INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
April 2003

Onsdag, April 30, 2003

Fredsdemonstrasjon og hykleri - Av Trygve Einar Gjerde
100 000 mennesker var samlet på Youngstorget for å demonstrere mot USAs krig mot Irak, fikk vi vite. Nome var en av initiativtakerne sammen med SVs Kristin Halvorsen og biskop Stålsett. Jeg undres på hvor mange av disse som ville valgt å bli med en terrorist og styrte et passasjerfly mot Rådhuset i Oslo, Slottet, Stortinget, Regjeringsbygget eller Postgirobygget, for å nevne noen ”passende” mål, eller om de heller ville blitt med USAs soldater for å stoppe terroristen? Valget skulle vel ikke bli så vanskelig om de fikk ”kniven på strupen”, tenker jeg. Men den dagen de stod på Youngstorget og hylte og skrek da ville visst alle heller være med terroristen!? Ja, Nome er så full av hat og ondskap at han enda kaller Bondevik et lobotomert insekt! Tenk å si noe sånt om Guds fremste skaperverk, mennesket! Det viser hva som skjuler seg bak disse menneskers hjertedør, hat og ondskap mot sin hellige skaper.

Skulle ikke heller disse 100 000 mennesker ha gått i demonstrasjonstog mot fosterdrapsloven, som er årsak til at 15000 landsmenn årlig blir tatt av dage på våre sykehus. Det er vel 3-4 ganger mer enn i Irak krigen. Hadde de gjort det, da kunne jeg forstått deres hensikt, men nå fremstår de som de største hyklere, med sin ondskap og hat mot det land som for 58 år siden reddet oss fra naziterroren.

Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Dagens bibelord
Sal 86, 11 - 13:
Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn!
[25: 4. 27: 11. 139: 24. 143: 8. Jer 32: 39.] 12 Jeg vil prise deg, Herre min Gud, av hele mitt hjerte, jeg vil ære ditt navn for evig. 13 For din miskunnhet er stor mot meg, og du har utfridd min sjel av det dype dødsrike.
[30: 4. 56: 14.]


Tirsdag, April 29, 2003

SAMFUNNETS STØTTER OG HOLVIKSAKEN - Av Oddvar Berge
SAMFUNNETS STØTTER OG HOLVIKSAKEN

Bjørn Hemmer peker her på et forhold i sin bok om Ibsen. Han sier at konsul Morten Bernick ikke gikk lenger i erkjennelse enn hva han til enhver tid ble tvunget til. Han drev til fingerspissene en beregnende taktisk politikk, uavhengig av moralske spørsmål. Jeg er ikke sikker på om jeg vil være enig med Hemmers kilde når det gjelder Bernick, men i Holviksaken har jeg til gode å se noe annet enn politikk uten moralsk erkjennelse.

Ordføreren erkjenner i ettertid, når saken er avgjort, at visse ting burde vært gjort annerledes. Men han gjør ingenting for å rydde opp i skaden som har skjedd. En rekke andre politikere, herunder gruppeledere, beklager enda mer, men får heller ikke til å rydde opp i skaden som har skjedd.

Tomme ord kalles slike ord. Innholdsløse og svikefulle i forhold til offeret og alle de som fremdeles sitter med alle sine ubesvarte spørsmål.
De svarene vi sitter med er at kommunen er klart ”mafiastyrt” (er det riktig å sette dette uttrykket i anførselsestegn?) og at lyskasterne som kommer inn effektivt knuses. Det er dette ansvaret fylkesmannen har sagt at kommunestyret selv må ta ansvaret for å rydde opp i.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


HOLVIKSAKEN - Av Oddvar Berge
Fylkesmannen har gitt sin uttalelse i saken. Han har vurdert de formaljuridiske sider og ikke funnet grunn til reaksjoner i forhold til disse. Når det gjelder saksinnholdet og de moralske sider TILBAKEVISER HAN ANSVARET FOR DISSE TIL KOMMUNESTYRE OG ORDFØRER SELV. HER, HVOR SELVE BAKGRUNNEN FOR FOLKETS REAKSJON LIGGER, FORELIGGER INTET NYTT. OM HVORFOR HOLVIK MÅTTE FJERNES OG HVORFOR EN SLIK OVERRUMPLENDE PROSESSFORM BLE VALGT, VET VI NØYAKTIG LIKE LITE.

MINE SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN LIGGER LIKELEDES LIKE UBESVARTE.
En underskriftskampanje mot å få Holvik tilbake på jobb ble iverksatt av teknisk etat. 20 av ca 30 ansatte skrev seg etter sigende på. Hvem disse er vet vi ikke. Heller ikke hvem som sto bak denne kampanjen. Den måtte i det minste være godkjent av ledelsen siden ingen derfra har tatt til motmæle. Var aksjonen et beregnende taktisk stunt i forkant av at kommunestyret skulle ha saken opp til ny vurdering?

Men hvordan rimer da denne aksjonen med de fremragende skussmål Holvik har fått i jobbsammenheng?

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Mandag, April 28, 2003

Mjøs, du lyver! - Av Trygve Einar Gjerde
Mjøs har i Dagen den 28/2 en merkelig argumentasjon for å godta homofili. Han sier at det ”fins andre tolkningsmuligheter” og samtidig sier han at han ikke vil gå inn i en teologisk diskusjon som ”jeg ikke har kvalifikasjoner til”. Hvorledes kan da Mjøs godta homofili når han ikke har ”kvalifikasjoner” til å dømme om hva som er rett og galt i denne sak? Det hele må jo grunne seg i at han ikke klarer å lese Jesu ord i Luk. 17, 28 – 30: På samme vis som det gikk i Lots dager: -- osv. Her henviser Jesus Kristus til 1 Mos. 18 og 19. Dette gjør Han nettopp om den tid som nå Mjøs uttaler seg om. Mjøs trenger ikke hjelp verken fra biskoper eller andre teologer for å forstå det! Lytt bare til den levende Guds Sønn, Mjøs! Bedre teolog finner du ikke og ikke noen som kommer sannheten nærmere, for Jesus Kristus ER selve SANNHETEN! Amen!

Du sier at du har lovet å hjelpe de som har det vanskelig, og det burde sannelig alle kristne gjøre. De er ikke Jesu etterfølgere uten, men vi må hjelpe dem på den måten Mesteren selv viste oss. Han pekte på deres synd og ba dem vende om, ja Han befalte dem: synd ikke mer! (Joh.8,11) - Gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. (Mat. 19, 21) - osv. Og i Mat. 23, roper Han 8 vé over fariseerne og de skriftlærde.

Det du sier er ikke troverdig når man ikke vil gå den vei Jesus Kristus har vist oss som den eneste farbare! Som profeten sier: Byllen må kneppes ut. Es. 1, 6 og Jer. 30, 13. Skjer ikke det så blir det bare verre og verre og det går både med synderen og veilederen som det står hos Esekiel 3., 18. og 33. kap. For advarer vi ikke den ugudelige så skal visst den ugudelige dø og gå evig fortapt, men blodet vil Gud kreve av vår hånd og vi vil også havne i helvete! Så alvorlig er saken!

Trygve Einar Gjerde
5440 Mosterhamn.


Kropp eller legeme? - Av Trygve Einar Gjerde
Vi har fått servert noen smakebiter fra det nye bibelredigeringsarbeidet. Det er jo gledelig at Det Norske Bibelselskap nå bestreber seg på å få Bibelen mer i samsvar med sannheten. Men når de nå vil bytte ut legeme med kropp så er det grunn til å rope et varsku! Gyldendals store ordbok gjør klar forskjell på disse to ord, i samsvar med det som nok har vært folks oppfatning til alle tider. Ordene er for så vidt synonyme, men kropp betegner et legeme uten hode og armer sier nevnte ordbok! Ja jeg ville si: uten ben også! Når vi taler om flykroppen så er det uten vinger og hale. Snakker vi om fuglekroppen så er det uten hode, vinger, vele og føtter. Så vi finner mange ting der denne ulikhet kommer frem. Legemet betegner visstnok kroppen, men det er bare det at med legemet så taler vi om mer enn en kropp! Altså hele legemet!

I Nattverden så gir Jesus oss hele sitt sanne legeme og ikke bare kroppen, som en nå vil ha det til. Personlig så vil jeg aldri komme til å gå til nattverd der de sier ”dette er Jesu kropp”!

I Det Haugianske Vennesamfunn så har vi holdt på det gamle og bruker: ”Dette er Jesu sanne legeme” og ”Dette er Jesu sanne blod”. Vi kommer ikke til å forandre på det! Den villfarelse som Bibelen taler om og som skal komme i de siste tider, vil vi advare mot og ikke delta i!

Trygve Einar Gjerde,
Eldstebror i Det Haugianske Vennesamfunn


Dagens bibelord
Joh 2, 18 - 22 Jødene tok da til orde og sa til ham: Hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette?
[4: 48. 6: 30. 9: 16. 11: 47. Matt 12: 38. 16: 1. 21: 23. 1KOR 1: 22.] 19 Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager.
[Matt 26: 61. 27: 40. Mark 14: 58. 15: 29. Apg 6: 14.] 20 Jødene sa da til ham: I førtiseks år har det vært bygd på dette templet, og du vil reise det opp på tre dager? 21 Men han talte om sitt legemes tempel. 22 Da han var oppstått fra de døde, mintes hans disipler at han hadde sagt dette. Og de trodde Skriften og det ord Jesus hadde sagt.
[12: 16. 14: 26. Sal 16: 10. Luk 24: 8.]Det mest essensielle spørsmålet - Av Bjarne Kydland
Jeg hadde falle i tanker om våre dagers toneangivende politikere og massemediene for den del, om deres totale allergi og avstandstagen fra alt som betyr noe her i verden, nemlig Menneksesønnen fra Evighet, eller om du vil Guds Ord, Bibelen. Deres reelle stillingtagen til tilværelsens eneste og altavgjørende spørsmål er i dag like negativ og kald, som den i vår tidligere historie var fylt av varme og Gudsfrykt. Pendelen har med andre ord svinget fra ytterkant til ytterkant. Dette gjelder en avstandtagen som er helt villet og bevisst, og stammer i sin helhet fra sosialismens forbannelser.

Så plutselig ser jeg Odd Sverre Hove, Dagen-redaktørens spørsmålstilling om Jødeland ifølge Stavanger Aftenblads Pluss-Magasin: (BT) ”Kven skal me tru mest på, Gud eller Willoch?” Dette grep jo rett inn i egen tankebane, ”som fot i hose”. Det gav meg puffet til å ”nøste” videre på situasjonen: Den gang contra nå. Hove`s spørsmål står, hadde nær sagt: ganske logisk i samband med Jødeland/jødene, en faktor i dagens verden som intet menneske kommer utenom, hvis en ønsker å være en smule orientert. Fordi jødene og Jødeland er og blir tidenes ”lakmuspapir” både for nasjoner og enkeltpersoner. Nå skal jeg ikke plage Bergens Tidende med noen konkrete bibelhenvisning. Det blir lett for mye Bibel, er min erfaring.

Men Hoves spørsmål er og blir ”alle tiders spørsmål”, ikke minst vår tids: Hvem skal vi tro mest på, Gud eller Willoch? Jeg har aldri sett spørsmålet direkte besvart noen gang, verken av politikere eller massemedia. Men det kan vel ikke være tvil om at når en følger med litt i hva som indirekte sies og gjøres fra dette hold, og hva som går i svanger, så vil du få det utrolige svaret: Vi må tro mest på Willoch. En kan ikke komme trekkende med Det Gamle Testamentet inn i dagens politiske verden! Tenk, blande religion og politikk! Vi lever nå anno 2003.

Vel, det var det Jesus og Paulus gjorde hver på sin måte: ”Jeg tror alt som står skrevet”, sa de. Willoch og de han representerer tror vel knappest noe som helst av det som står skrevet, skal en dømme etter ”handel og vandel.” Og nettopp her er vi ved kjernen i vårt anliggende: Den reelle forskjellen mellom da og nå. Bibelen kan i dag rett og slett ikke tas høytidelig, mener mange å si. Den må i alle fall tolkes, og da kommer den, som oftest til å si det motsatte av det den sa folk i tidligere tider. I våre dager har folk fått så digre hoder og masser av ”grå celler.”

Hva sa Bibelen folk i den gamle verden?
Personlig er jeg veldig glad i GULATINGSLOVEN av 1035. La oss begynne med den:
”Det er opphavet til lovene våre at vi skal bøye oss mot øst og be til den hellige Krist om godt år og fred, og at vi må holde landet vårt bygd og ha landsherren ved god helse. Han være vår venn og vi hans og Gud venn til oss alle.” Ja slik forholdt våre fedrene politikere seg til den tingen, nede gjennom århundrene.

Hør så hva fedrene fortsatt sa, 779 år senere - i 1814: § 2: ”Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsutøvelse. DEN EVANGELISK-LUTHERSKE RELIGION FORBLIVER STATENS OFFENTLIGE RELIGION. DE INDVAANERE, DER BEKJENNE SIG TIL DEN, ERE FORPLIGTEDE TIL AT OPPDRAGE DERES BØRN I SAMME.”

§ 112 sier sogar: (bl.a.) ”DOG MAA SAADAN FORANDRING ALDRI MODSIGE DENNE GRUNDLOVS PRINCIPER, MEN ALENE ANGAA MODIFIKATIONER I ENKELTE BESTEMMELSER, DER IKKE FORANDRE DENNE KONSTITUTIONS AAND, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.” Sitat slutt.

Så kan en spørre: Har våre medborgere i dag, i Storting og styringsverk fulgt opp fedrenes anvisninger og lovverk? Overhode ikke! Den norske Stat har fraskrevet seg sitt eget verdigrunnlag og henger dingler i dag i ”løse luften.” eller bedre kanskje: farer på rutsjebanen: ned og ned og ned. Og Statskirken er snart mer på villstrå enn selv Romerkirken med alle dens hedenske lærepunkter. Dette er først og fremst sosialismens fortjenester, og ynkelige er de såkalte borgerliges motforestillinger.

Hør SKALDANE SI BØN.
Gweddi`r Orsedd (The Gorsedd Prayer) Britisk bardekvæde, omsett av professor Magne Oftedal.

Gjev oss, Gud, ditt vern
Og i vernet styrke
Og i styrken mannsvit
Og i mannsvit kunnskap
Og i kunnskap, kunnskap om rettferd
Og i kunnskap om rettferd, evna til å elska rettferda,
Og i elsken elsk til alt levande,
Og i alt levande kjærleiken til Gud,
Gud og alt det gode.

Vi minnes hva den gamle bonden og skysskaren til Georg Sverdrup rådet ham til da Sverdrup skulle til Stormannsmøte eller Notabelmøtet på Eidsvoll den 16. februar 1814: ”Men hva Du siger eller gjør, saa husk for alting på, at Gud er attaat.” Georg Sverdrup var møtets hovedmann og han sier selv at disse ordene festet seg dypt i hans hjerte. Etter møtet sendte prinsregenten den 19. februar 1814 alle biskopene det sirkulær-brevet som fikk så mye å si for utviklingen.
Det begynte slik:
”Det er den beste Begynnelse til Alting, at begynde med Gud. Fra Ham kommer Velsignelse, naar vi gjør hva Ret er.”
Ordene bygde på Kongeloven av 1665: ”Den bedste Begyndelse til ald Ting er at begynde med Gud.” (Kjell Bondevik)

Slike tanker har visst aldri streifet våre dagers politikere. En ting som først og fremst skyldes sosialismens sterke innslag i norsk politikk. Slik ser vi at barneskolen reker i samme retning. Soldater og straffanger får høre Ordet forkynt, men våre små dåpsbarn får høre KRL. Alt er relativt.

La oss så tenke på en George W. Bush, eller hans kolleger i presidentstolen: FRANKLIN D. ROOSEVELT om Bibelen: (1862 – 1945) Sitat: ”Nær sagt alle vårt lands store menn har vært vel bevandret i Bibelens lære. Den er en kilde til kraft, og nå – som alltid - en støtte og hjelp til å oppnå de høyeste lengsler i menneskesjelen. Jeg mener at et omfattende studium av Bibelen hører med til høyere almenutdannelse.” Sitat slutt.

DWIGHT EISENHOWER om Bibelen: (1890 – 1969)
Sitat: ”I den høyeste betydning er Bibelen for oss det enestående skattkammer av evige, åndelige sannheter. Den er i den mest håndgripelige mening den første og uunnværlige inspirasjonskilde for Amerikas liv og frihet.” Sitat slutt.

Her ser vi at ”over there” er Guds Ord den dag i dag holdt i akt og ære, mens det norske folket blir foret opp med kommunismens nihilisme.

Konklusjonen må bli:
Dersom ikke våre politikere igjen skulle oppdage hvor Velsignelsen ligger, vil Norge rett og slett ingen fremtid ha. Det er nok å tenke på den ap som bedrevs med jødene i Osloavtalen, og som Sharon foraktet.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Søndag, April 27, 2003

Hvor er Kong Sverre? - Av Trygve Einar Gjerde
Det er i dag i høyeste grad grunn til å spørre: Hvor er Kong Sverre som talte Roma midt imot? I dag styres landet av barn og kvinner (Es. 3, 12) som synes å godta alt som EU legger i deres vei. Det siste vi hørte var at Norge skulle betale over 1.000.000.000,- kr for å fornye EØS avtalen. Hvor er vett og forstand? Det var jo EU som skulle ha betalt Norge!

40.000 nye lover og forordninger ble tredd ned over det norske folk ved EØS avtalen! Nå sier EU at har ei øy bro- eller tunnelforbindelse, ja, da får en ikke kalle det ei øy lenger!? Sand i barnehagene skal være av ”EU kvalitet” og skliene for barna må ikke vende møt sør pga. solen, men i nordnorge har vi midnattssol! Rusbrusen som er en like farlig rusgift som annen alkohol, skulle vi tvinges til å selge i vanlige dagligvarebutikker (dette for å lette tilgangen for barna, barna må jo ikke diskrimineres ved at en bare solgte rusbrusen i Vinmonopol, det er jo ikke diskriminering i EU!).

Som sjømann i 40 år har jeg i de siste 25 år sett en side av EU som politikeren kanskje ikke har sett så mye av. Jeg vil her kort nevne: Skipshandleren i Lerwick, Shetland, tilbød oss ekstremt billig sauekjøtt. Vi spurte ham hvordan det kunne gå til? Jo, sa han: Han hadde en container med frosset sauekjøtt som han ”eksporterte” til Scotland, denne gikk gjennom tollen i Aberdeen, så ble den ”eksportert” fra Scotland tilbake til Shetland. Slik lot denne skipshandler denne container gå fram og tilbake for å ”melke” EU-subsidier. Han kunne gitt bort kjøttet i butikken sin og enda tjente han store penger! – Vi lastet korn i Rotterdam til Montrose i Scotland. Der la jeg merke til at kornet gikk rett over kaia og om bord i en annen båt. Det viste seg da at denne båten førte kornet tilbake til Rotterdam. Dette var for 17 år siden og denne trafikk pågår vel ennå. Er det rart at EU må ha mye ”lommepenger” fra medlemslandene for å opprettholde ”mafiaveldet” som blåøyde politikere og smarte byråkrater opprettholder?

Losen opp til Limerick i Irland fortalte for en måned siden at elven opp til Limerick, som tidligere var en av verdens beste lakse-elver nå var nesten tom for fisk. Grunnen var at spanske og portugisiske fiskere fisket med laksegarn helt opp til Limerick, en strekning på 40 – 50 nautiske mil. Det var forbudt for Irske fiskere å fiske med garn, men spanjoler og portugisere kunne fiske så mye de ville. De fisket med teiner og andre redskaper langs hele den Irske vestkyst, så hummer og kreps var nesten totalt utryddet. De Irske fiskere lå inne med sine båter for det var ikke noe å fiske, og de små kvoter de hadde, strakk ikke til for å dekke renter og avdrag. Hvordan ville laksebøndene i Lærdal ha reagert om spanjoler og portugisere fisket så mye de ville med laksegarn inn hele Sognefjorden og så langt opp Lærdalselven de kom? En ting er sikkert, blir vi medlem i EU så kan ingen ting gjøres for å hindre det!

Norge er etter Grunnloven et fritt, uavhengig og udelelig Rike. La oss være det fortsatt, selv om EØS-avtalen har gjort dype innhogg i denne frihet. Så la oss heller prøve å rive oss løs også fra den, vi trenger den slett ikke, det er bare noe som våre hysteriske politikere og byråkrater innbiller oss. Det vi trenger er Guds velsignelse over land og folk, og den vil vi miste om vi går inn i EU. Vi i Kristen Framtid vil kjempe for et fritt Norge under Guds velsignelse.
Trygve Einar Gjerde.


Lørdag, April 26, 2003

Helvete – Gehenna - Av Trygve Einar Gjerde

Kommentar til Tore Lunds artikkel.

Tore Lund hadde i Dagen 12/ 3 en artikkel der han tydelig var misfornøyd med min kjære brorsønn, Eivind Gjerdes utmerkede artikkel 11/ 2 om ”Gehenna eller helvete?”
Nå kan Eivind utmerket godt svare for seg selv, men da saken har allmenn interesse og Tore Lund sine argument ikke holder vann, så må jeg for min samvittighets skyld få peke på det faktum at ordet helvete har vært brukt i Norske Bibler siden Kristian den III Bibel (1550). Før den så var Biblene bare på Latin i katolisismens mørke (utenom en del spredte utgaver av NT og GT), så vidt jeg vet.

Tore Lund bryter jo med det som var viktig for Luther da han skulle utgi den første Tyske Bibel. Da gikk han ut blant allmuen for å undersøke hvordan de snakket, og så gav han folket en Bibel de forstod. Dermed var også i hovedsak reformasjonen vunnet, så Gud må ha hatt behag i det Luther gjorde. Dessuten burde Tore Lund tenke på Babels forvirring, der Gud gav menneskene forskjellige språk. Og endelig burde han legge nøye merke til det som skjedde på Pinsedag! Der gav den gode Hellige Ånd apostlene gave til å tale på de forskjellige språk for at de tilstedeværende skulle forstå budskapet. Skal Bibelen fylles opp med arameisk, gresk og hebraisk, ja da er vi snart der at over fire millioner nordmenn ikke forstår hva det hele dreier seg om.

Helvete fyller mitt hjerte med skrekk og gru! Gehenna gir meg tanker om en søppelplass utenfor Jerusalem! Så enkel er saken for min del, jeg kommer alltid til å bruke ordet helvete om fortapelsen! Jervel og P. Lønning som begge fornekter fortapelsen har jeg ikke tillit til i denne sammenheng!

Tore Lund snakker om at vi da må gi synonymer til ”amen, halleluja, hosianna og maran ata”. Til det er å si at han kunne spart seg den flåsete tanken der. Disse ord har vi brukt i flere hundre år og de er gått ”i blodet”. Dessuten er maran ata merket med * og oversatt med Herren kommer i Luthers Bibel, mens noen Bibler bare har ”Herren kommer”, andre igjen har ”maran ata” og i et register bak i boken er de fremmede ord forklart. Vi har dessuten mange andre ord som er oversatt i vår Bibel, som Golgata, Gabbata, Siloadammen (Joh. 9, 7) og mange andre navn.

Jeg tror, at skal vi fjerne alle ord fra Bibelen eller språket vårt som kan ha sin opprinnelse fra hedensk tid, ja da skal vi få alvorlige problem. Husk, det er tross alt ikke bruken av ord som er det store problem, men misbruk!
Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Fredag, April 25, 2003

I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse!
Kol 1,11-14:
11 Dere skal styrkes og få kraft, av den kraft som han i sin herlighet eier, så dere alltid er utholdende og tålmodige. 12 Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. 13 For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike. 14 Og i ham har vi forløsningen, tilgivelse for syndene.

Norsk Bibels oversettelse:
Kol 1, 11 - 14 og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.
[1KOR 16: 13. Ef 1: 19. 3: 16. 4: 2.] 12 Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.
[Apg 26: 18. Ef 1: 11.] 13 Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike.
[Matt 3: 17. Ef 2: 2. 5: 8. 6: 12. Heb 2: 14. 2PET 1: 17.] 14 I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse.
[Rom 3: 24. Ef 1: 7.]


Torsdag, April 24, 2003

Kristianslund deltar i ukeslutt på NRK radio førstkommende lørdag
Bør SARS-epedimien mane oss til omvendelse? Formannen i Kristen Framtid, Ivar Kristianslund mener ja, men sokneprest Einar Gelius i Vålerenga menighet mener dette er tull. Debatten mellom de to sendes på radio i "Ukeslutt" på NRK 1 og NRK 2 lørdag den 26. april klokken 12.30.


Onsdag, April 23, 2003

Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme!
1 Kor 15, 20 - 25 Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn.
[Apg 26: 23. Kol 1: 18. Åp 1: 5. 14: 13.] 21 For ettersom døden kom ved et menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.
[1M 3: 19. Rom 5: 12, 18.] 22 For likesom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus.
[Rom 5: 21.] 23 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme.
[Matt 26: 64. Apg 26: 23. 1TESS 4: 14, 15.] 24 Deretter kommer enden, når han overgir riket til Gud og Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt og all myndighet og velde.
[Dan 2: 44. 7: 14.] 25 For han skal herske som konge til han får lagt alle sine fiender under sine føtter.
[Sal 110: 1. Matt 22: 44. Apg 2: 34.]

Apg 2, 1 - 47 Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.
[1: 13-15. 20: 16. 3M 23: 15-21.] 2 Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt.
[4: 31. 1PET 1: 12.] 3 Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.
[Matt 3: 11.] 4 Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden gav dem å tale.
[11: 15. 19: 6. Mark 16: 17. 1KOR 12: 10. 14: 1-28.] 5 Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. 6 Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. 7 De ble helt ute av seg av undring og sa: Er ikke alle disse som taler, galileere? 8 Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i, 9 vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia,
[1Pet 1: 1.] 10 Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyréne, og vi tilreisende fra Rom, 11 både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere - vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk! 12 Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre: Hva kan vel dette være? 13 Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin!
[Ef 5: 18-21.] 14 Da stod Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord! 15 For disse er ikke drukne, slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen! 16 Men dette er det som er sagt ved profeten Joel:
[Joel 3: 1 ff.] 17 Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer.
[Jes 44: 3. Sak 12: 10.] 18 Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. 19 Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer.
[Joel 3: 3.] 20 Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige.
[Joel 3: 4. Matt 24: 29.] 21 Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
[Joel 3: 5. Rom 10: 12, 13.] 22 Israelittiske menn, hør disse ord! Jesus fra Nasaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet.
[10: 38. Luk 24: 19. Joh 3: 2. 9: 33.] 23 Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel idet dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender.
[1PET 1: 20.] 24 Ham oppreiste Gud, idet han løste dødens veer. For det var umulig for døden å holde ham fast.
[v. 32. 3: 15. 4: 10. 10: 40. 13: 30, 34. 17: 31. 1KOR 15: 15. 2KOR 4: 14.] 25 For David sier om ham: Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd så jeg ikke skal rokkes.
[Sal 16: 8-11.] 26 Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp. 27 For du vil ikke forlate min sjel i dødsriket. Heller ikke vil du overgi din Hellige til å se tilintetgjørelse.
[13: 35.] 28 Du kunngjorde meg livets veier, du vil fylle meg med glede for ditt åsyn.
[Sal 16: 11.] 29 Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og hans grav er her hos oss den dag i dag.
[13: 36. 1KONG 2: 10.] 30 Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone,
[2Sam 7: 12. Sal 89: 3-5. 132: 11.] 31 så var det Messias' oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så tilintetgjørelse.
[Sal 16: 10.] 32 Denne Jesus oppreiste Gud, og vi er alle vitner om det.
[2: 24. 3: 15. 4: 10. 5: 30. Rom 4: 24. 6: 4. 1KOR 15: 15.] 33 Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av Faderen har fått Den Hellige Ånd, som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører.
[5: 31. 7: 55. Matt 26: 64. Mark 16: 19. Rom 8: 34.] 34 For David fór ikke opp til himmelen, men han sier: Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd,
[Sal 110: 1. Heb 1: 13.] 35 til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!
[Matt 22: 44. 1KOR 15: 25.] 36 Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet.
[Rom 14: 9. 1KOR 8: 6. Fil 2: 11.] 37 Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre?
[16: 30. Luk 3: 10. 10: 25. Heb 4: 12.] 38 Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.
[3: 19. 5: 31. 10: 43. Matt 3: 2. Mark 1: 15. Luk 24: 47.] 39 For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.
[1M 17: 7.] 40 Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa: La dere frelse fra denne vrange slekt!
[5M 32: 5. Matt 17: 17. Fil 2: 15.] 41 De som nå tok imot hans ord, ble døpt. Og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen sjeler. 42 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.
[v. 46. 20: 7, 11. Luk 24: 30. 1KOR 10: 16.] 43 Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene.
[5: 11, 12. 19: 17.] 44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.
[4: 32 ff.] 45 De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det.
[4: 34.] 46 Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold.
[1: 13. Luk 24: 53. 1KOR 10: 16.] 47 De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten.
[5: 13, 14.]


Tirsdag, April 22, 2003

Teologiske kuvendinger? - Av Olav Berg Lyngmo
I denne homofili - liberale tid, - som biskopene lot starte på vårens bispemøte i 1995, - har flere teologer etter hverandre kommet ut av tenkeboksen som forkjempere av homoseksuelt samliv. Den siste offisielle ”omvendte” er vel biskop Øystein I. Larsen i Sør – Hålogaland. Disse har gjort kuvending (snudd helt om, skiftet mening fullstendig) i spørsmålet som har med evigheten å gjøre. Med statlig og kirkepolitisk makt kan de tilsette eller ordinere folk som lever i synd, og presse dem inn i prestetjeneste. For å gjennomføre sine handlinger søker biskoper politisk-statlig støtte hos verdsliggjorte bispedømme- og menighetsråd, som har vraket Guds Ord. Det siste eksempel på dette er den videre tjeneste for Urianstad i Målselv, med velsignelse fra bispedømmerådets formann, Ole Danbolt Mjøs.

På den måten gjennomsyres Den norske kirke av den rådende politikk, og ikke av Skriften og Bekjennelsen! ”En liten surdeig syrer hele deigen” (Gal.5:9). Om noen år vet vi hvordan Den norske statskirke vil bli. Den er på ”god” vei! – Ikke én med statlig bispetittel protesterer. Biskopene vil være store. Kanskje er de redde for å bli utstøtt av fellesskapet? Eller er det kanskje ”kontinuiteten” i bispeembetet som teller mer enn sannheten i Guds Ord? – Med tekst - og litterærkritikk som ballast fra de teologiske læresteder, og med annen grov skyts mot troskapen til Guds Ord, er det fortsatt mulig å komme i samme båt som Pilatus. Han spurte som kjent: Hva er sannhet? (Johs.18:38). Bare man får en stor stilling og samkvem med likesinnede, ser det ut til at vranglæren ikke er å forakte som et alternativ til Skrift og Bekjennelse.

Den siste biskopen som gjorde kuvending vedrørende kvinneprest - ordningen, var biskop Odd Bondevik. Han gikk inn i bispetjenesten og i tenkeboksen som kvinneprest - motstander, og kom ut som forkjemper. I Svenska Kyrkan blir kvinneprest - motstandere ikke ordinert. Prester med slike overbevisninger kan i følge kirkepolitiske vedtak heller ikke bli kyrkoherde (sokneprest). Slik blir nok den kirkepolitiske ordningen etter hvert i Dnk også.

Da Håkon E. Andersen var biskop i Tunsberg, ble det kirkepolitisk utnevnt en kvinnelig prost (1988) i hans bispedømme. I radio uttrykte Andersen at en slik julegave kunne han vært for uten. Men ble det ikke slik at den samme Andersen gjorde kuvending og innsatte den kvinnelige prosten i sitt embete? – Det finnes mange eksempler på kuvendinger. Enda verre er det å gjøre kuvending i homofili – liberal retning. Det utrolige er at biskopene Stålsett og Aarflot begge har vært styremedlemmer i FBB (For Bibel og Bekjennelse). De fikk kanskje erfare at dersom man vil frem i høye statlige stillinger, må man endre syn. Stålsett ordinerer som kjent homofile praktiserende teologer. Aarflot aksepterte slike prester i sin embetstid, og godtok at kvinneprester velsignet homoseksuelle praktiserende i sitt bispedømme. Kanskje er det en slags kuvending når (konservative?) biskoper møter opp ved bispevigsling i deres tidligere embete, for å vise ”kontinuiteten” i embetsrekken. Da spørres det ikke om rett eller falsk lære ut fra Guds Ord, og hvordan man håndterer vranglærere. Med andre ord: Da spørres det ikke om deltagende bisper er kvinner eller homofili - forkjempere. Dette kommer tydelig frem i en reportasje i Tønsberg blad (10. febr. d.å.) fra den siste bispevigslingen. På et bilde ser vi biskopene Sigurd Osberg, Laila Riksaasen Dahl, Dagfinn Hauge og Håkon E. Andersen. Der var spørsmålene om kvinnelige prester og homofilt samliv et tilbakelagt tema. Under selve vigselshandlingen deltok den ”konservative” biskop Hagesæther sammen med de homofili – liberale biskopene Köhn og Osberg!

Ved vigslingen av Per-Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland var de to siste av hans forgjengere i embetet til stede, både Steinholt og Nergård. Om sistnevnte skriver Kjølaas i Harstad Tidende (11. april d.å.): ”Ved bispevigselen i fjor i Tromsø, var han til stede og markerte den nord - norske kontinuiteten i bispestolen her”.

Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Guds Ord og Bekjennelsen vår autoritet, så la oss holde oss til den! Eller er det vranglæren vi vil bøye kne for? – De teologiske skillelinjer i Dnk er fullstendig borte. Den eldre biskopen er slett ikke bedre enn den yngre! Vranglæren sidestilles med Skriftens autoritet! Man må ha lov til å tro at Lærenemnda vil stadfeste vranglæren som mindretallet fikk vedtatt på vårens bispemøte i 1995. Da vil ikke for eksempel biskop Olav Skjevesland mer nekte prekestolen til professor Berge Furre. Mens bibeltro prester og biskop må stå utenfor en stengt kirkedør med sin prestekrage i hånden, og det kun fordi de er tro mot sitt ordinasjonsløfte, og ikke kan bøye seg for statens rådende kirkepolitikk, som biskopene utøver!

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Mandag, April 21, 2003

Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss!
Luk 24, 13 - 35:
Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus og ligger seksti stadier fra Jerusalem. 14 Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. 15 Og det skjedde, mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. 16 Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham.
[Joh 21: 4.] 17 Han sa til dem: Hva er det dere går og samtaler om på veien? De stod da stille og så bedrøvet opp. 18 Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham: Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som er skjedd der i disse dagene? 19 Han sa da til dem: Hva da? De sa til ham: Det med Jesus fra Nasaret, en mann som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket -
[Matt 21: 11. Mark 1: 24. Apg 2: 22.] 20 og hvordan våre yppersteprester og rådsherrer overgav ham til dødsdom og korsfestet ham. 21 Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og nå er det alt tredje dagen siden disse ting skjedde.
[1: 68. 2: 38. 18: 33. Apg 1: 6.] 22 Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven,
[Matt 28: 8. Mark 16: 10. Joh 20: 18.] 23 men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24 Noen av dem som var med oss, gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt. Men ham så de ikke. 25 Da sa han til dem: Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt! 26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?
[Jes 50: 6. 53: 11, 12. Apg 17: 3. Heb 2: 10. 12: 2. 1PET 1: 11.] 27 Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham.
[1M 3: 15. 12: 3. 5M 18: 15. Sal 16: 9 ff. Jes 52: 13-15. 53: 1-12. Dan 9: 24 ff. Apg 17: 3. 1PET 1: 11.] 28 Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. 29 Men de nødde ham og sa: Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller. Han gikk da inn for å bli hos dem. 30 Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt det og gav dem.
[22: 19.] 31 Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. 32 Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss! 33 Og de tok av sted i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de elleve samlet, og de som var med dem. 34 Og disse sa: Herren er virkelig oppstått og er blitt sett av Simon!
[1Kor 15: 4, 5.] 35 De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

Jona 2, 1 - 11:
Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas. Og Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk.
[Matt 12: 40. 16: 4. Luk 11: 29.] 2 Jonas bad til Herren sin Gud fra fiskens buk. 3 Han sa: Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte meg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg, du hørte min røst.
[Sal 50: 15. 88: 7. 120: 1. 130: 1. Klag 3: 55, 56.] 4 Du kastet meg i dypet, midt i havet. Strømmen omgav meg, alle dine brenninger og bølger slo over meg.
[Sal 42: 8. Klag 3: 54.] 5 Jeg sa: Jeg er støtt bort fra dine øyne. Men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel.
[Sal 31: 23.] 6 Vannene omsluttet meg like til sjelen. Dypet omgav meg, tang innhyllet mitt hode.
[Sal 69: 1, 2. Klag 3: 54.] 7 Til fjellenes grunn sank jeg ned, jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men, Herre min Gud, du førte mitt liv opp av graven.
[Sal 103: 4. Jes 38: 17.] 8 Da min sjel vansmektet i meg, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel.
[Sal 18: 7. 142: 3, 4.] 9 De som dyrker tomme avguder, de forlater sin miskunnhet*.
[Sal 144: 2.] [* sin miskunnelige Gud, Sal 144: 2.] 10 Men jeg vil ofre til deg med takksigelsens røst. Det jeg har lovt, vil jeg holde. Frelsen hører Herren til.
[Sal 50: 14. 116: 17. Pred 5: 3, 4.] 11 Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre land.

Apg 10, 34 - 43:
Peter begynte da å tale, og han sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk,
[5M 10: 17. 2KRØN 19: 7. Job 34: 19. Rom 2: 11. Gal 2: 6. Ef 6: 9. Kol 3: 25. 1PET 1: 17.] 35 men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet.
[Jes 56: 6, 7.] 36 Det ord som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus - han er alles Herre -
[Joh 16: 33. Rom 5: 1. Kol 1: 20. Ef 2: 14, 17.] 37 det kjenner dere, dette ordet som er gått ut over hele Judea. Det hadde sin begynnelse fra Galilea, etter den dåp som Johannes forkynte -
[Matt 4: 12 ff. Luk 23: 5.] 38 og taler om at Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen, fordi Gud var med ham.
[Sal 45: 8. Jes 61: 1. Matt 3: 16. 4: 23. 12: 28. Luk 4: 18. Joh 3: 2. Kol 2: 9, 15.] 39 Vi er vitner om alt det han gjorde både i jødenes land og i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre.
[1: 8. 5: 32. Joh 15: 27.] 40 Ham oppreiste Gud på den tredje dag og lot ham åpenbare seg,
[2: 24. 5: 30. 1KOR 15: 4-7.] 41 ikke for hele folket, men for de vitner som forut var utvalgt av Gud - for oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var oppstått fra de døde.
[1: 22. Luk 24: 30, 48. Joh 21: 9, 12. 1KOR 15: 5 ff.] 42 Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde.
[17: 31. Joh 5: 22, 27. Rom 14: 9. 2KOR 5: 10. 2TIM 4: 1. 1PET 4: 5.] 43 Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn.
[Jes 53: 5, 6. Jer 31: 34. Esek 34: 15, 16. Dan 9: 24 ff. Hos 1: 7. Mika 7: 18. 1PET 1: 10, 11.]


Søndag, April 20, 2003

Jesus lever i dag!
Matt 28, 1 - 8
Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.
[Mark 16: 1 ff. Luk 24: 1 ff. Joh 20: 1 ff.] 2 Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø.
[Dan 7: 9. 10: 6. Mark 9: 3. Joh 20: 12. Apg 1: 10.] 4 De som holdt vakt, skalv av redsel for ham, og de ble som døde. 5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.
[14: 27. 28: 10.] 6 Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!
[12: 40. 16: 21. 17: 23. 27: 63.] 7 Skynd dere nå av sted og si til hans disipler: Han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette!
[26: 32.] 8 De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler.

Sal 118, 14 - 24
Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt min frelse.
[2M 15: 2. Jes 12: 2.] 15 Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt, Herrens høyre hånd gjør storverk. 16 Herrens høyre hånd opphøyer, Herrens høyre hånd gjør storverk. 17 Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
[115: 17, 18. Hab 1: 12. Matt 16: 18.] 18 Hårdt tuktet Herren meg, men til døden overgav han meg ikke. 19 Lukk opp rettferdighets porter for meg! Jeg vil gå inn gjennom dem, jeg vil prise Herren.
[Jes 26: 2.] 20 Dette er Herrens port, de rettferdige skal gå inn gjennom den. 21 Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse. 22 Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein.
[Matt 21: 42. Apg 4: 11. Ef 2: 20. 1PET 2: 7.] 23 Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. 24 Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!
[31: 8. Jes 49: 8. Åp 19: 7.]

1 Kor 15, 1 - 11
Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i.
[Joh 17: 8. Gal 1: 11, 12. Fil 4: 9. 1TESS 2: 13.] 2 Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere - om dere da ikke forgjeves er kommet til troen.
[1: 21. Rom 1: 16. Gal 3: 4. Åp 3: 11.] 3 For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene,
[11: 23. Sal 22: 16, 17. Jes 53: 5, 8, 9. Dan 9: 24, 26. Sak 13: 7. 2KOR 5: 15. 2PET 1: 19.] 4 og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene,
[Jes 53: 9. Jon 2: 1, 11. Matt 27: 59, 60.] 5 og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv.
[Matt 12: 40. Luk 24: 34. Joh 2: 22. 20: 19.] 6 Deretter ble han sett av mer enn fem hundre brødre på én gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.
[Mark 16: 14. Luk 24: 34, 36. Joh 20: 19, 26. Apg 7: 56.] 7 Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene. 8 Men sist av alle ble han òg sett av meg som det ufullbårne foster.
[Luk 24: 50. Apg 26: 14.] 9 For jeg er den ringeste av apostlene, jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet.
[9: 1. Apg 8: 3. 9: 1, 3-5. Gal 1: 13. Ef 3: 8. 1TIM 1: 13, 15.] 10 Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle - det vil si: ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.
[3: 10. Rom 15: 18, 19. 2KOR 11: 23. 12: 11, 12. Ef 3: 7, 8.] 11 Enten det nå er jeg eller de andre: Dette forkynner vi, og slik kom dere til troen.


Lørdag, April 19, 2003

Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan!
Morgen: Matt 27, 62 - 66
Neste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet yppersteprestene og fariseerne seg hos Pilatus. 63 De sa: Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde: Etter tre dager skal jeg oppstå!
[16: 21. 17: 22, 23. 20: 18, 19.] 64 Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dag, så ikke hans disipler skal komme og stjele ham, og så si til folket: Han er oppstått fra de døde! Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første. 65 Pilatus sa til dem: Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan! 66 De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter.

Kveld: Sal 142, 1 - 8 {LYTT TIL MITT KLAGEROP!}
En læresalme av David, den gang han var i hulen. En bønn.
2 Jeg roper høyt til Herren
og ber ham ydmykt om nåde. 3 Jeg øser ut min klage for ham,
forteller ham om min nød. 4 Når min ånd er uten kraft,
vet du hvordan jeg har det.

På veien der jeg ferdes,
legger de skjulte snarer for meg. 5 Jeg ser til høyre og speider,
men det er ingen som kjennes ved meg.
Jeg har ikke noen utvei mer,
ingen bryr seg om meg.
6 Jeg roper til deg, Herre,
og sier: Du er min tilflukt,
min lodd i de levendes land.
[de levendes land:-> 27, 13.] 7 Lytt til mitt klagerop,
for jeg er liten og hjelpeløs!
Fri meg fra dem som forfølger meg,
de er blitt for sterke for meg! 8 Før meg ut av fengslet,
så jeg kan prise ditt navn!
De rettferdige venter på
at du skal gjøre vel imot meg.

Påskeaftenens tekster:
2 Mos 14, 1 - 22 Siden sa Herren til Moses: 2 "Si til israelittene at de skal snu om og slå leir foran Pi-Hakirot, rett imot Ba'al-Safon, mellom Migdol og havet! Der skal dere slå leir nede ved sjøen. 3 Så kommer farao til å tenke at israelittene har gått seg vill i landet og ikke finner ut av ørkenen igjen. 4 Og jeg vil forherde ham, så han setter etter dem. Da skal jeg vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær. Og egypterne skal sanne at jeg er Herren." Israelittene gjorde som Herren sa. 5 Da egypterkongen fikk melding om at folket hadde flyktet, skiftet de sinn, både han og mennene hans. "Hva er det vi har gjort," sa de, "vi som slapp Israel fri fra arbeidet hos oss!" 6 Så spente han for vognen og tok hæren sin med seg. 7 Han tok seks hundre av de beste vognene og alle de andre vognene i Egypt, og djerve stridsmenn var det på dem alle. 8 For Herren forherdet farao, kongen i Egypt, så han satte etter israelittene, da de drog ut med fast forsett. 9 Egypterne satte etter dem med alle vognene og hestfolket, ja, hele faraos hær, og nådde dem igjen ved Pi-Hakirot, der de lå i leir nede ved sjøen, rett imot Ba'al-Safon. 10 Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livende redde og ropte til Herren. 11 Og de sa til Moses: "Fantes det ikke graver i Egypt siden du har ført oss hit for at vi skal dø i ørkenen? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? 12 Var det ikke det vi sa til deg i Egypt: La oss få være i fred; vi vil tjene egypterne! Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen." 13 Da sa Moses til folket: "Vær ikke redde! Stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. 14 Herren skal stride for dere, og dere skal være stille."
15 Herren sa til Moses: "Hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal bryte opp! 16 Du skal bare løfte staven din og rekke hånden ut over sjøen og skille den, så israelittene kan gå midt igjennom sjøen på tørre bunnen. 17 Jeg vil forherde egypterne så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestfolket hans. 18 Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans." 19 Guds engel, som gikk foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og tok plass bak dem, 20 så den kom mellom egypternes hær og Israels hær. På den ene siden var skyen mørk, og på den andre siden lyste den opp natten, og hærene kom ikke inn på hverandre hele natten. 21 Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom fram. Vannet skilte seg, 22 og israelittene gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider.

Kol 3, 1 - 4 {DET GAMLE OG DET NYE MENNESKE}
Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. 2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. 3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. 4 Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham.

Mark 16, 1 - 8 {JESU OPPSTANDELSE}
Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2 Meget tidlig den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk opp. 3 De sa til hverandre: "Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?" 4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var veltet fra. Den var meget stor. 5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sa til dem: "Vær ikke forferdet! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7 Men gå av sted og si til hans disipler og til Peter: Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere." 8 Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og forferdet. De sa ikke et ord til noen; for de var redde.


Fredag, April 18, 2003

LANGFREDAG: Guds lam ofres for din og min skyld!
Luk. 23,33-46: Og de kom til det stedet som kalles Hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side.
[Matt 27: 33, 38. Mark 15: 22, 27.] 34 Men Jesus sa: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem.
[Sal 22: 19. Jes 53: 12. Matt 5: 44. 27: 35. Mark 15: 24. Joh 19: 23, 24. Apg 7: 60.] 35 Folket stod og så på. Men rådsherrene spottet ham og sa: Andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv dersom han er Messias, Guds utvalgte.
[Matt 27: 41 ff. Mark 15: 31 ff.] 36 Også soldatene hånet ham. De kom bort til ham og rakte ham eddik.
[Sal 69: 22. Matt 27: 48.] 37 Og de sa: Er du jødenes konge, så frels deg selv! 38 Det var også satt en innskrift over ham: Dette er jødenes konge.
[Matt 27: 37. Mark 15: 26. Joh 19: 19.] 39 En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss! 40 Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? 41 Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt.
[Gal 6: 6.] 42 Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. 43 Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!
[1M 2: 8. 2KOR 12: 3, 4. Åp 2: 7.] 44 Det var nå omkring den sjette time. Da ble det mørke over hele landet helt til den niende time.
[Matt 27: 45, 51. Mark 15: 33, 38.] 45 Solen ble formørket. Og forhenget i templet revnet midt etter.
[2M 26: 31 ff.] 46 Og Jesus ropte med høy røst og sa: Far, i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.
[Sal 31: 6. Matt 27: 50. Mark 15: 37. Apg 7: 59 ff.]


Torsdag, April 17, 2003

Det frelsende måltid
Matt 26, 17 - 29 {DET SISTE MÅLTID}
På den første dag i de usyrede brøds høytid kom disiplene til Jesus og spurte: "Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?" 18 Jesus svarte: "Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med mine disipler." 19 Disiplene gjorde som Jesus påla dem, og stelte i stand til påskemåltidet. 20 Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv. 21 Mens de spiste, sa han: "Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg." 22 Da ble de meget bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: "Det er vel ikke meg, Herre?" 23 Men han svarte: "En som har dyppet i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. 24 Menneskesønnen går bort, som det er skrevet om ham; men ve det menneske som forråder ham! Det hadde vært bedre for det mennesket om han aldri var født." 25 Judas, han som forrådte ham, spurte da: "Det er vel ikke meg, rabbi?" "Du har selv sagt det," svarte Jesus.
26 {NATTVERDEN BLIR INNSTIFTET}
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: "Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme."
[takket: her bad takkebønnen. Se 14, 19.] 27 Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: "Drikk alle av den! 28 For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. 29 Og det sier jeg dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike."

2 Mos 12, 3 - 11 Si til hele Israels menighet: På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand! 4 Men er en husstand for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og nærmeste grannen ta ett sammen, etter som de har folk til. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette. 5 Det må være et årsgammelt, lyteløst værlam. Istedenfor et lam kan dere også ta et kje. 6 Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. 7 Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det. 8 Og kjøttet skal de spise samme natten; de skal steke det på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter. 9 Dere må ikke spise det rått og ikke koke det i vann, men steke det over ilden, med hode, føtter og innvoller. 10 Heller ikke skal dere la noe bli tilbake til morgenen. Det som er igjen da, skal dere brenne opp. 11 Når dere spiser det, må dere ha belte om livet, sko på føttene og stav i hånden, og dere skal spise det i hast! Det er påskehelg for Herren.

1 Kor 10, 16 - 17 Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme? 17 Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme. For vi har alle del i det ene brød.


Onsdag, April 16, 2003

Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet
Joh 12, 20 - 28
Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. 21 Disse kom da til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og bad ham og sa: Herre, vi vil gjerne se Jesus.
[1: 44.] 22 Filip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Filip går og sier det til Jesus.
[1: 40, 43, 44.] 23 Men Jesus svarer dem og sier: Timen er kommet, da Menneskesønnen skal bli herliggjort!
[13: 1, 32. 17: 1, 5.] 24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.
[Rom 14: 9. 1KOR 15: 36.] 25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.
[Matt 10: 39. 16: 25. Luk 14: 26. 17: 33.] 26 Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.
[14: 3. 17: 24. 2KOR 5: 8. 1TESS 4: 17.] 27 Nå er min sjel forferdet! Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time! Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.
[Matt 26: 38, 39. Mark 14: 34. Luk 12: 50.] 28 Far, herliggjør ditt navn! Da kom det en røst fra himmelen: Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det!
[17: 5. Matt 17: 5. Mark 1: 11. 9: 7. Luk 3: 22. 9: 35. Heb 2: 7.]

Sal 141, 1 - 10
En salme av David. Herre, jeg kaller på deg, skynd deg til meg! Vend øret til min røst når jeg roper til deg! 2 La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn! La mine løftede hender gjelde som et aften-matoffer!
[28: 2. 2M 30: 7, 8. Luk 1: 10. Åp 5: 8.] 3 Herre, sett vakt for min munn! Vokt mine leppers dør!
[34: 14. 39: 2. Ord 13: 3. 21: 23. Jak 1: 26.] 4 La ikke mitt hjerte blir dratt til noe ondt, til å gjøre gudløs gjerning sammen med menn som gjør urett. La meg ikke ete av deres fine retter!
[119: 36. Ord 23: 6.] 5 La en rettferdig slå meg i kjærlighet og tukte meg! Det er som olje på hodet, la ikke mitt hode vegre seg! For ennå setter jeg min bønn imot deres onde gjerninger.
[Ord 12: 1. 27: 6. Pred 7: 5.] 6 Deres høvdinger skal bli styrtet ned fra klippen, de skal forstå at mine ord var gode. 7 Som når en pløyer og velter opp jorden, slik ligger våre ben spredt ved dødsrikets port. 8 For til deg, Herre Herre, ser mine øyne. Til deg tar jeg min tilflukt. Utøs ikke min sjel! 9 Bevar meg for fellen de har satt opp for meg, og for snarene til dem som gjør urett. 10 La de ugudelige falle i sine egne garn, mens jeg går trygt forbi.
[7: 16. 57: 7. 124: 7.]


Tirsdag, April 15, 2003

AVVÆPNINGEN AV HEIMEVERNET - Uttalelse fra Kristen Framtid
Under det tyske overfallet på Norge i 1940 bombet tyske fly våpenlagre for felthæren med det resultat at forsvaret av landet ble ytterligere vanskeliggjort. For å unngå at de kjempende styrker blir satt ut av spillet ved angrep på eller sabotasje mot våpenlagre, ble Heimevernet opprettet, der hver soldat har sitt våpen hjemme. Nå er denne ordningen satt ut av spillet ved at en vesentlig del av våpnet atter er plassert i våpenlager, og det trass i at slikt er i strid med Heimevernsloven. Begrunnelsen som er gitt er at faren for misbruk av våpnet til drap har vist seg å være for stor.

Men erkjenner da ikke de som har gitt denne begrunnelsen, at langt de fleste drap her i landet skjer ved helt andre midler enn heimevernsoldatens våpen? Skal man sikre seg mot drap ved å skaffe alt av veien som kan brukes til å ta livet av folk, ble det mye. Alle kniver, også de som daglig er nødvendige i husholdningen må inndras og oppbevares i avlåst lager. Det samme gjelder alt som kan brukes til slagvåpen. Dessuten må alle de som er sterke nok til å kunne drepe et menneske med bare nevene, interneres på forsvarlig måte. Vi håper det som her er nevnt, skulle være tilstrekkelig til å påvise at den begrunnelsen som er gitt for avvæpningen av heimevernet, er meningsløs. Ja, så meningsløs at en fristes til å lure på om det er noe annet som ligger bak.

I 30-årene var det det brukne geværs politikk som rådde grunnen. Man levde i den illusjonen at om man bare framstod som tilstrekkelig fredelig og ufarlig, var det ingen som ville angripe oss. Vår egen krigshistorie burde ha lært oss noe annet. Den samme krigshistorie forteller også den sørgelige historien om forræderiet. Vi må inderlig håpe at historien ikke gjentar seg..

14. april 2003
KRISTEN FRAMTID
Ivar Kristianslund, formann; Per Ola Hovd, politisk nestformann; Stein Henriksen, organisatorisk nestformann; Svein Brattgjerd, sekretær; Trygve Einar Gjerde, sentralstyremedlem.


Mandag, April 14, 2003

”MENNESKET I SKAPERVERKET ELLER URBANE MILJØ” - Foredrag av Jørgen Høgetveit
Inn på Tunet
”Grønn omsorg konferanse”
Stavanger 8. og 9. april – 2003

Jørgen Høgetveit: ”MENNESKET I SKAPERVERKET ELLER URBANE MILJØ”
Hva skjer med mennesket når det omplasseres fra natur til byer og urbane miljøer. Glimt fra litteratur, lyrikk og musikk.

God morgen!
”Jeg liker ikke byer, jeg”. Det er ikke jeg som sier dette – da ville det vært uinteressant - men Sigrid Undset uttalte disse enkle ord med utsikt utover Stockholm da hun var der i 1928 og skulle motta Nobels litteraturpris og vertskapet viste henne byen fra et tårn i Gamle-staden. Hun hadde nok sin dyptloddende bakgrunn og forståelse for et slikt utsagn.

GAMMELT OG NYTT TEMA:
Da jeg satt og balte med disse tankene om HVA SOM SKJER MED MENNESKET NÅR DET FORLATER SKAPERVERKETS IDENTITETS- OG PERSONLIG-HETSSKAPENDE RAMMER OG BEGIR SEG INN I DE URBANE STRØK, kom en aldrende sogneprest innom meg og minnet meg om at verdens første by ble grunnlagt av Kain - han som etter brodermordet ble FORDREVET FRA LANDET OG BLE HJEMLØS. Byen – som senere ble opphavet til det første kongedømmet, Nimrods diktatur og det dagsaktuelle Babel - byen kalte han opp etter sønnen Hanok som betyr innviet – og man spør umiddelbart: innviet til hva? Innviet til teknikkens og energibæreren for vår tidsalder fremfor noe, oljen, bilen og sentraliseringen?

Så har man strukket kjølen for å farte vidt og langt, ikke skue kort og trangt.
Temaet er altså eldgammelt og så ferskt som Herman Wildenvey da han sa: ”HVORFOR ER LANDBOEN SUND OG STERK, MENS STADBOEN SVEKKET OG BLEKET. JO, LANDET DET ER VÅR HERRES VERK OG STADENE ER VÅRT EGET.” Og det var nok noe av samme tanke sir W.Churchill formulerte slik - da han protesterte mot å restaurere Underhuset RUNDT og ikke rektangulært som før: ”Først skaper vi våre bygninger, deretter skaper de oss”. Man skulle ikke snike seg rundt til motparten om man skiftet mening, men måtte ”krysse golvet” modig og med åpent visir. Den slags folk skulle skapes og styre The Great Britain!
* * *
Siden jeg bare har 30 fattige minutter til disposisjon for dette enorme og nyanserike tema om hvordan skaperverket med landskap bestående av jord, luft, vann, vegetasjon, farger, former, fauna bevegelse og rytme m.m. virker på oss – og hvordan tapet av disse elementene virker på sinnet i de urbane miljøer – har jeg valgt å hoppe over en del svært nødvendig bakgrunnstoff om de FORSKJELLIGE METODER for å forstå virkeligheten og hvordan den virker på oss. Men det og en del andre tema som UBEHAGET I KULTUREN og hvordan MENNESKETS PERSONLIGHET kan forstås gjennom ordene personlighet, identitet, med-vit og sam-vit som alle peker mot at MAN GJØR SEG LIK MED, FORMES AV OMGIVELSENE finner dere i manus som blir delt ut etterpå. Der er det også en rekke kildehenvisninger, men ikke på langt nær dekkende. Jeg har gjort det slik fordi jeg anser temaet sentralt for å gripe sider av ”Grønn omsorg” som er særdeles viktige for å forstå og kunne hjelpe våre medmennesker. Og ikke minst pg.a. at: ”Overfladiskhet er tidens svøpe, skoleflink og puggbelært, men med liten utsikt vidt og fjernt” J.H. Jeg tar bare med noen litterære perler av dette stoffet som sier litt om den naturvitenskapelige metode kontra den kreative – intuitive som er typisk for kunstneren.
* * *
METODER FOR ERKJENNELSE:
Men før vi fortsetter inn i litteraturens, lyrikkens og musikkens verden for å belyse vårt tema, er jeg – i den teknologiske og urbane kultur vi lever i, tvunget til å si litt om kunsten som erkjennelsesmetode i forhold til den naturvitenskapelige metode som har fremskaffet mye av vår kultur: Metoden for å forstå virkeligheten – det som virker – er i vår tid dominert av den naturvitenskapelige metode, med hypotesedannelse, kvantitativ eksperimentering, verifisering evt. falsifisering og til slutt teoridannelse. Teorier som holder noen år som sannhet. Galilei sa ”Mål det målbare og det som ikke er målbart, gjør det målbart”. Dermed var store deler av virkeligheten utelatt: rosens skjønnhet, barneøyets blå og store deler av skaperverket som lyrikken og musikken er opptatt av og som er avgjørende viktig for mennesket hva det er og blir. Greip i sandhaug er ikke rette metode! At eplet falt ned, altså at tyngdekraften eksisterte fant, Newton ut, - og all ære til han for det - men hvordan kommer eplet opp – er et mye dypere og viktigere spørsmål for mennesket. ”BEFORE THE WORLD WAS IN NIGHT, WHEN NEWTON CAME, ALL WAS BRIGHT” het det noe ensidig. Man kommer fort inn i trenden at ”der alle tenker likt, tenker få meget.”
Som dere forstår så finnes det ANDRE VEIER FOR Å FORSTÅ VIRKELIGHETEN og skaperverket og mennesket. Det finnes andre kreative og intuitive veier med andre sinn og utrustninger. Alfred Hauge vandret på slike stier om mennesket i bl.a. boken ”Mysterium”. Wergeland formulerte seg slik: ”DU I DITT HJERTE FØR I DIN PANNE, KJENNE DET SANNE.” Og Haldis Moren Vesaas var inne på det samme når hun skrev: ”KJÆRLEIK GJER IKKJE BLIND, HAN GJER KLOK”, men man må nok her til en viss grad skille mellom eros og agape særlig i vår tid.

Endog atomfysikeren Niels Bohr måtte utstyre seg med en komple-mentaritetsteori - fordi han også innen naturvitenskapen måtte innse at forskjellige metoder utelukket hverandres kunnskaper om noe så grunnleggende som naturfenomenet LYS! Både Newton og Goethe hadde rett – lyset var både partikler og bølger, men det kunne ikke finnes med samme metode. Den ene metoden utelukket det andre fenomenet og omvendt.

Og en lyriker som talte intenst mot virkelighetsinnsnevring inn i dette århundret, Rainer Maria Rilke (1875-1926) siterer A. Bjerke slik: ”VERS ER IKKE, SOM FOLK TROR, FØLELSER (DEM HAR MAN TIDLIG NOK) DE ER ERFARINGER”. Og i Bjerkes gjendiktning lyder hans innsyn i den urbane teknifiserte kultur som brøt inn slik: ”FOR DET HELE ER UENDELIG MERE, NYTT ENN HØYE HUS OG KABELSPENN. GAMMEL BRENNER STJERNENE OVER DERE, NÅR DE ”NYE” FLAMMER ER DØDD HEN”.

I møte med den fremstormende opplysningstid på 1700-1800-tallet som fødte den teknifiserte og sentralistiske kultur - skrev den tyske dikteren Friedrich von Hardenberg – under navnet: Novalis:
”NÅR TALL OG FORMLER IKKE MER, GIR NØKKELEN TIL ALT SOM SKJER; NÅR DEN SOM SANG OG GAV SEG HEN, VET MER ENN MEGET LÆRDE MENN; NÅR VERDEN ATTER HAR BEGITT, SEG DIT HVOR LIVET STRØMMER FRITT; NÅR LYS OG SKYGGE MØTES I DEN EKTE KLARHETS HARMONI, OG DIKT OG EVENTYR BLIR SANN - HISTORIE OM JORDENS LAND, DA VIL DET STORE LIVSBEDRAG, FORSVINNE VED ET TRYLLESLAG.” OPPLYSNINGSTIDENS ENSIDIGHET MED TALL OG TEKNIKK, MEKANIKK OG SENTRALISERING MØTTE STERK MOTBØR – IKKE MINST AV DENNE TYPE MENNESKER OG FOR MENNESKETS OG SKAPERVERKETS SKYLD.

Psykiatere har gjennom tidene hatt et nært forhold til denne kreative verden som lodder så dypt i menneskesinnet. Derfor var det nok også professor Gabriel Langfeldt ble kraftig truffet da han hadde diagnostisert Hamsun med ”varig svekkede sjelsevner”, og Hamsun reiste hjem til Nørholmen og skrev at psykiaterens firkantede teorier passet så aldeles ikke på han og kvitterte med boken ”På gjengrodde stier.” Denne underlige forfatter – som bl.a. skrev ”Markens Grøde”, om Isak av Sellanrå, urkraften som dyrket jord og bygde et hjem, men han hadde også andre sider vi er mindre glad i.

Arne Skouen skildrer i filmen Tilla ei autistisk jente som gradvis får språket igjen ved å finne trygghet hos et rotfestet stort tre og ei gammal, jordnær kokke som i omsorg er tilstede og skaper den atmosfære hvor barnet vender tilbake med språk og musikk.

KULTURENES UBEHAG:
Enhver tidsepoke har sitt innhold, med sjels- og stiluttrykk, som samtidig former menneskene i tiden. Vi kan kalle det tidsånden. Og det er i disse kilder vi må lete etter uttrykk som førte oss frem til den urbane kulturen som mer og mer omgir oss og jordens befolkning i dag. Freud talte om U-BEHAGET I KULTUREN, og enhver kultur tror jeg har sitt ubehag. Barn og unge og voksne må leve under trykket og formingen av den og får i vår tid etter hvert behov for mye ”Grønn omsorg”. I flg. historikeren A. J. Toynbee (1889-1925) har vi hatt 21 store kulturer som har vokst opp, blomstret, visnet og gått under p.g.a. div. feiltilpasninger og ubehag på så mange måter og feiltilpasning til virkeligheten med etter hvert dårlig fungerende mennesker i en døende kultur.

HVORDAN SKAPES MENNESKETS PERSONLIGHET:
Mennesket kan forstås ikke minst ut fra ORDENE vi bruker om oss selv, og det er viktig å fastholde for å forstå hva som skjer med oss i skaperverket evt. i de menneskeskapte byer. Vi snakker om PERSONLIGHET og det må jo ha noe med å GJØRE SEG LIKe personer. Vi snakker om IDENTITET – som igjen taler om å gjøre seg like med, eller identifisere seg med evt. personer eller annet som former en i skaperverket. Det samme finner vi igjen i SAM-VIT og MED-VIT som uttrykker noe om å ha vett og vite sammen med. Så kommer det an på hvem og hva en har vett og vet sammen med. Og slike prosesser skjer i de hovedrelasjoner som mennesket er skapt inn i. Den jødiske filosofen Martin Buber, taler om hovedrelasjonen som mennesket lever i TIL SKAPEREN, relasjonen TIL NATUR OG TING og til DU, ENS MEDMENNESKE. Og opplevelsene og medlevelsen i disse relasjoner former oss på godt og ondt, ikke minst når vi mister noen av disse relasjoner, for eks. relasjonen til skaperverket som byene representerer og verre jo større byene er.

I vår sammenheng i dag vil jeg mene at jeg først og fremst skal gå videre med å si noe om HVA SOM SKJER NÅR MENNESKET BEVEGER SEG OVER FRA Å HA TYNGDEN I RELASJONEN TIL NATUREN OG TIL DE MENNESKE-SKAPTE URBANE STRØK, NOE SOM ETTER HVERT SKJER I STERKT AKSELE-RERENDE TEMPO I HELE VERDEN. Disse relasjoner som W.C sa skapte oss etter at vi hadde skapt dem.

DA MÅ VI DVELE LITT MED HVA DE KREATIVE LITTERATER, LYRIKERE OG KOMPONISTER SIER OM MENNESKETS FORHOLD TIL JORD, VANN OG LUFT, LYSET, VEGETASJON, LANDSKAP MED FARGER OG NATURENS RYTMER OG HVA SOM SKAPES UT AV DETTE AV MENNESKER MED SPRÅK OG MUSIKK – OG EVT. TILSVARENDE I DE URBANE STRØK.

Jeg minner forsamlingen om at det i programmet står ”GLIMT”, for dette er et enormt område som vi vil ha stor glede av utforske i ”Grønn omsorg”. Men det må i betydelig grad gjøres av de samme sinn som skapte den og erkjente denne verden. I mine knappe 30 min. er det ikke mulig å dukke innom mer enn noen få av naturelementene og antyde virkningen slik litterater, lyrikere og komponister uttrykker det. Det er sinn som søker helhet – ofte i motsetning til ”ekspertene som ikke tar feil i den minste detalj, på sin ville flukt udi de store villfarelser.” Det er spenningen mellom syntese og analyse!

MENNESKET OG NATUREN:
Denne forsamlingen trenger selvsagt ikke å bli minnet om de natur-vitenskaplige fakta at FOTOSYNTESEN som skjer i plantegrøntet med røttene i jord og vann og bestrålt av sol på dyrka jord, beiter og skog at det gir alt av mat, minus fisk, og alt av råstoffer minus mineraler, sier World Watch Inst. Dette er og blir basis for den menneskelige eksistens. MEN SKAPERVERKET GIR SÅ MYE MER - TIL MENNESKET AV PERSONLIGHETSDANNENDE OG IDENTITETSSKAPENDE FAKTORER. Det preger oss – lager mennesker og mennesketyper, gir grobunn for språk og dialekter og musikk - om vi forstår det eller ikke.

Jeg begynner med HELHETEN, LANDSKAPET OG MENNESKET og fortsetter deretter med de ENKELTE ELEMENTER inntil noen minner meg om ”time out”. (Får jeg ikke med meg hele manuset – så ikke fortvil – om noen skulle komme på den tanke – for alt ligger her med bilag med henvisninger.)

LANDSKAPET OG HELHETEN
Den kjente forfatteren og historikeren Inge Krokann fra Oppdal – har på mesterlig måte skildret ”det store hamskifte” da bygde-Norge gikk fra naturhusholdet inn i pengehusholdet og teknifiseringen og skriver: ”Det var som om bilen hadde retten på si side, og som om menneskelivet hadde vorti mindre verdt.” Nærbøvik (NLH) skriver om Krokann at han ”borra djupt og fekk med seg dei mange fasettane i bondesamfunnet, DEN TOTALE LIVSFORMA I EIN HEILSKAP I MENTAL-HISTORISK LYS. Han pekte på at mange verdifulle element ble borte – men tross alt ble noe stående igjen i det store hamskifte. Men noe viktig og avgjørende hadde definitivt gått tapt.” Vi siterer Krokann videre: ”Bensinstasjonen, symbolet, eksponenten for den industrielle tidsalder den maskinelle, mekaniske livsepoke som laga penger som gras – men aldri produserte det minste strå – gjev mammon i rikeleg mengd til å kjøpe mat for, men aldri skapa grunnemner for mat sjølv i motsetnad til den gamle jord, eksponenten for den gamle tid.”

"Igjen handlar det om den rurale livsform, det gildaste på jorderiket. Det handlar om årsrytmen og det store krinslaupet i naturen, som bonden, garden, bygdelivet i det heile, har vore så intimt knytt til gjennom hundreår og tusenår. Det handler om menneskets feste i kosmos, til den ordna og allvise samanheng i tilværet vi anar finst, og ingen annan stad." - "intime band knytt mellom menneske og natur - med dyreliv og planteliv og vind og ver og luft og alt som elles høyrer til - , at det heile vov seg i hop til ei sterk eining som sidan fanga sjelsliv og åndsliv hjå menneskjet" sa Krokann.

Han husker en ljåslåttmorgen "medan dogga enno låg i graset . . . For utan at vi tenkte på det, var vi òg med i det store krinslaupet som ho der over morgonfjella skapte, høyrde sjølv til i den veldige universale rytme, som tonar sterkast når morganstilla er størst." sa Krokann.

Så forsetter Nerbøvik: "Men dette er ikkje lenger. "Ja, har vori!" ropar Krokann no ut. Det han kallar den effektive maskinalder har skote ein sprengkile inn i jordbrukssamfunnet, og øydelagt alle intime band mellom garden og den organiske natur. Det er sjølve sjelslivet som står i fare for å bli avløyst av forretningstenkning." Dette som utvikler seg til urbanisering og babelsk globalisering.

"Blir jorda brukt som eit økonomisk spekulasjonsobjekt så ho ikkje får vera den eine store livsføande mor for alle, så er Nemesis der - for slik bruk er misbruk. Er det ikkje til sjuande og sist slik misbruk som har dregi forbanninga ned over Russland." sier Krokann. Vi kommer tilbake både til rytmen og jorda.

I MOTSETNING TIL KROKANNS SKILDRING AV BYGDAS MILJØ – la oss lytte litt til FOLKETS RØST fra byen i nyere tid i sangen: ”Er det underlig man lengter bort i blant. ”Man bor i blokk med utsikt til en stålgrå TV-mast, med granbarduft på spruteflaske, rosen er av plast. Tråkker i en skitten by med nervene på kant, er det underlig man lengter bort i blant.” Lengter til ” en sommerseng, på en kløvereng med noen jordbær som man fant. Sjø og strand og skog og vann, er da bedre enn by ikke sant, er det underlig man lengter bort i blant?” Det synges om ”lysreklamen glimter grelt igjennom storbydis, puster i eksos og røyk, men er`ke bedre vant.” Det synges om ”statusstress og perlehvite smil, men ansiktet forteller om den drøm de aldri fant” - - Kanskje noe spissformulert, men dog – Kanskje en tolking av noe av ”ubehaget i kulturen” i grell motsetning til det Inge Krokan forteller.

NATURENS RYTMER, SPRÅK, LYRIKK OG MUSIKK
Store lyrikere som bl. Ibsen, Wergeland, Olav Aukrust, Herman Wildenvey, Edin Holme, Arnulf Øverland og for eks. den eminente lingvistiker Andrè Bjerke, forstod noe grunnleggende om skaper-verket og samspillet menneske - skaperverk, både i erkjennelse og formidling. Tema, ord og form var preget av skaperverket. De forstod at hele skaperverket er rytmisk, en rytmikk som ga en god frihet og orden i livet, en naturens rett og orden. Og skulle de nå folket og skape noe i sine tilhørere og sette det i bevegelse, måtte de skape i samsvar med dette.

ØVERLAND er seg det helt bevisst når han begynner med å si: ”Alle barn er diktere.” De elsker rytmikk i vers og regler. Han sier videre” at alt liv er rytmisk. Ja, endog i den døde natur oppfatter vi rytmiske prosesser. Himmellegemenes bevegelser er lovmessige, årstidenes veksling, dag og natt, havets bølgegang. Enda tydeligere føler vi rytmen i de fysiologiske prosesser, pulsslag, åndedrett, og i det taktfaste kroppsarbeid - - . Åndedrettet gir talen dens rytme. Diktning som kaller på våre sterkeste følelser, den må i likhet med språket og musikken, HELT NATURLIG FINNE FREM DEN SAMME DYNAMISKE LOVMESSIGHET OG FALLE INN I DE SAMME RYTMER SOM BEHERSKER VÅRE CENTRALE LIVSFUNKSJONER.” Mennesket forandres under forskjellig påvirkning i relasjonene TIL syntese, ro og harmoni ELLER oppløsning og disharmoni. Man sier at mange leger spiller selv som en form for terapi – etter alle tunge opplevelser gjennom dagen med folks sykdommer og plager.

Diktene til Ibsen, Øverland og de andre ble skrevet med god rytme i bokstavrim, ordrim, enderim og alle de rytmiske variasjoner av verseføtter i jamber, trokè, daktylos og anapest med undergrupper. JAMBERYTMEN HENGER NATURLIG SAMMEN MED VÅRT ÅNDEDRAG I MENNESKETALEN,- . Ibsen mestrer dette til fullkommenhet slik at han skildrer PER GYNT i utflytende sammenstilling av flere rytmer, men PRESTEN BRAND fremstilles i samsvar med sin natur i sterke fastslående jamber og trokèer. Hans E. Kinck sa: ”OG DET FORSTÅR JEG VED ET DIKT, AT DET SKAL VÆRE SOM ET BRYST SOM ÅNDER.” ”GJENNOM HELE UNIVERSET STRØMMER DET MELODIER; OVERALT BØYDE NATUREN SEG FOR RIMETS LOVER OG RYTMENS ORDEN”, og han fortsetter med å si at han ved lesningen av Wildenvey opplevde at prosaen er en kunstlet, til-lærte uttrykksmåter. ”Poesien er vårt egentlige morsmål!”

Eller som den danske DIKTEREN JØRN NIELSEN skriver om poesien og skaperverket: ”Mitt sjæleliv opbygges i poesiens land, i vers kan skjønt udtrykkes hva prosa ikke kan.” Han fortsetter: ”Når våren oss berører, så se, besku, bemærk: dens poesi tilhører Guds store Skaber-verk.”

SPRÅKET:
Og skapes poesien med modersmålet med røtter - har det en ubendig kraft i seg - sier nok en DANSK DIKTER, GRUNDTVIG: ”Modersmål er det kraftens ord, som lever i folkemunde; Som det elskes i syd og nord, så sjunges det sødt i lunde.” Han taler om modersmålet ”i det kun lever fædres ånd og deri vårt hjerte gynger.” og fortsetter: ”Modersmålet er vårt hjertesprog, kun løs er all fremmed tale, Det alene i mund og bog kan vække et folk av dvale.” På mesterlig vis knytter Grundtvig arven vi er vokst ut av - til språket med en plettfri rytmikk og påpeker hvilken makt dette språk har – spesielt som poesi - til å vekke et folk av dvale, og han praktiserer det selv.

Grieg sa da han fikk høre A. Garborgs lyrikk: ”Selve språket er jo musikk!” ”Vinje sa en gang om en kar at han ”GJEKK SOM HAN HADDE SVELGT EIT SPETT.” Slikt er unaturlig – urytmisk tale og gange – slikt KROPPS- SPRÅK skal vi kikke etter også hos våre medmennesker. Det er rop om hjelp og ”Grønn omsorg.” Uharmonisk, stresset, russøkende – når ubehaget i kulturen og ens indre blir for stort, og mennesket kommer i ulage.

Så kommer Andre Bjerkè inn og undrer seg på hvorfor de moderne bylyrikere har mistet tonen, rimet og rytmen: ”MEN DEN NYE LYRIKKENS SKYHET FOR RIM OG RYTME ER I SEG SELV ET INTERESSANT FENOMEN. JEG TROR DET HENGER SAMMEN MED AT DEN MODERNE KULTUR ER EN STORBYKULTUR. OG STORBYMENNESKET HAR IKKE LENGER NOE STERKT NATURGRUNNLAG FOR Å OPPLEVE DET RYTMISKE; I METROPOLEN LEVER MAN IKKE SOM BONDEN OG FISKEREN UNDER SOLENS OG MÅNENS TAKTSTOKK. GJENNOM DEN MASKINELLE SIVILISASJON ER MAN RYKKET UT AV SAMLIVET MED ÅRSTIDENE, VEKSTRYTMEN HOS PLANTER OG DYR, TIDEVANN OG BØLGESLAG; FORBINDELSEN MED DE KOSMISKE RYTMER ER BRUTT. DERFOR FØLER MANGE DEN RYTMISKE FORM I DIKTNINGEN SOM EN OVERFLØDIG UTSMYKNING, ET UTVENDIG ORNAMENT. ISTEDENFOR POESI KREVER MAN ”REALISME.” Det er ikke dikt som når til hjertet med hjertets slag og kan læres ”by heart”. Så får man på så mange måter LIV SOM DE SKULLE HA SVELGT ET SPETT, NOE STIVNET, UHARMONISK OG MED ÅNDENØD.

Trekker vi sammenlignede linjer fra lyrikerne på 18 –1900 tallet og frem til avantgarden med Jan Erik Vold (Oslodikteren) og Arild Nyquist skjønner vi bedre hva Bjerke mener: ”Jeg skyfler i dag, under solen så skjønn – skyfle, skyfle, skyfle, masse, masse, masse –” osv. Utvilsomt andre urytmiske mennesker enn han som gikk under morgensola en ljåslåttmorgon hos Krokann.
Andrè Bjerke sier i diktet ”Den lyriske smerte” om de moderne realismens diktere: ” Poesiens modernister, har begrenset konsekvent, versekunstens klangregister – til en enkelt sort tangent, hvor de spiller sjelenød, død og angst og angst og død . . ”Er lyrikk en helselære? Skal poeten kanskje bære, ”kraft til andre”? Reis og ryk! Syk skal poesien være. Denne tid er nemlig syk”

En stor orator som sir W.Churchill – som for øvrig ikke trivdes skikkelig annet steds enn ute på sitt vidunderlige Chartwell i Englands have – Kent - arbeidet intenst med talene sine slik at ordvalget og setningene ga de rette assosiasjoner og rytmikk. Han skjønte hvordan han skulle nå hjertene og gjøre helter av den vanlige mann og kvinne som til slutt sammen med han ”reddet den vestlige sivilisasjon” fra det dyktige teknifiserte nazityranniets pest – som han i kraftige vendinger uttrykte det.

MUSIKK:
RYTMIKKEN SOM VI HAR I SPRÅKET OG LYRIKKEN FINNER VI OGSÅ IGJEN I MUSIKKEN, og den har sterk innvirkning på mennesket – uten at jeg kan gå inn på det nå. Jeg bare nevner at musikk av Mozart brukes på barn med epilepsi – og frekvensen av anfall synker kraftig.
I boken ”MUSIKKENS MAKT” av musikkpedagogen Tore Sognefest skriver han om at eldre og nyere urban musikk, deres rytmer og innvirkning på menneskesinnet helt konkret virker på kjemi og impulser som kan måles på øket pulsfrekvens, blodtrykk, forandring i hudens motstand, unormal høy utskillelse av kjønns- og adrenalin-hormoner ved forskjellig moderne urban musikk. En musikk som er av en helt annen kvalitet enn den norske folkemusikk som var skapt ut av de norske landskap og folkeliv.
I diktet ”HELLIG TONE” skriver Sivle: ”Tonen, den ægte, om aldrig saa svag: den er dog Sjælens Længsel mod Dag, Aandsgnistens Trang til at kjæmpe sig fri. Hellige tone, du kan forsone Livslarmens Dishar-moni!” Denne merkelige tone og melodi som rører hjertene!

NÅR DET GJELDER DET URBANE LIV, så er det fjernt fra dette naturlige rytmiske liv, ofte fylt av unatur, larm og til dels ordsalater som jeg nettopp leste. Det er på mange måter et langt fattigere, stresset og ufredelig liv byene tilbyr kroppen og menneskesinnet – enn landet. Hva forteller dette og hva skaper dette i menneskesinnet? Finner vi her noe av forklaringen på det økende ubehaget i kulturen vår som skaper et økende behov for ”Grønn omsorg”? Burde vi ikke snart se på helsestatistikken som kan foretelle oss mye om ubehaget og menneskelivet. Samfunnsvitere har regnet noe på det – og man nevner enorme reparasjon tall.

Når det gjelder det dypeste i musikken formulerte jeg meg slik en gang: ”Kvifor er grunntona moll på vår jord, frå SEVJETONA TIL TRASTEN? Kvifor syng gleda djupast i moll, når sjela mognast mot hausten?” Toner og fred og stemming av sjelsstrenger du knapt opplever i byens larm.
Før jeg offentliggjorde diktet – ringte jeg Sondre Bratland og spurte om det var korrekt at trosten sang i moll. Nei, sa han, det er NATUR-TONEN, men det høres ut som moll for det menneskelige øret. Det var i naturtonen de skapte rundt på bygdene når de sang rosemalingen med sløyfer og kruseduller – som de også hadde sett i naturen – til hverdags og fest. De dvelte ved det uutsigelige. Bratland ref. til en av Sandsdallyrikerne som hadde uttalt: ”ALL SANN GLEDE HAR MOLL I SEG – ANNA ER BERRE HERK OG LEVEN”. Det bekreftes på underlig måte av oppslagsverkene som sier at nordmenn har en forkjærlighet for modale vendinger som skotter og folket på Hebridene. Musikk fra gammel tid altså, bakenfor dur og moll.. Musikk med ”reglemessig tilbakevendende rytmisk skjema (et ”modus”), beslektet med en av poesiens verseføtter (jambe, trokè osv”) vårt åndedrett altså.

Ut av denne folkemusikken springer også noe av den vakreste musikk Norge har mottatt fra sine skapende ånder. ”Gjennom hele livet lette Edvard Grieg etter tonene som strømmer gjennom naturen. Av og til kjentes det som om det ble større enn han selv, det som sprengte på inni brystet”, skriver Marit Lande i sin siste biografi om E. Grieg. Ikke minst hentet han tonene fra Gjedine Slålien ved Gjende i Jotunheimen. Da Grieg hørte Arne Garborgs lyrikk utbrøt han altså : ”Selve språket er jo musikk!” Det finnes sammenhenger natur, rytme, språk og musikk som hvis de høres og respekteres skaper harmoni.
Videre ut i det forrige århundret fjernet også tonespråket og rytmen seg mer og mer fra naturen – og jeg fristes til å si at det går en oppløsningens linje fra Grieg og fram til Arne Nordheim i Wergelands gamle Grotte ved Slottet – etter hvert MIDT I OSLOLARMEN. Hva tidligere beboere som Wergeland og Øverland vil si om dette totale rytme- og stilbrudd – kan jeg knapt tenke meg. Da er mitt spørsmål: hva er skjedd og skjer med mennesket som skaper og de som lar seg påvirke av disse toner og rytmer? Man ser hvilke musikk som fyller konsertsalene og spilles i descenier

Vi forlater nå helheten, rytmen, språket og musikken og kikker litt på enkelte elementet jord, mens luft, vann og lys osv. får stå hen til en senere anledning.

Jord
Hva er det som knytter mennesket så sterkt til LIVSMEDIET JORD at selv om man ikke trenger å dyrke jorda – som for eks. i menneskesiloene i byene – så lager man seg store og stadig større blomsterkasser med alle slags vekster av mat og skjønnhet? Man skaffer seg kolonihager, man flykter til landet i helg og høytid – som allerede nevnt osv.

”DU KAN LEVE LENGE UTEN SKJØNNHET, MEN DU LEVER IKKE GODT” doserte den legendariske redaktøren av Dagen, Arthur Berg, engang. Så den estetiske siden av saken forstår vi, men - ?
Jeg kunne vært fristet til å fortelle dere litt om hva Herald Tribune skrev i en bredt anlagt artikkel om hva jord er, for det er LIVSMEDIET fremfor noe - men det er det ikke tid til.

Hva er som driver oss ut i hagen disse vårdager til jord og HUMUS ( forøvrig nært beslektet med ordet HUMAN)? Hva er det som skaper jærbuen med sin livsstil som stortingsmann Haus satte ord på i hans hage for mange år siden. Fylkeslandbrukssjef Eskildt spør han hva sør-lendinger som Haus og kona måtte gjøre for å bli godtatt på Jæren. Haus smiler og svarer: Jo vi måtte gjøre som jærbuen gjør - DYRKE NY JORD, HA FULLE UTHUS OG FULLE INNHUS. EN UNDERLIG KULTUR MED LIVSKRAFT OG BÆREKRAFT OG MED RØTTER. En kultur som på mange måter – endog under trykket av den urbane oljekulturen - har gjort det motsatte av hva Kj. Bjørnebo en gang formulerte: ”Da vi ble troløse mot himmelen - forrådte vi jorden.”

Jærbuen Arne Garborg satt borte i Knudaheiå og skrev om jord og mat når han i sin vildring i bynære strøk endelig hadde kommet seg tilbake til sine røtter. Han forstod og sa at man kunne ha lommene fulle av penger og likevel sulte, tørste og fryse i hjel, om jorda skrev han: ”Denne jordi er forunderleg. Svart og fæl og ser inkjes ut, men skaper med guddomsmakt det himmelske fagre, og det jordiske gagnlege.”
Jøden Caspari synger: ”Norge mitt Norge, - da red meg en seng i din hellige jord-” Det er nok ikke tilfeldig at man snakker om humus og human, altså menneskelig. Underlig er det å tenke på at ordet ADAM som jo skapes av jordens muld, betyr menneske og rød jord, altså latterittjord, av jord er vi kommet - - -. For øvrig en forståelse som Herald Tribune antyder er mye bedre enn den berømte ”prebiotiske suppe”. VÅRE BAND TIL JORD ER DYPE, VIKTIGE, MEN VANSKELIG Å LODDE DYBDEN I OG SETTE ORD PÅ.

”Hva jorden er for den sorte muld, er sann opplysning for muldets frende – langt mer verdt enn det røde gull er det seg selv og sin Gud å kjenne”, synger Grundtvig om ”muldets frende”. Jonas Dahl (1884-1919) skriver i originalversjonen av Bondesangen: ”Underlegge eder – jorden,” sae Gud, Ennu alle steder – det er første bud. FØRST I PLOGENS SPOR – ÅNDENS GRØDE GROR; BONDEN ER OG VAR – ALL KULTURENS FAR.” At sammenhengen er slik - det kan godt dokumenteres ut fra vår norske historie – der bonden – av bufast – var den som bygde opp Norge med kultur, rettsstat og bondedemokrati – som Krokann også skildret. Hva må da utvikle seg når røttene gradvis skjæres over? Rotløshet? Folk som forstår slike ting er klart annerledes enn de som ikke forstår det og lever i det!

Går man til andre store ånder, røster fra det gamle Russland – den dyptloddende forfatter F. DOSTOJEVSKIJ så ble han aldri trett av å minne om at det russiske ord for bonde var ”krestjanin” avledet av ordet for kristen ”kristianin” hvilket skulle vise til en dypere, mystisk forbindelse mellom ”den hellige russiske jord” og Kristus, altså noe av det samme vi finner hos Dahl med flere i Norge.
En av deres nyere store ånder som A. SOLSJENITSYN (A.S.) sier i ”Hvordan rydde opp i Russland”: ”Hvis de åndelige kreftene tørker ut i et folk, da kan selv ikke den beste samfunnsstruktur eller den høyeste industrielle utvikling redde det fra døden; treet står ikke hvis stammen er råtten.” (Kaj Skagen i ”Ørkentaler”) Det første A.S. tenker på når landet skal gjenreises er JORDEN og han legger ikke vekten på matproduksjonen, men sier: ”Det er en hensikt i at jorden har fått sin fantastiske, velsignede evne til å bære frem grøde. Og de mennesker som ikke er i stand til å utnytte denne evne er fortapt.” Kaj Skagen siterer han slik: ” - jorden har ikke bare økonomisk, men også etisk betydning for mennesket”; ” å miste forbindelsen med jorden setter folkekarakteren i fare”. Kaj Skagen sier at A.S. hevder at ”Gud skapte den RUSSISKE JORD slik at det russiske folk så å si fra jordmonnet kan hente den moralske kraft som er nødvendig for Russlands oppholdelse.” Man føler at han beveger seg i nærheten av at mye av det man kan vite om Skaperen kan leses og oppleves ut av skaperverket. Han svinger pisken mot menneskenes kollektivbruk i øst og den kapitalistiske agrarindustrien i vesten – JA ALT SOM STILLER SEG MELLOM FOLKET OG JORDEN. Underlige tanker – som den urbane verden opplever som totalt livsfjern. Spørsmålet dirrer i luften. Hvem er fjernest fra livet? Hvem skaper menneskeliv med bærekraft – landet eller byene?

Men går vi tilbake til Norge og historikeren Inge Krokann så roper han ut i fortvilelse når den gode jord gjøres om til et spekulasjons-objekt i Oppdal. Et stort stykke fruktbar jord selges til bensinstasjon, gjøres til spekulasjonsobjekt for teknikken og bilen for en enorm sum til den nye tid som etter hvert knuste bygdene og deres tone og rytme i bilen og oljealderens tid.

Når kontakten med jord forsvinner hva skjer da? Det er ikke lett å svare på, men sikkert synes det at etter hvert som byene spiser opp den mest fruktbare jorda i landet og avstanden til skaperverket øker, svikter også livs- og realitetsforankringen og bærekraften i samfunnet. Kaj Skagen forteller i sin bok ”Ørkentaler” om oppbyggingen av Long Island på 4000 mål jord, 25 engelske mil øst for New York. Alt ble flatet ut som ”et skrivebord.” Og i det skamferte landskapet kjørte man inn ”identiske hauger med byggematerialer med 60 fot mellom-rom. Et epletre, et kirsebærtre, og noen eviggrønne trær og busker, nøyaktig like mange av hvert slag, ble plantet på hver nøyaktig like store tomt. Til nøyaktig samme tid stod 17 400 nøyaktig like småhus ferdig bygget, til nøyaktig samme pris. Snart flyttet 82 000 mennesker inn i dem, og alle måtte eie minst èn bil. For å kunne bo der, for det var langt til arbeidet, langt til butikkene, LANGT TIL ALT.”

Suburbaniseringen - hva skaper den av mennesker? Sanseinntrykkene ble monotoni, firkantet, ensrettethet. Hvor er naturen med mangfold, farger, former, rytme og liv - og hvor er møteplassene med menneskene? DET BLE ”LANGT TIL ALT”. Hva slags livssfære ble det for mangfoldig kommunikasjon og personlighetsoppbygging? Småhandlerne ble supermarkeder. ”En del av det offentlige rom, hvor mennesker møtes, informasjon byttes og tanker utveksles, blir borte; dermed innskrenkes grunnlaget for et virkelig demokrati”, sier K. Skagen.

Flere diktere bl.a. Olav Aukrust har dikt om hvordan det er for gutten som voks opp i skaperverket å komme til byen. I diktet ”I Byen” skriver han:

Kom til byen, eg, ein innfødd,

Ola Marison,-
Eg i fjellom fødd og alen,
Eg, eit bygdabån!
Fyrste synet raud eg gådde:
Danekongen Christian,-
Lenger uppe reid og rådde
Sveakongen Carl Johan.

Kvar var Olav Trygvason og
Olav Haraldsson?
Var då alle ting her blanda
Upp med lygn og lån;
Steig det ikkje fram ein tolk som
Tedde Norigs ære fram?
Var eg boren i eit folk som
Såg si ære i si skam!

Alt som baud seg: glans og glede,
Ord og gjerd og alt
Var so annleis enn eg tenkte:
Hjarta fraus og svalt

EIN VORTEN BYGUT TEK SEG AV HAN OG FORKLARER:
”Byen, du” sa han og skjenkte
er`kj bygdi lik.
Allerverst for den som ikkje
Mot seg sjølv gjer svik.
Ingen veit kva torm og traude
Bondegut i byen lid.
Mang ein mann tok her si daude,Tærdest upp, i denne strid
Alen millom holt og haugar,
Berg og bjørk og brisk –
Hit frå Norigs fjell og dalar
Strøymde ungdom frisk.
Sat på skulom, skein som runnen -
åker, ventande på regn.
Snart var åker`n turr og brunnen,
Bleik laut so mang ein tegn.

Fekk dei kveiken frå vår eigen
gamle visdomsbrunn:
fagert voks dei då og blømde
frå vår djupe grunn.-
Ser dei kjem ved nyttårsleite
Slitne att frå aust og vest:
Onnor ånd og anna beite –
Samanheng og sevje brest.

BONDEN GA OG HVA FEKK HAN ATT?
Bonden, han som landet merga
Odla mark og myr,
Var og den som bar og merga
Fedrearven dyr.
Folkemålet, folkevisa –
Alt som norsk og Norigs er
Brann og spraka; kjelda isa
Aldri heilt til botnar der.
Bonden, han som braut og rudde
Under fjellet bratt,
Gav og byom nerk og næring –
Kva fekk bonden att:
Bygdepavar, Baàl juristar,
Embettsmenners bymannsmål,-
Selde fossar, fyll, turistar,
Heimlaus ånd og jugl og jål.

HAN TALER I ”HUGSVIV” OM:
Hugs det som syslar i sinn,
Byrjar som blomar i vind,-
Skifter ustanseleg form:
Endar med ørn eller orm-
Tvingar deg upp eller ned:
Natt eller soldjup fred.


RESSURSTERKE SELVSTENDIGE ÅNDER SOM BJØRNSON SKRIVER OM SIN SKOLEGANG:

”Vi gikk på en liten meget pyntelig skole, på hvem både kirke og stat kunne stole, vi måtte gå der til vi ble store, Jeg gikk der også, men leste Snorre.” Så fikk vi ”Ja, vi elsker-” o.m.m

Man kunne fortsatt og talt lenge om hva opplevelsen av levende vann, vegetasjonen, lyset ja, dette forunderlige lyset som kan fjerne depresjoner i rette doser, og disse uendelig varierte landskaper med vegetasjon og dyreliv som skaper folk og kulturer med mangfold av språk og musikk, men dette får ligge – i denne omgang. De kreative kunstnere har vært innom det meste av disse livselementene og gitt oss en rik arv av kunnskap, skjønnhet og harmoni som er ferd med å gå tapt til skade for vår felles reduksjonistiske og fattige fremtid.

MIN KONKLUSJON ER RIMELIG KLAR: Menneskets løsrivelse fra Skaper-verket og samling i sine egenskapte urbane storbyer – skaper et stadig sterkere ubehag i kulturen og livet med økende dysfunksjon og dårligere livskvalitet for et stigende antall mennesker. Behovet for å vende tilbake til de mer naturlige elementene og helheten vi kommer fra og den rytmen vi hører naturlig sammen med, er stor. Derfor er behovet for ”Grønn omsorg” et område hvor vi kan gjøre vårt medmenneske en stor tjeneste ved å gi dem mye av livet tilbake. Folket må få komme ”Inn på tunet”, lytte og få det beste vi har på garden – natur og bondekultur!

LITTERATURLISTE:
1. Reiser gjennom århundrene, Andrè Bjerke Aschehoug 1967
2. Versekunsten – Rytme og rim. Andrè Bjerke Aschehoug 1980
3. Fremmede toner. Et utvalg av verdenslyrikken i norsk gjendiktning
v. Andrè Bjerke, Dreyer 1963
4. Hverdagsmirakler og andre etterlatte dikt. Andrè Bjerke Aschehoug 2001
5. Ord om Aasmund Brynildsen til hans minne. Dreyer 1974
6. Dikt i samling. Olav Aukrust Gyldendal 1954
7. Dikter Karin Boye A. Bonniers forlag 1961
8. Likevel må du leve. Hans Børli Aschehoug 1952
9. Dagene. Hans Børli Ashehoug 1958
10. Arne Garborgs beste, Det norske samlaget 1992
11. Erindringer om Tolstoj, Solum 2001
12. Det evige sekund, Dikt Alfred Hauge Gyldendal 1970
13. Dikt i samling, Tor Jonsson Norges Boklag 1956
14. Maskinen og menneskekroppen. Stein Mehren Ashehoug 1970
15. Samlede dikt. Sigbjørn Obstfelder Gyldendal 1966
16. Svarte strender, dikt Halvor J. Sandsdalen Gyldendal 1952
17. Jord og tid, dikt Ingebjørg Kasin Sandsdalen Lunde 2001
18. Dikt i samling Per Sivle Per Sivles forlag 1978
19. Danse mi vise. Einar Skjæraasen Aschehoug 1958
20. Du ska itte trø i graset. Einar Skjæaasen Aschehoug 1954
21. Sett og levd. Haldis Moren Vesaas Aschehoug 1967
22. Utvalde dikt. Haldis Moren Vessas Aschehoug 1957
23. I ein annan skog. Haldis Moren Vesaas Aschehoug 1955
24. Dikt i samling. Haldis Moren Vesaas Aschehoug
25. Samlede dikt I og II. Arnulf Øverland Aschehoug 1998
26. Ørkentaler. Kaj Skagen Cappelen 1998
27. Div oppslagsverk som Familieboka, Kristen Sang og musikk, Musikken og vi m.fl.
28. Modern art and the death of a culture. Inter-Varsity Press 1975
29. Byene vårt største miljøproblem. J.Høgetveit Agderposten . 22.feb. 2002.

KOPI AV ARTIKLER publisert i Lys og Morsdagsheftet, samt litt fra egne dikt fra diktsamlingen Dikt til ”En mor”. AKF/Krossen Media 1999, Om leiras kompleksitet, Herald Tribune 7.5.1987.


Søndag, April 13, 2003

Kongenes Konge og herrenes Herre vil frelse deg!
Palmesøndagens bibeltekster:
Sak 9, 9 - 10 Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Jerusalems datter! Se, din konge* kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.
[Matt 21: 5. Heb 5: 7, 9. Joh 12: 15.] [* Messias.] 10 Og jeg vil utrydde vognene i Efra'im og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal skaffes bort, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav og fra elven til jordens ender.
[Sal 72: 3, 7, 8. Jes 2: 4. Mika 4: 3.]

Joh 12, 1 - 13 Seks dager før påske kom så Jesus til Betania, der Lasarus bodde, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde.
[Matt 26: 6 ff. Mark 14: 3 ff.] 2 Der holdt de et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og Lasarus var en av dem som satt til bords sammen med ham. 3 Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardus-salve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft. 4 Da sier Judas Iskariot, en av hans disipler, han som skulle komme til å forråde ham: 5 Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige? 6 Men dette sa han, ikke fordi de fattige lå ham på hjerte, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde kassen, og han tok av det som ble lagt i den.
[13: 29.] 7 Jesus sa da: La henne være! Hun har gjemt den til dagen for min gravferd! 8 For de fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. 9 En stor mengde av jødene fikk nå vite at han var der. Nå kom de dit, ikke bare på grunn av Jesus, men også for å se Lasarus, som han hadde oppvakt fra de døde.
[11: 43, 44.] 10 Men yppersteprestene la planer om også å drepe Lasarus, 11 fordi mange av jødene gikk dit for hans skyld og trodde på Jesus.
[2: 23. 7: 31. 11: 42, 45.] 12 Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden, høre at Jesus var på vei til Jerusalem.
[Matt 21: 1 ff. Mark 11: 1 ff. Luk 19: 29 ff.] 13 Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge!
[3M 23: 40. Sal 118: 26. Matt 23: 39.]

Flp 2, 5 - 11 La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus,
[Matt 11: 29. Joh 13: 15. Rom 15: 5. 1KOR 2: 16. 1PET 2: 21. 1JOH 2: 6.] 6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik,
[Joh 1: 1. 17: 5. Kol 2: 9. Heb 1: 3.] 7 men gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske,
[Jes 42: 1. 53: 12. Matt 20: 28. 2KOR 8: 9. Heb 2: 17. 4: 15.] 8 fornedret han seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset.
[Sal 22: 7. Joh 10: 17. Heb 5: 7, 8. 12: 2.] 9 Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn,
[Jes 52: 13. Apg 2: 36. Ef 1: 21. Heb 1: 4. 2: 9.] 10 for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden,
[Jes 45: 23. Rom 14: 11. Åp 5: 13.] 11 og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.
[Apg 2: 36. Rom 10: 9. 14: 9. 1KOR 8: 6. 12: 3.]


Fredag, April 11, 2003

Trenger vi krigen? - Av Kristi Rognerud
Det kan nesten virke som om krig er nødvendig for at man skal begynne å tenke seg om. Noen eller mange mener visst at krigen i Irak er urettferdig. Befolkningen lider, sier de.

Det stemmer nok, dessverre. Men en bør tenke på at den har lidd hver eneste dag i alle de årene Saddam Hussein har sittet med makten. Han og hans regime må simpelthen fjernes. Så etterslekten kan få en mulighet til å begynne på nytt. Tenke ikke-vold. Noen måtte bare ta ansvaret. Men hvem var villig til å være med og ofre seg? Sin popularitet, økonomi, sine liv. For andres frihet. Det er helt forferdelig å se alle de skadde barna på TV, det synes alle. Men å ta livet av egne ufødte barn, det er faktisk tillatt og helt greit i ”demokratiske” Norge. Dette henger jo ikke sammen over hodet. Det er mildt sagt tragisk. Hadde vi sett all denne volden mot aldeles forsvarsløse bittesmå barn, våre søsken: skapt av Gud, på TV, - ble det da hyl og demonstrasjoner? Neppe. Jeg finner ingen vilje til å feie for egne dører! Det koster å ydmyke seg og rydde opp i egne synder. Og denne irakiske ministeren som påstår at Bush er syk, hva er da han selv?

Kristi Rognerud


FORFALSKING AV GUDS ORD I SAMBAND MED ”SØSKEN” - Av Stein Henriksen
I forbindelse med bruken av ordet ”søsken” i Bibelselskapets revisjon av Det nye testamentet skriver 1. amanuensis ved NLA Gunnar Johnstad at han er enig i at substantivet adelfoi, brødre, oversettes med søsken, når sammenhengen viser at det er både bror og søster det gjelder. Denne måten å tenke på går daglig leder i Norsk Bibel, Enok Kråkenes, imot. Han mener at Johnstads måte å argumentere på strider mot viktige oversettelsesteoretiske prinsipper.

For min del må jeg erklære meg enig i det. Substantivet ”adelfos” - ”bror” er et hankjønnsord med flertallsformen ”adelfoi” – ”brødre”. Når Den Hellige Ånd har gitt åpenbaringsbærerne dette Ordet i entall eller flertall, er det dette Ordets innhold Ånden vil ha frem, ikke noe annet. Også når det er tale om både menn og kvinner.

I slike tilfeller hender det at Ånden føyer til ”adelfai” flertall av ”adelfe” – ”søster” Som eksempel kan nevnes Mark. 3,32. Men ofte står ”adelfos” som fellesbetegnelse for både menn og kvinner. Det er noe som ligger ganske på linje med Guds åpenbarte vilje i samband med Skapelse og Syndefall, der det uttrykkelig sies at det er mannen som skal være lederen, og den som først og fremst representerer menneskeheten. I tråd med dette skriver Det gamle Testamentes hebraiske massoretiske tekst ”Israels sønner” når det er tale om israelitter av begge kjønn. Det samme gjør den greske oversettelsen Septuaginta, mens senere oversettelser normalt bruker ”Israels barn”.

I denne endetid med dens likestillingsideologi og generelle opprør mot Guds åpenbaerte vilje ved Skapelse og Syndefall, spesielt i Vesten, bør en stanse opp og tenke over hvem som til syvende og sist vil få det siste Ordet.

Ramsland 2003-04-10
Stein Henriksen


Torsdag, April 10, 2003

Over til påske - Leserinnlegg av Kristi Rognerud
Gled dere! Krigene er snart over. For Jesu skyld. Ånden (min ånd) gir visshet om det. Hvis Saddam Hussein ville forsvare sitt folk, hadde han vel ikke drept så mange av dem? Nei, nei. Han forlanger at de skal ”kjempe” for ham. Tvinger dem med terror. Slik er de oppdratt. De vet neppe hva demokrati og frihet er. Derfor er jeg så takknemlig for at USA og Storbritannia er villige til å ofre seg for dem. Vinne freden for det irakiske folket. Gi dem del i den frihet som de selv har fått. Intet mindre enn stort og flott at FN og andre som jo her ikke har ofret seg i det hele tatt, virkelig skal få være med å bygge opp igjen Irak! Men er dette rett? Og det er da ille om de gikk til krig kun for å finne masseødeleggelsesvåpen? Dette alene hastet vel kanskje ikke slik. Dessuten blir en ikke martyr verken ved å drepe seg selv eller andre. Over til påsken. La den endelig ikke komme i skyggen av denne krigen eller andre kriger! Hva er så sannheten? Om Jesus. Og påsken. Først: Kommer ikke den eneste sannheten fra den eneste som beviselig er og kalles Sannheten? Kan Han gi oss den? Seg selv. Ja. Visst. Men da må vi søke den/Ham, av hjertet. I ydmykhet og tillit. Da vil vi få øynene åpnet. Dåpen alene frelser ingen fra fortapelse. La oss nå alle endelig vende oss til den levende Gud! Snart går vi på ny inn i påskehøytiden. Hvorfor feirer vi påske? Da ga Jesus sitt liv for din og min skyld. Han tok straffen i vårt sted. Lot seg korsfeste. Så vi skulle bli fri.

Kristi Rognerud


HVA TENKER NORGE PÅ? - Av Stein Henriksen
Norge støtter ikke USA ved krigsdeltakelse mot Saddam-regimet i Irak. Grunnen er, sier statsministeren, at det ikke foreligger ”noe klart FN-vedtak” for å gå til krig her. Men det er ikke som FN-medlem Norge må ta stilling i dette tilfellet, men som NATO-medlem.Ved nedkjempelsen av terrororganisasjonen ”Ansar al Islam” i Nord-Irak kom det for dagen dokumenter som viser at det er en forbindelse mellom Irak og Al Caeda. Således har Al Caedas folk fått trening i bruk av masseødeleggelsesvåpen av trenere fra Iraks etterretningsvesen. Men når det er en slik klar forbindelse mellom. Saddam-regimet og den organisasjonen som stod bak angrepet på USA den 11. september 2001, fører USA nå forsvarskrig mot dette regimet. Og i et slikt tilfelle gjelder NATO-PAKTENS bestemmelse at et angrep på ett av medlemmene er et angrep på alle. Som NATO-medlem plikter altså Norge å støtte USA i denne krigen, slik mange andre NATO-medlemmer har gjort.

En kan lure på hva regjeringen tenker på med den holdningen den har valgt. Og jeg er redd den her, utilsiktet, gambler med vår sikkerhet. Det kan virke som dette ligger på linje med raseringen av vårt invasjonsforsvar og ødeleggelsen av heimevernets stridsdyktighet. Det smaker av den samme illusjonspolitikken som rådde i 1930-årene. Det er ikke lenge siden en fremtredende norsk politiker uttalte at nå har vi ingen fiender mer. Nei, ikke i dag. Men kanskje i morgen eller i over i morgen. Og et forsvar kan raskt rives ned, men ikke like raskt bygges opp igjen. Og skulle vi bli angrepet, er det ingen annen makt i denne verden som kan gi oss effektiv hjelp enn USA.

Ramsland 9. april 2003.
Stein Henriksen


Onsdag, April 09, 2003

”Urett kritikk av Bondevik.” Mon det? - Av Bjarne Kydland
Det forventes kanskje at jeg skal engasjere meg til dette innlegget fra Gerd og Ottar Fedøy? (G.F. & O.F.)
Det virker på meg som det fortelles i eventyret om mannen. Han var blitt enig med kona om nødvendigheten av å selge kua. De trengte penger. Som sagt så gjort. Men så kom han hjem igjen med bare en gås, var det visst. Og kona syntes han hadde gjort en sabla god handel.

Dessuten er der sikkert 1000-ner og atter 1000-ner, som gjerne skulle si noe om disse avgjørende forholdene for vårt land.. Jeg tenker på de mange som gjennom årene har stemt andre partier, nettopp fordi de fann KrF svært skuffende i forholdet til egen basisparagraf. En tid var det tre småpartier til høyre for Kristelig Folkeparti. For tiden er det to: Kristent Samlingsparti og Kristen Framtid. Hvorfor? –skal tro.

Men det skulle ikke forundre meg om G.F. & O.F. hører like lite på et visst øre som Bondevik selv. Jeg vet, -uten å trekke i langdrag her, for jeg er enig med dere om at dette er svært trist lesning, -jeg vet at, formannen for Kristen Framtid, Ivar Kristianslund, personlig har tatt opp flere spørsmål med både Bondevik og Jon Lilletun, som Kirkeminister. Tatt opp saker med dem personlig, men standpunktet, stikk i strid med deres eget Handlingsprogram er bare blitt bekreftet. Jeg nevner stikkord som: abortloven, kvinnelige prester, endog i partnerskap, condomer til tenåringar, og p.d.a.s. avskjedigelse av bibeltro prester.

Men en annen sak, som er like viktig er deres forhold til Israel. Tenk på det misfosteret: ”Osloavtalen.” og deres ukontrollerte milliardstøtte til massemordere.

Det blir henvist til Bibelens oppfordring om forbønn for alle som er i høy stilling (1.Tim. 2:2). Ja, det må vi alle gjøre: Be daglig for disse!

Men la oss her, kort, -selv i denne fagre vårens tid konsentrere oss en smule om det som engasjerte meg særlig i nevnte innlegg: ”En trist dag.” (29. mars.)

Kort: Her tar Bondevik parti for EU-toppene Schrøder og Chirac, og vraker USA-UK, -våre eneste ”redningsmenn” gjennom snart hundre år.

Han tar parti for et religionsløst EU og vraker USA, som daglig erkjenner at de har en rotfestet gudstro. USA`s justisminister, John Ashcroft sier dette slik:
”Kampen mot terrorismen er tuftet på en rotfestet gudstro.” - Ja, da tar USA parti med Israel.
Til alle tider har det funnes et ”USA” som Gud har brukt til å tukte ødeleggelseskreftene med. Hadde ikke Gud sørget for at dette ”USA” var på plass, da var verden i dag i ruiner.

Hva gjør EU daglig? De forbereder seg på å ta imot Anti-Kristen, som nederlenderen Josef Luns (?) sa det: ”Europa trenger den sterke mann, han må være en gud eller en djevel”. (Sitert etter minne.) En form for ”djevel” finner du i Irak.
Hvorfor vil ikke EU eller Norge fjerne Saddam Hussain? Indirekte tok EU og Norge fullt parti med Hussein. Det synes meg ofte at Bondevik har en legning der han søker å gjøre alle til lags. Følgen er nå at det er blitt Hussein han har gjort til lags. Han sier krigen er i mot Folkeretten, og han sier at Israel er en okkupasjonsmakt. Svar: EU allierer seg med de kreftene som kan tenkes å bli en brukbar motvekt til Israel og til USA-England, om så det skulle være Anti-Krist. Av denne grunn finner du ingen fortrolighet mellom EU/FN og US/UK.

I dagens tekst-TV, på NRK står det slik: ”USA og Storbritannia vil ikke gi FN en styrende rolle i Irak etter at Krigen er over. Det var nemlig US-UK som ”tok støyten”, mens EU/FN i praksis gjerne så Hussein bli sittende.

Konklusjon: Skal en ta Statsministeren høytidelig, da må en ta høytidelig hva han foretar seg i praktisk handling.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Tirsdag, April 08, 2003

Den som synder skal dø - Så omvend dere da, så skal dere leve!
Esekiel 18,20-32: Den som synder, skal dø. En sønn skal ikke bære sin fars misgjerning, og en far skal ikke bære sin sønns misgjerning. Den rettferdiges rettferdighet skal hvile over ham, og den ugudeliges ugudelighet skal hvile over ham.
[5M 24: 16. 2KONG 14: 6. Rom 6: 23.]
Men når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, og holder alle mine bud og gjør rett og rettferdighet, da skal han visselig leve - han skal ikke dø.
Ingen av de overtredelser han har gjort, skal tilregnes ham. For den rettferdighets skyld som han har gjort, skal han leve.
Skulle jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren Herren. - Mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever?
[33: 11. Jon 3: 10. Mika 7: 18. 1TIM 2: 4. 2PET 3: 9.]
Men når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, gjør etter alle de motbydelige gjerninger som den ugudelige gjør, skulle han da få leve? Ingen av de rettferdige gjerninger som han har gjort, skal tilregnes ham. For den troløshet han har vist, og for den synd han har gjort, skal han dø.
[3: 20. 33: 12, 18.]
Og dere sier: Herrens vei er ikke rett! - Hør, du Israels hus! Er ikke min vei rett? Er det ikke deres veier som ikke er rette?
[33: 17 ff.]
Når en rettferdig vender om fra sin rettferdighet og gjør urett, så skal han dø til straff for det. For den urett som han gjør, skal han dø.
[33: 12, 13.]
Og når en ugudelig vender om fra sin ugudelige ferd og gjør rett og rettferdighet, da skal han berge sitt liv.
Han så og vendte om fra alle de overtredelser han hadde gjort. Han skal visselig leve - han skal ikke dø.
[33: 15.]
Men Israels hus sier: Herrens vei er ikke rett! - Er ikke mine veier rette, Israels hus? Er det ikke deres veier som ikke er rette?
Derfor vil jeg dømme dere, Israels hus, hver etter hans veier, sier Herren Herren. Omvend dere og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall!
[33: 11. Jes 55: 7. Matt 16: 27.]
Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i! Få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?
[11: 19. 36: 26. Sal 51: 12. Jes 1: 16.]
For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve!


Mandag, April 07, 2003

Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
1 Hjelp meg til min rett og før min sak mot ubarmhjertige folk! Fri meg, Gud, fra mennesker som farer med svik og ondskap!

2 Gud, du er jo mitt vern.
Hvorfor har du forkastet meg?
Hvorfor må jeg gå og sørge
mens fienden plager meg?

3 Send ditt lys og din sannhet,
la dem lede meg
og føre meg til ditt hellige fjell,
til dine boliger.

4 Så kan jeg gå til Herrens alter,
til Gud, min glede og jubel,
og synge din pris til lyren,
Herre, du min Gud.

5 Hvorfor er du full av uro, min sjel,
hvorfor stormer det i meg?
Vent på Gud! For enda en gang
skal jeg takke ham, min frelser og min Gud.


N(A)RK taper stadig valg og slag - Av Jørgen Høgetveit
Etter hvert blir en inderlig trøtt og lei av å betale avgifter til N(A)RK (Arbeiderpartiets rikskringkasting) når man år ut og år inn skal utsettes for deres feilinnformerende , mani-pulerende nyhetsdekning. Man er jo boksynt mann med adgang til andre kilder - i tillegg har en gjennomlevd revolusjoner i land hvor en bokstavelig fikk oppleve at den første faldne var sannheten. Men man hadde jo håpet på noe bedre i et demokrati og et land i fred.

Som journalister med en viss yrkesstolhet - burde de sette sin ære i å bringe fram så objektive fakta som mulig, skille fakta og kommentarer og gi oss dyptloddende kommentarartikler som går langt ut over de vanlig "flakene" med store bilder som de fyller opp sidene med p.g.a. sjelelig latskap. Dette siste unnskylder man seg med at leserne ikke orker mer stoff - så de må være "korte og kjappe", en billig unnskyldning spør du meg. Men det er så overfladisk at disse ordene passer godt på dem: "Overfladiskhet er tidens svøpe, skoleflink og puggbelært, uten utsikt nært og fjernt." Men si det ikke til de over 70 % av raddisjournalistene i radio, TV og avisred., for de er demokratiets voktere må vite, selv om de er både selvoppnevnt og selvkontrollert.

Hør nå bare på denne Midt-Østen korrespondent Sunnanå. Her om morgenen presterte han å snakke om Saddam-styrkenes "lyspunkt". De hadde skutt ned en US-jager. At hver tredje franskmann ønsker Saddam seier og at russerne er enda verre - vet vi - men vi forventer et noe annet objektivt språkbruk av en NRK-utsendt. US-krigsmaskin ruller mot Bagdad. Stadig får vi beskjed om at dette går skitt. De møter hard motstand - verre enn ventet, de graver seg ned og framrykkingen stopper opp, osv. osv. Etter 14 dager står likevel amerikanerne i Bagdad og alt ser ut til å gå som planlagt. Men når NRK ser at slagene er tapt - er det freden etterpå som blir blodig og umulig.

Så har vi de amerikanske valg fra Reagen til Bush - som fremstiller lederne for et folk på rundt 250 millioner som de bare skulle være tullebukker av skuespillere og cowboyer - med et tilsvarende folk som er så dumme at de stemmer inn den slags ledere. Kanskje man kunne be om en smule ydmykhet fra et lite folk (4,5) her nord på størrelse med en forstad til London - og respekt for sine motstandere, deres folk og folkevalgte. De har faktisk en smule fag å lære av BBC - som enda har igjen en del av sin storhet og evne til å heve seg over sine egne standpunkt og fremstille sakene så objektivt som mulig - vel vitende om sin egen subjektivitet.

Og så har vi Israeldekningen valgdekning og intifadaen - som er like elendig og har vært det i mange år. Det synes klart at man ønsker å manipulere det norske folk over til raddissenes side i disse oppgjørene rundt om i verden, men det vil føre Norge ut i den ytterste fare. Det ser av det enkle faktum at de forsvarspolitiske konstellasjonene som NATO og samholdet i Vesten over Atlanteren - ryker i løpet av uker. Så blottlegges et hav av ideologisk og åndelig avstand over Atlanterhavet og Kanalen - som en del av oss har forstått for lenge siden - med et Tyskland og Frankrike som orienterer seg mot gamle totalitære lovløse stater som Russland og Kina, mens Norge liten og med en forvirret ledelse lister seg forsiktig omkring - livredd for utviklingen som er på vei mot det som kan "gå helt galt" som Zreiner Gundersen uttalte i 2000! Hvem bør ta hovedskylda for om det går "helt galt" om det ikke er opinionsdannerne og manipulatørene i media som ikke lot oss få den sannheten på alle områder som kunne sette oss og holde oss i frihet så vi i tide tok vare på våre venner, vårt forsvar, matproduksjon m.m.!


Søndag, April 06, 2003

Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
Joh 11,45-53:
45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da kalte overprestene og fariseerne Rådet sammen, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Denne mannen gjør mange tegn. 48 Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige sted og folket vårt.» 49 En av dem, Kaifas, han som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingen ting. 50 Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne.» 51 Dette sa han ikke av seg selv, men da han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 52 Ja, han skulle ikke bare dø for folket; han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53 Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

Norsk Bibels oversettelse:
Joh 11,45-53:
JOH 11,45 - JOH 11,53 Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham.
[2: 23. 7: 31. 12: 17.]
Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort.
Yppersteprestene og fariseerne kalte da Rådet sammen og sa: Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn.
[v. 57. 2: 11. 7: 31, 32. Matt 26: 3, 4. Apg 4: 16. 5: 12.]
Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.
Men en av dem, Kaifas, han som var yppersteprest dette året, sa til dem: Dere forstår ingenting!
Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.
[18: 14. 2KOR 5: 14.]
Dette sa han ikke av seg selv, men da han var yppersteprest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket,
og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.
[10: 16. 17: 24.]
Fra den dagen la de planer om å drepe ham.
[5: 18. Matt 12: 14. 26: 4.]


AG3-avvæpning og Stortingsvedtak - Av Jørgen Høgetveit
Norge styres etter lover, "Lovene skal regjere, ikke menneskene", sa allerede grunnlovsfader Falsen. Det er Grunnloven som konstituere Stortinget ikke omvendt. Les Grunnloven - i karle! Og Stortinget er selvsagt forpliktet på Grunnloven - samt sine egen gitte lover. De kan like lite som enhver borger velge og vrake i om de vil følge lovene eller ikke. Man skal ikke ha et lovløst flertallsdiktatur her i landet her i landet - uansett om det er Stortinget som bygger det. Stortingets valgte representanter har den unike mulighet at de kan fremsette et lovforslag eller forslag til endring av gjeldende lov, men de kan ikke fatte vedtak om å bryte sine egne gitte lover! Det er elementer rettstenkning i et folkevalgt retts-demokrati. Derfor blir det helt galt når en høyere HV-sjef uttaler: "AT DET KAN VISE SEG AT STORTINGET HAR GJORT ET VEDTAK SOM STRIDER MOT HEIMEVERNSLOVEN OG / ELLER GRUNNLOVEN FÅR MAN TA EN VURDERING PÅ I ETTERTID. NÅ HAR MAN FATTET ET VEDTAK SOM SKAL FØLGES OPP, SIER HAN." VIDERE HETER DET HØYST MILITÆRT: "-EN ORDRE ER EN ORDRE". Agderposten 10.januar d.å. Da lyder det adskillig bedre i en RETTSSTAT når stabssjef K. Haugen i HV-distrikt 07 sier: "DET ER FOR SÅ VIDT IKKE SÅ RART AT NOEN NEKTER, FORDI DE DA IKKE ER OPPSATT MED VÅPEN OG HELLER IKKE OPPSATT I HENHOLD TIL HV-LOVEN." (Det kommer vi tilbake til under.)

Norges forsvar hviler på Grunnloven - nærmere bestemt § 109: ”ENHVER STATENS BORGER ER I ALMINDELIGHED LIGE FORPLIGTET, I EN VISS TID AT VÆRNE OM SIT FÆDRELAND, UDEN HENSYN TIL FØDSEL ELLER FORMUE.- -" (Andre lover og direktiver kunne vært nevnt). All forvaltning i det sivile samfunn - i fred gjelder ikke unntakslover - skal all forvaltning skje på basis av Grunnloven. Her gjelder ikke ordre uten videre, men ORDRE GITT PÅ BASIS AV LOVLIG FATTEDE VEDTAK. Og m.h.p. Grunnloven så er det vanskelig å forstå at en soldat kan utføre sin plikt til forsvar av Fædrelandet - bl.a. gjenerobre våpenlagrene hvor tennstempel og fjør oppbevares - noe man endatil har hatt øvelser på å gjenerobre fra fienden som evt. kan ha overtatt dem - NÅR MAN ER AVVÆPNET. Det ville være direkte dumt / selvmord å møte opp til et slikt lager ikledd uniform (levende blink) og våpenløs.

"Lov om Heimevernet" av 17. juni 1953 sier i § 25: "-PLIKTER HEIMEVERNSSOLDATER UNDER KRIG ELLER NÅR KRIG TRUER, Å HOLDE SEG KLAR TIL FRAMMØTE PÅ KORT VARSEL". Våpenløs altså, kanskje rett i armene på fienden!

I flg. § 26 i samme lov sies det: "ETTER NÆRMERE BESTEMMELSER AV KONGEN PLIKTER HEIMEVERNSSOLDATER UTENFOR TJENESTETIDEN Å OPPBEVARE OG HOLDE VEDLIKE SINE VÅPEN, AMMUNISJON OG ANNET PERSONLIG UTSTYR." En AG-3 uten det inndratte utstyr - er ikke lenger noe våpen , det er en uformelig jernklump - kun egnet til å slå med - men til det kan man finne seg bedre egnet utstyr.

Dette tillater altså Stortinget og det norske forsvar å gjøre mot sine medborgere i en verdenssituasjon som er uhyre spendt og med et forsvar som det snart ikke er noe igjen av. Det er ikke underlig at oberstlt. Jonassen ved Hærens Øvingsavd. II, Evjemoen, i sitt avskjedsintervju til Fædrelandsvennen uttalte (etter hukommelsen): Den som ikke har egen hær, får snart besøk av en annen hær!

For ca. 2 år siden skrev jeg artikkel som het "Gamlehunden gjør", Zreiner Gundersen advarer". Norges kanskje mest dekorerte general - tidligere forsvarssjef sa i et 85 års intervju i Aftenposten 4.7.2000. Han taler om "Ungdommens galskap" og at "Jeg er redd for at dette kan gå helt galt". - "Det har innsneket seg en oppfatning blant unge om at det aldri vil bli krig igjen. Akkurat det samme sa man i 1939." "Han slutter seg ikke uten videre til den rådende oppfatning om at murens fall har endret verdensbildet og Norges posisjon i det." Han minner om at Putin er kommet til makten og at han kommer fra den innerste kjerne i KGB. Man kan gjerne tilføye nå at våpensmiene går for fullt igjen i Russland og de er igjen en av verdens største våpeneksportører og pleier sine kontakter til Kina, Nord-Korea, Iraq og Cuba meget vel.

I forannevnte artikkel pekte jeg også på - at om USA skulle komme i storkonflikter for. eks. 2 steder i verden - ville de ikke ha militærkapasitet til mer samtidig. Og hva ville da kunne skje her nord med de klare strategiske behov Russland alltid har hatt for å spre sin Kolabasen, sikre seg isfrie havner og kontroll av Nord-Atlanteren. Og på bakgrunn av den viten man har fra tidligere stortingspolitikeres og befalingsmenns forutseenhet - fra statsminister G. Knudsens 1914:"Den politiske himmel er skyfri", Det "brukne geværs" politikk før 1940 - ikke ulikt det som nå skjer - Chamberlains "Fred i vår tid" osv. osv., burde både politikere og befalingsmenn reise seg til forsvar for Norges Konstitusjon og lover samt skikkelig respekt for vår Lovgivende forsamling, og ikke hjelpe dem til å undergrave seg selv enda mer enn de allerede har gjort i sitt folk! Befalingsmenn som handlet selvstendig på rettens grunn - var det som reddet som reddes kunne av Konge, Regjering og Storting i 1940 m.m!"Gamlehunden gjør" - Zeiner-Gundersen advarer! - Av Jørgen Høgetveit
Evje 05.07.2000
Tidligere forsvarssjef H.Fr. Zeiner Gundersen advarer mot illusjonspolitikken i et 85 års intervju i Aftenposten 4.7.2000. Han taler om "Ungdommens galskap" og at "Jeg er redd for at dette kan gå helt galt". - "Det har innsneket seg en oppfatning blant unge om at det aldri vil bli krig igjen. Akkurat det samme sa man i 1939." "Han slutter seg ikke uten videre til den rådende oppfatning om at murens fall har endret verdensbildet og Norges posisjon i det." Han minner om at Putin er kommet til makten og at han kommer fra den innerste kjerne i KGB. Han oppfordrer nåværende forsvarssjef Frisvold med følgende ord: "Han må si det som han mener til enhver tid." Det siste har sin gode forankring i Grunnlovens § 100 og gir enhver tjenestemann fritt ord om nettopp de sannheter som politikere ikke ønsker å høre. De røster trenger vi i dag!

Dette er nødvendige ord i rette tid. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt og hørt referert ordene som forsvarsminister Holst uttalte på Evje i 1991: "Vi har ingen fiender mer" - og det blir repetert av lojale forsvarsfolk - lojale mot hvem - i små og store sammenhenger uten at man ofrer følgende fakta en selvstendig tanke:
- Det er riktig at muren har falt, Sovjetunionen er gått i oppløsning og at Russland sitter uten sine Warszawapaktland.
- Videre er det riktig at mye av deres økonomi og hær ligger nede - men de har absolutt oppegående styrker og det har alltid vært noe man kaller "krigsøkonomi" samme hvor fattig et land er. Konf. Etiopia i disse dager.
- Russland føler seg presset fra mange sider, det har vi mange signal på. Bl.a. har de alltid vært den vestlige sivilisasjons yttergrense mot muslimene i øst Konf. krigen mot tchetsje-nerne..
- De har en historisk erfaring med Europa som ikke de historisk bevisste russere glemmer så lett. Siden ca. 1800 har de igjen og igjen blitt angrepet på den mest brutale måte fra Napoleon til Hitler. Bare tyskerne har startet 5 store kriger siden ca. 1850. Man kan være antisosialist til fingerspissene - men man har ikke lov å glemme denne blodige, lidelsesfulle historie russerne har måtte gjennomleve de siste 200 år. Det var nok noe av bakgrunnen for at de sikret seg nabolandene som en buffer mot Europa. Når de så trekker seg ut - går det kun noen år - så rykker NATO inn - i første omgang tre land - senere flere, og kommer nær til deres grenser og Moskva. De signaliserer at Warszawapaktlandene er den røde linje NATO ikke får passere - men NATO bare fortsetter.
- Norge er også med på denne galeien - i.o.m. at man fører en mer nærgående politikk enn vi gjorde under den "kalde krigen". Vi har skaffet oss en radar i Vardø som gjør russerne rasende. Videre driver vi øvelser på Finnmarksvidda - noe vi ikke gjorde før.
- Kosovokonflikten ga dem nok et sår - der de forholdt seg til sine gamle ortodokse venner - serberne - men ble totalt overkjørt. Da de inntok flyplassen i Pristina, uttalte øverstkom-manderende general i USA, at de burde hive dem ut. En eldre britisk general ga beskjed om at "han startet ikke en tredje verdenskrig på grunn av slik dårskap". Noen måneder senere forsvant førstemann ut av kommandoposten. I denne konflikten var de gamle linjene på plass: serbere og russere på ene siden og muslimer og kroater (katolikker) på den andre!

Man ser etter hvert for seg den gamle stormakt - Russland - som nå reorganiserer seg og setter piggene ut til selvforsvar - som de vel vil velge å kalle det. De vil ikke ha mer innpåslitenhet og krenk-elser av det de oppfatter som sine interesseområder. De frykter de nye amerikanske våpensystemer som de hevder står i ledtog med Vardøradaren. De har tre viktige utseilinger - hvorav Nordkalotten er den viktigste for deres største marinebase. For å beskytte seg mot rakettangrep vestfra - har de stort behov for å spre skipene sine - ikke minst ubåtene - som vil finne utmerkede utskytningplasser og skjulesteder i de norske fjorder i Finmark. Om en slik aksjon mot Norden skulle bli startet, skal en heller ikke se bort fra at franskmennene - som en svært så usikker NATO-partner - finner på å ville forsvare sine oljeinteresser i Norge og store industriinteresser i Sverige. Syd Sverige og Østfold kan komme i skuddlinjen.

Det sies at om det skulle bryte ut to større kriger for eks. mot Taiwan og Korea eller Midt-Østen - kan ikke USA klare mer enn to store trefninger samtidig - hva da her nord? Russerne er inne med 10 000 mann i Iran og lærer dem ABC-krigføring.

Man kunne fortsette senariet videre - og det er mer enn konspirasjonsteorier - de er litt enkel makttenkning iblandet historie og trygghetsopplevelse og noe geografi - som til slutt fletter seg sammen til en helhet av muligheter som man ikke har lov til å se bort fra når man har ansvaret for et folks framtid.

Imens bygger vi ned vårt forsvar i stort tempo - og landbruket som skulle brødfø oss i en evt. krisetid - går samme veien. Samtidig har vi bortimot tomme kornsiloer. Hæren må ta den største belastningen - den biten av forsvaret som må ta hovedtrykket for å hindre at landet besettes av fremmede styrker. Sjøstridskreftene skal fornyes med fregatter til 14 milliarder - skip som er lette mål - mens MTB med stor ildkraft droppes - båter som ville være mye mer tjenlig til å smette ut og inn blant holmer og skjær i farvann våre folk er lommekjent og fienden et lett bytte. Flyvåpenet blir ikke fornyet - ei heller oppgradert. Vi sitter igjen med ca. 40 jagere. Vi burde forlange kraftig opprustning og alminnelig verneplikt for størst mulig del av årskullene.

Terrorgrupper - ikke minst med muslimsk opprinnelse og uro ute i verden kan kreve noe, men må aldri gjøres på den måten at vårt eget land blir liggende åpent.

Avslutningsvis:Det er en ting man med basis i solid erfaring kan si om politikeres evne til å forutsi krig og fred, det er at de bommer stadig. G. Knudsen sa at "den politiske himmel var skyfri" i 1914. Chamberlain (Ap. i England) kom med fredspapiret underskrevet av Hitler og han selv og lovet "Fred i vår tid". Til slutt stod hans egne og skrek til han i Underhuset i panikk: Forsvinn, vi har fått nok av deg. Så drøftet man om man skulle sette inn hans nestkommanderende lord Halifax. Da sa de om sine egne: "Hva er vitsen med å hive ut lirekassemannen og sette inn apekatten". Så samlet de seg om sir. W. Churchill, vakthunden (gamlehunden 64 år) for England, bråkebøtte og fredsforstyrrer - som i 6-8 år hadde advart - og som nå ble den mann som samlet nasjonen og verden mot barbariet - og den "vestlige sivilisasjons redningsmann."

Det er dessverre alt for mye som minner om mellomkrigstiden innen en rekke samfunnsom-råder. Nok en liten parallell fikk vi nylig i "Partnerskap for fred" med 6000 mann og 16 nasjoner, der Russland glimret med sitt fravær. Partnerne fartet rundt i Norge og minnet meg om da den tyske general Dietel var i Narvik og lærte vinterkrig noen år før han kom igjen og kjempet mot general Fleischer i samme område!

På denne bakgrunn gjør vi vel i å lytte når "gamlehunden gjør". Han gjør det ikke for moro skyld, men for å hjelpe sitt folk - og han kjenner "gneldrebikkjene" godt nok til å minne den nye forsvarssjefen om den "ytringsfrihet" tjenestemennene fremdeles har i Norge!
Jørgen Høgetveit


Lørdag, April 05, 2003

Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
Matt 20,17-19:
17 Jesus drog nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de tolv disiplene til side og sa: 18 «Se, vi drar opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden 19 og utlevere ham til hedningene, og han skal bli hånet og pisket og korsfestet. Og den tredje dag skal han oppstå.»

Matt 20,17-19:
På veien opp til Jerusalem tok Jesus de tolv disiplene til side, så de ble for seg selv, og sa til dem:
[Mark 10: 32 ff. Luk 18: 31 ff.]
Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal bli overgitt til yppersteprestene og de skriftlærde, og de skal dømme ham til døden.
[16: 21. 17: 22 ff.]
De skal overgi ham til hedningene, til å bli hånet og hudstrøket og korsfestet. Og på den tredje dag skal han oppstå.


Isn't it time for America's majority to speak up?!
ConservativePetitions.com Online Store
ChristianPetitions.com

Isn't it time for America's majority to speak up?!

Help the number of vocal conservatives grow loud and proud! Place this button on your website:


CLICK HERE
to learn more!
Just as terrorists are redefining warfare around the world, radicals are redefining politics in America. Politics tend to be petty and dirty at times, but desperate leftists have no shame in how low they're willing to go in seeking to control our government, courts and culture.

Since losing the November 2000 election, Democrats feel no ploy is too unscrupulous, too dishonorable, too unconstitutional, too un-American to be used. These radicals are out of control everywhere you look. And hardly any of it is being reported in our major media.

Yes, time has come again for America's majority to break its silence! Most Americans are conservative, whether they realize it or not. And too long they have been silent while radicals increasingly poison our culture and twist our Constitution. Consider these questions to better see the threats targeting you and your children:
Had enough of an immoral court system and its ridiculous anti-God rulings?
Are you tired of the unscrupulous blockade against Godly nominees?
Sick of the media's deceptive double standard against Republicans and its biased coverage that risks America's war effort just to give our President a hard time?
Outraged over the erosion of family values by the well-orchestrated homosexual movement that covets our children?
Ready to finally end three decades of murderous abortions and their aftereffects? How to tell if you are part
of America's silent majority:
You skip demonstrations supporting our President's leadership and backing our troops in Iraq because, well, it's not your style. You don't want to get in anybody's face or cause a commotion. What's right is right, and there's no need to make a scene to prove it, right?
Like Will Rogers, all you know is what you see on TV or read in the paper. Politics aren't your thing, although you try to pay attention before big elections. Other than voting, you feel there really isn't anything to do.
You go to church, obey the law, pay your taxes, try hard to honor your promises and play fair, expecting others to do the same.
You're very proud of America yet concerned about how God-less radicals, who don't share your faith or values, have the United States headed down the wrong path. Still, you try to live by the Golden Rule, trusting things will work out alright with enough time and patience.
They won't! So speak up! Now!

When you've had enough and want to make a difference, here's where to act -- www.ConservativePetitions.com! And it only costs you a couple minutes to understand a petition and click into action!

Right how you have a great opportunity to demonstrate your support of President Bush's leadership. CLICK HERE to make your voice heard and help America's majority break its long silence. What's more, look at all the additional ways you can help by standing up and being counted:
Push for democracy to govern post-war Iraq Stop divisive ploy to impeach Pres. Bush Prosecute Planned Parenthood policies
Break blockade with recess appointments Tell Congress to ban all human cloning now Here's how to save Pledge of Allegiance
Tell truth on abortion's link to premature births Replace Federal Income Tax with better plan Urge media to stop playing "war games"
Demand Senate vote on Estrada confirmation Eject propaganda video's lies on Lincoln Let's finally bury
the "death tax"
Speak up! The click of your mouse, launching each signed petition, echoes loudly in the halls of power and influence. Let our nation's decision makers and opinion manipulators know where you stand! And be sure to alert everyone you know to these serious issues and encourage them to be part of the not-so-silent majority. The dangers are too great to keep quiet any longer!

Start right now by showing your support of President Bush's leadership. Let him know you refuse to keep quiet while radicals increasingly poison our culture and twist our Constitution. SIGN HERE NOW!

Help make America's conservative majority loud and proud. Display this button on your website. CLICK HERE to find out how!

Witness in shopping malls and school halls with this inspirational artwork on a t-shirt for only $11.95 from Store.ConservativePetitions.com, your online source for conservative and Christian products as hot as today's news.
CLICK HERE to shop for the "right" reasons.
Make a difference! Don't delay! Take action today!


AFTENPOSTEN: - Reell fare for krig i Nord-Korea
KLIPP FRA AFTENPOSTEN:
Konflikten mellom Nord-Korea og USA kan føre til krig, sier FNs utsending til Nord-Korea.
-Det er en reell mulighet for at det eskalerer til konflikt. Jeg mener krig er unødvendig, utenkelig hvis man tenker på konsekvensene og likevel er det helt og fullt mulig, sier Maurice Strong, som er FNs utsending til Pyongyang.
Strong understreker at han ikke tror at USA ønsker å angripe Nord-Korea. Han tror heller ikke at Nord-Korea ønsker krig. Men han mener det er en reell risiko for at tilliten mellom partene reduseres så mye at krig kan bryte ut.
Konflikten mellom Nord-Korea og USA tilspisset seg da Pyongyang utviste Det internasjonale atomenergibyrået IAEAs inspektører og gjenoppstartet et atomkraftverk etter at USA i oktober i fjor hevdet at Nord-Korea hadde innrømmet at landet forsøkte å utvikle atomvåpen.
I Nord-Korea frykter man å bli det neste målet på listen når USA har gjort seg ferdig i Irak. Nord-Korea er tema i et møte i FNs sikkerhetsråd 9. april. Strong tror at økonomiske sanksjoner kan bli et tema i drøftelsene. Nord-Korea har sagt at sanksjoner vil være ensbetydende med en krigserklæring.
-Men jeg tror ikke Sikkerhetsrådet kommer til å innføre sanksjonene med det første, sier Strong, som heller ikke forventer at Sikkerhetsrådet kommer fram til noe endelig vedtak i saken 9. april.
(NTB-Reuters)

JØRGEN HØGETVEIT:
Jeg tillater meg å minne om den i Dagen utrykte artikkel: "Gamle hunden gjør, Zreiner Gundersen advarer" 1990 (Se afkf.net - Hva ser du?) hvor jeg påpekte nettopp faren for at USA kunne få to - kanskje flere store kriger - og den splittelsen som vi har fått i NATO m.h.p. Frankrike - og flere ganger antydet at Russland og Frankrike kunne finne anledningen til å gå på her Nord. Sansynligheten vokser for hver dag - med den verdenspolitiske utvikling vi nå ser. Hver tredje franskmann øsnker at Saddam skal vinne!!! China kan snart finne tiden inne til å gå på Taiwan - forhåpentligvis vil SARS gjøre dem forsiktige en stund - men muskler har de vist lenge i den retning. Norge har ikke matlager eller forsvar!!


Fredag, April 04, 2003

Forunderlige greier - eller? - Av Bjarne Kydland
Her snakkes det og skrives om nøytralitet som om det et eller annen sted skulle finnes nøytrale vesener. Kan det finnes nøytrale mennesker, om så bare det gjaldt valget av Per eller Pål til styremedlem i Kardemomme by?

Ingen er vel mindre nøytrale enn nettopp den selvbevisste formannen for Fredsbevegelsen, Odd Karsten Tveit og hans troende. Hele deres opplegg virker lettvint og dumt. Den mest falske bevegelsen som finnes vil jeg tro er nettopp Fredsbevegelsen. Hvor finnes det normale mennesker som ikke ønsker seg fred og gode dager for seg og sine? Dette spiller Fredsbevegelsen på for alt det er verd.

Men så har du det forunderlige forholdet at vår forsvarsminister Kristin Krohn Devold finner det påkrevd å gå ut med forsikring om at den norske regjeringen ikke er nøytral under Irak-krigen, selv om Norge ikke støtter den, sier hun. Hun minner også om vår forsvarspakt innen NATO, og dermed om § 5: En for alle og alle for en. (Se Tekst-TV NRK, 03-03-04.)

Dette er nesten verre enda, at hun finner det påkrevd med en slik presisering. Den norske regjeringen innrømmer altså at den har skapt full forvirring i en slik sak. ”Vi er nøytrale.” Dette er ansvarsfraskrivelse, som ingen andre enn Saddam vil tjene på, og NATO`s overenskomst om felles forsvar var blitt en vits.
Regjeringsmedlemmer må åpenbart ha kommet på den tanke at den har leflet med begrepene, og lekt seg med folket. Eller hva skal vi tro?

Hva skal vi tro om denne regjeringens forhold til Fredsbevegelsen, eller har den kanskje en nøytral holdning?

I krig er alt tillatt, er det sagt. Statsministeren sier at denne krigen er folkerettsstridig. I denne påstanden er det akkurat like mye gehalt som i påstanden om at Israel er en okkupasjonsmakt!

Hva med NATO-pakten § 51? Var det ikke Bin Laden, Saddam og disse kreftene der som erklærte USA krigen den 11. september 2001? Eller skal det være ulovlig å ta president George W. Bush på ordet når han sier at dette er en forsvarskrig, et forhold som aldri blir trukket frem i debatt. Nei, USA vil utelukkende berike seg selv, sies det. Eller mener noen, i dette tilfellet også, at selvforsvar er ulovlig, ja folkerettsstridig? En slik holdning er velkjent fra før, og er fremherskende i Fredsbevegelsens forhold til Israels selvforsvar, mot Yasser Arafat og hans selvmordsbombere. 0g denne holdningen er det nå Tyskland, Frankrike og Norge m.fl. inntar overfor Amerika også. Nærmest slik: Legg deg ned og dø, og dersom du forsvarer deg så hisser vi Fredsbevegelsen på deg.
Personlig vil jeg ikke tolke statsministerens holdning annerledes heller.

Konklusjon:
De nøytrale og Fredsbevegelsens innerste ønske er at Amerika skal komme opp i en ny Vietnamsituasjon. Jeg vil her påstå at det er statsministeren selv som bør avskaffe denne mistanken en klargjøring i rotet han selv er kar for, og hermed er han oppfordret til det.

Med hilsen

Bjarne Kydland


SUPPORT OUR TROOPS!
Please join us in supporting America's leaders and troops in Iraq with your prayers. To help you demonstrate your support, the ConservativePetitions.com Store is offering two distinctive T-shirts that let's others know that you stand behind our
troops and our President.

SUPPORT OUR TROOPS! Troops T-shirt $11.99.

Since Civil War days, the yellow ribbon has been a sign supporting the safe return of America's troops. Christians more than hope or keep their fingers crossed that their men and women will come home to a joyous celebration.

They pray, and our Father, who listens in heaven, faithfully has answered and blessed America's troops and waiting families throughout our nation's history.

While yellow ribbons typically are tied to trees, posts or signs, this special t-shirt offers a wonderful opportunity to support our fighting men and women wherever you go. A bargain at only $11.99, it boldly witnesses to the need and power of prayer during the war to rid Iraq of weapons of mass destruction.

Join the prayer force supporting our troops. Tie a yellow ribbon next to your heart.

SUPPORT OUR PRESIDENT! Presidents T-shirt $11.99

George W. Bush must feel the full weight of the world pressing down on his shoulders. Yet our President is not alone as he wrestles with momentous decisions. The Lord is with him, just like He was with George Washington and Abraham Lincoln during their pivotal times in our nation's history.

Wear your witness and honor the Lord with this t-shirt that reminds us of our Godly heritage. At a glance, it reaffirms the source of America's guidance, strength and protection-- a comforting and reassuring thought during these troubled times.

Other patriotic products
::America's Godly Heritage film::::Presidents Mug::::Nation Under God banner::

Thank you for your support! May God bless America...and the world!
-ConservativePetitions.com


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
1 Pet 2,21-25:
21 Det var jo dette dere ble kalt til; for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. 22 Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. 23 Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. 24 Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. 25 Dere var som bortkomne sauer, men har nå vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.

Norsk Bibels oversettelse:
1 Pet 2,21-25:
For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor,
[3: 18. Matt 11: 29. 16: 24. Joh 13: 15. Fil 2: 5. 1JOH 2: 6.]
han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn,
[Jes 53: 9. Joh 8: 46. 2KOR 5: 21.]
han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig,
[3: 9. Jes 53: 7. Joh 8: 48, 49. Heb 12: 3.]
han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.
[Jes 53: 5. Rom 6: 2, 11, 18.]
Dere var jo som villfarne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
[Sal 119: 176. Jes 53: 6. Esek 34: 6. 37: 24. Matt 9: 36. Luk 15: 4. Joh 10: 11. Heb 13: 20.]Torsdag, April 03, 2003

Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
5 Mos 8,2-3:
2 Kom i hu hvordan Herren din Gud førte deg hele veien disse førti år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg for å få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. 3 Han ydmyket deg og lot deg sulte. Så gav han deg manna, en mat som verken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn.

Norsk Bibels oversettelse:
5 Mos 8,2-3:
Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse førti år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.
Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.
[2M 16: 14 ff. Matt 4: 4. Luk 4: 4.]Onsdag, April 02, 2003

GRIMSTAD KIRKE - Av Oddvar Berge
Dersom det har sin riktighet at Grimstad kirke er så unik og spesiell som det den i det siste har blitt presentert som, da er det ganske freidig å ta til orde for å ombygge den selv om målet skulle være å oppnå et mer koselig og intimt resultat. Især dersom man samtidig har i tanke å få realisert et menighetsbygg.

Grimstad kirke fremstår i dag usedvanlig stilig og vakker i tillegg til de antikvariske verdier den rommer.

At menigheten kan ha behov for alternative lokaliteter til visse typer kirkelige sammenkomster vil almuen av idag neppe ha problemer med å kunne forstå. Menighetsrådet og de kirkevennlige burde derfor benytte denne anledning til å utnytte vinden som blåser for å kunne etablere et kompromiss. Vi lar kirken stå som den er hvis alle gode krefter vil hjelpe oss å få realisert et alternativt menighetslokale.

Blir befolkningen tilstrekkelig oppmerksom på hvor enestående Grimstad kirke er så vil man forstå dens betydning for byen langt utover det rent kirkelige. Det vil også gi kirkebesøkende en annerledes interessant bakgrunn for å samles i kirken som lokalbefolkning. Dette potensiale for kirkebesøk bør utnyttes.

Ønsker man atmosfæremessig nærhet og intimitet kan dessuten måten man opptrer og plasserer seg på i kirkerommet ha vel så stor betydning som glassvegger og mobile altre.

Det man først og sist bør konsentrere seg om i kirkesammenheng er det åndelige innhold. I denne sammenheng foreligger et betydelig behov for opprydding, sett i forhold til Bibel, bekjennelse og grunnleggende læreskrifter. Jeg viser til 1. Sam, 2,24 og 3,23 som for øvrig sto i siste helgs tekstsammenheng. Men dette åndelige innhold er i denne sammenheng en helt annen sak.

Her er det nå først og fremst bygningsmessige lokal og nasjonalhistoriske bevaringsverdier som trues.

Oddvar Berge
KF AA


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
1 Kor 11,23-26:
23 For jeg har mottatt fra Herren dette som jeg også har gitt videre til dere:

I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24 takket, brøt det og sa: «Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 Likeså tok han kalken etter måltidet og sa: «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg!» 26 For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.

Norsk Bibels oversettelse:
1 Kor 11,23-26:
For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød,
[15: 3. Matt 26: 26-28. Mark 14: 22-24. Luk 22: 17-20. Gal 1: 12.]
takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!
[Sal 111: 4.]
Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg!
For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.
[Matt 26: 29. Apg 1: 11.]Tirsdag, April 01, 2003

HURRA for HV - Av Per Ola Hovd
Det åpnes nå for at alle aktive skyttere og jegere kan få tilbake sitt tennstempel ved å henvende seg til sitt HV-område med medlemskort fra skytterlag og pistolklubber, eller bevis på avlagt skyteprøve. Dette er en stor seier for oss som har kjempet for at HV fortsatt skal ha en høy beredskap. Takk for godt utført arbeid av Det Frivillige Skyttervesen, av andre organisasjoner og av enkeltpersoner rundt om i de tusen hjem. Takk for forbønn og takk at "Gud signer vårt dyre Fedreland." Ennå har over 1000 av Norges beste menn fortsatt sine tennstempel i behold. Vi oppfordrer derfor Generalinspektøren i HV, Odd Frøise Tangen, til å ære disse gode nordmenn på en dertil egnet måte. Takk at det ennå finnes trauste mannfolk i dette land. Hvis det skulle smelle en dag, så får vi håpe at det sitter voksne, ansvarlige menn i ledelsen av landet, for hønsekakkel, barnslig snakk og krokodilletårer har vi hørt og sett nok av i denne saken. Vi vil kjempe videre for Norge. Vårt mål er full væpning av HV og gjenoppbygging av Forsvaret for øvrig. Gud velsigne Kongen og Fedrelandet!!

HV-soldat Per Ola Hovd, Mosvik


HELSEVESENET - Av Oddvar Berge
Tilsynslege Benestad uttaler at ”kommunen har for få institusjonsplasser. Hjelpetrengende føler seg sviktet fordi de trodde at alt dette var det orden på. Og så blir de deprimerte og føler skuffelse og utrygghet”. Dette er setninger med mye innhold.

En lokalpolitiker forlater nå helse og sosialutvalget og politikervervet fordi det er nødvendig å prioritere flere eldre i familie og nær omgangskrets som trenger mer og nær daglig oppfølging.

Ikke alle har noen som kan eller vil stille opp for seg. Dette skyldes aller mest oppløsningspolitikken i forhold til familie og samfunn. Bånd som binder sammen løses opp og enslige overlates til seg selv. Sorg, bitterhet, skuffelser og såre følelser tar mange liv og skaper lite glede. Helsevesenet makter ikke sin tiltenkte oppgave.

En taler sa nylig i et møte: ”Angrepskreftene i vår tid er konsentrert om tre hovedområder: Israel, menigheten og familien”. Vi kunne gjerne føye til: Det norske samfunn. For det norske samfunn er og har vært som en stor familie. Slik ser også Ibsen det norske samfunn. Også han ser angrepene som kommer. Derfor oppleves han kanskje mer aktuell idag enn da han skrev. Han så hva som ville komme og skildret det. Det å kunne se slik hører til en profets embede. Så er det opp til oss andre å lese, lytte og lære.

Ibsen var i sine skrifter ingen samfunnsoppløser. De færreste ser det, men gjennom redskapet Ibsen stilles vår tro på prøve. Han var en profet og et blinkfyr. Der finnes en led til det gode liv. Den er staket ut i fordums tid. Noen perioder skjules den i tåkehavet. Da er det bare radar og tåkelur som kan hjelpe. En basun skal lyde sier den store Åpenbaringsboken. Kan du høre lyden av basunen som lyder og skal lyde? Den gir et viktig signal til oss i tiden. Forstår vi alle det signalet som er så viktig for oss alle å forstå? Det bør vi kunne lese og tyde, og i særdeleshet alle de som skal være våre tiders loser er dette viktig for. Det er avgjørende for at også vårt helsevesen skal kunne fungere.

Oddvar Berge
KF AA


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
Am 8,11-12:
11 Se, dager skal komme,
lyder ordet fra Herren Gud,
da jeg sender hunger i landet,
ikke hunger etter brød eller tørst etter vann,
men etter å høre Herrens ord.
12 De skal flakke omkring fra hav til hav,
streife om fra nord til øst
og søke etter Herrens ord,
men de skal ikke finne det.

Norsk Bibels oversettelse:
Am 8,11-12:
Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord.
[1SAM 3: 1.]
Da skal de flakke om fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det.