INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juni 2008

Lørdag, Juni 28, 2008

KONGEN HADDE RETT OG PLIKT TIL Å NEKTE SANKSJON
NILS-PETTER ENSTAD STØTTER STORTINGSKRIMINALITETEN!

I Sarpsborg Arbeiderblad 26.06.2008 forsvarer Nils-Petter Enstad fra KrF stortingskriminaliteten som faktisk overgår all annen kriminalitet i Norge. Norges grunnlov, som alle tre statsmakter er forpliktet på, slår fast i § 2 og § 112 at kristendommen alltid skal være statens offentlige religion. Videre bekrefter § 6 tydelig den selvfølgelighet at et foster som får leve opp har en fremtid som et fullverdig menneske. Likevel sørger stortinget for å drepe ca 14000 ”uskyldige” barn hvert år i tillegg til de mange som drepes ved, abortpiller, o. l. Enstad godtar tydeligvis den kriminelle praksisen som kalles ”Abortloven”. Han gir nemlig uttrykk for at alt som stortinget måtte finne på å godta ved et flertallsvedtak, det skal Kongen og alle vi andre bøye oss for og anse som gyldig norsk lov, selv om det er direkte kriminelt og i strid med både Grunnloven og Guds uforanderlige lov.
Hvis Dagfinn Høybråten og Line Henriette Holten Gjemdal er enige med sin partifelle i dette, er det oppsiktsvekkende! Hvor blir det av Grunnloven? Er KrF’s motstand mot stortingskriminaliteten bare et spill for galleriet for å samle stemmer fra kristne velgere?
Kongen har en selvfølgelig plikt og rett til å nekte å sanksjonere den nye grunnlovsstridige ekteskapslovgivningen. Kongens plikt følger av § 9 som lyder slik: Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Ed: « Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende! » Kongens rett følger av § 78 hvor det står ”Billiger Kongen Lovbeslutningen, forsyner han den med sin Underskrift, hvorved den vorder Lov. Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Odelsthinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder det tjenligt at sanktionere den.”
Det er frekt av Enstad å beskylde Kongen for nærmest å begå statskupp hvis han nekter å sanksjonere den grunnlovsstridige lovgivningen. Sannheten er at det er stortinget som begår statskupp ved å bryte Grunnloven som er Norges konstitusjon! Enstads KrF-politikk vil over tid føre til at Norge blir avkristnet, at folket blir ødelagt av seksuelt anarki og at styreformen blir eneveldig stortingsdiktatur (kanskje med sharia-lovgivning i tillegg).
26.06.2008
Ivar Kristianslund
www.ikrist.com


Mandag, Juni 23, 2008

GUDSTJENESTE I OSLO 29. JUNI 2008 KL. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm prosti) v/ sokneprest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo på 7. sondag etter pinse, 22. juni. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Else Bovim. Det blir kirkekaffe. Stedet liger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse (trikkelinje 18 eller 19). Fra Holtet sentrum går man et kort stykke mot Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side.
Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!


DEN LUTHERSKE KIRKE, KAUTOKEINO
Den lutherske kirke,

Kautokeino,

samisk – norsk kirkehelg.

Merk tid og sted!:

Alteidet,

Varden skole:

Lørdag

28. juni 2008,

Kl. 1700 (5).

6. søndag etter Tref.,

29. juni 2008,

Kl. 1100:

Skriftemål og nattverd.

Kirkekaffe.

Prestene Okkels, Lyngmo

Og Ødegårdstuen m. fl..

Møte etter pausen!

Vel møtt til samlinger om

Guds Ord!KrF’s SYND – HVA SKAL VI STEMME PÅ
Bjelland har ett viktig poeng: Kristne bør stemme kristelig. Men å stemme på KrF eller et annet stortingsparti, er synd.

Bibelen er klar. 2 Mos 20,13: ”Du skal ikke slå i hjel.” Både A, FrP, H, SV og V godkjenner fosterdrap og er morderpartier. Sanne kristne velger ikke mordere inn på stortinget!

KrF er heldigvis i mot fosterdrap! Men statsminister Bondevik og helseminister Høybråten er ansvarlige for drapet på tusenvis av uskyldige barn. KrF gjorde mye godt i regjering, og vil tilbake dit. Men vi kan ikke sone synd ved å gjøre gode gjerninger. Et lettfattelig eksempel: En mann er hallik for sine døtre og sender dem ut i prostitusjon. Fortjenesten på dette gir han til kristen misjon. Er det kristelig? Kristne mennesker kan ikke stemme på dagens KrF! Fosterdrap er for øvrig bare ett eksempel på synd som KrF gjør seg skyldig i. De andre partiene, inklusive Fremskrittspartiet, er ikke bedre, men de bærer heller ikke det forførende navnet ”kristelig”.

Synd er synd, i politikken, som i privatlivet. Fosterdrap er synd. Abortloven er en kriminell praksis. Et foster er et menneske i følge Grunnlovens § 6. Stortingskriminaliteten er den alvorligste kriminaliteten vi har i Norge. Drapet på ca 14000 uskyldige barn årlig stiller all annen kriminalitet i skyggen.

Alle kristne må gi opp personlige særinteresser. Vi trenger et politisk alternativ etter prinsippet i Matt 6,33: ”Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!” Stol på Herren, og slutt å stole på syndige allianser. Jes 30,1-2: ”Ve de gjenstridige barn, sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd!”

Tune 19.06.08
Ivar Kristianslund www.ikrist.com


NORGES SIKKERHET I FARE!! - Stortingskriminaliteten med fosterdrap, sodomi, hor osv. påkaller Herrens vrede!!
Til stortingets representanter

Husk at du ikke greier å avskaffe den allmektige, allvitende, allestedsnærværende, evige og treenige Gud bare ved å tro at han ikke er til. Guds eksistens er ikke avhengig av din tro. Men din velferd i tid og evighet er avhengig av Guds nåde i Jesus Kristus. Gud har bevist sin eksistens så ettertrykkelig at du er helt uten unnskyldning dersom du ikke tror på ham. På den annen side kommer han deg i møte, hvis du tror på ham. Mark 16,16: ”Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.”

Forslaget til ny ekteskapslov er et opprør mot den levende Gud. Derfor representerer det en sikkerhetsrisiko, både for deg selv og for det norske folk.

NOEN BIBELKLIPP OM SODOMI. (Det finnes flere)

I. FRA DET GAMLE TESTAMENTE

3 Mos 18, 22: ”Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. det er en styggedom”. Dette er klare ord som ikke trenger noen ”tolkning”

3 Mos 20, 13: ”Når en mann ligger hos en annen mann, som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!” Dette er ennå sterkere ord, som viser hvor farlig det er å gi etter for homoseksuelle tilbøyeligheter.

Du kan også lese om homoseksualitetens forferdelige konsekvenser i 1. Mosebok kap. 19 og i Dommernes bok kap. 19-20.

Jes 3,8-9: ”For Jerusalem snubler, og Juda faller, fordi deres tunge og deres gjerninger er mot Herren. De trosser hans herlighets øyne. 9 Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke!”

Jes 13,19: ”Og med Babel, rikenes smykke, kaldeernes stolte pryd, skal det gå som da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra.”

Jer 49,18: ”Det skal gå som da Sodoma og Gomorra og dets nabobyer ble lagt i grus, sier Herren, ingen mann skal bo der, og intet menneske skal oppholde seg der.”


II. FRA DET NYE TESTAMENTE

Luk 17,29 [Jesus:] ”Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle.”

Rom 1, 26 – 27: ”Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.” Vi ser at også Det nye testamente fordømmer de ”skammelige lidenskaper” som i dag kalles lesbiskhet og homofili. Videre ser vi at den som praktiserer disse lidenskapene fortjener og får straff.

1 Kor 6, 9 – 10: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller . . . eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller . . . skal arve Guds rike.” Her står det rett og slett at alle som praktiserer homoseksualitet og lesbiskhet kommer til å gå fortapt hvis de ikke omvender seg.

2 Pet 2,6: ”Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i framtiden.”

Jud 1,7: ”likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.”
Åp 11,8: ”Og likene deres skal ligge på gaten i den store byen, den som i åndelig mening kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.”

TIL SLUTT:

Husk at inseminasjon med sæd fra noen annen enn ektemannen er hor. I det gamle Israel fastsatte Herren dødsstraff for slikt. 5 Mos 22,22: ”Når en mann ligger hos en gift kvinne og blir grepet, så skal de begge dø, både mannen som lå hos kvinnen, og kvinnen selv. Slik skal du rydde det onde bort av Israel.” Jesus, som ga denne loven under sin preeksistens, stadfester prinsippet ved å si i Joh 8, 7 : ”Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første stein på henne!” Gjennom sine apostler opprettholder han også den evige straffen for hor for den som ikke omvender seg. Se for eksempel 1 Kor 6, 9 som er sitert ovenfor.

Jes 10,1: ”Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.”

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund


Torsdag, Juni 19, 2008

Søndag 22. juni 2008: Kristianslund taler på Fossnes
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm Prosti) v/ Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste på Bibelskolen på Fossnes førstkommende søndag. Ivar Kristianslund forretter og preker. Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST, Matt 16,13-20: Da Jesus var kommet til traktene ved Cæsarea Filippi, spurte han sine disipler: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? 14 De svarte: Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene. 15 Han sier til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? 16 Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds sønn. 17 Jesus svarte ham og sa: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! For det er ikke kjøtt og blod som har åpenbaret dette for deg, men min Far i himmelen. 18 Jeg sier deg at du er Peter*, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen. 20 Så bød han disiplene strengt at de ikke skulle si til noen at han var Messias.


Tirsdag, Juni 10, 2008

GUDSTJENESTE I OSLO 15. JUNI 2008 KL. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm prosti) v/ sokneprest Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo på 5. sondag etter pinse, 15. juni. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Else Bovim. Det blir kirkekaffe. Stedet liger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse (trikkelinje 18 eller 19). Fra Holtet sentrum går man et kort stykke mot Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side.
Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!


Mandag, Juni 09, 2008

Brev sendt til hver enkelt av representantene på stortinget
ADVARSEL TIL REPRESENTANTENE PÅ STORTINGET!!

Forslaget til "ekteskapslov" som skal behandles av Norges storting den 11. juni 2008 er en krigserklæring mot det norske folk, og vil bli møtt som en krigserklæring. Stortinget er opprettet i henhold til Grunnloven, som setter klare grenser for stortingets maktutøvelse. Politikere har ikke noe mandat til å forandre ekteskapet som er innstiftet av Gud selv. Jesus sa det slik i Matt 19,4-5: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Ekteskapet er altså en guddommelig innstiftet institusjon som gjelder én mann og én kvinne. At stortingsrepresentanter ikke tror på Gud er ingen unnskyldning. Guds eksistens er ikke avhengig av menneskers tro eller vantro. Guds eksistens er bevist for alle som vil bøye seg for fakta! Jesu oppstandelse fra de døde er et historisk faktum! Folket kan ikke akseptere et stortingsdiktatur som totalt omdefinerer ekteskapet. Vi har rett til å få beholde den gode og selvfølgelige rammen for familielivet som vi har hatt i Norge i 1000 år. Å avskaffe det gudgitte ekteskapet er en kriminell handling i følge Norges grunnlov.

Grunnloven slår fast at Norge alltid skal være et kristent land. Jeg viser bl.a. til følgende paragrafer: 2, 4, 6, 9, 12, 16, 44 og 112. Hvis stortinget vedtar forslaget til "ekteskapslov", har stortingsrepresentantene i realiteten gjort opprør mot Norges konstitusjon, og må vente seg å bli behandlet deretter.

Langt alvorligere er det imidlertid at lovforslaget er et frekt opprør mot den eneste levende Gud, nemlig Herren, Israels Gud, som er himmelens og jordens Skaper og verdens Frelser. Herren har gjort det helt klart at homoseksuell praksis er en motbydelig synd, som i det gamle Israel skulle straffes med døden. På dommens dag vil både homoseksuell og lesbisk praksis bli straffet med evig fortapelse, for den som ikke omvender seg og får syndenes forlatelse ved å tro på Jesu Kristi stedfortredende soningsdød. Jeg viser her bl.a. til følgende skriftsteder: 3 Mos 18, 22; 3 Mos 20, 13; Rom 1, 26 – 27: 1 Kor 6, 9 – 10 og Jud 1, 7.

Stortinget burde heller sørge for at de stakkars homofile får hjelp til et normalt liv ved sjelesorg og terapi enn å forføre dem til å leve slik at de ender i evig fortapelse. Jeg minner for øvrig om at homoseksualitet er sosialt smittsomt. Det går bl.a. fram av 1. Mos 19, 4-5 og Dom 19, 22. Hele den mannlige befolkningen i disse to byene ser ut til å ha hatt homoseksuelle tilbøyeligheter, og det er lite trolig at de var født slik!

Kunstig inseminasjon med sæd fra noen annen enn ektemannen er en form for hor, og hører ikke hjemme blant mennesker. Stortinget har ingen rett til å medvirke til at menneskebarn blir født på denne uverdige og dyriske måten.

Alle stortingsrepresentanter som stemmer for lovforslaget vil i følge Bibelen gå evig fortapt! Dette kan bevises på flere måter. Jesus sier for eksempel i Matt 7,19-21 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Forslaget til ”ekteskapslov” er ikke noen god frukt. Forslaget er klart i strid mot vår himmelske Fars vilje. Derfor vet vi at stortingsrepresentanter som stemmer for den, heller ikke skal komme inn i himlenes rike.

Jes 5,20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!
Jes 10,1 Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.

Fork 12,12 For øvrig: la deg advare, min sønn!

Tune den 8. juni 2008
Ivar Kristianslund


DEN LUTHERSKE KIRKE, KAUTOKEINO
______________________________________________________

Den lutherske kirke,

Kautokeino

_______________________________

Lørdag 14. juni 2008,

(Merk dag og tid!)

kl. 1700: Samling.

Pastor Gunnar Helge

Ødegårdstuen.

W W W W W W W W W

4. søndag etter Tref.,

15. juni 2008,

kl. 1100:

Skriftemål og nattverd. Offer.

Pastor Ødegårdstuen.

Vel møtt til samlinger om

Guds Ord!


Tirsdag, Juni 03, 2008

KrF – LIV ELLER DØD I TID OG EVIGHET
KrF har i disse dager en Gudgitt mulighet til å påvirke det norske folks kommende historie på en helt avgjørende og positiv måte. Før jeg forklarer hvordan, må jeg peke på et par grunnleggende fakta. KrF står ikke i det samme forhold til Herren som enkeltpersoner gjør. Men enkeltpersoner er ansvarlige for det som skjer i KrF’s navn. I det følgende vil jeg omtale KrF som om partiet var en person. Så er det opp til de personene som er ansvarlige, å ta det til seg.

Det såkalte Tønsbergvedtaket som ble fattet i KrF for mange år siden gikk ut på at KrF ikke ville sitte i regjering sammen med partier som godkjente loven om såkalt fri abort. Tønsbergvedtaket var et berettiget og kristelig vedtak. Ef 5,11: ”Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!” Da KrF brøt Tønsbergvedtaket falt partiet i synd! KrF er direkte medansvarlig for drapet på mange tusen ”uskyldige” norske barn.

Historien har vist at når KrF gir etter på denne måten, også i saker som gjelder kristendomsundervisning, prevensjon, osv., så blir demninger brutt. Grenser flyttes langsomt men sikkert slik at ugudeligheten får større utbredelse. Det nye som er på trappene nå, er et djevelinspirert forslag til ny ekteskapslov som vil rasere vår kultur. Forslaget representerer en alvorlig påminnelse til KrF om å omvende seg, mens det ennå er tid.

KrF bør nå bekjenne sin synd etter at Tønsbergvedtaket ble brutt. I tillegg bør partiet gjøre et nytt vedtak som går ut på at KrF ikke vil sitte i regjering sammen med partier som går inn for den nye ekteskapsloven og andre ukristelige lover som attpåtil er ulovlige fordi de er i strid med Norges Grunnlov. Partiet bør forlange at Grunnlovens § 2 skal respekteres som det denne paragrafen vitterlig er, nemlig det etiske og moralske grunnlaget for Kongeriket Norges lovgivning og styre. Jurister som leser § 2 på samme måte som djevelen leser Bibelen er ikke meningsberettigede, selv om de sitter i Høyesterett.

Hvis KrF på denne måten nedlegger veto mot alt som er klart og direkte i strid med Bibelen, bør alle kristne fra alle leire slutte opp om partiet. Sammen med alle andre som har et normalt syn på ekteskapet og menneskelivet, bør vi sette foten ned og si at nok er nok! Hvis KrF ikke er villig til å sette seg i spissen for dette, vil det være klart for alle som har åndelig gangsyn at KrF ikke er noe å satse på. Snarere tvert imot. Et parti som kaller seg kristelig, men som er mer opptatt av gasskraftverk enn av å redde barns liv og å hindre at ekteskapet blir avskaffet, er falskt. Kristennavnet forplikter. Luk 6,46: ”Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?”

Tune den 25. mai 2008
Ivar Kristianslund
www.ikrist.com