INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2006

Fredag, Mars 31, 2006

Strandebarm Prosti-Dnk i eksil
Strandebarm Prosti-Dnk i eksil.

Oslo: Grensen 19. Søndag 2 april kl. 1100, gudstjeneste
v/misjonsprest Svein Volden.
Velkommen til gudstjeneste.

Svein Volden har misjonskall til Afrika,og reiser til Etiopia i begynnelsen av april, for å se på forholdene til misjonsarbeide. Vær i bønn til vår Far i Himmelen, i navnet av Hans enbårne sønn den Herre Jesus Kristus.


Om å brenne Bibelen
Jesus sier ved sin apostel: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Alle ting er blitt til ved det, og uten det er enn ikke en eneste (ting) blitt til (av alt det) som er blitt til. – Og Ordet ble kjød og bodde iblant oss – og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårnes av Faderen, - full av nåde og sannhet. Joh. 1, 1 – 2 og 14. Videre sier Han: Sannelig sier jeg eder: Alle synder og bespottelser kan bli menneskenes barn forlatt, hvor meget de enn spotter (Guds Sønn); men den som taler bespottelig mot den Hellige Ånd, han har i evighet ingen forlatelse, men er skyldig til en evig dom. Mark. 3, 28 – 29; Mat. 12, 31; Luk. 12, 10; Heb. 6, 4 – 6.

Bibelen, Guds eget Ord, lærer oss at Ordet og Jesus er ett. Den som brenner Bibelen brenner Jesus! Du Otto Jespersen brente Bibelen og Jesus, satan vil gjøre det samme, men han vet han skal brenne evig i helvete, ønsker du det samme?

Hvorfor brente du min Jesus? Han har ikke gjort deg annet enn godt! Han skapte deg i sitt billede, i Guds billede skapte han deg, men du og alle vi andre mistet det i syndefallet. Men Han ønsker å gjenopprette det falne gudsbillede i vår hjerter, også ditt. Hvorfor brente du Ham? Han døde på Golgata kors for dine synder og oppstod på den tredje dag til vår rettferdiggjørelse. Hvorfor brente du Ham? Han har elsket deg med en evig kjærlighet til omvendelse. Hvorfor brente du ham? Du har antatt satans billede i stedet for Guds billede, var det ikke derfor du brente min Jesus? Jeg vil hilse deg med tre sangvers som viser hvor alvorlig dette er:

O tenk de millioner år I salig fryd, min venn! Som Jesu venner nyte får,
Men kast og blikket hen Til helvedpølen sort og het, Hvor de fordømte må gå ned
:,: Og bo i evighet. :,:

Der tenners gnissel, hyl og gråt Gjenlyder vidt og bredt. De arme våndes, vet ei råd,
De selv sin seng har redt. De pines uten ro og rist, Der gnager ormen uten frist
:,: Se syndens lønn til sist. :,:

Nu helvede og himmerik Deg foremalet står, Stå stille og betenk nu deg,
Hvor hen din vei nu går! Akk hør! Og kom det vel i hu: Til ett av disse kommer du -
:,: O velg, min venn, velg nu! :,:

Trygve E. Gjerde
5440 Mosterhamn
Red. av Haugianeren


Torsdag, Mars 23, 2006

Strandebarm Prosti - Den norske kirke i eksil
Strandebarm Prosti-Dnk i eksil.

Kolbotn: Menighetshuset, søndag 26 mars kl.1100, gudstjeneste v/Prost Per Kørner.


Tønsberg: Fossnes Bibelskolo, Stokke, søndag 26.mars kl.1100. gudstjeneste v/Einar Bryn og Erik Linja.

Velkommen til gudstjenestene.

(Husk sommertid: 1.time fram).


Tirsdag, Mars 21, 2006

KAUTOKEINO BEDEHUS
Kautokeino Bedehus

Klokken stilles én time fram,

natt til søndag

26. mars 2006,

Maria Budskapsdag,

Kl. 1100:

Skriftemål og nattverd.

Fhv. kateket og vikarprest

i Ktk., Leif Halsos.

Ettermiddagsmøte

Kl. 1700 (5).

Ta med

Åndelig Sangbok.

Vel møtt til samlinger om

Guds Ord!


Tirsdag, Mars 14, 2006

KLAM SKAM
KLAM SKAM

Til biskopene i Den norske kirke. 1. mars 2006

Bots- og bededag 2005 holdt kapellan Helge Hognestad nok en preken. Denne gang i Storhamar kirke, og du gjetter riktig: I Hamar bispedømme. Der fornektet H.H. Bibelens ord da han uttalte at ”vi er ikke syndere”. Og at ”vi trenger ikke tilgivelse fra Gud”. (Dagen 18.11.05).

Er det én av dere biskoper, helst flere, som vil stå rakrygget fram og gi presterettighetene tilbake til Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo? Etter norsk rettspraksis blir selv livstidsdømte sluppet fri etter lang soning. I vårt tilfelle har kirken, med de fleste av biskopene, selvbestaltet gjort seg til både ”lovgiver og dommer” idet de støttet kollega Steinholt. Legg Finnmarksprestene og Helge Hognestad i Justitias vektskåler!

Ser dere ikke hvor skremmende forholdene har utviklet seg i bispekirken? Det er vanskelig å forstå at dere ikke ser misforholdet.

Det er usedvanlig mange som er urolig for denne forskjellsbehandlingen, og mener at kirken ikke kan leve med den urettferdige forskjellsbehandlingen av Thorsen og Berg Lyngmo i forhold til Hognestad. Med visse tillempninger har vi fått Konventikkelplakaten tilbake.

Hvilke åndelige kvalifikasjoner er det kapellan Helge Hognestad har som sokneprestene Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo ikke har, og som gjør at Hognestad er bedre skikket til prest i Den norske kirke enn Thorsen og Berg Lyngmo?

Saken mot Finnmarksprestene ligger som en klam skam over kirken. Det skal ikke mer enn én biskop til for å rette opp igjen denne klamme skammen som én biskop, Ola Steinholt, og KrF er hovedansvarlig for.

Med hilsen

Olav Andreas Dovland

exprest i Dnk

Kautokeino Bedehusmenighet

gir herved sin tilslutning til sokneprest Dovlands brev, KLAM SKAM, av 1. mars 2006. Samtidig ber vi biskop Odd Bondevik om å føre denne saken videre, før han trekker seg som biskop i Dnk på grunn av homofilisaken.

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

____________________________ ____________________________

Det kom straks vel 50 støtteunderskrifter i Kautokeino Valgmenighet til KLAM SKAM. Flere underskrifter er det lett å få.

Men på underskriftslisten står det:

”Om det er 10 underskrifter, eller 10 000, så vil nok biskopenes kollegiale forhold være det avgjørende!”

Leder for Kautokeino Valgmenighet – bedehusets styreleder, er

Mathis Mathisen Sara


Lørdag, Mars 11, 2006

MØTER PÅ KOLBOTN MENIGHETSHUS SØNDAG 12. MARS
Kolbotn Indremisjon og Stiftelsen på Bibelens Grunn. Som utgir tidsskriftet "Bibelsk Tro"

Innbyr til fellesmøter på Kolbotn menighetshus søndag 12. mars.

TALER: Erik Høiby. fast medarbeider i "Bibelsk Tro"

Kl. 11.00 formiddagsmøte, kollekt til stiftelsen.
Kl. 14.00 er emnet "Et bibelsk bilde av antikrist"

Mellom møtene serveres lapskaus, kaffe og kaker, kr.70,-/porsj. Barn gratis. TV- opptak for Visjon Norge.

Hjertelig velkommen.