INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mai 2009

Fredag, Mai 29, 2009

PINSESTEVNE PÅ KARMEL I FREDRIKSTAD
Gå inn på www.kirken.com og les om pinsestevnet.


Tirsdag, Mai 19, 2009

Gudstjeneste på Karmel i Fredrikstad ved Ivar Kristianslund søndag 24. mai 2009 Kl 1100
Den norske kirke i eksil (tidligere kalt Strandebarm prosti) ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 6. søndag etter påske, 24. mai 2009 klokken 1100. Ivar Kristianslund forretter og preker. Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og kinoen Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien som krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien. Du er hjertelig velkommen! Det blir kirkekaffe. Gudstjenesten kan også følges direkte på internett på www.kirken.com.


HJELP TIL ÁNDRE OKTAY DAHL
I Dagen 060509 refererer den homofile stortingsrepresentanten for Høyre, Ándre Oktay Dahl, følgende spørsmål som han bedt om svar på: ”Hadde det vært noe galt i at jeg – dersom jeg ønsket meg barn – fikk det med en kvinne jeg kjenner godt og som bidro til å oppdra barnet sammen med meg og min partner?”

Som stortingsrepresentant for et parti som kaller seg verdikonservativt i et land hvor kristendommen er statens offentlige religion, burde Dahl vite svaret, men siden han ikke gjør det, og ingen andre synes å ha svart ham, skal jeg gi ham et korrekt svar:

Å få barn med noen annen enn én person av det annet kjønn, som man er lovlig gift med i et ekteskap som er ment å vare livet ut, er synd. I Bibelen kalles denne synden for hor. Alle som driver hor, enten det er på denne måten, eller det er ved å leve i homoseksuelt samliv, vil gå evig fortapt. 1. Korinterbrev 6,9-10: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.”

I tillegg til å bøye oss for de bibelske sannheter, bør vi som fornuftsvesener også innse følgende: Å sette barn til verden som ikke har én kvinnelig mor og én mannlig far som lever sammen i et livslangt ekteskap er en grov form for barnemishandling som stortinget har oversett og som dets representanter må stå til ansvar for på dommens dag.

14. mai 2009
Ivar Kristianslund


SPØRSMÅL TIL HARALD SØDAL: ER IKKE SAMBOERSKAP HOR?
Harald Sødal (KrF) angrer på sin uttalelse om at varaordfører Mette Gundersen i Kristiansand lever i hor (DagenMagazinet 060509). Varaordføreren har levd i såkalt samboerskap siden 2002 eller før, og nå er hun gravid.

Jeg har forståelse for at Sødal kan angre på at uttalelsen kom på en bestemt måte eller i en bestemt sammenheng. Men angrer han virkelig på selve faktainnholdet i uttalelsen? I så fall er KrF-representanten med på å flytte gamle merkesteiner. Ordsp 23,10-11: ”Flytt ikke de gamle grensesteiner, og kom ikke inn på farløses marker! For deres løser er sterk, han skal føre deres sak mot deg.” Det er et faktum at norske barn lider mye i dag på grunn av den barnemishandlingen som foreldrenes uansvarlige seksualliv representerer.

Jeg hørte for øvrig Mette Gundersen på radio. Hun skummet opp sin egen skam, som det står i Bibelen. Jud 1,13: ”De er ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. De er villfarende stjerner, som mørkets natt er rede for til evig tid.”

14. mai 2009
Ivar Kristianslund


P-PILLER, ANGREPILLER OG HOMOPILLER
P-piller hindrer en naturlig og livgivende prosess, nemlig en befruktning. Angrepiller dreper det verdifulleste av alt i biologien, nemlig menneskeliv. Det samme kan også P-piller gjøre. Det er derfor et paradoks at norske myndigheter ser på P-piller og angrepiller som uunnværlige goder.

La oss reflektere litt over dette. Man godtar piller som griper radikalt inn i naturlige prosesser og skaper død og fordervelse. Ville det være en idé å utvikle piller som resulterer i omtrent det motsatte, nemlig å gi mennesker med homoseksuell (eller lesbisk) legning en normal seksualdrift og formeringsevne?

Fordelene med dette ville være mange. (1) De homoseksuelle ville få et bedre liv. Nå går de jo glipp av noe av det beste mennesker kan oppleve, nemlig et normalt seksualliv i et normalt ekteskap. Det er jo tydelig at de har det vondt, i og med at så mange av dem tar livet av seg.

(2) Det ville bli unødvendig å prakke på mennesker med et normalt seksualliv en fullstendig tullete ekteskapsforståelse. Den nye ekteskapslovgivningen kunne rett og slett oppheves.

(3) Det ville bli unødvendig å produsere barn som formeringsmessig et helt sammenliknbare med kalver og grisunger. Å avle barn med sæd fra noen annen enn kvinnens ektemann er rett og slett hor. Dette er en forbrytelse, ikke minst mot de stakkars barna som blir unnfanget på denne måten. At slikt i det hele tatt gjøres er vel en følge av den uvitenskapelige og eventyrliknende evolusjonstroen som hevder at mennesket er et dyr.

(4) Problemene med HIV og AIDS ville bli betydelig forminsket. Man ville få både en helseforbedring en økonomisk besparelse for samfunnet.

(5) Homoseksualitet er det jeg vil kalle ”sosialt smittsomt”. Med dette mener jeg at denne legningen stadig sprer seg hvis den ikke blir motarbeidet. Som belegg for dette vil jeg vise til 1. Mosebok 19,4-5 hvor det ser ut til at hele den mannligs befolkningen i Sodoma hadde homoseksuell legning. Videre viser jeg til Dommerne 19,22 som gir inntrykk av at situasjonen var den samme i Gibea. Hvorledes vil situasjonen bli i Norge etter hvert hvis vi får de samme tilstandene?

(6) Homoseksualitet representerer en betydelig sikkerhetsrisiko for Norge. For å forstå dette er det nok å lese 1. Mosebok 19 og Dommerne 19.

Mon tro om det er fordommer blant helsepersonellets faglige organisasjoner som er grunnen til at man ikke overveier den løsningen som jeg har pekt på ovenfor?

1. mai 2009
Ivar Kristianslund
Abort-motstanderne


ABORT - NILS-PETTER ENSTAD’S KURIOSITETER
I Moss Avis 03.03.09, betegner Nils-Petter Enstad Abort-motstandernes stortingsvalgliste som en kuriositet. Enstad trekker også min familie inn i bildet, og derfor kan jeg uten overtramp opplyse at Enstad’s kone har en meget sentral plass i KrF i Østfold. Dette er vel grunnen til at Enstad regelmessig angriper enhver liste som kan true KrF.

Det som VIRKELIG er en kuriositet, er at partiet som kaller seg KRISTELIG Folkeparti frivillig stiller seg i spissen for drapet på titusener av uskyldige barn! Med Kjell Magne Bondevik som statsminister og Dagfinn Høybråten som helseminister fortsatte drapene på våre sykehus akkurat som før. Kan Enstad fortelle meg hvem som hadde det konstitusjonelle og moralske ansvaret for disse drapene?

KrF dekker seg bak et stortingsflertall og en høyesterettsdom. Men KrF VET meget godt at stortingsflertallet og høyesterettsflertallet består av forbrytere. For den som bryter Norges grunnlov er en forbryter! Å drepe uskyldige mennesker er en forbrytelse, uansett hvor mye man argumenterer for at det dreier seg om undermennesker.

På dommens dag, da den Rettferdige Dommeren skal dømme, vil alle som er ansvarlige for den ugudelige og grunnlovsstridige Abortloven, og for praktiseringen av den, bli dømt skyldige. Dommeren har nemlig sagt klart: ”Budene kjenner du: Du skal ikke slå i hjel.” (Se Markus 10,19.) Da kommer det STORE landssvikoppgjøret som til og med vil sette landsvikoppgjøret etter krigen i skyggen.

19.mars 2009
Ivar Kristianslund
Generalsekretær og 2. mann på listen
Abort-motstanderne


ABORT-MOTSTANDERNES RÅD TIL KVINNENE
Abort-motstanderne blir ofte beskyldt for å legge stein til byrden for ulykkelige kvinner. Dette er helt feilaktig. Det vi vil, er å hjelpe kvinnene. Kort fortalt gir vi følgende råd:

Hvis du allerede har tatt abort, er det umulig å gjøre dette ugjort. Men det er mulig for deg å få tilgivelse for den synden du har begått, og å legge av deg den byrden av skyld som du har pådratt deg. Jesus Kristus er din stedfortreder. Han døde på korset i stedet for deg for å sone den straffen som du fortjener. 1 Joh 1,9: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” Du behøver heller ikke å bære på noen byrde av skyld. Kol 2,14: ”Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.” La Jesus frigjøre deg, ved at du tror på ham og kommer til ham. Joh 8,36: ”Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

Hvis du ikke er gift, har vi et klart bibelsk råd til deg: Vent med seksuallivet til du har giftet deg!

Hvis du er såkalt ”uønsket gravid”, er vårt første og absolutte råd dette: Hva du enn gjør, så ta ikke abort! Abort er drap, uansett hva ”forståsegpåere” hevder! La barnet bli født, og be Herren om å vise deg løsningen. Lær av Paulus som sier i Ef 3,14-15: ”Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden.” Om barnet skulle mangle en far her på jorden, så har det en Far i himmelen som sørger for sine. Om du ikke skulle finne noen annen løsning, så står det folk i kø i Norge for å adoptere barn.

Til slutt sier vi til alle kvinner: Hold dere unna ”angrepiller” som er drapsvåpen og billetter til Helvete for dem som bruker dem. P-piller kan ha samme virkning, og kommer derfor i samme kategori.

10. mars 2009
Ivar Kristianslund
Generalsekretær, Abort-motstanderne


KrF’s UGUDELIGE OG ULOVLIGE KIRKEPOLTIKK
KrF bebreider Abort-motstanderne for konkurranse om stemmene. Abort-motstanderne svarer: Gjør jobben som et sant kristelig parti, så blir vi overflødige og tar konsekvensen av det. KrF’s svikt i abortkampen lar vi ligge denne gang, men la oss se på kirkepolitikken.

Hvordan skal kirkepolitikken være? Det er bestemt i Norges grunnlov. I § 16 står det at Kongen ”paaser, at Religionens offentlige Lærere følge de dem foreskrevne Normer.” Disse normene finner vi i Grunnlovens § 2 hvor det står at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.” Hva som menes med Den evangelisk-lutherske Religion er nøye definert i Christian den V’s norske lov som viser til Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene. De sistnevnte definerer Bibelen som overordnet over bekjennelsesskriftene. Derfor kan vi kort og godt fastslå følgende: Den norske kirke skal i følge Norges grunnlov styres etter Bibelen. Det er Kongen som har ansvaret for at dette skjer.

Kirkeministeren har sin autoritet fra Kongen, og har ikke lov til å føre en annen kirkepolitikk enn den som Kongen er forpliktet på. Da Valgerd Svarstad Haugland var kirkeminister, uttalte hun på et seminar hvor jeg var til stede at hun ønsket seg flere kvinnelige biskoper. Dette ønsket er i strid med både Grunnloven og Bibelen. Tjenesten som prest eller biskop i den norske kirke er en tjeneste som menighetens lærer, og denne tjenesten er i Bibelen forbeholdt menn. Det står i1 Tim 2,11-13: ”En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva.” Begrunnelsen i skapelsen viser at forbudet gjelder til alle tider.

Under en audiens i Departementet fortalte kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland meg at KrF ikke er villig til å føre noen annen kirkepolitikk enn den som ”Kirken selv” står for. Men dette betyr jo at KrF avskriver både Grunnloven og Bibelen. For et klart flertall i det som kalles ”Kirken selv” er jo vranglærende teologer og lekfolk som slett ikke føler seg bundet av Bibelens lære. Følgelig er KrF’s kirkepolitikk både ulovlig og ukristelig. Den er selvfølgelig også meget farlig, for apostelen Johannes skriver følgende om vårt forhold til Jesus Kristus i 1 Joh 2,3-4: ”Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder hans bud. Den som sier: Jeg kjenner ham! – og ikke holder hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham.”

10. mars 2009
Ivar Kristianslund
Generalsekretær, Abort-motstanderne


ER DET SYND Å VÆRE MED I EN NORSK REGJERING?
Kristne mennesker bør stille seg dette spørsmålet. Svaret på spørsmålet er, med dagens praksis, et ubetinget ”ja”. Vi skal straks begrunne dette, men først stille et beslektet spørsmål: ”Er det synd å la seg velge inn på stortinget?” Svaret på dette spørsmålet er et like ubetinget ”Nei”. Så til begrunnelsen:

En stortingsmann som er en sann kristen stemmer selvfølgelig mot lover som Abortloven, den nye ”ekteskaps”-lovgivningen, osv. At andre stortingsmenn stemmer FOR de samme lovene kan han ikke gjøre noe med. Disse er nemlig hans likemenn. Han står ikke over dem, og kan ikke kommandere dem. De står ikke over ham, og kan ikke kommandere ham. Når han stemmer på kristelig vis, kan han ha god samvittighet, selv om andre stemmer ukristelig.

Med regjeringsdeltakelse er det helt annerledes. Det regjeringssystemet som praktiseres i Norge i dag, plasserer stortinget OVER regjeringen. Hvis regjeringen ikke danser etter stortingets pipe, får den trøbbel. En regjering som innretter seg etter stortinget, og det er det vanlig at regjeringer gjør, blir nødt til å sette i verk stortingets mange onde og syndige vedtak. En statsråd som driver med dette begår synd!

Et eksempel: Kjell Magne Bondevik og Dagfinn Høybråten sier begge at de er motstandere av fri abort. Men da førstnevnte var statsminister og sistnevnte helseminister, bøyde de seg for stortingsflertallet og administrerte barnedrapene ”uten å mukke”. Begge har altså ”blod på hendene”. Dette er forferdelig! Men de er ikke alene. Alle som stemmer på KrF kommer egentlig i samme kategori. Det er heller ikke noen løsning å stemme på noen av de andre partiene på stortinget. Alle stortingspartiene er morderpartier!

Abort-motstanderne ønsker å gi velgerne et alternativ som de kan stemme på uten å bli mordere, og samler nå underskrifter for å bli registrert som politisk parti med rett til å stille lister i alle fylker ved politiske valg. Se www.abort.no.

19.desember 2008
Ivar Kristianslund
Generalsekretær


BARNEOMBUD OG BARNEVERN ER HYKLERI!
Vi har en institusjon i Norge som heter Barneombudet. Stortinget påstår at det har så fantastisk stor omsorg for barna. Barneombudet er barnas store beskytter. Men hva gjør Barneombudet for de ca. 14000 uskyldige barna som drepes i Norge hvert år uten å få anledning til å se dagens lys? Dessverre må vi nok si at hele ordningen med barneombud er et gigantisk hykleri som skjuler stortingspartienes sanne, blodige ansikt. Det samme gjelder ordningen med barnevern.

Abort-motstanderne vil stanse myrderiene, og samler nå underskrifter for å bli registrert som politisk parti med rett til å stille lister ved politiske valg. Se www.abort.no.

5. desember 2008
Ivar Kristianslund
Generalsekretær


BREV TIL HANS MAJESTET KONG HARALD V
Ivar Kristianslund
Ryenveien 33
1719 Greåker


Sarpsborg den 24. juni 2008


Hans Majestet Kong Harald V
Det Kongelige Slott
0010 Oslo


Respekt for Norges grunnlov.

Den nye ekteskapslovgivningen er en katastrofe for folk og land! Den er i strid med både Grunnloven og Guds lov. Kongen må stanse dette for enhver pris. Det har han både rett til og plikt til. Stortingsdiktaturet har gått alt for langt! Vi skal ha tre statsmakter i Norge, ikke bare stortinget. Kongen vil ha folket med seg om han nå stanser disse radikalerne på stortinget. Kong Haakon VII ville aldri ha latt denne galskapen bli lov!

Ærbødigst


Ivar Kristianslund
www.ikrist.com


SITATER MED KOMMENTARER FRA VIKTIGE PARAGRAFER I NORGES GRUNNLOV (slik den offisielt er formulert etter forandringer fram til mars 2008)
SITATER MED KOMMENTARER FRA VIKTIGE PARAGRAFER I NORGES GRUNNLOV (slik den offisielt er formulert etter forandringer fram til mars 2008):
§ 1. Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.
§ 2. Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.
KOMMENTAR: Alle stater har en etisk målsetting. Man sier at noe er godt og noe er ondt, noe er ønskelig og noe er uønskelig. § 2 legger grunnlaget for etikken som statsstyrelsen skal bygge på. Den kristne etikken er god for mennesker av alle livssyn, og den har gitt inspirasjon til tanken om menneskerettigheter. Sann kristendom er bedre enn alle andre religioner og livssyn fordi det er et historisk faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde. På denne måten har Jesus dokumentert at han er Guds Sønn og at han taler sannhet.
Andre religioner og livssyn bygger på en tro som bare er antakelser. Holdbarheten av kristen tro, derimot, kan verifiseres empirisk (stadfestes erfaringsmessig) av det enkelte menneske som våger å ta Jesus på alvor. Når man er blitt hellig overbevist om at Jesus er veien, sannheten og livet, er det etisk og logisk nødvendig å oppdra barna i den samme tro.
§ 4. Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne.
KOMMENTAR: Ved innføringen av parlamentarismen har stortinget på helt ulovlig vis fratatt Kongen mye av muligheten til å følge denne paragrafen, og forført ham til å begå synd mot Guds hellige bud.
§ 6. Blandt Arveberettigede regnes ogsaa DEN UFØDTE, (uthevet her) der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.
KOMMENTAR: Denne paragrafen viser at det er i strid med Grunnloven å hevde at et foster ikke er et menneske. Abortloven strider mot en rekke paragrafer i Grunnloven og er derfor klart ugyldig.
§ 9. Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget FØLGENDE ED: « JEG LOVER OG SVÆRGER, AT VILLE REGJERE KONGERIGET NORGE I OVERENSSTEMMELSE MED DETS KONSTITUTION OG LOVE; SAASANDT HJÆLPE MIG GUD DEN ALMÆGTIGE OG ALVIDENDE! » (Uthevet her.)
Er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eden skriftlig i Statsraadet, og gjentages høitideligen af Kongen paa første Storthing.
KOMMENTAR: Her trekkes den allmektige og allvitende Gud inn, ikke bare i forbindelse med kirkestyrelsen, men i hele statsstyrelsen. Dette er ett av flere fakta som viser at dommer Aasland tar fullstendig feil når han i høyesterettsdommen mot Børre Knudsen hevder følgende: ”Det er ingen holdepunkter for at Grunnloven §2 annet ledd og §4 etablerer skranker for Stortingets utøvelse av alminnelig lovgivningsmyndighet.”
§ 12. Kongen vælger selv et Raad af stemmeberettigede norske Borgere. Dette Raad skal bestaa af en Statsminister og i det mindste syv andre Medlemmer.
AF STATSRAADETS MEDLEMMER SKULLE OVER DET HALVE ANTAL BEKJENDE SIG TIL STATENS OFFENTLIGE RELIGION. (Uthevet her.)
KOMMENTAR: Denne bekjennelsesplikten er viktig på mange måter. Selv om det er upopulært å si det, er det et faktum at kristendom er sannhet og godhet, mens alle andre religioner og livssyn i beste fall er villfarelser. Absolutt alle som bor i Norge vil dypest sett tape på det hvis det kristne livssyn kommer i mindretall i statsstyrelsen.
§ 16. KONGEN anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste, alle Møder og Forsamlinger om Religionssager, og PAASER, AT RELIGIONENS OFFENTLIGE LÆRERE FØLGE DE DEM FORESKREVNE NORMER. (Uthevet her.)
KOMMENTAR: Disse NORMER, som det tydeligvis også er vist til i Grunnlovens § 2 ved ordet ”forbliver”, finner vi i Kong Christian Den Femtis Norske Lov av 15. april 1667 2-1. som fremdeles er gjeldende lov i Norge. Der står det: ” Den Religion skal i Kongens Riger og Lande alleene tilstædis, som overeens kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundre og tredive overgiven Augsburgiske Bekiendelse, og Lutheri liden Cathechismo.”
Siden bekjennelsesskriftene er sekundære i forhold til Bibelen, er det altså Bibelen som er den øverste norm for biskoper, prester, mv. i følge Grunnloven.
§ 112. Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den
foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. DOG MAA SAADAN FORANDRING ALDRIG MODSIGE DENNE GRUNDLOVS PRINCIPER, MEN ALENE ANGAA MODIFIKATIONER I ENKELTE BESTEMMELSER, DER IKKE FORANDRE DENNE KONSTITUTIONS AAND, (uthevet her) og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.
Kommentar: Grunnlovens ”Principer” og konstitusjonens ”Aand” er uttrykt spesielt i de første, grunnleggende paragrafene. Det er derfor rett og slett grunnlovsstridig å avkristne Norge ved innføring av ”fri abort”, ved ødeleggelse av kristendomsundervisningen i skolene, ved å sette Bibelen til side i Den norske kirke, ved å lage en tøvete ekteskapslovgivning, osv. osv.
ADVARSEL! ! Norske politikere setter seg i Guds sted på flere og flere områder. Måtte de i tide omvende seg og ta til seg følgende advarsler:
Jes 5,20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!”
Jes 10,1: ”Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.”
Jes 1,18-20 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. 19 Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting. 20 Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt.
Tune 18. april 2008
Ivar Kristianslund


ADVARSEL TIL REPRESENTANTENE PÅ STORTINGET!!
Forslaget til "ekteskapslov" som skal behandles av Norges storting den 11. juni 2008 er en krigserklæring mot det norske folk, og vil bli møtt som en krigserklæring. Stortinget er opprettet i henhold til Grunnloven, som setter klare grenser for stortingets maktutøvelse. Politikere har ikke noe mandat til å forandre ekteskapet som er innstiftet av Gud selv. Jesus sa det slik i Matt 19,4-5: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Ekteskapet er altså en guddommelig innstiftet institusjon som gjelder én mann og én kvinne. At stortingsrepresentanter ikke tror på Gud er ingen unnskyldning. Guds eksistens er ikke avhengig av menneskers tro eller vantro. Guds eksistens er bevist for alle som vil bøye seg for fakta! Jesu oppstandelse fra de døde er et historisk faktum! Folket kan ikke akseptere et stortingsdiktatur som totalt omdefinerer ekteskapet. Vi har rett til å få beholde den gode og selvfølgelige rammen for familielivet som vi har hatt i Norge i 1000 år. Å avskaffe det gudgitte ekteskapet er en kriminell handling i følge Norges grunnlov.

Grunnloven slår fast at Norge alltid skal være et kristent land. Jeg viser bl.a. til følgende paragrafer: 2, 4, 6, 9, 12, 16, 44 og 112. Hvis stortinget vedtar forslaget til "ekteskapslov", har stortingsrepresentantene i realiteten gjort opprør mot Norges konstitusjon, og må vente seg å bli behandlet deretter.

Langt alvorligere er det imidlertid at lovforslaget er et frekt opprør mot den eneste levende Gud, nemlig Herren, Israels Gud, som er himmelens og jordens Skaper og verdens Frelser. Herren har gjort det helt klart at homoseksuell praksis er en motbydelig synd, som i det gamle Israel skulle straffes med døden. På dommens dag vil både homoseksuell og lesbisk praksis bli straffet med evig fortapelse, for den som ikke omvender seg og får syndenes forlatelse ved å tro på Jesu Kristi stedfortredende soningsdød. Jeg viser her bl.a. til følgende skriftsteder: 3 Mos 18, 22; 3 Mos 20, 13; Rom 1, 26 – 27: 1 Kor 6, 9 – 10 og Jud 1, 7.

Stortinget burde heller sørge for at de stakkars homofile får hjelp til et normalt liv ved sjelesorg og terapi enn å forføre dem til å leve slik at de ender i evig fortapelse. Jeg minner for øvrig om at homoseksualitet er sosialt smittsomt. Det går bl.a. fram av 1. Mos 19, 4-5 og Dom 19, 22. Hele den mannlige befolkningen i disse to byene ser ut til å ha hatt homoseksuelle tilbøyeligheter, og det er lite trolig at de var født slik!

Kunstig inseminasjon med sæd fra noen annen enn ektemannen er en form for hor, og hører ikke hjemme blant mennesker. Stortinget har ingen rett til å medvirke til at menneskebarn blir født på denne uverdige og dyriske måten.

Alle stortingsrepresentanter som stemmer for lovforslaget vil i følge Bibelen gå evig fortapt! Dette kan bevises på flere måter. Jesus sier for eksempel i Matt 7,19-21 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Forslaget til ”ekteskapslov” er ikke noen god frukt. Forslaget er klart i strid mot vår himmelske Fars vilje. Derfor vet vi at stortingsrepresentanter som stemmer for den, heller ikke skal komme inn i himlenes rike.

Jes 5,20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!
Jes 10,1 Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser.

Fork 12,12 For øvrig: la deg advare, min sønn!

Tune den 8. juni 2008
Ivar Kristianslund


KrF’s SYND – HVA SKAL VI STEMME PÅ
Bjelland har ett viktig poeng: Kristne bør stemme kristelig. Men å stemme på KrF eller et annet stortingsparti, er synd.

Bibelen er klar. 2 Mos 20,13: ”Du skal ikke slå i hjel.” Både A, FrP, H, SV og V godkjenner fosterdrap og er morderpartier. Sanne kristne velger ikke mordere inn på stortinget!

KrF er heldigvis i mot fosterdrap! Men statsminister Bondevik og helseminister Høybråten er ansvarlige for drapet på tusenvis av uskyldige barn. KrF gjorde mye godt i regjering, og vil tilbake dit. Men vi kan ikke sone synd ved å gjøre gode gjerninger. Et lettfattelig eksempel: En mann er hallik for sine døtre og sender dem ut i prostitusjon. Fortjenesten på dette gir han til kristen misjon. Er det kristelig? Kristne mennesker kan ikke stemme på dagens KrF! Fosterdrap er for øvrig bare ett eksempel på synd som KrF gjør seg skyldig i. De andre partiene, inklusive Fremskrittspartiet, er ikke bedre, men de bærer heller ikke det forførende navnet ”kristelig”.

Synd er synd, i politikken, som i privatlivet. Fosterdrap er synd. Abortloven er en kriminell praksis. Et foster er et menneske i følge Grunnlovens § 6. Stortingskriminaliteten er den alvorligste kriminaliteten vi har i Norge. Drapet på ca 14000 uskyldige barn årlig stiller all annen kriminalitet i skyggen.

Alle kristne må gi opp personlige særinteresser. Vi trenger et politisk alternativ etter prinsippet i Matt 6,33: ”Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!” Stol på Herren, og slutt å stole på syndige allianser. Jes 30,1-2: ”Ve de gjenstridige barn, sier Herren. De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min Ånd. Slik legger de synd til synd!”

Tune 19.06.08
Ivar Kristianslund


KrF – LIV ELLER DØD I TID OG EVIGHET
KrF har i disse dager en Gudgitt mulighet til å påvirke det norske folks kommende historie på en helt avgjørende og positiv måte. Før jeg forklarer hvordan, må jeg peke på et par grunnleggende fakta. KrF står ikke i det samme forhold til Herren som enkeltpersoner gjør. Men enkeltpersoner er ansvarlige for det som skjer i KrF’s navn. I det følgende vil jeg omtale KrF som om partiet var en person. Så er det opp til de personene som er ansvarlige, å ta det til seg.

Det såkalte Tønsbergvedtaket som ble fattet i KrF for mange år siden gikk ut på at KrF ikke ville sitte i regjering sammen med partier som godkjente loven om såkalt fri abort. Tønsbergvedtaket var et berettiget og kristelig vedtak. Ef 5,11: ”Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller!” Da KrF brøt Tønsbergvedtaket falt partiet i synd! KrF er direkte medansvarlig for drapet på mange tusen ”uskyldige” norske barn.

Historien har vist at når KrF gir etter på denne måten, også i saker som gjelder kristendomsundervisning, prevensjon, osv., så blir demninger brutt. Grenser flyttes langsomt men sikkert slik at ugudeligheten får større utbredelse. Det nye som er på trappene nå, er et djevelinspirert forslag til ny ekteskapslov som vil rasere vår kultur. Forslaget representerer en alvorlig påminnelse til KrF om å omvende seg, mens det ennå er tid.

KrF bør nå bekjenne sin synd etter at Tønsbergvedtaket ble brutt. I tillegg bør partiet gjøre et nytt vedtak som går ut på at KrF ikke vil sitte i regjering sammen med partier som går inn for den nye ekteskapsloven og andre ukristelige lover som attpåtil er ulovlige fordi de er i strid med Norges Grunnlov. Partiet bør forlange at Grunnlovens § 2 skal respekteres som det denne paragrafen vitterlig er, nemlig det etiske og moralske grunnlaget for Kongeriket Norges lovgivning og styre. Jurister som leser § 2 på samme måte som djevelen leser Bibelen er ikke meningsberettigede, selv om de sitter i Høyesterett.

Hvis KrF på denne måten nedlegger veto mot alt som er klart og direkte i strid med Bibelen, bør alle kristne fra alle leire slutte opp om partiet. Sammen med alle andre som har et normalt syn på ekteskapet og menneskelivet, bør vi sette foten ned og si at nok er nok! Hvis KrF ikke er villig til å sette seg i spissen for dette, vil det være klart for alle som har åndelig gangsyn at KrF ikke er noe å satse på. Snarere tvert imot. Et parti som kaller seg kristelig, men som er mer opptatt av gasskraftverk enn av å redde barns liv og å hindre at ekteskapet blir avskaffet, er falskt. Kristennavnet forplikter. Luk 6,46: ”Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?”

Tune den 25. mai 2008
Ivar Kristianslund


NILS-PETTER ENSTAD STØTTER STORTINGSKRIMINALITETEN!
I Sarpsborg Arbeiderblad 26.06.2008 forsvarer Nils-Petter Enstad fra KrF stortingskriminaliteten som faktisk overgår all annen kriminalitet i Norge. Norges grunnlov, som alle tre statsmakter er forpliktet på, slår fast i § 2 og § 112 at kristendommen alltid skal være statens offentlige religion. Videre bekrefter § 6 tydelig den selvfølgelighet at et foster som får leve opp har en fremtid som et fullverdig menneske. Likevel sørger stortinget for å drepe ca 14000 ”uskyldige” barn hvert år i tillegg til de mange som drepes ved, abortpiller, o. l. Enstad godtar tydeligvis den kriminelle praksisen som kalles ”Abortloven”. Han gir nemlig uttrykk for at alt som stortinget måtte finne på å godta ved et flertallsvedtak, det skal Kongen og alle vi andre bøye oss for og anse som gyldig norsk lov, selv om det er direkte kriminelt og i strid med både Grunnloven og Guds uforanderlige lov.
Hvis Dagfinn Høybråten og Line Henriette Holten Gjemdal er enige med sin partifelle i dette, er det oppsiktsvekkende! Hvor blir det av Grunnloven? Er KrF’s motstand mot stortingskriminaliteten bare et spill for galleriet for å samle stemmer fra kristne velgere?
Kongen har en selvfølgelig plikt og rett til å nekte å sanksjonere den nye grunnlovsstridige ekteskapslovgivningen. Kongens plikt følger av § 9 som lyder slik: Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen, aflægger han for Storthinget følgende Ed: « Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende! » Kongens rett følger av § 78 hvor det står ”Billiger Kongen Lovbeslutningen, forsyner han den med sin Underskrift, hvorved den vorder Lov. Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Odelsthinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder det tjenligt at sanktionere den.”
Det er frekt av Enstad å beskylde Kongen for nærmest å begå statskupp hvis han nekter å sanksjonere den grunnlovsstridige lovgivningen. Sannheten er at det er stortinget som begår statskupp ved å bryte Grunnloven som er Norges konstitusjon! Enstads KrF-politikk vil over tid føre til at Norge blir avkristnet, at folket blir ødelagt av seksuelt anarki og at styreformen blir eneveldig stortingsdiktatur (kanskje med sharia-lovgivning i tillegg).
26.06.2008
Ivar Kristianslund