSAKEN Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid i Aust-Agder
Eyolf Bakke har gjort det eneste rette. Politisk ydmykhet er like viktig når det trengs som politisk prinsippfasthet. La gå om tidspunktet er valgt taktisk. Bakke har en god sak. Hvis alle holder fast på sine vedtak i Holviksaken blir alt som før. Hvis alle går i seg selv og snur faller saken bort som valgsak for FrP og SV alene, og alle vil vinne. Også han som er hardest og mest usaklig rammet. Partiene har nå en reell mulighet til å vise at de består av mennesker, ikke bare politiske statister.

Kanskje har Bakke lest brevet som ble unntatt offentlighet? Kanskje det har fått ham til å snu? Har dere andre i kommunestyret benyttet muligheten til å studere det hemmeligstemplede aksjonsskrivet mot Holvik og hovedvernombudet?

Dette skrivet fortjener ikke noe hemmelighetsstempel men et ynkelighetsstempel. Å hemmelighetsstemple et slikt skriv er misbruk av hemmelighetsstempelet. Man gir i skrivet inntrykk av å ville verne Holvik mot seg selv, men hvorfor er det viktig ETTER AT han er offentlig uthengt til spott og spe? Det er seg selv brevskriveren vil beskytte, - ikke Holvik.

Det fremkommer rimeligvis ikke ved navns nevnelse hvem brevets anonyme forfatter er. Brevet er en anklage mot hovedvernombudet som har engasjert seg for Holvik uten å konsultere den andre part først. Hovedvernombudet reagerte helt korrekt ut fra saksbehandlingssituasjonen og tok i første omgang offerets side. Dersom adm. hadde problemer med Holvik burde adm. ha tatt saken opp tjenestevei først og ikke som nå i etterkant og i trusselform mot ombudet.

Aksjonen og brevet representerer slett håndverk og dårlig utspekulerte mafiametoder.
La oss slippe å oppleve flere slike saker, og sørg nå for å få skuta rettet opp på en måte som er en Ibsenby verdig. Per har nemlig også nå en mulighet til å gå i seg selv og foreta en snuoperasjon, om ikke annet så for saklighetens skyld.


Jon Kvalbein og naturforskning - Av Sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Med bakgrunn i Jon Kvalbeins visitt til meg (og Jørgen Høgetveit) når det gjelder bibeltroskap og naturforskning vil jeg, for min del, henvise til Salme 10, 4 som lyder slik: Den ugudelige sier i sitt overmot:
- Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud, det er all hans tanke. Dette sier altså Bibelen om den uGudelige.
I millionprosjekter i Sovjetunionen kom i sin tid astronauter tilbake til jorden og proklamerte at ”De fant ingen Gud der ute….”. Litt av en frukt av forskningen?

Ved Norges Landbrukshøyskole har man, meg bekjent, kun en lærebok som nevner
Guds Skapelse som en realitet. Det er Grunnkurslæreboka i akvakultur av Trygve Gjedrem.
Lærestedet har 2500 studenter og et ”uttall” av forskere som nok ikke leter etter Guds finger i sitt forskningsarbeide. En forsker ved høyskolen sa en gang at: Om det ikke hadde vært pga den manglende lovhjemmel i norsk lov mht kloning så hadde jeg utført det. Dette er vel stikk i strid med Bibelen om ”hvert etter sitt slag”, Kvalbein. Heldigvis har vi kristne forskere også som har frembakt mye forskning om bla Skapelsen som er i tråd med Bibelen - hvorfor dette ikke fanger noen interesse i de fleste akademiske miljøer vet vi.

Jeg savner mer virkelighetsforståelse, Kvalbein, om hvor alvorlig situasjonen er også innen for norske forskningsmiljøer mht Gudsfornektelse og dens falske ”teorier” som i virkeligheten så vidt kan benevnes som hypoteser. Det er et faktum at uten at verden er flere millioner år gammel faller deres tanke om at ”Det er ingen Gud” i grus. MEN, i fra grusen kan det nye livet med Kristus vokse frem! Bibelen er realismens opphav, Kvalbein, det opplever jeg hver dag i mitt bidrag til forskningen.

Ut i fra Bibelen er det vel enighet om at Adam ble skapt for ikke så altfor mange tusen år siden, dette og mer til kunne det skrives mer om av de mange som er skriveføre. Bruk lit tid på for eksempel ”skriftene” til den nå avdøde professor A.E. Wilder-Smith (http://www.ntnu.no/kompendium/natvit)
som bladet Origo i sin tid trykket jevnlig!


Onsdag, August 13, 2003

Dagens bibelord
2 Tim 4, 1 - 5:
1 Jeg vitner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans komme og hans rike:
[Matt 25: 31. Joh 5: 27. Apg 10: 42. 2TESS 2: 8.]
2 Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære.
3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.
[1: 13. Apg 20: 29, 30. 1TIM 1: 10. 4: 6. 6: 3. Tit 1: 9, 13. 2: 1.]
4 De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.
[2TESS 2: 10, 11. 1TIM 1: 4. Tit 1: 14.]
5 Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste.
[1: 8. 2: 3. Apg 21: 8. Ef 4: 11.]


Tirsdag, August 12, 2003

Dagens bibelord
Apg 20, 28 - 38:
28 Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.
[Joh 21: 15-17. Ef 1: 7. 1TIM 3: 1, 2. 4: 16. 1PET 5: 2. Åp 5: 9.]
29 Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.
[Matt 7: 15. Joh 10: 12. 2PET 2: 1. 2JOH 7.]
30 Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.
[1JOH 2: 19.]
31 Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.
[19: 8-10. 2KOR 2: 4.]
32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.
[26: 18. Ef 1: 18. Fil 1: 6.]
33 Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen.
[1KOR 9: 12, 15. 2KOR 11: 9. 12: 13.]
34 Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hendene arbeidet for.
[18: 3. 1KOR 4: 12.]
35 På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa: Det er saligere å gi enn å ta imot.
[Rom 15: 1, 2. 1TESS 2: 9. 2TESS 3: 8.]
36 Da han hadde sagt dette, bøyde han kne og bad sammen med dem alle.
[21: 5.]
37 Da brast de alle i gråt, og de falt Paulus om halsen og kysset ham.
38 Mest sørget de over det han hadde sagt, at de aldri mer skulle få se hans ansikt. Så fulgte de ham til skipet.


Mandag, August 11, 2003

NYTELSESFESTIVALEN - Av Oddvar Berge
Kirken v/ Landvik Menighet har blitt anklaget for å blande seg med Nytelsesfestivalen og dermed bidra til å legitimere dens negative sider. Landvik Menighet har forsvart seg og vunnet gehør, uten at sakens kjerne er berørt. Saken er nemlig den at kirken allerede er så langt inne i problematikken selv at den ikke er i stand til å reise alternativ. Sakens kjerne ligger i at synd gjøres til ikke synd. Synd normaliseres blant kristne. På denne glideskalaen har kirken kommet langt.

Debatten oppsto i fjor første gang da Almås/Benestad fremsto sammen med Apotekergården og skulle ”slafse, smaske, grafse” og jeg vet ikke hva i egne og hverandres kjøtt og flesk med dertil hørende fluidum. Sex og mat, ekteskapelige og uekteskapelige lyster og uansvarligheter, sauset godt sammen hvor som helst og når som helst. Livet er kort og trist. Så derfor: Nyt, Nyt, Nyt! Verden trenger nytelse!

Skal man ta avstand fra dette må man melde seg ut av verden sier sokneprest Berntsen i år. Hvilket hyrdespråk er dette? Det er tydelig at han ikke ser hovedsaken. Da hadde han talt som en Hans Nielsen Hauge og andre høyreiste menn før ham.

Kirken er langt inne i syndens og homofiliens verden. I Kristiansand er domprosten foreslått boikottet av en sentral predikant for sine synspunkter på homofili og urent sexliv. Biskopen sitter på gjerdet. I Oslo er kirkene åpne for inngåelse av partnerskap av alle slag. Biskopen tvetter sine hender.

Leser man annonsene i GA på torsdag i festivaluken så ser man først en annonse for et ridekurs. Det er fristende å lese den inn i sammenhengen, men det ville nok være å gjøre den aktuelle rideskolen urett. Like under kan man derimot lese i en og samme ramme at Almås/Benestad skal ytre seg om kjønnsbegeistring, Emaus/Aars om homoseksuell kjærlighet under Røde Halvmåne og Hardeberg/Hermstad om Bibelens kjærlighetsspråk. Brita Hardeberg er da sentralt plassert i kirken så vidt jeg vet, og ikke uten bånd til Landvik Menighet. I et referat fra sansenes messe så jeg at Ester Pirelli hadde likt messen. Nytelsesfestivalen som sådan fikk også i referatet den aller beste omtale av livsnyteren Alex Rosén.

Jeg spør: Er det mulig å snakke om kirkens messe som noe alternativ til Nytelsesfestivalen? Mitt eget svar er nei. Det blir bare avledende talemåter. Det vi opplever å være vitne til er bare et tema med variasjoner slik det her er fremstilt i en og samme kontekst.

Jeg vet ikke hvem Berntsen vil invitere på kaffe i prestegårdshagen neste gang, men jeg stiller følgende spørsmål:
Er det ikke mulig å nyte livet uten å synde?
Er det ikke mulig å leve godt, uten å applaudere synd. Det være seg høylytt eller ettergivende.
Hvilke tegn og varsler har Bibelen gitt oss på tiden før Jesu gjenkomst?

Jeg er redd hyrden har blitt mer fascinert av ulvene enn av fårene hvis han da selv ikke er eller vil være en ulv i fåreklær. En så dyktig person som presten i Landvik er burde engasjere seg positivt mot noen av de ugudelige lover landet lider under, fremfor å puste til ilden.

Dette skal Berntsen også ha: Han er dyktig i brobygging. Men er det i alle situasjoner rett å bygge bro? Er brobygging i alle situasjoner det rette virkemiddel? Noen ganger er det faktisk nødvendig å rive broer.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


LESERINNLEGG: Palestinernes skjebne - Gasa skal bli folketom
Arafat har nå i så mange år ”øst” palestinernes syndemål så fullt at Guds straffedom må komme! Vi kan lese om den i profeten Sefanias’ bok: For Gasa skal bli forlatt, og Askalon skal bli en ørken. Asdods folk skal jages ut midt på dagen, og Ekron skal rykkes opp med rot. Ve dem som bor i bygdene ute ved havet, kreterfolket (palestinerne)! Herrens ord kommer over deg, Kana’an, du filistrenes land (palestinerne). Jeg vil ødelegge deg så ingen skal bo i deg. Og bygdene ute ved havet skal bli til beitemarker og enger for gjeterne, og til kveer for sauer og geiter. Sef. 2, 4 – 6.

Gud vil sørge for at Hans Ord går i oppfyllelse, og vi som Guds barn fryder og gleder oss over det til en hver tid! Når nå Ariel Sharon har utslettet en ”by”i Gasa for noen måneder siden, så var det bare føderiene for Guds dom over Arafat og hans terrorvelde. Vil så Gud bruke Sharon til å oppfylle sitt profetiske ord så burde ikke noen kritisere Sharon for det, men heller takke Gud for at Han finner folk på jorden som er villig til å utføre det verk til Guds ære som Guds Ord fordrer. Takk Gud for Ariel Sharon. Han er en mann Gud kan bruke!
Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Den hele Skrift er innspiret av Gud - Av cand.agric. Lars-Arne Høgetveit
Geofysiker Willy Fjeldskaar stiller meg noen spørsmål i Dagen av 9. august. Her er mine betraktninger:
Finner man i sedimenter fossiler som med en C-14 datering bestemmes til 25 000 år og man ut i fra sedimentenes sammensetning ser at de er sedimentert over kort tid i en svært turbulent periode DA må vel Bibelens Syndeflodsberetning overstyre C-14 dateringen Fjeldskaar? Axel Saxe har besvart dette temaet, om sedimentasjon, på en meget forstålig måte i sin artikkel ”Fossilene vitner om Syndfloden!” og jeg skriver lite om det her. Men føyer til at dateringsmetodene og dens resultater er et av de viktigste ”våpen” den ideologiske darwinisme er i besittelse av. Faller den lange tidsskalaen på millioner av år faller resten…og det er nok ikke så lenge til Gud åpenbarer nettopp dette, også for de fleste forskningsmiljøer. Slik at de ikke lenger hevder som Fjeldskaar at - Alle geologiske data peker i retning av en gammel jord. Men geologiske data fra Syndfloden vitner vel om en ung jord? Eller er Syndfloden en ikke realitet, Fjeldskaar?

Dateringsmetodene er direkte korrelert med darwinismen, fordi uten et langt tidsspenn på millioner av år møter en darwinist Gud – som Skaper. Og det ønsker ikke ”gamle Adam” i oss.
- Skal vi forvalte jorda godt er det ikke uvesentlig å undersøke dens forhistorie. Denne kjenneskap har, for eksempel gjort det mulig å finne petrolium utenfor kysten av Norge, skriver Fjeldskaar. Hvilken velsignelse mener han petroliumen har brakt oss – det var vel best om den var blitt der den hører hjemme. Nordsjøbunnen har sunket med flere meter pga at vi mennesker gjennom olje- og gassutak har reduserer trykket. Følgene kan bli økte jordskjelv hevder enkelte. God forvaltning?

Fjeldskaar spør meg om vi skal ta bokstavlig (når vi gjør det med Skapelsen) det verdensbilde som de bibelske forfattere (ifølge Fjeldskaar) hadde med jorden som en flat skive som stod på søyler. I Salme 104.5, står det ikke om søyler men på dens støtter (oversettelsene 1930 og 1988) står det og med henvisning til for eksempel Jobs bok 38. 4-6, der utrykket GRUNNFESTET JORDEN brukes av Herren som spør Job. Jeg vil svare Fjeldskaar med innledningen til kapittel 38 hos Job:
- EFTERAT ELIHU HAR SLUTTET SIN TALE, ÅPENBARER HERREN SELV SEG FOR JOB I ET UVÆR. HAN FORELEGGER HAM EN REKKE SPØRSMÅL OM SKAPNINGEN FOR Å FÅ HAM TIL Å ERKJENNE I YDMYKHET HVOR UVITENDE HAN ER, OG HVOR UFORSTANDIG DET DERFOR ER AV HAM Å VILLE MESTRE GUD. HAN SPØR HAM SÅLEDES FØRST HVORLEDES DEN LIVLØSE NATUR ER SKAPT OG INNRETTET, HVORLEDES JORDEN ER BLITT TIL, HVORLEDES DET ER MED HAVETS GRENSER, MORGENLYSETS UTBREDELSE OVER JORDEN, HAVETS KILDER OG DØDSRIKETS PORTER, LYSETS OG MØRKETS BOLIGER, SNEENS OG HAGLETS FORRÅDSKAMMER, LYSETS OG VINDENS, REGNETS OG TORDENENS VEIER, REGNETS, DUGGENS, ISENS OG RIMETS OPPRINNELSE, STJERNENE, HIMMELENS LOVER, SKYENE OG LYNENE. 1-38.

Jeg tror ikke vi mennesker skal komplisere de bibelske tekster, slik man ofte også gjør det med ordet dag, 1. Mos. 1, 14-16 forklarer greit hva en dag betyr i Skapelsen. Og jeg tror at
”Den hele Skrift er innblest (inspirert) av Gud!” Da spiller det liten rolle hvilket verdensbilde vi mennesker mener et annet menneske hadde, for Guds verdensbilde er som beskrevet i Hans Ord.
I ei bok med tittelen ”Når dag og natt opphører”, skrevet av den jøde-kristne Ramon Bennett, står det om hvor fantastisk et skaperverk jorda vår er. Om solsystemet er det skrevet:
- Planeten jorden har en diameter på nesten 13 000 km. Dette legemet roterer rundt sin egen akse i en hastighet av 1 700 km/t, samtidig som den roterer rundt solen med en hastighet på mer enn 108 000 km/t. Dette må kalles ”grunnfestet”, slik Herren kaller det! Kunne Job forklare det? Kan vi, i detalj?


Dagens bibelord
1 Joh 4, 1 - 6:
1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden.
[Matt 7: 15. 24: 4, 24. Apg 20: 29. Ef 5: 6. 1TESS 5: 21. 2PET 2: 1. 2JOH 7.]
2 På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,
[2: 22. 5: 1. Jes 7: 14. 9: 6. Dan 7: 13-14. 9: 25. 1TIM 3: 16.]
3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.
[2: 18, 22. 2TESS 2: 3-7. 2JOH 7.]
4 Mine barn! Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden.
[5: 4. 2KONG 6: 16. Joh 16: 33.]
5 De er av verden. Derfor taler de av verden, og verden hører dem.
[Joh 3: 31. 15: 19.]
6 Vi er av Gud. Den som kjenner Gud, hører oss. Den som ikke er av Gud, hører oss ikke. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.
[Joh 8: 47. 10: 27. 14: 17. 1TIM 4: 1.]


Søndag, August 10, 2003

9. SØNDAG ETTER PINSE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Apg 20, 24 – 32:
24 Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.
[12: 13. Gal 1: 1. Fil 1: 21. 2TIM 4: 7. Tit 1: 3.]
25 Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket.
26 Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod.
[18: 6.]
27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.
28 Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.
[Joh 21: 15-17. Ef 1: 7. 1TIM 3: 1, 2. 4: 16. 1PET 5: 2. Åp 5: 9.]
29 Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.
[Matt 7: 15. Joh 10: 12. 2PET 2: 1. 2JOH 7.]
30 Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.
[1JOH 2: 19.]
31 Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.
[19: 8-10. 2KOR 2: 4.]
32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.
[26: 18. Ef 1: 18. Fil 1: 6.]

LESETEKST, Mi 3, 5 – 7:
5 Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noe å tygge med sine tenner: Fred! Men mot dem som ikke gir dem noe i munnen, roper de ut en hellig krig.
[Jes 56: 11. Jer 6: 14. Esek 13: 10, 16. Sef 3: 4.]
6 Derfor skal det bli natt for dere uten syner og mørke uten spådom. Solen skal gå ned over profetene, og dagen bli svart over dem.
7 Seerne skal skamme seg, og spåmennene blyges. De skal legge hånden på munnen alle sammen, for det kommer ikke noe svar fra Gud.

LESETEKST, Matt 7, 15 – 20:
15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.
[Rom 16: 17. 2TIM 3: 5. 1JOH 4: 1.]
16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?
[12: 33. Gal 5: 19-23. Jak 3: 12.]
17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.
[12: 33. Luk 6: 43. 1JOH 3: 9.]
18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.
19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
[3: 10. Luk 13: 7.]
20 Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.
[3M 13: 45. Sal 74: 9. Sak 13: 4.]


Lørdag, August 09, 2003

Keep the Ten Commandments from being removed!
Dear Conservative Friend:

Twisting and stretching the Constitution, U.S. District Judge Myron
Thompson overstepped his bounds on Aug. 6 by giving Alabama Chief
Justice Roy Moore until Aug. 20 to remove the two-ton stone etched with
God's Ten Commandments as well as historical quotes that truthfully
point to those laws as the foundation of U.S. jurisprudence.

Justice Moore, who has asked the U.S. Supreme Court to rule on this all-
important matter, will not obey the federal judge's order because:
> It would grant jurisdiction to a federal court, which is acting beyond
the scope of its lawful jurisdiction;
> It would violate his oath of office to the Alabama Constitution, which
specifically declares the state laws to be under God;
> It would ratify an unlawful and usurpatious application of the First
Amendment; and most importantly
> It would concede that the God of Scripture is not supreme over the
laws of the United States.

Will Justice Moore stand alone? Is he the only Godly man courageous
enough to keep the godless from removing not only the Ten Commandments
from their rightful place in the rotunda of the state judicial center in
Montgomery, but further enforcing coerced freedom FROM religion
throughout our troubled land. Please go to ConservativePetitions.com to
see what is at stake. Here's the address:
http://www.conservativepetitions.com/petitions.php?id=225

With everything Godly about America at risk, join Justice Moore in
taking a bold stand for God, for His Word, for the United States of
America -- for all of us! Rally to his side and help block all attempts
to remove the monument from its rightful place. Sign a petition that
asks for:

> Gov. Bob Riley to call out the Alabama National Guard to guard and
protect the monument.
> Montgomery Mayor Bobby Bright not to allow city police to be used in
any attempt to remove the monument.
> U.S. Attorney General John Ashcroft to not collect any fines assessed
by Judge Thompson to the state of Alabama after Aug. 20.

And be prepared to come to Montgomery yourself and pray at the monument
peacefully to protest the unjust order for its removal. Consider
standing in the gap physically to peacefully block access to the
monument if authorities attempt to forcibly remove it.

Moore is resolved to see the battle to the end: "To prohibit the
acknowledgment of God upon Whom our justice system is established is to
undermine our entire judicial system," he said. ... "We will defend this
display in the judicial building vigorously. It is an acknowledgment of
a sovereign, holy God whose laws superintend those of man. We will not
retreat from that position, because it is true." Here again is where to
join him:
http://www.conservativepetitions.com/petitions.php?id=225

As Judge Ed Carnes of the 11th Circuit panel correctly said, "... if
Alabama Chief Justice Roy Moore's Ten Commandments monument were allowed
to stand, it would mean a massive revision of how the courts have
interpreted the First Amendment for years." Praise God! Let it be so!

Regardless of what any court or judge thinks, the truth cannot be
changed: America's laws always have been and still are based on the Ten
Commandments, and their display is appropriate in courtrooms all across
our land, which still is "under God." We the people must defend the
monument and all other displays and references to God's laws, refusing
to allow any to be removed anywhere for any concocted reason. Sign the
petition, then email Americans all across our nation to help keep the
Ten Commandments. Here's again where to act:
http://www.conservativepetitions.com/petitions.php?id=225

Rob Schenck
Faith and Action Foundation

Patrick Mahoney
Christian Defense Coalition

Bill Johnson
American Decency Association

Father Peter West
CatholicVote.org

William J. Murray
Religious Freedom Coalition

Alan Keyes
Declaration Foundation

Sadie Fields
Christian Coalition of Georgia

Rev. Louis P. Sheldon
Traditional Values Coalition

P.S. You may not yet realize it, but your faith as a professing
Christian is being put to the test by this lawsuit. Will you stand with
God against worldly authorities who ignore His laws and mock His
servants? Or will you, too, deny God by permitting His authority to be
disrespected not only in Montgomery but in your own community? Show
you're on God's side at:
http://www.conservativepetitions.com/petitions.php?id=225


Dagens bibelord
Jes 51, 4 - 5:
4 Hør på meg, mitt folk! Vend øret til meg, du min menighet! For lov skal gå ut fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys for folkene.
5 Min rettferdighet er nær, min frelse bryter fram. Mine armer skal hjelpe folkene til rett. Til meg skal fjerne kyster sette sitt håp, og de skal vente på min arm.


Fredag, August 08, 2003

Dagens bibelord
Joh 12, 4 - 7:
4 Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham:
5 Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?
6 Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjerte, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den.
[13: 29.]
7 Jesus sa da: La henne være! Hun har gjemt den til dagen for min gravferd!


Torsdag, August 07, 2003

Tidsånden preger Tombstevnet! - Av Tombagronom Ivar Kristianslund
Da jeg gikk på Tomb Jordbruksskole i 1953/54 var Tomb en god kristen skole. Den bidro til at jeg fikk et sterkt kall til å bli en kristen. Da Den Hellige Ånd overbeviste meg om at jeg måtte omvende meg, fant jeg det naturlig å søke hjelp hos skolens rektor som den gang het Lars Korvald.

Men i dag har både eieren Normisjon og Tomb forlatt Jesus. Han sier jo: ”hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?” Jesus godkjenner ikke kvinneprester. Men det gjør Normisjon! Jesus godkjenner ikke homoseksuell praksis. Men Normisjon gjør det ved ikke å drive læretukt overfor sine predikanter, slik Herren har befalt mange steder i sitt Ord! Jesus advarer mot falske profeter. Men Normisjon innbyr dem til å holde gudstjeneste!

I annonsen om Tombstevnet står det: ”Vi starter med gudstjeneste kl 12.00 ved fung. biskop Gullaksen. Statsminister Kjell Magne Bondevik deltar på gudstjenesten og er foredragsholder på seminaret …”

Den Norske Frimurerorden presenterer fung. Biskop Per-Otto Gullaksen som en av ordenens høyeste embedsmenn. Frimurerordenen er både Gudsbespottelig og antikristelig. Men dette holdes skjult for medlemmer på de lavere nivåer.

I ”Dagen” den 13. januar 2001 fortalte Gullaksen at han er skilt og gjengift. Men Bibelen forbyr gjengifte etter skilsmisse. Og skilsmisse er bare tillatt som en nødutvei dersom ektefellen driver hor. Bibelen sier dessuten at en biskop skal være én kvinnes mann. Gullaksen uttalte også i samme intervju at det kunne være situasjoner der det minste onde og det rette valg var at to personer av samme kjønn kunne leve sammen. Han kan altså se for seg situasjoner hvor det minste onde er å bli kastet i helvete på dommens dag!

Hedersgjesten Kjell Magne Bondevik har sørget for å få avsatt minst tre bibeltro prester og har vært med på å ansette en rekke vranglærende prester og biskoper. Hva slags ”misjon” er det Normisjon ha planer om? Kristne mennesker bør lyde Herrens Ord og holde seg unna dette arrangementet! Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall! Jer. 3,22.


KLIPP FRA VÅRT LAND: Religion er ikke lenger tabu
Religion er ikke lenger tabu

Støtten for Israel er sterk i USA og er religiøst begrunnet. (Foto: Jan Speed)

Større bilde

Amerikanere diskuterer religion som aldri før. Støtten til Israel er vedvarende sterk, mens motstanden mot homofile ekteskap minsker.

Jan Speed
topspeed@vl.no

Dette viser ferske undersøkelser offentliggjort i avisen Christian Science Monitor.
Før var det slik at det ikke var god skikk og bruk å diskutere religion og politikk i vennelag. Nå innrømmer 100 millioner amerikanere at de har politiske diskusjoner minst en gang i løpet av uken med familie og venner, mens 90 millioner våger seg inn på religiøse emner, viser Barna Research Group.

Religiøse perspektiver påvirker amerikanernes holdninger til en rekke saker, ifølge en undersøkelse foretatt i sommer av Pew Research Centre.

* Motstanden mot homofile ekteskap er redusert fra 65 prosent i 1996 til 53 prosent i dag. Det er bare blant hvite evangeliske protestanter (83 prosent) og afroamerikanere (64 prosent) at de negative holdningene er uforandret.

* Støtten til Israel er vedvarende sterk og religiøst forankret. 44 prosent av amerikanere tror at Gud ga landet som nå er Israel, til det jødiske folket. 36 prosent tror at staten Israel er en «oppfyllelse av den bibelske profetien om Jesu gjenkomst».

Politisk bønn.
Det har vært mye diskusjon i USA om at president George W. Bush stadig bruker religiøse uttrykk og bilder i talene sine. For vanlige borgere er dette uproblematisk. Et flertall (62 prosent) mener hans religiøse språkbruk er passende, og nesten like mange synes det er riktig at presidenten bruker religion som ballast når han tar politiske beslutninger.

– Det er mer åpenhet blant folk i dag når det gjelder hvem de er og hva de tror på, sier Melissa Rogers, administrerende direktør i Pew Forum, til Christian Science Monitor.

Et knapt flertall av amerikanere har motforestillinger mot å stemme på en politiker uten religiøs overbevisning, og 38 prosent ville vegre seg for å stemme på en muslim.

To år etter 11. september er negative holdninger til islam økende. 44 prosent mener at islam «mer enn andre religioner oppmuntrer til vold», det er en økning på 19 prosent i løpet av et år. Denne holdningen er sterkest blant etablerte protestanter, katolikker og evangelisk kristne. Likevel er holdningen til muslimske amerikanere uforandret. Kun 24 prosent flagger negative holdninger.

Sist endret: 06. August 2003 11:33


KLIPP FRA NRK: Partnere 10-årsjubilerer
Partnere 10-årsjubilerer
I dag er det nøyaktig ti år siden det første paret av samme kjønn inngikk partnerskap her i landet.

Publisert 06.08.2003 09:46. Oppdatert 06.08.2003 11:48.
LYD OG VIDEO
- Det var historisk, sier Karen-Christine Friele . Reporter Thor Albert Frøsland (som for 10 år siden) (Windows Media Audio)
Se Dagsrevyens innslag fra høytideligehten for 10 år siden (Windows Media Video)

Det skjedde i Oslo rådhus 6. august 1993 da Wenche Lowsow og Karen-Christine Friele sa ja til hverandre. De var de første av fem par som inngikk partnerskap.

- Det var følelsesmessig en ganske sterk opplevelse, sier Karen Christine Friele 10 år etter.

- Det var også en kollosal menneskemengde samlet utenfor Rådhuset i Oslo. Det var jo en historisk begivenhet, sier Friele, som tror de har vært med på å avskaffe fordommer, bryte fortielse og gi kunnskap.


Wenche Lowzow ( med briller) og Karen Christine (Kim) Friele .. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix
Og dermed er mennesker blitt mer aksepterende og snillere med hverandre, mener 10-årsjubilanten.

Danmark fikk tilsvarende lov om registrert partnerskap i 1989, Sverige i 1994.


Dagens bibelord
Sal 40, 17 - 18:
17 La alle dem som søker deg, fryde og glede seg i deg! La dem som elsker din frelse, alltid si: Høylovet være Herren!
[35: 27.]
18 Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelser! Min Gud, dryg ikke!
[70: 5. 86: 1. 109: 22. 1PET 5: 7.]


Onsdag, August 06, 2003

KLIPP FRA NETTAVISEN: Homofil biskop godkjent i USA
GENE ROBINSON:
Homofil biskop godkjent i USA
06. aug 06:44

Den episkopale kirke i USA har fått sin første åpne homofile biskop etter at en gransking renvasket Gene Robinson for anklager om usømmelig oppførsel.

62 av 107 biskoper stemte for at Gene Robinson skulle godkjennes som New Hampshires nye biskop. Robinson var allerede valgt av medlemmene i bispedømmet i New Hampshire og ble godkjent av et forum av geistlige og ikke-geistlige søndag.

Usømmelig
Kort tid før han skulle godkjennes av biskopene mandag ble han anklaget for å ha oppført seg usømmelig mot en mann for rundt to år siden. Rykter om pornolinker på sidene til en organisasjon for homofile, lesbiske og transseksuelle i New Hampshire begynte også å svirre. Det førte til at avstemningen ble utsatt på ubestemt tid.

Anklagene er senere blitt undersøkt og tirsdag ble Robinson renvasket.

Valget av Robinson har vakt sterke følelser i kirken. Mange mener at Robinsons forhold til en annen mann strider med Bibelens lære og har derfor truet med splittelse.


Vil splitte kirken
Den episkopale kirke er et alminnelig navn på den anglikanske kirke i Amerika. Konservative anglikanske biskoper i Afrika, Asia og Australia har sagt at utnevnelsen av Robinson og et forslag i den episkopale kirke om å godkjenne ekteskap mellom partnere av samme kjønn, vil splitte de 77 millioner anglikanerne i verden.

(NTB-Reuters)

Foto: Jim Mone, AP (Scanpix)


Ivar Kristianslund taler i Oslo søndag 10. august kl. 11
9. SØNDAG ETTER PINSE
PREKENTEKST, Apg 20, 24 – 32:
24 Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.
[12: 13. Gal 1: 1. Fil 1: 21. 2TIM 4: 7. Tit 1: 3.]
25 Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte riket.
26 Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg er ren for alles blod.
[18: 6.]
27 For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd.
28 Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.
[Joh 21: 15-17. Ef 1: 7. 1TIM 3: 1, 2. 4: 16. 1PET 5: 2. Åp 5: 9.]
29 Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.
[Matt 7: 15. Joh 10: 12. 2PET 2: 1. 2JOH 7.]
30 Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg.
[1JOH 2: 19.]
31 Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.
[19: 8-10. 2KOR 2: 4.]
32 Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som er mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som er blitt helliget.
[26: 18. Ef 1: 18. Fil 1: 6.]

LESETEKST, Mi 3, 5 – 7:
5 Så sier Herren om de profeter som fører mitt folk vill, som roper når de har noe å tygge med sine tenner: Fred! Men mot dem som ikke gir dem noe i munnen, roper de ut en hellig krig.
[Jes 56: 11. Jer 6: 14. Esek 13: 10, 16. Sef 3: 4.]
6 Derfor skal det bli natt for dere uten syner og mørke uten spådom. Solen skal gå ned over profetene, og dagen bli svart over dem.
7 Seerne skal skamme seg, og spåmennene blyges. De skal legge hånden på munnen alle sammen, for det kommer ikke noe svar fra Gud.

LESETEKST, Matt 7, 15 – 20:
15 Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.
[Rom 16: 17. 2TIM 3: 5. 1JOH 4: 1.]
16 På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler?
[12: 33. Gal 5: 19-23. Jak 3: 12.]
17 Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt.
[12: 33. Luk 6: 43. 1JOH 3: 9.]
18 Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.
19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.
[3: 10. Luk 13: 7.]
20 Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.
[3M 13: 45. Sal 74: 9. Sak 13: 4.]


Dagens bibelord
Sal 145, 9 - 16:
9 Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt.
10 Alle dine gjerninger skal prise deg, Herre, og dine fromme skal love deg.
11 Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om din veldige kraft, 12 for å kunngjøre for menneskenes barn hans veldige kraft og hans rikes herlighet og ære.
13 Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter.
[10: 16. 29: 10. 146: 10. Dan 4: 3, 34. 6: 27. 7: 14.]
14 Herren støtter alle dem som faller, og oppreiser alle nedbøyde.
[37: 17, 24. 146: 8.]
15 Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid.
[104: 27. 136: 25.]
16 Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem.
[104: 28. Apg 14: 17.]


Tirsdag, August 05, 2003

Dagens bibelord
Luk 14, 12 - 14:
12 Han sa også til ham som hadde innbudt ham: Når du gjør gjestebud til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektninger eller rike naboer. For da vil de be deg igjen, og du får gjengjeld.
[6: 33.]
13 Men når du gjør gjestebud, da innby fattige, vanføre, lamme, blinde. 14 Da skal du være salig. For de har ikke noe å gi deg igjen. Men du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse.
[Ord 19: 17. Matt 6: 4.]


Arme domprost og DnK - Av Jørgen Høgetveit
På grunn av forsiden og krigstypene i Fædrelandsvennen (FV) den 1.8. var det umulig ikke å fange opp at nå skulle legforkynner Harila få unngjelde. Han hadde begått det harde og brutale overtramp å angripe domprosten for hans homofilisyn og attpåtil advart folket mot å høre han. Alt greitt belagt med bibelsitater - som enda et barn kan lese og forstå, men altså ikke den radikale journalistgjeng (over 70% Ap eller lengre til venstre.), ei heller biskoper og tydeligvis en god del av presteskapet. Er de kanskje plaget av menneskefrykt - mer enn av Gudsfrykt?

FV ble kjøpt og oppslagene lest. Herr domprosten lirte - etter min mening - av seg de vanlige debattriksene som skulle forvirre, påkalle medfølelse og fremstille motparten som brutal, intolerant, lite kommunikativ, osv. som det så smukt heter i dag. Men innlegget glimrer med fravær av bibelsk materiale og andre relevante fakta og resonnementer til saken: homofili. Er Gud den Gud som Nordbø skal forkynne - burde han være en smågutt inn for majesteten og holde seg punktlig til Hans Ord - ellers burde han ti stille og ta sin hatt og gå. Så langt jeg skjønner av oppslagene gjør han det ikke. Videre burde han kunne kikke seg rundt i naturen - som også Rom. 1 taler om - og forstå at homofili er totalt naturstridig og skaperstridig - og leder nasjonen inn på dødens og utslettelsens vei. Forstår man ikke det - er man "uten unnskyldning" sier Skriften. Det blir kort og godt ikke barn og fremtid av den slags forhold. Hadde han vært den prelat han burde vært - hadde han etter min mening - satt denne debatten inn i sitt store og vidtfavnende perspektiv av mindre og mindre inngåtte ekteskap, flere og flere oppløste ekteskap og et sterkt synkende barnetall i hele den vestlige sivilisasjon - som får ufattelige samfunnsmessige konsekvenser. Vi bereder vår egen undergang. Og på toppen av dette kommer så homofilien som er totalt ufruktbar. Dette totalbildet synes tydeligvis ikke å uroe domprosten i hans såre og taktiske angrep på legmannen Harila som står opp og sier at "keiseren er naken", det finnes ikke en teologisk tråd på han.

Etter min menig er det høyst underlig at endog realistiske toppøkonomer som sentralbanksjef H. Skånland skjønner mye mer av dette totalbildet - enn de skjelvende prelater som lefler med tidsånden. I sin kronikk "Barna vi må savne" Aft. 10.09.01 skriver han avslutningsvis: "Vi kjenner historiske eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hungerkatastrofer eller krigshandlinger, men at en hel folkegruppe, som den europeiske, viser tegn til å forvitre som et resultat av enkelt-menneskenes egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt nytt." Hvorfor mine gode teologer? Han skisserer at denne store mangel på arbeidskraft vil skape "alvorlige finansielle og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn, også i Norge." Time, Newsweek og Der Spiegel har gjentatte ganger tatt opp denne demografiske katastrofe, og så har ikke Den norske Kirke (DnK) noe annet å fare med for å vise livets vei, enn både bibelstridig og naturstridig å kjempe for dødens vei. Tragisk - spør du meg! Og under toleransens og ytringsfrihetens stolte fane - marsjerer de kanskje fram mot svenske tilstander hvor det er forbudt å tale mot homofili og heller ikke sitere Bibelen om saken. Da har man fått et samfunn som raskt går mot avgrunnen! Det håper jeg det norske folk ikke vil ha.


Mandag, August 04, 2003

Dagens bibelord
Joel 2, 21 - 26:
21 Frykt ikke, du åkerjord! Fryd deg og vær glad! For store ting har Herren gjort.
22 Frykt ikke, dere markens dyr! For beitene i ødemarken grønnes. Trærne bærer frukt, fikentreet og vintreet gir av sin rikdom.
[1: 12, 20. 3M 26: 4, 20. Sak 8: 12.]
23 Og dere Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud! For han gir dere læreren til rettferdighet, og så sender han regn ned til dere, tidligregn og senregn, som før.
[3: 1. 3M 26: 4. 5M 11: 14. 18: 15 ff. Jes 42: 1 ff. Rom 3: 21 ff.]
24 Treskeplassene blir fulle av korn, og pressekarene flyter over av most og olje.
[Ord 3: 10.]
25 Jeg godtgjør dere de år da vrimleren åt opp alt - og slikkeren og ødeleggeren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot dere.
[1: 4]
26 Dere skal ete og bli mette og prise Herrens, deres Guds navn, han som har handlet så underfullt med dere. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.
[Sal 31: 22. Jes 45: 17.]


Søndag, August 03, 2003

8. SØNDAG ETTER PINSE, Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Mark 8, 1 - 9:
1 På denne tid skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa:
2 Jeg har inderlig medynk med folket. For de har alt vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise.
[Matt 9: 36. 15: 32 ff.]
3 Sender jeg dem hjem fastende, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.
4 Hans disipler svarte ham: Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?
5 Han spurte dem: Hvor mange brød har dere? De svarte: Sju.
6 Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de sju brød og holdt takkebønn. Så brøt han dem og gav til sine disipler for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket.
7 De hadde også noen få småfisker. Disse velsignet han og bød at også de skulle deles ut.
[Matt 14: 19.]
8 Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, sju store kurver.
[v. 19, 20.]
9 De var omkring fire tusen. Og han lot dem dra bort.

LESETEKST, Sal 147, 1-11
1 Lov Herren! For det er godt å lovsynge vår Gud, det er herlig, lovsang sømmer seg.
[33: 1. 92: 2. 135: 3.]
2 Herren bygger Jerusalem, de bortdrevne av Israel samler han.
[51: 20. 102: 17. 106: 47. Jes 11: 12. 56: 8.]
3 Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår.
[34: 19. Job 5: 18. Jes 61: 1. Esek 34: 16.]
4 Han fastsetter stjernenes tall, han gir dem alle navn.
[1M 15: 5. Jes 40: 26.]
5 Stor er vår Herre, han er rik på kraft, hans forstand er uten mål.
[145: 3. Jes 40: 28. Rom 11: 33.]
6 Herren holder de saktmodige oppe, men de ugudelige bøyer han til jorden.
[37: 24. 146: 8, 9. Luk 1: 52.]
7 Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar.
8 Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene.
[104: 3, 13, 14. Job 26: 8. Apg 14: 17.]
9 Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker.
[104: 27 ff. 136: 25. 145: 15, 16. Job 39: 3.]
10 Han har ingen glede av hestens styrke, han har ikke behag i mannens ben.
[33: 16-18.]
11 Herren har behag i dem som frykter ham, som venter på hans miskunn.

LESETEKST, 2 Kor 9, 8 - 12
8 Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning.
[Ef 2: 10. 3: 20. Kol 1: 10.]
9 Som skrevet er: Han strødde ut, han gav til de fattige. Hans rettferdighet blir til evig tid.
[Sal 112: 9, 10.]
10 Og han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet.
[Ord 22: 9. Jes 55: 10. Hos 10: 12.]
11 Og så skal dere bli rike på alle ting, til oppriktig godhet, som ved oss virker takksigelse til Gud.
12 For den hjelp som dere gir ved denne tjenesten, skal ikke bare fylle mangelen hos de hellige, men også skape overflod ved manges takksigelser til Gud.


Fredag, August 01, 2003

Hellig Olav og sverdmisjon? - Av Jørgen Høgetveit
Igjen kommer sommeren med Olsok og Hellig Olavs minne feires i taler og media. Igjen kommer de underligste omtaler av denne store kongen i Norges historie. Det blir påstått at han kristnet Norge med sitt blodig sverd, at han ble døpt i Frankrike i katolsk sammenheng. Man glemmer alle de under som skjedde i forbindelse med han før og under slaget osv. Hadde det ikke vært av disse sistnevnte grunner - hadde han selvsagt ikke blitt Norges evige konge.

1. Først sverdkristningen. Etter bibelsk og kristen tenkning er mennesket ondt og verden ligger i det onde. Gud styrer denne verden med to sverd. Ordets sverd og maktens og rettens sverd som "ikke myndighetene bærer forgjeves." Olav var konge og måtte derfor bruke maktens sverd til å tukte det onde og fremme det gode, bl. å få inn kristenretten i Norges samfunnsliv. Hans oppgave var ikke "Ordets sverd". Han hadde prester med seg til det. Han innførte kristenretten på Moster i 1024 hvor innledningen lyder slik: "Det er det første i vår lov at me skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om god år og fred, at me må få holde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og Gud være ven åt oss alle." Ikke en ulik parallell til Grunnlovens § 2. Der var utgangspunktet for den RETT han ville innføre i Norge - i det som senere ble kalt "Det store sedskifte". I hovedsak fikk han vedtatt de nye lovene på Tingene uten bruk av sverdet - men av og til gjorde høvdingene opprører når de følte sin makt og undertrykkelsesrett truet. En makt som ble brukt til avgudsdyrking, knesetting av barn hvor mor måtte komme med den nyfødte til høvdingene som vurderte barnet og avgjorde om barnet var velskapt og kunne få leve, eller måtte settes ut til rovdyrene: "Utburen". Ekteskapet og familien ble det etter hvert orden på helt til topps i kongehuset, og frillelivet tok slutt. Dermed fikk vi ikke en evig kriger mellom div. kongesønner om tronen. Første ektefødt sønn skulle arve tronen. Ofring av træler for godt ting o.a., ble det også slutt på og mye annet. Det ble etter hvert et totalt skifte i sed og skikk i samfunnet. Samfunnet kunne ikke fortsette i den gamle sed med drap og undertrykkelse, mot dette brukte Olav sverdets makt - som vi også gjør det i dag med politi og militærmakt.

2. At Olav skulle være døpt i Frankrike vitner ikke Snorre om - men den katolske kirke vil gjerne knytte seg opp mot Norges evige konge, selv om det var Kong Knut av Danmark i samarbeid med katolikkene i Norge som fikk reist bondehæren på Stiklestad i mot Olav. Snorre sier at det var Olav Trygvason som stod fadder til Hellig Olav da han ble døpt i Norge.


3. Det skjedde en rekke gjærtegn (under) både på og etter slaget som mange historikere "glemmer". Jeg tar ikke med detaljene her - men nevner bare at en av hans banemenn: Tore Hund - fikk så stor overbevisning om Olavs rett og hans egen skyld, at han reiste på botsferd til Jerusalem under et år etter slaget. Han døde der.

Det er bedrøvelig at man igjen og igjen skal skrive om Norges historie for å forme fremtiden etter sine egne ønsker og hode. Det heter at "makta skriver historien" - og det dukker opp i en rekke sammen-henger og fører oss som folk på avveier når vi skal stake kursen videre i hundreårene.


Dagens bibelord
Joh 21, 18 - 23:
18 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.
[13: 36. 2PET 1: 14.]
19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg!
20 Da Peter snudde seg, så han at den disippel som Jesus elsket, fulgte med, - han som ved nattverden lå opp til Jesu bryst, og sa: Herre, hvem er det som forråder deg?
[13: 23-25.]
21 Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus: Herre, hva da med ham?
22 Jesus sier til ham: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!
23 Derfor kom det ordet ut blant brødrene: Denne disippel dør ikke! Men Jesus hadde ikke sagt til ham at han ikke skulle dø. Men han sa: Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg?