INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Juni 2003

Mandag, Juni 30, 2003

Mot soloppgangen fra det høye - Av Jørgen Høgetveit
Du sier at jeg ”rir mot solnedgangen”.
Du kjenner ikke riket som jeg stunder til
Et rike bare fylt av nådesolen,
der sjelen vil — hva Herrens vilje vil

Det er det store håp — i tåredalen,
der verdens sol til stadighet går ned.
Å kunne vite - uten her få se det
at Herrens sol skal skinne — i all evighet


KLIPP FRA HEGNAR ONLINE: Boikotter BBC
Israel vil ikke lenger samarbeide med BBC, i protest mot et avslørende program om israelske anlegg for produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Artikkel av: NTB (30.6.03 05:38)Programmet ble første gang sendt i mars, til sterke protester fra israelske myndigheter. Lørdag sendte BBC reprisen, og nå svarer Ariel Sharons regjering med boikott, skriver den israelske avisen Ha'aretz.
Beslutningen om å straffe BBC ble tatt av representanter fra statsminister Sharons kontor, i samråd med regjeringens pressekontor og landets utenriksdepartement.

I vedtaket som ble fattet i helgen heter det at israelske myndigheter ikke lenger kommer til å samarbeide med BBCs reportere og produsenter, og at israelske tjenestemenn heller ikke kommer til å gi intervjuer.

Regjeringens pressekontor kommer også til å gjøre det vanskelig for BBC-ansatte å få pressekort og arbeidstillatelse i Israel, skriver Ha'aretz.


KLIPP FRA UTSYN: Ønsker ikke kvinnelige pastorer
Synoderådet i Frikirken ønsker ikke at kvinner skal kunne ordineres til pastor- og eldstetjeneste.

Dette ble nylig vedtatt på årets synoderådsmøte med sju mot fjorten stemmer. Synoderådet har imidlertid bare rådgivende funksjon i denne saken.

Synoderådet understreket også at de samtalene kirkesamfunnet nå skal gjennom om emnet, må foregå på basis av Frikirkens skriftsyn. Det er Frikirkens informasjonsblad, Budbæreren, som melder dette.


Dagens bibelord
Hos 2, 18 - 20:
18 På den dag vil jeg gjøre en pakt for dem med markens dyr og med himmelens fugler og med jordens kryp. Bue og sverd og krig vil jeg bryte i sønder og utrydde av landet. Jeg vil la dem bo i trygghet.
[Job 5: 23. Sal 46: 10. Jes 11: 6 ff. 65: 25. Esek 34: 25. Mika 4: 3, 4.] 19 Jeg vil trolove meg med deg for evig tid. Jeg vil trolove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet.
[Esek 16: 8. Ef 5: 25.]
20 Og jeg vil trolove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren.


Søndag, Juni 29, 2003

AFTENPOSTEN: Høyrefløyen slikker sine sår
Sist uke tok USAs høyesteretts tilårskomne dommere to beslutninger som sendte sjokkbølger inn i konservative kretser.

Kommentar
KRISTIN NILSEN
Aftenpostens korrespondent

Avgjørelsene dreide seg om to så konfliktfylte temaer i amerikansk samfunnsliv som rase og homofili.


I den ene saken bestemte Høyesterett at det ikke skal være mer kriminelt for voksne personer av samme kjønn å ha sex med hverandre enn det er for heteroseksuelle å ha sex med motsatt kjønn. Alle individer skal ha rett til privatliv.

Den andre kjennelsen fastslo at universiteter og høyskoler skal kunne la rase og etnisk bakgrunn telle med som en positiv faktor ved opptakene. Forutsetningen er at rase bare utgjør en av flere faktorer i en individuell vurdering av søkermassen.

Deretter tok de ni tilårskomne dommerne sommerferie frem til september mens debatten raste i kjølvannet av kjennelsene.

- Dette har vært en dårlig uke for sosialt konservative. Begge høyesteretts avgjørelser er uttrykk for en politisk tilnærming til loven, noe vi bare har forakt til overs for, sa Jay A. Sekulow på vegne av alle konservative i interesseorganisasjonen American Center for Law and Justice.

- Det ble total hjemmeseier for motparten, sa han og tok i bruk sportsspråket slik at flest mulig riktig kunne kjenne igjen følelsen av nederlag.

Ikonservative kretser hadde man håpet at domstolen ville benytte anledningen til å forby rasehensyn i alle statlige avgjørelser. Med en konservativ høyesterett og Bush-administrasjonen i ryggen følte de seg nokså trygge på utfallet.

Desto større var bestyrtelsen da de ble snytt for seieren.

Bestyrtelsen ble som en mild bris å regne mot det rendyrkede raseriet som avgjørelsen om retten til å elske homofilt førte med seg. Særlig i grupperinger der seksuell oppførsel er av grunnleggende moralsk og religiøs betydning.

- Det har ikke vært noen verre dag siden 1973 da høyesterett åpnet for å gi kvinner rett til abort, sa pastor Jerry Falwell, en av USAs mest kjente motstandere av homofil praksis.

Pastoren, og mange med ham, frykter at avgjørelsen bare er begynnelsen på det amerikanske samfunnets ferd utfor det moralske stup. Den er en direkte trussel mot den tradisjonelle amerikanske familie, mener de.

- Høyesterett har satt retten til privatliv høyere enn respekten for urgamle prinsipper om samfunnsmoral, sa Falwell.

- Dette åpner døren for bigami, incest, polygami og prostitusjon, utbrøt Ken Connor, leder i Rådet for familieforskning.

De konservatives problem er at domstolen i begge kjennelsene er på linje med oppfatningen blant amerikanere flest. I en meningsmåling i mai sa 60 prosent av de spurte at homofil sex mellom voksne ikke bør være kriminelt. Når det gjelder rasehensyn, viser en måling at et flertall av amerikanerne i teorien er for.

Etter denne sjokk-uken setter de konservative sin lit til at president Bush utnevner en hyperkonservativ høyesterettsdommer neste gang det blir en stol ledig. I denne sesjonen var det ingen av dommerne som fant å ville gå av med pensjon, selv om de eldste er godt over 80.


Leserinnlegg av Bjarne Kydland: ”Komiske Ali” og BT-leder 2003-06-28
”Informasjonen var riktig, men tolkningen var feil.” Avgått irakisk informasjonsminister Mohammad Saeed Al-Sahhaf til TV-kanalen ABU DHABI TV (VG) og Pitter i STAVANGER AFTENBLAD: ”`Komiske Ali` er arrestert i Bagdad. Nei, forresten han sier han har omringet amerikanerne.”

Det finnes åpenbart flere komikere enn Ali i dette Al-Sahhaf-”koret”. Og nå tenker jeg på BT`s siste leder for lørdag 28. juni -03. BT står som et ubestridt medlem her og er en ypperlig eksponent for retningen. Alle kan, med få unntak føres inn under det uskrevne mottoet til ”Fred Nå-bevegelsen.” Det vil si at USA burde selvsagt ha inntatt araber-verdenens og EU`s holdning til Israel, først da er det håp om fred i verden. Da skulle alle jøder slaktes ned, -som Hitler gjorde tidenes mest bestialske (?) og iherdige forsøk på. 2) Araberne skulle overta Israel, som igjen ville være et avgjørende springbrett for dem om verdensherredømme, -med ledere à là Hitler, Arafat eller Saddam Hussein. ”Det var ”ett fett”. Dette er i alle fall arabernes fred, der islam skal spille ”Gud.”
I disse påstander skal en slippe å bygge på fantasier. Dette er deres uttalte og nedskrevne paragraf 1, men som Vestens ledere, kan det se ut til, har valgt å overhøre til i dag? USA skal la dem i fred. Det er jødene som alltid er ufredsmomentet her i verden, synger dette ”koret.”

I følge BT kunne da Norge, i så fall ha vært et ubestridt og selvskrevet medlem av ”Fred Nå,” og intet medlem av verden som sådan, i det hele tatt. Men som det nå er blitt, sier BT:
”NORGE ER IGJEN (komisk! min mrkn.) blitt et land i en krigersk verden, men regjeringen har kvidd seg for å sette tydelige ord på tingene”.

Siste halvdel av denne setningen medfører, dessverre, full riktighet. Så forblindet var endog regjeringen blitt at den lot seg distrahere av denne blendverks-organisasjonen, med de aller edleste og komiske (?) hensikter. Med det største hell spiller organisasjonen Fred Nå på den alminnelige befolkningen, slik som en vil finner den i samtlige verdens nasjoner: Deres høyeste ønsket om å få leve i innbyrdes fred og fordragelighet.
Hvorfor går så ikke dette eksperimentet opp, og, hvorfor vil det aldri gå opp? Svar: Vi venter fortsatt på Fredsfyrsten .
De rådende ”fyrster” som nå herjer i mange land har ett enda mål for øye: Det er utelukkende deres egen kake som meles. Arafat er mest glad i mer land enda. Da først er han i stand til å tilby freden, som alle higer og lengter etter. Mange er de som tror på dette våset, enda historien skulle fortelle det motsatte. Har ikke menneskeheten hatt mer gyldne anledninger enn i dag til å overbevise både seg selv og åndeverdenen om fredsviljen, men mennesket har aldri dugd.
Disse, våre dagers opportunister har aldri egentlig lest vår forhåndskrevne verdenshistorie, men serverer oss dette komiske refrenget: ”Skriver vi ikke år 2003”? Dermed understrekes Peters forutsigelse/verdenshistorie slik en finner den i 2. Pet.3:4: ”Hvor er det blitt av løftet - - - -?.”

Ali står bare som en god 1.-eksponemnt for en komisk og forløyet verden.


Med hilsen
Bj. K.


Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Luk 14, 16 - 24:
16 Da sa han til ham: Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.
[Ord 9: 1 ff. Jes 25: 6. 55: 1. Matt 22: 2 ff.]
17 Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudte: Kom, for nå er det ferdig.
18 Men alle som én begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!
19 En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og går for å prøve dem. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt!
20 Og en tredje sa: Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.
[5M 24: 5. 1KOR 7: 33.]
21 Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.
[1KOR 1: 27. Jak 2: 5.]
22 Og tjeneren sa: Herre, det er gjort som du bød, og det er ennå rom.
23 Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.
[Apg 13: 46.]
24 For jeg sier dere: Ingen av de menn som var innbudt, skal smake mitt festmåltid.

LESETEKST, Jes 25, 6 - 7:
6 Herren, hærskarenes Gud, skal på dette fjell gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin - med fete, margfulle retter og med klaret, gammel vin.
[55: 2. Sal 22: 27 ff. Matt 22: 2. Luk 14: 16. Åp 19: 7, 9.]
7 På dette fjell skal han tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedningefolkene.
[29: 10. 60: 2. 2KOR 3: 14-16. Ef 4: 18.]

LESETEKST, Åp 19, 5 - 9:
5 Og fra tronen gikk det ut en røst som sa: Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!
[Sal 22: 24. 113: 1. 115: 13. 134: 1. 135: 1.]
6 Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa: Halleluja! For Gud Herren, Den Allmektige regjerer som konge!
[11: 15, 17. 12: 10. 14: 2.]
7 La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede.
[21: 9. Matt 22: 2. 25: 10. Joh 3: 29.]
8 Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger.
[3: 5. Jes 61: 10.]
9 Og han sier til meg: Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid! Han sier til meg: Dette er Guds sanne ord.
[17: 1. 21: 5. Luk 14: 15.]


Lørdag, Juni 28, 2003

A Who’s Who of evolutionists - by Don Batten
First published in:
Creation Ex Nihilo 20(1):32, Dec. 1997-Feb. 1998
Some protest that ‘you can believe in God and evolution’, and that evolution does not necessarily exclude God. However, many of these people also believe that evolution explains everything. If ‘god’ had a role at all it was in ‘creating’ the early universe, or causing a ‘big bang’ in such a way that evolution would operate. In other words, ‘god's’ part is invisible, not obvious. This clearly contradicts many Bible passages which teach that creation proclaims God’s handiwork and clearly reveals his attributes (for example, Psalm 19:1–4; Romans 1:20).

What you believe does matter
Evolution: The Anti-God Religion of Death (Video)
Ken Ham

This powerful video lecture by Ken Ham—featuring many colorful illustrations—exposes the evil fruits of evolution. The tragedy of abortion, for example, is revealed as an unfortunate (though expected) result of many people holding to an evolutionary world-view. There are answers in Genesis!

MORE INFO / PURCHASE ONLINE

In effect these protesters are atheistic in their way of thinking. They have evolution, plus ‘god’, but evolution does not need ‘god’, so ‘god’ is totally superfluous in their way of thinking about the world.

If we consider a Who’s Who of those who are most visible in their public promotion and defence of evolution — since World War II, for example — a clear pattern emerges: they are virtually all avowed atheists! Note the names:

Ernst Mayr, zoologist.
J.B.S. Haldane, geneticist, who was also a Stalinist.
Carl Sagan, a promoter of the Search for Extra-terrestrial Intelligence (SETI), and author of the anti-Christian book and movie Contact.
Isaac Asimov, science fiction writer, signatory to the Humanist Manifesto II, and past president of the American Humanist Association.
Sir Julian Huxley, first Director-General of UNESCO and signatory to the Humanist Manifesto II.
Jacques Monod, Nobel Prize-winning biologist, and signatory to the Humanist Manifesto II.1
The more recent crop of evolutionary proselytisers include:

Stephen Jay Gould, a Marxist, author of many popular works promoting the evolutionary view.
Richard Dawkins, author of The Blind Watchmaker and other anti-creationist books, now employed by Oxford University (U.K.) to promote the ‘public understanding of science’ (i.e. evolutionary naturalism).
Daniel Dennett, author of Darwin’s Dangerous Idea who argues gleefully that evolution eats away all foundations of religion and morality.
Eugenie Scott, head of the so-called National Center for Science Education which grew out of efforts by secular humanists to oppose creationists.
Ian Plimer, anti-creationist Australian professor of geology, and Australian Humanist of the Year in 1995.
Many in the above list of overt atheists are strident in their opposition to everything ‘creationist’ and have contributed to publications and court cases opposing creationist ideas. Many promote censorship of creationist views, even exploiting legal loopholes (such as the U.S. Supreme Court’s misapplication of the First Amendment) in attempts to silence creationists.

Even though 39% of scientists in the United States believe in a ‘personal god’,2 theistic scientists are conspicuous by their absence from the above lists of public promoters of evolution. Why are atheists at the forefront in promoting evolution?

Atheist Frank Zindler said,

‘The most devastating thing though that biology did to Christianity was the discovery of biological evolution. Now that we know that Adam and Eve never were real people the central myth of Christianity is destroyed. If there never was an Adam and Eve there never was an original sin. If there never was an original sin there is no need of salvation. If there is no need of salvation there is no need of a saviour. And I submit that puts Jesus, historical or otherwise, into the ranks of the unemployed. I think that evolution is absolutely the death knell of Christianity.’3


We see, therefore, that evolution is foundational/necessary for their faith that there is no Creator and that everything made itself (i.e. evolution). So, that is why atheists are at the forefront in promoting the public acceptance of evolution — it promotes their atheistic faith. They recognise that if they can persuade the general population to accept evolution as ‘fact’, it will be the death of (real) Christianity.

REFERENCES AND NOTES
The late Theodosius Dobzhansky was also a prominent public promoter of evolution and apparently claimed ‘Russian Orthodox’ affiliation. However, in his 1970 book Mankind Evolving he favourably quoted Teilhard de Chardin, ‘Evolution [not God — DB] is a light which illuminates all facts, a trajectory which all lines of thought must follow’. Earlier, he wrote: ‘Attempts to restrict the concept of evolution to biology are gratuitous. Life is a product of the evolution of inorganic nature, and man is a product of the evolution of life.’ (T. Dobzhansky, ‘Changing man’, Science 155:409, 1967). Dobzhansky’s ‘god‘ was irrelevant to his view of reality. Return to Text.

Edward Larson and Larry Witham, ‘Scientists still keeping the faith’, Nature 386(6624):435–436, 1997. Return to Text.

Frank Zindler, American atheist, in a debate with William Craig, Atheism vs Christianity video, Zondervan, 1996. Return to Text.


E-mail to a friend Printer-friendly version

About our site Free newsletter Contact us Donate to AiG

Home Q&A Bookstore Museum Events Media Other

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
Ordsp 9, 1 - 6:
1 Visdommen har bygd sitt hus, hun har hogd til sine sju søyler.
2 Hun har slaktet sitt slaktefe, blandet sin vin og dekket sitt bord.
[Sal 23: 5. Matt 22: 4. Luk 14: 16, 17.]
3 Hun har sendt ut sine piker, hun roper oppe fra byens høyder:
[1: 20. 8: 2.]
4 Vend deg hit, du som er enfoldig! Til den som er uten forstand, sier hun:
5 Kom, et av mitt brød og drikk av den vin jeg har blandet!
6 Hold dere borte fra uforstandige mennesker, så skal dere leve! Gå rett fram på forstandens vei!


Fredag, Juni 27, 2003

To Manage The Mind, Evolution & Journalism
First Published in: Creation Ex Nihilo 5(2):20-21, October 1982

It was in my newspaper in bold type.
"JUDGE OUTLAWS CREATION SCIENCE"!
For days in late 1981 to early 1982, the Australian daily press had followed the Little Rock (Arkansas, U.S.A.) court action on the teaching of Creation Science in schools. It was the type of material papers love, and with few exceptions the news communications industry sold its juicy conclusions to the public — "Creation takes another battering". The media in Australia is one of the biggest marketers of evolution as fact. Sometimes this is obvious, but more often it is achieved by the quiet editing out of Creation, or the non-reporting of anything in its favour


How do I know?
Simple.
My career is in journalism!

One of the first things I learnt when I began working for a daily newspaper was that Creation was not a palatable option to most readers. At least that was what most editors and sub-editors assured me. The only apparent exception to this rule occurred when you could compartmentalize Creation i.e. Creation could only be mentioned in religious articles. I gained the impression that a good journalist was one who would not mention Creation in an article on Science or Agriculture, or indeed any subject apart from religion.

This rule of the trade was quite inflexibly applied to Christianity as well. Keep it in the context of religion or be guillotined by the uncompromising scissors of a sub-editor. I suppose none of this should really have come as a surprise, since most of us have been educated by the same sort of editing process.

WHAT WAS DONE IN THE NEWSROOM IS COMMON IN THE CLASSROOM ALSO!

My education file includes a question given by a history teacher in a state high school. The students were asked about the age of the earth, but the question was followed by this statement 'and we don't want any religious answers.'

In compiling an agricultural feature article recently, I included at the request of the interviewee his claim that "because he was a Christian, his work was done to glorify God". However, the sub-editor wanted an agricultural article, not a religious one, so any reference to Christianity was deleted.

All journalists will apply bias, but the bias of most journalists is towards evolution, not Creation. They make no apology about it, and some take every opportunity to expound their views. This is the major reason why Educational articles in the daily media are riddled with evolution. This "formative journalism" lacks even suggestion that there may be an alternative, simply because most journalists have long ago "evolved" past the point where evolution was a hypothesis. In their minds it is an indisputable fact.

Evolutionists, that is those deeply convinced about the truth of the theory, do have a goal in life — propagating their belief. Just as a Christian desires to see the conversion to Christianity of his fellow man, so evolutionists love nothing better than to see someone won to "The Faith". Evolutionists do push their views and they push them widely through the media.

At the recent opening of a Christian high school, which I attended in the role of an interested parent, I met a young cadet journalist from a large metropolitan daily. He had been sent to cover the event. He knew I was a journalist, and on seeing me he asked what was to be taught at the school. I explained that all subjects were taught from a Christian perspective.
"Even science?" He asked incredulously.
"Especially science," I replied.

I could almost feel his pity for the children, as he mentally pigeon-holed the school into the "radical" category. One health hazard, journalists are 'obliged' to undertake, is to read what has been written in print media other than their own. So amongst the many publications I peruse regularly is an "alternative lifestyle" magazine. There I see many of the worst aspects of the manifestations of evolution. Many of these people who believe man ascended from the apes, are consciously or subconsciously descending to them. The basis of their alternative lifestyle is simply this reasoning, "If the animals are our cousins, perhaps we can learn from them".

Have you noticed how increasingly vocal the animal liberation movement has become in the media? While none but the most callous would deny there is some substance to the arguments of animal liberationists, their approach to the cause is irrational and imbalanced. Their view is not of seeking proper husbandry of the creatures over which God gave men "accountable dominion". They fight for the cause of their animal brothers. Protests from them are based on emotive statements reflecting their belief that animals and man are equal, after all, "How would you feel if you were stuck in a cage all day?".

Newspapers and other media are powerful weapons for presenting a cause or expressing a viewpoint. In Australia, as in most Western Nations they are currently being exploited to the full by evolutionists.

This situation can be stopped, but only if educators, the public in general, and journalists in particular, reject the artificial claim that events are either normal or religious. Such a false division results not in news coverage, but in news cover up. It is also a significant factor in allowing evolution to dominate the media and manage the human mind.

E-mail to a friend Printer-friendly version

About our site Free newsletter Contact us Donate to AiG

Home Q&A Bookstore Museum Events Media Other

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


AFTENPOSTEN: USAs homofile får rett til sex
Homoseksuell praksis er en privatsak og skal derfor ikke lenger ansees som kriminelt, bestemte USAs høyesterett torsdag.

Aftenpostens korrespondent
KRISTIN NILSEN
New York
Skjellsettende. I løpet av to dager har USAs konservative høyesterett avsagt to radikale dommer. Mandag besluttet den at rase skal telle positivt med når universiteter og høyskoler vurderer søkere til studentopptakene.

I går besluttet den å oppheve en delstatslov i Texas som forbyr personer av samme kjønn å ha sex med hverandre, den såkalte sodomiloven. Høyesteretts begrunnelse var at loven er i strid med prinsippet om rett til privatliv, og dermed bryter med den amerikanske grunnloven.

Tolv andre delstater i USA har et tilsvarende forbud mot homofil sex. Dommen som ble avsagt med av seks mot tre stemmer, vil etter alt å dømme gjelde også for disse statene.

I høyesteretts begrunnelse skriver dommer Anthony Kennedy at homofile har krav på respekt for sitt privatliv.

- Delstaten kan ikke forringe deres tilværelse ved å se på deres private seksuelle opptreden som en forbrytelse, skriver han på vegne av flertallet.

- Dette er en historisk dag for alle homofile amerikanere. Avgjørelsen er veldig sterk. Den sier at vi alle som individer, enten vi er homo- eller heterofile, har frihet til å velge hvem vi vil elske og hvordan vi vil gjøre det innenfor våre egne fire vegger, sa Ruth Harlow i forvarsguppen Lambda, en aktivistorganisasjon for homofile.

Konservative raste
Avgjørelsen ble hilst sterkt velkommen av forkjempere for de homofiles rettigheter, men ble møtt med fordømmelse i konservative religiøse kretser.

- Høyesterett har i dag erklært at umoral - i saker som handler om rett og galt - ikke lenger skal ha noen betydning for loven. Det er å undergrave våre begreper om hva som er lovens oppgave i dette landet, sa pastor Rob Schenck i Det nasjonale presteskapsråd.

Også blant mindretallet var reaksjonene sterke. En av dommerne, Antonio Scalia, skrev i sin dissens at høyesterett hadde latt seg forlede til å "skrive under på den såkalte homoseksuelle agenda".

- Med denne avgjørelsen er det klart at retten har tatt stilling i kulturkrigen som pågår, og at den har forlatt sin rolle som nøytral observatør av at demokratiets regelverk opprettholdes, skrev Scalia. Han gikk til det usedvanlige skritt å lese opp sin dissens fra sin plass i retten.

På nei-siden sammen med Scalia var dommerne William Rehnquist og Clarence Thomas.

Ingen innblanding
Bakgrunnen for høyesteretts behandling av sodomiloven i Texas er en sak mot to homofile menn, John Geddes Lawrence og Tryon Garner, som ble arrestert i 1998, anklaget for å ha brutt loven.

Mens Høyesterett først var i gang, sørget den også for å oppheve en avgjørelse den selv tok i 1986 da den godkjente en dom mot to menn i en
Annonse


sodomisak i Georgia. Om denne avgjørelsen skrev høyesterettsdommer Kennedy i går:

- Avgjørelsen var ikke riktig da den ble fattet, og den er ikke riktig i dag heller. Homofile har full rett til å leve slik de vil, uten innblanding fra myndighetenes side.

- Avgjørelsen viser at høyesterett er i takt med resten av samfunnet. Det har allerede akseptert homofiles rett til likhet og menneskeverd, kommenterte Harlow.


Endre Hjelseth, 2003-06-26: Materielluttak fra amerikanske forhåndslagre i Midt-Norge
Amerikanske marineinfanterister har sammen med kolleger i Oslo, Stavanger og ved Landsdelskommando Sør-Norge, startet flyttingen av forhåndslagret militært materiell fra lagrene til havna i Trondheim. Det er planlagt å laste utstyret på et sivilt fartøy, som drar fra Norge når det er lastet. Dette er en rutineoperasjon for å opprettholde den amerikanske maritime beredskapsstyrke - USAs mest hurtigreagerende lagringskonsept.

Pressemelding, 25 juni 2003, fra Landsdelskommando Sør-Norge (LDKS)


Materiellet er lagret i Norge som en del av NALMEB-programmet (Norway Air Landed Marine Expeditionary Brigade program). Programmet lagrer og vedlikeholder strategisk plassert materiell til bruk for det amerikanske marinekorpset ved behov. Programmet har eksistert i mer enn 20 år, og marinekorpset har tidligere brukt materiellet til NATO og bilaterale øvelser i og utenfor Norge. Men i det siste har NALMEB materiellet blitt brukt til å støtte kampen mot terrorisme. Antakeligvis vil plasseringen av materiellet sammen med opprettelsen av NATOs treningssenter i Stavanger, gi økte muligheter for øvelser i Norge.

Sjef LDKS leder operasjonen med uttak av materiell fra de amerikanske framskuttelagrene i Trøndelag og forestår vertslandsstøtte til amerikansk personell.

Priv. til red.:
Presse og media som har spørsmål angående uttaket av materiellet kan ringe presse- og informasjonsoffiser i U.S Marine Corps Forces Europe, tlf. 0049-703-115-487 eller major Rune Kristiansen, presse- og informasjonsoffiser ved Landsdelskommando Sør-Norge, tlf. 73 99 59 06.Dagens bibelord
Luk 19, 1 - 10:
1 Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen.
2 Og se, der var en mann som hette Sakkeus. Han var overtoller og en rik mann.
3 Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.
[Joh 12: 21.]
4 Han løp da i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se ham, for hans vei gikk der forbi.
5 Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham: Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg bli i ditt hus.
6 Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede.
7 Men da de så det, knurret de alle og sa: Han gikk inn som gjest hos en syndig mann!
[5: 30. 7: 34. 15: 2.]
8 Men Sakkeus stod fram og sa til Herren: Se, Herre! Halvdelen av det jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.
[2SAM 12: 6.]
9 Jesus sa til ham: I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn.
[3: 8. 13: 16. Rom 4: 16. Gal 3: 7.]
10 For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.
[5: 32. 15: 4. Matt 9: 13. 18: 11. 1TIM 1: 15.]


Torsdag, Juni 26, 2003

Linguistics, Genesis, and Evolution. Part 5: THE CREATOR - by Charles Taylor Ph.D
First published in:
Creation Ex Nihilo 7(4):21–22
June 1985
[SUBSCRIBE to the full-color CREATION family magazine TODAY! ]

I now want to look at the most important aspect of Creation; Who is the Creator? How does the Hebrew language of Genesis describe Him?
You have probably heard from some theologian or the other that the Hebrew word for God is Elohim, and that this word is a plural noun. Yet the verb that goes with it is in the singular. This is already a hint of the Trinity; plurality in singularity.

The first three words of the Bible; bereshith bara Elohim, refer to history (there was a beginning, bereshith), then to creation (bara, he created), and then to the Creator, Elohim.

God, therefore, is a Creator, and operates in real history, not in some abstract realm of man's imagination. Christianity is above all an historical faith.

But when we arrive at the second chapter of Genesis, we soon meet another name, for which the Hebrew letters are YHWH. This set of four letters has become known as the tetragrammaton. The Jews of the late BC period would not pronounce this word, so they substituted a word adonai meaning 'Master' (or 'Lord', as we say in a religious way). To help Jewish readers, they put the vowels of adonai against the four consonants YHWH, so that a reader would find something like YaHoWaiH, which in European languages became Jehovah, with 'j' pronounced at first like a 'y', and 'v' like a w.

This name is somehow connected in origin, so linguists believe, with the name by which God revealed Himself to Abraham in Genesis 15:7, and even more clearly to Moses in Exodus 3:14. This name is Ehyeh or I am, implying I exist, I am alive.

Furthermore, the prefix Yehu (often spelt 'Jeho-' in our English Bibles) attached to the name of famous people in Scripture derives from this name, and the Hebrew form of Jesus is Yehoshua, meaning, YHWH saves. So the Genesis form YHWH has special connection with Jesus.

Finally, we notice that in Genesis 1:2b the term Ruach Elohim occurs, indicating the Spirit of God. Thus there is evidence in more than one direction of the Trinity in Genesis. The work of Creation was so important that it involved God in His three persons: Elohim, YHWH and Ruach Elohim.

The name YHWH was a more intimate name than Elohim. Elohim can refer to other gods, and even to heroic figures and angels. It is the general term for God. But YHWH was the God of Abraham and his descendants, and is a personal name. For the Jews it became so sacred that they ceased to say it.

In the New Testament, Jesus allows himself to be called 'Lord', which is our translation of Adonai, the substitute word for YHWH. Jesus is, of course, a personal name, a human name, so God has a name which represents his life in human form.

All through the Bible we find references to the Spirit of God, who came 'upon' people in the Old Testament, and after Pentecost comes to dwell 'in' God's people. All three Persons of the Godhead appear to have been involved in Creation, especially the creation of man as recapitulated in Genesis 2.

Notice also the language of the work of Creation. In Genesis 1:26 we find the expression 'Let us make man in our image, according to our likeness... These plurals are particularly associated with the creation of man (1:27), 50 that it seems that the Bible stresses the persons of the Godhead at this point.


IS GOD TO BE THOUGHT OF AS MASCULINE?
My answer is yes. The Bible teaches definite roles for men and women and doesn't make the sexes equal in all respects, though it makes them of equal value in God's sight. The male is the responsible, or answerable partner in a marriage, and the female is the supporter, or helper. In Genesis 2:18 God decided to provide an ezer or helper for the male he'd created. This is the same word as we find in Ebenezer, 'thus far he has helped', in 1 Samuel 7:12, though Ebenezer itself only means 'Rock of Help'. But before you go off and say God is here called a female helper, I must inform you that ezer is masculine. What God said in Genesis 2:18 was really: 'I'll provide some help for him.' This is, strangely enough, an unusual example of an abstract noun being masculine in Hebrew - most of them are feminine.
As for God Himself, His name alone, Elohim is plural. Since words ending in -im are just occasionally feminine but almost always masculine, this isn't an absolute proof that Hebrew puts a masculine slant on God. For this we need the verb-form, and this is clearly and unambiguously masculine. Whenever this plural noun 'God' is the subject of a sentence, the verb is in the masculine singular, thus indicating not only masculinity but a one-many relationship in the Person of God. This is a rather startling grammatical feature of this word Elohim, and that's how we know whether to translate it God or 'gods'. The latter is only possible when the verb is plural, as in Isaiah 37:12, 'Have the gods of the nations delivered them. . .?' Here, Elohim is preceded by the plural verb-form Ha-Hittsilu, 'have they delivered', so Elohim must mean 'gods'.

The same grammatical feature, masculinity, applies to the sacred name YHWH, usually translated 'the Lord'. This always takes a masculine verb. However, there is no plurality this time. It's probably in God's intention that it should reflect something of the Lord Jesus Christ. After all, Jesus expounded to two, on the Emmaus road, things about Himself from 'all the Scriptures' and that included Genesis through to Malachi (Luke 24:27).

When God is referred to by a pronoun, it's always the masculine huu, 'he' and never by hii, 'she'. So there's just no way that anyone could read some feminine or even common gender principle into the Hebrew for 'God'. You can, of course, see a dim picture of a trinity, but here again, all are masculine. The verb is the determining factor. Though ruach, 'spirit', is normally a feminine noun, when it refers to God it is coupled with Elohim and partakes of its grammatical and semantic properties.

Thus in 1 Kings 22:24: Which way did the Spirit of the Lord go...? the word Ruach takes a masculine verb abar, 'went'.

As far as the grammatical implications of the Hebrew language go, there's no warrant for claiming that the Bible teaches a non-masculine element in the make-up of the Deity. This is merely the projection of present~day wishful thinking on the part of those who would like to see all distinctions made by God to give us variety in this world, ironed out into one big conglomeration of identical individuals. What is much worse, it is strongly motivated by pro-homosexuality ideas, so-called women's liberation, etc., which, like science, changes over the years. The main difference is that science is good when subservient to God, whereas these ideologies are themselves anti-God and irredeemable. Of course, the people who espouse them are redeemable, and when redeemed generally renounce them, recognising the satanic source from which they come.

Thus the family principle, with a responsible male head and a submissive female partner who is important in her special role, pervades the whole of Scripture, from God downwards. In addition, the language of early Genesis is not only clear on such things as the origin of the material world and the physical origin of man, but it already contains signs of God's eternal plan for man in the redemption of the world through His Son, the Lord Jesus Christ, whose identity is hidden in the names used for God Himself.


Web page created by D.Malcolm; Last updated 2000-02-25

E-mail to a friend Printer-friendly version

About our site Free newsletter Contact us Donate to AiG

Home Q&A Bookstore Museum Events Media Other

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
Apg 11, 27 - 30: I de dagene kom det noen profeter ned til Antiokia fra Jerusalem.
28 En av dem, som hette Agabus, stod opp og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Klaudius*.
[21: 10.] [* romersk keiser, 41-54 e. Kr.]
29 Disiplene vedtok da at hver av dem, ettersom de hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødre som bodde i Judea.
[Rom 15: 25-28. 1KOR 16: 1. 2KOR 8: 4-6. Gal 2: 10.]
30 Dette gjorde de, og sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.
[12: 25.]


Onsdag, Juni 25, 2003

Hva er det alvorlige her? - Av Bjarne Kydland
Carl I. Hagen karakteriserer statsminister Kjell Magne Bondevik som naiv, når sistnevnte vil motarbeide innvandringskriminaliteten med opplæring og integrering.
Bondevik skal ha sagt dagen før at han frykter økt rasisme etter all kriminaliteten blant innvandrerne den siste tiden. En ser at den verbale bekymringen for innvandrerne ikke mangler - i alle fall.

Ifølge samme tekst-TV 25. juni sier Hagen: ”Eg er redd Bondevik er blant dei som har eit hovudansvar for ein naiv og dumsnill innvandringspolitikk gjennom 15 – 20 år.”
Hagen sier også: ”Nå får vi konsekvensene av denne svikten gjennom så lang tid.”

Bondeviks reaksjon til denne fatale utviklingen og uttalen går i velkjent stil: Når det går som det har gått og innvandringspolitikken og integreringen uteblir/slår feil og kriminaliteten øker blant innvandrerne, da ser Bondevik ikke annet å bekymre seg over enn nettopp nordmennene selv - egne landsmenn! Da er hans hoved-bekymring at nordmennene selv vil komme til å begå/fyre opp under enda mer rasisme. Var det så rart og merkverdig da?

Det vi kjenner til er at kriminelle over en viss alder er og blir kriminelle. Det sier all erfaring. Bondeviks botemiddel mot innvandrerkriminelle er ”opplæring og integrering”. Til hva? - får en spørre. Hva slags erfaring har vi med opplæring og integrering av våre egne kriminelle? Det skulle Bondevik vite, med så mange ”effektive tiltak,” som han sier.

Jeg mener som Carl I. Hagen mener, absolutt! Det alvorlige er at Bondevik intet begriper.

I egen tekstmelding samme dag beskylder Kjell Magne Bondevik Carl I. Hagen for å utnytte denne ulykkelige situasjonen ”for å ramme politiske kolleger og for å stemple innvandrerne.”
Bondevik viser hele tiden veldig stor verbal bekymring for innvandrerne: ”Vi har ført en kriminalitetspolitikk med klare effektive tiltak både overfor etniske nordmenn og innvandrere”, sier han.
Men som anvist over: Uten synlige virkninger! Og derfor må Bondevik selv erklære seg bekymringsfull over: ”all kriminaliteten blant innvandrere den siste tiden” (- den siste tiden?)
Og Bondevik mener: Han mener Hagen med sine utspill prøver å få oppmerksomhet ved å spille på strømninger som gir uttelling.”
Og tekstmeldingen siterer Bondevik, som til fulle understreker den aktuelle mistanken mot ham: ”Bondevik sier han ikke tar kritikken alvorlig/høytidelig.” Og det er alvorlig det!

Og undertegnede spør: Er der noe håp, ”i hangande snøre.?”

Med hilsen
Bjarne KydlandThe sixteen Grandsons of Noah - by Harold Hunt with Russell Grigg
Secular history gives much evidence to show that the survivors of Noah’s Flood were real historical figures, whose names were indelibly carved on much of the ancient world …
When Noah and his family stepped out of the Ark, they were the only people on Earth. It fell to Noah’s three sons, Shem, Ham, and Japheth, and their wives, to repopulate the Earth through the children that were born to them after the Flood. Of Noah’s grandchildren, 16 grandsons are named in Genesis chapter 10.

God has left us ample evidence to confirm that these 16 grandsons of Noah really lived, that the names the Bible gives were their exact names, and that after the Babel dispersion (Genesis 11) their descendants fanned out over the earth and established the various nations of the ancient world.

The first generations after the Flood lived to be very old, with some men outliving their children, grandchildren, and great-grandchildren. This set them apart. The 16 grandsons of Noah were the heads of their family clans, which became large populations in their respective areas. Several things happened:

People in various areas called themselves by the name of the man who was their common ancestor.

They called their land, and often their major city and major river, by his name.

Sometimes the various nations fell off into ancestor worship. When this happened, it was natural for them to name their god after the man who was ancestor of all of them, or to claim their long-living ancestor as their god.

All of this means that the evidence has been preserved in a way that can never be lost, and all the ingenuity of man cannot erase. We will now examine it.

The seven sons of Japheth
Genesis 10:1–2 reads:

‘Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth: and unto them were sons born after the flood. The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.’

The first of Noah’s grandsons mentioned is Gomer. Ezekiel locates the early descendants of Gomer, along with Togarmah (a son of Gomer), in the north quarters (Ezekiel 38:6). In modern Turkey is an area which in New Testament times was called Galatia. The Jewish historian Flavius Josephus records that the people who were called Galatians or Gauls in his day (c. AD 93) were previously called Gomerites.1

They migrated westward to what are now called France and Spain. For many centuries France was called Gaul, after the descendants of Gomer. North-west Spain is called Galicia to this day.

Some of the Gomerites migrated further to what is now called Wales. The Welsh historian, Davis, records a traditional Welsh belief that the descendants of Gomer ‘landed on the Isle of Britain from France, about three hundred years after the flood’.2 He also records that the Welsh language is called Gomeraeg (after their ancestor Gomer).

Other members of their clan settled along the way, including in Armenia. The sons of Gomer were ‘Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah’ (Genesis 10:3). Encyclopaedia Britannica says that the Armenians traditionally claim to be descended from Togarmah and Ashkenaz.3 Ancient Armenia reached into Turkey. The name Turkey probably comes from Togarmah. Others of them migrated to Germany. Ashkenaz is the Hebrew word for Germany.

The next grandson mentioned is Magog. According to Ezekiel, Magog lived in the north parts (Ezekiel 38:15, 39:2). Josephus records that those whom he called Magogites, the Greeks called Scythians.1 According to Encyclopædia Britannica, the ancient name for the region which now includes part of Romania and the Ukraine was Scythia.4

The next grandson is Madai. Along with Shem’s son Elam, Madai is the ancestor of our modern-day Iranians. Josephus says that the descendants of Madai were called Medes by the Greeks.1 Every time the Medes are mentioned in the Old Testament, the word used is the Hebrew word Madai (maday). After the time of Cyrus, the Medes are always (with one exception) mentioned along with the Persians. They became one kingdom with one law — ‘the law of the Medes and Persians’ (Daniel 6:8, 12, 15). Later they were simply called Persians. Since 1935 they have called their country Iran. The Medes also ‘settled India’.5

The name of the next grandson, Javan, is the Hebrew word for Greece. Greece, Grecia, or Grecians appears five times in the Old Testament, and is always the Hebrew word Javan. Daniel refers to ‘the king of Grecia’ (Daniel 8:21), literally ‘the king of Javan’. Javan’s sons were Elishah, Tarshish, Kittim, and Dodanim (Genesis 10:4), all of whom have connections with the Greek people. The Elysians (an ancient Greek people) obviously received their name from Elishah. Tarshish or Tarsus was located in the region of Cilicia (modern Turkey).

Encyclopædia Britannica says that Kittim is the biblical name for Cyprus.6 The Greeks worshipped Jupiter under the name of Jupiter Dodanaeus, possibly a reference to the fourth son of Javan, with Jupiter a derivative of Japheth. His oracle was at Dodena.

Next is Tubal. Ezekiel mentions him along with Gog and Meshech (Ezekiel 39:1). Tiglath-pileser I, king of Assyria in about 1100 BC, refers to the descendants of Tubal as the Tabali. Josephus recorded their name as the Thobelites, who were later known as Iberes.1

‘Their land, in Josephus’ day, was called by the Romans Iberia, and covered what is now (the former Soviet State of) Georgia whose capital to this day bears the name Tubal as Tbilisi. From here, having crossed the Caucasus mountains, this people migrated due north-east, giving their tribal name to the river Tobol, and hence to the famous city of Tobolsk.’7

Meshech, the name of the next grandson, is the ancient name for Moscow. Moscow is both the capital of Russia, and the region that surrounds the city. To this day, one section, the Meschera Lowland, still carries the name of Meshech, virtually unchanged by the ages.

According to Josephus, the descendants of grandson Tiras were called Thirasians. The Greeks changed their name to Thracians.1 Thrace reached from Macedonia on the south to the Danube River on the north to the Black Sea on the east. It took in much of what became Yugoslavia. World Book Encyclopedia says: ‘The people of Thrace were savage Indo-Europeans, who liked warfare and looting.’8 Tiras was worshipped by his descendants as Thuras, or Thor, the god of thunder.

The four sons of Ham
Next we come to the sons of Ham: Cush, Mizraim, Phut, and Canaan (Genesis 10:6).

The descendants of Ham live mainly in south-west Asia and Africa. The Bible often refers to Africa as the land of Ham (Psalms 105:23,27; 106:22). The name of Noah’s grandson Cush is the Hebrew word for old Ethiopia (from Aswan south to Khartoum). Without exception, the word Ethiopia in the English Bible is always a translation of the Hebrew word Cush. Josephus rendered the name as Chus, and says that the Ethiopians ‘are even at this day, both by themselves and by all men in Asia, called Chusites’.9

Noah’s next grandson mentioned was Mizraim. Mizraim is the Hebrew word for Egypt. The name Egypt appears hundreds of times in the Old Testament and (with one exception) is always a translation of the word Mizraim. E.g. at the burial of Jacob, the Canaanites observed the mourning of the Egyptians and so called the place Abel Mizraim (Genesis 50:11).

Phut, the name of Noah’s next grandson is the Hebrew name for Libya. It is so translated three times in the Old Testament. The ancient river Phut was in Libya. By Daniel’s day, the name had been changed to Libya (Daniel 11:43). Josephus says, ‘Phut also was the founder of Libia [sic], and called the inhabitants Phutites, from himself’.9

Canaan, the name of Noah’s next grandson, is the Hebrew name for the general region later called by the Romans Palestine, i.e. modern Israel and Jordan. Here we should look briefly at a few of the descendants of Ham (Genesis 10:14–18). There is Philistim, obviously the ancestor of the Philistines (clearly giving rise to the name Palestine), and Sidon, the founder of the ancient city that bears his name, and Heth, the patriarch of the ancient Hittite empire. Also, this descendant is listed in Genesis 10:15–18 as being the ancestor of the Jebusites (Jebus was the ancient name for Jerusalem — Judges 19:10), the Amorites, the Girgasites, the Hivites, the Arkites, the Sinites, the Arvadites, the Zemarites, and the Hamathites, ancient peoples who lived in the land of Canaan.

The most prominent descendant of Ham was Nimrod, the founder of Babel (Babylon), as well as of Erech, Accad and Calneh in Shinar (Babylonia).

The five sons of Shem
Last we come to the sons of Shem: Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, and Aram (Genesis 10:22).

Elam is the ancient name for Persia, which is itself the ancient name for Iran. Until the time of Cyrus the people here were called Elamites, and they were still often called that even in New Testament times. In Acts 2:9, the Jews from Persia who were present at Pentecost were called Elamites. The Persians are thus descended from both Elam, the son of Shem, and from Madai, the son of Japheth (see above). Since the 1930s they have called their country Iran.

It is interesting to note that the word ‘Aryan’, which so fascinated Adolf Hitler, is a form of the word ‘Iran’. Hitler wanted to produce a pure Aryan ‘race’ of supermen. But the very term ‘Aryan’ signifies a mixed line of Semites and Japhethites!

Asshur is the Hebrew word for Assyria. Assyria was one of the great ancient empires. Every time the words Assyria or Assyrian appear in the Old Testament, they are translated from the word Asshur. He was worshipped by his descendants.

‘Indeed, as long as Assyria lasted, that is until 612 BC, accounts of battles, diplomatic affairs and foreign bulletins were daily read out to his image; and every Assyrian king held that he wore the crown only with the express permission of Asshur’s deified ghost.’10

Arphaxad was the progenitor of the Chaldeans. This ‘is confirmed by the Hurrian (Nuzi) tablets, which render the name as Arip-hurra — the founder of Chaldea.’11 His descendant, Eber, gave his name to the Hebrew people via the line of Eber-Peleg-Reu-Serug-Nahor-Terah-Abram (Genesis 11:16–26). Eber’s other son, Joktan, had 13 sons (Genesis 10:26–30), all of whom appear to have settled in Arabia.12

Lud was the ancestor of the Lydians. Lydia was in what is now Western Turkey. Their capital was Sardis — one of the seven churches of Asia was at Sardis (Revelation 3:1).

Aram is the Hebrew word for Syria. Whenever the word Syria appears in the Old Testament it is a translation of the word Aram. The Syrians call themselves Arameans, and their language is called Aramaic. Before the spread of the Greek Empire, Aramaic was the international language (2 Kings 18:26 ff). On the cross, when Jesus cried out, ‘Eloi, Eloi, lama sabachthani’ (Mark 15:34),13 He was speaking Aramaic, the language of the common people.

Conclusion
We have only taken the briefest glance at Noah’s sixteen grandsons,14 but enough has been said to show that they really did live, that they were who the Bible says they were, and that their descendants are identifiable on the pages of history. Not only is the Bible not a collection of myths and legends, but it stands alone as the key to the history of the earliest ages of the world.

References
Josephus: Complete Works, Kregal Publications, Grand Rapids, Michigan, ‘Antiquities of the Jews’, 1:6:1 (i.e. book 1, chapter 6, section 1). Return to text

J. Davis, History of the Welsh Baptists from the Year Sixty-three to the Year One Thousand Seven Hundred and Seventy, D.M. Hogan, Pittsburgh, 1835, republished by The Baptist, Aberdeen, Mississippi, p. 1, 1976. Return to text

Encyclopædia Britannica, 2:422, 1967. Return to text

Encyclopædia Britannica, 20:116, 1967. Return to text

A.C. Custance, Noah’s Three Sons, Vol.1, ‘The Doorway Papers’, Zondervan, Michigan, p. 92, 1975. Return to text

Encyclopædia Britannica 3:332, 1992. Return to text

Bill Cooper, After the Flood, New Wine Press, Chichester, England, p. 203, 1995. Return to text

World Book Encyclopedia, Vol. 18, p. 207, 1968. Return to text

Ref. 1, 1:6:2. Return to text

Ref. 7, p. 170. Return to text

Ref. 7, p. 172. Return to text

Ref. 5, p. 117. Return to text

Matthew 27:46 and Mark 15:34 quote the Aramaic form of Psalm 22:1, but Matthew reconverted Eloi to the Hebrew Eli. Return to text

For example, we made no attempt here to trace the origins of the Chinese. For evidence on this subject see ‘The original, “unknown” God of China’, Creation 20(3):50–54, 1998. See also how ancient Chinese Characters show that the ancient Chinese knew the Gospel message found in the book of Genesis. Return to text


--------------------------------------------------------------------------------

Harold Hunt has pastored churches in Tennessee, Georgia and Mississippi for 40 years. He is currently writing a verse by verse commentary on Paul’s epistles. Return to top.

E-mail to a friend Printer-friendly version

About our site Free newsletter Contact us Donate to AiG

Home Q&A Bookstore Museum Events Media Other

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
Dan 4, 24 - 27: Dette er tydningen, konge, Den Høyestes rådslutning, som kommer over min herre kongen:
25 Du skal bli utstøtt fra menneskene, og din bolig skal være blant markens dyr. Du skal ete gress likesom oksene, og med himmelens dugg skal du vætes. Sju tider skal gå fram over deg, inntil du sanner at Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den han vil.
[5: 21. Jes 37: 16. Jer 27: 5.]
26 Men så ble det sagt at treets rotstubb skulle stå igjen. Det betyr at riket igjen skal være ditt fra den tid du sanner at Himmelen har makten. 27 Konge! La derfor mitt råd være deg til behag: Løs deg fra dine synder ved rettferdighet, og fra dine misgjerninger ved barmhjertighet mot fattige. Så skal din lykke vare.
[Ord 16: 6. Jes 55: 7. Esek 18: 21, 31.]


Tirsdag, Juni 24, 2003

CHRISTIAN COALITION APPLAUDS TODAY’S SUPREME COURT 6-3 DECISION ALLOWING FILTERS ON PORN IN LIBRARIES
CHRISTIAN COALITION OF AMERICA
PRESS RELEASE
Date: 6/23/2003

--------------------------------------------------------------------------------

FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: Michelle Ammons
Office: (202) 479-6900
Cell: (202) 549-6257


Roberta Combs, president of the Christian Coalition of America said regarding today's Supreme Court's 6-3 decision upholding the Children's Internet Protection Act, "I commend the majority of the Supreme Court justices for their commonsense decision forcing public libraries to abide by the law passed by Congress in 2000. Solicitor General Ted Olson is correct when he says that libraries should not allow pornography on library computers which they would not allow on library bookshelves. The American taxpayer should not be forced to pay for smut seen by our children and grandchildren in our public libraries."

The Supreme Court decision written by Chief Justice William H. Rehnquist said that no one will lose their First Amendment rights since libraries can disable for adult library patrons any filter put on computers to protect children. Chief Justice Rehnquist wrote in the majority opinion that the "Children's Internet Protection Act" is a "valid exercise of Congress' spending power."

Christian Coalition of America is supporting the bipartisan "Stop Pornography and Abusive Marketing Act," the SPAM Act, S. 1231 sponsored by Senator Chuck Schumer, D-NY, and co-sponsored by Senator Lindsey Graham, R-SC, for the very same reason we supported the "Children's Internet Protection Act." And that is to uphold the right of American families to protect their children from seeing pornography and from the ravages of the dissemination of pornography. Mrs. Combs said, "We urge Congress to now pass the SPAM Act for the sake of our children. We urge Americans to call their Senators to cosponsor this critical legislation."


Jonsok - Døperen Johannes' dag. Dagens bibeltekster
Joh 10, 40 - 42: Så drog han igjen over til den andre siden av Jordan, til det sted der Johannes først var og døpte. Der ble han en tid.
[1: 28.]
41 Mange kom til ham, og de sa: Johannes gjorde nok ingen tegn, men alt det Johannes sa om denne mann, var sant.
42 Og mange trodde på ham der.
[2: 23. 4: 41. 7: 31.]

Mal 4, 5 - 6: Se, jeg sender dere Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.
[3: 1. Matt 11: 14. 17: 12 ff. Mark 9: 11 ff. Luk 1: 17.]
6 Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.
[Luk 1: 16, 17.]

Apg 19, 1 - 6: Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom de øvre distrikter. Der fant han noen disipler,
[18: 21, 24 ff.]
2 og han spurte dem: Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.
[Joh 7: 39.]
3 Han spurte: Hva ble dere da døpt med? De sa: Med Johannes' dåp.
[18: 25.]
4 Da sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.
[1: 5. 11: 16. Matt 3: 11. Mark 16: 16. Joh 1: 26.]
5 Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.
[2: 38. Luk 24: 47.]
6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord.
[8: 17. 10: 44. Mark 16: 17.]


Mandag, Juni 23, 2003

How can we see distant stars in a young Universe? - By Ken Ham, Jonathan Sarfati and Carl Wieland, Ed. Don Batten
First published in The Revised and Expanded Answers Book Chapter 5

If the universe is young and it takes millions of years for light to get to us from many stars, how can we see them? Did God create light in transit? Was the speed of light faster in the past? Does this have anything to do with the ‘big bang’?


--------------------------------------------------------------------------------

Some stars are millions of light-years away. Since a light-year is the distance traveled by light in one year, does this mean that the universe is very old?

Despite all the biblical and scientific evidence for a young earth/universe, this has long been a problem. However, any scientific understanding of origins will always have opportunities for research—problems that need to be solved. We can never have complete knowledge and so there will always be things to learn.

One explanation used in the past was rather complex, involving light traveling along Riemannian surfaces (an abstract mathematical form of space). Apart from being hard to understand, it appears that such an explanation is not valid, since it would mean that we should see duplicates of everything.

Created light?
Perhaps the most commonly used explanation is that God created light ‘on its way,’ so that Adam could see the stars immediately without having to wait years for the light from even the closest ones to reach the earth. While we should not limit the power of God, this has some rather immense difficulties.

It would mean that whenever we look at the behavior of a very distant object, what we see happening never happened at all. For instance, say we see an object a million light-years away which appears to be rotating; that is, the light we receive in our telescopes carries this information ‘recording’ this behavior. However, according to this explanation, the light we are now receiving did not come from the star, but was created ‘en route,’ so to speak.

This would mean that for a 10,000-year-old universe, that anything we see happening beyond about 10,000 light-years away is actually part of a gigantic picture show of things that have not actually happened, showing us objects which may not even exist.

To explain this problem further, consider an exploding star (supernova) at, say, an accurately measured 100,000 light-years away. Remember we are using this explanation in a 10,000-year-old universe. As the astronomer on earth watches this exploding star, he is not just receiving a beam of light. If that were all, then it would be no problem at all to say that God could have created a whole chain of photons (light particles/waves) already on their way.

However, what the astronomer receives is also a particular, very specific pattern of variation within the light, showing him/her the changes that one would expect to accompany such an explosion—a predictable sequence of events involving neutrinos, visible light, X-rays and gamma-rays. The light carries information recording an apparently real event. The astronomer is perfectly justified in interpreting this ‘message’ as representing an actual reality—that there really was such an object, which exploded according to the laws of physics, brightened, emitted X-rays, dimmed, and so on, all in accord with those same physical laws.

Everything he sees is consistent with this, including the spectral patterns in the light from the star giving us a ‘chemical signature’ of the elements contained in it. Yet the ‘light created en route’ explanation means that this recorded message of events, transmitted through space, had to be contained within the light beam from the moment of its creation, or planted into the light beam at a later date, without ever having originated from that distant point. (If it had started from the star—assuming that there really was such a star—it would still be 90,000 light years away from earth.)

To create such a detailed series of signals in light beams reaching earth, signals which seem to have come from a series of real events but in fact did not, has no conceivable purpose. Worse, it is like saying that God created fossils in rocks to fool us, or even test our faith, and that they don’t represent anything real (a real animal or plant that lived and died in the past). This would be a strange deception.

Did light always travel at the same speed?
An obvious solution would be a higher speed of light in the past, allowing the light to cover the same distance more quickly. This seemed at first glance a too-convenient ad hoc explanation. Then some years ago, Australian Barry Setterfield raised the possibility to a high profile by showing that there seemed to be a decreasing trend in the historical observations of the speed of light (c) over the past 300 years or so. Setterfield (and his later co-author Trevor Norman) produced much evidence in favor of this theory.1 They believed that it would have affected radiometric dating results, and even have caused the red-shifting of light from distant galaxies, although this idea was later overturned, and other modifications were also made.

Much debate has raged to and fro among equally capable people within creationist circles about whether the statistical evidence really supports c decay (‘cdk’) or not.

The biggest difficulty, however, is with certain physical consequences of the theory. If c has declined the way Setterfield proposed, these consequences should still be discernible in the light from distant galaxies but they are apparently not. In short, none of the theory’s defenders have been able to answer all the questions raised.

A new creationist cosmology
Nevertheless, the c-decay theory stimulated much thinking about the issues. Creationist physicist Dr Russell Humphreys says that he spent a year on and off trying to get the declining c theory to work, but without success. However, in the process, he was inspired to develop a new creationist cosmology which appears to solve the problem of the apparent conflict with the Bible’s clear, authoritative teaching of a recent creation.

This new cosmology is proposed as a creationist alternative to the ‘big bang’ theory. It passed peer review, by qualifying reviewers, for the 1994 Pittsburgh International Conference on Creationism.2 Young-earth creationists have been cautious about the model,3 which is not surprising with such an apparently radical departure from orthodoxy, but Humphreys has addressed the problems raised.4 Believers in an old universe and the ‘big bang’ have vigorously opposed the new cosmology and claim to have found flaws in it.5 However, Humphreys has been able to defend his model, as well as develop it further.6 The debate will no doubt continue.

This sort of development, in which one creationist theory, c-decay, is overtaken by another, is a healthy aspect of science. The basic biblical framework is non-negotiable, as opposed to the changing views and models of fallible people seeking to understand the data within that framework (evolutionists also often change their ideas on exactly how things have made themselves, but never whether they did).

A clue
Let us briefly give a hint as to how the new cosmology seems to solve the starlight problem before explaining some preliminary items in a little more detail. Consider that the time taken for something to travel a given distance is the distance divided by the speed it is traveling. That is:

Time = Distance / Speed
When this is applied to light from distant stars, the time calculates out to be millions of years. Some have sought to challenge the distances, but this is a very unlikely answer.7

Astronomers use many different methods to measure the distances, and no informed creationist astronomer would claim that any errors would be so vast that billions of light-years could be reduced to thousands, for example. There is good evidence that our own Milky Way galaxy is 100,000 light years across!

If the speed of light (c) has not changed, the only thing left untouched in the equation is time itself. In fact, Einstein’s relativity theories have been telling the world for decades that time is not a constant.

Two things are believed (with experimental support) to distort time in relativity theory—one is speed and the other is gravity. Einstein’s general theory of relativity, the best theory of gravity we have at present, indicates that gravity distorts time.

This effect has been measured experimentally, many times. Clocks at the top of tall buildings, where gravity is slightly less, run faster than those at the bottom, just as predicted by the equations of general relativity (GR).8

When the concentration of matter is very large or dense enough, the gravitational distortion can be so immense that even light cannot escape.9 The equations of GR show that at the invisible boundary surrounding such a concentration of matter (called the event horizon, the point at which light rays trying to escape the enormous pull of gravity and bend back on themselves), time literally stands still.

Using different assumptions …
Dr Humphreys’ new creationist cosmology literally ‘falls out’ of the equations of GR, so long as one assumes that the universe has a boundary. In other words, that it has a center and an edge—that if you were to travel off into space, you would eventually come to a place beyond which there was no more matter. In this cosmology, the earth is near the center, as it appears to be as we look out into space.

This might sound like common sense, as indeed it is, but all modern secular (‘big bang’) cosmologies deny this. That is, they make arbitrary assumption (without any scientific necessity) that the universe has no boundaries—no edge and no center. In this assumed universe, every galaxy would be surrounded by galaxies spread evenly in all directions (on a large enough scale), and so, therefore, all the net gravitational forces cancel out.

However, if the universe has boundaries, then there is a net gravitational effect toward the center. Clocks at the edge would be running at different rates to clocks on the earth. In other words, it is no longer enough to say God made the universe in six days. He certainly did, but six days by which clock? (If we say ‘God’s time’ we miss the point that He is outside of time, seeing the end from the beginning.)10

There appears to be observational evidence that the universe has expanded in the past, supported by the many phrases God uses in the Bible to tell us that at creation he ‘stretched out’11 (other verses say ‘spread out’) the heavens.

If the universe is not much bigger than we can observe, and if it was only 50 times smaller in the past than it is now, then scientific deduction based on GR means it has to have expanded out of a previous state in which it was surrounded by an event horizon (a condition known technically as a ‘white hole’—a black hole running in reverse, something permitted by the equations of GR).

As matter passed out of this event horizon, the horizon itself had to shrink—eventually to nothing. Therefore, at one point this earth (relative to a point far away from it) would have been virtually frozen. An observer on earth would not in any way ‘feel different.’ ‘Billions of years’ would be available (in the frame of reference within which it is traveling in deep space) for light to reach the earth, for stars to age, etc.—while less than one ordinary day is passing on earth. This massive gravitational time dilation would seem to be a scientific inevitability if a bounded universe expanded significantly.

In one sense, if observers on earth at that particular time could have looked out and ‘seen’ the speed with which light was moving toward them out in space, it would have appeared as if it were traveling many times faster than c. (Galaxies would also appear to be rotating faster.) However, if an observer in deep space was out there measuring the speed of light, to him it would still only be traveling at c.

There is more detail of this new cosmology, at layman’s level, in the book by Dr Humphreys, Starlight and Time, which also includes reprints of his technical papers showing the equations.12

It is fortunate that creationists did not invent such concepts such as gravitational time dilation, black and white holes, event horizons and so on, or we would likely be accused of manipulating the data to solve the problem. The interesting thing about this cosmology is that it is based upon mathematics and physics totally accepted by all cosmologists (general relativity), and it accepts (along with virtually all physicists) that there has been expansion in the past (though not from some imaginary tiny point). It requires no ‘massaging’—the results ‘fall out’ so long as one abandons the arbitrary starting point which the big bangers use (the unbounded cosmos idea, which could be called ‘what the experts don’t tell you about the “big bang”’).

Caution
While this is exciting news, all theories of fallible men, no matter how well they seem to fit the data, are subject to revision or abandonment in the light of future discoveries. What we can say is that at this point a plausible mechanism has been demonstrated, with considerable observational and theoretical support.

What if no one had ever thought of the possibility of gravitational time dilation? Many might have felt forced to agree with those scientists (including some Christians) that there was no possible solution —the vast ages are fact, and the Bible must be ‘reinterpreted’ (massaged) or increasingly rejected. Many have in fact been urging Christians to abandon the Bible’s clear teaching of a recent creation [see Q&A: Genesis] because of these ‘undeniable facts.’ This reinterpretation also means having to accept that there were billions of years of death, disease, and bloodshed before Adam, thus eroding the creation/Fall/restoration framework within which the gospel is presented in the Bible.

However, even without this new idea, such an approach would still have been wrong-headed. The authority of the Bible should never be compromised as mankind’s ‘scientific’ proposals. One little previously unknown fact, or one change in a starting assumption, can drastically alter the whole picture so that what was ‘fact’ is no longer so.

This is worth remembering when dealing with those other areas of difficulty which, despite the substantial evidence for Genesis creation, still remain. Only God possesses infinite knowledge. By basing our scientific research on the assumption that His Word is true (instead of the assumption that it is wrong or irrelevant) our scientific theories are much more likely, in the long run, to come to accurately represent reality.

References and notes
T.G. Norman and B. Setterfield, The Atomic Constants, Light and Time (privately published, 1990). Return to text.
D. Russell Humphreys, Progress Toward a Young-earth Relativistic Cosmology, Proceedings 3rd ICC, Pittsburgh, pp. 267–286, 1994. Return to text.
J. Byl, On Time Dilation in Cosmology, Creation Research Society Quarterly, 34(1):26–32, 1997. Return to text.
D.R. Humphreys, It’s Just a Matter of Time, Creation Research Society Quarterly, 34(1):32–34, 1997. Return to text.
S.R. Conner and D.N. Page, Starlight and Time is the Big Bang, CEN Technical Journal, 12(2):174–194, 1998. Return to text.
D.R. Humphreys, New Vistas of Space-time Rebut the Critics, CEN Technical Journal, 12(2):195–212, 1998. [Ed. note: Refs 5 and 6, as well as other criticisms of Dr Humphreys’ model, with his responses, were published in the CEN Technical Journal, and are available here. Return to text.
Many billions of stars exist, many just like our own sun, according to the analysis of the light coming from them. Such numbers of stars have to be distributed through a huge volume of space, otherwise we would all be fried. Return to text.
The demonstrable usefulness of GR in physics can be separated from certain ‘philosophical baggage’ that some have illegitimately attached to it, and to which some Christians have objected. Return to text.
Such an object is called a ‘black hole.’ Return to text.
Genesis 1:1; Ecclesiastes 3:11; Isaiah 26:4; Romans 1:20; 1 Timothy 1:17; and Hebrews 11:3. Interestingly, according to GR, time does not exist without matter. Return to text.
For example, Isaiah 42:5; Jeremiah 10:12; Zechariah 12:1. Return to text.
D. Russell Humphreys, Starlight and Time, Master Books, Green Forest, AR, 1994. Return to text.

E-mail to a friend Printer-friendly version

About our site Free newsletter Contact us Donate to AiG

Home Q&A Bookstore Museum Events Media Other

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
Ordsp 15, 16 - 17: Bedre er lite med Herrens frykt enn en stor skatt med uro.
[16: 8. Pred 4: 6. 1TIM 6: 6.]
17 Bedre er en rett grønt med kjærlighet enn en fet okse med hat.
[17: 1.]


Søndag, Juni 22, 2003

LESERINNLEGG AV BJARNE KYDLAND: Hyperaktiv og storstilet begrepsmanipulering/forvirring
Tiden/tidsånden kjennetegnes i høyeste grad av dette engasjementet. Kort fortalt: Løgner i stor skala! Ikke minst i debatten om EU- og Midt-Østen. Gamle, ærverdige begreper får på den måten alvorlig slagside. Ofte begynner en å stusse: Hva står det egentlig på trykk her?

Likevel.
Det viste seg likevel her om dagen, at NRK ikke per dags dato var parat til å gå fullt så langt, i beretningen om vårt innenrikske fenomen: Nasjonal ungdom. (?) NRK ville visst ikke per i dag drive direkte beskyttelse og dekning av norske kriminelle, slik som de for eksempel har for vane å gjøre det overfor palestina-arabernes selvmords-bombere blant Israels sivilbefolkning.

Denne meldingen, til det norske folket, stod å lese på tekst-TV, side 6, for søndag 22. juni -03:

”Tidligere medlemmer av den ny-nazistiske gruppa Bootboys samarbeider med svenske ny-nazister under navnet Nasjonal ungdom. (? -du leste rett).

”Den nazistiske alliansen er hovudoppslag i siste nummer av det svenske nazi-bladet Nasjonal Motstand. Myndighetene er bekymret over samarbeidet.

”Redaktøren i det anti-fascistiske magasinet Monitor, Tor Bach, frykter voldelige aksjoner, skriver Dagsavisen.

”Politiet anslår at 80 – 85 prosent av Bootboys (les Nasjonal ungdom) er kriminell ungdom” !

Det var bare storartet at NRK klarte å få med seg dette siste poenget. Slike poeng har en lei tendens til å ramle ut, totalt når det går på scenariet i Midt-Østen og EU.

Hadde for eksempel Nasjonal ungdom flyttet sitt engasjement til palestina-arabernes fordel, i Midt-Østen, da kunne det lett blitt hetende slik i NRK-reportasjen, noe à là: Idealistisk norsk ungdom har søkt seg inn i rekkene av palestina-arabiske aktivister for å avhjelpe den store nøden som er oppstått blant dem, grunnet Israels herjinger i Gaza og på Vestbredden.
Slik forlanger nå også NRK og norsk presse, etter Irak-krigen, at USA skal vende sitt fulle arsenale mot jødene, og ikke mot Iraks våpenbrødre i Gaza og på Vestbredden. ”Sic transit gloria mundi.” (”Slik forgår jordens herlighet.” I Dagen ble det spurt slik, i en leder: ”Vil USA skusle bort Irak-seieren.”?

Jesaja 40, 1 – 2: ”Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. 2) Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.”

Med hilsen

Bjarne Kydland


Dagens bibeltekster
LEKTIE, 5 Mos 15, 7 – 10:
7 Når det er en fattig hos deg, blant dine brødre i noen av byene i det landet som Herren din Gud gir deg, da skal du ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige bror, [v. 11. 3M 25: 35 ff. 1JOH 3: 17.]
8 men du skal lukke opp din hånd for ham og låne ham det han mangler og trenger til. [Matt 5: 42. Luk 6: 34 ff.]
9 Vokt deg at det ikke kommer en ond tanke opp i ditt hjerte, så du sier: Nå er det snart det sjuende året, ettergivelsesåret! Og du ser med onde øyne på din fattige bror og gir ham ikke noe - for da kommer han til å klage over deg til Herren, og du fører synd over deg.
10 Du skal gjerne gi ham, og la ikke ditt hjerte være ondt når du gir ham. For Herren din Gud vil velsigne deg i alt ditt arbeid og i alt det du tar deg fore, fordi du gir. [2KOR 9: 7 ff.]

EPISTEL, 1 Joh 3, 13 – 18:
13Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere! [Matt 5: 11. Joh 15: 18, 19. 17: 14.]
14 Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. [2: 11. 3M 19: 17. Joh 5: 24. 13: 35.]
15 Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. [Matt 5: 21, 22. Gal 5: 21. Åp 21: 8.]
16 På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. [4: 9. Joh 3: 16. 15: 12. Rom 5: 8. Ef 5: 2, 25. 1TESS 2: 8.]
17 Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? [4: 20. 5: 1. 5M 15: 7. Luk 3: 11. Jak 2: 15.]
18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

PREKENTEKST, Luk 16, 19 – 31:
19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. [Ord 31: 22.]
20 Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår.
21 Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans.
22 Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. [Matt 8: 11.]
23 Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. [2PET 2: 9.]
24 Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden. [3: 8. Jes 66: 24. Mark 9: 44.]
25 Men Abraham sa: Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. [6: 24, 25. Sal 17: 14.]
26 Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.
27 Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus –
28 for jeg har fem brødre - for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. [v. 23.]
29 Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem! [4: 17. Joh 5: 45. Apg 15: 21.]
30 Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. 31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. [Joh 5: 46, 47. 12: 9-11.]


Lørdag, Juni 21, 2003

EU - Leserinnlegg av Bjarne Kydland
Ut fra et kristent ståsted kan initialene med fordel godt utlegges slik: Endetidens undergang. (”Aftenlandenes undergang”, var det visst en bok som het, og Willy Brandt: ”Det organiserte vanvidd.) Hvorfor? Til forskjell fra for eksempel Amerika er Europa, med alt denne verdensdelen i dag står for, på historisk lik linje med jødene og araberne, for den del. Nasareeren er bare en blant mange. Kort sagt: Han er irrelevant. Jødene går den dag i dag og venter sin Massiach. Hos muslimene er han en stor profet, men er underlagt Muhammed. Hos europeerne er han mer og mer blitt helt irrelevant. ”Vi skriver jo, i dag 2003”, sier de.. Kort fortalt så er nå dette langt på vei den aktuelle forfatningen, i dag.

For å illustrere dette aktuelle og almenne europeiske fenomenet , kan vi godt, om redaktøren tillater bruke den beskrivelsen av Aftenposten-redaktøren som er gitt i ”dagens apropos” for 19. juni: Sitat: ”Stanghelle, Harald, krever at NATO skal ha en generalsekretær som forkaster mobilisering mot ”ondskapens akse”.
Da hadde Stanghelle skrevet i sin avis at Krohn Devold var uskikket som NATO-general fordi hun ikke ville greie å være kritisk nok mot USA. Stanghelle mener da, mest sannsynlig å dosere for almuen at forsvarsalliansen NATO bør ha en generalssekretær som mer eller mindre tar parti med de USA-kritiske og fientlige grupperinger både her tillands og innen EU og araberverdenen for øvrig, og ikke minst langt på vei applaudere de nasjonene som president George W. Bush kaller ”ondskapens akse”, inklusive deres terror. Det er jo bare uskyldige mennesker som i sum vil alle vel. Nettopp her står Harald Stanghelle som et ypperlig eksempel/eksponent for en alminnelig og forskrudd tankegang i EU. (trollspint, sier vi)

Mens Amerika tydeligere enn noen sinne påberoper seg Den Allmektige Gud.- og faktisk for tiden er et uovervinnelig redskap i Den Allmektiges hand, til tukt over ”dem som ødelegger jorden” (Åp. 11:18), så slår EU inn på Antikristens linje og forbereder hans maktovertagelse.

Vi har også tidligere sett nevnte tendens for Amerikas vedkommende. Hør bare et par korte setninger utalt om Bibelen, av presidentene Roosevelt og Eisenhower: ”Jeg mener at et omfattende studium av Bibelen hører med til høyere almenutdannelse.” (Roosevelt)

”Den (Bibelen) er i den mest håndgipelige mening den første og uunnværlige ispirasjonskilde for Amerikas liv og frihet.” (Eisenhower)
Hva sier for eksempel EUs første grunnlov om den tingen? Svar: Intet.

Det en merker seg her er det lett begripelige, at Gud kan og vil bruke Amerika for å sikre at folkene overlever i frihet.

Hadde Amerika inntatt samme holdningen til jødene som EU, da hadde det ikke, i dag, funnes en eneste jøde noen steds. Ei heller passasjerfly.

Det en også skal legge merke med er at EU vil ha Norge fullstendig inn under sine vingar. Personlig ser jeg ikke dette annerledes enn som forholdet er mellom Allah`s folk og jødene, Guds folk: ”Land for fred!” (-- som i sin tur er en gedigen bløff.)

EU vil innta Norge ”med hud og hår.” Når vi så har overlatt vårt Guds-lån 100 % til EU da skal vi få ”fred”. Det vil si: Da skal vi få være med å bestemme 2 % over det som vi før forføydde 100 % over. Det blir jo masser av ”jordbær” det.

Her merker en tydelig Antikristens fottrinn, i tiden/tidsånden og derfor er det en nødvendighet at vi søker oss mot Vesten og Amerika, som vi alltid har gjort. Amerika er nesten det enste landet som i noen grad har forstått den overhengende fare som lurer på oss alle, ikke minst via EU, og som har styrken til å sette kraft bak ordene. Derfor har landets ledere forstått at her må det opprusting/styrke til. Mens våre egne politikere gjør det motsatte.. ”Ingen fare!” sier de. Er ikke vi allierte med EU-toppene Tyskland og Frankrike?, sier de. Sic!

Med hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Hebr 13, 1 - 5: La broderkjærligheten bli ved!
[Rom 12: 10. 1TESS 4: 9. 1PET 1: 22. 2PET 1: 7.]
2 Glem ikke gjestfrihet! For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det.
[1M 18: 3. 19: 2, 3. Rom 12: 13. 1PET 4: 9.]
3 Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, likeså dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme!
[Matt 25: 36. Rom 12: 15. 1KOR 12: 26. Kol 4: 18.]
4 La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.
[1KOR 6: 9, 10. Ef 5: 5.]
5 La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.
[1M 28: 15. 5M 31: 6. Jos 1: 5. Matt 6: 25, 34. 1TIM 6: 6.]


Fredag, Juni 20, 2003

Ivar Kristianslund preker i Skien førstkommende søndag
Strandebarm prosti, Den norske kirke i eksil har gudstjeneste på hotell Rica Ibsen, Kongens gate 33 i Skien søndag 22. juni klokken. 11. Ivar Kristianslund taler og forretter. Sokneprest Arne Thorsen forretter nattverd. Inngangsbønn og tekstlesning ved Jakob Trydal. Organist: Inger Thorsen. Kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen! Hotellet ligger sentralt i Skien, rett opp for jernbanen.
IK

LEKTIE, 5 Mos 15, 7 – 10:
7 Når det er en fattig hos deg, blant dine brødre i noen av byene i det landet som Herren din Gud gir deg, da skal du ikke være hårdhjertet og lukke din hånd for din fattige bror, [v. 11. 3M 25: 35 ff. 1JOH 3: 17.]
8 men du skal lukke opp din hånd for ham og låne ham det han mangler og trenger til. [Matt 5: 42. Luk 6: 34 ff.]
9 Vokt deg at det ikke kommer en ond tanke opp i ditt hjerte, så du sier: Nå er det snart det sjuende året, ettergivelsesåret! Og du ser med onde øyne på din fattige bror og gir ham ikke noe - for da kommer han til å klage over deg til Herren, og du fører synd over deg.
10 Du skal gjerne gi ham, og la ikke ditt hjerte være ondt når du gir ham. For Herren din Gud vil velsigne deg i alt ditt arbeid og i alt det du tar deg fore, fordi du gir. [2KOR 9: 7 ff.]

EPISTEL, 1 Joh 3, 13 – 18:
13Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere! [Matt 5: 11. Joh 15: 18, 19. 17: 14.]
14 Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. [2: 11. 3M 19: 17. Joh 5: 24. 13: 35.]
15 Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. [Matt 5: 21, 22. Gal 5: 21. Åp 21: 8.]
16 På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene. [4: 9. Joh 3: 16. 15: 12. Rom 5: 8. Ef 5: 2, 25. 1TESS 2: 8.]
17 Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? [4: 20. 5: 1. 5M 15: 7. Luk 3: 11. Jak 2: 15.]
18 Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

PREKENTEKST, Luk 16, 19 – 31:
19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. [Ord 31: 22.]
20 Men det var en fattig mann ved navn Lasarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår.
21 Hans ønske var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men endog hundene kom og slikket sårene hans.
22 Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. [Matt 8: 11.]
23 Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, - da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. [2PET 2: 9.]
24 Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden. [3: 8. Jes 66: 24. Mark 9: 44.]
25 Men Abraham sa: Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. [6: 24, 25. Sal 17: 14.]
26 Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.
27 Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus –
28 for jeg har fem brødre - for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted. [v. 23.]
29 Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem! [4: 17. Joh 5: 45. Apg 15: 21.]
30 Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. 31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. [Joh 5: 46, 47. 12: 9-11.]


Dagens bibelord
1 Tim 6, 6 - 11: Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning!
[4: 8. Ord 15: 15, 16. Fil 4: 11. Heb 13: 5.]
7 For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra.
[Job 1: 21. Sal 49: 18. Pred 5: 14. Luk 12: 15.]
8 Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det.
[1M 28: 20. Ord 30: 8. Matt 6: 25.]
9 Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse.
[Ord 23: 4. 28: 20. Matt 6: 19. 13: 22. Jak 5: 1.]
10 For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner.
[2M 23: 8. 1SAM 8: 3. Ord 1: 19. Matt 26: 14, 15.]
11 Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet.
[2TIM 2: 22. Heb 12: 14.]


Torsdag, Juni 19, 2003

Historieløst om nynorsken - Av Jørgen Høgetveit
I den senere tid er det kommet diverse innlegg mot det som urettmessig kalles nynorsken. Det rette navnet burde selvsagt være norsk - for bokmålet er sidemålet fra dansketiden for den som kjenner litt til språk og den norske historie. Og det gjorde han som innførte ”sidemålsstilen”: kulturminister Jørgen Løvland. I sin siste periode som politiker - før han døde i 1922 - var han kulturminister i regjeringen til Gunnar Knudsen - sin tremenning - begge med familierøtter fra Vikstøl på Evje. Han var en naturbegavelse som Norge knapt senere har fostret - i følge en rekke av de mest fremtredende menn i hans samtid. Vi nevner Bjørnson, Michelsen og mange flere. Han var den politiske spyspiss mot kong Oskar II i Stockholm i 1905 da Norge skulle fri seg fra Kongeunionen med Sverige. Da benyttet denne språkbegavelsen - nesten uten formell utdannelse - tiden til å lære seg fransk ved å gå og høre franske gudstjenester i Stockholm mens han altså var statsminister der i 1905. Senere var han Norges første utenriksminister og fikk god bruk for fransken i sine taler i utlandet. Flere av hans forfedre var stortingsmenn og selv hadde han dype røtter ned i den norske historie og Kristen-Norge gjennom sitt slektskap med og kontakt med haugianerne på Fennefossen og Indre Agder. Hans morbror var Notto Jørgensen Tvedt (også stortingsmann) - den mest fremtredende mann sammen med O.G. Ueland - i kampen mot Konventikkelplakaten fra 1836-1842. Så Jørgen Løvland - var en mann med vidsyn og dybdesyn både inn i Norges verdslige og åndelige samtid og historie, språk- og tankeverden. Det var bl.a. han som fant fram navnene på våre nye konger - Håkon og Olav. Han elsket Snorre og historie - og sine innlegg i den politiske debatt om Norges datid og fremtid - smykket han ut med solid forankring i Norges fortid. Han ønsket ikke at Norge skulle miste kursen, komme på avveier og gjøre historiens dumheter om igjen fordi man ikke kjente sin historie. Han var dypt forankret i det nasjonale - samtidig - ja nettopp derfor - med et vidt utsyn til det internasjonale. Denne mannen innførte ny-norsken som sidemål i den norske skole. Han gjorde det ikke uten en solid forståelse av hva språket betyr for et folks røtter og fremtid.

Nå ønsker altså de urbane strøk å kutte røttene til den klangfulle fortid som fremdeles er et høyst oppegående språk ikke minst for lyrikk, sang og filosofi, men også dagligtale. Det viser ikke minst Sørbøs siste bok om filosofen Skjervheim som brukte nynorsken som sitt skrifts- og debattspråk på en særdeles elegant og tankedekkende måte. Ny-norsken - undskyld - norsken - bør bli stående i norsk skoleverk, noe annet ville være både tanke-, kunnskaps- og historieløst. Med dette utspillet har man selvsagt lagt opp til det den tidligere formannen i Riksmålsforbundet A. Øverland omtalte som Norges tre mål: bokmål, landsmål og slagsmål. Lykke til!

Evje 18.06.2003-06-19 Jørgen Høgetveit


Dagens bibelord
Sal 51, 8 - 13: Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet! Så lær meg da visdom i hjertets dyp.
9 Rens meg fra synd med isop så jeg blir ren! Tvett meg så jeg blir hvitere enn snø!
[2M 12: 22. 3M 14: 6. 4M 19: 18. Jes 1: 18. Heb 9: 19.]
10 La meg høre fryd og glede, la de ben som du har sønderknust, fryde seg.
11 Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger! 12 Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg!
[24: 4. Esek 11: 19. 36: 26. Matt 5: 8. Apg 15: 9.]
13 Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!


Onsdag, Juni 18, 2003

Dagens bibelord
Tit 3, 4 - 7: Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbaret,
[2: 11. Joh 3: 16.]
5 frelste han oss, ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd,
[Joh 3: 5. Apg 15: 11. Rom 3: 20, 28. Ef 2: 4. 5: 26. 2TIM 1: 9.]
6 som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser,
[Joel 3: 1. Apg 2: 4, 17. Rom 5: 5.]
7 for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger til det evige liv, som vi håper på.
[1: 2. Rom 3: 24.]


Tirsdag, Juni 17, 2003

Dagens bibelord
Jes 41, 17 - 20: De elendige og fattige leter etter vann, men det er ikke noe. Deres tunge brenner av tørst. Jeg, Herren, jeg vil svare dem. Jeg, Israels Gud, jeg vil ikke forlate dem.
[5M 31: 6, 8. Jos 1: 5. Sal 34: 7. Heb 13: 5.]
18 Jeg vil la elver velle fram på bare hauger og kilder midt i daler. Jeg vil gjøre en ørken til en sjø og et tørt land til vannrike kilder.
[30: 25. 43: 20. Sal 36: 10. 107: 35.]
19 Jeg vil la sedrer, akasier, myrter og oljetrær vokse fram i ørkenen. Jeg vil la sypress, lønn og buksbom gro sammen i ødemarken -
[35: 1. 55: 13. 60: 13.]
20 så alle skal se og kjenne og legge seg på hjerte og forstå at Herrens hånd har gjort dette, og Israels Hellige har skapt det.


Mandag, Juni 16, 2003

Creation: ‘Where’s the proof?’ by Ken Ham
First published in:
Creation Ex Nihilo 22(1):39–42,
December 1999 – February 2000

Over the years, many people have challenged me with a question like:

‘I’ve been trying to witness to my friends. They say they don’t believe the Bible and aren’t interested in the stuff in it. They want real proof that there’s a God who created, and then they’ll listen to my claims about Christianity. What proof can I give them without mentioning the Bible so they’ll start to listen to me?’

Briefly, my response is as follows.

Evidence
Creationists and evolutionists, Christians and non-Christians all have the same evidence—the same facts. Think about it: we all have the same earth, the same fossil layers, the same animals and plants, the same stars—the facts are all the same.

The difference is in the way we all interpret the facts. And why do we interpret facts differently? Because we start with different presuppositions. These are things that are assumed to be true, without being able to prove them. These then become the basis for other conclusions. All reasoning is based on presuppositions (also called axioms). This becomes especially relevant when dealing with past events.

Past and present
We all exist in the present—and the facts all exist in the present. When one is trying to understand how the evidence came about (Where did the animals come from? How did the fossil layers form? etc.), what we are actually trying to do is to connect the past to the present.

However, if we weren’t there in the past to observe events, how can we know what happened so we can explain the present? It would be great to have a time machine so we could know for sure about past events.

Christians of course claim they do, in a sense, have a ‘time machine’. They have a book called the Bible which claims to be the Word of God who has always been there, and has revealed to us the major events of the past about which we need to know.

On the basis of these events (Creation, Fall, Flood, Babel, etc.), we have a set of presuppositions to build a way of thinking which enables us to interpret the evidence of the present.

Evolutionists have certain beliefs about the past/present that they presuppose, e.g. no God (or at least none who performed acts of special creation), so they build a different way of thinking to interpret the evidence of the present.

Thus, when Christians and non-Christians argue about the evidence, in reality they are arguing about their interpretations based on their presuppositions.

That’s why the argument often turns into something like:

‘Can’t you see what I’m talking about?’

‘No, I can’t. Don’t you see how wrong you are?’

‘No, I’m not wrong. It’s obvious that I’m right.’

‘No, it’s not obvious.’ And so on.

These two people are arguing about the same evidence, but they are looking at the evidence through different glasses.

It’s not until these two people recognize the argument is really about the presuppositions they have to start with, that they will begin to deal with the foundational reasons for their different beliefs. A person will not interpret the evidence differently until they put on a different set of glasses—which means to change one’s presuppositions.

I’ve found that a Christian who understands these things can actually put on the evolutionist’s glasses (without accepting the presuppositions as true) and understand how they look at evidence. However, for a number of reasons, including spiritual ones, a non-Christian usually can’t put on the Christian’s glasses—unless they recognize the presuppositional nature of the battle and are thus beginning to question their own presuppositions.

It is of course sometimes possible that just by presenting ‘evidence’, you can convince a person that a particular scientific argument for creation makes sense ‘on the facts’. But usually, if that person then hears a different interpretation of the same evidence that seems better than yours, that person will swing away from your argument, thinking they have found ‘stronger facts’.

However, if you had helped the person to understand this issue of presuppositions, then they will be better able to recognize this for what it is—a different interpretation based on differing presuppositions—i.e. starting beliefs.

As a teacher, I found that whenever I taught the students what I thought were the ‘facts’ for creation, then their other teacher would just re-interpret the facts. The students would then come back to me saying, ‘Well sir, you need to try again.’

However, when I learned to teach my students how we interpret facts, and how interpretations are based on our presuppositions, then when the other teacher tried to reinterpret the facts, the students would challenge the teacher’s basic assumptions. Then it wasn’t the students who came back to me, but the other teacher! This teacher was upset with me because the students wouldn’t accept her interpretation of the evidence and challenged the very basis of her thinking.

What was happening was that I had learned to teach the students how to think rather than just what to think. What a difference that made to my class! I have been overjoyed to find, sometimes decades later, some of those students telling me how they became active, solid Christians as a result.

Debate terms
If one agrees to a discussion without using the Bible as some people insist, then they have set the terms of the debate. In essence these terms are:

‘Facts’ are neutral. However, there are no such things as ‘brute facts’; all facts are interpreted. Once the Bible is eliminated in the argument, then the Christians’ presuppositions are gone, leaving them unable to effectively give an alternate interpretation of the facts. Their opponents then have the upper hand as they still have their presuppositions — see box below.

Truth can/should be determined independent of God. However, the Bible states: ‘The fear of the Lord is the beginning of wisdom’ (Psalm 111:10); ‘The fear of the Lord is the beginning of knowledge’ (Proverbs 1:7). ‘But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; neither can he know them, because they are spiritually discerned’ (1 Corinthians 2:14).

A Christian cannot divorce the spiritual nature of the battle from the battle itself. A non-Christian is not neutral. The Bible makes this very clear: ‘The one who is not with Me is against Me, and the one who does not gather with Me scatters’ (Matthew 12:30); ‘And this is the condemnation, that the Light has come into the world, and men loved darkness rather than the Light, because their deeds were evil’ (John 3:19).

Agreeing to such terms of debate also implicitly accepts their proposition that the Bible’s account of the universe’s history is irrelevant to understanding that history!

Ultimately, God’s Word convicts
1 Peter 3:15 and other passages make it clear we are to use every argument we can to convince people of the truth, and 2 Cor. 10:4–5 says we are to refute error (like Paul did in his ministry to the Gentiles). Nonetheless, we must never forget Hebrews 4:12: ‘For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing apart of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.’

Also, Isaiah 55:11: ‘So shall My word be, which goes out of My mouth; it shall not return to Me void, but it shall accomplish what I please, and it shall certainly do what I sent it to do.’

Even though our human arguments may be powerful, ultimately it is God’s Word that convicts and opens people to the truth. In all of our arguments, we must not divorce what we are saying from the Word that convicts.

Practical application
When someone tells me they want ‘proof’ or ‘evidence’, not the Bible, my response is as follows:

‘You might not believe the Bible but I do. And I believe it gives me the right basis to understand this universe and correctly interpret the facts around me. I’m going to give you some examples of how building my thinking on the Bible explains the world and is not contradicted by science. For instance, the Bible states that God made distinct kinds of animals and plants. Let me show you what happens when I build my thinking on this presupposition. I will illustrate how processes such as natural selection, genetic drift, etc. can be explained and interpreted. You will see how the science of genetics makes sense based upon the Bible.’

One can of course do this with numerous scientific examples, showing how the issue of sin and judgment, for example, is relevant to geology and fossil evidence. And how the Fall of man, with the subsequent Curse on creation, makes sense of the evidence of harmful mutations, violence and death.

Once I’ve explained some of this in detail, I then continue:

‘Now let me ask you to defend your position concerning these matters. Please show me how your way of thinking, based on your beliefs, makes sense of the same evidence. And I want you to point out where my science and logic are wrong.’

In arguing this way, a Christian is:

Using biblical presuppositions to build a way of thinking to interpret the evidence.

Showing that the Bible and science go hand in hand.1

Challenging the presuppositions of the other person (many are unaware they have these).

Forcing the debater to logically defend his position consistent with science and his own presuppositions (many will find that they cannot do this).

Honouring the Word of God that convicts the soul.

Remember, it’s no good convincing people to believe in creation, without also leading them to believe and trust in the Creator/Redeemer, Jesus Christ. God honours those who honour His Word. We need to use God-honouring ways of reaching people with the truth of what life is all about.

Naturalism, Logic and Reality
Find answers to the 20 most-asked questions about Creation, Evolution, and the book of Genesis!
The Answers Book - Revised & Expanded
Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, Ed. Don Batten

This book addresses the most common questions that Christians and non-Christians alike ask regarding creation/evolution and Genesis. Answers twenty of the most-asked questions, such as: 'Where did Cain get his Wife?' and 'What about continental drift?'

MORE INFO / PURCHASE ONLINE

Those arguing against creation may not even be conscious of their most basic presupposition, one which excludes God a priori, namely naturalism/materialism (everything came from matter, there is no supernatural, no prior creative intelligence).2 The following two real-life examples highlight some problems with that assumption:

A young man approached me at a seminar and stated, ‘Well, I still believe in the “big bang”, and that we arrived here by chance random processes. I don’t believe in God.’ I answered him, ‘Well, then obviously your brain, and your thought processes, are also the product of randomness. So you don’t know whether it evolved the right way, or even what right would mean in that context. Young man, you don’t know if you’re making correct statements or even whether you’re asking me the right questions.’

The young man looked at me and blurted out, ‘What was that book you recommended?’ He finally realized that his belief undercut its own foundations —such ‘reasoning’ destroys the very basis for reason.

On another occasion, a man came to me after a seminar and said, ‘Actually, I’m an atheist. Because I don’t believe in God, I don’t believe in absolutes, so I recognize that I can’t even be sure of reality.’ I responded, ‘Then how do you know you’re really here making this statement?’ ‘Good point,’ he replied. ‘What point?’ I asked. The man looked at me, smiled, and said, ‘Maybe I should go home.’ I stated, ‘Maybe it won’t be there.’ ‘Good point,’ the man said. ‘What point?’ I replied.

This young man certainly got the message. If there is no God, ultimately, philosophically, how can one talk about reality? How can one even rationally believe that there is such a thing as truth, let alone decide what it is?

Ed. Note: for more information on formal logic and the Christian faith, see Loving God With All Your Mind: Logic and Creation.

Notes
In fact, science could avoid becoming still-born only in a Christian framework. Even secular philosophers of science are virtually unanimous on this. It required biblical presuppositions such as a real, objective universe, created by one Divine Lawgiver, who was neither fickle nor deceptive — and who also created the mind of man in a way that was in principle capable of understanding the universe. [Ed. note: Refuting Evolution, Ch. 1, discusses this in more detail] Return to text.

This assumption is even defended, as a ‘practical necessity’ in discussing scientific things including origins, by some professing Christians who are evolutionists. Return to text.

E-mail to a friend Printer-friendly version

About our site Free newsletter Contact us Donate to AiG

Home Q&A Bookstore Museum Events Media Other

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


KRISTI ROGNERUD: Hvor er troverdigheten?
- Til disse ”fredsdemonstrantene”. Mange var det som hylte ”Nei til krig mot Irak!” Hvorfor gjorde de nå dette? Var det deres dårlige samvittighet? For når det gjelder å drepe sine små ennå ufødte medmennesker, da hører man jo aldri en lyd fra dem! Overlagt drap er faktisk greit. For Norge. Eller er fosterdrap noe annet? Men å befri irakerne fra deres egne voldsmenn, se det var de imot! Helst fordi de var amerikanere, antagelig. Plutselig er termen ”de uskyldige” aldeles ute. Hva med de stakkars utsatte hjelpeløse og hylende barna i mors mage? Hvor er prestene og ikke minst biskopene her? Hvorfor fraskriver de seg ansvaret sitt totalt? Jeg så bare én eneste sann og troverdig biskop i sørgetoget som gikk fra Stortinget til Vår Frelsers gravlund og det ukjente barns grav fredag 13. juni. Nemlig biskop Børre Knudsen. Han alene må kjempe for barna, og han gjør det virkelig. I alle år har han stått utrettelig på det forsvarsløse barnets side. Sammen med res. kap. Ludvig Nessa har han tålmodig stått fast. Hva dette må ha kostet! Politikernes skyld er formidabel. Har de glemt at Jesus har hørt og sett deres ord og gjerninger? At den rettferdige straffen er uunngåelig for oss alle. Har du som ikke er politiker glemt dette? Eller vet du det ikke? Hva gjorde du når du hadde sjansen? Misbrukte du den? Kjenner du egentlig Jesus? Bli kjent med ham nå! Du må omvende deg snarest! Han kan tilgi alle syndene dine. Men bare hvis du gir ham lov.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Matt 3, 13 - 17: Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham.
[Mark 1: 9 ff. Luk 3: 21 ff. Joh 1: 32 ff.]
14 Men Johannes nektet ham det, og sa: Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg!
15 Men Jesus svarte ham og sa: La det nå skje! For slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje.
[5: 17.]
16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.
[Jes 11: 2. Esek 1: 1.]
17 Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.
[12: 18. 17: 5. Sal 2: 7. Jes 42: 1. Mark 9: 7. Luk 9: 35.]


Søndag, Juni 15, 2003

Kan statens kirkehus brukes av alle? - Av Cand.theol. Ingeborg Mathiassen
Endringene i Den norske kirke (Dnk) går stadig fra vondt til verre! Nå har Magazinet avdekket at flere geistlige er frimurere, både sokneprester, domproster og proster.

Verdslige talere eller frimurere har adgang til Dnks prekestoler, mens kirkens 11 biskoper lar også slike avsløringer passere med stor taushet. Ikke èn statsbiskop spør etter prestenes forhold til Skrift og bekjennelse. Bibeltro prester kastes ut, mens homofililiberalere beholder sine presterettigheter, eller tildeles disse ved ordinasjoner, se: http://folk.uio.no/nriedl/start-gay.html
Nylig har redaktøren i ”Se og Hør” stått på prekestolen hos sokneprest Einar Gelius.

I følge media inviterer Gelius gjerne ”andre ikke troende kjendiser og politikere til prekestolen”. Men ikke prester som er kastet ut av kirken på grunn av deres protester mot fosterdrap og homoseksuelt samliv. Å slippe til Ludvig Nessa eller Børre Knudsen er Gelius ikke fullt så interessert i (NID 21-2003). Om så skulle skje, vil nok Gelius bli kalt inn på teppet hos Gunnar Stålsett.

Derimot ser det ut til at nyetablerte kirkesamfunn har fri adgang til Dnks lokaler. Det kommer frem i en omtale i avisen Dagen (24.05.03). Med en frimurende domprost som fungerende biskop, er det åpnet for at begravelser kan forrettes i Skjeberg kirke, ved prest fra Den nordisk katolske kirke.
Derimot har biskop Per Oscar Kjølaas og prestevikar Trygve Hellesøy i Kautokeino, stengt kirkehusene for begravelser ved fhv. sokneprest Berg Lyngmo. Selv om familier ønsker sistnevnte som forrettende prest, blir familier tvunget til å bruke uønskede prester. Slik holder biskoper og prester folket nede ”med jernskodd hæl”.
Presteskapet må stilltiende akseptere den makt som biskopene utøver, for ikke selv å falle i unåde og dermed bli avsatt. - Vi tilhører en råtten kirke!

Men geistligheten kan ikke forlange at en familie skal bruke en uønsket prest til å forrette begravelse. I gamle dager ble det forrettet begravelser mange steder uten prest til stede. En hver predikant, - eller prest uten prestekjole, - som er medlem av Den norske kirke, kan låne kirken til begravelser og møter. Men hvem vil prøve å gjennomføre en slik seremoni? – Noen burde prøve det juridiske med en slik løsning!

Ingeborg Mathiassen, Prestjord
Cand.theol.Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 3, 1 - 15:
1 Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer.
[7: 50. 19: 39.]
2 Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.
[9: 16, 33. 10: 38. Apg 2: 22.]
3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
[1: 13. 2KOR 5: 17. Jak 1: 18. 1PET 1: 23. 1JOH 4: 7. 5: 1.]
4 Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?
5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
[Ef 5: 26. Tit 3: 5.]
6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
[Sal 51: 7. 1KOR 15: 50.]
7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!
8 Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.
[Sal 135: 7. Pred 11: 5.]
9 Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje?
10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?
[Luk 2: 46. 5: 17.]
11 Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.
[v. 32. 7: 16. 8: 26, 28. 12: 49. 14: 24.]
12 Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?
13 Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.
[v. 31. 1: 18. 6: 38, 42, 62. Ord 30: 4. Ef 4: 9.]
14 Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,
[8: 28. 12: 32. 19: 18. 4M 21: 8, 9.]
15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
[6: 40. 20: 31. 1JOH 5: 11, 12.]

LESETEKST, 5 Mos 6, 4 - 7:
4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.
[4: 35. Mark 12: 29. 1KOR 8: 4, 6. Gal 3: 20.]
5 Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.
[Matt 22: 37. Mark 12: 30. Luk 10: 27.]
6 Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte.
7 Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.

LESETEKST, Rom 11, 33 - 36:
33 Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.
[Job 11: 7. Sal 36: 7. 139: 7. Jes 55: 8, 9. Ef 3: 8.] 34 For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?
[Sal 92: 6. Jes 40: 13. Jer 23: 18. 1KOR 2: 16.]
35 Eller hvem gav ham noe først så han skulle få vederlag?
[Job 41: 2.]
36 For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
[1KOR 8: 6. Kol 1: 16. Heb 2: 10. Åp 1: 6. 5: 13.]
[4: 10. 1M 18: 19.]


Lørdag, Juni 14, 2003

FN vil presse Norge til å ødelegge barna!
FRIDAY FAX
June 13, 2003
Volume 6, Number 25

UN Child Rights Committee Calls for Child Access to Contraceptives

Last week, the United Nations Committee on the Rights of the Child sought
to weaken parents' authority to guide their children's access to
contraceptives and other sexual and reproductive services and information.
At the conclusion of its current session in Geneva, the Committee released
a general comment on adolescent health in which it asserts that all
countries that have ratified the Convention on the Rights of the Child
(CRC) should "strictly respect the right to privacy and confidentiality,
including confidential advice and counselling on all health matters," and
"that access to information on sexual and reproductive health be
accessible regardless of prior consent from parents or guardians."

The Committee exists to guide nations' implementation of the Convention
on the Rights of the Child, a document that has now been ratified by every
country on earth except Somalia and the United States. After a country
ratifies CRC, it must submit periodic reports to the Committee, which then
determines if the country is in compliance with the Convention. The
Committee has the ultimate power to interpret the CRC document, and to
establish what legal obligations the Convention creates for ratifying
nations.

Many scholars of international law worry about the broad interpretive
powers possessed by the Committee. For instance, Brigham Young University
law professor Richard Wilkins has frequently charged that the Committee,
through its radical interpretation of the CRC document, has in effect
created new legal obligations never imagined by nations when they ratified
the original Convention. In this case, the CRC document nowhere mentions
that children have a right to such reproductive and sexual services
without their parents' knowledge or consent.

The current general comment builds upon other controversial Committee
interpretations of CRC. For instance, in a general comment on HIV/AIDS
issued in 2002, the Committee said that states are responsible for
providing children with "confidential sexual and reproductive health
services, free or low cost contraception, condoms and services." The
Committee also showed "particular concern" for ".taboos or negative or
judgmental attitudes to sexual activity of girls, often limiting their
access to preventative measures and other services. Of concern also is
discrimination based on sexual orientation." Free contraceptives and
sexual orientation are not mentioned in the original document.

The Committee has also informed individual nations that they must comply
with these interpretations. For example, the Committee has told Grenada
that it should increase ".its efforts in promoting adolescent health
policies and counselling services, as well as strengthening reproductive
health education, including the promotion of male acceptance of the use of
contraceptives." The Committee has told Djibouti to ".provide access to
information about sexual and reproductive health, and that services in
this area be user friendly and address the concerns and need for
confidentiality of adolescents."

Copyright - C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute).
Permission granted for unlimited use. Credit required.

Catholic Family & Human Rights Institute
866 United Nations Plaza, Suite 427
New York, New York 10017
Phone: (212) 754-5948 Fax: (212) 754-9291
E-mail: c-fam@c-fam.org Website: www.c-fam.org


LOGOKONKURRANSE - ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE
LOGOKONKURRANSE – AKG - ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE.

Lag AKG-logo m/tema ”rotskudd”(et nytt skudd fra en gammel rot”), eller noe annet, innen 01.07.03

Antatt forslag premieres med kr 2000,-.

AKG - Alta Kristne Grunnskole
Mikkelholmen 10
Telefon 78443080
Mobil 915 35 450
Fax 78 43 48 10
9514 Alta
Bankgiro 4901.11.28849


Dagens bibelord
Rom 6, 1 - 8:
1 Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større?
[3: 8. Gal 2: 17.]
2 Langt derifra! Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den?
[1Pet 2: 24. 4: 1.]
3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?
[Gal 3: 27.]
4 Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.
[8: 10, 11. Ef 4: 22-24. Kol 2: 12. 3: 1. 1PET 1: 3.]
5 For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.
[Fil 3: 10, 11.]
6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden.
[Gal 2: 20. 5: 24.]
7 For den som er død, er rettferdiggjort fra synden.
[1PET 4: 1.]
8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.
[2TIM 2: 11.]


Fredag, Juni 13, 2003

HUSK SØRGETOGET FRA STORTINGET I DAG KLOKKEN 13!
Børre Knudsen, Ludvig Nessa og mange andre sørger over barna som makthaverne i Norge har myrdet!


Dagens bibelord
Jes 6, 1 - 8:
1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy, opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte templet.
[2M 24: 10. Joh 12: 41. Åp 4: 2. 20: 11.]
2 Serafer stod omkring ham. Seks vinger hadde hver. Med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han.
[2M 3: 6. 1KONG 19: 13.]
3 Og den ene ropte til den andre og sa: Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud! All jorden er full av hans herlighet.
[Sal 72: 19. Esek 39: 7. Hab 3: 3. Åp 4: 8.]
4 Dørpostenes fester bevet ved røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk.
[2M 40: 34. 1KONG 8: 10, 11. Esek 10: 4. Åp 15: 8.]
5 Da sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen, Herren, hærskarenes Gud.
[33: 17. 2M 19: 21. 33: 20. Dom 6: 22, 23. 13: 22.]
6 Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret.
7 Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.
[Jer 1: 9. Dan 10: 16 ff. Sak 3: 4.]
8 Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!


Torsdag, Juni 12, 2003

Here’s the Good News
Answers in Genesis seeks to give glory and honor to God as Creator, and to affirm the truth of the Biblical record of the real origin and history of the world and mankind.

Part of this real history is the bad news that the rebellion of the first man, Adam, against God’s command brought death, suffering, and separation from God into this world. We see the results all around us. All of Adam’s descendants are sinful from conception (Psalm 51:5) and have themselves entered into this rebellion (sin). They therefore cannot live with a holy God, but are condemned to separation from God. The Bible says that ‘all have sinned, and come short of the glory of God’ (Romans 3:23) and that all are therefore subject to ‘everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power’ (2 Thessalonians 1:9).

But the good news is that God has done something about it. ‘For God so loved the world, that He gave his only-begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life’ (John 3:16).

Jesus Christ the Creator, though totally sinless, suffered, on behalf of mankind, the penalty of mankind’s sin, which is death and separation from God. He did this to satisfy the righteous demands of the holiness and justice of God, His Father. Jesus was the perfect sacrifice; He died on a cross, but on the third day, He rose again, conquering death, so that all who truly believe in Him, repent of their sin and trust in Him (rather than their own merit), are able to come back to God and live for eternity with their Creator.

Therefore: ‘He who believes on Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only-begotten Son of God’ (John 3:18).

What a wonderful Savior—and what a wonderful salvation in Christ our Creator!

If you want to know more of what the Bible says about how you can receive eternal life, please write or call the Answers in Genesis office nearest you. Click here for an international ministry directory.

E-mail to a friend Printer-friendly version

About our site Free newsletter Contact us Donate to AiG

Home Q&A Bookstore Museum Events Media Other

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
Kol 1, 8 - 14:
8 Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i Ånden.
9 Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
[Ef 1: 17. Fil 1: 9, 10.]
10 så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning gjennom kunnskapen om Gud,
[Joh 15: 16. Rom 9: 8. Ef 4: 1. Fil 1: 11, 27. 1TESS 2: 12. 2PET 3: 18.]
11 og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.
[1KOR 16: 13. Ef 1: 19. 3: 16. 4: 2.]
12 Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.
[Apg 26: 18. Ef 1: 11.]
13 Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.
[Matt 3: 17. Ef 2: 2. 5: 8. 6: 12. Heb 2: 14. 2PET 1: 17.]
14 I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.
[Rom 3: 24. Ef 1: 7.]


Onsdag, Juni 11, 2003

Hvorfor fratrer Generalinspektøren for Heimevernet sin stilling?
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Det har vært kjent noen tid at jeg som Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) ønsker å fratre min stilling. Jeg har registrert en rekke spekulasjoner og forklaringer i denne sammenheng, noen delvis riktige og andre helt feilaktige. Jeg finner det derfor nødvendig og riktig at både Forsvarsministeren og andre interesserte blir gjort kjent med mine begrunnelser for denne beslutningen. For meg er saken av en så alvorlig karakter at jeg har funnet det riktig å meddele begrunnelsen for min avskjed til en større målgruppe, ikke minst til alt personell i Heimevernet. Jeg har følgelig valgt å meddele meg i form av et åpent brev.

Enhver leder, sivil eller militær, bør etter min mening fra tid til annen, stille spørsmål om de forutsetninger og resurser som kreves for å nå de mål og resultater som forventes er tilstede.

Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando skal i løpet av inneværende år integreres i tilknytning til Akershus festning. Denne integrerte organisasjonen vil bestå av to deler, et integrert departement som skal arbeide på strategisk nivå og en Forsvarsstab. Forsvarsministeren har tildelt Forsvarsstaben en stillingsramme på 184 ansatte. I oppbygningen av Forsvarsstaben er forsvarsgrenene og Heimevernet hver tildelt en stab på 23 ansatte. Inklusive Generalinspektøren og stabsjef vil det være 19 personer som arbeider direkte med Heimevernets kjerneoppgaver, (noe vi allerede er varslet om at ikke kan forventes de nærmeste år grunnet bemanningsproblemer og dermed vakanser. De fire gjenværende dekker støttefunksjoner, Heimevernsbladet samt informasjonsvirksomhet og Heimevernets landsråd.) Dette antallet på 19 nærmer seg en halvering av dagens bemanning.

Ansvaret for styrkeproduksjon av et troverdig Heimevern medfører følgende hovedoppgaver for Generalinspektøren:

1. Overordnet planlegging, styring og oppfølging av drift og økonomi i Heimevernet, herunder:
• Ansvarlig for årlig trening/øvelser for en HV-organisasjon som i dag består av 83000 personer innen land-, sjø- og luftheimevern.
• Ansvarlig for gjennomføring av ca 30000 kursdøgn pr år for å vedlikeholde og øke kompetansen for HV-befalet.
• Ansvarlig for gjennomføring av førstegangstjeneste for deler av det personell som skal inn i HV, ca 3100 mann pr år i framtiden.
• Ansvarlig for grunnleggende befalsutdannelse for vel 200 personer pr år.
• Ansvarlig for HVs budsjett og dermed fordeling og kontroll av pt ca 1300 mill kr pr år.

2. Overordnet utvikling, planlegging og ledelse av Heimevernet, herunder:
• Ansvarlig for evaluering og videreutvikling av HVs totale organisasjon.
• Ansvarlig for materiellutviklingen og materielltilførselen til HV.
• Ansvarlig for HVs krigsoppsetningsplaner.
• Overordnet for 18 distriktsstaber eller 1 skole- og 1 utdanningsavdeling, totalt med ca 750 fast ansatte, inkludert vedlikehold av personellbemanningen ved disse.

3. Omstilling av Heimevernet, herunder:
• Ansvarlig for omorganisering av HV som inneværende år betyr flytting av fire-fem HV-distriktsstaber.
• Ansvarlig inneværende år reduksjon av bygg og anlegg med ca 50 000 kvadratmeter.
• Ansvarlig for opprustning og utdanning av distriktsstabene for å kunne ivareta territorielt ansvar innen eget distrikt. (Tredje operative kommandonivå)

4. I tillegg skal GIHV med stab være rådgiver for Forsvarssjefen, spesielt i forhold angående Heimevernet.


Videre kommer alle daglige oppgaver innen ledelse som konfliktløsning, rekruttering, informasjon-, besøks- og inspeksjonsvirksomhet, håndtering av oppdukkende hendelser som for eks skytetragedier som dermed medfører arbeid med forebyggende tiltak (strakstiltak og kammerlåsprosjekt) osv osv.


Det hevdes at den strategiske delen av det IFD skal overta en rekke oppgaver fra dagens FO, men jeg kan ikke se at dette i vesentlig grad gjelder noen av mine nevnte hovedoppgaver.

Heimevernet har en meget flat organisasjon og vi har derfor ingen inspektorater eller kompetansesenter som Heimevernsstaben kan støtte seg på eller som kan overta deler av det arbeidet som til nå har foregått i Heimevernsstaben. Heimevernsskolen på Dombås har kun kompetanse til å påta seg meget begrensede oppgaver for HV-staben.
Dagens arbeidssituasjon oppleves internt i Heimevernsstaben som meget anstrengt, og med den resurstilgangen på personell som er beskrevet innledningsvis er jeg av den mening at jeg som GIHV i framtiden ikke har forutsetninger for å gjøre et arbeid som er i nærheten av det som Forsvarssjefen eller andre kan forvente, og jeg tar derfor konsekvensen av dette. Samtidig er jeg selvfølgelig bekymret for Heimevernets framtid og de muligheter min etterfølger får for å lede denne organisasjonen videre. Forsvarssjefen og generalinspektørene må ha et ledelsesapparat som er tilstrekkelig bemannet for å drive omorganiseringen av Forsvaret videre, samtidig som den daglige virksomhet ivaretas på en tilfredstillende måte.

Jeg ønsker å presisere at jeg, i denne sak, ikke er i opposisjon verken til Forsvarssjefen eller våre politiske myndigheter, og at jeg retter meg lojalt etter de beslutninger som er fattet. Imidlertid må jeg, ikke minst av hensyn til min egen integritet og mitt ansvar som leder for Heimevernet, ta konsekvensen av min vurdering av situasjonen, slik jeg har gitt uttrykk for i dette brevet.

Jeg tillater meg imidlertid å stille spørsmål om Forsvarsministeren og øvrige politiske myndigheter er klar over den situasjon som HV og det øvrige ledelsesapparatet for Forsvaret, Forsvarsstaben, er i ferd med å komme i ?


Huesby 28 april 2003.


Beste hilsen

Odd F Tangen,
Generalmajor
Generalinspektør for HeimevernetLinguistics, Genesis and Evolution - Part 1 - Dr. Charles V. Taylor Ph.D.
Most popular presentations of or claims about evolution, including those by many scientists, discuss evolution using personified language, (things are given human qualities) e.g. Science says, ". . . and so the osprey developed double-purpose talons", or ". . . Isn't it truly amazing how man broke away from his crouching ancestor. . ." and so on. Some mysterious force inside each organism is often presented as being at work, yet at the same time everything is stated to happen on a chance or fatalistic basis. Such a thought pattern is what sociologists call animistic.

But it is not only the scientists who make claims. The Bible also contains claims dating back thousands of years. Once again, the language is quite personal. But this time it refers to an actual person, not some blind force, or the organism that undergoes changes. What's more, this person, God, talks things into being. This, of course, is just as hard to believe as the fatalistic view called evolution, and even more so if you've been brainwashed against it, for much of the problem isn't scientific at all! Surprisingly, part of the problem lies with linguistics - the study of human speech. It is with one point from linguistics that I will commence this series of articles.

One of the first linguistic problems we find in Genesis 1 is the question of what is meant by the 'days' of creation. Are we to understand 'days' as literal days, or as poetic or metaphorical epochs' The best way to decide is to find out whether Genesis 1 is poetry, and therefore symbolic, or just narrative, and therefore factual history.

Contrary to what many people think it's not impossible to know. Genesis chapter 1 was written in the Hebrew language which is consistent in using one structure for narrative and quite a different one for poetry. Linguists divide the world's languages into groups according to the structure they use for their normal matter-of-fact statements, as opposed to questions, literary devices and so on. All languages have sentences, and so far no language has been discovered which doesn't have them. Sentences have in them bits we call subjects (S), verbs (V) and objects (O). Not all sentences have all three, but they occur in all languages.

Languages differ in the order in which these parts appear in basic sentences. English is called an SVO language, Hebrew is VSO, and Japanese is SOV. Let's take a sentence like: 'Our cat caught a mouse'. Ignoring the fact that this would be an extremely rare miracle for our cat, the sentence would appear in the three languages roughly as follows: English - our cat (S) caught (V) a mouse (O) Hebrew - caught (V) our cat (S) (a) mouse (O) Japanese - our cat (S) (a) mouse (0) caught (V)

You can work out for yourself that tour cat' is subject, etc., and see why we call Hebrew a VSO language. To find out which is which you say 'What was it (subject) did what Verb) to what (object)?"

But English doesn't always put things in that order. If I rephrase my sentence as a question, we have roughly VSVO: 'Did our cat catch a mouse?' In stylish writing, and poetry, and all those fancy things they do in literature, languages often change order. Hebrew poets, like David in the Psalms, used an SVO structure like English. In general then, if the Hebrew goes VSO it will be narrative, but if it is SVO it will be poetic. How does Genesis 1:1 go? At-start created God the heavens and the earth verb(V) subject(S) object(O) This is standard VSO, so it is narrative, not poetry. The same pattern goes all the way through Genesis 1 telling of the things that were created on each day. So we are dealing with narrative, or better still, history, because if the Hebrew writer was just telling a tale he'd make it stylish and use a lot of other devices. But he doesn't. As a linguist, I understand that this claims to be history. This means that the words in the passage have literal meaning unless such meanings can in no way be fitted into the text. So I take the Hebrew word 'Yom' or 'day' to mean what everybody first thinks when someone says 'day' to them.

Another point which is often ignored, is that by far the most frequent translation of yom (the word in Hebrew which means 'day'), is 'day'. And its meaning is predominantly en 'earth-day'. I say 'earth-day' because I do not want to say a '2 hour day'. I say 'earth-day' because I mean the time it took the earth to revolve just once. The possibility exists that the flood of Noah upset the revolution of the earth, and that our present 24 hour day isn't exactly the same length as the day Adam had. But what it does not mean is some vast period of time like a geological age.

At this point, two questions may be asked:
1. Is the Hebrew word Yom or day, ever used symbolically? and
2. Is it easy to tell when Yom is being used symbolically?

The answer to both questions is "Yes!"

A very important point that most people overlook when it comes to word use, is that it is impossible to use a word as a symbol or figuratively unless it already has a literal meaning. The word 'day' cannot, in Hebrew or English, be used in the abstract or symbolic sense unless it already has a clearly understood literal meaning. Let me illustrate by the interesting way the Hebrew writers of Genesis chapter 2 and Numbers chapter 7 use the word Yom or day.

Genesis 2: 4&5 - "in the day that God created the heavens and the earth and every plant of the field before it was in the earth."

Numbers 7:10 - "in the day the altar was anointed, the princes offered up their offering."

The Hebrew writer for the book of Numbers clearly spells out in the rest of chapter 7 that it took 12 literal days for the princes to offer up their offerings. He is, in the one chapter, quite content to lump the twelve days together and call them 'Yom' or 'day', meaning period or group of days that had something in common, as well as specify what happened on each separate day or 'Yom' in that group.

Similarly, in Genesis 2, the group of 6 literal days which have creation in common is referred to by 'Yom', "the day that God created".

The style of Genesis 1 convinces any ordinary English reader and even the trained linguist that Genesis 1 is describing matter-of-factly the miraculous word of God in creation, so different in style from other more recent creation myths.

E-mail to a friend Printer-friendly version

About our site Free newsletter Contact us Donate to AiG

Home Q&A Bookstore Museum Events Media Other

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

Copyright 2003 Answers in Genesis Ministries


Dagens bibelord
Apg 4, 31 - 37:
31 Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.
[2: 4. 16: 26. Fil 1: 14.]
32 Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles.
[2: 44, 45.]
33 Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle.
[v. 2. 1: 22. 2: 24. 17: 18. 26: 23. 1KOR 15: 20.]
34 Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus, begynte å selge og kom med betalingen for det de hadde solgt, 35 og la det for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte.
[6: 1. 5M 15: 11. Jes 58: 7.]
36 Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr: formaningens sønn.
[9: 27. 11: 22 ff. 12: 25.]
37 Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter.


Tirsdag, Juni 10, 2003

Darwin og vitenskapen - Av Jørgen Høgetveit
Darwin og vitenskapen fortalte
at mannen av apeslekt
var syttiprosent bare vatten
og resten aske med vekt.
Verdien var liten må vite,
det tenkte jo skarpskodde menn.
På dette bygde en Nietzche,
en Hitler og flere med dem
De bygde den ariske rase
samt masser av musselmenn

Vannet steg opp av pipen
i Tyskland og Polens land
De renset sin slekt for in-valid
kvinner og barn og mann.
Og så tok de andre raser
særlig Guds utvalgte folk.
Verdien ble satt til null
av skapningens hersker og tolk

Og disse skarpskodde hjerner
med doktorgrader i fleng
Syv stykker satt de i Vanse
med endelig løsning for dem.
For jødeproblemet truet
den stakkars nazimakt
De brukte de kloke huer
og gjorde med satan en pakt.

Men det ble starten på slutten
for verdens viseste menn
Gud knuste demoniske makter
og kalte folket sitt hjem
Og under på under fulgte,
i kriger som i fred.
Landet ble vunnet og godt bebygd
og blomstret med hellig sed

Og folket strømmer til landet
på tross av bomber og krig
En kraft dem drar mot det fullkomne mål
da hjelper ei kuler og blodig stål
Guds makt vil dem føre til soning og fred
snart Sønnen de skuer i gråt får de be.
Jerusalem det er vår hovedstad
Dit strømmer folket tilfreds og glad

Da er den syndige – skapning forløste
reddet er mannen av sivet
Jøden er frelst - med alle som tror
omskapt blir døden til livet.
Gjenreist blir hele Guds skaperverk
Hans folk skal det lede - de være vår prest
I tusen år med rettferdige dom
slik skapes fred og hver sjel så from
Han selv er vårt lys i vår midte.


Bibelen en lærebok? - Av Jørgen Høgetveit
Bibelen er ingen lærebok i naturvitenskap og for den del andre vitenskaper, har man fått høre i alle år man har gjennomgått årelange studier. At Bibelen – Guds Ord - er en lærebok i alt den uttaler seg om – synes å være en fjern tanke for de fleste, også for prof. Kanestrøm (I.K.) i Dagen 6.d.s.: ”Bibelens primære hensikt er å lede oss til troen på Jesus Kristus. - - Jeg har derimot problemer ved å se på Bibelen som en lærebok i naturvitenskap.” Og våre barn blir fylt med dette langt inn i de kristne skoler uten å få et adekvat kristendomsforsvar. Heldigvis fikk jeg i min ungdom tak i litteratur som hjalp meg ut av slike sannhetskriser på en sann måte. Med argumentet om ”ikke lærebok” kunne vitenskapene leve sitt eget liv uavhengig av Bibelens kunnskap og visdom, og etter hvert overtok menneskelige kunnskaper på felt etter felt. Resultatet ser vi i dagens kunnskapsrike, men kjærlighetsløse og naturødeleggende samfunn.

Det er lett å forstå I.K. dithen at naturvitenskapen endog skal være overordnet Bibelen når han i sitt tideligere første innlegg skrev: ”- dersom vi sammenholder naturvitenskapelige data med skapelsesberetningen i Bibelen, kan vi ikke tolke skapelsesdagene som dager med 24 timer, men som perioder.” I det neste utsagnet gjentar han at når dag i Bibelen ”kommer i konflikt med dagens kunnskap” må Bibelens utsagn vike eller omtolkes. Dette er sterke ord, ikke mot meg, men mot Skriften! Mot dette hevdet jeg - fra mine hebraisk kyndige kilder - at når Bibelens ord sier ”dag” – så mener den dag, uansett hva vitenskapen måtte mene. En dag kommer kanskje vitenskapen etter og oppdager ”regnefeilen.” Dette er slik først og fremst fordi Guds Ord sier det, (dette berører ikke I. K. i sitt svar) dernest fordi naturvitenskaplige teorier ikke er særlig ” forbløffende stabile” når man leser vitenskapshistorie med tidsspenn som er interessante i denne sammenheng. I tillegg kommer at både det aksiomatiske grunnlag og metodene i aller høyeste grad bør være gjenstand for diskusjon. Det viste jeg ved å henvise til Komplementaritetsteorien til Nils Bohr som viste at lys – som er sentral i diskusjonen om tid - med forskjellige metoder både kan forstås som partikler og bølger, selv om de to metodene gjensidig utelukket partikler/bølger. I.K. synes ikke å ha oppfattet mitt poeng, når han til dette skriver: ” –lover har vist seg forbløffende stabile.” Jeg skriver om metoder som avdekker forskjellige sider av skaperverket – og nevner i samme åndedrett kunstnere, som med sine intuitive metoder taler om samme virkelighet: lyset, men enda flere sider. Dette illustreres nettopp ved Goethe og Newton – begge hadde rett – så komplisert er skaperverket! Og en enda større Gud.

ER SÅ BIBELEN EN LÆREBOK I VITENSKAPER. Ja, i alt den uttaler seg om, er den det, og det er ikke lite, men teologer o.a. har flyktet også fra denne troens slagmark – kanskje i frykt for å måtte bære vanæren og ikke bli regnet med osv. Olav Valen Sendstad så annerledes på saken da han ble konfrontert med Bibelens utsagn om noe de fleste ville ansett for en bagatell, nemlig at haren skulle være drøvtygger. Vitenskapen sa at det var den ikke, men OVS sa den var det, for det stod i Bibelen! Dermed var saken avgjort for han! Noe senere blir det kartlagt at den er ”falsk drøvtygger”. Tarmen skiller ut noen blanke proteinperler i tillegg til avføring. Om natten spiser haren proteinene direkte fra anus. Hindrer man den i å gjøre det, skranter den fort. OVS fikk rett, fordi han stod på Bibelen. Jeg kunne nevnt behandling av avføring som skulle skje ”utenfor leiren” med en spade som man bare brukte til det bruk – til å grave et hull for avføringen og dekke til. Og med de problemer vestlig byutvikling har på dette område – har de kanskje noe å lære om prinsippet ”tilbake til jorden.” Hadde afrikanerne brukt denne enkle anvisning – lære – fra Han som har oversikten – hadde de skaffet seg en betydelig bedre helse.

Hadde vitenskapen fulgt Bibelens lære om håndvask under rinnende vann og soltørring (ultrafiolett bestråling) mellom hver vask, hadde titusener vært reddet fra barselfeberinfeksjoner av datidens medisinere som ikke ville høre på Zemmelweis. Rene og urene dyr som ga mennesket kjøtt fra dyr som ikke tok inn urenheter er også en del av Bibelens helselære. Guds Ord om historien og jussen er andre områder som man burde bevege seg inn i og påpeke overfor våre unge at Bibelen er ”Sandhets bok” 1917 (Sidney Collett). Bibelen er full av slikt lærestoff og prinsipper som hvis de blir fulgt – gir det gode liv – og følger man deres frelseslære – får man det beste: saligheten! Gud kunne ikke forklare Abraham detaljer om stafylokokker osv, men prinsippene fikk han høre – var lydig – lød – Guds røst – og fikk Herrens velsignelse som han var lovet. Det gikk han vel og han fikk lenge leve i landet, som det står om et annet lærestykke et annet sted. Det trenger Norge i dag.

Dagens spalteplass tillater ikke å gå videre på naturvitenskapens historie, resultater med dødsdans fra madam Curies lab. til Las Palmos med et ”lys av tusen soler”, Hiroshima og Tsjernobyl og en skjelvende menneskehet. Heller ikke får jeg plass til den dag da ”jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn” Es.11,9 og verden er tilbake til en agrarkultur som er tilfreds med når ”I har mat og klær” og et åpent Guds forhold i fred.


Dagens bibelord
Esek 11, 19 - 20:
19 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte,
[18: 31. 36: 26. 5M 30: 6. Jer 24: 7.]
20 så de skal følge mine bud og holde mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.
[34: 30. 36: 28. Jer 31: 33. Sak 8: 8. Heb 8: 10.]


Mandag, Juni 09, 2003

MØT OPP PÅ STORTINGET FREDAG 13. JUNI KL. 13!
Anti-abort-organisasjonen til Børre Knudsen og Ludvig Nessa arrangerer da sitt årlige sørgetog fra Løvebakken på Stortinget, forbi Regjeringsbygget i Akersgata og videre til Det ukjente barns grav på vår Frelsers gravlund.

Vær med i dette rolige og verdige sørgetoget! Hensikten er å markere sorgen over de mange hundre tusen kjære barn og ungdommer som skulle ha vært levende og aktive iblant oss. Disse har i stedet havnet i avfallsbøtter og forbrenningsovner eller i en grav!

Vi MÅ nå få slutt på dette meningsløse og groteske norske folkemordet! De som er ansvarlige for drapene er forbrytere som burde ha vært straffet! Både Stortinget, Regjeringen og Høyesterett er straffskyldige i denne sammenhengen. Norges grunnlov er krystallklar på dette punktet! Fosterdrap er en forbrytelse! Folket farer vill, og vil bli stilt for Guds domstol om det ikke omvender seg!

Ta med deg venner og bekjente og fyll opp en bil! Kanskje dere kan kombinere dette med et annet ærend i Oslo. Det er viktig å minne om at det er vår neste som blir ofret på egoismens alter. Bibelen viser oss klart at barneofringer er en vederstyggelighet for Herren! Hvor lenge vil han tåle dette uten å straffe Norges befolkning?

Ivar Kristianslund


Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Joh 3, 16 - 21:
16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
[Rom 5: 8. 8: 32. 1JOH 4: 9, 10]
17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
[8: 15. 10: 36. 12: 47. 17: 3.]
18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
[v. 36. 5: 24. 6: 40. 1JOH 4: 9.]
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde.
[1: 5, 9. 7: 7. 1JOH 3: 12.]
20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset.
[Job 24: 13. Ef 5: 13.]
21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret, for de er gjort i Gud.
[8: 12. 1JOH 1: 6.]

LESETEKST, Jes 44, 2 - 6:
2 Så sier Herren, som skapte deg og dannet deg fra mors liv, som hjelper deg: Frykt ikke, min tjener Jakob, Jesurun, som jeg har utvalgt!
[41: 10, 13, 14. 43: 1, 15. 5M 32: 15. Job 10: 8. Sal 119: 73. 139: 13. Jer 46: 27.]
3 For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min Ånd over din ætt og min velsignelse over din etterslekt.
[32: 15. Sal 68: 10. Esek 39: 29. Joel 3: 1 ff. Joh 7: 38 ff. Apg 2: 1 ff. 8: 17.]
4 De skal vokse opp som gress blant vann, som piletrær ved bekkene.
[Sal 1: 3. Jer 17: 8. Esek 47: 12.]
5 Én skal si: Jeg hører Herren til! En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En tredje skal skrive med sin hånd: Jeg hører Herren til! - og Israel skal han bruke som hedersnavn.
6 Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten meg er det ingen Gud.
[41: 4. 43: 11. 45: 5, 14, 21. 46: 9. 48: 12. Åp 1: 8. 22: 13.]

LESETEKST, Apg 10, 42 - 48:
42 Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde.
[17: 31. Joh 5: 22, 27. Rom 14: 9. 2KOR 5: 10. 2TIM 4: 1. 1PET 4: 5.]
43 Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.
[Jes 53: 5, 6. Jer 31: 34. Esek 34: 15, 16. Dan 9: 24 ff. Hos 1: 7. Mika 7: 18. 1PET 1: 10, 11.]
44 Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte Ordet.
[2: 4.]
45 Og alle de troende som tilhørte de omskårne, og som var kommet med Peter, ble forferdet over at Den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene,
[15: 8, 12.]
46 for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.
[2: 4. 19: 6. Mark 16: 17.]
47 Da sa Peter: Kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått Den Hellige Ånd likesom vi?
[8: 15, 36.]
48 Og han bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli hos dem noen dager.
[2: 38. Joh 4: 40.]


Søndag, Juni 08, 2003

Dagens bibeltekster
LESETEKST, 1 Mos 11, 1 – 9:
1 Hele jorden hadde ett språk og samme ord.
2 Det skjedde, da de drog fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.
3 De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel.
4 Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. [5M 1: 28. 9: 1.]
5 Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde.
6 Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre. 7 Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale.
8 Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.
9 Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

LESETEKST, Apg 2, 1 – 11:
1 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.
[1: 13-15. 20: 16. 3M 23: 15-21.]
2 Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.
[4: 31. 1PET 1: 12.]
3 Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
[Matt 3: 11.]
4 Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.
[11: 15. 19: 6. Mark 16: 17. 1KOR 12: 10. 14: 1-28.]
5 Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.
6 Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk.
7 De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere?
8 Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i,
9 vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,
[1Pet 1: 1.]
10 Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Rom,
11 både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!

PREKENTEKST, Joh 14, 23 – 29:
23 Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. [v. 15, 21. 15: 10. 1KOR 3: 16. 6: 19. 1JOH 5: 3. 2JOH 6. Åp 3: 20.]
24 Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. [v. 10. 7: 16 ff.]
25 Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.
26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. [v. 16. 15: 26. 16: 7. Apg 2: 33. 1JOH 2: 20, 27.]
27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! [v. 1. 16: 33. Rom 5: 1. Ef 2: 14. Fil 4: 7. Kol 3: 15.]
28 Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. [v. 2, 3, 12, 18. 10: 29. 13: 1. 16: 28.]
29 Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. [13: 19.]


Lørdag, Juni 07, 2003

Ivar Kristianslund taler på Karmel søndag, 1. pinsedag den 8. juni kl. 11
Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad hver søndag klokken 11.

Karmel ligger meget sentralt i Fredrikstad, inntil hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, nær rundkjøringen like nord for jernbanen, mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole, nær kinoen Røde Mølle. Innkjørselen er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en "smal vei" sydover fra Freskoveien.

Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST, Joh 14, 23 – 29:
23 Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. [v. 15, 21. 15: 10. 1KOR 3: 16. 6: 19. 1JOH 5: 3. 2JOH 6. Åp 3: 20.]
24 Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører, er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. [v. 10. 7: 16 ff.]
25 Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.
26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. [v. 16. 15: 26. 16: 7. Apg 2: 33. 1JOH 2: 20, 27.]
27 Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke! [v. 1. 16: 33. Rom 5: 1. Ef 2: 14. Fil 4: 7. Kol 3: 15.]
28 Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min Far er større enn jeg. [v. 2, 3, 12, 18. 10: 29. 13: 1. 16: 28.]
29 Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. [13: 19.]

LESETEKST, 1 Mos 11, 1 – 9:
1 Hele jorden hadde ett språk og samme ord.
2 Det skjedde, da de drog fram mot øst, at de fant en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.
3 De sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglstein og brenne dem godt! De brukte tegl til stein og jordbek istedenfor mørtel.
4 Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen. La oss gjøre oss et navn, ellers blir vi spredt over hele jorden. [5M 1: 28. 9: 1.]
5 Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde.
6 Og Herren sa: Se, de er ett folk, og de har alle samme språk. Dette er det første de foretar seg. Nå vil ingen ting være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre.
7 Kom, la oss stige ned og forvirre deres språk så de ikke forstår hverandres tale.
8 Så spredte Herren dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.
9 Derfor ble byen kalt Babel, for der forvirret Herren all jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.

LESETEKST, Apg 2, 1 – 11:
1 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.
[1: 13-15. 20: 16. 3M 23: 15-21.]
2 Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.
[4: 31. 1PET 1: 12.]
3 Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
[Matt 3: 11.]
4 Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.
[11: 15. 19: 6. Mark 16: 17. 1KOR 12: 10. 14: 1-28.]
5 Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen.
6 Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk.
7 De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere?
8 Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i,
9 vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,
[1Pet 1: 1.]
10 Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Rom,
11 både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!


Dagens bibeltekster
1 Kong 19, 11 - 13:
11 Han sa: Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn! Og se, Herren gikk forbi. Foran ham fór en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet.
[2M 19: 20. 24: 12. 34: 6.]
12 Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen.
[Job 4: 16.]
13 Da Elias hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gikk ut og stod ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til ham og sa: Hva vil du her, Elias?
[2M 3: 6.]

Joh 7, 37 - 39:
37 Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke!
[4: 10, 14. 6: 35. 3M 23: 36. 4M 29: 35. Jes 55: 1. Åp 21: 6, 22.]
38 Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.
[4: 10, 14. Jes 12: 3. 44: 3. 49: 10. 58: 11. Sak 14: 8.]
39 Dette sa han om den Ånd de skulle få, de som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort.
[1: 33. 14: 16 ff. 16: 7. Joel 3: 1. Apg 2: 1 ff.]

Jes 55, 1 - 3:
1 Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene! Og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et, ja kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk!
[12: 3. 44: 3. Sak 13: 1. Matt 5: 6. Joh 4: 14. 7: 37. Åp 22: 17.]
2 Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg! Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter.
[25: 6. Sal 22: 27 ff. 36: 9 ff. Esek 34: 14.]
3 Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse.
[54: 10. 61: 8. 2SAM 7: 12 ff. 1KONG 8: 25. Sal 89: 4 ff, 50. 105: 8, 10. 111: 9. Jer 50: 5. Apg 2: 30. 13: 34.]

1 Kor 12, 7 - 13:
7 Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig.
8 For til én blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd,
9 en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd.
[v. 28. 2KOR 4: 13.]
10 En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger.
[Apg 2: 4. 10: 46. 1TESS 5: 21. 1JOH 4: 1.]
11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil.
[Rom 12: 3-6. Ef 4: 7. Heb 2: 4.]
12 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer er ett legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.
[Rom 12: 4, 5. Ef 4: 16. Kol 1: 18. 3: 15.]
13 For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke.
[Apg 2: 17, 18. Gal 3: 28. Ef 2: 14, 15.]


Fredag, Juni 06, 2003

UNICEF umoralsk
Top UNICEF official calls for legalized and unionized prostitution

On Tuesday, a high ranking UN Children's Fund (UNICEF) official called
for the legalization of prostitution and for UNICEF to make condoms
available "for everybody, everywhere and at all times." Speaking at the
annual session of UNICEF's Executive Board, Urban Jonsson, UNICEF Eastern
and Southern African Regional Director, said that UNICEF would need to
pursue such "controversial ideas.in the near future if we are to win the
war against HIV/AIDS."

Specifically Jonsson urged that UNICEF take actions to "de-criminalise
sex-work and facilitate the organisation of sex-workers." Jonsson did not
elaborate on how UNICEF would achieve these ends, but claimed that
"Experience from Europe and Thailand has shown that when sex-workers are
organized they are in a stronger position to negotiate safer sex with
their clients."

However, it remains an open question whether this position would be
effective in reducing AIDS infection rates. Writing in a February 27 Wall
Street Journal column, Donna M. Hughes, professor of women's studies at
the University of Rhode Island, and an expert in sexual trafficking, wrote
that efforts to make "sex work" safer for prostitutes fail because many
prostitutes in countries like Thailand are underage and virtual slaves in
their brothels, thereby making it impossible for them to negotiate for
condom use. Hughes cites a US Agency for International Development (USAID)
study that determined that efforts to organize prostitutes "had no
significant impact on a 'sex worker's freedom of movement' or 'the ability
of sex workers to refuse clients who did not want to use condoms.'" Hughes
concludes that the best way to protect prostitutes is to liberate them
from brothels.

In his statement, Jonsson also calls for an end to discourse over the
relative effectiveness of condom use. Jonnson told the meeting of
diplomats and bureaucrats "Let us stop the almost metaphysical debate on
the pros and cons of the use of condoms..Let us follow the decision of the
government of Botswana to make condoms available and accessible for
everybody, everywhere and at all times. The use of condoms is not the full
or the final solution, but it has been a part of all known successes to
reduce HIV infections. Abstinence is simply not a realistic option for
most young people in the world today."

Jonnson's contentions are contradicted by a USAID report for Uganda, the
only country in sub-Saharan Africa in which the AIDS epidemic has been
contained. According to USAID, condom use did not play a significant role
in Uganda's success. What is more, USAID found that behavior change,
abstinence before marriage and fidelity in marriage, was the most
important element of the Ugandan program.

Jonnson's comments are sure to fuel the growing suspicion that UNFICEF
has departed significantly from its central mission of protecting poor
children from disease, hunger and death. There is a feeling among many
that UNICEF has ventured more into promotion of what some see as a radical
notion of women's rights, especially under Executive Director Carol
Bellamy.

Copyright - C-FAM (Catholic Family & Human Rights Institute).
Permission granted for unlimited use. Credit required.

Catholic Family & Human Rights Institute
866 United Nations Plaza, Suite 427
New York, New York 10017
Phone: (212) 754-5948 Fax: (212) 754-9291
E-mail: c-fam@c-fam.org Website: www.c-fam.org


Dagens bibelord
Sal 63, 2 - 6:
2 Gud! Du er min Gud! Tidlig søker jeg deg. Min sjel tørster etter deg, mitt kjød lengter etter deg i et tørt og uttørket land, hvor det ikke er vann.
[42: 3, 4. 84: 3. 143: 6. Matt 5: 6.]
3 Slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet.
[27: 4.]
4 For din miskunnhet er bedre enn livet. Mine lepper priser deg.
[69: 17.]
5 Slik vil jeg love deg hele mitt liv, i ditt navn vil jeg oppløfte mine hender.
[104: 33. 146: 2.]
6 Min sjel skal bli mettet som med fete retter. Med jublende lepper skal min munn lovprise deg.


Torsdag, Juni 05, 2003

Dagens bibelord
1 Mos 9, 11 - 17:
11 Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom og ødelegge jorden.
[8: 21. Jes 54: 9.]
12 Og Gud sa: Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom meg og dere og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider:
13 Min bue har jeg satt i skyen, den skal være tegn på en pakt mellom meg og jorden.
14 Og det skal skje, når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen,
15 da vil jeg komme i hu min pakt mellom meg og dere og hver levende skapning av alt kjød, og vannet skal aldri mer bli en flom som ødelegger alt kjød.
16 Når buen står i skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden.
17 Gud sa til Noah: Dette er tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som er på jorden.


Onsdag, Juni 04, 2003

Dagens bibelord
Joh 17, 24 - 26:
24 Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt.
[v. 5. 12: 26. 14: 3. 1JOH 3: 2.]
25 Rettferdige Far! Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse har erkjent at du har utsendt meg.
[v. 8. 7: 28, 29. 8: 55. 16: 27, 30. Matt 11: 27.]
26 Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.
[15: 9.]


Tirsdag, Juni 03, 2003

Dagens bibelord
Apg 1, 21 - 26:
21 Derfor bør en av de menn som fulgte med oss hele tiden mens Herren Jesus gikk inn og ut blant oss,
[Luk 1: 2. Joh 15: 27.]
22 like fra han ble døpt av Johannes til den dag han ble tatt opp fra oss - en av disse menn bør sammen med oss være vitne om hans oppstandelse.
[4: 33. 5: 32. 10: 41. 13: 31.]
23 Så stilte de fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias.
24 Og de bad og sa: Herre, du som kjenner alles hjerter! Vis oss hvem av disse to du har utvalgt
[Sal 139: 1 ff. Jer 17: 9, 10. Joh 2: 25.]
25 til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted.
26 Så kastet de lodd mellom dem. Loddet falt på Mattias, og han ble regnet som apostel sammen med de elleve.
[Ord 16: 33.]


Mandag, Juni 02, 2003

Dagens bibelord
Apg 1, 12 - 14:
12 De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berg som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.
[Luk 24: 50, 52.]
13 Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob.
[Matt 10: 2-4. Luk 6: 14-16.]
14 Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og hans brødre.
[2: 1, 42. Matt 13: 55. Joh 7: 3.]


Søndag, Juni 01, 2003

6. SØNDAG ETTER PÅSKE: Dagens bibeltekster
LEKTIE, Hag 2, 3 - 9:
3 Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne?
[Esr 3: 12. Sak 4: 10.]
4 Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest! Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud.
[1: 13. Sak 8: 9.]
5 Det paktens ord jeg gav dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast. Min Ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!
[2M 19: 5, 6. 29: 45. Jes 63: 11.]
6 For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land.
[Heb 12: 26.]
7 Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.
[Jes 60: 5, 11.]
8 Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud.
9 Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.
[Mal 3: 1.]


EPISTEL, 1 Pet 4, 7 - 11:
7 Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.
[5: 8. Rom 13: 12. 1KOR 7: 29-31. 10: 11. Heb 10: 25. 1JOH 2: 18.]
8 Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.
[Ord 10: 12. 1KOR 13: 4-7. Jak 5: 20.]
9 Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!
[Joh 6: 43. Rom 12: 13. Fil 2: 14. Heb 13: 2.]
10 Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.
[Luk 12: 42. Rom 12: 6. 1KOR 12: 4. Ef 4: 11. Ef 4: 11. Tit 1: 7.]
11 Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.
[5: 11. Joh 12: 50. Rom 12: 6, 7. 1KOR 10: 31. 2KOR 2: 17.]

PREKENTEKST, Joh 15, 26 - 16, 1 - 4:
26 Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.
[14: 16, 26.]
27 Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.
[Luk 1: 2. Apg 1: 8, 21. 5: 32.]
1 Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt.
[Matt 11: 6.]
2 De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse.
[9: 22. Matt 10: 17. 24: 9. Apg 9: 1 ff. 26: 9 ff. Åp 6: 9.]
3 Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.
[8: 19. 15: 21. 17: 25. 1JOH 3: 1.]
4 Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere.
[13: 19. 14: 29.]