INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2020

Tirsdag, Mars 24, 2020

KRISTIANSLUNDS TEOLOGISKE DOKTORAVHANDLING NÅ PÅ NORSK!
SAMMENDRAG
I denne avhandlingen argumenteres det for at de bibelske skapelsesberetningene ikke gir rom for noen makro-evolusjon. Tolkings-arbeid støttet av litteraturforskning viser at skapelses-dagene består av seks vanlige og sammenhengende 24-timers perioder som hver dekker en natt og en dag. Universet ble skapt ex nihilo (av intet) på den første av de seks skapelses-dagene, sannsynligvis ikke mye lenger tilbake enn for seks tusen år siden. Dominerende vitenskap tegner ofte et helt annet bilde av virkeligheten. Derfor er det referert til kilder av høy vitenskapelig kvalitet som viser at Bibel-baserte modeller gir fullgode forklaringer på naturvitenskapelige observasjoner. Skapelsen, Syndefallet, Språkforvirringen og Spredningen av folkene er sentrale hendelser innen kristen teologi og menneskets historie. Det er avgjørende for en sunn Ordets tjeneste å få visshet om at 1. Mosebok 1-11 er pålitelig historie og å forstå denne historien. Denne tankegangen har vært drivkraften bak all forskningen og granskningen i dette prosjektet.

BESKRIVELSE
I denne avhandlingen gir Ivar Kristianslund sterke logiske, vitenskapelige og eksperimentelle begrunnelser for at bibelbasert kristendom har en overlegen sannsynlighet for å være riktig, sammenliknet med ateisme og alle religiøse livssyn. Kort, men tydelig indikerer han hvorfor vi kan stole på at de 66 bøkene i vår Bibel er Gud-inspirerte og uten feil. Han argumenterer overbevisende for at Gud skapte ut av ingenting ved sitt ord for rundt 6000 år siden og fullførte dette arbeidet etter seks ordinære dager. Tre forskjellige bibelske grunner, som hver enkelt er tilstrekkelig til å forkaste all makro-evolusjon, blir behandlet i detalj. Kristianslund går dypt inn på å finne bibelske, kulturelle og andre forklaringer på hvorfor det har vært mulig for dominerende naturvitenskap, historisk vitenskap og teologi å ta så grundig feil på sentrale punkter. Han forsvarer også sine synspunkter ved å vise til relevant oppdatert vitenskapelig litteratur av høy kvalitet. Kristianslund utfyller også eksisterende litteratur ved original Bibel-basert tenkning. Han behandler flere forhold som sjelden er dekket i skapelses-litteraturen og framsetter velbegrunnede forslag for å revurdere og omskrive deler av dominerende vitenskap, historie og teologi. For eksempel går han grundig og selvstendig inn på hvilke kilder Moses eventuelt kan ha brukt da han skrev Mosebøkene. Til tross for det faglige nivået, kan det meste av denne avhandlingen leses med fordel av ungdommer og ikke-akademikere. I denne norske utgaven er det lagt spesiell vekt på å bruke et enkelt og lettfattelig språk, med minst mulig fremmedord og faguttrykk. Her finner man også interessant lesing som berører mange Bibel-relaterte spørsmål som sjelden blir diskutert.

IVAR KRISTIANSLUND
ble født i Fredrikstad, Norge i 1934. Han er meget velutdannet og har allsidig erfaring, bl.a. i akademiske lederstillinger. I tillegg til flere andre akademiske grader har han tre opparbeidede doktorgrader fra anerkjente institusjoner. Han har en omfattende akademisk karriere innen landbruk, økonomi, økonometri, statistikk og teologi, og har undervist i statistikk og vitenskapelig metode på alle nivåer i flere tiår. Kristianslund er også en erfaren husdyr-avler og bonde. Han er gift med Leikny, født Brunstad. De har 8 barn, 28 barnebarn og et oldebarn.