INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mai 2012

Mandag, Mai 28, 2012

MANGLENDE FOKUS PÅ KONG HARALDS SYNSPUNKTER - Av Jan Pedersen
Ola Johan Settem skriver i debatten "Bannlyst Storting", et forsøk på svar på mitt spørsmål til Ropstad.: "Begynn med å forklare hvorfor ingen vil ta opp Kong Haralds Neí til å forandre §§ 2 og 4."
Settem begynner med å blottlegge sin uvitenhet! Ikke bare mangler han kunnskap, men så durer han i vei som om Kong Harald ikke har vært skeptisk til å forandre § 2, men at han bare har uttrykt et ønske om at Grunnloven fortsatt skal forplikte monarken til å være medlem av Den norske kirke, § 4. Hvis det kan være en trøst for Settem, så bar også Vårt Land dette synspunktet til torvs før 21. mai. Først da jeg siterte kilden (som etter min mening er troverdig - Finn Jor - , da måtte både avis og andre gi seg). Bare ett logisk moment burde snart få folk til å tro på "myten" om bare § 4. Kongen skal nemlig etter den inntil 21. mai gjeldende § 4 i Grunnloven: "Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, HAANDHÆVE OG BESKYTTE DENNE." (Uthevet av meg.) Hvordan håndhever og beskytter Kongen denne religion? Jo, ved å passe på, håndheve og beskytte § 2!!
Når så § 2 er totalt forandret etter vedtaket i Stortinget 21. mai, så må jo siste del av § 4 falle bort. Hvis Kongen ikke hadde sagt dette NEI, da hadde han sviktet det Grunnloven hadde pålagt ham. Dette burde hele det norske folket takket Kongen for, ikke bare " enkelte grupperinger".

Jeg mener fortsatt at offentligheten har sviktet ved å ikke skape eller delta i en debatt som burde vart fra 13. juni 2008 til 21. mai 2012. Gang på gang var vi ute i massemediene for å skape debatt . Gang på gang ble synspukter nektet tatt inn i massemediene. Hovedsaklig fordi det ikke var politisik korrekt i forhold til flertallet. Og når flertallet er så kompakt som så å si hele Stortinget, da var det ikke lett å komme til orde. Jeg har sagt det før, og gjentar det ofte: Fordi alle mener det samme, er det ikke dermed sagt at det er riktig! Tenk om vi hadde hatt et uhildet organ som hadde avgitt en betenkning om en kan bruke § 112 til å avgjøre lovligheten av den nye § 2! Inntil så skjer, vil Grunnloven være gjenstand for spørsmål om lovlighet.

Så til det andre punket til Settem: "evangelisk" henspiller direkte til personen Jesus. Evangelisk = Jesus. Slik også i 1024, da en sa at Jesus(KviteKrist) er opphavet til lovene i Norge. Hvorfor tror du lovgiverne vil ta bort "evangelisk". Fordi de vil ha bort den direkte forpliktelse Norge da vil stå i til Jesus (som har all makt i himmel og på jord.) Nå vil en ha inn ideologi, demokrati, (politisk, filosofisk), men samtiig må en være "smart": En kan beholde "den kristen/humanistiske arv". Rent filologisk inneholder "kristen" en refranse til Jesus Kristus, men når det hektes på "arv", så er her ikke lenger noen forplikelse.
Så et spørsmål til slutt, Settem: Hvorfor måtte ordet "evangelisk" bli tatt bort?

Jan Pedersen, Søgne


AVKRISTNINGSDEBATTEN UTEBLE - KrF var enig med Ap i Stortinget om § 2 - Av Jan Pedersen
Ap greide i løpet av 90 år å få til at
kristendomsgrunnlaget for Norge ble tatt bort.
Inntil 21. mai var Norges Retts- og trosgrunnlag følgende: "Alle indvaanere av Riget have fri Religionsutøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion . . ."

Dette har en over lengre tid, fått redusert det til å bli et spørsmål om stat/ kirke. Da var det lagt et tykt tåkeslør over det egentlige: Grunnlaget for Norges lovarbeid som skal være tuftet på evangelisk religion, dvs slik evangeliets hovedperson, Jesus, lærer.

Dette så marxistene/sosialistene klart i 1920 årene. Og siden har de arbeidet målbevisst ut fra dette: Den kristne etikk legger hindringer for den sosialistiske lære! (Stikkord: fosterdrapsloven, homofililoven, den forfalskede ekteskapsloven, opphevelsen av påbudt kristendomsopplæring i et "kristent" land osv)
Dyktige sosialistiske ideologer kom tidlig på banen, og deres strategi bærer frukt. Jeg må gjenta to av dem på nytt, så folk flest skjønner hva jeg sikter til:

Erling Falck, marxist/sosialist fra 1920-30 årene la følgende strategi:
"1. BEHOLD STATSKIRKEN OG BRUK DEN SOM POLITISK MIDDEL.
2. BRUK LIBERALTEOLOGIEN SOM GISSEL FOR Å TØMME KIRKEN FOR INNHOLD.
NÅR DEN ER BLITT BLODLØS OG KRAFTLØS, DA KAN DEN FÅ SIN FRIHET."

Arbeiderpartiets Marit Nybakk mener grunnlovsendringene ikke avkristner Norge. Hvis hun mener at skillet mellom stat/kirke ikke avkristner mer enn i de siste 50 år, så er det riktig.

Men hvis hun mener at ved å fjerne "evangelisk religion", så vil dette åpne for ren sosialistisk ideologi! Avkristningen kan nå skje legalt.
Igjen må en gå til de sosialistiske kildene, for å føre sannhets bevis for dette.
Jeg har i de siste 4 årene ønsket en debatt om §2 og det såkalte enstemmige "kirkeforliket". Den kom aldri!!
Partiene hadde nok flere grunner til å forholde seg tause. Arbeiderpartiet burde gjentatt den politiske uttalelse som historie-professor Edvard Bull, kom med i 1923:
"1. VI SKAL GJØRE SKOLEN VERDSLIG, LIKESOM SYKEPLEIEN OG BEGRAVELSEN, EKTESKAPET OG FØDSELSREGISTRERINGEN.

2.VI SKAL SLOSS UFORSONLIG MED DEN BESTÅENDE OG OFFISIELLE LUTHERDOM, SOM MED ANDRE FORDUMMENDE SEKTER.

3.VI SKAL HA EN PÅGÅENDE OG HENSYNSLØS KIRKEPOLITIKK, FORDI VI MENER RELIGION I OG FOR SEG ER EN PRIVATSAK. BARNA SKAL GJØRES TIL SOSIALISTER, OG DET ER LÆRERNE SOM SKAL GJØRE DEM TIL DET.

4. SKAL VI SKAPE DEN SOSIALISTISKE SKOLE, MÅ VI HA MAKTEN I KOMMUNESTYRENE, OG BRUKE VÅR MAKT HENSYNSLØST.
5. VI VIL BORT FRA DET BARBARISKE OG FRA DEN USUNNE LÆRE OG MORAL, SOM BARNA LÆRER GJENNOM RELIGIONSUNDERVISNINGEN. SKOLEPOLITIKK ER KLASSEPOLITIKK."

Men Arbeiderpartiet gjenga det aldri. Derimot kom sosialist-statsministeren og ateisten Jens Stolteberg med sin "bekjennelse" før 21.mai: "Ingen fare for "Grunnlovs-Jesus""!
Ser ikke Kolberg, Nybakk, Giske og Stoltenberg at det er noen av oss kristne som har grunn til å være redde når tros-og rettsgrunnlaget i § 2 er borte, det som er signeret "Kvite-Krist som er opphavet til lovene våre"? Eller er de så bundet til Karl Marx at de ikke kan si ham i mot?
At kirken lar seg fange, det burde sosialistene takke Erling Falck for.

Påpekningen av at det kristne lovgivningsarbeidet sluttet rent formelt, det kan vi takke Kong Harald for. Men her tier alle partier!!

Jan Pedersen, Søgne


PINSEMEDITASJON I NRK - Av Jan Pedersen
Vakker musikk, rik helgentradisjon og kirkehistorie. Burde det vært noe mer?

Trondenes gamle kirke var rammen om en vakker pinsedagsmeditasjon i NRK både i radio og TV.

Men igjen tror jeg folk flest sitter igjen med spørsmålene: Hva er pinse, og enda mer: Hva menes med Den Hellige Ånd? Selv forrettende prest fant at dette var vanskelig. Så i stedet for å gå inn på spørsmålene, gjør han som Bøygen: Går utenom.

Nå kan man si at Bibelen kom til orde med svarene, både fra profeten Joel og fra Peters tale på 1. pinsedag i Ap.gj. Og enda mer Jesu egen utleggelse i Joh. 14.

Og dette med den Hellige Ånd har et ord som dekker det hele, sa presten: Kjærlighet. Jo, det er riktig at Jeus har blødd for oss. At dette er tegn på denne kjærligheten. Men det burde vært talt adskillig mer om kjærligheten som går tilbake fra oss: "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud", da vil Jesus be Faderen og Han skal gi oss en annen talsmann, som skal være hos oss alltid: Sannhetens Ånd." Så er det sagt: Den Hellige Ånd, er Sannhetens Ånd! Sannhet og kjærlighet er to sider av den personlige Guds vesen.

Kanskje vår kirke skal slå fast en gang for alltid: Den Hellige Ånd er en sann Gud! Den tredje person i Gudommen! Han er mer enn "en slags kraft". Han er Gud!

Kanskje vi burde gå tilbake til det elementære, slik Martin Luther skriver i sin lærebok, Den lille katekisme: "Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham . . .", "Og her kommer Den Hellige Ånd inn og kaller, opplyser, helliggjør i den sanne tro . . ."
Da blir dette med pinse heller ikke så vanskelig å "begripe".

Da blir ikke helgenlære og kirkebyggets historie det viktigste, men at Den Hellige Ånd, vår Gud, blir tilbedt av den kirke som ble til da Gud, Den Hellige Ånd, åpenbarte seg og lot vår kirke bli realisert som Sannhet i løgnens verden.

Jan Pedersen, Søgne


Fredag, Mai 25, 2012

ISRAELVENN ARRESTERT OG BØTELAGT FOR Å FEIRE ISRAELS NASJONALDAG I VEIKANTEN LANGS E 39 - Har ikke politiet viktigere ting å gjøre?
Den kjente Israelvennen Inge Telhaug fra Søgne ble mandag kveld pågrepet av
politiet, kastet på glattcelle og deretter bøtelagt med 10 000 for å veivet
med et norsk og israelsk flagg lang veikanten på E 39 mellom Søgne og
Mandal. Søkelys kjørte forbi Telhaug der han stod med sitt flagg på utsiden
av autovernet og mannen utgjorde ingen fare for trafikkantene som passerte
han. Saken som også ble omtalt i Fædrelandsvennen har merkelig nok ikke
blitt omtalt i den religiøse presse. Verken Norge Idag eller "Dagen" har
omtalt politiets aksjon mot Israelvennen med et eneste ord.

Både pågripelsen og boten er en direkte hån mot alle som får sine hjem ødelagt og
vandalisert av virkelige kjeltringer som politiet ikke har resurser til å
bry seg med. Saken har skapt debatt blant avislesere på Sørlandet, men verken
avisen Dagen eller Norge Idag som mange trodde var pro Israel har omtalt
saken. Inge Telhaug utgjorde ingen fare der han stod fredlig lang veikanten
med sine flagg bare tre dager før 17 mai og det er direkte oppsiktsvekkende
at norsk politi som stadig klager over manglende resurser lager sak av
dette.

Om et par dager vil dritfulle norske russ lage adskillig mer trøbbel
der de raver rundt i gatene og utgjør en virkelig fare både for seg selv og
trafikkantene uten at politiet så mye som løfter en tommelfinger. Å rave
sørpe fulle rundt i gatene er så avgjort mye mer akseptabelt enn å stå
fredlig langs veien i dette jødehatende landet. Hadde det vært russen som
hadde stått på samme plass med flagg og ølflasker hadde neppe politiet tatt
seg bryet å dukke opp i det hele tatt. Annerledes er det for venner av
Israel.

15.05.12. Innlegget er sendt oss fra en Israelvenn.


TO KATEGORIER VOLDSOFRE?
AUF fikk heldigvis mange overlevende etter Utøya tragedien. De aller fleste av de som ikke overlevde var unge mennesker i sin beste alder. Disse unge ble brått og særdeles brutalt tatt livet av. Selve hendelsesforløpet rulles nå ut for en hel verden med sentrum i rettssalen i Oslo.

Jeg ble ikke offer for en terrorist uten empati, men da jeg ble født, i 1951, rådde legen min mor på det sterkeste til å ta abort. Hennes helsetilstand, og alder, var klare reelle grunner for at barnet i
mors liv skulle aborteres.

Den store gevinsten, at jeg skulle få livet i gave, skyldes at min mor hadde gitt sitt liv til Gud. Ingen kunne overbevise henne om at hennes velferd i øyeblikket var viktigere enn det barnet som var unnfanget. Min mor fødte meg en måned før hun selv fylte 43 år, og hun levde i nesten 40 år til før hun døde nær 93 år gammel.

Tilbake til ofrene på Utøya, og den oppmerksomheten som den tragedien blir tildelt. Her har vi unge mennesker som har fått lov til å bli født. De har blitt tatt vel imot i gode familier, og de har de årene de fikk leve kunnet bygge relasjoner og bekjentskapskretser. Dette gjør et en mengde
mennesker har forskjellige relasjoner og/eller knytninger til ofrene. De var godt i gang med å etablere seg i et politisk miljø med relasjoner tett inn mot den sittende regjeringen. Relasjoner så sterke at det var grunnlag for å sette ny mal for voldsoffererstatning som også kunne gis
tilbakevirkende kraft.

Det brukes hundrevis av millioner kroner for å avklare hver minste detalj, og for å ivareta både de gjenlevende ofrene og alle som kan sies å være omfattet av tragedien. Det er fantastisk hvilke midler som står til rådighet, og hvem kan vel løfte sin røst mot noe som kan rettferdiggjøres med hjemmel i en slik tragedie?

Jeg opprøres av det den samme regjeringen gjør hver eneste dag mot de mest forsvarsløse mennesker som finnes. BARNET I MORS LIV. Nyhetene siste uke tar opp at levende barn aborteres og legges til side for å dø. Ja, det beskrives sågar at det tar over en time før barnet dør.

For meg er forskjellen mellom disse barna og ofrene på Utøya svært liten. Jeg kjente ikke personlig noen av ofrene fra Utøya, og jeg kjenner heller ikke personlig noen av de ca. 15 000 abortofrene som hvert år blir avlivet på sykehusene. Forskjellen er bare at det er vår egen regjering som betaler for mordene som skjer på sykehusene (det sies at totalt antall har passert 500 000 aborterte barn siden loven trådte i kraft). I disse tilfellene skal det pakkes så fint inn at ingen skal støtes. Selv om det allerede er små hjerter som har startet å banke i mors liv, så gjøres det spiselig ved å vise til at det er jo bare en celleklump.

Nå synes også regjeringen at det er på tide at leger og jordmødre som ikke klarer å delta i disse lovlige mordene får finne seg noe annet å gjøre.

La meg trekke en parallell til våre kjæledyr. Her har vi organisasjoner som står på barrikadene for både katter og hunder, og for ikke å glemme pelsdyroppdrett som representanter fra regjeringen har uttalt bør nedlegges. Selv har jeg og min kone sittet natten gjennom mer enn en gang for å holde liv i en nyfødt valp.

På sykehusene tas menneskebarn ut og legges til side for å dø, og det uten at vår menneskekjære statsminister, eller hans regjering, har innvendinger utover at det skulle vært gjort på et tidligere tidspunkt i svangerskapet. Med et ansikt utad fylt av kjærlighet, fellesskap og medmenneskelighet, forsøker denne regjeringen å fremstå som landets frelsere. Men det som skjuler seg bak fasaden, det er ikke skjult for vår Gud.

Måtte Gud rikt velsigne våre abortprester og deres tjeneste!


Onsdag, Mai 23, 2012

GJØR DEG IKKE SELV SÅ VONDT AT DU SETTER DEG OPP MOT KONGENES KONGE OG HERRENES HERRE!
GJØR DEG IKKE SELV SÅ VONDT AT DU SETTER DEG OPP MOT KONGENES KONGE OG HERRENES HERRE!
Hvem er det egentlig som har «all makt i denne sal»? Spørsmålet vil få et klart svar på den andre siden av graven. Fil 2,10-11: I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!»

Norges grunnlov er sannsynligvis den beste grunnloven i verden. §2 gir den et verdigrunnlag som holder både i tid og evighet. Som kjent står det i § 2: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» Denne religion er definert i Christian den femtes norske lov av 1687, som fremdeles er gjeldende lov i Norge. Teoretisk kan det nok tenkes at «Den evangelisk-Lutherske religion» i sin praksis og i sine bekjennelsesskrifter ikke har fått med seg alle detaljer av sannheten. Men det gode er at «Den evangelisk-lutherske Religion» er definert med Bibelen som øverste norm.

Hva kan vi si om Bibelen? Uten å gå i detaljer, kan det slås fast at Jesus Kristus sa at hele Bibelen er Guds sanne og ufeilbarlige ord. Kan vi stole på ham? Gud har bevist at Jesus er Guds veldige Sønn ved å vekke ham opp fra de døde. Kan vi stole på at oppstandelsen er et historisk faktum? Prøv å finne en annen forklaring! Hvis du tar denne utfordringen ærlig på alvor, vil du finne at det ikke finnes noen annen mulighet enn at Jesus sto opp. De røverhistoriene som er blitt presentert, holder ikke mål!

Finnes det andre beviser for Bibelens sannhet? Du kan jo studere de mange profetiene i Bibelen som er blitt oppfylt. Eller snakke med de mange menneskene som kan vitne om at livet ble helt nytt etter et møte med Jesus. Eller snakke med de mange som har blitt helbredet fra sykdom og andre plager i Jesu navn. Eller studere den utrolige sammenhengen og enheten som du finner i Bibelen, spesielt hvis du er i stand til å lese på grunnspråkene. Finnes det noen annen religion eller livssyn som kan vise til noe slikt?

Men det beste du kan gjøre er å begynne å ta Bibelen på alvor i ditt eget liv. Da vil du bli overbevist om Bibelens sannhet. Jesus har gitt oppskrift på et personlig eksperiment i Joh 7,16-17: «Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.»

Det skjer, og har skjedd, veldig mye rart i kristendommens navn. Det skal jeg villig innrømme! Hvor kommer all forvirringen fra? Den kommer fra djevelen.

1 Mos 3,1 Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: "HAR GUD VIRKELIG SAGT at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?"
Matt 4,5-6 Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! FOR DET STÅR SKREVET: . . .»

En annen kilde til forvirring er mye av det som kalles «vitenskap». Legg merke til at det er enorm variasjon i kvaliteten av det som kalles «vitenskapelige resultater». Når man utelukker Gud per definisjon i utgangspunktet, så er det klart at man ikke finner ham!

Kristendom er ikke en religion blandt religionene. Kristendom er sannhet. Men la deg ikke lure av biskopene i Den norske kirke! De tror ikke på Bibelen! De har sin egen agenda, som de skal få gjøre rede for selv!

Du som stortingsrepresentant vil bli dømt etter dine egne gjerninger av dommeren Jesus Kristus en dag. Da vil du ligge meget tynt an hvis du har kastet hans sanne ord og foreldrenes oppdrageransvar ut av Grunnloven. Han sier jo i Matt 18,6-7: «Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp. Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!» Dette er bare ett av mange liknende vers som lover evig fortapelse for alle som ikke bekjenner sine synder og bøyer seg for frelseren Jesus Kristus.

Merk deg at livssynsnøytralitet er en umulighet og et bedrag. Hvis du ikke er for Jesus Kristus, så er du mot ham! Du kommer rett og slett ikke utenom valget. Som stortingsrepresentant har du sikkert en erfaring med dette å gjøre valg. Men enkelte valg er DRAMATISK VIKTIGE. Du står nå overfor et slikt valg! Situasjonen er faktisk mer dramatisk enn i april 1940!

Bibelen gir mange gode råd på alle livets områder. Et nyttig råd nå er dette fra Ordsp 20,18: «Når en rådslår, lykkes planene. Hold råd før du fører krig!» Utsett planene om statskupp. Hvorfor skal du ødelegge bådse deg selv og ditt land og ditt folk og ditt parti? Les Bibelen først, så kankje du får et annet syn på saken!

Kjærlig hilsen fra
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr.Scient. Ph.D.


HVA BØR STORTINGET GJØRE 21. MAI?
HVA BØR STORTINGET GJØRE 21. MAI?
De bør legge til side hele grunnlovssaken, og la Grunnloven være som den er i dag! Selv om de fleste representantene synes å være misfornøyde med rettsgrunnlaget for stat og kirke i dag, vil det garantert ikke bli bedre etter statskuppet.

Hvis det foreliggende forslaget til grunnlovsendringer blir vedtatt, har samtlige som stemmer for det begått en alvorlig kriminell handling! At dette er sant, følger av Grunnloven § 112. Enda verre er det at de har nedkalt Guds vrede over seg. Noen vil da si at de ikke tror på Gud. Problemet er at Gud ikke gir strafferabatt til dem som ikke tror på ham! At Herren er Gud, har han bevist for alle ved det historiske faktum at Guds Sønn, Jesus Kristus, sto opp fra de døde og lever i dag!

Grunnloven § 2 er plagsom for representantene, fordi den kriminaliserer både Abortloven og stortingsflertallet. Men det er alltid uklokt å forsøke å skjule én kriminell handling ved å begå én til! Herren advarer sterkt mot politiske overgrep mot svake og mot rettferdige: Jesaia 5,20: «Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!» Jesaia 29,20-21: «For det er ute med voldsmannen, borte er spotteren, utryddet er alle ondskapens voktere, de som med sitt ord dømte folk skyldige, la snarer for den som hevdet retten i byporten, og med tomme ord drev rettferdige bort.»

Mange fra KrF og andre partier er kanskje i god tro når de går inn for statskuppet. Den norske kirke får jo en sterkt etterlengtet frihet! Ja, får den det? Og hva er prisen for å få dette til? Historiens dom og Guds dom vil bli knusende over dette hodeløse prosjektet!

Kristendommens fiender tror også at de oppnår noe ved statskuppet. Men er det nødvendig å gjøre seg selv til kuppmaker og kjeltring for å bekjempe kristendommen? Er det ikke bedre å kjempe med blanke våpen?

Jeg skal ikke male Muhammed på veggen! Mange av mine gode venner er muslimer. Det ville være helt galt å si at de er dårligere mennesker enn nordmenn. Men hvordan er det med den personlige friheten i muslimske land? Når mennesker utsettes for så sterkt kollektivt press, går det ofte på livet løs å stå imot. Den demografiske utviklingen tilsier at når kristendommen går ut av Grunnloven, så vil islam gå inn. Er det dette stortinget ønsker? Er det ikke bedre å la basisparagrafene i Grunnloven bli stående? Da kan rettssikkerheten og den personlige friheten bli bevart.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com


GRUNNLOVENS HELLIGHETSPRINSIPPER - Og vår tids stortingsfolk - Av Trygve Einar Gjerde
Har dagens stortingsmenn noen som helst forutsetning for forstå og kjenne den opprinnelige Grunnlovs hellighetsprinsipper? Jeg tro ikke det! En må huske på at i 1814 så var hele Eidsvollsforsamlingen vokst opp med Pontoppidans ”Sannhet til Gudfryktighet”, med sine 759 spørsmål og svar, samt Kort Begrep av Den Saliggjørende Sannhet med sine 42 punkter. To tredjedeler av dette måtte læres utenat og resten skulle leses med alvorlig ettertanke. Denne bok hadde siden 1737 – 38 gjort sin velsignede gjerning i det norske folk sammen med Bibel, Salmebok, Luthers Postille, Johan Arndt og flere andre av våre anerkjente kirkefedre.

I betraktning av dette og at Hans Nielsen Hauge hadde virket med sin alvorlige forkynnelse og fremragende eksempel i det norske folk siden 1796 til han ble fengslet i 1804, så må en se Grunnloven i lys av dette. Vi som lever i dag har ikke noen som helst grunn til å fatte og begripe den alvorstanke som lå bak Grunnloven. Når vi så da tenker på at Nyevangelismen helt fra 1830 har virket nedbrytende på denne hellighets tenkning som til da var virket i det norske folk, så skjønner en kanskje noe av det som våre nåværende stortingsfolk mener om Grunnloven.

For Eidsvollsforsamlingen var det en helt sentral tanke at de ville ha et eget fedreland, egen Konge, eget Riksstyre og egne lover. Men det måtte alt sammen hvile på det Bibelske fundament det vil si på Den Evangelisk Lutherske lære som alle da ganske visst var opplært i og som hadde formet deres tanke og dannet deres hjerter. Skulle landet være fritt, Kongen god og styre vel, så måtte Gud være Grunnlovens øverste beskytter og dermed også Land, Konge og folks øverste beskytter. Derfor ble § 1 og 2 i Grunnloven to uadskillige paragrafer. Det vil si: Fjernet man en av dem så raste også den andre! Nå har en altså fjernet § 2 og dermed så er § 1 uten beskyttelse og mening! Hva vil en så gjøre med det? Mener virkelig vårt Storting at de selv kan bevare, beskytte og verne vårt Land, Konge og folk? De har fjernet og avsatt Han, den kjære himmelske Far, som alene kan verne oss alle, hvilke middel vil de så bruke for å erstatte dette? Humanisme? Kjød for sin arm! ”Kristne arv” når de har forkastet Giveren og opphavsmannen til arven? Vel, det står igjen å se hvordan det går, men dere har lagt vårt land, Konge og folk åpent for fienden!
Trygve Einar Gjerde,
Det Haugianske Vennesamfunn,
5440 Mosterhamn.


UNØDVENDIG ENDRING - Rolf Kjøde mener § 2 er en nødvendig endring - Av Jan Pedersen
I Dagen 23. mai kommer generalsekretær Rolf Kjøde i Normisjon med et SYNSPUNKT som han kaller "Nødvendig endring". Det han sier er i klartekst: endringen av Grunnlovens paragraf 2 er nødvendig. I det liberale,mangfoldige demokratiet må en nemlig finne en annen måte å uttrykke statens verdiforankring på, enn det den konfesjonsbundne staten gjorde i et kulturelt entydig samfunn. Dette mener jeg var helt unødvendig å gjøre, 21. mai i Stortinget.

At tiden for å oppheve § 2 var inne, i forhold til staten, viser han ved på nytt å vise til at Høyesterett ved å se bort fra denne i Børre Knudsen saken, i realiteten ikke lenger var bindende for Stortinget. Videre sier Kjøde: "I tillegg slo Høgsterett fast at det kan settast tvil om den private retten til å ta livet av barnet i mors liv ikkje var i strid med evangelisk luthersk lære. Den nye formuleringa er viktig ved at den avset statens ukvalifiserte instansar når det gjeld spørsmålet om kristen lære".

Videre sier Kjøde at han er fornøyd med den nye paragrafen om kristen/humanistisk arv som verdifundament for Norge.Han går så langt at han at han mener det er et svært godt resultat av den politiske prosessen.

Selvsagt er Grunnloven til for staten, Rolf Kjøde! Men å polemisere mot noen kristne grupper at "Jesus er tatt ut av Grunnlova, er verken truverdig eller ryddig." Hvor mange ganger må en spørre hvem som er innholdet i "EVANGELISK luthersk religion"? Er det noen annen enn Jesus? Når "evangelisk" er tatt bort, hvor står det da at Jesus er bevart?
Han (KviteKrist) er opphavet til lovene våre! Hvor står det nå?

Hvor mange ganger må en repetere to-regimentslæren? Det konstantiske mønsteret at staten skal være krykken for kirken og evangeliet, burde snart bli oppfattet som falsk lære! Det er det omvendte vi skal sloss for: kirken (dvs. Jesus) har noe å si staten. Han er Herre over staten, Han som har all makt i himmel og på jord. Før Konstantins tid, lyder det fra apostelen i Romerbrevets 13. kap at det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, innsatt av Gud. Og videre står det om hvilke oppgaver staten har PÅ GUDS VEGNE: STYRESMAKTEN ER EN GUDS TJENER! Og hvis staten gjør den onde gjerning (slik den har gjort det ved å gi gudfiendtlige lover som fosterdrapsloven, den forfalskede ekteskapsloven osv) så skal kirken med Jesu myndighet påtale og motarbeide dette.

Det er riktig det, Rolf Kjøde, at kristne mennesker skal vise respekt for styresmakten. Men vi skal ikke godta ukristelige lover!! Det er her kirkens ledelse (og nå også kristelige organisasjoner) svikter i vår tid: de reiser seg ikke i tide mot de strømmene av ukristelige ideer som kommer på politikkens vinger. Nå har sosialistene og marxistene greid det som marxisten Erling Falck sa omkring 1930:
"1. Behold statskirken og bruk den som politisk middel.
2. Bruk liberalteologien som gissel for å tømme kirken for innhold. Når den er blitt blodløs og kraftløs, DA KAN DEN FÅ SIN FRIHET."

Det skjedde 21. mai med et nesten enstemmig Stortings vedtak. Derfor har jeg sagt: dette var sosialistenes store festdag!

De fikk med seg KrF, FrP, Høyre og de andre partiene.
Når skal de kristne i Norge forstå at vi må bekjempe hedenske ideer, og kjempe for de kristne verdiene vi har i vår lovgivning?

Det vi trenger nå er myndige lekfolk som tør å stå opp som Hans Nielsen Hauge gjorde i sin tid. Det ser ikke ut til at teologene makter jobben å få Stortinget til å gi lover som er tuftet på "evangelisk luthersk" grunn. Foreløpig er lovene tuftet på marxistisk grunn, med litt "kristen/humanistisk" garnityr som pynt, som et arvesmykke!

Jan Pedersen, Søgne.


Lørdag, Mai 19, 2012

NORGES HUS I STORM - Av Jørgen Høgetveit

Norges hus i storm


Av Jørgen Høgetveit


Melodi: Norge, mitt Norge så sover du tyst - -


Norge mitt Norge du sover så tungt,

når stormene hyler om huset.

Det ropes fra syd og det ropes fra nord,

men Ordet det drukner i suset.

Da våkn opp og søk du din Herre og Gud,

en klippegrunn sterk i fra himlen gir bud,

der trygt du i stormen kan leve.


Hør dog, ja hør dog på Frelserens Ord

det Ord som har reddet så mange,

og båret din slekt over stormfulle fjord,

og alltid er redning for landet.

Ja, Norge, ja, Norge hør Frelserens Ord,

om redning som bys oss fra fjell og til fjord.

Han ene er den som kan frelse.


Bygg ikke huset på u-sannhets grunn

stormregnet skyller bort huset

Lytt du til gaven fra kjærlighets Gud,

for Sønnen ble ofret for alle.

Lytt til det Ord som er sikkert og fast

det ble stadfestet da hjertet Hans brast

Det er ikke sandgrunn for huset.


Ordet alene er trygg klippegrunn

der huset i stormen gir hvile

Ja, Ordet som når oss fra fedrenes munn

dit er det sikkert å ile

Det bærer igjennom i mørkeste stund

de løfter Han ga oss fra sannhetens munn.

Den klippen kan huset vårt bære.


Koklebygda 19.5.2012

før 21.mai og Stortingets

evt behandling av Grunnloven


JENS HAR TALT: INGEN FARE FOR "GRUNNLOVS-JESUS". 21. MAI BLIR SOSIALISTENES FESTDAG!
Det glade budskap er sendt ut fra vår sosialist-statsminister Jens Stoltenberg før 21. mai 2012: "Ingen fare for "Grunnlovs-Jesus""! Det er den kristelige avisen Vårt Land som melder dette over en prangende side, lørdag.19. mai! Det egentlige budskap burde være: Nå har sosialistene vunnet!!

Her refereres det til at Jens Stoltenberg var raus med godord om de endringene Stortinget gjør på mandag om statskirken i Grunnloven. Dette skulle ha skjedd på et pressetreff før i uken.

Tross dette så skal det være noen konservative kristenaktivister som har en intens kampanje for å "beholde Jesus i Grunnloven". Avisen Vårt Land hører ikke til blant disse aktivistene! For i følge avisens helsideoppsett kan Norge ta det med ro!! For statsministeren har talt! Og da må jo det han sier være sant! Eller?

Det han sier på spørsmålet om endringene vil gjøre slutt på Norge som kristent land, og om han har noen forsikring til dem som hevder det, svarer vår ateistiske statsminister: "De kan ta det med ro. Det er jo ikke gjennom paragrafer man forankrer kristendommen i samfunnet, men gjennom måten folkekirken bærer kultur, tradisjoner og verdier på". Til slutt konkluderer han med å påstå at vedtaket som kommer 21. mai gir Grunnloven en ny "verdiparagraf". Denne vil føre til at den norske stat får en ny verdiforankring som speiler mye større mangfold enn den gamle paragraf 2!

Hva vet Jens Stolteberg om Norges fremtid? Ingen ting! Det har vi alle til felles! Hva vet vi om forhistorien til forandringene av Grunnloven? Så meget: den er stort sett fortiet i en debatt som skulle vært ført siden vedtaket i Stortinget i april 2008, og som nå fullbyrdes (foreløpig) på mandag 21.mai. Kirken, Stortinget med de politiske lederne og størstedelen av mediene har fortiet denne debatten! Hvorfor?? Selv Kong Haralds NEI i april 2008 er fortiet! Selv lovet statsminister Jens Stoltenberg at han ville ha mer åpenhet i samfunnet etter 22.07-tragedien!

Massemediene (les= maktmediene) har i hvertfall ikke fulgt dette med mer åpenhet i § 2 saken!

Vil du at vi skal få vite forhistorien, Jens Stolteberg? Vil du at det norske folk skal vite hva som har skjedd av kristendomsforakt fra sosialistenes side og den strategi som har vært fulgt siden 1920 årene? Vil du at vi skal få vite hva du og ditt parti har gjort for å fjerne Jesus fra opplæring og lovvedtak? Det er dette saken dreier seg om på mandag!

Dere har greid det dere lovet en gang.Den kjente
Mot Dag lederen og marxist/sosialisten Erling Falck hadde følgende strategi for sosialistene (Les: Det norske Arbeiderparti):
"1.BEHOLD STATSKIRKEN OG BRUK DEN SOM POLITISK MIDDEL.
2.BRUK LIBERALTEOLGIEN SOM GISSEL FOR Å TØMME KIRKEN FOR INNHOLD.
NÅR DEN ER BLITT BLODLØS OG KRAFTLØS, DA KAN DEN FÅ SIN FRIHET."

Jeg fortsetter med hva den store sosialist/marxist-lederen Edvard Bull (historie-professor) proklamerte i 1923. Det som nå går i oppfyllelse:

1.VI SKAL GJØRE SKOLEN VERDSLIG, LIKESOM SYKEPLEIEN OG BEGRAVELSEN, EKSTESKAPET OG FØDSELREGISTRERINGEN.

2. VI SKAL SLOSS UFORSONLIG MED DEN BESTÅENDE OG OFFISIELLE LUTHERDOM, SOM MED ANDRE FORDUMMENDE SEKTER.

3.VI SKAL HA EN PÅGÅENDE OG HENSYNSLØS KIRKEPOLITIKK, FORDI VI MENER RELIGION I OG FOR SEG ER EN PRIVATSAK. BARNA SKAL GJØRES TIL SOSIALISTER ,OG DET ER LÆRERNE SOM SKAL GJØRE DEM TIL DET.

4.SKAL VI SKAPE DEN SOSIALISTISKE SKOLE, MÅ VI HA MAKTEN I SKOLESTYRENE, OG BRUKE VÅR MAKT HENSYNSLØST.

5.VI VIL BORT FRA ALT DET BARBARISKE OG FRA DEN USUNNE LÆRE OG MORAL, SOM BARNA LÆRER GJENNOM RELIGIONSUNDERVISNINGEN. SKOLEPOLITIKK ER KLASSEPOLITIKK".

Nå kan sosialistene Jens Stoltenberg og Trond Giske gi hverandre hånden mandag kveld og gratulere hverandre: § 2 er borte som retts-og trosgrunnlag for nasjonen Norge! De brukte liberalteologien som gissel hele tiden, og de har lykkes! Gratulerer med strategien!! Og Jesus er tatt bort, med kirkens hjelp, fra Stortinget der lovene blir vedtatt. Han som er opphavet til lovene våre, er fjernet!

Og i følge statsminister Jens Stoltenbergs melding til den kristelige avisen Vårt Land er dette ingen fare!

Gud hjelpe oss!

Jan Pedersen, Søgne.


JØDER OG JESUITTER I GRUNNLOVEN
Dette med å nekte jøder og jesuitter adgang til Norge har neppe noe med den evangelisk-lutherske religion som sådan å gjøre. Det var en historisk sett nødvendig ting for de selveiende bøndene og haugianerne på Eidsvoll 1814 tror jeg, å beskytte sin skjøre statsdannelse mot å bli infiltrert av sterke kontinentale nettverk. Man hadde jo så vidt klart å kaste av seg åket fra de kontinentale danske embetsmennene, og strengt tatt klarte man det ikke helt.
Mange av disse embetsslektene hadde også nordtyske aner. Det ser vi den dag i dag i fine familienavn fra Oslo vest og fra Bergen. Ved konkret å navngi disse to fryktede gruppene, jøder og jesuitter, mente man å gardere seg mot infiltrasjon. Å kalle Norge for ”uavhengig og uavhendelig” hadde vært et slag i lufta uten konkrete tiltak for å verne statsdannelsen. At disse forbudene senere ble tatt bort, var riktig.


Fredag, Mai 18, 2012

HA TRO TIL GUD (Mark.11.12-14,og 20-22.)
Preken i Søgne gamle kirke 17. mai 2012.

HA TRO TIL GUD (Mark.11.12-14,og 20-22.)


Under krigen var det 100 års jubileum for Det norske misjonsselskap. Da kalte kirkeminister Nils Hjelmtveit til fest for de misjonærene som kunne komme til London i 1942. Han sa da disse riktige ordene: "Misjonen har brakt velsignelse begge veier: ut i verden og tilbake til Norge!"

Evangeliet fra Gud er at Jesus er kommet med liv til enkeltpersoner og til enkeltnasjoner! Dette fører til en totalt ny livsstandard i et folk. Fra å være et brutalt vikingesamfunn ble Kvite-Krist (Jesus Kristus) den nye tidens trygghet. Blodhevn ble erstattet med tilgivelse. Barnemord ble stanset ved at det ble forbudt å sette babyer ut til den visse død i rovdyrenes verden. Ekteskapet ble løftet opp der Gud ville det skulle være. Slavekårene ble borte. Misjonen fra England og andre nasjoner bar synlig frukt i Norge. En ny tid var begynt. Lovene fortalte tydelig hva som skjedde.

Dagens bibelord er hentet fra beretningen om fikentreet som ikke bar frukt og ble forbannet av Jesus. Det visnet. Da er det Jesus sier til sine displer og sin kirke: Ha tro til Gud!

Hva vil Han si? At det bare er i tro til Gud at vi kan være til velsignelse, bære frukt! De ulydige makthaverne i Jesu eget land og folk, fariseere, skriftlærde, yppersteprester og medlemmer av det høye råd, skulle etter Guds vilje være som et frukttre, som ga sin frukt i rette tid. Selv brukte Gud betegnelsen vintrærne på alle i Israel. Det var Guds hage som Han stelte med og voktet. Men også fikentreet hadde sin symboltale. Det bar frukt til forskjellig tid. Den første frukten kom med en gang etter treet hadde fått blader, de bråmodnet og mange falt av før selve fikentiden.Men ikke så med dette treet, der var ingen frukt i det hele tatt. Det ble forbannet og visnet!

Hva lærer det oss? Dommen over fikentreet var domen over fariseerne og de skriftlærde. Ut fra sin posisjon, kall og utvelgelse fra Guds side, burde de ha båret fukt. Men det gjorde de ikke.

Slik også i Norge i 1000 år. Vi skulle visst bedre enn det vi gjør i dag på 17. mai. Vi skulle båret de frukter som Gud vil at det skal være i en nasjon som fikk så meget av Guds ord, misjon, skolekunnskap om Jesus, men i stedet vendte folkets ledere seg bort. Fruktene uteble.

Men er det ikke tegn i tiden på at det kan forandres? Jeg vet ikke. Men
vi har sett synlige eksempler på dette i vår egen norske historie, at det kan skje en forandring til det gode. Da den unge og lydige Hans Nielsen Hauge sa: Jeg har svoret Den Hellige Ånd troskap", og deretter gjorde det Gud påla ham, så forandret det hele vårt Norge! 17.mai 1814 kom, med hele evangeliet inn i vår lovgivning. Den paragrafen som nå holder på å gå tapt i et avkristnet Norge i 2012, § 2, var det som løftet Norge opp, fordi Jesus var grunnlaget for lovene våre. Så var det to øyenstener som hjalp oss: Bibelen og Grunnloven!

Det var de store kristne vekkelsene som løftet Norge opp. Vi ga evangeliet videre til folkene, ved misjonsarbeiderne. Velsignelsen ble ført til nye folk. Og uten vi var klar over det kom velsignelsen tilbake.

Men så kom uårene. Fruktene mangler, tross de mange flotte fikenbladene. Norge ble et materielt rikt land. Og nå ser vi at vi er blitt en fattignasjon. Hvordan? Hvorfor?
Fordi vi mistet livskilden: Gud selv! Vi fornektet ham, degraderte ham og sluttet å tro på ham.

Der kom fremmede guder. Tillitvekkende ideer som forkynte solidaritet og demokratiflertall. Med hva kom? Et avkristnet budskap som sa at religion er opium for folket, at religion er en privatsak osv.

Så ble Gud fjernet fra opplæringen, enda Jesus sa:"…..og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere!". Dette står det i § 2 i Grunnloven, at foreldre og kirke er forpliktet på! Men da gjelder ikke demokratiflertallsloven, der det lenge var over 90 % av landets innbyggere som døpte sine barn!

Lovene ble hedenske igjen. Fosterdrapet kom inn meget mer effektivt enn utsettingen av barna i vikingetiden. Nå kunne en bruke moderne medisinsk teknikk, slik at det hver dag i Norge drepes omkring 50 barn. Vi kunne fortsette med å se på de hedenske lover som er vedtatt av stortingsflertallet: den forfalskede ekteskapsloven kom i 2009, der mennesker av samme kjønn nå kan inngå det de kaller for "ekteskap". Barn får ikke vite hvem som er deres far før de er 18 år, osv. Og vi kunne eksemplifisere med mange beskrivelser av det nye avkristnede Norge, der vold og annen kriminalitet vokser, der en ikke har nok fengsler. Vi er i et land som har nød midt i den store materielle rikdommen.

Hva er så redningen?
Vi kan igjen gå til 17. mai dagens egentlige innhold: Ha tro til Gud! Vend om og tro på Ham. Den som holder mine bud, er den som elsker meg, sa Jesus. Troen har konsekvenser: hold budene!
Troen får resultatene i folket: et folk som blir velsignet!

Kanskje vi skal begynne slik Kong Harald så det 10. april 2008 : vi må beholde § 2 i Grunnloven. Kanskje dette er det viktigste budskap vi skal gå ut med fra vår norske Konge i dag på 17.mai. Og over oss alle lyder ordene fra Kongenes Konge, Jesus: "Ha tro til Gud!"

Da er ikke 17. maifeiringen forgjeves!

ÆRE VÆRE FADEREN OG SØNNEN OG DEN HELLIGE ÅND, SOM VAR, ER OG BLIR EN SANN GUD FRA EVIGHET OG TIL EVIGHET. AMEN.

Jan Pedersen.


ER NORGE ET KRISTENT LAND? - Av Ivar Kristianslund
ER NORGE ET KRISTENT LAND?

Et viktig spørsmål! Kan et land være født på nytt av vann og ånd? Selvfølgelig ikke! Går det an å snakke om et kristent land da? Ja, et land som har lover som Kristus har velbehag i, er et kristent land. Har det noen gang eksistert noe slikt land? Neppe fullt ut, men i hovedsak. Har du noe eksempel? Ja, f.eks. Norge før vi fikk den moderne abort-lovgivningen på 1970-tallet.

Er Norge et kristent land i dag? Ja, med en viss rett kan vi si det. Norges grunnlov, som står over alle andre lover i landet, er nemlig fremdeles i hovedsak en kristen lov. Men hva med Abortloven, Partnerskapsloven, Ekteskapsloven, osv. osv. En slik lov, som f.eks. Abortloven, er ikke gjeldende norsk lov, men en kriminell praksis!

Problemet hittil er ikke at Norge ikke er et kristent land! Problemet er at landets politikerflertall ikke ønsker at Norge skal være et kristent land. På førstkommende mandag, 21. mai har de planer om å realisere sine onde planer om å avkristne landet!

Finnes det noe land som kan sies å være ikke-kristent? Ja, f.eks. Iran. Eller Nord Korea. Eller Saudi Arabia.

Er det ikke så at «martyrenes blod er kirkens sæd»? Da må det vel være en fordel at de kristne blir forfulgt! Noen argumenterer på denne måten. Forfølgelse er egentlig bare bra. Hva skal vi si til slikt? La oss se hva hva Bibelen sier. 1 Tim 2,1-4: «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Gud vil ikke at kristne skal bli forfulgt. Nei, han vil at landet vårt skal være et kristent land, hvor vi «kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.»

Men Herren er suveren! Han kan også bruke forfølgelser til å fremme sin sak. Men det skal ikke vi legge oss opp i. Vi har fått andre oppgaver!

I de kommende par dagene er det viktig at alle kristne ber om at Herren i sin store nåde og miskunnhet griper inn og stanser de onde planene som partiene på stortinget er blitt enige om å gjennomføre!

Ivar Kristianslund


Åpent brev til hver enkelt av Høyesteretts medlemmer: PLANLAGT STATSKUPP DEN 21. MAI 2012
Åpent brev til hver enkelt av Høyesteretts medlemmer:

PLANLAGT STATSKUPP DEN 21. MAI 2012

Som kjent planlegger partiene på stortinget å forandre verdigrunnlaget for den norske stat ved stortingsvedtak mandag den 21. mai 2012. De planlagte grunnlovsendringene er meget radikale. Alle som kan lese og tenke, og det er jo de fleste, forstår at grunnlovsforandringene helt klart er i strid med § 112 i Grunnloven. Det som er planlagt er derfor ulovlig. Ja, det er rett og slett et statskupp!

Etter manges mening er det som er planlagt 21. mai like alvorlig som det som skljedde 9. april 1940. Som stemmeberettigede norske borgere vil vi ikke finne oss i at Grunnloven settes til side og at styreformen stortingsdiktatur blir innført i Norge.

Før vi eventuelt foretar oss noe mer drastisk, vil vi gjerne vite hvor Høyesterett står i denne saken. Vil Høyesterett gripe inn? Er det mulig, på noen måte, f.eks. for undertegnede, å få saken opp for Høyesterett?
Jeg håper å få svar umiddelbart.

Ærbødigst
Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.


Onsdag, Mai 16, 2012

HVORFOR JEG KALLER DE ONDE 21. MAI-PLANENE «STATSKUPP» - Av Ivar Kristianslund
I dag står det i Grunnloven § 2: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» I Christian den femtes norske lov av 1687 er det forklart hva «Den evangelisk-lutherske Religion» er for noe. Denne loven, som gjelder i Norge i dag, forklarer det slik: Den Religion som «overeens kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundrede og tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse og Lutheri liden Cathechismo.

Språket er gammeldags. La meg forklare det litt enklere. I dag bruker vi som kristne ikke ordet «religion», men heller «kristendom». Med moderne språk kan vi altså si: «Den evangelisk lutherske kristendom [eller kristendomsforståelse] skal fortsatt være statens offentlige religion.» Man kunne selvsagt i stedet ha valgt å skrive: «Kristendommen skal fortsatt være statens offentlige religion.» Men da risikerte man å ødelegge reformasjonen og få et slags pavedømme, eller liknende.

Før jeg går videre, vil jeg presentere mine tre viktigste «hvis»:
1. Hvis alle mennesker hadde lest hele Bibelen.
2. Hvis alle mennesker hadde forstått alt som står i Bibelen.
3. Hvis alle mennesker hadde vært villige til å tro, bøye seg for og leve etter alt som står i Bibelen.

Da følger mange viktige «så». Et av disse «så» er: «så» hadde det ikke vært mer enn ett eneste «kirkesamfunn» i verden. Ord som «lutheraner», «metodist», «pinsevenn», «katolikk» osv ville da ikke ha eksistert. Jeg vil påstå følgende: DET ER VIKTIG AT ALLE KRISTNE ANERKJENNER BIBELEN SOM ØVERSTE NORM FOR TRO, LÆRE, FORKYNNELSE OG LIV. DET GJORDE NEMLIG DEN KORSFESTEDE OG OPPSTANDNE BIBELENS JESUS, SOM ER DEN ENESTE JESUS SOM KAN FRELSE OSS.

Det flotte med «DEN EVANGELISK-LUTHERSKE RELIGION» er at den er innstilt på å ha BIBELEN som høyeste autoritet. Det bør alle som kaller seg kristne ha! Men til alle tider har det vært kamp om Bibelens lære. Djevelen er jo stadig med og infiltrerer menighetene! Denne kampen har ført til at de som vil stå på Bibelen har forklart på en systematisk måte hva Bibelen lærer i såkalte bekjennelsesskrifter.

Allerede noen få hundre år etter Kristi fødsel fikk vi de tre grunnleggende oldkirkelige bekjennelsesskriftene som nesten alle kristne kirker slutter seg til, nemlig den APOSTOLISKE, den NIKENSKE og den ATHANASIANSKE trosbekjennelsen. Jeg går ut fra at både metodister, pinsevenner, baptister, osv. bekjenner seg til disse. «Den evangelisk-lutherske Religion» har bare to bekjennelsesskrifter i tillegg til dette, nemlig DEN AUGSBURGSKE BEKJENNELSE (i uforandret form fra 1530), også kalt «CONFESSIO AUGUSTANA», og LUTHERS LILLE KATEKISME. Augustana tar først og fremst et oppgjør med katolsk vranglære, og jeg tror at bibeltro kristne innen de forskjelligste leire vil kunne slutte seg til store deler av Augustana. Luthers lille katekisme er kjent av mange fra skoledagene. Baptister, pinsevenner, o.l. har et annet syn på dåpen og vel også nattverden, men de vil sikkert anerkjenne mye av det som står i katekismen. Alle sanne bibelske kristne i Norge burde glede seg over og beskytte Grunnloven § 2. Og årsaken er denne:

GRUNNLOVEN § 2 SLÅR FAST ÉN GANG FOR ALLE AT BIBELENS RELIGION ER STATENS OFFENTLIGE RELIGION. ALLE SOM BEKJENNER SEG TIL DENNE RELIGIONEN ER PLIKTIGE TIL Å OPPDRA BARNA SINE I SAMME RELIGION.
DETTE IGJEN BETYR TRE TING:
1. ALLE LANDETS LOVER SKAL HA BIBELENS RELIGION SOM MORALSK GRUNNLAG.
2. DEN NORSKE KIRKE SKAL HA BIBELEN SOM NORM FOR TRO, LÆRE, FORKYNNELSE OG LIV.
3. DET STORE FLERTALL AV BARN I NORGE HAR KRAV PÅ Å FÅ OPPLÆRING I BIBELSK KRISTENDOM.

Etter grunnlovsforandringene er Bibelen tatt bort, både som moralsk grunnlag for staten, og som trosgrunnlag for Den norske kirke! Det blir dessuten fritt fram for en ugudelig stat å forføre norske barn og ungdommer i barnehager og skoler og ved hjelp av barnevern, helsesøstre, «kulturpolitikk», osv. Grunnlovsforandringene er ulovlige i følge Grunnloven § 112 hvor det står følgende om grunnlovsforandringer: «Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, . . .»

Å fjerne Bibelen både fra staten og fra kirken og fra oppdragelsen, og det attpåtil på ulovlig måte – Det kaller jeg et STATSKUPP! Og KIRKEKUPP! Om ledere f.eks. innen KrF og kristne menigheter og organisajoner er blitt forført, eller om de bevisst forfører andre, er jeg ikke helt sikker på. MEN DET SOM NÅ ER PLANLAGT ER HELT HODELØST, SETT FRA ET BIBELSK KRISTENT SYNSPUNKT! Her er det grunn til å be som Jesus ba: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør!»

Hvorledes kan dette skje? Jo, enhver kristen er nødt til å gjøre et valg, og å stå på det. Du er faktisk nødt til å si følgende til dine medmennesker: Bibelen er sannhet! Bibelen er godhet! Derfor insisterer jeg på at statens lover ikke skal være i strid med Bibelens moral. Dette er til beste både for kristne og ikke-kristne! Alle andre religioner og livssyn er i beste fall villfarelser. Som norsk borger med stemmerett går jeg inn for at kristendommen skal ha en særstilling i samfunnet, fordi Israels Gud er den sanne Gud, mens alle andre guder er falske! Vi må velge sannhet framfor løgn. Det gjør vi som regel på alle andre områder. Jeg vil ikke tvinge noen til å tro på Jesus, men jeg insisterer på at folk skal forholde seg til fakta. Det er et historisk faktum at Jesus har stått opp fra de døde. Det har verken Muhammed eller andre religionsstiftere gjort! Du behøver ikke å være født på nytt for å godta et historisk faktum som ingen greier å motbevise! Det er nok at du «bruker hue». Det gjør ikke våre dagers ledende historieforskere!

Men hvis du sier sannheten, vil mange politikere fra «kristne partier», redaktører i «kristne aviser», teologiske professorer, biskoper, pastorer og organisasjonsledere si at du er intolerant og teokratisk. Og det liker du kanskje ikke?

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com


Tirsdag, Mai 15, 2012

MØTEPROGRAM FOR STORTINGET PÅ DAGEN FOR DET PLANLAGTE STATSKUPPET, MANDAG 21. MAI 2012
Uke 21 2012
Mandag 21. mai

Møter
Storting kl. 12:00
1. Grunnlovsforslag om bestemmelser om statskirkeordningen, statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser
2. Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke
3. Grunnlovsforslag om forholdet stat/kirke
4. Grunnlovsforslag om ny organisering av forholdet mellom staten og Den norske kirke
5. Grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven
6. Endringer i kirkeloven m.m.
7. Representantforslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme

Merknad
- Møtet fortsetter om nødvendig utover kl 16.00


Staten og Den norske kirke 15. mai avga kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling om endringer i kirkeloven m.m. Stortinget behandler denne saken, og innstilling om endringer i Grunnloven, den 21. mai.
Staten og Den norske kirke
15. mai avga kirke-, utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling om endringer i kirkeloven m.m. Stortinget behandler denne saken, og innstilling om endringer i Grunnloven, den 21. mai.
Les innstillingen.

21. mai blir først grunnlovsendringene om forholdet mellom stat og kirke behandlet,se innstilling 233 S (2011–2012).

Dersom endringene i Grunnloven ikke blir vedtatt, er det ikke mulig å foreta de endringene som er foreslått i innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dersom innstillingen behandles, skal den opp til andregangsbehandling 24. mai. Den skal sannsynligvis opp i statsråd for sanksjonering dagen etter.

Det står i innstillingen at «loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer». Dette er altså ikke gjeldende lov før regjeringen har bestemt ikrafttredelse.

Sist oppdatert: 15.05.2012 19:41


Innst. 292 L (2011–2012) (Midlertidig) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i kirkeloven m.m. Prop. 71 L (2011–2012)
Innst. 292 L (2011–2012) (Midlertidig)
Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i kirkeloven m.m.
Prop. 71 L (2011–2012)
Til Stortinget
1. Sammendrag
Regjeringen ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet orienterer i proposisjonen om oppfølgingen av den politiske avtalen som ble inngått mellom alle partier på Stortinget 10. april 2008 (kirkeforliket). Avtalen gjelder det framtidige forholdet mellom staten og Den norske kirke, jf. Innst. S. nr. 287 (2007–2008).
Regjeringen redegjør for sin forståelse av foreliggende forslag til endringer i Grunnloven, med særlig sikte på å identifisere de områdene der det umiddelbart vil være behov for å foreta tilpasninger og justeringer i kirkeloven, dersom Stortinget vedtar forslagene (Grunnloven §§ 2, 4, 12,16, 21, 22 og 27).
Hovedinnholdet i forslaget til endringer i kirkeloven går ut på at Kongens særlige kirkestyre avvikles. Dette vil da også gjelde ordningen med kirkelig statsråd. Videre skal biskoper og proster tilsettes av kirkelige organer. Tilpasningene i kirkeloven omfatter også den liturgimyndigheten som allerede i dag tilligger Kirkemøtet, og reglene for behandling av saker med klare læremessige implikasjoner.
Proposisjonen redegjør for høringen våren 2011 om lovsmessige konsekvenser av de framsatte grunnlovsforslagene. Hovedbudskapet fra høringen er tilslutning til en fortsatt skrittvis tilnærming til videre utvikling av Den norske kirke som selvstendig trossamfunn, og i hovedsak til de konkrete forslagene til endringer i kirkeloven.
Regjeringen har i sitt forslag til endringer i kirkeloven begrenset seg til de forslag som er nødvendige konsekvenser av forestående grunnlovsendringer i samsvar med kirkeforliket. Etter regjeringens oppfatning handler kirkeforliket om en forfatningsreform, ikke om en forvaltningsreform i kirken. Det tydeliggjør Den norske kirke som trossamfunn og klargjør grunnlaget for kirkens videre selvstendiggjøring.
Kirkeforliket forutsatte at det skulle gjennomføres en tilfredsstillende demokratireform i Den norske kirke. Regjeringen redegjør for gjennomføringen og evalueringen av demokratireformen. Stiftelsen Kirkeforskning har utarbeidet en sluttrapport som sammenfatter evalueringene av kirkevalgene i 2009 og 2011, med særlig henblikk på hvordan forutsetningene i kirkeforliket er oppfylt. Den faglige konklusjonen er at tre av fire forutsetninger i kirkeforliket er klart oppfylt. Det er fortsatt utfordringer knyttet til reelle valgmuligheter. Men reformen har bidratt til økt bredde og deltakelse i det kirkelige demokratiet.
Regjeringen ser behov for å foreta endringer i reglene for kirkevalg. Dette gjelder ikke minst den måten valget av bispedømmerådsmedlemmer og Kirkemøtet gjennomføres på. Ordningen med preferansevalg har ikke fungert godt nok. Den ledet blant annet til at for mange stemmer måtte forkastes. I praksis fikk velgerne ikke den tilsiktede innflytelse.
Regjeringen vil sammen med kirkelige organer arbeide videre med utformingen av valgreglene, med sikte på at det blir lagt bedre til rette for reelle valgmuligheter. Eventuelle forslag til lovbestemmelser om kirkevalg vil bli fremmet før neste kirkevalg skal avholdes i 2015.
De aktuelle forslagene om grunnlovsendringer som Stortinget skal behandle, herunder § 16, innebærer avvikling av Kongens særskilte kirkestyre. Kirkeforliket forutsetter samtidig blant annet at Den norske kirke ikke skal defineres som eget rettssubjekt, at prestene og andre som tilsettes i kirkelige stillinger av regionale og sentrale kirkelige organer fortsatt skal være statstjenestemenn, og at den regionale og sentrale kirkelige administrasjonen fortsatt skal være en del av statsforvaltningen.
Bortfallet av det særskilte grunnlaget for kirkestyret vil i utgangspunktet bety at statens fortsatte oppgaver på det kirkelige området må ivaretas innenfor de alminnelige reglene i Grunnloven om styrings- og ansvarsforhold i staten. Regjeringen legger samtidig til grunn at prinsippet om tros- og livssynsfrihet vil innebære begrensninger for regjeringens og departementets kirkeforvaltning.
Regjeringens konkrete forslag til endringer i kirkeloven gjelder §§ 20, 23, 24, 25, 27 og 38. Kirkemøtet har siden 1991 hatt en delegert myndighet til å fastsette regler om bruk av kirken utenom kirkelige handlinger. Etter lovforslaget for § 20 skal denne myndigheten ikke lenger ligge hos Kongen, men overføres til Kirkemøtet.
Når det gjelder tilsettinger, foreslås § 23 endret slik at bispedømmerådets myndighet utvides til også å gjelde proster. Videre legges tilsettingsmyndigheten i loven direkte til bispedømmerådet, uten å gå veien om delegasjon fra Kongen. I § 25 foreslås et nytt ledd som gir Kirkerådet myndighet til å tilsette biskoper. Dette skal skje etter en forskrift om framgangsmåten som er fastsatt av Kirkemøtet. Formålet med særlige regler her er å legge til rette for et vesentlig element av valg. Disiplinærvedtak for alle tilsatte treffes av tilsettingsorganet; det følger av tjenestemannsloven.
Endringsforslagene i § 24 går ut på at Kirkemøtet, i kraft av å være det øverste representative organ i Den norske kirke, fastsetter alle gudstjenstlige bøker og liturgier i kirken. Kompetansen omfatter ikke myndighet til å pålegge stat og kommune økonomiske eller administrative forpliktelser.
§ 27 foreslås endret slik at også Kirkerådet kan be om uttalelse fra Den norske kirkes lærenemnd. Videre er det tatt inn en ny bestemmelse om at bare Kongen eller Kirkerådet kan reise læresak vedrørende en biskop. I dag er det forskriftsfestet at slik læresak bare kan reises av Kongen.
Videre foreslås et nytt ledd i § 38. Dette gjelder avgjørelser tatt av Kongen eller departementet i saker som gjelder den evangelisk-lutherske lære, eller der kirkens lære kan være et moment ved avgjørelsen. I slike tilfeller skal det læremessige grunnlaget for avgjørelsen søkes klarlagt. Dette skal skje ved at det blir innhentet uttalelse fra vedkommende biskop og det ansvarlige kirkelige organet, om nødvendig også fra Lærenemnda. Det vil fortsatt tilligge Kongen og departementet å vurdere de rettslige vilkårene for den forvaltningsmessige avgjørelsen, eksempelvis om et læreavvik er så omfattende, sentralt og vedvarende at det oppfyller lovens vilkår for avskjed, suspensjon mv.
Endelig foreslås å oppheve den bestemmelsen i § 38 som i praksis har medført et krav om kirkemedlemskap for kirkestatsråden og embetsmenn i departementets kirkeavdeling, jf. også fremsatte grunnlovsforslag med hensyn til kirkelig statsråd. Spørsmålet om habilitet i kirkesaker vil etter dette måtte avgjøres ut fra forvaltningslovens alminnelige regler.
Når det gjelder gravferdsloven og kirkeforlikets forutsetning om å legge bedre til rette for å ivareta religiøse og livssynsmessige minoriteters behov, vises til Stortingets lovbehandling av Innst. 393 L (2010–2011). Mindre språklig oppretting i den nye gravferdsloven foreslås.
Proposisjonen peker på at flere av forslagene til lovendringer vil ha prinsipielt viktige administrative konsekvenser. De økonomiske konsekvensene er imidlertid så begrensede at de vil bli dekket innenfor eksisterende budsjettrammer.
2. Komiteens merknader
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Tor Bremer, Svein Gjelseth, Stine Renate Håheim, Hadia Tajik, Truls Wickholm og lederen Marianne Aasen, fra Fremskrittspartiet, Mette Hanekamhaug, Tord Lien og Bente Thorsen, fra Høyre, Elisabeth Aspaker, Svein Harberg og Eivind Nævdal-Bolstad, fra Sosialistisk Venstreparti, Heidi Sørensen, fra Senterpartiet, Anne Tingelstad Wøien, fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, og fra Venstre, Trine Skei Grande, viser til at de lovendringsforslag som fremmes i proposisjonen er en konsekvens av de endringer i grunnloven som følger av den politiske avtalen mellom de politiske partiene på Stortinget, inngått 10. april 2008 og kalt «kirkeforliket». Komiteen viser videre til Innst. S. nr. 287 (2007–2008), jf. St.meld. nr. 17 (2007–2008) Om staten og Den norske kirke, der denne avtalen ligger til grunn for innstillingen.
Komiteen viser til at det i avtalen heter:
«Avtalepartene er enige om at det igangsettes en prosess hvor partenes felles mål er at utnevning av biskoper og proster overføres fra kirkelig statsråd til kirkelig organ som kirkemøte eller bispedømmeråd.
I samarbeid med Den norske kirke skal det gjennomføres en demokratireform, slik også kirken har tatt til orde for, slik at kirkens organer får en sterkere demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene. Reformen gjennomføres med utgangspunkt i Bakkevig-utvalgets innstilling. Reformen skal inneholde etablering av reelle valgmuligheter, økt bruk av direktevalg og kirkevalg samtidig med offentlige valg. Det bør gjennomføres forsøk med ulike ordninger som evalueres i samarbeid med kirkens organer, før Stortinget vedtar endelig ordning for valg til Kirkemøtet og bispedømmeråd. Det legges til grunn at en tilfredsstillende demokratireform ut fra ovennevnte forhold er gjennomført i Den norske kirke i løpet av 2011.»

Komiteen viser videre til at de forslag til endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27 som framgår av den politiske avtalen, ble fremmet 30. september 2008 av representanter for alle de politiske partiene på Stortinget.
Komiteen viser videre til at kirkeforliket forutsatte at det skulle gjøres endringer i gravferdsloven med sikte på å bedre ivareta behovene til religiøse og livssynsmessige minoriteter i forbindelse med gravferd. Forslag om dette ble framsatt i Prop. 81 L (2010–2011), jf. Innst. 393 L (2010–2011), og vedtatt i juni 2011, jf. Lovvedtak 59 (2010–2011). Disse lovendringene trådte i kraft 1. januar 2012.
Komiteen viser til at grunnlovsendringene som følger av kirkeforliket har som intensjon å klargjøre Den norske kirkes frie stilling som trossamfunn. Dette innebærer at den religiøse virksomheten i kirken ikke lenger vil være statens oppgave. Det er imidlertid statens oppgave å understøtte kirken som trossamfunn, og å understøtte andre tros- og livssynssamfunn på lik linje. Komiteen slutter seg til forståelsen av at endringene representerer et nytt grunnlag for utvikling av Den norske kirke som selvstendig trossamfunn. Komiteen vil samtidig understreke viktigheten av å etablere sikkerhet for at endringene bidrar til å bevare Den norske kirkes mål om å være en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke.
Demokratireform og valgordning
Komiteen merker seg at deltagelsen ved valg til menighetsråd har hatt en markant økning fra en historisk deltagelse på 3-4 pst. til dagens deltagelse på omkring 13,5 pst. Det er også et stort fremskritt at det er etablert en ordning for valg til bispedømmeråd med en oppslutning på 10,6 pst. Komiteen mener det ligger til rette for at denne positive utviklingen kan fortsette, men dette forutsetter at kirken lykkes i det videre utviklingsarbeidet omkring valgene. Komiteen viser til at evalueringen av kirkevalget i 2011 peker på antall forkastede stemmer ved valg til bispedømmeråd som en stor utfordring. Også utfordringer omkring utarbeidelse av lister til begge valgene som gir reelle valgmuligheter, like muligheter for kandidatene og ordning for å etablere listene, må løses bedre enn i dag. Komiteen mener likevel at demokratireformen så langt er tilfredsstillende fulgt opp av kirken.
Komiteen vil anerkjenne det arbeidet Den norske kirke gjør for å finne nye valgordninger og at kirken selv klart uttrykker et ønske om å finne frem til velfungerende demokratiske løsninger både når det gjelder valg og når det gjelder avgjørelser som skal tas i de kirkelige organer. Komiteen mener det er viktig at kirkens medlemmer oppfatter at det i større grad enn tidligere etableres ordninger som gir reelle valgmuligheter ved valg til de kirkelige organer. Det er også viktig at kirken oppfattes som en åpen organisasjon som gir medlemmene anledning til å uttrykke sine meninger gjennom demokratiske prosesser overfor de styrende organer. Komiteen vil peke på at valgdeltagelse ikke er et punkt kirkeforliket har satt som kriterium for gjennomføring av reformen.
Komiteen ser det som utfordrende for Stortinget å ta stilling til fremtidig valgordning for Den norske kirke nå. Den norske kirke har varslet at den vil utarbeide nye forslag til løsninger på de utfordringer som er påpekt, og komiteen ser det som avgjørende at kirken får mulighet til å komme med forslag til ny valgordning. Komiteen ber om at regjeringen utarbeider forslag til endringer i loven som legges frem for Stortinget. Komiteen ber videre om at regjeringen holder tett kontakt med kirkelige organer og forlikspartnerne i dette arbeidet for å komme frem til den valgordning som skal legges til grunn for fremtidige valg, jf. Innst. 233 S (2011–2012) fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om de grunnlovsendringer som ligger til grunn for denne saken. Komiteen foreslår på bakgrunn av dette:
«Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av Den norske kirkes behandling av forslag til valgordning, komme tilbake til Stortinget med egen sak om ny valgordning for Den norske kirke i løpet av våren 2013.»
Tilsettinger
Komiteen merker seg at forslagene omkring tilsettingsmyndighet er helt i tråd med Kirkemøtets egne anbefalinger, og mener en gjennom dette får en helhetlig og god ordning for tilsettinger i kirken som trossamfunn.
Komiteen slutter seg til forslaget om at tilsettingsmyndighet for biskoper legges til Kirkerådet, og at regler for slik tilsetting skal fastsettes av Kirkemøtet. Videre støttes forslaget om at tilsettingsmyndighet for proster legges til bispedømmerådet.
En konsekvens av kirkens frie stilling som trossamfunn er at «kirkelig statsråd» oppheves i grunnloven. En konsekvens av dette er da at kravet til medlemskap i Den norske kirke for statsråden med ansvar for kirkesaker, fjernes. Komiteen vil derfor understreke viktigheten av det nye forslaget i kirkeloven § 38 nytt fjerde ledd som påpeker at det i tvister omkring ansettelsesforhold der kirkens lære kan være et moment, skal påses at de teologiske spørsmålene skal avgjøres av vedkommende biskop, det ansvarlige kirkelige organ, og om nødvendig av Lærenemnda.
Lovendringer
Komiteen viser til de endringer som foreslås gjort i Grunnloven §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27 som følge av forslagene i kirkeforliket, og som er behandlet og anbefalt av kontroll- og konstitusjonskomiteen i Innst. 233 S (2011–2012). Komiteenviser til forestående vedtak i Stortinget om disse grunnlovsendringene.
Komiteen viser videre til de foreslåtte endringer i gravferdsloven og kirkeloven og anser disse som nødvendige og riktige i oppfølgingen av kirkeforliket. Lovendringene ivaretar den endring i statskirkeordningen som nå gjennomføres, og legger til rette for det økte selvstyre Den norske kirke nå skal ha som trossamfunn. Komiteen ser imidlertid ikke bort fra at det kan bli behov for ytterligere endringer i lovverket i en videre tilpasning av demokratiprosessen i Den norske kirke.
3. Komiteens tilråding
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og råder Stortinget til å gjøre følgende
A. vedtak til lov
(kopi av vedlagte lovvedtak inn her – I, II og III)
B. vedtak
I
Stortinget ber regjeringen, på bakgrunn av Den norske kirkes behandling av forslag til valgordning, komme tilbake til Stortinget med egen sak om ny valgordning for Den norske kirke i løpet av våren 2013.
Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 15. mai 2012
Marianne Aasen Svein Harberg
leder ordfører

Sist oppdatert: 15.05.2012 14:10


HVA BØR STORTINGET GJØRE 21. MAI? - Av Ivar Kristianslund
De bør legge til side hele grunnlovssaken, og la Grunnloven være som den er i dag! Selv om de fleste representantene synes å være misfornøyde med rettsgrunnlaget for stat og kirke i dag, vil det garantert ikke bli bedre etter statskuppet.

Hvis det foreliggende forslaget til grunnlovsendringer blir vedtatt, har samtlige som stemmer for det begått en alvorlig kriminell handling! At dette er sant, følger av Grunnloven § 112. Enda verre er det at de har nedkalt Guds vrede over seg. Noen vil da si at de ikke tror på Gud. Problemet er at Gud ikke gir strafferabatt til dem som ikke tror på ham! At Herren er Gud, har han bevist for alle ved det historiske faktum at Guds Sønn, Jesus Kristus, sto opp fra de døde og lever i dag!

Grunnloven § 2 er plagsom for representantene, fordi den kriminaliserer både Abortloven og stortingsflertallet. Men det er alltid uklokt å forsøke å skjule én kriminell handling ved å begå én til! Herren advarer sterkt mot politiske overgrep mot svake og mot rettferdige: Jesaia 5,20: «Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, de som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert!» Jesaia 29,20-21: «For det er ute med voldsmannen, borte er spotteren, utryddet er alle ondskapens voktere, de som med sitt ord dømte folk skyldige, la snarer for den som hevdet retten i byporten, og med tomme ord drev rettferdige bort.»

Mange fra KrF og andre partier er kanskje i god tro når de går inn for statskuppet. Den norske kirke får jo en sterkt etterlengtet frihet! Ja, får den det? Og hva er prisen for å få dette til? Historiens dom og Guds dom vil bli knusende over dette hodeløse prosjektet!

Kristendommens fiender tror også at de oppnår noe ved statskuppet. Men er det nødvendig å gjøre seg selv til kuppmaker og kjeltring for å bekjempe kristendommen? Er det ikke bedre å kjempe med blanke våpen?

Jeg skal ikke male Muhammed på veggen! Mange av mine gode venner er muslimer. Det ville være helt galt å si at de er dårligere mennesker enn nordmenn. Men hvordan er det med den personlige friheten i muslimske land? Når mennesker utsettes for så sterkt kollektivt press, går det ofte på livet løs å stå imot. Den demografiske utviklingen tilsier at når kristendommen går ut av Grunnloven, så vil islam gå inn. Er det dette stortinget ønsker? Er det ikke bedre å la basisparagrafene i Grunnloven bli stående? Da kan rettssikkerheten og den personlige friheten bli bevart.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com


Mandag, Mai 14, 2012

Kong Haralds Nei - til Stortinget 10. april - Av Lars-Arne Høgetveit
I artiklene nedenfor, som dere kan trykke, ser dere hvilket grunnleggende
opprør som når kjøres mot Grunnloven 21. mai i Stortinget.
3 dager etter 17. mai - slakter - etter deres plan - Stortinget sitt eget
Fundament, bl.a. Grunnlovens verdiparagraf 2. Norge vil da, evt, opphøre som
en "evangelisk-luthersk" nasjon og bli en sekulær stat, der Kongehuset er
neste institusjon man ønsker å rive teppet under. I min barndom kaltes slik
revolusjon. En sekulær stat havner raskt i en totalitær statsform - fordi
uten det fundament vi har er det åpnet opp videre for de totalitære krefter
som nå driver jakten på Grunnloven, og de stopper ikke her. De skal
kristenmanns blod til livs. De samme krefter støtter internasjonal
terrorisme, feks Hamas, men fordømmer terrorisme på hjemmebane. De jobber
etter tanken om at målet helliger midlet og når lovverket er satt ut av
spill, er det den sterkestes U-rett som gjelder.

Men så har de U-rettens mestre glemt en vesentlig ting: Jesus Kristus er i
går og i dag den samme, ja til evig tid. Ut i fra det vil de totalitære få
problemer av dimensjoner fremover.

mvh
Lars-Arne Høgetveit
Norges Kommentar Avis

Kong Haralds Nei
_Nei_-_til_Stortingets_10._april-14.05.2012.htm> – til Stortingets 10. april
(14.05.12) "Kong Haakon sa Nei til nasjonal-sosialismen 10. april 1940 da de
folkevalgte svek folket. Kong Harald sa Nei til endring av Gr.l. § 2 - - -.
For noen få år siden avduket kong Harald en minneplate på Elverum og uttalte
at Kong Haakons Nei i 1940 er en søyle under det norske kongedømme. Hvorfor
tier politikere og media om Haralds Nei?" Les mer.
§ 2 gjelder kristen lovgiving
_2_-_gjelder_kristen_lovgivning-09.05.2012.htm> - Les Gjestekommentaren.
Kong Harald og Grunnlovens § 2
og_Grunnlovens_paragraf_2-08.05.2012.htm> (08.05.12) "8. mai er Norges
Frigjøringsdag – men nå truer de samme totalitære krefter igjen vår
Konstitusjon! Gud bevare Kongen og Fedrelandet! General Carl Gustav
Fleischer avsluttet sin tale til Kringkastingen fra Tromsø den 17. mai 1940
slik: Det er et langt tungt arbeide foran oss, men vi har lov til å håpe og
tro. Gud signe vårt dyre fedreland!" Les mer.
Kongene Håkon og Harald -
on_og_Harald._Alt_for_Norge.-07.05.2012.htm> "Alt for Norge" (07.05.12)
"Kong Håkon 7. sa Nei til nasjonal-sosialismen på Elverum 10. april 1940."
Les mer.
Refleksjoner over Jeremias
_over_Jeremias_kp._15_v._10-03.04.2012.htm> kp. 15, v. 10 (03.05.12) "v. 11:
Herren sa: Visselig, jeg vil fri deg ut, så det går deg vel; visselig jeg
vil la dine fiender bønnefalle deg på nødens dag."
Ingen juridisk utredning om § 2 før vedtaket i 2008. Er kirkeforliket
lovlig?
ridisk_utredning_om_paragraf_2_foer_vedtaket_i_2008-30.04.2012.htm> - Les
siste Gjestekommentar der Ole Hermann Fisknes er kilde for følgende: "Han
opplyser til meg i dag at det ikke ble gitt noen juridisk vurdering eller
utredning. Selve forslaget ble bestemt av de parlamentariske lederne på
Stortinget."
Kong Harald sa NEI til endring av Grunnloven! Vi er av hjertet enig!
sa_NEI_til_endring_av_Grunnloven._Vi_er_av_hjertet_enig-27.04.2012.htm>
(27.04.12) "For det første er Kongen og hans slekt av et slikt kaliber at
når nesten hele Stortinget svek – så stod Kong Haakon – gamle mannen – under
et voldsomt press – og sa NEI tre ganger med en gråtende statsminister på
slep. Kong Harald bemerket at disse Nei fra en som ville ”Alt for Norge”,
står som en søyle under det norske kongedømme. Kong Harald sier altså NEI
til forandring av §§ 2 og 4 for sitt folk. Han forstår – men dette fortier
man - og utnevner mot debattanter til ekstremister osv. og vil helst nekte
dem adgang til det frie ord." Les mer.
Hvor er FrPs Anders Anundsen fra Larvik?
_Anders_Amundsen_fra_Larvik-23.04.2012.htm> (23.04.12) "Etter Retten kommer
Uretten, vi prøvde det i 1940-1945 – men hvorfor styrer vi inn i slike
Retts-løse tider igjen? Vår eneste redning er igjen: «Du sende ditt ord til
Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.”»" Les mer.


Søndag, Mai 13, 2012

ENDRINGSFORSLAG GRL §2 - Av Oddvar Berge
Endringsforslaget som skal stemmes inn setter strek over en forpliktelse på en samlet kristen opplæring i den norske befolkning. I tillegg skal alle religiøse retninger finansieres av staten på lik linje med nedarvet kristendomsforståelse. Er det denne opplæringen som er så tung å bære at man heller vil gjøre seg til slave under mørkets krefter, og la seg splitte opp og dele ut i alle retninger? Det var slik kong Salomo mistet sitt rike. I løpet av en generasjon falt det fra hverandre.

Norges oppreiste kongedømme er på mange måter som en parallell til kong Davids Israel. Salomo innførte avgudsdyrkelse ved å åpne for alle ulike retninger. Tross hans store visdom gikk det likevel galt på grunn av den impoterte avgudsdyrkelse. Det norske folk har i gjentatte folkeavstemninger sagt nei til EU. Politikerne har like fullt latt seg forføre og latt folket føre inn under Guds vrede og forbannelse.
Slik er demokratiet med et eneveldig Storting blitt vår verste fiende, og vi kan nå bare sette vår lit til at Kongen vil benytte sitt trumfkort, og vise at han er en folkevalgt konge med et enestående valgspråk: Alt for Norge.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Kong Haralds NEI og hvorfor - Av Jørgen Høgetveit
Kong Haakon sa Nei til nasjonal- sosialismen 10. april 1940 da de
folkevalgte svek folket. Kong Harald sa Nei til endring av Gr.l. § 2 - - -.
For noen få år siden avduket kong Harald en minneplate på Elverum og uttalte
at Kong Haakons Nei i 1940 er en søyle under det norske kongedømme. Hvorfor
tier politikere og media om Haralds Nei?


Fra boken ”Kong Haralds Nei. Hvor langt er sekulariseringen kommet”
(Commentum forlag a/s) av Finn Jor, henter vi dette stoffet fra sidene 221 –
223 om Grunnlovsforandringen. Tidligere hadde en lest den utmerkede boken av
samme forfatter: ”Ideene som skapte Europa” og ref til den i foredraget ”Nå
må vi våkne” fra 1978 og ble selvsagt interessert da en så boken da den kom
ut. Vi har for lenge siden anmeldt den i LYS – samt gjort Norge I Dag
oppmerksom på den. Sjefsred. F.J.Sæle forstod betydningen av boken med en
gang og har omtalt den en rekke ganger – men ellers har det stort sett vært
taust – også i Vårt Land og Dagen. Det er nok de fleste som har latt seg
lure eller ønsker en videre sekularisering av staten. Dagen med tidligere
sjefsred Arthur Berg i spissen skrev varmt og godt om Gr.l. – men slik er
det ikke lenger. Men kong Harald forstod hva de fleste andre ikke har
oppfattet – i sin ville jakt på det de tror er frihet i samfunn og kirke –
den rene illusjon – noe vi snart vil oppleve. Radikalismen har forstått
hvilken seier de har innkassert og tatt de første steg på en fortsatt
avkristning av barnehage og skole. Men nå siterer vi fra boken:


”Friheten (til kirken) er dessuten begrenset ved det faktum at det fortsatt
er staten og kommunen som finansierer kirken. Og det er en gammel regel at
den som har pengene, har makten. Kirken er med andre ord fortsatt avhengig
av det offentlige uten at noen kan spå om utviklingen på dette området.
Staten – eller det sekulære Storting – kan endre bevilgningene når som
helst. Men ikke bare det: Selv om kirken selv utnevner biskoper og proster,
skal de paradoksalt nok fortsatt være statstjenestemenn. De er med andre ord
like mye statens som kirkens tjenere. Juridisk sett forblir kirken dermed
fortsatt statskirke, selv om båndene til en viss grad løsnes.” Så drøfter
han litt de videre formelle sider ved utviklingen fra mot 2012 og
fortsetter:


”Her kommer den eneste virkelige sensasjon under saksbehandlingen: Hans
Majestet Kong Harald innkalte midt under forhandlingene kirke- og
undervisningsminister Trond Giske til en samtale på slottet. Kongen erklærte
sin uenighet i endringen av § 2! Den lyder slik: ”Alle indvaanere av Riget
have fri Religionsudøvelse. Den evangelisk – lutherske Religion bliver
Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere
forpligtede til at opdrage sine Børn til samme.”

Den nye formuleringen er: ”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og
humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, retsstat og
Menneskerettighederne.

Fra kirkelig hold er det kommet få reservasjoner overfor endringen. Man har
betraktet den som en naturlig følge av at statskirkeordningen oppheves. Ikke
desto mindre har den en skjebnesvanger konsekvens. Når den evangelisk –
lutherske religion ikke lenger skal være statens offentlige religion, har
staten heller ikke lenger noen grunnlovsfestet forpliktelse overfor kirke og
kristendom. Norge blir en religionsnøytral eller altså en sekulær stat.


Da kong Harald innkalte kirkestatsråd Giske til Slottet midt under
forhandlingene, var det av flere grunner. Hvilken var den viktigste, kan man
sikkert diskutere. Men hans nei var et nei til en grunnlovsfestet
sekularisering av landet. Han følte seg forpliktet på den gamle Grunnloven.


Men videre insisterte han på at § 4 skulle beholdes, den som dag lyder:
”Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk- lutherske Religion,
haandhæve og beskytte denne.” Riktignok ble de to siste leddene borte, men
kongen blir stående i Grunnloven, og han forbliver i hvert fall symbolsk
kirkens overhode. Det vil si at selv med nye formuleringer av Grunnloven,
skal Norge også for fremtiden være et monarki. I det øyeblikk Kongen tas ut
av Grunnloven, åpnes det for en republikk. Det skjer ikke i denne omgang,
men endringen er et skritt på veien.


Alt dette har Kong Harald sett. Han gjennomskuet den skjulte agenda under de
pyntelige formuleringene, og så at den vasne selvfølgelighet om
verdigrunnlaget i den nye § 2 åpner for det rene ingenting. Hans nei var
ikke bare en personlig ytring. Han trådte fram som Norges Konge, og hans nei
var dermed i egentlig forstand et kongelig nei.” - - - - ”Han har så sterkt
han kunne, markert sitt syn ved å insistere på at § 4 om Kongens
bekjennelsesplikt skulle beholdes. ”Kongen skal stedse bekjende sig til
evangelisk – luthersk Religion.”

Kongen skal prinsipielt ikke ta stilling til politiske spørsmål, han er
konge for alle partier og alle nordmenn. Hans inngripen i grunnlovsendringen
er helt på kanten av hva han kan tillate seg. Desto større grunn er det til
å understreke den betydning det må ha at han la hele den autoritet
kongeverdigheten gir ham, i protesten.


I hvilken grad hadde venstresiden selv sett konsekvensene av
sekulariseringsbeslutningen? De så den med en gang! I hvert fall er det
vanskelig å tro det var tilfeldig at kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell
nesten samtidig adviserte at man vil stryke den kristne formålsparagrafen
for barnehagene og skolen.” (Uth. av red)


* * * * *

Finn Jor er magister i idehistorie og mangeårig kulturredaktør i
Aftenposten. Han har skrevet vel 70 bøker.


Lørdag, Mai 12, 2012

VIL KUPPMAKERNE VÅGE Å AVSETTE KONG HARALD? - Av Ivar Kristianslund
Utgavesjef i avisen Dagen, Eivind Algrøy har (fått?) tegnet en nedsettende karikaturtegning av Ludvig Nessa i avisen Dagen’s lørdagsutgave, «Velsignet Helg» 12.05.2012, side 12-13. Det er lett å forstå hvilken side Algrøy står på i statskuppet!

Algrøy har konstruert en «forvirring» og mener at opposisjonen mot statskuppet er «splittet» fordi det blir flere ulike markeringer utenfor stortinget den 21. mai. Sannheten er at mennesker fra høyst ulike miljøer, helt uavhengig av hverandre, er overbevist om at vi bør beholde Grunnloven § 2 uforandret. Det er ikke nødvendig med «partipisk» eller pressesensur. At folket møter under helt forskjellige «faner» er OK!

På side 18-19 har den samme Algrøy intervjuet professor Frank Aarebrot som tydeligvis ikke har fått med seg hva § 2 har betydd for kristendomsundervisningen i norske skoler og for kristne vekkelser i nesten 200 år!

Et annet intervjuobjekt, KrF-politikeren Karl Johan Hallaråker, mener visst at Norge har vært en teokratisk stat siden 1814, og at det nå er på tide at det bibelsk-kritiske «kristen-demokratiet» overtar. Selv ble jeg (Ivar Kristianslund) medlem av KrF så tidlig som i 1955. Min erfaring er at partiets prinsipp- program over en periode på nesten 60 år best kan beskrives ved følgende setning: «Det vi mener nå, kommer vi ikke til å mene i fremtiden.» Et slikt program er ikke «kristelig», men ubibelsk!

På side 26-27 har Algrøy en ny artikkel. Hensikten synes å være å skape inntrykk av at det var en tilfeldighet at vi fikk følgende bestemmelse i Grunnloven § 2: «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.» Men det var nok ingen tilfeldighet!

På side 4-5 har den samme Algrøy en artikkel hvor han i overskriften slår fast: «Kongen kan ikke hindre grunnlovendringer.» Algrøy intervjuer en jurist som tar dette på sparket på en litt usikker måte. Her kan det kanskje være forskjellige meninger blandt forståsegpåere. Hvis man leser den opprinnelige grunnloven fra 1814, er det helt klart at grunnlovsendringer skal behanles på samme måte som andre lovendringer.

Men uansett utfallet av en slik diskusjon, så står følgende fast i henhold til någjeldende grunnlov: «En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.»

Det Kongen uten tvil kan gjøre er i hvert fall å nekte å kunngjøre en grunnlovsendring som helt klart er ulovlig fordi den strider mot § 112 i Grunnloven. Hvis kong Harald nekter å kunngjøre et statskupp, vil stortinget neppe våge å avsette ham. Det norske folk er jo i stand til å lese § 112, og å tenke selv. Hvis kongen går med på å kunngjøre kuppet, er han selv med på det. Da er stortingsdiktaturet innført som styreform i Norge. Spørsmålet er om norske borgere vil fortsette å være så lovlydige, hvis stortinget og kongen elegant bryter loven.

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com


HVORDAN NÅ DA, OTTESEN? - Av Oddvar Berge
I et kommentarintervju til Ludvig Nessa i Dagen 090512, sier Espen Ottosen: ”Det er ikke helt uproblematisk at LN henter inspirasjon fra de gammeltestamentlige profetene når han advarer det norske folk mot å vende seg bort fra Gud. Jødefolket var jo et utvalgt folk. Det gamle Israel var et teokrati der Det gamle testamentets bud og forskrifter lå til grunn for landets styresett. Slik er det imidlertid ikke i den nye pakt.”

Så sier han ikke mer om hvordan det er i NTpakt, men legger landet åpent. Innenfor intervjuets kontekst, kunne Ottosen redegjøre noe nærmere for hvordan det er og skal være i NTpakt? For meg blir usikkerheten om hva han mener påtrengende og uklarheten stigende. Og – er ikke den hele Skrift gitt oss av Gud til lærdom?

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Jesus sa: MEG ER GITT ALL MAKT I HIMMEL OG PÅ JORD!
Takk Jesus for at Du ser til landet vårt og holder Din hånd over oss som vil beholde Deg og Din velsignelse over vårt dyre fedreland! Takk Jesus for at Du holder Din hånd over oss denne dagen! Takk Jesus at INGENTING er umulig for Deg og Du bøyer hjerter. Jeg ber om en mektig
vind fra himmelen denne dagen over Stortinget! Amen!

May Britt Weierud på http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4030153358753&set=oa.218542714915080&type=1


AVISEN DAGENS LEDER - Av Oddvar Berge
Dagens leder av 090512 er avisa Dagen lite verdig. Redaktøren inntar dommersetet overfor Per Haakonsen og Ludvig Nessa og dømmer dem nord og ned. De har intet mandat til å mene hva de mener. Men det er en alvorlig sak. Tenk om det de mener er åpenbart av Gud da?

Står ikke ABB der som en refleks av hva regjeringen holder på med? Kristendommen ut, sosialismen og hedenskapen inn. Realpolitisk fulgt opp av en rekke Bibelstridige lover og hensikter.

Dagens begrunnelse får vi avslutningsvis slik: Haakonsen og Nessa gjør det ikke akkurat jobben enklere (ordrett gjengitt) for dem som er opptatt av å formidle budskapet om en kjærlighetsfull Gud som sendte sin Sønn for å sone vår synd. For så høyt elsket Gud verden. Men hva sier Bibelen og luthersk lære om dette verset, den lille Bibel, som utdraget er hentet fra? ”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” ”Den som ikke tror, er allerede dømt.” v 18. Å unngå fortapelse forutsetter tro. Levende tro. Jesus i hjertet. Tro på Jesus er ikke forenlig med et liv i synd. Troens vei går ikke på tvers av Bibelen. Troens vei er ikke ulydighetens vei. Troens vei er ikke den brede vei, men den smale vei.

Utenfor Jesu blods beskyttelse på frelsens vei har vi ingen garanti fra Gud og ingen sikker beskyttelse. Det nytter ikke å hamre på døra hos Gud og stå på krava i eget navn eller å holde Jesus frem for seg for slik å rettferdiggjøre seg selv. Det nytter ikke å belære Gud eller komme med egne løsninger. Man må oppgi seg selv og overgi seg til Gud. Da må man også spørre når det gjelder Nessa og Haakonsen sitt engasjement: Friabortloven, er den fra Gud? Å kalle et foster med bortforklarende betegnelser til ikke å være et selvstendig individ, skapt av Gud, kommer det budskapet fra Gud? Er det forenlig med tro på Jesus? Hat mot Israel, er det fra Gud? Motarbeidelse av Guds planer for Israel, er det forenlig med tro på Jesus? Har Gud forandret seg, eller er Gud evig uforanderlig den samme Israels Gud og Jesu far? Man sitter nærmest igjen med et annet inntrykk enn fast besluttsomhet hos Gud etter å ha lest denne lederen. ”Ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus.” Slik taler Bibelen fremdeles. Og ingen kan rokke ved Guds omsorg for sine ufødte men levende skapninger, ei heller ved Guds evige planer for Israel, nasjonalt så vel som åndelig. Men når noen gjør det, hva så. Skal Gud være parkert inntil dommedag? Så langt derifra. Han ytrer seg gjennom en rekke virkemidler. Men han kunngjør også sitt verk gjennom sine tjenere profetene. Har profetiens tjeneste opphørt i blant oss. Fremdeles finnes både falske og (heldigvis) sanne profeter.

Oddvar Berge
KF AA
NORIEL Vardevakt


Fredag, Mai 11, 2012

§ 2 GJELDER KRISTEN LOVGIVNING - Av Jan Pedersen
Det er kommet mange forskjellige tolkninger og meninger om innholdet i § 2 i Grunnloven, som nå skal opp til behandling for annen gang i Stortinget. Det skjer den 21. mai.

Grunnene til at jeg har vært i mot denne forandring er mange. Men selve HOVEDGRUNNEN ER: § 2 slår fast at landets lover skal være bygget på den objektive verdi som er "den evangelisk-lutherske religion". Slik jeg leser det, går det en klar linje fra Tinget på Moster i 1024 via Riksforsamlingens vedtak 17. mai 1814 og frem mot i dag: det er Kvite-Krist (Jesus) som er opphavet til lovene våre. Det er på dette vi vil at landets lover skal vedtas ut fra!

Så har vi avsporet med å gjøre § 2- saken til et religions-spørsmål om kirkesamfunn/trosfrihet. Ut fra en historisk utvikling i snart 200 år er det forståelig at et helt nytt idegrunnlag å bygge lovene på, har fått festne seg, nemlig at lovene skal springe ut av: DEMOKRATIET. Og da oppstår det en spenning . Da må det logisk også føre til at en får et "kirkeforlik" der det blir et skille mellom stat/kirke. Nå er det slutt på at den Herre som evangeliet forkynner, og som i virkeligheten har all makt i himmel og på jord, skal ut av Stortinget i den forstand at nå er det folket (demos) som skal ha all makt over lovgivningen.

I virkeligheten har vi sett dette skje gradvis gjennom den politiske prosess som vi kaller "avkristning". Lovene er ikke i samsvar med kristen etikk. Jeg kan nevne: fosterdrapsloven (brudd på det 5. bud), skolens bundne forpliktelse til det kristne påbud om å lære og å holde det Jesus har befalt, den forfalskede ekteskapslov som åpner for lovlig homofilt samliv (brudd på det 6. bud), ødeleggelse av foreldreinstitusjonen med far og mor (brudd på det 4. bud). Dette og meget mer har vel egentlig sagt at § 2 har mistet sin realitet over lang tid. Jesus er egentlig borte.

Nå skal dette stadfestes endelig den 21.mai.Og det er dette som fikk meg til å si at for meg oppleves dette som en verre dag enn 9.april 1940. (Jeg har personlig også opplevet den.)

Jeg tåler også at noen kaller dette for demagogi!
Og Kristian Hammervik (KrF-politiker og jurist) må gjerne også belære, slik han gjør det i Dagen 4. mai, at han som mener seg å ha en viss faglig innsikt, tar til motmæle mot det som er villedende. Da må han også tåle at jeg stiller spørsmål om å villede:

1. Kan Hans Olav Syversen og Kristian Hammervik forklare hvorfor det ikke ble lagt frem en stortingsproposisjon før Grunnlovssaken ble tatt opp i april 2008? Har de offentlig etterlyst dette?
2. Har noen i KrF undret seg over det ekspedisjonsjef Fisknes har sagt etter han ble pensjonist, at det ikke var noen utredning fra Kirkedepartementet før saken ble drøftet i Stortinget i 2008?

3.Har KrF noen gang vurdert utsagnet til Finn Jor der han i boken "Kong Haralds Nei" sier at når § 2 blir borte i sin nåværende ordlyd, så "har staten ikke lenger noen grunnlovsfestet forpliktelse overfor kirke og kristendom. Norge blir en religionsnøytral eller altså sekulær stat." (Side 222.)

4. Har KrF drøftet hvorfor Kong Harald sa nei til § 2 og § 4?

Når så juristen Kristian Hammervik viser til § 112, er hans påstand at paragrafen som forbyr endringer i strid med Grunnlovens ånd og prinsipper, skaper uklarhet i hvilke juridiske begrensninger som det ligger i dette.

Det er bare jurister som ikke kan se at det er stor forskjell i ånd og prinsipper å fjerne "den evangelisk-lutherske religion" i forhold til (etter min mening) det tidsbestemte i å fjerne jøde-og jesuittbestemmelsene etter 1814 i den samme paragraf.

Langt mer alvorlig var det at Høyesterett gikk inn og misbrukte § 2 s ånd og prinsipper da de dømte Børre Knudsen.

Så til slutt må jeg ta med Finn Jors vurdering av den nye § 2s ordlyd om det intetsigende "kristen/humanistisk arv" som skal være skuebrødet for de kristne i fremtidens lovgivningsarbeid. Han sier (side 222): "Alt dette har Kong Harald sett. Han gjennomskuet den skjulte agenda under de pyntelige formuleringene, og så at den vassne selvfølgelighet om verdigrunnlaget i den nye § 2 åpner for det rene ingenting. Hans NEI var ikke bare en personlig ytring. Han trådte frem som Norges Konge, og hans nei var dermed i egentligste forstand et KONGELIG NEI".

Det var på dette grunnlag jeg har håpet at KrF kan snu i tide og gå imot forandringen av §2, selv om de bandt seg til det enstemmige vedtak i 2008. Det at alle er enige, har aldri vært noen garanti for at det er riktig!

Og så til slutt: På hvilket grunnlag kan Dagen slå fast i avisen av 7. mai at "Kongen vil ikke bruke veto mot paragraf 2"?

Avisen viser til en samtale med Slottets kommunikasjonssjef, Marianne Hagen. Her spør avisen om kongen vil vurdere å etterkomme aksjonisters ønske (at han opprettholder § 2). Svaret er ikke slik at det burde ha den refererte overskrift. Marianne Hagen svarer etter læreboken:
"Stortinget er landets lovgivende forsamling og kongen forholder seg seg til de beslutninger som fattes av Stortinget".

Kjære Dagen: Her står det intet om at Kongen vil/ikke vil vurdere aksjonistenes ønske angådende §2!! Den vurderingen kan ingen kommunikasjonssjef ta. Det er det bare Kong Harald som kan ta. Og vår bønn er at han gjør det som er til landets beste.

Jan Pedersen, Søgne.


BLIR ÅRETS 17. MAI VÅR SISTE GRUNNLOVSDAG? - Av Trygve Einar Gjerde
Ja, om mørkets makter får sin vilje så blir det nok så! En kan nok fortsette å feire 17. mai som hykler og liksom tro at en har en Grunnlov som egentlig ikke eksisterer, da grunnvollen under den er fjernet. Et hus kan ikke bestå om en fjerner grunnmuren som er dets fundament. De falske og onde ideer som har fremmet dette, har sin grunn fra ham som ikke vil at Guds ordning skal stå, med land og riker, egne språk, Guds ektepakt mellom mann og kvinne, kristen oppdragelse i hjem og skole, andakt i hjemmene, søndagsskole for barna på bedehuset der de får lære de 10 Guds Bud, trosartiklene og hovedinnholdet av vår kjære Bibel. Hvordan vil dette ende? Jo, hos ham som ga de onde ideer i deres hjerter!

Er du rusk mann! Sier mange til meg da! Dette er ikke noe nytt, Paulus og de kristne har til alle tider vært regnet som gal! På nettstedet Origo raser debatten og jeg blir regnet som en gal og sinnsyk person, mørkemann, ja, det er ikke grense for hva titler jeg får av den hatske hop. Dette beviser at mørkets krefter som Frelseren taler om er virksom både dag og natt for å rive ned det våre kristne fedre har bygget opp. Det tales så fint om den kristne arv, men hva med Giveren den allgode Far i Himmelen som sendte sin Sønn til en syndig jord og den gode Hellige Ånd som kom til sine troende barn for å gjøre oss vise til salighet og som staket ut veien for oss! Regner disse menn som vil forandre fundamentet i Grunnloven med Den Hellige Ånd? Eller turer de bare frem i sin ondskap mot Gud og Hans Ord og sviker sitt folk og land og de som har gitt oss Grunnloven? Vil vi virkelig ha det slik? De taler om arven men de har alt lenge forkastet både den og Giveren slik som nå KrF har gjort! Se ellers bare på den nye ekteskapslov, abortlov, likestillingslov, partnerskapslov, lov om samboerskap og nå endelig fra KrF der de fullstendig på nytt har sveket med å gi etter for homopresset? Hva er det som skjer? Jo det er profetiene som går i oppfyllelse. Jesus har sagt at slik vil det gå og vi som er Hans barn må bli forfulgt for vår tros skyld i endens tid!
Trygve Einar Gjerde
Det Haugianske Vennesamfunn
5440 Mosterhamn.
Tlf. 930 30 803


Onsdag, Mai 09, 2012

Ivar Kristianslund preker i Fredrikstad søndag 13. mai
Den norske kirke i eksil ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 5. søndag etter påske, 13. mai 2012 klokken 1100. Ludvig Nessa forretter. Ivar Kristianslund preker. Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien. Denne krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien. Du er hjertelig velkommen! Ta noen med deg! NB! GUDSTJENESTEN KAN OGSÅ FØLGES DIREKTE PÅ INTERNETT PÅ www.kirken.com.


SAXE OG TOREGIMENTSLÆREN
Axel Lundholm Saxe skal ha ros for at han er opptatt av å følge Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene (Dagen 30.03.2012, m.fl.). Jeg har aldri hevdet at øvrigheten skal tvinge noen til å tro, eller straffe dem fordi de ikke tror. Men det er umulig for øvrigheten å la være å ta stilling til hva som er godt og hva som er ondt, hva som er sannhet og hva som er løgn. Allerede øvrighetspersoner som Nebukadnesar og Pontius Pilatus fikk merke dette. Faktum er at alle øvrigheter (dvs. øvrighetspersoner) til alle tider kommer til å bli dømt etter Guds ord på dommens dag.

Det er viktig å være klar over at den norske øvrigheten av i dag har tiltatt seg et mye større myndighetsområde enn tilfelle var på apostlenes tid og på Luthers tid. De lutherske bekjennelsesskriftene ville nok hatt med noen flere emner hvis de hadde vært skrevet i dag. For å få fram noen poenger vil jeg stille Saxe noen konkrete spørsmål.

Skal øvrigheten i sine læreplaner for norske undervisningsinstitusjoner legge til grunn, som nå, at evolusjonsteorien er riktig, eller at Bibelens skapelsesberetning er riktig? Skal øvrigheten, som nå, indokrinere alle elever og studenter med at alle religioner og livssyn er likeverdige, eller skal den formidle det faktum at Guds ord er sannhet, og at alt som strider mot Guds ord i beste fall er villfarelser?
Skal øvrigheten i sin helsepolitikk gi rom for å drive opplæring i prevensjon for mindreårige og å dele ut pevensjonsmidler i fleng, som nå? Eller skal den hevde at alt seksuelt samkvem er synd, når det ikke skjer mellom én mann og én kvinne som er gift med hverandre, og som etter Bibelen er lovlig gift med hverandre?

Jeg vil minne om Jesu ord (Mark 9,42): «Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om det var hengt en kvernstein om halsen hans og han var kastet i havet.» Hvem kommer Jesus til å stille til ansvar for forførelsene som øvrigheten i Norge driver med i dag?

Ivar Kristianslund


KONG HARALD OG GRUNNLOVEN § 2 - Av Lars-Arne Høgetveit
Avisen Dagen har 7.5.12 et oppslag med tittel: «Kongen vil ikke bruke veto
mot paragraf 2». Dette har ikke Kongen sagt noe om, men Dagen lager en
overskrift med bakgrunn i en aksjonistgruppes henvendelse til Slottet med
bakgrunn i at de ønsker å bevare bl.a. § 2 i Grunnloven og dermed ønsker
audiens på Slottet. Dagen skriver:

«Får ikke audiens
Slottets kommunikasjonssjef, Marianne Hagen, bekrefter overfor Dagen at
henvendelsen fra aksjonsgruppen er mottatt.
– Kongen vil ikke kunne ta i mot i audiens, men alle brev kan sendes eller
leveres til Slottet, opplyser Hagen.
På spørsmål om kongen vil vurdere å etterkomme aksjonistenes ønske, svarer
Hagen:
– Stortinget er landets lovgivende forsamling og kongen forholder seg til de
beslutninger som fattes av Stortinget.»

Her har faktisk overskriften ikke et reelt innhold med basis i hva Slottet
gav av svar (og hvilke dybder det kan inneholde) og samtidig skal vi være
veldig klar over at denne Grunnlovssaken ikke er grundig nok belyst.
Samtidig vil en endring av § 2 bort fra «evangelisk-luthersk» til
«kristendom og humanisme» være er brudd på Gr.l. § 112 og dermed en sak for
Kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksretten.

En slik tendensiøs overskrift som vi leser i Dagen tolker jeg som et
regelrett bakholdsangrep på hele saken om å beholde § 2 i Grunnloven. Man
kan i hvert fall tenke i de baner når man kjenner litt til bakteppet de
siste årene for denne avisen.
Samtidig husker en mer en klart hva en av de større aktørene i avisen, NLM,
gav som høringssvar i 2006 til «stat-kirke saken» og da angående § 2 svarte
NLM at de støttet overgangen fra «evangelisk-luthersk» TIL «kristendom og
humanisme». Klarere kan en vel ikke svikte bekjennelsen både i Grunnloven og
i NLMs vedtekter.

Vi bør vel igjen minne om sammensetningen av stat-kirke utvalget slik at vi
ser tydelig av hvilken rot denne ånd som nå råder kommer fra:

«Og i Norge kommer så Gjønnes stat/kirke utvalg inn og vil avvikle den
statlige bygging av kirken. Vi husker den samme Gjønnes som parlamentarisk
leder av KrF der KrF i 1992 var tungen på vektskålen og vippet Norge inn i
EUs forgård gjennom EØS-avtalen – i strid med Grunnloven (5000 nye regler
inn i norsk lovverk pga EØS-avtalen). Nå sitter han igjen, betalt av staten
med bilde av kongen på veggen hos Fylkesmannen i Trøndelag, og demonterer
Grunnloven fra sitt hjemfylke der Stiklestad ligger!

Utvalget har bestått av 20 medlemmer som rep. Kirken, de politiske partiene,
frikirkelige trossamfunn, islamske trossamfunn og Human-Etisk Forbund.
Sentral frimurer Domprost Per-Otto Gullaksen er blant utvalgets medlemmer.
Her sitter altså bl.a. islamister og vurderer norsk Grunnlovsrett – skulle
tro det fantes 5. kolonister blant oss.» (Kilde:
vikles-02.02.2006.htm> Norge avvikles?)»


Det norske hus av i dag er nok omtalt i profeten Haggai 1, 7-9: ”Så sier
Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvorledes det går dere! Gå opp i
fjellene og hent tømmer og bygg huset! Så vil jeg ha velbehag i det og
herliggjøre meg, sier Herren. Dere venter mye, å se, det blir til lite, og
når dere bærer det i hus, så blåser jeg det bort. Hvorfor? sier Herren,
hærskarenes Gud. Fordi mitt hus ligger øde, mens dere har det travelt hver
med sitt hus.”»

8. mai er Norges Frigjøringsdag – men nå truer de samme totalitære krefter
igjen vår Konstitusjon! Gud bevare Kongen og Fedrelandet! (Hør her: Løft
Korsets Fane Høyt
t_hoeyt-15.12.2010.MP3> )

General Carl Gustav Fleischer avsluttet sin tale til Kringkastingen fra
Tromsø den 17. mai 1940 slik: Det er et langt tungt arbeide foran oss, men
vi har lov til å håpe og tro. Gud signe vårt dyre fedreland!


Tirsdag, Mai 08, 2012

KONGENES KONGE KAN KOMME TIL Å BRUKE KONG HARALD SOM REDNINGSMANN!
Heldigvis er det flere arbeidslag som arbeider for å stanse statskuppet. Et meget viktig arbeidslag møter du på www.altforkongen.com. Jeg kjenner ikke initiativtagerne, men støtter helhjertet dette flotte initiativet. Hvis vi ikke greier å stanse kuppet på stortinget, kan Hans Majestet Kong Harald bli redningen! Derfor må vi alle be for ham, støtte ham og oppfordre ham til å redde vårt folk fra Djevelens planer. Gå inn på nettstedet og gi din støtte til Kongen ved din underskrift. Der finner du også meget nyttig informasjon.
Ivar Kristianslund


KrF, SELBEKK OG STATSKUPPET - Av Ivar Kristianslund. Publisert i Dagen 08.05.2012.
GRUNNLOVEN OG STATEN
I 1983 skjedde noe dramatisk! Høyesterettsdommen mot abortmotstander Børre Knudsen innebar en påstand om at Grunnloven § 2 ikke er verdigrunnlag for det norske samfunn, men bare læregrunnlag for kirken.

Dommen er HELT ÅPENBART grunnlovsstridig!! Og den LEGALISERER FOLKEMORD!! I Malangen herredsrett dømte man etter loven, ikke etter vindretningen. Der ble sokneprest Knudsen frikjent. I følge Grunnloven er Bibelen øverste norm, både for staten og for Den norske kirke (Dnk). Bibelen tillater ikke fosterdrap! Høyesterettsdommen er et «helt sprøtt» utsagn av typen 2 + 2 = 5.

Normalt godtar alle en høyesterettsdom. Heldigvis! MEN SKAL VI GODTA EN ÅPENBART UGYLDIG DOM SOM FØRER TIL AT CA 15000 USKYLDIGE BARN DREPES HVERT ÅR? Mange av oss svarer: Nei! Gud har sagt: «Du skal ikke slå ihjel!». Og: «En skal lyde Gud mer enn mennesker!»

KrF og Selbekk godtar at «Abortloven» er norsk lov. Men det er den ikke! Den er en kriminell praksis! KrF og Selbekk aksepterer statskuppet 21. mai 2012. De tenker vel: Høyesterett har forbrutt seg mot kjernen i § 2. Da er det OK at også ordlyden ødelegges.

Jeg tenker slik: § 2 forbyr staten å gi lover som åpenbart er i strid med Bibelens moral. Da er det viktig å beholde § 2, selv om den ikke etterleves nå. «Sovende lover» har ofte stor preventiv virkning (Jfr. Konkubinatparagrafen som kriminaliserte «samboerskap».) Å fjerne Bibelen fra Grunnloven er å fullbyrde STATSKUPPET som ble påbegynt i 1983.

GRUNNLOVEN OG «STATSKIRKEN»
Statskuppet avkristner også Dnk! Høyesterett vil neppe benekte at Dnk har Bibelen som øverste norm i følge § 2. Men etter statskuppet vil bare dette stå om Dnk i Grunnloven: «Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov. Alle Tros- og Livssynssamfund skulle understøttes paa lige Linje.»

Denne djevelske formuleringen innebærer at Dnk kan få utvikle seg til hva som helst! Bibelen er fullstendig forsvunnet!! Sammen med bekjennesesskriftene! Har KrF og Selbekk oppdaget dette? Jesu fiender vil nok vite å utnytte det! KIRKEKUPPET forsterker statskuppets tragedie. Det blir egentlig også grunnlovfestet at alle religioner og livssyn er like sanne og like gode. Hva mener KrF og Selbekk om dette?

At KrF og Selbekk godtar statskuppet er ille! Men hvorfor støtter de kirkekuppet? Hva hjelper det om kirkedemokratiet skal utvelge biskoper, når det politiske demokratiet må godkjenne dem? Og når kirken blir uten bibelforpliktelse?

Grunnloven bestemmer at Kongen og minst halvparten av regjeringsmedlemmene skal være bekjennende kristne. Og at Kongen personlig skal ha det øverste læretuktansvar i Dnk. Stortinget har ingen rettigheter i forhold til Dnk, bortsett fra å bevilge penger.

Etter statkuppet får politikere uten bekjennelsesplikt grunnlovsfestet rett til å dirigere kirken. Dette vil nok bli utnyttet maksimalt til avkristning! Ser ikke KrF og Selbekk at kirkekuppet er i strid med Grunnloven § 112 som forbyr grunnlovsendringer som motsier den opprinnelige grunnlovens prinsipper eller forandrer dens ånd?

Ser ikke KrF og Selbekk også det katastrofale i det som Selbekk selv har påpekt: «Det kristne oppdrageransvaret hjemlet i samme paragraf [§ 2] vil også falle bort.» I «Kirkeforliket» har KrF gjort en «handel» som er både dårlig og ulovlig!

DEMOKRATI OG FOLKEMORD
I flere år har KrF hatt overordnet administrativt ansvar for drapene på ca 15000 uskyldige fostre i året. Vil Selbekk benekte dette? KrF har et gradert menneskesyn! For Selbekk tror vel ikke at KrF hadde påtatt seg et slikt ansvar hvis det hadde dreid seg om SKOLEBARN? Er det ikke nødvendig å påpeke likhetstrekk med den groteske nazitiden for å vekke personer som driver med «kristelig politikk»?

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.
www.ikrist.com


Mandag, Mai 07, 2012

KJÆRE NORSKE MENN OG KVINNER! LA OSS OMVENDE OSS OG BEKJENNE VÅRE SYNDER FOR HERREN! - Ivar Kristianslund
21. mai 2012 kan etter noen år vise seg å bli verre enn enn 9. april 1940. Derfor bør vi merke oss Herrens ord i 2. Krønikerbok 7,14: "HVIS DA DETTE FOLKET SOM MITT NAVN ER NEVNT OVER, YDMYKER SEG OG BER, SØKER MEG OG VENDER SEG BORT FRA SINE ONDE VEIER, SKAL JEG HØRE DEM FRA HIMMELEN, TILGI DEM SYNDENE OG LEGE LANDET."


«HEDERSMENN» - Spørsmål til redaktør Vebjørn Selbekk.
Redaktør Vebjørn Selbekk kaller, i Dagen den 20. april, to personer som tidligere var henholdsvis statsminister og helseminister, for «hedersmenn».

Mitt spørsmål blir da: Kan en statsminister som den øverste ansvarlige for abortloven og andre ugudelige lover kalles en «hedersmann»? Kan en helseminister som er den øverste ansvarlige for utøvelsen av en abortlov som hvert år myrder ca. 15000 barnefoster og som også er med i en regjering som administrerer flere andre ugudelige lover, kalles en «hedersmann».

Vi var mange kristne som i sin tid advarte disse to menn for konsekvensen av å gå inn i slike verv, men vi talte i avisspaltene for døve ører. I ettertid så får vi høre: «De kristne statsrådene er ikke bedre enn de andre når det gjelder abortloven og de andre lovene dere kritiserer!» Hva skal vi svare til det?
Alle kristne burde vite ut fra Guds Ord at det å drepe et barn i mors liv er i Guds øyne den aller verste synd, for det står flere steder i Bibelen: De endog drepte fosteret i mors liv. Dette er først og fremst synd mot det første Bud, som Gud hater over alt. Men Herren skal se det og hevne det! Sa presten og profeten Sakarja da de drepte ham, 2 Krøn. 24, 22. Slik også med abortloven, Herren ser først og fremst til de ansvarlige, de styrende myndigheter som forfører far og mor til å drepe sine små barn, på «lovlig vis»!!?? Og Herren vil hevne det!

Om vi som kristne ikke bekjenner våre synder og ber Gud og mennesker om tilgivelse for våre synder så råtner vårt land og samfunn opp. Husk at det er vi som er Guds barn som er lys og salt. Verden går i blinde og handler blindt, derfor råtner nå alt. Det er den planlagte fjerningen av § 2 i Grunnloven et bevis for. Denne paragraf er selve garantien for at vi har en Grunnlov. Vi burde sett det hele veien at alle de ugudelige lover som har blitt forfattet i Norge siden 1970 har «møllspist» Grunnloven slik at nå synes alle på Tinget at det er på tide å fjerne også den grunnleggende §! Men er de «hedersmenn» som er med på slikt?

Trygve Einar Gjerde,
Det haugianske Vennesamfunn.
5440 Mosterhamn.


Fredag, Mai 04, 2012

DET ER INGEN SKAM Å SNU, TUNGESVIK!
KrF-veteran Hans Olav Tungesvik beskriver mine ytringer feilaktig i VL 23.04.2012. Jeg har ingen problemer med å tilgi ham dette! Problemet er at Tungesvik oppfordrer KrF til å gjennomføre statskuppet som vil fjerne Bibelen som øverste norm for både staten og for kirken!
Jeg forstår selvsagt at det vil være et enormt prestsjenederlag for KrF å snu i denne saken. Likevel vil jeg trygle KrF om å gjøre nettopp dette. Det har skjedd en glipp! Her trengs det edelt sinnelag! Historiens dom, for ikke å snakke om Gud dom, vil bli knusende dersom KrF ikke snur i denne saken!

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr. Scient. Ph.D.


ER KRISTIANSLUNDS ANNONSE USAKLIG OG INJURERENDE?
FØRST EN PRESISERING: Ivar Kristianslund har ikke hatt noen som helst tilknytning til Kristent Samlingsparti (KS) etter at jeg mot Landsmøtets meget sterke ønske trakk meg som formann i 2001. Min avgang ga anledning til et partikupp, og dermed var jeg ute av partiet. Men jeg har skrevet under på partiets protest mot statskuppet, og har anbefalt andre å gjøre det samme. Jeg kan heller ikke huske noen gang å ha hørt om European Defence League før Hallaråker de siste par dagene har blandet meg inn i dette. Hanne Nabintu Herland har jeg så vidt sett på Visjon Norge – en sympatisk dame - men jeg har aldri hatt noen forbindelse med henne. Jeg står altså ansvarlig for mine egne synspunkter, og ikke for andres. Så til saken:

STATSKUPPET: I avisen Dagen, fredag 13. april 2012 hadde jeg en annonse med følgende overskrift: PLANLAGT STATKUPP I NORGE 21. MAI 2012!! Dagen vil neppe gi meg spalteplass for å referere annonsen. Men siden referat er nødvendig for sammenhengens skyld, vil jeg vise til www.ikrist.com hvor annonsen kan leses. I Vårt Land 18. april og i Dagen 19. april, s. 3 beskylder Karl Johan Hallaråker meg for «toppen av usaklege påstandar». Videre skriver han: «Her insinuerer han statskupp.» Derfor må jeg stille noen spørsmål til Hallaråker:

Vil han nekte for at både staten og kirken er forpliktet på Bibelen i følge Grunnloven § 2 og Christian den femtes norske lov? Vil han nekte for at all formell forpliktelse på Bibelen både for staten og for kirken blir borte i det nye grunnlovsforslaget? Mener Hallaråker at det er for sterkt å betegne dette som et statskupp?

KrF’s ROLLE: Annonsen slutter med noen bemerkninger hvor også politikken til KrF kritiseres. Hallaråker kommenterer dette ved å skrive at jeg «kjem med uhyrlege injurierande angrep på KrF og særleg Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten.» Derfor må jeg stille følgende spørsmål til Hallaråker: Mener han at Statsministeren og Helseministeren ikke har ansvar for de fosterdrapene som foregår på norske sykehus? Hvem er det i tilfelle da som har ansvar? Vil Hallaråker nekte for at det skjedde drap av mange flere norske liv på norske sykehus mens de to KrF-erne var ministre enn de anslåtte ca 10 000-12000 nordmennene som Hitler og Quisling greide å ta livet av alt i alt under hele perioden 1940-1945? (Personlig drepte de vel ingen, men de fikk andre til å gjøre det!) Vil Hallaråker nekte for at KrF-statsråder har tatt initiativ til å avsette bibeltro prester? Er ikke alt dette i sum landssvik?

INJURIER: Er det Kristianslund eller Hallaråker som «kjem med uhyrlege injurierande angrep». Hvorfor går ikke Bondevik, Høybråten og Hallaråker til injuriesøksmål mot meg hvis de har noe å fare med? Jeg skal ikke bebreide dem, men kommer til å elske dem og be for dem fortsatt, selv om de gjør det! For meg er det viktig at sannheten kommer fram!

Ivar Kristianslund
Prof. Em. Dr.Scient. Ph.D.
www.ikrist.com