INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2018

Tirsdag, Mars 27, 2018

PÅSKENS SENTRUM ER JESUS, VERDENS FRELSER OG FORSONER!
Alle bør søke å få høre bibelsk forkynnelse om Jesus disse helgedagene! Uten Jesus er hele skaperverket meningsløst og hensiktsløst. Les Kolosserbrevet 1,13-23:
«Han [Faderen] er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns [Jesu] rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham. Og han er hodet for legemet, som er menigheten. Han er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved blodet på hans kors, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene. Også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag, i deres onde gjerninger, har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp som evangeliet gir.»

Det er mange tilbud i påsken. Her ønskes du spesielt velkommen til følgende:

LANGFREDAG, 30.03.2018 klokken 11 blir det GUDSTJENESTE i Oslo sentrum. Sted: P-HOTELS, Grensen 19, 0159 Oslo. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Else Bovim. Arrangør: Einar Stjernholm Bryn.

1. PÅSKEDAG, 01.04.2018 klokken 11 blir det GUDSTJENESTE i universitets-kommunen Ås. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel Kristianslund. Arrangør: DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE.


DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE har regelmessige gudstjenester i Holstad Grendehus annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i vårsemesteret 2018: 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 og 24/6. Opprinnelig har vi tilhørt Den norske kirke, som vi er veldig glade i, men på grunn av at vranglæren har tatt overhånd, har vi mistet vårt åndelige hjem der!

Vår postadresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Lørdag, Mars 17, 2018

SØNDAG ER HERRENS DAG!
Du er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitets-kommunen Ås søndag 18/3-2018 kl. 11! Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel. DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE.


Vi har regelmessige gudstjenester i Holstad Grendehus annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i vårsemesteret 2018:18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 og 24/6. Opprinnelig har vi tilhørt Den norske kirke, som vi er veldig glade i, men på grunn av at vranglæren har tatt overhånd, har vi mistet vårt åndelige hjem der!

Vennlig hilsen
DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Lørdag, Mars 03, 2018

LUTHERSK GUDSTJENESTE I TRO PÅ BIBELENS JESUS
LUTHERSK GUDSTJENESTE I TRO PÅ BIBELENS JESUS

Du er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitets-kommunen Ås søndag 4/3-2017 kl. 11! Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel Kristianslund. DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE.