INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2005

Fredag, Mars 25, 2005

HVA GJØR JEG MED UNDERSKRIFTENE HVIS JEG FÅR EKSTREMT DÅRLIG TID?
Her følger liste over adressene til fylkeskommunene:

Akershus fylkeskommune, Schweigaardsgate 4 0185 Oslo
Aust-Agder fylkeskommune, Serviceboks 606 4809 Arendal
Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset 3020 Drammen
Finnmark fylkeskommune, Fylkeshuset 9815 Vadsø
Hedmark fylkeskommune, Fylkeshuset 2325 Hamar
Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900 5020 Bergen
Møre og Romsdal fylke, 6404 Molde
Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset 8048 Bodø
Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus 7735 Steinkjer
Oppland fylkeskommune, Serviceboks 2626 2626 Lillehammer
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 4001 Stavanger
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 Leikanger
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postuttak 7004 Trondheim
Telemark fylkeskommune, Fylkeshuset 3706 Skien
Troms fylkeskommune, Postboks 6600 9296 Tromsø
Vest-Agder fylkeskommune, Serviceboks 517 4605 Kristiansand
Vestfold fylkeskommune, Svend Foyns gate 9 3126 Tønsberg
Østfold fylkeskommune, Postboks 220 1702 Sarpsborg


Torsdag, Mars 24, 2005

Hvorledes skal vi få 500 underskrifter i alle fylker når vi har mindre enn en uke igjen?
En person som skal følge dette opplegget må tåle hva som helst av slengbemerkninger og motsigelser uten å bli sint eller motløs. Videre bør han konsentrere seg om dette ene: Å få underskrifter, og ikke noe annet.

Hele opplegget bygger på det faktum at en viss prosent av befolkningen (kanskje bare 5-10 prosent) er villig til å skrive under. Det gjelder bare å få tak i disse folkene på kort tid.

For å få dette til må en for det første gå til et sted hvor det ferdes MANGE MENNESKER som har stemmerett i ditt fylke. En torg eller en offentlig parkeringsplass er utmerket. Inngangen til et kjøpesenter er også bra, men da kan man risikere å bli vist bort, dersom man ikke på forhånd har spurt grunneieren (senterledelsen) om tillatelse til å være der. Hvis man blir vist bort, er det bare å svare høflig at man er villig til å gå, og deretter forlate stedet og gå til et annet sted. Man kan f.eks. kjøre til en annen by.

For det andre må man RASKT sortere ut de menneskene som kan være villige til å skrive under. Dette kan man gjøre på følgende måte:

Heng en enkel plakat på brystet hvor du f.eks. har skrevet følgende med stor og tydelig skrift:

DET ER GALT
Å DREPE BARN!
ABORTLOVEN
MÅ OPPHEVES!
***************
VI TRENGER
DIN UNDERSKRIFT
HER OG NÅ!

La folk (spesielt ektepar eller grupper av mennesker) se plakaten og still omtrent følgende spørsmål med høy stemme og tydelig tale: ”Unnskyld, kan du tenke deg å støtte oss i kampen mot abort med din underskrift? Vi trenger 500 underskrifter for å stille stortingsliste mot abort.”

De fleste vil si nei, eller det som verre er, eller ikke svare i det hele tatt. Disse skal du ikke bry deg om! Henvend deg straks til noen andre.

Noen sier ja. Da lar du dem bare signere. Deretter forklarer du at du må dokumentere at de eksisterer. Du snur bunken og ber dem derfor skrive navnet på nytt, samt fødselsdato, postnummer og gateadresse eller liknende. (Hvis du er i tvil, bør du spørre dem om de har stemmerett i ditt fylke ved valget til høsten.)

Noen stanser og er i tvil. Da forklarer du dem at det ikke er farlig! De skal bare skrive under på at vi skal få lov til å være med i valgprosessen. De behøver slett ikke å være enige med oss i det som vi står for. Dersom de ikke lar seg overtale relativt lett, forlater du dem og henvender deg straks til noen andre.

Med et slikt opplegg er det fullt mulig for en enkelt person å få f.eks. 100 underskrifter på en vanlig arbeidsdag. Det skal altså ikke så enorm innsats til for å få 500 underskrifter. Én person kan greie det på fem dager eller fem personer kan greie det på én dag!

Men forutsetningen er at man har personer til disposisjon som har nerver og frimodighet til å drive med denslags. Ikke press noen til å gjøre dette! Da er det bedre at vi greier oss uten liste! Man må være litt tykkhudet for å tåle så mye motgang. Men det er også det eneste problemet med opplegget.


Tenk om vi kunne få 500 underskrifter i ALLE fylker!
Da ville velgerne i hele landet få en stortingsvalgliste som de kunne stemme på med god samvittighet. Og de ville vite at de støttet en meget god sak som Herren har velbehag i!


NESSA OG KNUDSEN MOT SEIER I FØRSTE RUNDE!
Allerede nå er det så godt som sikkert at Abort-motstandernes listeforslag til stortingsvalget vil få de nødvendige 500 underskrifter i flere fylker. Dermed er det første målet nådd, nemlig at Abort-motstanderne skal få delta i høstens valg på linje med de politiske partiene. Ludvig Nessa og Børre Knudsen er toppkandidater i alle landets fylker. Disse stødige og uredde personlighetene kommer til å sette et sannhetspreg på valgkampen som man trolig må gå langt tilbake for å finne maken til.

Neste mål er å få Nessa og Knudsen valgt inn på Stortinget. Forholdene ligger til rette for at også dette skal lykkes. Mange velgere er nå gått lei av stortingspolitikere som man ikke kan stole på. Nessa og Knudsen har vist i praksis at de ikke er værhaner som skifter mening når det blåser. De har stått stødig som klippen i kampen uansett hvor mye det har svidd.

Det endelige målet er å få opphevet Abortloven. Dette kan synes vanskelig. Men Abort-motstanderne har tro på at Sannheten og tiden vil arbeide for deres sak.

Abort-motstanderne ønsker å få minst 500 underskrifter i ALLE fylker. Derfor vil innsamlingen av underskrifter fortsette til siste time. Underskriftene må være fylkeskommunen i hende senest den 31. mars.

Ivar Kristianslund


SKJÆRTORSDAG: Vi ønsker alle våre lesere en velsignet påskehelg!
1 Joh 2, 2: "Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens." La oss takke og prise ham for det!


Tirsdag, Mars 22, 2005

Dagens bibelord
Matt 23, 37-39:
37 Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke.
[5: 12. Sal 81: 12. 91: 4. Jes 65: 2. Jer 6: 16. 7: 13. 22: 5. Luk 13: 34 ff.]
38 Se, huset deres skal bli liggende øde!
[1Kong 9: 7. Jer 7: 14. 12: 7. Esek 10: 4, 18.]
39 For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!
[21: 9. Sal 118: 26. Joh 12: 13.]


Mandag, Mars 21, 2005

ABORTMOTSTANDERNES LISTEFORSLAG: Når skal listene sendes inn?
Nå bør du tenke på innsendingen av underskriftene som du har samlet. Fylkeskommunen i ditt fylke må ha underskriftene i hende senest 31. mars, og det er mange helgedager framover. Hvis du har fulle lister, bør du sende dem til den oppgitte adressen med en gang. Hvis du vet sikkert at du ikke kommer til å samle flere underskrifter, bør du også sende de du har straks. Men det er enda mange dager å samle underskrifter på for den som har anledning! Derfor gjelder det å fortsette for alle som kan! Hvis du er i tvil om hva du skal gjøre, ring 69147149 eller 90957002 for nærmere veiledning. Eller send en e-post til ivar-kr@online.no. Situasjonen kan variere en del fra fylke til fylke.


Dagens bibelord
Matt 21, 12-17:
12 Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker,
[Mark 11: 15 ff. Luk 19: 45 ff. Joh 2: 13 ff.]
13 og han sa til dem: Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til en røverhule!
[Jes 56: 7. Jer 7: 11.]
14 I templet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem.
15 Men da yppersteprestene og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i templet: Hosianna, Davids sønn! - da ble de harme.
16 Og de sa til ham: Hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem: Ja! Har dere aldri lest: Fra umyndiges og diebarns munn har du beredt deg lovprisning?
[Sal 8: 3.]
17 Og han forlot dem og drog ut av byen til Betania, og der overnattet han.


Lørdag, Mars 19, 2005

DET ER FULLT MULIG Å FÅ 500 UNDERSKRIFTER FOR ABORT-MOTSTANDERNES LISTER I ALLE FYLKER! SPØRSMÅLET ER BARE OM VI TAR OSS TID TIL DET!
Vi hengte en enkel plakat på brystet med teksten:

DET ER GALT
Å DREPE BARN!
ABORTLOVEN
MÅ OPPHEVES!
***************
VI TRENGER
DIN UNDERSKRIFT
HER OG NÅ!

Så ruslet vi ut i Fredrikstad sentrum. Til folk vi møtte, stilte vi omtrent følgende spørsmål: ”Unnskyld, kan du tenke deg å støtte oss i kampen mot abort med din underskrift?”

De fleste sa nei. Uten å ha foretatt noen opptelling, vil vi anslå at bare mellom 5 og 10 % av de spurte skrev under listeforslaget. På en måte var det altså temmelig deprimerende. Men likevel: Etter å ha ruslet omkring i 1,5 time (mye av tiden på en parkeringsplass utenfor et kjøpesenter) hadde vi 10 underskrifter.

Deretter forflyttet vi oss til Østfoldhallen som er en stor bygning med alle slags forretninger. Vi ruslet omkring ved den søndre inngangen og snakket med folk som gikk inn og ut mellom parkeringsplassen og inngangen til hallen. Til å begynne med gikk det veldig tregt, men likevel: Etter ¾ time hadde vi 10 underskrifter her også.

Alt i alt fikk vi altså 20 underskrifter på 2,25 timer. Den første runden i Fredrikstad var lite effektiv, fordi vi gikk rundt i byen på steder hvor det var lite folk. Å stå ved inngangen til et kjøpesenter er tydeligvis mye bedre. Følgelig er det ikke urealistisk å regne med at én person kan samle 10 underskrifter per time.

500 underskrifter kan altså samles av én person på 50 timer. Vedkommende kan for eksempel arbeide 10 dager á 5 timer. Alternativt, hvis 10 mennesker bruker 5 timer hver, kan de samle 500 underskrifter på én dag!

Legg merke til at vi her snakker om innsamling blant ”vanlige” mennesker. Å samle underskrifter i eller utenfor et bedehus eller en kirke bør være mye, mye lettere!

At vi nå har påskehelg bør ikke være noe problem. Utfordringen er bare å finne ut hvor folk samles, og å sørge for å være der. Les for eksempel annonser i avisene!

Vær oppmerksom på at Grunneieren har anledning til å nekte oss å operere på Grunneierens område. Men det er neppe noen som vil nekte oss å rusle fredelig omkring på en parkeringsplass eller en gate med en liten plakat på brystet. Vi bør selvsagt opptre høflig og vennlig selv om enkelte skjeller oss ut. Kast ikke bort tiden på slike! ”Better luck next time!”
Strategien bør antakelig være å spørre mange på relativt kort tid. Selv om de aller fleste sier nei, får man likevel mange underskrifter over tid.

Hvis vi får 500 underskrifter i alle fylker, vil vi ha mulighet for en betydelig politisk innflytelse som vil true Abortloven! Så la oss stå på nå i innspurten!


UNDERSKRIFTENE STRØMMER INN! MEN DET ER VIKTIG AT ALLE SOM HAR MULIGHET TIL Å SAMLE UNDERSKRIFTER FORTSETTER SÅ LENGE SOM MULIG!
Underskriftene under Abort-motstandernes listeforslag strømmer nå inn. Men innsamlingen fortsetter til siste time. Det er viktig at ingen slutter for tidlig med å samle underskrifter. Valgmyndighetene må ha underskriftene i hende senest den 31. mars, og påskehøytiden vanskeliggjør postgangen. Likevel er det viktig at ingen avslutter innsamlingen før det er helt nødvendig. De siste underskriftene kan komme til å bli utslagsgivende i enkelte fylker.


PALMESØNDAG: Kristianslund taler i Skien i morgen, den 20. mars, kl. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Rica Ibsen Hotell i Skien førstkommende søndag. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Ved pianoet: Ingeborg Bryn.

Rica Ibsen Hotell ligger sentralt i Skien med adresse: Kongens gate 33.

Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.

Alle er hjertelig velkommen i Jesu navn!

Prekentekst: Joh. 12, 1-13


Dagens bibelord
Matt 21, 1-11:
1 Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem:
[Mark 11: 1 ff. Luk 19: 29 ff. Joh 12: 12 ff.]
2 Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg.
3 Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: Herren har bruk for dem! Da skal han straks sende dem.
4 Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten:
5 Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, saktmodig, ridende på et esel - på trelldyrets fole.
[11: 29. Jes 62: 11. Sak 9: 9.]
6 Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem.
7 De hentet eslet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem.
8 Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg grener av trærne og strødde på veien.
[2KONG 9: 13.]
9 Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte og sa: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!
[23: 39. Sal 118: 25, 26.]
10 Og da han drog inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: Hvem er dette?
11 Og folket svarte: Dette er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.
[2: 23. 9: 17. 16: 14. 21: 46. Mark 6: 15. Luk 7: 16. 24: 19. Joh 4: 19.]


Onsdag, Mars 16, 2005

STÅ PÅ! NÅ GJELDER DET Å SAMLE UNDERSKRIFTER FOR ABORT-MOTSTANDERNES LISTER!
Hver enkelt underskrift teller. Og det haster! Skriv under selv! Få venner, slektninger, medlemmer av din menighet eller organisasjon, osv. til å underskrive!

Abort-motstanderne trenger 500 underskrifter innen 31/3 for å få delta i stortingsvalget i ditt fylke. Hjelper du oss? Du får lister ved å ta kontakt med Abort-motstandernes stortings-satsing, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. E-post: ivar-kr@online.no.

Gavekonto: 0539 3457513. Vi trenger penger til annonsering! Hjemmesider: www.ikrist.com. www.kirken.com. www.abortionno.org.

Stortings-partiene har sviktet! Børre Knudsen og Ludvig Nessa er barnas helhjertede og uselviske talsmenn. Få dem inn på Stortinget, så de kan snu opinionen!

Rop til Herren om nåde, så vi slutter å drepe våre egne barn!


Dagens bibelord
Joh 11, 45-53:
45 Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham.
[2: 23. 7: 31. 12: 17.]
46 Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort.
47 Yppersteprestene og fariseerne kalte da Rådet sammen og sa: Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn.
[v. 57. 2: 11. 7: 31, 32. Matt 26: 3, 4. Apg 4: 16. 5: 12.]
48 Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.
49 Men en av dem, Kaifas, han som var yppersteprest dette året, sa til dem: Dere forstår ingenting!
50 Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.
[18: 14. 2KOR 5: 14.]
51 Dette sa han ikke av seg selv, men da han var yppersteprest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket,
52 og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.
[10: 16. 17: 24.]
53 Fra den dagen la de planer om å drepe ham.
[5: 18. Matt 12: 14. 26: 4.]


Mandag, Mars 14, 2005

Ludvig Nessa kommer på P4 nå etter kl. 17.30
Ludvig Nessa kommer på P4 nå etter kl. 17.30.


Lørdag, Mars 12, 2005

Dagens bibelord
Luk 1, 46-55:
46 Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren,
[1Sam 2: 1-10.]
47 og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser,
[Sal 35: 9. Hab 3: 18.]
48 fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
[1Sam 1: 11.]
49 fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn.
[Sal 71: 19. 111: 9.]
50 Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.
[2M 20: 6. Sal 103: 17.]
51 Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker.
[2SAM 22: 28. Sal 68: 2. Jes 52: 10.]
52 Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små.
[1SAM 2: 7, 8. Job 5: 11. 12: 19. Sal 107: 40, 41. 113: 7. 147: 6.]
53 Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort.
[1SAM 2: 5. Sal 34: 10, 11. 107: 9.]
54 Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn,
55 - slik han hadde talt til våre fedre - mot Abraham og hans ætt, til evig tid.
[1M 17: 7, 19. Sal 98: 3. Jes 41: 8, 9. Gal 3: 16.]


Fredag, Mars 11, 2005

STOR AKTIVITET BLANDT ABORT-MOTSTANDERE I ALLE LANDETS FYLKER!
Innsamlingen av underskrifter som kan gjøre det mulig å få Ludvig Nessa og Børre Knudsen og andre abort-motstandere inn på Stortinget til høsten er nå i full gang i alle landets 19 fylker. Pågangen er stor fra folk fra grasrota i hele landet som ønsker å få lister. Men tiden er meget knapp, så det er viktig at alle nå tar et krafttak i et par uker, så vi kan få nok underskrifter til å få være med på stortingsvalget i alle fylkene i landet.


VIL DU HA EN KORT INFORMASJON OM LISTEARBEIDET OG INNSAMLINGEN AV UNDERSKRIFTER?
ABORT-MOTSTANDERNES LISTEFORSLAG - Kort informasjon, skrevet 03.03.2005

1. Hvorfor stiller Abort-motstanderne egen liste ved stortingsvalget? Partiene på Stortinget, inklusive KrF regner tydeligvis at Abortloven er kommet for å bli. Det kan vi ikke akseptere! Å drepe et foster er en pervers handling! Intet menneske med normale tanker og følelser kan forsvare noe slikt! Fosterdrap har vært ulovlig i Norge i tusen år, og er det egentlig fremdeles. Paragrafene 2 og 6 i Grunnloven er nemlig helt uforenlige med Abortloven, og i følge topp kompetente jurister står Grunnloven over enhver annen lov. Abortloven er altså ikke ”norsk lov” men ”norsk kriminell praksis”. Abortloven ble vedtatt fordi det ble drevet en gigantisk løgnpropaganda i nazismens ånd. Vår strategi er å få Abortloven opphevet ved å drive sannferdig folkeopplysning blant velgerne og på Stortinget. Ludvig Nessa og Børre Knudsen har ofret alt i sin rettmessige og lovlydige kamp mot Abortloven. Disse menn er de rette til å lede kampen videre. Samvittighetene må uroes, spesielt der hvor lovløsheten er blitt vedtatt, nemlig på Stortinget. Abortlovgivningen i Norge og andre land truer hele den vestlige sivilisasjonen. Gud kommer til å straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Abortlovgivningen undergraver også landenes økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. De barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere. Abort-motstanderne representerer ikke noe politisk parti eller noen organisasjon.

2. Hva må til for at Abort-motstanderne skal få delta i stortingsvalget? I hvert fylke må minst 500 personer med stemmerett i fylket skrive under på at de ønsker at Abort-motstanderne skal få delta. Underskriverne forplikter seg ikke til noe. De bare gir til kjenne at de ønsker å la Abortmotstanderne få delta i den demokratiske prosessen. Abort-motstandernes liste betraktes som et liste-FORSLAG inntil listeforslaget er godkjent av fylkesvalgstyret.

3. Hvem kan skrive under på listeforslaget? Alle norske statsborgere (menn og kvinner) som vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2005 og som i følge Folkeregisteret vil være bosatt i fylket den 31. mai 2005 kan skrive under. Underskriverne behøver ikke å være enige med Abort-motstanderne, og forplikter seg ikke til å stemmer på listen.

4. Hvilke andre formelle krav må tilfredsstilles? Abort-motstanderne har nå laget listeforslag for alle landets 19 fylker. Et listeforslag er en liste med navn på kandidater som stiller til valg til Stortinget. I alle fylker står Ludvig Nessa og Børre Knudsen som henholdsvis nr. 1 og nr. 2 på listeforslaget. De øvrige navn på listen kan variere fra fylke til fylke. Underskriverne må ha anledning til å se listeforslaget som de skriver under på. Videre bør signaturen ha fysisk forbindelse med listeforslaget. Derfor har vi av plasshensyn vanligvis listeforslaget på side 1 av et ark, mens signeringen (underskrivingen) skjer på baksiden av arket. (I fylker med få navn på listeforslaget kan vi ha alt på én side, men da er det ikke plass til så mange underskrifter på arket.) Listeforslaget med signatur skal i prinsippet være offentlig tilgjengelig. Dette arket skal derfor ikke inneholde persondata som fødselsdato, postnummer, bostedsadresse og bosted. Men valgmyndighetene forlanger å få persondata for å kontrollere at det ikke svindles med underskrifter. Derfor er det nødvendig å ha et eget ark i tillegg hvor underskrivernes persondata (ikke personnummer) oppgis. Om underskriveren selv, eller den som samler inn underskrifter skal fylle ut dette arket er et praktisk spørsmål. Eldre mennesker ønsker ofte å slippe å fylle ut kolonnene med persondata. Men signaturen på det førstnevnte arket må alltid være egenhendig. Adressen må oppgis så fullstendig at det ikke kan bli forvekslinger. På større steder som Oslo kan det bli for upresist med bare postnummer og ”Oslo” for personer som har et vanlig navn som Hansen, Olsen, Nilsen, osv.
OPPSUMMERING: Pass på at det for hver person skrives noe på 2 forskjellige ark. Pass også på at den som skriver under får seg forelagt listeforslag for det fylket hvor vedkommende har stemmerett. Dette er spesielt aktuelt hvor folk fra flere fylker er samlet, for eksempel i Oslo, på internatskoler, osv. Sørg for at alt blir tydelig og riktig utfylt, og at nummereringen på begge arkene stemmer overens hele tiden.

5. Hvem besvarer spørsmål, hvor får man lister, og hvor skal de ferdige underskriftslistene leveres/sendes? Ta kontakt med Abort-motstandernes stortings-satsing c/o Odd Kleiven, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. Hvis man har e-post, kan man sende brev til ivar-kr@online.no. Økonomisk støtte kan sendes til konto nr. 0539 3457513. Aktuelle hjemmesider er www.ikrist.com, www.kirken.com og www.abortionno.org. Hvis man ikke har fått oppgitt en lokal adresse i sitt fylke, kan ferdig utfylte lister (fulle, eller med én eller flere underskrifter) sendes til adressen ovenfor.

6. Når må listene leveres inn? Fylkesvalgstyret må ha listene innen 31. mars, men lister som kommer til adressen ovenfor må sendes videre. Påsken kommer også på denne tiden. Hvis vi skal unngå et hektisk tidspress, bør vi helst ha listene før påske. Men her som ellers gjelder det: ”Bedre sent enn aldri!” Vi vil sterkt oppfordre alle til å starte innsamlingen av underskrifter straks. Videre bør man levere listene etter hvert som de blir fulle, eller man er ferdig med innsamlingen. Da får vi oversikt, og kan satse i tide. Tiden er meget knapp!


15 GODE GRUNNER TIL AT DET BØR VÆRE MULIG Å FÅ OPPHEVET ABORTLOVEN

1. Fordi det er i tråd med Guds velbehagelige vilje.
2. Abortloven er ikke ”bare” ukristelig, den er også umenneskelig og pervers. Det er ikke naturlig å drepe sitt eget barn. Endog hos dyr er det unaturlig å drepe sitt eget avkom.
3. Mange i Norge er opptatt av dyrevern til de grader at det nesten kan bli for mye av det gode. Det må være mulig å kanalisere noe av dette engasjementet over på menneskevern.
4. Da abortloven ble vedtatt, var det trolig flertall mot den. Ingen nye fakta tilsier at det objektivt sett finnes noen grunn for en abortmotstander til å skifte standpunkt.
5. Da abortloven ble vedtatt, skjedde det på falskt grunnlag. ”Fosteret er en del av morens kropp.” ”Fosteret er bare en slimklump”, osv.
6. Likestillingsaspektet som er så mye framme i Norge. Det kan ikke være rimelig likestilling at en ektemann skal måtte finne seg i at barnet hans blir drept uten at han skal ha noe som helst å si! Attpåtil må ektemannen betale skatt for å lønne morderne!!
7. Virkninger på det økonomiske, nasjonale og kulturelle liv: Arbeidskraft. Innvandring.
8. Forsvar, Pensjoner.
9. Kristne mennesker fra alle leire bør uten videre innse at de bør støtte opphevelsen av abortloven.
10. Hvis vi stiller sterkt nok, vil KrF bli nødt til å ta Abortloven på alvor. Dette kan også få virkning for de andre regjeringspartiene.
11. Presidentvalget i USA har vist at det er mulig å utfordre de antikristelige kreftene politisk. Dette vil inspirere abortmotstanderne og gjøre aborttilhengerne usikre.
12. I et foredrag på Karmel i Fredrikstad for noen år siden sa en amerikaner omtrent følgende: ”Vi greide å få opphevet slaveriet. Da må vi også greie å få opphevet abortloven.” Ja, nettopp!
13. Mange konservative KrF-velgere er skuffet over KrF’s ugudelige kirkepolitikk, osv. De har behov for en protestliste å stemme på, hvor de kan markere vilje til bibeltroskap.
14. Det politiske framstøtet mot Stortinget vil samtidig bli fulgt opp med grundig og realistisk opplysningsvirksomhet på bred front.
15. Mange hjemmesittere er helt oppgitte over alt det rare som radikalerne finner på og som Stortinget følger opp! Abort-motstandernes kandidater representerer Norges gode og trygge kristne kultur. Kandidatene er stødige, kloke og forutsigbare personligheter som ikke sier én ting og gjør noe annet.


HAR DU SPØRSMÅL OM ABORT-MOTSTANDERNES STORTINGS-SATSING?
INFORMASJON OM ABORT-MOTSTANDERNES LISTE VED STORTINGSVALGET I 2005 (OPPDATERT 11.03.2005)

HVORFOR STILLER ABORT-MOTSTANDERNE EGEN LISTE?
Enhver lov som er i strid med Grunnloven er ugyldig. Abortloven er helt klart ugyldig, da den er i strid med Grunnloven § 2 som fastslår at ”Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.” Ethvert menneske med sine sunne sanser i behold må innse at Abortloven er uforenlig med den evangelisk-lutherske religion. Og hvorledes skal man kunne oppdra barn som man har avlivet?

Grunnloven slår videre fast i § 6 om arvefølgen til Kronen at ”Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar (hun eller) han fødes til Verden.” Helt uavhengig av religion og kirke slår altså Grunnloven fast at den ufødte er et menneske med menneskerettigheter og har krav på rettsbeskyttelse. Dette er selvsagt ingen overraskelse for den som har litt innsikt i biologi. Abortloven er altså en blodtørstig gjøkunge i det norske lovverket. Den strider mot Guds bud, mot Grunnloven, mot menneskerettighetene, mot naturlige menneskelige følelser og all menneskevennlig etikk, ja, den strider faktisk mot all sunn fornuft. Da den i sin tid ble vedtatt, var det da også ved hjelp av løgnaktig og fordummende propaganda i nazismens ånd. Abortloven er ikke gjeldende lov i Norge, men en kriminell praksis som stortingsflertallet har innført og som regjeringen praktiserer.

Abortloven i Norge og tilsvarende lover i andre land truer nå faktisk hele den vestlige sivilisasjonen. Den etiske siden av saken er selvsagt katastrofal, da det ikke er tvil om at Gud vil straffe barnedrapene før eller siden, hvis vi ikke omvender oss. Men den befolkningsmessige virkningen er også meget alvorlig, da den undergraver landenes økonomi, forsvarsevne, pensjonsordninger og kultur. Mest iøynefallende er at de barn som drepes må erstattes ved innvandring, uten at vi dermed har sagt noe negativt om innvandrere.

Partiene på stortinget, inklusive KrF, regner tydeligvis med at Abortloven er kommet for å bli. KrF er riktignok nødt til å si at de ønsker å oppheve loven, men dette er mest spill for galleriet. Det var daværende kirkeminister og nåværende statsminister Kjell Magne Bondevik fra KrF som sørget for at sokneprest Børre Knudsen ble avsatt fra sin soknepreststilling i Balsfjord på grunn av Knudsens utrettelige og lovlydige kamp mot abortloven. På denne måten sørget Bondevik for at abortmotstanderhøvdingen Knudsen urettmessig ble stemplet som en lovbryter og mistet oppslutning, også blant bekjennende kristne og kristne organisasjoner og menigheter. Den uro som Knudsen og andre rettmessig hadde skapt omkring den ulovlige abortloven, og som burde ha vært opprettholdt for å skape en opinion mot loven og for å advare mot så grov synd - den uroen bidro Bondevik sterkt til å fjerne. Selv om Bondevik og KrF sier at de er abortmotstandere, skåret de med vilje det selvmålet som førte til at abortmotstanderne tapte kampen om opinionen. Vi som stiller liste vil nå ha omkamp som vi med Guds hjelp skal vinne. Så får vi se hvilken side KrF og andre partier stiller seg på.

Kjell Magne Bondevik kalte så sent som den 31/1-2005 Norge et velferdssamfunn på radio. Hva mener mannen egentlig? Er han ikke klar over at han som statsminister har det utøvende ansvaret for drapet på et antall ufødte barn som hvert år tilsvarer innbyggertallet i en norsk by? (For eksempel en av byene Mandal, Egersund eller Grimstad). Vi mangler bortimot en halv million barn og unge mennesker i Norge! Herren forbarme seg over oss!
En teolog og prest som bekjenner seg som en kristen og leder et parti med kristennavnet kaller drapssamfunnet et velferdssamfunn! Da er det nødvendig å få noe helt nytt inn i politikken!

Abort-motstanderne har nå satt opp listeforslag for hvert av landets 19 fylker. Børre Knudsen og Ludvig Nessa har ofret langt mer enn de fleste av oss for å redde barna. Slike menn kan vi stole på! Derfor vil vi ha dem inn på Stortinget. Disse to fyller de to første plassene på alle listene. Nr. 3 på alle listene står der fordi Børre Knudsen og Ludvig Nessa ville ha det slik. De øvrige navn varierer fra fylke til fylke.

Vi innser at partiene på Stortinget ikke av eget initiativ vil oppheve abortloven. Vi innser også at andre partier med mange programposter heller ikke vil bli i stand til å oppheve loven. Skal vi oppnå å få opphevet loven, må det en spydspiss til. Vi må konsentrere oss om bare denne loven i denne omgang. En krig vinnes gjerne ved å seire i ett slag ad gangen. Siden loven er så tvers igjennom motbydelig, og siden det faktisk ikke finnes gyldige argumenter for å beholde loven, kan vi håpe på å få stor oppslutning om våre lister. Gjennom vår aktivitet, kan vi også komme til å forandre opinionen i andre partier og i folket. Holdningen til Abortloven er også ”en testfråga” på holdningen til en rekke andre sentrale etiske spørsmål. En kamp om Abortloven er derfor også et godt middel til å få verdispørsmål på dagsordenen i samfunnet. Kristne forkynnere kan på denne måten også skaffe seg en talestol for å forkynne Guds lov og evangelium til hele folket. Og hver eneste en av oss får anledning til å avlegge vitnesbyrd for våre medmennesker.

MÅLSETNING
Sosiale problemer kan ikke løses ved barnedrap, men må løses på andre, etisk forsvarlige måter. Målsetningen er derfor å avskaffe abortloven i kommende stortingsperiode. Det kan lyde urealistisk, men vi ser ikke slik på det. ”Alt er mulig for den som tror.” Les den spennende beretningen om Jonatan og våpensvennen hans i 1. Samuels bok, kapittel 14! Vi må satse på noe liknende. Vi nekter å tro at det er umulig for mennesker som er glade i barn, og som ønsker rettferdige lover, å få opphevet denne bloddryppende loven. Loven representerer jo dyreplageri anvendt på mennesker. Og alle kristne vet at den som gjør urett ikke skal arve Guds rike.

Gjennomføringen av målsetningen kan deles i 4 etapper hvor vi i hver etappe må tenke på konsekvensene for de følgende etapper.
1. Lage listeforslag for landets 19 fylker
2. Få underskrifter nok til å stille lister i alle fylker. (Det kreves 500 underskrifter fra hvert fylke, og det er nok at underskriverne er enige i at listen stilles. De behøver ikke å forplikte seg til noe.)
3. Få inn kandidater fra så mange fylker som mulig.
4. Få vedtatt vårt lovforslag på Stortinget.
Første etappe er fullført, og vi er nå i full gang med andre etappe.

NØDVENDIGHET
Abortloven ble vedtatt på Stortinget. Hvis vi skal få opphevet den, må også det skje på Stortinget, i og med at Konge, Regjering og Høyesterett ikke har gjort sin plikt. Vi har forståelse for at prester, pastorer og andre åndelige ledere foretrekker å konsentrere seg om det åndelige regiment, men dersom de ønsker å medvirke til at Abortloven skal bli avskaffet, må de engasjere seg politisk, direkte eller indirekte.

Vi kan overhode ikke se noen fare ved at en åndelig leder engasjerer seg politisk så lenge det dreier seg om saker som er så opplagte at man uten videre finner fasiten i Bibelen. Abortsaken er én blant flere slike saker. Men vi venter også at ikke-kristne mennesker som ser hvor avskyelig denne loven er vil støtte saken. Dette er egentlig ikke politikk, men livberging!

GJENNOMFØRBARHET
Hvorfor skulle det være mulig å nå målsetningen? Vi lister opp noen grunner:
1. Fordi den er i tråd med Guds velbehagelige vilje.
2. Abortloven er ikke ”bare” ukristelig, den er også umenneskelig og pervers. Det er ikke naturlig å drepe sitt eget barn. Endog hos dyr er det unaturlig å drepe sitt eget avkom.
3. Mange i Norge er opptatt av dyrevern til de grader at det nesten kan bli for mye av det gode. Det må være mulig å kanalisere noe av dette engasjementet over på menneskevern.
4. Da abortloven ble vedtatt, var det trolig flertall mot den. Ingen nye fakta tilsier at det objektivt sett finnes noen grunn for en abortmotstander til å skifte standpunkt.
5. Da abortloven ble vedtatt, skjedde det på falskt grunnlag. ”Fosteret er en del av morens kropp.” ”Fosteret er bare en slimklump”, osv.
6. Likestillingsaspektet som er så mye framme i Norge. Det kan ikke være rimelig likestilling at en ektemann skal måtte finne seg i at barnet hans blir drept uten at han skal ha noe som helst å si! Attpåtil må ektemannen betale skatt for å lønne morderne!!
7. Virkninger på det økonomiske, nasjonale og kulturelle liv: Arbeidskraft. Innvandring.
8. Forsvar, Pensjoner.
9. Kristne mennesker fra alle leire bør uten videre innse at de bør støtte opphevelsen av abortloven.
10. Hvis vi stiller sterkt nok, vil KrF bli nødt til å ta Abortloven på alvor. Dette kan også få virkning for de andre regjeringspartiene.
11. Presidentvalget i USA har vist at det er mulig å utfordre de antikristelige kreftene politisk. Dette vil inspirere abortmotstanderne og gjøre aborttilhengerne usikre.
12. I et foredrag på Karmel i Fredrikstad for noen år siden sa en amerikaner omtrent følgende: ”Vi greide å få opphevet slaveriet. Da må vi også greie å få opphevet abortloven.” Ja, nettopp!
13. Mange konservative KrF-velgere er skuffet over KrF’s ugudelige kirkepolitikk, osv. De har behov for en protestliste å stemme på, hvor de kan markere vilje til bibeltroskap.
14. Mange hjemmesittere er helt oppgitte over alt det rare som radikalerne finner på og som Stortinget følger opp! Abort-motstandernes kandidater representerer Norges gode og trygge kristne kultur. Kandidatene er stødige, kloke og forutsigbare personligheter som ikke sier én ting og gjør noe annet.

STRATEGI
Vår hovedstrategi er å skape maksimal uro og debatt omkring abortloven, med alle lovlige midler. Bare på denne måten er det mulig å nå vår målsetting! Jo mer vi blir forsøkt slaktet i media, desto bedre. Vår liste er i seg selv en raritet i det politiske landskapet, og vil derfor bli lagt merke til og latterliggjort. Det er helt useriøst og amatørmessig å komme med en slik liste, vil våre motstandere si. Politikk er noe langt mer enn abortsak, vil de fortsette. Men inne i seg vil de skjelve, fordi de vil innse at listen er meget farlig for deres sak. Aborttilhengerne er best tjent med absolutt taushet om saken og vil for enhver pris søke å oppnå dette. Siden de neppe har mulighet til å tie listen i hjel, har de bare ett middel å ty til for om mulig å stanse vårt framstøt. Middelet er å skape frykt og forvirring blant våre stortingskandidater og andre som støtter vårt arbeid. Dette kan skje ved trusler, ved å fokusere på andre ting enn selve saken og dens alvor, ved å peke på hvor vanskelig kampen er, ved å sverte folk på listene ved falske rykter, osv. De som skal stå på listen må derfor være sterke nok til å tåle å bli ledd av og hundset med av media og medmennesker over en lang periode uten å miste motet. De bør også kunne delta i debatter i riksmedia uten å ”miste hodet”. Unntak er personer som på grunn av dårlig helse, høy alder eller annet bør være fritatt fra å delta mer enn ved å stå på listen for å støtte saken. Disse må da kunne vise til andre på listen som kan ta debatten.

Den amerikanske abortmotstanderen Gregg Cunninghams foredrag på Kolbotn Menighetshus omkring siste årsskifte var meget lærerikt og inspirerende. Ludvig Nessa har nylig vært i USA for å studere Cunninghams strategi som går ut på å synliggjøre for hele folket hvorledes abort utføres. Noe liknende, tilpasset norske forhold, vil bli satt i verk, parallelt med vårt politiske framstøt. På denne måten vil folk få se hvor grusomt fosterdrapet er. Aborttilhengerne vil bli usikre, sinte eller motløse. Dette vil skape debatt i media og ellers. Debatten vil vi vinne på, uansett. Vi har nemlig alle fornuftige og saklige argumenter på vår side. Det finnes nemlig ikke et eneste holdbart argument for å begå fosterdrap.

Når vi går ut så markert som vi gjør med fakta om fosterdrapet, og med lovlige midler lager så mye uro omkring fosterdrapene for å vekke velgerne, må vi regne med at folk kan føle det som en stor psykisk belastning å stå på listene. Vi kan ikke en gang se bort fra muligheten av å bli antastet fysisk. Børre Knudsen og Ludvig Nessa har opplevd dette flere ganger. På bakgrunn av alt dette har vi gjort det strategiske valget å ha bare bekjennende kristne menn på listene. Noen aviser og andre har villet vri dette til at våre lister er lister mot kvinner. Dette er det rene tøv! Kvinnene er faktisk våre beste støttespillere. Blant initiativtakerne til listene har det ikke vært noen meningsforskjell eller diskusjon om det å ha bare menn på listene, til tross for at synet på kvinnens stilling i samfunnet ikke nødvendigvis er det samme blant alle. Ludvig Nessa har uttrykt det slik: ”I motsetning til palestinerne, er ikke jeg villig til å sende kvinner og barn i krigen.”

NOEN PRINSIPIELLE TANKER OM VALGPROSJEKTET
I gammeltestamentlig tid fikk profetene ofte i oppdrag av Herren å gå til kongene og refse deres ugudelighet og vekke deres samvittighet. (Kong David og profeten Natan er ett eksempel.) I nytestamentlig tid gikk døperen Johannes til kong Herodes og refset ham for hans horeliv. I Norge i vår tid har Stortinget direkte eller indirekte ranet til seg mye av den makten som tilhører Konge og Høyesterett. Ja, Stortinget opptrer ikke bare som konge, men nærmest som om det skulle være Gud. Når nå ”abortprestene” sikter seg inn mot Stortinget for å lese Guds tekst der, er det en klar parallell til de bibelske eksemplene ovenfor. Det er ikke mulig å få audiens hos Kongen. Stortinget vil heller ikke høre. Da må man sørge for å komme inn i stortingssalen og si Sannheten der.

HVEM KAN DELTA I ARBEIDET?
Alle menn og kvinner, kristne eller ikke kristne er hjertelig velkommen til å hjelpe oss til å få avskaffet Abortloven. I første omgang trenger vi mange til å samle de 500 nødvendige underskriftene i hvert fylke. Men vi trenger etter hvert hjelp til mange andre oppgaver!

ARBEIDSMETODE
Hvorledes skal vi få de 500 underskriftene i hvert fylke? En viktig måte er å ta kontakt med menigheter/organisasjoner. Denne gangen bør de ikke ha noen betenkeligheter med metoden. I sak bør de jo være enige! Hvis eksempelvis 20 menigheter/organisasjoner samler 25 underskrifter hver, er vi i mål. For øvrig vil også ivrige enkeltpersoner kunne samle mange underskrifter. Annonser i media brukes også i den grad vi får midler til det.

HVA MED KrF?
En hyppig innvending fra potensielle underskrivere vil trolig bli at vi svekker KrF. Men KrF har jo vist med all mulig tydelighet at de finner det viktigere å sitte i regjering enn å avskaffe Abortloven. Vi er ikke enige i denne prioriteringen!

HVA MED KRISTENT SAMLINGSPARTI?
Ørnulf Nandrup, som er formann i Kristent Samlingsparti (KS), gikk i partiets nettavis den 10/2-05 til sterkt angrep på Børre Knudsen og Ludvig Nessa. Nandrup bruker uttrykk som ”kjødets lyst”, ”splittelse”, ”splitt og hersk” og lignende. Angrepene fortsetter i avisen Dagen den 7. mars hvor Nandrup trekker inn utenomsnakk om kvinnens stilling som var et sentralt tema under splittelsen i hans eget parti i 2001. Nandrup mener at Abort-motstanderne konkurrerer med KS ved å stille lister.

Vi stiller oss undrende til denne problemstillingen, og synes det er trist at KS motarbeider oss, bl.a. ved at de ringer rundt til folk på våre lister og forstyrrer vårt arbeid. Knudsen og Nessa drev en intens kamp mot Abortloven, som førte til at de ble avsatt fra sine stillinger osv., lenge før KS ble dannet. Vi kjenner til at Kristent Samlingsparti hadde en meget god programpost mot abort før striden og splittelsen i partiet brøt ut i 2001. Etter dette har vi sett og hørt svært lite til KS i det offentlige rom, og vi har inntrykk av at KS er blitt redusert til et svært lite parti med liten innflytelse. Vi kjenner for eksempel ikke til at KS har engasjert seg i abortkampen etter dette. For øvrig har Abortmotstanderne ikke dannet noe parti, men arbeider for én sak. KS er et politisk parti og arbeider for et helt spekter av saker. Vi tror at kampen mot Abortloven vil bli mest effektiv når KS arbeider med sitt og vi med vårt.

TIDSFRISTER
Listene må leveres samlet av den tillitsvalgte for listen til Fylkeskommunen (Den som Fylkesvalgstyret oppnevner, vanligvis Fylkesrådmannen) innen utgangen av mars. Det tar tid å samle inn så mange underskrifter. Derfor må vi arbeide meget raskt og effektivt. Man må ikke vente til siste liten med å levere listeforslaget. Kalkulér med uvær, trafikk-kaos, streiker, sykdom, bil som ikke starter, og lignende. Påsken faller i slutten av mars, og det er en fordel å levere inn listen før påske, dvs. fredag 18. mars. Tiden etter dette er ofte meget vanskelig for et slikt prosjekt. Men likevel! Vi står på til siste time for å samle underskrifter!

HVOR SKAL JEG HENVENDE MEG HVIS JEG VIL STØTTE SAKEN?
Interesserte som vil hjelpe og støtte oss, har spørsmål eller trenger lister bør snarest ta kontakt med vår sekretær, Odd Kleiven. Adresse: Abort-motstandernes stortings-satsing, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. Eller de kan sende e-post til ivar-kr@online.no. Følg også med på www.kirken.com, www.ikrist.com, og www.abortionno.org.

Man kan støtte oss på mange måter, for eksempel:
1. Ved å få tak i andre som kan støtte oss på én eller flere måter.
2. Ved å være tillitsvalgt eller vara-tillitsvalgt for listen i et fylke.
3. Ved å samle inn underskrifter. (Vi trenger 500 underskrifter i hvert fylke.)
4. Ved å skrive artikler, snakke med folk, osv. for å fremme saken.
5. Ved å hjelpe til på stands, med utsendelse av materiell, eller på annen praktisk måte.
6. Ved å be for arbeidet.
7. Ved å gi pengegaver til arbeidet
8. Ved å stemme på vår liste ved valget.
Husk at hurtig hjelp er den beste hjelp, i og med at vi har en tidsfrist å slite med!

ØKONOMISK STØTTE TIL ABORTMOTSTANDERNES ARBEID
Vi tar med stor takknemlighet imot økonomisk støtte til vårt arbeid, da vi starter på helt bar bakke og ikke er lovet støtte av noe slag fra noe hold. Vi har ikke dannet noen formell organisasjon, og har heller ikke til hensikt å gjøre det, da vi ikke ønsker å bli oppfattet som et nytt politisk parti eller en ny anti-abort-organisasjon. Økonomisk støtte kan sendes til konto nr. 0539 3457513. Adressen er oppgitt ovenfor. Regnskapet føres av registrert regnskapsfører og vil bli revidert av registrert eller autorisert revisor.


Dagens bibelord
Sal 113, 1-9:
1 Halleluja! Lovsyng, dere Herrens tjenere, pris Herrens navn!
[134: 1. 135: 1.]
2 Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid!
[115: 18. 145: 21. Dan 2: 20.]
3 Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet.
[50: 1. Mal 1: 11.]
4 Herren er opphøyet over alle folk, over himmelen er hans herlighet.
[57: 12. 97: 9. 99: 2. 148: 13.]
5 Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høyt,
[103: 19. 2M 15: 11.]
6 han som ser så dypt ned, i himmelen og på jorden?
[138: 6. Jes 57: 15.]
7 Han som reiser den ringe av støvet, og løfter den fattige fra søppelhaugen
[107: 41. 1SAM 2: 8. Luk 1: 52.]
8 for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster.
[Job 36: 7.]
9 Han som lar den ufruktbare hustru bo i huset som lykkelig mor med sine barn! Halleluja!
[1M 21: 2. 1SAM 1: 20. 2: 5. Jes 54: 1. Luk 1: 57. Gal 4: 27.]


Torsdag, Mars 10, 2005

ABORTLOVEN SKAL VEKK! NÅ HASTER DET!
ABORTLOVEN SKAL VEKK! NÅ HASTER DET!

Abort-motstanderne trenger 500 underskrifter innen 31/3 for å få delta i stortingsvalget i ditt fylke. Hjelper du oss? Ta kontakt med Abort-motstandernes stortings-satsing, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. E-post: ivar-kr@online.no. Gavekonto: 0539 3457513. Hjemmesider: www.ikrist.com. www.kirken.com. www.abortion.org. Stortings-partiene har sviktet! Børre Knudsen og Ludvig Nessa er barnas helhjertede og uselviske talsmenn. Få dem inn på Stortinget, så de kan snu opinionen! Rop til Herren om nåde, så vi slutter å drepe våre egne barn!


Dagens bibelord
Apg 4, 31-37:
31 Og da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds ord med frimodighet.
[2: 4. 16: 26. Fil 1: 14.]
32 Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Og ikke en eneste sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles.
[2: 44, 45.]
33 Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle.
[v. 2. 1: 22. 2: 24. 17: 18. 26: 23. 1KOR 15: 20.]
34 Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus, begynte å selge og kom med betalingen for det de hadde solgt,
35 og la det for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte.
[6: 1. 5M 15: 11. Jes 58: 7.]
36 Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr: formaningens sønn.
[9: 27. 11: 22 ff. 12: 25.]
37 Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter.


Onsdag, Mars 09, 2005

Dagens bibelord
1 Joh 3, 13-17:
13 Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere!
[Matt 5: 11. Joh 15: 18, 19. 17: 14.]
14 Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden.
[2: 11. 3M 19: 17. Joh 5: 24. 13: 35.]
15 Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg.
[Matt 5: 21, 22. Gal 5: 21. Åp 21: 8.]
16 På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene.
[4: 9. Joh 3: 16. 15: 12. Rom 5: 8. Ef 5: 2, 25. 1TESS 2: 8.]
17 Men den som har jordisk gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham?
[4: 20. 5: 1. 5M 15: 7. Luk 3: 11. Jak 2: 15.]


Tirsdag, Mars 08, 2005

Dagens bibelord
4 Mos 26, 33:
33 Men Selofhad, Hefers sønn, hadde ingen sønner, bare døtre. Selofhads døtre hette Mahla og Noa, Hogla, Milka og Tirsa.
[27: 1. 36: 11.]
4 Mos 27, 1-7:
1 Selofhad var sønn av Hefer, Gileads sønn, som igjen var sønn av Makir, Manasses sønn. Han var av Manasses, Josefs sønns ætt, og hans døtre hette Mahla, Noa og Hogla og Milka og Tirsa.
[26: 33. 36: 1. Jos 17: 3 ff.]
2 De gikk fram for Moses og Eleasar, presten, og høvdingene og hele menigheten ved inngangen til sammenkomstens telt og sa:
3 Vår far døde i ørkenen. Han var ikke med i den flokken som satte seg opp mot Herren, i Korahs flokk, men han døde for sin egen synds skyld. Og han hadde ingen sønner.
[14: 29. 16: 1 ff. 26: 33.]
4 Hvorfor skal vår fars navn gå ut av hans ætt, bare fordi han ikke hadde noen sønn? Gi oss eiendom blant vår fars brødre!
5 Og Moses førte deres sak fram for Herrens åsyn.
[9: 8. 3M 24: 12.]
6 Da sa Herren til Moses:
7 Selofhads døtre har rett i det de sier. Du skal gi dem eiendom til arv blant deres fars brødre og la farsarven gå over til dem.


VIKTIG NYHET - SPESIELT FOR ALLE ROGALENDINGER!
Trenger du opplysninger og listemateriell for å samle underskrifter til støtte for Abort-motstandernes listeforslag? Du finner opplysningsmateriell som gjelder hele landet og listemateriell som gjelder spesielt for Rogaland på følgende måte:

Se på http://lyte-http1.lyse.net/kilden/dok/ymist/listerogaland.htm


Mandag, Mars 07, 2005

Dagens bibelord
Joh 6, 24-36:
24 Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus.
25 Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham: Rabbi, når kom du hit?
26 Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette!
27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen, Gud, satt sitt segl.
[v. 40, 50, 51, 54, 58. 10: 28. 17: 2. Jes 55: 2.]
28 De sa da til ham: Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?
29 Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt.
[1JOH 3: 23.]
30 De sa da til ham: Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?
[2: 18. Matt 12: 38. 16: 1. Mark 8: 11, 12. Luk 11: 16. 1KOR 1: 22.]
31 Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen gav han dem å ete.
[2M 16: 4 ff. Neh 9: 15. Sal 78: 24. 105: 40.]
32 Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses gav dere ikke brødet fra himmelen. Men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen.
33 For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.
[v. 51.]
34 De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød!
[4: 15.]
35 Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.
[v. 48, 51. 4: 14. Jes 55: 1 ff.]
36 Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.
[v. 26, 64.]


Søndag, Mars 06, 2005

Klipp fra idag.no: USA gav etter for abortpress i FN
USA gav etter for abortpress i FN
Etter intense forhandlinger natt til fredag valgte USA til slutt å trekke sitt krav om endringer i FNs protokoll for kvinnelige rettigheter. Den amerikanske administrasjonen har ønsket å tydeliggjøre at abort ikke er noen ny menneskerett, men gav opp forsøket etter å ha fått resten av landene i FNs kvinnekommisjon mot seg.

Norge IDAG skrev tidligere i uken om abortdebatten som har rast under siste ukes møter i FNs kvinnekommisjon i New York. Kampen har stått om hvorvidt protokollen fra kvinnekonferansen i Beijing, som erklærer abort og prevensjon som mer eller mindre en menneskerett, skal få bli stående uendret.

Amerikanerne har lenge hatt lyst å endre på ordlyden for å presisere at abort ikke er en ny menneskerettighet, men de fikk altså ikke nok støtte til at dette lot seg gjøre.

Lederen for den amerikanske delegasjonen, Ellen Sauerbrey, var svært skuffet etter nederlaget og hevdet overfor nyhetsbyrået Reuters at flere land egentlig støttet USAs standpunkt, men at ingen turte si det høyt. – Vi har måttet stå alene, men vi står i alle fall opp for det vårt land tror på, sa Sauerbrey.

Andreas Magnus


Lørdag, Mars 05, 2005

Gregg Cunningham og Ludvig Nessa i TV-intervju
Abort-motstander-høvdingen og stortingskandidaten Ludvig Nessa har det bare bra i USA, hvor han bl.a. henter inspirasjon, idéer, og materiell til abortkampen i Norge. I en telefonsamtale i kveld forteller han at TV2 vil intervjue ham og den kjente abortmotstanderen Gregg Cunningham i USA på tirsdag. Nessa kommer for øvrig hjem fra sitt utenlandsopphold torsdag den 10. mars.


Noen eksempler på hva abort kunne ha ført til - ved Oddvar Berge
Historier:

1. Det er en predikant og hans kone som er veldig fattig. De har 14 barn allerede. Hun blir nå klar over at hun er gravid igjen. De er ekstrem fattige. Tatt i betraktning at de er fattige, ville du anbefalt abort?

2. Faren er syk, og moren har tuberkulose. De har fire barn allerede. Den eldste blind, nummer to og tre er døve, og nummer fire har tuberkulose. Moren forstår at hun er gravid igjen, ville du anbefale abort?

3. En hvit mann voldtar en 13 år gammel svart jente, og hun blir gravid. Dersom du var foreldrene ville du forlangt abort?

4. En tenåring er gravid. Hun er ikke gift. Forloveden er ikke barnets far, og han er meget oppbrakt. Ville du ha bedt om abort?

Dersom abort hadde blitt gjennomført ville:

- I det første tilfellet ville John Wesley aldri ha blitt født. Han vart en av de største evangelister i det 19 århundre.

- I det andre tilfellet ville Beethoven aldri ha blitt født.

- I det tredje tilfellet ville ikke den store gospelsangerinnen Ethel Waters aldri ha sunget

- I det fjerde tilfellet, Jesus Kristus ville ikke ha blitt født av Maria.


Ivar Kristianslund preker i Oslo i morgen
Ivar Kristianslund taler i Oslo søndag 6. mars kl.11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer lekmannsgudstjeneste på Norrøna Hotell, Grensen 19, Oslo førstkommende søndag, 4. søndag i faste. Bernt Årseth foretter. Ved pianoet: Else Bovim. Kirkekaffe.

Alle er hjertelig velkommen!

PREKENTEKST: 5 Mos 8, 1-3:
1 Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på å holde, så dere må leve og bli tallrike. Da skal dere komme inn i det landet Herren med ed har lovt deres fedre, og ta det i eie. 2 Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse førti år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. 3 Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.
[2M 16: 14 ff. Matt 4: 4. Luk 4: 4.]


Dagens bibelord
1 Kor 10, 1-13:
1 For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet.
[2M 13: 21, 22. 14: 22. Sal 78: 14. 105: 39.]
2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet.
3 De åt alle den samme åndelige mat,
[2M 16: 4, 15, 35. 5M 8: 3. Sal 78: 24, 25. 105: 40.]
4 og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.
[1M 49: 24. 2M 17: 6. Sal 78: 16. Jes 30: 29.]
5 Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen.
[4M 11: 33. Joh 6: 49. Heb 3: 17-19.]
6 Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det.
[4M 11: 4, 34. Sal 78: 30.]
7 Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. Som det er skrevet: Folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke.
[v. 14. 2M 32: 6.]
8 Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på én dag falt tjuetre tusen.
[4M 25: 1-9. 26: 65.]
9 La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger.
[4M 21: 5, 6.]
10 Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren.
[4M 14: 2, 36. 16: 41-50.]
11 Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til.
[Rom 4: 23, 24. Heb 9: 26. 1PET 4: 7.]
12 Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller!
[Rom 11: 20. 2TESS 2: 15.]
13 Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.
[1: 9. Matt 6: 13. 1TESS 5: 24. 2PET 2: 9.]


Fredag, Mars 04, 2005

ABORT-MOTSTANDERNES STORTINGS-SATSING GÅR FRAMOVER!
Det første målet er nådd! Listeforslagene er klare, og innsamlingen av underskrifter er i gang i alle landets 19 fylker. I hvert fylke må minst 500 stemmeberettigede personer skrive under på at de vil at abortmotstanderne skal få delta i stortingsvalget med egen liste. Mange er ivrige, og underskriftene strømmer inn. Men tiden er knapp! De 500 underskriftene må være fylkeskommunen i hende senest 31. mars, og snart er det påske. Derfor trenger vi din hjelp, uansett hvilket fylke du bor i. Vil du skrive under eller få andre til å skrive under? Ta kontakt med Abort-motstandernes stortings-satsing c/o Odd Kleiven, Kapellstien 2, 1604 Fredrikstad. Telefon 69314510. Hvis du har e-post, kan du sende brev til ivar-kr@online.no. Vi sender deg listeforslag som man kan skrive under på.


Dagens bibelord
2 Mos 16, 9-18:
9 Moses sa til Aron: Si til hele Israels barns menighet: Kom fram for Herren, for han har hørt hvordan dere knurrer.
10 Mens Aron så talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen, og se, Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen.
[v. 7. 4M 12: 5. 14: 10. 16: 19.]
11 Og Herren talte til Moses og sa:
12 Jeg har hørt hvordan Israels barn knurrer. Si til dem: Mellom de to aftenstunder skal dere få kjøtt å ete, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud.
[12: 6.]
13 Da det så ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren. Og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren.
[4M 11: 31. Sal 78: 26-29. 105: 40.]
14 Da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen et fint, kornet lag, som fint rim på jorden.
15 Da Israels barn så det, sa de til hverandre: Hva er det? - for de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: Det er det brød Herren har gitt dere å ete.
[v. 4. Joh 6: 31. 1KOR 10: 3.]
16 Dette er det Herren har befalt: Sank så mye av dette som hver eter. En omer til hver som hører til deres husstand. Enhver skal ta for dem som er i hans telt.
17 Israels barn gjorde så, noen sanket mye, andre lite.
18 Da de målte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye, ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite, manglet intet. Alle hadde sanket etter som de trengte til mat.
[2KOR 8: 15.]


Torsdag, Mars 03, 2005

Klipp fra www.idag.no: Ny kamp om abortloven - Av professor Aksel Valen-Sendstad
Ny kamp om abortloven
(Debatt): Den siste tiden er vi gjennom mediene blitt gjort kjent med at en gruppe har tatt initiativ til en fornyet kamp mot vergeløse barn i mors liv. Det er ugudelig og strider mot Guds grunnlov for det politiske arbeidet. Å drepe småbarn i mors liv er grunnlovsstridig, menneskefiendtlig og tilsidesetter de elementære menneskerettighetene. Loven motsier grunnlaget i den kristne kultur og er ikke vårt demokratiske land verdig.

Når det nå blåses til fornyet kamp mot denne umenneskelige lov, er det fordi ingen politiske partier har gjort eller gjør noe for å avskaffe loven. Enten fastholder man loven og lukker øynene for forbrytelsene mot småbarna, eller så taler man fagre ord uten handling.

Derfor vil man nå ta i bruk et utradisjonelt men lovlig og demokratisk kampmiddel ved å stille en abortmotstandsliste i alle fylker med henblikk på valget til høsten, med det eneste formål å få opphevet abortloven. Man oppfordrer folk fra alle partier som av kristne og humanistiske grunner ønsker abortloven opphevet, å støtte opp om denne aksjonen. Det trengs 500 underskrifter i hvert fylke. Ved å skrive sitt navn på listen hjelper man til å få den godkjent. Det er ingen annen (politisk) forpliktelse knyttet til listen enn abortsaken.

Da det er tale om ett eneste formål med disse listene, som er opphevelse av abortloven, er initiativet først og fremst kristelig, moralsk og tverrpolitisk. Den eneste målsettingen er ved det kommende stortingsvalg å få inn sterke og pålitelige krefter på tinget som med mot og kraft kan begrunne og målbære det ufødte barns rett til livsvern uten hensyn til egen popularitet og stilling.

Argumentene om at det er andre viktige politiske saker enn abortspørsmålet som man må ta hensyn til, er bortforklaring av alvoret. Andre viktige politiske saker bør først komme på tale når det grunnleggende moralske og politiske spørsmål er løst på en verdig måte: At samfunnet ved lov sørger for å beskytte og verne menneskets liv fra unnfangelse til død. (mennesket skapt i Guds bilde, det femte bud, kjærlighetsbudet). Om samfunnet vårt ikke sørger for det, vil lysestaken bli flyttet fra vårt folk og åndelig mørke komme over oss og ødelegge oss.

Uenighet i andre saker mellom oss av politisk, religiøs o.a. karakter bør foreløpig vike når vi har med et så livsviktig spørsmål for vårt lands moralske integritet å gjøre. Når drapsloven er fjernet, kan vi igjen gå til vårt politiske arbeid i de forskjellige partier med glede.


Aksel Valen-Sendstad, Professor em.


Dagens bibelord
Sal 98, 1-9:
1 En salme. Syng for Herren en ny sang! For underfulle ting har han gjort. Hans høyre hånd og hans hellige arm har fullført frelse.
[33: 3. 40: 4. 96: 1. Jes 52: 10. 53: 1. 59: 16.]
2 Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningene.
[67: 3. Luk 2: 30-32.]
3 Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus. Alle jordens ender har sett vår Guds frelse.
4 Rop med glede for Herren, all jorden! Bryt ut i jubel og lovsang!
[96: 1. 100: 1, 2. 147: 1.]
5 Lovsyng Herren til sitar, til sitar og med sangens røst,
6 til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn!
7 La havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der!
[96: 11. Jes 44: 23.]
8 La elvene klappe i hendene, la fjellene juble alle sammen
9 for Herrens åsyn! For han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jorderike med rettferd og folkene med rettvishet.


Onsdag, Mars 02, 2005

Ivar Kristianslund kommer på Radio Nova torsdag mellom 17 og 18
Radio Nova er en studentradio på Blinderen som sender på frekvensen 99,3. På programmet "Snus" er temaet denne gangen livssyn. Kristianslund blir intervjuet om bl.a. bibelsyn, evolusjonsteorien og fremmede religioner. Mer på www.radionova.no hvor programmet kan høres.


DØPEREN JOHANNES BLE FYLT MED DEN HELLIGE ÅND OG SPRANG AV FRYD MENS HAN VAR ET FOSTER!!
Luk 1, 7: De hadde ikke barn, for Elisabet var ufruktbar, og BEGGE VAR KOMMET LANGT OPP I ÅRENE.

Luk 1, 13-15:
13 Men engelen sa til ham: Frykt ikke, Sakarias! For din bønn er hørt. Din hustru, Elisabet, skal føde deg en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes. 14 Han skal bli deg til glede og fryd, og mange skal glede seg over hans fødsel. 15 For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og HAN SKAL BLI FYLT AV DEN HELLIGE ÅND LIKE FRA SIN MORS LIV,

Luk 1, 39-44:
39 Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda. 40 Hun kom inn i Sakarias' hus og hilste på Elisabet. 41 Og det skjedde at DA ELISABET HØRTE MARIAS HILSEN, DA SPRANG BARNET I HENNES LIV. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd. 42 Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv! 43 Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? 44 For se, DA LYDEN AV DIN HILSEN NÅDDE MITT ØRE, SPRANG BARNET I MITT LIV AV FRYD!


Dagens bibelord
2 Kor 12, 7-10:
7 Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg.
8 Om denne bad jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg.
[Matt 26: 44.]
9 Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.
[4: 7. 11: 30. Ef 3: 16. Fil 4: 13.]
10 Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!
[Rom 5: 3. Fil 4: 12.]


Tirsdag, Mars 01, 2005

Klipp fra www.magazinet.no: Rystende film om abort
27/2/2005 kl 11:11
Rystende film om abort

Mens vi i Norge diskuterer å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 16 uker, er det en helt annen virkelighet i vårt naboland Russland. Et norsk filmteam har fått kommet på innsiden av russiske abortklinikker.

Der er det i praksis ingen øvre grense for når du kan ta abort. Barn fødes bare for å bli lagt til side og dø i Russland.

Dette avsløres i en ny norsk dokumentarfilm. Filmselskapet Faction Film AS i Trondheim har greid å komme på innsida av helt legale russiske abortklinikker. De har fulgt leger og pasienter over tid, og de har filmet hele virksomheten ved senteret.

- Vi har fått filme absolutt alt som skjer i disse klinikkene. Materialet er så sterkt at det er umulig å vise alt som skjer på TV, forteller produsent Dag Hoel til Dagbladet.

Dokumentarfilmen «Killing girls» (Jenter som dreper) er på langt nær ferdig, men Dagbladet har fått se en seks minutter lang pilot, som brukes i arbeidet med å selge filmen i det internasjonale tv-markedet.

- Vi er ikke antiabort-aksjonister, men mener vi må si ifra når vi finner ut at man i Russland tar livet av nesten fullbårne fostre. Vi kan ikke unnlate å formidle sannheten om en praksis som er uhyggelig kynisk, sier filmprodusent Dag Hoel.

Les mer på Dagbladets nettside: http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/02/27/424623.html


Dagens bibelord
1 Joh 5, 1-4:
1 Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.
[2: 22, 23. 3: 9. 4: 2. Joh 1: 12, 13. 3: 3. 8: 42.]
2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud.
3 For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.
[Joh 14: 15, 21, 23. 15: 10. 2JOH 6. Matt 11: 30.]
4 For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro.
[Joh 16: 33.]