INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juni 2006

Torsdag, Juni 29, 2006

Ble prest og inngikk partnerskap
Ærlige biskoper?

http://www.an.no/nyheter/article2167194.ece

Ble prest og inngikk partnerskap
Mot bispedømmerådets vitende og vilje, har Sør-Hålogaland fått sin første homofile sogneprest som lever i partnerskap.

Prest og partner. Søndag 18. juni ble Katrin Wiegmann innsatt som sogneprest av prost Olav Rune Ertzeid. Det til tross for at Katrin Wiegmann lever i homofilt samliv.Foto: Tor Martin Leines Nordaas, Helgeland Arbeiderblad
Les også:
Biskopen visste, men sa ingenting

- En betent sak i KirkenSøndag 18. juni ble Katrin Wiegmann (30) innsatt som sogneprest i Alstahaug og Tjøtta. Det var den tidligere sognepresten i Gildeskål, nåværende prost Olav Rune Ertzeid, som sto for innsettelsen.

Allerede den påfølgende helgen inngikk Katrin Wiegmann formelt homofilt partnerskap. Dermed er Sør-Hålogaland det tredje bispedømmet i landet der prester i homofilt samliv innsettes i vigslede stillinger. Dette har tidligere bare skjedd i Oslo og Hamar – i strid med Kirkemøtets vedtak.

Har sagt nei. Det er Sør-Hålogaland bispedømmeråd som ansetter prester i Den norske kirke. Så sent som senhøsten 2004 og vinteren 2005 sa bispedømmerådet to ganger nei til å ansette den lesbiske Hilde Raastad som vikarprest i Lofoten prosti, nettopp med begrunnelsen at Raastad lever i homofilt partnerskap.

Holdningen til den sittende biskopen og det nylig avgåtte bispedømmerådet, har til nå vært at man vil avvente Kirkemøtets behandling av saken neste år før det eventuelt blir aktuelt å tilsette homofile i partnerskap i Sør-Hålogaland.

Oppsigelse. Nå har Sør-Hålogaland likevel fått en homofil prest som lever i partnerskap, mot det avgåtte bispedømmerådets ønske. Prost Olav Rune Ertzeid sier at han var klar over situasjonen, da han innsatte Katrin Wiegmann som sogneprest i Alstahaug og Tjøtta. Når hun nå har inngått partnerskap, har alternativet vært enten å innsette henne som planlagt, eller å gå til oppsigelse med mulig påfølgende arbeidsrettssak. Ingen har ønsket det siste alternativet.

– Personlig er jeg glad for at Katrin Wiegmann er innsatt som sogneprest, sier Olav Rune Ertzeid.

Redelig?– Men er det redelig å opptre slik, når bispedømmerådets holdning er vel kjent?

– Da hun ble tilsett av bispedømmerådet, forelå det ingen formell partnerskapssituasjon.

– Men da må jo det ha skjedd usedvanlig raskt, fra mars til juni?

– Det er i og for seg riktig at dette har skjedd mot bispedømmerådets vitende og vilje. Men jeg opplever at hun har spilt med åpne kort, selv om bispedømmerådet som ansatte henne som sogneprest ikke var klar over hennes seksuelle legning, eller at det skulle ende med partnerskap, sier Olav Rune Ertzeid.

Katrin Wiegmann var ansatt som prostiprest i Sandnessjøen da hun søkte jobb som sogneprest i Alstahaug.

______________________________________________________

http://www.an.no/nyheter/article2167193.ece

Biskopen visste, men sa ingenting
Biskopen visste at Katrin Wiegmann hadde ønske om å inngå homofilt partnerskap, men informerte ikke bispedømmerådet.

Var informert. – Presten levde ikke i partnerskap da hun ble tilsatt, sier biskop Øystein Larsen.


Av: Anne Grenersen
– Jeg ønsket ikke å reise en sak om dette i bispedømmerådet, nettopp fordi Den norske kirke er i påvente av ny behandling i Kirkemøtet. Jeg visste ikke noen dato for et eventuelt partnerskap, og presten levde ikke i partnerskap da hun ble tilsatt. Bispedømmerådet behandlet en ordinær tilsettingssak, sier Øystein Larsen.

Biskopen i Sør-Hålogaland var selv med på å fatte det gjeldende vedtak i Kirkemøtet, som sier nei til at prester i homofilt samliv kan ha vigslede stillinger i Kirken. Larsen har i ettertid endret syn. Han avventer nå et nytt vedtak i Kirkemøtet.

– Alle ser at Kirken nå er i en mellomtilstand, i påvente av nytt vedtak. Holdningen i det gamle bispedømmerådet er slik at det gjeldende vedtaket rammer alle søkere til prestestillinger, sier biskop Øystein Larsen.

Etter at partnerskap nå er inngått, har biskopen anbefalt å følge samme prosedyre som under en lignende sak i Nord-Hålogaland, nemlig å ikke gjøre noen ting. Det er neppe arbeidsrettslig grunnlag for å si opp en prest som i ettertid inngår partnerskap.

Det er bispedømmerådet om er arbeidsgiver til alle prestene i Sør-Hålogaland. Biskopen er fast medlem. Situasjonen i Alstahaug kan bli en sak for et nye bispedømmerådet, som konstituerte seg 14. juni. I det nye bispedømmerådet er det et knapt flertall for at prester i homofilt samliv kan ha vigslede stillinger.


Fredag, Juni 16, 2006

Kristianslund taler i Drammen søndag den 18. juni kl. 11
Den norske kirke i eksil - Strandebarm prosti arrangerer gudstjeneste hos Svein og Berit Brattgjerd på Konnerud i Drammen førstkommende søndag, 2. søndag etter pinse, 2006. Einar Stjernholm Bryn forretter og Ivar Kristianslund preker. Adressen er: Kollerudveien 26, 3031 Drammen. (For veibeskrivelse, ring 32884846.) Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST
Fork 12,1-7 Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dagene* kommer, og det lir mot de år da du må si: Jeg har ingen glede av dem,
[11: 8. 5M 8: 18. Ord 3: 6.] [* alderdommen.] 2 før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet.
[Jes 8: 22. 13: 10. Esek 32: 7, 8. Joel 2: 10. Matt 24: 29.] 3 Da skjelver husets voktere*. De sterke menn** blir bøyd. De som maler*** på kvernen, stanser arbeidet, fordi de er blitt for få. Og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene****.
[1M 27: 1. 48: 10. 1Sam 3: 2. 1Kong 14: 4.] [* armene.] [** benene.] [*** tennene.] [**** øynene.] 4 Begge dørene til gaten* blir stengt, mens kvernduren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmælte.
[* ørene, hørselen.] 5 En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien. Mandeltreet blomstrer*, gresshoppen sleper seg fram, kapersen mister sin kraft**. For mennesket drar bort til sin evige bolig - de sørgende går allerede og venter på gaten.
[* håret blir hvitt.] [** smaksansen sløves.] 6 Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen, 7 før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som gav den.
[3: 20, 21. 1M 3: 19. Apg 7: 59. 17: 25.]

EPISTELTEKST
1 Tim 6,6-12 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning!
[4: 8. Ord 15: 15, 16. Fil 4: 11. Heb 13: 5.] 7 For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra.
[Job 1: 21. Sal 49: 18. Pred 5: 14. Luk 12: 15.] 8 Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det.
[1M 28: 20. Ord 30: 8. Matt 6: 25.] 9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.
[Ord 23: 4. 28: 20. Matt 6: 19. 13: 22. Jak 5: 1.] 10 For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.
[2M 23: 8. 1Sam 8: 3. Ord 1: 19. Matt 26: 14, 15.] 11 Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet.
[2Tim 2: 22. Heb 12: 14.] 12 Strid troens gode strid! Grip det evige liv som du ble kalt til - du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner!
[1: 18. 6: 19. Luk 13: 24. 1Kor 9: 24, 25. Fil 3: 12, 14. 2Tim 4: 7. Jud 3.]

EVANGELIETEKST
Luk 12,13-21 En i mengden sa da til ham: Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg! 14 Men han sa til ham: Menneske! Hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? 15 Han sa til dem: Se til å ta dere i vare for all havesyke! For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.
[1Tim 6: 7-10.] 16 Han fortalte dem så en lignelse og sa: En rik mann fikk stor avling av jorden sin. 17 Da tenkte han ved seg selv: Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i. 18 Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. 19 Så vil jeg si til min sjel: Sjel! du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro - et, drikk, vær glad!
[Pred 8: 15. 11: 9.] 20 Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?
[Job 27: 8. Sal 39: 7. Jer 17: 11.] 21 Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.


Tirsdag, Juni 13, 2006

Vær med i sørgetoget over Det norske folkemordet i dag, tirsdag 13. juni klokken 16.00!
Ludvig Nessa og Børre Knudsen arrangerer det årlige sørgetoget fra Stortinget til Det ukjente barns grav på Vår Frelsers Gravlund tirsdag 13. juni kl. 16.00. Kle deg om mulig i sørgeklær, ta gjerne med en rose og møt opp ved Stortinget! I år er det 31 år siden Abortloven ble vedtatt og Folkemordet begynte.


Klipp fra avisen Sagat: PUB-GÅENDE PREST TIL KAUTOKEINO
PUB-GÅENDE PREST TIL KAUTOKEINO
Biskopens håndplukkede prest til Kautokeino, Jan Høifødt, kan neppe kalles et konservativt hengehode. Han argumenterer for homofiles rettigheter i kirka, og går gjerne på pub. 58-åringen skal foreløpig virke ett år, men er åpen for at det kan bli lenger. Biskop i Nord-Hålogaland, Per Oskar Kjølaas, ba selv Høifødt vikariere i «uriasposten». – Det er greit å ha noen års erfaring. Og jeg er opplært i gammel liturgi, forteller Høifødt om hvorfor han tror han ble forespurt. Han snakker også litt samisk.


10.06.2006


Fredag, Juni 09, 2006

Gudstjeneste i Kautokeino Bedehus søndag 11.juni
Kautokeino Bedehus

Søndag kl. 1100:

Diakon Sverre Gundersen


Å tro løgnen fremfor sannheten - Av Trygve Einar Gjerde
En ung mann, 19 år, leder for unge Høyre i Rogaland, har sagt sannheten om den nye ”kjønnsnøytrale ekteskapslov”. Dette skapte rabalder hos de eldre, som nå lenge hadde trodd løgnen fremfor sannheten. De unnskylder hans ærlighet og rett frem tale med at han er så ung og uerfaren i det politiske liv. De vil med andre ord si: ”Han har ikke lenge nok vært påvirket av løgnen og de løsaktig politiske ideer til at han er formet etter vårt system, men får han noen år på baken så blir han bra, da tror også han løgnen fremfor sannheten.” Slik tenker dagens politikere. Det er det ”normale”, det ser vi hvert valgår!

Da Gud innstiftet ekteskapet mellom Adam og Eva som den første pakt Han inngikk med mennesket, ja, så var det ikke mellom to personer av samme kjønn. Gud lot det falle en tung søvn over Adam, og Han tok ut et sidebein og skapte den første kvinne. Dette gjorde Han for at de skulle være Guds medarbeidere i det store skaperverk, det å befolke jorden, avle barn, oppdra barn og gjøre dem dyktige til all god gjerning. Denne nye ”kjønnsnøytrale ekteskapslov” som de rødgrønne drømmer om og Høyre omfavner, den har ikke dette formål for øye, nei, den har noe ganske annet som sitt mål, nemlig: Forførelse, løgn, kraftige villfarelser, forvende den naturlige bruk (av forplantningsorganene) til den unaturlige, skjendige lyster, skammelig utukt, gudsbespottelse, hor, usømmelighet, ondskap og gudsforakt, og til sist evig fortapelse i helvetes ild. Åp. 20, 15; 21, 8 og 27; 22, 15. Kjære Gud! Vekk dem opp før det er for sent!
Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn