INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2004

Onsdag, Mars 31, 2004

De samme usannheter om ”Jordas alder” - Av Willy Fjeldskaar
Jeg takker Lars-Arne Høgetveit (LAH) og Norges Kommentar-Avis for svar på mitt innlegg om usannhetene i LAHs artikkel om jordas alder. Det er interessant at begge velger å svare med at jeg har sitert og tolket LAH feil. Det skal altså være vesentlig forskjell på mine formuleringer og LAHs opprinnelige formuleringer.

Det gjøres for eksempel et stort nummer av forskjellen på ordene ”vise” og bevise”. Jeg skrev ”bevise”, LAH skriver ”vise”. Ifølge Kunnskapsforlagets Store Norske Ordbok, kan ”vise” bety det samme som ”gi bevis på”. Slik tolket jeg det. Hvis det ikke er det LAH mente, så finnes følgende alternative betydninger av ordet ”vise”: a) sangstrofe, b) registrere, c) beordre, d) forevise, e) henvise. LAH sier bl.a. at ”Jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år”. Det er (for meg) opplagt at alternativene ovenfor ikke er dekkende for LAH sitt utsagn.

LAH formulerte seg på følgende måte:

1) Jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år
2) Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale
3) Dette er i dag kunnskap på området

LAHs utsagn blir ikke mer sanne, om en siterer dem direkte. Det er nøyaktig de samme usannhetene som jeg pekte på tidligere. Hvis LAH mente noe annet enn den mest opplagte fortolkning tilsier, ber jeg om at han forklarer hva han egentlig mente. Dette gjelder også pkt 2 og 3, som jeg angivelig også har feiltolket. Inntil han forteller at han mente noe annet, så står jeg fast ved at LAHs utsagn er usanne.

Willy Fjeldskaar


Dagens bibelord
Joh 11, 45-54:
45 Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham.
[2: 23. 7: 31. 12: 17.]
46 Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og sa til dem hva Jesus hadde gjort.
47 Yppersteprestene og fariseerne kalte da Rådet sammen og sa: Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn.
[v. 57. 2: 11. 7: 31, 32. Matt 26: 3, 4. Apg 4: 16. 5: 12.]
48 Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.
49 Men en av dem, Kaifas, han som var yppersteprest dette året, sa til dem: Dere forstår ingenting!
50 Dere tenker heller ikke på at det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne.
[18: 14. 2KOR 5: 14.]
51 Dette sa han ikke av seg selv, men da han var yppersteprest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket,
52 og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring.
[10: 16. 17: 24.]
53 Fra den dagen la de planer om å drepe ham.
[5: 18. Matt 12: 14. 26: 4.]
54 Derfor gikk ikke Jesus lenger åpenlyst omkring blant jødene. Han drog bort derfra til et sted nær ørkenen, til en by som heter Efraim. Der holdt han til med sine disipler.


Tirsdag, Mars 30, 2004

Svar til Fjellskaar fra Norges Kommentar-Avis.no - Av Jørgen Høgetveit
Willy Fjeldskaar (W.F.) går til frontalangrep på Norges Kommentar-Avis (NKA) i Ikrist.com med følgende.
"Jørgen Høgetveit informerer om Norges Kommentar-Avis fredag 26.mars på www.ikrist.com. Formålet med Kommentar-Avisa er dette: "Vi ønsker at sannheten skal få komme ut i vårt folk".
På Kommentar-Avisas web-sider presenteres en artikkel om Jordas alder, skrevet av Lars-Arne Høgetveit (LAH). Denne har også stått på ikrist.com, og jeg har kommentert den tidligere her (2/3). Jeg har PÅVIST AT DEN INNEHOLDER USANNHETER. LAH TREKKER NEMLIG FØLGENDE KONKLUSJONER BASERT PÅ POSTERE PRESENTERT AV ICR PÅ EN INTERNASJONAL KONFERANSE I USA:
1) jordas alder er nå BEVIST å være yngre enn 10 000 år
2) det kom ingen kritikk fra sentrale forskere på området
3) dette er nå AKSEPTERT KUNNSKAP på området
DISSE UTSAGN ER RETT OG SLETT ER USANNE. Dette har jeg også opplyst til Kommentar-Avisa i epost. Kommentar-Avisa gir ingen respons på dette. LAH kom imidlertid med respons her på ikrist.com (Intet nytt fra Fjeldskaar; 3/3). Her spør han om hvorfor man ”i det hele tatt bryr seg med å bruke Bibelen”, når en ikke tror at Syndfloden var verdensomspennende.
1) Jeg må først spørre: Er dette holdninger som Kommentar-Avisa ønsker å formidle? " (Uth. av meg)

TIL W.F. ETTER MIN MENING SVÆRT SÅ KRASSE UTSAGN HAR JEG FØLGENDE KOMMENTAR:
FOR DET FØRSTE så står det like foran i samme oppslag i NKA: "Den enkelte står selv helt ansvarlig for det som kommer på trykk av hans stoff." Jeg har også tidligere informert W.F. at han får ta debatten der den er ført for NKA ER IKKE NOE DEBATTORGAN. Denne debatt har gått i Dagen, Norge I dag og Ikrist.com OG IKKE I NKA. VI HAR ikke hatt denne debatten som noe hovedoppslag i NKA, men LAGT EN GOD DEL AV SKAPELSESDEBATTEN UT UNDER ET EGET INNVALG SOM EN REN SERVICE TIL PUBLIKUM. SKAL DETTE DEBATTERES VIDERE SÅ ER DET I DE NEVNTE ORGAN OG IKKE NKA STEDET. Jeg har informert W.F. om dette per mail, men han lar seg tydeligvis ikke stoppe av det. Forekommer det feil i NKA skal vi nok vite å rette dem etter hvert, men lite tyder etter min mening på at W.F. er rette mannen å la seg orientere av.

FOR DET ANDRE: Forannevnte kan man jo lese direkte ut av at W.F. i sin mangslungne iver tillegger LAH direkte feil "utsagn". Når man anklager andre for USANNHETER gjentatte ganger i samme artikkel må man vel forvente at han tillegger sin motpart korrekt "utsagn"?
I det angjeldende avsnitt av LAH sier han ikke "BEVIST" SOM W.F. SKRIVER, MEN "VIST." LAH SKRIVER OGSÅ "KUNNSKAP" IKKE "AKSEPTERT KUNNSKAP" LAH skriver altså: "For få måneder siden ble det presentert vitenskapelige resultater i USA (Kilde: www.icr.org, søk på ”AGU Conference”.), der jordas alder ble VIST å være 6000 +/-2000 år. Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale. Dette er i dag KUNNSKAP på området."
"LAH trekker nemlig følgende konklusjoner basert på postere presentert av ICR på en internasjonal konferanse i USA: "BEVIST" KONTRA " "VIST" MÅ VEL INNEBÆRE VISSE NYANSER FOR EN FORSKER SOM W.F.? Likeså "kunnskap" i forhold til "akseptert kunnskap". Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra sentrale forskere fra de mange vitenskapsmenn. AT DET DERMED ER KUNNSKAP på området burde kunne aksepteres da det altså ikke fremkom vesentlig kritikk i denne forsamlingen. Jeg kan knapt tenke meg at WF benekter at det ble lagt fram aldersbestemmelser som støtter punkt 1 når vi erstatter ordet "bevist" med "vist"? Hvor mye blir det da igjen av WFs "PÅVISTE USANNHETER"?

Endelig har jeg informert WF om følgende i egen mail:
Siste nr. av Creation (AiG`s publikasjon) har en tre siders grundig artikkel om denne saken med granitt/ helium m.m. og tidsberegning av jordens alder hvor den bruker ganske sterke ord om det som er lagt fram. Overskriften lyder - antagelig til W.F.s forskrekkelse: "Radiometric Dating Breakthroughs. NEW EVIDENCE (BEVIS) FOR A YOUNG EARTH". Artikkelen omhandler: "A young age for "ancient" granites" , "More suprises on radiocarbon" samt en god del ref.) Jeg synes vel at kritikeren først burde ha lest denne før man går såvidt kraftig ut. Man kommer evt.. tilbake til "Creation`s" videre uttrykk om det viser seg nødvendig. Dessuten må det vurderes om vi skal oversende en rask rapport til AiG om debatten som foregår om deres arbeider i Norge, så de får anledning til selv å besvare div. angrep fra WF. Bladet er siste Vol.26 No.2 så det er bare å bestille og lese. Men noen debatt i NKA kommer vi ikke til å åpne for uansett angrep til WF.


Dr. scient Willy Fjeldskaar bommer grovt på ”Jordens alder” - Av Lars-Arne Høgetveit
I et kort innlegg på www.ikrist.com ”siterer” Fjeldskaar meg bl.a. slik vedrørende en artikkel om ”Jordens alder”: ”LAH trekker nemlig følgende konklusjoner basert på postere presentert av ICR på en internasjonal konferanse i USA: 1) jordas alder er nå bevist å være yngre enn 10 000 år 2) det kom ingen kritikk fra sentrale forskere på området 3) dette er nå akseptert kunnskap på området.”
Dette er ikke hva jeg skrev i min artikkel ”Jordens alder” publisert på www.ikrist.com 2.2.2004, men ”konklusjonene” er laget av Willy Fjeldskaar. Hvorfor slike endringer (vesentlige endringer) fremstilt nærmest som et sitat fra meg vet jeg ikke årsaken til, men det er ikke bra.
DET JEG SKREV VAR: ” For få måneder siden ble det presentert vitenskapelige resultater i USA (Kilde: www.icr.org, søk på ”AGU Conference”.), der jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år. Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale. Dette er i dag kunnskap på området.”
Altså ikke noe av det Fjeldskaar skriver at jeg konkluderer med er mine konklusjoner. Det må være lov å ønske seg økt presisjon fra en kapasitet som dr. scient Willy Fjeldskaar?

Jeg vil anbefale Fjeldskaar min siste artikkel (se til sist i dette innlegget) som han også kan lese på Norges Kommentar Avis. En avis som Fjeldskaar stilte spørsmål til, i en artikkel som mest gjaldt undertegnede og derfor er det ikke unaturlig med en kommentar fra meg i sakens anledning. Fjeldskaar kan også lese en meget interessant ny publisert artikkel på www.kommentar-avisa.no om AGU konferansen, den heter ”Answer in Genesis” – publisert 26.03.2004. Informasjonen i denne artikkel er hentet fra seriøse kreasjonist forskere i USA.
Med dette må jeg si meg ferdig med denne ”korrespondanse.”

Lars-Arne Høgetveit

Hvorfor gjøre Gud til en løgner?

Av Lars-Arne Høgetveit

Da man ennå er abonnent på Dagen i noen måneder har man fått med seg diverse oppslag om Gud (Guds Ord) den siste tiden. Disse oppslag avleder den tro AT DØDEN KOM INN I VERDEN FØR SYNDEFALLET VAR EN REALITET – altså FØR SYNDEFALLET i Edens have. Dette er faktisk kjernen i evolusjonismen, men evolusjonisten hevder normalt altså ikke å tro på et syndefall. Jeg vil dokumentere at slike oppslag avleder en slik tro i en tankerekke på 4 punkter.
1. Noen hevder at fossiler er flere millioner år gamle. Altså fra en tid lenge før syndefallet.
2. Følgelig døde disse liv som ble til fossiler (liv som døde) FØR Adam og Eva ble Skapt, for Adam og Eva levde for kun noen få tusen år siden. Adam selv ble 930 år. (1. Mosebok 5,5) Gud sa alt var ”såre godt”. Hvordan kunne han si det på en jord med masse av sykdom og døde fossiler?
3. Det står skrevet i Bibelen at SYNDEN kom inn i verden ved mennesket - og dermed døden. (1. Mosebok 3.3)
4. Konsekvensen av at man hevder at fossiler er eldre enn Adam og Eva blir at man sier at 1. Mosebok 3.3 ikke er hele sannheten. Det står videre i 1. Mosebok 3, 15 ”Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.” Profetien her om Jesu død på korset settes i et underlig lys i og med at man hevder at døden kom inn før Syndefallet.

ROMERBREVET 5, 12 forteller oss: ”Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, Og Døden Ved Synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle –” Her leser vi at I DAGENE FØR SYNDEFALLET VAR IKKE DØDEN EN REALITET.
I ROMERBREVET 5, 17 leser vi videre: ”For kom døden til å herske ved Den Ene På Grunn Av Den Enes Fall, så skal meget mer de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.” Her ser vi hvor bibelstridig det er å hevde at fossiler er flere millioner år gamle.
God informasjon i en artikkel på dansk om temaet finner du på www.answersingenesis.org/danish,
den har tittelen ”Hvorfor tillader Gud Død og Lidelse?”. Du finner også gode linker til informasjon om Guds Ord versus evolusjon på www.kommentar-avisa.no. Bruk litt tid på dette slik at du ikke så lett lar deg ”blåse over ende” i det åndelige klima som Norge nå er inne i!
GUDS ORD STÅR FAST OG DET ER VÅR ENESTE REDNING FOR TID OG EVIGHET.
- - - - - -

Denne tegning forklarer godt temaet som er berørt over. (Kilde: www.answersingenesis.org/danish )


Dagens bibelord
Hebr 9, 11-15:
11 Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender - det vil si: som ikke er av denne skapning.
[3: 1. 4: 14.]
12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.
[7: 27. 10: 4, 12. 13: 12. 3M 16: 3, 14. 4M 19: 9. Apg 20: 28.]
13 For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene,
[3M 16: 14. 4M 19: 9, 17.]
14 hvor meget mer skal da Kristi blod - han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!
[Luk 1: 74. Rom 6: 13. Gal 1: 4. 2: 20. 1TESS 1: 9. Tit 2: 14. 1PET 1: 19. Åp 1: 5.]
15 Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.
[8: 6. 12: 24. Rom 5: 6. Gal 3: 19. 1TIM 2: 5.]


Mandag, Mars 29, 2004

Yes, Noah did build an Ark!
Yes, Noah did build an Ark!
Reply by Bodie Hodge and Jonathan Sarfati to
Did Noah really build an ark?, by Jeremy Bowen, Presenter, Noah’s Ark

24 March 2004
Updated 26 March 2004

The BBC (British Broadcasting Corporation) has a long history of bias in various areas, and none more blatant than against biblical Christianity. Even before World War II, it censored highly qualified anti-evolutionist scientists (e.g. paleontologist L. Merson Davies with two earned doctorates) to avoid spoiling its ‘evolution is a fact as all scientists agree’ mantra.

Now this media empire has continued its tirade against the Bible with an attack on the reality of Noah’s Ark. It is a concealed attack on Jesus Himself, because He taught the Flood was real history, as real as His future second coming:

‘Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying and being given in marriage up to the day Noah entered the Ark. Then the Flood came and destroyed them all.’ Luke 17:26–27

In this passage, Jesus straightforwardly talks about Noah as a real person (who was His ancestor—Luke 3:36), the Ark as a real vessel, and the Flood as a real event.

However, anyone familiar with our arguments should have no trouble demolishing Jeremy Bowen’s willingly ignorant attacks in Did Noah really build an ark? from the BBC website. The following article refutes Bowen’s article point by point. [Editor’s note: Since AiG downloaded this article to rebut it on 19 March, there have been several small, but not insignificant changes. They are reflected in the BBC text below with editor’s notes such as this.] We also have a few comments on the BBC program itself—so far shown only in the UK, so we thank Dr Monty White, CEO of AiG–UK for his report.


--------------------------------------------------------------------------------

In the Bible, God tells Noah he has seven days [Editor’s note: ‘seven days’ has been removed] to build an ark …
Nowhere in the Bible does it say that God told Noah that he had seven days to build the ark. A simple reading of the Flood account in Genesis 6–9 will reveal this. The seven days refers to the loading of the Ark. Bowen’s crass blunder speaks volumes about his intellectual laziness and shows why he has no credibility whatever. But Noah had about 70 years to build the Ark, as can be deduced from the chronological data. Noah was 500 when his first son (Japheth) was born (Genesis 5:32). (Note that Shem had Arphaxad 2 years after the Flood, when he was 100 (Gen. 11:10), therefore Shem was only 98 when the Flood came. Ham is stated to be the youngest (Gen. 9:24)). But when God gave Noah instructions to build the Ark, it was to hold Noah’s three sons and their wives (Gen. 6:14-18), so allow 30 years for them to become old enough to marry.

… and load a pair of every species [Editor’s note: ‘species’ has been changed to ‘kind’] of animal before a great flood engulfs the world.
Again, no where in the Bible does it say that Noah was to load a pair of each ‘species’. The Bible is clear that it was ‘kinds’, not ‘species’. There is a distinct difference, as explained in Ligers and wolphins? What next? Also, Noah had to take only land vertebrates aboard—marine creatures, plants and invertebrates could survive off the Ark, as explained in How did all the animals fit on Noah’s Ark?

It is widely regarded as a myth, but could it actually be true?


The story of Noah and his ark is one which sticks in the minds of children and never gets forgotten.

Unfortunately, far too many children have the wrong image stuck into their minds because of the bathtub arks in so many children’s Bible story books, instead of the true size and shape. See How innocent are ‘bathtub arks’?

God warned Noah—the only good man left in a world full of corruption and violence—to prepare for a great flood. With his sons he built a great ark and the animals marched in two by two.
Seven of the clean animals, which were a small fraction.

By the time the rain started to fall, Noah was ready. The ark was a refuge until the waters went down, leaving Noah and his menagerie high and dry on Mount Ararat.
This isn’t too bad until it says ‘Mount Ararat’. The Bible doesn’t say the Ark rested on Mount Ararat, it says the ‘mountains of Ararat’ which is a large range including much of eastern Turkey and parts of western Iran.

There are many problems with the story. [Editor’s note: This sentence now begins ‘If the story is taken literally,] It would have taken 35 years for Noah and his family to load [Editor’s note: now ‘two of every animal on earth.’] the animals.
Of course this is due to a massive overinflation of estimated animals because of the failure in understanding the difference between species and kinds, and piling on all types of creatures instead of only the land vertebrates. In reality, Noah would have needed to load only 16,000 animals. Even large 100-kg pigs can be killed and processed in slaughterhouses at 1,000 per hour. Under divine direction, the animals could have boarded and been directed to their enclosures in as little as five hours. And this is a conservative estimate, since smaller animals could board even faster, and the median size would have been only about that of a small rat.

Recommended resource
Noah’s Ark: A Feasibility Study
An in-depth study that provides detailed answers to the major criticisms of Noah’s Ark.

ORDER YOUR COPY TODAY

John Woodmorappe, in his book Noah’s Ark: A Feasibility Study, made calculations that clearly indicate the size of Noah’s Ark could easily have held the animals God told Noah to take.

And a flood that engulfed the Earth would have left a signature for geologists—yet none has been found.
What would one expect to find with a worldwide flood that killed and buried everything?

One would expect to find billions of dead things buried in sedimentary rock layers laid down by water all over the world. Does anything like this exist? Of course—it is called the fossil record.

The reason people don’t find the evidence for the Flood is that they have rejected the Flood a priori! This is clear from the ‘father of uniformitarian geology’, James Hutton—see his assertion.

It’s notable who the BBC program used as their ‘expert’. It was the atheistic mining geologist Ian Plimer, whose obsessive attacks on creation and the Bible have been formally and ethically discredited (see Plimer Files) in the public arena (along with much of the science he put forward to support them). Of course, the BBC didn’t reveal his track record, nor that he signed for membership of a humanist organization formally dedicated to the eradication of the supernatural (i.e. God) from society. Perhaps not surprisingly, Plimer didn’t mention the fossil record itself as being what creationists maintain is the evidence for the global Flood, even though he knows our stance very well.

But it is possible to build a much more credible version of the story based on a different reading of the Bible,
A different reading of the Bible? It appears as though the author hasn’t even read the biblical account in the first place. How then can they claim it isn’t as credible as another source?

on ancient Babylonian sources
Actually these aren’t a ‘different reading of the Bible’ since the Babylonian sources don’t appear in the Bible.

that predate the Book of Genesis,
Only in its final form. Jesus affirmed that Moses was the final author of the Pentateuch (Luke 16:31, John 5:46–47). While Moses lived long after the event, it is likely he was actually the editor of far older sources—see Did Moses really write Genesis? For example, Genesis 10:19 gives matter-of-fact directions, ‘as you go toward Sodom and Gomorrah and Admah and Zeboiim’. These were the cities of the plain God destroyed for their extreme wickedness 500 years before Moses. Yet Genesis gives directions at a time when they were well known landmarks, not buried under the Dead Sea.

The Babylonian flood account confirms that there were other people groups resulting from the Tower of Babel that were passing along what happened to their ancestors—specifically the Flood. Logically, one would expect the earliest (with respect to other people groups who were scattered) accounts to be from those who were settled nearer to the original Tower of Babel.

When they were scattered from Babel in Genesis 10–11, those who settled first would likely be those who traveled the least. Thus, they should have recorded their account prior to other peoples who were scattered from Babel and went to the far reaches of the globe.

Indeed, there are thousands of flood legends all around the world—see the chart below for some examples (from Monty White).

Even the Australian Aborigines have legends of a massive flood, as do people living in the deep jungles near the Amazon River in South America. Dr Alexandra Aikhenvald, a world expert on the languages of that region, said:

‘… without their language and its structure, people are rootless. In recording it you are also getting down the stories and folklore. If those are lost a huge part of a people’s history goes. These stories often have a common root that speaks of a real event, not just a myth. For example, every Amazonian society ever studied has a legend about a great flood.’ [cited in Barnett, A., For want of a word, New Scientist 181(2432):44–47, 31 January 2004].

This makes perfect sense if there were a real global Flood as Genesis teaches, and all people groups came from survivors who kept memories of this cataclysm. The Gilgamesh epic can’t explain all these legends, while the biblical account can.

However, if one makes the assumption that ‘first implies the most accurate’, then perhaps one should analyze each account. One would expect discrepancies from the true account since it was influenced by fallible man.

What do we find? The cube-shaped vessel in the Babylonian account of Gilgamesh would be a ridiculously unstable boat that would roll all over the place. But the proper dimensions of the Ark are given by:

‘This is how you are to make it: the length of the ark three hundred cubits, its breadth fifty cubits, and its height thirty cubits [137x23x13.7 meters or 450x75x45 feet].’ Genesis 6:15

[Actually, Bowen could not even accurately reproduce this simple set of numbers—he said on the program that the width and height were both 30 cubits.]

These dimensions are optimal for both safety and economy of material. Indeed, even if the Ark were tipped over 60°, it would have righted itself. But the cubical dimensions of Utnapishtim’s ark are easily explained—there is only one measurement to pass on instead of three. And a cube is more regular, unlike the rectangular shape of the Ark. The authors of Gilgamesh clearly did not realize the importance of the dimensions of the real Ark.

Thus this helps confirm that the Babylonian ark is neither accurate nor scientific, rendering the Gilgamesh account untrustworthy. So it was Noah’s Ark that was original and Gilgamesh the distortion.

… and on archaeology and science.

Broken apart

The traditional shape of Noah’s Ark comes from the imaginations of 19th Century artists.

It would have been about 450ft long—

Actually the dimensions and shape of the ark are listed in Genesis which dates far earlier than the 19th century.

… about the size of the Titanic [Editor’s note: the Titanic comparison has been removed]—and experts say it would have broken apart.
These so-called experts are ignorant of the historically documented huge wooden vessels of antiquity. They are also reminiscent of the 19th century scientists who claimed that heavier-than-air flying machines were impossible. But just because Victorian shipbuilders might have had trouble building huge ships, it doesn’t mean that they were impossible. Other experts claim the opposite to Bowen’s hand-picked ‘expert’, concluding that if the wood were only 30 cm thick, it could have navigated sea conditions with waves higher than 30 m. Compare this with a tsunami (‘tidal wave’), which is typically only about 10 m high. Note also that there is even less danger from tsunamis, because they are dangerous only near the shore—out at sea, they are hardly noticeable. See Safety Investigation of Noah’s Ark in a Seaway.

Recommended by Ken Ham
The True Story of Noah’s Ark
Spectacular artwork depicting the ark, its interior and the pre-Flood and post-Flood world. Based accurately on the biblical account—fascinating, stimulating, entertaining and convicting.

ORDER YOUR COPY TODAY

Also, the Ark could have been strengthened even further if they didn’t use the plank-to-frame method. For example, they could have used a monocoque (French for ‘single shell’) technique—i.e. where the strength is in the shell itself rather than the frame. Also, adjoining planks could have been strengthened with mortice and tenon joints. This is where one piece of wood has fairly thick projections, tenons, that fit into matching sockets drilled into another piece of wood, mortices, forming a very strong joint. This is labour-intensive, so later ship-builders largely abandoned it. This would not have been an issue for Noah. A simple alternative would have been to use several layers of logs instead of planks. Finally, Noah could have used tropical hardwoods, far stronger than the materials of Bowen’s ‘expert’, and the ancients had techniques of hardening wood even more.

It’s also important to note that the Ark didn’t need to be compromised for streamlining, because it was designed for floating. Also, the Ark lacked any masts, which made wooden ships vulnerable because of the lever arm they provided for wind. Yet the program portrayed images of building ships like those of Victorian times, with rounded bow and stern and the sides weakened by windows dotted all along. And surprise, surprise, computer modeling showed that such scaled-up ships built on Victorian lines would have collapsed. But as the First Law of Computer Modelling says, ‘garbage in, garbage out’!

Even if such a feat of marine engineering had been possible, there are about 30 million species of animals in the world.
Bowen has drawn out of his hat a number near the upper limit of estimated total species numbers, including plants, sea creatures, microbes and insects:

‘At the purely factual level, we do not know to within an order of magnitude how many species of plants and animals we share the globe with: fewer than 2 million are currently classified, and estimates of the total number range from under 5 million to more than 50 million. At the theoretical level, things are even worse: we cannot explain from first principles why the global total is of the general order of 107 rather than 104 or 1010’ [May, R.M., How many species are there on Earth? Science 241:1441, 1988.]

With Noah’s deadline of a week he would have had to have loaded 50 pairs a second. [Editor’s note: The preceding sentence has been removed from the current version.] For so many creatures, a fleet of enormous arks would have been needed.

Again this goes back to the author’s erroneous view of the Ark’s cargo, as noted earlier. The vast majority of species live in water, and would not have needed an ark for surviving the Flood.

Geologists have also proved that there is not enough water in the world to cover all the continents, then or now.
Actually, there is easily enough water on this globe to cover it with a flood. The author is making a poor assumption that things are the same height today as they were before the Flood of Noah. If the mountains and seafloor were evened out, we have enough water to cover the earth over 1.7 miles deep! It’s also notable that the summit of Mt Everest comprises marine limestone with fossils of bottom-dwelling crinoids—showing that it was once under the sea, as the Bible says! See Noah’s Flood—what about all that water? Interestingly, the same people have no difficulty believing in a massive planetary flood on Mars—even though not a drop of liquid water has to date been detected.

But just because the details of this familiar story do not add up, should we turn our backs on Noah and the ark?
But we’ve shown they do add up—and actually bothered to read the biblical account, unlike Bowen! So why not trust it?

We have to forget the idea that such a huge boat carrying all known animals existed, that it came to rest on Mount Ararat in modern-day Turkey, and that a flood covered the entire Earth.
The issue here is presuppositions against the Bible and lack of believable evidence against it; thus they make no dent on the Bible. The issue is simple. One can either trust a perfect God when He speaks or accept fallible man’s ideas.

In 1851, British archaeologists discovered hundreds of clay tablets while digging in ancient Babylon.

It was 20 years later that British Museum assistant George Smith became the first person to read them. He found the story of Gilgamesh, which bore strong similarities to that of Noah. He was visited by the great gods, who decided there would be a great deluge, told him to make a boat and carry in it the seed of all living things.

Further Iraqi texts were discovered, showing the story emerged in Mesopotamia. And in the 1930s conclusive evidence of a huge flood in the area about 5,000 years ago—the time of the story of Noah—was found.

This refers to evidence of a local flood. If the Genesis Flood had been local, it would mean that God’s promise (never to send such a flood again) had been broken. There have been many local floods throughout history. It also makes the Bible’s account appear foolish, because what would be the point of birds going on board in a local flood? Further, what local Flood could cover high mountains for months and still remain local?

Trading centres

What we know of the culture of what is now Iraq gives the first glimpse of the real-life historical figure behind the myth.

Noah might have been king of a city called Shuruppak. He would have had a kilt, a shaven head and eye make-up, like the figures portrayed in artworks created in what was then known as Sumeria.

Were you there? This is pure speculation from a fallible man and without any basis in fact. God was there and He didn’t say anything about this. Being that God is perfect and men aren’t, one should continue to trust the Bible’s account.

The epic of Gilgamesh says Noah had silver and gold, then the currency of wealthy merchants, suggesting he was a businessman.

Bowen is referring to the person, called Utnapishtim, in the epic of Gilgamesh. Utnapishtim survived a global Flood.

Instead of building an ark to survive a great flood, he is more likely to have built boats to trade goods like beer, grain and animals.
Again this is pure speculation with no basis in fact.

All the big trading centres of the era were on the River Euphrates and it was cheaper to move goods by water than land.

Sumerians were able to build barges about 20ft in length, and marine archaeologists have not found remains or inscriptions of larger vessels.

So? One can agree that Sumerians could have built barges 20 ft or better, but absence of evidence of larger vessels isn’t evidence against.

But they believe they would have had the technology to have built a series of barges and used them like pontoons on which a much larger boat, or ark, could have been constructed.
What is the documentation for this belief?

Tropical storm

Parts of the Euphrates were only navigable at certain times of the year, when the waters were deep enough for large boats.

First, this assumes that the river is identical today to what it was then. Second, this negates the speculative belief earlier that it would be cheaper to move goods by water than by land—especially if they can’t float their goods on the river.

Noah was likely to have waited for the melt waters to arrive in June and July and, if these had combined with a tropical storm, the river could have flooded the Mesopotamian plain.

The currents in the area would not have taken him towards Mount Ararat, but out into the Persian Gulf. Life would have been difficult, but they could have survived on the animals and beer on board.

Again this is nothing but fanciful storytelling. Perhaps it should have opened with ‘once upon a time in mythical evolutionary thought’ as it has no basis in the factual and credible account in the Bible.

However, Bowen makes a good point for once. The physical geography of the area shows that a Mesopotamian flood would indeed carry the Ark away from Ararat. This shows why the local Mesopotamian flood compromise of people like Hugh Ross is a scientific impossibility.

One Babylonian text suggests the ark came to rest on what is now the island of Bahrain, providing a very different yet plausible end to the adventure.
Again these skewed accounts give archaeological support to the factual account given in the Bible that the Flood, Noah, and the Ark really happened.

Could this story have provided the inspiration for the Jewish priests [Editor’s note: now ‘holy men’] who wrote the Book of Genesis 2,000 years later?
Jewish priests didn’t write the book of Genesis. Even the internal evidence shows no sign that it was written by Jews in Babylonian exile, but every sign of being written for people who had just come out of Egypt. We have documented this at Did Moses really write Genesis?

When they first heard the story, …
There is no evidence whatsoever that this fanciful scenario (of Jewish priests hearing of such Babylonian stories) actually took place.

… how could they fail to recognise its moral power, that if humankind falls short of God’s laws, there’s a dreadful price to pay. Behind that moral message lies one of the world’s greatest stories.
We sincerely don’t think the Flood of Noah is a great story. We think it is a sad reminder that God will judge sin, even today. It is a sign that we are living in a sin-cursed world and things are no longer perfect as God originally created. It is a sign that one day, all will face death.

It is also a reminder that Jesus Christ is the only one who can rescue us from this sin-cursed universe. Please see Here’s the Good News.

And behind that story we can just glimpse a real man, a real boat and a real adventure.
It still fascinates us that Bowen failed to even read the Genesis account of Noah and flatly rejected it, yet takes random passages of broken artifacts and speculation, and concludes that a Noah-like character really existed in a distorted way.

For more on the Gilgamesh epic and alleged claims that attempt to destroy biblical authority see the articles under Was Genesis copied from pagan mythology?

Additional recommended resources
Noah’s Flood: Evidence in Australia (DVD)
Noah’s Ark Kit (large model)
The True Story of Noah’s Ark
Noah’s Ark: A Feasibility Study
The Search for Noah’s Ark (Video)
The Creation Adventure Team: A Jurassic Ark Mystery (DVD)
The Answers Book

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0324ark.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Høgetveit taler sant Naadland! - Av Jørgen Høgetveit
I FV (Fædrelandsvennen) 15.3.-04 fyrer Gunnar Naadland (G.N)av påstanden "Det er ikke sant Høgetveit!" etterfulgt av ukvemsord som "et usselt angrep på å fordreie sannheten". Nå er det jo slik at saftige påstander har liten beviskraft og slagkraft mot sannheten. SAKEN DREIER SEG OM HVORDAN JØDENE UNDER SISTE KRIG BLE DEPORTERT TIL UTSLETTELSE I TYSKLAND, HVORDAN RESTEN RETURNERTE TIL NORGE OG NORDMENNS MEDVIRKNING. G.N.s drøye påstand prøver å dokumenteres med en kilde (Ottesen) som han stoler mer på enn "hva Høgetveit insinuerer." G.N. sitt problem er imidlertid at jeg har minst tre kilder for dette - og en av dem er forsker, den andre en aktet journalist og den tredje en av de gjenlevende som selv ble utsatt for diskrimineringen.

1. Per Ole Johansen, krimnolog, i "Oss selv nærmest. Norge og jødene 1914-1943", Gyldendal 1984, dokumenterer på en grundig måte de forferdelige antisemittiske holdninger under første verdenskrig, før og under andre verdenskrig i Norge. Dette var den uhyggelige grobunnen for det som skjedde med jødene fra 1940 -1945 og for så vidt en god stund etter.

2. Jan Otto Johansen (J.O.J.) skriver i "Det hendte også her" Cappelen 1984 en rekke passasjer om både deporteringen og hjemsendelsen av de norske jøder. Jeg siterer fra s. 103: "Vi fikk ikke bli med de hvite bussene fordi vi var jøder! - Men dere var jo norske stasborgere, Innvendte Dan. - Vi jøder ble ikke regnet som nordmenn. Det stikker dypt hos norske nordmenn". På s. 150 bekrefter han statsminister Johan Nygaardsvolds (J.N.) negative holdninger til jøder. Plasshensyn hindrer ytterligere sitater. På s. 150-151 forteller han at av danskenes 7700 jøder klarte tyskerne kun å arrestere 284 den 1. og 2. oktober 1943 - resten 7500 "gikk under jorden og ble senere fraktet over Sundet til Sverige." 1,5% av Danmarks jøder omkom, mens nesten halvparten av Norges jøder,-." Hvorfor?

3. Men cand mag Vebjørn K. Selbekks bok "Jødehat på norsk" 2001 Hermon, er kanskje den hardeste - om det er mulig i forhold til de to forannevnte. Og her taler primærkilder - folk som ennå lever og opplevde det på kroppen. Men FØRST om norske myndigheters medvirken til DEPORTERINGEN: "Det var altså fra det vanlige, hjemlige politi nazistene fikk hjelp til gjennomføringen av Hitlers raseteorier. Nazistene tvang ikke politi og lensmenn til å være med på slike aksjoner. I land som Nederland, Belgia og Luxemburg var det tyskerne selv som måtte gjennomføre arrestasjonene." s. 76.

For det ANDRE om jødenes HJEMREISE og norske myndigheter s. 112-113: Jøden Julius Paltiel forteller at de stod på oppstillingsplassen han, Eitinger, Steinmann og en rekke andre og ventet med "sitrende begeistring" på Bernadottes busser. En norsk student kommer så og forteller at jødene var "strøket av listen for transport." Og han sier: "Aldri, aldri har jeg følt meg så forlatt. Er jeg ikke norsk?" Hjerteskjærende lesning! De satt igjen med følelsen av å være "undermennesker" da de norske studentene var reist. "De overlevde nærmest ved en tilfeldighet" i Buchenwald. Jødene ble henrettet, men de "fem nordmennene klarte å gjemme seg unna. Hjem til Norge måtte de ta seg på egen hånd. Jødene var det ikke så viktig å få hjem". Videre på s. 114: "J.N. regjering i London behandlet spørsmålet i møte i mars 1945. De forkastet Sosialdep. innstilling at de "statsløse jødene skulle få reise hjem på den norske stats bekostning." Og statsminister J.N. siteres slik: "Vel, vi har ytt dem assistanse både hjemme og i Sverige i en vanskelig situasjon, og vi vil heller ikke nekte dem adgang til å komme tilbake til landet, men vi har ikke villet bruke penger til å bringe disse mennesker hjem." Jan Otto Johansen påviser i "Min jødiske reise" at J.N. også ved andre anledninger "uttalte seg ufordelaktig om jødene".

Når det gjelder enkelte ting som tidligere direktør for Universitet i Oslo Ottesen har skrevet fra krigstiden - har jeg en noe beklemmende følelse av at det er litt for mye det offentlige Norge som skriver. Det gjelder bl.a. Ottesens omtale av hjemsendelsen av Gerhardsen fra Tyskland. I flg. en bok skrevet av øyenvitner utgitt i Narvik som jeg fikk tilsendt for noen år siden, underet de seg på hans jagereskorte på returen til Norge i tyske fly og hans frihet til å holde politiske møter på Grini i et okkupert land! Nevnte bok sier at Ottesen har en annen fremstilling.


Spørsmål til Norges Kommentar-Avis - Av Willy Fjeldskaar
Spørsmål til Norges Kommentar-Avis,

Jørgen Høgetveit informerer om Norges Kommentar-Avis fredag 26.mars på www.ikrist.com. Formålet med Kommentar-Avisa er dette: "Vi ønsker at sannheten skal få komme ut i vårt folk".

På Kommentar-Avisas web-sider presenteres en artikkel om Jordas alder, skrevet av Lars-Arne Høgetveit (LAH). Denne har også stått på ikrist.com, og jeg har kommentert den tidligere her (2/3). Jeg har påvist at den inneholder usannheter. LAH trekker nemlig følgende konklusjoner basert på postere presentert av ICR på en internasjonal konferanse i USA:

1) jordas alder er nå bevist å være yngre enn 10 000 år
2) det kom ingen kritikk fra sentrale forskere på området
3) dette er nå akseptert kunnskap på området

Disse utsagn er rett og slett er usanne. Dette har jeg også opplyst til Kommentar-Avisa i epost. Kommentar-Avisa gir ingen respons på dette. LAH kom imidlertid med respons her på ikrist.com (Intet nytt fra Fjeldskaar; 3/3). Her spør han om hvorfor man ”i det hele tatt bryr seg med å bruke Bibelen”, når en ikke tror at Syndfloden var verdensomspennende.

1) Jeg må først spørre: Er dette holdninger som Kommentar-Avisa ønsker å formidle?

Jeg peker på 3 konkrete usanne utsagn i LAH sin artikkel (på Kommentar-Avisa sine sider). Det eneste svaret som LAH gir på dette, er at jeg er upresis (og bedriver selvskryt og debatt-knep).

2) Skal jeg oppfatte dette som et svar også fra Kommentar-Avisa? Mener Kommentar-Avisa at dette svaret er i overensstemmelse med formålet, som er "at sannheten skal få komme ut i vårt folk"? Synes Kommentar-Avisa at slike usannheter som nevnt ovenfor er en akseptabel måte å forsvare Guds Ord på?


Dagens bibelord
Mark 10, 32-34:
32 De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. De var forferdet, og de som fulgte med, var redde. Han tok da igjen de tolv til side og begynte å tale til dem om det som skulle hende ham:
[Matt 20: 17 ff. Luk 18: 31 ff.]
33 Se, vi drar opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til yppersteprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden og overgi ham til hedningene,
[8: 31. 9: 31.]
34 og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham i hjel. Og etter tre dager skal han oppstå.
[9: 31. 14: 65. Jes 50: 6. Matt 16: 21. 26: 67. 27: 30.]


Søndag, Mars 28, 2004

MARIA BUDSKAPSDAG: Dagens bibeltekster
Luk 1, 46-55:
46 Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren,
[1Sam 2: 1-10.]
47 og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser,
[Sal 35: 9. Hab 3: 18.]
48 fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
[1Sam 1: 11.]
49 fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn.
[Sal 71: 19. 111: 9.]
50 Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.
[2M 20: 6. Sal 103: 17.]
51 Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker.
[2SAM 22: 28. Sal 68: 2. Jes 52: 10.]
52 Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små.
[1SAM 2: 7, 8. Job 5: 11. 12: 19. Sal 107: 40, 41. 113: 7. 147: 6.]
53 Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort.
[1SAM 2: 5. Sal 34: 10, 11. 107: 9.]
54 Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn,
55 - slik han hadde talt til våre fedre - mot Abraham og hans ætt, til evig tid.
[1M 17: 7, 19. Sal 98: 3. Jes 41: 8, 9. Gal 3: 16.]

LESETEKST, Jer 33, 14-17:
14 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.
[29: 10. 32: 42.]
15 I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet.
[23: 5 ff. Jes 32: 1. Sak 3: 8.]
16 I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun* skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.
[23: 6. Sak 14: 11.] [* Jerusalem.]
17 For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels trone.

LESETEKST,Ef 1, 3-6:
3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.
[2KOR 1: 3. Ef 2: 6. 1PET 1: 3.]
4 For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
[5: 27. Luk 1: 75. Joh 15: 16. Rom 8: 29, 30. 2TESS 2: 13. 1PET 1: 1, 2.]
5 I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd,
[v. 11. Joh 1: 12. Rom 8: 15, 29. Gal 4: 5.]
6 til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.
[v. 12, 14. Matt 3: 17. 17: 5.]
[2SAM 7: 16. 1KONG 9: 5. Sal 89: 36 ff.]


Lørdag, Mars 27, 2004

Media smaker egen "lut" - Av Jørgen Høgetveit
Mediaene - den "fjerde statsmakt" har gjentagne ganger vært gjenstand for undertegnedes kritiske søkelys. Desto bedre kjennes det når de begynner å ta hverandre - og div sannhetens øyeblikk dukker opp i de forskjellige redaksjoner. Nå har avisene blitt gjenstand for harselas slik at deres internorgan "Journalisten" må ta det opp i sine spalter. De får høre - det mange av oss har sagt lenge: "Journalistene er de eneste maktutøvere i samfunnet som slipper unna." Og det vises til avisene om hvem det sies at: "Tabloidiseringen og fordummelsen av norsk presse er nå kommet så langt at folk begynner å le av oss". Ikke verst - å ha oppdaget det. Myndigheter folk ler av har alltid vanskelig for å hevde sin myndighet. De jeg sikter til nå er Sørlandets Dagblad - Fædrelandsvennen. Deres mangeårige journalist Kåre Stoveland siterer "Hallo i uken" i dagens FV - altså den 20.mars -04. - følgende: "Skillet mellom ukepressen og tabloidpresse er så marginalt at man av og til ikke vet hva man blar i." De antyder at seriøsiteten er liten. Media spør disse: "Opplever du at mediene og avisene er dummere enn folket?" Svar: "Absolutt. En klassisk uttalelse i avisene er at vi gir bare folket det folket vil ha. Det er en grov undervurdering av folk flest", sier det frodige satirikeren - som vi synes han godt kan anvende på sitt eget program - som man en sjelden gang dukker innom på leit etter skikkelig NRK-stoff i en kveldstime.

Man fortsetter:
"Jeg frykter pressen blir verre og verre, jo mer lettvint gjør man avisene. Forstår avisene ikke at de må gjøre det motsatte - gjøre avisene bedre? spør en av de.
De er betuttet over at det er avisene som lager dagens agenda - hva folk snakker om - og fotsetter: "at mediene ikke forteller sannhetene, og at mediene, "den latterlige statsmakt", trenger et eget kontrollorgan, i dette tilfellet i form av satirens og komikkens nådeløse avsløringer." Dette har vi i NKA ikke noe særlig tro på. Man burde heller ha folkevalgte organ på utsiden av pressen som voktet pressens mange utskeielser og kikket på dem når de ble for useriøse.

Men dette virker altså i FV - for de fortsetter:
"Så langt vårt eget fagblad og de to statsfinansierte satirikere. For vi sitter midt i suppa og opplever fordummelsen og tabloidiseringen av vårt høyt skattede yrke innenfra, er det forferdelig vondt og ulidelig godt å oppleve det skarpe søkelyset på oss selv. Vondt fordi det beskriver en tilstand som vi vet er nærmere sannheten, enn vi like å innrømme. Godt, fordi vi av erfaring og utdannelse vet at den beste medisin mot selvopptatthet og lukkede maktmiljøer, er utenverdenens avslørende lys. Vi kan ikke gjøre noe med oss selv, før vi ser hvor galt det er."

NORGES KOMMENTRA-AVIS
Nekter å tro at de ikke har fått en rekke tilbakemeldinger gjennom mange år som burde ha satt dem i stand å vurdere sin stilling for lenge siden. Vi har selv en hel bok - Sternboka - som forteller i detalj hva de gjorde i den saken. Stoveland ga også sitt besyv med den gangen. I boken står også et kraftig angrep på FV av tidligere ordfører i Kristiansand - Leo Tallaksen. Han er ikke snau i sin karakteristikk av FV. Så det ser ut til at det må mer håndfast lut til enn noe fleip fra kollegaer - om media skal forstå at folket har fått nok av dem og at de nå må forstå at det er alvor. Enten retter de seg opp og blir seriøse - eller folket sier dem opp. Det ser vi i stigende grad på avisstatistikken.


Contemporary suppression of the theistic worldview
Contemporary suppression of the theistic worldview
TJ: The in-depth journal of Creation

First published in:
TJ 9(2):267–275
1995

by Jerry Bergman

The writer interviewed over 100 persons who were active in what is known as the creation-intelligent design movement. Most felt that the standard evolutionary paradigm of origins was inadequate and should be ‘balanced’ with alternative positions. The creationists interviewed differed considerably relative to their views of origins, and about half would be identified with the seven day literal 24-hour day non-gap universal Noachian deluge creationist position. Almost all felt that they had faced serious religious discrimination in their academic careers at least once or more often. The discrimination ranged from derogatory comments to denial of tenure or an earned degree. The writer also reviewed the literature and interviewed about a dozen academic deans and department chairs in the field of science. All, without exception, felt that openly holding a ‘scientific creation’ worldview would seriously impede or terminate an academic career. Many openly stated that they would not hire or support the candidacy of an out-of-the-closet scientific creationist for a tenured position in academia.


--------------------------------------------------------------------------------

Introduction
It is now well documented that discrimination against creationists is serious and widespread.1–20 In the words of Hull:

‘Most scientists are only dimly aware of the various “anti-science” systems of belief now widespread [including] … politically dangerous movements such as creationism … . We protect ourselves by never letting these mutually exclusive beliefs surface at the same time. For example, the constellation of religious fundamentalism and creationism is often combined with a high regard for high tech. Many creationists’ tracts are tapped out on extremely expensive personal computers. Creationists are able to accept and reject the physics that makes these machines possible as the occasion demands. There is no God, and Mary is His mother.’21

Braun summarised the problem as follows:

‘… hardy believers in creation … have been heaped with scorn and ridicule. Evolutionists dominated the field so securely that creationists were fired, denied tenure and denied advanced degrees with impunity in public schools and universities.’22

A 1979 Civil Rights Commission report concluded that, although religious discrimination is serious and widespread, little is presently being done to ameliorate this problem.23 Aside from this report, most civil rights and governmental agencies have done little or nothing to remedy what has developed into a nationwide problem. The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) has not until recently even published guidelines for dealing with religious discrimination. The current guidelines deal primarily with reasonable accommodation.24 This agency, set up to deal with concerns of racial, religious, and other minorities, has done little to help creationists facing discrimination, even declining to hold public hearings on the problem. Creationists and conservative Christian educators are now a persecuted minority, often with little recourse but to endure the discrimination. Admittedly, though, some of their problems stem from conflicts over specific issues, such as concerns over their proselytizing or the teaching of creationism in the public school classroom.

In addition, little if any effort has been expended by most other American institutions to enforce the section of the Civil Rights Act of 1964 which outlaws discrimination based on religion (page 29, Section 703). It is a law which currently exists largely on paper only.25 As Roberts concludes:

‘America has a new bigotry. Traces of it have been around for a long time, glimpsed only fleetingly and in widely-scattered places. But in 1983, it assumed nationwide proportions. This is bigotry against evangelicals. Two things are particularly frightening about this bigotry. Few recognized it, and nobody … [has so far done] anything about it. It is difficult to say which is more disturbing. Any religious group that defies public opinion and practices nonconformity runs the risk of ridicule and rejection. This can quickly turn to persecution in time of crisis, particularly if such persecution is advantageous of those in power.’26

Novak, in a study of this problem,27 called ‘antievangelical bigotry’ the least understood and ‘most painful’ hate in America today. He concluded that the 1980s

‘revealed more bigotry against evangelicals, without anybody leaping to denounce it, than against any other group … . The attacks have been public, without introducing evidence, often by association.’

Scientific creationists are facing the most serious attack, especially in academia. Haney reports that:

‘It appears from various reports reaching this office, that a trend is developing in the halls of Academe … that Liberalism’s great contribution to American education, namely “Academic Freedom” has become a victim of incest, having been raped by its own sires … . [A] former Louisiana State Senator … said instances [of] … pro-creationism professors and teachers … being dismissed have begun to proliferate in the past ten years … highly-qualified educators denied tenure or otherwise discriminated against simply because they hold views or engage in activities which oppose the tenets of … [evolutionism].’28

Extensive legal research by the author has revealed that, as of yet, not a single court case of employment discrimination has been decided in favour of a creationist.29 Nor has the writer been able to find even a single case of non-‘reasonable accommodation’ religious discrimination in employment successfully litigated by a religious believer in an American court. Surveys indicate that thousands of cases of employment termination occur each year in which the plaintiff feels clear evidence of religious discrimination exists. As Bergman found, the judicial system has also done virtually nothing to remedy this problem:

‘The only conclusion that can be reached … is that the American courts are not serious about enforcing the rights of religious minorities. Although many of the better cases are likely settled out of court, nonetheless the situation is such that employers are generally aware that they can exercise even blatant religious discrimination with little or no fear or reprisal. This conclusion was supported by a recent report by the U.S. Civil Rights Commission.’30

The extent of the discrimination
The writer, as part of an ongoing research project, has interviewed over 100 active self-labelled creationists who are, or were, employed in academia. He specifically asked if they had faced religious discrimination and, if so, to delineate their experience. Almost all believed that their creationist beliefs caused at least some career problems. These ranged from open derision to outright firings, and even attempts to rescind earned degrees. Some cases were tragic in their extent, blatancy and consequences.31 The discrimination experiences discovered were grouped in the following general categories:

(1) Derogatory and clearly inappropriate comments
Examples range from placing obscene or anti-creationist cartoons in the workers’ mailboxes to open, blatant, inappropriate direct name-calling. Bolyanatz32 noted that evolutionists often assume that

‘anyone holding the creationist viewpoint must be illogical, backward, subversive, uneducated, and stubborn.’

Gross name-calling, even by eminent scientists, is commonly found in the secular literature.33,34 A typical example is Isaac Asimov’s statement that all

‘creationists are stupid, lying people who are not to be trusted in any way.’ And that all of their ‘points are equally stupid, except where the creationists are outrightly lying.’35

(2) Refusal of admittance to graduate programs
It was found that it was not uncommon for a creationist to be denied admission to a degree program even if he/she clearly exceeded published admission standards. In some cases the person denied was able to locate letters of recommendation which recommended against admission specifically because of the candidate’s creationist worldview.

(3) Refusal to award degree
Some creationists interviewed, although they clearly met all of the requirements, were openly denied a degree (usually a Ph.D. in the sciences) because of their creation orientation and/or publications.

(4) Denial of promotion
Many creationists claimed that they were not promoted even though they clearly exceeded the written standards for promotion (high student ratings, more than an adequate number of publications, etc.). In several cases this was openly because of their creationist publications.36,37

(5) Denial of tenure
Many cases of tenure denial clearly based mainly on the creationist activities of the candidate were encountered. It was often obvious that bias existed because of active involvement in the creationist movement. Research has well documented that a known scientific creationist who does not experience some bias in this crucial decision is a rare exception.38 This view was fully supported by the interviews with creationist professors and others.

In many cases of religious discrimination, the university was open and blatant about such, either claiming immunity or citing various laws or precedents which they felt either rendered them unaccountable, or the law ineffective in rectifying their illegal behaviour. In one case the university did

‘not deny either religious discrimination or [lack of] university specified due process. Its entire case rests on immunity (as a State institution, immune from lawsuits unless plaintiff is given permission by the State to sue itself).’39

In this case, the university claimed that

‘as a whole, whatever wrongdoing occurred, it is not liable to damages’.40

Research on discrimination
The writer surveyed 28 professors at a recent science convention about discrimination against creationists. All those interviewed stated that they doubted very much if their department would ever hire an out-of-the-closet creationist for a faculty position. Some claimed that they themselves were not opposed, but felt that because a creationist would likely encounter serious problems in their department, it would be best if they not support their hiring. One added that it would not be objectionable to defend creationism on philosophical grounds, but an attempt to do so using biology would preclude hiring.

Although some prominent creationists have experienced little discrimination, or discrimination for which they could prove a prima facie case, almost 70 percent of those Bergman41 interviewed claimed to have faced discrimination, and close to 40 percent believed they had evidence to demonstrate their claims. The thousands of creationists with tenure in science departments usually achieve it by one of two ways. One survey found that the most common method is to stay in the closet—not openly identify oneself as a creationist (43 percent); and the second method (38 percent) is to become a creationist after achieving tenure.42 This study did not locate a single out-of-the-closet conservative creationist awarded tenure in any state university in the last ten years, and very few before. These results take on more meaning in view of the fact that two decades ago tenure was usually automatic.

Discrimination against creationism and creationists is not only widespread, but often irrational. Fully 12 percent of those interviewed stated they had received death threats, and/or highly emotional, non-verbal feedback and irrational verbalisations against their persons.

The literature’s discussion of the problem
The author reviewed all published articles that discussed creationism printed from 1973 to 1995.43 All of the standard periodical indexes were used, including those that covered the science, social science and popular journals. It was found that almost all of the articles published in the scientific, secular and/or liberal mainline religious journals, failed to condemn the current wave of discrimination against creationists. Many of the exceptions related to the Mims and Bergman cases.44 Almost none condemned what often amounts to vile name-calling which now characterises articles published in the public press, or even the many employment terminations and degree denials. All articles were either silent on the issue, or openly advocated discrimination in various forms, although a few letters did condemn this form of disparate treatment.

This is in marked contrast to both ‘fundamentalist’ journals, and/or those which openly and actively support creationism. Of these, the author located 143 papers that discussed the problem, but some discussed the issue only briefly or in passing. All either condemned or discussed methods of dealing with the problem of discrimination against creationists, although some letters published in these journals encouraged discrimination. This source was more difficult to research because even the better indexes, such as the Christian Periodical Index, or the Catholic Periodical Index, were incomplete, not listing many of the smaller or local religious magazines.

A survey of the journals which would be likely to publish articles specifically discussing discrimination against creationists, such as the Journal of Church and State or Church and State, the monthly published by Americans United for Separation of Church and State, found that, with few exceptions such as the Mims case, none of these journals has ever published even so much as a brief note relative to discrimination, degree denial, or firing of a creationist. On the other hand, almost all the so-called new right or conservative religious journals, such as the Moral Majority Report, Christian News and Christian Inquirer, have published articles about this problem. This is ironic in that many of the visible, active ‘creationists’ with graduate degrees in science are not charismatic or politically on the so-called ‘far-right’, although many belong to conservative Protestant churches—such as Lutheran, Episcopalian, Presbyterian, and Seventh Day Adventist.45

Further, many of the creationists that the writer interviewed would not be classified as far-right, but were closer to historical mainline protestantism. Although some were independent Baptists, a slight majority were either Lutheran or affiliated with non-denominational churches. In addition, several were Jews, and many were unchurched. It also became apparent to the writer that, although all of those interviewed considered themselves creationists, they were by no means a homogeneous group in their interpretation of creationism. They were as a whole religiously conservative, but some were middle-of-the-road or even left on some issues. Regarding racial/sexual discrimination and war issues, some would clearly be politically left (the writer did not specifically assess political attitudes, but they were at times discussed in the interviews). A fruitful area for future research would be to explore more fully the political and other beliefs of self-labelled creationists. Many were raised in the so-called ‘peace churches’, which historically have always been involved in social issues and historically have been connected to various social causes such as the anti-slavery movement. Several creationists interviewed were Free Methodists, a church formed partly because of opposition to slavery, and which still actively supports the black, women’s and other movements.

The scientific community’s cry for open discrimination
A major trait of anti-creationist literature is its over-generalising, labelling, and the problem that those who advocate discrimination rarely define even basic terms such as ‘creationist’ or ‘scientific creationists’. Those who attempt to, not uncommonly define them inaccurately. Many of those who classify themselves as creationists object to the term scientific creationists. Some prefer simply creationists, others abrupt appearance theorists, or even anti- or non-evolutionists. Still others are most comfortable with simply, a believer in creation, as opposed to a creationist. Some of the many positions on creationism include progressive, deistic, theistic, ex nihilo, and directive creationism. The only common thread that runs through all of these positions is that ‘God did it’; the major difference between them is ‘how’.46–49 These problems with the term creationism were summarised by Hick, a theistic evolutionist, who concluded

‘… that the word “creationist” has become a label not only for people who believe that the universe is God’s creation but also for those who insist that biological evolution has not occurred. I too am a creationist in the sense that I believe that the universe is God’s creation, but I believe that God’s creative work is progressive and continuous and that biological evolution is a part of it. And so I am sorry that the word creation has become linked with the obscurantist rejection of evolution. The kind of creationism that I and other liberal Christians espouse is neither scientific nor antiscientific. The purview of science only goes back some fifteen billion years to the big bang. And, if the big bang should turn out to have been an absolute beginning, then science has nothing to say beyond it, though of course religion does.’50

The term as used in this paper refers specifically to those who deny evolution and are open about either criticising or denying most gross biological changes. Most of the creationists who experience difficulty would be more closely identified with the position advocated by the Institute for Creation Research, or the Creation Research Society and other groups who stress a universal Noachian flood, creation in six literal 24-hour days, etc., although many by no means identify with this position. Actually, the most important element in causing problems is simply being labelled a creationist.51

Many, if not most, professionals who are generally in harmony with biological creationism and are not openly identified with this position, consequently experience fewer problems. If few of one’s colleagues are aware of one’s beliefs in this area, one is far less apt to have difficulties. Nonetheless, many writers have actually openly advocated discrimination and even the immediate termination of all ‘creationists’. Fezer pens that;

‘… in hiring teachers, or in certifying them as competent … consideration of various factors is appropriate. Where religious beliefs can affect job performance, it is appropriate to enquire as to what such effects are likely to be. [And] … those … who call themselves “scientific creationists”, by that very self-designation and all that goes with it, demonstrate incompetence [and therefore should not be hired].’52

Fezer is advocating what is in America an illegal, but common practice. It is not only illegal to terminate an employee on the basis of religion, but even to ask in an employment interview the interviewee’s religious affiliation, the name of his or her church, parish, or even the religious holidays that he or she observes because this indicates religious affiliation.53

Those who are active in promoting religious discrimination are often open and blatant about their goals.

‘Creationists often complain that their theories and their colleagues are discriminated against … as a matter of fact, creationism should be discriminated against … no advocate of such propaganda should be trusted to teach science classes or administer science programs anywhere or under any circumstances. Moreover, if any are now doing so, they should be dismissed.’54

Patterson, although he does not define his use of the term ‘creationists’, concludes that no one that this label fits is qualified to be a scientist or educator. After calling their worldview ‘propaganda’, he openly concludes that those who advocate this position should be terminated. At the least, he stresses, creationists’ transcripts should be ‘marked’ so that schools and employers can easily discriminate if they elect to do so.55 All of this, although blatantly illegal, has in general been tacitly approved by our courts, educational establishment and government. Although most Civil Rights legislation clearly specifies that employees must be evaluated only on the basis of job criteria that are specifically relevant to the position, Civil Rights agencies have done little or nothing to stop these illegal practices. Patterson advocates employment evaluation openly based on one’s religious beliefs, concluding that:

‘creationism is discriminated against, but this is precisely as it should be. It is the responsibility of teachers and school officials to discriminate against … anyone who advocates … [creationism]. I’m glad this kind of discrimination is finally catching on, and I hope the practice becomes much more vigorous and more widespread in the future.’56

This is exactly what is now commonly occurring.57,58 This is why the writer, after extensive research, has been able to locate so few active out-of-the-closet creationists that have been awarded tenure in the last decade at an American or Canadian secular college or university. Most have been denied and fired.59 Several names have been mentioned as possibilities which have not, as of yet, been researched, but most of those investigated in the past were either in-the-closet creationists, or became creationists after tenure was granted. Winder concluded:

‘Creationists can hold faculty positions at secular universities successfully but they must suppress their views [on creation]. There are creationists, including [in] science, here [at his university] but there is no outward manifestation [of their creationism]. Any activity and they would soon be harassed!’60

Naturalists make no bones about the ‘problem’ and their concern over finding a ‘final solution’. Admittedly some scientists do not advocate the above, but argue that the issue can be settled by intelligent debate:

‘How are the dark forces of anti-science to be combated? Holton’s answer is the traditional one—education … . Unfortunately, [open] university provides one of the most congenial homes for advocates of the various anti-science world pictures he decries. Perhaps I am too cynical, but I think that the high-tech animation of “Jurassic Park” is likely to combat “Genesis” much more effectively than any noncredit course in evolutionary theory … . I also share Holton’s skepticism about even the most intellectually respectable of the anti-science world pictures … but Holton has so little sympathy with these movements that I did not find his critiques of them all that persuasive. The modern world picture in which science plays such a central role is so clearly superior to any of the postmodern anti-science alternatives that those of us who hold this world picture can afford to be generous. Even when such anti-science world pictures as creationism are set out as sympathetically as possible, they still come up wanting.’61

Discrimination against students
In discussing whether creationist students should be discriminated against, one well-known science educator approvingly quotes those who conclude that a professor should have the right

‘to fail any student in his class, no matter what the grade record indicates’,

and even advocates,

‘retracting grades and possibly even degrees, if [a person espouses creationism] … after passing the course or after graduating.’62

He also stresses that it is the university’s responsibility to terminate creationists and rescind their degrees, advocating that even students with excellent grades who produce highly regarded work should be denied their degree and expelled from the university if it is discovered that they are a creationist! He argues that grades do not necessarily measure competency, and a student can memorise material and be able to discern the ‘correct’ answers on tests yet still hold views which in Frazier’s mind at least are incorrect. They thus should be failed or denied a rightfully earned degree, or if previously awarded, it should be retracted. Zuidema reports that some professors have proposed that

‘… grades or degrees of university students who hold special creation concepts after having taken science courses [should be retracted]. In other words, flunk them—retroactively, if necessary!’63

This proposal, Wirth responded,

‘… is nothing less than gross religious discrimination. A student’s command of a subject in science can be disassociated from his religious beliefs. In other words, someone with religious beliefs can function as a scientist.’64

Further, many educators have stated in print that they feel that it is irresponsible for a university to grant a creationist a Ph.D. degree. Flacks, openly concludes that:

‘It is a pathetic commentary on our universities that grant doctorate degrees … without fully determining a candidate’s true understanding of universal knowledge and logic … The alleged concept of “scientific” creationism is not only an illogical contradiction in terminology but an absurd fiction.’65

Thus, he concludes, creationists should not be awarded advanced degrees. The reason for this discrimination, many of its proponents claim, is not concern over religion, but competency. An anonymous reviewer of an earlier draft of this paper (which was rejected by the journal on the grounds that creationists should be discriminated against) said:

‘… the opposition [to creationists] rests instead on a conviction that “creationism” … precludes neutrality/objectivity, adequate methodology, and the integral nature of science (physics, astronomy, geology, biology). There is a perceived way to best do science and see one discipline in the context of others … Must a department accept someone whose “creationist” case seems erroneous methodologically and factually simply because one pleads “religious or academic” freedom? … Departments evaluate people not only on knowledge and expertise but on their research and on its likely fruitfulness. They see creationists of the “young earth” or “anti-evolution” sort as incapable of sustaining a research program on these bases. Religious freedom is not a ground for academic incompetence in research (and creationist research has, I think, very little to show for its labors). Freedom carries responsibility to one’s colleagues, profession, and research.’

G. Merle Bergman is more specific about the problem of firing creationists:

‘I am aghast at the suggestion that … [a creationist was fired] because of his religious views, as expressed in his writings on the subject. Obviously nothing could be further from American tradition and constitutional principles than that a man be denied opportunity on the basis of his religious thought. On the other hand, I have to ask myself how practical it is for a creationist to impress scientifically minded men and women with his objective—which is certainly a prime virtue for any teacher. I could not myself consider that a teacher had much of a grasp on reality if he or she believed that the creationist view of the universe was a realistic one. There is no point in reviewing the reasoning on both sides … . Suffice it to say … that from the point of view of science, evolution is proven many times over, whereas creationism is … a leftover from very primitive folklore.’66

Whether or not the creationist worldview and belief structure is correct is irrelevant in this discussion. Our primary concern here is freedom of religion and belief, and the right to work and pursue one’s education regardless of one’s religious views, as the law and the American Constitution guarantee. And this includes the right to do research and go where the results of one’s research leads. Powerful persons in the academic community concluded that Galileo was incorrect and thus incompetent. And for this reason, to the embarrassment of scientists today, some endeavored to ruin his scientific career.67,68

When we permit fallible value judgments as to the correctness of a person’s view on controversial topics (as surely is the case with creationism) to terminate a person’s career, the door to discrimination is opened against any person who disagrees with the beliefs of the administrative or power structure.69 Yet, G. Merle Bergman concludes:

‘I think … faculty [firing a creationist is] a reflection of their view that [these people are] too far removed from reality to be able to direct young people along objective paths. The issue is whether this view is a reflection of religious prejudice. They are not judging the man’s right to hold and to express religious views different from their own, but his ability to define reality. That that ability is colored by his religious outlook merely muddies the waters.’70

He thus actually concludes that creationists are not able to ‘define reality’ or, in psychiatric terms, are insane! This is the same ploy used in the old Soviet Union to confine those who objected to communism in psychiatric hospitals. Although Zuidema71 stresses it is not religion, but competency, that is of concern, the veracity of the Scriptures has historically been of central concern to most Christians. As the above anonymous reviewer concluded:

‘The crux of the matter, obviously, is the question of competency to teach science [and] evolution concepts, being essential to an understanding of the life sciences, might arise. One critic … has even questioned whether faculty … who accept Scripture literally are qualified for faculty or administrative positions. Isn’t the integrity of scholars at the heart of this [controversy]?’

The above line of reasoning has horrendous implications. As McGuigan said of one discrimination case a creationist was then fighting in the courts:

‘Conservatives, supporters of academic freedom, and friends of liberty in general will be watching this case carefully, more than a little nervous about their own futures if such a miscarriage of justice is not overturned.’72

Persons who advocate currently unpopular views in science and other academic disciplines (such as the non-Marxist economic view by sociology, government, and history faculty) have always faced serious problems. In general though, conservative Christians are now facing the most serious problems. Thus Wildman stated:

‘… the persecution of practicing Christians has already begun, albeit not in a physical manner … [there are already many] cases in which educators who subscribe to the creation theory have suffered because of that intellectual belief. These cases have not been heavily reported in the national secular media, although … had the individuals been dismissed from a Christian school for teaching evolution they would have made major headlines … . The irony of [these] … cases … is the silencing of academic freedom by those who supposedly support [it] … and the condoning of … the persecution of those who dare to believe in creationism because of intellectual honesty. We do, however, indeed find it odd that the creation theory cannot be taught in schools because it is “religion”, but the evolution theory is openly taught—sometimes not as theory but as fact—despite the fact that it is a basic tenet of the humanist religion. (See Humanist Manifesto I) “Religious humanists regard the universe as self-existing and not created.” ’73

The justification for religious persecution has always been the presumption that those persecuted deserve it because their view of reality is incorrect or erroneous, often called heresy. If one is able to justify discrimination on the grounds that the victims are not ‘accurately able to assess reality’, or because their view is based on metaphysical presuppositions as opposed to an examination of empirical data, one could use this reasoning to discriminate against any and all religious beliefs. All sacred positions are to some degree based upon a view of reality which is less than fully empirically supportable.74 Faith, the bridge between empirical reality and belief, is an especially important aspect of the Judeo-Christian-Muslim worldview. For one to categorically state that someone’s view of reality is wrong, and thus this justifies denial of employment and consequently denial of life’s basic necessities, is an horrendous conclusion. Normally the state steps in only if beliefs are translated into illegal criminal actions such as assault.

Mormons believe that all humans have always existed and in the after-life will become gods, that Adam and Eve were literally created in Independence, Missouri, and that, in spite of what many scholars have concluded are its many inaccuracies and errors, The Book of Mormon is inspired by God.75 They also would have a poor grasp of reality, according to those quoted above. Thus, should not all Mormon teachers also be terminated?

Likewise, Catholics obviously do not have much of a grasp on reality in that they believe, in contradiction to all chemical analysis, that the Eucharist literally changes the bread and wine into the physical body and blood of Christ. Thus, all Catholic teachers likewise should be terminated. The explanation that transubstantiation causes ‘substantial change’, which scientists today cannot study, or ‘accidental change’ in Aristotelian terminology, one could easily conclude is a rationalisation to cover an irrational conclusion.

Some also may feel that Jews, believing that they are God’s chosen people, and that it is morally wrong to eat pork (a perfectly nutritious food if cooked properly) and that someday a ‘messiah’ will come to earth from heaven, obviously do not have a very accurate grasp of reality. Thus, should they also be terminated from their teaching positions, denied degrees, etc.? One could argue in the same way about all religious faiths, including atheism which Melton76 defines as a religion in the American liberal tradition.

In the old Soviet Union, this exact reasoning was utilised to justify discrimination against all theistic positions. The signing of a statement swearing that one is an atheist was once required to teach in a Soviet university.77 It was obvious to them that anyone who held a religious viewpoint, even a ‘liberal’ one, does not have an accurate grasp of reality and thus should ‘not be in a position to influence young people along objective paths’ and therefore should not be allowed to be teachers regardless of their academic record. All religious views, they concluded, are myths impeding an objective grasp of reality. One must obviously first ask, ‘Who is qualified to be the judge of such things as the worldviews of others?’ Bergman tries to answer this as follows:

‘Even if one holds controversial views which are directly related to one’s teaching or occupational assignment, it is generally conceded that, if one can accurately articulate the opposing position (such as a young earth creationist who can accurately explain and present the data, reasoning, etc., used to support the old earth position), then one cannot charge incompetence, and discrimination should not take place.’78

One’s private religious views, whether right or wrong, are usually irrelevant in the work place. A person can be a highly competent mathematician, and yet hold views on astrology or parapsychology not commensurate with the contemporary scientific consensus.79 Some professors of the author’s acquaintance follow astrology, or give credence to other ideas that many authorities conclude have been clearly refuted. If all of these likewise are terminated, who is going to be left? Our foremost concern should be religious freedom and freedom of conscience. Where genuine differences of opinion exist, concerns relative to one’s teaching qualifications may be discussed, but teachers should be evaluated primarily upon their knowledge and expertise in their speciality area, not their religious views or scientific conclusions.

What must be done
Few persons or organisations have concerned themselves with the rights of religious minorities, and even fewer with those of creationists—and some who have experienced difficulties would more accurately be classified as progressive or liberal creationists.80 The academic community now seems to be becoming more open and blatant relative to this form of discrimination. Laws are useless unless enforced, and as we have noted the government has so far in most cases refused to enforce existing laws relative to this form of religious discrimination. They often now do not aid creationists or those with a conservative religious orientation in general. As the anonymous reviewer quoted above concluded:

‘… governments and universities have not enforced existing laws because religious discrimination is really not the basic issue … Creationism of many sorts has proven to be astoundingly unfruitful as a research program and so distortive of factual material that it is unclear how that material can be competently taught.’

Can we truly call our society free if Meikle’s call, quoted below, is implemented?

‘It is the responsibility of professional societies to discriminate against [creationists] … by separating them from teaching through exposure and removal. It is the responsibility of the public school system to do likewise.’81

The solution to this problem is best summarised by Wildman who, in his public presentations,

‘… has been telling his audiences that unless the Christian community becomes involved in the struggle for [religious freedom] and does so quickly, that those being born today will be physically persecuted if they desire to practice their Christian faith. “I fully understand how radical this statement sounds, but it is an intellectually honest statement—not one to shock”.’82

The only thing preventing termination of employment for many creationists, tenure, may not be as safe as assumed in the past. As Zuidema found:

‘“Academic freedom” and “tenure”, those twin holies of academia, have been restraining factors by keeping state university faculties from openly challenging … their creationist colleagues. Yet some brave souls have sought confrontations.’83

The appropriate response to this problem is to bring to the attention of the authorities the commonality and seriousness of this problem. Religious discrimination is illegal, and thus vigorous efforts need to be made by those discriminated against and the various law and policy enforcement officials to fight it. This will help to ensure that the law is taken seriously and enforced. Increased public awareness is immensely important in dealing with this problem. In addition, several precedent court cases would reduce the likelihood that employers in the future discriminate against creationists. If the likelihood of losing a case is high, forcing payment of wages, damages, lawyer’s and other costs, most employers would probably not discriminate. They now clearly perceive, and presently correctly so, that the likelihood of a conviction in a religious discrimination case is extremely low. They are now for this reason often not hesitant to discriminate. They can now often cover their tracks, generally have available highly paid attorneys, and are often able to win cases by skirting around the law or dragging it out for years.

To their credit, many individuals are concerned about the civil liberties and rights of individuals, even those that they personally disagree with. In reviewing several religious discrimination cases, the author found that it is not uncommon to find some persons active in defending the rights of those religious minorities that they clearly disagreed with. Their support comes from their conviction that all persons have the right to hold a set of beliefs, however unpopular, if they are sincerely held and are not openly detrimental to the welfare of the local community or the population as a whole. The belief that we are created beings, deliberately designed by God, is hardly detrimental to the community’s welfare, and it could be argued that it is useful in facilitating behaviour which is supportive of community order and functional morality.

Additional recommended resources
Biotic Message
Fingerprints of Creation
References
Keith, B., Rampant persecution of creationists reaches epidemic proportions, Creation 1(9):10–11, Creation Science Movement, July 1984. Return to text.
Bergman, J., A case of censorship, Bible Science Newsletter 21(12):6, 1983. Return to text.
Bergman, J., The scientists, Liberty 78(1):7–10, 1983. Return to text.
Bergman, J., Religious discrimination in academia, Universitas, p. 2, April 1984. Return to text.
Bergman, J., Religious discrimination in academia, Christians in Education, p. 16, Spring 1984. Return to text.
Bergman, J., The Criterion; Religious Discrimination in America, Onesimus Publishing Company, Richfield, Minnesota, USA, 1984. Return to text.
Bergman, J., The new minorities to hate, Contrast 3(2): 1–5, 1984. Return to text.
Bergman, J., Discrimination against creationists is becoming more insidious, The Christian News, p. 7, 4 February 1985. Return to text.
Bergman, J., Creationists in the classroom: endangered species, Vision, pp. 3–4, August–September 1985. Return to text.
Bergman, J., Review of ‘History of Modern Creationism’ In: Journal of the American Scientific Affiliation 37(3):187–188, 1985. Return to text.
Bergman, J., Denial of promotion, Creation Social Science and Humanities Quarterly 8(1):2, Fall 1985. Return to text.
Bergman, J., ‘Creation science’ in US Supreme Court, Academe, p. 4, September–October 1986. Return to text.
Bergman, J., The case for responsible censorship, Bible-Science Newsletter, p. 12, February 1987. Return to text.
Bergman, J., The Ray Webster case, Contrast 9(1)1–4, 1990. Return to text.
Bergman, J., Opinion in ‘Readers react to the Forrest Mims–Arthur Caplan Debate’, The Scientist 5(9):12, 1991. Return to text.
Bergman, J., A study of court cases related to creationism, Unpublished manuscript, 1995. Return to text.
Johnson, P.E., Reason in the Balance, Inter-Varsity Press, Downers Grove, Illinois, 1995. Return to text.
Bergman, J. and Wirth, K., The Creation/Evolution Controversy, Vol. I and II, Garland Publishing Company, New York in press, 1995. Return to text.
Gentry, R.V., Creation’s Tiny Mystery, Earth Science Associates, Knoxville, Tennessee, 1986. Return to text.
Bytwork, A., God’s university battles, Unpublished manuscript, 1995. Return to text.
Hull, D.L., Science and the modern world view, The Quarterly Review of Biology, p. 491, December 1994. Return to text.
Braun, M., Creation vs evolution, Sword of the Lord, p. 14, 18 October 1985. Return to text.
Bergman Ref. 4. Return to text.
Federal Register 54(213):72611–72615, 31 October 1980. Return to text.
Wildman, D., Creationist educators suffer persecution, NFD Journal, pp. 22–23, October 1984. Return to text.
Roberts, J.E., Bigots attack fundamentalists, Pulse, p. 8, March 1985. Return to text.
Novak, M., Religion in politics, ADL Bulletin 42(1):4. Return to text.
Haney, K., Academic freedom’s double standard, Christian Times, p. 4, 28 June 1985. Return to text.
Bergman, Ref. 16. Return to text.
Bergman, Ref. 5, p. 16. Return to text.
Bergman, Ref. 16. Return to text.
Bolyanatz, A.H., The creation/evolutionary controversy … more heat than light, Anthropology Newsletter 25(7):I and II, 1984. Return to text.
Bergman, Ref. 5. Return to text.
Bergman, Ref. 6. Return to text.
Asimov, L., Is Big Brother watching? The Humanist 44(4):6–10, 1984. Return to text.
Bergman Ref. 5. Return to text.
Carnes, T., Denial of promotion response, Creation Social Science and Humanities Quarterly 8(1):3, 1985. Return to text.
Tourney, C., God’s Own Scientists: Creationists in a Secular World, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 1994. Return to text.
Beard, E.N. (ed.), Members’ notable notes, Universitas 16(7):3, 1985. Return to text.
Beard, Ref. 39, p. 3. Return to text.
Bergman, Ref. 4. Return to text.
Bergman, Ref. 9. Return to text.
Bergman and Wirth, Ref. 18. Return to text.
Bergman, J., Censorship in secular science: the Mims case, Perspectives on Science and Christian Faith 45(1):37–45, 1993. Return to text.
Morris, H., History of Modern Creationism, Master Books, San Diego, California, 1984. Return to text.
Numbers, R.L., The Creationists; The Evolution of Scientific Creationism, Alfred A. Khopf, New York, 1992. Return to text.
Tourney, Ref. 38. Return to text.
Fischer, R., God Did It, But How? Cal Media, La Mirada, California, 1981. Return to text.
Bube, R., We believe in creation, Journal of the American Scientific Affiliation 23(4).121–122, 1971. Return to text.
Hick, L., A liberal Christian view, Free Inquiry 5(4):40, 1985. Return to text.
Johnson, Ref. 17. Return to text.
Fezer, K.D., Would you hire a creationist? Creation–Evolution Newsletter 4(4):22, 1984. Return to text.
Schultz, D. and Schultz, S., Psychology and Industry Today, Macmillan, New York, 1986. Return to text.
Patterson, J., Do scientists discriminate unfairly against creationists? Creation–Evolution Newsletter 4(3):19–20, 1984. Return to text.
Zuidema, H.R., How to rock a campus without hiring, Liberty 79(6):17–18, 1984. Return to text.
Patterson, Ref. 54, p. 20. Return to text.
Wildman, Ref. 25. Return to text.
Shofstahl, C., Professor persecuted for his faith, Christian Inquirer, p. 26, February 1985. Return to text.
Bergman Ref. 5. Return to text.
Winder, G., letter to Jerry Bergman, p. 1, 1984. Return to text.
Hull, Ref. 21, p. 493. Return to text.
Frazier, K., Competency and controversy: issues and ethics on the university; pseudoscience battlefield, Skeptical Inquirer 8:2–5, 1983. Return to text.
Zuidema, Ref. 55, p. 17. Return to text.
Zuidema, Ref. 55, p. 17. Return to text.
Flacks, W.L., The professor who lost his job, Liberty 80(4):28, 1985. Return to text.
Bergman, G.M., The professor who lost his job, Liberty 80(3):28, 1985. Return to text.
Bergman, J., The establishment of a heliocentric view of the universe, Journal of the American Scientific Affiliation 33(4):225–230, 1981. Return to text.
Redondi, R., Galileo Heretic, Princeton University Press, Princeton, New York, 1987. Return to text.
Tyner, M., The professor who lost his job, Liberty 80(1):4–6, 26, 1984. Return to text.
Bergman Ref. 66, p. 28. Return to text.
Zuidema, Ref. 63, p. 2. Return to text.
McGuigan, R., Creationist scholar fights for liberty, Conservative Digest, p. 41, October 1984. Return to text.
Wildman, Ref. 25, p. 22. Return to text.
Reeder, D., University creationists speak, Christian News Herald, p. 3, March 1984. Return to text.
Key, T.D.S., A biologist examines the Book of Mormon, Journal of the American Scientific Affiliation 37(2), 1985. Return to text.
Melton, J.G., The Encyclopedia of American Religions, McGrath Publishing Co., Wilmington, North Carolina, U.S.A, 1978. Return to text.
Melnick, J.A., Personal interview, 1983. Return to text.
Bergman, J., Discrimination against creationists is becoming more insidious, Midnight Cry New Digest 3(1):188, 1986. Return to text.
Tourney, Ref. 38. Return to text.
Bergman, J., A brief history of the modern creation movement, Contra Mundum 7:36–47, Spring 1993. Return to text.
Meikle, W., letter to Jerry Bergman dated 10 January 1985. Return to text.
Wildman, Ref. 25, p. 22. Return to text.
Zuidema, H.P., Teaching scientific creationism on campus. Is the controversy cooling? Liberty 80(1):7–9, 1985. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/magazines/tj/docs/v9n2_suppression.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Jes 7, 10-14:
10 Og Herren ble ved å tale til Akas og sa:
11 Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høye der oppe!
12 Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren.
13 Da sa profeten: Hør da, dere av Davids hus! Er det for lite for dere å trette mennesker siden dere også tretter min Gud?
14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel*.
[8: 8, 10. Matt 1: 23. Luk 1: 31.] [* Gud med oss. 8: 8, 10.]


Fredag, Mars 26, 2004

Avisen Dagen om kvinnelige prester og filmen “The passion of Christ” - Leserinnlegg av Mona Ekenes
Avisen Dagen om kvinnelige prester og filmen “The passion of Christ”

Når det gjelder Dagen og kvinnelige prester har deres muligheter til å fremme advarsler mot dette ikke vært spesielt utpreget i de siste årene også når det gjelder den vinglete holdningen til bl.a. Krf og tidsåndens sterke preg på dette partiet. Avisen Dagen kunne ha gjort mye mer for å rette søkelyset på høyst aktuelle forhold i denne sammenheng, men de har heller utvist en større forsiktighet og unnfallenhet i forhold til bl.a. Krf og deres sterkt tidsåndspregede holdninger og politikk. For det hjelper lite å etterlyse debatter hvis det ikke samtidig sterkt oppfordres til helt andre holdninger også innen Krf som bruker kristennavnet. Man kan ikke samtidig arbeide mot kvinnelige prester eller annet som strider mot Guds Ord og samtidig føre valgkamp for Krf som har vært de fremste til å avsette de virkelige og ekte prestene for isteden innsette de falske biskoper og derav prester. Avisen Dagen har sterkt støttet Krf ved bl.a. å bruke helsides reklame for nettopp det sterkt tidsåndspregede Krf foran valgene. Dette gir ikke et troverdig inntrykk men ganske enkelt det motsatte inntrykk, som avslører en sterkt haltende holdning til begge sider for samtidig kunne stå på “god fot” med så mange som mulig!

Når det gjelder avisen Dagens leder angående filmen “The passion of Christ” må jeg nevne at dette er vel en av de beste lederne jeg har lest fra den kanten på lange tider.http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5650 Samtidig bør det utvises en vaktsomhet mot at det kan medføre øket antisemittiske holdninger fra dem som allerede fra “kristenhold” som er med på å dele opp Israels land og er med på å opprette et terrorregime i Israel anført av bl.a. Arafat. For det burde vel hele den hedningkristne kirkens historie klart og tydelig være en dokumentasjon på: At den farlige antisemittiske holdningen ikke er et ukjent men er et stort og økende problem, det viser jo bl.a. noen av dem som misbruker kristennavnet også i vår tid og som egentlig tilhører erstatningsteologiens utøvere. Derfor vil jeg fremdeles advare mot å overse jødenes og enkelte kristnes uro når det gjelder denne filmen, samtidig som denne filmen meget sterkt viser hvor mye Jesus kunne lide for å sone våre synder i vårt sted. Samtidig tror jeg også Jesus led svært mye også av medynk, før selve korsfestelsen også ved å se hvordan mennesker som Han dypt elsket vendte seg i mot Ham eller som ikke ville høre på Hans Budskap, noe som jeg tror og egentlig er overbevist om gjelder like mye i dag også globalt. For det ble også sagt fra andre kilder at Jesus gråt mye, ut fra bl.a. Illustrert Bibelleksikon og som jeg finner at dette forholdet er sterkt troverdig. Samtidig som Jesus er Guds enbårne Sønn, fikk Jesus også helt og fullt erfare menneskenes kår og hvordan det er å være mennesker som lever i dødsskyggens dal. For det innebærer også å vandre i dødsskyggens dal det å leve i verden så lenge døden fremdeles har sin makt i denne tidshusholdning. Det er kun Jesus som kan frelse oss og føre oss ut av dødsskyggens dal og inn i Guds Rike:

I DAG, OM DERE HØRER HANS RØST

HEB 3,7 - 19 Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, 8 så forherd ikke deres hjerter som den gang deres fedre trosset meg, den dagen de utfordret meg i ørkenen. 9 De utfordret meg og satte meg på prøve, 10 enda de i førti år hadde sett de gjerninger jeg gjorde. Derfor fikk jeg avsky for denne ætten og sa: De farer alltid vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. 11 Så sverget jeg i min vrede: De skal aldri komme inn til min hvile! 12 Brødre, se til at ikke noen av dere har et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. 13 Dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter "i dag", for at ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. 14 Vi har jo fått del i Kristus. Vi må bare helt til slutt holde fast ved det grunnlag vi hadde i den første tid. 15 Når det heter: I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter som den gang de trosset meg, 16 hvem var det da som hørte, men likevel var trassige? Var det ikke alle de som drog ut av Egypt, ledet av Moses? 17 Hvem var det han hadde avsky for i førti år? Var det ikke de som syndet og falt døde om i ørkenen? 18 Og hvem var det han mente da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de som var ulydige? 19 Vi ser altså at det var vantro som gjorde at de ikke kunne komme inn.

GUDS FOLK HAR EN HVILE I VENTE

HEB 4,1 - 16 Siden løftet om å få komme inn til Guds hvile ennå ikke er oppfylt, må vi være på vakt, så det ikke skjer at noen av dere blir liggende etter. 2 Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det. 3 Det er vi som går inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo: Så sverget jeg i min vrede: De skal aldri komme inn til min hvile! Guds verk var riktignok fullført allerede da verden ble skapt. 4 For et sted står det om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dagen etter at han hadde fullført hele sitt verk. 5 Men her sier han: De skal aldri komme inn til min hvile. 6 Altså er det ennå slik at noen skal komme inn til hvilen. De som først fikk det glade budskap, kom ikke inn, for de var ulydige. 7 Derfor fastsetter han på ny en dag; det er det han gjør når han lang tid etter gjennom David taler det ordet vi før har nevnt: I dag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. 8 Hadde Josva ført folket inn til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. 9 Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. 10 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger. 11 La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen. 12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. 13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for.

PRØVET I ALT

14 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

HEB 5,1 - 14 En øversteprest blir alltid tatt blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder. 2 Han kan vise mildhet mot dem som feiler og farer vill, fordi han selv har menneskelig svakhet 3 og derfor må bære fram syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket. 4 Ingen tiltar seg denne verdighet selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aron. 5 Således har heller ikke Kristus tiltatt seg den ære å være øversteprest. Han fikk den av Gud som sa til ham: Du er min sønn, jeg har født deg i dag. 6 Likeså sier han på et annet sted: Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. 7 Den gang Jesus levde på jorden, bad og bønnfalt han med høye rop og tårer ham som kunne berge ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. 9 Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham; 10 Gud hadde da gitt ham navnet "Øversteprest på Melkisedeks vis".

ADVARSEL MOT FRAFALL

11 Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt så trege til å høre. 12 Etter så lang tid burde dere selv være lærere; men dere trenger noen som på ny kan lære dere de første og grunnleggende ting i Guds ord. Dere må ha melk, og ikke fast føde. 13 For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden. 14 Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt.

HEB 6,1 - 20 Derfor skal vi nå legge bak oss det vi først lærte om Kristus, og søke å nå fram til modenhet. Vi vil ikke på ny legge grunnvollen og tale om omvendelse fra døde gjerninger og om tro på Gud, 2 eller undervise om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og den evige dom. 3 Slik vil vi gå fram, om Gud så vil. 4 Når noen en gang har fått lyset, har smakt den himmelske gave og fått del i Den Hellige Ånd, 5 har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, 6 og de så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester selv Guds Sønn på ny og gjør ham til spott. 7 Den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som dyrker den, får velsignelse fra Gud. 8 Men den jord som bærer torn og tistel, er til ingen nytte. Forbannelsen er ikke langt borte, og det ender med at den blir svidd av.

GUDS LØFTE STÅR FAST

9 Men når det gjelder dere, kjære venner, er vi overbevist om at det står bedre til, og at dere er på frelsens vei, selv om vi taler som vi gjør. 10 For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å gi hjelp til de kristne, nå som før. 11 Vi ønsker bare at hver og en av dere må være like ivrig etter å bevare håpets fulle visshet helt til slutt. 12 Da må dere ikke være sløve, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet får del i løftene. 13 Da Gud gav Abraham løftet, sverget han ved seg selv; han hadde jo ingen større å sverge ved. 14 Han sa: "Sannelig, jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt tallrik." 15 Og så fikk Abraham løftet oppfylt, fordi han ventet tålmodig. 16 Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden tjener til stadfesting, da den gjør slutt på alle innvendinger. 17 Fordi Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig, innestod han for det også med en ed. 18 Ved to ting som ikke kan forandres, løfte og ed, som utelukker at Gud lyver, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt redning ved å gripe det håp som ligger foran oss. 19 Dette håpet er et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn i helligdommen, 20 dit Jesus gikk inn og åpnet veien for oss, han som er blitt øversteprest til evig tid på Melkisedeks vis.

MELKISEDEKS PRESTEDØMME

HEB 7,1 - 28 Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Den Høyeste Gud. Han gikk i møte med Abraham og velsignet ham, da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene, 2 og Abraham gav ham tiende av alt. I navnet Melkisedek ligger for det første at han er rettferdighetens konge, og dernest at han er konge av Salem, det vil si fredens konge. 3 Han er uten far og uten mor og har ingen ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv tar ikke slutt. Slik er han et bilde på Guds Sønn; han er og blir prest for alltid. 4 Legg merke til hvor stor han er, denne mannen som Abraham, patriarken, gav tiende av det beste krigsbyttet. 5 Riktignok skal de av Levis sønner som blir prester, etter loven ta tiende av folket, altså av sine brødre, enda disse nedstammer fra Abraham. 6 Men Melkisedek, som ikke er av deres ætt, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått Guds løfter. 7 Nå kan ingen nekte at den som blir velsignet, står lavere enn den som velsigner. 8 Ellers er det dødelige mennesker som mottar tiende, men her er det én som får det vitnesbyrd at han lever. 9 Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. 10 For som ennå ufødt ætling var han i sin stamfars lend da Melkisedek gikk i møte med Abraham.

PRESTEDØMMET SOM IKKE BYGGER PÅ LOVEN

11 Loven som folket fikk, hviler på det levittiske prestedømme. Dersom dette prestedømmet hadde ført til fullendelse, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som kalles prest på Melkisedeks vis og ikke på Arons vis? 12 Når prestedømmet forandres, betyr det nødvendigvis at loven også forandres. 13 For han som det her er tale om, hørte til en annen stamme, og ingen fra den stammen har noen gang gjort tjeneste ved alteret. 14 Det er en kjent sak at vår Herre er utgått fra Juda stamme, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen. 15 Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. 16 Han er ikke blitt prest etter en lov som krever en bestemt avstamning, men på grunn av kraften i et uforgjengelig liv. 17 Han får jo det vitnesbyrd: Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis. 18 Dermed blir et eldre bud opphevet, fordi det er svakt og unyttig. 19 Loven førte jo ikke noe til fullendelse. Men nå blir den avløst av noe bedre, et håp som gjør at vi kan nærme oss Gud.

KRISTUS ER PREST TIL EVIG TID

20 Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed, 21 men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier: Herren har sverget og tar det ikke tilbake: Du skal være prest til evig tid. 22 Derfor er den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for. 23 Dessuten har det vært flere av disse prestene; for døden hindret dem i å fortsette. 24 Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. 25 Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. 26 Ja, en slik øversteprest var det vi måtte ha: hellig, god og ren, skilt ut fra syndere og opphøyd over himlene. 27 Han trenger ikke, slik som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv. 28 De som loven innsetter til øversteprester, er svake mennesker. Men det ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, innsetter Sønnen, han som har nådd fullendelse til evig tid.

PRESTETJENESTEN I DEN HIMMELSKE HELLIGDOM

HEB 8,1 - 13 Hovedsaken i det vi taler om her, er dette: En slik øversteprest er det vi har, og han har satt seg på høyre side av Majestetens trone i himmelen. 2 Der gjør han prestetjeneste i helligdommen, i det sanne møtetelt, som ikke er reist av mennesker, men av Herren. 3 Hver øversteprest blir innsatt for å bære fram gaver og offer. Derfor må også Kristus ha noe å bære fram. 4 Dersom han hadde vært på jorden nå, hadde han ikke vært prest, for her er det andre som etter loven bærer fram offergavene. 5 Men de gjør tjeneste ved et telt som bare er en etterligning og en skygge av det himmelske. Det ser vi av det ordet Moses fikk fra Gud da han skulle bygge møteteltet: "Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet."

JESUS ER MELLOMMANN FOR EN NY PAKT

6 Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste; for han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. 7 For hadde det ikke vært noe å utsette på den første pakt, hadde det ikke vært grunn til å sette en annen i stedet. 8 Men Gud har noe å utsette på den når han sier til folket: Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppretter en ny pakt med Israels ætt og Judas ætt, 9 en pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre den gang jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt. For de ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. 10 Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels ætt i de dager, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. 11 Da skal ingen lenger lære sin landsmann eller sin bror og si: "Kjenn Herren!" For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. 12 For jeg vil se på deres urett med miskunn og ikke mer komme i hu deres synder. 13 Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Men det som holder på å bli gammelt og foreldet, vil snart være borte.

GUDSTJENESTEN I DEN GAMLE PAKT

HEB 9,1 - 28 Også den første pakt hadde sine forskrifter om gudstjeneste, og den hadde sin jordiske helligdom. 2 Det var reist et telt, og i dette forreste teltet, som kalles Det hellige, var lysestaken og bordet og skuebrødene. 3 Bak det innerste forhenget var det et annet telt som kalles Det aller helligste. 4 Det hadde et røkelsesalter av gull og paktkisten som var kledd med gull over det hele. I kisten var en gullkrukke med manna, Arons stav som skjøt friske skudd, og paktstavlene. 5 Over kisten var herlighetens kjeruber; de skygget over soningsstedet. Alt dette kan vi ikke gå nærmere inn på her. 6 Slik var altså det hele ordnet. Det forreste teltet går prestene stadig inn i når de skal gjøre sin tjeneste. 7 Men i det andre går bare øverstepresten inn én gang om året, og da aldri uten offerblod. Det bærer han fram for seg selv og for folkets forseelser. 8 Dermed gir Den Hellige Ånd til kjenne at veien inn i helligdommen ikke er åpnet så lenge det forreste teltet ennå står. 9 Dette er å forstå som et bilde på den nåværende tid. De gaver og offer som her bæres fram, er ikke i stand til å gjøre den som dyrker Gud, fullkommen, slik at samvittigheten blir ren. 10 Likesom reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter, som gjelder inntil den tid da alt skulle settes i den rette skikk.

KRISTI TJENESTE SOM ØVERSTEPREST

11 Men Kristus er kommet som øversteprest for de frelsesgoder som vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke hører denne skapte verden til. 12 Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og således vant han en evig forløsning. 13 Riktignok er det slik at blodet av bukker og okser gjør hellig og ren i det ytre, likeså vann med asken av en kvige, når det blir stenket på dem som er blitt urene. 14 Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig Ånd båret seg selv fram som et lyteløst offer for Gud. 15 Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt. 16 Det er med pakten som med et testamente: det må godtgjøres at den som har opprettet det, er død. [pakt, testamente: -> Gal 3, 15. 17.] 17 Først når han er død, er det gyldig; det trer ikke i kraft så lenge han lever. 18 Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. 19 Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket 20 og sa: "Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere." 21 Like ens stenket han blod på teltet og på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. 22 Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. 23 De jordiske bilder av de himmelske ting må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdom må renses ved offer som er bedre enn disse. 24 For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen; nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. 25 Han gikk heller ikke inn for å ofre seg selv flere ganger, slik som øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. 26 I så fall måtte han ha lidd mange ganger siden verden ble grunnlagt. Men nå har han åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen, 28 slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

KRISTI OFFER TAR BORT SYNDEN

HEB 10,1 - 19 Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som ofrer, fullkomne. 2 Ellers hadde de vel holdt opp med å ofre? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. 3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd. 4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg; 6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg. 8 Først sier han: "Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om," enda det er slike offer som bæres fram etter loven. 9 Deretter sier han: "Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje." Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde. 10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle. 11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder. 12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. 13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. 14 For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne. 15 Også Den Hellige Ånd vitner for oss om dette. For først sier Herren: 16 Slik er den pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer. Og deretter sier han: Jeg vil gi mine lovbud i deres hjerter og skrive dem i deres sinn. 17 Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer. 18 Men der det er tilgivelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd.

FRIMODIGHET OG BEKJENNELSE I MENIGHETEN

19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. 20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. 21 Når vi har så stor en prest over Guds hus, 22 så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann. 23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast. 24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles, slik som noen pleier å gjøre. La oss heller oppmuntre hverandre, så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. 28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. 29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd? 30 Vi kjenner jo ham som har sagt: "Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde." Og videre: "Herren skal dømme sitt folk." 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender! 32 Men tenk nå tilbake på den første tid, den gang dere fikk lyset og siden holdt ut i de lidelsene dere hadde å kjempe med. 33 Snart ble dere hånet og plaget for øynene på folk, snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. 34 Dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide, ble røvet fra dere. Dere visste jo at dere eier noe som er bedre og som varer. 35 Kast ikke fra dere frimodigheten! For den gir stor lønn. 36 Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovt. 37 For ennå er det bare en kort stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. 38 Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg tilbake, har jeg ikke behag i ham. 39 Men vi er ikke av dem som trekker seg tilbake og går fortapt; vi er av dem som tror og berger vår sjel.

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes.


”Men Bibelen hadde rett.” - Leserinnlegg av Bjarne Kydland
”Men Bibelen hadde rett.”
(Werner Keller)

”-en tydelighet som drar i feil retning.”
Det er Dagens leder for 28. februar som benytter seg av ovenstående setning i forbindelse med drøftingen av Kristelig Folkepartis oppfatning om homofilt samliv og partnerskapsloven. I debatten avtegner det seg etter hvert nokså klart hvordan partiet tenker.”, skriver Dagen.
Endelig ser også Dagen det Kristent Samlingsparti har hevdet i årevis. Slik er det bare blitt ”der i gården.” de siste 20 – 30 årene. Partiet drar i feil retning. Jeg legger ikke fingrene imellom - i ugudelig og sosialistisk retning! I slike sammenhenger snakker en ofte om å være ”nyttige idioter.” Ingen som sosialistene har i utgangspunktet heiet frem disse såkalte frihetene, som reiser seg imot Guds Budord.

For om mulig å få frem hva jeg mener, så la meg sitere boktittelen: ”Men Bibelen hadde rett.” (THE BIBLE AS HISTORY. Werner Keller) Menneskets dømmekraft har lidd totalt skibbrudd i det godes tjeneste. Noe som betinger en kristen Omvendelse.
Slik forkynner Guds Ord til sakens realiteter: (1. Mosebok 6:5): ”Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.”
Dette gir seg de grelleste utslag, ikke minst hos dem som regnes for å være de beste hoder blant oss. Hør hvordan en på mange måter skarp iakttager som Barth Eide sukker, etter at Hamas-leder sjeik Ahmed Yassin fikk en dose egenprodusert medisin: ”Hvem skal kunne hindre en ny voldsspiral?” Da har en sagtens fått sin vurderingsevne forkvaklet om en svevde i den tro at voldsspiralen skulle kunne forhindres av sjeiken, som vitterlig har vært jødedrapenes ivrigste pådriver.

På KrF`s ekstraordinære Landsmøte, i Bergen nylig konstaterte deres eget oppnevnte evalueringsutvalg at partiets verdiforankring trengte fornying og tydelighet, som tilsvarer deres navnevalg. Men, nei! Det forslår ikke! Praktisk politikk viser seg konsekvent å bli den samme, som i forholdet mellom deres Handlingsprogram og utøvd politikk lenge har vært. Programmet fungerer bare som en slags festtale.

Det eneste en kan være så godt som 100 prosent sikker på er at en bare vil havne i nye selvbedrag dersom en kan få seg til å tro at KrF kan la seg reformere tilbake til grunnleggernes hensikt og mening. En si ha noen bekymring for jødene i Israels vanskelige situasjon om dagen.

Noe av det de har vist stor bekymring for er at ingen må ta dem for å være noen søndagsskole. Nei da, her fornekter de gjerne sitt eget grunnlag i motsetning til sosialistene, som i alle år har anstrengt seg til det ytterste for å omdanne barneskolen i sosialismens bilde.

KrF har for sin del oppkonstruert og hevder hårdnakket at det råder de alvorligste motsetningsforhold mellom Guds to ordninger/regimenter for hans styring av menneskenes verden: 1) Øvrighetens myndighetsområde og 2) Kirkens myndighetsområde. Disse må, skal en tro KrF politikerne være helt uforenlige områder og må nødvendigvis ligge i evig og bitter strid seg imellom. Med andre ord må det eksistere de sterkeste motsetningsforhold i Guds vesen og vilje hva gjelder den ene contra den andres myndighetsutøving og deres områder. Politikerne vil hevde at den egentlige øvrigheten det er vi, og biskopene på sin side hevder at den egentlige øvrigheten i kirken det er oss. Og derav kommer det fullkomne rotet, som resulterer i at man galant overkjører Grunnloven, blant annet med en folkeavstemning om EU, hvis 50,1 % skal kunne resultere i fullt medlemskap og ikke tre fjerdedels flertall i Stortinget, som Grunnloven forlanger.

Som sagt, forvirringen i politikk og kirkeliv har mye av sitt utgangspunktet i sosialismens gudløse holdninger og deres enorme innflytelse på samfunnslivet, ut fra deres fremelsking av den menneskelige bakside, for å si det på den måten.

I sosialismen finnes det ingen Gud, men desto flere avguder. Slik som fosterdrapet, fra førkristen tid, likestillingsloven, homofili, partnerskapslov og beslektede forhold. Derfor den totale forvirring med derav følgende menneskelig tragedie, elendighet og lidelse. Alt dette vil Guds ti budord og gode vilje med alle mennesker forhindre.

Det har funnes ateister før også, og hør hva ateisten Bertrand Russel (1872 – 1970) kan si: ”Hvis man ikke forutsetter en Gud, vil spørsmålet om livets hensikt bli meningsløst.” Sitat slutt.

Og meningsløst er det blitt for store grupper i folket, ikke minst den oppvoksende slekt får unngjelde for dette. Nådens evangelium skal ikke forkynnes for våre skolebarn. De skal gis noe ”rot-i-hop” kalt KRL-faget. Bare våre 19 – 20-åringer, soldatene, kan aller nådigst høre Evangeliet forkynt.

Jeg vil stille samme spørsmålet som Thomas M. Moltu stilte i Dagen for 1. mars: ”Bør Ap miste statsstøtte?” Er ikke dette partiet en gudløs bevegelse, og når det kommer til stykket en skadelig og menneskefientlig sekt? Hva er forskjellen på islamistenes intoleranse overfor annerledes tenkende og troende og det som deler av sosialistene står for? Lovverket benyttes til innføring av den sosialistiske ugudelighet og en legger så forhold til rette og delvis tvinger den øvrige befolkningen inn i dette ulykksalige mønsteret.

Dette har så også Kristelig Folkeparti slukt mer eller mindre, og på sett og vis fornektet søndagsskolen og eget uttalte grunnlag.
Og Israel, for eksempel, søndagsskolelandet, må endelig ikke få en krone av norske skattepenger. De må heller ikke få utøve selvforsvar overfor sine dødsfiender slik nå EU ikke vet sin arme råd for hvordan verne egne interesser mot terrorismen. ”Du må ikke tåle så inderlig vel - - - -. ” Men EU tåler ”inderlig vel”!

Den dagen Kristelig Folkeparti bekymrer seg like mye for jødene som de bekymrer seg for jødenes dødsfiender, da kan det tenkes at trenden vil snu og stemmetilflyten vil ta seg opp igjen. Folk flest, i dette landet har en mye sunnere, sannere og riktigere holdning til Midtøsten konflikten enn de som burde kjenne dens historikk fra A til Å. Nei, da heter det at sjeik Yassin kunne ha hindret voldsspiralen.

La oss høre kontrasten med kristendommens Grunnbok: ”For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet.” (Rom. 9:3)
Jeg begynte med å si: Men Bibelen hadde rett. Skulle ikke det kunne spore til ettertanke og besinnelse? Bibelen har hatt og vil alltid ha rett!

Med hilsen
Bjarne Kydland


Akersgatas rasering av Norge - Av Jørgen Høgetveit
Radikalismen og 68-erne har skaffet seg det meste av institusjons- og mediamakta og brukt den for det det var verd i arbeidet med å nedkjempe den kristne kulturen i Norge. Den eneste kulturen som hadde bærekraft og fremtid. Det følgende kan jo være en passende kommentar på en 8. mars og kvinnefrigjøringsdagen.

Ved et Oslobesøk nylig passerte jeg et avisstativ som hadde de to vanlig herværende aviser. Den ene fanget interesse med sin forside ved å fortelle at ungdommen nå strømmet til ekteskapskurs for å sikre fremtiden for sine ekteskap - og ikke gå inn i det samme ødeleggende livsmønster med krangel, skilsmisser og ødelagte liv som sine foreldre. Jeg sikret meg avisen og fortsatte raskt innover - og ble stoppet av et oppslag hvor radikalismen i klartekst skrev om sine hensikter og arbeidsopplegg gjennom årtierne med rivning av det norske hus. Journalist Sissel Benneche Osvold skriver om innvandringen av muslimske og patriarkalske krefter til det sekulære vesten og blåser støvet av religionsdebatten som man henla i "ly av liberale, omforente og moderne verdier. Men så kom altså disse menneskene fra langtvekkistan, 11. september og krigen mot terror og tok oss, visstnok godtroende tosker. Og nå beskylder professor Terje Tvedt og NRKs reiselivsekspert Jens A. Riisnæs oss for ikke å begripe at verden egentlig er et skummelt sted der arkaiske, fundamentalistiske religioner med enorm makt og betydning er ute etter å knuse vårt skjøre, moderne prosjekt."

Og hun fortsetter: "Her satt vi, altså, og pustet ut etter å ha vunnet over lokale mørkemenn og svovelpredikanter fra Stavanger med postmodernismen likestillingsombud, digital teknologi, og det nye fritidssamfunnet. Fra bedehuset lød munter gospelsang og fra kirken, en slurvet Bjørn Eidsvåg og disse nye, glade presetene som nesten ikke trodde på Gud engang. Er det rart det tok tid før vi forstod at noen frivillig ville velge et innestengt kvinneliv bak slør, uten våre rettigheter og friheter? Eller finne seg i å leve innen så strenge, patriarkalske og undertrykkende familiestrukturer at når sløret, hijaben, i løpet av disse femten åra er blitt et stadig mer utbredt hodeplagg for muslimske jenter og kvinner, så symboliserer plagget stort sett undertrykking, ikke religionsfrihet. Når stortingsflertallet vedtar Misjonssambandets rett til å avvise homofile vaktmestre, snakker også Carl I Hagen om trosfrihet. Gjelder det bruk av hijab, derimot, er diskusjonen en annen. Da snakker vi om økende forståelse i Vesten, også blant feminister, for lovforbud. Hijaben er blitt politisk og kjønnspolitisk sprengstoff."

Komentar-Avisa
Det er egentlig tragisk å se denne fremstillingen om deres kamp for å rasere familien og den vestlige sivilisasjons grunnleggende verdier innrammet av oppslag om desillusjonert ungdom som søker seg tilbake til en skikkelig basis for et godt liv. De arbeider nå med å sikre ekteskapene sine mens de eldre kvinnene "puster ut" og skjønner lite eller ingenting av hva som nå kommer til dem fordi de grovt lot seg fange opp av marxistiske likhetstanker - som fremstilte seg som kvinnefrigjøring. De har ikke selv et fundament under livene sine - ikke et fast ståsted å vurdere ut fra - og er dermed prisgitt de nye totalitære kreftene som nå kommer til oss og vil smadre den "frihet og orden" som satte oss i stand til å skape det gode liv for familien og en fremtid med håp.

Enda mer tragisk er det å se det store misjonsfolk som sakte lot seg overmanne av søvnen og binde i slavekår igjen - av disse folkene som innbilte oss at de ville frigjøre oss- Så spilte de på lyst og egoisme og forklaringsmodeller som man var læreløs og historieløs nok til å la seg lure av og trakk endog organisasjonene inn under åkene.

Etter denne meget opplysende utgytelsen - som det ikke er vanskelig å forstå er sannhets tale - - fortsetter hun å prate om disse grusomme dilemmaer som nå dukker opp etter at de altså "pustet ut etter å ha vunnet over lokale mørkemenn". Dilemmaet er den utvilsome rett til å bære de klær man vil - men samtidig bære klær som religionen påbyr dem og kommunisere ikke verbalt med klærne. Er det i strid med ytringsfriheten å pålegges og kommunisere via en kleskode? Er hijab et symbol for undertrykking - og strider det mot likestillingsloven?
Vel, kjenner man sin Bibel om huset som var ryddet og rent - for deretter å bli besatt av en rekke urene ånder, så overrasker ikke dette det minste. Man vet at alle de rike verdiene av sann frihet som en rett ytringsfrihet er - vil forsvinne i forvirring og kaos inntil de er borte for godt. Da er "mørkemennene borte" og den frie bærekraftige kulturen med dem. Og etter kaos kommer diktatur - sa de gamle grekere. Et sant fritt og velordnet folkestyre bæres nemlig opp av de verdiene som "mørkemennene" fra 1800 og oppover bygde landet vårt på. Nå er snart deres røst forstummet - som profetrøstene i GT en gang ble tause - og folket gikk i krig og fangeskap. Les Esaias kp. 3 - 4 som lyder ennå. Gud vokter Sitt sannhets Ord!

TIL ETTERTANKE: Ved nedleggelsen av Evjemoen, Forsvarets Øvingsavdeling nr II sa øverstkommanderende, oberstløytnant Jonasen i et avskjedsintervju: "DEN SOM IKKE VIL HA EN EGEN HÆR, FÅR SNART BESØK AV EN ANNEN."


Hvorfor gjøre Gud til en løgner? - Av Lars-Arne Høgetveit
Da man ennå er abonnent på Dagen i noen måneder har man fått med seg diverse oppslag om Gud (Guds Ord) den siste tiden. Disse oppslag avleder den tro AT DØDEN KOM INN I VERDEN FØR SYNDEFALLET VAR EN REALITET – altså FØR SYNDEFALLET i Edens have. Dette er faktisk kjernen i evolusjonismen, men evolusjonisten hevder normalt altså ikke å tro på et syndefall. Jeg vil dokumentere at slike oppslag avleder en slik tro i en tankerekke på 4 punkter.
1. Noen hevder at fossiler er flere millioner år gamle. Altså fra en tid lenge før syndefallet.
2. Følgelig døde disse liv som ble til fossiler (liv som døde) FØR Adam og Eva ble Skapt, for Adam og Eva levde for kun noen få tusen år siden. Adam selv ble 930 år. (1. Mosebok 5,5) Gud sa alt var ”såre godt”. Hvordan kunne han si det på en jord med masse av sykdom og døde fossiler?
3. Det står skrevet i Bibelen at SYNDEN kom inn i verden ved mennesket - og dermed døden. (1. Mosebok 3.3)
4. Konsekvensen av at man hevder at fossiler er eldre enn Adam og Eva blir at man sier at 1. Mosebok 3.3 ikke er hele sannheten. Det står videre i 1. Mosebok 3, 15 ”Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.” Profetien her om Jesu død på korset settes i et underlig lys i og med at man hevder at døden kom inn før Syndefallet.

ROMERBREVET 5, 12 forteller oss: ”Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, OG DØDEN VED SYNDEN, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle –” Her leser vi at I DAGENE FØR SYNDEFALLET VAR IKKE DØDEN EN REALITET.
I ROMERBREVET 5, 17 leser vi videre: ”For kom døden til å herske ved DEN ENE PÅ GRUNN AV DEN ENES FALL, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.” Her ser vi hvor bibelstridig det er å hevde at fossiler er flere millioner år gamle.
God informasjon i en artikkel på dansk om temaet finner du på www.answersingenesis.org/danish,
den har tittelen ”Hvorfor tillader Gud Død og Lidelse?”. Du finner også gode linker til informasjon om Guds Ord versus evolusjon på www.kommentar-avisa.no. Bruk litt tid på dette slik at du ikke så lett lar deg ”blåse over ende” i det åndelige klima som Norge nå er inne i!
GUDS ORD STÅR FAST OG DET ER VÅR ENESTE REDNING FOR TID OG EVIGHET.


Kort presentasjon av www.Kommentar-Avisa.no - Av Jørgen Høgetveit
MÅLSETTINGEN går fram av løpeteksten: NORGE TILBAKE TIL EVANGELISK-LUTHERSK GRUNNLOVSGRUNN.

EVANGELISK-LUTHERSK grunn fordi det er den sanne bibelske lære som setter mennesket i frihet og danner basis for tid og evighet for enkeltmenneske og grunnlaget for de rette samfunnsverdier og ledelse.

GRUNNLOVSGRUNN fordi det er det rettsgrunnlaget som viser en rett forankring og gir den optimale "frihet og orden" for utfoldelsen av de menneskelige ressurser og forvaltning av naturgrunnlaget på den beste måte. Det viser historien oss. Dessuten - og det er viktig - så er Grunnloven vår siste forankring i den kristne rettsstaten - og kan fornyes om vi tar den på alvor som de gamle bondehøvdinger og haugianere som Ole Gabriel Ueland og Jørgen Løvland gjorde det.

FRA DETTE STÅSTED VURDERER OG KOMMENTERER Kommentar-Avisa.no de sentrale begivenheter i forhold til mennesket og Gud, mennesket og medmennesket i samfunn og menighet og mennesket og naturen som gir oss alt av mat, råstoffer (basis for økonomisk virksomhet) og miljø som vi lever i.

HELHET OG LANGE RESONNEMENTER. I en ualminnelig oppjaget, rastløs og overfladisk tid blir det mindre og mindre plass for å forstå tingene i sammenheng både vertikalt og horisontalt. Mediaene fylles opp med kjappe og raske nyheter og kommentarer som ikke makter å se sammenhenger og gi folk hjelp til å se helheten og få arbeide for å få livet i orden igjen og med bærekraft. Kommentar-Avisa lar seg ikke begrense av slike meningsløse pålegg med antall ord, hele og halve sider, osv. Trenger vi mange sider - bruker vi dem. Så har vi slik respekt for våre leser at vi dynger dem ikke ned i kjappe påstander, men prøver å få fram fakta, sammenhenger og argumentasjon. Deretter overlater vi til våre lesere selv om de vil gå inn i saken og være "lesarar" og tenkere i beste betydning. Vi er ikke noe debattorgan. Den virksomheten får man henlegge til leserspaltene i de mange avsier som driver med disse etter hvert korte innleggene med lite fakta og argumenter.

HVEM SKRIVER. Foreløpig er det bare med seks mann. Det er to bønder fra Nord Trøndelag. En er forkynner og den andre har drevet med politikk (v. ordfører), og begge har kjempet drabelig for friskolesaken. Så har vi med en eldre tidligere prost - som er en av de fremste kjennere av Bibelen og hebraisk grunntekst i Norge. Og så er det to sivil agr. som - en eldre og en yngre, men begge med en etter hvert lengre tid som planlegger og veiledere i næringsvirksomhet. Den eldste av dem har i tillegg en god del u-hjelpserfaring i misjonsland og lang fartstid som kommunepolitiker, varamann til Stortinget en periode og misjonsarbeid i Norge.
I tillegg tar Kommentar-Avisa inn flere gjestekommentarer som vi finner har noe vektig å fare med.
Klikk deg inn på www.Kommentar-Avisa.no og følg med. Vi mener å kunne love deg noen sider som ikke er så veldig vanlig i vår samtid, men derfor desto mer nødvendig for vår felles fremtid.
Ønsker noen av mediane som mottar denne mailen - er dere hjertelig velkommen til å lage et intervju med undertegnede - evt. bare bruke dette oppsettet som oppslag i deres media.

Med vennlig hilsen Jørgen Høgetveit


Trøst og formaning - Av Kristi Rognerud
Først: Av hjertet takk for at vi har fått lære deg å kjenne, biskop Børre! Takk at du sannelig har våget/våger å stå urokkelig fast på Guds ufeilbarlige ord! Uansett hva det har kostet og koster deg. Jeg fatter ikke hvordan Den norske kirke (de såkalte prestene der) kan leve med myndighetenes horrible behandling av deg og alle de fire andre helt klart ulovlig avsatte prestene i Strandebarm prosti! Er de virkelig så blinde og totalt likegyldige? Hvor inderlig uklokt dette er av dem! Vet de ikke at Jesus ser deres oppførsel? Skjønner de ikke at de vanærer Hans navn? Snart vil Han hevne all urett. Slik at vi ser. For det må Han bare gjøre! Vi er jo så trege og trassige, vi mennesker! Hvorfor vil vi ikke se og høre? Svaret er vel at det koster oss for mye? Å støtte dere/Strandebarm er å gjøre Guds vilje, ingenting annet. Slik ser vi hvor mange som i realiteten følger Jesus eller er Hans disipler. Myndighetene våre er så feige! Også snakker DE om menneskerettigheter! Hvor verden bedrar seg sjøl. Takk for din store, store innsats for oss alle, både det ufødte og fødte liv! Takk at de mest forsvarsløse og hjelpeløse bitte små ufødte barna har deg! Takk for ditt aldeles uegoistiske engasjement! Takk at vi og Jesus virkelig har kunnet og fortsatt kan regne med deg! Takk for din tålmodighet, ydmykhet, utholdenhet og visdom! Stakkars dem som står bak fosterdrapsloven i Norge og setter den over Guds lov! Du skal ikke slå i hjel, sier Han. Hallo!! Hører du så dårlig? Hvorfor løfter de ikke så mye som en finger for å stoppe denne galskapen, dette vanvittige folkemordet? Ser de da ikke hvor skrekkelig galt det er! De skal komme til å angre bittert. Takk til Vårt Land for den oppmerksomhet vår biskop fikk i lørdagens avis!

”Mine brødre, akt det for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud - for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse - og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Den ringe bror skal rose seg av sin høyhet, men den rike av sin ringhet, for han skal forgå som blomsten på gresset. For solen stiger med sin brennende hete, gresset visner, blomsten faller av, og dens skjønnhet blir til intet. Slik skal også den rike visne bort på sine veier. Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.”

”Mine brødre! Dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk! Sett nå at det kommer inn i forsamlingen en mann med gullring på fingeren og i praktfulle klær, og at det også kommer inn en fattig mann i skitne klær, og så ser dere på ham i de praktfulle klærne og sier til ham: Sett deg her på en god plass! Men til den fattige: Du kan stå der, eller sett deg her ved fotskammelen min! Gjør dere ikke da forskjell blant dere selv? Er dere ikke da blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære brødre! Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i denne verden, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? Men dere har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere, og er det ikke de som trekker dere for domstolene? Er det ikke de rike som spotter det gode navn som er nevnt over dere? Men dersom dere oppfyller den kongelige lov etter Skriften: Du skal elske din neste som deg selv! - da gjør dere vel. Men dersom dere gjør forskjell på folk, da gjør dere synd, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. For han som sa: Du skal ikke drive hor! - han sa også: Du skal ikke slå i hjel! Dersom du da ikke driver hor, men slår i hjel, da er du blitt en lovbryter.” Jak.1,2-12 og 2,1-11.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Luk 1, 36-45:
36 Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned.
37 For ingenting er umulig for Gud.
[1M 18: 14. Jer 32: 17. Matt 19: 26.]
38 Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord! - Og engelen forlot henne.
39 Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda.
40 Hun kom inn i Sakarias' hus og hilste på Elisabet.
41 Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd.
42 Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv!
43 Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg?
44 For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!
45 Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren.Luk 1, 36-45 Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned.


Torsdag, Mars 25, 2004

Kvinners tjeneste i menigheten - Av Hans Bovim
Sjefredaktør i Dagen, Odd Sverre Hove, markerte i Dagen 30.07.02 et behov for en ny kvinneprestdebatt:

”I 19 av kirkehistoriens 20 århundrer, har den kristne kirke så godt som enstemmig sagt nei til kvinnelige prester. Bare i det 20. århundre har noen liberale protestantiske kirker gjort opprør mot den gamle ordningen.”

I stadig stigende grad betjener våre kristelige organisasjoner seg nå av kvinneprester, – i Normisjon og i Frikirken er det ”grasrota” som ønsker denne utvikling.

Som eneste dagsavis i Norge har Dagen i alle sine år gjennomført en bibelsk begrunnet motstand mot kvinnelig prestetjeneste. – Med stor tyngde har Odd Sverre Hove hevdet at kvinneprestreformen manglet positiv hjemmel i Bibelen. – Men ikke bare det: Hove, – og mange med ham, – er overbevist om at Bibelen med apostolisk myndighet sperrer kvinners vei til presteembetet. Derfor blir det blant troens folk aldri ro om denne saken. Og problemet er internasjonalt.

På denne bakgrunn blir Odd Sverre Hoves behov for en ny kvinneprestdebatt påtrengende. Han har kommet med et rop i nød: Vil noen nå komme med en alternativ tolkning av 1. Kor. 14, 33-38 og 1. Tim. 2, 11-15 som åpner kvinners adgang til presteembetet, så må den nye løsning ikke bare følge de tradisjonelle problematiseringsargumenter, men den må tilfredsstille fortolkningsmessige krav som bibelsk kan etterprøves.

24. og 26.08.02 kom professor Ole Øystese med sin dobbeltkronikk i Dagen, og siden er det kommet mange fyldige innlegg, også teologisk solide. – Bare få går inn på alternative tolkninger, de fleste angriper Øysteses løsning – og befester Bibelens aktive Nei til kvinneprester.

* * *

Jeg er ikke teolog, men når jeg nå tillater meg et innlegg i den pågående kvinneprestdebatt, så har dette to grunner: 1. ”Mine” bibeltro kristne organisasjoner, – Laget, Santalmisjonen, Indremisjonen (Normisjon), - som tidlig ”åpnet skriftene” for meg (Luk. 24, 25-32), de herjes nå av ”den gamle list”: ”Har Gud virkelig sagt?” – nei til kvinnelige prester?

Litt etter litt har lederne i disse organisasjoner sviktet sin læreforpliktelse (1. Tim. 4, 16) – og usikre ledere som ”Hyrder” skulle være, de SPØR NÅ (ved såkalte Høringer) SINE ULÆRTE ”FÅR” om veien videre. Da ordner den gamle slange resten, – godt hjulpet av Vårt Land. –

2. I følge sin ordinasjon har norske prester en offentlig læreforpliktelse, men Bibelen, Den Hellige Skrift, åpner ikke denne tjeneste for kvinner. Nettopp her står kampen i dag. Dagsorden er satt av den sanne kirkes motstandere, på det tidspunkt disse mener mulighetene for seier er tilstede. ”Tiden er moden”, – de fleste kristne sover. –

Men Gud sover ikke! ”Guds Ord er levende og virksomt, skarpere enn noe tveegget sverd!” (Heb. 4, 12) – Våre motstandere bryr seg ikke om Guds Ord. Men det er fortsatt ”mer enn 7 000 i dette land som ikke har bøyd kne for Ba’al” (Rom. 11, 4). Det er disse som nå må få sine øyne åpnet så de får se Skriftens klarhet i denne sak. Mitt vitnesbyrd består i å vise vanlige troende hvor grunnleggende klart Skriften taler, – overbevisende ord som kan etterprøves av alle.

* * *

Jeg starter med en kort historikk: I 1938 fikk kvinner adgang til alle statens embeter, men med en tilleggsbestemmelse om kirkelig selvstyre i denne saken. I 1956 ble den siste lovhindring for kvinners adgang til presteembetet fjernet. I 1961 ble den første kvinnelige prest ordinert i Norge.

Under denne utvikling var Menighetsfakultetet en klar motstander: I årene 1917, 1921 og i 1955 fattet MFs lærerråd enstemmige vedtak mot ordinasjon av kvinner til presteembetet, helt fra 1917 teologisk begrunnet. Men i 1972 delte MFs lærerråd på ni personer seg i et flertall på fem som åpnet for ordinasjon av kvinner til prester, og et mindretall på fire som gikk klart imot.

I 2002 utdanner MF flere kvinner enn menn til prester. Den norske kirke ordinerer nå kvinneprester på løpende bånd, og mannlige biskoper ordinerer kvinnelige biskoper og erklærer samtidig at disse forvalter sakramentene og evangeliet rett, etter Guds Ord og den norske kirkes bekjennelse.

Som nevnt er det folket (ofte med sterke kvinnelige grupperinger) som gjennom sine politikere og lovgivende myndigheter har presset kvinneprestspørsmålet på kirken. Av og til bruker statsmakten også økonomiske virkemidler i åndskampen, og vi må med sorg erkjenne at de som vaktmenn skulle være, ofte sviktet sitt kall: Under budsjettdebatten i Stortinget høsten 1975, stilte således mange stortingsmenn som forutsetning for økonomisk støtte til Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar at dette skulle åpne sin undervisning for kvinner. Dessverre handlet MF fortvilet galt i denne sak: I stedet for å belære stortingsmennene om at de prinsipielt ingen rett har til å bruke pengemakt til å presse åndelige synspunkter på en institusjon som rettslig har full åndelig frihet i sitt samfunnsmessige arbeid – så åpnet MF sitt praktisk-teologiske seminar for kvinner FØR støttespørsmålet kom opp i Tinget.

Mens Helge Kjøllesdal var sjefredaktør i Vårt Land, skiftet avisen syn i kvinneprestspørsmålet fra Nei til Ja. Og når i dag et flertall av Frikirkens menigheter ønsker at kvinner skal kunne ordineres til eldste eller pastor, rykker Jon Magne Lund ut og minner synodemøtet om at lekfolket ikke bare må være til pynt (VL 02.08.02). – Hans beste argument var at biskop Odd Bondevik i 1996 skiftet fra Nei til Ja.

Vårt Land er aktiv forsvarer av nyordningen. Se VL 24.09.02 ved Reidar Kristiansen, en propagandapreget billedreportasje hvor stipendiat Kristin Norseth, Menighetsfakultetet, ivrer for at våre kristne organisasjoner nå bør åpne sitt marked for kvinneprester, sokneprest Åslaug Elvebakk hevder at troskapen mot Skriften ikke har noe med mann og kvinne å gjøre, og generalsekretær Anfin Skaaheim uttaler: ”Det viktigste er at biskopen står rett plassert i forhold til Bibelen.” Det markeres sterkt at alle er tidligere Lagsfolk.

Når nå en strøm av kvinneprester rykker inn i kirker, kristne institusjoner og organisasjoner, - og det altså er et ubestridelig faktum at det ikke i Bibelen finnes hjemmel for denne utvikling, ligger konklusjonen nær: ”Dette har en fiende gjort” Mt. 13, 28. Og han er vel kjent med strategien: ”Gå veien om kvinnen” 1. Mos. 3, 1.

De som kjenner vår samtidshistorie, husker med hvilken intensitet debatten om likestillingsloven fylte alle våre medier fra start i 1976 og til lov ble gitt 15. mars 1978. – 12. januar 1978 ble lovforslaget drøftet på ”Geilomøtet” hvor formenn og generalsekretærer fra elleve landsomfattende kristne organisasjoner var samlet. Professor em. Erling Danbolt (fra Norsk Lærerakademi) holdt et ypperlig foredrag og dokumenterte kristenfolkets nødvendige kamp mot angrep på Gudgitte skaperordninger. Drøftelsene munnet ut i en resolusjon som ble sendt til Presidentskapet for Norges Storting.

Gjennom loven av 15. mars 1978 møtte kristenfolket og vår kirke et kjønnsrollemønster i åpenbar strid med hva Bibelens skapelsesberetning kunngjør om forholdet mellom mann og kvinne. Begge skapt i Guds bilde, altså likeverdige for Gud, men med forskjellige tjenesteoppdrag. I 1. Mos. 2, 20 omtales kvinnen som ”en medhjelp som er hans like”.

Fra de krefter som hadde utløst likestillingsloven, kom så 9. juni 1978 lov om ”fri abort” (morsbestemt fosterdrap). 5. februar 1993 ordinerte biskop Aarflot Norges første kvinnelige biskop, og erklærte henne som rett hyrde for forsamlingen av de hellige, hvor evangeliet blir lært rett og sakramentene blir forvaltet rett, og 1. april 93 fikk vi Partnerskapsloven. Dermed er Norge rykket inn i det lovordnede hedenskap, og konsekvensene innhenter oss nå på løpende bånd.

Som ytterligere dokumentasjon på likestillingskampens konsekvenser ville det her være vesentlig å beskrive situasjonen i Sverige da den første kvinneprest ble ordinert i 1958. Plassen tillater ikke dette nå – men min kilde er den domprost i Linköping som i 1958 var med i det svenske kirkemøtets komité for kvinneprestsaken, og som i et forseglet dokument ga en meget fyldig og interessevekkende beskrivelse av denne embetsdebatten. Den er nå frigitt, og offentliggjort i organet ”Kyrka och Folk” nr. 10, 12, 13 og 16 (2001), i alt åtte helsider i A4-format. Der er alle personer nevnt med navn. Jeg henter følgende, sterkt forkortet:

Domprosten hadde holdt fram 1. Kor. 14, 37 som et forbud mot kvinneprester. I komitéen var også den forhenværende kirkeminister, og denne betrodde seg nå til domprosten: ”Jeg kan ikke bli ferdig med den tanke at vår Frelser har forbudt kvinneprester. Men dette er jo blitt en partisak, og mitt parti har sterke kvinneorganisasjoner som kjører denne saken meget hardt. Det parti som nå ikke går inn for kvinneprester, kommer uten tvil til å tape stemmer, og intet frykter partiet mer enn å tape stemmer. – Du tror vel ikke at jeg vil gjøre noe som min Frelser kan ha forbudt?” – Nei! Det trodde domprosten ikke. – Så fortsatte han: ”Da det var vedtatt at jeg skulle reise hit, tok jeg kontakt med Svea Rikes erkebiskop og spurte: Det finnes vel intet i den hellige Skrift som forbyr kvinnelige prester? På dette svarte han et bestemt Nei! Dette har jeg handlet etter. Hadde jeg fått motsatt svar, var jeg kommet i stor nød!” – En situasjonsbeskrivelse som avdekker krefter og samvittigheter i kamp.

* * *

Som innledning til min uttalelse må jeg tydelig markere Øysteses uttalte forpliktelse til troskap mot Skriftens utsagn. – Her vil jeg være nøyaktig: Øystese sier følgende ang. det sentrale ord 1. Kor. 14, 37: ”Hvis noen mener at han er profet eller åndsfylt, så skal han vite at det jeg skriver er Herrens bud”:

”Dersom dette, slik tradisjonen gjerne har forstått det, betyr at Paulus bygger på et ”Herrens bud” DVS. ET BUD SOM JESUS I SIN TID HAR UTTALT, DA ER SAKEN AVGJORT. – Jeg kan overhodet ikke tenke meg at Jesus kan ha gitt et påbud som bare skal gjelde i en spesiell kulturbestemt situasjon i noen menigheter lenge etter hans død. Har Herren gitt budet, må det være tidløst og ha full gyldighet for oss i dag.” (Dagen 14.10.96)

Dette er tindrende klart! Men samtidig hevder altså Øystese at dette skriftstedet – etter hans tolkning – ikke er ment av Paulus som et forbud.

Så til kravet om at et Ja til kvinneprester krever positiv hjemmel i Skriften. Da svarer Øystese slik:

”Vi trenger ikke positiv hjemmel i Skriften for å tillate det den ikke forbyr!”
(Dagen 17.10.96)

Som lekmann vil jeg ikke gå inn på alle Øysteses tolkninger, men stanser bare ved hans konklusjon: Vi kommer til rette med alle Paulus-ordene – ”om vi forstår alle hans formaninger til kvinnene som råd om å praktisere sin kristne frihet på en slik måte at det gagner evangeliets sak.” – Tolkningens fyrlys skal altså være DET SOM GAGNER EVANGELIET.

Paulus kunne nok fritt bruke dette fyrlys i sitt pedagogiske formaningsarbeid overfor kvinnene i Korint. Fordi han hadde hele Apostolatet innebygget i sitt eget sinn, var skrifttroskapen sikret. – Men om vi i dag vil bruke dette fyrlyset hvor slik indre styring mangler, vil de raskt finne ut at det er jo så godt å høre kvinner utlegge evangeliet for oss. – Til og med kvinnelige biskoper er jo nå så tro mot Skriften – at ethvert argument mot kvinneprester oppleves irrelevant. Hvis også sant troende ytrer seg slik, er disse ennå ikke klar over med hvilket alvor Jesus, vår Herre, har talt i denne sak. Se senere.

* * *

Men så til hovedsaken. Mitt vitnesbyrd:

1. MIN KUNNSKAP BYGGER PÅ BIBELENS VIRKELIGHETSFORSTÅELSE, SLIK DEN ER KONSENTRERT BESKREVET I JOH. 1, 1-14. – Bør leses rolig, og med sindig ettertanke. –

Noen markeringer til lesningen: I begynnelsen – før noe begynte – er det noe som var! Det bøyer jeg meg for. – Ordet, Kristus, – Jesus var hos Gud – og var Gud. – Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinte i mørke – også i det Gamle Testamente – men mørket tok ikke imot ham. – Hva gjorde Gud da? Det fremsto en mann, sendt av Gud, hans navn var Johannes – han kom for å VITNE – om lyset. Verden er blitt til ved Ham (Jesus) – men verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. MEN: Alle dem som tok imot ham – ble født på ny – av Gud! – Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. –

2. GRUNNLEGGENDE BIBELSKE BEGIVENHETER DOKUMENTERER AT KVINNENE IKKE HAR MOTTATT NOEN LÆREBEMYNDIGELSE. –

I tidens fylde utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven. Gal. 4,4. –

I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der natten over i bønn til Gud. – Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut tolv – som han også kalte apostler. – Luk. 6, 12-13. Dette er et valg av Gud selv – med sikte på gyldighet i en hel epoke fram til Jesu gjenkomst.

Så begynte den treårige utdannelse som Gud selv – på jorden – ville gi de tolv utvalgte apostler med sikte på en læreforkynnelse som tidløst og uforandret skulle stå fram til Jesu gjenkomst. En unik begivenhet i menneskeslektens historie.

Guds – Jesu – pedagogiske metode er nøye beskrevet i Mt. 9, 35-38. –

Etter tre år kom så avslutningsfesten: Mt. 26, 20: Da det var blitt kveld, satte han seg til bords MED DE TOLV. – Nattverden ble innstiftet.

Mt. 26, 30: Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.
Her starter det viktigste avsnitt i min framstilling. To ting skal skje, sier Jesus:
v. 31: I denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for DET STÅR SKREVET: ”Jeg vil slå hyrden, og hjordens får skal bli spredt” (Sak. 13, 7).
v. 32: Men etter at jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. –
Heretter blir nøkkelordet Galilea.

– Nå flytter vi fram til Mt. 28, 1: Etter sabbaten, da det lysnet mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria til graven. v. 2: Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. – Det bemerkes her at ”Herrens engel” er engelen til DEN OPPSTANDNE JESUS, på samme måte er det i vårt hovedord: 1. Kor. 14, 37.

Så skjer ting av største læremessige betydning. Engelen tok til orde og sa til kvinnene: v. 7: Skynd dere nå av sted og si til hans DISIPLER: ”Han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette.” – Legg her merke til med hvilke oppmerksomhetsvekkende ord Engelen taler. Og: Hva han sier til hvem! – En overflatisk lesning kan her lede til den store misforståelse at det er kvinnene som skal gå til Galilea for å se Jesus der, aldeles i strid med det som faktisk sies. En slik forvillende løgn blir til og med formidlet gjennom salme 170 i vår salmebok, jeg har nevnt det for rette vedkommende i vår kirke, men man synger fortsatt denne løgn i vår kirke. –

Men hva skjer så? v. 8: De løp av sted for å fortelle dette til hans disipler. v. 9: Og se: Jesus kom i møte med dem og sa: Vær hilset. - - - v. 10: Da sier Jesus til dem: Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg. Jesus hadde jo her den beste anledning til å si til kvinnene – dit kan dere også komme med. Det gjorde han ikke.

v. 16: Men de elleve disipler dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. v. 17: Men da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. v. 18: Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! - - -

Helt avgjørende for vårt emne: v. 20: … og lærer dem å holde ALT det JEG har lært DERE! Apostolatet fikk sitt mandat! Tidløst og uforanderlig inntil Jesus kommer igjen. Apostlene fikk sin lærebemyndigelse. Men kvinnene skulle IKKE til Galilea, og helt avgjørende: De var ikke der! – De har ingen lærebemyndigelse fått. Men: Med Jesu komme til jord – og ved hans forkynnelse – fikk kvinner en helt ny status, både i samfunnsliv og i Gudsrikets tjeneste. Et mangfold av tjenester kaller på de kvinner som frivillig innordner seg den plass som Apostolatet gir dem.

Jeg viser til den foran nevnte uttalelse av Ole Øystese ang. 1. Kor. 14, 37 (Dagen 14.10.96):
Det er ikke bare TRADISJONEN som hevder at Paulus bygger på et ord av ”Herren”.

Som ovenfor påvist – med 1. påskedags bibeltekster som grunnlag – vitner både Gud i Himmelen og den oppstandne Jesus på jorden, at kvinnene ikke skulle være tilstede når apostlene fikk sin lærebemyndigelse i Galilea. – Kvinnene har ingen lærebemyndigelse fått. Denne avgjørende realitet er

1. bekreftet av Allmaktens Gud i himmelen
2. kunngjort for englene, ”disse tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse” Heb. 1, 14
3. proklamert av engelen ved graven
4. bekreftet og gjentatt av den korsfestede og oppstandne Jesus ved graven før himmelfarten
5. og praktisk adlydt av disiplene som kraftig ble minnet om hva Jesus hadde referert fra Skriften da de gikk fra nattverdsalen til Oljeberget og Getsemane: De elleve dro alene til Galilea.

Denne bibelske sperre for kvinneprester er absolutt. Den kan etterprøves av alle.
Hvor denne sperre brytes, der brytes enheten i Kristus.

Vennlig hilsen Hans Bovim


Legalisert barnemishandling i Norge? - Av Lars-Arne Høgetveit
Avisen Norge I Dag Internet utgave melder den 15.03.04 følgende: ”Sentrale folk i Arbeiderpartiet vil gi homofile rett til å gifte seg og adoptere barn. Kvinnebevegelsen og AUF støtter nå vedtaket i Oslo Ap om å avskaffe partnerskapsloven.

– Jeg blir utrolig skuffet om ikke landsmøtet vedtar dette. Jeg forventer at Ap avskaffer dagens partnerskapslov og inkluderer homofile og lesbiske i ekteskapsloven. Det sier Ragnar Kværness, leder i lokallaget Vestre Arbeidersamfunn i Oslo, til Dagsavisen. Han fikk under Oslo Aps årsmøte gjennomslag for en rekke forslag som likestiller homofile og heterofile. I tillegg til å avskaffe dagens partnerskapslov, vil Oslo Ap også at homofile og lesbiske par skal ha lik rett til å bli vurdert som adoptivforeldre.” Jeg skal kort ta for meg noen tanker i denne forbindelse.

I Predikerens bok kan vi lese i kapittel 1 vers 9: ”Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.” Altså Kværness sitt syn har vi sett før i historien.

I 1. Mosebok kapittel 19 lar Herren det regne ild og svovel over Sodoma og Gomorra ”Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken." (vers 24 og 25). Det var homofili i disse byer som Herren ikke lenger kunne la dem fortsette med.

I Norge dukker denne synd (homofilien) opp flere steder, selv helt inni den norske regjering. Barn skal kanskje til og med tvinges til å bo sammen med ”foreldre” med samme kjønn fordi en del politikere vil det. Selv om det strider så totalt mot naturretten, det blir ikke barn av slike ugudelige forhold – men tvert i mot går de voksne evig fortapt, fordi:

I Romerbrevets 1. kapittel vers 24- 28 står følgende:

”Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom, de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst etter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige:”

For deg som tror at arbeiderbevegelsen samt flere aktivistgrupper ikke jobber etter målrettede kriterier kan du neppe ha fulgt godt med i timen.

Menneskets natur er syndig og det er kun troen på Jesus Kristus som sletter ut den synden ovenfor Gud. Vil man ikke ha med Gud å gjøre styres man av Djevelen, det viser jo en ”samlivsform” som bærer selve døden i seg – fordi det blir ikke barn av det. Guds mening når han skapte oss var at vi skulle bli mange og Han skapte oss til mann og kvinne. Guds konklusjon var ”Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt.” Nå har mennesket tatt over styringen og kjører både enkelt mennesker og nasjonen Norge rett inn i krig og ulykke – for det er en naturlig følge av synden, det viser historien oss.

For deg som fortsatt ikke tror at dette er bevist politikk kan du bestille CDen ”Nå må vi våkne” foredrag av J. Høgetveit fra 1978 (bestilles fra AKF, Pb 196, 4735 Evje). Der går man, i over en time, i detalj igjennom hvordan lovverket systematisk ble endret slik at det skulle bli verdsliggjort og ikke følge Norges Lover, som bygger på Bibelen gjennom sin § 2. I dag ser vi lovene fra 1978 ute i praksis, i bl.a. fosterdrap og homofili som begge forhold tidligere var inne i norsk straffelov!

De samme åndekrefter som vil sleppe løs pornografien i Norge presser nå frem ytterligere ”samlivsformer” som underminerer vår mulighet for overlevelse og tvinger barn inn i barnemishandling, fordi naturen er slik at to foreldre er og skal være av to ulike kjønn.

Det er en livslov at synd avler synd og synd avler død og fortapelse. Mennesker som har blitt frelst ut av dette syndelivet (for eksempel homofilien) vitner om at de ble lurt av disse aktivistgrupper som fikk lokket dem inn i dette livet uten å fortelle dem sannheten om hva som ventet dem der. Dokumentasjonen er fyldig på området.

Avslutningsvis; slår du opp i profeten Esaias kapittel 1 vers 18 leser du ” Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.”

Det betyr at enkeltindivider er invitert til å bekjenne sin egen synd mot Gud og få ta i mot Hans NÅDE – den Nåden som gir tilgivelse for synden og gjør de hvite som snø. Tenk det! Tenk hvilken fremtid Norge da ville få! La oss be om at aktivistgruppene må bøye sine kne for Gud her på jord og ikke på Dommens dag, for da vil det være for sent.


Dagens bibelord, Maria budskapsdag
Luk 1, 26-35:
26 Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret,
27 til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria.
[Matt 1: 16, 18.]
28 Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!
[v. 42.]
29 Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.
30 Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
31 Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.
[2: 21. Jes 7: 14. Matt 1: 21.]
32 Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,
[2Sam 7: 12 ff. Sal 132: 11. Jes 9: 6, 7. Mark 5: 7. 11: 10.]
33 og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.
[1KRØN 17: 14. Sal 45: 7. Dan 7: 14. Mika 4: 7. Heb 1: 8.]
34 Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?
35 Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.
[Matt 1: 18, 20.]


Onsdag, Mars 24, 2004

Klikk fra http://www.dagbladet.no/magasinet/2004/03/22/393867.html: ABORTKAMP
TEKST: ASTRID MELAND

Børre Knudsen og Ludvig Nessa har sluttet med blodige ketsjupdukker, men kjemper fortsatt mot abort i Norge.

BEGRAVDE «VESLEMØY»: I 1988 foretok Ludvig Nessa og Børre Knudsen (til høyre) en symbolsk begravelse av det som skulle være et abortert foster på Vår Frelsers Gravlund i Oslo. De ble arrestert. De møtte senere opp utenfor regjeringskvartalet og ba om å få utlevert dagens aborterte foster for å gravlegge dem. Det fikk de ikke.
Foto: SCANPIX


OPPKLIPPEDE DUKKER I KETSJUP - Vi lever i et land der vi er så stolte over at vi ikke har dødsstraff for de verste skurkene. Men vi kjører er rått løp mot de svakeste, vi likviderer generasjon etter generasjon, sier Ludvig Nessa til Magasinet på nett.

PLASTDUKKER: Det vakte avsky i opinionen da Knudsen og Nessa skar opp plastdukker og dyppet dem i ketsjup. Dukkene symboliserte de døde fostrene.
Foto: SCANPIX

ARRESTERT EN REKKE GANGER: Børre Knudsen etter en aksjon i 1994. De to abortmotstanderne fikk en rekke bøter for aksjonene sine. Da de nektet å betale endte de opp i fengsel.
Foto: Rolf B. Gundersen, SCANPIX

MOTDEMONSTRASJONER: Kvinnefronten dukket ofte opp for å demonstrere mot abortprestene. Det var de glade for, medieoppmerksomheten ble større.
Foto: Lars Eivind Bones

I FENGSEL: Tromsø kretsfengsel 8.6.2000: Børre Knudsen hentes av politiet etter å ha unlatt å møte opp til soning. Han skulle sone 37 dager.
Foto: KAJA BAARDSEN

VIGSLET TIL BISKOP: Børre Knudsen nektet å slutte som prest. Han opprettet sammen med de andre abortprestene, også fradømt sin stilling, et nytt prosti. Her vigsles han til biskop i Strandebarm prosti, som ikke er godkjent av Den norske kirken.
Foto: SCANPIX

HOLDER SAMMEN: Børre Knudsen og Ludvig Nessa styrer hver sin menighet. Den siste store aksjonen mot abort hadde de i 2002.
Foto: SCANPIX
Sammen med Børre Knudsen har han kjempet mot abort i en årrekke. De to er fortsatt imot all abort, også når det dreier seg om voldtekt («den helt uskyldige i dette er barnet»).
- Vi er imot sorteringssamfunnet, vi kan ikke se at det er rett å ta livet av mongoloide, sier Nessa.
- Til og med en farvet kvinne som kommer løpende med et barn hun ikke kan hjelpe tar samfunnet seg av, vi kan ikke kaste det. Men slik er det ikke med barnet i mors mave, sier Børre Knudsen til Magasinet på nett.
Nessa og Knudsen har begge sittet inne to ganger. De nektet å betale bøtene for sykehusaksjonene. Det begynte for 25 år siden.

HAN FULGTE KALLET. Knudsen hadde jobbet som sogneprest i den lille kommunen Balsfjord i Troms i sju år. Så kom den nye loven som tillot selvbestemt abort.
Knudsen var opprørt og kona hans pusjet på. I protest mot loven nedla han sitt presteembetet 21. mars 1979. Han gjorde som sin far, sognepresten. Da nazistene kom nedla han embetet. De fortsatte begge som prester, men nektet å ta på seg symbolske oppgaver for staten: føre kirkebok og åpne statspost. Og i tillegg ta imot lønn.
- Det var en ny, alvorlig situasjon i landet. Det var vedtatt at man skulle kunne ta livet av barn. Det så Børre Knudsen på som like alvorlig som krigen, han valgte å gjøre som prestene den gangen, forklarer Ludvig Nessa.
Knudsen ble snart anmeldt for tjenesteforsømmelse. De mente abortloven var imot Grunnloven, og ville prøve saken for retten.
I 1984 tapte Knudsen saken i Høyesterett, og han avsatt som prest i Balsfjord. Iført pipekrave og gammeldags sort samarie holdt han sin følelsesladede avskjedspreken.

BARNELIK OG SALMESANG. Knudsen nektet å slutte som prest, og fortsatte kampen mot abort.
I 1987 gikk Knudsen og Nessa for første gang inn på et sykehus, abortklinikken i Josefinesgate i Oslo. De hadde med seg små dukker som symboliserte fostrene som ble abortert. Iført de gammeldagse prestekjolene ba de og sang salmer i et forsøk på å stoppe de det fortsatt mener er djevelens verk.
- Det var veldig radikalt for oss å gjøre det, det var ikke lett altså, men da det var gjort føltes det riktig, sier Børre Knudsen.
Politiet kom for å fjerne prestene, som nektet å forlate stedet. Eller som Nessa sier det, de ville gjerne gå, om politiet kunne love dem en ting:
- Om politiet overtok vaktholdet slik at de kunne passe på at det ikke ble utført drap på små barn. Om de kunne love at det skjedde ville vi forlate stedet, men det nektet de. Vi ble arrestert, kastet i fyllearresten og bøtelagt.
- Sykehusaksjonene ble overdrevet i mediene, det ble framstilt som om vi stormet inn på operasjonsavdelingen, det er blank løgn! Vi var hele veien totalt ikke-voldelige. Vi gikk inn gjennom åpne dører, og kom inn på et tidspunkt da vi visste de utførte aborter. Politiet ble ringt i panikk, på grunn av følelser og dårlig samvittighet, sier Nessa.

VAREMERKE. De to utførte flere rituelle gravleggelser, der de satte små kister i graven. De møtte opp foran regjeringskvartalet i likbil og ville ha utlevert de fostrene som var drept den dagen, for å begrave dem. I dag kaller Knudsen det bajasstreker, og er klar på at de gikk så langt for å få oppmerksomhet i mediene.
- Vi klippet opp dukker og dyppet dem i ketsjup. Disse sendte vi til forskjellige samfunnsrepresentanter, politikere, for å vise hva som er resultatet når barn ikke får leve, vi ble veldig beryktet for det. Jo Benkow viste fram sin dukke på TV, og da oppnådde vi det vi ville, sier Knudsen.

USLITT AV KAMP. De har ligget lavt de siste åra. Det har ikke vært mange anti-abortaksjoner.
- Vi har vært veldig snille og stille lenge. Vi er inne i en ny fase, vi kan ikke bare repetere oss selv. Men saken er ikke død, vi trenger nye tilnærmingsmåter til den, sier Nessa.
- Når man er avsatt har man ikke samme plattform som før, det er litt av årsaken. En aksjon får ikke så mye oppmerksomhet lenger, det slår sjelden ut i riksmediene. Og vi er ganske utslitte alle sammen, sier Nessa.
Men de får stadig nye kampsaker, på markedet dukker det opp nye prevensjonsmidler.
De midlene som kalles prevensjonsmidler er egentlig «tidlige abortmidler». Spiral er ifølge abortprestene et klart abortmiddel, mens p-pillen kaller Nessa en «tretrinnsrakett» som virkeliggjør abort. Han er helt klart imot disse midlene. Og kondomer?
- Vi har ikke uttalt oss så klart om ren prevensjon, men jeg tror de fleste av oss har lite sans for å løse problemer med gummi. Jeg tror ikke det løser aidsepidemien eller noe annet, sier Nessa.
?
- Jeg tviler på hvor effektivt det er, det er med å bryte ned moralen hos folk. Håpløst! Å tute og kjøre i hver eneste sving. Noen påstår at AIDS-viruset også kan gå gjennom gummien. Mye søl og tull og tøys, utdyper han. Nessa er av den oppfatning av at man ikke skal drive med sånt om man ikke kan ta ansvaret, ellers bør man la være.

GAMLINGENE JOBBER FOR DEM. For selv om de er slitne har de har absolutt ikke gitt opp. Nå mener Nessa at saken jobber for seg selv, for med «gamlinger og noen få unge» kollapser økonomien:
- Et svært uvær skyller over landet. Det er eldrebølgen. Det er få som jobber, om noen år er det alt for mange gamlinger å holde liv i. De har tatt livet av unge som skulle ha tatt den jobben. Dette går ikke mer! Det blir ikke balanse i systemet. Vi diskuterer pensjonssystemet i Norge, men ingen sier i klartekst hva som er grunnen til vanskelighetene: det er abortloven.
Det Nessa bekymrer seg for er at det kan være for seint. Han har ikke tro på at folk fra utlandet kan gjøre noe med yngreunderskuddet.
- Det har også sine problemer. Det kommer til å føre til mange ting det. Det ser vi klart i Midt-Østen mellom muslimer og jøder, og på Balkan. Over alt blir det problemer. Og pakistanere som har bygd opp svære palass i Pakistan kan dra hjem igjen.
- Vi har drept mange hundretusener i de årene med fri abort. Vi sager av greinen vi sitter på, vi som sier i fra blir skandalisert. Men en forandring tvinger seg fram, man må gjøre noe nå, sier Nessa.
- Jeg har tro på at folk kan våkne, vi holder på å utrydde oss selv. Loven blir kanskje ikke forandret med det første, men folks innstilling til saken. Barn i mors liv må inkluderes som et medmenneske, sier Børre Knudsen.

I STRANDEBARM PROSTI JOBBES DET. De omstridte abortprestene har hatt sin lille støtteskare i alle disse årene. En menighet samlet seg rundt de avsatte prestene. I dag driver de det kaller sitt eget prosti, Strandebarm, med omkring ti menigheter spredt rundt i Norge.
Knudsen ble vigslet som «biskop» i dette prostiet av sokneprestene Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo 6. april 1997 i Kautokeino kirke. De hadde på forhånd brutt med sin virkelig biskop. De to ble senere stilt for retten og avskjediget. I dag er de «gjeninnsatt» av Knudsen selv.
- Vi var i samme situasjon. Vi formaliserte det med å kalle oss Strandebarm prosti, sier Nessa, mens han humrer.
Prostiet er ikke godkjent av Den norske kirken. Ifølge Knudsen er den besatt av en fremmed ånds makt.
- Vi aksepterer ikke at vi er avsatt. Det er vi som hører til i kirken, sier han, som ikke har et knyst av håp verken til Den norske kirken eller regjeringen.
Hvor mange medlemmer de har vet ikke Knudsen helt, men han sier de blir flere. Det er en ny kampsak som samler dem: homofili. Om vi kan vente nye steg fra dem i framtida bekrefter han, men han vil ikke ut med hva, annet enn at det blir noe nytt.
- Vi snakker stadig om nye aksjoner, avslutter Børre Knudsen.

Denne artikkelen er skrevet av Magasinets nettredaksjon, og har ikke vært publisert i papirutgaven. Eventuelle henvendelser kan rettes til:

astrid.meland@dagbladet.no

Første gang publisert: mandag 22. mars 2004
- Abortloven er djevelens verk. Et ja til abortloven er et klart og utvetydig nei til Gud.
Fra Børre Knudsens avskjedstale i Balsfjord kirke 1984.

ABORT:
• Reguleres av abortloven fra 1978. Hoved-
bestemmelsen er at inntil utgangen av svangerskapets 12. uke er det kvinnen selv som avgjør om svangerskapet skal avbrytes. Etter 12. uke avgjøres søknaden av en nemnd av to leger.

• Verdens helseorganisasjon beregner at det på verdensbasis gjøres omtrent 50 millioner provoserte aborter årlig. Av disse er omtrent en firedel illegale, dvs. at de gjøres mot gjeldende lovverk. Årlig dør 150 000 kvinner som følge av illegale, provoserte aborter.

• Aborten utføres kirurgisk, i narkose, men uten innleggelse på sykehus. Livmorhalsen blokkes litt opp, og svangerskaps-
produktene fjernes med et vakuumsug. Selve inngrepet varer i 5 minutter. Komplikasjoner er sjeldne.

• Etter 12. uke gjøres aborter medisinsk. Stikkpiller som inneholder prostaglandin settes inn i skjeden. Prostaglandin fører til rivirksomhet. Når aborten er over, gjøres det en utskrapning av livmoren for å fjerne eventuelle rester. En slik abort krever innleggelse i sykehus over en natt.

AKSJON NYTT LIV:
• I 1987 stiftet Børre Knudsen Aksjon nytt liv sammen med Ludvig Nessa. Han har siden ledet aksjoner mot loven om selvbestemt abort. Nessa ble fradømt sitt embete og fratatt presterettighetene i 1989. Dommen kan du lese her. I 1991 kom saken opp i lagmannsretten, dommen ble stående.

• Børre Knudsen ble avsatt av Høyesterett i 1983. Han ble fratatt presterettighetene, såkalt «kappe og krage» av biskopen i 1996. Men det brydde han seg ikke om: - Jeg fortsetter som før. Jeg kan ikke rette meg etter en vranglærende biskop, sa han til avisa Vårt Land.

Sammen med Nessa startet han sine sykehusaksjoner i 1987. Han ble dømt for en rekke slike abortaksjoner, og 4. - 24. oktober 1994 var han fengslet på celle 13 i Tromsø Kretsfengsel. Mens han sonet skrev han fengselsbrev som du kan lese på nettet.

• Kirken.com, Abortprestenes nettsted

• La barna leve, anti-abortorganisasjon.

• Kirken.no, Den norske kirken på nett.

• Gjennom nettstedet Kirken.com, som du også når via abort.no, forsetter abortprestene sin kamp på nettet. På nettsiden kan du se film om hvordan en abort utføres, du kan lese om prestenes motstandskamp og hva Bibelen sier. Sidene er fylt med bibelsitater, som dette:

Så sier Herren: Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. 3.Mos.18:22

Den norske kirken, som ikke støtter deres kamp, finner du på samme adresse, med no på slutten.

• I sin dagbok fra 1994 var det allerede tydelig at Børre Knudsen var utslitt:

I dag 4. oktober kl. 07.30 gikk jeg inn på Regionsykehuset i Tromsø. Kan ikke huske at jeg følte noe som helst. Visste bare at jeg hadde nådd det punkt hvor jeg måtte gi fra meg initiativet til andre. Nå gjaldt det å være stille for Herren. Jeg satte meg ned på en benk i den store inngangshallen. Like foran meg lå korridoren som fører til gynekologisk poliklinikk. Jeg samlet meg om en tanke: "Der inne dreper de barn i mors liv".

Kilder: Store norske leksikon, Aftenpostens tekstarkiv, NTB, Dagbladets tekstarkiv, Lovdata, abortmotstandernes nettsider. Videre lesing: «En prest og en plage» av Niels Chr. Geelmuyden.

Utskriftsvennlig versjon

tips en venn om denne artikkelen

Lesertoppen siste uke
• Politikerne som var for smarte
• Plugg inn
• En prest og en plage
• Ovnsbakt laksefilet
• Grønn, feit og sunn
• Elskovsredet
• Tomatkake
• Fylte bakte poteter
• Tidsklemmas mor
• Dette er vi i mot


Arkiv
Vil du lese eldre saker i Magasinet? Du finner dem i arkivet!


Ansvarlig redaktør THOR GJERMUND ERIKSEN Leder for Magasinet JANE THRONDSEN
Postadresse PB 1184 Sentrum, 0107 Oslo Telefon 22 31 05 57 Telefaks 22 31 05 22
E-post magasinet@dagbladet.no Respons respons@dagbladet.no Magasinet har ikke ansvar for ubestilt materiale.

Dagbladet.no © 2004


KrF beholder ”lik” i lasten? - Av cand.teol. Ingeborg Mathiassen
Mange eldre KrF–velgere har vært vitne til en radikal kursendring innen partiet, stikk i strid med det som var fundamentet ved dannelsen i 1933.

Sentrale politikere i KrF uttaler seg gjerne klart imot fosterdrapsloven, selv om partiet i regjeringsposisjon ikke har gjort noe for å motarbeide den. Derimot vil partileder/statsråd Høybråten og statsminister Bondevik ikke si noe om homoseksuell praksis er SYND eller ikke! Hvor er logikken? Det ligger jo i partinavnet KRISTELIG FOLKEPARTI at man skal ha klare bibelske meninger også i etiske spørsmål. Siden ledelsen i KrF ikke vil si at homofil praksis er SYND ut fra Guds Ord, bør KrF stryke navnet ”kristelig” fra partinavnet. Det ville være redelig!

I ettertid skjønner man hvorfor de nevnte toppolitikere er så unnfallen. De kunne ikke ”falle sine egne i ryggen”. I media leser vi følgende om KrFs ”egne”: ”Karl Edvin Moksnes er fylkessekretær i Dagfinn Høybråtens partilag – og åpen homofil. Nå ber han andre KrF – ere stå fram”. Han har vært sammen med en mann i 11 år, og i fjor inngikk han partnerskap.

KrF med presteavskjed og homofil aksept på samme tid:

Det er i første rekke KrF som har banet vei for homofil praksis i Den norske kirke. Slusene ble åpnet da Bondevik I – regjeringen (i mars 1998) utnevnte Gunnar Stålsett til biskop i Oslo. Deretter, samme år, gikk statsråd Lilletun til avskjedssak av to bibeltro sokneprester som ikke kunne akseptere en homofili – liberal biskop som ”rettelig kalt” i følge Guds Ord. Etter at rettssaken mot prestene var i gang, aksepterte Lilletun videre prestetjeneste for den lesbiske praktiserende presten Siri Sunde. Logisk nok kunne KrF ikke avsette henne, når partiledelsen selv hadde praktiserende homofile, altså ”lik” i lasten. Ingen trenger å være i tvil om hvor KrF – ledelsen står i forhold til prestelig homoseksuell praksis! Grunnlovens §2 er satt helt ut av kraft.

Presteavskjedssaken anket, - flere homofile prester tilsatt:

Man trenger ikke stort gangsyn for å se at KrF har gått inn for å beholde homofile praktiserende prester i Dnk. Ingen slike er noen gang blitt avsatt. Derimot har flere fått fortsette i prestetjeneste etter inngåelse av homoseksuelt partnerskap! Dessuten er flere blitt ordinert og derved tildelt presterettigheter. Slike blir sågar pådyttet menigheter, og har fri adgang til alle kirkehus. Dette har skjedd samtidig med at bibeltro prester er blitt fratatt både stillinger og presterettigheter.

Etter at sokneprestene i Gamvik og Kautokeino vant i Alta Herredsrett, var det fullt mulig for statsråd Lilletun å henlegge saken. Men det hadde ikke Lilletun ”hjerte” til. Han overlot saken til sin etterfølger Trond Giske, for å ankes til Lagmannsretten. Slik er KrF årsaken til at bibeltro prester har mistet både embeter og presterettigheter. Og med disse skitne hender vil KrF starte valgkampen før stortingsvalget i 2005?

Kirkestatsråd Haugland kunne, men ville ikke:

Kirkestatsråd Trond Giske gav presterettighetene tilbake til den liberale presten Helge Hognestad, uten å spørre råd hos biskopene. Men hans etterfølger Valgerd Svarstad Haugland vil ikke gi presterettighetene tilbake til de bibeltro prester i Finnmark. Det hjalp heller ikke at FrP og Kystpartiet tok saken opp i Stortinget. Fru Haugland har uttalt at hun ikke vil legge seg bort i ”kirkens indre anliggender”. Men det ville Jon Lilletun, da han i sin nidkjærhet gikk til presteavskjed ved kongens bord! Det verste forfallet i Dnk er kommet mens KrF har sittet i regjeringsposisjon!

Alle kan få beholde presterettighetene, men ikke sokneprestene i nord:

For en stund siden hørtes det i media om en sokneprest i Sør – Norge som underslo flere hundre tusen kroner. Men han fikk bare en kort ”karantenetid”, så kunne han deretter fortsette i yrket med sine presterettigheter i behold. Dette skjedde omtrent samtidig med at sokneprest Børre Knudsen ble fratatt sine presterettigheter, for et par år siden.

I år feirer Hålogaland 200 år som eget bispedømme. Det er ikke utenkelig at kirkeminister Haugland vil delta. Sammen kan de også feire den skrikende uretten de har ført mot bibeltro prester. Prestene er stengt ute over alt. Bare forskjellige liberaliteter har adgang.

KrF har kanskje bare halvannet år igjen å sitte i posisjon. Nå har KrF den siste sjanse til å markere sitt ståsted, og eventuelt rette opp noe av de ugjerninger partiet har utført. Skandalen begynte med avskjedigelsen av sokneprest Børre Knudsen i 1983 (K. M. Bondevik var da kirkeminister), og ble fullbyrdet med avskjed av prestene i Finnmark i 2001. – Saltet i KrF har mistet sin kraft. Det er bare navnet igjen, dessverre!

Ingeborg Mathiassen, Prestjord

cand.teol.

__________________________


Adresse: Trollvikveien 101, 8530 Bjerkvik


Dagens bibelord
Sal 22, 25-28:
25 For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet. Han har ikke skjult sitt åsyn for ham, men da han ropte til ham, hørte han.
[9: 13. 27: 9. 102: 2. Heb 5: 7.]
26 Fra deg kommer min lovprisning i en stor forsamling. For deres øyne som frykter ham, vil jeg holde mine løfter.
[22: 23. 35: 18. 40: 10, 11. 66: 13-15. 116: 14.]
27 De saktmodige skal ete og bli mette! De som søker Herren, skal prise ham. Må deres hjerter leve til evig tid!
[69: 33. Jes 65: 13, 14. Matt 5: 5, 6.]
28 Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle hedningenes ætter skal tilbe for ditt åsyn.
[72: 11. 86: 9. 102: 23.]


Tirsdag, Mars 23, 2004

PRESTEN OLE BEKKELUND ER EN FARLIG FORFØRER! - Av Ivar Kristianslund
Vi lister her kort opp NOEN av Bekkelunds forførelser i artikkelen ”Etter Sverre Gundersens uttalelse om Søreng og prestene i Lenvik”.

1. Bekkelund kritiserer Gundersens bruk av kampspråk. Men Gundersen har Bibelen på sin side. Bibelen er full av kamputtrykk, både i Det gamle og Det nye testamente. Et eksempel: Ef 6, 12: ”For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.” I Kautokeino pågår det en åndskamp. På den ene siden står Djevelen som støttes av biskopene og disses meningsfeller. Disse forfører de homofile til å leve i synd så de kommer i den evige pine. På den andre siden står Jesus som har hatt bl.a. Olav Berg Lyngmo som sitt trofaste vitne. Jesus vil at de homofile skal komme til ham og den evige glede i stedet for å synde.

2. Bekkelund misbruker grovt liknelsen og klinten og hveten. ”Åkeren er VERDEN” sier Jesus i Matt. 13,38. I verden må vi altså tåle at det er alle slags syndere inntil Dommeren kommer. Men Bekkelund uttrykker seg som om åkeren skulle være KIRKEN og at vranglæren skal få lov til å florere der! Han vil altså ha bort all læretukt og kirketukt, stikk i strid med Bibelens klare lære.

3 Bekkelund feiltolker grovt 2 Joh 1, 10-11: ”Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.” Bekkelund støtter seg til ord som for eksempel 1 Joh 4, 2: ”På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud,” Siden biskopen med munnen bekjenner at ”Jesus er Kristus, kommet i kjød”, mener Bekkelund at biskopen ikke er noen vranglærer. Men der tar han skammelig feil. Hør hva Jesus sier i Mark 7, 6-8: ”Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik det står skrevet: Dette folk ÆRER MEG MED LEPPENE, men deres hjerte er langt borte fra meg. FORGJEVES DYRKER DE MEG, for de lærer fra seg lærdommer som er menneskebud. DERE FORLATER GUDS BUD og holder fast på menneskers forskrifter..” Mye annet av samme slag kunne siteres fra Bibelen. Hvis man tror at Jesus er Guds Sønn kommet i kjød, da tror man også det som står i Bibelen. Og man ønsker å leve etter Ordet. Det gjør tydeligvis ikke biskopene.

4. Bekkelund misbruker det 4. bud på det groveste. Gud har aldri pålagt noe menneske (utenom biskopenes hustruer, barn og private tjenere) å ”være lydig” mot vranglærende biskoper. Jesus er Kirkens mektige Herre, og i Kirken kan ingen annen rangordning gå foran denne. Vi skal alle være tjenere direkte underlagt Herren. Se Matt. 23, 8-11. Og vi skal alltid lyde Gud mer enn mennesker.

5. Bekkelund legger vekt på ”vår kirkes ordninger” men synes tydeligvis det er greit at KIRKENS LÆRE settes ut av kraft.

6 Bekkelund beskylder Gundersen for å bidra til splittelse av en menighet. Men beskyldningen rammer Herren selv som sier i Matt 10, 34-35: ”Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.
Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor,”

7. Bekkelund skriver at den homofile partnerskapspraksis er blitt lovlig i vårt land. Dette er ikke riktig. Partnerskapsloven er klart i strid med Grunnloven (§ 2, m.fl.) og er dermed ugyldig. Biskopenes og prestenes burde opplyse om dette, men det er det få som gjør.


Dagens bibelord
Joh 6, 48-59:
48 Jeg er livets brød.
[v. 35, 51.]
49 Deres fedre åt manna i ørkenen og døde.
[v. 31. 1KOR 10: 3, 5.]
50 Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø.
51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve i evighet. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.
[v. 35, 41, 48, 58.]
52 Jødene trettet nå seg imellom og sa: Hvordan kan han gi oss sitt kjød å ete?
[v. 41, 42.]
53 Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere!
[3: 36. Matt 26: 26-28.]
54 Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.
[v. 39.]
55 For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke.
56 Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham.
[15: 4, 5. 1JOH 2: 24. 3: 24.]
57 Likesom den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg, leve ved meg.
58 Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen - ikke slik som fedrene åt, og døde. Den som eter dette brød, skal leve i evighet.
59 Dette sa han mens han lærte i en synagoge i Kapernaum.


Mandag, Mars 22, 2004

Dagens bibelord
Sal 78, 17-25:
17 Men de fortsatte å synde mot ham, og var stadig gjenstridige mot Den Høyeste i ørkenen.
18 De fristet Gud i sitt hjerte, så de krevde slik mat som de hadde lyst på.
[106: 14. 2M 16: 2 ff. 4M 11: 4 ff. 5M 6: 16. 1KOR 10: 9.]
19 Og de talte mot Gud, de sa: Kan vel Gud dekke bord i ørkenen?
[4M 21: 5. Mark 8: 4.]
20 Se, han har slått klippen så vann vellet fram og bekker strømmet over. Men kan han også gi brød? Kan han skaffe kjøtt til sitt folk?
21 Da Herren hørte det, ble han harm. Ild ble opptent mot Jakob, og vrede reiste seg mot Israel,
22 fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse.
[2M 16: 8. 4M 11: 10. 5M 1: 32. 9: 23. Heb 3: 18.]
23 Han gav skyene der oppe befaling og åpnet himmelens dører.
24 Han lot manna regne over dem til føde, og gav dem korn fra himmelen*.
[105: 40. 2M 16: 4 ff. Joh 6: 31.] [* og englebrød, v. 25, manna fra himmelen.]
25 Mennesker spiste englebrød, han sendte dem mat så de ble mette.


Lørdag, Mars 20, 2004

Troms Folkeblad, april 2000: Etter Sverre Gundersens uttalelse om Søreng og prestene i Lenvik - Av Ole Bekkelund
Troms Folkeblad, april 2000: Etter Sverre Gundersens uttalelse om Søreng og prestene i Lenvik - Av Ole Bekkelund

Hentet fra Troms Folkeblad, april 2000 :

Etter Sverre Gundersens uttalelse om Søreng og prestene i Lenvik

Kjære Sverre Gundersen!

Jeg vil gjerne snakke litt til deg, etter oppslaget ditt i Troms Folkeblad for en tid siden. Det skjedde i forkant av bispevisitasen i Lenvik. Jeg er i tvil om avisen er det rette forum for slikt, men siden du selv har gjort dette så offentlig, så er det kanskje best at jeg også gjør det samme, så folk som ønsker det kan få anledning til å tenke gjennom saken.
Først vil jeg reflektere litt over ordet «vranglærer». Du bruker dette ordet om biskopen og plasserer menighetsrådets formann og prestene sammen med ham, på hans «banehalvdel». Fordi de deltar sammen med biskopen, blir de medskyldige. Du bruker idrettens kampspråk. Deltakere sorteres i banehalvdeler. Her er kamp. Her sparkes. Underlig å legge merke til nå i fastetiden, hvor vi særlig minnes kirkens Herre som nettopp gav avkall på maktbruk. Fastetidens tekster er en eneste lang rekke av eksempler på fristelser til å ta skjea i egen hånd.
Holdningen til etterfølgelse som Jesus gir i dette, er ydmykhet og lydighet. Makten, konsekvensene, overlot Jesus til sin allmektige Far i himmelen. Han gav avkall på å være Gud lik og fornedret seg selv. Det samme sinnelag oppfordres vi til å ha. Sml. Fil 2. Klinten og hveten skal vokse sammen inntil høsten, sa han. Da skal Gud selv sørge for adskillelsen. Den svært alvorlige bakgrunn, som du selv nevner, er at vranglæren og delaktigheten i den gjelder «evig frelse eller fortapelse». Det oppleves derfor sterkt at noen finner å kunne ta til seg den myndighet å plassere noen på denne banehalvdel med overskriften «vranglærer», hvis konsekvens er evig fortapelse. Ordet «vranglærer» brukes som våpen i en pågående kirkekamp og det brukes summarisk. Imidlertid har du tatt det fra en bestemt definert sammenheng, nemlig hos apostelen Johannes. Du henviser til 2. Johs. brev 10-11, hvor det heter: «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger». Dette sier altså apostelen Johannes. Men hva dreier saken seg om hos Johannes? Hva består «denne lære» i, som apostelen anbefaler slike forholdsregler mot og som du gjentar og anvender i vår biskops tilfelle? Samsvarer Johannes tilfelle med biskopens tilfelle? Når en leser alle tre Johannesbrevene og Johannesevangeliet, slår det en gjennomgående sterkt i møte at det er en eneste stor hovedsak Johannes er opptatt av. Det er at Jesus er Guds sønn, kommet i kjød, dvs. kommet som et virkelig menneske. Det er dette som er selve grunnen, garantien, for vår evige frelse. Fornektelsen av denne lære er det som er «løgnen», som er «vranglæren».
Det synes derfor som et tillegg til Skriftens ord å anvende dette uttrykk med dets alvorlige konsekvens på vår biskops tilfelle. Han har, såvidt jeg har registrert, en bekjennelse nettopp til Jesus Kristus som Guds sønn og samtidig som Menneskesønnen som døde for våre synder. Skal en bruke ordet «vranglære» i biskopens tilfelle, synes jeg en bør ta jobben med å definere ordet vranglære på annen måte og begrunne konsekvensene på annen måte, siden saken det gjelder vanskelig kan sammenlignes med den saken apostelen Johannes er opptatt av. Ellers kommer en i skade for å misbruke Guds ord. Følgen av det er også alvorlig, ifølge Johs. Åp. 22.18-19.
Og så var det det med hvem som er «sjefen i kirken». «Det er altfor lettvint å si at prestene har brutt med sjefen sin og bør forlate kirken» (sagt mot Søreng). Du sier riktige ting om hvem som er den egentlige sjefen. Det er Jesus Kristus som er kirkens Herre. Han er på sett og vis identisk med sitt ord. Derfor er det særlig viktig å lære av Jesu praksis, hvordan han møtte mennesker, både tollere og syndere og fariseere og øvrighet. Og du sier riktige ting om viktigheten av Bibelen og bekjennelsen. Men fra gammelt av er det vanlig i Den evangelisk-lutherske kirke, å ikke betrakte Bibelen som en flau arena hvor ordene står oppstilt på rad og rekke og er like viktige, slik at en kan sparke dem omkring for eget forgodtbefindende. Nettopp for å ivareta Bibelens innhold på rett måte, har kirken summert opp Bibelens hovedsak i noen skrifter kalt «kirkens bekjennelse». Blant disse er den mest kjente, Luthers lille katekisme. Prestene har lovet i sin ordinasjon å forkynne Guds ord slik som «vår kirke vitner om det i sin bekjennelse», og lovet å forholde seg etter «vår kirkes ordninger».
Hva er det så biskopen gjør galt i? Han har gått inn for de homofile. Det synes å være rett og bra, siden det er mange av dem som har det svært vanskelig. Men det kan i og for seg også synes unødvendig, forsåvidt som kirken alltid har gjort det. Det vil si: Kirken har gått inn for alle, uten forskjell. Å sortere folk etter seksuell legning, har hittil vært ukjent i kirken. Det har alltid vært homofile i kirken. De har vært av kirkens beste folk, som sjelesørgere og ledere og fotfolk. De har bare ikke blitt presentert som sådanne. De har levet enslig, slik som mange både heterofile og homofile fremdeles gjør. Det som er kommet i tillegg nå og som gjør det hele vanskelig, er at den homofile partnerskapspraksis som er blitt lovlig i vårt land, også skal kunne velsignes/vigsles av kirken, i likhet med den alminnelige ekteskapsvigsel. Et mindretall i kirkens ledelse mener det. Dette er alvorlig, da det berører selve skaperordningen og synes å kunne ha følger på sikt som er vanskelig å overskue. Det nærmeste i bekjennelsesskriftene å sortere dette inn under, er det 6. bud, som gjelder vern om ekteskap mellom mann og kvinne med tanke på menneskehetens reprodusering.
Men hva er det så du, Sverre Gundersen, gjør galt i? Katekismen, som altså hører til vår kirkes bekjennelse, har også det 4. bud som forbyr ulydighet og oppsetsighet mot foreldre og foresatte og myndigheter, alle overordnede, alle som Gud har satt over oss. (Sml. Rom. 13). Så her er det også en berøring med skaperordningen. Dessuten må denne mening i det 4. bud med forklaring, likesåvel som det 6. bud, faktisk tillegges «sjefen i kirken», vår Herre Jesus Kristus. Så betyr det lite om en plukker av noen biskoper de kirkelige fjær og i stedet kaller dem «kirkens fylkesmenn». Og det hjelper ikke om de alle sammen var ugudelige, feilende og villfarende. Deres ord og gjerninger skulle vi i tilfelle ikke gjøre etter. Og om de påbyr å gjøre noe mot vår samvittighet, så skulle vi ikke etterkomme det. Men en lydighet kreves det likevel, lydighet mot den ordning som Gud har satt. Det er et svært stykke å gå, å bidra til splittelse av en menighet, som er Kristi legeme i verden, fordi om en ikke kan godta en biskops holdning. Jeg har ikke lest Altadommen, men jeg har forstått av avisene at det er mye teologi i den, henvisninger til Skriften og Bekjennelsen. Den er likevel mangelfull, dersom den ikke har med det 4. bud og forpliktelsen som knytter seg til det.
Kjære Sverre Gundersen! Jeg er redd for deg. Biskopen står eller faller for sin egen Herre. Du skal også svare for deg sjøl overfor kirkens Herre. Og vi må ikke glemme at det er den Herre som også hører de homofiles rop fra jorden. Det er ikke synden som er problemet, som du også selv gir uttrykk for. Den kan tilgis når den erkjennes og bekjennes. Det som er farlig er forherdelsen, hårdnakketheten, det at en ikke vil erkjenne. Det verste er å få Gud imot seg. Det står at Gud står de stolte imot. Det er de ydmyke som får nåde. Og - om du kan ta imot en formaning fra en kristen bror - så ber jeg deg innstendig; tenk alvorlig over dette en gang til. Såvidt jeg kan se, ut fra Guds ord og kirkens bekjennelse, så har du i din nidkjærlighet for det samme Guds ord, kommet i skade for å bryte mot det 4. bud. Mitt råd er: Erkjenn! Forlik deg med din Gud og ydmyk deg for din biskop.
Jeg sier ikke at du skal forlike deg med din biskop, forsåvidt gjelder hans forståelse i homofilisaken og måten han utøver sitt embete på. Men jeg tør be deg overveie om det ikke er nødvendig at du tar på deg ydmykelsen med å gå tilbake på det du har gjort i denne saken og som har vært med på å forlede mange til det samme. Jeg tenker på det som har skjedd med og i menigheten i Kautokeino.
Med ydmykelsen, erkjennelsen, følger at du redder din egen sjel og du avgir et vitnebyrd som ville bli til hjelp for mange. Og du ville gjenvinne en posisjon hvorfra du ville være istand til å være en liten veiledende røst også for din egen biskop. Hvis du ikke finner deg istand til å gjøre dette, så tror jeg Sørengs råd er den løsningen som står igjen; at du går ut av kirken og slutter deg til et annet kirkesamfunn, hvis ordninger du finner å kunne vise lydighet mot.
Ikke ta det ille opp at jeg skriver til deg på denne måten. Jeg er selv et syndig menneske som feiler i mangt og som er avhengig av Guds nåde. Jeg ber for deg.

Ole Bekkelund


Her står Samemisjonen - Av Thor Henrik With
I et innlegg i flere aviser spør presten Olav Berg Lyngmo, Kautokeino, om Norges Samemisjon er konsekvent i sin holdning til homofili-liberale biskoper og prester. Foranledningen er at Samemisjonens formann (ikke generalsekretær, som innlegget antyder i noen av avisene) deltok med preken i en gudstjeneste i Kautokeino kirke i februar. Lyngmo mener å vite at presten som forrettet har en homofili-liberal teologi.

Norges Samemisjon er kjent med at vedkommende prest har ytret seg til dels meget kritisk til noen av dem som har støttet Olav Berg Lyngmos handlemåte i den såkalte ”Kautokeino-saken”. Vi er imidlertid ikke kjent med at presten selv lærer at homofilt samliv er i samsvar med en rett kristen livsførsel. Det er det avgjørende for oss. Samemisjonen har frasagt seg felles gudstjenesteliv og annet åndelig liv med dem som lærer homofili-liberalt. Men vi har ikke forpliktet oss til å bryte det åndelige fellesskapet med dem som er kritiske til vår - eller andres - handlemåte overfor de homofili-liberale. Vi har heller ikke forpliktet oss til å bryte med dem som forholder seg annerledes overfor de homofili-liberale enn vi gjør, så lenge de ikke selv har en homofili-liberal teologi.

På denne bakgrunn er det ingen grunn til å bekymre seg for at Samemisjonen har forandret seg i læren. Vi har tatt belastningen ved å bryte med dem som ikke holder seg til Skriften. Dermed har vi i praksis vist at vi står fast på Bibelens lære, som i tidligere tider. Og det vil vi fortsette med, sammen med de mange i Kautokeino som står for den samme kristendommen - inkludert presten Olav Berg Lyngmo.

Thor Henrik With
ass generalsekretær / informasjonsansvarlig

Thor Henrik With
ass. generalsekretær
Kongens gt 14b, 7011 Trondheim
73876250 - 91172188 with@samemisjonen.no


Dagens bibelord
1 Kor 11, 23-29:
23 For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natt da han ble forrådt, tok et brød,
[15: 3. Matt 26: 26-28. Mark 14: 22-24. Luk 22: 17-20. Gal 1: 12.]
24 takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!
[Sal 111: 4.]
25 Likeså tok han også kalken etter aftensmåltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker den, til minne om meg!
26 For så ofte som dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.
[Matt 26: 29. Apg 1: 11.]
27 Derfor, den som eter brødet eller drikker Herrens kalk på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod.
28 La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av kalken.
[2KOR 13: 5. Gal 6: 4.]
29 For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom dersom han ikke akter på Herrens legeme.


Fredag, Mars 19, 2004

Den bibeltro samiske eksilmenigheten i Kautokeino trenger større bedehus!
Støtt våre bibeltro søstre og brødre i Kautokeino som demmer opp for avkristningen i hele Norge! Send en gave i dag til Kautokeino Bedehusforening, 9520 Kautokeino. Bankkonto 4901 10 37762.


Creation—now on the table! by Gary Bates, AiG–Australia
Creation—now on the table!
by Gary Bates, AiG–Australia

First published in:
Answers Prayer News
January–March 2004

I’m sure you’ve had those times when you wonder if it’s all worth it. Our ministry focus means that we get plenty of opposition—and, heart-wrenchingly, not all of it is from outside the church. There are times when the constant barrage takes its toll. But I was encouraged during a quiet time about just how much the ministry is making inroads.

Fourteen years ago, when I first became involved with AiG, I can remember that it was a case of ‘Creation … what’s that?’ Creation was hardly ever mentioned in the secular media. But now, virtually every day we are sent a newspaper clipping or magazine article from somewhere in the world, where the topic of creation vs evolution is mentioned. In fact, the intense opposition demonstrates a very positive phenomenon—creation is now on the table for discussion—and the enemy is worried! Simply, if there was no response, then we would not be making a difference.

As individuals, you can take heart from this, too, in using creation in your personal outreach. People rarely come into the kingdom on the first occasion you speak to them. You are likely to encounter more questions and maybe an antagonistic response. But is this so bad? Many people tell me that their normal witnessing methods provoke no discussion at all!

For example, who can forget Scientific American’s (SciAm) feature article called ‘15 Answers to Creationist Nonsense’? Why did they expend so much energy on something that they themselves called ‘nonsense’? In response, our own Dr Jonathan Sarfati was able to demolish the poorly prepared SciAm article by posting a refutation on our website within a couple of days [see 15 ways to refute materialistic bigotry: A point by point response to Scientific American]. In a matter of months, SciAm had a credibility problem, and the talk on the skeptics’ own websites was that SciAm had been stung where it hurt the most—in sales.


Jonathan’s devastating critique of SciAm’s article became the basis of the best-selling book Refuting Evolution 2 [see online chapters].

Desperate evolutionists
Based on feedback, efforts to get out creation resources are making a difference. Humanists are greatly disturbed that so many people are abandoning evolution, and are hearing that the Bible can be trusted from the very first verse. Bill F. told us:

‘I am a mathematics professor … . Recently, I put a table outside my office door filled mainly with your literature. It is amazing how it is being digested. I can hardly keep it stocked fast enough. I praise the Lord for your ministry and the impact of your literature.’

In a combative media stunt designed to take the focus off the scientific issues, the National Center for Science Education (NCSE), which was founded specifically to undermine the creation movement, launched Project Steve.

The title is apparently a play on AiG’s CD Rom—Project 3:15—which contains Refuting Evolution 2. To honour the late Stephen Jay Gould, America’s former leading evolutionist, the NCSE compiled a list of over 200 evolutionist scientists who happen to be named ‘Steve’. The NCSE says the project ‘is a tongue-in-cheek parody of a longstanding creationist tradition of amassing lists of “scientists who doubt evolution” or “scientists who dissent from Darwinism.”’

Refuting Evolution 2 also contains a devastating episode-by-episode refutation of the PBS TV series Evolution (which has been aired several times). This multi-million-dollar production trundled out all of the best evidences that evolutionists could muster, and sadly, has influenced many.

So we thank the Lord for reminding us of the ground gained so far, and the privilege to be involved in His work. No-one said it would be easy, and we are reminded of 2 Chronicles 20:15, ‘This is what the LORD says to you: “Do not be afraid or discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God’s.”’

Praise His name!


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0306intl_nl.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
5 Mos 8, 1-3:
1 Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på å holde, så dere må leve og bli tallrike. Da skal dere komme inn i det landet Herren med ed har lovt deres fedre, og ta det i eie.
2 Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse førti år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.
3 Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.
[2M 16: 14 ff. Matt 4: 4. Luk 4: 4.]


Torsdag, Mars 18, 2004

Kristianslund taler i Skien søndag den 21. mars kl. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Rica Ibsen Hotell i Skien førstkommende søndag. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Rica Ibsen Hotell ligger sentralt i Skien med adresse: Kongens gate 33.
Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.
Alle er hjertelig velkommen i Jesu navn!
LESETEKST, 2 Mos 16, 11-18:
11 Og Herren talte til Moses og sa:
12 Jeg har hørt hvordan Israels barn knurrer. Si til dem: Mellom de to aftenstunder skal dere få kjøtt å ete, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. [12: 6.]
13 Da det så ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren. Og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. [4M 11: 31. Sal 78: 26-29. 105: 40.]
14 Da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen et fint, kornet lag, som fint rim på jorden.
15 Da Israels barn så det, sa de til hverandre: Hva er det? - for de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: Det er det brød Herren har gitt dere å ete. [v. 4. Joh 6: 31. 1KOR 10: 3.]
16 Dette er det Herren har befalt: Sank så mye av dette som hver eter. En omer til hver som hører til deres husstand. Enhver skal ta for dem som er i hans telt.
17 Israels barn gjorde så, noen sanket mye, andre lite.
18 Da de målte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye, ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite, manglet intet. Alle hadde sanket etter som de trengte til mat. [2KOR 8: 15.]

LESETEKST, 1 Kor 10, 1-6:
1 For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. [2M 13: 21, 22. 14: 22. Sal 78: 14. 105: 39.]
2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet.
3 De åt alle den samme åndelige mat, [2M 16: 4, 15, 35. 5M 8: 3. Sal 78: 24, 25. 105: 40.]
4 og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. [1M 49: 24. 2M 17: 6. Sal 78: 16. Jes 30: 29.]
5 Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. [4M 11: 33. Joh 6: 49. Heb 3: 17-19.]
6 Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. [4M 11: 4, 34. Sal 78: 30.]
PREKENTEKST, Joh 6, 24-36:
24 Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus.
25 Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham: Rabbi, når kom du hit?
26 Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette!
27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen, Gud, satt sitt segl.
[v. 40, 50, 51, 54, 58. 10: 28. 17: 2. Jes 55: 2.]
28 De sa da til ham: Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?
29 Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt.
[1JOH 3: 23.]
30 De sa da til ham: Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?
[2: 18. Matt 12: 38. 16: 1. Mark 8: 11, 12. Luk 11: 16. 1KOR 1: 22.]
31 Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen gav han dem å ete.
[2M 16: 4 ff. Neh 9: 15. Sal 78: 24. 105: 40.]
32 Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses gav dere ikke brødet fra himmelen. Men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen.
33 For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.
[v. 51.]
34 De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød!
[4: 15.]
35 Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste.
[v. 48, 51. 4: 14. Jes 55: 1 ff.]
36 Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.
[v. 26, 64.]


Det filmen ”The passion of Christ” ikke forteller: JESUS BER FOR ALLE SINE - Leserinnlegg fra Mona Ekenes
Det filmen ”The passion of Christ” ikke forteller:

JESUS BER FOR ALLE SINE

JOH 17,1 - 26 Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa: Far, timen er kommet. La din Sønn bli forherliget, så Sønnen kan forherlige deg. 2 For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. 4 Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. 6 Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. 7 Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. 8 For jeg har gitt dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. 9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. 10 Alt mitt er ditt, og det som er ditt, er mitt, og jeg er forherliget gjennom dem. 11 Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett. 12 Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten den ene som hørte fortapelsen til, så Skriften skulle bli oppfylt. 13 Nå kommer jeg til deg. Men dette sier jeg mens jeg er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. 14 Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 15 Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden. 17 Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet. 18 Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. 19 Jeg innvier meg for dem, så de også skal være innviet ved sannheten. 20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. 21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg. 24 Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg, så de får se min herlighet, som du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse vet nå at du har sendt meg. 26 Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem.

GUDS GAVER TIL ISRAEL

RMR 9,1 - 33 Det jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i Den Hellige Ånd. 2 Jeg har en stor sorg i hjertet, noe som alltid piner meg. 3 Jeg skulle selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn. 4 De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret, Guds herlighet og paktene, deres er loven, tempeltjenesten og løftene, 5 dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovet i all evighet. Amen.

GUD UTVELGER SITT FOLK

6 Med dette vil jeg ikke ha sagt at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, 7 og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som kalles din. 8 Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løftet, som skal regnes som Abrahams ætt. 9 For det var jo et løfte han fikk: Neste år på denne tid kommer jeg til deg, og da skal Sara ha en sønn. 10 Og dette er ikke alt. Rebekka fikk to sønner med én mann, Isak, vår stamfar. 11 Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast, 12 og den er ikke avhengig av menneskers gjerninger, men bare av ham som kaller. 13 Det står jo skrevet: Jeg hadde Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot. 14 Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke! 15 Han sier til Moses: Jeg viser miskunn mot den jeg miskunner meg over, og er barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 16 Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser miskunn. 17 For Skriften sier til farao: Jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg og for å la mitt navn bli forkynt over hele jorden. 18 Altså viser han miskunn mot den han vil, og forherder den han vil. 19 Da vil du vel innvende: "Hva har han da å bebreide oss? Hvem kan da stå imot hans vilje?" 20 Men hvem er du, menneske, som tar til gjenmæle mot Gud? Kan det som er formet, si til ham som formet det: "Hvorfor gjorde du meg slik?" 21 Er ikke pottemakeren herre over leiren, så han av det samme materiale kan lage både et fint og et simpelt kar? 22 Og enda Gud ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, har han tålmodig båret over med de kar som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. 23 Han gjorde det for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er for de kar som han ville vise miskunn, og som var gjort ferdige for herligheten. 24 Også oss har han kalt til å være slike kar, ikke bare blant jødene, men også blant de andre folk. 25 Slik sier han det hos Hosea: Dem som ikke er mitt folk, vil jeg kalle mitt folk, og henne jeg ikke elsket, vil jeg kalle min elskede. 26 Og på samme sted hvor det ble sagt til dem: Dere er ikke mitt folk, der skal de bli kalt den levende Guds barn. 27 Og Jesaja roper ut over Israel: Om Israel var så tallrikt som havets sand, skal bare en rest bli frelst. 28 Det Herren har sagt, skal han gjøre på jorden; han begrenser, men fullfører det. 29 Og som Jesaja før har sagt: Hadde ikke Herren, Allhærs Gud, latt en ætt bli igjen for oss, da var vi blitt som Sodoma, da lignet vi Gomorra.

ISRAEL OG EVANGELIET

30 Hva skal vi da si? Jo, hedningene som ikke strevde etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. 31 Israel strakte seg etter loven med dens rettferdighet, men de nådde ikke opp til loven. 32 Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. De støtte mot snublesteinen, 33 slik det står skrevet: Se, jeg legger på Sion en snublestein og en klippe til fall. Men den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.

RMR 10,1 - RMR 10,21 Brødre, av hele mitt hjerte ønsker jeg og ber til Gud at de må bli frelst. 2 For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand. 3 De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. 4 Kristus er lovens ende, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud. 5 Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Den som holder loven, skal leve ved den. 6 Men rettferdigheten av tro sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? - det vil si for å hente Kristus ned - 7 eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? - det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. 8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. 9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? 15 Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap! 16 Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17 Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. 18 Har de ikke hørt? kunne en spørre. Jo, sannelig: Deres røst er nådd ut over hele jorden, deres ord til verdens ende. 19 Men kanskje Israel ikke har forstått, vil noen si. For det første sier Moses: Jeg vil egge dere til misunnelse mot dem som ikke er et folk, gjøre dere harme på et uforstandig folk. 20 Og Jesaja går så langt at han sier: Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. 21 Men til Israel sier han: Hele dagen rakte jeg hendene ut til et ulydig og gjenstridig folk.

FRELSE FOR HEDNINGENE - FRELSE FOR ISRAEL

RMR 11,1 - 36 Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folk han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han står fram for Gud og anklager Israel? 3 Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. 4 Men hva er Guds svar til ham? Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Ba'al. 5 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde. 6 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers ville jo nåden ikke være noen nåde. 7 Hva så? Det Israel strever etter, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet, 8 slik det står skrevet: Gud har gitt dem en sløvet ånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører, helt til denne dag. 9 Og David sier: La deres bord bli en snare og felle, så de snubler og får sin straff. 10 La det bli mørkt for øynene på dem, så de ikke kan se, og la deres rygg være bøyd for alltid. 11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, ved at de falt kom frelsen til de andre folk, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og tapet av dem er blitt til rikdom for de andre folk, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall? 13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt; 14 jeg gjør det med det håp at jeg kan gjøre mine landsmenn misunnelige og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde! 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er grenene det også. 17 Noen av grenene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant grenene og har fått del i sevjen fra roten. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn grenene. Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg! 19 Du sier kanskje: "Grenene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn." 20 Javel, men de ble brukket av på grunn av vantro, og du blir stående på grunn av tro. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! 21 Sparte han ikke de naturlige grenene, skal han heller ikke spare deg. 22 Så ser du altså at Gud er både god og streng. Streng er han mot dem som er falt, men mot deg er han god, dersom du holder fast på hans godhet. Ellers skal du også bli hogd av. 23 Men også de andre skal bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro. Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24 Du ble hogd løs fra et vilt oliventre og mot naturens orden podet inn på det gode treet. Hvor mye mer skal ikke de naturlige grenene bli podet inn på sitt eget oliventre, de som av naturen hører til der? 25 Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob, 27 og dette er den pakt jeg vil slutte med dem når jeg tar bort deres synder. 28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud - for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn. 32 Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle. 33 Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier! 34 Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver? 35 Hvem gav ham noe først, så han skulle få vederlag? 36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet! Amen.

Når det gjelder filmen ”The passion of Christ” kan det virke som om det er et grunnlag for at jøder frykter for øket antisemittisme, ikke minst ut fra erfaringen med kirken opp igjennom århundrene. Erstatningsteologien og det den står for har skapt flere hundreårige smertelige erfaringer for jøder som alene ble beskyldt for å drepe Jesus, til tross for hva Guds Ord klart og tydelig sier. Skriftene som også er Guds frelsesplan måtte oppfylles for at mennesker kunne få mulighet til å bli forsont med Faderen. Hvis en virkelig ønsker å vite hva Jesus ber om her, er det ikke mulig å ta feil:

JOH 17,12 Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt, uten den ene som hørte fortapelsen til, så Skriften skulle bli oppfylt.

RMR 9,21 - 24 Er ikke pottemakeren herre over leiren, så han av det samme materiale kan lage både et fint og et simpelt kar? 22 Og enda Gud ville vise sin vrede og kunngjøre sin makt, har han tålmodig båret over med de kar som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. 23 Han gjorde det for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er for de kar som han ville vise miskunn, og som var gjort ferdige for herligheten. 24 Også oss har han kalt til å være slike kar, ikke bare blant jødene, men også blant de andre folk.

2TI 2,20 I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, noen til fint bruk og noen til simpelt.

Det tragiske med erstatningsteologien er at den vekker ikke til misunnelse, men til avsky for dem som indirekte eller direkte ble rammet av dens grove og forferdelige forfølgelser opp igjennom århundrene. Hitler grep begjærlig erstatningsteologenes antisemittiske vesen og brukte den til forferdelige jødeforfølgelser og myrderier som endte med holocaust.

Den hovmodige erstatningsteologiens tragiske vesen er i full virksomhet fremdeles, derfor gir den jødene også noen kristne øket bekymring når en film som ”The passion of Christ” fremstiller jødene som de fremste og iherdigste Jesus mordere. Jesu frelsesverk og korsdød er langt mer kompleks enn kun å legge skylden på jødene, noe Guds Ord sier klart og tydelig. De av hedningfolket som blir frelst blir som innpodete grener mens jødene er de naturlige grenene, Jesus er også en jøde av Davids ætt. Når kristne av hedningfolket blir renset av Kristi blod, da har vi også fått del i det jødiske blodet. For sevjen kommer fra samme rot og stamme slik at de naturlige og de innpodete grenene får denne livsnødvendige sevjen som forener oss og gir den samme næringstilførsel slik at vi får de samme vekst-, og livsvilkår, selv om det er noe forskjell på det å være de naturlige grenene og å være de innpodete grenene.

JOH 17,21 Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt meg, for at de skal være ett, likesom vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt meg, og at du har elsket dem slik du har elsket meg.

Paulus skriver i Rom. 11,1 Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme.

Med hvilken rett kan da deler av kristenfolket forkaste jødene når Gud ikke har gjort det? Det er erstatningsteologiens store tragedie, som både kirkelæreren Augustin ( lærte bl.a.om den menneskelige naturs fordervelse og absolutte avhengighet av Guds nåde) sto for og som Luther etter en dyp skuffelse ikke klarte å få overbevist de jøder han kom i kontakt med og som til slutt ble en erstatningsteolog. Det har forundret meg mye at Luther som hadde gjennomgått så mye og som hadde tålt så mye motgang og modig sto Romerkirken i mot, skulle ende opp som en erstatningsteolog. Martin Luther som oversatte Bibelen til tysk måtte jo ha kjent til at Gud ikke hadde og ville ikke forkaste sitt utvalgte folk ut fra Skriftene, profetiene, utvelgelsene og løftene. For meg har dette blitt et sterkt vitnesbyrd om viktigheten og nødvendigheten av å ta i mot Ordet slik det står skrevet og la Guds Ord være ledesnoren uansett hvilke tanker og tankebygninger som kan komme for å påvirke en bort fra Guds Ord. Dette burde være et varsko til alle som har vært kristne i lengre tid og som har begynt å stole mer på sine egne gjerninger og tankebygninger samt tar dem som en garanti for at alt er i orden i forholdet til Jesus. Derfor tar jeg ikke for gitt det som kommer fra de lærdes og fra de mer erfarnes hold, men prøver alt på Guds Ord i Bibelen også mine egne tanker og tankebygninger. Jesu frelsesverk, nåde og miskunn er ingen selvfølge for noen uansett hvilke gjerninger og teologi som har blitt gjort og fulgt. Fallet kan komme brått og på ulike måter og av ulike årsaker, derfor er ydmykhet, lydighet og lytte til Guds Ord nødvendig for at vi kan være våkne. Det er Guds Ord som skal lede oss, ikke de tanker og tankebygningene som kan oppstå underveis i Livets skole. Her på jorden i denne tidshusholdning lever vi også i det forhold at vi forstår kun stykkevis og delt, det er svært viktig å minne hverandre om dette. Salme 119 er også en viktig læresalme som vitner om den troendes egne hjelpeløshet til tross for dette forholdet:

SLM 119,161 - 168 Om stormenn forfølger meg uten grunn, så har jeg age for ditt ord i mitt hjerte. 162 Jeg gleder meg over ditt ord, lik en som fører bort stort bytte. 163 Jeg hater og avskyr løgn, og jeg elsker din lov. 164 Sju ganger om dagen priser jeg deg for dine rettferdige dommer. 165 De som elsker din lov, har fred og lykke, ingen ting får dem til å snuble. 166 Jeg setter mitt håp til din frelse, Herre; jeg har levd etter dine bud. 167 I mitt sinn tar jeg vare på dine lovbud, ja, jeg elsker dem høyt. 168 Dine bud og forskrifter har jeg holdt; du kjenner alle mine veier.

Slik fortsetter allikevel salmisten:

SLM 119,169 - 176 La mitt klagerop komme fram for deg, Herre, gi meg innsikt etter ditt ord! 170 La min inderlige bønn komme fram for deg, redd meg etter ditt ord! 171 Fra mine lepper skal lovsangen strømme, for du lærer meg dine forskrifter. 172 Jeg skal synge om dine ord, for alle dine bud er rettferdige. 173 Kom meg til hjelp med din hånd, for jeg har valgt dine påbud. 174 Jeg lengter etter din frelse, Herre, din lov er min lyst og glede. 175 La meg leve, så skal jeg prise deg, la meg få hjelp av dine dommer. 176 Jeg har gått meg vill som en bortkommen sau. Let etter meg, din tjener, for jeg har ikke glemt dine bud.

Dette forholdet har lært meg mye, for dagene er ulike og forholdene skiftende.

Her får vi også en av forklaringene på hvorfor mye ondt har skjedd og skjer: SLM 119,155 Langt borte fra frelsen er de gudløse, for de spør ikke etter dine forskrifter.

Det har blitt opplyst om at det selges mange flere Bibler i USA etter visningene av ”The passion of Christ”og etterspørselen er sterkt økende, dette er svært gledelig! For det filmen ”The passion of Christ” ikke forteller, det står jo skrevet i Bibelen.

Guds veier er uransakelige!

Guds fred!

Hilsen Mona Ekenes.


Dagens bibelord
Est 7, 1-4:
7 Så kom da kongen og Haman til gjestebudet hos dronning Ester.
[5: 8. 6: 14.]
2 Mens de satt og drakk vin, sa kongen også denne andre dagen til Ester: Hva er din bønn, dronning Ester? Du skal få det du ber om! Og hva ditt ønske enn er, så skal det bli oppfylt, om det så var halvdelen av riket!
[5: 6. 9: 12.]
3 Da svarte dronning Ester: Har jeg funnet nåde for dine øyne, konge, og synes det kongen godt, så la meg få beholde livet, det er min bønn, og la mitt folk få beholde livet, det er mitt ønske!
4 For vi er solgt, både jeg og mitt folk, til å ødelegges, drepes og utryddes. Var det enda bare til å være treller og trellkvinner vi var solgt, da hadde jeg tidd stille, for den ulykken ville ikke være stor nok til å bry kongen med.
[3: 13.]


Onsdag, Mars 17, 2004

Spania rammet av terrorbølge - Av Lars-Arne Høgetveit

Tidlig torsdag morgen smeller det igjen i Spania. Denne gangen midt i morgen rushet blant menn, kvinner og barn. Utover dagen ble det klart at det skal ha vært 13 eksplosjoner. På kvelden samme dag er 190 mennesker døde og 1200 skadet. ETA`s politiske leder sier at Den baskiske gruppe ikke har ansvaret for dette angrepet på Madrids togbaner.

De siste offisielle meldinger fra Spania utover kvelden melder om en bil (van) nær Madrid med funn av en arabisk tape med vers fra Koranen samt eksplosiver. Terroren virker å være godt planlagt og med høy presisjon. Det meldes nå av den London-baserte avisen al Kuds al Araby at al-Qaida har tatt på seg ansvaret.

Vesten har de senere årene leflet mye med den arabiske ideologi som er nedfelt i Koranen.

I boken ”Islam og terrorisme” (ISBN 82-7199-215-5) av dr. Mark Gabriel, tidligere professor i islamsk historie ved araberverdenens mest prestisjetunge universitet i Egypt, skriver interessante ting. Han er selv araber og var muslim, men konverterte til troen på Jesus, etter å ha blitt prøvd avlivet med pistol av sin egen far etter konverteringen. Men, han skriver i sin bok:

”Ordet islam betyr ”underkastelse”. Ordet muslim betyr en som underkaster seg Allah.” Videre skriver han ”Jeg kan forsikre at disse menneskene (altså muslimer, red. tilføyelse) ikke er gale. De er heller ikke psykopater som har glede av å skade andre. Nei, de følger en lære, en filosofi, og når du først får satt deg inn i denne filosofien eller ideologien, vil ingen av handlingene deres overraske oss.” Mark Gabriel, forklarer også at Koranens snille vers overstyres av de brutale, fordi de brutale er av nyere dato, fra den perioden da Muhammed etablerte sin egen hær. Dette er det verdt å merke seg.

Flere av oss husker den terror aktivitet som spredde frykt på bl.a. europeiske flyplasser spesielt på 70 tallet der Andreas Bader, Ulrike Meinof med flere sto for udådene. Flere av disse terrorister hadde fått sin opplæring i bl.a. PLO og i flere araberstater. Det er de samme åndsstrømninger som åpner for mye av den terror vi ser i dag også her i Europa.

Før vesten forstår denne åndsdimensjonen vil vi ikke klare å verge oss i mot denne type terror. Jødene lever med denne terror hver dag i sitt land. Det kan være at Vesten i økt grad blir tvunget ned til Israel for å lære hvordan de håndterer denne type ideologier.

Men mye tyder på at vi nordmenn ennå har mye å lære. Den norske regjering synes ikke å ville ta et oppgjør med denne ideologi, der både utviklingsminister, utenriksminister og statsminister ikke tar klare standpunkter for sannheten, men lar seg presse(?) av denne type skrekkregimer. Lær det norske folk om sannheten om Koranen og jihad, det ville tjent DNR til ære. Det meldes også om at det kan være flere titalls tusen muslimsk-troende som kan være klare til å utføre terrorisme både i Frankrike, Belgia og kanskje også en del i Norge m.fl. land. Nå er det farlig å være redd!

Mark Gabriel skriver i sitt kapittel 23 om ”Ny strategi: Angrip Vesten”. Den nye strategi består i hovedsak av angrep på offentlige steder, som gir raske resultater, stor oppmerksomhet og flere kort på hånden slik at terroristene kan få det de ønsker gjennom utpressing. Terrorisme er blitt en metode for politisk debatt og dialog. (Boken er svært nyttig for den som vil forstå vår samtid.)


Avgiftslegging av bondenæringa - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
I de seneste årene har bondenæringa stadig fått innskrenket sine muligheter til å drive plantevern på en effektiv måte. ”Storsamfunnet” presser på for å få billigere mat, men tenker sjelden på hvor viktig det er at produsenten har hjelpemidler som kan benyttes når behovet er der for å sikre sin egen produksjon. Har man litt kjennskap til for eksempel produksjon av kålrot, vet man at det kan være store problemer med stor- og liten kålflue (les her om biologien og skadebilde) som i vekstsesongen legger egg inne ved rota. Etter noen dager klekker eggene og ut kommer en liten larve som straks begynner å spise seg vei innover i kålrota, en rot som dermed ikke kan selges i en norsk butikk pga skaden. Norske grossister kjøper ikke kålfluespist kålrot og en del norske forbrukere ønsker matvarer i butikken som skal ha et flott og tiltalende utseende.

Forskningen på området går sent og i 2006 har vi ikke flere kjemiske midler igjen i Norge som kan hjelpe oss mot eggene fra kålfluen.

Den norske stat tok i 2003 inn 65 millioner i form av avgift på norske plantevernmidler, men lite av dette går direkte tilbake til nytt utviklingsarbeid som kan avhjelpe problemene næringa er oppe i. Er det samsvar mellom statens ønske om en mer miljøvennlig produksjon og ønske om norsk mat vil i hvert fall slike økonomiske midler (i form av tilbakeførte avgifter) komme utviklingsarbeid til nytte, for å nå disse mål. I dag mangler det meste av for eksempel skadeterskler i grønnsaksproduksjonen, et verktøy som fag-myndighetene fremhever som viktig for å avgjøre hvorvidt behovet for kjemisk behandling er til stede.

I enkelte tilfeller kan man nå komme opp i situasjoner der Norge ikke klarer å produsere nok grønnsaker til befolkningen og man åpner for import, i egen produksjonssesong, en import som kan være behandlet med plantevernmidler som ikke er lovlige her til lands. Man får i tillegg økt transport av varer, faren for resistens utvikling i de få midlene som er igjen øker etc.

Dette er et tema som antagelig Landbruksdepartementet snarest bør ordne opp i.

Under følger en pressemelding om temaet:

Manglende tilgang på plantevernmidler i grønnsaker

I et diskusjonsmøte arrangert 3.12.2003, i regi av Fagutvalget for potet og grønnsaker under Landbrukets Forsøksringer, var spesielt plantevernlovgivningen for grønnsaker oppe til diskusjon. Landbrukstilsynet, Landbruksdepartementet, Bondelaget, Norsk Gartnerforbund, Planteforsk Plantevernet, Plantevernforeningen, Felleskjøpet og Veksthusringen deltok på møtet.

Bakgrunnen for møtet var at næringa mister flere og flere bekjempingsmidler som fører til problemer mht manglende muligheter for planteverntiltak og minsket konkurranseevne mot import varer som kan være behandlet med midler som ikke er lovlige/tilgjengelig i norsk jordbruk.

I flere kulturer har man nå få eller ingen kjemiske midler igjen. For eksempel er kun Rovral 75 WG godkjent for soppsprøyting mot lagringssjukdommer i gulrot. I kålrot vil det om 2 år ikke lenger være godkjente kjemiske midler mot kålflue, og norsk produksjon vil være sterkt truet. I selleri er det ingen godkjente middel mot selleribladflekk. Kepaløkproduksjonen er en annen kultur der mangelen av kjemiske midler mot skadedyr og soppsjukdommer merkes. Dette er bare noen få eksempel. Har man få eller kun et kjemiske middel tilgjengelig øker normalt også faren for resistensutvikling, fordi det er vanlig å veksle på bruken av de enkelte midlene.

Grøntnæringa produserte i 2002 for en verdi på kr 3 187 millioner (7 940 årsverk, 1999) noe som tilsvarer 15,9% av produksjonsverdien i norsk landbruk.

Norske produsenter er i verdenssammenheng av de best utdannede til å bruke bl.a. plantevernmidler, og Norge har en obligatorisk kursing for plantevernmiddelbruk, autorisasjonsordninga. De fleste produksjoner drives i tillegg med ”integrert plantevern”(IP) som betyr at det ikke skal brukes plantevernmidler om behovet ikke er der.

Det ble uttalt i møtet en bekymring for at det nye ”Vitenskapskomiteen” i Mattilsynet kan føre til at ”Rådet for plantevernmidler” blir lagt ned og at grøntnæringa da ville miste mye av den spesielle fagkompetansen på grøntproduksjon man i dag har ved behandling av plantevernmiddel spørsmål.

Det ble også signalisert at en ”off labell” godkjenning er under vurdering i Norge. Det betyr at ikke godkjent bruksområde for et plantevernmiddel, ved en enklere prosedyre, kan få en godkjenning som betyr at importør ikke trenger å støtte bruksområdet. Det skal fremdeles være slik at de helse og miljømessige forhold ved et plantevernmiddel skal ligge innenfor gitt regelverk.

Det koster å frembringe forsøksresultater og restmengdeanalyser for plantevernmidler, og det er i dag tilvirkerne av preparatene som har ansvaret for å skaffe tilveie disse opplysningene.

Ettersom det i dag er liten fortjeneste å hente på salg av plantevernmidler til spesialkulturer, kom representantene fra næringen med et ønske/krav om at mer av miljøavgiftene skal kunne brukes til fremskaffelse av nødvendig dokumentasjon. Pr. i dag er det for lite økonomiske midler tilgjengelig til dette arbeidet. Miljøavgiftene som pålegges ved salg av plantevernmidler innbrakte i 2003 ca 65 millioner. I dag er det 0,45 millioner tilgjengelig for analyser av restprøver for å frembringe restdata og en analyse kan for et middel koste mellom 20 000 og 80 000.

Kontaktpersoner

Landbrukets Forsøksringer, Fagutvalget for potet og grønnsaker, v/ Tor Anton Guren, 69 26 12 22 eller 915 10 236, Ole Morten Nyberg, 62 55 02 50 eller 995 46 504, Kari Aarekol, 51 78 91 92, eller 913 60 973


NIS' advarer mot Mel Gibsons film "The Passion" (Kristi Lidelse)
16.03.2004// 23 Adar 5764

NIS' advarer mot Mel Gibsons film "The Passion" (Kristi Lidelse)
Kirkens undervisning har bl.a. produsert lignende uttalelser:
"Jeg er ingen venn av jødene. Mine venner er Abraham, Isak og Jakob`s Gud - og hans veldige sønn Messias, jødenes Konge. Han som jødene lot drepe på korset. Det er mine venner, det er min far og min bror." (E-post sendt til NIS den 15.1.2004).

NIS vil først erklære at de følgende uttalelser ikke er rettet mot de aller fleste gode kristne, som ikke har gjort noe galt i forbindelse med jødene, men mot Mel Gibson og de personer som har tenkt å bruke filmen for å spre jødehat. Dagens antijødiske atmosfære levner ingen tvil om at mange slike personer finnes. Dagens jødehat domineres av sekulære europeere, men kristendommens påvirkning i deres utsagn kan ikke misforståes.

NIS frykter at Mel Gibsons film "The Passion" (Kristi Lidelse) vil hisse mange, både sekulære og troende kristne, til å hate jødene i enda større grad enn i dag. Jøder, kristne, teologer og sekulære, protestanter og katolikkene, deler denne bekymringen. NIS beklager at en film om den sentrale figuren for 2 milliarder personer i Verden, Jeshua (Jesus), brukes for å tjene mammon og samtidig spre jødehat, det stikk motsatte av Jeshuas lære. Også mange jøder, som ikke tror på Jeshua, betrakter ham som en seriøs og positiv jøde, som kjempet mot korrupsjon og andre samfunnsproblemer.

Mange tror fortsatt at jødene drepte Jeshua, eller i hvert fall manipulerte romerne til å drepe ham. Filmen støtter spekulativt opp under denne påstanden. Mel Gibson fortsetter i denne linje i år 2004. Flere som har sett filmen, inkludert personer som ønsker filmen velkommen, bekrefter at den fremstiller jødene som mordlystige og romerne som milde, en antijødisk fordreining av virkeligheten. I tillegg til at Gibson spiller på det kollektive ansvaret som mange kristne fortsatt gir jødene, tier ham om at romerne korsfestet, torturerte og massakrerte ca. 250.000 jøder.

I denne filmen har aggressoren og ofrene byttet rolle: Pontius Pilatus er framstilt som barmhjertig og nøler med å korsfeste en (ortodoks) jøde, Jeshua, mens jødene fremstilles som angripere og voldelige. Blodet flyter som følge av jødenes vold, skal vi tro Mel Gibson. Den kvart million jøder som også ble korsfestet eller drept av romerne på andre måter nevnes ikke. Filmen er dermed en historie forfalskning. Den konsentrerer seg ikke om de sentrale og positive budskap i kristendommen (og selvfølgelig i jødedommen), som nestekjærligheten, men kun om de siste timene i Jeshuas liv,- noe som dessverre har vært brukt som grunnlag for antijødisk propaganda i 2000 år.

(Argumentet om at filmen bare fokuserer seg på et begrenset tidsrom på 12 timer er helt uakseptabelt. Det går ikke an å bare ta for seg en tidsbegrenset hendelse uten samtidig å fortelle om hendelser og samfunnsforhold som lå forut for den aktuelle hendelsen og som da viser den historiske utviklingen i saken. En dagsaktuell parallell er når mediene fokuserer på "palestinernes lidelse og Israels militære aksjoner", uten at mediene forteller om den historiske bakgrunnen med jødenes lidelse fra arabisk terrorisme og hvorfor Israel går til aksjoner. Det er etisk uakseptabelt å utelate det historiske konteksten)

Mel Gibson erklærte seg ved flere anledninger som en troende kristen. Denne erkjennelse tyder på at Gibson er dypt påvirket av den åndelige atmosfære i hans barndomshjem, der jødehat har preget hans oppvekst. Faren til Mel Gibson, Hutton, har kommet med flere antijødiske uttalelser der han bl.a. fornektet Holocaust og fortalte hvordan "jødene styrer Verden" (inkludert Vatikanet).

Hutton Gibson har også tatt avstand fra "Vatican II-erklæringen" (Nostra Aetate fra 1965, som ba kristne om å slutte å misbruke Jeshua og andre religiøse symboler for å spre jødehat). Filmen til sønnen hans er et tilbakeslag også for Vatikanets forsøk på å moderere jødehatet. Dette kan også tyde på at Mel Gibson, som er en ekspert i filmteknikk, planla å bruke kino- salene for å motvirke kampen mot jødehatet.

Filmen inneholder uvanlig mange og lange sekvenser av sadistisk vold, scener som er fulle av blod og grov tortur . Dette avviker signifikant fra andre filmer, som er betydelig mer moderate i bruk av vold, inkludert de mange av Mel Gibsons egne filmer (f.eks. "Lethal Weapon"). NIS peker også på sammenhengen mellom kristen oppvekst i en antijødisk familieatmosfære og uvanlig intensiv bruk av vold, i forbindelse med det temaet som i 2000 år blir brukt for å fremstille jødene som blinde, voldelige og "mordere av Gud, Guds sønn og Messias".

Ved siden av den antijødiske vinklingen i filmen mener vi at bildene er så grove at de kan bidra til at samfunnets toleranse til grov vold vil øke noe. Vi registrerer at mange troende kristne har generelt vært aktive i kampen mot vold på TV og i kino salene.

Fra historien vet viat glødende kristne vekkelsesmøter som handlet om Jesus død ofte førte til fysiske angrep på jødene rett etterpå. Vi blir ikke overrasket hvis lignende reaksjoner også forekommer denne gangen. Dagens jødehat blir primært uttrykt som støtte til muslimene som ønsker å utslette jødene og Israel og NIS frykter at filmen vil føre til enda mer hat mot Israel-folket. Siden anti-israelisme, antisionisme og jødehat er kamuflerte synonymer, øker jødehatet også i Europa og resten av Verden, og parallelt øker støtten til Israels fiender, PLO og de muslimske nabolandene. NIS frykter at disse vil tolke filmen som en kristen-muslimsk enighet om antijudaisme og vil bli oppmuntret til å begynne et nytt Holocaust mot Israel. Ideologien, våpenarsenalet, motivasjonen og fortidserfaringen er tilstede og nesten halvparten av jødene er allerede konsentrert på et sted. Vi miner om at muslimer over hele Verden leser med begeistring Adolf Hitlers bok Mein Kampf og Sions Vises protokoller, mens de refererer hyppig til kristne som forteller at jødene korsfestet Messias.

NIS minner om at alle kriger begynner forsiktig og ofte som isolerte hendelser, men noen av dem utvikler seg til Verdenskrig og folkemord. Vi trenger ikke mer enn en gnist for å åpne et nytt Holocaust, et folkemord på de få jødene som hittil overlevde 2000 år av kristne forfølgelser (mange av dem i kristendommens navn).

NIS ber kirken om å vise nestekjærlighet også til Jesus eget folk og land, Israel. La oss stå sammen og bygge en vennskapsbro og åpne et nytt og fredelig millennium.

--------------------------------------------------------------------------------

Vi ber om din hjelp til å støtte flere prosjekter.
Vennligst bruk bankkonto nr. 6242.10.60644. Forbehold: Det som er skrevet her representerer ikke nødvendigvis NIS eller alle i NIS Copyrights© NIS
Webdesign: NIS


GUDS REDSKAP I ULIKE REGIMENT - Av Oddvar Berge
Det er i år 200 år siden haugianerpredikanten Elling Eielsen ble født på Voss, 24 år før nasjonalskalden Henrik Ibsen ble født i Skien. Begge var, og er fortsatt, spesielle redskaper for Gud, hver på sin måte.

Eielsen var en brannskikkelse. En Ordets forkynner, mild og saktmodig i ”allslags vær” med kontinuerlig vekkelse i sine spor i mer enn femti år. Han hadde salt i sin forkynnelse, og Ordet rammet stadig hjertene hvor han enn kom, i Norge, Sverige, Danmark, Amerika. Eielsen er historiens første ordinerte lutherske prest blant de norske immigranter til USA. Når Gyldendals Leksikon betegner ham som ”en lovmessig forkynner med stri karakter”, så skyldes det hans kompromissløse troskap mot Guds ord som mange stakk seg på. Eielsen som Hauge holdt fast på utvelgelsesprinsippet i den forstand at samklang mellom liv og lære måtte gjelde for medlemmer av et fellesskap av troende. En apostolisk Bibelsk lære måtte vise seg i et hellig levnet, en hellig levemåte. Dette påførte Eielsen mange bitre angrep i form av baktalelser og falske rykter fra ledende personligheter som etter hvert etablerte alternative friere samfunn som var mer kjødelig vennligsinnet.

Dette var et meget sentralt tema i samtiden, også rent kirkehistorisk, og her er det at Ibsen kommer inn. I sitt stykke Rosmersholm er det nettopp dette forhold som er hovedtema. Dette tema er av Ibsen samlet og oppsummert i navnet på rektor Kroll, hvor Kroll er en sammensetning av ordene kristen og troll. Trollkreftene, de onde og fremmede åndsmakter, infiltrerer og integreres i de rene kristne ordninger. Rebekka West er således representant for disse som splitter et prestelig ekteskap og hjem. Hun dreper og forpester samfunnet indirekte og til slutt direkte. Og følgene av dette har vi sannelig fått smake i fullt monn i vår tid.

Et av kirkehistoriens store lys Johan Arndt sier i en av sine prekener: ”De mest dydefulle mennesker har de største baktalere”. Det verste er at så langt kildene viser er de mange overtredelser mot Eielsen og hans trosfellesskap fra organiserte retninger man skulle vente seg bedre fra, fremdeles ikke erkjent og offentlig bekjent og tilbakekalt. Det bærer i seg en tragedie i kristen-Norges folkesjel. Mot dette står Mt 5,11ff.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord
Rom 15, 22-32:
22 På grunn av dette er jeg gang på gang blitt hindret fra å komme til dere.
[1: 13. 1TESS 2: 18.]
23 Men nå, når jeg ikke lenger har virkerom i disse traktene, og da jeg alt i mange år har lengtet etter å komme til dere,
24 håper jeg å få se dere på gjennomreisen når jeg drar til Spania, og få følge av dere på reisen videre, når jeg først har fått glede meg en tid over samværet med dere.
[Apg 15: 3. 1KOR 16: 6.]
25 Men nå drar jeg til Jerusalem i tjeneste for de hellige.
[Apg 19: 21. 24: 17.]
26 For Makedonia og Akaia har villet samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem.
[1KOR 16: 1. 2KOR 8: 1, 2. Gal 2: 10.]
27 De har selv villet dette, og de står også i gjeld til dem. For har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige.
[11: 17. 1KOR 9: 11. Gal 6: 6.]
28 Når jeg har fullført dette og lagt denne frukt trygt i deres hender, vil jeg dra veien om dere til Spania.
29 Og jeg vet at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse.
[1: 11. Apg 19: 21. Ef 1: 3-6.]
30 Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved Åndens kjærlighet: Strid sammen med meg i deres bønner for meg til Gud,
[2Kor 1: 11. Ef 6: 18, 19. Fil 1: 27. 2: 1. Kol 4: 12.]
31 for at jeg må bli fridd fra de vantro i Judea, og at min tjeneste i Jerusalem må bli godt mottatt av de hellige.
[2TESS 3: 1, 2.]
32 Da vil jeg kunne komme til dere med glede, om Gud vil, og få hvile ut hos dere.
[1: 10. Apg 18: 21. Jak 4: 15.]


Tirsdag, Mars 16, 2004

At last! NEW BOOK! Refuting Compromise
Operation: Refuting Compromise

At last!
NEW BOOK!
Refuting Compromise
The most powerful and scientific defense of a straightforward view of Genesis creation ever written.

ORDER YOUR COPY TODAY

A great tool to challenge your compromising pastor/Christian leader

by Ken Ham, President, AiG–USA

First published in
Answers Update–US
March 2004

It’s been a long time in the making. A monumental book being released this month marks, I believe, a whole new era in the history of the modern creation movement.

About 40 years ago, Drs Morris and Whitcomb’s famous The Genesis Flood started the modern creation movement that eventually swept around the world.

Countless missionaries, pastors, other Christian leaders and others around the world have told me that The Genesis Flood turned them back to biblical authority, igniting a ‘fire’ within them to combat evolutionary humanism and proclaim the gospel.

Just as the 16th-century Reformation invoked massive opposition, so too did the creation movement, which is similarly calling the church and culture back to biblical authority and away from the fallible opinions of man.

Sadly, I believe the most intense opposition to the creation movement has come from the church (pastors, seminary and Bible college professors, etc.). Because much of the church gave up the history in Genesis (including its geology, biology, astronomy, anthropology, etc.), the ‘world’ could see that the church had given up biblical authority. So society had a field day throwing out biblical morality, which comes from this authority.

The creation movement, despite its relatively small size, has had much success in convincing people that Darwinian evolutionary ideas were not supported by observational science—and in showing clearly the evil fruits (increasing abortion, homosexual behavior, etc.) when abandoning biblical authority.

While many church leaders saw ‘evolution’ as a dirty word, so to speak, most were uneasy about going against the academics of the age when it came to the world’s teaching on millions of years as the age of the earth.

Enter the seductive but very dangerous compromise position called ‘progressive creation.’ Many church leaders worldwide quickly adopted this belief, as taught by its leading proponent, Dr Hugh Ross from Reasons To Believe. It seemed to allow Christians to oppose Darwin and be biblically ‘conservative,’ while allowing them to accept much of the world’s teaching on origins.

In brief, progressive creation accepts geological and astronomical evolution and the same ‘sequence of appearance’ as biological evolution. Mixed in with the biblical text, it produces a view that teaches a local (not global) flood; soulless quasi-humans before Adam and Eve; big bang cosmology; and death, violence and disease before sin.

Dr Ross’s major books have been published by NavPress, the publishing arm of the Navigators ministry, and his positions have been adopted widely in the church.

I maintain that progressive creation has greatly contributed to the decline of Christianity in America, because the church itself undermined its own authority—the Word of God.

AiG scientist Dr Jonathan Sarfati, after detailed peer review from theologians and scientists worldwide, has now completed the 411-page book Refuting Compromise.

I believe this book will have an impact similar to that of the famous Genesis Flood.

In the foreword, theologian Dr Douglas Kelly (Professor of Systematic Theology, Reformed Theological Seminary, Charlotte, North Carolina), states:

‘I deem Jonathan Sarfati’s Refuting Compromise to be of pivotal importance for overcoming the present confusion on Genesis and science among many Christians.

‘I think what he has accomplished in this truth-packed (yet understandable) volume is to take us a long step further in supplanting the failed evolutionary/long-age paradigm by the one taught in Scripture.’


Because we believe progressive creation is such a dangerous compromise position, and because a part of the ministry of AiG is to confront the church on compromise (and help bring a new Reformation of biblical authority), AiG and our publisher have agreed to make an unprecedented offer on this new book.

We are selling the first large printing of this book at heavily discounted prices to enable you to get copies into the hands of Christian leaders. [Editor‘s note: And in a few weeks, we will be running a sample chapter as a feature on the home page so you can preview this incredible resource.] This is your opportunity to powerfully challenge pastors, seminary/Bible college professors—and other Christian leaders—that may be struggling in this area or have compromised with the idea of millions of years.

Help work towards a new Reformation and bringing back biblical authority—for more information, visit our bookstore.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/us/newsletters/0304lead.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Could this be Noah’s Ark?
Spectacular claims, a misleading video, people misquoted and misrepresented … It’s no wonder many have asked the question …

Amazing ‘Ark’ Exposé — Could this be Noah’s Ark?
by Andrew Snelling
First published in:
Creation Ex Nihilo 14(4):26–38
September–November 1992

No matter where you live, if you haven’t already heard about it, the promoters and the media have been making sure you will. What then is the massive boat-shaped formation which rests at 6,300 feet above sea level in Eastern Turkey, about 12–15 miles (15–24 kilometres) from the summit of Greater Mount Ararat?

The Main Claims at a Glance
True/False?
Radar shows man-made (boat) structure..........FALSE
There is a regular metallic pattern............FALSE
Lab tests show petrified laminated wood........FALSE
Turkish scientists found metal rods............FALSE
Metal artefacts have been proved by lab........FALSE
There are 'ship's ribs' showing................FALSE
There is lots of petrified wood................FALSE
Turkish Commission says 'it's a boat...........FALSE
[Ed. note: see also:

Refutation of Mary Wyatt’s ‘rebuttal’ of this article
Has the Ark of the Covenant been found?
Who really sunk the ‘Noah’s Ark’ site?]
Introduction
Apparently first seen by a local Kurdish farmer following an earthquake in May 1948, the world’s attention was drawn to this streamlined boat-shape by the publication of an aerial photograph, taken by a Turkish Air Force pilot, in Australian Pix magazine on July 9, 1960 and American Life magazine on September 5, 1960. Another earthquake in December 1978 is said to have enhanced the relief between the boat-shaped formation and the surrounding terrain, although erosion has since scan actively modifying it.

However, this particular boat-shape is far from unique. The Turkish Air Force released another photograph (click here to see picture) several years ago showing three similar boat-shapes in the mudflow material on the footslopes of nearby Lesser Mount Ararat. So in reality, if it wasn’t for the fact that this particular boat-shape is the approximate length of the biblical Noah’s Ark* then little attention would have been paid to it, even though it lies within the region the Bible describes as the mountains of Ararat (Genesis 8:4). (*It is much wider than the Ark, but proponents of the site say that this is because the outside walls have been ‘splayed out’ by the weight of mud.)

Claims about this boat-shape were previously discussed in Creation 12(4):16–19, September 1990. The site is properly known as the Durupinar site, named after the Turkish Army Captain who first saw the boat-shape on the aerial photograph and who was involved in the first expedition in 1960. Some more recently have called it the Akyayla site, after the region in which it is located. The site has been vigorously promoted by self-styled archaeologist and explorer Ron Wyatt since 1977, when he first visited Turkey and began investigations. Over the years, particularly in the mid-1980s, Wyatt repeatedly tried to interest other people in the site, such as former US astronaut Colonel James Irwin, and ICR scientist Dr John Morris. Neither of these men were convinced after on site inspections. In 1985 Wyatt was joined by former merchant marine officer David Fasold and geophysicist Dr John Baumgardner. Both men have since parted company with Wyatt, Fasold disagreeing with him over details, and Baumgardner, while originally being cautiously enthusiastic, is now adamant the site does not contain Noah’s Ark.

Australian Dr Allen Roberts first visited the site in 1990 and thereafter initiated the organization Ark Search in order to raise funds to work with Wyatt on an archaeological dig. Their efforts came to world media attention when they were kidnapped (with three others) and held captive by Kurdish guerrillas for three weeks in September 1991.

Both Wyatt and Roberts continue to actively promote the site as the probable remains of Noah’s Ark. In recent years Wyatt was interviewed on a number of US television programs, the footage of which he combined with his team’s on-site footage to make a video that has been widely marketed/circulated among many Christians, who have thus become excited about the possibility that Noah’s Ark has supposedly been found. Meanwhile, during the first half of 1992, Dr Allen Roberts embarked on a systematic Australia-wide lecture tour, and his Ark Search organization produced a booklet summarizing their evidence and marketed a video of his public lecture.

With this brief background we now evaluate the evidence claim by claim and respond. Unfortunately, not one of these seemingly convincing claims stands up.

.

Metal Detectors and Hot Spots
It is Alleged That
Metal detector surveys found a regular pattern of ‘hot spots’ which could be joined to reveal a regular pattern of ‘lines’ lengthwise and across the inside of the formation only. These ‘hot spots’ represent iron concentrations and could be traced by the metal detector along these interconnecting lines or ‘iron lines’.

A standard beach combing type metal detector (the type with a disc-shaped detector head on the end of a long pole) ‘hot spots’ were indeed found, but these were randomly distributed and not in a regular pattern along lines. Since this type of metal detector can only detect metal objects down to a depth of about 1 foot (30 centimetres), these ‘hot spots’ can only represent objects with high metal concentrations buried in the surface mudflow material. Such a description perfectly fits the numerous basalt (a volcanic rock that is everywhere throughout the area) boulders found randomly buried in, and protruding from, the mud. The basalt boulders are often weathered but contain iron oxides that make the instrument respond positively in contrast to the ‘dead’ mud. Furthermore, this instrument did not detect ‘iron lines’ between the ‘hot spots’. That this distribution of ‘hot spots’ was random was confirmed by at least two such metal detector surveys.

Metal Detectors Mapping Iron Lines
It is Alleged That
Metal detecting surveys using a ‘molecular frequency generator/discriminator’ mapped out these ‘iron lines’, which represent longitudinal and cross beams containing iron nails and /or brackets. (These ‘iron lines’ were marked out with bright yellow plastic tape for greater impact.)

A ‘molecular frequency generator’ consists of a pair of brass welding rods bent at 90 degrees near one end, which are placed in sleeves for ease of movement while hand-held, connected by wires to a set of batteries which are carried in the operator’s pocket. (This electrical source is supposed to make the device more sensitive!) A so-called frequency generator is placed on the ground within the area to be surveyed. The dials are set on this ‘instrument’ for it to emit the supposed inaudible frequency of whatever metal (gold, iron, etc.) one hopes to detect. As the operator walks along holding the brass rods out in front, one in each hand, the rods are supposed to cross or separate when the subsurface target is located. Such movement, however, will occur by simple physical principles even when there are no batteries connected. Just as a supermarket trolley (castor) wheel tends to trail behind the direction of motion, there is a tendency for the long arms of the rods to rotate so as to trail behind the direction of walking. The resultant crossing or separating may therefore easily be initiated by the conscious or unconscious expectations of the user.

Qualified scientists have been independently consulted about this gadget, which is generally advertised in treasure-hunting magazines, not scientific journals. They are unanimous that there are no scientific principles employed. Indeed, two of these scientists built and tested working models. The results of this technique can hardly be considered trustworthy, the brass welding rods being used in essence, as divining rods, similar to the use of a forked stick to search for water.* So the ‘iron lines’ on diagrams of the boat shape and the lines of plastic tape in photographs are only an interpretation based on 'results' from a pseudo-scientific ‘instrument’. They have not been able to be reproduced or verified by any reputable scientific survey technique, including standard metal detection equipment. This includes the highly sophisticated types of magnetometer used by mining companies (see later). (*Even Baumgardner, to his later embarrassment, was initially taken in by the false claims attributed to this ‘instrument’. Fasold still promotes its virtues and cries ‘foul’ when these ‘home truths’ are pointed out, yet if it were what he claims then every mining company and fortune seeker would own and operate one and be making hordes of money! No mining company uses anything like it.)

Ground Penetrating, Subsurface Interface, and Radar Surveys
It is Alleged That
The pattern of ‘iron lines’ that was located by the metal detecting surveys and marked out by plastic tape was duplicated and verified by other subsurface techniques including ground penetrating, or subsurface interface, radar surveys, particularly the radar scans obtained by Fasold and Wyatt. These radar scans showed an internal structure typical of a boat’s structural framework (‘bulkheads’, ‘keelsons’, ‘walls’, etc.). Tom Fenner of Geophysical Survey Systems Inc. has thus designated the formation as a man-made boat.

In Reality
This claim is utterly false, yet it has been persistently used to give credence to diagrams purporting to show the internal structure of a boat, namely Noah’s Ark. Both Baumgardner and Dr William Shea were in Turkey in June-July 1986 waiting to join Wyatt on site. Wyatt and Fasold told them that they went to the site without a permit and in 30 minutes made 10 passes with the radar scanner only over the southernmost portion of the boat-shape, the so-called ‘prow’. Upon rendezvousing with Shea, Wyatt provided him with copies of these radar scans. Shea has forwarded them to us.

The permit was eventually approved, but Wyatt, Fasold and their party were not allowed back to the site with the radar scanner by the local police and military, so the planned follow-up work to radar scan the whole formation never came to pass, at least not at the hands of Wyatt and Fasold, from all published accounts. Yet, Wyatt and Roberts have both published diagrams of the boat-shape showing a supposed internal structure of transverse and longitudinal divisions which they have labelled as ‘bulkheads’ and ‘gunwales’ over the whole ‘boat’, the latter referencing Fasold’s 1986 survey of only part of it.

Furthermore, both Wyatt and Roberts legitimize these claims by using the name of Tom Fenner of Geophysical Survey Systems Incorporated in New Hampshire, who they say looked at the 1986 radar scans and concluded that the formation is ‘a man-made boat’.

So what did these radar scans really show? There are a series of laterally periodic narrow reflections stacked in column-like ‘structures’ at approximately the same depth. Roughly equidistant, they may give a ‘non-natural’ impression at first glance. Fasold called these the ‘subsurface walls’ he thought he had initially ‘detected’ with the ‘molecular frequency generator’ and plotted them as ‘bulkheads’ and ‘gunwales’ on diagrams. However, this interpretation of these radar scans does not take into account the crucial topographic (surface) variations across the site. If it did, Wyatt and Fasold would never have been able to convince themselves, let alone anyone else, about these so-called ‘bulkheads’, etc. Interestingly, Fasold admits on one of his published radar scans that the radar missed some of these so-called ‘walls’.

Geophysicist Tom Fenner says, ‘I was surprised and dismayed to learn that Mr Wyatt was using my name as well as the name of Geophysical Survey Systems Inc. (GSSI) in order to lend credibility to his unsubstantiated claims concerning the so-called “Noah’s Ark site.”’ Fenner goes on to indicate that neither he nor GSSI believes the formation to be manmade. He writes, ‘In 1987 I performed an extensive GPR [ground-penetrating radar] study in an attempt to characterize any shallow subsurface features in the boat-shaped formation at the site… . A great deal of effort was put into repeating the radar measurements acquired in 1986 by Wyatt and Fasold… . After numerous attempts over a period of one and a half days we were unable to duplicate their radar records in any way…. I was never convinced the site was the remains of Noah’s Ark. In fact the more time I spent on the site, the more skeptical I became.’

Instead of finding ‘walls’, Fenner’s 1987 radar survey indicated the presence of a shallow flat-lying reflector likely to be bedrock underneath the surface mudflow material. On the other hand, speaking of the data from the Wyatt and Fasold survey (which could not be duplicated, anyway) Fenner comments, ‘Their records showed point targets’, not ‘walls’. In other words, no boat structures (for example, ‘bulkheads’ or ‘gunwales’) were found in the survey that was conducted by a professional ground penetrating radar operator. Wyatt even claimed his radar scans showed stairs, which is absolutely unsustainable.

Walls of the Boat
It is Alleged That
In the walls that define the outline of the boat-shape is evidence of a former ship’s ribs, presumably the timbers that formed part of the original keel structure/hull (‘a few beams protruding out’).

In Reality
These walls, in places standing 20-30 feet (69 metres) sheer above the immediately surrounding terrain, certainly give the impression of the outer hull of a boat. However, that is where all similarity ends. These walls are simply hardened mud, containing boulders of the various local rock types. They contain no petrified wood holding in the mud in any way reminiscent of the outer planking of a wooden hulled vessel.

Furthermore, closer examination of the photographic ‘evidence’ of a ship’s ribs reveals that erosion gullies cutting into the walls at fairly regular intervals, mainly in one area, have given the appearance at a distance of thick beam structures; however, they are merely the hardened mud left behind between these erosion gullies.

As the burden of proof rests with those who claim that these are a ship’s ribs, one would have thought that they would have sampled this material and submitted it for scientific tests. However, there is no indication that it has ever been sampled by Wyatt or Roberts to see what they really are. On the other hand, all the other eye witnesses who have been to the site insist that they only ever saw mud, containing boulders (mudflow debris), forming these walls.

Trainloads of Petrified Wood?
It is Alleged That
‘There are trainloads and boatloads of petrified wood out there and it is all in the boat structure.’ Furthermore, the prized exhibit Wyatt shows to visitors, and photographs of which are regularly displayed, is a sample of “petrified” wood identified as pecky cypress-removed from inside the “hull” in the presence of the Governor of Agri.’

In Reality
No trained scientist of the many who have visited the site has ever seen any sign of these ‘trainloads’ of petrified wood. Geologist Dr Bayraktutan has collected one or two small fragments of semi-petrified wood which in his opinion have flowed on to the site within the mud from elsewhere. He confirms that none of the regular rock types of the site are petrified wood. Not one of the other scientists (including geologists familiar with petrified wood) has ever once seen any. Yet Wyatt continues to show untrained people samples of what he claims is petrified wood from the site.

His prize sample, reportedly dug up in the presence of the Governor of the Turkish province of Agri, is not only claimed to be petrified wood, but alleged to be ‘laminated’ and ‘deck timber’. Roberts too has made much of this sample, being photographed with it, and claiming that this ‘petrified laminated timber’ is of major significance, since the Ark was made of gopher wood which, he says, could mean laminated wood.

Both Wyatt and Roberts claim support for the identification of this sample by citing Galbraith Laboratories of Tennessee, yet the laboratory assay certificate shows that they only analysed for three elements-calcium, iron and carbon-no basis at all for calling the sample petrified wood! When telephoned, the laboratory was adamant that they were not asked to give an opinion on what the object was and they were unable to do so.

The only other supportive evidence revealed by Roberts privately was a typewritten statement claiming that the sample (which is said to have no growth rings*) had been ‘identified visually as pecky cypress by John Mackay’. That is all. No one should make such an identification without a microscope thin section which would show, if the sample really was petrified wood, the cellular wood structure. No such thin sectioning has been done, and when urged by Roberts’ group Ark Search to do so (after Creation Science Foundation pointed this out), Wyatt refused to submit the sample for such sectioning and proper scientific testing and assessment. (*Ark Search literature has a photo of one of Wyatt’s specimens of ‘petrified wood’ which, in contrast to the above mentioned, shows what look like growth lines. That specimen is also claimed to show a ‘tenon joint’. To our knowledge, there is a total absence of supportive documentation on that alleged find, which may explain why it is rarely mentioned, in stark contrast to the other.)

A Christian who was researching these claims writes (in a document forming part of Ark Search’s ‘written evidence’) that when he was shown this ‘petrified laminated wood’ sample, Wyatt told him that he had had it analysed by Galbraith Laboratories and the tests indicated that it was silicate replacement (that is, the wood had been replaced by a silicon compound). This cannot be truthful, since the laboratory report, also in Ark Search’s possession, shows that silicon was not even analysed for by Galbraith! No future compliance by Wyatt to have the sample sectioned is feasible without the safeguard of eye-witnesses who are familiar with this so-called ‘laminated’ ‘pecky cypress’.

On the other hand, there are lots of chunks of basalt on the site and buried in the surface mudflow material. Those people we know of with a trained eye who have seen this particular sample of Wyatt’s have all identified it as basalt. Furthermore, their testimony, plus photographic assessment and microscopic examination of basalt samples from the site, strongly suggest the alleged ‘petrified adhesive’ is actually calcite veining.

Higher Carbon in Samples Coming From Within Vessel
It is Alleged That
Soil samples from the site indicate the residue of a decayed wooden vessel with sophisticated metals used for bracing, the samples coming from within the formation having a much higher carbon content.


Depicts an accurately surveyed outline of the site, showing the magnetic contours. Far from confirming the pattern of regularity shown in the Ark Search diagram, this magnetometer data is consistent with definite geological features (see text.).
In Reality
Two soil samples were indeed collected by Wyatt in 1979 and the assay results from Galbraith Laboratories were published by Dr William Shea. It is also true that the samples contained iron, aluminum, titanium and carbon, but such elements are always to be found in soils. Indeed, the assay results of these two samples are exactly what one would expect from soil developed from basalt-the iron, aluminum and titanium originally being present in silicate minerals within the basalt and not as exotic metal fittings as proposed by Wyatt.


Furthermore, the laboratory assayed only for carbon and did not specify that it was organic carbon, so Wyatt and others are wrong to claim that the carbon in these samples comes from decayed wood. On the contrary, most of the basalt boulders on and near the site (including samples collected by Roberts and submitted for scientific assessment) contain abundant calcite, a very common mineral composed of calcium carbonate; that is, it contains carbon in mineral form-not organic carbon. No soil or rock samples gathered at the site are supportive of Wyatt’s claims.

Pitch Found
It is Alleged That
Some pitch has been found (pitch was used to cover the inside and outside of the Ark’s wooden structure).

In Reality
This claim appears to come primarily from Roberts and Mackay. However, no sample has been openly produced and submitted for proper scientific analyses. The only scientific procedure that could verify it as being pitch would be a gas chromatographic analysis-the standard method used worldwide for studying the chemical composition of all organic carbon materials. Tar and bitumen, for example, are routinely identified in this way because gas chromatographic analyses reveal the presence of the ‘heavy’, long-chain carbon molecules that are the hallmark of these substances. Thus, until such analyses are performed on verified samples from the site, this claim cannot be taken at face value.

Rivets, Metal Rods, and Cotter Pins
It is Alleged That
A rusted metal bracket and other fittings and metal artefacts, including a ‘petrified rivet’ and ‘washer structures’, have all been located ‘on the site’. Furthermore, ‘Turkish archaeologists came in and dug in three locations recovering petrified wood plus eight pairs of long forked metal rods, resembling cotter pins with washers.’

In Reality
It is certainly true that samples found on the site has returned assays of around 90% iron oxides. One of these samples appeared to be roughly in the shape of a right angle and was initially conjectured to be the remains of an iron bracket. Baumgardner (he and Fasold each still possess half of it) now concedes that there is no evidence that it is a man-made item. The notable discovery of iron oxide (limonite) nodules in the surface mud is entirely consistent with the weathering of iron sulphide (pyrite) nodules and veins (which are found in the rocks of the area) and not in any way with the rusting of metallic fittings, brackets or artefacts.

The so-called ‘fossil rivet’ is reported to have been found on June 27, 1991 as witnessed by 12 people, in a gully within 50 metres outside of the ‘wall’ on the western side. Three independent assay laboratories are then cited as the proof of an unusual metal content in the ‘fossil rivet’, which in turn is the ‘sophistication’ one would expect from ‘those who manufactured them’ being ‘technologically advanced’—based on the biblical reference to Tubal-cain being a craftsman in brass and iron (Genesis 4:22).

However, photographs of the object show only an impression that vaguely has the shape of a rivet head. A circular pattern around it has been taken to be 'washers' in the rock, but there is no evidence of any embedded metallic object. Furthermore, the assays from all three laboratories returned results consistent with the chemical composition of the major local rock type, basalt.* The only metals present in any major amount were all reported as present in silicate minerals. In two of the three assays all the so-called 'exotic' metals were less than the detection limits, while in the third assay the quantities were totally consistent with a hydrothermally altered basalt. (*There were, of course, minor divergences between results, but this is hardly surprising given that at least one of the laboratories gave their results as semi quantitative only, with a plus or minus factor of 50%!)

In other words, the results do not show any evidence of exotic metallurgy. Any proper scientific assessment of this sample must involve a microscope thin section being cut so that the minerals in the sample could be identified and any evidence of metals be subjected to microscopic analyses using an electron microprobe analyses. Such is not possible so long as Wyatt refuses to allow sectioning of the sample and consistently violates proper scientific protocol/procedures for verification.

As for the report of the Turkish archaeologists, finding eight pairs of long forked metal rods, etc., the only source of that story is Wyatt himself. It appears that the Turkish authorities sent in their own teams of scientists in September 1985 after Wyatt and his team had left the site and the country. Wyatt claims to have gone back to Turkey in October 1985 and to have seen the field notebooks of the archaeologists, read them and interviewed the archaeologists. Thus the claim about these long forked metal rods, etc. is only as reliable as Wyatt himself .

On the other hand, Dr Bayraktutan, a leading member of one of these Turkish investigation teams, not only most emphatically does not support this and other claims, but is at pains to dissociate himself from almost all of Wyatt’s claims about the site, expressing grave doubts about how much of Wyatt’s ‘evidence’ actually found its way on to the site.

Rocks with High Manganese Content
It is Alleged That
Rocks found within the formation have a high manganese content and an appearance that suggests that they were probably ‘tailings’/‘slag’ from metal smelting/refining production by Noah and family. These rocks are inside the formation because Noah used them as ballast within the Ark.

In Reality
Both Wyatt and Roberts make this claim and back it up with an analysis of a sample by Galbraith Laboratories that returned an assay of 84.14% manganese dioxide on a dry basis. However, no microscope thin section has been produced to show whether the samples collected and claimed to be slag do in fact have the internal texture and mineral composition of a true slag. Until that is done this claim is far from proven.

Roberts has been given the opportunity to have his sample cut and microscopically examined and photographed, but to date has not responded. Morris has rightly pointed out that since the basalts in this area are indicative of lavas that flowed out on to a subaqueous surface then these samples could well be manganese nodules, which even today are found on the ocean floor. Again, a microscope thin section carefully examined would establish this.*(*In an interesting twist, Fasold has slammed Morris by misquoting him, then used that to say that he didn’t know the difference between manganese nodules and the iron oxide rich samples that were also collected from the site and analysed at the Los Alamos National Laboratory. On the contrary, it is Fasold who is confused because Morris is referring to these manganese-rich samples collected by Wyatt and analysed by Galbraith Laboratories. Again, any claim about these samples by Wyatt and Roberts remains totally unsubstantiated until microscopic examination takes place.)

Animal Parts
It is Alleged That
‘Positively identified animal coprolite (fossilized animal dung)’, animal hair, and ‘animal antlers’ are all reported from the site and are thus further conformation that this site contains the remains of Noah’s Ark, because these are the tell-tale signs of the animals that were aboard with Noah and family.

In Reality
Although we have not been shown these items, only photographs of some, it is nevertheless likely that they have been correctly identified. The animal hairs referred to by Roberts had, he told me, been found in the mud in the sides of the ‘walls’. He said they had been identified by three independent scientists in the United Kingdom as being animal hairs. Roberts also indicated that the small fossilized antler tip (not ‘animal antlers’ as reported in his booklet) was first observed in situ projecting from the mud of the western 'wall' of the formation. The object was subsequently identified by two scientists, one a geologist and the other a biologist, as a fossilized deer antler. Furthermore, Roberts references the coprolites as being visually identified by Mackay in 1991.

It should be immediately noted that where locational details have been supplied the items concerned have all only been found in the mud in the walls’ —not from deep within the formation or ‘boat’, as one would have expected. Yet the finding of such animal residues in association with the site is hardly surprising when one considers that animals are likely to have roamed across these Turkish hillsides for thousands of years anyway.

Rock Slabs Near Boat Formation
It is Alleged That
A number of large rock slabs found across the valley within sight of the boat formation are so-called drogue stones which were used to steer or anchor vessels. Their proximity to the site suggests that they could well have been giant anchor stones used by Noah to steer the Ark and keep it facing the wind. The stones have carefully made holes and these would have been where ropes were attached. Furthermore, some of these rocks have eight crosses carved on them, one being larger than all the others, representing an iconographic depiction of Noah, his wife, his three sons and their wives.

In Reality
Wyatt, Roberts, Fasold and Shea all make much of these large rock slabs, with photographs and drawings. They measure up to three metres high and each weighs several tonnes. Wyatt on his video says these ‘anchor stones are made of a type of granite that is accessible in Northern Michigan’, whereas both Roberts and Shea insist that they were cut from basalt, a volcanic rock of which there are copious amounts in the area (both Greater and Lesser Mount Ararats are volcanoes). Noah would scarcely have used as anchor stones slabs of rock indigenous to the area where the Ark came to rest after the Flood. If we are to believe that these could have been Noah’s anchor stones, then the onus is on Wyatt and his colleagues to prove by scientific means (chemical and isotopic analyses and mineralogical determinations) that these rocks are entirely exotic to this area, which consists of late Flood and post-Flood strata.

Now it is claimed that between eight and ten of these stones have been found in an area 10–14 miles (16–22 kilometres) from the boat-shape formation, although one was reportedly found in a gully 100–200 metres up slope from it. One would think that the considerable distance of these claimed anchor stones from the boat-shape itself must diminish somewhat their significance.*
(*In any case, one wonders why Noah needed such anchor or drogue stones on and with the Ark. They are certainly not mentioned in the Scriptures, where there is in fact no mention of any kind of steering mechanism given in God’s instructions for the building of the Ark. Indeed, we are told repeatedly that God was in total command of the situation. For example, we are told that God shut Noah in the Ark. Then when he and his family were inside the Ark they were totally at the mercy of God Who was providing for their safety in the Flood Waters.)

Wyatt, however, counters by suggesting that as the Ark neared dry land at the end of the Flood, Noah simply cut the ropes leaving the anchor stones behind and allowing the Ark to run aground. This, of course, is mere speculation and implies that Noah had something to do with the destiny and direction of the Ark, contrary to the thrust of the scriptural account.

Besides, if these were anchor stones, the holes were carved too near the edges of the rocks. Because of their sheer weight the rock around the holes would have too easily broken off. Indeed, there is no sign of any wear of the rock surface around the top side of these holes, which one would expect if ropes had been tied through them to drag these heavy stones around in the water for up to a year.

In any case, there is a far better explanation for these giant stones. To begin with, the number of crosses on them varies from three to 20, the number eight being conveniently overplayed for the purposes of building a connection to Noah and his family. In Wyatt’s book where he has drawings of some of these claimed anchor stones, one of them is shown with 20 crosses. The same stone is shown photographed in the field by Roberts and Shea, in the latter case with Wyatt himself alongside, and again the 20 crosses carved into it are clearly evident.

Turkish Government Declares Site to be a National Park
It is Alleged That
The special Turkish Commission set up in conjunction with the Ataturk University at Erzurum, to investigate the site, has concluded from evidence to date that this is a huge boat. In 1987 the area was officially declared a National Park by the Turkish Government because they believe that this is not only the landing site of Noah’s Ark, but that it contains its ‘mortal remains.’ Consequently, a visitors’ centre has been built overlooking the site, and an eight-lane highway is being built to the site.

In Reality
The Turkish authorities really began to get interested in this site after the Wyatt team’s August 1985 work, when the team left the site marked out with bright yellow plastic tape in square grids. Evidently, three independent research teams of Turkish scientists were then sent to the site in September 1985. Some digging was done, but no artefacts were found. Two of the teams were from Ankara, and both returned with a negative report.

The third team was led by Dr Salih Bayraktutan, a geologist at Ataturk University in Erzurum, Agri Province, the same province in which the site is found. His research team, while not declaring the formation to be a boat, was far more cautious so as to keep its options open, and with good reason. The Governor of Agri Province, Sevkit Ekinci, had by this time set up a local Noah’s Ark Commission with himself as the chairman, and made up of Bayraktutan, the regional director of the central government’s Department for Water Works, the regional director for the central government’s Department of Forests, and three other prominent people from Agri Province.

Bayraktutan is a devout Muslim who is aware that Noah’s Ark is also mentioned in the Koran. As both a member of the Governor’s commission and as the chief research scientist appointed by that commission, he has repeatedly investigated the site, not only in 1985, but also in 1987 and 1988. He has personally informed me most emphatically that as far as he is aware the Governor’s Noah’s Ark Commission has never declared the site to definitely be Noah’s Ark or a boat. Instead, the Commission has said that the site has historical value and should be protected in case there is some object in the mud of archaeological significance. Bayraktutan believes that there are features of the site that still need to be investigated so as to settle the claims and counter claims once and for all. Nevertheless, while he knows Wyatt personally, he is at pains to dissociate himself from almost all of Wyatt’s claims about the site, expressing grave doubts about the claimed artefacts and about how some of Wyatt’s ‘evidence’ actually found its way on to the site.

Wyatt and Roberts, in defense of this claim that the special Turkish Commission has concluded this site to be a boat, have produced a single newspaper clipping which says that ‘a Turkish research team has concurred with a Madison explorer’s claim that the remains of Noah’s Ark are buried on a barren mountainside in Eastern Turkey.’ Two minor Turkish Government officials are referred to as saying the research team’s report agrees with Wyatt that it is the Ark, and that Department of Ministry and Tourism officials were discussing the possibility of declaring a National Park. However, the same official also said that ‘No official confirmation has been forwarded to me yet.’

Interestingly, this report appeared in a local newspaper of Madison, Tennessee, which is Wyatt’s home town. Most of the details in the report appear to have come from Wyatt himself. Neither Wyatt, it seems, nor Roberts when queried has been able to produce copies of reports from any Turkish research team or Government Commission, which even if they were in Turkish could easily be translated. Roberts certainly had not known, before going public with lectures and literature, of the existence of a 1987 research report in English by Bayraktutan and Baumgardner on their geophysical surveys that year.

It comes as no surprise that the Governor of Agri, reputed to be a friend of Wyatt, was featured on Wyatt’s video as conducting a ceremony on the site to officially declare a National Park and, according to the narrator, announce the Turkish Government’s agreement with Wyatt’s findings that the site contains the remains of Noah’s Ark. This is the same Governor who chairs the commission and who had the visitors’ centre built overlooking the site, as well as a road sign erected directing tourists to the site. The same Governor has consistently vetoed efforts to undertake a dig into the site to settle the issue once and for all (see later).

As if to add credence to his claims of Turkish Government support for the site, Wyatt’s video says that an ‘eight lane multimillion dollar highway is near completion which leads to the site.’ The pictures shown are of the highway into neighbouring Iran, and not the one-lane trail of dirt, rock and mud which tortuously winds its way from the village of Telceker to the site about four kilometres away. There is no eight-lane highway to the site or close to it.

Wyatt’s video ends: ‘Because these priceless remains lie open and unguarded, the government hasn’t made a major announcement yet, but hopefully it won’t be much longer before they’re all secured.’ Years later, we are still awaiting that ‘major announcement’, and the Turkish officialdom that has the power to secure the site and its claimed remains have not done so, nor do they seem willing for outsiders to assist them. One is not surprised to hear that investigators visiting the site in November 1989 found the road sign removed, the visitors’ centre not operating, and sheep grazing on the site as they used to before all the excitement!

Dr Snelling and CSF Have Their Own Interests in This Site
It is Alleged That
Dr Snelling/CSF is opposed to this Durupinar/Akyayla site containing Noah’s Ark because he/they has/have a vested interest in supporting Dr John Morris and the Institute for Creation Research (ICR). Morris/ICR have gained their reputation looking on Greater Mount Ararat for the Ark and thus have a lot to lose if the Ark turns up some where else, as well as being rather peeved if the Turkish Government declared this new area as the site of Noah’s Ark based on the research of ‘an amateur’. CSF would also want to protect Dr Baumgardner so that he can continue to deny that this is the Ark in order to keep his job.

In Reality
Dr John Morris and ICR have always freely given advice and support to other groups looking for the Ark, no matter who. Like all true Bible-believing Christians, they would be ecstatic at the Ark’s discovery, no matter by whom, nor where on the ‘mountains of Ararat’. Greater Mount Ararat itself has been the focus of Dr Morris’s search purely because the consensus among historical eye-witness reports of those who claim to have seen the Ark is that the remains were seen on that mountain, even though none of them is able to pinpoint the exact location.

As for Dr Baumgardner, his job at the Los Alamos National Laboratory right from the outset (which was seven years prior to his first trip to Eastern Turkey) allowed him the time to work on geophysical modeling of the earth’s interior processes as they might relate to the Noah’s Flood catastrophe. For similar research he received his Ph.D. at the University of California in 1983. His research at this laboratory continues while he is openly an internationally respected creationist scientist, presenting papers at the 1986 and 1990 International Conferences on Creationism. It is Dr Baumgardner’s achievements in his research work that protect his job, not any (alleged) denial of his creationist beliefs or his (actual) repudiation of his early cautious enthusiasm for Wyatt’s claims.

My/CSF’s interest in these claims about the Durupinar/Akyayla site has only ever been in order to establish their truth or otherwise. After all, false claims made by professing Christians are shameful to the name of Christ. Surely the public claims made by Christians about this site should be able to stand up to rigorous scientific investigation? Yet those who have endeavoured to test these claims scientifically in the past have since had their motives questioned and their characters smeared by some proponents of this site. My/ CSF’s opposition then to this site is because when all the so-called evidence is put under rigorous scientific scrutiny it fails utterly.* (*Highlighting our concern and the need for Christians to be fully informed is the discovery that at least one major cult has begun advertising these claims to attract new followers via public meetings.)

If it is Not the Ark of Noah, Then What is it?
In 1987 Bayraktutan and Baumgardner, with a suitably qualified team (including Fenner), conducted systematic, detailed geophysical surveys of the type routinely used by mining companies, involving sophisticated instruments in order to find out what is below the ground surface. They completed a magnetometer survey, the instrument involved not only being capable of detecting shallowly buried magnetic/metallic objects, but also scanning deeply through the surficial cover into the bedrock below. This was followed up with a comprehensive ground-penetrating radar survey that systematically covered the whole formation from north to south along grid lines spaced two metres apart. In the time remaining the team completed three seismic survey lines longitudinally north-south to cover the entire length of the formation.

The same two investigators returned with another team in 1988 and this time brought with them a drill rig. Four holes were drilled and cored to a depth of 10 metres. Additionally, a much more detailed seismic survey with more sophisticated equipment was carried out.

The data from this drilling, and from these and other surveys, combined with geological mapping and sampling by these and other scientists, enables the conclusion to be made that this site has a perfectly reasonable natural geological explanation.

To begin with, contrary to the views expressed publicly by those who have lampooned Roberts here in Australia, the central outcrop within the formation on its western side is not an intrusion of igneous rock such as granite or one of its equivalents. Rather, the rock is a limestone that contains abundant microfossils (such as the tiny shells of the microscopic marine creatures called foraminifera), and a further less prominent outcrop of the same rock type occurs some metres to the north on the easterly side of the formation.

The same rock unit can be traced in a line, though offset in places, to the east and west of the formation, including an outcrop just outside the so-called visitors’ centre. This bed of fossiliferous limestone thus cuts right across the formation in an east-west direction and appears to dip steeply to the south. This can hardly be a rocky protrusion on which a ‘boat’ brought down by the surrounding mudflow from a higher elevation became snagged or impaled, as some (e.g. Roberts) would have it. On the contrary, this limestone bed is an integral part of the local geology and because it comes to the surface right across this boatshape the latter, obviously, cannot be a petrified wooden boat.

The other rock type on the site, and which predominates in the surrounding area, is basalt, a rock that is produced by the cooling of molten lavas that have flowed from volcanoes, such as Greater and Lesser Mount Ararats. In the local area, including on Greater Mount Ararat, the basalt has features that are evidence of it having cooled on the ocean floor (that is, under water). While there appears to be no outcrop of basalt within the boat-shape formation, there are numerous basalt boulders on the surface, half-buried in the surface mudflow material, and also buried and later exposed in the hardened mud which makes up the formation’s ‘walls’. Indeed, because of the appearance of some of these boulders in the mud, to the untrained eye they could easily be mistaken for petrified wood, as appears to have been done. Yet every sample from the site that others have suggested might be petrified wood has under the microscope always been basalt.

The magnetometer survey produced absolutely no evidence of any buried metal artefacts, regular patterns or ‘iron lines’. But it did clearly show the presence of three rock units trending east-west across the formation under the surficial mudflow material, plus the presence of a fault trending north-south right down the centre. Indeed, the fault has quite clearly offset the central fossiliferous limestone bed, which is also evident from the outcrops already mentioned above. The ground-penetrating radar scans also pinpointed this fault, particularly in the northern part of the boat-shape. In the same area the radar picked up a clear sub-horizontal reflector, representing a rock boundary at a depth of between six and eight metres below the centre-line ‘hump’ within the formation. The seismic surveys confirmed the presence of that rock boundary, and suggested that it was at a shallow depth in the central portions of the boat-shape.

Finally, the drilling intersected basalt at between six and seven metres depth in the northern portion of the boat-shape, exactly the depth predicted by the radar and seismic work, and exactly the rock type predicted by the magnetic response in the magnetometer survey and present in the mudflow material as boulders at the surface. In the southern portion of the boat-shape the drilling intersected a different rock type, as indicated by the magnetic response in the magnetometer survey, which was very strongly deformed and strongly folded. Between these two drill-intersected rock types is the fossiliferous limestone outcrop, making up the third rock type cutting across the site, as predicted by the magnetometer survey.

The significance of these drilling results should not be lost. Whereas the investigation team were hopeful that the reflector indicated by the radar and seismic surveys was in fact the petrified wood of the deck of the Ark, the drill intersections of solid basement rock below the surficial mudflow and weathered material immediately ruled out any petrified Ark or its remains within this site. Indeed, if this site had contained the Ark one would have expected the ‘boat’ to have not only been covered in with all this mudflow material, but full of mud inside, so there should not have been any basement rock intersected before the bottom of the conjectured ‘hull’ structure was reached.

Then how could this rather convincing looking boat-shape have been produced by natural means at this site, and how is it that it was only recently exposed to view? To answer these questions we need to look at the broader perspective. The boat-shape is situated in a sloping valley and is surrounded by deposits of loose soil and crushed rock which is slowly sliding down hill, flowing much as a glacier flows-a mudflow. As we have seen, the stable area around which this mudflow material flows is an uplifted block and erosional remnant of basement rock, including limestone and basalt. Just as water flows around a rock in a river bed, the site has acquired a streamlined shape due to the dynamics of the slowly flowing mud.

However, added to this is the fact that not only have the geophysical surveys revealed a fault right down the north-south centre-line of the boat-shape, but geological mapping indicates that there is a fault right along the western edge of the boat-shape and other faults in the valley floor. It is thus significant that this boat-shape first came into view as a result of an earthquake in 1948, and then its relief compared to the surrounding terrain was enhanced as a result of a further earthquake in 1978.

This clearly implies that the earthquakes caused ground movements in this area which pushed up this block of basement rock and some of the mudflow material draped over it. Some of this movement occurred along the fault down the western margin of the boatshape, thus giving the almost near-vertical ‘walls’ which now define so graphically that portion of the outline of the boat-shape. Thus the ‘walls’ at this point are really what are known in geological terminology as fault scarps (that is, cliffs caused by earth movements along faults).* (*A fuller treatment or the technical details and results from these geophysical surveys, the core drilling, and the geological sampling and mapping is planned for a future issue of the Creation Ex Nihilo Technical Journal.)

So there is no mystery about this site and its boat-shape. For the many who had their hopes built up that this may be Noah’s Ark, it needs to be kept in mind that the Bible in no way says that Noah’s Ark would be preserved as a witness to future generations. Nevertheless, it certainly would be an exciting and powerful testimony to an unbelieving world for the Ark to be found, but if that is to happen it will be unmistakably God’s doing in His time and in His way to bring Him the glory. In the meantime, as Christians we need to always exercise due care when claims are made, no matter who makes them, and any claims must always be subjected to the most rigorous scientific scrutiny. If that had happened here, and particularly if the scientific surveys conducted by highly qualified professionals using sophisticated instruments had been more widely publicized and their results taken note of, then these claims would never have received the widespread credence that they have.

There is an enormous amount of evidence for creation and the Flood, so we don’t need the Ark to be discovered in that sense. Also, the opposition to that evidence and to the clear teaching of the Scriptures, Peter reminds us, is because scoffers are ‘willingly ignorant’ (2 Peter 3:3-7)—it is a spiritual issue. As Christians, we need to do as 1 Thessalonians 5:21 states: ‘Prove all things; hold fast to that which is good.’

The People Involved
Ron Wyatt
A nurse anaesthetist from Madison, Tennessee, Ron is a self-styled ‘biblical archaeologist’ who claims to have found virtually every archaeological site of interest to Christians. His alleged ‘finds’ are nothing short of astonishing and include:

The true site of the crucifixion
The Ark of the Covenant
The true Mount Sinai (with a plaque announcing it as such)
The site of Korah’s earthquake
The true site of the Israelites’ Red Sea crossing, also with a marker ‘built by King Solomon’ as a memorial
Chariot wheels from Pharaoh’s drowned army
The actual rock Moses struck to release water
Noah’s Ark (the site discussed here, for which he has been the prime promoter)
Noah’s grave
Noah’s house
Mrs Noah’s grave (containing a fortune—her gold and jewelry)
Moses’ stone tablets containing the Ten Commandments, held together with golden hinges.
There are more claims like these. Could Ron Wyatt have found and solved problems that have baffled professional archaeologists for more than a century, or is there another explanation? Ron invariably has an ‘explanation’ of why he can’t direct others to see all this hard evidence for themselves at these sites’. His occasional seemingly convincing ‘documentation’ (including video-tape) repeatedly withers under independent scrutiny and/or conflicts with the on-site eyewitness testimony of several of his co-expeditionaries. [Ed. note: Wyatt died in 2000]. Return to Text

David Fasold
A former merchant navy officer and reputed to be a marine salvage expert, David Fasold worked with Wyatt and his team in 1985 and 1986, but then parted company. As he says, ‘Today, about the only thing Wyatt and I can agree upon is that these are the Ark’s remains.’ Fasold believes that the Ark was made of reeds held together by cement. He is reported as saying that originally he was a fundamentalist Christian, but has since lost all faith in Christianity. He is now openly hostile to literal belief in the Bible and apparently believes in several ‘floods’. [Ed. note: Fasold died in 1998.]

Dr Allen Roberts
With an academic background in history and Christian education, Allen Roberts first became interested in the site in 1960, but didn’t visit it until 1990. While attempting to visit the site again in 1991, both he and Wyatt were kidnapped with three others and held for three weeks by Kurdish guerrillas, an event which brought much media attention. An Australian organization called Ark Search formed around Allen to help raise funds for him to go back to Turkey and conduct a full-scale archaeological dig at the site with Wyatt. In the first half of 1992 he conducted a public lecture series around Australia which again drew much media attention. Yet, while obviously sincere, it appears that Allen has taken much of the evidence merely on Wyatt’s say-so, unaware of the results of the 1987–1988 geophysical surveys and core drilling, for example.

John Mackay
A former school science teacher (and one-time editor of the Creation Ex Nihilo magazine), John has, while disclaiming complete commitment, persistently and widely marketed the Wyatt video, by mail and at his own public meetings. He has negotiated with Ark Search to also market a video of Allen Roberts’ lecture. He is credited by Roberts as having identified a specimen as coprolite (fossilized animal dung), as well as having visually ‘positively identified’ the so-called laminated petrified wood sample as ‘pecky cypress’. John has visited Wyatt, evidently twice, at his home and states that he has been invited to join Wyatt’s next expedition. Trading (with his spouse) as Creation Research Centre he has actively publicized Wyatt’s evidence (e.g. the ‘fossil rivet’) and defended Wyatt’s ‘Ark’ claims in his newsletter.

Sevkit Ekinci
Governor of the Turkish Province of Agri and reputed to be a friend of Wyatt, he is the Chairman of the provincial Noah’s Ark Commission whose research team was the only group to return a cautious open finding on the site (the two others were negative). He was the one to declare the site a National Park with archaeological significance and who had the visitors’ centre built there. One would think that if he really believed the site contains the remains of Noah’s Ark he would have authorized a dig years ago, but he has a number of times intervened to stop a dig. He and others may not want to run the risk that excavation shows it not to be the Ark, and thus have no further tourist potential.

Dr William Shea
Formerly Professor of Old Testament at Andrews University, Berrien Springs, Michigan, he is now Associate Director of the Biblical Research Institute in Silver Springs, Maryland. He has promoted interest in the site, drawing attention to it in articles published in the Creation Research Society Quarterly, Origins and Archaeology and Biblical Research. He finally visited the site in 1986. While intrigued by the boat-shape, he has no faith in Wyatt’s claims about artefacts from the site, and once received a ‘petrified wood’ sample from Wyatt which turned out to be basalt. He totally dissociates himself from all of Wyatt’s other claimed archaeological finds, and appears not to trust Fasold. He indicates he would be equally happy if the site was confirmed as a natural geological formation, which he concedes is certainly suggested by the evidence. Return to Text

Tom Fenner
Geologist/geophysicist/applications engineer with Geophysical Survey Systems, Inc., who originally went to Turkey to do radar scans on the site for Wyatt in 1985, and who is often quoted as concluding from Wyatt and Fasold’s 1986 radar survey that the site is a man-made boat. However, he eventually went to the site with Baumgardner in 1987 to conduct his own full-scale radar survey with equipment he has professionally used in various parts of the world for many years. He says, ‘With the available scientific evidence to date, my opinion is that any statements claiming the authenticity of this site as Noah’s Ark or it being a man-made formation by individuals knowledgeable of these studies is at best wishful thinking and at worst an outright deception.’

Dr John Morris
With a Ph.D. in Geological Engineering and Administrative Vice-President of the Institute for Creation Research, San Diego, John has made 13 trips to Turkey in search of the Ark. He has twice visited this Durupinar site and come away convinced that it is not the Ark. His attention understandably has been focused on Greater Mount Ararat because of all the eyewitness testimonies. He has freely given advice and support to other groups, no matter where they wanted to search in the area.

Dr Salih Bayraktutan
Geologist and Director of the Earthquake Research Centre at Ataturk University, Erzurum, and a member of the Noah’s Ark Commission of Agri Province, he has repeatedly investigated the site since 1985, including geophysical surveys and core drilling in 1987 and 1988 in a joint project with Dr John Baumgardner and others. He has cautiously kept his options open, but has definitely not concluded the formation to be Noah’s Ark. He disputes such claims made by others, suggesting that not only are they are exaggerating, but some have even used false samples. Return to Text

Dr John Baumgardner
With a Masters Degree in Electrical Engineering and a Ph.D. in Geophysics from the University of California (L.A.), John works in the Theoretical Fluid Dynamics Research Group at the Los Alamos National Laboratory, New Mexico. John was quite positive about the site after his initial visits there with Wyatt, but after conducting professional geophysical surveys there in 1987 and 1988, and particularly after considering what the core drilling revealed in 1988, he eventually very definitely changed his mind and now is convinced that it is a natural geological formation. See also Interview in Creation magazine. Return to Text

Information Sources
Baumgardner, Dr John—circularized family letters dated October 1985, July 3,1987, and August 19,1988.
—numerous personal letters and faxes, 1991-92. -numerous phone conversations, 1992. -numerous face-to-face conversations, April 24, May 3, 1992. -unpublished site topographic data.
Baumgardner, Dr John and Bayraktutan, Dr Salih, 1987. July 1987 geophysical investigation of Noah’s Ark (Durupinar site) Mahser Village, Dogubayazit, Agri. Report submitted to the Governor of Agri Province as Chairman of the Agri Province Noah’s Ark Commission. Bayraktutan, Dr Salih-numerous telephone conversations, 1992. —unpublished 1988 seismic survey data.
Brandstetter, Dr Bernard-face-to-face conversations, July 1992.
Burdick, Dr Clifford, 1976. The elliptical formation in the Tendurek Mountains. Creation Research Society Quarterly, vol. 13(2), pp. 96 98.
Crouse, Bill, 1988. The Durupinar site. Ron Wyatt. are his claims bona fide? Ararat Report, No. 17, Christian Information Ministries International, Texas.
Fasold, David, 1988. The Ark of Noah, Wynwood Press, New York.

Fasold, David, 1992. The Noahide Society’s Ark-Update, Issue No. 5 (January/February, 1992).
Fasold, David, 1992. The Noahide Society’s Ark-Update, Issue No. 6 (March/April, 1992).
Fenner, Thomas J.-telephone conversations, 1992 -faxed letter, July 22,1992.
Lang, Walter, 1990. The Ark Today, January-February, 1990, p. 11.
Lang, Walter, 1991. The Ark Today, January-February 1991, pp. 3-6.
Mackay, John B., 1992. Creation News, vol. 6(2), p. 4.
Mackay, John B., 1992. Brochure advertising Wyatt’s Noah’s Ark video.
Morris, Dr John D., 1990. That boat-shaped rock . . . Is it Noah’s Ark? Creation Ex Nihilo, vol. 12(4), pp. 16-19.
Morris, Dr John D., 1990. The boat-shaped formation. Ararat Report, September-October 1990, pp. 3-5.
Morris, Dr John D., 1992. The search for Noah’s Ark: Status 1992. Unpublished manuscript.
Morris, Dr John D.-face-to-face conversations, April 1992
-various faxed letters, 1991-92. -unpublished notes Roberts, Dr Allen S., 1992. If this is not Noah’s Ark- then what is it? Ark Search, Sans Souci, Sydney.
Roberts, Dr Allen S., 1992. Noah’s Ark Research Project (Ark Search) Newsletter, No. 2.
Roberts, Dr Allen S., 1992. Documents openly shared from his evidence files at a witnessed personal meeting on June 11, 1992, including the various laboratory reports on rock samples and assay results, plus the Madison, Tennessee newspaper clipping.
Roberts, Dr Allen S., 1992. Noah’s Ark Research Foundation Project, Lecture 1992. Video recorded by Ark Search at the Prince Alfred College Auditorium, Adelaide.
Shea, Dr William H., 1976. The Ark-shaped formation in the Tendurek Mountains of Eastern Turkey. Creation Research Society Quarterly, vol. 13(2), pp. 9095.
Shea, Dr William H., 1981. A review of recent data from the region of the Ark-shaped formation in the Tendurek Mountains of Eastern Turkey. Origins, vol. 8, pp. 77-92.
Shea, Dr William H., undated. The present status of surface and technological study of the ship-shaped formation in the Tendurek Mountains of Eastern Turkey. Unpublished manuscript.
Shea, Dr William H., 1988. Noah’s Ark? Archaeology and Biblical Research, vol. 1(1), pp. 6-14.
Shea, Dr William H.-telephone conversation, July 1992.
Stark, Reinhard, 1992. In search of Noah’s Ark: An interview with Dr Allan (sic) Roberts. Nexus, January-February 1992, pp. 37-40.
Steffins, Marvin, 1984. Has Noah’s Ark been found? Christian Inquirer, November 1984, pp. 1, 7.
Taylor, Paul S., 1992-faxed letters.
Wyatt, Ron, 1989. Discovered: Noah’s Ark, World Bible Society, Nashville.
Wyatt, Ron, 1986. Original copies of the 1986 radar survey scans.
Wyatt, Ron, 1991(?). Noah’s Ark Found?. Video produced by Wyatt and others and distributed in Australia by Mackay.
Wyatt, Ron, 1992. Unpublished interview with Joel Plotnek in Melbourne on January 3,1992.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs/1154.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Would Noah have required oxygen tanks to breathe when the Ark was above the mountains?
Would Noah have required oxygen tanks to breathe when the Ark was above the mountains?
by Don Batten

First published in:
Creation Ex Nihilo 18(3):36
June–August 1996

Question: If mountain climbers need oxygen tanks to climb Mount Everest, how were Noah, his family, and the animals able to breathe on the Ark when they were above the mountains (‘ ... and the mountains were covered.’, Genesis 7:20)?

Answer: This question presupposes that Mount Everest was the height it is now (8,848 m = 29.028 feet), and that the air pressure would not have changed at that height above normal sea level with the addition of the flood water.

Mount Everest was not the height it is now during the Flood. Earth’s highest mountains have fossils of sea creatures at their tops, showing they were once under the sea. The possibilities are that the sea rose to cover the mountains, or the mountains were once under the sea and have since risen out of the sea, or a combination of the two.

Many creationist scientists think that mountains such as the Himalayas were probably built by catastrophic movement of the earth’s continental plates during and after the Flood (see Q&A: Plate Tectonics). Measurements indicate that the Himalayas are still rising). The rate of rise now measured is just the remnant of the processes that occurred much faster in the past.

Mountain building occurred as a part of the geologic processes that deepened the oceans to take the waters off the land towards the end of the Flood. Some mountains could have existed before the Flood, but none like the current Himalayas, Alps, or Andes in height. In any case, there is only enough water on all the earth to cover mountains about 3 kilometres (2 miles) high, if all the ocean basins were raised. So, if the waters were not 9 kilometres deep, but much less, the question is no longer an issue.

Even if the flood waters were 9 kilometres deep, would Noah and company have had trouble breathing?

Absolutely not. Air pressure is caused by the weight of air above the point where the pressure is being experienced. If the water was 9 kilometres deep, then the air that was in that 9 kilometres deep volume of what was atmosphere would have been pushed out and would then have sat above the water at 9 kilometers above the earth’s former surface.

However, if we assume the worst case scenario of the radius of the earth increasing by 9 kilometres due to the water, the surface area of the earth plus water would have been greater than the earth so that the weight of air would have been spread over a bigger area so that the pressure would have been less.

How much would the air pressure have been reduced? Less than 0.3%. This is equivalent to standing on top of a 30-meter (100-foot) high building at sea level! There would also have been a negligible effect on the pressure due to changes in the force of gravity (which affects the weight of the air).

It is certain, therefore, that those on the Ark would have had no trouble breathing—without oxygen tanks.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs/1271.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Feighet og ”tro” på ”dialog” lønner og øker den globale terrorismen - Leserinnlegg av Mona Ekenes
I dag ser vi følgende av den islamske arabiske oljeformuen samt den islamske terrorismen klart og tydelig påvirker politiske valg i demokratiske land i ettertid av den store oljekrisen. Dette er ingenting annet enn politisk feighet som har medført en global terrorisme, for hvis man ikke fjerner kreftsvulsten med en gang den oppdages vil den spre seg og bli dødelig. Like lite som det nytter å bekjempe kreftsvulsten på normalt vis når spredningen har blitt altfor stor, kan dette forholdet lett overføres til terrorismens drepende ondskap. Hvordan kan det aksepteres at mennesker forsvarer terrorismen i Israel men ikke i andre land? Hva er egentlig forskjellen på den terrorismen som ble påført Spania for å påvirke valget og fremme venstresosialistene midlertidig og den massive terroren Israel har opplevd i mange år allerede? Hvem har fått smakt terroristenes dødelige hat mest og som samtidig har blitt fratatt sin åpenbare rett til selvforsvar? Hvorfor ønsket ikke Spania å motta Israels hjelp med sin mangeårige erfaring med drepende terrorisme? Frykter man sammenligningen til terroristorganisasjonen PLO?

Da araberne stengte oljekranene falt egentlig demokratiet i den vestlige verden som feigt ble erstattet av en venstreorientert og chamberlainsk ideologi som tror de kan leve i fred og føre dialog og diplomati med fundamentalistiske terrorister enten innen islam eller andre typer terrorister. Men de venstreorienterte og andre som prøver å stå på god fot med terrorister og har en ”diplomatisk” holdning til dem, blir betraktet med stor forakt og kun som et midlertidig verktøy for den islamske terrorfundamentalismen.

Nå har spesielt de islamske terroristene i mange år fått mulighet til å kunne spre seg globalt og bli sterke nok til å kunne slå til når disse ønsker det også samtidig påvirke valgene i ”demokratiske” land. Trusselen om stengte oljekraner er tydeligvis for sterk for oljekrevende land, men hva da når den islamske fundamentalismen krever sin globale makt ved bruk av global truende terrorisme? 11 mars i Spania har en større betydning for islamske terrorister enn 11. september i USA, for her vant de en åpenbar seier ved å få innført en ikke forventet venstresosialistisk seier kun i løpet av et par dager. Der venstresiden hardt arbeidet med sin feige propaganda som medførte at over halvparten av Spanias ca. 40 millioner mennesker valgte venstresosialistisk. Den sittende regjering lyttet nok også til president Bush egentlige råd om å bruke lenger tid på å opplyse om hvem som sto bak terrorhandlingen, men det ønsket tydeligvis ikke Bin Laden og hans støttespillere som åpenbart foretrekker den sosialistiske venstresiden i midlertidige maktposisjoner globalt. Hvor stor makt har da de venstreorienterte vært med på å gi Bin Laden sammen med de politikere som frykter stengte oljekraner mer enn et globalt islamsk terroristnettverk?

Det spansk folket valgte en politisk ledelse som ikke ønsker å bekjempe terrorismen på samme måte som den nåværende regjering. En sosialistisk kvinne som ble intervjuet, uttalte at hun heller ville stemme konserativt denne gangen fordi de konservative bekjempet terroren bedre enn den venstresosialistiske siden. Men venstresiden utnyttet terrorsjokket på det groveste og forlangte en klar konklusjon før etterforskningen er ferdig. FN og venstresiden fryktet større motstand mot islamsk terrorisme for det spanske innbyggertallet er stort og ingen kunne helt forutsi hvordan spanjolene ville reagere ved valget som egentlig burde vært utsatt til folket fikk samlet seg og det sterke urimelige venstresosiale presset som påvirket en sjokkert befolkning til å få en rask oppklaring. Trang ikke det spanske folk mer tid til å komme seg etter sjokket? Det å ta et politisk valg i en sjokkfase kan få svært uønskede resutater. For innenrikspolitisk var det spanske folket svært fornøyd med nåværende regjering. Det politiske spillet og terrorismen er simpel og ubarmhjertig nok til å utnytte et folk i sjokk. Greit nok å si at regjeringen ikke skulle skylde så raskt på ETA, men en viss grunn hadde de jo også til å kunne tro dette. Ellers hadde de nok ikke våget å gjøre det, selv om de nok håpet at det var ETA og da ikke bare med tanke på valgseieren, for det er menneskelig å håpe på et annet alternativ enn Osama Bin Laden og hva slags konskvenser dette nå får også i Europa og for alle land som har involvert seg i Irak. Men venstresiden og deres støttespillere ønsker åpenbart at islamsk fundamentalistisk terror skal spre seg istedenfor å bekjempe den. Hvem vet når Bin Laden vil slå til ved neste valg i et annet land, det kan jo like gjerne skje her i landet.Slik går det når landene ikke står sammen og bekjemper terrorismen sammen, da slår den ekstremt maktsøkende islamske terrorismen hardt tilbake for den søker etter fullstendig verdensherredømme. Da hjelper det svært lite for de venstresosialistiske å tro at ekstreme terrorister vil vise sin takknemlighet. Islamsk terrorfundamentalisme slik som den bl.a. Osama Bin Laden står for godtar intet annet enn fullstendig underkastelse og de som ikke konverterer til islam frivillig vil få valget mellom tvangskonvertering eller døden. Slik fungerer den ekstreme islamske fundamentalismen. Den egentlige årsaken til at dette kan bli en mulighet er at landene som har vært kjent som kristne, forkastet Israels Gud og erstattet Ham med Mammon og onde åndsmakter som resulterer i grov umoral, lovløshet og likegyldighet, samtidig som de land som har vært med på å dele Israels rettmessige land og har gjort det samme med Jerusalem. Verden tåler terroren mot Israel og Jerusalem, men hva da når terroren rammer dem som blandet seg inn i Israelske forhold og støttet oppom terroren også sterkt økonomisk?

FN har en tydelig islamsk maktovervekt og er et verktøy for fundamentalistiske islamske terrorister bl.a. Arafat og PLO, noe som tydelig både Israel og USA får merke ved å bli sterkt motarbeidet i kampen mot terrorismen. Dessverre så frykter nok USA også for stengte oljekraner noe som medfører en vinglete holdning til den terrorismen som rammer Israel daglig.

Når statsministeren her i landet sa at en må forstå hvorfor terrorismen oppstår, så ville han ikke si at det er fordi terrorismen ikke blir bekjempet med en gang. For da måtte det bli grunnleggende endringer i FN systemet også og det har de færreste politikere mot nok eller vilje til!

Men resultatet blir jo ganske enkelt at det betyr å gi den islamske terrorismen global terrormakt.

Denne krigen er tydeligvis en islamsk terrorkrig mot Israel, kristne og den vanlige forsvarsløse sivilbefolkning som egentlig da har de samme kår som Israel, for hvordan behandles Israel og USA i sin kamp mot terrorisme? Disse blir jo betraktet som en fare for verdensfreden av venstresosialistene og feige politikere. Betyr ikke det at slike politikere ofrer sin egen befolkning for åpne arabiske oljekraner?

Vi har en Krf statsminister og en Krf-ledelse som like gjerne kan sitte i samme regjering med venstrsosialistene eller høyresiden, maktposisjonen er tydeligvis det avgjørende. Norge som er et av verdens rikeste land har ikke råd til å beskytte sin egen befolkning mot terrorisme slik nødvendigheten skulle tilsi. Nordmenn er det tydeligvis mer enn nok av, selv om vi knapt er 4,5 millioner. For det er jo politisk korrekt å skaffe flest mulig politisk korrekte innvandrere, de virkelige trengende innvandrere blir kastet ut av landet eller blir hindret i å komme hit. Hva kommer det av at for eksempel Krekar fremdeles befinner seg her og frekt kan kreve erstatning? Vil statsministeren definere hva han oppfatter er terrorisme og hvem det er som bedriver terrorisme? Hvis Arafat og Krekar ikke er et tydelig eksempel på terroristledere, hvordan kan Osama Bin Laden da betraktes for å være en terroristleder? Er det da ikke politisk korrekt å utvanne og utydeliggjøre hva som er terrorisme og hva som ikke er terrorisme? Hvordan skal man da ha noen som helst muligheter til å bekjempe terrorismen i utgangspunktet? Er det også en av flere årsaker til at Norges befolkning ikke blir godt nok beskyttet fra statens side? Eller er det fordi myndighetene pøser ut millioner og samlet sett flere milliarder til terroristlederen Arafat og tror at dette beskytter politikere og deres maktposisjoner? For nordmenn generelt har tydeligvis liten verdi for den selvinnsatte makteliten i regjeringen utenom ved valg og til bl.a. å finansiere terrorister og annet som tjener de gjeldene politikerenes sak. Venstre vinglet jo rundt sperregrensen men sitter i regjering, der Framskrittspartiet egentlig skulle befinne seg hvis valgresultatet hadde fungert mer demokratisk.

For kristne og vanlige mennesker er det umulig å forstå hvordan mennesker klarer å bedrive feig terrorisme mot forsvarsløse mennesker og menneskemengder uansett hvor terrorismen begås. Hvordan kan det være mulig å forstå at mennesker kan klare å drepe mengder av forsvarsløse mennesker når terroristene selv opptrer i det skjulte og gjemmer seg blant den vanlige befolkningen? Noe så ondt, usselt og feigt er det vel vanskelig å forestille seg, enda verre måtte være mennesker som i maktposisjoner forsvarer slikt og lar slike direkte terrorisme kreftsvulster spre seg, når disse har de beste muligheter til å stanse slikt i tide.. For hva er egentlig forskjellen på Arafat og Bin Laden? Begge er terroristdiktatorer i ordets egentlige betydning. Terrorregimer og terrorisme er noe ufattelig ekstremt feigt og ondt uansett hvem som bedriver terrorvirksomhet eller bidrar til å øke den p.g.a. politisk kapitalisme, maktbegjær og feighet. Venstresosialistene er også svært kapitalistiske selv om dette forsøkes benektes hardnakket av de mest ytterliggående, kapital er jo nødvendig i dagens verdensbilde for å kunne oppnå enda mer makt. Små partier med liten kapital dyttes vekk, unntatt RV og regjeringspartiet Venstre som oppfattes mer politisk korrekt. Dette ble spesielt sterkt tydeliggjort ved det siste kommunevalget.For folket fikk egentlig en annen regjering og andre kommunepolitikere enn dem som de egentlig valgte utfra de stemmer hvert enkelt parti fikk.

Statsministeren er utdannet prest, det politiske partiet kaller seg kristelig og hevder de står for og vil fremme kristne verdier. Er det kristne verdier å lyve om for eksempel Arafat ved å hevde at han er en legalt innsatt president? Er det kristne verdier å beskytte terroristdiktatoren Arafat og PLO som har sverget på å fjerne Israel fra kartet? Er det kristne verdier å være med på å dele ut Israels rettmessige landområder til et terrorregime ledet av terroristdiktatoren Arafat? Hva sier Guds Ord i Bibelen om dem som er med på å dele Israels landområder? Krf`s statsminister og Krf`s politikere burde vel vite dette svaret, siden de hevder å fremme kristne verdier? Men virkeligheten er slik at kan man utvanne og utydeliggjøre hva terrorisme egentlig er, da klarer man å utvanne og utydeliggjøre hva som er kristne verdier også! Hadde troen på Jesus virkelig vært til stede da hadde ikke Krf våget det politiske spillet dette partiet driver med i dag. Hvordan kan kristne verdier ivaretas når Guds Ord i Bibelen forkastes?


FOLKESLAGENE PÅ JORDEN

1MO 10,1 - 32 Dette er de ættene som stammer fra Noahs sønner, Sem, Kam og Jafet. De fikk sønner etter storflommen. 2 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3 Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4 Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim. 5 Fra dem har folkene på kystene bredt seg ut i sine land, hvert med sitt språk, ætt for ætt, folkeslag for folkeslag. 6 Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. 7 Kusj hadde sønnene Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Sønnene til Rama var Saba og Dedan. 8 Kusj fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden. [Nimrod: berømt sagnkonge i Babylonia (= Sinear-landet, v. 10). Sml. Mi 5, 5.] 9 Han ble en veldig jeger for Herrens åsyn. Derfor sier folk: "Som Nimrod, en veldig jeger for Herrens åsyn." 10 Først rådde han over Babel, Erek, Akkad og Kalne i Sinear-landet. 11 Fra dette landet drog han til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah 12 og Resen mellom Ninive og Kalah; det er den store byen. 13 Misrajim ble far til luderne, anamerne, lehaberne, naftukerne, [Misrajim: Egypt.] 14 patruserne og kaslukerne, de som filisterne er utgått fra, og kaftorerne. 15 Kanaan ble far til Sidon - det var hans eldste sønn - og til Het. 16 Fra ham stammer også jebusittene, amorittene og girgasjittene, 17 hevittene, arkittene, sinittene, 18 arvadittene, semarittene og hamatittene. Siden bredte kanaaneernes ætter seg videre ut. 19 Kanaaneernes land strakte seg fra Sidon i retning av Gerar like til Gasa, og mot Sodoma, Gomorra, Adma og Sebojim like til Lesja. [Sodoma og Gomorra: byer som lå på Jordan-sletten. Sml. 13, 10. 13; kap. 19.] [Adma og Sebojim: Se 14, 2; 5 Mos 29, 23; Hos 11, 8.] 20 Dette var Kams sønner, ætt for ætt og språk for språk, hver i sitt land og sitt folkeslag. 21 Sem, Jafets eldste bror, fikk også barn. Han ble stamfar til alle Eber-sønnene. 22 Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23 Arams sønner var Us, Hul, Geter og Masj. 24 Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk sønnen Eber. 25 Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg; for i hans dager ble menneskene spredt over jorden. Hans bror hette Joktan. 26 Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerak, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. 30 De hadde sine bosteder fra Mesja bort imot Sefar, i fjellene mot øst. 31 Dette var Sems sønner, ætt for ætt og språk for språk, hver i sitt land og sitt folkeslag. 32 Og dette var de ættene som stammer fra Noahs sønner, nevnt etter sine slektledd og folkeslag. Fra dem har folkeslagene bredt seg ut over jorden etter storflommen.


4MO 10,9 Når dere drar i krig i deres eget land mot en fiende som går til angrep, skal dere blåse alarm på trompetene. Da vil Herren deres Gud komme dere i hu, så dere blir berget fra fiendene.


5MO 32,8 Da Den Høyeste gav folkeslagene land og skilte menneskene fra hverandre, satte han grenser mellom folkene etter tallet på Israels sønner.
5MO 32,43 Pris hans folk, dere folkeslag, for han hevner sine tjeneres blod. Han tar hevn over sine fiender og gjør soning for sitt land og folk.

HVA GUD VIL GJØRE MED ISRAELS GRANNEFOLK
JER 12,14 - 17 Så sier Herren om alle de onde grannefolk som forgriper seg på det landet jeg har gitt mitt folk Israel til odel og eie: Jeg rykker dem opp fra deres jord, og Judas ætt rykker jeg opp midt iblant dem. 15 Men siden, etter at jeg har rykket dem opp, vil jeg forbarme meg over dem igjen og føre dem tilbake, hver til sin odel og sitt land. 16 Og hvis de da virkelig lærer å gjøre som mitt folk, så de sverger ved mitt navn og sier "så sant Herren lever", likesom de før lærte mitt folk å sverge ved Ba'al, da skal de bygges opp igjen midt iblant mitt folk. 17 Men dersom et folk ikke vil høre, rykker jeg det opp, rykker det opp og gjør ende på det, lyder ordet fra Herren.


VERDENSRIKENE OG DET EVIGE RIKE

DNL 7,1 - 28 I det første året Belsasar var konge i Babylonia, hadde Daniel drømmer og syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Han skrev synene ned, og her begynner hans beretning. 2 Daniel fortalte: Jeg så i et syn om natten at himmelens fire vinder satte storhavet i opprør. 3 Fire store dyr steg opp av havet, og de var ulike å se til. [Fire store dyr: fire store riker. Sml. 2, 38. 40.] 4 Det første dyret var som en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på det, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte. 5 Så fikk jeg se et dyr til, det andre i rekken. Det var likt en bjørn, og det reiste seg halvveis opp. I gapet mellom tennene hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det: "Stå opp og ét mye kjøtt!" 6 Deretter så jeg et annet dyr som lignet en leopard. Det hadde fire fuglevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Dyret fikk stor makt. 7 Så fikk jeg i mine nattsyner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste; og det som ble til overs, tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene og hadde ti horn. 8 Da jeg gav akt på hornene, fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hornene ble rykket opp, så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne som et menneske og en munn som talte store ord. 9 Videre så jeg: Tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som snø og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og dens hjul var luende ild. 10 En strøm av ild fløt fram, og den gikk ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, ti tusen, ja, titusener stod foran ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. 11 Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid. 13 Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager og ble ført fram for ham. 14 Han fikk herredømme, ære og rike; folk og stammer med ulike språk, alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde, det skal ikke forgå; hans rike går aldri til grunne. 15 Jeg, Daniel, ble urolig til sinns på grunn av dette; synene i mitt indre skremte meg. 16 Jeg gikk bort til en av dem som stod der, og bad ham om rett forklaring på alt dette. Han svarte meg og fortalte hva synene betydde: 17 "Disse store dyrene, fire i tallet, betyr at det kommer fire konger på jorden. 18 Men Den Høyestes hellige skal overta riket og beholde det for alle tider, i evigheters evighet." [Den Høyestes hellige: her om Guds folk.] 19 Da ønsket jeg å få vite hva meningen var med det fjerde dyret. Det var annerledes enn alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av kobber. Det åt og knuste, og det som ble til overs, tråkket det ned med føttene. 20 Jeg ønsket også å få rede på de ti hornene det hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt opp og fikk tre av de andre hornene til å falle av. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og var større å se til enn de andre. 21 Jeg så at dette hornet førte krig mot de hellige og vant over dem, 22 inntil den gamle av dager kom. Da fikk Den Høyestes hellige sin rett, og tiden kom da de hellige fikk riket i eie. 23 Slik lød hans svar: "Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal komme ti konger i dette riket. Og etter dem skal det komme enda en konge, som er annerledes enn de tidligere. Han skal slå tre konger. 25 Han skal tale mot Den Høyeste og fare hardt fram mot Den Høyestes hellige. Han skal sette seg fore å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans makt én tid og tider og en halv tid. [én tid og tider og en halv tid: hemmelighetsfull uttrykksmåte. Sml. 4, 16; 12, 7.] 26 Da skal retten bli satt. Herredømmet skal tas fra ham; det skal bli ødelagt og tilintetgjort for godt. 27 Kongedømmet og veldet og makten i rikene under himmelen skal bli gitt til det folk som er Den Høyestes hellige. Deres rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og lyde dem." 28 Her ender min beretning. Jeg, Daniel, ble meget skremt av mine tanker, og jeg ble blek i ansiktet. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.


VÆREN OG BUKKEN

DNL 8,1 - 27 I det tredje året Belsasar var konge, fikk jeg, Daniel, et syn; det kom en tid etter det forrige. 2 I dette synet så jeg at jeg var i borgen Susa i provinsen Elam, og at jeg var ved elven Ulai. 3 Da jeg så opp, fikk jeg øye på en vær som stod ved elven. Den hadde to horn. Begge var store, men det ene var større enn det andre, og det største vokste sist fram. 4 Jeg så at væren stanget mot vest, mot nord og mot sør. Det var ingen dyr som kunne stå seg mot den, og ingen kunne berge noen fra dens makt. Væren gjorde som den ville, og fikk veldig makt. 5 Mens jeg stod og så på dette, kom det en geitebukk fra vest. Den fór fram over hele jorden uten å komme nær marken. Bukken hadde et stort horn i skallen. [et stort horn: Aleksander den store 6 Den kom bort til væren med de to hornene, den jeg så ved elven, og fór imot den med voldsom kraft. 7 Jeg så hvordan den kom helt bort til væren, stanget til den i sinne og brakk begge hornene på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg imot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt. 8 Geitebukken fikk veldig makt. Men nettopp som den var på det sterkeste, ble det store hornet brukket av, og det vokste opp fire andre horn i stedet, ett for hver av de fire himmelretninger. 9 Fra ett av dem skjøt det fram et nytt lite horn. Det vokste seg større og større, mot sør og mot øst og mot det fagre landet. [det fagre landet: Israels land. Sml. 11, 16; Jer 3, 19.] 10 Det vokste helt opp til himmelens hær, og det kastet noen av denne hæren og av stjernene ned på jorden og tråkket på dem. [stjernene: bilde på Guds folk.] 11 Selv mot høvdingen over hæren brisket det seg. Det tok fra ham det daglige offer, og stedet hvor hans helligdom står, ble vanæret. [høvdingen over hæren: Gud selv.] 12 Det reiste seg mot Gud og opprettet en gudsdyrkelse i strid med det daglige offer. Hornet kastet sannheten til jorden og hadde fremgang i alt det tok seg fore. [reiste seg mot Gud: -> 7, 25.] 13 Så hørte jeg en av de hellige tale, og en annen hellig spurte ham som talte: "Hvor lenge gjelder synet om det daglige offer og den ødeleggende synd, og hvor lenge skal helligdom og gudsdyrkelse bli overgitt til å tråkkes ned?" [en av de hellige: -> 4, 17.] 14 Han sa til meg: "Inntil det er gått to tusen tre hundre kvelder og morgener. Da skal helligdommen igjen få sin rett." 15 Da jeg, Daniel, hadde hatt dette synet og forsøkte å forstå det, stod det brått foran meg en skikkelse som så ut som en mann. 16 Og over Ulai hørte jeg en menneskerøst som ropte: "Gabriel, forklar synet for denne mannen!" [Gabriel: Her blir for første gang i Bibelen en engel nevnt med navn. Sml. 9, 21; Luk 1, 19 ff.] 17 Så kom han bort til det stedet hvor jeg stod, og da han kom, ble jeg redd og kastet meg ned med ansiktet mot jorden. Han sa til meg: "Hør, menneske! For synet gjelder endetiden." 18 Mens han snakket til meg, lå jeg sanseløs med ansiktet mot jorden. Men han tok fatt i meg, reiste meg opp 19 og sa: "Nå vil jeg la deg få vite hva som skal skje når vredestiden tar slutt, for synet gjelder endetiden. 20 Væren du så, den som hadde to horn, er kongene av Media og Persia. 21 Den raggete bukken er kongen av Javan. Det store hornet den hadde i skallen, er den første kongen. [Javan: Hellas. -> Jes 66, 19.] 22 Når dette hornet ble brukket av, og det vokste opp fire andre isteden, betyr det at det skal oppstå fire kongeriker av hans folk, men de skal ikke ha samme kraft som han. 23 Ved slutten av deres herredømme, når brottsmennene har fylt syndens mål, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og glatt tunge. [en konge: Syrerkongen Antiokos IV Epifanes 24 Han skal få stor makt, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre uhyggelig skade og ha hell og fremgang i det han tar seg fore. Han skal gjøre ende på mektige menn og folket av de hellige. 25 Fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham. Han skal være stor i egne tanker og utrydde mange når de minst venter det. Han skal reise seg mot høvdingen over høvdingene og bli knust, men ikke ved menneskehånd. 26 Det er sant, dette synet om kvelder og morgener som her er fortalt. Du skal gjemme på synet, for det gjelder en fjern fremtid." 27 Jeg, Daniel, var syk i flere dager. Så stod jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var lamslått av synet og forstod det ikke.


DE SYTTI UKENE

DNL 9,1 - 27 I det første året Dareios, sønn av Xerxes, var konge - han var av medisk ætt og var blitt konge over kaldeerriket - 2 i hans første regjeringsår gransket jeg, Daniel, i bøkene og la merke til hvor lenge Jerusalem etter Herrens ord til profeten Jeremia skulle ligge i ruiner; det var sytti år. 3 Jeg vendte meg til Herren Gud for å søke ham i ydmyk bønn. Jeg fastet, kledde meg i botsdrakt og strødde aske på hodet. 4 Jeg bad til Herren min Gud, bekjente vår synd og sa: "Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og viser miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud! 5 Vi har syndet og handlet ille, vært ugudelige og trassige; vi har veket av fra dine bud og lover. 6 Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre, og til alt folket i landet. 7 Din er retten, Herre, og vår er skammen; slik er det i dag med Judas menn og Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær, og de som er langt borte, i alle de land du drev dem bort til fordi de hadde vært troløse mot deg. 8 Ja, Herre, vi må skamme oss, vi og våre konger, våre høvdinger og våre fedre, som har syndet mot deg. 9 Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, enda vi har satt oss opp mot ham. 10 Vi hørte ikke på Herren vår Gud og levde ikke etter hans lover, som han la fram for oss ved sine tjenere profetene. 11 Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort og hørte ikke på deg. Derfor kom den over oss, den forbannelsen som Gud sverget at han ville sende, og som det er skrevet om i Guds tjener Mose lov. For vi hadde syndet mot ham. 12 Han holdt sine ord som han hadde talt mot oss og mot de styresmenn som rådde over oss. Han førte over oss en ulykke så stor at det ikke fins et sted under himmelen hvor det har hendt noe slikt som i Jerusalem. 13 Etter det som står skrevet i Mose lov, kom all denne ulykken over oss. Men vi prøvde ikke å vinne Herren vår Guds velvilje; vi vendte ikke om fra våre misgjerninger og aktet ikke på din sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye og lot den komme over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør, men vi hørte ikke på ham. 15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av Egypt med sterk hånd og har vunnet deg et navn, slik det er i dag, vi har syndet og vært ugudelige. 16 Herre, du som har gjort så mange frelsesgjerninger, vend vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, fra ditt hellige fjell! Fordi vi har syndet, og våre fedre har handlet ille, er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. 17 Hør nå, vår Gud, hva din tjener ber og bønnfaller deg om, og la ditt ansikt lyse over din ødelagte helligdom - for din egen skyld, Herre. 18 Min Gud, vend ditt øre hit og hør, lukk opp dine øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fram for deg, men i tillit til din store barmhjertighet. 19 Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip inn, dryg ikke - for din egen skyld, min Gud! For ditt navn er nevnt over din by og ditt folk." 20 Mens jeg ennå talte og bad og bekjente min egen og mitt folk Israels synd og bar fram for Herren min Gud en inderlig bønn for min Guds hellige fjell, 21 ja, mens jeg ennå holdt på å be, kom Gabriel, den mannen jeg tidligere hadde sett i synet, og fløy helt bort til meg. Det var ved tiden for kveldsofferet. 22 Han ville lære meg og sa: "Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg full innsikt. 23 Da du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for å fortelle deg det; for du er elsket av Gud. Så merk deg ordet og gi akt på synet. 24 Sytti uker er fastsatt for ditt folk og din hellige by, til ondskapen har nådd sitt mål og synden tar slutt. Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferd, profetenes syner blir stadfestet, og Det aller helligste blir salvet. 25 Du skal vite og forstå: Fra den tid det ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake og byen bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker. I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og vollgraver. Men tidene skal være harde. 26 Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien og ikke mer være til. Byen og helligdommen skal ødelegges av hæren til en fyrste som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. Ødeleggelsen som er fastsatt, skal vare til krigen er slutt. 27 Én uke gjør han pakten tung for mange, midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer. På styggedommens vinger kommer det en som herjer, helt til ødeleggelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv."


DANIEL FÅR ET SYN VED TIGRIS

DNL 10,1 - 20 I det tredje året Kyros var konge i Persia, fikk Daniel, som hadde fått navnet Beltsasar, en åpenbaring. Åpenbaringen er sann, og den varsler tunge tider. Han merket seg åpenbaringen og gav akt på synet. 2 På den tiden hadde jeg, Daniel, sørget i tre uker. 3 Fine retter spiste jeg ikke, kjøtt og vin kom ikke i min munn, og jeg salvet meg ikke før de tre ukene var omme. 4 Den 24. dagen i den første måneden stod jeg ved bredden av Storelven, det er Tigris. 5 Da jeg så opp, fikk jeg øye på en mann som var kledd i lin og hadde et belte av Ufas-gull om livet. 6 Kroppen hans var som krysolitt, ansiktet skinte som lynet, og øynene var som flammer; armene og bena så ut som skinnende bronse. Når han talte, lød røsten hans som larmen av en stor folkemengde. 7 Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De mennene som var med meg, så det ikke, men det kom stor redsel over dem, og de løp og gjemte seg. 8 Så ble jeg alene tilbake. Og da jeg hadde dette store synet, ble jeg helt maktesløs. Jeg skiftet farge og ble likblek; all min kraft var borte. 9 Jeg hørte lyden av ordene hans, og da jeg hørte den, falt jeg sanseløs ned med ansiktet mot jorden. 10 Da var det en hånd som rørte ved meg og hjalp meg opp på hender og knær. 11 Han sa til meg: "Daniel, du som er så høyt elsket av Gud, gi akt på de ordene som jeg vil tale til deg, og reis deg opp igjen. For nå er jeg sendt til deg." Mens han talte slik til meg, reiste jeg meg skjelvende opp. 12 Så sa han til meg: "Vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du satte deg fore å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt; og på grunn av dine ord er jeg kommet. 13 Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos perserkongen. 14 Nå er jeg kommet for å la deg få vite hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som gjelder de dagene." 15 Mens han talte til meg på denne måten, vendte jeg ansiktet mot jorden og stod målløs. 16 Men se, en som lignet et menneske, rørte ved leppene mine. Da jeg åpnet munnen, kunne jeg snakke. Og jeg sa til ham som stod foran meg: "Herre, synet har tatt slik på meg at all min kraft er borte. 17 Hvordan skulle jeg, min herres ringe tjener, kunne tale med en herre som deg? Kreftene svikter, og jeg orker ikke lenger å puste." 18 Han som lignet et menneske, rørte ved meg enda en gang og styrket meg. Han sa: "Vær ikke redd, du som er elsket av Gud. Fred være med deg! Vær frimodig og sterk!" Og mens han talte med meg, fikk jeg styrken tilbake, og jeg sa: "Tal, herre! For du har styrket meg." 19 Da sa han: "Vet du hvorfor jeg er kommet til deg? Nå må jeg nok vende tilbake for å kjempe mot fyrsten over Persia. Og når jeg har gjort det, kommer fyrsten over Javan. 20 Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok. Det er ikke en eneste som hjelper meg mot dem unntatt Mikael, som er høvding over dere.


VERDENSRIKENE OG DET HELLIGE FOLK

DNL 11,1 - DNL 11,45 Og jeg stod ved hans side til hjelp og vern i det første året mederen Dareios styrte. 2 Nå vil jeg kunngjøre sannheten for deg."

Det skal enda komme tre konger i Persia. Den fjerde skal samle seg større rikdom enn alle de andre, og når rikdommen har gjort ham mektig, skal han egge alle til strid mot det greske rike. 3 Så kommer det en krigerkonge. Han skal herske med stor makt og gjøre som han selv vil. [krigerkonge: Aleksander den store.] 4 Men så snart han er trådt fram, skal riket hans bryte sammen og deles i fire, etter himmelretningene. Det skal ikke gå over til hans etterkommere og ikke være så mektig som da han selv styrte. For riket skal bryte sammen og gå over til andre. [til andre: Aleksanders rike ble ikke delt mellom hans sønner, men mellom hans generaler. Sml. 2, 40 ff; 8, 8.] 5 Kongen i sør skal vinne stor makt. Men en av fyrstene hans skal bli enda mektigere og vinne et herredømme som er større enn hans. (Kongen i sør: kongen i Egypt, Ptolemaios I Soter, konge i Syria "kongen i nord", v. 6).] 6 Noen år etter skal de slutte forbund. En datter av kongen i sør kommer til kongen i nord for å trygge freden. Men hun holder ikke stand, og hennes sønn får ikke leve. De mister livet, både hun og hennes følge, hennes sønn og hennes ektemann.giftet bort sin datter Berenike til syrerkongen Antiokos II Theos 7 På den tid skal et av skuddene fra hennes røtter komme i hans sted. Han går mot fiendehæren og bryter inn i festningen til kongen i nord og vinner. 8 Også deres guder fører han som bytte til Egypt, sammen med deres støpte bilder og deres kostbare kar av sølv og gull. I noen år holder han seg borte fra kongen i nord. 9 Kongen i nord skal dra mot riket til kongen i sør, men må vende tilbake til sitt land. 10 Siden skal sønnene hans ruste seg til strid og samle store hærstyrker. En av dem drar inn i landet og skyller over det som en flom. Men han ruster seg igjen og rykker fram mot festningen til kongen i sør. [festningen: festningsbyen Rafia sørvest for Gasa.]11 Da blir han harm og drar ut og kjemper mot kongen i nord, som fylker en stor hær; men hæren faller i fiendens hånd 12 og blir feid bort. Da blir kongen i sør overmodig. Han feller titusener, men får likevel ikke stor makt. 13 Kongen i nord fylker en ny hær som er enda større enn den første. Og etter noen år kommer han med en stor hær og et veldig tren. 14 I de tider gjør mange opprør mot kongen i sør, og voldsmennene i ditt folk reiser seg, så synet blir stadfestet; men de faller. [kongen i sør: Ptolemaios V Epifanes [voldsmennene: syrervennlige jøder.] 15 Kongen i nord skal komme, kaste opp en voll og innta en festningsby. Styrkene fra sør holder ikke stand; selv ikke de beste blant dem makter å gjøre motstand. [en festningsby: Gasa eller Sidon. Gasa ble tatt i 201 f. Kr., Sidon i 198.] 16 Fienden som kommer mot dem, kan gjøre som han vil, og ingen kan stå seg imot ham. Han får fotfeste i det fagre landet og fører ødeleggelse med seg.17 Han setter seg fore å få hele riket til kongen i sør i sin makt. Derfor inngår han forlik med ham og gir ham en av sine døtre til hustru. Slik vil han ødelegge riket hans. Men det skal ikke lykkes for ham.18 Så vender han seg mot kystlandene og inntar mange av dem. Men en hærfører gjør ende på hans hovmod og gjengjelder ham for hans overmot. [kystlandene: her om øyene i Egeerhavet og landene rundt det.] [en hærfører: den romerske konsul Lucius Scipio i slaget ved Magnesia 19 Da vender han seg mot festningene i sitt eget land. Men han snubler og faller, og det er ute med ham. 20 I hans sted skal det komme en som sender en skatteoppkrever gjennom det landet som er rikets pryd. Etter kort tid blir han knust, men ikke på grunn av Guds vrede og ikke i krig.

21 DEN ONDE KONGEN I hans sted skal det komme en usling. Han har ikke fått kongeverdighet, men kommer uventet og river kongemakten til seg med list. 22 Hærstyrker feies vekk foran ham og knuses - likeså han som vokter pakten. 23 Etter at han har sluttet forbund, farer han med svik. Han drar ut, og med få folk vinner han herredømmet. 24 Uventet gjør han innfall i de mest fruktbare bygdene i landet og gjør slikt som verken fedrene hans eller deres fedre har gjort. Gods som han har røvet og tatt, strør han ut til sine folk. Han planlegger angrep på de befestede byene; men det varer bare en tid. 25 Så samler han alt sitt mot og all sin makt mot kongen i sør og kommer med en stor hær. Kongen i sør ruster seg også til krig med en stor og slagkraftig hær. Men han kan ikke holde stand, for det blir lagt onde planer mot ham. 26 De som spiser ved hans bord, bryter hans makt. Hans hær feies bort, og det blir et stort mannefall. 27 Begge kongene har ondt i sinne. De sitter ved samme bord og taler løgn. Men deres planer lykkes ikke. For enden kommer først til den fastsatte tid. 28 Mens han er på hjemvei med mye gods, legger han planer mot den hellige pakt. Etter å ha satt dem i verk vender han tilbake til sitt land. 29 Til fastsatt tid drar han igjen mot sør, men denne gangen går det ikke slik som sist. 30 For skip fra vest kommer mot ham. Da mister han motet, snur om og lar sin harme gå ut over den hellige pakt. Han vender tilbake og merker seg dem som har sviktet denne pakten. [skip fra vest: romerske skip.] 31 Hærstyrker som han sender ut, vanhelliger helligdommen, den faste borg, avskaffer det daglige offer og stiller opp den ødeleggende styggedom. [den faste borg: templet.] 32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 De forstandige i folket hjelper de mange til innsikt. Men en tid blir de offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Mens de er i trengsel, får de litt hjelp. Men mange som slutter seg til dem, er ikke oppriktige. 35 Noen av de forstandige kommer i trengsel så de blir lutret og renset og tvettet inntil endetiden. For ennå er det en stund igjen til den fastsatte tid. 36 Kongen skal fare fram som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den Høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt, må fullføres. 37 Han bryr seg ikke om sine fedres guder, og heller ikke om kvinnenes yndlingsgud eller noen annen gud. Han gjør seg selv større enn dem alle. [kvinnenes yndlingsgud: fruktbarhetsguden Tammus; sml. Esek 8, 14.] 38 I stedet ærer han borgenes gud. En gud som hans fedre ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edle steiner og andre kostbare ting. [borgenes gud: Zevs.] 39 Folket til en fremmed gud gjør han til mannskap i borgene. Dem som dyrker denne guden, viser han stor ære. Han setter dem til å herske over mange, og deler ut jord til dem som lønn. 40 I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom. 41 Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene.42 Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. 43 Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. 44 Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden. 45 Han slår opp sitt kongetelt mellom havet og det fagre, hellige fjell. Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham.


ENDETIDENS TRENGSEL OG FRELSE

DNL 12,1 - 13 På den tid skal Mikael, den store fyrsten, stå fram, han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som er skrevet opp i boken. [Mikael: -> 10, 13.] 2 Og mange av dem som sover i jorden, skal våkne opp, noen til evig liv, andre til skam og evig avsky. 3 Da skal de forstandige skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene, evig og alltid. 4 Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke. 5 Da fikk jeg, Daniel, øye på to andre som stod der, en på hver side av elven. 6 En av dem sa til mannen som var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven: "Hvor lenge varer det før disse underfulle ting har hendt?" 7 Mannen som var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte at han sverget ved Den Evige: "Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folks makt er helt knust, kommer slutten på alt dette." [Én tid og tider og en halv tid: -> 7, 25.] 8 Jeg hørte det, men forstod det ikke og spurte: "Herre, hva er slutten på dette?" 9 Da sa han til meg: "Gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden. 10 Mange skal bli renset og tvettet og lutret. Men de ugudelige skal fortsette i sin ugudelighet, og ingen av dem skal skjønne noe. Men de forstandige skal forstå. 11 Fra den tid da det daglige offer blir avskaffet og den ødeleggende styggedom stilles opp, skal det gå 1.290 dager. 12 Salig er den som venter og når fram til 1.335 dager. 13 Så gå du endetiden i møte! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende."


http://www.nll.no/doc/LovogEvangelium/2004/2/7.html

http://www.israel-miff.no/nyheter/2002/02/13DaArafatBleValgt.htm

http://www.norskisraelsenter.no/nor/terrorisme/terrorisme-arsak.php

http://www.norskisraelsenter.no/nor/terrorisme/index.php

http://www.norskisraelsenter.no/nor/fn/index.php

http://www.norskisraelsenter.no/nor/fn/ETA-ansvarlig-eller-al-Qaeda.php

http://www.norskisraelsenter.no/nor/storting-regjer/bistandminister-skarboevik.php

http://www.norskisraelsenter.no/nor/storting-regjer/bistandminister-hoeglund.php

http://www.israel-miff.no/nyheter/2004/02/25HvaKomFoerst-OkkupasjonEllerTerror.htm

http://www.israel-miff.no/x-Dokumenter.htm

http://www.magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=16657

Et eksempel på hvor lite befolkningen egentlig betyr for de ansvarlige politikere. Tar med dette selv om dette ikke har noe med terrorisme men noe med det helsepolitiske å gjøre, men det er nok et eksempel på hvordan de politikere som bidrar til dette er mer opptatt med å ivareta markedskreftene framfor mennesker:

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5592


Måtte Israels Gud gi at så mange som mulig får nåde og miskunn til omvendelse, for Jesu Kristi frelsesverk skyld!

Hilsen Mona Ekenes


Dagens bibelord
Klag 3, 54-59:
54 Vannene strømmet over mitt hode. Jeg sa: Jeg er fortapt!
[Sal 69: 2. Jon 2: 4, 5.]
55 Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den dypeste brønn.
[Jon 2: 3. Apg 16: 24, 25.]
56 Du hørte min røst. Lukk ikke ditt øre for mitt rop om hjelp!
57 Du var nær den dag jeg kalte på deg, du sa: Frykt ikke!
[Sal 145: 18. Jes 41: 10, 14.]
58 Herre, du har ført min sjels sak, du har frelst mitt liv.
59 Herre, du har sett den urett jeg har lidt. Døm i min sak!


Mandag, Mars 15, 2004

What about the Ice Age?
What about the Ice Age?
By Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, Ed. Don Batten

First published in The Revised and Expanded Answers Book
Chapter 16

How many ice ages were there? Where does an ice age fit into the biblical account? How much of the earth was covered by ice? How long did it last? What about the frozen mammoths? How were people affected?


--------------------------------------------------------------------------------
Recommended Resources:
The Revised and Expanded Answers Book
Why Won't They Listen?
The Lie: Evolution
Refuting Evolution
Refuting Evolution 2

The only clear evidence we have is for one Ice Age. We still see its remnants in such things as glaciers and the U-shaped valleys they carved. This ice age is said by evolutionists to have started about two million years ago and ended about 11,000 years ago. It was punctuated by relatively warm interglacial periods, which lasted about 10% of the time. Most creationists, on the other hand, believe the Ice Age began soon after the Flood and continued for less than a thousand years. Indeed, as we shall see later, the biblical Flood provides a good basis for understanding how the one Ice Age developed. However, evolutionists have great difficulty accounting for any ice age.1 In their understanding there would have been multiple ice ages, every 20–30 million years or so.

Earlier ice ages?
Using their principle that ‘the present is the key to the past’2 evolutionists claim that there is evidence for earlier ice ages. However, supposed similarities between the rocks in those geological systems and the special features produced in the Ice Age are not consistent.3–5

Today, glaciers grind up the rock they travel over, creating deposits of fine and coarse material mixed together. This unsorted material is known as till, or tillite when it becomes bound together to form a rock unit. The grinding action of rocks embedded in the glacier also scores parallel grooves in the bedrock the glacier slides over—these grooves are called striations. When some melting occurs in summer, the glacier releases rock ‘flour’ which is washed into glacial lakes and settles to form fine and coarse alternating layers known as varves. Sometimes a piece of ice will break off the glacier or ice sheet and float into such a glacial lake, dropping embedded boulders as it melts. These ‘dropstones’ fall into the fine sediments (varves) on the lake floor, so that stones are sometimes found in the varves.

Geologists have claimed that these features have been found in ancient rock layers, proving that there had been previous ice ages over geologic time. Many lines of evidence now indicate that the observations have been misinterpreted:3

The ‘tillites’ of lower rock layers are small in area, commonly thick, and probably all of marine origin, whereas those of modern glaciers are relatively large in area, thin and continental.

There are limestones and dolomites frequently associated with these ‘tillites’—carbonates which form today in warm water, not cold.

The largest boulders in the ancient ‘tillites’ are much smaller than the larger boulders being deposited by glacial action today.

Underwater mass flows can produce tillite-like deposits, as well as striated bedrock and striated stones in the ‘tillite.’ Such mass flows would be expected during Noah’s Flood.

Turbidity currents can deposit varve-like laminated sediments very quickly.6 These sediments are more accurately called rhythmites. A varve is defined as a rhythmite deposited in one year. Lambert and Hsu have presented evidence from a Swiss lake that such varve-like rhythmites form rapidly by catastrophic, turbid water underflows.7 At one location, five couplets of these varve-like rhythmites formed during a single year. At Mount St Helens in the USA, an 8 m (25 ft) thick stratified deposit consisting of many thin varve-like laminae was formed in less than one day (12 June 1980).8 Flow tank experiments have shown how laminations can form rapidly when two different grain sizes are carried together in flowing water.9

The so-called ‘dropstones’ could not have been dropped into the ancient ‘varvites’10 because such a method of placement would result in tell-tale disturbance of the laminations, which is rarely observed. The evidence suggests they were placed with the enclosing sediments by turbidity currents or other mass flows—again consistent with what would be expected during a global Flood. In other words the ‘varvites’ did not come from cyclical, annual, glacial lake deposition.

The extent of the ice

The approximate extent of the ice sheets at the peak of the Ice Age.
The effects of the Ice Age are still with us, particularly the giant ice sheets of Antarctica and Greenland, the alpine glaciers, and the glacial landforms and sediments. Because these effects are seen on the current land surface, it is clear that the Ice Age occurred after the Flood.

During the Ice Age, great ice sheets developed over Greenland and North America (as far south as the northern United States) and in northern Europe from Scandinavia to Germany and England (see diagram).

In the North American Rockies, the European Alps, the South American Andes and other mountain chains, permanent ice caps rested on the summits, and extensive valley glaciers descended down almost to the plains below.

Another ice sheet covered most of Antarctica. Ice caps developed on the mountains of New Zealand, Tasmania, and the highest parts of southeastern mainland Australia. Some glaciers still remain in the high Southern Alps of New Zealand, and in the Andes Mountains, but glacial landforms are all that are left in New South Wales’ Snowy Mountains, and in Tasmania, as a reminder of the action of the ice.

Nearly all textbooks used to claim that the Ice Age involved at least four advances and retreats of the ice, with relatively warm periods (called inter-glacials) in between. Based on the quest to find a cyclical pattern of ice ages, the number of ice ages during the past two million years of geological time has jumped to more than 20. However, the dense clay soils, old river terraces, and other phenomena, interpreted as evidence for multiple ice ages, can be more readily understood as resulting from advance and retreat phases of a single ice age after the Flood.11

The Ice Age and human habitation
It is important to realize that the ice never covered more than a third of the earth’s land surface, even at its greatest extent. At the same time as there was glaciation in the upper latitudes, there was probably a period of higher rainfall in the lower latitudes. Such higher rainfall towards the equator would have assured an abundant water supply even in present-day desert areas such as the Sahara, the Gobi, and Arabia. Indeed, archaeological excavations have yielded abundant evidences of lush vegetation, human occupation and complex irrigation economies in these now desolate regions.

There is also evidence that human societies lived near the edge of the ice sheet in Western Europe throughout the Ice Age—the Neanderthal peoples, for instance. Many anthropologists now recognize that their somewhat brutish appearance was at least partly due to disease (rickets, arthritis) caused by the dark, cold and damp climate of the region at that time. Their resulting lack of exposure to sunlight, which stimulates vitamin D synthesis necessary for normal bone development, and poor diet, would have caused rickets.12

Apart from highly questionable dating methods (see How about carbon dating?), there is no reason why Neanderthals could not have lived at the same time as the advanced civilizations of Egypt, Babylonia, and others that were developing unhindered in the lower latitudes. The Ice Age can be better understood as lasting 700 years or so rather than two million years.

The biblical Flood: the trigger for the Ice Age
To develop an ice age, where ice accumulates on the land, the oceans need to be warm at mid- and high latitude, and the land masses need to be cold, especially in the summer.5,13–15 Warm oceans evaporate lots of water, which then moves over the land. Cold continents result in the water precipitating as snow rather than rain, and also prevent the snow from thawing during summer. The ice thus acculumates quickly.

Slow-and-gradual evolutionary scenarios16 to explain the Ice Age do not work. Long-age theories involve a slow cooling down of the earth, but this will not generate an ice age. If the oceans gradually cooled, along with the land, by the time everything was cold enough so that the snow didn’t melt during summer, evaporation from the oceans would be insufficient to produce enough snow to generate the massive ice sheets.17 A frozen desert would result, not an ice age.


The flood and its aftermath would provide the warm oceans and cold continents to get an ‘Ice Age.’
However, the global Flood described in the Bible provides a simple mechanism for an ice age. We would expect warm oceans at the end of the global Flood, due to the addition of hot subterranean water to the pre-Flood ocean and heat energy released through volcanic activity. Oard and Vardiman point to evidence that the ocean waters were in fact warmer just before the Ice Age, as recorded by the oxygen isotopes in the shells of tiny marine animals called foraminifera.18–20

Large amounts of volcanic dust and aerosols from residual volcanic eruptions at the end of and after the Flood would have reflected solar radiation back into space, causing low temperatures over land, and especially causing the summers to be cold.21 Dust and aerosols slowly settle out of the atmosphere, but continued post-Flood volcanism would have replenished these for hundreds of years following the Flood. In support of this, there is evidence of continued widespread volcanism in the large quantities of volcanic rocks among so-called ‘Pleistocene’ sediments, which probably formed soon after the Flood.

Vardiman19,20 has shown, using standard knowledge of atmospheric circulation, that the warm oceans after the Flood, and the large rates of cooling at the poles, would have driven extreme atmospheric convection. This would have created an enormous polar hurricane-like storm system covering a large portion of the Arctic. This, he suggests, could have functioned for much of the 500-year period up to the glacial maximum (see next section). Such circulation patterns would have delivered to the higher latitudes the vast amounts of snow that would have quickly become ice sheets, spreading firstly over the continents, and then later over the oceans as the water cooled down towards the end of the glacial period.

How long an ice age?
Meteorologist Michael Oard22 has estimated that it would have taken only about 700 years to cool the polar oceans from a uniform temperature of 30°C at the end of the Flood to the temperatures observed today (average 4°C). This 700-year period represents the duration of the Ice Age. The ice would have started accumulating soon after the Flood. By about 500 years after the Flood, the average global ocean temperature would have cooled to about 10°C, and the resulting reduced evaporation would have caused much less cloud cover. This, combined with the clearing of the volcanic dust from the atmosphere, would have allowed more radiation to penetrate to the earth’s surface, progressively melting the ice sheets. Thus the glacial maximum would have been about 500 years after the Flood.

Interestingly, there seem to be certain references to this Ice Age in the ancient book of Job (37:9–10, 38:22–23, 29–30), who perhaps lived in its waning years. (Job lived in the land of Uz, Uz being a descendant of Shem [Gen. 10:23], so that most conservative Bible scholars agree that Job probably lived at some time between the Tower of Babel and Abraham.) God questioned Job from a whirlwind, ‘Out of whose womb came the ice? And the frost of the heavens, who fathered it? The waters are hidden like stone, and the face of the deep is frozen.’ (Job 38:29–30).

Such questions presuppose Job knew, either firsthand or by historical/family records, what God was talking about. This is probably a reference to the climatic effects of the Ice Age—effects not now seen in the Middle East.

In recent years the conventional age estimate for the Ice Age has been seemingly reinforced by claims that ice cores drilled from the Antarctic and Greenland ice sheets contain many thousands of annual layers. Layering is certainly visible in the uppermost section of such ice cores, but it only correlates with an annual pattern in the past few thousand years, as it should if it represents annual snow deposits since the end of the Ice Age. Lower down in the ice cores, the so-called annual layers become less distinct and can be understood as being caused by other mechanisms, such as individual storms.

Vardiman18–20 has demonstrated that the ice core data support a long-age model only if they are interpreted that way. The ice-core data readily fit a young-earth model, with the bulk of the ice sheet thickness having been deposited by the hurricane-like circulation in the relatively brief 500-year period following the Flood. In this understanding, the oxygen isotope variations, for example, do not represent annual seasons but individual storms from different directions depositing water evaporated from oceans differing in temperature.23

The riddle of the frozen mammoths
The remains of hundreds of thousands of woolly mammoths are found across northern Europe, Siberia and Alaska. There was a lucrative trade in mammoth ivory for many years. At least a million mammoths must have lived in Siberia and Alaska.24 But how could the frozen wastes of Siberia have ever produced enough food for the mammoths? Woolly rhinoceros, bison, horses and antelopes also lived there in abundance. Even if the animals migrated there in summer, there would not have been enough food for them.

Furthermore, what did animals such as wooly mammoths, rhinoceros, bison and horses drink during the frozen winters? Such animals need large quantities of liquid water.

Evolutionists, with their eons of time and multiple ice ages, believe that Siberia and Alaska are relatively warm at present,25 compared with the time when mammoths lived there. So, how could these large populations of animals have lived in these areas?

It is estimated that about 50,000 carcasses or partial carcasses may still exist.26 The vast majority show signs of substantial decay before they were buried and frozen, though about a half-dozen intact frozen carcasses have been found.

Some of the intact carcasses have been found with their stomach contents largely undigested. Some have claimed that an extraordinary snap-freeze would be needed to preserve such stomach contents. However, undigested stomach contents have been found in the remains of a non-frozen, non-fossilised mastodon in Ohio, USA. Studies of elephant digestion show that the stomach acts as a storage vat for food, with fermentation and digestion occurring in the hindgut (as with horses). Consequently, an elephant's stomach contents remain largely undigested. Mammoths would almost certainly be similar. So a snap-freeze is not necessary to explain this observation.

Most of the mammoth remains show that they were in various states of decay, some with pupae of carcass-consuming flies, others showing signs of scavenging, indicating this was no instantaneous regional freeze.

Some of the plant species identified in the stomach of the famous Beresovka mammoth now grow only in warmer climates. The evidence thus suggests a change in climate in northern Siberia/Alaska. The mammoths lived there because the climate was much warmer, with more precipitation, than today. Mammoth remains have been found as far south as Mexico, showing that they were not adapted just to icy conditions.

Cave paintings of mammoths were obviously done by people living after the Flood.27 Furthermore, since the mammoth remains are frozen in silt on top of sediments laid down in the Flood, they must have been frozen there at some time during the Ice Age, after the Flood. The mammoths must have been buried in the muck, sand and gravel, and frozen fast enough to preserve them up until the present.28

The burial and freezing of these mammoths cannot be accounted for with uniformitarian/evolutionary explanations of a slow-and-gradual onset of the Ice Age over thousands of years, and its slow waning over a similarly long period. However, while the mammoths are a big mystery to evolutionists, the biblical Flood/Ice Age model provides a framework for understanding the mammoths.

Oard proposes that the mammoths were buried and frozen towards the end of the post-Flood Ice Age.28,29 Note that because of the warm Arctic Ocean after the Flood, the ice sheets did not cover the sea, nor the lowlands near the sea, resulting in a relatively temperate climate near the sea. Significantly, mammoth remains are most abundant close to the Arctic Ocean and in the islands off the coast. Mammoth remains are also found south of the maximum southern limits of the ice sheets, indicating that the distribution of the ice sheets determined where the mammoths lived and died. It was at the end of the Ice Age that the sea froze over and the lowlands became permafrost. This coincided with the demise of the mammoths.

As the oceans cooled in the hundreds of years following the Flood, the humidity of the air over the oceans reduced and the climate of the Arctic coast dried out. Droughts developed. The ice sheets melted back exposing the land, allowing massive dust storms of sand and silt to bury the mammoths, suffocating some of them. This explains why the carcasses are found in what's known as yedoma or ‘muck’, which comprises loess, or wind-blown silt. Some were entombed in a standing position. As the climate got colder, the oceans froze over and permafrost developed on the land, resulting in the carcasses buried in the sand and silt being frozen, where they are found today.

The aftermath
Animals coming off the Ark multiplied in the centuries following the Flood. But with the development of the Ice Age and the onset of permanent climate change towards its end, many animals were unable to cope and became extinct. Some, like the woolly mammoths, died in catastrophes and climate change and from loss of habitat associated with these drastic changes. As the ice retreated and the rainfall patterns changed yet again, many of the well-watered regions became arid, and so even more animals died out. The great cataclysm of the Flood, followed by the smaller related catastrophes of glaciation, volcanism, and eventual desiccation (drying out), drastically changed the character of the earth and its inhabitants to what we see today.

References and notes
Anon., Great science mysteries, U.S. News and World Report, 18 August 1997.
The Apostle Peter prophesied that in the latter days scoffers would claim that ‘all things continue as they were from the beginning’ (2 Peter 3:3–7).
Oard, M.J., Ancient Ice Ages or Gigantic Submarine Landslides?, Creation Research Society Books, Chino Valley, Arizona, 1997.
Molén, M., Diamictites: ice-ages or gravity flows?, Proc. Second ICC 2:177–190, 1990.
Oard, M.J., An Ice Age Caused by the Genesis Flood, Technical Monograph, Institute for Creation Research, El Cajon, CA, pp. 135–149, 1990.
A turbidity current is a dense mass of sediment-laden water traveling rapidly and violently down a slope underwater.
Lambert, A. and Hsu, K.J., Non-annual cycles of varve-like sedimentation in Walensee, Switzerland, Sedimentology 26:453–461, 1979.
Austin, S.A., Mount St Helens and catastrophism, Proc. First ICC, Pittsburgh, PA 1:3–9, 1986.
Julien, P.Y., Lan, Y.Q. and Raslan, Y., Experimental mechanics of sand stratification, CEN Technical Journal 12(2):218–221, 1998.
‘Varves’ of rhythmites which have become rock, or lithified.
Oard, Ref. 5, pp. 149–166.
Ivanhoe, F., Was Virchow right about Neanderthal?, Nature 227:577–579, 1970.
Oard, M.J., A rapid post-Flood ice age, Creation Research Society Quarterly 16(1):29–37, 1979.
Oard, M.J., An ice age within the biblical time frame, Proc. First ICC, Pittsburgh, PA 2:157–166, 1986.
Wieland, C., Tackling the big freeze, Creation 19(1):42–43, 1997.
Oard, Ref. 5, pp. 1–22.
The higher the water temperature the more the evaporation, because evaporation requires a lot of heat energy.
Vardiman, L., Ice Cores and the Age of the Earth, Technical Monograph, Institute for Creation Research, El Cajon, California, 1993.
Vardiman, L., A conceptual transition model of the atmospheric global circulation following the Genesis Flood, Proc. Third ICC, Pittsburgh, PA, pp. 569–579, 1994.
Vardiman, L., An analytical young-earth flow model of ice sheet formation during the ‘Ice Age,’ Proc. Third ICC, Pittsburgh, pp. 561–568, 1994.
Oard, Ref. 5, pp. 33–38.
Oard, Ref. 5, pp. 109–119.
The oxygen isotope concentrations of snow vary with the temperature of the ocean from which the water was originally evaporated.
Oard, Ref. 5, p. 88
Evolutionists consider that we are presently in a warm ‘interglacial’ period.
Oard, Ref. 5, p. 129.
Distinctly mammoth-like elephants were recently discovered living in Nepal, suggesting that mammoths have not been extinct for as long as is commonly believed. See Wieland, C., ‘Lost world’ animals—found!, Creation 19(1):10–13, 1997.
Oard, M.J., The extinction of the wooly mammoth: was it a quick freeze? CEN Tech. J. 14(3):24–34, 2000.
This means that there would be some 600 years for the populations of animals, including mammoths, to build up after the Flood. With a conservative population doubling time of 17 years, consistent with living elephant generation times, a pair of mammoths off the Ark could produce a population of over a billion in 500 years.
Baker, V.R., Benito, G. and Rudoy, A.N., Paleohydrology of late Pleistocene superflooding, Altay Mountains, Siberia, Science 259:348–350, 1993.
The alveolar cells, which transfer oxygen in the lungs, are damaged by extreme cold, causing suffocation. Joggers in Canada have died from cold-induced suffocation at air temperatures of -20°C.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/Home/Area/AnswersBook/iceage16.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


How did fish and plants survive the Genesis Flood?
How did fish and plants survive the Genesis Flood?
by Don Batten and Jonathan Sarfati
A few points to consider:

Only land-dwelling, air-breathing animals and birds were on the Ark (Genesis 7:14,15; 21-23). The sceptic's caricature that Noah had fish tanks on the ark is wrong.

We do not know how salty the sea was before the Flood. It may have been less salty than it is now. It may have been more salty. The Flood was initiated by the breaking up of the 'fountains of the great deep' (Genesis 7:11). What exactly these are is not certain but there are two likely possibilities: volcanoes and/or a subterranean water. Volcanoes emit huge amounts of steam and hot water.

Many estuarine and tidepool species are able to tolerate wide changes in salinity. Starfish will tolerate 16-18% of the normal concentration of sea salt indefinitely. Barnacles can withstand exposure to less than one-tenth the usual salt concentration of seawater.

There are migratory species of fish which travel between salt and fresh water. For example, salmon, striped bass and Atlantic sturgeon spawn in freshwater and mature in saltwater. Eels reproduce in saltwater and grow to maturity in freshwater streams and lakes. The Atlantic sturgeon is a migratory salt/freshwater species but the Siberian sturgeon lives only in freshwater. Some of the fish orders with both fresh and saltwater species are the toadfish order, garpike order, bowfin, sturgeon, herring/anchovy, salmon/trout/pike, catfish, clingfish, stickleback, scorpionfish, and flatfish orders. Indeed, most of the extant orders have both fresh and saltwater representatives. This suggests that the ability to tolerate wide changes in salinity could have been present in most fish at the time of the Flood. Specialisation may have resulted in the loss of this ability in many species since then.

Hybrids of wild trout (freshwater) and farmed salmon (migratory species) have been discovered in Scotland (New Scientist 146:22, May 27, 1995), suggesting that the differences between freshwater and marine types may be quite minor. Indeed, the differences in physiology seem to be largely differences in degree rather than kind with the kidneys of freshwater species excreting excess water (low salt concentration urine) and those of marine species excreting excess salt (high salt concentration urine). Saltwater sharks have high concentrations of urea in the blood to retain water in the saltwater environment whereas freshwater sharks have low concentrations of urea to avoid accumulating water. Sawfish species which move from saltwater to freshwater increase their urine output twentyfold and the blood urea concentration decreases to less than one-third.

Aquatic mammals such as whales and dolphins would have been well-placed to survive the Flood, not being dependent on clean water to breathe.

Many marine creatures would have been killed in the Flood because of the turbidity of the water, changes in temperature, etc. The fossil record testifies to the massive destruction of marine life with 95% of the fossil record accounted for by marine creatures. This is consistent with the Bible's account of the Flood beginning with the breaking up of the 'fountains of the great deep' (i.e. beginning in the sea?).

There is a possibility that stable fresh and saltwater layers developed and persisted in some parts of the earth. Freshwater can sit on top of saltwater for extended periods of time. Turbulence may have been sufficiently low at high latitudes for such layering to persist and allow the survival of both freshwater and saltwater species in those areas.

Survival of land plants? Many terrestrial seeds can survive long periods of soaking in various concentrations of salt water (Howe, 1968, CRSQ:105–112). Others could have survived in floating masses. Many could have survived as accidental and planned food stores on the ark.

Ironically, Charles Darwin himself performed experiments floating snails on, and submerging seeds in, salt water, convincing him that they could have survived long sea voyages on driftwood and the like.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs/444.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Advarer mot filmen “The Passion of The Christ” - Intervju med Jørgen Høgetveit, sekretær i AKF - av Svein Villy Sandnes
Jeg vil advare folk mot å se filmen «The Passion of The Christ». Filmen er etter min mening med på å føre mennesker bort fra det sentrale i Jesu soningsdød. Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.

Filmen ”The Passion of The Christ” vil 26. mars komme på norske kinoer. Regissør er Mel Gibson og den viser Jesu lidelseshistorie de siste tolv timene før korsfestelsen. Filmen har allerede vakt en betydelig omtale i norske aviser. Noen tar sterk avstand fra filmen - andre går motsatte vei og synes at filmen er å anbefale.

Prinsipielle utgangspunkt
- Hva mener du om denne filmen?
- Jeg har ikke sett den og jeg har ikke tenkt å se den. Grunnen til det er at jeg har et prinsipielt utgangspunkt hvor jeg støtter meg til Øyvind Andersen som sier at ”Det du ikke får gjort i kristent arbeid med Ordet, det får du aldri gjort”. Vi er i denne saken også inne i den konflikten som dr. theol. Thorleif Bomann uttalte seg om i sin tid hvor han sa at ”grekerne orienterte seg med det utvendig i bilder, figurer og kroppsdyrkelse - i motsetning til jødene som orienterte seg ut fra ordet”. Og når bildene i tillegg ”ikke viser oss virkeligheten, forfører de oss.” Blir bildet brutalt nok - virker det enda verre. Paulus sikter også til dette når han sier: ”Ordet ble dem betrodd. Og det har gitt dem en fabelaktig evne til å trenge inn i Guds skaperverk som få andre folkeslag.” Vi ser for eks. hvordan jøder har gått i spissen i atomfysikken o.a. ikke billedlig vitenskap. Protestantismens credo er også: Ordet alene. Bibelens er: ”Ordet om korset –”Det er dette som er mitt prinsipielle utgangspunkt, sier Høgetveit og fortsetter:

- En annen ting som slår meg med denne filmen, er at den kommer like etter filmen ”Ringenes herre”. En verdens kassasuksess som fikk elleve Oscarpriser. Det viser jo hva verden setter pris på. Og bak denne filmen står det også en katolikk. Tolkien skapte budskapet ut fra en norrøn og gresk mytologi - og delvis finske helteepos. Filmen har basis i mye av den samme kulturelle avgrunnen som nasjonalsosialistene trakk stoff og kulturell åndskraft fra til noe av det verste i europeisk åndsliv. Filmen har i tillegg sterk orientering omkring magi og den magiske ringen.
Dette fikk som kjent forferdelige konsekvenser under 2. verdenskrig, ikke minst for jødene. Etter at ”Ringenes herre” kom ut på norske kinoer skrev jeg fire debattartikler hvor jeg utdypet mitt syn på filmen som jeg fryktet kunne føre til en utblåsing fra avgrunnen - verre enn det nasjonalsosialismen gjorde, sier Høgetveit. I disse artiklene begrunner jeg også fyldig hvorfor man ikke bør se filmen - og at man kan bedømme den uten å utsette seg for faren ved se den. I det hele skal man ikke overvurdere sin egen åndelige motstandskraft i disse tider.

- Hva med den nye filmen?
- Filmen ”The Passion of The Christ” er også laget av en katolikk. Denne gang Gibson. Altså nok en vranglærer som ber til Maria, deltar i messeoffer - det vil si Jesu gjentatte dødsoffer mens Jesu offer er et fullbyrdet offer en gang for alle. I motsetning til mange teologer i dag i Norge - frykter jeg den katolske vranglære som nå trenger inn i den norske kristenhet. Denne filmen har tema om det sentrale i den vestlige sivilisasjon - Jesus og hans korsfestelse og lidelse for våre synder til vår rettferdiggjørelse. På den bakgrunn og i kontekst av den tidsånden, den kulturelle situasjon og den antisemittiske situasjon i verden, bør man være ytterst varsom og våken ovenfor disse filmfenomenene som har en kraftig påvirkningskraft.

- Jeg har merket meg kraftige reaksjoner mot denne filmen fra flere hold. Noen påpeker filmens voldsomme brutalitet ved korsfestelsen. Andre peker på at den kan ha konsekvenser for det antisemittiske klima i verden som er på høyde med andre verdenskrig. Andre igjen påpeker at den er farlig overfladisk i sin skildring av Jesus de siste tolv timene før korsfestelsen, sier Høgetveit.

Filmen
- Hvordan ser du på filmen?
- Jeg vil særlig påpeke at filmen og de sterke effektene kan føre til en overfladiskhet i forhold til forsoningens budskap. Man flytter fokus fra det virkelig sentrale til det mindre sentrale med brutale virkemidler. Og som Nils Ove Vigilius ved Dansk Bibel Institutt påpekte før han døde - så kan man ha hele læren i orden, men hva fokuseres i forkynnelsen? Hvor ligger vekten? Det helt sentrale i Jesu død på korset for våre synder er at han gikk inn under Johannesdåpen og ble døpt til all verdens synd - hvorpå han like etter ble ført ut i ørkenen hvor han ble utsatt for djevelens angrep som han seiret over. Og han førtes fram til korsfestelsen med vekten av hele verdens synder på sine skuldre. Her fikk han til fulle kjenne Guds vrede og dom som skulle ramme oss. Like til han ble forlatt av sin allmektige far - hvor han ropte ”min Gud min Gud - hvorfor har du forlatt meg” - og han ble forlatt av Gud for at vi aldri skal forlates av Gud dersom vi tar vår tilflukt til han. Dette var den forferdelige siden av Jesu død. Og jeg kan ikke forstå hvordan man kan få dette fram gjennom en film. Det kan bare Ordet ved Den Hellige Ånds virke
gjennom våre ører i våre hjerter. Hør og din sjel skal leve!

- Jeg kan heller ikke se at Den Hellige Ånd knytter seg til film for å få fram disse sannheter. Korsfestelse er det mange mennesker som har måttet gjennomgå med forferdelige lidelser. Men om jeg så lar mitt legeme brenne - så hjelper det ingen ting, sier Skriften. Både når man leser historien og ser på dagens situasjon - så synes noen mennesker å tro at dersom de lar seg korsfeste eller bli sprengt i en selvmordsbombe, så skal de vinne det evige liv, som vi jo ser mennesker gjør. Ja, hva gjør man ikke i verden i dag for å komme til Paradis, istedenfor å ta vår tilflukt til Han som ble gjort til synd for hele verden? ”Se der Guds lam, som bærer verdens synd!”

- Hva med andre kommentarer som er kommet når det gjelder filmen?
- Andre kommentarer som jeg har sett, er at Pontius Pilatus blir forholdsvis fint fremstilt i filmen. Han var romernes representant. Wiesentalsenteret har gått kraftig imot filmen, og sier filmen hvitvasker han, mannen som korsfestet ca. 1/4 million jøder. Han var så brutal at han etter fem år ble kalt tilbake til Rom. Her fremstiller ikke filmen situasjonen korrekt mener de. Han var jo også rettens håndhever som lot retten gå under i et veritabelt justismord og han vasket (toet) sine hender.

- Hva med jødene?
- Jødene som folk skal være ganske ”ensartet negativt” fremstilt sier de. Og derfor skal man i disse antikristelige og antisemittiske tider være lydhør slik at man ikke lager sterk folkepåvirkning som kan kaste ”bensin” på den antisemittiske ild.

- Sett samlet på disse to store Hollywoodproduksjonene av to katolikker tiljublet av verden og Vatikanet, aner det meg at de har et ganske sterkt budskap med fordekte vinklinger som er ganske farlige. Budskapene kan øke kraften i angrepet på kristne og jøder fordi det viktigste av alle budskaper svekkes - samtidig som antikreftene styrkes. Men mediet og kunstnernes dyktighet gjør det ganske vanskelig å forstå dybdene i hva en blir påvirket av. Men man ser kraften i virkningen gjennom hvilken makt over sinnene som disse filmene har fått, sier Høgetveit. De skaper rene massebevegelser - og i hvilken retning? Han understreker
at han vil arbeide videre i tiden som kommer med å forstå disse kulturelle fenomen dypere i sin historiske, samtids- og endetidssammenheng slik at folk selv kan forstå hva budskapet er i filmene og ikke bare la seg påvirke. J.H.

Norges Kommentar Avis
Det er med interesse Norges Kommentar Avis for noen dager siden registrerte en ingress i The Jerusalem Post, der de spør seg om ikke filmen ”The passion of The Christ”, laget av en katolikk har som hovedmål å sette inn en kile til splittelse mellom hedninge-kristne og jøder. Dette kan altså være hovedmålet med filmen. Sett i en endetidssammenheng er dette ikke utenkelig, men tvert om meget sannsynlig når man sammenstiller filmens mange signaler som også NRK.no forteller litt om: NRK.no meldte, fritt gjengitt, den 7.2.2004 at Mel Gibson mener han ble ledet av Den Hellige Ånd da han laget sin kontroversielle film om Jesu liv. Gibson gikk til messe hver dag under filminnspillingen for å være ”ren”. De meldte videre at Mel Gibson, en engasjert katolikk, fortalte at det var så sterke krefter i sving på innspillingssettet til filmen "The passion of The Christ”, at muslimer og agnostikere som arbeidet sammen med ham konverterte til katolisismen.

Det er grunn til å spørre seg om dette var åndskrefter med liten å og ikke Den Hellige Ånd som var i funksjon, altså at filmen er innspiret av den onde selv. Den som kjenner den katolske lære vet at en bekjennende katolikk ikke har Jesus som Frelser, men tilber Maria og setter sin lit til henne som mellommann. Det er dermed kvalifisert avgudsdyrkelse.


Dagens bibelord
Jak 5, 7-11:
7 Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn.
[3M 26: 4, 5. 5M 11: 14. Jer 5: 24. Luk 21: 19. Heb 10: 36.]
8 Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær!
[Sal 31: 25. 1KOR 10: 11. Fil 4: 5. 1TESS 3: 13.]
9 Sukk ikke mot hverandre, brødre, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren.
10 Mine brødre! Ta profetene, som talte i Herrens navn, til forbilde i det å lide ondt og være tålmodige.
[Dan 9: 6. Matt 5: 12.]
11 Se, vi priser dem salige som holder ut. Dere har hørt om Jobs utholdenhet, og sett den utgang Herren gav. For Herren er overmåte barmhjertig og miskunnelig.
[1: 12. Job 1: 21. 42: 10. Sal 103: 8. 111: 4. Matt 24: 13.]


Søndag, Mars 14, 2004

3. SØNDAG I FASTE: Dagens bibeltekster
PREKENTEKST, Hebr 12, 1-3:
1 Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, [10: 36. Rom 12: 12. 1KOR 9: 24. 2KOR 7: 1. Fil 3: 13, 14. 2TIM 4: 7. 1PET 2: 1.]
2 med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.
[1: 13. 2: 10. 8: 1. Luk 24: 26, 46. Fil 2: 8.]
3 Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.
[Luk 2: 34. Gal 6: 9. 1PET 2: 23.]

LESETEKST, 2 Sam 22, 1-7:
1 Den dagen da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender og av Sauls hånd, kvad han denne sangen for Herren.
[2M 15: 1. 5M 31: 30. Sal 18: 1 ff.]
2 Og han sa: Herren er min klippe og min festning og min befrier.
3 Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til - mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg.
[5M 32: 4, 37. 1SAM 2: 2. Sal 144: 2. Luk 1: 69.]
4 Jeg påkaller Den Høylovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender.
5 Dødens bølger omspente meg, fordervelsens strømmer forferdet meg.
[Job 22: 10. Sal 55: 5. 116: 3. Jon 2: 3.]
6 Dødsrikets rep omgav meg, dødens snarer falt over meg.
7 I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for hans ører.
[Sal 116: 4. 120: 1. Jon 2: 8.]

LESETEKST, Luk 4, 31-37
31 Han drog ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten.
[Matt 4: 13.]
32 De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet.
[Matt 7: 28, 29. Joh 7: 46.]
33 I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høy røst:
34 Å! Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!
[1Kong 17: 18. Mark 1: 24. Joh 6: 69.]
35 Men Jesus truet den og sa: Ti stille og far ut av ham! Den onde ånd kastet mannen ned midt iblant dem, og fór så ut av ham uten å skade ham.
36 Da kom det forferdelse over dem alle, de samtalte med hverandre og sa: Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.
37 Og ryktet om ham kom ut til hvert sted i omegnen.
[Matt 9: 26, 31.]


Lørdag, Mars 13, 2004

KLIPP FRA http://www.drdino.com/cse.asp?pg=articles&specific=24: Chinese Language Supports Creation Account
Chinese Language Supports Creation Account

One of the primary characteristics which separates human behavior from animals is the ability to transfer abstract concepts to another human via written language. The Bible teaches that this ability came directly from our Creator. It also teaches that the vastly different languages of the world are a result of the confusion of one original language during an event known as the tower of Babel. Our English word babble (meaning gibberish, chatter, nonsense) has it roots in this event. There should be accounts in ancient cultures for Biblical events such as the creation of man, the fall of man, the existence of a single creator (God), the world wide flood, and the tower of Babel if these were actual happenings in time and space.

Knowledge of all of these events can be found not just in the Bible but through the ancient writing of people throughout the world. One of the more interesting collaborations can be found within the very characters of the ancient Chinese letter symbols. Buddhism, Taoism, and Confucianism dominate the religious beliefs of China today but 2000 years before the appearance of any of these religious beliefs the ancient Chinese served a single creator god known as "Shang Ti".

Ancient Chinese writing consisted of a series of word pictures or pictographs which combined separate features to express a idea or concept. The symbol for Shang Ti (God) is a combination of the symbol for emperor and the symbol for heaven (or above).

Thus, the original God worshiped by the Chinese was a single heavenly emperor (not many gods).

The Bible states that God created man from the dust of the ground and breathed into him the breath of life. The ancient Chinese symbol for create is a combination of person (or breath), dust, walking, and alive.

Thus, to create, is to have dust walk, breath, and live.

The Bible describes a world wide flood catastrophe in which all human life with the exception of eight individuals on a floating vessel were destroyed. The ancient Chinese symbol for 'boat' is vessel, eight, and people.

Thus, a boat is eight people onboard of a vessel!

The Bible describes that man was told to spread out over the earth after the worldwide flood, yet he rebelled and built a tower to his own glory. God ended this rebellion by confusing man's languages so that they set out and journeyed across the globe in different language groups. Interestingly, the ancient Chinese chose to use the identical symbol for confusion and rebellion...a combination of tongue and right leg (or journey).

Thus, to confuse is to set out on a journey with a new tongue (or language).

These are just a few of many examples of the historical knowledge of the Bible which the ancient Chinese people must have had as they developed their written language. Many more examples can be found in an excellent book by C.H. Kang and Ethel Nelson called The Discovery of Genesis.

This Article is from Bruce Malone's book Search for the Truth.


Modelling the Size of Noah’s Ark - by Don Batten
Modelling the Size of Noah’s Ark
by Don Batten

First published in:
Creation Ex Nihilo 21(1):12–14
December 1998 – February 1999
[SUBSCRIBE to the full-color CREATION family magazine TODAY! ]


--------------------------------------------------------------------------------


Many people have difficulty understanding how big Noah’s Ark was. Rod Walsh, from Geelong (Victoria, Australia), set about helping people to see that Noah’s Ark was a real boat of huge proportions. Rod built a 1/72nd scale model — that is, the real Ark was 72 times bigger than Rod’s model. Rod’s model is two metres long. The actual Ark was over 140 metres long. You could fit over 350,000 of Ron’s models in the real Ark!

How does this help? Well, when you put 1/72nd scale models of animals and people next to the model Ark, people can see just how big it is — and how it could hold a huge number of animals and a lot of food, as well as Noah and his family. The Ark was certainly too big if it was meant for a few local animals escaping from a limited local flood, as some would want to believe (and why not emigrate instead?). See also Noah’s Flood Covered the Whole Earth.

Rod asked Answers in Genesis in Brisbane for help with the Ark’s specifications to make sure he got it as authentic as possible. You can see from the photos just how much work went into it — showing the decks, pens for the animals (including dinosaurs), sacks of food, even bird cages, complete with birds! Note — no fish tanks, despite sceptic caricatures, because the Bible says only land animals were on board. Imagine how much work it was for Noah and his family, and probably hired workers, to build the real thing!

Rod and his wife, Nancy, displayed their Ark at the Waterfront Festival in Geelong last January. The interest overwhelmed them. For three days they hardly had time to sit down, with 6–15 people looking at the Ark at any one time. On the last day they went from 10 am to 10 pm with hardly a break. They ran out of brochures and AiG materials to hand out, including Creation magazine brochures. People were amazed at the relative size of the Ark — Rod had measured the wharf building where the display was housed and was able to tell people how big the Ark was compared to the building.

Rod has had a number of requests from people to show the model Ark at their church or school. When he and Nancy display the Ark, they also present the biblical account of the Flood, warning viewers of the judgment of God upon sin and of the final coming judgment. God has provided a way of escape from this judgment through Jesus paying the penalty for our sins by His death on the Cross.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs/4198cen_d1999.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


How did all the animals fit on Noah’s Ark? by Jonathan Sarfati
How did all the animals fit on Noah’s Ark?
by Jonathan Sarfati

First published in:
Creation 19(2):16–19,
March–May 1997

Many skeptics assert that the Bible must be wrong, because they claim that the Ark could not possibly have carried all the different types of animals. This has persuaded some Christians to deny the Genesis Flood, or believe that it was only a local flood involving comparatively few local animals. But they usually have not actually performed the calculations. On the other hand, the classic creationist book The Genesis Flood contained a detailed analysis as far back as 1961.1 A more detailed and updated technical study of this and many other questions is John Woodmorappe’s book Noah’s Ark: a Feasibility Study. This article is based on material in these books plus some independent calculations. There are two questions to ask:

How many types of animals did Noah need to take?
Was the ark large enough to hold all the required animals?
How many types of animals did Noah need to take?
The relevant passages are Genesis 6:19–20 and Genesis 7:2–3.

Genesis 6:19–20:
‘And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.’

Genesis 7:2–3:
‘Of every clean beast thou shalt take to thee by sevens, the male and his female: and of beasts that are not clean by two, the male and his female. Of fowls also of the air by sevens, the male and the female; to keep seed alive upon the face of all the earth.’

In the original Hebrew, the word for ‘beast’ and ‘cattle’ in these passages is the same: behemah, and it refers to land vertebrate animals in general. The word for ‘creeping things’ is remes, which has a number of different meanings in Scripture, but here it probably refers to reptiles.2 Noah did not need to take sea creatures3 because they would not necessarily be threatened with extinction by a flood. However, turbulent water would cause massive carnage, as seen in the fossil record, and many oceanic species probably did become extinct because of the Flood.

However, if God in His wisdom had decided not to preserve some ocean creatures, this was none of Noah’s business. Noah did not need to take plants either—many could have survived as seeds, and others could have survived on floating mats of vegetation. Many insects and other invertebrates were small enough to have survived on these mats as well. The Flood wiped out all land animals which breathed through nostrils except those on the Ark (Genesis 7:22). Insects do not breathe through nostrils but through tiny tubes in their exterior skeleton.

Clean animals: Bible commentators are evenly divided about whether the Hebrew means ‘seven’ or ‘seven pairs’ of each type of clean animal. Woodmorappe takes the latter just to concede as much to the biblioskeptics as possible. But the vast majority of animals are not clean, and were represented by only two specimens each. The term ‘clean animal’ was not defined until the Mosaic Law. But since Moses was also the compiler of Genesis, if we follow the principle that ‘Scripture interprets Scripture’, the Mosaic Law definitions can be applied to the Noahic situation. There are actually very few ‘clean’ land animals listed in Leviticus 11 and Deuteronomy 14.

What is a ‘kind’? God created a number of different types of animals with much capacity for variation within limits.4 The descendants of each of these different kinds, apart from humans, would today mostly be represented by a larger grouping than what is called a species. In most cases, those species descended from a particular original kind would be grouped today within what modern taxonomists (biologists who classify living things) call a genus (plural genera).

One common definition of a species is a group of organisms which can interbreed and produce fertile offspring, and cannot mate with other species. However, most of the so-called species (obviously all the extinct ones) have not been tested to see what they can or cannot mate with. In fact, not only are there known crosses between so-called species, but there are many instances of trans-generic matings, so the ‘kind’ may in some cases be as high as the family. Identifying the ‘kind’ with the genus is also consistent with Scripture, which spoke of kinds in a way that the Israelites could easily recognize without the need for tests of reproductive isolation.

For example, horses, zebras and donkeys are probably descended from an equine (horse-like) kind, since they can interbreed, although the offspring are sterile. Dogs, wolves, coyotes and jackals are probably from a canine (dog-like) kind. All different types of domestic cattle (which are clean animals) are descended from the Aurochs, so there were probably at most seven (or fourteen) domestic cattle aboard. The Aurochs itself may have been descended from a cattle kind including bisons and water buffaloes. We know that tigers and lions can produce hybrids called tigons and ligers, so it is likely that they are descended from the same original kind.

Woodmorappe totals about 8000 genera, including extinct genera, thus about 16,000 individual animals which had to be aboard. With extinct genera, there is a tendency among some paleontologists to give each of their new finds a new genus name. But this is arbitrary, so the number of extinct genera is probably highly overstated. Consider the sauropods, which were the largest dinosaurs—the group of huge plant-eaters like Brachiosaurus, Diplodocus, Apatosaurus, etc. There are 87 sauropod genera commonly cited, but only 12 are ‘firmly established’ and another 12 are considered ‘fairly well established’.5

One commonly raised problem is ‘How could you fit all those huge dinosaurs on the Ark?’ First, of the 668 supposed dinosaur genera, only 106 weighed more than ten tons when fully grown. Second, as said above, the number of dinosaur genera is probably greatly exaggerated. But these numbers are granted by Woodmorappe to be generous to skeptics. Third, the Bible does not say that the animals had to be fully grown. The largest animals were probably represented by ‘teenage’ or even younger specimens. The median size of all animals on the ark would actually have been that of a small rat, according to Woodmorappe‘s up-to-date tabulations, while only about 11 % would have been much larger than a sheep.

Another problem often raised by atheists and theistic evolutionists is ‘how did disease germs survive the flood?’ This is a leading question—it presumes that germs were as specialized and infectious as they are now, so all the Ark’s inhabitants must have been infected with every disease on earth. But germs were probably more robust in the past, and have only fairly recently lost the ability to survive in different hosts or independently of a host. In fact, even now many germs can survive in insect vectors or corpses, or in the dried or frozen state, or be carried by a host without causing disease. Finally, loss of resistance to disease is consistent with the general degeneration of life since the Fall.6

Was the ark large enough to hold all the required animals?
The Ark measured 300x50x30 cubits (Genesis 6:15) which is about 140x23x13.5 metres or 459x75x44 feet, so its volume was 43,500 m3 (cubic metres) or 1.54 million cubic feet. To put this in perspective, this is the equivalent volume of 522 standard American railroad stock cars, each of which can hold 240 sheep.

If the animals were kept in cages with an average size of 50x50x30 centimetres (20x20x12 inches), that is 75,000 cm3 (cubic centimetres) or 4800 cubic inches, the 16,000 animals would only occupy 1200 m3 (42,000 cubic feet) or 14.4 stock cars. Even if a million insect species had to be on board, it would not be a problem, because they require little space. If each pair was kept in cages of 10 cm (four inches) per side, or 1000 cm3, all the insect species would occupy a total volume of only 1000 m3, or another 12 cars. This would leave room for five trains of 99 cars each for food, Noah’s family and ‘range’ for the animals. However, insects are not included in the meaning of behemah or remes in Genesis 6:19-20, so Noah probably would not have taken them on board as passengers anyway.

Tabulating the total volume is fair enough, since this shows that there would be plenty of room on the Ark for the animals with plenty left over for food, range etc. It would be possible to stack cages, with food on top or nearby (to minimize the amount of food carrying the humans had to do), to fill up more of the Ark space, while still allowing plenty of room for gaps for air circulation. We are discussing an emergency situation, not necessarily luxury accommodation. Although there is plenty of room for exercise, skeptics have overstated animals’ needs for exercise anyway.

Even if we don’t allow stacking one cage on top of another to save floor space, there would be no problem. Woodmorappe shows from standard recommended floor space requirements for animals that all of them together would have needed less than half the available floor space of the Ark’s three decks. This arrangement allows for the maximum amount of food and water storage on top of the cages close to the animals.

Food requirements
The Ark would probably have carried compressed and dried foodstuffs, and probably a lot of concentrated food. Perhaps Noah fed the cattle mainly on grain, plus some hay for fibre. Woodmorappe calculated that the volume of foodstuffs would have been only about 15 % of the Ark’s total volume. Drinking water would only have taken up 9.4 % of the volume. This volume would be reduced further if rainwater was collected and piped into troughs.

Excretory requirements
It is doubtful whether the humans had to clean the cages every morning. Possibly they had sloped floors or slatted cages, where the manure could fall away from the animals and be flushed away (plenty of water around!) or destroyed by vermicomposting (composting by worms) which would also provide earthworms as a food source. Very deep bedding can sometimes last for a year without needing a change. Absorbent material (e.g. sawdust, softwood wood shavings and especially peat moss) would reduce the moisture content and hence the odour.

Hibernation
The space, feeding and excretory requirements were adequate even if the animals had normal day/night sleeping cycles. But hibernation is a possibility which would reduce these requirements even more. It is true that the Bible does not mention it, but it does not rule it out either. Some creationists suggest that God created the hibernation instinct for the animals on the Ark, but we should not be dogmatic either way.

Some skeptics argue that food taken on board rules out hibernation, but this is not so. Hibernating animals do not sleep all winter, despite popular portrayals, so they would still need food occasionally.

Conclusion
This article has shown that the Bible can be trusted on testable matters like Noah’s Ark. Many Christians believe that the Bible can only be trusted on matters of faith and morals, not scientific matters. But we should consider what Jesus Christ Himself told Nicodemus (John 3:12): ‘If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?’

Similarly, if the Scriptures can be wrong on testable matters such as geography, history and science, why should they be trusted on matters like the nature of God and life after death, which are not open to empirical testing? Hence Christians should ‘be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you’ (1 Peter 3:15), when skeptics claim that the Bible conflicts with known ‘scientific facts’.

Christians would be able to follow this command and answer skeptics’ anti–Ark arguments effectively, if they read John Woodmorappe’s book Noah’s Ark: a Feasibility Study. This remarkable book is the most complete analysis ever published regarding the gathering of animals to the Ark, provisions for their care and feeding, and the subsequent dispersion. For example, some skeptics have claimed that the post-Flood ground would be too salty for plants to grow. Woodmorappe points out that salt can be readily leached out by rainwater.

Woodmorappe has devoted seven years to this scholarly, systematic answer to virtually all the anti–Ark arguments, alleged difficulties with the Biblical account, and other relevant questions. Nothing else like this has ever been written before—a powerful vindication of the Genesis Ark account.

‘It has just the sort of facts and details that kids find fascinating, and would make an excellent source of information for enhancing Bible study projects and class lessons on the Ark and Flood. Anyone interested in answering the many questions about the ark, especially from skeptics, would be advised to read Noah’s Ark.’7

References
J.C. Whitcomb, and H.M. Morris, The Genesis Flood, Phillipsburg, New Jersey, USA, Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1961.

A.J. Jones, ‘How many animals on the Ark?’ Creation Research Society Quarterly 10(2):16–18, 1973.

It is high time that certain atheistic skeptics showed some intellectual integrity and actually read the Bible. Then they would stop making ridiculous comments about whales flopping up gang–planks and fish–tanks on the Ark.

One common fallacy brought up by evolutionists is that variation within a kind somehow proves particles-to-people evolution. The examples commonly cited, e.g. peppered moths and antibiotic resistance in bacteria, are indeed examples of natural selection. But this is not evolution. Evolution requires the generation of new information, while natural selection sorts and can remove information due to loss of genetic diversity. Natural selection can account for variations, but cannot account for the origin of bacteria or moths. With the moths, natural selection merely changed the ratios of black and peppered forms. Both types were already present in the population, so nothing new was produced. [Since this article was published, new evidence shows that all the moth pictures were staged, further undermining this ‘evidence’ — see Goodbye, peppered moths: A classic evolutionary story comes unstuck.]The same applies to different breeds of dogs. By selecting individuals which are very large or very small, Great Danes and Chihuahuas were bred. But these breeds have lost the information contained in genes for certain sizes. See Creation 18(2):20–23. [See also What is Evolution?.]

J.S. McIntosh, Sauropoda, in Wieshampel, D.B. et al., The Dinosauria, University of California Press, Berkeley, p. 345, 1992.

C. Wieland, ‘Diseases on the Ark’, Creation Ex Nihilo Technical Journal 8(1):16–18, 1994 (see online version). Viruses often become much more infectious by random mutations causing changes in their protein coats. This makes it harder for the antibodies to recognize them, but there is no increase in information content, so no real evolution.

Reason and Revelation, May 1996.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/Magazines/docs/cen_v19n2_animals_ark.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Hvorfor historien om Noahs ark som beskrevet i Bibelen ikke er mulig
Hvorfor historien om Noahs ark som beskrevet i Bibelen ikke er mulig - En kortfattet analyse av John Woodmorappes bok ”Noah’s Ark: A Feasibillity Study” av cand.scient og konservator i zoologi Kjetil Åkra

Vi som ”tror” på biologisk evolusjon blir ofte beskyldt for å fare med usannheter og ha urealistiske forestillinger om hva som er mulig i naturen. Slike beskyldninger får vi ofte rettet mot oss i debatter med kreasjonister. Dette er i så fall noe vi ikke er alene om! De fleste kreasjonister er nemlig klare på det punkt at en global syndeflod som beskrevet i Bibelen virkelig fant sted og at Noahs ark faktisk har eksistert! Dette er imidlertid ganske enkelt ikke mulig.

Før jeg begynner en analyse av selve problemene med en global flod, er det verd å peke på det faktum at syndflodberetningen i Bibelen bare er en av mange slike fortellinger som er kjent fra hele verden og nær sagt alle tidsaldre (se for eksempel her http://www.talkorigins.org/faqs/flood-myths.html). De greske og romerske fortellingene er i grunntrekkene svært like den bibelske idet de forteller om en verdensomspennende gudebestemt flod som utrydder de fleste mennesker bortsett fra noen få som berger seg og lander på et høyt fjell. Dette kan selvsagt tolkes som ulike kulturers gjenfortelling av den samme globale floden, men det er snarere en indikasjon på at lokale oversvømmelser har preget de ulike kulturenes mytologi. Det finnes nemlig ingen vitenskaplige holdepunkter for en global syndeflod.

De såkalte ”vitenskaplige” kreasjonistene tar imidlertid påstanden om en global syndeflod svært så alvorlig og ikke minst bokstavelig. Så alvorlig at det for en tid siden ble gitt ut en tilsynelatende vitenskapelig analyse av problemet (John Woodmorappe 1996. Noah’s Ark: A Feasibillity Study. Institute for Creation Research, Santee, California, USA). Denne boken er proppfull av referanser og forsøker å vise, gjennom en kreativ kombinasjon av Bibelstudier og henvisninger til biologiske fagtidskrifter, hvilke og hvor mange dyr om var med på arken, hvordan de ble tatt vare på, hvordan arken var oppbygget og ble drevet og hvordan livet på jorden artet seg umiddelbart etter at vannet hadde trukket seg tilbake og Noahs ark åpnet. Denne boken representerer uten tvil det mest omfattende forsøket på å ikle syndflodteorien vitenskaplig troverdighet. Jeg vil derfor her i litt detalj forklare hvorfor boka i beste fall hører til kategorien pseudovitenskap og hvorfor syndflodberetningen i Bibelen ikke kan tas bokstavelig i vitenskapelig sammenheng. Her må først nevnes at mirakler og andre ubeviselige fenomener som kunne bortforklare noen av problemene til Woodmorappe ikke blir behandlet i denne diskusjonen. Woodmorappe selv sier at de ikke er nødvendige for å sannsynliggjøre syndflodberetningen. Siden de ikke kan påvises har eventuelle mirakler i denne sammenheng heller ingen vitenskaplig relevans. Boka er på over 300 sider og er proppfull av mer eller mindre relevante referanser. Jeg kan derfor av plasshensyn ikke behandle alle delene av boka og vil i det følgende konsentrere meg om noen av de sentrale biologiske aspektene.

Woodmorappe begynner med en analyse over hvilke organismetyper som ble tatt med på arken, basert på Bibelens ord. Allerede på første side begår han den første, og etter mitt ståsted som entomolog/araknolog, den største feilen. Woodmorappe sier ganske enkelt at den hebraiske terminologien (behemah eller remes) i 1. Mosebok klart forteller at ingen virvelløse dyr av noe slag ble tatt med på arken. Siden de virvelløse dyr (de uten ryggstreng) utgjør mer enn 98 % prosent av alle kjente arter på jorden (og enda mer dersom utdødde arter tas med) er dette intet annet enn en utrolig omgåelse av det som ville blitt Woodmorappes og andre syndflodforkjemperes største problem, nemlig å få plass til og ta vare på alle disse organismene ombord på arken. Bibelen er for øvrig klar på dette punktet. 1. Mosebok, 7:8 sier følgende om de dyr som skulle tas med i arken: ” Av de rene og urene dyr, av fuglene og alt som kryper på marken”. At ”alt som kryper på marken” inkluderer virvelløse dyr som insekter er klart etter 3. Mosebok 11: 41-42: ” Alle smådyr som det kryr av på marken, er en styggedom. De må ikke spises. Enten de kryper på buken, eller de går på fire eller flere føtter, må dere ikke spise dem. De er en styggedom.”

Å henvise til hebraisk tolkning av skriftstedet er altså bare en måte for Woodmorappe å unngå dette fundamentale problemet på. Artsantallet og variasjonen i adferd, krav til levesteder, føde osv. er nemlig så enormt blant de virvelløse dyr at de på ingen måte kunne overleve på et habitatsfattig sted som arken i et år. Med opptil flere titalls millioner arter hadde de heller ikke fått plass, selv om de aller fleste er svært små. Woodmorappe MÅ derfor ekskludere dem alle sammen for å få sine beregninger ti å gå opp.

Ett tilhørende problem som Woodmorappe knapt behandler er hvordan alle disse virvelløse dyr samt alle planter og fisk eventuelt har overlevd utenfor arken. Det må de jo ha gjort ettersom de finnes den dag i dag! Woodmorappe mumler noe om at de har overlevd i de frie vannmasser, på flytende vegetasjonsmatter eller som luftplankton, men er forståelig nok veldig vag her. Dette er selvsagt bare unnskyldninger og bortforklaringer ettersom det er klart at absolutt alt liv utenfor arken ble utryddet. Dette er Bibelen selv tindrende klar på, 1. Mosebok 7: 21- 23: ”Da omkom alt liv som rørte seg på jorden, både fugl og fe og ville dyr, alt krypet som det kryr av på jorden, og alle menneskene. Alt som hadde livspust i nesen, alt som levde på landjorden, døde. Slik utryddet Herren hver levende skapning på jorden, både folk og fe og kryp og fuglene under himmelen; alt ble utryddet fra jorden. Bare Noah og de som var med ham i arken, ble tilbake.” Hvordan Woomorappe, som sannsynligvis har god kjennskap til Bibelen, har unngått å fått dette med seg er ikke godt å si. Hele hans lange argumentasjon om hvordan organismer kan ha overlevd floden (som faktisk strekker seg over 3 kapitler) faller dermed bort.

Om man nå likevel godtar at de aller fleste nåværende livsformer på jorda måtte klare seg utenfor arken finnes det så mange logiske brister og uholdbare påstander i Woodmorappes analyse at den ikke holder vann, for å si det slik. Selv om Woodmorappe siterer livlig fra ulike artikler om hvordan for eksempel amfibier kan tåle ganske høy saltholdighet, ignorerer han det faktum at amfibiene må ha overlevd i saltholdig vann i ca. et år, noe ingen forskningsrapporter har vist at den kan. Riktignok kan frosker overleve i en dvaletilstand i gjørme i lang tid, men ikke under tusenvis av meter med vann! Woodmorappe påstår også at svært mange fiskearter kan tilvennes ulike saltholdigheter og at denne toleransen sannsynligvis var større før syndefloden enn i dag. Videre postulerer han at vannmassene ville vært stratifisert med hensyn på saltholdighet, der det minst salte vannet ligger øverst, noe som ville gitt ferskvannsarter mulighet til å overleve i de fire vannmasser. En enkel og tilsynelatende plausibel forklaring, men selvsagt uten ethvert snev av biologisk sannferdighet. Woodmorappe ignorerer ganske enkelt det faktum at for eksempel anadrome laksefisk behøver elver for å gyte eller at mange ferskvannsfisk har strenge krav til habitat og føde. Hvordan kunne for eksempel spyttefisken (Toxotes jaculatrix) finne byttet sitt når det ikke lengre var noen mangrovetrær som insektene kunne sitte på? Og hvordan kan en sjelden og spesialtilpasset art som Devil’s Hole Pupfish (Cyprinodon diabolis) som bare finnes i en enkelt vannkilde i Nevadaørkenen i USA og som er helt avhengig av svært grunt vann for å gyte og finne mat, ha overlevd i de frie vannmasser? Enkelte arter kunne kanskje ha overlevd som postulert av Woodmorappe, men langt fra det store artsantallet av terrestre virvelløse dyr vi kjenner til i dag og som jeg har vist vilel selv mange marine arter få alvorlige problemer. Dette er bare noen få av mange eksempler på hvordan Woodmorappes argumentasjon mangler basis i biologiske realiteter.

Det finnes mange andre fantastiske og svært usannsynlige påstander fra Woodmorappe. For å få plass til alle de dyrene han mener ble tatt om bord i arken, gjør han en enkelt antagelse og sier at det vanskelige begrepet ”slag” brukes på et høyere taksonomisk nivå enn begrepet ”art” og dermed ikke nødvendigvis inkluderer alle artene innenfor en gruppe dyr. Woodmorappe mener ”slag” er mer eller mindre synonymt med taksonet ”familie”. Av dette trekker han den konklusjon at det var kun 2000 dyr på arken, men i et forsøk på å gi sine argumentasjon mer fylde likestiller han ”slag” med slekt og konkluderer med at det var ca. 16.000 dyr på arken. Dette tallet inkluderer både nålevende og utdødde ”slag”, med andre ord også dinosaurene. Selv om Woodmorappe på denne måten har redusert antallet individer og arter han måtte ta med ganske så mye er det likevel nødvendig for ham å anta at alle dyr med en kroppsmasse over 10 kg ble tatt om bord som juvenile. Dette er selvsagt en grov feil fordi Bibelen jo sier at Noah skulle ta med et eksemplar av hvert kjønn (eller sju når det gjelder de rene dyr), noe som indikerer at det er snakk om seksuelt modne individer. I tillegg vil et sosiobiologisk problem oppstå dersom bare juvenile var med. Det ville for eksempel vært svært vanskelig for løver å lære seg å jakte og overleve dersom de ikke hadde voksne som kunne lære dem det. Dette problemet ignorerer Woodmorappe fullstendig.

Woodmorappe gjør også enkelte andre små tilpasninger for å sine kalkulasjoner til å gå opp. Bibelen sier at syv eller fjorten av hvert av de rene dyr ble tatt om bord. Med rene dyr menes det hovedsaklig ruminanter (drøvtygere) som består av omtrent 69 slekter, 192 nålevende arter samt et større antall utdødde slekter og arter (som også var om bord i arken siden disse ifølge bokstavlige bibelfortolkere døde ut etter syndfloden). Dette er et relativt lite antall arter, men ruminanter er store dyr og ville tatt opp mye plass på arken. Woodmorappe løser dette problemet med å påstå at jødisk tradisjon tilsier at kun 13 domestiserte slekter regnes som rene og ble tatt med på arken. Grunnen til at han gjør dette er at det ganske enkelt er helt nødvendig for at hans kalkulasjoner skal gå opp.

Ifølge Woodmorappe ville alle dyrene (slik han beregner deres størrelse og sammensetning) ta opp 47 % av arkens volum. Han sier videre at 10 % av volumet ble brukt til lagring av mat til dyrene (presset sammen for å ta opp minst mulig plass) mens vann ville tatt 9.4 % av det totale volumet. Minst 25 % av det resterende volumet ville gått med til korridorer og støttebjelker. Vi ser da at om massen til dyrene øker med mer enn 5 % ville arken ha blitt overfylt. Dette betyr at dersom bare en eller noen få av Woodmorappes mange antagelser er feil (og kun noen er nevnt her) vil hans kalkulasjoner falle sammen. Som vi har sett er hans antagelse at kun juvenile av de store dyrene (over 10 kg) ble tatt med svært usikker og ikke holdbar biologisk sett og dersom dette kriteriet forlates vil altså arken ikke være stor nok.

Kanskje den mest fantastiske delen av Woodmorappes argumentasjon finner vi i hans analyse av hva som skjedde etter syndefloden. Som vi har sett påstår han at kun en mindre del av dyreriket faktisk ble tatt med i arken. Og Bibelen sier at alle andre organismer døde ut, noe Woodmorappe riktignok ikke er enig i. Men sikkert er det at artsantallet etter syndefloden var mye mindre enn før, noe Woodmorappe selv sier (s. 180). Hvordan kan vi da ha så mange arter av insekter, planter og andre organismer i dag? Her bruker Woodmorappe et noe overraskende argument! Han sier nemlig at disse artene har oppstått etter syndefloden! Her bruker han altså begrepet biologisk evolusjon, selv om han som kreasjonist burde mene at arter ikke kan oppstå ”av seg selv”! Og siden han påstår at denne artsdannelsen har skjedd i løpet av noen tusen år fremstår jo Woodmorappe og hans meningsfeller som de rene ”super-evolusjonister”! Hvordan henger dette sammen?

Woodmorappe forsøker å karre seg ut av denne hengemyra ved å si at å anerkjenne artsdannelse uten guddommelig inngripen ikke er det samme som å si at det foregår en biologisk evolusjon (”speciation does not equal organic evolution”, s. 7). Dette utsagnet viser at Woodmorappe ikke forstår hva han snakker om.

Ved å begrense antall organismer på arken har Woodmorappe dermed malt seg selv inne i et hjørne. For at hans kalkulasjoner skal gå opp kan han ikke inkludere alle organismer om bord på arken, derfor må noen ha overlevd utenfor arken (selv om Bibelen sier det motsatte) mens andre av dagens arter må ha oppstått etter syndefloden. Han har altså tvunget seg selv til å trenge begrepet artsdannelse, noe de fleste kreasjonister hardnakket påstår ikke skjer. Og husk at det er en ”supervolusjon” Woodmorappe behøver her, det store flertallet av de opptil titall millioner arter av virvelløse dyr ville ikke ha overlevd floden og må derfor ha oppstått etter syndefloden, dvs i løpet av noen få tusen år.

Det finnes som nevnt en hel mengde andre problemer med arkteorien, både når det gjelder det rent praktiske som å mate og stelle for dyrene, men også når det gjelder selve arkens konstruksjon og funksjon. Det er dessuten svært usannsynlig at et treskip av denne størrelsen kunne holde seg flytende i et år. Store treskip lekker nemlig svært mye. Og hvorfor ble en slik fantastisk byggekunst som arken må være glemt så raskt etter syndefloden? Man skulle tro Noahs familie ville hold denne tradisjonen i hevd?

Dette er selvsagt kun noen få av alle de ankepunktene man på vitenskaplig grunnlag kan reise mot en forestilling om at historien om Noah som fortalt i Bibelen skal forstås bokstavelig. Det finnes mange andre. Selve syndflodberetningen har minst like mange problemer tilknyttet seg, vel og merke dersom man forsøker å forsvare den på vitenskaplig grunnlag.

Woodmorappe gjør seg altså skyldig i svært mange feil og unøyaktigheter. Boka hans bidrar således med lite til kreasjonistenes sak, snarere tvert imot siden han nå har kvantifisert mange av faktorene som må stemme om syndflodteorien skal kunne oppfattes som korrekt. Disse faktorene er nå åpne for analyse basert på kreasjonistenes egne tall og vitenskaplige analyser av disse viser med all ønskelig tydelighet at Woodmorappe og andre syndflodforkjempere tar grundig feil. Jeg skal ikke diskutere Woodmorappes uhyrlige påstand om at artsdannelse ikke er det samme som biologisk evolusjon her, men det er klart at ved å innrømme at artsdannelse kan skje i løpet av veldig kort tid har Woodmorappe faktisk kommet langt som kreasjonist! Så kom det noe godt ut av hans bok! I det store og hele er imidlertid ”Noah’s Ark: A Feasibillity Study” ikke annet enn ett tafatt forsøk på å tilpasse terrenget til kartet!


Kjempebra og kjempedårlig - Leserinnlegg av Kristi Rognerud
Jeg takker TV3 av hjertet for ”Dr. Phil”! Dette daglige programmet bør sannelig alle se. Her er det utrolig mye viktig å lære. Han er virkelig god, og skikkelig sympatisk. Dr. Phil ønsker saktens å hjelpe oss å se og tenke annerledes, klarere og mer positivt enn vi gjerne gjør når tingene liksom går aldeles i stå. På mange områder. Han tar folk på alvor. Man blir rent glad i ham. Fordi: Han bryr seg om hver eneste en. Han forlanger ærlighet og tør si nei. Bare så ille at så få får anledning til å se dette. Programmet bør absolutt sendes i reprise! Eller: Hva om skoleelevene fikk se det sammen på skolen før de går hjem? De som jobber burde også få se ”Dr. Phil”. Hvordan? Hvorfor ikke ta spisepause kl 14.10! Dette er et program som vekker og får fram medfølelsen! Da blir du kanskje skeptisk? Hvis man likevel våger å se, vinner en mer!

Men så har vi altså alle disse simple programmene ... Hva tenker de egentlig på, tro? Trygve Rønningen & Co. Gud sier: Du skal ikke drive hor. Det ser ikke ut til å bry T. R. og TV3 over hodet. For de skal tjene penger! På ungdommen. De har tydeligvis ikke fantasi og klokskap nok til å lage annet enn ugudelige programmer sjøl heller. All deres ”underholdning” dreier seg jo hovedsakelig om vold eller sex. Hvordan skal de forklare dette for Jesus på Dommens dag? Som ingen av oss slipper unna. Hvis en kristen ikke skal/kan reagere på disse sjofle programmene, hvem skal/kan da gjøre det? Heldigvis finnes der en av-knapp. Ingen bør støtte søppel-TV! Men en MÅ reagere. Kanskje litt lettvint å bare kvitte seg med TV’n?

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
1 Pet 5, 8-11:
8 Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke.
[Luk 21: 36. 1TESS 5: 6. 2TIM 4: 17.]
9 Stå ham imot, faste i troen! For dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser.
[Ef 4: 27. 6: 11, 13, 16. Jak 4: 7.]
10 Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere.
[1: 6. 2KOR 1: 21. 4: 17. 1TESS 2: 12. 5: 24. 2TESS 3: 3. Heb 10: 37.]
11 Ham tilhører makten i all evighet! Amen.
[4: 11. Rom 11: 36.]


Fredag, Mars 12, 2004

Partipolitisk maktovergrep mot oss samer! (Artikkelen er publisert her tidligere.)
Partipolitisk maktovergrep mot oss samer!

Vi er forholdsvis mange som samles til gudstjenester og møter i Kautokeino Bedehus. Det har vi gjort helt siden KRISTELIG FOLKEPARTI ved statsråd Jon Lilletun, avskjediget soknepresten vår ved kgl. res. i 1998. Da kalte vi presten til å gjøre tjeneste i en valgmenighet.

KrF har sørget for at prester som vil holde fast på Guds Ord og Den evangelisk-lutherske bekjennelse, er blitt fratatt både stillinger og presterettigheter, og de er dermed stengt ute fra kirkehus, også i Kautokeino.

Folk i bedehusmenigheten får dermed ikke benytte de prester de ønsker, for eksempel ved begravelser i Kautokeino kirke. Vi blir pådyttet prester vi ikke ønsker. Løsningen for oss vil være å benytte Kautokeino Bedehus. Problemet er at bedehuset er altfor lite. Vi har behov for minst 100 sitteplasser i tillegg. Begravelser her i kommunen samler mye folk.

Mange henvendelser om vår nød er gått ut, også til KrF siden overgrepet mot oss skjedde i 1998. Men vi blir ikke hørt. KrF har kneblet oss fullstendig! Forventninger til KrFs nyvalgte leder, Dagfinn Høybråten er heller ikke for store! Bare FrP og Kystpartiet har hatt interesse av å hjelpe oss ved å stille spørsmål om saken i Stortinget.

Vår nød vil vi nå igjen sende ut til kristenfolket i Norge. Finnes det penger på fonds eller andre steder, man kan søke på, for å få utvidet bedehuset? Kanskje finnes det en kristen arkitekt som kunne se på hustegningen for å vurdere en eventuell utvidelse. Skulle noen ha ønske om å støtte oss økonomisk, kan penger sendes til Kautokeino Bedehusforening, 9520 Kautokeino. Bankkonto: 4901 10 37762.


Kautokeino, 3. februar 2004.


For et enstemmig styre i

Kautokeino Bedehusforening


Anne Hætta Øverli (Sign.)
Mathis Mathisen Sara (Sign.)


--------------------------------------------------------------------------------


KLIPP FRA www.answersingenesis.org: ‘Soft gap’ sophistry
‘Soft gap’ sophistry
by Don Batten

SUBSCRIBE TODAY!
Creation Magazine
Sign up today to receive the March 2004 issue!

SUBSCRIBE

8 March 2004

To be subsequently published in
Creation 26(3)
June–August 2004

People have dreamt up all sorts of schemes to try to fit billions of years of ‘deep time’ into the Bible.1 This has happened since the early 1800s when an antibiblical mindset began to take root in universities.2 Before then, almost no-one believed in long ages.

Almost all commentaries on Genesis before 1840 took Genesis as straightforward history,3 with creation some 6,000 years ago, death coming after the sin of Adam and Eve, and a global Flood. No question. Modern authors who claim that 20th-century Americans invented ‘young-earth creationism’ are dead wrong;4 the young-earth view prevailed until the 1800s.

Recently, some, such as Gorman Gray, have proposed a ‘soft’ gap theory in an attempt to fit billions of years into the Bible.5 Soft gap advocates claim that Genesis 1:1–2 refers to the creation of the stars and galaxies and the matter of the earth, and that verses 3–31 describe a forming and filling of earth billions of years later. Gray says, ‘Earth lay in total darkness … for an undefined length of time before the first day until God began to clear the envelope of thick darkness’.6 The first day of forming and filling of earth began from the pre-existing matter, according to Gray, in verse 3, and this began the Creation Week.


Click on image to enlarge.

Click on image to enlarge.
In contrast, proponents of the ‘classical’ gap theory, which has been around since about 1814, place a gap between verses one and two of Genesis 1. Into this gap they put a completely imaginary ‘Lucifer’s flood’, which formed the fossil record eons of time before the Creation Week, which began with verse two. In their Creation Week, God reconstructed the earth, which had been ruined by Lucifer’s flood—hence some call this the ‘ruin-reconstruction’ theory.

With this older gap idea, the fossils formed before the Creation Week. Since the fossil record speaks of death and suffering, this contradicts God describing his finished creation as ‘very good’ (Genesis 1:31). It also undermines the gospel because the meaning of Jesus’ bodily death and Resurrection depends on bodily death and corruption intruding into Paradise after Adam sinned (Romans 5:12–19; 8:19–23, 1 Corinthians 15:21–22), not before.

Like the ‘ruin-reconstruction’ gappists, ‘soft’ gap advocates recognize that six ‘days’ means six ordinary days in the Creation Week and that the genealogies in Genesis 5 and 11 do not allow for ‘deep time’ to be inserted after Creation Week. However, soft gappists have no flood before the Creation Week, so in their scheme they do not have fossils (which speak of death and suffering) existing when God proclaimed his finished creation as ‘very good’. Neither do they have death before the Fall, which undermines the gospel. Most also recognize that the Flood of Noah’s day was global, creating the fossil record after Adam sinned.7 So far, so good.

Why look for any gap?
But why would anyone want to insert billions of years into the Bible? The web promo for Gorman Gray’s book claims, ‘Light from distant galaxies, isotope dating and other riddles are solved’. Distant starlight and isotope dating supposedly ‘prove’ billions of years of ‘deep time’, and Gray claims that the ‘soft gap’ makes room for this time. But the Bible gives not the slightest hint at millions or billions of years—this comes purely from secular historical science—the ‘science’ that claims to know with certainty about the past; the science driven by philosophy and speculation, not experiment (what experiment can you do on the past?).

So, these ideas do not come from the Bible, but from outside the Bible. However, reading what we want to see into the Bible is called eisegesis, the opposite of seeking to draw out of the text what God intends to say to us (exegesis).8

Hebrew scholars, both conservative and otherwise, recognize that Genesis 1:1 (‘In the beginning God created the heavens and the earth’) means that God created the universe, or everything.9 Hebrew has no word for ‘universe’, or the totality of everything. To represent this, Hebrew uses the extremes of the whole, the heavens (out there) and the earth (right here) to represent the whole. Scholars call this figure of speech a merism. In English we employ a merism in saying, ‘She searched high and low’, meaning she searched everywhere, not just high and low.

Creation of the universe in six days
Since Genesis 1:1 says God created everything, we see that it summarizes the whole creation process, the rest of the chapter providing the details. In other words, Genesis 1:1 does not describe a primal creation in the distant past, but the whole creation in six days.

The most basic principle of Bible interpretation is that ‘the Bible (not any church authority or ‘science’) interprets the Bible’. At least five biblical facts reinforce that Genesis 1 allows no gap:10

After the description of the six days of creation, Genesis 2:1 says: ‘Thus the heavens and the earth were completed …’. This unmistakably describes the six days of creation activity by God as the work of creating the heavens and earth. This clearly echoes Genesis 1:1, making it doubly clear that Genesis 1:1 is the summary of the whole creation process. In other words, everything (the universe) was created in six days, so there is no room for any ‘gap’, soft or classical, with billions of years.

Genesis 2:4 says, ‘This is the account (Heb. toledoth) of the heavens and the earth when they were created …’. Once again this restates the six-day creation process as the creation of ‘the heavens and the earth’.

Exodus 31:17 says, ‘for in six days the Lord made the heavens and the earth’. Those advocating a soft gap say God created the heavens and the earth eons of time before the six days of creation, but the Bible says that God created the heavens and earth in six days.11

Genesis 1 says that God made the sun, moon and stars on Day 4 of the Creation Week (1:14–19). Gap theorists such as Mr Gray try to get around this clear teaching by proposing that the sun, moon and stars merely appeared, on Day 4 (but who was there, on the earth, to see it?).

Gray says, ‘On Day Four, God cleared the translucent blanket of obscuring cloud to transparency. … Day Four has nothing to do with the creation of sun, moon and stars but only initiating their function as seasonal markers by clearing the atmosphere to transparency’. To justify this, Gray claims that the Hebrew word used for God making (Heb. asah) things can mean almost anything, including uncovering something.

However, the land animals were ‘made’ (asah, v. 25), as was the sky (v. 6–8) and no-one interprets these passages to mean that they just appeared, or were revealed, having been created at some earlier time! Furthermore, Hebrew has a word for ‘appear’, ra’ah, used in Genesis 1:9 where God said, ‘Let the dry land appear (ra’ah)’ (from under the water). God could have inspired the writer of His Holy Word to use this word regarding the sun, moon and stars, if He only caused them to appear (from behind the cloud). But He did not.

In Genesis 1:26 God said, ‘Let us make man in our own image’, and verse 27 says, ‘So God created man in his own image’. This clearly shows that ‘make’ and ‘create’ (Heb. bara) are used interchangeably in Genesis 1. Also, asah (‘make’) never has the meaning of ‘to show’ in the sense of revealing something hidden.12

In Matthew 19:4 and Mark 10:6, Jesus places the creation of mankind at ‘the beginning’. If there were billions of years before the six days of creation just thousands of years ago, then this would place Adam and Eve’s creation at the end of time, not the beginning. All old-age schemes founder at this point.


Clearly, the soft gap attempt to insert ‘deep time’ into the Bible fails the test of scriptural validity.

Interestingly, gappists often claim that it is obvious that Genesis 1 contains a time gap. However, ‘ruin-reconstruction’ gappists claim the gap lies between verses one and two, whereas ‘soft’ gappists say it lies between verses two and three. Some have even proposed a gap between verses five and six. This confusion shows that the idea of a gap exists only in the minds of the gappists; Genesis does not have any gap.

Mr Gray’s claims also contradict the principle of the perspicuity of Scripture—that the ordinary Christian can understand the Bible. The web promo for his book says, ‘Unique interpretive devices force the issue to a showdown in this controversial but insightful treatise’ [my emphasis]. For thousands of years, readers of Genesis have apparently been in the dark as to its true meaning. Even great Bible scholars such as Luther, Calvin, John Gill, Matthew Henry and others, missed seeing it. But now, finally, Mr Gray has enlightened us with his unique (‘only one of its kind’) understanding of what Genesis really means. This is a hugely presumptuous claim.

Does the soft gap idea solve anything?
The soft gap, like the older gap idea, does not solve anything anyway. Geologists date rocks that contain fossils using the very same dating techniques that a gap supposedly accommodates.13 So if one believes the dating for the age of the rocks of the earth, then logically one should also accept it for the age of the fossils buried in those rocks. That then makes fossils millions of years old, older than Adam and Eve, and we now have death and corruption before the Fall.

Also, if we accept such ‘dating’, then the sedimentary rocks laid down by water all around the world actually formed over hundreds of millions of years, not during the year of Noah’s Flood. Thus, the abundant evidence for the global Flood of Noah evaporates—this leads logically to a tranquil flood, an absurdity, or no flood at all. Everything unravels—it’s another slippery slide to unbelief.

All compromise, including the ‘soft gap’ idea, ends up with a mess. Let’s just believe what God has plainly told us in His Word.

SUBSCRIBE TODAY!


Creation Magazine
Keep your family informed on the latest easy-to-understand science that confirms the Bible’s account of history!

Sign up today to receive the March 2004 issue!

SUBSCRIBE

References and notes
See Batten, D. et al., The Answers Book, Triune Press, Queensland, Australia, chapters 2 and 3, 2003. Return to text.
This mindset is based on the doctrine of uniformitarianism, which asserts that only processes that we can see operating today have operated in the past, and at the rates we measure today. This doctrine rules out creation and the Flood as real events in history (see 2 Peter 3:3–7). Return to text.
For example, those of John Chrysostom (AD 344–407), Ephraim the Syrian (306–372), Basil the Great (329–379), Ambrose of Milan (339–397), Luther (1483–1546), Calvin (1509–1564), Matthew Henry (1662–1714) and John Gill (1697–1771). Even Augustine (354–430), who took a more figurative view of the days of creation, treating them as an instant in his City of God, attacked those who denied a recent creation. Return to text.
For example, Numbers, R.L., The Creationists, University of California Press, 1993. By ignoring church history before 1840, Numbers gives the false impression that the view that Genesis 1–11 is history was invented in the 20th century. Return to text.
Gorman Gray, The Age of the Universe: What Are the Biblical Limits? Morningstar Publications, Washougal, Washington, 1997. Return to text.
A biblical solution to starlight and other problems, , 22 January 2004. Return to text.
For ‘classical’ gappists, the evidence for the Flood the Bible speaks so much about has become evidence for a mythical Lucifer’s flood that the Bible does not mention. Gappists such as Arthur Custance then logically argue for a local flood of Noah, which somehow left no evidence. Return to text.
Ham, K., Eisegesis—a Genesis virus, Creation 24(3):16–19, 2002. Return to text.
For example, Keil and Delitzsch, John Skinner, E.J. Young, Gerhard von Rad, R.K. Harrison, Bruce K. Waltke, Claus Westermann, Gordon J. Wenham, Allen P. Ross, Nahum M. Sarna, John D. Currid, Paul K. Jewett and Douglas F. Kelly. Return to text.
Inspiration for some of this article came from Camp, A.L., A view of creation, 53 pp. (368 K), , 15 December 2003. Return to text.
Exodus 20:11 adds the phrase ‘the sea, and all that is in them’, but heavens-earth-seas is simply another way of saying ‘the entire universe’. See David Toshio Tsumura, on Shamayim in New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis CD-ROM, Willem A. Van Gemeren (Ed.), Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1998. Return to text.
Nothing in Gesenius’ Hebrew Lexicon supports the translation of asah as ‘show’ or ‘reveal’. See Taylor, C., Days of Revelation or Creation? Return to text.
Radiometric dating is used on igneous (e.g. volcanic) rocks, which, in turn, are used to date the sedimentary rocks that contain fossils. See Walker, T., The way it really is, Creation 24(4):20–23, 2002. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0308soft_gap.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Kristi lidelse for våre synder - En pasjonssalme til påsken 2004 av Jørgen Høgetveit
Kristi lidelse
for våre synder
En pasjonssalme til påsken 2004

Tone:
"O, lammets blod, det dyrebare blod."
Sangboka nr. 279.

Vær hos meg du - Guds egen kjære Sønn
I Ordet og - i troens stille bønn
Forlat min synd for den er dødelig stor
I tanker, gjerninger og syndens ord.

Tred inn i hjertets mørke, trange rom.
Og skap deg selv en lysets helligdom
Forklar din død med Åndens skaperkraft
Og gi meg liv av blodet, druens saft.

Til dekket bord du byr meg komme inn
Du sjelelege og forsoner min
Det brød du deler ut og gir til meg
Det gjør meg ren - forener meg med deg.

Høylovet være Du med brød og vin
Og Ordet om den nød som kun var din
All verdens synd du bar til korsets tre
Og gav til sønder-brutte hjerter fred.

Du selv er Ordet i fra Herrens munn
Det skaper alt i nødens sanne grunn.
Det skaper alt av liv og salighet
Til vi deg frelst får se i evighet.

Jørgen Høgetveit
Koklebygda den 9.3.2004


Dagens bibelord
2 Kor 12, 7-10:
7 Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg.
8 Om denne bad jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg.
[Matt 26: 44.]
9 Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.
[4: 7. 11: 30. Ef 3: 16. Fil 4: 13.]
10 Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk!
[Rom 5: 3. Fil 4: 12.]


Torsdag, Mars 11, 2004

answersingenesis.org på dansk: Hvorfor Tillader Gud Død og Lidelse?
Internettsiden, answersingenesis.org har, så langt jeg har kunnet kontrollere det, en helt sunn bibelsk og vitenskapelig basis og publiserer meget gode artikler om skapelse og evolusjon og andre spørsmål som har med bibeltroskap å gjøre. Genesis er den engelske betegnelsen på 1. Mosebok. Answers betyr svar. Answers in Genesis skal vel da uttrykke at man ønsker å gi svar på spørsmål som 1. Mosebok får oss til å stille.

Nettsiden www.answersingenesis.org er tilgjengelig på flere språk. Den kommer nå etter hvert med flere artikler på dansk. Vi bringer en smakebit nedenfor. Desverre kan vi av tekniske grunner ikke gjengi figurene. Vi anbefaler selvfølgelig våre lesere å oppsøke originalsiden. Du går inn på www.answersingenesis.org og klikker på "danish" nederst på siden. Samtidig anbefaler vi www.Kommentar-Avisa.no som har sendt oss denne artikkelen på dansk.

Ivar Kristianslund

Hvorfor Tillader Gud Død og Lidelse?
Af Ken Ham og Dr. Jonathan Sarfati

Død og lidelse er overalt!
’Jordskælv kræver 10.000 liv i Indien.’ ’Tusinder dør under oversvømmelser i Bangladesh.’ Der er konstant tragedier i nyhederne, store ’meningsløse’ katastrofer der berøver tusinder livet, såsom terroristangrebet på New Yorks World Trade Center. Tragedier er ikke begrænset til nutiden ­ det er ikke så længe siden at et ondt regime udryddede 6 millioner jøder samt mange andre. Udover avisernes overskrifter, føler vi alle smerte på et eller andet tidspunkt ­ sygdom, hovedpine, ulykker og død. Det er ikke overraskende at mennesker, når byrden bliver for stor, råber til Gud i afmagt ’Hvorfor gør du ikke noget? Er du ligeglad?’

Hvordan kan en almægtig, kærlig Gud tillade lidelse?
Når chokket efter en traumatisk oplevelse fortager sig, begynder mennesker at spørge hvordan noget sådant kunne ske. At læse om tidligere tiders krige eller et besøg på Holocaust Museet i Washington D.C., rejser uundgåeligt det samme spørgsmål, ’Hvordan kan der være en kærlig Gud der styrer universet, når der er så meget lidelse og død?’ Lidelsen er nok det mest effektive redskab for ateister til at angribe Bibelens billede af en ’kærlig Gud.’ Ateister kommer med, hvad der synes som en rimelig anklage: ’Hvis Gud er kærlig og almægtig, hvorfor stopper Han så ikke alt ondt, al lidelse, smerte og død?’

Mange har afvist Gud på grund af lidelse!
Desværre har de fleste mennesker ­ selv Kristne ­ ikke noget svar på spørgsmålet om hvorfor der er lidelse og død i verden. Hvis de tror på at verden er millioner eller milliarder år gammel, har de svært ved at forklare formålet med den tilsyneladende ondskab de kan se.

Charles Darwin afviste kristendommen efter hans datters død. ’Annies død ødelagde Charles lasede tro på en moralsk retfærdighed i universet. Senere sagde han, at i denne periode ringede de sidste dødsklokker for hans kristendom, fortæller en nyere biografi om Charles Darwin. ’… Charles var ikke længere troende.’1

Darwin er kun en blandt mange tusinde berømte mennesker der har kæmpet med dette, i forsøget på at forene tro på Gud med den lidelse og død han så overalt, som han troede var foregået sådan i millioner af år. Darwin’s kamp kom til et klimaks med hans datter Annies død.2

Da Charles Darwin skrev sin skelsættende bog Arternes Oprindelse, skrev han en bog om lidelse og død. I sin konklusion i kapitlet Om de Geologiske Optegnelsers Svagheder, skrev han at den moderne verden var opstået fra ’fra naturens krig, fra sult og død.’3 På baggrund af hans evolutionistiske syn, opfattede Darwin døden som en permanent del af verden.

Milliardæren Ted Turner, en berømt medie magnat, sagde at han mistede troen efter sin søsters død. New York Times sagde i nøgtern en artikel at, ’Turner er en jamrende ikke-troende, der mistede troen efter sin søsters død … døde af en smertefuld sygdom … ”Jeg har lært at Gud var kærlighed og at Gud var mægtig,” sagde Turner, ”og jeg kunne ikke forstå hvordan det kunne tillades at nogen så uskyldig skulle lide sådan.”4

En berømt evangelist afviste Kristendommen, delvist på grund af den lidelse han så. Den tidligere velkendte evangelist, afdøde Charles Templeton, udgav Farvel til Gud i 1996

, 5,6 hvori han beskriver hvordan han gik fra at være troende til at blive ikke-troende, og hvordan han afviste Kristendommen. Engang stod han på listen over ’Guds bedste redskaber’ fra National Association of Evangelicals, 7 Templeton nævnte flere ’grunde til at afvise den Kristne tro.’ For eksempel:

Genetikere siger det er ‘vanvid’ at tro at synd er ’årsagen til al kriminalitet, fattigdom, lidelse og ondskab i verden.’8
Den ’onde og uundgåelige sandhed’ er at ’alt liv er bestemt til døden. Enhver kødæder må dræbe og æde andre. Den har intet valg.’9
Templeton havde, ligesom Charles Darwin, store problemer med at forlige sig med en jord fuld af død, sygdom og lidelse på baggrund af Bibelens kærlige Gud. Templeton sagde:

’Hvorfor kræver Guds fantastiske design skabninger med tænder der er designet til at knuse knogler og flænse kød, kløer fremstillet til at rive og flå, gift til at lamme, munde til at suge blod, slanger der kan kvæle ­ endda kæber der kan udvide sig så byttet kan sluges helt mens det er i live?… Naturen er med Tennyson’s malende beskrivelse, ”rød [af blod] på tand og klo,” og livet er en blodig fest.’10

Templeton konkluderer: ’Hvordan kunne en kærlig og almægtig Gud skabe sådanne de rædsler som vi her har betragtet?’11

Templeton er ikke den første til at sige noget sådant. Når bitre mennesker får at vide at det er en kærlig Gud der har skabt verden, svarer de ofte: ’Jeg kan ikke se nogen kærlig Gud. Det eneste jeg kan se er børn der lider og dør. Jeg kan se mennesker der dræber og stjæler. Der er sygdom og død overalt. Naturen er ”rød på tand og klo.” Det er en forfærdelig verden. Jeg kan ikke se din kærlige Gud. Hvis din Gud eksisterer, må Han være et sadistisk uhyre.’

Holder ateistens sag?
Det er ofte nyttigt at bede den spørgende om at retfærdiggøre relevansen af hans spørgsmål ud fra hans egne præmisser. For at en ateist kan klage over at den Kristne Gud er ’ond,’ må han fremvise nogle standarder for hvad der er godt og ondt, for at kunne dømme Ham. Men hvis vi virkelig bare er udviklet slam fra en vandpyt, som en seriøs ateist må tro, hvor kan vi så finde en objektiv standard for rigtigt og forkert?

Vore ideer om hvad der er rigtigt og forkert, under et sådant system, er ikke andet end resultatet af nogle kemiske processer der sker i hjernen, som tilfældigvis har udviklet sig bedre end vore abe-lignende forfædre. Men Hitlers tankevirksomhed var underlagt de samme kemiske love som dem Mother Teresas hjerne var underlagt, så på hvilket grundlag mener vi at Mother Teresas handlinger var ’bedre’ end Hitlers? Og hvorfor skulle terroristangrebet i New York være mere forfærdeligt end hvis en frø dræber tusindvis af fluer?

Men en Kristen tror at der er en objektiv standard for moral, der hæver sig over det enkelte menneske, fordi disse standarder er sat af en objektiv og allestedsnærværende moralsk Lovgiver der er vores Skaber. En ateists argument imod Gud på baggrund af et objektiv syn på ondskab, er en utilsigtet indrømmelse af den pointe han forsøger at argumentere imod!

Sådanne spørgsmål om Gud stammer fra et forkert syn på historien
Troen på evolution og/ eller millioner af års historie nødvendiggør at døden har været en del af historien siden livet først opstod på denne planet. Hvis du tror at fossillagene (der indeholder milliarder af døde organismer) repræsenterer livets historie over millioner af år, er det en meget grim historie ­ fuld af død, sygdom og lidelse.


‘Tid og død.’ Den afdøde evolutionsvidenskabsmand Carl Sagan beskrev Darwins syn på døden på en god måde: ’Evolutionens hemmelighed er tid og død.’12 Dette opsummerer verdens mest accepterede historie om død. Ifølge dette syn, (1) har død, lidelse og sygdom i millioner af år, ført til at mennesket dukkede op. (2) Død, lidelse og sygdom eksisterer i den nuværende verden, og (3) død, lidelse og sygdom vil fortsætte ind i en ukendt fremtid. Døden er en permanent del af verdenshistorien, og døden er vores allierede i livets ’skabelse’..

Følgerne af lidelser, hvis du accepterer dette syn på historien. Hvis man tror på millioner af år, så har verden altid været underlagt døden. Spørgsmålet som vi naturligt må stille er, ’Hvem forårsagede den kræft, sygdom og vold der er repræsenteret i de fossile optegnelser?’ Kristne der tror på en historie på millioner af år, har et alvorligt problem her. Bibelen siger helt klart at Gud er Skaberen, og at Han sagde at alt hvad Han havde skabt ­ før, op til, og inklusive Adam og Eva, men før deres fald ­ ’er godt’ (1. Mos. 1:31).

Den situation vises her:


I det øjeblik Kristne tillader død, lidelse og sygdom før Adams synd (hvilket de automatisk bliver nødt til, hvis de tror på millioner af år), Så har de samtidig rejst et alvorligt spørgsmål omkring Evangeliet. Hvad har synden så gjort ved verden? Ifølge den Kristne lære, er døden straffen for synd (Rom. 3:23) ­ og dette faktum er Evangeliets fundament! Og, hvordan kan alle ting engang i fremtiden blive ’genoprettet’ til en tilstand hvor der ikke længere er død, pine eller tårer (Åb. 21:4), hvis der aldrig har været et tidspunkt hvor der ikke har været død og lidelse? Hele Evangeliets budskab falder fra hinanden hvis du har dette syn på historien. Det vil også betyde at døden er Guds skyld.


Det forkerte syn!

Bibelen giver det rigtige syn på historien ­ og det rigtige syn på Gud!
Heldigvis har Gud givet os en anden redegørelse for døden i sit ord ­ Bibelen. Dette historiske dokument er i ægte forbindelse med livets spørgsmål, og det forklarer fuldt ud hvad det var der skete. Faktisk har Guds ord meget at sige om døden.


‘Synd og død.’ Denne sætning opsummerer den sande historie om døden, som den er beskrevet i 1. Mosebog, Bibelens første bog. Gud skabte oprindelig en perfekt verden, der af Gud beskrives som værende ’god’ (1. Mos. 1:31). Mennesker og dyr spiste planter, ikke andre dyr (1. Mos. 1:29-30). Der var ingen vold eller smerte i denne ’gode’ verden..

Men den syndfri verden faldt på grund af det første menneske, Adam’s, oprør. Hans synd bragte en ubuden gæst ind i verden ­ døden. Gud måtte straffe synd med død, således som Han havde sagt til Adam (1. Mosebog 2:17 og 3:19). Faktisk var det Gud der tilsyneladende stod bag det første dødsfald i verden ­ et dyr blev slået ihjel for at lave tøj til Adam og Eva (1. Mos. 3:21). Som et resultat af Guds dom over verden, har Han givet os en forsmag på livet uden Ham ­ en verden der sygner hen ­ en verden fuld af død og lidelse. I Romerbrevet 8:22 siges det at, ’hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen’ ­ fordi Gud selv overgav skaberværket til tomheden (v. 20).

Følgerne af lidelse, hvis du accepterer dette syn på historien. Hvordan kan vi finde en kærlig Gud midt I verdens sukke? Ved at forstå 1. Mosebogs beretning om syndefaldet, ved vi at vi ser på en falden, forbandet verden.

Set fra Bibelens syn er døden en fjende, ikke en allieret. I 1. Kor. 15:26 beskriver apostlen Paulus døden som den ‘sidste fjende.’ Døden var ikke en del af Guds oprindelige, ’gode’, skaberværk. På baggrund af en bogstavelig læsning af 1. Mosebog, kan historien præsenteres i følgende diagram:

Død og lidelse er straffen for synd. Da Adam gjorde oprør mod Gud, sagde han faktisk at han ønskede et liv uden Gud. Han ville selv, uafhængigt af Gud, afgøre hvad der var sandhed. Bibelen fortæller os at Adam var den menneskelige races overhoved hvorved han repræsenterer hver enkelt af os der er hans efterkommere. Paulus siger i Rom. 5:12-19 at ’de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed’ Vi har, med andre ord, det samme problem som Adam havde. Da Adam gjorde oprør mod Gud, medførte det at alle mennesker, repræsenteret af Adam, sagde at de ønskede at leve uden Gud.

Gud måtte straffe Adams synd med døden. Han havde allerede advaret Adam om, at hvis han syndede, skulle han dø. Efter Adams fald mistede han, og alle hans efterkommere, retten til livet. Gud er jo livets oprindelse. Døden er den naturlige konsekvens af at vælge et liv uden Gud ­ livets giver. Fordi Herren er hellig og retfærdig, måtte der nødvendigvis være en straf for oprøret.

Bibelen gør det klart at døden er straffen for vores synd, ikke bare Adams synd. Hvis man accepterer Bibelens ord, så er vore synder ­ ikke bare ’de andres’ synder ­ årsag til al synd og lidelse i verden! Det er, med andre ord, vores skyld at verden ser ud som den gør. Der er ingen ’uskyldige.’

Gud har fjernet sin opretholdende kraft ­ midlertidigt. Samtidig med at Gud dømte synd med død, fjernede Han også noget af sin opretholdende kraft. Rom. 8:22 fortæller os at ’hele skabningen endnu sukker og vånder sig sammen.’ Alting degenererer på grund af synd. Gud har givet os en forsmag på livet uden Ham ­ en verden fuld af vold, død, lidelse og sygdom. Hvis Gud fjernede hele sin opretholdende kraft, ville skabningen ophøre med at eksistere. Kol. 1:16-17 fortæller os at alle ting består, lige nu, ved Skaberens, vor Herres Jesu Kristi kraft. Men, Han holder ikke verden helt sammen som den er bestemt til, idet Han med vilje lader ting falde fra hinanden for at give os en forsmag på hvordan livet uden Gud er. Med andre ord, så tillader Gud os at erfare hvad det er vi ønsker ­ et liv uden ham (jf. Rom. 1:18-32).

I det Gamle Testamente ser vi et glimt af hvordan verden er når Gud opretholder tingene 100%. I 5. Mosebog 29:4 og Nehemias 9:21, får vi at vide at Israelitterne vandrede i ørkenen i 40 år, og alligevel blev deres klæder ikke slidt, deres sko blev ikke slidt og deres fødder svulmede ikke op. Det er tydeligt at Gud opretholdt deres klæder, sko og fødder på mirakuløs vis, så de ikke skulle slides op eller falde fra hinanden sådan som resten af skaberværket gør. Man kan kun prøve forestille sig hvordan verden ville have set ud hvis Gud opretholdt de mindste detaljer som her.

I Daniels bogs 3. kapitel, får vi endnu et glimt når vi læser om hvordan Shadrak, Meshak og Abed-Nego gik rundt i ovnen med flammende ild, og alligevel kom ud endda uden at deres klæder lugtede af røg. Når Jesus Kristus, universets Skaber, opretholdt deres kroppe og klæder i ilden (v. 25), kunne intet blive skadet eller ødelagt.

Disse eksempler hjælper os til at forstå lidt af hvordan verden ville være hvis Gud på alle måder opretholdt skaberværket ­ intet ville falde fra hinanden.

I øjeblikket lever vi i et univers hvor alting nedbrydes. Rundt omkring os ser vi død, lidelse og sygdom ­ alt sammen et resultat af Guds dom over synden og af at Han har fjernet noget af sin opretholdende kraft, for at give os hvad vi har bedt om ­ en forsmag på livet uden Gud. Men, hvis vi ser gennem ’Bibelens briller,’ kan vi se vores synd i Adam som årsagen til blandt andet tragiske terroristhandlinger. Den lidelse der følger af et jordskælv i Indien kan ikke begrundes med enkeltpersoners synd, men det er stadig konsekvensen af synd i almindelighed (mere om det senere).


I kontrast til holdningen om at død og lidelse har eksisteret i millioner af år, har Bibelens syn på historien en vidunderlig slutning i fremtiden. Verden skal en dag genoprettes (Ap. Gern. 3:21) så der ikke længere skal være vold og død. Ifølge Esajas 11:6-9 skal ulven og lammet, panteren og kiddet, kalven og ungløven leve fredeligt sammen med børnene. Dette er et tydeligt billede af det paradis der var engang, ikke et billede af et eventyrland der aldrig har eksisteret.

Godt, så Adams fald forklarer sorg i almindelighed, men hvad med særlige tilfælde af ’meningsløs’ lidelse?
Bibelen lærer os at lidelse er en del af det ’billede’ der involverer synd, men enkeltstående tilfælde af lidelse hænger ikke altid sammen med enkeltpersoners specielle synder.

Gud tillod den retfærdige Jobs lidelser. En mand ved navn Job, der var den mest retfærdige mand på sin tid, led meget ­ han mistede alle sine børn, tjenere og ejendele på en enkelt dag, hvorefter han blev ramt af en smertefuld sygdom. Herren fortalte aldrig Job om årsagen til hans lidelse, men Gud lader læseren af Jobs Bog se nogle ekstraordinære hændelser ’bag kulisserne’ i Himlen, som Job aldrig så. Herren havde en grund til at tillade Jobs lidelser, men Han fortalte aldrig Job om disse grunde, og Han krævede at Job ikke tvivlede på sin Skabers beslutninger.

Jesus blev spurgt hvorfor en mand blev født blind. Da Jesus og Hans disciple kom forbi en blind mand, spurgte Hans disciple om manden var blind på grund af sin egen synd eller hans forældres synd. Jesus forklarede at ingen af delene var tilfældet. Manden var født blind, for at Guds gerninger kunne åbenbares på ham (da Jesus helbredte ham, Joh. 9:1-7).

Jesus i diskussion om hvorfor atten jøder led en tragisk død da tårnet i Siloa styrtede ned. Jesus sagde noget der direkte kan overføres til moderne tragedier, såsom terroristangrebet på World Trade Center og Pentagon i USA den 11. september 2001. Lukas 13:4 fortæller at Jesus siger: ’De atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte ­ mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg!’ Lidelse i vore liv skyldes ikke altid personlig synd.

Læg mærke til, at Jesus fortsætter med at sige, ’men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de.’ Selv om dette måske henviser til at de skulle omkomme i Jerusalems kommende fald, så er meningen den samme ­ ingen er uskyldig. Vi er alle syndere, og derfor alle dømt til at dø. Tusinder af mennesker døde i World Trade Center katastrofen, men de hundrede millioner af mennesker der så og hørte om dette, skal også dø en dag ­ faktisk dør tusindvis af dem hver dag ­ fordi alle mennesker har fået dødsstraf for deres synd.

Fortællingen om den rige mand og Lazarus er nøglen til forståelsen af lidelse. Bibelen er aldrig bange for at tale om lidelse. Guds dom inkluderer næsten alle typer af lidelse vi kan forestille os, og Han demonstrerer fortsat sin absolutte magt og autoritet over menneskers liv. Alligevel giver Kristus, Guds søn, os nøglen til at forstå den tilsyneladende uretfærdighed i verden, i en af hans mest bemærkelsesværdige lignelser (Lukas 16:19-31).

En ugudelig og rig mand levede i velstand, mens en trofast tigger, ved navn Lazarus, sad ved den rige mands port. Lazarus var fuld af sår, og levede af rester fra den rige mands bord. Men historien ender ikke der. Der vil komme en evig verden, hvor Gud vil gøre alting godt. Opstandelseshåbet er nøglen til at forstå lidelse. 13

Bertrand Russel, en ateistisk filosof fra det tyvende århundrede, sagde engang at ingen kan sidde på sengekanten hos et barn med en dødelig sygdom, og stadig tro på en kærlig Gud. En præst der havde erfaring med døende børn (i modsætning til Russel der aldrig nedværdigede sig til sådanne praktiske ting), udfordrede Russel til at forklare hvad han kunne tilbyde sådan et barn. En ateist kan kun sige, ’Beklager lille ven, du har haft din tid, og nu er det hele slut for dig.’ Men den Kristne har det håb, at dette liv ikke er enden.

Apostlen Paulus fandt grund til ’glæde i sin fornedrelse’. Paulus’ ’lidelsesresume’ inkluderede tortur, prygl, fængsling, udmattelse, sult, tørst og kulde. Hans breve viser, at Kristi opstandelse var nøglen til at hans lidelser gav mening. Uden opstandelsen ’er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom…[og] vi er de ynkværdigste af alle mennesker’ (1. Kor. 15:14,19).

Selv om der nogle gange vil forekomme lidelser i livet som vi ikke kan se årsagen til, giver Paulus’ breve nogle praktiske årsager til Guds børns lidelser, selv når de ikke har gjort noget forkert. For eksempel:

Lidelse kan gøre os ’perfekte’, eller modne os i Kristi billede (Job 23:10, Hebr. 5:8-9).
Lidelse kan føre mennesker til Kristus.
Lidelse kan hjælpe os til at hjælpe andre der lider.
Gør Gud noget ved lidelse og død?
Mennesker der beskylder Gud for bare at læne sig tilbage uden at gøre noget, overser noget meget vigtigt. Faktisk har Gud allerede gjort alt hvad en kærlig Gud kan forventes at gøre ­ og uendelig meget mere!

Guds søn blev menneske og udholdt både lidelse og en forfærdelig død, på menneskets vegne. Adams synd efterlod menneskeheden i en forfærdelig knibe. Selv om vore kroppe dør, er vi skabt i Guds billede, og derfor er vores sjæl udødelig. Vores bevidste væsen skal leve evigt. Hvis Gud ikke havde grebet ind, havde Adams synd betydet, at vi skulle tilbringe en evighed med lidelse og adskillelse fra Ham.

Den eneste måde vi kan genoprette vores liv med Gud er, hvis vi kan komme til Ham med en udstået straf for vores synd. 3. Mosebog 17:11 viser os at det kan gøres. Der står, ’kødets liv er blodet.’ Blod repræsenterer livet. Det Nye Testamente forklarer at ’der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod’(Hebr. 9.22). Gud gør det klart, at fordi vi er skabninger af kød og blod, kan straffen for vores synd kun betales hvis der er udgydt blod der fjerner synden.

I Edens have dræbte Gud et dyr og klædte Adam og Eva med dets skind, som et billede på at der blev dækket for vor synd. Israelitterne ofrede dyr igen og igen, men fordi Adams blod ikke er i dyr, kunne dyreblod aldrig fjerne vor synd, selv om det midlertidigt kunne dække for den. Det hebræiske ord der oversættes med ’soning’ er kaphar der betyder ’dække’.

Løsningen var Guds plan om at sende sin Søn, den guddommelige treenigheds anden person, Herren Jesus Kristus, til jorden for at blive et menneske ­ et perfekt menneske ­ som offer for synd. I Jesu Kristi person trådte vores Skaber Gud ind i historien (Joh. 1:1-14) for at blive en fysisk efterkommer af Adam, også kaldet ’den sidste Adam’ (1. Kor 15:45), født af en jomfru. Fordi Helligånden overskyggede hans mor (Lukas 1:35) var Han et perfekt menneske, uden synd ­ på trods af at Han blev fristet i alle ting, ligesom os (Hebr. 4:15) ­ kunne Han alligevel udgyde sit blod på et kors for vor synd.

Fordi menneskehedens første repræsentant ­ Adam ­ var ansvarlig for at bringe synd og død ind i verden, kan den menneskelige race nu få en ny repræsentant ­ den ’sidste Adam’ ­ der betalte straffen for synd. Ingen synder kan betale for andre, men den sidste Adam ­ Jesus Kristus ­ var et perfekt menneske. Gud kunne, som menneske, bære verdens synd og smerte.

Guds Søn opstod fra graven, for at give evigt liv til alle der tror (Joh. 3:16). Efter Kristi lidelse og død, opstod Han fra de døde, og viste at Han havde den største magt ­ magten over døden. Han kan nu give evigt liv til enhver der modtager det i tro (Joh. 1:12, Ef. 2:8-9). Bibelen fortæller os at dem der tror på Herren Jesus Kristus, og tror at Gud har oprejst Ham fra de døde, og modtager Ham som Herre og Frelser, skal tilbringe evigheden sammen med Gud (1. Kor. 15:1-4).

Guds Søn forstår vores smerte.
Kristi lidelse og død betyder at Gud selv kan forstå vore lidelser, fordi Han selv har oplevet dem. Hans efterfølgere har en ypperstepræst ­ Jesus ­ der kan have ’medfølelse for vore skrøbeligheder…

Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid’ (Hebr. 4:15-16).

Hvor længe vil al denne lidelse og død fortsætte?
Mennesker der klager over lidelse på jorden, må forstå Guds tidsperspektiv. Gud er evig, og Han er kærligt ved at forberede sit folk på at tilbringe evigheden sammen med Ham. Som apostlen Paulus sagde, ’Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os.’ (Rom. 8:18). Hebræerbrevet siger at Jesus selv, ’for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam, og nu sidder på højre side af Guds trone’ (Hebr. 12:2).

De nuværende lidelser ­ hvor voldsomme de end måtte være ­ er så ubetydelige i evighedens perspektiv, at de ikke kan sammenlignes med den herlighed der skal komme.

Gud har forberedt et evigt hjem hvor der ikke længere skal være lidelse og død. Dem der sætter deres lid til Kristus som frelser, har et vidunderligt håb ­ de kan tilbringe evigheden sammen med Herren på et sted hvor døden ikke længere skal være. ’Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere’ (Åb. 21:4).

Døden er virkelig den vej der åbner vejen til det vidunderlige sted der kaldes Himlen. Hvis vi levede evigt, fik vi aldrig mulighed for at slippe fri af synden. Men Gud ønsker at vi skal have en ny krop, og Han ønsker at vi skal leve evigt sammen med Ham. Bibelen siger at ’Dyrebart i Herrens øjne er hans frommes liv’ (Salme 116:15). Døden er ’dyrebar’ fordi syndere der har troet på Kristus, skal bo sammen med deres Skaber, på et sted hvor retfærdighed bor.

Der er også et sted med evig adskillelse fra Gud. Bibelen advarer om, at dem der afviser Kristus, skal smage den ’anden død’ ­ evig adskillelse fra Gud (Åb. 21:8).

De fleste af os har hørt om Helvede, et sted med ild og svovl. Ingen andre end Jesus Kristus advarede mere mod dette sted, end når han talte om Himlen. Han gjorde det også klart at de uretfærdiges pine vil være evig (græsk aionios), ligesom de retfærdige vil leve evigt (Matt. 25:46). Gud glæder sig ikke over den uretfærdiges død. ’Sig til dem: Så sandt jeg lever, siger Gud Herren: Jeg ønsker ikke den uretfærdiges død, men tværtimod at den uretfærdige vender om fra sin vej, så han bevarer livet. Vend om, vend om fra jeres onde veje! Hvorfor vil I dø, Israels hus?’ (Ezekiel 33:11). Gud glæder sig ikke over sit folks farer og prøvelser. Han er en kærlig, nådig Gud ­ det er vores skyld at mennesket lider og dør.

Når vi møder forfærdelig lidelse, såsom tragedien med World Trade Center, må vi lade det minde os om den ultimative årsag til sådanne ulykker er vores synd ­ vores oprør mod Gud. Vores kærlige Gud ønsker, trods vor syndighed, at vi skal tilbringe evigheden sammen med Ham. Kristne må strække en kærlig og trøstende hånd til dem der har brug for trøst og styrke i tider med trængsel. De kan finde styrke i armene på en kærlig Skaber der hader død ­ den fjende der en dag vil blive kaste i ildsøen (Åb. 20:14).

Der er ingen modsigelse mellem udsagnene om at ’Gud er almægtig og kærlig’ og ’verden er fuld af lidelse og død.’ Hvis Gud skulle udrydde alt ondt i verden, skulle Han udrydde os! I stedet ønsker Gud at vi skal frelses fra Hans kommende dom. En dag vil Gud fjerne alt ondt i verden.

Vi har to muligheder: vi kan fjerne os fra vore synder ved at stole på Kristus og dermed få evigt liv sammen med Gud, eller vi kan klynge os til vore synder, i hvilket tilfælde Gud vil opfylde vores ønske og forlade os for evigt. Det er derfor at Jesus på dommens dag skal sige til de onde, ’Gå bort fra mig…’ (Matt. 7:23, Luk. 13:27).

Først når vi forstår dødens oprindelse og evangeliet om Jesus Kristus som det er gengivet i Bibelen, kan vi forstå hvorfor verden er som den er og hvordan der kan være en kærlig Gud midt i tragedier, vold, lidelse og død. Hvilket syn på døden er dit? Er det synet der gør Gud til et uhyre der er ansvarligt for millioner af års død, sygdom og lidelse? Eller er det synet der lægger skylden på vor synd, og tegner et billede af Gud som en kærlig, nådig frelser der græd over Jerusalem, der græd ved hans ven Lazarus’ grav, og som græder over os alle?

Her er de gode nyheder
Answers in Genesis ønsker at prise og ære Gud som Skaberen, og at bekræfte sandheden om Bibelens beretninger om verdens og menneskets sande oprindelse.

En del af denne sande historie er beretningen om hvordan det første menneske, Adams, oprør mod Guds bud bragte død, lidelse og adskillelse fra Gud ind i verden. Vi kan se resultatet overalt. Alle Adams efterkommer er syndere fra undfangelsen (Salme 51:5) og har selv taget del i oprøret (synd). Derfor kan de ikke leve sammen med en hellig Gud, men er dømt til adskillelse fra Gud. Bibelen siger at ’alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud’ (Rom. 3:23) og at alle derfor står for at skulle dømmes til ’evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra Hans herlighed og magt’ (2. Theses. 1:9). Men, de gode nyheder er at Gud har gjort noget ved det. ’For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv’ (Joh. 3:16).

Skaberen Jesus Kristus led på menneskehedens vegne straffen for menneskers synd, nemlig død og adskillelse fra Gud ­ men selv var han uden synd. Han gjorde dette for at opfylde de retfærdige krav fra hans Far, den hellige og retfærdige Gud. Jesus var det perfekte offer. Han døde på et kors, men opstod igen på den tredje dag, og overvandt døden, sådan at alle der tror på ham, bekender deres synd og stoler på ham (frem for sig selv), kan komme tilbage til Gud og leve evigt sammen med deres skaber.

Derfor: ’Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn’ (Joh. 3:18). Bibelen siger også at, ’Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.’ (1. Joh. 1:9).

Hvilken vidunderlig frelser ­ og hvilken vidunderlig frelse i Kristus vor skaber!

Desmond, A., and Moore, J., Darwin: The Life of a Tormented Evolutionist, W. W. Norton & Company, New York, s. 387.
Desmond and Moore, s. 387.
Darwin, C., On the Origin of Species, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, p. 490, 1964 (1859).
Associated Press, ‘Ted Turner was suicidal after breakup,’ , 16. april 2001.
Templeton, C., Farewell to God, McClelland & Stewart, Inc., Toronto, Canada 1996.
For en afvisning af Templeton’s argumenter, se Ham, K., og Byers, S., ’The slippery slide to unbelief: A famous evangelist goes from hope to hopelessness,’ Creation 22 (3):8 ­ 13, juni ­ august 2000.
Martin, W., A Prophet with Honor: The Billy Graham Story, William Morrow and Company, Inc., New York, p. 110, 1991.
Templeton, C., Ref. 5, s. 30.
Templeton, C., Ref. 5, s. 198.
Templeton, C., Ref. 5, s. 198 ­ 199.
Templeton, C., Ref. 5, s. 201.
Sagan, C., Cosmos Part 2: One Voice in the Cosmic Fugue, produceret af Public Broadcasting Company i Los Angeles i samarbejde med KCET-TV, og sendt I 1980 på PBS stationer I hele USA.
13. Wilder-Smith, A. E., Is This A God Of Love? TWFT Publishers, Costa Mesa, Californien, s. 43-46, 1991.

AiG Worldwide English Article database About AiG - English

Chinese Danish French German Greek Italian Japanese Korean Russian Spanish

De gode nyheder

COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis

A member of the Gospel Communications Network. All Rights Reserved.


KLIPP FRA answersingenesis.org: The blood-stained ‘century of evolution’
Creation Archive > Volume 20 Issue 3 > The blood-stained ‘century of evolution’


First published:
Creation 20(3):4
June 1998
Browse this issue
Subscribe to Creation Magazine

The blood-stained ‘century of evolution’
by Carl Wieland

Those attacking Christianity sometimes point to the many religious wars and atrocities perpetrated in the name of Christ and the Church. They forget that not everyone self-labeled ‘Christian’ truly follows Christ. Also, that many times more people have been killed this century, most by their own governments, than in all religious conflicts, ever.1 And this slaughter happened because of philosophies openly hostile to biblical Christianity, and flowing directly from evolutionary belief.

Nazism openly proclaimed its dependence on Darwin.2 It was right and moral for the strongest race to survive; to have pity for the weak was to defy nature’s laws. It is doubtful whether this brutal ideology would have so captivated the nation that gave us Bach and Luther if not for the ‘scientific’ underpinning of evolution.

Communism also took evolution to its logical conclusion. If everything just evolved from ‘natural law,’ then man’s opinion, not God’s Word, determines what is right and wrong. If the working class can take power by armed struggle, then this is ‘right,’ regardless of how many must die to bring in the socialist paradise. Communism’s death toll far outranks the Nazis’—probably more than 90 million worldwide.3

Some have suggested that the bloodthirsty deeds of Stalin were an ‘aberration’ from the revolution’s ideals. However, it was Lenin, the ‘father’ of the Russian revolution, who ‘perfected the science of mass killings,’ and total, merciless brutality as the ultimate method of political control.4 Evolution was the chief tool used to brainwash communism’s masses into ‘scientific atheism.’ If everything just evolved, then everything is at the whim of the most powerful, and there is no Maker to whom to be answerable. Hence Stalin’s belief that killing millions of people was no worse than mowing your lawn (grass is our cousin in evolutionary doctrine).

Mao’s reign of terror and lies resulted in the deaths of tens of millions. It is no coincidence that his two favorite books were by the evolutionists Darwin and Huxley. With millions dying from his forced famine, his physician records that Mao said, ‘We have so many people we can afford to lose a few.’5 His successors have since persecuted and killed hundreds of thousands more.

Such overt ‘state’ evil makes it easy to forget what the Bible teaches about the evil within all of fallen mankind. Despite communism’s decline, the basic philosophy of evolutionism (i.e. man’s opinion, not God’s, is the ultimate authority) remains securely in control. They’re not shooting people scrambling over the Berlin Wall anymore, but millions of people are being torn apart in their mother’s womb in ‘democratic’ countries.

Today, the ideology of the ultra-free market, directly related to Darwinian ‘might is right,’ is on the rise. The Bible of course affirms private property, and the free and fair exchange of goods. However, at the same time it endorses civil government as a necessary restraint upon the sinful nature of mankind. Even the billionaire speculator George Soros has warned against unfettered ‘survival of the fittest’ capitalism. He says ‘What used to be a medium of exchange has usurped the place of fundamental values. Being successful is not identical with being right.’6

Soros’s comments make sense only if there are such things as immutable values and inalienable rights. But these cannot exist unless there is a Creator God Who has revealed such truths infallibly to His creation.

Thus, the creation/evolution issue is not just about origins; it is the key to which authority source will be seen as foundational in human affairs—God, through His revealed Word, or man’s opinion. May God be pleased to keep on using Creation magazine widely in spreading these vital, foundational gospel truths.

References and notes
About 130 million (not including the hundreds of millions killed by abortion) were slaughtered this century in the name of atheism, whereas all those killed in ‘the name of Christ’ in all of recorded history was at most around 17 million. See James Kennedy and Jerry Newcombe, What if Jesus had never been born?, Thomas Nelson, Nashville, 1994. Return to text.
Evolutionist Sir Arthur Keith wrote: ‘The German Führer, as I have consistently maintained, is an evolutionist; he has consciously sought to make the practice of Germany conform to the theory of evolution.’ Evolution and Ethics, Putnam, New York, p. 230, 1947. Return to text.
Black Book of Communism, The Courier-Mail Weekend, Brisbane, p. 8, 13 December 1997. Return to text.
Men who taught the world to hate, The Sunday Mail, Brisbane, p. 67, 6 July 1997. Return to text.
The Great Dying, The Sunday Mail, Brisbane, pp. 59–60, 2 February 1997. Return to text.
G. Soros, in News Weekly, p. 24, 8 February 1997. Return to text.

--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/creation/v20/i3/blood.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
1 Sam 12, 18-25:
18 Så ropte Samuel til Herren, og samme dag sendte Herren torden og regn. Da ble hele folket grepet av stor frykt for Herren og for Samuel.
19 Og hele folket sa til Samuel: Be for dine tjenere til Herren din Gud, så vi ikke skal dø! For vi har lagt den misgjerning til alle våre andre synder at vi har krevd en konge.
20 Da sa Samuel til folket: Frykt ikke! Dere har gjort alt dette onde. Men forlat nå bare ikke Herren! Tjen Herren av hele deres hjerte!
21 Vend dere ikke bort, slik at dere følger de tomme avgudene, som ikke kan hjelpe eller frelse, fordi de er bare tomhet.
[5M 4: 28. Jes 41: 29. 44: 9, 10. Hab 2: 18.]
22 For sitt store navns skyld vil ikke Herren forlate sitt folk - siden Herren har funnet for godt å gjøre dere til sitt folk.
23 Men jeg, det være langt fra meg å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere. Jeg vil lære dere den gode og rette veien.
24 Frykt bare Herren og tjen ham i sannhet, av hele deres hjerte! Se hvor store ting han har gjort for dere!
25 Men gjør dere det som ondt er, da skal både dere og kongen deres gå til grunne.


Onsdag, Mars 10, 2004

Kvinneprester er ugudelig
Sier Den Hellige Ånd. Se 1.Tim.2,11-14. Der står det: ”En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse. Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.”

Hvorfor i all verden støtter vi opp om de ugudelige AP-kvinnenes ikke lite barnslige hyling og larming/likestillingsmas istedenfor Gud Herren?? Dette forundrer meg … vel i grunnen ikke. Vi vil ha, er visst det eneste de tenker på. Og de svake kristne bukker under/lar seg villede. De vil heller være populære. Kun da får de oppleve den farlige og fristende verdslige makt.

1.Tim.1,6-11: ”Fra dette har noen fart vill og vendt seg bort til tomt snakk. De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier eller de spørsmål de uttaler seg så selvsikkert om. Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis. En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære – etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd.”

Riksaasen Dahl har ingen myndighet fra Gud til å opptre som menighetens lærer.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord
Sal 142, 1-8:
1 En læresalme av David, da han var i hulen. En bønn.
[57: 1. 1SAM 22: 1.]
2 Med min røst roper jeg høyt til Herren. Med min røst ber jeg ydmykt til Herren om nåde.
3 Jeg utøser min sorg for hans åsyn. Jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.
4 Når min ånd svikter i meg, kjenner du min sti. De har lagt skjulte snarer for meg på veien der jeg skal vandre.
[77: 4. 140: 6. 143: 4.]
5 Se til min høyre side, se etter: Det er ingen som kjennes ved meg. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel.
[31: 12. 38: 12. 88: 9, 19.]
6 Jeg roper til deg, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min lodd i de levendes land.
[16: 5. 27: 13.]
7 Gi akt på mitt klagerop, for jeg er i stor nød! Fri meg fra mine forfølgere, for de er blitt for sterke for meg!
8 Før meg ut av fengslet, så jeg kan prise ditt navn! De rettferdige skal samle seg omkring meg når du gjør vel imot meg.
[25: 17. 143: 11.]


Tirsdag, Mars 09, 2004

NORAD-penger og evangelisering - Av Jørgen Høgetveit
I Norge I Dag 4.3. nettutgaven finner vi denne lille biten av misjonær Norvald Yri, nå forsker ved Fjellhaug skoler. Det er en liten, men virkelig perspektivrik artikkel inn i dagens hets mot misjonsselskapenes evangeliserings og misjonsarbeid i u-land.

At vi fra et land som Norge med Grunnlovens § 2 - med store rikdommer og en lang og solid tradisjon etter Hans Nielsen Hauges store arbeid for å løfte folket vårt - skal ha en så blind og jeg vil mene hedensk media- og utenriksledelse - er ille. Det er en klar sammenheng mellom det åndelige rike i Hauges arbeid og det verdslige velstandsrike som han startet oppbyggingen av. Olav Valen-Sendstad har til fulle vist hvordan de protestantiske riker med respekt for individet og dets utrustning, samtidig praktiserer det alminnelige prestedømme i det åndelige regiment, demokratiet i det verdslige regiment og bygger opp velstandssamfunnet i økonomisk henseende. Alt dette samt menneskerettene er utviklet på protestantisk mark! Sosiologiens grunnlegger Max Weber peker på mye av det samme fundament for velstandssamfunnene - og så skal Norge ledes av et så forblindet folk som det man ser under i Yris artikkel og opplever på TV-skjermene. Selv plukket jeg opp for mange år siden at man i Øst-Afrika på traktorer kjøpt inn for bistandsmidler fikk påklistret en etikett med: Må ikke brukes til evangelisering. Og nå hetser man kristenfolkets arbeid ute og snakker om "statsmisjonærer" som noe aldeles forferdelig. Noen snyltere og misbrukere av offentlige midler. Det er for tåpelig. Man har kort og godt ikke forstått noe som helst hva som skal til for å frigjøre et folks krefter og sette det på rett utviklingsspor både for tid og evighet.

Dessuten burde de se på sine egne lønningslister - hvor skyhøye lønninger og solide diett- og kjøregodtgjørelser etter stasregulativet suger uhjelpsmidler i toppklassen. Jeg husker selv dir. Andresen, som i min Høyskoletid på NLH, Ås styrte det offentlige u-landsarbeid, ble kritisert for de høye lønningene deres folk hadde. Han gikk på talerstolen og klaget sin nød for at misjonen stakk av med alle de folkene som var villig til å reise ut for lave lønninger. Skulle de få fagfolk måtte de opp på det høye nivået. Det er selvsagt slike overveielser som gjør at Norge tross alt kanaliserer så vidt store midler via NGO-ene og misjonsselskapene - selv om de har disse tåpelige begrensningene.. Som meget jordnær sivilagronom med u-hjelpserfaring fra flere land - vet jeg krystallart at uten at mennesket blir forandret på rette måte innvending - kommer det heller aldri til å skje noen fundamental og god endring utvending. Dette er elementært! Les under - start tenkningen og si din mening både i media og ved stemmeurnen. Nå må det nye "koster" til i Norge for at ikke fortsatt store midler skal rotes bort på nytteløse prosjekter som bl.a. den siste store rapporten om NORADs liv og virke gjennom decennier vitner om.

GRISEHUS, MEN IKKJE PRESTEBOLIG
(Debatt): SVENSKEN ROLF BERGLUND HAR FORMIDLA EIT TANKEVEKKJANDE INNTRYKK FRÅ EIN BISKOP I UGANDA NÅR DET GJELD HJELP TIL BISTAND OG UTVIKLING. BISKOPEN INDIKERER AT VESTLEG UTVIKLINGSHJELP KJEM OG PÅTVINGAR FOLKET MATERIALISMEN UTAN SYN OG SANS FOR HEILE MENNESKET.
Det er økonomisk og teknisk ny-kolonisering utan sans for til dømes afrikanarens vektleggjing på heile mennesket og den åndelege dimensjonen. Afrikanaren ikkje kan skjøne det moderne vesten som ofte kjem utan tru på Gud, utan Bibel, utan å ha bruk for å be, utan sans og forståing for den afrikanske konteksten, Det moderne vesten som er mest oppteke av å markedsføre vestleg modernisme, men ofte utan teft for folket og den samanheng dei lever i.
Seier biskopen frå Uganda: "De betaler for at griser skal få tak over hovudet, men ikkje for at prestar skal få same tilbod. De kan betale for å trykkje matematikkbøker, men ikkje sangbøker. De kan tenkje dykk å byggje skular, men ikkje kyrkjer. De vil mette kroppen, men ikkje sjela. Korleis skal eg kunne gå ut til mitt folk og sei at våre vener i Europa ynskjer at vi skal kunne behalde våre grisar, me dei vil ikkje at vi skal synge våre kjære songar? Korleis skal eg kunne forklare dei at de kan kjøpe Landrowers til utviklingsarbeidarene dykkar, me ikkje ein gong ein sykkel til evangelisering?"

Norvald Yri, Afrikamisjonær i NLM
og forsker ved Fjellhaug Skoler


KLIPP FRA answersingenesis.org: The Religion of Evolution
The Religion of Evolution
Guest article by Gary DeMar
For the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. He has scaled the mountains of ignorance; he is about to conquer the highest peak; as he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries.1

30 September 2002


--------------------------------------------------------------------------------

Beverly Carol Lucey is a writer living in Covington, Georgia. In an article that appeared in the 19 August 2002, issue of The Atlanta Journal-Constitution, she attacks Christians, ‘Christian fundamentalists’ to be more precise, who don’t like the idea that evolution can be taught in public (government) schools without scientific criticism. ‘They have power,’ she insists. ‘They are getting elected to school boards.’ Horror! Citizens are actually getting involved in the political process and showing an interest in what their children are being taught in school. Sounds like America to me.

Her horror does not stop with the political involvement of Christians. These ‘Christian fundamentalists . . . are making teachers nervous, not to mention that many teachers are, in and of themselves, fundamentalist Christians.’ Shocking, isn’t it, that American citizens who hold to certain fundamental religious beliefs should even dare to teach in public (government) schools? The Christian heritage of this nation is a historical reality and documented fact, how then could anyone intimate that Christians should be excluded from public discourse on any subject?2 Are Christians to be relegated to second-class citizenship? Ms Lucey shows her ignorance of history with the claim that Christianity is somehow an inhibitor of scientific discovery and understanding. Langdon Gilkey demonstrates quite well that ‘the religious idea of a transcendent Creator actually made possible rather than hindered the progress of the scientific understanding of the natural order.’3

Ms Lucey’s uninformed prose is directed at Cobb County, Georgia, where the school board has stated that science textbooks that teach evolution should carry the following disclaimer: ‘This textbook contains material on evolution. Evolution is a theory not a fact, regarding the origin of living things. This material should be approached with an open mind, studied carefully and critically considered.’ Seems reasonable enough, since even the theory of evolution has ‘evolved’ over the years. But this is too much for those who are blinded by evolutionary religious dogma. That’s right. Evolution is more metaphysics than physics; more faith than reason. Is this just the opinion of this anti-Darwinist? Not at all.

Let the Darwinists Speak for Themselves
Michael Ruse, professor of history and philosophy and author of The Darwinian Revolution (1979), Darwinism Defended (1982), and Taking Darwin Seriously (1986), acknowledges that evolution is religious:

‘Evolution is promoted by its practitioners as more than mere science. Evolution is promulgated as an ideology, a secular religion—a full-fledged alternative to Christianity, with meaning and morality. I am an ardent evolutionist and an ex-Christian, but I must admit in this one complaint. . . the literalists [i.e., creationists] are absolutely right. Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning, and it is true of evolution still today.’4

Ruse didn’t always espouse the religious foundation of evolution. But since evolution asks the same questions as religion—telling us where we came from, where we’re going, and what we should do on the way—he had to admit the religious nature of his chosen materialistic worldview. For Ruse, and he is correct, ‘evolution is a kind of secular ideology, an explicit substitute for Christianity.’ If evolution is a ‘substitute for Christianity,’ and Christianity is religious, then evolution, as Christianity’s substitute, is religious. The distinction in this debate, therefore, is not between religion and science, as so many claim, but between one religion and science (materialistic evolution) and another religion and science (creation science).

Is it any wonder that Darwin’s most vocal defender, Thomas Henry Huxley (1825-1895), in addition to being called ‘Darwin’s Bulldog,’ was also known as ‘Pope Huxley’? ‘Huxley personalized “nature,” referring to it as “fair, just and patient,” “a strong angel who is playing for love.”’5 How can this be when evolution is described as ‘blind’?6 Huxley’s great-grandson, Julian Huxley (1887-1975), ‘conceded that his beliefs are “something in the nature of a religion,”’7 and described his humanist beliefs as ‘The New Divinity.’ Ruse and the Huxleys are not alone in their contention that evolution is a materialistic religion that is founded on metaphysical assumptions:

The distinguished biologist Lynn Margulis has rather scathingly referred to new-Darwinism as ‘a minor twentieth century religious sect within the sprawling religious persuasion of Anglo-Saxon biology.’ Stuart Kauffman observes that ‘natural selection’ has become so central an explanatory force in neo-Darwinism that ‘we might as well capitalise [it] as though it were the new deity.’8

Professor Richard Lewontin, a geneticist and author of a number of books on Darwinian theory, illustrates the implicit metaphysical starting point of the evolutionary dogma. Even when the facts point away from a certain scientific explanation for a given theory, evolution must be followed because the materialistic religion of Darwin must be protected against any Divine intrusion:

‘We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just-so stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism. It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world, but, on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counter-intuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Moreover, that materialism is an absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door.’9

Ms Lucey is under the false impression that science is an objective enterprise, neutral in face of the facts. ‘Science,’ she says, ‘is an intellectual pursuit; it’s being able to let go of ideas that don’t pan out.’ Now go back and read Lewontin again. As a self-professed materialist, Lewontin, by his own admission, is ‘forced by [his] a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counterintuitive’ Lewontin’s new-found religion, bordering on irrationalism, has nothing in common with Christianity which calls for rational investigation based on known physical properties.

Robert Jastrow, an internationally known astronomer, founder and director of NASA’s Goddard Institute for Space Studies, Professor of Astronomy and Geology at Columbia University, and Professor of Earth Sciences at Dartmouth College, describes science as ‘religion’ in the chapter where the following quotation is taken:

‘Consider the enormity of the problem. Science has proven that the Universe exploded into being at a certain moment. It asks, What cause produced this effect? Who or what put the matter and energy into the Universe? Was the Universe created out of nothing, or was it gathered together out of pre-existing materials? And science cannot answer these questions, because, according to the astronomers, in the first moments of its existence the Universe was compressed to an extraordinary degree, and consumed by the heat of a fire beyond human imagination. The shock of that instant must have destroyed every particle of evidence that could have yielded a clue to the cause of the great explosion. An entire world, rich in structure and history, may have existed before our Universe appeared; but if it did, science cannot tell what kind of world it was. A sound explanation may exist for the explosive birth of our Universe; but if it does, science cannot find out what the explanation is.’10

Jastrow is correct about science having a metaphysical starting point. Science asks ultimate questions to which it has no scientifically substantiated answers. According to Jastrow, no evidence exists for the scientist to study on the subject of origins, since it was destroyed at the moment of creation (an idea that is based on the unbiblical ‘big bang’ hypothesis, which even many non-Christian scientists reject). In his book Until the Sun Dies, Jastrow outlines two origin options, both of which he describes as a ‘miracle’: ‘The first theory places the question of the origin of life beyond the reach of scientific inquiry. It is a statement of faith in the power of a Supreme Being not subject to the laws of science. The second theory is also an act of faith. The act of faith consists in assuming that the scientific view of the origin of life is correct, without having concrete evidence to support that belief.’11 These aren’t the words of a ‘Christian fundamentalist’ who is ‘anti-intellectual and where ‘logic takes a holiday,’ to use Ms Lucey’s description of biblical creationists. Jastrow is a well-respected scientist, described as ‘the greatest writer of science living today.’

Whose Evolution?
When members of the First Church of Charles Darwin maintain that only their creedal formulation of evolutionary origins should be taught in public schools, one wonders which denominational variety should it be? Should it be Darwin’s textus receptus version before it underwent its numerous revisions and reformulations? How about the ‘hopeful monster’ version developed in the 1930s by Otto Schindewolf and promoted in 1940 by Richard Goldschmidt?12 Ms Lucey doesn’t say.

Another proposed mechanism of evolution is that of ‘punctuated equilibrium’ by Niles Eldredge and the late Stephen Jay Gould. ‘Punk Eek,’ as it is affectionately called by some and derisively labeled by others, is a radical departure from the confessional statement of beliefs of the First Church of Charles Darwin. Where the Church of Darwin first suggested that changes occur gradually over long periods of time (equilibrium or stasis), Punk Eek adherents conjecture that the ‘abrupt appearance of species (in the fossil record) could be explained by the transition occurring quickly, geologically speaking, in small, isolated populations such that transitional forms would be highly unlikely to be preserved’13. The change in doctrine came when transitional fossils could not be found to support the orthodox Darwinian dogma. Gould, a high priest of the movement before his death this year, had to confess:

‘The extreme rarity of transitional forms in the fossil record persists as the trade secret of paleontology. . . . [T]o preserve our favored account of evolution by natural selection we view our data as so bad that we never see the very process we profess to study.’14

Did you get that? ‘We never see the very process we profess to study.’ Not only that, but no one, creationist or evolutionist, has ever seen the beginning of creation. Christians, however, believe that they have been told about it. Science works to reconstruct existing and past data to learn more about the creation process. ‘Christian fundamentalists’ don’t abandon the scientific method when they declare that God designed and created the universe anymore than a mechanic denies the engineers who designed the car he’s working on. It doesn’t make him any less of a mechanic to admit that the car was designed and manufactured by someone he has never seen. In fact, he would be considered crazy if he denied that the car had a designer. Furthermore, knowing that the car was designed leads the mechanic to conclude that the car has a prescribed way of working and predetermined settings that are vital to its functioning optimally. Would you take your car to a mechanic who believes that your car came into existence randomly?

Eldredge, in similar fashion, takes a peek behind the Darwinian altar and admits: ‘No wonder paleontologists shied away from evolution for so long. It never seems to happen.’15 Evolutionists are so blinded by their presuppositions that origins must be explained by their materialist religion. There is no other option even when the facts scream otherwise. Any argument raised against their Darwinian assumptions is dismissed as being non-scientific, a ‘spiritual pursuit,’ or ‘magical thinking,’ in the words of Ms Lucey.

Aliens Did It
If the above evolutionary creedal formulations do not suit you, one can always adopt the view of Francis Crick, co-discoverer of the structure of the DNA molecule, for which he received a Nobel Prize—‘directed panspermia.’16 Crick, a serious and well-respected scientist, thinks ‘that life on earth may have begun when aliens from another planet sent a rocket ship containing spores to seed the earth.’17 Of course, Crick doesn’t explain how the aliens got there, but, hey, this is science. A theory is deemed scientific as long as it has the imprimatur of at least one member of the Darwinian priesthood.

Sometimes the priesthood objects to one of its own members when he strays too far from the accepted dogma. Crick is one of them. When this happens, a very rare occurrence to be sure, the full force of inquisitional opposition from the scientific priesthood is brought to bear on the heretic. Consider Danish environmental scientist Bjorn Lomborg, a left-wing evolutionary scientist whose specialty is statistics, who dared to stray and state that ‘We are not running out of energy or natural resources.’ A former member of Greenpeace and the author of The Skeptical Environmentalist (1998), Lomborg has been giving the leftist environmental lobby fits. Since his scientific paradigm does not correspond to the prevailing environmental religion, drastic measures had to be taken in an attempt to silence him:

‘Some scientists say they initially hoped to ignore Lomborg but in the wake of the book’s popularity have reacted with a fury rarely seen in academia. . . . A dozen esteemed environmental scientists, including [Peter] Raven and Harvard’s Edward O. Wilson, are demanding that Lomborg’s publisher cut him loose. - “We are deeply disturbed that Cambridge University Press would publish and promote an error-filled, poorly referenced and non-peer-reviewed work,” they write in a letter calling on Cambridge to transfer publishing rights to a popular, nonscholarly press.’18

This ‘poorly referenced and non-peer-reviewed work’ contains 2,930 footnotes. Of course, just because a book includes nearly 3,000 footnotes does not mean the author is right in all his assertions and conclusions, but it does afford critics an opportunity to check out the author’s methodology and debate him on the facts. But because the book does not support the dogma of the scientific status quo, it is dismissed without considering the author’s counter arguments. The facts don’t matter because they do not fit the accepted environmental worldview. Any environmental position that does not begin with a global warming starting point is wrong by definition. Creation scientists find themselves in a similar position. Until creation scientists have their work go through ‘peer review,’ it’s not true science. But no creationist could ever pass a peer-review test, because there is a presuppositional bias against creation science. Consider the following:

D.M.S. Watson, known to the public for his B.B.C. talks popularizing the Darwinian notion that human beings descended from primates, declared in an address to his fellow biologists at a Cape Town conference: ‘Evolution itself is accepted by zoologists not because it has been observed to occur or . . . can be proved by logically coherent evidence to be true, but because the only alternative, special creation, is clearly incredible.’19

C. S. Lewis was astounded at Watson’s frank admission and responded: ‘Has it come to that? Does the whole vast structure of modern naturalism depend not on positive evidence but simply on an a priori metaphysical prejudice? Was it devised not to get in facts but to keep out God?’20 Evolutionists Gould and Eldredge are not reluctant to admit that ‘The general preference that so many of us hold for gradualism is a metaphysical stance embedded in the modern history of Western cultures: it is not a high-order empirical observation, induced from the objective study of nature.’21 Gould adds:

‘But our ways of learning about the world are strongly influenced by the social preconceptions and biased modes of thinking that each scientist must apply to any problem. The stereotype of a fully rational and objective “scientific method”, with individual scientists as logical (and interchangeable) robots, is self-serving mythology.’22

Conclusion
Ms Lucey’s deepest wound is made when she pronounces that ‘Fundamentalism tends to be literal, not figurative. Hence, it’s anti-intellectual. Logic takes a holiday.’ Who is she describing? No doubt there are Christians who are anti-intellectual. But lots of people are anti-intellectual, including many non-Christians. Lots of smart people hold to some ridiculous beliefs. Some of them are Nobel prize winning scientists like Francis Crick. Who’s defining ‘anti-intellectual’? I find it amazing, illogical, and anti-intellectual that an atheist and evolutionist like Richard Dawkins can deny a designed creation when everything he touches and uses in his life has been designed. The only thing that hasn’t been designed, according to Dawkins and other ‘intellectuals,’ is a marvelously constructed cosmos that got the way it is by chance. To borrow a phrase from Ms Lucey, the notion of random, chance, and undirected evolution is ‘magical thinking,’ and, if evolutionists have anything to say about it, ultimately religious.

Ms Lucey and other Darwinian religionists could take a lesson from Isaac Newton who had no problem mixing his Biblical religion and science: ‘This most beautiful system of the sun, planets, and comets, could only proceed from the counsel and dominion of an intelligent and powerful Being. . . . He endures forever, and is everywhere present; and by existing always and everywhere, he constitutes duration and space.’23

Notes
Robert Jastrow, God and the Astronomers (New York: W.W. Norton and Co., 1978), 116.
Gary DeMar, America’s Christian History: The Untold Story, 2nd ed. (Powder Springs, GA: American Vision, 1995) and Gary DeMar, America’s Heritage (Ft. Lauderdale, FL: Coral Ridge Ministries, 2002).
Langdon Gilkey, Maker of Heaven and Earth (Garden City, NY: Doubleday, 1959), 110.
Michael Ruse, ‘Saving Darwinism from the Darwinians,’ National Post (May 13, 2000), B3.
Philip J. Sampson, 6 Modern Myths About Christianity and Western Civilization (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), 62.
Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design (New York: WW Norton & Co., 1986).
Julian Huxley, Evolution in Action (New York: Mentor, 1953), 132. Quoted in Sampson, Six Modern Myths, 62.
Sampson, 6 Modern Myths, 62.
Richard Lewontin, ‘Billions and billions of demons,’ The New York Review (January 9, 1997), 31.
Jastrow, God and the Astronomers, 114-115. Emphasis added.
Robert Jastrow, Until the Sun Dies (New York: Norton & Co., 1977), 62-63. Emphasis added. The chapter in which this quotation appears is called ‘The Miracle.’
Bertrand Russell claimed that ‘large-scale, sudden changes’ could develop through the ‘power of x-rays to alter genes.’ (Sampson, 6 Modern Myths, 59).
Don Batten, ‘Punctuated Equilibrium: Come of Age’, TJ 8(2):131-137, 1994.
Stephen J. Gould, ‘Evolution’s erratic pace,’ Natural History (1977), 86:14.
Niles Eldredge, Reinventing Darwin (London: Weidenfeld and Nicolson, 1995), 95. Quoted in Sampson, 6 Modern Myths, 59.
Francis Crick, Life Itself: Its Origin and Nature (New York: Simon and Schuster, 1981).
Michael J. Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (New York: The Free Press, 1996), 248.
Andrew Goldstein, ‘Danish Darts,’ Time (August 26, 2002), A60.
Quoted in Herbert Schlossberg, Idols for Destruction: Christian Faith and Its Confrontation with American Society (Wheaton, IL: Crossway, [1983] 1993), 144-145.
C.S. Lewis, They Asked for a Paper (London: Geoffrey Bles, 1962), 163.
Stephen Jay Gould and Niles Eldredge, ‘Punctuated Equilibria: The Tempo and Mode of Evolution Reconsidered,’ in Paleobiology 3 (1977), 145.
Gould, Stephen Jay, ‘In the Mind of the Beholder,’ Natural History (February 1994), 103:14.
Quoted in A. R. Hall, The Scientific Revolution, 1500-1800: The Formation of the Modern Scientific Attitude (London: Longmans, Green, and Co., 1954), 271.

--------------------------------------------------------------------------------

About the author:
Gary DeMar grew up in the suburbs of Pittsburgh, Pennsylvania. He is a graduate of Western Michigan University (1973) and Reformed Theological Seminary, Jackson, Mississippi (1979). He has lived in the Atlanta area since 1979. He is married with two children. Gary is a member of Midway Presbyterian Church (PCA).

Gary is president of American Vision, a Christian educational and communications organization whose purpose is to help Christians in their development of a comprehensive Biblical worldview.

Gary is the author of twenty books on a full range of topics. He is also the general editor and author of A New World in View (1996) and Reformation to Colonization (1997), the first two volumes in the To Pledge Allegiance history textbook series.

Gary has been interviewed by Time magazine, CNN, MSNBC, FOX, the BBC, Sean Hannity and has done numerous radio and television interviews, including the Bible Answer Man. Newspaper interviews with Gary have also appeared in the Washington Times, Toledo (Ohio) Blade, the Sacramento Bee, the Atlanta Journal/Constitution, and the Chicago Tribune.

American Vision also publishes the Biblical Worldview, a monthly magazine edited by Gary. For further information about the work of American Vision and a sample copy of the Biblical Worldview write to American Vision, 3150A Florence Rd. SW, Powder Springs, GA 30127 or call 1-800-628-9460 or 770-222-7266.

Return to top.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2002/0930religion.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
1 Sam 1, 9-18:
9 En gang hadde de spist og drukket* i Silo. Eli, presten, satt på sin stol ved dørposten til Herrens tempel. Da stod Hanna opp,
[* holdt offermåltid.]
10 og i sin hjertesorg bad hun til Herren og gråt sårt.
11 Og hun gjorde et løfte og sa: Herre, hærskarenes Gud! Dersom du vil se til din tjenestekvinne i hennes nød og komme meg i hu, og ikke glemme din tjenestekvinne, men la din tjenestekvinne få en sønn, så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal ikke komme rakekniv* på hodet hans.
[1M 29: 32. 4M 6: 1-8. Dom 13: 5. 16: 17. Luk 1: 15, 48.] [* se 4M 6: 1-8. Dom 13: 5. 16: 17.]
12 Slik bad hun lenge for Herrens åsyn, og Eli la merke til munnen hennes.
13 For det var i sitt hjerte Hanna bad. Hun rørte bare leppene, men stemmen hørtes ikke. Derfor tenkte Eli at hun var drukken.
14 Og han sa til henne: Hvor lenge vil du te deg som drukken? Se til å bli ferdig med vinen din!
15 Da svarte Hanna og sa: Nei, herre! Jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg i hjertet. Vin og sterk drikk har jeg ikke drukket, men jeg utøste min sjel for Herrens åsyn.
[Sal 42: 5. 62: 9. 102: 1. Klag 2: 19.]
16 Tenk ikke at din tjenestekvinne er en dårlig kvinne! For jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte.
17 Da svarte Eli og sa: Gå bort i fred! Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.
18 Hun sa: La din tjenestekvinne finne nåde for dine øyne! Så gikk kvinnen sin vei. Hun fikk seg mat, og så ikke mer så sorgfull ut.


Mandag, Mars 08, 2004

Norge, en kulturbærer? - Av Lars-Arne Høgetveit
Hva ville du tenkt om det viste seg at en vennligsinnet nasjon hvert år tok livet av

550 SKOLEKLASSER (à 30 elever). Det samme landet hadde en skrikende mangel på barn som kunne bære nasjonen videre, slik at den ikke døde ut. Dette landet diskuterte høylydt om det ville bli nok skatteinntekter i fremtiden til å dekke opp utgiftene til folketrygd, eldre og pleietrengende? Landets geistlige brukte mye av sin tid til å forfølge de få prester som beinhardt jobbet mot denne u-lov, istedenfor å angripe Storting og Regjering som hadde laget en fosterdrapslov. I dette landet satt det en statsminister fra et kristelig parti, med en kristelig helseminister som administrerte fosterdrapsloven på vegne av staten. I det samme land sov de fleste kristne en åndelig søvn og drakk sin kaffe og spiste sine kaker når de traff hverandre på kristelige møter i sine kirker og bedehus der de kun fikk høre om hvor kjærlig Gud var og er.

Nå har du kanskje skjønt at du selv bor i dette landet, som heter Norge. Et Norge med en kristen tradisjon helt tilbake til 1030, med en Grunnlov som er fundamenter på Bibelen (§ 2) og da selvsagt inkluderer det 5. bud som forteller oss: ”Du skal ikke slå i hjel”.

I løpet av de siste 26 år har Norge, med statens ”velsignelse”, tatt livet av omkring 10 500 SKOLEKLASSER. Historiebøkene vil fordømme denne nasjon for dette den har gjort og undre seg over hvorfor så få sa i fra. Landet hadde flere kristne misjonærer i utlandet en de fleste andre land i verden, sett i forhold til folketallet. Men på hjemmebane lå misjonstanken nede, og inn til landet kom det omtrent det samme antallet innvandrere som det antall menneskebarn det ble drept hvert år i morslivet.

Etter hvert ble det slik at det ble et krav fra visse pressgrupper (som også BEVISST støttet fosterdrapsloven) at Norge skulle fylle grunnskolen med en religionsundervisning som maltrakterer troen på Den monoteistiske Gud som har en Sønn som er din og min Frelser. Man drepte Hans Skaperverk og ville selvsagt ikke at barna, de som fikk leve opp, skulle få høre om Han som kunne sette mennesket i Frihet, fri fra drap og avgudsdyrkelse og vekke samvittigheten. Som man sår skal man høste, det gjelder i jordbruket som ellers i livet også samfunnslivet.

Omkostningene da? Jeg har vært inne på noen, men også de mange kvinner som ikke ble fortalt at de hadde et selvstendig liv i sitt morsliv, og som trodde løgnen, fikk ofte et vanskelig liv. Kvinnen måtte slite med sen virkningene i mareritt og lignende, samt at også mange menn fikk samvittighetskvaler. Leger forteller at de både gråter og kaster opp etter at de har utført drap, fordi de ser at det var et liv de avsluttet, og ikke en celleklump uten menneskeverd. Nå stiger aborttallene igjen og nøden i takt med dem.

TILGIVELSE: Gud tilgir en synder som vender om. Det gjelder også denne synd, men omvendelse må til - ikke bare nye unnskyldninger, ofte av økonomisk karakter.

Bibelen forteller oss i profeten Jonas at Han kan angre sine planer om å slette ut en hel by om omvendelsen blir et faktum. Ninive ble spart fordi byen lot seg advare av Gud gjennom Jonas og omvendte seg.

Det samme kan skje med Norge, men jeg er redd øksen allerede ligger ved roten. Gud kan velge å svinge den og hogge, det har Han gjort med enkelt mennesker og hele nasjoner før, ikke av ukjærlighet, men fordi Han elsket oss slik at Han ikke kunne se på at vi gikk fortapt. Guds advarsler kan virke harde når Han handler, men en evighet uten Gud er verre, langt verre! FORSTÅR DU DET?

Norge har en kulturarv og videreføre og den er god og har vist seg i nærmere 1000 år å skape frihet i enkelt individets sjel, noe som skapte grunnlaget for den frie rettsstat. Der alle mennesker har samme verdi, om det er ufødt eller har grånende hår.


Klipp fra vg.no: Mangel på jenter truer det kinesiske samfunnet
- Mangel på jenter truer det kinesiske samfunnet

Mangelen på jentebarn i Kina truer med å påføre landet flere generasjoner av frustrerte ungkarer. Kinesiske forskere frykter økende prostitusjon og kvinnehandel.

Kina kan ha så mange som 30-40 millioner ugifte menn i år 2020, sier viseformannen i en nasjonal komité for befolkningsspørsmål, Li Weixiong. Det tilsvarer det totale folketallet i Malaysia.

- Dette er absolutt ingen sensasjonell spådom, understreker Li.

Ettbarnspolitikk

Bakgrunnen for problemet er den kontroversielle politikken som tillater kun ett barn per familie. Politikken har ført til at jentefostre blir abortert, fordi familiene foretrekker guttebarn på grunn av kulturelle tradisjoner. Problemet er spesielt stort i de fattige områdene på landsbygda. Forholdet mellom nyfødte gutte- og jentebarn var relativt normalt i 1982, ifølge Li. Da ble det født 108 gutter per 100 jenter. Men i 2000 var det 117 gutter per 100 jenter, og i provinsene Hainan og Guangdong i sør var forholdet oppe i 130 mot 100.

Li sier problemet er et trussel mot et velfungerende samfunn.

- Slike store misforhold utgjør en stor trussel mot en sunn, harmonisk og bærekraftig økning av nasjonens befolkning, og vil føre til kriminalitet og sosiale problemer, slik som handel med ekteskapspartnere, bortføring av kvinner og prostitusjon, påpeker Li.

Kvinnehandel

Handel med kvinner og barn er et nasjonalt problem i Kina. Ifølge offisielle tall har politiet løslatt over 42.000 bortførte kvinner og barn i 2001 og 2002. Dette er bare toppen av isfjellet, ifølge observatører. Mange av disse blir solgt til kommende ektemenn, sexslaveri eller som sønner til barnløse par. Preferansen for sønner skyldes tradisjonell tro på at gutter i større grad vil sørge for familien og støtte foreldrene når de blir gamle. Dessuten vil disse videreføre familien. Døtre blir derimot medlemmer av ektemannens familie når de gifter seg.

For noen år siden nedla myndighetene forbud mot å avsløre fosterets kjønn, for å unngå at jentefostre blir valgt bort. Li oppfordrer myndighetene til å stramme inn abortlovgivningen. Mange steder på landsbygda forsøker myndighetene å løse problemet med plakatkampanjer med slagordet «Døtre er like bra som sønner!»

«Forsvunne jenter»

Lou Binbin, som er professor ved Kinas senter for befolkningsinformasjon og - forskning, sier det ikke er ettbarnspolitikken alene som er årsaken til problemet.

- I noen områder på landet tar ikke foreldrene like godt vare på jenter som gutter. Derfor er dødsfrekvensen for jenter høyere enn for gutter. Gjennom hundreårene har det i mange områder vært vanlig å sette jentebarn ut i skogen slik at de skulle dø, og det er tegn som tyder på at denne praksisen er på vei tilbake, sier professoren.

- Kjønnsforskjellene for barn er mer alvorlig enn for nyfødte babyer, mener hun.

Lou sier Kina har 12 millioner «forsvunne jenter», det vil si jenter som skulle vært født, eller som er født, men ikke registrert, slik at familien kan forsøke å få en gutt.

(NTB 08.03.04 kl. 19:36)


EN MOLBOHISTORIE FRA VIRKELIGHETEN - Av Ivar Kristianslund
I Kautokeino traff jeg en arbeidsledig same. Han hadde tidligere arbeidet på reinsdyrslakteriet og fortalte meg dette: Før ble slakteriavfallet spredt utover ødemarka så ødemark ble forandret til fint grasdekket land.

Men så kom EØS-reglene. Slakteriavfallet måtte heretter kjøres til Alta. Det kostet 30 tusen kroner for hver container. Men så kunne ikke Alta ta imot mer. Avfallet måtte nå kjøres helt til Tromsø, og prisen ble 60 tusen kroner for hver container. Med slike kostnadsøkninger i en presset næring er det ikke så rart at slakteriet nå er nedlagt! Dette er hva jeg ble fortalt.

Slik kan det altså gå når Kautokeino skal styres fra Brussel! Det kan jo bli galt nok når Kautokeino skal styres fra Oslo.


Dagens bibelord
1 Mos 5, 1-2:
1 Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds liknelse,
[1: 27.]
2 til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de ble skapt.


Fredag, Mars 05, 2004

Kristianslund til Kautokeino
Einar Stjernholm Bryn, Bernt Aarseth og Ivar Kristianslund deltar på en rekke møter og gudstjenester i Kautokeino i dagene fredag 5. mars til søndag 7. mars.


Dagens bibelord
Sal 42, 2-6:
2 Som en hjort skriker etter rennende bekker, slik skriker min sjel etter deg, Gud.
3 Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg komme og tre fram for Guds åsyn?
[63: 2. 84: 3. 143: 6.]
4 Mine tårer er min mat dag og natt, fordi man hele dagen sier til meg: Hvor er din Gud?
[79: 10. 102: 10. 115: 2. Joel 2: 17. Mika 7: 10.]
5 Dette må jeg minnes og utøse min sjel i meg - hvordan jeg drog fram i den store skaren, vandret med den til Guds hus med fryderop og lovsangs lyd, en høytidsskare.
6 Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud! For ennå skal jeg prise ham for frelse fra hans åsyn.
[27: 14. 42: 12. 43: 5. Jer 4: 19. Klag 3: 25.]


Torsdag, Mars 04, 2004

Dagens bibelord
Joh 11, 6-10:
6 Da han nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var.
7 Da først sier han til disiplene: La oss dra tilbake til Judea.
8 Disiplene sa til ham: Rabbi, nylig prøvde jødene å steine deg, og du drar dit igjen?
[8: 59. 10: 31.]
9 Jesus svarte: Er det ikke tolv timer i en dag? Den som vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys.
[9: 4. 12: 35.]
10 Men den som vandrer om natten, han snubler, fordi lyset ikke er i ham.


Onsdag, Mars 03, 2004

If the foundations be destroyed
If the foundations be destroyed
by Dr Jerry Falwell

Reprinted with permission from
Falwell Confidential, 19 February 2004

Can present-day social clashes—such as homosexual marriage and religious expression in the public square—be traced back to the foundations of our world in Genesis chapter 1? Ken Ham, the founder of Answers in Genesis,says they certainly can.

Mr Ham’s contention is that church leaders throughout the centuries have consented to secular notions that counter the biblical account of creation. By doing so, these theologians and clerics have allowed the absolute authority of the Bible to be challenged.

Since the foundations of biblical truth were allowed to be challenged, subsequent generations have continued to venture further and further from the Bible’s dictates, choosing instead to follow social whims and impulses.

It is no wonder then that we find ourselves, as a nation, clashing over social issues that were once non-issues when the Bible was revered as ultimate truth by our churches, our schools and even by our government.

But our nation has turned its collective back on the Word of God.

Pollster George Barna recently found that four-of-every-ten people involved in Christian discipleship programs believe that there is no such thing as absolute truth. And only 44 percent of adults—and only 9 percent of teenagers—said that they are certain of the existence of absolute moral truth.


It’s really no wonder that we are losing the battle on homosexual marriage and other critical cultural issues today.

Mr Ham, speaking at Thomas Road Baptist Church [Lynchburg, Virginia, US] on February 15, said the reason for this is quite simple: we are today missing church leadership that recognizes the Bible as the absolute authority.

I know it’s not a popular notion to believe in Satan—or an ultimate evil, for that matter—but the Apostle Paul warned in II Corinthians 11 that Satan would use the same method that he used with Eve to convince us not to fully believe the word of God.

‘He wants us to doubt the authority of the Word that will lead to unbelief,’ said Mr Ham.

He diagramed how bygone theologians began to accept evolutionary thought. Initially, they said they could accept the conclusion that the earth must be millions of years old. They concluded that this was all right—that doesn’t affect the Bible in any way. But they had to subsequently reinterpret the six days of creation. So they placed millions of years or long ages between the days of creation. So the day-age theory came about, and then the gap theory which placed millions of years between the first two verses of Genesis. And then theologians, now on an uncontrollable slippery slope, concluded that Darwinian evolution could be combined with biblical teaching.

When we compromise the ultimate truth of the Bible, chaos is the ultimate outcome.

‘If the foundations be destroyed, what can the righteous do?’ (Psalm 11:3)

These church leaders who allowed the notion of evolution to be combined with biblical teachings actually unlocked the door to undermine biblical authority, Mr Ham said.
The outcome is that many Americans, believing the Bible’s history to be inaccurate, now disbelieve many other parts of the Bible. If one part of it can be challenged, why should the rest of it be believed?

It’s a worthy question.

That’s why it is so important to defend the Bible’s ultimate truth. Mr Ham said that when increasing numbers of church leaders give up Genesis as the foundation for the Bible’s absolute authority, our basis for right and wrong is challenged. We can no longer effectively teach that marriage is designed by God for one man and one woman.

‘Because if you reinterpret the Bible’s history, why not reinterpret the Bible’s morality?’ he asked. ‘And don’t we see that happening in this culture? We see the increase in secular thinking. … because we have lost biblical authority.’

Ultimately, the compromise of the church has led to the increasing attacks on the authority of the Word of God. Disbelief has swept through the culture of England and we are not far behind.

Mr Ham said the response of the church cannot be, ‘Trust in Jesus,’ because much of the world does not believe in the ultimate truth of the Bible anymore. Simply saying ‘trust in Jesus’ is preposterous if people have become convinced that the Bible is just another book.

That’s where Answers in Genesis comes in. I believe this organization is developing into one of the most important Christian ministries in the world. They are now building a massive Creation Museum near the Cincinnati International Airport, which will skillfully address the issues of Genesis and further defend the foundations of the Bible.

Answers in Genesis is designed to help the church restore the authority of the Word of God and give the answers to evolutionary thought. Because of this ministry, ministers across the nation can preach the Christian message to a culture that has been taught that the Bible cannot be trusted. The organization is equipping the church with answers so that we can defend the faith and challenge the church concerning compromise.

Please visit their website to learn more about their efforts. Mr Ham hopes the result of this vital new project is a new reformation.

The time for this ministry is now because our politically-correct society is sanctioning whatever social fad comes down the path. If we are to alter the present course of our nation it will be because—and only because—the church daringly declares the foundational truths of God’s Word that is just as pertinent to people today as it was when it was written.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/docs2004/0302foundations.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


TIL FRIHET - Av Oddvar Berge
”Til frihet har Kristus frikjøpt oss”.
Den frihet vi har i vår norske lutherske statskirke, kan vi aldri oppnå under den romersk katolske kirkeordning.
Den frihet vi har under vår norske Grunnlov kan vi aldri oppnå under EU sin unionstraktat.
Den frihet vi kan ha under en frihandelsavtale kan aldri sammenlignes med den ufrihet vi påtvinges under en EØSavtale med alle sine byråkratiske og for oss mistilpassede bud og forskrifter.

Det åk Kristus byr oss å gå inn under, kan aldri sammenlignes med det åk EU vil pålure oss. Lokalt relatert til vår to mest kjente diktere vil jeg si at vi fikk oppleve forskjellen på Ibsen og Hamsun ved 2. verdenskrig. Hamsun opplevde vi under krigen. Ibsen opplevde vi før og etter krigen. Henrik Ibsen representerer på et plan de som vil verne, adle og bygge Norge som nasjon og samarbeidspartner. Knut Hamsun de som like gjerne vil utlevere vår nasjon og legge den åpen for ”ulver og gribber”, helt sikkert i den beste formening om at disse skulle tjene oss til kun det gode.

Vår lokale patriot Mons Fuhr frykter idag Lidl. Det gjør M F ikke uten god grunn. Vi er vant til tyske bobiler som har med seg ”alt” på tur til Norge, og som gir minimalt tilbake. Disse bobilene er bare et lite bilde på hva vi kan forvente oss om Norge helt gir seg over til EU. Da er landet lagt åpent for et Tyskland som vet å forsyne seg, og lille 5 mill. nordmenn er snart fortært. Om ikke vi atter en gang vekkes nasjonalt og holdes våkne. Må klokka atter ringe like ubehagelig som 9. april 1940? Det finnes utrolig mange utspekulerte innsovningsmetoder omkring oss. Som lavere priser, lavere priser, lavere priser...

Det er bare vi selv som i kraft av vår nasjonale prinsipielle suverenitet, og vår visdomsfulle gode gamle Grunnlov kan forhindre den tyske generalen MF refererer til i å få rett. Bare vi selv kan forhindre tyskerne i å vinne den tredje, økonomiske krigen. Men taper vi den, så er konsekvensene ikke bare økonomiske. Da er de langt mer omfattende og langt mer alvorlige. Da har vi gitt fra oss arvesølvet på ny, lagt oss inn under unionstyranniet på ny, kanskje skulle vi si unionstrollet, gitt på båten frihetens dyrekjøpte seier som ingen økonomi kan oppveie. Derfor må vi verken la frykten for de store sterke, feigheten, blindskapen eller dårskapen vinne seier. Vi er et annerledesfolk, og det skal vi være. Det er vårt Gudgitte kall som nasjon.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


MULLAH KREKAR - Av Oddvar Berge
Mullah Krekar er oss gitt som et eksempel på hvor dyrt det vil koste oss å fortsette den utstrakte flørtingen med islam som verdens sosialister har iverksatt.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Intet nytt fra Willy Fjeldskaar - Av Lars-Arne Høgetveit
Etter å ha debattert jordens alder m.m. også med Willy Fjeldskaar gjennom et år i flere media (og per e-post) er det intet nytt som kommer frem fra hans side i et innlegg på www.ekrist.com den 2.3.04. Det er de samme ”debatt knep” som dukker opp. Selv skryt blandet med ”jeg har lest uttallige slike”, ”rent sludder”, ”rett og slett usant”, ”usannheter”, ”ulogisk og tøvete” samt flere forvrengninger av mine tidligere poenger i skrevne artikler. Det er godt gjort, etter min mening, å være såpas upresis på så få linjer.

Ønsker Fjeldskaar bedre innsikt i dette store tema kan han ta en kikk på artikkelen Evolusjon kolliderer med Bibelen (kilde: www.kommentar-avisa.no , se under Arkiv 1). Der vil Fjeldskaar finne noen svar. Om de godtas av en toppskolert mann som Fjeldskaar gjenstår kanskje å se?

Fjeldskaar, vet jeg fra avisdebattene, har rotet alvorlig med Bibelens selvvitnesbyrd på Syndfloden. Mitt forslag er da Å RYDDE OPP I DETTE FØR HAN SETTER I GANG NYE DISKUSJONER.

Avslutningsvis vil jeg håpe at Fjeldskaars artikkel, fra hans side, er et ønske om å få gode svar som kan bidra til å heve nivået både på debatten og å klargjøre Sannheten. Tidligere debatter med Fjeldskaar har ikke underbygget dette håp, hvorfor vet ikke jeg. Tvert i mot har Fjeldskaar satt Guds Ord i et underlig lys bl.a. med sitt syn på Syndfloden. Men det er ikke Bibelens problem men Fjeldskaars – DET ER ALVORET MED SLIKE INNSPILL som også dette siste er en del av. Tror man ikke på Syndfloden som Guds Ord taler veldig klart om, hvorfor bryr man seg da i det hele med å bruke Bibelen? Dette vet jeg Fjeldskaar tidligere er orientert om.


HAUGIANSK FORKYNNELSE I SPEIL MOT VÅR TID
Møter lø.6. og sø.7.mars
Lø kl 1100, 1500, 1800
Sø kl 1100 og 1500

Det Haugianske Vennesamfunn opprettholder essensen av den forkynnelse som Hans Nielsen Hauge bar ut i vårt folk for 200 år siden, og som fikk makeløs betydning for Norge som nasjon. Tross myndigheters motstand og Hauges ydmyke holdning til stat og kirke gjennomsyret Hauges skrifter og virksomhet det norske folk i løpet av kort tid. Haugianerne øvde betydelig innflytelse på Eidsvoll i 1814.

Foreningen Frivoll Forteller søker å se vår lokale historie i Bibelens lys. I år er det 200 år siden haugianerpredikanten Elling Eielsen ble født. Han virket først i Norge, siden utenfor Norges grenser, og han ble den første ordinerte lutherske prest i USA. Ellingsen gjestet Arendal og Grimstad under dramatiske omstendigheter idet nidkjære motstandere sto ham etter livet.

Jesu Venner Team vil også være til stede på møtene sammen med venner fra DHV. Lørdag kveld håper vi å kunne høre Johnny Larsen fra Jesu Venner Bergen, sammen med Dan Berntsen fra Grimstad. ”Johnny Gitar” som han kalles populært har opplevd en dramatisk utfrielse, tillike med Dan, og begge har sterke vitnesbyrd ut fra Guds ord.

Møtene finansieres ved kollekt. Litteratur m.m. fremlegges lørdag.
Alle interesserte ønskes hjertelig velkommen til samlingene.
Vet du ikke hvor Bygdheim er å finne, - ring 45616001 Oddvar Berge eller 45611390 Ingfrid Berge.

Oddvar Berge
Vardevakt
NORIEL


”Tydelighet som drar i feil retning” - Leserbrev fra Bjarne Kydland
Det er Dagens leder for 28. februar som benytter seg av ovenstående setning i forbindelse med drøftingen av Kristelig Folkepartis (KrF) oppfatning av homofilt samliv og partnerskapsloven. I debatten avtegner det seg etter hvert nokså klart hvordan partiet tenker.”, skriver Dagen.

Ja, endelig, er også Dagen kommet på vår side i dette spørsmålet. Dette har vært konstatert for år tilbake, for eksempel fra Kristent Samlingsparti, at slik er det bare blitt ”der i gården.” Partiet drar i feil retning. Det vil si i sosialistisk retning. Ingen som sosialistene har i utgangspunktet heiet frem disse såkalte frihetene.

Jeg er overbevist om at en vil bare havne i nye 20 års selvbedrag dersom en kan få seg til å tro at KrF kan la seg reformere tilbake til grunnleggernes hensikt og mening. Noe av det de har vist den største bekymring for de senere årene er at ingen må ta dem for å være noen søndagsskole.

De har for sin egen del oppkonstruert og hevder hårdnakket at det råder de alvorligste motsetningsforholdene mellom Guds to ordninger/regimenter for styring av menneskenes verden: 1) Øvrighetens myndighetsområde og 2) Kirkens myndighetsområde. Disse må, skal en tro KrF politikerne, være helt uforenlige områder og må nødvendigvis ligge i bitter strid med hverandre. Med andre ord må det eksistere de sterkeste motsetningsforhold i Guds vesen og vilje hva gjelder den ene contra den andres myndighetsutøving og deres områder. Politikerne vil hevde at den egentlige øvrigheten det er vi, og kirkens biskoper på sin side hevder at den egentlige øvrigheten ”der i gården” det er vi. Og derav kommer det fullkomne rot.

Denne forvirringen i dagens politikk har mye av sitt utgangspunkt i sosialismens gudløse vesen - i deres fremelsking av den menneskelige bakside, for å si det slik. I sosialismen finnes det ingen Gud, men desto flere avguder. Det er fosterdrapet, fra førkristen tid, likestillingsloven, homofili, partnerskapslov og beslektede forhold. Hermed oppstår total forvirring med derav følgende menneskelig tragedie og elendighet. Nettopp dette som Guds ti budord vil forhindre og forby.

Det har funnes ateister før i tiden også, men hør hva ateisten Bertrand Russel sier: ”Hvis man ikke forutsetter en Gud, vil spørsmålet om livets hensikt bli meningsløst.” Sitat slutt. Og slik er det blitt for store folkegrupper i dag, ikke minst den oppvoksende slekt lider under disse forholdene. Det skal ikke forkynnes for våre skolebarn, bare våre 19 – 20-åringer, soldatene, kan aller nådigst høre kirkelig forkynnelse.

Jeg stiller samme spørsmålet som Thomas M. Moltu stilte i Dagen 1. mars: ”Bør Ap miste statsstøtte?” Er det ikke bare en ugudelig og skadelig sekt?

Sosialismen har så også KrF slukt mer eller mindre og det verste de kan tenke seg nå til dags er visstnok søndagsskolen.
Og Israel, for eksempel, søndagsskolelandet, må endelig ikke få en krone av norske skattepenger. Men Kristelig Folkeparti heter de.

La oss høre kontrasten med kristendommens Grunnbok:: ”For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet.” (Rom. 9:3.) Den dagen Kristelig Folkeparti bekymrer seg minst like mye for Israel som for landets dødsfiender, da kan det tenkes at partiet vil få nye medlemmer, tror jeg. Alternativet er forbannelse over folk og land Kristelig Folkeparti til tross.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Dagens bibelord
Sal 69, 8-14:
8 For din skyld bærer jeg vanære, skam dekker mitt åsyn.
[44: 23. Rom 8: 36.]
9 Jeg er blitt en fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn.
[38: 12. Joh 7: 5.]
10 For nidkjærhet for ditt hus har fortært meg, og hån fra dem som håner deg, er falt på meg.
[119: 139. Joh 2: 17. Rom 15: 3.]
11 Min sjel gråt mens jeg fastet, og det ble jeg spottet for.
12 Jeg kledde meg i sekk, og så ble jeg til et ordtak for dem.
13 De som sitter i porten, snakker om meg. De som drikker sterk drikk, synger om meg.
[Job 30: 9. Klag 3: 63.]
14 Men til deg, Herre, kommer jeg med min bønn i nådens tid. Gud, for din store miskunnhets skyld, svar meg med din frelsende trofasthet.
[106: 4. Jes 49: 8.]


Tirsdag, Mars 02, 2004

Usannheter - Debattinnlegg av Willy Fjeldskaar
Etter en travel periode, ble jeg plutselig oppmerksom på innlegget ”Jordas alder” (3.febr) av Lars-Arne Høgetveit (LAH). Her står det følgende:

"For få måneder siden ble det presentert vitenskapelige resultater i USA (Kilde: www.icr.org, søk på ”AGU Conference”.), der jordas alder ble vist å være 6000 +/-2000 år. Ingen vesentlig negativ kritikk kom fra de mange vitenskapsmenn fra for eksempel radioisotope laboratorier ved Berkeley og Yale. Dette er i dag kunnskap på området."

I sitatet ovenfor er det 3 utsagn som jeg vil kommentere:

1) jordas alder er nå bevist å være yngre enn 8 000 år
2) det kom ingen kritikk fra sentrale forskere på området
3) dette er nå akseptert kunnskap på området

Jeg har selv hatt mange postere på vitenskapelige konferanser, og har lest utallige slike. Det er en nyttig måte å presentere sine forskningsresultater på. Men slike 1-sides postere sier ingenting om den vitenskapelige gehalten i forskningen. Og kan umulig være grunnlag for vitenskapelige diskusjoner (evt. vitenskapelig kritikk) - til det er en slike postere altfor overfladisk. Og at en slik poster - fordi det evt. ikke kom "vesentlig kritikk fra de mange vitenskapsmenn" - nå er blitt akseptert "kunnskap på område", er det reneste sludder. Og rett og slett usant.

Jeg ser ikke bort ifra at posterne som ble presentert på AGU er basert på solid forskning. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet. (Det er selvsagt en mulighet for at forskningen ikke holder mål.) I utgangspunktet syns jeg resultatene ser interessante ut. Men ingen av utsagnene ovenfor (pkt 1-3) kan rettferdiggjøres ved disse posterne. Dette må LAH, med sin naturvitenskapelige utdanning, vite.

Jeg mener det er viktig at vi som kristne ikke bruker usannheter i vår iver etter å forsvare vår oppfatning av Bibelen. Hvis LAH er uenig i dette, så ville jeg gjerne ha en henvisning til et Bibel-vers hvor uærlighet nevnes som en akseptabel måte å forsvare Guds Ord på.

I tillegg må jeg nesten spørre hvorfor det er så viktig at det ikke kom kritikk fra "de mange vitenskapsmenn" på området. LAH har tidligere - i Dagen - sagt at det eneste poenget med vitenskapen er å "bevise at Gud ikke er til". Jeg regner med at LAH fremdeles mener dette. Med et slikt utgangspunkt er det vel bare en fordel med vitenskapelig kritikk. Jo mer kritikk en får, desto større sjanse er det for at en er på rett vei - ikke sant?

LAH må bestemme seg for enten å argumentere vitenskapelig, eller å argumentere ut fra sin tolkning av Bibelen. Å argumentere vitenskapelig når han har et syn på vitenskapen som referert ovenfor, er selvsagt ulogisk og tøvete.


BEGREPET RASISME - Av Oddvar Berge
Begrepet rasisme er et unyansert begrep som fremstår som en propagandistisk lapskaus anrettet av kristendomsfiendtlige sosialister. En sosialistisk lapskaus bestående av hovedingrediensene hudfarge, rase, religion, kultur og idealisme, godt krydret med diverse politisk og følelsesladet krydder. I stedet for å skjelne mellom disse begrepene, avstedkommer man en lapskaus kun egnet til forførelse og ødeleggelse.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


‘He could have done it that way … couldn’t He?’
‘He could have done it that way … couldn’t He?’
Operation: Refuting Compromise (ORC)

by Ken Ham, President, AiG–USA

First published in:
Answers Update–US & Canada
February 2004

Many times I’ve heard people tell me something like ‘God could have used evolution’ or ‘God could have created over millions of years.’ Also, some say: ‘As long as we believe He is Creator and Savior, He could have created in all sorts of ways.’

My answer back to them has always been, ‘It’s not a matter of what God could have done, but what He said he did!’

A major theme for AiG in 2004 is ‘Operation: Refuting Compromise.’ We declare from the start that our emphasis in examining the fallible ideas of fallible scientists should follow (if we truly believe that the Bible is the inerrant, revealed Word of God) that of the Bereans in Acts 17:11:

‘These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. ’

After I had spoken at a conference, the wife of a pastor came up to me and said, ‘I’m not like you literal creationists. I don’t limit God to six days of creation. I allow Him millions of years.’

I answered her by saying, ‘I don’t limit God to six days, but I limit myself to letting God tell me what He did and not try to tell God what I think He did. And may I humbly suggest that you should stop telling God what He did and instead listen to what He is telling you?’

If God’s people truly adopted this way of thinking, compromise that is so rife through the church (teachings like the gap theory, progressive creation, theistic evolution, day-age theory, framework hypothesis, etc.) would disappear.

There is another compromise position prevalent in the church. In fact, probably the majority of prominent Christian leaders in this country claim that Christians can (and should) accept the big bang hypothesis—as long as you say that God used the big bang to create the universe.

A ‘Berean’ approach to Scripture, however, quickly makes it obvious that God did not use this way to create the universe.

Those who teach the big bang idea declare that our sun came long before the earth formed. Also, the earth was formed from a hot molten blob for millions of years before it cooled down. Eventually water formed on the surface.

Now, if we read Genesis 1 in a straightforward way (taking it as it is written—literal history), then we find that God clearly tells us that the earth was created before the sun—and it was not a hot molten blob, but was covered in water on the very first day of creation.

One other vital aspect of truly understanding Genesis concerns the nature of God (which we also learn about from God’s Word). A holy, loving, merciful God could not have progressively created over millions of years anyway. The fossil record that, according to the majority of secular scientists, was supposedly laid down over millions of years, is a horrible record of death, disease (like cancer, brain tumors, etc.) and suffering.

The God of the Bible, because of His very nature, could not create using (or permitting) such a horrible, wasteful process of death, struggle and suffering before sin came. And besides, His Word tells us He created everything ‘very good’ in six literal days—and according to all the data from the Bible, it occurred only thousands of years ago.

So, as we proceed through 2004 with ‘Operation: Refuting Compromise,’ let’s get the message out: ‘It’s not a matter of what God could have done, but what He said He did.’


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/us/newsletters/0204lead.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


Dagens bibelord
Joh 2, 18-25:
18 Jødene tok da til orde og sa til ham: Hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette?
[4: 48. 6: 30. 9: 16. 11: 47. Matt 12: 38. 16: 1. 21: 23. 1KOR 1: 22.]
19 Jesus svarte og sa til dem: Bryt dette tempel ned, så skal jeg gjenreise det på tre dager.
[Matt 26: 61. 27: 40. Mark 14: 58. 15: 29. Apg 6: 14.]
20 Jødene sa da til ham: I førtiseks år har det vært bygd på dette templet, og du vil reise det opp på tre dager?
21 Men han talte om sitt legemes tempel.
22 Da han var oppstått fra de døde, mintes hans disipler at han hadde sagt dette. Og de trodde Skriften og det ord Jesus hadde sagt.
[12: 16. 14: 26. Sal 16: 10. Luk 24: 8.]
23 Mens han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde.
24 Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle,
[6: 64. Apg 1: 24. Åp 2: 23.]
25 og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske. For selv visste han hva som bodde i mennesket.
[1: 42, 47. Matt 9: 4.]


Mandag, Mars 01, 2004

Hvor står Samemisjonen? - Av Olav Berg Lyngmo
Fra media kjenner vi til at Norges Samemisjon har brutt samarbeidet med de homofili–liberale biskoper, Steinholt og Kjølaas. Men Samemisjonen synes ikke å være konsekvent i sine holdninger. Den har samarbeid med homofili-liberale prester, slike som åpent i media har forsvart biskop Steinholts teologi. I følge annonse i Altaposten 26. februar d.å., holder en slik prest stevne sammen med Samemisjonen i Kautokeino kirke.

En slik dobbel - holdning fra Samemisjonens side, kan på ingen måte styrke tilliten til denne organisasjon. Teologien er tydeligvis forandret fra den tid Gunnar Brustad reiste som predikant. Han var fast forankret i troskap til Bibelens Ord.

Ledelsen i Samemisjonen bør nå fortelle kristenfolket hvor de står i åndskampen. Vi er mange i Kautokeino som undres! Eller vil dere halte til begge sider? (1.Kongeb. 18:21).

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Leserinnlegg fra Kristi Rognerud: Ingen bør diskrimineres
- Verken de som kaller seg selv homofile og lesbiske eller andre. Men gjør en alltid det? Diskriminerer. Når diskriminerte Jesus? Eller når lot Han seg diskriminere? Når ble et ansvarlig nei/sunn og konstruktiv kritikk diskriminering? Mon tro om noen av oss er spesielt hårsåre? De blir så diskriminert, sier de. Å? Mitt inntrykk er et helt annet. De er jo nærmest blitt helter. Slik de åpenbart ønsker. Moderne kalles det. Men kommer i grunnen ikke det meste an på hvordan man tar det man hører? Ta det positivt istedenfor negativt, påminner Den Hellige Ånd. En kan saktens spørre: Vet de egentlig hva diskriminering er? Er ikke dette å bli skikkelig urettferdig behandlet? Av (uforstandige) mennesker. Enda du bare gjør det Jesus ber deg om. Nemlig å vitne om hva Han sier. For menneskenes skyld. Jeg vet om mange som virkelig blir diskriminert uten å ha gjort annet enn Guds vilje. Noen er utrolig nok blitt avsatt, ene og alene av den grunn. Myndighetene liker ikke Guds metoder, derfor har de sannelig prestert å avsette våre/Strandebarms fem bibeltro prester ved sin meget røpende og ukyndige dom. Hvordan skal de kunne forklare Ham dette på Dommens dag? Og likedan du som stilltiende godtok dette? Dere har et kjempeproblem. Heller ikke advokater og dommere er til å stole på. Ingen må finne på å sette seg sjøl over Gud! Da går det deg garantert ille. Både før og siden. Men så lenge det er nådetid, kan en heldigvis daglig omvende seg fra synden som river og sliter i oss alle. Du kan faktisk lære og se noe gjennom det du selv opplever som diskriminerende! Vokse på det. Diskriminering har nok flere erfaring med.

Kristi Rognerud


Loving God With All Your Mind: Logic and Creation
Loving God With All Your Mind: Logic and Creation
by Jonathan Sarfati, Ph.D.
First published in:
TJ 12(2):142–151, 1998

Abstract
Logic and reason are far from being incompatible with biblical Christianity. Rather, they are essential. Without them it is impossible to deduce anything from the true propositions of the 66 books of Scripture, the Christian’s final authority. This applies to Creation, one the of foundational doctrines of Christianity. Examples of valid and fallacious reasoning are discussed, with emphasis on showing how logical reasoning can support the truth of biblical creation, and demonstrate the fallacies in many evolutionist’s arguments.


--------------------------------------------------------------------------------

Logic is the science of the relations between propositions. Logic can tell us what can be inferred from a given proposition, but it cannot tell us whether the given proposition is true in the first place. All philosophical systems rely on logical deductions from starting assumptions—axioms—which, by definition, cannot be proven from prior assumption. For our axioms, it is rational to accept the propositions revealed by the infallible God in the 66 books of the Bible.

Scriptural Considerations
Martin Luther correctly distinguished between the magisterial and ministerial use of reason.1

The magisterial use of reason occurs when reason stands over Scripture like a magistrate and judges it. Such ‘reasoning’ is bound to be flawed, because it starts with axioms invented by fallible humans and not revealed by the infallible God. But this is the chief characteristic of liberal ‘Christianity’. It is refuted by Scriptural passages such as Isaiah 55:8–9

8 ‘For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,’ declares the Lord.

9 ‘As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.’

Note that this does not say ‘My logic is higher than your logic’. If so, then if we believed 2+2=4, God could believe 2+2=5. What it does mean is that God knows every true proposition, while we know only a part. Another passage is Romans 9:19–21

19 One of you will say to me: ‘Then why does God still blame us? For who resists his will?’

20 But who are you, O man, to talk back to God? Shall what is formed say to him who formed it, ‘Why did you make me like this?’

21 Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for noble purposes and some for common use?

The ministerial use of reason occurs when reason submits to Scripture. This means that all things necessary for our faith and life are either expressly set down in Scripture or may be deduced by good and necessary consequence from Scripture.2

Many Scriptural passages show that Christians are not supposed to check in their brains at the church door, but to use their God-given minds in subjection to God’s Word, e.g. Isaiah 1:18

18 ‘Come now, let us reason together,’ says the Lord. ‘Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red as crimson, they shall be like wool.’

Matthew 22:36–38

36 ‘Teacher, which is the greatest commandment in the Law?’

37 Jesus replied: ‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’

38 This is the first and greatest commandment.’

Romans 12:2

2 Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.

1 Corinthians 2:16

16 ‘For who has known the mind of the Lord that he may instruct him?’ But we have the mind of Christ.

Note—mind of Christ, not feelings or emotions of Christ.

Much confusion arises when some people disparage ‘head knowledge’. For example, Geoff Smith, who was Pastor of the large Auckland Bible Church (New Zealand), has pointed out that in some churches, anything that has to do with rational thinking is suspect and strongly discouraged.3 Rational thinking is branded as something coming from the flesh. People of the Spirit won’t try to understand what’s happening—they will simply accept the ‘blessing’. The catch words are unmistakable: ‘Don’t try to understand this’, ‘Don’t try to analyse this’, ‘Don’t try to figure this out with your mind’, etc.

In such thinking there is no real understanding that faith is always built on knowledge. The prophet Isaiah asks repeatedly ‘Do you not know, have you not heard?’ (Isaiah 40:21,28).

Jesus repeatedly asks: ‘Have you not read …?’ and tells the Sadducees that they are in error because they ‘do not know the Scriptures or the power of God’ (Matt. 22:29).

In his letters Paul constantly shows that true, functional faith is always built on knowledge. Conversely, deficient faith is traced back to its unmistakable cause—deficient knowledge. Paul repeatedly asks the question ‘Don’t you know …?’ (Rom. 6:3, 16; 11:2; 1 Cor. 3:16; 1 Cor. 5:6; 1 Cor. 6:2, 3, 9, 15, 16, 19; 1 Cor. 9:13, 27). Notice also the same question being asked by James (James 4:4). Philip asked the Ethiopian eunuch: ‘Do you understand what you are reading?’ (Acts 8:30).3

Part of the confusion lies in the misunderstanding of the word ‘heart’ in the Bible. Some people make a false contrast between ‘head-knowledge’ and ‘heart-trust’. When interpreting Scripture, it is important to work out what the authors meant by the term. In this case, one should work out what ‘heart’ meant to ancient Semites, not what it means in Hollywood pop-psychology. In the Bible, the word ‘heart’ is used 75% of the time to mean the mind or intellect. However, the Bible frequently contrasts the heart and the lips—sincerity vs. hypocrisy, for example:

Genesis 6:5:

5 The Lord saw how great man’s wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time.

Psalm 14:1:

1 The fool says in his heart, ‘There is no God.’ They are corrupt, their deeds are vile; there is no one who does good.

The New Testament concept of faith is compatible with reason. The Greek word for ‘faith’ is pistis which is related to the verb pisteuo meaning ‘believe’. It never has the connotation of ‘believing six impossible things before breakfast’, but ‘is being sure of what we hope for and certain of what we do not see.’ (Heb. 11:1). Many non-Christians have a misconception of biblical faith, and unfortunately some Christians have accepted this.4

Logic in Biblical preaching and witnessing
Christ’s chief apostle, Peter, commanded us (1 Peter 3:15):

15 But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.

The Greek word translated ‘answer’ in 1 Peter 3:15 is in fact απολογια (apolog’a). This term is derived from the Greek words meaning ‘out of logic/reason’, so refers to a reasoned defence that would be given in a court of law. The classic example is Plato’s Apology, Socrates’ defence against the charges of atheism and corrupting the youth. The word also appears in the negative in Rom. 1:20: unbelievers are anapologhtoV (anapol—getos) (without excuse / defence / apology) for rejecting the revelation of God in creation.

The word for ‘reason’ above is logoV (logos), in this context meaning evidence that provides rational justification for one’s belief.

Christ’s half-brother, Jude, commanded in verse 3 of his epistle:

‘… earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.’

This implies a real intellectual battle to convince people of something righteous and true. Paul elaborated on this in 2 Corinthians 10:4–5:

4 The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds.

5 We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ.

Of course, evolution is the major anti-God pretension of our age, so we must make great efforts to demolish it.

Accurate Definitions of Words
It is impossible to have a logical discussion with people if there is no agreement on meanings of words, or with those who are dishonest with their terminology. Socrates, in Plato’s Phaedo, stated succinctly, ‘To use words wrongly and indefinitely is not merely an error in itself, it also creates evil in the soul.’

Many cults, including liberal ‘Christianity’,5 often use biblical terminology, but invest the words with entirely new meanings.6 They resemble Humpty-Dumpty who replied scornfully to Alice’s ignorance of what he meant, ‘When I use a word, it means just what I choose it to mean—neither more nor less.’7

Some prize examples of semantic gymnastics can be found in the ramblings of liberal ‘Christians’. Since they are being paid to defend doctrines they don’t believe, they redefine them instead. That way, they can pretend they are not violating their ordination vows. For them, God is not the Creator, but the ‘ultimate concern’; ‘Jesus is Risen’ means that His influence continued after His death; ‘Christian faith’ need not consist of holding any doctrines, although the NT states that those who forsake orthodox Christian doctrine have departed from the faith (1 Tim. 4:1, 5:8, 12:2, 2 Tim. 3:8; cf Eph. 4:5).

These are all examples of stipulative definitions. This fallacy is common among evolutionists who contrast ‘scientists’ and ‘creationists’. A creationist would respond by producing evidence that there are thousands of practising scientists who believe in biblical creation. But some evolutionists respond that such people cannot be true scientists because no true scientist can accept a creationist explanation, regardless of his qualifications or research experience.8 This becomes essentially a circular argument: all who are qualified in science and practice science and reject creation are opposed to creation.

Equivocation
The worst example of intellectual dishonesty is equivocation, that is, switching the meaning of a single word part-way through an argument. This deceitful practice is used by many evolutionary propagandists when defining the word ‘evolution’.

The theory of evolution really means the development of all living things from a single cell, which itself came from non-living chemicals. This directly contradicts the Bible and has no scientific support. But many propagandists define evolution as ‘change in gene frequency with time’ or ‘descent with modification’ and use Darwin’s finches and industrial melanism in the peppered moths as clinching proof of ‘evolution’ and disproof of creationism! An example is the atheist Eugenie Scott, Executive Director of the pretentiously named National Center for Science Education, the leading US organisation devoted entirely to evolution-pushing.9 She approvingly cited a teacher whose pupils said after her ‘definition’: ‘Of course species change with time! You mean that’s evolution?!’10

Of course no creationist disputes that changes occur through time, but creationists disagree that the type of change required for molecules-to-man evolution occurs, i.e. changes that increase information content.

Truth and Falsity
A simple definition of truth and falsity goes back at least as far as Aristotle (384–322 BC): ‘If I say of what is that it is, I speak the truth. If I say of what is not that it is, I speak falsely.’ That is, a statement is true if it corresponds to the facts, and false otherwise.

This should be obvious, but the atheistic anti-creationist Ian Plimer wrote:

‘In my view, the Bible is not true. However, it is the Truth.’11

Of the many crass blunders he makes in logic, mathematics, science and exegesis, which are well documented on [this] website,12 this is the worst.

Reasoned Arguments13
In logic, an argument is defined as a sequence of statements comprising premises that are claimed to support a conclusion. As shown above, Scripture teaches that Christians are to argue in this sense. This is not the same as being argumentative, or arguing just for the sake of arguing.

Arguments can be either deductive or inductive. Deductive reasoning is reasoning from the general to the particular. Inductive arguments reason from a finite set of examples to a general rule. Deductive arguments are the most important, so I will concentrate on them below.

A syllogism is a common type of deductive argument with two premises and a conclusion.

1) Validity
A valid argument is one where it is impossible for the premises to be true and the conclusion false, i.e. the conclusion follows from the premises. Note that validity does not depend on the truth of the premises, but on the form of the argument.

One example of a valid argument with true premises is:

1) All whales have backbones;
2) Moby Dick is a whale;
∴ Moby Dick has a backbone.

An example of a valid argument with a false premise and false conclusion is:

1) All dogs are reptiles;
2) All reptiles have scales;
∴ All dogs have scales.

An invalid argument with a true premise and true conclusion is:

The sun is larger than the earth;
∴ polytheism contradicts the Bible.

This is invalid because the conclusion contains terms not contained in the premise. It is important to recognise valid forms of argument, and use them.

Many invalid arguments can be found in the works of politicians. On the astute British television political satire, Yes, Prime Minister, a civil servant character illustrated one politician’s fallacy:

1) We had to do something;
2) That was something;
∴ We had to do that.

As pointed out in the program, this is just as invalid as:

1) My cat has four legs;
2) My dog has four legs;
∴ My dog is my cat.

2) Soundness
A sound argument is a valid argument with true premises. The conclusion of a sound argument must be true. So, to prove the conclusion of a valid argument, it is sufficient to prove all premises are true. For example:

1) Abortion is intentional killing of a fetus;
2) A fetus is an innocent human being;
3) Intentionally killing an innocent human being is murder;
4) Murder is forbidden by God;
∴ Abortion is forbidden by God.

The form of the argument is valid, premises (1) and (3) are true by the normal definitions of words, (2) can be proven by science and Scripture (Gen. 25:22 and Lk. 1:41 use the same words for unborn and born children), (4) is proven by Gen. 9:6, Ex. 20:13, Rom. 13:9, so the argument is sound.

3) Contradiction
A contradiction is defined as the conjunction of the affirmation and denial of a premise, in the same time, place, and sense (i.e. p and not-p, or in symbolic form, p.~p). For any pair of contradictory premises, one must be true and the other false. The Law of Non-Contradiction prevents both premises being true, while the Law of Excluded Middle points out that a pair of contradictory premises exhausts all possibilities. Another way of putting it is: a proposition must be either true or false—not both true and false, nor in some limbo state in between truth and falsity. This can be useful in listing all possible alternatives and refuting all of them but the correct one.

C.S. Lewis’s famous Trilemma argument is a good example.

Jesus Christ is reported to have claimed to be God. The reports are either true or false.

1) If the reports are false, the reporters either knew they were false or they did not.

1a) If they knew they were false, they were liars—but who would die for what they know is a lie?

1b) If they did not know, then it is a big problem to explain how legends could accumulate around a historical figure in such a short time.

2) If the reports are true, then Jesus was either speaking falsely or truly.

2a) If Jesus spoke falsely He either knew it or he did not.

2ai) If He knew, He was a liar.

2aii) If He knew not, then He was a lunatic, since a claim to be God is the most absurd claim a mere creature can make.

2b) If Jesus spoke truly, then He really is God.

Anti-Christians often charge the Bible with contradicting itself, as they realise that if the charge were proven, it would show that it affirms at least one false statement, thus disproving divine authorship. But most of these sceptics are ignorant of the above definition of a contradiction.

For example, Mt. 20:29 ff. which states that Christ healed two blind men does not contradict Mk. 10:46 ff. which states that Bartimaeus was healed, as the latter does not say only Bartimaeus was healed.

Some other alleged contradictions can be resolved by showing that words are being used in different senses, e.g.:

John 1:18 vs Exodus 24:9–10: in the former, Jesus states, ‘No man has seen God [in His full glory as Sovereign of the Universe] at any time; the only begotten God [Jesus] … has explained Him.’ In the latter, Moses was clearly beholding a veiled presence of God, metaphorically referred to as ‘under His feet’. In Exodus 33:18–23, a distinction is also made between beholding God’s full glory (‘face’) and His veiled presence (‘back’).

Although many cults claim that the biblical doctrine of the Trinity is self-contradictory, it is not. The oneness and threeness of God refer to different aspects. The three eternal and co-equal Persons of the Godhead—Father, Son and Holy Spirit—are the same in essence but distinct in role—three Persons (or three centres of consciousness) and one Being.

An important aspect of contradiction is self-refutation. Many statements by anti-Christians might appear reasonable on the surface, but when the statement is turned on itself, it refutes itself. Some common examples are:

‘There is no truth’—this would mean that this sentence itself is not true.

‘We can never know anything for certain’—so how could we know that for certain?

‘A statement is only meaningful if it is either a necessary truth of logic or can be tested empirically’ (the once popular verification criterion for meaning of the ‘Logical Positivists’)—this statement itself is neither a necessary truth of logic nor can it be tested empirically, so it is meaningless by its own criteria.

‘There are no moral absolutes, so we ought to be tolerant of other people’s morals’—but ‘ought’ implies a moral absolute that toleration is good.

4) Conditional Statements and Implications
These are of the form: ‘if p then q’ (if p is true, then q is true). Another way of putting it is ‘p implies q’, or in symbolic form p ⊃ q. Yet another way is saying that p is a sufficient condition for q, while q is a necessary condition for p. P is called the antecedent; and q is called the consequent.

Asserting the truth of the implication (p ⊃ q) does not in itself imply that the antecedent (p) is true—only that if p were true, q must logically follow from it. For an example of a misunderstanding of this point, some use the following passage to ‘prove’ that it is possible to speak with ‘angelic tongues’—1 Cor. 13:1–3:

1 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.

2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing.

3 If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing.

Paul makes several conditional statements showing that without love, no matter what other wonders he might hypothetically be able to perform, he would be nothing. He is no more asserting that there are special angelic tongues than that he moved mountains or gave his body to the fire. There may be passages to support a common Pentecostal practice, but this is not one of them (Answers in Genesis takes no position on this issue).

Another good example is Jesus’ statement in Matthew 12:27:

27 And if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? So then, they will be your judges.

I doubt that any Christian would claim that Jesus was asserting that He drove out demons by Beelzebub! He was showing that if His opponents were right in their accusation, then the accusation would equally apply to their own people. Jesus’ argument is an example of reductio ad absurdum (see below).

English
Symbolic

p implies q
p ƒ q

p is true
p

\ q is true
∴ q

Affirming the Antecedent Modus ponens

Table 1: Affirming the Antecedent

English
Symbolic

p implies q
p ƒ q

q is false
~q

\ p is false
\ ~p

Denying the Consequent Modus tollens

Table 2: Denying the Consequent

From a conditional statement, one can construct two types of valid inference: modus ponens (Table 1) and modus tollens (Table 2). Modus ponens is Latin for ‘method of constructing’. The reason it is called ‘affirming the antecedent’ is that the argument proves that the consequent must be true if the antecedent is affirmed. Modus tollens is Latin for ‘method of destroying’. This type of argument proves that the antecedent must be false if the consequent is denied.

There are two types of invalid inference: the fallacies of affirming the consequent (Table 3) and denying the antecedent (Table 4).

English
Symbolic

p implies q
p ƒ q

q is true
q

∴ p is true
∴ p

Table 3: Fallacy of Affirming the Consequent

English
Symbolic

p implies q
p ƒ q

p is false
~p

∴ q is false
∴ ~q

Table 4: Fallacy of Denying the Antecedent

To illustrate: starting with the implication: If Jesus rose from the dead (p), then His bones cannot be found (q); and combining this with four possible premises as follows:

1) Jesus rose from the dead (p is true)
∴ His bones cannot be found (q is true)

valid.

2) Jesus’ bones cannot be found (q is true)
∴ He rose from the dead (p is true)

invalid.

A reminder: validity is independent of the truth or falsity of the premises or conclusion. We accept that Jesus rose, but not that every dead person whose bones are missing also rose.

3) Jesus did not rise from the dead (p is false)
∴ His bones can be found (q is false)

invalid.

The conclusion does not follow; many people who did not rise were cremated.

4) Jesus’ bones can be found (q is false)
∴ He did not rise from the dead (p is false)

valid (despite the fact that both premises are false).

The founders of many counterfeit religions still have skeletons mouldering away, which is proof that they are not risen.14

One use of modus tollens is the reductio ad absurdum argument, i.e. showing that a premise is false by demonstrating that it implies an absurd conclusion.

An example is the effort by Bishop John Shelby Spong15 to show that homosexual acts are OK because some animals practise them. As it stands, the argument is invalid. To make it valid, another premise is needed that states: whatever animals do is OK.

1) Animals practise homosexual acts;
2) Whatever animals practise is OK;
∴ Homosexual acts are OK.

To prove the argument to be sound, that premise must be proved to be true. Conversely, to prove the argument to be unsound, the premise must be shown to be false. This can be done by showing that it leads to a ridiculous conclusion:

1) Animals practise rape and cannibalism;
2) What animals do is OK;
∴ Rape and cannibalism are OK.

Now if one does not accept the conclusion, if one is logical one must reject one or more of the premises. As (1) is empirically true, (2) must be the false premise. So Spong’s argument contains a false premise and is thus unsound.

Another example: pro-abortionists often claim that the unborn child is merely a disposable part of the woman’s body. However, see what happens if this premise is combined with other indisputable premises in the following argument:

1) If a is part of b and b is part of c, then a is part of c (This is called a transitive relation—an example is: if a brick is part of a wall and a wall is part of a house, then the brick is part of the house);
2) A male unborn baby has a penis (that is, a penis is part of him);
3) This baby is part of the pregnant woman;
∴ A woman pregnant with a male baby has a penis.

As the conclusion is false (feminists would detest it especially), at least one of the premises must be as well. All premises are indisputably true except the pro-abortionists’ (3), which was the disputed issue. So this argument proves it false.16

An example of a fallacious reductio ad absurdum is the argument that the Sadducees used against the Resurrection—Matthew 22:23–34

23 That same day the Sadducees, who say there is no resurrection, came to him with a question.

24 ‘Teacher,‘ they said, ‘Moses told us that if a man dies without having children, his brother must marry the widow and have children for him.

25 Now there were seven brothers among us. The first one married and died, and since he had no children, he left his wife to his brother.

26 The same thing happened to the second and third brother, right on down to the seventh.

27 Finally, the woman died.

28 Now then, at the resurrection, whose wife will she be of the seven, since all of them were married to her?‘

Note that they tried to refute the Resurrection by showing that it leads to the absurd conclusion that in this hypothetical situation the woman would not know whose wife she is. Jesus’ answer shows the masterful logic of the Logos of God.

29 Jesus replied, ‘You are in error because you do not know the Scriptures or the power of God.

First, Jesus points out that the starting presuppositions are wrong—the Sadducees only accepted the Pentateuch as Scripture, while Jesus, like the Pharisees, accepted the same books as the Protestant Old Testament. If they had not been ignorant of what the Scriptures were, they would have realised that Scriptures like Dan. 12:2 clearly teach the Resurrection.

Then He notes that if a conclusion of a valid argument is false, then it is enough for only one of the premises to be false. The false premise in the Sadducees’ argument was not the resurrection, but that people would be married in heaven:

30 At the resurrection people will neither marry nor be given in marriage; they will be like the angels in heaven.

However, refuting any number of arguments against a position does not in itself prove that position. So Jesus proved His own position, on the Sadducees’ own terms, using Scripture they accepted:

31 But about the resurrection of the dead—have you not read what God said to you,

32 ‘I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob’? He is not the God of the dead but of the living.‘

33 When the crowds heard this, they were astonished at his teaching.

34 Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together.

Even the Scriptures accepted by the Sadducees taught the resurrection: Christ demonstrated this with an argument showing that the Pentateuch taught that God was the God of the patriarchs and the God of the living. Therefore the patriarchs were living in a sense in Moses’ day, centuries after they had died physically. Note also that the argument depends on the present tense of the verb ‘to be’ implied in the Hebrew verbless clause of the passage (Ex. 3:6) Jesus cited. His argument makes no sense if He did not believe in verbal plenary inspiration of Scripture.

The fallacy of denying the antecedent is committed by some groups that teach the error of baptismal regeneration by citing the following statement of Christ according to the Majority Text of Mark 16:16:

16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.

The first part of the verse is an implication: if a person believes and is baptized then he will be saved. It is invalid to argue from this that anyone who is not baptized will not be saved. The second part is an explicit statement that unbelief results in condemnation.

To demonstrate the fallacy, examine the following statement which is in the same logical form: ‘Whatever has feathers and flies is a bird, but whatever does not have feathers is not a bird.’ This statement does not teach that there are no flightless birds.

Another example of fallacy of denying the antecedent is when some people are upset because we can no longer use a stock creationist argument (e.g. the depth of meteoritic dust on the moon to prove a young moon17). But the argument in schematic form is as follows, and the fallacy should be clear:

1) If the moon dust argument works, then the moon must be young;
2) The moon dust argument doesn’t work;
∴ The moon cannot be young.

This should be a lesson that our primary evidence should always be the infallible written testimony of One who was there and never errs, not the evidence of fallible scientists who weren’t there and often err.

An example of the fallacy of affirming the consequent is using verified predictions as ‘proof’ of a scientific law.18 That can be seen if we analyse it:

1) Theory T predicts observation O;
2) O is observed;
∴ T is true.

To see why this does not follow, consider:

1) If I had just eaten a whole pizza, I would feel very full;
2) I feel very full;
∴ I have just eaten a whole pizza.

But I could feel very full for many different reasons.

On the other hand, the famous falsification criterion for a scientific theory devised by the late Sir Karl Popper is based on the valid denying the consequent:

1) Theory T predicts O will not be observed;
2) O is observed;
∴ T is false.

We can apply this analysis to a major evolutionary argument:

1) If organisms X and Y have a common ancestor, they will have homologous structures;
2) X and Y have homologous structures;
∴ X and Y have a common ancestor.

This demonstrates that it is an example of the fallacy of affirming the consequent. The conclusion is not proven—the homologous structures could be due to a common designer, leaving a ‘biotic message’ that there is a single designer of life rather than many.19

On the other hand, ornithologists like Alan Feduccia argue against dinosaur-to-bird evolution for many good reasons, including a recent discovery that dinosaur embryos have an embryonic thumb that birds lack (I–II–III and II–III–IV digit patterns respectively).20 The argument is:

1) If birds evolved from theropods, they will have homologous digits;
2) Bird and theropods do not have homologous digits;
∴ Birds did not evolve from theropods.

This is valid (denying the consequent), so creationists have rightly publicised this evidence.21,22

However, philosophers like Imre Lakatos point out that core theories are not tested in isolation, but are ‘protected’ by auxiliary hypotheses. Denying the consequent only shows that one of the premises needs to be false, and it need not be the core theory. So the auxiliary hypotheses are modified instead. In schematic form, the valid argument is as follows:

1) Theory T and auxiliary hypothesis A predict that O will not be observed;
2) O is observed;
∴ Either T or A is false.

For example, Newton’s theory predicted certain motions of Saturn, provided there were no other massive objects interfering. When Saturn didn’t move as predicted, either Newton’s theory was falsified, or there was another massive object perturbing the orbit—this turned out to be the planet Uranus.23

The above was explaining the logic of the falsification criterion. This was not necessarily to endorse it—a coherent definition of science is hard to come by.

In the hands of evolutionists, ‘unscientific’ becomes a swear-word with which to attack creation. But it is more important whether creation or evolution are true or false, than whether one is more ‘scientific’ than another. Sometimes evolutionists are so keen to attack creationists that they don’t realise their self-contradictions. For example, the philosopher P. Quinn (an anti-creationist himself) demonstrates the illogicality of the Marxist evolutionist Stephen Jay Gould:

‘… Gould claims that “‘Scientific creationism’ is a self-contradictory phrase precisely because it cannot be falsified”…Ironically, in the next sentence Gould goes on to contradict himself by asserting that “the individual claims are easy enough to refute with a bit of research.” Indeed, some of them are! But since they are so easily refuted by research, they are after all falsifiable and, hence, testable. This glaring inconsistency is the tip-off to the fact that talk about testability and falsifiability functions as verbal abuse and not as a serious objection in Gould’s anti-creationist polemics.’24

5) Disjunctive Syllogism
The disjunctive syllogism is a valid form of argument familiar to those who have sat multiple choice examinations. Sometimes, a process of elimination can rule out all possibilities but one, which must therefore be true. An example is: Fred is flying either on QANTAS or Air New Zealand; he is not flying QANTAS; therefore he is flying Air New Zealand (see Table 5).

English
Symbolic

Either p or q
p v q

p is false
~p

∴ q is true
∴ q

Table 5: Disjunctive Syllogism

To be sure that the conclusion is true, one must be sure that all possible alternatives are listed. The surest way is to apply the Law of Excluded Middle and have the disjunctive (either/or) premise contain a pair of contradictories (p or ~p)

An important example is that there are only two real explanations for the origin of different kinds of life—creation or evolution. For example, Professor D.M.S. Watson wrote:

‘evolution [is] a theory universally accepted not because it can be proven by logically coherent evidence to be true, but because the only alternative, special creation, is clearly incredible.’25

I.e.: C v E; ~C; ∴E.

As this is a disjunctive syllogism, it is a valid argument. But it cannot be over-emphasised that validity and truth are not the same—this argument is not sound! Many evolutionists starting with Darwin have used this reasoning. This also demonstrates the atheistic bigotry behind much evolutionist thinking. Of course, creationists can use the equally valid argument:

C v E; ~E; ∴C.

I.e. evidence against evolution is automatically evidence for creation. This is both valid and sound.

Many evolutionary propagandists dispute this reasoning when creationists use it, on the grounds that creation and evolution are not the only alternatives. Creationists are thus accused of the fallacy of false alternatives, that is, the disjunctive premise leaves out a possible alternative. But as shown, many evolutionists agree there are only two, so there are double standards at work.26 This can be shown by the Law of Excluded Middle: either things were made (creation) or they weren’t (evolution). It is true that biblical creation is not the only alternative, so it is not proven by disproof of evolution. Biblical creation is certainly consistent with disproof of evolution, unlike atheism.

A genuine example of the fallacy of false alternatives is the following ‘proof’ of the punctuated equilibria version of evolution:

1) Life must have evolved either gradualistically or via punctuated equilibria;
2) There are major problems with gradualism (absence of fossil intermediates, and inability to construct a functional series);
∴ Life must have evolved via punctuated equilibria.

This is basically the form of argument used by Niles Eldredge and Stephen Jay Gould in their seminal paper,27 as pointed out by creationists.28

Other common fallacies
Hasty Generalisation
So far I have discussed deductive reasoning. As discussed, inductive arguments reason from a finite set of examples to a general rule. The reason they are less important is that they don’t guarantee the truth of the conclusion—they are formally invalid by the definition of validity in logic. For example, just because we find that 1000 crows are black, it does not follow that the 1001st crow will not be an albino.

Science by its nature is inductive, not deductive. Science always uses a finite number of measurements, each of which has an uncertainty, so science can never give a complete picture of reality. Hence, although science can be useful, it can never be a threat to the Christian Faith.

Genetic Fallacy
The error of trying to disprove a belief by tracing it to its source. For example, KekulŽ thought up the (correct) ring structure of the benzene (C6H6) molecule after a dream of a snake grasping its tail, but chemists don’t need to worry about correct ophiology to analyse benzene!

However, many anti-Christians commit this fallacy when they try to disprove Christianity by pointing out alleged parallels in pagan mythology.29 Another example is: ‘You only believe Christianity because you were indoctrinated by your parents and culture; if you came from a Hindu family and culture you would be a Hindu’, with the spoken or unspoken impression ‘thus Christianity need not be preferred over Hinduism’. In neither case can anything be inferred about the truth of Christianity from reasons a Christian’s belief allegedly originated.

Many evolutionist propagandists believe that they simply need to demonstrate that a creationist has a ‘fundamentalist’ religious belief to discredit his purely scientific claims. The double standards are glaring—the radical atheist or even Marxist beliefs of many leading evolutionists30 are often ignored, although these beliefs determine which scientific explanations are acceptable and which are not.

Fallacy of Division
For example: a truck is heavy, therefore all its atoms are heavy. This example is obviously fallacious, but other equally fallacious arguments are advanced in all seriousness. Some New Agers like Teilhard de Chardin claim that because living beings are conscious, then their atoms must have some consciousness.

Fallacy of Composition
The opposite to the Fallacy of Division. An example is: all cells are light, therefore all animals containing cells are light.

Post hoc ergo propter hoc
This is Latin for ‘after this, therefore because of this’. But just because B happened after A, it doesn’t mean B was caused by A. Gordon Clark gives the following example of this fallacy:

‘In the late seventies the Internal Revenue Service [USA] undertook to harass Christian schools…. [They] tried to revoke the tax exemption status of Christian schools, holding them guilty of race discrimination until they could prove themselves innocent by certain processes impossible to fulfil in some localities. One of the arguments the IRS used was that those schools were organized just after laws of racial discrimination were enacted. Post hoc ergo propter hoc. One of the defenses used by the Christians was that the schools were organized just after the Supreme Court banned the Bible and Prayer. One might add that they were organized after violence, drugs and sex became intolerable in the public schools.’31

A more recent example of this fallacy is the claim by the atheist, Alex Ritchie:

‘I suggest that the name change from Creation Science Foundation [Australia] to Answers in Genesis is a shrewd and timely precaution to safeguard this religious organisation from the possibility of legal action, following the precedent of the Plimer/Roberts case.’32

Of course, Answers in Genesis in the USA changed its ministry name three years before this, and the official company name of Answers in Genesis (Australia) is still Creation Science Foundation Ltd., ACN 010 120 304 (ACN = Australian Company Number). The reason for the change in ministry name is explained in this article: the ministry’s axioms are the propositions of the Bible, not the theories of fallible scientists.

The basis for logic
A final question is, why should logic work at all? Not only can unbelievers not make a sound case against Christianity, but an atheistic world-view attacks the very basis of reasoning itself. This was realised by the famous Communist evolutionist biologist, J.B.S. Haldane:

‘If my mental processes are determined wholly by the motions of atoms in my brain, I have no reason to suppose my beliefs are true … and hence I have no reason for supposing my brain to be composed of atoms.’33

In a debate between the Christian, William Lane Craig and the atheist, Frank Zindler,34 Zindler claimed that our logical processes evolved for survival value. Craig pointed out that this provides no reason for us to trust their validity, only their value in survival.

Even Darwin wrote in an early private notebook, ‘Why is thought, being a secretion of brain, more wonderful than gravity as a property of matter?’35 But this argument is self-defeating. For it applies to that thought of Darwin’s too, and to every thought about evolution, hence we have no reason to trust them.

The famous Marxist paleontologist Stephen Jay Gould claimed that the mind was an illusion produced by the brain.36 So why should we trust anything Gould says, if his thoughts are illusions?

This only shows that many atheistic theories actually refute themselves. Thus there is no need for independent empirical tests for them. Conversely, the Christian doctrine that we are created in the image of a logical God is an excellent explanation for our logical faculties.

References and notes
For a good discussion, see Craig, W.L., Apologetics: An Introduction, Moody Press, Chicago, chapter 1, 1984. Return to text

For an extensive discussion on the role of logic in Christianity and many examples, see Clark, G.H., Logic, The Trinity Foundation, Jefferson, MD, USA, 1988. Return to text

Smith, G. The ‘Toronto Blessing’, Apologia 4(2):37–40, 1995. Return to text

A generally first-rate book on the importance of developing a Christ-like mind is Moreland, J.P., Love Your God With All Your Mind, Navpress, Colorado Springs, 1997. Its main disadvantage is that Moreland is ‘sixty-forty in favor of the old-earth position’ (p.107), possibly because of a slight over-emphasis on extra-biblical revelation. Return to text

Machen, J.G., Christianity and Liberalism, Macmillan, New York, 1924. Return to text

Martin, W.R., The Kingdom of the Cults, Bethany House Publishers, Minneapolis, MN, 1985. Return to text

Carroll, L. Through the looking-glass, and what Alice found there (with fifty illustrations by John Tenniel) Macmillan, London, 1877. Return to text

One example is Schafersman, S. Letter, Geotimes, August 1981. Cited in Bird, ref. 26, Vol. II, pp. 77–78. Return to text

See Batten, D. and Sarfati, J., How Religiously Neutral are the Anti-Creationist Organisations?, 1998. Return to text

Scott, E., Dealing with anti-evolutionism, Reports of the National Center for Science Education 17(4):24–28; quote on p. 26, with emphasis in original, 1997. Return to text

Plimer, I.R., Telling Lies for God, Random House, Australia, p. 289, 1994. Return to text

See The Ian Plimer Files. Return to text

Obviously I can give only a basic outline here. A more formal, in-depth coverage can be found in Hughes, G.E. and Londey, D.G., The Elements of Formal Logic, Methuen, London, 1965. Return to text

Thanks to the Wellington Christian logician Ross Powell for this example. Return to text

An extensive critique of Spong’s errant and heretical views is Bott, M.R. and Sarfati, J.D., What’s wrong with Bishop Spong? Apologia 4(1):3–27, 1995. Return to text

This argument is dramatised in the form of a Socratic Dialogue in Kreeft, P., The Unaborted Socrates, IVP, pp. 44–47, n.d. (after 1987). Return to text

Snelling, A.A. and Rush, D., Moon dust and the age of the solar system, CEN Tech. J. 7(1):2–42, 1993. Return to text

Clark, G.H., The Philosophy of Science and Belief in God, The Trinity Foundation, Jefferson, MD, USA, 2nd Ed, 1987. Return to text

ReMine, W.J., The Biotic Message, St Paul Press, St. Paul, Minnesota, 1993; see review. Return to text

Ann C. Burke, A.C. and Feduccia, A., Developmental Patterns and the Identification of Homologies in the Avian Hand, Science 278(5338):666–8, 1997; perspective in the same issue, pp. 596–7 by Hinchliffe, R. The Forward March of the Bird-Dinosaurs Halted? Return to text

Oard, M.J., Bird-dinosaur link challenged, CEN Tech. J. 12(1):5–7, 1998. Return to text

Sarfati, J.D., Dino-bird evolution falls flat, Creation Ex Nihilo 20(2):41, 1998. [See also the other articles under Did birds really evolve from dinosaurs?] Return to text

For extensive discussion of the views of Popper and Lakatos, and other attempts to define science, see Bird, W.R., The Origin of Species Revisited, Philosophical Library, New York, Vol. II, chapters 9–10, 1991. Return to text

Quinn, P., The Philosopher of Science as Expert Witness; in: Recent Work in the Philosophy of Science, ed. J. Cushing, C. Delaney and G. Gutting, 1984, pp. 32, 43, 1984; Cited in Bird, ref. 26, p. 121. Return to text

Watson, D.M.S., Adaptation, Nature 124:233, 1929. Return to text

Bird, W.R., The Origin of Species Revisited, Philosophical Library, New York, Vol. II, chapter 11, 1991. Return to text

Gould, S.J. and Eldredge, N., Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism; in: Models in Paleobiology, T.J.M. Schopf (ed.), Freeman, Cooper and Co., San Francisco, pp. 82–115, 1972. Return to text

Batten, D.J., Punctuated equilibrium: come of age? CEN Tech. J. 8(2):131–7, 1994. Return to text

Ronald Nash has dealt with such claims in detail, for example, Was the New Testament Influenced by Pagan Religions? Return to text

Batten, D.J., A Who’s Who of evolutionists, Creation Ex Nihilo 20(1):32, 1997. Return to text

Clark, ref. 2, pp. 17–18. Return to text

Ritchie, A., Dropping the Pretence: The Creation Science Foundation changes its name, The Skeptic 17(4):13,15, 1997. Return to text

Haldane, J.B.S. Possible Worlds, p. 209; cited in Lewis, C.S., Miracles, Fontana, London, p. 19, 1960 (first published 1947). Return to text

See Atheism vs Christianity: Where does the evidence point? A debate between Mr Frank Zindler and Dr William Lane Craig, Apologia 5(1):21–29, 1996. Return to text

Cited by Wieland, C., Darwin’s real message: have you missed it? Creation Ex Nihilo 14(4):16–19, 1992. Return to text

Gould, S.J., The Darwinian Revolution in Thought. Lecture, June 6, Victoria University of Wellington, New Zealand, 1990. Return to text.


--------------------------------------------------------------------------------
Available online at:
http://www.answersingenesis.org/home/area/magazines/tj/docs/tj_v12n2_logic.asp
COPYRIGHT © 2004 Answers in Genesis


De kristne medier kjenner til Krf`s forhold til Israel også Krf`s avvikerpolitikk
Det å hentyde til en eventuell manglende analyserings-, vurderingsevne slik Dagens redaktør egentlig gjør i Dagens internettavis (28.2) holder ikke, men er allikevel et innrømmelsestegn på en mer skjerpet holdning til bl.a.Krf`s avvikerpolitikk. Det er på høy tid! For Krf`s politikk samlet sett, slik vi har sett den til dags dato under nåværende statsminister er faktisk destruktiv både innenriks og utenriks. Det er svært tvilsomt at skarpskodde kristne redaktører ikke kunne unngå å ha sett dette! For der Guds Ord systematisk (nødvendigvis ikke vitenskapelig men mer tidsåndsmessig) forkastes fra kristenhold blir forholdene destruktive der man åpenbart burde vite bedre. For Krf har fått mange advarsler fra kristenhold i mange år og i våre dager er advarslene økende.

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5518

Aksel Valen-Sendstads innlegg i Dagen 27.02.04 (leser kun internettavisen) medførte sannsynligvis en bedre holdning hos Dagen, en holdning som egentlig burde ha vært i funksjon hele tiden også erfarings-, læremessig.

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5517


Påminnelser:

Når det gjelder å bedømme kristne:

1KO 5,11 - 3 Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med. 12 Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? 13 De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!

1KO 4,10 Vi er de uforstandige, for Kristi skyld. Dere er de kloke kristne. Vi er svake, dere er sterke. Dere er ansett, vi blir foraktet.

Når det gjelder det om regnes for smått:

1KO 1,25 - 31 For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. 26 Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt. 27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

Jeg håper inderlig at de kristne medier kan forholde seg mer til Kristen Framtid som også har det framtidsrettede formålet innebygd i sin politikk. Kystpartiet kan vel også bli tillagt en mer positiv holdning, selv om dette partiet har sine problemer å stri med. Sammenlignet med de andre vanlige partiene har dette partiet noe å bidra med.

Den Allmektige Gud utvelger de små og i verdens øyne det uanselige, se derfor ikke med forakt på små og mindre foretak eller hva det ellers måtte være som i menneskelige øyne vanligvis kommer inn under betegnelsene lite og smått eller ubetydelig! For det er Den AllmektigeGud som fullkomment rettmessig skal ha all ære!

De kristne medier og alle Krf`s støttespillere har et medansvar for at Krf har utviklet seg i en slik negativ og ukristelig retning, nettopp fordi ”logikken” tilsa dette etter Krf`s størrelse og ikke minst posisjon. Angsten for en venstrevridd regjering fungerer som et alibi men avslører samtidig en manglende tro på at Gud utvelger de små og kan gjøre store underverk i alt som virker lite, smått og uanselig. For Guds tanker er høyere enn menneskers tanker og Guds veier er høyere enn menneskers veier.

Vil samtidig være med på å oppfordre til å støtte Kautokeino bedehus:

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=4553

Heller ikke glemme kampen mot abort:

http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=4538

Flere linker:

Evangelisten:

http://home.online.no/~eoflaa/evang.htm

http://home.online.no/~eoflaa/artikler/k4.htm

Lov og Evangelium:

http://www.nll.no/doc/main.htm

http://www.nll.no/doc//Aktuelt/Forkynnelse_Virkemiddel/2003/Intervju_m_G_Soppeland.html

Kommentar-avisa:

http://www.Kommentar-Avisa.no

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler%20Startside/Verden%20(FN)%20og%20Israel%20(jodene)%2023.2.2004.htm

Miff:

http://www.israel-miff.no/index.htm

http://www.israel-miff.no/nyheter/2004/02/28RoedeKorsUtelukkerIsrael.htm


Guds fred!

Hilsen Mona EkenesDagens bibelord
Luk 9, 44-45:
44 Gjem disse ord i deres ører: Menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers hender.
[v. 22. 18: 31 ff.]
45 Men de skjønte ikke dette ord, det var skjult for dem, så de ikke kunne fatte det. Og de fryktet for å spørre ham om det han hadde sagt.
[Mark 9: 32.]