INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
April 2018

Lørdag, April 28, 2018

Gudstjeneste ved Ivar Kristianslund i Ås søndag 29/4 kl. 11
«BEVAR DEM I DITT NAVN, SOM DU HAR GITT MEG, FOR AT DE KAN VÆRE ETT, LIKESOM VI ER ETT.»

Søndag 29.04.2018 klokken 11 har Den bibel-troende norske kirke gudstjeneste i universitets-kommunen Ås. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet/gitaren: Kyrie Eleison. Hvem som helst som har lyst til å komme er varmt velkommen!

Vi er veldig glade i Den norske kirke, men på grunn av at vranglæren har tatt overhånd, har vi mistet vårt åndelige hjem der! Flertallet i kirkeledelsen forkynner nå et helt annet evangelium enn det som Jesus og apostlene gjorde. Apostelen Paulus skriver i Galaterbrevet 1:8-9 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Apostelen Johannes skriver i 2. Johannes brev 1:9-11: Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! 11 For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Vi kan stole på at hele Bibelen er Guds sanne og inspirerte ord. Jesus, som har bevist at han er Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, er garantisten for dette.

DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE har regelmessige gudstjenester i Holstad Grendehus annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i vårsemesteret 2018: 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 og 24/6.

Vår postadresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Lørdag, April 14, 2018

IVAR KRISTIANSLUND PREKER I ÅS SØNDAG 15. APRIL KL 11
Søndag 15.04.2018 klokken 11 har Den bibel-troende norske kirke gudstjeneste i universitets-kommunen Ås. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel. Enhver som har lyst til å komme er varmt velkommen!

Vi er veldig glade i Den norske kirke, men på grunn av at vranglæren har tatt overhånd, har vi mistet vårt åndelige hjem der! Flertallet i kirkeledelsen forkynner nå et helt annet evangelium enn det som Jesus og apostlene gjorde. Apostelen Paulus skriver i Galaterbrevet 1:8-9 Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! 9 Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet! Apostelen Johannes skriver i 2. Johannes brev 1:9-11: Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! 11 For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger. Vi kan stole på at hele Bibelen er Guds sanne og inspirerte ord. Jesus, som har bevist at han er Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, er garantisten for dette.

DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE har regelmessige gudstjenester i Holstad Grendehus annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i vårsemesteret 2018: 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 og 24/6.

Vår postadresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.