INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
April 2019

Lørdag, April 27, 2019

VIKTIG ORIENTERING OM DOKTORGRAD, GUDSTJENESTER, MED MERE
PAUSEN I GUDSTJENESTENE PÅ HOLSTAD GRENDEHUS
Den 9. september 2018 skrev jeg at det forelå meget konkrete planer om å fortsette med gudstjenestene på Holstad Grendehus i hvert fall fra begynnelsen av 2019. Arbeidet med min doktorgrad tok litt lenger tid enn planlagt, men nå er jeg ferdig og har jeg forsvart avhandlingen.

Ved en festsammenkomst arrangert av Knox Theological Seminary i Fort Lauderdale i Florida den 17. mai 2019 vil jeg, sammen med andre «graduate students», bli tildelt papirer som viser at jeg nå er «Doctor of Ministry». En fest av denne typen med formaliteter som hatt og kappe er slett ikke min stil!! Men dette er gammel tradisjon, og jeg drar dit av flere grunner. I løpet av de 6 årene jeg har studert ved Knox har jeg fått mange gode venner. Noen har jeg møtt og vært sammen med. Andre har jeg bare samarbeidet med skriftlig under studiene. Jeg setter stor pris på å få snakke med noen av disse under avslappede forhold.

Hvis du ønsker å lese min doktoravhandling, så arbeider jeg for at den vil bli å få kjøpt på www.amazon.com i september 2019, både som eBook og i paperback utgave. Jeg er også i full gang med å oversette avhandlingen til norsk, og håper at den vil bli tilgjengelig noen uker senere. Selv om avhandlingen kunne ha blitt mye bedre under gunstigere arbeidsvilkår, er jeg fornøyd med resultatet. Jeg tillater meg å mene selv at dette er et meget viktig arbeid som det er vel verd å lese!! På en måte er avhandlingen et intellektuelt totalforsvar for Bibelsk kristendom kontra ateisme og andre religioner og livssyn. Avhandlingen bygger dypest sett på mine studier og erfaringer gjennom 63 år, men jeg har også oppdaget nye ting under min forskning. Jeg fikk oppgitt en maksimums-ramme på 200 sider, så det er overkommelig å lese gjennom avhandlingen. Selv om litt av stoffet kan være tungt for noen, er avhandlingen grei å lese, fordi den inneholder flere oppsummeringer som er lette å forstå hvis du er forholdsvis god til å lese engelsk. Min plan er å utgi en liknende bok på norsk så snart som mulig.

Jeg venter ikke at lesere av denne e-posten skal ha interesse av eller anledning til å være i Fort Lauderdale i Florida den 17. mai i år! Men Florida er jo et populært ferieområde. Hvis noen «tilfeldigvis» skulle befinne seg på de kantene den 17. mai, er du herved innbudt til å delta i feiringen. Jeg sørger for at dere alle (inklusive barn) får gratis middag (celebration dinner) klokken 5:30 p.m. før selve eksamensfesten (Graduation Ceremony) begynner klokken 7:00 p.m. Denne foregår i Coral Ridge Presbyterian Church, som i sin tid ble innviet av evangelisten Billy Graham. Et av Grahams barnebarn har vært prest her. Kirkebygget er imponerende med et fantastisk orgel. Umiddelbart etter eksamensfesten blir det en mer uformell mottakelse (Reception) med servering og uformell samtale. Av hensyn til bestilling av maten må jeg ha skriftlig beskjed senest den 9. mai hvis du planlegger å komme.


GUDSTJENESTER PÅ HOLSTAD GRENDEHUS I HØSTSEMESTERET 2019
Hvis Herren tillater det, starter vi med gudstjenester på Holstad igjen i august/september 2019. Den første gudstjenesten blir sannsynligvis den 18. eller 25. august, eller den 1. september. Vi tar sikte på gudstjeneste annenhver søndag, og ønsker å være i utakt med de gudstjenestene Ludvig Nessa arrangerer i Fredrikstad og Einar Bryn arrangerer i Oslo, 2. hver søndag. Derfor må vi vente å se hva disse velger.

Det er flere grunner til at vi ikke starter på Holstad allerede nå i vårsemesteret 2019. Bl.a. trenger jeg fleksibilitet i forbindelse med reisen til USA, da jeg også har andre oppdrag der fra øst til vest (familiebesøk, universitetsbesøk, publiserings-sondering, etc.). Det er vanskelig for oss å finne en ideell reiseplan. Vår yngste sønn, som giftet seg for et drøyt år siden, bor i California og fikk en sønn for en måneds tid siden. Vår eldste sønnesønn, som er noen og tretti år gammel er også i USA. Da det er mye enklere å bare preke enn å arrangere en hel gudstjeneste, har jeg likevel sagt ja til tre forespørsler i vårsemesteret som jeg foreløpig redegjør kort for nedenfor. Alle er selvfølgelig hjertelig velkommen til disse arrangementene!


1. PÅSKEDAG I FREDRIKSTAD
1. påskedag, søndag 21. april 2019 klokken 11 arrangerer Ludvig Nessa gudstjeneste på Karmel bedehus i Freskoveien 7, 1605 Fredrikstad. Ivar Kristianslund preker. Gudstjenestene kan vanligvis følges direkte på nettet på www.kirken.com og på www.abort.no. Opptak av denne gudstjenesten blir sendt på TV Visjon Norge søndag 28. april 2019 klokken 15.

23. JUNI I OSLO
Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste søndag 23. juni 2019 kl. 1100 på P-Hotels, Grensen 19, 0159 Oslo (2.etasje - tidligere Misjonssambandets Cafe Norrøna). Ivar Kristianslund preker.

LØRDAG 20. JULI, FOSSNES
17-21. juli 2019 arrangerer Einar Stjernholm Bryn sommerstevne. Sted: Bibelskolen på Fossnes (Norsk luthersk Lekmannsmisjon). Adresse: Fossnesveien 138, Stokke. Lørdag 20. juli om ettermiddagen holder Ivar Kristianslund foredrag med anledning til å stille spørsmål. Temaet er spørsmålet om hvorvidt Herren skapte alt som eksisterer på 6 vanlige dager for noen tusen år siden, eller om han skapte ved evolusjon gjennom milliarder av år.

Vennlig hilsen
Ivar Kristianslund

Fungerende prest

DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE
Postadresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860