INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juli 2009

Fredag, July 31, 2009

SVINDEL I DEN NORSKE KIRKE
En del ”prester” i Den norske kirke har bekjentgjort at de er villige til å vie to personer av samme kjønn. Men dermed har de underskrivet sin egen avskjedssøknad og sin egen evige fortapelsesdom! Homoseksualitet fordømmes på det sterkeste både i Det gamle og i Det nye testamente i Bibelen. Å velsigne unaturlig seksualliv er det samme som å ønske å sende folk til Helvete! Kristendom er Bibelens religion. Det er slått fast både teologisk i Bibelen og bekjennelsesskriftene og juridisk i Norges lover. Bibelens autoritet har også disse ”prestene” godtatt ved sin ordinasjon. All ”kristendom” som er i strid med Bibelen er svindel, juks og bedrag!

Det jeg har skrevet ovenfor er selvfølgeligheter, men både Den norske kirke og den norske stat er gjennomsyret av korrupsjon som søkes skjult av propagandaapparatet. Trond Giske har i følge Grunnloven ikke rett til å være kirkeminister av den enkle grunn at han ikke bekjenner seg til Den evangelisk-lutherske religion. Hans herjinger burde derfor stanses, men korrupsjonen bifalles stort sett av de andre stortingspartiene. Korrupsjonen i regjeringen og i Den norske kirke er så grov at det er en stor skam for landet. Norske politikere refser stadig korrupte regimer i andre land, men de trenger i høyeste grad å feie for egen dør.

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


Fredag, July 24, 2009

ABORTLOVEN – NORSK LOV?
Det sies ofte at Abortloven er norsk lov. Derfor må vi godta abort, sier man. Tyskerne og nazistene brukte samme type argumentasjon under krigen, da de torturerte og drepte uskyldige nordmenn. De fulgte norsk lov! Det er skremmende at mange nordmenn ikke gjennomskuer denne type argumentasjon!

Enhver jurist vet at Grunnloven står over alle lover. I Grunnloven § 6 står det om den kongelige arvefølgen: ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.”

I følge Grunnloven har et foster arverett! Bare mennesker har arverett i Norge. Et foster er et menneske i følge Grunnloven. I norsk lovgivning har det alltid vært forbudt å drepe uskyldige mennesker. Norges grunnlov slår altså fast at Abortloven er kriminell og ugyldig.

Hvorfor blir da Abortloven praktisert? Du kan like gjerne spørre: Hvorfor ble så mange gode nordmenn drept under krigen? Svaret gir seg selv.

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


Fredag, July 17, 2009

KrF DELTAR I FOLKEMORDET!
E-post fra Moss Avis 16/7-2009: Dette innlegget blir ikke tatt inn. Du og Enstad har nå holdt på siden mars. Etter hva jeg kan se i vårt arkiv har han hatt tre innlegg, du fem, om stort sett samme emne(r). Jeg tror ikke ordvekslingen dere i mellom har noen interesse for våre lesere, dessuten har han gitt beskjed om at han ikke kan svare for KrF på ditt spørsmål. Det er også en annen grunn til at innlegget blir avvist; vi ønsker ikke at noen blir omtalt som ”mordere” i Moss Avis.

Vennlig hilsen
Erik Sæthre
debattansvarlig

Nils-Petter Enstad innrømmer i MA 22.06.09 at han ikke har besvart følgende spørsmål: ”Hvem har det konstitusjonelle og moralske ansvaret for de abortene som ble foretatt på norske sykehus mens Kjell Magne Bondevik var statsminister og Dagfinn Høybråten helseminister?” Enstad skriver at spørsmålet ikke gir noen mening fordi konstitusjonelt og moralsk ansvar ikke har noe med hverandre å gjøre. Derfor kan spørsmålet rett og slett ikke besvares, mener han.

Men den intelligente leser ser at spørsmålet lett kan deles i to: (1) Hvem har det konstitusjonelle ansvaret? (2) Hvem har det moralske ansvaret? Konklusjonen som tvinger seg fram er derfor at Enstad ikke vil svare. Det er forståelig!

La meg svare selv: Både stortinget, Kongen, regjeringen og høyesterett har brutt Grunnloven, naturretten, menneskerettighetene og Guds lov ved å godkjenne Abortloven og dens konsekvenser. Alle har de derfor både et konstitusjonelt og et moralsk ansvar for det folkemordet de er med på. Statsministeren, helseministeren og KrF får et hyklerisk skjær over seg fordi de faktisk administrerer de drapene som de egentlig er motstandere av. Hva er motivet for å dette dobbeltspillet?

Svaret er vel at KrF er med på folkemord for å få regjeringsmakt som betaling. Men dette er ikke kristelig. Det er en form for leiemord!

Til slutt: Enstad fastholder sin nedsettende omtale av Abort-motstanderne uten å gi noen begrunnelse. Begrunnelsen må vel være at han ikke liker at Abort-motstanderne taler de drepte barnas sak, uten å vente noen belønning. Tidligere har jeg selv vært både lokallagsformann og kommunestyrerepresentant mm. for KrF, men jeg ønsker ikke å samarbeide med mordere.

Ivar Kristianslund
Generalsekretær og nr. 2 på stortingslista
Abort-motstanderne
www.ikrist.com


Lørdag, July 11, 2009

IVAR KRISTIANSLUND PREKER I OSLO 12. JULI 2009 KL. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm prosti) v/ sokneprest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo på 6. søndag etter pinse, 12. juli. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Ved pianoet: Ingeborg Bryn. Det blir kirkekaffe. Stedet liger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse (trikkelinje 18 eller 19). Fra Holtet sentrum går man et kort stykke mot Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!