INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2003

Mandag, Mars 31, 2003

PERSONLIG KRISTEN MØTER SEG SELV
Signaturen Personlig kristen bringer inn nyttige tanker til erkjennelse og ettertanke.
Men hans konklusjon er vanskelig å følge.
Det er som kristen ikke mulig å tro at man kan gjøre noe bedre enn ikkekristne sier han ifølge min oppfattelse.
Han slår fast at kristne heterofile har preget verdenshistorien de siste to tusen år på alle mulige og umulige negative måter.
Å være kristen betyr ikke at man har nådd et mål – men at man aldri gir opp å prøve.
Summen av det som sies er at en kristen erkjenner egen utilstrekkelighet. At historien viser at kristne ikke har bidradd til noe positivt i 2000årig historie. Likevel: En kristens stilling er ikke å ha nådd et mål, men aldri gi opp å prøve.
Dette er etter min oppfatning et sammensurium som speiler en amputert og forvirret forkynnelse.

Guds lov har tre oppgaver:
1. Avsløre for mennesket sannheten om egen utilstrekkelighet. Den skal drive oss til Kristus.
2. Kristus er loven og lovens oppfyllelse.
3. Ved dåpen og troen tilegnes vi Kristi lovoppfyllelse. Vi erklæres i Ham ved nåde rettferdige i Kristus. Denne rettferdigheten eier alle gjenfødte så lenge de ved troen drives av Guds Ånd. Vi dør og oppstår med Kristus. Vi inntas av hans hellige Ånd som blir vår talsmann og veileder. Vi settes i et omvendt forhold til loven slik at det blir vår største lyst og glede å holde Guds bud , gjøre Guds vilje og være Ham til behag. Dette er mulig fordi Han gir kraften til det. Det fremste bud og samtidig summen av dem alle er at vi skal frykte og elske Gud og vår neste.
I dette har neppe noen av oss nådd fullkommenhetens mål. Her er vi underveis og har noe å strekke oss mot. Om vi enda ikke er fullkomne, betyr ikke det at vi skal droppe helliggjørelsesprosessen. Uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Arbeid på deres frelse med frykt og beven.
Ifølge PK har det ikke lykkes Den Hellige Ånd å oppnå positivt samarbeide med noen kristen. Djevelens barn har bedre resultater er hans konklusjon slik jeg forstår den.
Jeg er enig i at etiketten kristen ikke gir noen garanti. Garantien ligger i Guds Ånds kraft og veiledning til helliggjørelse. I åndens kraft skal vi motstå og nedkjempe synd og djevel. De fleste kristne har ”glemt” denne dimensjonen. Vi er inne i den tid som kalles Den store frafallstid. Derfor sier Jesus: Mon jeg finner troen på jorden når jeg kommer: Våkn opp du som sover sier Jesus. Til kamp mot synden. Slik kristne før oss har kjempet. For jeg deler ikke PK sitt syn på at kristne intet positivt har utrettet. Å bli Åndsfylt kristen er for tyven å slutte å stjele, morderen slutte å drepe, mobberen slutte å mobbe, den homofile avstå fra skammelig hor, osv. Da faller alternativet med homofile i partnerskap som fosterforeldre bort i et kristent land. Hvis ikke drar vi Guds vrede og forbannelse og djevelens ondskap inn over oss. Forsvarer vi synda og vil slutte fred med synda, f.eks. med den selvtilpassede begrunnelse at det nytter så allikevel ikke å bli fullkommen, da har vi valgt Gud bort og er ikke lengre kristne.

Oddvar Berge
KF AA


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
1 Mos 14,17-20:
17 Da Abram hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedalen, som nå heter Kongedalen. 18 Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud. 19 Han velsignet Abram og sa:

«Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud,
han som skapte himmelen og jorden!
20 Lovet være Den Høyeste Gud,
som har gitt dine fiender i din hånd!»

Så gav Abram ham tiende av alt.

Norsk Bibels oversettelse;
1 Mos 14,17-20:
Da han vendte tilbake etter å ha slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham, gikk kongen i Sodoma ut for å møte ham i Sjavedalen, det er Kongedalen.
Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud.
[Sal 110: 4. Heb 7: 1 ff.]
Han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og jord.
[v. 22. Heb 7: 6.]
Og lovet være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram gav ham tiende av alt.
[Sal 9: 3. 57: 3. Dan 4: 2. Heb 7: 2, 4, 6.]Søndag, Mars 30, 2003

IKKE GOD NOK FOR BENESTAD - Av Oddvar Berge
Georg Løland i Lillesand tar til motmæle mot studentprest Øyvind Benestad. (Fædrelandsvennen. 270303). Benestad skal i et innlegg ha kritisert Regnbuen, et temahefte om homofili som Åpen Kirkegruppe og Kirkens SOS står bak, og som er sendt ut til alle landets menigheter og konfirmanter.

Løland, som sier han selv er far til ei lesbisk jente, beskriver hvor fint de homofile og lesbiske kan ha det i Åpen Kirkegruppe. Her kan man komme til gudstjeneste sammen med sin kjæreste av samme kjønn uten å oppleve Benestads eller likesinnedes dømmende blikk, som den stadige påminnelsen om at man ikke er god nok. Her kan man, sier han, BEKJENNE SIN TRO UTEN Å FORNEKTE SEG SELV.

Javel. Det høres jo greit ut. MEN HVA SIER JESUS? KIRKENS HERRE? JO – ”Den som vil følge etter meg, MÅ FORNEKTE SEG SELV, TA SITT KORS OPP OG FØLGE MEG. FOR DEN SOM VIL BERGE SITT LIV, SKAL MISTE DET. MEN DEN SOM MISTER SITT LIV FOR MIN SKYLD, HAN SKAL BERGE DET. HVA GAGNER DET ET MENNESKE OM DET VINNER HELE VERDEN, MEN TAPER SIN SJEL”? Mt. 16, 24-26.

Ifølge dette som Løland her skriver, skal i prinsippet enhver legning, lyst, synd altså ikke fornektes. Man skal være seg selv. Komme som man er og bli videreutviklet som man er. En tyv, en pedofil, en morder, en løgner, hva det enn måtte være, hvilke tilbøyeligheter man enn måtte ha, så skal man trøstes i sine synder mens man fortsatt lever dem ut.

Men dette er direkte Bibelstridig og fører ikke til himmelen om det er dit man ønsker å komme.

Det gjør meg personlig vondt å måtte skrive dette. Det er likevel nødvendig. Måtte det bare virke den rette sorg til en sann omvendelse. Heb 12, 4-17.

Oddvar Berge,
formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
Joh 6,1-15:
1 Senere drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, som også kalles Tiberias-sjøen. 2 En stor folkemengde fulgte etter ham, fordi de så de tegn han gjorde ved å helbrede de syke. 3 Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg ned sammen med sine disipler. 4 Påsken, jødenes høytid, var nær.

5 Da Jesus så opp og la merke til at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?» 6 Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. 7 Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» 8 En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: 9 «Det er en liten gutt her, som har fem byggbrød og to fisker, men hva er det til så mange?» 10 Da sa Jesus: «La folket sette seg ned.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. Tallet på mennene var omkring fem tusen. 11 Da tok Jesus brødene, bad takkebønnen og delte ut til dem mens de satt der, likeså av fiskene, så mye de ville ha. 12 Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Sank sammen de stykkene som er blitt til overs, slik at ingen ting går til spille.» 13 De gjorde det, og de fylte tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene, etter at alle hadde spist.

14 Da folk så det tegnet som Jesus hadde gjort, sa de: «Dette er profeten som skal komme til verden!» 15 Jesus forstod at de ville komme og føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han fra dem opp i fjellet, han alene.

Norsk Bibels oversettelse:
Joh 6,1-15:
Etter dette drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, også kalt Tiberias-sjøen.
[6: 23. 21: 1. Matt 4: 18. 14: 13 ff. Mark 6: 30 ff. Luk 5: 1. 9: 10 ff.]
En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegn som han gjorde på de syke.
Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med sine disipler.
[v. 15. Matt 5: 1.]
Og påsken, jødenes høytid, var nær.
[2: 13. 5: 1. 11: 55.]
Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?
[1: 44. 4: 8.]
Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.
Filip svarte ham: Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke!
En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham:
[1: 41.]
Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange?
[2Kong 4: 42, 43.]
Jesus sa: La folket sette seg ned! Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen.
Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene, så mye de ville ha.
[21: 9, 13. Matt 15: 36. Luk 22: 19.]
Da de var blitt mette, sier han til sine disipler: Sank sammen stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spille!
De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene, som var blitt til overs etter dem som hadde spist.
[Matt 14: 20.]
Da nå folket så det tegnet han hadde gjort, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.
[1: 25. 7: 40. Apg 3: 22. 7: 37.]
Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene.
[Matt 14: 23. Mark 6: 46. Luk 6: 12. 9: 28.]


Lørdag, Mars 29, 2003

RETT KRISTEN FORKYNNELSE - HANS NIELSEN HAUGE
Hauge sier i sitt forord til ”Den kristelige lære, utlagt fra epistlene og evangeliene”, at den inneholder: ”Kortfattede studier over deres merkverdighet som overbeviser de hyklerske bekjennere sammen med de vantro, som falskelig trøster seg med nåden i Kristus. Samtidig læres her hvordan nåden i Kristus rett mottas og tilegnes av de oppriktig troende Jesu etterfølgere.

I innledningen til ”En sannhets bekjennelse om salighets sak, sett ut fra Bibeltekstene på Allehelgens dag” at de forklarer om løgnens falske ånd, som forvender eller på falsk vis trøster seg ved Guds ords kraft, og dertil lærer hvorledes sanne kristne ved Guds Ord og Ånd kan og bør tilbakevise de onde.

Vi skal se på et utdrag av sistnevnte utleggelse:
Fremholdt: Vi føler vår syndenød og holder oss til vår frelsers blod. Det er vår trøst, og her hjelper oss ingen gode gjerninger.
Tilbakevist: De bekjenner sine synder med trelldoms frykt, og deres tårer er ikke botstårer til omvendelse, som de mener, fordi de avstår ikke fra synden.
Men det er Guds vredes trusler og sjelens angst de utslukker med Jesu blod og slik tar en falsk trøst som syndeskjul. For å spise Jesu legeme og drikke hans blod, som er at vi i troen renser hjertet fra all synd, fornekter alt vi har, tar hans kors opp eller ifører oss hans skikkelse med det sinn å oppofre oss til Guds ære og vår nestes tjeneste, Phil 2,8, og villig etterfølger Jesu fotspor, -det er forargelig tale. Hvem kan høre den? Da går de bort med de 70 disipler, Joh 6, for vi er skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger. Men her fornekter de kraften, til tross for at de bekjenner med munnen at de kjenner Gud, Tit1,16. De omgås med Jesus i beskuelsen og ikke i troen, 2. kor 5,7. Derfor blir ånden hjemme i legemet og fremmed fra Herren, v 6, og de Guds dragelser med glede og trusler som de har tar de til avguder, og tror dog å få nåde, og vil så ha deres egen vilje med makelighet. De er som en lat tjener som ikke vil lye uten at Herren henger over ham. Tenk derfor over at vi skal være tro og ågre med vårt pund (forvalte gavene) mens Herren er utenlands. Når Han kommer tilbake vil Han ellers slå den utro ihjel, Luk.19. Altså er og blir de syndere blant de ubotferdiges tall, for Guds vredes ild over deres misgjerninger gjør skilsmisse mellom Gud og dem, Jes 59, d. Derfor skal de miste den Ånds gnist de har, Sak 13,8.

Fremholdt. Vi er kalt av Gud og kongen, men ikke de, og vi er fra ungdommen opplært i vår lære så vi skal forsvare den. Om tilhørerne ikke vil etterleve den, blir deres egen sak.
Tilbakevist. Var de kalt av Gud, da gjorde de en Guds gjerning og holdt Guds Ord høyt og i ære, gjerne hørte det av andre, prekte i tide og utide, straffet med all langmodighet og hadde kjærlighets sorg over de mennesker som går i sin elendighet. Over dem ville de gråte med Kristus om de var de rette hyrder, og trodde at de engang skulle gjøre regnskap for sjelene. Men nå er de leiesvenner, Joh 10,13, og preker for betaling. De er vel opplært i Paulus, men er dog uten lov, Rom 7,9, og deres egen samvittighet kan bevitne at de søker vel så meget sin egen ære og velferd enn Guds ære og deres tilhøreres evige frelse. For om de preker Guds Ord rett, så er de dog blant dem om hvem Kristus sier at de legger tunge byrder på tilhørernes skuldre, men selv rører de dem ikke med en eneste av sine fingre. Tilhørerne skulle vel gjøre etter deres ord og ikke etter deres gjerninger, men dette skjer dessverre ikke, for de tar mer lærdom av deres liv enn av deres ord. Derfor er det slik at dere bygger opp med den ene hånda og river ned med den andre. For hvor en flittig og rettskaffen arbeider er, der høstes frukter. For den Herren sender sitt ord til, skal det ikke vende tomt tilbake fra, Jes 55,11. Men her prekes år ut og år inn, likevel tiltar det onde mer og mer. Derfor er de unyttige hyrder, Esek. 34, blinde vektere, stumme hunder søm ikke kan gjø. Hyrder uten forstand, de vender hver til sin vei, Jes 56, 10-11. Derfor skulle de først omvende seg selv, og siden styrke brødrene, Luk 22,32.

OPPMUNTRING TIL DET GODE.
Kjære brødre i Kristus! De som i troen velger heller å lide ondt med Guds folk enn å ha syndens timelige nytelse, akter Kristi vanære høyere, Hebr11,26, enn all denne verdens herlighet! Dere barn, eller de som nylig har begynt på livets vei, men dog har deres synders forlatelse i troen på Jesu navn, 1.Joh,2,13, dere kjenner Faderens vilje som er å avlegge all ondskap, svik, hykleri, misunnelse og baktalelse, og som nyfødte barn lenges etter den usvikelige Guds ords melk, slik at dere vokser ved den. Dersom dere har smakt at Herren er from, så oppbygg dere selv til et åndelig hus, et hellig prestedømme, til å ofre Herren åndelige og velbehagelige ofre ved Jesus Kristus, 1Pet,2.

Dere unge er allerede sterke, og Guds Ord er i dere til å stride mot fiendene, kjød og blod, verdens store herre og de onde ånder. Vær ikledd Guds rustning, Efes.6. Og kast ikke deres frimodighet bort, for den har stor lønn. Dere er i behov av tålmodighet og utholdenhet, for at dere, når dere har gjort Guds vilje, kan oppnå salighet, Heb 10,36.

Dere fedre, som har kjent Guds vilje fra begynnelsen av, og vet hvorledes dere er trøstet selv. Med den samme trøst kan dere trøste deres brødre. Elskelige! Dere er ikke fremmede for den hete som kjennes i deres fristelser, 1.Pet 4,12. Men, ettersom dere er delaktige i Kristi lidelser, så gled dere over at dere også skal være delaktige i Hans herlighet. Dersom dere hånes for Kristi navns skyld, da er dere salige, for den herlighetens Ånd hviler på dere. La den ikke utslukkes! Forakt ikke profetiene! Prøv alle ting, behold det gode, sky alt ondt. Men Han selv, den fredens Gud, hellige deres sjel og legeme i alle deler, at dere må bevares ustraffelige til Jesu Kristi komme! Han er trofast som kalte dere. Be for oss! Hold ut I Jesu navn!

Oddvar Berge
KF AA


Einar Førde: Med Gud i krigen. BERGENS TIDENDE 26-03
Hadde folk lest Bibelen (! !),
-så ville det meste av det som nå for tiden skrives om Irak, om Bush og de kristne forblitt uskrevet. Nettopp Einar Førde (E. F.) har for vane å være harselerende. Dette er svært lite imponerende, av den gode grunn at det er noe haugammelt og intetsigende skvalder.

Med tanke på å karakteriser kristnes holdninger, uttrykte E. F. seg noe slik som dette den gang fargefjernsynet kom: ”Det er nok når me får synden i svart-kvitt, om den ikkje nå også skal koma i farger også.” Det er åpenbart at E. F. ikke kan eie begreper om hva Bibelen lære når det gjelder synden og dens følger, -som såtid og høst. Mest sannsynlig har han derfor den kjente holdningen at: Enhver blir salig i sin tro.

Hvis Bibelens ord får lov å si E.F. noe som helst, så la meg sitere et vers fra: Hebr. 4;12: ”For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.” Er det ikke nettopp derfor sosialister flest, og spesielt de, går inn for forvirringsfaget KRL?
Bedømt ut fra ”Med Gud i krigen” må E. F. så absolutt ha sovet dypt i timen, eller forlest seg på KRL.

Guds ord er nok ikke noe ”kjære mor.” Les om Guds tilsagn til jødefolket i Den gamle pakt og Moses`s velsignelse over Israelstammene i 5. Mosebok 33, og hugs Hebreerne 13:8 der det står at Gud er den samme i dag.

Legg også merke med hva Bergprekenen sier om hva som vil skje endog mange bekjennere ”på den dagen.” Matt. 7:22-23: ”Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerningar i ditt navn. 23: Men jeg skal svare og si til dem: Jeg har aldri kjent dere. - - - - - - ” De må vel ha forkynt vis-vas i stedet for Ordet. Vært honningkrukke i stedet for Lys og Salt. Se Rom. 1:18 og 32. Se også Luk. 14:35.

For det andre sier Guds ord om djevelen og alle, -det vil si: alle som holdt Gud for å være en løgner og som spottet Ånden at de skal knuses (Saddam) allerede her, men definitivt hisset. Se 1. Mos. 3:15 om Satan: ”Han skal knuse ditt hode, . . . . .”
Hva betyr dette? Det betyr blant annet at det vi ser om dagen og som vi alltid har sett så lenge mennesker har vandret på kloden, og som Jesus i Markus 13:7 utrykker slik: ”Men når dere hører om krig og rykter om krig, da la dere ikke skremme! For dette må skje, - - - - - -.”

Hvorfor må det skje? Svar: Ondskapen skal skal vekk, fjernes og knuses. D.v.s.: Alle som ikke holder Gud for sanndru, -nemlig at han frelser alle som bare tror. Matt. 11:28. Troen er tingen! Be om den! Førde harselerer også over en mening han hevder USA må ha, -det å skulle være ”Guds utvalte nasjon”. Men da må vel USA være litt sent ute i sitt forlangende vel? Se til dette Sak. 2:12 B: ”For den som rører ved dere (Israel,) rører ved (skader) hans øyesten.” Det vi ser, i dag, er at det er nettopp dette USA ikke gjør nå. Til gjengjeld velsigner de Israel, for tiden, og det gir utelukkende ett resultat: Velsignelse.

Hadde folk lest Bibelen! Forhåndsskrevet historie.!

Når nå folk heller ønsker å opphøye forvirringen til dens maksimum, da får vi denne karakteristiske situasjonen som vi leser om daglig. Og som virker som bensin på bål. Det er hatet som koker over. Guds beskjed er ”klinkende klar”! Like fullt, folk flest elsker forvirringen, og nettopp derfor går også denne lille betraktningen i papirkurven.

Med hilsen

Bjarne Kydland


BIBEL OG MISJONSSTEVNE 2003
For Bibel og Bekjennelse (FBB)
inviterer til

BIBEL- OG MISJONSSTEVNE 2003

10. - 13. juli 2003 (torsdag - søndag)
FREDTUN FOLKEHØYSKOLE, STAVERN


Hovedtema:
"Jeg har satt deg til et lys!"


Program for sommerstevnet 2003:

Torsdag 10. juli:

1700-1830 Innsjekking og registrering
1830 Kveldsmat
1930 Åpningsmøte v/ Olav Myklebust:
”Hvem er en Gud som du?” Mika 7,18.
Misjonsinformasjon fra Madagaskar.

Fredag 11. juli:

0800-0845 Fleksifrokost
0900 Morgensamling for hele familien ved Lise Rudvin.
1000 Fra mørke til lys - om rettferdiggjørelsen. Bibeltime v/ Einar Solli.
1130 Formiddagsmat/smøring av niste. Deretter fritid.
1600 Kirke og menighet - hvor skal vi gå? Panelsamtale med repr. for ulike kirkesamfunn og organisasjoner.
1800 Middag
1930 ”Kristnes kår der Islam rår” v/John Victor Selle
Misjonsinformasjon fra Pakistan.

Lørdag 12. juli:

0800-0845 Fleksifrokost
0900 Morgensamling for familien ved Katrine og Nils Andreas Masvie.
1000 Fra mørke til lys - om helliggjørelsen. Bibeltime v/Einar Solli.
1130 Formiddagsmat/smøring av niste. Deretter fritid.
1600 Seminar: Lys for livet.
I: Kristen i møte med menneskeverdet - v/ Inger Lund Thorsen og Bjarte Tidemann Andersen.
II: Kristen i hjem, skole og nærmiljø - v/ Mary-Anette og Helge Skaaheim.
1800 Middag/grilling
1930 Lyset fra og til jødene. Familiemøte v/ nnnn. Misjonsinformasjon fra Israel.

Søndag 13. juli:

0800 Bønnesamling
0830-0930 Fleksifrokost
1100 Gudstjenester i distriktets kirker
1330 Middag


Velkommen til sommerstevne på Fredtun folkehøyskole ved Stavern..
I 2003 arrangerer vi det 12. sommerstevne i rekken. Fredtun Folkehøyskole, som eies av Den evangelisk lutherske Frikirke er et idyllisk sted. (Se mer om Fredtun nedenfor).
Stevnet vil også i år ha familiepreg. Det vil bli lagt opp et eget program for de eldste barna med fellessamling torsdag kveld. Under bibeltimene på fredag og lørdag formiddag blir inndelingen: 0-4 år, 5-10 år og 11 år og oppover. Seminarøktene på ettermiddagene fredag og lørdag tilbyr vi aktiviteter med lek. Under kveldsmøtet lørdag blir det et barneopplegg under talen.
Vi vil legge til rette for samtaler på tomannshånd for de som har behov for sjelesorg, men også samtaler for veiledning i spørsmål knyttet til liv og tjeneste.
Etter kveldsmøtene blir det lagt opp til temagrupper, der de som ønsker kan være med å samtale i grupper der ulike aktuelle emner tas opp. Kvelden avsluttes med en liturgisk kveldsbønn.
Sommerstevnet har utviklet seg til å bli et familiestevne med deltagere fra hele landet.
La oss be om Guds velsignelse for sommerstevnet 2003 og forvente at alle som kommer blir styrket i troen og håpet, så vel som i kjærligheten! Velkommen, både nye og gamle deltagere!

Komiteen som har planlagt stevnet består av:

Olav Myklebust
Bjarte Tidemann Andersen
Katrine og Nils Andreas Masvie
Jorunn og Boe Johannes Hermansen


Årets hovedtalere:
Olav Myklebust, førsteamanuensis, formann i FBB, bosatt i Oslo.
John Victor Selle, rådgiver i Misjon i Øst, tidligere gen.sekr. i samme organisasjon, bosatt i Oslo.
Einar Solli, akademilektor, tidligere ansatt ved NLA, gen.sekr. i NKSS, tidligere formann i FBB, bosatt i Larvik.

Fredtun folkehøyskole
Fredtun folkehøyskole ligger like ved kystperlen Stavern. Med gangavstand til sentrum, badeplasser og store friarealer.
Det er 8 km til Larvik med gode forbindelser med tog og ekspressbusser. Stavernbussen (rute 01 Kysthospitalet) har timeavganger. Til Torp flyplass tar det 30 min. Med ”Peter Wessel” er veien kort til Danmark.


Priser:
Stevneavgift - Gjelder alle alternativer: Alternativ II - for campingvogn/telt
Voksne kr. 200,- må man benytte campingplasser i
Barn 0-4 år gratis omegnen.
Barn 5-14 år halv pris
Max pris pr. familie kr. 450,-
Alternativ III - Kun måltider
Alternativ I - Full pensjon Enkeltpriser:
Hele stevnet - voksne (315,- pr. døgn) kr. 860,- voksen 7-14 år 3-6 år
Hele stevnet - barn 7-14 år (i eget rom) kr. 290,- Frokost: 45,- 25,- 15,-
Hele stevnet - barn 7-14 år (i foreldr. rom) kr. 245,- Kveldsmat: 45,- 25,- 15,-
Hele stevnet - barn 4 - 7 år (i eget rom) kr. 185,- Middag: 70,- 40,- 25,-
Hele stevnet - barn 4 – 7 år (i foreldr. rom) kr. 155,-
Hele stevnet - barn 0 - 4 år (i foreldr. rom) gratis
Sengetøy: Pris for sengetøy er kr. 85,- pr. person. Dette
kommer i tillegg til prisene ovenfor. Det kan alternativt
benyttes medbrakt sengetøy (pute og dyne er det på
rommene) eller sovepose.


For mer informasjon om sommerstevnet, kontakt:
Boe Johannes Hermansen tlf. 69 28 52 26 / mobil 99612822 / e-post boe.johannes.hermansen@c2i.net

Påmelding sendes eller ringes - innen 14.juni - til:
Astrid Sagnes, Konvallveien 13 A, 3070 Sande
sagnesa@frisurf.no tlf. 33 77 05 78 (fortrinnsvis etter kl.18.00)



Jeg/vi melder meg/oss på sommerstevnet på Fredtun 10.- 13. juli 2003

Navn.........................................................................................................…………………………..


Navn og alder på barn ................................................................................……………………….

……………………………………………………………………………..

Adresse .....................................................................................................………………………….

Telefon ..................................………

Jeg/vi ønsker alternativ ………………….
Jeg/vi ønsker å leie sengetøy…………….

Jeg/vi ankommer Fredtun ................... dag og regner med avreise .................... dag


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
1 Kor 10,1-6:
1 Brødre, dette vil jeg at dere skal vite: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. 2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3 og de spiste alle den samme åndelige mat 4 og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem; denne klippen var Kristus. 5 Likevel godtok ikke Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. 6 Disse hendelsene peker fram mot vår tid; de skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, som de hadde det.

Norsk Bibels oversettelse:
1 Kor 10,1-6:
For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet.
[2M 13: 21, 22. 14: 22. Sal 78: 14. 105: 39.]
Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet.
De åt alle den samme åndelige mat,
[2M 16: 4, 15, 35. 5M 8: 3. Sal 78: 24, 25. 105: 40.]
og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus.
[1M 49: 24. 2M 17: 6. Sal 78: 16. Jes 30: 29.]
Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen.
[4M 11: 33. Joh 6: 49. Heb 3: 17-19.]
Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det.
[4M 11: 4, 34. Sal 78: 30.]


Fredag, Mars 28, 2003

IBSEN, HAMSUN, KARIN ENGH OG JES. 40,9 - Av Oddvar Berge
Det kan være farlig å lese Ibsen, skrev Karin Engh i GA nylig. Jeg kan godt forstå at det kan være farlig å lese Ibsen. Spesielt om leseren ikke våger, tør eller ikke vil gi slipp på livsløgnen i sitt eget liv. Og de er jo mange.

Den som imidlertid har fått sine føtter satt på fast grunn, som har fått oppleve den virkelige sannhet, at Sannheten som Jesus sier er den som virkelig kan og vil frigjøre oss, har intet å frykte. Tvert imot. Han vil glede og fryde seg, dog med den samme sorgblandede fryd som alltid følger den sanne erkjennelse så lenge vi ikke er endelig forløste. Rom. 8,22.

Ibsen har sett dette og skildrer dette nye menneske i sine skrifter. Samtidig skildrer han alle andre tidens ånder. Ibsen har en fast linje gjennom alle sine skrifter.

Hamsun derimot er åndelig sett som et hvileløst barn. Han har noen punkter som går igjen i hans liv og som han stadig vender tilbake til i sine bøker, men først etter at han sluttet å skrive, helt til mot slutten av sitt gamle liv, kom han til en kristen tro og bekjennelse så langt den er å oppfatte. Det fremkommer og bekreftes kun av ekteparet selv gjennom brev fra Hamsun til sin datter og gjennom Marie Hamsuns bok Gullregn.

Det er slik jeg, så langt jeg har kommet oppfatter Hamsun, derfor er Hamsun etter min oppfatning annerledes farlig å lese enn Ibsen.

Forstår man derimot ikke Ibsen, eller leser man ham gjennom ”gale briller” så er han også farlig. Men vi ser jo hvordan noen også leser og anvender selv Bibelen feil, så ingen av oss skal føle seg trygge. Trøsten vår er at selv ikke dåren skal fare vill. For den oppriktige ærlige søker lar Gud seg alltid finne.

Ibsen og Hamsun, og fremfor noen Ibsen, leses og ses av ”alle” mennesker og Ibsen er vår fremste nasjonale skald i nyere tid, kanskje på sin måte til alle tider. Desto viktigere blir det, ikke minst for et historisk politisk parti, å forstå hva han sier. Ibsen er på klar linje med Luther og Hauge i teologi. Historisk sett samler og bygger han folket. Mange leser ham feil. Det speiler vantroen i folket vårt og den store villfarelsen fra troen. Ibsen speiler det, han forkynner det således, ikke direkte, men indirekte.

Når jeg er så opptatt av Ibsen så skyldes det en tredje grunn. Jeg leste i Jes 40. Det 9. vers der åpnet mine øyne for betydningen av å forstå og å legge ut Ibsen. Der står nemlig slik:
”Stig opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Oppløft din røst med kraft, du Jerusalems gledesbud! Rop høyt, frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er deres Gud!” osv. Det er dette også Ibsen roper ut. Ved å ”stige opp på dette høye fjell” (den verdenskjente, anerkjente Ibsen) og vise hva hans kjernesunne budskap er, hente det frem fra sitt skjul, sette et fokus på det, så kan vi dermed forkynne Herrens pris og blankpusse Ibsen som det Herrens redskap han er.

Ibsen er som en setesdøl, tradisjonelt beskrevet. Tett tilknappet og innesluttet overfor fremmede. Som en jøde (sabre) – full av pigger utvendig. Men kommer du dem alle tre innenfor vesten så finner du den vidunderligste sødme. Virkelige honningkrukker som Gud har plassert hver på sitt sted som nyttige og viktige redskaper for sin sak. Hver til sin tid og sitt bruk.

Ibsens vekkerrop og kallsinnbydelse ligger komprimert i hans Ballonbrev. Han spør: ”Skal vi med til Festen?”. Underliggende i teksten der så spør han om vi er rede for bryllupsfesten i himmelen, med våre navn skrevet i livets bok, med olje på brennende lamper. (Mt. 25). Bare slik er vi rede når ropet lyder: ”Se, brudgommen kommer. Kom la oss gå Ham i møte”.

Oddvar Berge
Vardevakt
KF AA.Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
1 Sam 2,1-10:
1 Hanna bad og sa:

Mitt hjerte fryder seg i Herren,
Herren gir meg stor kraft.
Nå kan jeg le av mine fiender,
for jeg gleder meg over din frelse.
2 Ingen er hellig som Herren,
for ingen er til uten du;
det er ingen klippe som vår Gud.

3 Slutt med alt det stolte skryt,
hold opp med all den frekke tale!
For Herren er en Gud som allting vet,
han prøver hver en gjerning.
4 Stridsmenns buer brytes i stykker,
men de trette ruster seg med kraft.
5 Mette må tjene for sitt brød,
men sultne slipper å hungre mer.
Barnløs kvinne får sju sønner,
den barnrike visner bort.

6 Herren tar liv og gir liv,
han sender mennesker til dødsriket
og kan føre dem opp derfra.
7 Herren gjør fattig, og han gjør rik,
han fornedrer, og han opphøyer.


8 Han reiser de ringe opp av støvet,
og løfter de fattige fra asken.
Han lar dem sitte sammen med stormenn
og gir dem en ærefull plass.
For jordens søyler hører Herren til,
han bygde verden opp på dem.


9 Han verner sine fromme på veien,
men de onde forgår i mørket.
For ingen er sterk i egen kraft.
10 De som strider mot Herren, går til grunne.
Han lar det tordne over dem fra himmelen,
Herren dømmer den vide jord.
Måtte han gi sin konge styrke
og gi sin salvede stor kraft!

Norsk Bibels oversettelse:
1 Sam 2,1-10:
Og Hanna bad og sa: Mitt hjerte fryder seg i Herren! Høyt er mitt horn* i Herren, vidt opplatt er min munn mot mine fiender, for jeg gleder meg over din frelse.
[Sal 89: 18. Jes 12: 2. Luk 1: 47.] [*jeg har fått stor kraft.]
Ingen er hellig som Herren. For det er ingen foruten deg, det er ingen klippe* som vår Gud.
[2M 15: 11. 5M 32: 18. 2SAM 22: 32. Sal 18: 3. 86: 8. Jes 44: 8.] [*billedlig uttrykk for Gud, 5M 32: 18.]
Tal ikke så mange høye ord! La ikke frekke ord gå ut av deres munn! For en allvitende Gud er Herren, og han prøver alle gjerninger.
Kjempenes bue blir brutt, og de som snubler, ombinder seg med kraft.
De mette lar seg leie for brød, og de hungrige hører opp å hungre. Hun som var ufruktbar føder sju barn, mens den som er rik på sønner, visner bort.
[Sal 113: 9. Luk 1: 53.]
Herren døder og gjør levende, han fører ned i dødsriket og fører opp derfra.
[5M 32: 39. 2KONG 5: 7. Sal 71: 20. Jes 26: 19.]
Herren gjør fattig og han gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer.
Han reiser den ringe av støvet. Han løfter den fattige opp av smusset for å sette ham hos fyrster og gi ham et ærefullt sete. Jordens støtter hører Herren til, på dem har han bygd jorderike.
[Sal 75: 8. 113: 7, 8. Luk 1: 52.]
Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket. For ikke ved egen kraft er mannen sterk.
[Sal 91: 11. 1PET 1: 5.]
Hver den som strider mot Herren, skal bli forferdet, han lar det tordne i himmelen over ham. Herren dømmer jordens ender. Han vil gi sin konge styrke og opphøye sin salvedes horn.
[7: 10. Sal 18: 14. 89: 25. 132: 17.]


JA TIL LIVET – Agderaksjonen mot fosterdrapsloven
JA TIL LIVET – Agderaksjonen mot fosterdrapsloven har gitt ut et redigert sammendrag av norske politiske partiers syn på liv og menneskeverd.

Sammendraget gir samtidig en historisk oversikt over synsendringer innenfor samme tema. Redaktør er Øyvind Mjåland i bladet Fundament.

Heftet er nyttig som bakgrunnsinformasjon for å lese og forstå de holdninger som kommer til uttrykk i forhold til den pågående krog mot Irak. Partiet Kristen Framtid (KF) er for nytt til å være kommet med, men i dette spørsmålet har KF et tilnærmet sammenfallende syn som Kristent Samlingsparti (KS).

Heftet utgis fra Boks 139, 4702 Vennesla og anbefales.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Holy sites in the state of Israel and nearby territory
CHRISTIAN COALITION OF AMERICA
ACTION ALERT
Date: 3/27/2003
President Roberta Combs
Christian Coalition of America back Senator Lindsey Graham's and Congressman Joe Wilson's Resolution to protect and open up all holy sites in the state of Israel and nearby territory
Senator Lindsey Graham, R-SC, and Congressman Joe Wilson, R-SC, will introduce a Concurrent Resolution next Tuesday, April 1st "expressing the sense of Congress regarding the protection of religious sites and the freedom of access and worship" in the state of Israel and nearby territories. Senator James Inhofe, R-OK, and Congresswoman Jo Ann Davis, R-VA, are original co-sponsors of this resolution. Christian Coalition has been urging that Congress address this issue. Holy sites in that area have been desecrated and violated in a number of ways. Two years ago, in Nablus, the Tomb of Joseph was ransacked and set on fire on live television. An attempt was made to destroy an ancient Jewish synagogue in Jericho. Some Catholic nuns in the Church of the Nativity in Bethlehem had to guard against that holy site from being destroyed during a Palestinian siege last Easter.

Christian Coalition of America President Roberta Combs said, "I am pleased that Senator Graham and Congressman Joe Wilson have responded to the concern that Christians and Jews have regarding the desecration and violation of the Holy Sites in Israel and nearby territories. When I was visiting Israel last November with a number of other Christian Coalition leaders, we were dismayed that we were not able to visit the Temple Mount in Jerusalem and the Church of the Nativity in Bethlehem. We were also shocked that Jews were prevented from visiting the Tomb of the Patriarchs (Abraham, Isaac, and Jacob) except for 10 days each year. This comes as a great surprise to Christians and Jews around the world."

Israel's legislature passed the "Israeli Protection of Holy Places Law of 1967" which states that freedom of access and worship is ensured at all places of worship and religious significance." It further states that "the Holy Places shall be protected from desecration and any other violation and from anything likely to violate the freedom of access of members of the various religions to the places sacred to them, or their feelings with regard to those places." The resolution also states that the Department of State shall continue to protect Americans overseas at holy sites and regions of historical and religious significance.

Senator Lindsey Graham's and Congressman Joe Wilson's resolution states that the holy sites currently under the sovereignty of the state of Israel should remain under Israeli protection, and that all holy sites in the region remain open to visitors of all faiths".


Torsdag, Mars 27, 2003

Ivar Kristianslund taler i Oslo søndag 30. mars kl.11
Norrøna Hotell, Grensen 19, Oslo 30.03.2003.

LEKTIE: 5MO 8,1 - 5MO 8,3
Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på å holde, så dere må leve og bli tallrike. Da skal dere komme inn i det landet Herren med ed har lovt deres fedre, og ta det i eie.
Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse førti år i ørkenen, for å ydmyke deg og prøve deg og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke.
Han ydmyket deg og lot deg hungre, han gav deg manna å ete, en mat som verken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn.
[2M 16: 14 ff. Matt 4: 4. Luk 4: 4.]

EPISTEL: 1JO 5,11 - 1JO 5,15
Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.
[Joh 1: 4. 2TIM 1: 10.]
Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet.
[Joh 3: 16, 36. 14: 6. 2JOH 9.]
Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.
[Joh 17: 3. 20: 31.]
Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss,
[3: 22. Matt 7: 7. Joh 15: 7. 16: 23.]
og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

EVANGELIUM: JOH 6,1 - JOH 6,15
1 Etter dette drog Jesus over til den andre siden av Galilea-sjøen, også kalt Tiberias-sjøen.
[6: 23. 21: 1. Matt 4: 18. 14: 13 ff. Mark 6: 30 ff. Luk 5: 1. 9: 10 ff.]
2 En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegn som han gjorde på de syke.
3 Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med sine disipler.
[v. 15. Matt 5: 1.]
4 Og påsken, jødenes høytid, var nær.
[2: 13. 5: 1. 11: 55.]
5 Da nå Jesus løftet sine øyne og så at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Filip: Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få noe å ete?
[1: 44. 4: 8.]
6 Men dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre.
7 Filip svarte ham: Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke!
8 En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham:
[1: 41.]
9 Her er en liten gutt som har fem byggbrød og to småfisker. Men hva er det til så mange?
[2Kong 4: 42, 43.]
10 Jesus sa: La folket sette seg ned! Det var mye gress på stedet, og mennene satte seg da ned. Tallet på dem var omkring fem tusen.
11 Jesus tok brødene og takket, og han delte ut til dem som satt der. Likeså delte han ut av småfiskene, så mye de ville ha.
[21: 9, 13. Matt 15: 36. Luk 22: 19.]
12 Da de var blitt mette, sier han til sine disipler: Sank sammen stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spille!
13 De sanket da sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrødene, som var blitt til overs etter dem som hadde spist.
[Matt 14: 20.]
14 Da nå folket så det tegnet han hadde gjort, sa de: Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden.
[1: 25. 7: 40. Apg 3: 22. 7: 37.]
15 Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene.
[Matt 14: 23. Mark 6: 46. Luk 6: 12. 9: 28.]


Bokanmeldelse: ”Kampen om menneskerettene”
Av Sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, Råde i Østfold - den 26. mars 2003

Det såes igjen tvil om den norske Grunnlov og dens kvaliteter, senest i den gryende EU-kampen her i Norge. Boken ”Kampen om menneskerettene” av Sigurd Opdahl er et verk av en bok for den som ønsker dyptpløyende informasjon om hva som konstituerer Norge og hva verden historisk sett har hatt som sine ideologiske hjørnestener på godt og ondt.

- Tanker er historiens surdeig. Når tanken virkelig griper menneskene, kan de ikke stanses før de har trengt igjennom alt, hevder Opdahl. Han skriver – Kristendommens høye menneskevurdering er i det hele en forutsetning for at menneskerettstankene kunne bli levende.

Hvor viktig er i dag menneskerettene og dets grunnlag for en nasjon? Sigurd Opdahl innleder bokas første kapittel, om ”Menneskeverd og menneskerett”, slik:
- Flatøyarbok forteller et sted om TorgeirHåvarsson. Han kom en dag gående over Kvassfjell. Der møtte han en gjeter. Denne gjeteren hogg han ned. Da han ble spurt hvorfor han gjorde det, innrømmet han at han ikke hadde hatt noe imot mannen. Han kunne bare ikke dy seg, for mannen sto så fint til for hogg.

Med denne innledning evner Sigurd Opdahl på en sjelden måte å sette ting i perspektiv og fremstille tungt og viktig stoff på en klar og lettfattelig måte - noe som også boken bærer preg av. Han er innom de sentrale hovedlinjene og ideologiene gjennom historien, med arven fra Jerusalem (med menneskeverd/ menneskerett), den franske revolusjon (med opprør og giljotinen), Uavhengighetsærklæringen i Sambandsstatene, britenes Magna Carta og Bill of Rights, Tyskland og nazismen, Italia og fascismen, Russland og marxismen mfl.

Opdahl vier også kampen mot slaveriet, rettstenkningen, skolekamp og kirkekamp god plass.

Sofistene i Hellas, Machiavelli (statsmennesket), Hegel (Preussens statsfilosof) og Nietzsche som fikk stor innflytelse på den tysk ungdom analyseres også i dybden.

Samtidig omtaler han den sosiale ”revolusjon” som bla den kristne Florence Nightingale var banebryteren for innen den kvinnelige sykepleien, altså barmhjertighetsarbeidet.

Darwinismen er selvsagt også nevnt, i følgende ordelag:
– Utviklingslæren førte med seg at synet på mennesket ble totalt forandret. Og Opdahl viser oss på en lettfatelig måte hva konsekvensene ble av dette ”nye” menneskesynet. Han viser oss at overgangen fra å se på mennesket som et evighetsvesen til et biologisk vesen får dramatiske konsekvenser for alt som er sant og rett. Opdahl skriver at Schleiermacher engang skal ha sagt at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Vår tid har levert beviset for at han hadde rett.

Tilbake til Norge igjen, hvor politikerne i dag arbeider med en ny ”Grunnlov” (der ønsket nok er å fjerne Grunnlovens bærende ideer og Ånd) og til EU hvor man om kort tid har ferdig en ny konstitusjon for alle EU landene kan Kampen om menneskerettene sette dette arbeidet inn i sitt rette lys. Dette er førsteklasses litteratur å hente forståelse og solide argumenter fra, for alle som vil lære av historien.

Norge har to øyenstener heter det: Bibelen og Grunnloven. Sterke krefter ønsker å kutte rettens røtter i Norge fri fra dens bibelske basis. Det vil bety at man skjærer av røttene til den retten som har båret vårt folk siden Hellig Olavs love på Moster i 1024 og som ble fornyet ved Grunnloven av 1814. Mosterloven begynte med: - Det er det første i vår lov at vi skal bøye oss mot øst og be til Kvite Krist-. Og Grunnlovens § 2 taler klart og sterkt om - Den evangelisk- lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. Opdahl vier Norges Grunnlov og menneskerettene et helt kapittel.

Verden mørkner rundt oss og daglig ser og hører vi at menneskerettene krenkes ute i verden - og dessverre også i vårt land. På denne bakgrunn er det med stor glede og takknemlighet man får lese et slikt verk av en bok som blottlegger ideologier og hjelper leseren til å oppdage hvordan han skal tenke sant. Sannheten er ikke relativistisk, men absolutt.
Det er å håpe at det norske kristenfolk vil spre denne boken utover både i bønn og arbeid - når de igjen får se hvilken arv vi har og hva som er i ferd med å gå tapt. Jeg tror både leg og lærd vil ha glede av boken. Den åpner en dør til de tanker som igjen kan redde Norge og verden fra de alvorlige problemene vi er på vei inn i.

Opdahl avslutter boken med et sitat av Norges Kong Haakon:
- Det er bare gammeldags, god kristendom som kan redde verden i denne tid. Vi må vende tilbake til de kristne verdier som hele vår kultur bygger på.

Denne boken bør leses av de som vil ha en solid idéhistorisk oversikt som man meg bekjent skal lese mange bøker for å få - og vi kan med bakgrunn i boken si med E. Berggrav - Et skip kan ikke forankres i selve de bølgene vi skulle sikre det mot å bli tatt av.

Kampen om menneskerettene er ”Norges lærere tilegnet”, slik det står i boken. Den burde finnes i alle skole- og universitetsbiblioteker og benyttes flittig.

I forordet til boken skriver biskop Fjellbu
- I en tid som kan friste til mismot, kommer denne bok som en god gave. Den stimulerer oss til ikke å gi tapt, til ikke å tvile på sannhets sak.

Det som kan savnes i denne boken er et breiere oppgjør med det katolisismen har bidratt med i historien, men den som trenger mer slik informasjon kan lese ”Moskva – Rom” av Olav Valen-Sendstad.

Oppdahls bok kan bestilles fra AKF/ Krossen media, 4735 Evje (www.afkf.net) og koster kr 179,-.


KRISTI ROGNERUD: Stålsett er ikke sann
Hva har han på en prekestol å gjøre? Han som skaper mistillit og forvirring istedenfor tillit til Gud. Krigen mot Saddam Hussein er faktisk villet av Ham. Ellers var den ikke skjedd. Vår oppgave som sanne kristne er å be om at så mange liv som mulig blir spart. Vi må legge den og alle som er med i den og blir berørt av den tillitsfullt i Herrens hender. Bare da kan vi bli bønnhørt. Sinne, raseri og tåpelig snakk er nok ikke måten. Gud vil kamp mot det/den onde. Også fysisk, når det er nødvendig. For de plagedes skyld. Han sender amerikanerne og engelskmennene for å befri de drillete irakerne. Andre vil ikke.

Kristi Rognerud


INGEN MENIGHET. TO REGIMENTER - Av Oddvar Berge
Mange undres kanskje over hvorfor et politisk parti skriver så mye om åndelige spørsmål og saker som tilligger menighetslivet, og ikke bare om materielle og kulturelle spørsmål.

Svaret er gitt ved at vi har en statskirkeordning der både stat og kirke har sin plass, praktisk fordelt i toregimentstenkningen, og med et eget departement for kirkelige spørsmål og saker.

Kanskje skulle vi også som jeg annetsteds har brakt på bane tanken om, hatt et tredje regimente for adiaforaspørsmål. Det hadde også vært litt praktisk med et synlig skille mellom de sentrale frelsesspørsmål og de mer ubestemmelige adiaforaspørsmål. Eller hva? I hvert fall har jeg inntrykk av at stadig flere spørsmål er definert som ikke sentrale og frelsesavgjørende.

Oddvar Berge
KF AA


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
Joh 19,25-27:
25 Ved Jesu kors stod hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. 26 Da Jesus så sin mor og ved siden av henne den disippel han hadde kjær, sa han til sin mor: «Kvinne, det er din sønn.» 27 Deretter sa han til disippelen: «Det er din mor.» Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.

Norsk Bibels oversettelse:
Joh.19,25-27:
Men ved Jesu kors stod hans mor og hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalena.
[Matt 27: 61. Mark 15: 40. Luk 23: 49.]
Da nå Jesus så sin mor og den disippel som han elsket, stå der, sa han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn!
[2: 4. 13: 23.]
Deretter sa han til disippelen: Se, det er din mor! Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.


Onsdag, Mars 26, 2003

Geologi, tidsregning og evolusjon - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, 1640 Råde
Som student ved Norge Landbrukshøyskole opplevde jeg på midten av 90-tallet det akademiske miljøet som svært lite interessert i å få inn alternativ tenkning til utviklingslæren, i undervisningen. Det ble isteden regelrett gjort narr av Bibelen. Ved en anledning husker jeg det ble det sagt med snert av en foreleser i en geologitime at de kristne mente at jorda skulle være 6000 år gammel og dette stemte jo slett ikke med dagens geologikunnskaper mht dateringer av fossiler og bergarter. Men fantes det naturvitenskapelige data som min foreleser ikke fant frem?

Det er ikke veldig underlig at en nok åndsbevisst foreleser hevdet et slikt syn. En viktig forutsetning for utviklingslæren er nemlig den at jorden er svært gammel og at utviklingen har skjedd over en lang tidsperiode og at jorda er omkring 4.500 millioner år (noen mener eldre). Fjerner man denne lange perioden fjerner man en av evolusjonslærens hoved-”byggesteiner”. Og fjernes ”grunnsteinen” i utviklingslæren må man jo finne en erstatning og da ligger Skapelseslæren veldig nær med den konsekvensen det vil få for menneskets forhold til sitt ego og til sin Skaper med temaer om synd og nåde. Skapelseslæren vil lede til et oppgjør med Gud, noe alle mennesker trenger.

Sylvia Baker (biologisk utdannet ved universitetet i Sussex, England) har laget heftet ”På vaklende føtter – Søkelys på Darwins utviklingsteori”. I heftet er det flere solide kildehenvisninger til fagfolk på emnet. Heftet er verdt en lesning og er utgitt på Hermon Forlag a/s, 3577 Hovet (se også http://www.skabelse.dk). Mye av eksemplene nedenfor er hentet fra dette heftet, delvis i sitater.
- Før utviklingslæren ble populær hadde vitenskapsmenn vært fornøyd med å regne i tusener av år. Det ble imidlertid, snart klart at evolusjonen ville ha krevet millioner av år. Det var ikke slik at mange faktorer tydet på at jorden var gammel. Saken var at vitenskapsmenn begynte å lete etter bevis på at den var så gammel som utviklingslæren krevde.

Alle dateringsmetodene, meg bekjent, som er i bruk er basert på at forholdene på jorden alltid har vært de samme (uforanderlighetsprinsippet), uten noen store katastrofer. Noen metoder er endog basert på den utviklingsteori som en søker å bevise.

Metodene som benyttes når man driver med aldersbestemmelser av fossiler og bergarter er svært upålitelige. De vanlige metodene (det finnes flere metoder) basert henholdsvis på blyisotoper, kalium-argon, carbon 14 (C-14) er alle befengt med alvorlige mangler m.h.t. sine grunnantagelser. Selv Libby, som utviklet C-14 metoden på slutten av 1940 tallet innrømmet at hans metode bare kan benyttes til dateringer av fossiler med en alder på mellom 5000 - 10 000 år.

Et dateringseksempel er: - Steinprøver fra 22 vulkanske steiner fra forskjellige deler av verden, som man med sikkerhet vet er dannet i løpet av de siste 200 år, ga en alder i fra 100 -10.000 millioner år ved hjelp av typiske radioaktive teknikker!

Et annet forhold er at hagen din hver dag får en dusj av meteorstøv som er tilstrekelig til å kunne måles. Dersom dette hadde pågått i 4.500 millioner år ville en kunnet forvente å finne store forekomster av slikt støv på jorden. Slike forekomster finnes ikke. Forskere ved N.A.S.A. i USA var redde for at deres romskip skulle synke ned i dette meteorstøvet på månen, siden månen da også skulle være millioner av år og med et tykt lag av meteorstøv. Man fant ikke stort mer en 3 millimeter meteorstøv, noe som antyder at månen er ung.

Slik kunne man fortsette: Hvorfor er ikke sedimentasjonstykkelsen i havet tykkere enn det det
virkelig er, siden det i dag flyttes 27.000 millioner tonn sediment ut i havet hvert år? Hvorfor er ikke havet saltere enn sine 4 promille om verdens elver hadde brakt med seg salt til havet i millioner av år? Hvorfor daterer man fossiler på grunnlag av hvor de er funnet i den geologiske rekken og motsatt, slik er hele den geologiske rekken er bygget opp som et ”sirkelbevis”!?

Mennesket har ofte laget seg en lære som danner ens åndelige fundament og som man benytter som
sine egne ”naturlover” for å bygge sin ”naturvitenskap” på. For kristne er det svært avgjørende å prøve og løsrive seg fra utviklingslærens destruktive premisser. Det vil si at vi må tenke slik:

Det er ikke riktig at stjernene ved en eller annen utviklingsprosess fikk nok energi til å stråle og at disse strålene da har brukt millioner av år for å nå vår jord. Vi må tenke slik som jeg tror Bibelen lærer oss å tenke: I 1. Mosebok kapittel 1 vers 14 – 16 leser vi: ”Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.” Til å lyse over jorden står det, lyset som ble skapt nådde nok allerede jorden i skapelsesøyeblikket.

Det lyset som treffer deg i dette øyeblikk, du leser denne artikkelen, ble sendt ut fra sola for
ca 8 minutter siden. Så hevder noen at en stjerneeksplosjon for en milliard år siden (som man antar! skjedde da) viser at historien må telles i milliarder av år. Hvor er dokumentasjonen for å estimere tidspunktet for når stjerna eksploderte? Vi kan som kjent ikke se hva som skjer langt der ute i verdensrommet, men vi ser resultatet når det når jorda. Kan det hende at stjernen eksploderte for 6000 lysår siden – vi kan vanskelig kontrollere det. Naturvitenskapelige beregninger bla med bakgrunn i Hubble`s lov (Hubble konstanten, Ho, er et av de mest interessante parametrene innenfor astronomien. Størrelsen på konstanten benyttes til å bestemme universets alder og avstanden til galaksene.) konkluderer med et ”Big Bang” for 13 milliarder år siden. (Kilde: Freedman og Young, University Physics, 9. utgave, Addison-Wesley Publishing Company, INC - side 1438.)

Det forekommer meg at man innenfor fysikkens verden i denne sak har gjort en meget tøff ekstrapolering av sine fysiske lover, bygd på visse grunnforutsetninger som gir en tidsperiode på
13 milliarder år.

Gap-teorien (Thomas Chalmers, 1780-1847, hevdet at det var et langt tids gap mellom 1. Mos. 1,1 og 1,2) som enkelte forfekter, finner heller ikke noe fotfeste eller bekreftelse i for eksempel 2. Mosebok 20, 11: - For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Den syvende dagen ble altså sabbatsdagen, slik vi kjenner den i dag. Bibelen viser oss i daginndelingen i Skapelsen
jfr. 1 Mos. 1, 14b, ”Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år ”.

Jeg er overbevist om og tror følgelig at Gud skapte slik det står i 1. Mosebok kapittel 1 og 2. Det skjedde i løpet av 6 dager, fordi slik står det. Og, om det skulle være interessant, så finnes det en mengde naturvitenskapelige funn som underbygger Bibelens Ord.

Vi mennesker vinner stadig ”ny viten”, men hadde vi finlest Bibelen kunne vi spart oss for mye av den forskning vi driver i dag, fordi forskningen kun har som mål å bevise at Gud ikke er til. Og dette bruker vi vår hjerne til, en hjerne som er skapt av Gud. Det er heldigvis en uløselig forskningsoppgave for oss mennesker, å bevise Guds ikke-eksistens!

En gang vil vi alle få de svarene som vi søkte i detalj, også min geologi foreleser ved Norges
Landbrukshøyskole. I mellomtiden er det flere studenter og andre unge og gamle som mister troen på Jesus, fordi man ikke får nok motgift til den løgnen som spres bevisst og ubevisst. Og så prøver man i en slags fortvilelse å integrere makroevolusjonen med kreasjonismen, som et minste felles multiplum.
Konklusjonen blir at når Bibelen uttaler seg om naturfaglige temaer gjør vi klokt i å ta det til etterretning og så får vi la oss korrigere av Guds Ord underveis.


Kristi Rognerud: PASS PÅ NÅ!
- hva du forteller barna. Dine egne og andres. Om Saddam og irakerne, Bush og amerikanerne, Blair og engelskmennene, Bondevik og co. og nordmennene, FN, Nato, EU og alle demonstrasjonene. Hold dine selviske påstander og meninger utenfor. De er totalt uinteressante, egentlig. Barn kan nemlig lett gjennomskue deg, og til og med komme til å vende ditt uforstandige raseri ryggen. Steinkasting er neppe spesielt lurt.

Kristi Rognerud


FLERRELIGIØST BØNNEFELLESSKAP - Av Oddvar Berge
Vårt Land skriver på lederplass 250303 med bakgrunn i at statsministeren samlet representanter for ulike religioner til samtale, og videre ut fra at kristne og muslimer sist søndag møttes i en moské i Oslo for å be for fred:
”Men når mennesker i nød og hjelpeløshet roper til Gud, så blir det et rop til den Gud som er alle menneskers far. På et slikt grunnlag går det an å be sammen uten å skape falsk enhet”.

Her må man for det første spørre i hvilken grad det dreier seg om ”nød og hjelpeløshet” og i hvilken grad det dreier seg om ”demonstrativ aktivitet og politisk markedsføring”.
Dernest må man spørre: a) hvorfor man aldri ser demonstrasjonstog mot terrorismens herskere? b) hvorfor man er i bønnesamlinger ensidig konsentrert og fokusert på at krigen må hindres og stanses, men ikke om at terroren må opphøre og urettferdige diktatorer må settes ut av spill?

For det tredje må man betenke at ved å gå inn i en moské risikerer man samtidig å gå inn under bekjennelsen: ”Allah er stor. Det finnes ingen gud uten Allah”. (I tillegg også hva Bibelen sier om det å spise offerkjøtt innviet til avguder, men det skulle vel kanskje være overflødig her). I seg selv er alt dette tankevekkende.

Det man til sist kan og må slå fast, er at noen felles flerreligiøs bønnesamling i prinsippet annerledes enn den profeten Elias hadde sammen med de 450 Baalsprofetene på Karmelfjellet i Israel kan man aldri begi seg inn på å anbefale. Da var utfordringen: ”Vis oss hvem som er Gud! Hvem som fortjener ære og tilbedelse, og hvem det kan nytte å henvende seg til”. Hvis ikke dette er grunnlaget så er og blir det religionsblanderi og det er farlig. I dette tilfelle står man i fare for å ha anerkjent Allah som identisk med Gud YHVH.

Vi har dessuten blitt overlevert utvetydige informasjoner om hvilket navn som er det eneste mulige å nå frem til Gud ved, nemlig Jesus Messias. Han er den eneste som gjennom historien er vår kanal til Gud, og derfor vår eneste kanal. Det finnes ingen andre. Både Allah og Muhammed er således ute av bildet som noe annet enn demoniserte avguder hvilket de beviselig er. De er i prinsippet derfor ikke egnet, ikke engang som lekekamerater. Bibelen og historien er fulle av advarsler. Det er derimot intet til hinder for å kunne be for dem at de må finne Veien og møte Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Det er et viktig anliggende. Men man må vite og være seg bevisst hva man holder på med i så måte.

Oddvar Berge,
formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Mer lesestoff om bønn
Misjonær Guttorm Raen (Misjonssambandet) har skrevet en artikkel om boka "Jabes' bønn" som sto i Bibelsk Tro nr. 5, 2002.

Et intervju med Hank Hanegraff (på engelsk) er også meget leseverdig. Det sto i Christian Research Journal nr. 2, 2002. Du kan finne denne artikkelen på internett www.equip.org. Gå til "CR Journal" og søk på artikkelen DP803, så finner du den. Intervjuet med Hanegraff er først og fremst ment som en positiv motvekt mot boka "Jabes' bønn", for å få fram de viktigste sidene av rett bibelsk lære om bønn.

Red.


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
Gal 4,4-5:
4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5 Han skulle kjøpe dem fri som stod under loven, så vi kunne få barnekår.

Norsk Bibels oversettelse:
GLT 4,4 - GLT 4,5 Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven,
[Dan 9: 24. Mark 1: 15. Luk 2: 21. Joh 1: 14. Rom 1: 3. Ef 1: 10.]
for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.
[3: 13, 26. Rom 8: 15. Ef 1: 5.]Tirsdag, Mars 25, 2003

Kristianslund svarer Nandrup
I en artikkel 24.03.2003 skriver Ørnulf Nandrup følgende:
Hvem skal vi stemme på?
Det blir alltid advart mot polemikk, diskusjon med en eller flere motparter som aldri gir seg. Som partiformann har jeg stort sett valgt å tie i diverse media. Når jeg alikevel begir meg ut på "åpen mark", så er det fordi Ivar Kristianlund (IK) kommer med påstander i det offentlige rom som han bør vite ikke er riktige. Desverre så benytter IK fra tid til annen et språk som er uhøvisk, direkte sjikanerende.
Når han også kommer med påstander som lyder slik:...".etter Landsmøte i 2001 skjedde det et kupp i partiledelsen", da er dette historieforfalskning. Jeg tror ikke at IK og hans medløpere vil godkjenne denne sannhet,( selv om jeg er enfoldig nok til å gjenta den): i
det nevnte landsmøte foregikk det intet kupp!!! Den historiske sannhet forteller noe annet. Jeg hadde aldri tatt i mot kandidaturet som Landsformann dersom premissene hadde vært at jeg var midlertidig valg frem til IK fant det for godt å gjeninntre som formann. Underlig tankegang og taktikk. IK må bli ferdig med sin retorikk, det er uærlig å fortsette på den måten, jeg har før i all offentlighet gitt han det svaret at jeg ikke er interessert i offentlig diskusjon. Men nok er nok, for det er lite historisk når IK skriver at :"Ulovlig forlot man kursen som Sentralstyret og Landsmøtet staket ut på Bibelens grunn". Dette er uredelig. Dersom det er IK`s hensikt å sverte og baktale Kristent Samlingsparti, ja da må jeg ærlig innrømme at jeg er meget forbløffet. Dette tjener ikke hans og hans medløperes sak. Hva er egentlig dette KF? Ett parti for lutherske menn? Du verden!
ØN

Ivar Kristianslund svarer her følgende:
I min artikkel ”Hvem skal vi stemme på” har jeg bare presentert rene fakta. Språket er verken uhøvisk eller sjikanerende. Det jeg skrev som berører Kristent Samlingsparti (som svar på spørsmål i avisen Dagen) var ordrett følgende:
” At KrF er ukristelig, forstår alle bibellesere. Kristent Samlingsparti (KS) var et meget godt alternativ, men etter Landsmøtet i 2001 skjedde et kupp i partiledelsen. Ulovlig forlot man kursen som Sentralstyret og Landsmøtet hadde staket ut på Bibelens grunn. KS står altså ikke lenger 100 % på Bibelen. Et parti som skal være et redskap for å stanse avkristningen må stå kompromissløst på Bibelen – ikke gå inn for noe som Bibelen går imot. Bare når Bibelen er øverste norm kan et parti og et folk regne med Herrens velsignelse!” Sitat slutt.

Nandrup bør roe seg ned litt og lese hva som faktisk står skrevet. Denne striden er jeg ferdig med, og jeg er ikke ute etter å henge ut verken Nandrup eller andre. Men når jeg blir spurt direkte, er jeg nødt til å presentere fakta. De som har vært med på å bygge opp Kristent Samlingsparti ved bønn, arbeid og gaver har krav på å få vite den objektive sannheten!

Jeg skriver at det skjedde et kupp ETTER landsmøtet. Nandrup skriver: ” i det nevnte landsmøte foregikk det intet kupp!!! Den historiske sannhet forteller noe annet.” Dette har Nandrup fullstendig rett i. Nandrup oppførte seg eksemplarisk PÅ landsmøtet og hadde også min fulle støtte! Riktignok var det noen som oppførte seg pøbelaktig på landsmøtet, deriblandt Kai Spydevold, Hans-Jacob Frøen og Anne-Liv Gamlem, men det er en annen sak. Dessuten sviktet de to møtelederne, Emanuel Valand og Kai Spydevold sin oppgave fullstendig, men det er også en annen sak.

Det egentlige kuppet skjedde ETTER landsmøtet, selv om det som jeg har beskrevet i avsnittet ovenfor LA TIL RETTE for kuppet.

Det er slett ikke uredelig når jeg skriver ”Ulovlig forlot man kursen som Sentralstyret og Landsmøtet hadde staket ut på Bibelens grunn.” Det er et uomtvistelig faktum at Nandrups styre har satt både Senralstyrets vedtak og Landsmøtets vedtak i ”kvinnesaken” ut av kraft.
Dette er en organisasjonsmessig ulovlig framgangsmåte. Jeg sverter ingen når jeg skriver hva som egentlig er skjedd. Sannheten bør alltid komme fram når det er uenighet!

Da jeg så at kuppet var et faktum, lot jeg meg overtale til å gå inn som formann igjen i et siste desperat forsøk på å redde partiet for bibelsk kristendom. Jeg så dette som en plikt overfor de mange som på min oppfordring hadde støttet partiet.

Ivar Kristianslund


I HAST - Av Oddvar Berge
Til påske i fjor fant en oppsiktsvekkende hendelse sted på Frivoll. Fra den ene dagen til den andre ble en 100 år gammel frukthage uventet fjernet. Folk måtte gni seg i øynene for å se om de så riktig da de passerte stedet. Det som gjorde det enda mer spesielt var at frukttrærne sto der på påskeaften formiddag men 1. påskedag var de vekk. Forklaringen på det tar vi ikke nå, men enda avisen kommenterte hendelsen. For meg ble tildragelsen et bilde på eget varsel om menighetens bortrykkelse som er nært forestående.

I år opplevde vi en ny hendelse som også vekket avisens interesse. På første side meldte Adressa om en fødsel i rakettfart hjemme på badegulvet. Før noen visste ordet av det var lille ”Skybert” født. Vår datter kalte sin lille usynlige venn som hun bar for Skybert så lenge. Hun sa etterpå at Gud må ha hjulpet oss under fødselen siden alt gikk så veldig fint.

Forløsningen fant sted i fastetiden, -enda tidligere på året enn fjorårets overraskende hendelse. for meg ble dette et nytt tegn, et nytt varsel på bortrykkelsen. Det står nemlig om Han som skal hente oss at han skal komme i sky. I en time dere ikke tenker. Altså før vi aner så er Han der for å ta oss til seg. Mt 24,44.

At Jesus kaller oss til samling med seg i himmelrommet er ikke identisk med Jesu gjenkomst. Da skal han komme med alle sine hellige til Oljeberget i Jerusalem. Bortrykkelsen finner sted før dette og kan derfor skje i løpet av kort tid. Frafallet har vi sett, Antikrist ser vi straks. Ved bortrykkelsens øyeblikk skal de som er døde i troen på Herren først oppstå. 1. Tess. 4,16-17, og sammen med dem skal vi som lever i troen på Herren, rykkes i sky opp til Ham. Mt 25,13.

Enda mer spesielt har dette blitt for meg siden Gud ga meg dette budskapet for et par år siden med tyngde: GJØR KLAR FOR OPPRYKKELSEN. BESKIKK DITT HUS. RYDD VEI FOR HERREN.

Dette understrekes av Bibelens ord som sier at Herren gjør ikke noe uten at Han på forhånd har kunngjort det for sine tjenere profetene. Åpb. 10,7.

Jeg kan da bare løfte det frem: La oss i tråd med Bibelens ord og oppfordring være rede for denne historiske hendelse uten at vi dermed mens vi venter skal glemme hverdagen.

Oddvar Berge
KF AA


Kristi Rognerud: ER JOURNALISTENE PART?
- i Irak-krigen. Det virker nesten som om de tror det selv. Både i TV/radio og i avisene. Å stole på verdslige journalister er det aller dummeste en kan gjøre! En krig kan selvfølgelig aldri bli gjengitt korrekt av noe menneske. Verken av amerikaner eller iraker. Og særlig er de norske journalistene upålitelige. De bare spekulerer i alt og alle. Hva tjener vi mest på? Hvilke oppslag? Hvilke typer? Hvilke bilder? Dagbladet i dag: I kjent sjokkerende barnslig stil: ”Bildene BUSH IKKE VIL SE”. Og VG: ”TV-bildene USA IKKE SKAL SE”. Derfor må jo endelig Dagbladet og VG vise dem! Hensyn, hva er det? Hvorfor de da absolutt måtte vise dem, er neppe for å ta hensyn til familiene og barna. Men de vil altså klargjøre at de er på moten, de og. Leserantallet er helt klart det eneste som virkelig betyr noe for dem. Redelig journalistikk finner du sjelden i verdslige medier. Derfor velger jeg kristne. Og altså, for dem som ikke vet dette: Det finnes kun én eneste levende Gud. Den treenige. Allah er en død avgud. Allah frelser derfor ingen. Bare den verdensborger som omvender seg og tror på Jesus vil bli frelst fra helvetet. Han døde for alle. Som vil tro på Ham. Også amerikanere og irakere. For de som ikke vil innse at Han alene er Gud, døde Han forgjeves. De forspiller sin nådetid. Dette er ord som ikke VG og andre vil høre eller se. Når så vi bildet av Jesus på korset på forsiden av VG sist? Er det noen gang blitt vist der? I kjærlighet. Og ikke i hån.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
Luk 1,46-55:
46 Da sa Maria:

Min sjel opphøyer Herren, 47 og min ånd fryder seg over Gud, min frelser. 48 For han har sett til sin ringe tjenerinne.
Fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
49 for store ting har han gjort mot meg,
han den mektige; hellig er hans navn.
50 Hans miskunn varer fra slekt til slekt
for dem som frykter ham.
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
han spredte dem som gikk med hovmodstanker,
52 og støtte herskere ned fra tronen,
men de små opphøyet han.
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
men sendte de rike tomhendte fra seg.
54 Han tok seg av sin tjener Israel
så han kom i hu
55 sitt løfte til våre fedre
og viste miskunn mot Abraham
og hans ætt - til evig tid.


Norsk Bibels oversettelse:
LUK 1,46-55:
Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren,
[1Sam 2: 1-10.]
og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser,
[Sal 35: 9. Hab 3: 18.]
fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
[1Sam 1: 11.]
fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn.
[Sal 71: 19. 111: 9.]
Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.
[2M 20: 6. Sal 103: 17.]
Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker.
[2SAM 22: 28. Sal 68: 2. Jes 52: 10.]
Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små.
[1SAM 2: 7, 8. Job 5: 11. 12: 19. Sal 107: 40, 41. 113: 7. 147: 6.]
Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort.
[1SAM 2: 5. Sal 34: 10, 11. 107: 9.]
Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn,
- slik han hadde talt til våre fedre - mot Abraham og hans ætt, til evig tid.
[1M 17: 7, 19. Sal 98: 3. Jes 41: 8, 9. Gal 3: 16.]


Mandag, Mars 24, 2003

Les dagens lederartikkel: Hvor ble det av korset?
Klikk på Kristianslund lederartikler øverst til venstre på denne siden.


KAN SKAPELSESDAGENE VÆRE LANGE PERIODER? - Av prof. em. dr. scient Ivar Kristianslund, Ph.D.
Teorien om at skapelsesdagene i 1. Mosebok er lange tidsperioder må blankt avvises. Den er inspirert av ønsket om å unngå sammenstøt med kristendomsfiendtlig "vitenskap".

Noen sier at skapelsesdagene ikke kan være vanlige dager fordi Gud ikke skapte sola før på den 4. dag. Men hvorfor skulle dagene være avhengig av sola. I Åp. 22,5 står det: "Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. "På samme måte kan Herren ha lyst i verden før sola ble skapt. Se også 1. Tim. 6,16; Jak. 1,17; 1, Joh. 1,5 osv. Vi ser av 1. Mos. 1,14 at sola, månen og stjernene som ble skapt på den fjerde dag skal tjene som klokke og kalender. De skal nemlig "skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år." DERMED MÅ DET VÆRE HELT KLART AT BÅDE DEN 5. OG DEN 6. DAGEN ER VANLIGE DAGER. Hvorfor i all verden skulle da dag 1-3 være lange perioder?

Andre sier at den 7. dagen ikke er avsluttet i og med at det ikke står at "det ble aften, og det ble morgen". Dette er et søkt argument. Grunnen til at det ikke står at "det ble aften, og det ble morgen 7. dag" kan for eksempel være at dagen er helt annerledes enn de 6 andre fordi Herren ikke skapte noe denne dagen Dermed er det heller ikke behov for å avgrense denne dagen fra andre dager for å få fram hva som ble skapt på de forskjellige dager. Det har vært sagt at Herren hviler fremdeles, og det kan det være noe i. Se Heb. 4. Men på den annen side sier Jesus: "Min Far arbeider inntil nå, også jeg arbeider." Joh. 5,17. Han opprettholder jo sitt skaperverk.

Herren er ikke er bundet av dager. Men han har villet slå fast at alt det skapte er blitt skapt på 6 vanlige dager. Det ser vi klart av 2. Mos. 20,9-11 hvor det står: "Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid . . .FOR PÅ SEKS DAGER GJORDE HERREN HIMMELEN OG JORDEN, HAVET OG ALT DET SOM I DEM ER, OG HAN HVILTE PÅ DEN SUENDE DAGEN. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den." HER BLIR ISRAELITTENES 6 ARBEIDSDAGER OG SABBATSDAGEN DIREKTE SAMMENLIKNET MED OG BEGRUNNET UT FRA SKAPELSESUKEN. Det blir utrolig kunstig om vi skal hevde at skapelsesuken var noe annet enn en vanlig uke! Tolkningen må avvises i og med at Bibelen ellers ikke gir oss noe behov for å forstå det slik. 2. Mos. 20,11 SLÅR OGSÅ BEINA UNDER DEN SÅKALTE "GAP-TEORIEN" som går ut på at det er en lang tidsperiode mellom 1. Mos. 1,1 og 1. Mos. 1.2.

La oss også peke på et ikke-bibelsk argument mot teorien. Plantene (og mye av livet ellers) er avhengig av lys. Fotosyntesen som skjer ved hjelp av lys er jo grunnlaget for det grønne plantelivet og dermed også for det meste av dyrelivet. På den tredje dag sa Gud: "Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden. . ." VILLE IKKE ALT PLANTELIV DØ UT HVIS NATTEN TIL DEN 4. DAG VAR EN LANG TIDSPERIODE? Natt er jo det samme som mørke i følge 1. Mos. 1, 5: "mørket kalte han natt."

Riktignok er ordet "dag" brukt på flere måter i Bibelen. Men da går det fram AV SAMMENHENGEN at det ikke er tenkt på et 24 timers døgn. Betydningen av et ord må til slutt bestemmes av sammenhengen. Et enkelt eksempel: I Luk. 13,32 sier Jesus: "Gå og si til den reven: Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen . . ." Sammenhengen viser at "reven" ikke er et vanlig dyr, men kong Herodes. Men dette gir oss ikke grunnlag for å si at det var noe annet enn vanlige rever Samson fanget i følge Dom. 15,4. Vi må godta at det var vanlige rever. Ikke konger.

Jeg har arbeidet med og undervist i vitenskapelig metodelære hele mitt voksne liv. Ingen (utenom Herren) har OBSERVERT skapelsen. Heller ikke er det mulig å EKSPERIMENTERE med skapelsen. Oppfatningen om at universet er milliarder av år gammelt er ren gjetning. Man bør ikke la seg bløffe av at troen på gjetningen omtales som vitenskap og viten. Objektivt sett er Bibelens framstilling mer troverdig enn menneskers påstander om milliarder av år.


DRONNING SONJA OM SEXMISBRUK Av Oddvar Berge
Dronning Sonja uttalte nylig vedrørende sexmisbruk: Man er heldig som har vokst opp i en annen tid.

Nå er det slik at tidens innhold tilligger vårt ansvarsområde. Så mye mer enn å ytre sine reaksjoner på tidens innhold kan en maktavkledd konge ikke åpenlyst foreta seg. Så langt kongehuset sender ut lesbare signaler er de meget viktige. Langt på vei speiler kongehuset samfunnets sjel. Likevel har de et annerledes ståsted enn hvermann.

Makta ligger hos de folkevalgte og i de styrende organer. Her ligger også handlingsmulighetene.(?).

Vi har en grunnlov med absolutter og prinsipper. Er vi lengre skikket til å opprettholde det styresett vi har når vi ikke lengre forstår vårt eget beste? Når vi ikke evner å tøyle hingsten og ivareta vår tarv? Ser vi en som prøver så skjelles vedkommende ut med alle midler.

Jeg tror vi trenger en ny kong Sverre for vår tid.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


PRAYER REQUEST
At 10 am this morning I received a prayer request from church. Cathy, who attends Spring Hills, called in to our secretary. Her husband, Tony, is an Air Force Commander in Afghanistan. She received an urgent email from him this morning. It said, "We need Christians to pray, pray, pray. Please pray for God's protection of our troops and HIS wisdom for their commanders. Pass this on to as many as you think will respond.
Lord, Send forth Guardian Angels to encamp round about our troops. Father, give their families peace. Give the ones in charge wisdom and guidance. Lord we know who sits on the throne and fully believe that you will protect the men and women who protect us! I ask this in the name of Jesus, our Lord and Savior".

Prayer Wheel........
When you receive this, please stop for a moment and say a prayer for our ground troops in Afghanistan. There is nothing attached.... This can be very powerful.... Just send this to all the people in your address book.
Do not stop the wheel, please.... Of all the gifts you could give a US Soldier, Prayer is the very best one.....


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
Luk 1,39-45:
39 Noen dager senere drog Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble fylt av Den Hellige Ånd 42 og sa med høy røst: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. 43 Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg? 44 For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i meg av fryd. 45 Og salig er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne, skulle gå i oppfyllelse.»

Norsk Bibels oversettelse:
Luk. 1,39-45:
Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Juda.
Hun kom inn i Sakarias' hus og hilste på Elisabet.
Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd.
Hun ropte med høy røst og sa: Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv!
Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg?
For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd!
Salig er hun som trodde! For fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren.


Søndag, Mars 23, 2003

HVA BIBELEN SIER - Lettfattelig troslære
GUD ER FREMDELES ”SKAPEREN”
Mennesket fortsatte ikke å vandre i hellighet og rettferdighet sammen med Gud. Mennesket brøt sitt nære forhold til Gud og syndet. Vi skal høre mer om dette triste faktum når vi studerer HVA BIBELEN SIER OM SYND OG DENS FØLGER. Men, selv om mennesket syndet, så forandret ikke Gud seg.

Gud er fremdeles vår ”skaper” Gud gir oss fremdeles vårt legeme og vår sjel. Job anerkjente dette da han skrev: ”Guds Ånd har skapt meg, og Den Allmektiges ånde holder meg i live.” Job 33,4. Salmisten sier: ”Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel.” Salme 139,14. Se også Salme 100,3; Romerne 11,36.

MENNESKET ER FREMDELES SKAPNINGENS KRONE
Mennesket er fremdeles den ypperste av Guds skapninger. Gud venter fremdeles at det skal ”råde” over alt som han har skapt og ”legge under seg” jorden og skapningene på jorden. Gud minnet Noah om dette ansvaret etter syndefloden. 1. Mosebok 9,1-3.

GUD ER FREMDELES VÅR FORSØRGER
Gud sa til Noah: ”Alt som rører seg og lever, skal være til føde for dere. Likesom jeg gav dere de grønne plantene, gir jeg dere alt dette.” 1. Mosebok 9,3. Gud sørger rikelig for alle sine skapninger, men spesielt for mennesket. Vi kan sannelig stemme i med salmisten: ”Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem.” Salme 145, 15-16. Og, som apostelen Paulus erklærte: Gud ”lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede.” Apostelgjerningene 14,17. Se også Matteus 5,45.

ALT SOM VI HAR ER EN GAVE FRA GUD
Gud gir oss våre familier å være glad i. Han gir oss hjem, våre kjære, venner, gode naboer og alle de andre tingene i livet som er av grunnleggende betydning, men som vi ofte tar som gitt uten å verdsette det slik som vi skulle, helt til vi på en eller annen måte mister noe av det. Salme 127,3-5; 128,3-4.

Selv om vi bruker vårt sinn og våre hender til å sørge for oss selv og våre familier, er det likevel Gud som har gitt oss disse fysiske og mentale evner. ”Hvem gir vel deg forrang? Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det?” 1. Korinterbrev 4,7. Gud må velsigne våre anstrengelser hvis de skal bli vellykkede. ”Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.” Salme 127,1; 104,27-28; 136,26.

Gud legger også muligheter til rette slik at våre evner kan komme til nytte. Det faktum at vi har arbeid er en stor velsignelse fra Gud. Har vi betraktet vårt arbeid i dette lyset? Vi skylder Gud å gjøre mest mulig ut av denne velsignelsen, at vi bruker av oss selv i vårt arbeid og anvender våre ferdigheter vel. Enten vi er arbeidsgivere eller arbeidstakere vil vi måtte avlegge regnskap for Gud om hvor godt vi har brukt vår Gud-gitte tid og våre talenter. Efeserne 6,5-10; Kolosserne 3,22-24; 4,1.

La oss aldri miste av syne det faktum at ”vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra.” 1. Timoteus 6,7. Gud er den store Giveren. Vi er bare ”husholdere” over Hans gaver. Vi skal bruke dem til å forsørge oss selv og våre familier. Vi skal bruke dem til å hjelpe vår neste som trenger det og hjelpe til å bygge Guds rike hjemme og i fremmede land. Gud vill kalle oss til å avlegge regnskap over hvordan vi brukte hans gaver. Jesaia 58,7; Ordspråkene 19,17; Galaterne 2.10; Markus 16,15; Markus 12,17, 41-44; Korinterne 16,1-3; Lukas 19,11-28.

GUD VOKTER OG BESKYTTER OSS FREMDELES
Gud er fremdeles meget nær mennesket. Han har lovet: ”Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.” Hebreerne 13,5. Dette er meget trøstefullt for oss midt i farene som omgir oss hver dag i vårt liv. Så lenge vi vandrer med Gud på Guds vei, ”For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene, så du ikke skal støte din fot på noen stein.” Salme 91,11-12. Se også Salme 23,1-6; Lukas 12,7; 1, Peter 5,7.

GUDS STØRSTE ANLIGGENDE ER OMSORGEN FOR MIN SJEL
Guds viktigste anleggende er omsorgen for menneskets sjel; ”livets ånde” som kommer fra Gud.Gud ønsker at mennesket skal leve i nært forhold til ham. De gjenstående kapitlene i denne boka vil presentere HVA BIBELEN SIER om Guds omsorg for vår sjel – hvorledes Gud sendte sin Sønn Jesus Kristus til vår frelse, hvordan han gir næring til vår sjel og bringer den i perfekt forbindelse med Ham i evighet. Av dette skal vi lære hvor verdifull den enkelte sjel er. ”For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?” Matteus 16,26.

”GODHET OG MISKUNNHET SKAL ETTERJAGE MEG ALLE MITT LIVS DAGER”
Den kristne som setter sin fulle tillit til Guds forsyn og beskyttelse av legeme og sjel vil være enig med David: ”Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.” Salme 23, 4-6.


NORGE OG USA
USA er frihetens land. Konstitusjonens basis er at alle skal ha rett til å dyrke Gud på sin måte, i frihet. Ellers har statene sine lover som innbyggerne styres etter. Styrken i den kristne tro viser seg i at den overlever, den hevder seg og viser sin styrke der hvor de frie markedskreftene råder og når den blir satt på prøve. Dersom ingen med makt undertvinger og kuer den kristne tro, er det den de fleste velger frivillig. De kuede undergrunnskirkene dør heller aldri ut, men vokser seg sterkere i motgang. Norge er tradisjonelt forskjellig fra USA på den måten at Norge har valgt en enhetlig samfunnsform ut fra det nasjonen har funnet å være den beste ledestjerne. Norge er i sammenligning en liten USAstat med en liten befolkningsmasse. Klart kom det til uttrykk i Grunnloven at den ville hindre ugress å vokse her. Nå er det slik at ingen regel er uten unntak. Det ene unntaket som jødene representerer burde i utgangspunktet ikke vært nevnt blant de som nektes adgang til riket som innbyggere. De var reelle flyktninger inntil 1948 og er det tildels fremdeles grunnet verdens terror mot Israel. De som fremdeles bør nektes adgang til kongeriket Norge er terrorister og andre som vil true vårt norske samhold og vår identitet.

Offentlig støtte bør heller ikke gis til trossamfunn som legger seg utenfor de tros og bekjennelseslinjer som Grunnloven har angitt. Skulle Gud av noensomhelst årsak likevel ville det annerledes for Norge, og skulle andre retninger være fra Gud, vil de likevel ikke kunne hindres og vil vokse uten hjelp fra staten. Staten har en forpliktelse til å gi alle del i de grunnleggende sannheter, ikke minst de små barna. Erik Pontoppidans veiledning i grunnsannheter til frelse som noen har greid å rydde bort må i en sakstjenlig pedagogisk tilrettelagt form tilbakeføres vår nasjonale åkerjord. Et tredje regimente i tillegg til det statlige og det kirkelige kunne foreslås. Nemlig et regimente for adiaforaspørsmål der Abrahams prinsipp legges til grunn. Når det blir for trangt mellom han og Lot sier A til L: Gå du til venstre så går jeg til høyre. Vi fikk jo likevel se til slutt hvem som måtte redde hvem. Et eget rom for tvil og vantro kan være praktisk og avklarende. Da blir det enklere for Gud når jorden skal brenne og ild og svovel skal regne fra himmelen. Når gudelig og ugudlig blandes sammen har Gud likevel en utvei. Nemlig bortrykkelsen. Han ser ut en her og to der før prøvelsene setter inn og straffedommene rammer.

Hele Norge ligner idag Sodoma og Gomorra, så det er kanskje sent å foreta noen veiledende ryddeaksjon. Men det er lov å forsøke. Man skal aldri si at noe er for sent. Så lenge det fins liv er det håp. Men det er sent nå. Det lakker og lir mot den natt som kommer da ingen kan arbeide. Det blir langt verre enn den mørke katolske middelalder. Og ingen ny Luther kan forventes da. Da er arbeidsdagen slutt. Og bare den som har fått noe med seg inn i natten kan ha håp om å bli reddet ut. Derfor er all opplæring i de gamle sannheter om den sanne levende tro så viktige. Det er sikringskost for nødstider. Og det bør staten prioritere til sine egne innbyggere.

Oddvar Berge
KF AA


JABES BØNN
Jeg fikk en tilbakemelding vedr. Jabes bønn.
det ble påvist at bønnen i boken er annerledes formulert enn i Bibelen.
Jeg gikk inn for å sjekke og jeg gjengir da de to variantene fra 1.Krøn. 4,9-10.

1: Som i boken: ”Å, om Du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine! Må Din hånd være med meg, og må Du holde meg borte fra ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte! Så ga Gud ham det han ba om”.
2: Som i Bibelen: ”Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd! Om du ville lage det så at jeg slipper ulykke og smerte! Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.

Innsender viste til at meningen i boken blir motsatt av i Bibelen og derfor villfarelse og vranglære som det i så fall må tas sterk avstand fra.

Jeg studerte på de ulike formuleringer og kunne ikke finne den dramatiske saklige forskjellen. Snarere fant jeg bokens formulering mindre egosentrisk og mer uselvisk hvis man skulle se slik på det, enn Bibelens. ”- at jeg ikke må bli årsak til smerte”!

Et forslag fikk meg til å sjekke alternative Bibeloversettelser. Det viste seg at bokens sitat er ordrett hentet fra den norske King Jamesoversettelsen.

Vi har da å gjøre med et tilfelle av ulike oversettelser der flere uttrykksformer er mulige.

Da har jeg ikke noe mer å tilføye til den saken nå. Jeg vil bare berømme vedkommende som brakte saken inn til belysning i stedet for å rykke direkte ut med en fordømmelse av boken. Men kanskje har andre mer å si om saken enn det jeg til nå har oversikt over?

Jeg har ellers, for ordens skyld nevnt, ikke uttalt meg om selve boken Jabes bønn forøvrig, bare om emnet i seg selv ut fra Bibelen.

Oddvar Berge
KF AA


Igjen flykter mannen
Han tar jo ikke sitt ansvar over hode. Tøffelhelten. Bråkmakeren. Den redde og feige. Så det er ikke rart at han må ta igjen ved å menge seg i store ufine demonstrasjonstog mot den eller de som virkelig er ansvarlig. Sånt hjelper visst veldig på et eller annet. Det er sannelig svært få skikkelige menn igjen rundt om i verden i dag. De rømmer heller fra alt og alle. Dette er visst behageligst. Hvor han lar seg dirigere av kvinnen!

Kristi Rognerud


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
10 Herren talte igjen til Akas og sa: 11 «Krev deg et tegn fra Herren din Gud! Krev det nede i dødsriket eller oppe i det høye!» 12 Men Akas svarte: «Jeg vil ikke kreve noe og ikke sette Herren på prøve.»

13 Da sa profeten: «Så hør da, Davids hus! Er det ikke nok at dere tretter mennesker, siden dere også tretter min Gud? 14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn; hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.

Norsk Bibels oversettelse:
JES 7,10 - JES 7,14 Og Herren ble ved å tale til Akas og sa:
Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høye der oppe!
Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren.
Da sa profeten: Hør da, dere av Davids hus! Er det for lite for dere å trette mennesker siden dere også tretter min Gud?
Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel*.
[8: 8, 10. Matt 1: 23. Luk 1: 31.] [*Gud med oss. 8: 8, 10.]Lørdag, Mars 22, 2003

NORSK ENHETSSKOLE - Av Oddvar Berge
Norsk enhetsskole bør bety at man har utgangspunkt i en felles kunnskapsmengde som alle lærer. Med dette som utgangspunkt tilbys individuell opplæring både innen denne felles kunnskapsmasse og til utenforliggende fagområder og spesialopplæring. Utgangspunktet for en enhetsskole må ikke være at alle skal bli like og formes i den samme form. Men at alle har noen felles verdier med seg er viktig for vår egenart og felles identitet som nasjon. Hvis ingen felles verdier samler oss er det ensbetydende med en oppløst nasjon. En slik nasjon er svak og motstandsløs og lettkjøpt offer for fremmede nasjoners matlyst.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


”En trist dag” - Av Bjarne Kydland
Dette er Bondeviks omkvede, med tilsvarende argumentasjoner når han vil rettferdigjøre regjeringens veivalg i Irakspørsmålet, til forskjell fra USAs, og med valget av tilsvarende alliansepartnere. Det eneste lyspunktet er Carl I. Hagens presiseringer om hva som i sannhet foregår nå om dagen og har foregått i alle beslektede spørsmål, i hele Bondeviks tid på Tinget. Bondevik har aldri vært en bra ideolog for landet, eller for sitt eget parti, kristenfolket. Stilles han spørsmål angjeldende kristenfolkets ”hjertebarn” Israel føler han seg straks ubekvem og brydd. Han har intet syn for Israels ve og vel.

For enkelhets skyld, la oss forholde oss til Israel i denne betenkningen, -som det ”lakmuspapiret” nasjonen er og alltid har vært for verdens øvrige folk. Nasjoners egentlige holdning til Irakspørsmålet bunner til syvende og sist i nasjonen Israels tilstedeværelse, -med den følge at de nasjoner som sympatiserer med landet blir gjenstand for samme Israel-hatet, -særlig USA. USA har beskyttet Israel like dyktig som store deler av EU og PLO har motarbeidet landet.

Dette skulle tyde på at informasjonsflommen fra EU om Irak osv. kan komme til å bli noe à là Odd Karsten Tveit og Lars Sunnanås beretninger, fra Midt Østen. Det skulle heller ikke undre meg om både England og Danmark med tid og stund melder seg ut av EU. EU er likesom den ukjente joker.

De som snakket og demonstrerte mest for mer tidsbruk til våpeninspektørene, på USA og Englands bekostning, -uten selv å betale en øre, det er akkurat disse som glimrer med sin øredøvende taushet når Arafat sender sine selvmordsbombere inn i Israels sivile befolkningsmasser. Da får vi igjen denne øredøvende tausheten, fra Norge og landets nye alliansepartnere. Og USA og England blir propagandamessig svertet.

Det blir umulig å ta deres argumentasjoner og bekymringer for Iraks skjebne høytidelig, -ikke før de viser de samme bekymringene for Israels ve og vel.

De nærmest forlanger at USA skal bli stående rundt Irak i månedsvis, samtidig som de ikke et øyeblikk er villige å betale for det nødvendige presset som trenges for å utvirke realistiske resultater på Saddam. Intet press fra EU er resultatet. Det er klart at Saddam på denne måten er dem evig takknemmelig. Hva slags press er dette ! ?, må en spørre. Samme takken fikk Bondevik fra stortingsrepresentanter da han i høylydte toner beklaget USA`s handlekraft. Nei, amerikanerne skal bli stående i sanden til ingen ser dem mer.

Israel er en nasjon i denne verden, på lik linje med Norge, Tyskland, Frankrike og for den saks skyld Irak. Israel er samtidig nasjonen som ifølge disse landene ikke burde ha livets rett. Samme hensikter og planer som Hitler. Hvis det sier folk noe som helst så la meg komme med denne påstanden: Uten Israel ville det heller ikke funnes andre nasjoner. Og den nasjonen som velsigner lilleputt-staten skal selv bli velsignet, og omvendt.

De fleste partier på Stortinget var opptatt av at nå burde det endelig skapes fred i Midt Østen også. Denne freden har FN og Sikkerhetsrådet hatt alle muligheter til å skape for lenge siden. Men når USA går til handling blir nasjonen lagt for hat. Hold dere i ro i sanddynene, synes jeg å høre.

Jeg må si meg ening med Carl I. Hagen, at her er det norske folket, ved regjeringen, ført inn på en historisk helt ny løpebane, og har dermed forlatt den judeo-kristne tenkemåten, og har fraskrevet seg all rett til assistanse fra USA. Like fullt er det bare USA som kan makte å få til levelige vilkår i Midt Østen, -mens EU er og forblir tafatte, som i Irakspørsmålet.

Konklusjon: Norge har falt USA i ryggen.


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
2 Kong 2,19-22:
19 Innbyggerne i Jeriko sa til Elisja: «Som du ser, herre, ligger byen fint til; men vannet er dårlig, og jorden bærer ikke grøde.» 20 Da sa han: «Hent et nytt fat til meg og ha salt opp i det!» De gjorde det. 21 Og så gikk han ut til kilden som vannet kom fra, og kastet salt ned i den. Og han sa: «Så sier Herren: Nå gjør jeg dette vannet friskt. Det skal aldri mer volde død eller ødelegge avlingen.» 22 Siden har vannet vært friskt, helt til denne dag, slik som Elisja hadde sagt.

Norsk Bibels oversettelse:
2. Kong. 2,19-22:
Mennene i byen sa til Elisa: Byen ligger godt til, som min herre ser. Men vannet er dårlig, og landet lider under for tidlige fødsler.
[2M 15: 23 ff.]
Da sa han: Hent en ny skål til meg og legg salt i den! Så gjorde de det.
Og han gikk ut til det stedet hvor vannet strømmet fram, og kastet salt nedi og sa: Så sier Herren: Nå har jeg gjort dette vannet friskt, det skal ikke mer volde død eller for tidlige fødsler.
Og vannet ble friskt og har vært så til denne dag, etter det ord som Elisa hadde talt.


Leserinnlegg fra Oddvar Berge: SANN FRIHET
Jesus var to naturer, sann Gud og sant menneske. En måtte dø, en leve. Jeus var uten arvesynd. Mennesket Jesus ble ikledd vår arvesynd, menneskehetens lodd. Derfor måtte mennesket Jesus dø. Men Gud reiste ham opp etter døden. Jesus gjenoppsto til fastsatt tid. Vår arvesynd tok han oppgjør med. Vår daglige ferd tok Han i sine hender. Under Hans ledelse er vi nye mennesker. Den som elsker Jesus med sann respekt lar ikke synda ta kontrollen på ny. Slik makt har han gitt til den som tror. ”La ikke synda herske i deres liv”. Rom.6,12. Anger og bot er ikke synd. Ei heller er det lovtrelldom som noen mener. Det er veien til sann frihet.

Oddvar Berge
KF AA


Ivar Kristianslund taler i Fredrikstad søndag den 23. mars kl. 11
Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad hver søndag klokken 11. Karmel ligger meget sentralt i Fredrikstad, inntil hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, nær rundkjøringen like nord for jernbanen, mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole, nær kinoen Røde Mølle. Innkjørselen er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en "smal vei" sydover fra Freskoveien.
Alle er hjertelig velkommen!


EPISTEL
Rom. 8,1 - 4
Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov.
[6: 18. 7: 23. Joh 8: 36.]
For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,
[2Kor 5: 21. Gal 3: 13. Heb 7: 18.]
for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.


EVANGELIUM
Luk. 1,26 - 38
Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret,
til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria.
[Matt 1: 16, 18.]
Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner!
[v. 42.]
Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være.
Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.
[2: 21. Jes 7: 14. Matt 1: 21.]
Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,
[2Sam 7: 12 ff. Sal 132: 11. Jes 9: 6, 7. Mark 5: 7. 11: 10.]
og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.
[1KRØN 17: 14. Sal 45: 7. Dan 7: 14. Mika 4: 7. Heb 1: 8.]
Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann?
Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn.
[Matt 1: 18, 20.]
Og se, Elisabet, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette måned.
For ingenting er umulig for Gud.
[1M 18: 14. Jer 32: 17. Matt 19: 26.]
Da sa Maria: Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord! - Og engelen forlot henne.


PREKENTEKST
JES 7,10 - 14
10 Og Herren ble ved å tale til Akas og sa:
11 Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høye der oppe!
12 Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve noe og ikke friste Herren.
13 Da sa profeten: Hør da, dere av Davids hus! Er det for lite for dere å trette mennesker siden dere også tretter min Gud?
14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel*.
[8: 8, 10. Matt 1: 23. Luk 1: 31.] [*Gud med oss. 8: 8, 10.]


Fredag, Mars 21, 2003

Leserinnlegg fra Oddvar Berge: IBSEN HAMSUN UNDER ETT TAK I GRIMSTAD
Om det er klokt å plassere Ibsen og Hamsun i ett og samme hus vet jeg ikke. De er så vidt forskjellige.

Det som binder dem sammen er at de begge er diktere, at de begge har bodd i Grimstad og at de begge så himmelen og Jesus Kristus som livets håp og troens kjærlige far. Ellers har de totalt ulike innfallsvinkler til livet, menneskene og livets Herre gjennom sine skrifter.

Men hva vet jeg. Det kan muligens bli en konstruktiv prosess utav at de plasseres under samme tak. Tiden vil vise. Men det naturlige ville være å holde en viss avstand mellom de to store individualistene i det store og hele.

Oddvar Berge
KF AA


Leserinnlegg fra Oddvar Berge: STERKE ORD OG UTTRYKK
”Vær begjærlige etter ordets uforfalskede melk, som nyfødte barn, at I kunne vokse ved den”. 1.Pet. 2,2.

Med dette sitatet innleder Martin Luther sin lille katekismus i 1529.
De som mener at Ivar Kristianslund har brukt sterke ord og uttrykk kan neppe selv ha lest Luther. Eller de er ikke ydmyke nok til å ta ransakelsen inn over seg. IK har for sin del ikke vist mangel på ydmykhet i forhold til de angrep han har vært utsatt for.

Man kan si at sterke ord og uttrykk skal man kristelig sett ikke bruke mot hverandre. Slik bør det også være. I en tid som vår, med ytringsfrihet og hvor man kan høre de mest utrolige ting uttalt, skal vi samtidig tenke gjennom om det som blir sagt har saklig grunnlag eller ikke.
Jeg vil her gjengi hva Luther sier i denne lille innledning. Kanskje er det sjokkerende i seg selv for noen. Men hva med sakens alvor i hvis lys ordene er uttalt? Ordene er kontrastfylte.
Samtidig kan det kanskje være nyttig å tenke gjennom denne lærdommens grunnleggende basis og hvordan den kunne gjeninnføres i våre læreinstitusjoner på en pedagogisk god måte for vår tid slik Luther selv ber om det. Uth. gjort av meg.

”Jeg ber og formaner høylig alle predikanter ved Gud at I alvorlig gjør eders embete, og at I har omsorg for folket, som er befalt eder av Gud; hvilket i da kunne gjøre eller rettest når I innprenter denne barnelærdom i folket, og især i de unge, så at i ofte framsetter og gjentar den på samme måte, så den alltid blir bahandlet ens.

Og dette skal være det første arbeide, at du lærer dem de ti bud, troens artikler, Herrens bønn, ord for ord på det enfoldigste, så de kunne lære å gjenta det.

MEN HVIS NOEN IKKE VIL LÆRE DISSE STYKKER, SKAL DE VISES TIL PAVEN IGJEN OG TIL SATAN SELV. OG DET SKAL VÆRE FORELDRES OG HUSFEDRES PLIKT AT DE IKKE FØDER SLIKE FOLK.

For det annet, når de enfoldig har lært å lese katekismens ord utenat, skal innholdet også forklares, så de kunne forstå det. Du kan enten bruke denne vår måte, som du ser vi har foreskrevet, ELLER EN ANNEN, SÅ ALLE TING LÆRES ORDENTLIG; for ellers blir man lett overilet og forstyrret med for meget og holder slett intet.

For det tredje, når du har endt denne korte forklaring av katekismen, skal du gå til en lengre forklaring, så de kunne forstå det dess bedre. Videre skal du mest drive på med de bud som du ser de folk som er hos deg, mest synder imot

De som er i Guds ords tjeneste, skal lære så at deres tilhørere uten våre lover, VILLIG OG UTEN TVANG GJØR DET SOM DE BØR GJØRE. MEN HVIS NOEN IKKE BEVEGES AV DET, SKAL DU SI DEM AT DE ER I SATANS RIKE ETC.

For når Guds ords tjenere er skjødesløse, er det intet under om tilhørerne er desto forsømmeligere.
Wittenberg, år 1529. Martin Luther.

Jeg tar med tredje artikkel om helliggjørelsen for ordlydens skyld:
Jeg tror på den hellige Ånd, en hellig, kristelig kirke, som er hellige menneskers samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og etter døden det evige liv. Amen.

Oddvar Berge KF AA


Iraqi Christians in the Gap! And how we can help
As we think about this war from an eternal perspective, the all-important
question is "what will the war in Iraq mean for the Gospel of Christ Jesus?"
We believe that this war in Iraq will give an open door for the Gospel. The
Gospel is what will heal and free the spirit of man to worship the true and
living God, Christ Jesus! The Gospel is the "bread of life"-the only answer to
the hunger and hopelessness of mankind. We want to bring the "bread of life" to
the Iraqi people who have suffered for so many years.

God has been preparing a people to bring His Word to the Iraqi people. Since
the first Gulf War, thousands of Iraqis have become refugees in Jordan. God has
used this "Exodus" experience from their homeland to draw about 600 of them into
the Kingdom of God. Many of these 600 Iraqi Christians in Jordan are trained to
carry the Gospel to their homeland and ready to go when the doors are opened.
They need our help.

How can you help? In two main ways: prayerfully and financially. Prayerfully,
you can help by praying for our Iraqi brother and sisters in Christ. Pray for
wisdom, protection and provision. Financially, you can help by giving to The
Iraqi Bread of Life Project in order to support the families that will be
returning to Iraq. Your financial gift will be used to help with the food,
travel, and ministry needs (like literature and Bibles) of the Iraqi Christian
families.

Other NGO's (non-governmental organizations) will be working with general needs
of the Iraqi people. Advancing Native Missions' focus is on supplying the
physical needs of the 600 Iraqi Christians in order to help equip them be
Christ's ambassadors to their countrymen in the refugee camps now and to their
nation after the conflict is resolved.

Gifts for the Iraqi Bread of Life Project can be sent to Advancing Native
Missions. Checks should be made payable to Advancing Native Missions and
clearly designated (in the memo line, for instance) for the "Iraqi Bread of Life
Project." If you prefer to give on-line or would like information about ANM,
visit us at
http://www.adnamis.org

May the Lord bless you as you bless others.

Carl Gordon
President, Advancing Native Missions


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
12 For han berger de fattige som roper om hjelp,
de arme som ingen hjelper har.
13 Han ynkes over småkårsfolk
og redder de fattiges liv.
14 Han løser dem fra tvang og vold,
deres liv er dyrebart i hans øyne.


Torsdag, Mars 20, 2003

Les dagens lederartikkel!
HVORFOR KRIG? Klikk på Kristianslund lederartikler øverst til venstre på siden for å lese.


Leserinnlegg fra Oddvar Berge: RETT KRISTEN FORKYNNELSE, JABES BØNN
Cand. teol. Tore Kvitstein nevner boka Jabes bønn som et eksempel på villedende kristen forkynnelse. Jeg har gått inn for å se hva jeg kunne finne i Bibelen om Jabes, og jeg har funnet at han representerer det samme som ble sagt om Abrahams tro: Mot håp trodde han med håp. Jabes er et eksempel til inspirasjon for den som ser alt mørkt og håpløst og finner sitt utgangspunkt for livet trøstesløst. En tro som den kananeiske kvinnes. Gi aldri opp troen på Guds hjelp. Dette er vel egentlig utgangspunktet for alle som rett har sett sin synd og fordervelsens avgrunn i seg selv?

Jabes er navnet på en by i Gilead. Navnet betyr tørt sted, uttørket, sorg, smerte. Kong Saul døde og ble gravlagt i Jabes. 1. Krøn.10,13 forteller at det var fordi han hadde vist seg troløs mot Herren, fordi han ikke hadde holdt seg etter Herrens ord, og likeså fordi han hadde spurt dødningemanerne til råds. Men han spurte ikke Herren. Derfor lot Herren ham dø og overførte kongedømmet til David, Isais sønn.

Om byen står det videre at den en gang ble ødelagt fordi ingen derfra deltok i straffeforfølgelsen mot Benjamin. Dom. 11.

400 jomfruer herfra hadde blitt brukt til å redde Benjamins stamme fra tilintetgjørelse. Jabes er også et personnavn. Kanskje på byens grunnlegger. Om Sallum står det at han er sønn til Jabes og at Sallum betyr lønn, gjengjeldelse. Sallum ble konge i Israel.

Fra personen Jabes anføres en henvisning til Benjamins fødsel i 1. Mos. 35,16. Rakel døde i barselseng med Benjamin og hun kalte ham Benoni som betyr min smertes sønn. Jakob kalte ham Benjamin som betyr min lykkes sønn. Ser vi en relasjon mellom Jakob og Jabes? ”Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg” sa Jakob til Gud. Derfor vant han Gud.

Om Jabes og hans bønn står det slik i 1. Kor. 4,9-10: Jabes var mer ansett enn sine brødre. Hans mor ga ham navnet Jabes. ”For jeg har født ham med smerte” sa hun. Jabes påkalte Israels Gud og sa: ”Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd! Om du ville lage det så at jeg slipper ulykke og smerte”! Og Gud lot ham få det han hadde bedt om står det. Noen Gud motbydelig bønn kunne det ikke være. Men jeg tror trygt vi kan legge trykket på ordet du når vi leser/ber bønnen.

Det som Jabes fremstår som et bilde på er at den som er uten naturlige forutsetninger for å lykkes likevel ingen grunn har til å gi opp så lenge troen er til stede. Jabes bønn og begjær handler om å innta landet med en tro og utholdenhet uten svik. Nettopp den type tro Norge trenger å bli inntatt av i dag. Den som inntar landet og utrydder avgudene i troskap og handling. Den haugianske tro. Den lutherske tro.

Den tro og innstilling som Jakob og Jabes er preget av har forstått hva det dreier seg om når Jesus sier: Like til nå har himlenes rike blitt stormet og de som stormer det river det til seg med makt. Noen har sett og skjønt mer enn andre. Også i dag. Kanskje er Benjamin oss nærmere enn vi skulle ane.

Oddvar Berge
KF AA


Leserinnlegg fra Kristi Rognerud: Hva tjener MEG best?
- Eller MINE interesser. Ut fra disse kriteriene tar nok de fleste sine standpunkt. Irak-spørsmålet er selvsagt intet unntak for egoismen vår. Hva taper jeg minst på? Hvordan blir jeg mest mulig populær her og nå? På arbeidsplassen, blant venner osv. Dette styrer langt flere enn vi vil innrømme. Ikke bare politikerne. Disse er jo så feige. Hva med deg?? Hvorfor tar DU de valgene du gjør? Er det fordi de behager ditt ego eller er det fordi den treenige Gud ber deg om det? I og med at kun et lite fåtall i Norge er omvendte kristne, så er det rett og slett egoismen som rår i oss eller får styre avgjørelsene våre. Den levende Gud sier at alle mennesker er onde. Altså ikke bare Saddam Hussein! Hver den som ikke våger å vise Frelseren den hele og fulle tillit, er sannelig ute å kjøre. Når det røyner på. Derfor ber jeg deg innstendig: Ta Jesus Kristus på alvor og omvend deg mens det ennå er nådetid! For først da kan du med myndighet be for de stakkars irakerne, som Norge tydelig ikke ofrer mange tanker. Jo lenger de tenkte å sitte der å prate bort tiden, eller å forhandle med seg selv, jo mer led/lider befolkningen i Irak. Du la vel merke til den lille gutten med en pistol i hånden? Ser du hvordan generasjoner tvinges til vold i slike regimer? Også skal ikke vi støtte dem som vil avvæpne disse terroristene? Det er dette som er galskap. Det passer visst Russland og co. veldig bra å protestere høylydt mot USAs ”krigsplaner” og selv gå fri.

Kristi Rognerud


Dagens bibelord fra Det Norske Bibelselskap
6 Jeg skal nå ofres, tiden er inne da jeg skal bryte opp. 7 Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. 8 Så ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet.


Onsdag, Mars 19, 2003

ENSTAD MOT BUSH - Av Oddvar Berge
KrFpolitiker N. P. Enstad raljerer mot president Bush som tar Gud med i politikken. Enstad likestiller avguden og demonguden Allah/Muhammed med Gud YHVH/Jesus Kristus og anklager Bush for blasfemi når han som president offentlig tror og bekjenner sin tro. Enstad kan ikke råde politikeren Bush til hverken å angripe noen eller å forsvare seg. Som medlem av et demokratisk samfunn må tilgivelsen råde grunnen hevder Enstad. Med andre ord – vi overlater samfunnet til kjeltringer, forbrytere og syke mennesker. Selv graver vi oss ned slik strutsen har fått ord på seg for å gjøre. Den stikker visstnok hodet ned i sanden når noe står på. Og ofrene overlates til seg selv og noen sosionomer. Regningen overlates til forsikringsselskapene.

Den betingelsesløse tilgivelse som Enstad markedsfører slik jeg oppfatter ham, er løsrevet fra sin betingelse: anger og bot. Den er derfor ingen kristen form for tilgivelse men er både hodeløs og hjerteløs. Gud er fremdeles en rettferdig Gud. Men vi har stadig flere iblant oss som ikke forstår Jesu budskap og derfor tolker og anvender det feil. Noen endog kanskje helt bevisst?

Dersom demokratiet skal være ensbetydende med frivillig underkastelse, tvangsomskjærelse på synet og likestilling av alle verdier, både de verdifulle og de verdiløse, - ja da har demokratiet utspilt sin rolle i mitt land.

Det er en tid for alt sier vismannen. Hos oss er det ikke lengre tid for å drømme, men for å våkne av søvne og krige. Mot ondskapens åndehær. Fastetiden egner seg godt som ramme for vekking.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Bill Clinton On The War With Iraq
Bill Clinton On The War With Iraq

THE GUARDIAN
March 18, 2003

QUOTE, from Bill Clinton: "Last October, when I spoke at the Labour conference in Blackpool, I supported the efforts of President Bush and Prime Minister Blair to renew efforts to eliminate Saddam Hussein's weapons of mass destruction, and to try to accomplish this through the UN.

In November, the UN security council adopted unanimously resolution 1441, giving Saddam a 'final opportunity' to disarm, after 12 years of defying UN resolutions requiring him to do so. The resolution made it clear that continued sanctions were not sufficient and that continued defiance would lead to serious consequences.

The credit for 1441 belongs in large measure to Blair [no credit to Bush, of course], who saw it as a chance to disarm Saddam in a way that strengthened the UN and preserved the Atlantic alliance. Unfortunately, the consensus behind 1441 has unraveled. Saddam has destroyed some missiles but beyond that he has done only what he thinks is necessary to keep the UN divided on the use of force. The really important issues relating to chemical and biological weapons remain unresolved.

In the face of the foot dragging, hawks in America have been pushing for an immediate attack on Iraq. Some of them want regime change for reasons other than disarmament, and, therefore, they have discredited the inspection process from the beginning; they did not want it to succeed. Because military action probably will require only a few days, they believe the world community will quickly unite on rebuilding Iraq as soon as Saddam is deposed.

On the other side, France, Germany and Russia are adamantly opposed to the use of force or imposing any ultimatum on Saddam as long as the inspectors are working. They believe that, at least as long as the inspectors are there, Iraq will not use or give away its chemical and biological stocks, and therefore, no matter how unhelpful Saddam is, he does not pose a threat sufficient to justify invasion. After 150,000 US forces were deployed to the Gulf, they concluded the US was not willing to give inspections a chance anyway.

THE PROBLEM WITH THEIR POSITION IS THAT ONLY THE THREAT OF FORCE FROM THE US AND THE UK GOT INSPECTORS BACK INTO IRAQ IN THE FIRST PLACE. WITHOUT A CREDIBLE THREAT OF FORCE, SADDAM WILL NOT DISARM.

Once again, Blair stepped into the breach, with a last-ditch proposal to restore unity to the UN and disarm Saddam without military action. He secured US support for a new UN resolution that would require Saddam to meet deadlines, within a reasonable time, in four important areas, including accounting for his biological and chemical weapons and allowing Iraqi scientists to leave the country for interviews. Under the proposed resolution, failure to comply with this deadline would justify the use of force to depose Saddam.

Russia and France opposed this resolution and said they would veto it, because inspections are proceeding, weapons are being destroyed and there is therefore no need for a force ultimatum. Essentially they have decided Iraq presents no threat even if it never disarms, at least as long as inspectors are there.

The veto threat did not help the diplomacy. It's too bad, because if a majority of the security council had adopted the Blair approach, Saddam would have had no room for further evasion and he still might have disarmed without invasion and bloodshed. Now, it appears that force will be used to disarm and depose him.

As Blair has said, in war there will be civilian as well as military casualties. THERE IS, TOO, AS BOTH BRITAIN AND AMERICA AGREE, SOME RISK OF SADDAM USING OR TRANSFERRING HIS WEAPONS TO TERRORISTS. THERE IS AS WELL THE POSSIBILITY THAT MORE ANGRY YOUNG MUSLIMS CAN BE RECRUITED TO TERRORISM. BUT IF WE LEAVE IRAQ WITH CHEMICAL AND BIOLOGICAL WEAPONS, AFTER 12 YEARS OF DEFIANCE, THERE IS A CONSIDERABLE RISK THAT ONE DAY THESE WEAPONS WILL FALL INTO THE WRONG HANDS AND PUT MANY MORE LIVES AT RISK THAN WILL BE LOST IN OVERTHROWING SADDAM.

I wish that Russia and France had supported Blair's resolution. Then, Hans Blix and his inspectors would have been given more time and support for their work. But that's not where we are. Blair is in a position not of his own making, because Iraq and other nations were unwilling to follow the logic of 1441.

In the post-cold war world, America and Britain have been in tough positions before: in 1998, when others wanted to lift sanctions on Iraq and we said no; in 1999 when we went into Kosovo to stop ethnic cleansing. In each case, there were voices of dissent. But the British-American partnership and the progress of the world were preserved. Now in another difficult spot, Blair [Bush???] will have to do what he believes to be right. I TRUST HIM TO DO THAT AND HOPE THE BRITISH PEOPLE WILL TOO." END QUOTE. [Emphasis added, GH]

Kilde: Gary Halbert

Reproductions. If you would like to reproduce any of Gary Halbert's E-Letters or commentary, you must include the source of your quote and the following email address: GaryHalbert@InvestorsInsight.com. Please write to Reproductions@InvestorsInsight.com and inform us of any reproductions including where and when the copy will be reproduced.


Dagens bibelord
22 På sin vei til Jerusalem drog han omkring fra by til by og fra landsby til landsby og lærte folket. 23 Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem:

24 Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 25 Når husbonden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier: «Herre, lukk opp for oss!» da skal han svare: «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» 26 Da vil dere si: «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.» 27 Men han skal svare: «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett.» 28 Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. 29 Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. 30 Noen av de siste skal da bli de første, og noen av de første skal bli de siste.


ET FRITT KURDISTAN - Av Oddvar Berge
Det er synd at kampen for et fritt Kurdistan skal være beheftet med muslimsk terror. For saken i seg selv er god. I motsetning til palestinaarabere har kurderne et tapt Kurdistan å se tilbake på. Palestinaaraberne har kun et tapt Israel å se tilbake på.

Palestinaarabere har aldri hatt noen egen statsdannelse i Israel og det finnes intet historisk grunnlag for dem å kjempe på. Deres hele ide er en ren oppkonstruksjon. Dette har vært påvist mange ganger, men alltid for døve ører.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Titt tei i tenkeboksen - Av Per Ola Hovd
Vi registrerer at Ole D. Mjøs omsider er kommet seg ut av tenkeboksen. Det forekommer oss å være et trist sted, da Guds Ord ikke har fått tilgang der. Og slik har det vært og er det med alle våre biskoper. Store mennesketanker har fortrengt de enkle Bibelske sannheter, f. eks. om sodomi, som med et populært ord kalles homofili. Bibelen taler også her kun om to muligheter: Fortapelse eller omvendelse. Sannheten og løgnen kan ikke ha fellesskap. Når da blant andre Mjøs aksepterer sodomittiske synder, og oppfordrer noen til å leve i synd, har det ingenting med medfølelse å gjøre. Det har kun med å gjøre at Mjøs fornekter Guds Ord til frelse for syndere. Bibelen sier oss at Jesus døde for ALLE våre synder. Ikke for at vi fortsatt med vitende og vilje skulle rulle oss i synd. Nei, han kaller oss til daglig anger og omvendelse. Derfor finnes det ikke kristne sodomitter, kristne horer, kristne drapsmenn osv. Kristne dreper heller ikke sine ufødte barn. Og kristne prestinner finnes heller ikke, selv om ellers solide Olav V. Sendstad i sin alderdom og skrøpelighet engang sa det. For kvinnen skal tie i menighetssamlingen, jfr 1.Kor 14,34. Og kvinnen er underordnet mannen slik menigheten (bruden) er underordnet Kristus.(brudgommen) Når da Mjøs applauderer prestinnen Urienstads synder ved at han ikke påtaler at hennes levesett har helvete som endestasjon, er han medskyldig i hennes evige dom, jfr Matt.18,6. Og dette vil i neste omgang ramme ham selv.

Om det så bare var av pur egoisme, burde oppholdet i tenkeboksen ha ført til at Mjøs hadde ropt ut: "Så sier Herren! Vend om fra dine synder Urienstad. Jesus har frelst deg. Vend om før det er for sent!" I stedet forkaster han Guds Ord. For et hovmod! For et liv! For en forferdelig evighet i vente! Men hør: Jesus kaller på deg i dag. Vend om du dåre. I natt kan hende at Gud vil kreve din sjel!

Per Ola Hovd
Nestformann Kristen Framtid


Tirsdag, Mars 18, 2003

UNDERSKRIFTSKAMPANJE MOT HOLVIK - Av Oddvar Berge
Det meldes at ansatte ved teknisk etat har samlet 20 underskrifter som sier at Holvik er uønsket tilbake på jobb. Holvik jobber som plankonsulent i helse og sosialetaten.
Hvem har tatt initiativ til denne kampanjen? Er den et oppfølgende ledd i en utsendt flertrinnsrakett mot Holvik?

Holvik har av sine overordnede på rådhuset offentlig blitt gitt de aller beste skussmål for måten han har utført sin jobb som ansatt ved rådhuset på. Man undrer seg derfor over hvordan dette rimer.

Bare de groveste tillitsbrudd tilsier en slik prosess som den Holvik har blitt utsatt for. Uten at en konkret begrunnelse som kan rettferdiggjøre prosessen blir lagt på bordet er det umulig å forholde seg rolig. Det har med den enkeltes rettssikkerhet å gjøre både offentlig og privat. Dessuten har det med mobbing og det å bli straffeuthengt offentlig å gjøre, uten at saken på forhånd er tilstrekkelig avklart for alle impliserte parter.

Om ingen etterlyser rettferdigheten i dette tilfellet er offeret totalt overlatt til seg selv. Hvem blir i så fall neste mobbeoffer?

Altså: Med hvilken begrunnelse skal teknisk etat hindre Holvik i å komme tilbake på jobb i sin etat, helse og sosial? Jeg ber initiativtaker eller ordfører om en redegjørelse for hva denne kampanjen konkret bygger på.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


ASS. RÅDMANN KNUT JOHANNESEN - Av Oddvar Berge
ASS. RÅDMANN KNUT JOHANNESEN
ble spilt ut som talsmann og erkjent pådriver i prosessen mot Holvik. Johansen bringer intet konkret til torgs. Han vil bare ha saken avsluttet. Han sier Holvik ikke ”samarbeidet” til de beste løsninger. Uten i det minste ett eneste konkret eksempel er ikke dette troverdig tale. Det er best for alle parter at saken avsluttes sier han. ”Alle parter” må da bety alle, bortsett fra Holvik og de som lurer på hva som foregår.

Om enn ass. rådmann hadde tilkjennegitt denne håpløsheten for kommunestyret i rimelig tid i forkant av dette for utenforstående uforståelige og brutale utspill som bare vitner om rå maktmisbruk eller usedvanlig sterk grad av kynisme? Er det ass. rådmann som selv har problemer som skal synliggjøres for all offentlighet på denne måten? Kan det være forklaringen på ordførerens tilbakeholdenhet?

Men, –hr. ordføreren kan ikke overlate til ass. rådmann alene å besvare Holviks og mitt konkrete spørsmål vedr. saken Tønnevolds/Iglands brygge. For hvis det ”gode miljø” ass. rådmann etterlyser er at adm. skal få gjøre som den vil uten å spørre noen og uten å svare noen, da er det ikke Holvik som er den som ikke følger spillereglene.

Jeg har blitt oppringt og informert av andre kilder om flere merkelige saksbehandlingstilfeller, men nå får vi bli ferdige med denne først.

Oddvar Berge
Formann iKristen Framtid i Aust-Agder


SJØBODKVARTERET - Av Oddvar Berge

Det er naturlig å tenke at Malde sitter med detaljkunnskap og et stykke historisk oversikt over den kommunale bygningsetats bevegelser, også i forhold til kommunestyret. Det må man anta at også ordføreren gjør.

Den fremstilling Malde gir i GA 150303 vekker interesse. Er det slik å forstå at bygningsrådet nå er en selvstendig fri og uanhengig instans til å gjøre hva det vil inntil fylkesmann, nabokommune eller annen statlig faginstans klager? Er det også riktig forstått at om / når klage kommer er løpet likevel ofte kjørt. ”Det er for sent å gjøre noe nå” og ” det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse”.

I mange tilfelle kan unektelig byråkratiet bli et problem som krever gjennomskjæring. Men i dette tilfelle dreier det seg om sentrale, grunnleggende prinsipielle spørsmål for bybrukernes trivsel og ferdsel. Er kommunestyret satt utenfor som sikkerhetsventil og informasjonsnett overfor almuen? Har teknisk etat overtatt hele byplanutviklingen? Visse vedtak kan tyde på det. Kan ordføreren bringe hjelp her til klarsyn i prosessene?

Jeg vil gjerne stille ett konkret tilleggsspørsmål med det samme vedr. Sjøbodkvartalet.

Ordføreren ordla seg slik i sitt første svar til meg: ”Fra passasjen og østover”. Omfatter det området han beskriver resten av plassen som Igland nå bygger ut, altså vest for passasjen til Iglands hus og Haven eller går grensa ved passasjen? Hvis ikke så gjentar jeg spørsmålet: Hva er forklaringen på at Igland kan bygge dette området ut privat mens Tønnevold fikk nei til å kunne foreta seg noe der?

Oddvar Berge

Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Leserinnlegg fra Kristi Rognerud: BE FOR FIENDEN!
- Ikke kun for vennen din. Hvis vi alle alltid gjorde dette; den eneste levende Guds vilje, var det antagelig mulig å løse konflikter uten å bruke militær makt! (Hvis det da hadde fantes voldelige personer i noe land.) Det er nestekjærligheten som mangler der hvor nesten angripes. Noen vil sikkert mene at Jesus angriper oss syndere. Når Han sier nei til synd. Ingen ting er mer feil å si. Han vil med dette hjelpe oss til å leve rett. Og til å få det godt. Vi som tror på Jesus Kristus, vi vet jo at Han virker gjennom bønnen. Men er vi mange nok som ber i tillit? De fleste mennesker synes å bare forlange. Sin vilje. De tror visst hver gang at det er den riktige veien å gå. Å følge den eller den sin uforstand. Hvis du ikke kan eller vil be (også for fienden), men likevel våger å vise andre hva en bør gjøre i visse situasjoner, ja da hever du deg faktisk over Gud selv. Bare Han er nemlig i stand til å dømme om hva som er rett og hva som er galt i alle sammenhenger. Og Han taler til den som vil høre, gjennom Den Hellige Ånd. Han sier: Den som har øre, han høre. Be om at Saddam Hussein og alle mennesker må våkne og omvende seg! Ber du ikke om det, ønsker du det jo ikke. Da de hadde korsfestet Jesus, sa Han: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Hver gang vi gjør noe mot Hans vilje, korsfester vi Ham på nytt.

Kristi Rognerud


Christian Coalition of America. samler underskrifter til støtte for president Bush
Monday evening March 17th, President George W. Bush addressed the American people. He laid out a bold and courageous plan of action. In statesmanship language he recounted the threat Saddam Hussein poses to the United States and the world. He was tough, reasoned and clear in his heroic determination to rid Iraq and the world of Saddam Hussein and his weapons of mass destruction. He has bravely faced the attacks of the cowardly, the timid, the hate-filled and of nations that put their selfish economic interests above the safety and security of innocent people.

The news media proudly plays up the marches and screams of the anti-war crowd. Roberta Combs, president of the Christian Coalition of America believes that it is time to let their faith-filled President know that he has the solid support of Grassroots America. Join me in acting quickly to encourage our President and to let him know he is in our prayers in this trying time for our nation and the world.

Please CLICK HERE http://server5.cc.org/Users/pages/Petitions/ActivePetition.asp?pid=18 to become part of "WE SUPPORT PRESIDENT BUSH" Petition.
This petition will be presented to the President of the United States. Please ask your family and friends to sign this petition.
You can also access this petition from our website at: http://www.cc.org.

This email was sent by Christian Coalition of America.
Powered by CedarProductions.com


Dagens bibelord
1 Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. 2 Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål!

3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige.


Mandag, Mars 17, 2003

Bonden har flertallet og bør bruke det! - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit, 1640 Råde
Hvordan forholder bonden seg til sine arbeidstakere, spesielt de som er ansatte på sjefsnivå i store samvirker med milliardomsetning? Som eksempel kan det nevnes to store bondeeide samvirker: Norsk Kjøttsamvirke (med bl.a. fem Gilde bedrifter) og Tine BA.

I Norsk Kjøttsamvirke er det ca 31 000 bønder som er eiere av de bedriftene som inngår i samvirket. I 2002 hadde Norsk Kjøttsamvirke 5 583 årsverk og en omsetning på over 11 milliarder kroner, med et resultat før skatt på 47 millioner.

I Tine BA er det ca 19 000 bønder som står som eiere av 59 anlegg og flere hel- og deleide datterselskaper. Konsernet hadde en omsetning på 12,6 milliarder kroner i 2002. Regnskapet ble gjort opp med et underskudd på 31,7 millioner.

Hvordan skal så samvirke behandle sine eiere?
Fra hjemmesiden til Norske Felleskjøp leser vi:
- DET ER VIKTIG AT DE SOM SITTER I LEDELSEN I ET SAMVIRKEFORETAK HAR RESPEKT FOR MEDLEMMENE SOM EIERE FOR AT MEDLEMSDEMOKRATIET SKAL FUNGERE ETTER HENSIKTEN. DET SKAL IKKE VÆRE NOEN EN-VEIS KOMMUNIKASJON. INFORMASJON OG IDEER MÅ GÅ BEGGE VEIER. DET ER DERFOR SVÆRT VIKTIG AT DET LEGGES TIL RETTE FOR EN GOD DIALOG MELLOM LEDELSE OG MEDLEMMER (EIERE). DETTE SKAL GI GRUNNLAG FOR Å FÅ TATT RIKTIGE BESLUTNINGER. PROSESSEN STARTER PÅ MEDLEMSMØTENE.

Her er vi ved ankepunktet (se også neste avsnitt) mht hvordan enkelte samvirkebedrifter fungerer, nemlig mangelen på respekt for sine eiere som jobber ute i distriktene med biologi i desentraliserte produksjonsenheter. Enheter som sprer risikoen og dermed minimerer faren for spreding av sjukdomssmitte både på gårdsnivå, i små meierier og slakterier – enheter som flere administrativt ansatte i visse samvirke bedrifter ønsker nedlagt (det er heldigvis ennå noen små enheter igjen!)! Det kan forsvares både biologisk og faktisk også økonomisk å ta vare på mange flere slik enheter i landbruket, enheter som også vil kunne styrke et direkte salg av matvarer til forbruker nå når kjedene og WTO strammer grepet om bondens inntekstmuligheter.

Gilde og Norsk Kjøttsamvirke
Gilde for eksempel ville ikke ha en bonde i styret sitt står det å lese i Bondebladet av
20. februar 2003. - Nei til bonde på toppen i Gilde-bedriftene – kornsernstyret i Norsk Kjøttsamvirke vil ikke ha en produsent i styreledervervet i Gilde bedriftene. Det er en fra administrasjonen som skal bekle styrelederverv.

Bedre Gardsdrift nr 2, 2003 melder: - Bønder i asfaltjungelen. Prior, Tine og Norsk Kjøttsamvirke vil slå sammen hovedkontorene i et felles nybygg midt i tjukkeste Oslo gryta. Representanter fra Hedmark bondelag blir helt matte og bruker uttrykk som landbrukspampene om den ledelsen som man nå har.

Bonden vet også at det å legge en slik gigant av en samvirkebedrift til Oslo sentrum vil koste medlemmene mye penger bl.a. på grunn av at arbeidslønninger i Oslo er høyere en for eksempel på Hedmarken, tomtene er dyrere etc.

Hvem betaler for dette? Jo - medlemmene som ER eierne betaler og det er vel ikke å undres at det oftere en før kommer uttalelser fra sentralt hold i visse samvirker som viser bonden at nærheten til bondelandet smuldrer opp.

Hva blir konklusjonen?
Medlemmene i samvirkeorganisasjonene eier bedriften de er medlem i. Blir bøndene enige seg i mellom når de samles til lokale kretsårsmøter om at de nå skal skifte ut navngitte personer på regionalt- og sentralt hold, - vil det lykkes. Det er ikke noe stort problem å få til en koordinering av dette arbeidet i dag med telefon og e-post.

Velg en utsending til årsmøtet i ditt samvirke som gjør det han har fått beskjed om fra sine lokale medlemmer når han møter til regionale- og sentrale årsmøter. Som det står å lese på hjemmesiden til Norske Felleskjøp: - Prosessen starter på medlemsmøtene. På neste årsmøte i din lokal avdeling, kan du sammen med de andre medlemmene (eierne) faktisk bytte ut ledelsen i din bedrift om du er sterkt misfornøyd med den jobben som er gjort, og de holdningene som vises til eierne. På et sentralt årsmøte er det da ikke nødvendig å si så mange ordene, det er stemmene som teller.

Det finnes mange produsenter, eller de som produsentene ønsker, som har vel så gode forutsetninger for å styre større bedrifter, enn de som synes å ha en mangelfull kunnskap om biologi og hvordan man behandler sine eiere. Professor Borgan sa i sin tid - Enhver organisasjon tenderer mot å bli et mål i seg selv. Det var vel bonden som organisasjonene skulle støtte?


Støtt underskriftskampoanjen mot moskébygging!
Hei!

Mange plasser i våre naboland Sverige og Danmark, der innvandringen har vært enorm, er reaksjonene fra vanlige svensker og dansker at de nå organiserer seg mot multikulturpåvirkningen og islamifiseringen av Norden.

I Sverige har man startet navneinnsamling flere steder mot bygging av moskéer (Helsingborg, Skøvde blandt annet), og i Danmark har man organisert seg på lignende måte.

Det aller siste er en internasjonell side laget i Danmark som heter Stormoské Nej Tack (www.stormoskenejtak.dk/skriv.htm), der folk som ikke vil ha moskéer i våre nordiske land kan skrive under og markere sin motvilje mot moskéer.

Jeg tror folk er urolige for den innflytelse islam holder på å tilrive seg i vår del av verden.

Påtrykkninger, og oppmerksomhet mot hva som følger i islams fotspor av vold, fortrykk etc, er veldig viktige ingredienser for å tvinge frem en forandring i den religionens natur, dens fremferd og dens utfoldelse.

Bare for å ha sagt det til de som tror jeg ikke liker muslimer:
Jeg synes muslimer er fine mennesker - de jeg kjenner er som alle andre.
Det er ISLAM i all dens gru jeg ikke liker.

Islam er en åndsmakt som har blitt presset på oss nordmenn uten at vi har fått en fair mulighet til å verge oss mot den. 9 av 10 forbudte terroristorganisasjoner er islamske.

Den sittende regjeringen har et ansvar i å ta hensyn til hva som er ønsket eller ikke ønsket i vårt land.

Jeg må si dette helt ærlig: Jeg vil ikke ha flere moskéer i vårt land.

http://www.stormoskenejtak.dk

Mvh.

Bjarne Hikksen.


HVEM SKAL VI STEMME PÅ? - Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid
Knut Lid spør i Dagen 11.02.03. At KrF er ukristelig, forstår alle bibellesere. Kristent Samlingsparti (KS) var et meget godt alternativ, men etter Landsmøtet i 2001 skjedde et kupp i partiledelsen. Ulovlig forlot man kursen som Sentralstyret og Landsmøtet hadde staket ut på Bibelens grunn. KS står altså ikke lenger 100 % på Bibelen. Et parti som skal være et redskap for å stanse avkristningen må stå kompromissløst på Bibelen – ikke gå inn for noe som Bibelen går imot. Bare når Bibelen er øverste norm kan et parti og et folk regne med Herrens velsignelse!

Tilbake står Kristen Framtid som godtar at hele Bibelen er Guds sanne og ufeilbarlige Ord som må følges. Partiets kristendomsforståelse er skissert i bekjennelsesskriftene som Den norske kirke fikk ved reformasjonen. Kristen Framtids ene hovedsak er å stanse avkristningen og legge til rette for at Norge kan kristnes på nytt. Dette ut fra Jesu ord: ”Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!” Matt. 6,31-33.

Bibelens kvinnesyn er partiets kvinnesyn. I Titus 2,4-5 står det at unge kvinner skal være huslige. Dette Bibelordet er blitt et fyord blant moderne ”åndshøvdinger”. At kvinnene jages ut av hjemmet er faktisk en hovedårsak til de sosiale, økonomiske og sikkerhetspolitiske problemene i Norge i dag. Kristen Framtid stiller ikke lister ved lokalvalgene i år, så du må vente litt. Flere opplysninger på www.ikrist.com.


Eldrebølgen og banning - Av Kristi Rognerud
Det er trist og det er sårende og det er vondt å høre all denne banningen på TV. Og kanskje særlig av eldre mennesker. Spesielt når barn kan se og høre på. Noen prøver nemlig fremdeles å oppdra sine barn, vet jeg. Disse må altså innse at eldregenerasjonen faktisk ikke er nevneverdig bedre enn de yngre. Unge vet vel gjerne ikke bedre, men at eldre ikke har mer ”greie på seg”, gjør meg virkelig nedtrykt. Så koselig denne serien kunne vært om vi slapp alle disse ufine og smålige ordene som stadig ble/blir servert!

Kristi Rognerud


Fanatiske liberalister - Av Jørgen Høgetveit
Fra tid til annen har man den blandede fornøyelsen å møte en av disse "fanatiske libera-listene". De som svart i øya ynder å utnevne andre personer til ekstremister, fundamentalister og det som verre er. Det går ut over de arme hoder som skulle være så lykkelig å ha et fundament under livet sitt. Og engasjementet med understrekende kroppsspråk tyder på lite liberalitet, noe også ordbruken bekrefter. Det begynner å bli ubehagelig mange av dem etter hvert og de skaper et høyst uliberalt samfunn rundt seg. De har aldri reflektert så dypt - synes det - som at et hvert velfungerende menneske må operere innenfor en ramme av en RETT FRIHET OG ORDEN. I privatlivet fører ekstrem og GRENSELØS FRIHET til hensynsløs egoisme og store nedbrytende konflikter, og i samfunnene fører det til kaos og deretter ropet på den sterke mann og så diktatur. (Det visste allerede de gamle grekere.) Feil og GRENSELØS ORDEN fører til et rigid liv og et liv i liten utfoldelse og skaperkraft, og i samfunnet blir det diktatur av det. Den RETTE OG RETTFERDIGE FRIHET OG ORDEN derimot - som Grunnlovsfedrene ga oss - gir oss en god og optimal frihet med den nødvendige orden.

For så å vende tilbake til de episodene hvor fanatiske liberalister ureflekterte klistrer etiketter av fundamentalister osv. på enhver person de ikke liker, så er det en del mer å si. Nylig las jeg om en som utrykte den smukke visjon at først måtte vi ta Saddam for deretter Sharon. Man burde - etter de mange agrepskriger Israel har vært utsatt for - likevel ha trukket seg tilbake og inngått fredsavtaler. Det vil skje nå også om man slutter å drepe uskyldige sivile, kvinner og barn med selvmordsbombere. Så var det en som raste mot to fundamentalister: Bush og Saddam! Selv er man selvfølgelig blant de lykkelige som har alt sitt på det tørre med sitt velordnede liv og i fredens og godhetenes tjeneste! Det synes ikke å ha slått dem den enkle tanke, at opp igjennom historien har vi hatt diktatorer som har gått til undertrykkelse og KRIG FOR Å SKAFFE SEG SELV MAKT, FORDELER OG ÆRE. I motsetning til dem - har vi krigere - høyst ufullkomne som de fleste av oss - som har brakt folket sitt i krig FOR Å UNNGÅ ET VERRE ONDE. Nevnes kan for eks. sir Winston Churchill som reddet oss fra nazityraniets pest. De fleste omtalte han som krigshisser. Både før og etter krigen fikk han rett og gjorde sitt beste for å være den han ble utnevnt til: "Den vestlige sivilisasjons redningsmann. Dessverre var det ingen som klarte å stoppe Lenin og Stalin i tide. Han ville det - men fikk ingen støtte. Vi kunne også nevne de mange feige fredsillusjonister Norge var befolket av før siste verdenskrig - og som bragte oss ut i store lidelser og ulykker. Men så hadde vi de som tok våpnene opp og ga oss friheten tilbake. De despoter? Langt derifra! Nordahl Grieg omtalte dem slik: Det er de beste som dør! De gjenreiste den rette frihet og orden i landet vårt og vi er dem stor takk skyldig - som vi også bør takke briter og amerikanere som for få decennier siden ofret sine unge gutter for at vi skulle få leve i et rimelig sivilisert samfunn. Å være "fanatisk liberalist" i slike oppgjør og situasjoner - vitner i beste fall om historieløshet og verre om ettergivenhet, feighet og et fundamentløst og grenseløst liv. I de rette krigeres land kan jeg, relativt trygt, bo og trives - som jeg også kan det i USA - men ikke i Irak.


Søndag, Mars 16, 2003

HVA BIBELEN SIER - Lettfattelig troslære
Kapittel 2
...OM MENNESKETS OPPRINNELSE
HVA BIBELEN SIER OM MENNESKETS SKAPELSE

”OG GUD SA: LA OSS GJØRE MENNESKER”
I vårt studium av HVA BIBELEN SIER OM GUDS VERDEN, merket vi oss alt som er i verden: lys, atmosfære, sjø, land, sol, måne, stjerner, planeter, trær, fisker, fugler og andre former for liv. I hvert tilfelle sa Gud: ”Det bli . . . og det ble.” Ved skapelsen av mennesket, kronen på Guds skaperverk, kalte Gud på de andre personene i Den Hellige Treenigheten for å samarbeide på en spesiell måte. Vi leser: ”Da sa Gud: La oss gjøre mennesker” (1. Mosebok 1,26). 1. Mosebok 2,7 forteller oss: ”Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.” Vi legger merke til Guds spesielle omsorg og innsats ved skapelsen av mennesket.

”I GUDS BILDE SKAPTE HAN DET”
Mennesket ble skapt tydelig forskjellig fra resten av Guds skaperverk. ”Da sa Gud: La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. . . . Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,” 1. Mosebok 1,26-27.

Guds bilde besto i menneskets evne til å vite, føle og ville; det besto spesielt i dette at mennesket kjente Gud og det som hører Gud til og begjærte bare det som Gud ønsket. Mennesket ble skapt etter Gud ”i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.” Efeserne 4,24. Således var Adam, det første menneskelige vesen, markert forskjellig fra andre levende skapninger.

”TIL MANN OG KVINNE SKAPTE HAN DEM”
Gud skapte Eva av Adams ribben for at hun skulle tjene som en medhjelp for Adam. Av beretningen i 1. Mosebok 2,18-25 lærer vi at ekteskap ikke er en menneskelig ordning, men at det er en del av Guds opprinnelige plan for menneskeheten. Derfor er ekteskapet virkelig en ”hellig stand, som skal holdes i ære av alle.”

KRONEN PÅ GUDS SKAPERVERK
Gud skapte hele universet og mennesket til sin ære. Salme 104, 1ff.; Ordspråkene 16,4; Romerne 11,36. Han skapte mennesket til å være kronen på Guds skaperverk. Til Adam og Eva sa han: ”Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.” 1. Mosebok 1,28.

Adam og Eva skulle råde over og kontrollere jorden. Gud minnet Noah om dette ansvaret etter syndfloden. 1. Mosebok 9,1-3. Fra denne Guds befaling kommer menneskets råderett over plantene og dyrene, havet og naturressurser, og menneskets voksende kontroll over naturkreftene.

GUD GA MENNESKET DE NØDVENDIGE EVNENE
Gud ga mennesket evner som svarte til de oppgavene Han hadde tildelt det. Han ga mennesket en komplisert og underfull kropp. Salme 139,14. Gud ga også mennesket en sjel med de vidunderlige sinnets krefter. Tenk et øyeblikk over hva Gud har gitt til mennesket! Hva ville mennesket være uten kraften til å vite, tenke og ville! Tenk på hvor intimt menneskets grunnleggende fysiske evner avhenger av dets mentale prosesser og krefter! Gud utstyrte således mennesket for oppgaven å styre verden, ” til å legge den under seg og råde over den.”

MENNESKET LEVDE I NÆRT FORHOLD TIL GUD
Gud var i et nært forhold til mennesket. Fordi Gud skapte mennesket i sitt bilde, kjente mennesket Gud og tjente Ham. Mennesket var helt ut hellig og rettferdig. Når vi leser beretningen i 1. Mosebok 2, føler vi det nære slektskapet mellom Gud og mennesket, kronen på Guds skaperverk. Mennesket nøt sitt samfunn med Gud.

GUD FORSYNTE OG HADDE OMSORG FOR MENNESKET
Gud fortalte Adam og Eva: ”Og Gud sa: Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere. Og til alle jordens dyr og alle himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik.” 1. Mosebok 1,29-30. Adam og Eva hadde gleden av å dyrke og vokte Guds hage. Les 1. Mosebok 2,8-15 som gir en beskrivelse av den vakre Edens hage.

MENNESKET VAR EN PERFEKT SKAPNING
Siden Gud hadde skapt det, var mennesket perfekt i enhver henseende. På den syvende dag så Gud ”alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt.” 1. Mosebok 1,31. Å, om menneskene alltid hadde fått være hos Gud!


BIBLE STUDIES - THE UNSAVED LOOK LIKE THEY ARE SAVED
(Subjects in this Section)
1-INTRODUCTION
2-FEW CAN CORRECTLY DISCERN
3-SCRIPTURES SHOWING HOW SOME UNSAVED LOOK LIKE THEY ARE SAVED: THEY DO
THE SAME THINGS AS THOSE THAT ARE
4-MORE EXAMPLES FROM THE SCRIPTURES OF THOSE THAT APPEAR TO BE SAVED, BUT
ARE NOT
5-THE ONE WAY (BY GOD’S WORD AND GOD’S SPIRIT) TO DISCERN WHO IS SAVED AND
WHO IS NOT
1-INTRODUCTION
A person may say, "I am saved by grace. I believe in Jesus. I teach the Gospel." Yet, even though they say these things and even teach the Gospel:
IF THEY DO NOT LOVE THEIR BROTHER IN CHRIST, they will perish.
IF THEY ARE NOT BORN-AGAIN, they will perish.
IF THEY DO NOT FORGIVE THEIR BROTHER IN CHRIST, they will perish.
IF THEY ARE NOT CONVERTED AND DO NOT BECOME AS LITTLE CHILDREN, they will perish.
IF THEY DO NOT DENY THEMSELVES, AND PICK UP THEIR CROSS DAILY, AND FOLLOW JESUS, they will perish.
The list goes on and on.
They may appear to have repented, been baptized, and be serving God; however, IF these and other things are not also in place, they will perish. True repentance includes all of these.
But understand this. If you are HOT in knowledge and wisdom for Jesus, but are continually around others that teach and believe a lukewarm message, they may cause you to cool down and compromise, rather than you causing them to get hot. It is written, DO NOT BE MISLED: BAD COMPANY CORRUPTS GOOD CHARACTER-1 Cor 15:33 NIV.
Remember, Jesus tells this church age, in Revelation 3:18-21-I COUNSEL THEE TO BUY OF ME GOLD TRIED IN THE FIRE, THAT THOU MAYEST BE RICH; AND WHITE RAIMENT, THAT THOU MAYEST BE CLOTHED, AND THAT THE SHAME OF THY NAKEDNESS DO NOT APPEAR; AND ANOINT THINE EYES WITH EYESALVE, THAT THOU MAYEST SEE.
AS MANY AS I LOVE, I REBUKE AND CHASTEN: BE ZEALOUS THEREFORE, AND REPENT.
BEHOLD, I STAND AT THE DOOR, AND KNOCK: IF ANY MAN HEAR MY VOICE, AND OPEN THE DOOR, I WILL COME IN TO HIM, AND WILL SUP WITH HIM, AND HE WITH ME.
TO HIM THAT OVERCOMETH WILL I GRANT TO SIT WITH ME IN MY THRONE, EVEN AS I ALSO OVERCAME, AND AM SET DOWN WITH MY FATHER IN HIS THRONE. If the world overcomes you, you lose.
Are you busy wiping off the eyesalve, rather than humbling yourself in a childlike manner and anointing your eyes with eyesalve that you may see?
Consider the following message carefully.
2-FEW CAN CORRECTLY DISCERN
The unsaved often look like they are saved. Very few people can discern most of them.
Jesus tells us, Lk 11:44-WOE UNTO YOU, SCRIBES AND PHARISEES, HYPOCRITES! FOR YE ARE AS GRAVES WHICH APPEAR NOT, AND THE MEN THAT WALK OVER THEM ARE NOT AWARE OF THEM. Here ministers of the Word are illustrated. They are blind leaders of the blind. They are called "graves." They are leading people to hell. Yet, Jesus tells us, they are as graves which APPEAR NOT. They do not appear to be as graves. They do not appear to be deceivers. They do not appear to be leading people to eternal death. Jesus also tells us that men are not aware of them. Men do not understand these teachers are false ministers. Men do not understand these blind leaders are sending people to hell. These deceivers are so skillful, that they appear to be true. They appear to be real. They appear to be ministers of righteousness. It may be said, they appear to be true followers of Jesus.
Some of these teachers are on the radio and can be heard on short-wave around the world. Some are famous evangelists that hold crusades and have altar calls. Some are college professors, teaching in Bible universities. Some are people you would never expect.
Paul tells of these, in 2 Cor 11:13-15-FOR SUCH ARE FALSE APOSTLES, DECEITFUL WORKERS, TRANSFORMING THEMSELVES INTO THE APOSTLES OF CHRIST.
AND NO MARVEL; FOR SATAN HIMSELF IS TRANSFORMED INTO AN ANGEL OF LIGHT.
THEREFORE IT IS NO GREAT THING IF HIS MINISTERS ALSO BE TRANSFORMED AS THE MINISTERS OF RIGHTEOUSNESS; WHOSE END SHALL BE ACCORDING TO THEIR WORKS. It may be put this way—it is no great thing if Satan’s ministers look like they are the ministers of righteousness. They often look like they are ministers of Jesus, but they are really wolves in sheep’s clothing.
Some of Satan’s ministers call themselves APOSTLES of Christ. Some call themselves prophets. Some are ministers, teachers, preachers, and Bible school teachers. They appear to be true MINISTERS OF RIGHTEOUSNESS. Again, most people are unable to discern or understand that they are really ministers of Satan. Many are fully persuaded they are followers of Jesus and follow them to "hell."
The Word of God clearly shows that it is extremely difficult to tell the false ministers, who say they follow Christ, from the real ones. In some cases, it seems nearly impossible.
To the best of my memory and understanding, not long ago, there was a very famous evangelist in the United States. He had a great gift of laying hands on people, and tremendous miracle healings would take place. He could tell people all about themselves and reveal things about someone that no one could know. He could even tell who would sit in certain seats at a crusade, before it ever happened. He had many followers. He could do many miracles. He appeared to be leading many to Jesus. His preaching seemed anointed, yet it was discovered that he was a drunkard and an adulterer. He might have a crusade and then afterwards, go to a hotel to be with another woman. He became an instrument of the devil to tempt another very well-known minister to commit adultery.
He was no longer walking with the Lord, yet he appeared to be saved. He was famous. He had been on television. Huge numbers of people would turn out for his evangelistic crusades, yet he was a grave which appeared not. Men were not aware that he had become a blind leader of the blind. People did not even consider that he was a deceitful worker. Multitudes did not even have a thought that this man was a minister of Satan, who was transformed as a minister of righteousness. Jesus warned that there was a time coming when there would arise those that would show great signs and wonders which could deceive even the elect, if it were possible-ref Mt 24:24.
The unsaved often look like they are saved. Very few people can discern them.
The Scriptures give us many examples of such people. They look and act as if they are truly saved. They look and act like they are followers of Jesus. Understand, these false ministers are positive they are of God. They are positive they are saved. Even Jesus Himself could not cause them to believe they were not saved. Often, Jesus would confront such blind teachers of the Law. He would tell them they were not of His Father; they were not of God. They were of the wicked one; their father was the devil; they would die in their sins, yet they did not believe Him and did not repent.
3-SCRIPTURES SHOWING HOW SOME
UNSAVED LOOK LIKE THEY ARE SAVED: THEY DO THE SAME THINGS AS THOSE THAT ARE
The following is a list of examples from the Scriptures of people that were unsaved, yet appeared to be:
• Mt 15:8-they draw near to Me (to Jesus) with their mouth; they honor Jesus with their lips
• Mt 15:9-they worship Jesus, but they are not saved
• Lk 11:39-on the outside they look righteous and holy
• Lk 11:42-they tithe on everything
• Lk 11:43-they sit in important places; people greet them
• Lk 11:44-they do not appear to be unsaved;
men are not aware that they are unsaved;
men come to them;
they appear to be something they are not
• Lk 11:45-they call Jesus, "Master";
they believe they are saved
• Lk 11:46-they have positions of authority;
men obey them
• Lk 11:47-they build the graves of the prophets
• Lk 11:52-they have a form of Bible knowledge, yet are not saved
• Ro 10:2-they have zeal for God
• Lk 13:24-they seek to enter heaven
• Lk 13:25-they knock at God’s door;
they pray and call upon the name of the Lord (Mt 7:21)
• Lk 13:26-they take communion;
He (Jesus) taught in their streets
• Mt 7:21-they say to Jesus, "Lord, Lord"
• Mt 7:22-they prophesy in the name of Jesus;
they cast out devils in the name of Jesus;
they do many wonderful works in the name of Jesus, yet perish
• Lk 18:9-they trusted in themselves that they were righteous
• Lk 18:11-they pray long prayers (Lk 20:47);
they give thanks to God;
outwardly, they appear to be sinless
• Lk 18:12-they fast twice a week;
they give tithes of all they possess
• Lk 20:46-they walk in long robes;
people greet them in the market places;
they have the highest seats in the synagogues;
they sit in the chief rooms at the feasts;
some are writers (or scribes) of the Bible, yet not saved
• Mt 23:2-they are religious leaders;
they sit in Moses’ seat
• Mt 23:3-they have authority to command people what to do
• Mt 23:5-they look holy;
they do works that look good;
they dress beautifully
• Mt 23:7-they love to be called "rabbi" (or may love to be called "the treasurer, the secretary, or the preacher" of this church, or of many churches)
• 2 Cor 5:12-they glory in appearance
• Mt 23:7-10-people consider them to be God’s servants
• Mt 23:8-10-people call them, "master, father, rabbi"
• Mt 23:15-they travel long distances to save a person
• Mt 23:15-they save souls
• Mt 23:24-they are careful to judge the smallest things, while overlooking the weightier matters
• Mt 23:25-they make sure they appear holy
• Mt 23:26,27-they outwardly appear clean and pure;
they appear to be beautiful
• Mt 23:29-they decorate the tombs of the prophets
• Mt 23:30-they declare themselves righteous, yet are not saved
• Acts 10:2-they fear God
• Acts 10:1-8,25-they have a humble attitude
• Acts 10:2-they give much alms;
they prayed to God always
• Rev 2:2-these say they are apostles
• Acts 16:14-they worship God (Mt 15:9)
• Acts 16:17-they direct people to hear God’s servants
• 2 Cor 11:13-they are apostles, but false;
they are workers, but deceitful;
they transform themselves (their own way) into the apostles of Christ, as His ministers
• 2 Cor 11:15-they are transformed as the ministers of righteousness
• Titus 1:16-they profess that they know God
• 1 Jn 2:4-they say, "I know Him"
• 1 Jn 2:9-they say they are in the light, yet are not saved
In view of these Scriptures, how then can we possibly discern some of these? How can we determine they are not saved, when even the Bible shows it is nearly impossible to discern some of them? Even some of these unsaved people’s fruits appear to be good from man's perspective—but God knows their heart.
4-MORE EXAMPLES FROM THE SCRIPTURES
OF THOSE THAT APPEAR TO BE SAVED, BUT ARE NOT:
Ro 2:17-23-they boast of God
they rely on the Law (or the Bible)
they know His will
they are instructed out of the Law
they are confident they are a guide of the blind
they are confident they are an instructor or teacher
they boast of the Law
Isa 1:11-15-they offer sacrifices
they come before God
they bring incense
they keep the Sabbath and new moons
they call solemn meetings
they call assemblies
they spread forth their hands
they make many prayers
Isa 29:13-they draw near to God with their mouth
they honor God with their lips
their fear toward God is taught by the precept of men
Isa 58:2,3; 65:5; 66:5-they seek God daily
they delight to know God’s ways, as one that did righteousness
they ask ordinances of justice
they delight in approaching to God
they fast
they afflict their soul
they say they are holy
they say, "let the Lord be glorified"; yet are not saved
Isa 48:1,2-they swear by the name of the Lord
they make mention of God
they call themselves of the holy city
they stay themselves upon God
Ezek 33:31-they come unto God
they sit before God as His people
they hear God’s Word
they show much love with their mouth
Jere 12:1,2-they prosper
they are happy
they take root
they grow and bring forth fruit
Thou art near in their mouth
Jere 37:3-they ask God’s people to pray for them (Ac 8:24)
Mic 3:11-they lean upon the Lord
they say, "is not the Lord among us?"
they say, "none evil can come upon us"
Jn 8:41-they say, "God is our Father"
Jn 8:4-they call Jesus, "Master"
Jn 8:5-they can quote God’s Word (showing some of them study God’s Word diligently)
they are experts in the Law (or in God’s Word)
5-THE ONE WAY
(BY GOD’S WORD AND GOD’S SPIRIT)
TO DISCERN WHO IS SAVED AND WHO IS NOT
Again, in view of these Scriptures, how can we possibly discern some of these? How can we tell they are not saved, when even the Bible shows it is nearly impossible to discern some of them? Even some of these unsaved people’s fruits appear to be good from man's perspective—but God knows their heart.
There is just one key thing that clearly reveals that they are not walking with God. This one key thing is, they would not receive correction from God’s Word, as a little child, AND REPENT. This is the one way that a person which has a good knowledge of the Scriptures, by God’s mercy and God’s Spirit, can discern who is saved and who is not.
We may be able to tell that some people (who appear to be righteous) are not saved, because they are not walking by faith. They make excuses, when the journey gets difficult. This may be a determining factor in recognizing some but not others.
We can recognize those that appear to be righteous, but are not saved, by their fruits. Jesus said, "WHEREFORE BY THEIR FRUITS YE SHALL KNOW THEM"-Mt 7:20. Their fruits can include both their attitude and their works. However, in this Laodicean church age, there are few spiritual Christians, who by reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil (ref Heb 5:14).
We can tell that some people who appear to be righteous are not saved, by their lack of thirst or hunger for God’s Word. If a person is not hungry for the milk of God’s Word that he may grow, then something is wrong. However, many unsaved also hunger to study God’s Word, yet they are not saved, such as the scribes and Pharisees. Remember, John the Baptist’s words, THE FRIEND OF THE BRIDEGROOM (Jesus), WHICH STANDETH AND HEARETH HIM, REJOICETH GREATLY BECAUSE OF THE BRIDEGROOM’S VOICE (or the voice and words of Jesus)?-Jn 3 A friend of Jesus should rejoice, as the words of God come forth. A friend of Jesus should greatly crave God’s Word, so he can grow. He should want to study and meditate in God’s Word. God’s Word should excite him and bring him joy. A lack of enthusiasm to learn more of Jesus is a very bad indication, as we can see from God’s Word.
We can tell that some people who appear to be righteous are not saved, because of their lack of hunger and thirst for righteousness. Again, this applies to some, but not to all.
Many wrongly believe they are saved, because of emotions, false teachings, being told they are saved by the blind or lukewarm; because of traditions; because they go to a certain church; or many other reasons. It is God’s Word that will judge us.
Again, the one key thing that can reveal a person is not walking with God is, they will not receive correction from God’s Word, as a little child, and repent. They may disagree with the correction, or make excuses, or believe it is wrong; even when it is clearly right. They may justify themselves. They may be sure they are right and the correction does not fit their situation. They might say, "You do not understand my situation." This is a much used saying among deceived people, which Satan puts in their thoughts. The darkness they are in makes it difficult (perhaps, impossible) for them to see the truth. They may say, over and over, they want correction; however, when correction comes in a certain area, they cannot receive it as truth and repent.
They may pray. They may preach the Gospel. They may show much love. They may help the poor. They may praise and worship God. They may sing to God. They may do many great miracles in the name of Jesus. They may fast and give tithes and offerings. They may cast out devils. They may do everything in this huge list of Scriptures, but they will still perish.
The one thing (or common denominator) among all who perish is, they would not humble themselves and receive correction from Jesus as He gave them the Word.
They would not (or could not) humble themselves, as a little child before their Father and repent of certain things.
MEEKNESS
HUMBLENESS,
CHILDLIKENESS TO CORRECTION FROM GOD'S WORD (key sign of walking with God)
AND HOW MUCH YOU WANT AND OBEY CORRECTION,
BROKENNESS
GODLY SORROW,
LOVE FOR YOUR BROTHER IN CHRIST WHEN HE CORRECTS YOU IN TRUTH,
FRUITS


KLIPP FRA NYA DAGEN: Författare vill banta ner Bibeln
Författare vill banta ner Bibeln
Fem böcker är nog, tycker PO Enquist

Foto:Weine Lexius
Författaren PO Enquist vill att Bibeln i framtiden bara ska innehålla evangelierna.


En bantad bibel med endast fem böcker. Och med bara Jesu egna ord.
Det förespråkar författaren Per Olov Enquist.
– Pingströrelsen bör överge den dogmatiska bibeltroheten, säger han.


Författaren bakom ”Lewis resa” – den uppmärksammade boken om pingstledaren Lewi Pethrus – ger sig nu alltså in i bibeldebatten.
I en artikel i Svenska Dagbladet skriver Per Olov Enquist att man bör skilja på ”mänskliga” och ”gudomliga” texter i Bibeln. Det innebär att han vill plocka bort alla böcker i Bibeln utom de fyra evangelierna, och dessutom lägga till det så kallade Tomasevangeliet som aldrig har godkänts som biblisk text.
– Om vi accepterar att Jesu egna ord är det kristna budskapets kärna, då får man söka sig till Jesu egna ord. Och då är alla sentida tolkningar, antingen de är gjorda år 50, år 100 eller år 2000 efter Kristus i princip lika mycket värda. De är alla analyser av människor, säger han.

Fördomsfull Paulus
Paulus brev, liksom hela Gamla testamentet faller därför ifrån. Paulus har gjort både ”humanistiska mästerverk” och har skrivit texter fulla med fördomar. Men det är tankar av en människa, som bör publiceras i en annan bibel, anser han.
Så du vänder dig mot hela fastläggandet av vilka texter som skulle betraktas som Guds ord och ingå i Bibeln – som den tidiga kristna kyrkan gjorde?
– Ja, vad hade de på fötterna att komma med? De kunde inte tolka Jesu ord bättre än vad vi kan göra i dag.
– Frågan är naturligtvis vad som är Jesu ord. Jag inser att man kan ha invändningar mot de fem evangelier som jag laborerar med, men det är ändå så nära Jesu ord vi kan komma.
Det så kallade Tomasevangeliet har betraktats som ”gnostiskt” av den kristna kyrkan, det vill säga att förakta det kroppsliga och materiella och endast upphöja det osynliga/andliga på ett osunt sätt. Detta är dock inget problem för PO Enquist.


Avstå ohelig allians
I sin debattartikel skriver han vidare att ”nutidens pingströrelse borde avstå från oheliga allianser med gammaldags katolsk fundamentalism”. Men att detta skulle innebära en uppmaning att avbryta de pingst-katolska samtal som nu pågår tillbakavisar han bestämt. I stället menar han sig se positivt på ekumeniska samtal.
– Nej, det här är en liten vinkning med handen till min vän Sten-Gunnar Hedin (pingstpastor i Filadelfia Stockholm). Man kan inte vara bibeltrogen i den meningen att man accepterar allt som står i Bibeln.
Menar du att den tidiga pingströrelsen och Lewi Pethrus hade en annan syn än Sten-Gunnar Hedin?
– Nej, det tror jag inte. Lewi Pethrus var bibeltrogen i gammal klassisk ortodox mening. Han trodde på Bibelns ord i både Gamla och Nya testamentet. Fast i praktiken hoppade han väl över åtskilliga dumheter. Ingen vettig människa tror på hela Bibeln med en Gud som är både svartsjuk, trolös, elak och blodtörstig.
Enquist hoppas att pingströrelsen ska överge vad han beskriver som en ”dogmatisk bibeltrohet”, och söka sig tillbaka till herrnhutismen, där grundaren på 1700-talet skilde just på gudomligt och mänskligt i bibeltexterna.

Thomas Österberg
thomas.osterberg@dagen.com


Publiceringsdatum:
2003-03-11
Avdelning:
Nyheter
Källa:
Nya DagenSå det så! - Av Kristi Rognerud
Norge lar seg ikke true, sa utenriksminister Jan Petersen etter den amerikanske ambassadørens alt annet enn truende tale. Åj! Dette var jammen en imponerende uttalelse. Så forskjellig kan en altså oppfatte en tale. Enten vil man eller så vil man jo ikke høre etter. Uten på forhånd å være negativt innstilt. Ser du at dette også derfor nødvendigvis bare MÅ resultere i enten negative eller positive reaksjoner? Så utrolig såre de norske politikerne forresten må være! For ikke å snakke om mediahylekoret. Tåler de/vi absolutt ingen ting i dette landet? Se så fornærmet vi blir. Stakkars oss! Ambassadøren har da på ingen måte truet noen i vårt land! Hvis denne talen kan oppfattes som en trussel, ja da aner en nok ikke hva trusler er. Og tenk hvilke enorme kostnader og store påkjenninger for de utplasserte soldatene de er med på å påføre amerikanerne med denne uthalingen! FN-inspektørene, hva driver nå egentlig de med? SVs Kristin Halvorsen kjenner seg ikke truet av Hussein, så da må det jo være greit å la ham få fortsette å terrorisere! I eget og snart i stadig flere land. Terrorismen kommer garantert til å bre om seg mer og mer. Det er nettverk overalt i verden. Dess mer man rygger, dess mer makt får terroristene. De opplever jo ingen effektiv motstand! Bare det ikke er hun/vi som blir terrorisert, så er det altså helt i orden at andre blir det? Hva må til for at hun og Norge som nasjon skal våkne og vise ansvarlighet, Gud?

Kristi Rognerud


RETT KRISTEN FORKYNNELSE - Av Oddvar Berge
Det er en betimelig sak cand.teol. Tore Kvitstein her reiser spørsmål omkring.

Og det var lett å følge ham i Agderposten 080303 til helt mot slutten av hans redegjørelse om rett kristen forkynnelse. Men i avslutningen formulerer han seg på en måte som vi typisk kan legge inn under samlebetegnelsen roseniansk.

Dette for mange så kjære begrep rommer dessverre etter min oppfatning et effektivt sovemiddel som har ført oss inn i en tilstand av åndelig passivitet/pasifisme og behagelig sløvhet. Med andre ord en dyp og lang tornerosesøvn som er sterkt medvirkende til at vi idag i Norge befinner oss i en dyp åndelig krise.

Hvor ligger forklaringen?

Jo, Kvitstein uttaler den klart idet han sier at Kristi gjerning for oss skyves til side ved at fokus settes på alt vi skal gjøre for Jesus. Men han nevner ikke hva Kristus skal gjøre i oss. Eller ved oss og med oss.

Min påstand er at Kristi gjerning for oss ikke skyves til side i forkynnelsen. Tvert imot overfokuseres det på rettferdiggjørelsen i forhold til helliggjørelsen i mange sammenhenger. Gjenfødelsen, omvendelsen, aktiv krigføring mot synden, dåpen i Ånd og Åndens kraft til liv i overflod og Åndens gjerning i oss er derimot skjøvet kraftig til side i mange sammenhenger, ikke minst lutherske.

Det Bibelsk/lutherske læregrunnlag sier at et ugjenfødt menneske ikke kan frelses ved lovgjerninger uten tro. Ånden må overbevise om synd og om den falne adams utilstrekkelighet. Det sier at man må fødes på ny ved troens og dåpens gave og gjerning. Deretter forteller den om alt den gjenfødte har å befatte seg med etter gjenfødelsen. (Apostlenes gjerninger i åndens kraft).

Slik Kvitstein her fremstiller saken, og så mange med ham, endevendes forholdet ved at det prekes i negativ angrepsform til feil adresse når det sies : ”alt det vi skal gjøre for Jesus”. En som ikke er gjenfødt kan nok se ”alt det han skal gjøre for Jesus” som et uoverstigelig berg. En fariseisk kristen som strever under loven må bli fortalt at den veien ikke fører frem. Men til en gjenfødt kristen som ikke lenger er en trell under loven kan man ikke la være å tale om alt vi skal få lov til å gjøre i Jesu navn, sammen med hans stedfortreder Helligånden. Saken er den at vi etter gjenfødelsen er kommet i et omvendt forhold til loven, og nå er det ikke slik at vi skal trues til å gjøre noe for Jesus for slik å fortjene nåde, men nå er saken den at Jesus skal ha noe utrettet gjennom sitt tempel som han har kjøpt fri. Og dette tempel det er oss. Denne virksomheten bygger igjen på et gjensidig kjærlighetsforhold mellom Jesus og den frikjøpte. Begrepsblandinger som stort sett skriver seg fra det rosenianske miljøs tankemåter fører oss inn i en usunn stillstandstenkning og en misvisende samtidighetstenkning. Luther og Paulus forkynner progressitivitet. Et før, et nå og et siden. Løp, sier Paulus, for å vinne prisen. Betrakt, sier Rosenius og konsentrerer seg veldig om hvile, fred og nåtidig frelsesvisshet. Ikke noe galt i og for seg, riktig brukt og riktig plassert i tid og sted. Men ofte er det nærliggende å oppfatte dette som en motsetning til aktiv handling. Som en villedende frykt for gjerningsvesen og loviskhet. Hvis man nemlig sier betrakt når Jesus sier løp, da blir det ensbetydende med uklar basun. En uklar ordre. Det skjer så altfor ofte. Altfor ofte sitter jeg også med en følelse av at det som sies ikke er gjennomtenkt. Talemåter som høres riktige ut anvendes i tide og utide fordi noen har sagt det samme før. På feil sted. Da blir det etterplapring. Da er det noe som mangler. Noe som ikke stemmer. Tid og sted er feil for anvendelsen.

Forklaringen på dette ligger igjen i forkynnelsesmessige forhold i en roseniansk tillempet feil plassering av gjenfødelsens prinsipp i tid etter rettferdiggjørelsen og ikke som hos Luther foran. Det er jo ikke mulig å bli rettferdiggjort uten ved tro, og da sier det seg selv at gjenfødelsen som skjer ved tro ikke kan bli plassert i tid etter rettferdiggjørelsen. Hvis man da ikke forveksler rettferdiggjørelsen med forsoningsverket. Forklaringen ligger også i at man ubetinget fastslår at rettferdiggjørelsen er en juridisk erklæring som Gud gjør fast i himmelen og kun det. I mennesket skjer ingenting. Dette er ikke luthersk lære. Heller ikke bibelsk. Guds Ånd foretar i gjenfødelsen og rettferdiggjørelsen en omskjæring av hjertet. En fornyelse av sinnet finner sted som igjen skaper et forvandlet menneske.

I stedet for å frigjøre krefter og forkynne frem denne åndelige tjenesteglede og denne åndelige krigføring mot synd og djevelskap som skal skje ved Guds kraft og nåde gjennom oss, så anlegges prekenen slik at det som skal være åndens gjerning i en kristens seierrike liv blir angrepet og utlagt som lovtrelldom. Det er nødvendig for den lutherske leir å lytte til Luthers etterlysing når han sier: Vi har en mengde påskepredikanter, men hvor er alle pinsepredikantene?

Luther lærte oss noe om lovens første, andre og tredje bruk.

Han lærte oss også noe om Åndens gjerning i og gjennom oss og om Åndens gaver. Hva lærer vi om det?

Hvor er lovens tredje bruk hos Kvitstein?

Når jeg tar opp dette så er det på ingen måte for å kverulere. Men vi lever i dag i et norsk Sodoma. Og jeg stiller spørsmålet: Hvorfor gjør vi det?

Jeg har nå prøvd å gjengi noen av de svarene jeg har funnet.

Oddvar Berge

KF AA


Lørdag, Mars 15, 2003

ORDFØREREN SVARER - Av Oddvar Berge
I sitt svar til meg opplyser ordføreren at et sittende bygningsråd i 1994 på egen hånd endret Sentrumsplanen av 1991 slik at området fikk endret status fra næring/parkering til privat bruk.
(Skjedde det kanskje fordi byens næringsliv anså behovet for parkeringsplasser så lite at de bedre kunne gi bort noe parkeringsareal til privatformål? Eller, hvem var saksbehandler og på hvilket grunnlag ble endringen fattet? Det forteller vel vedtaket noe om?).

Ordføreren påpeker at bygningsrådet etter hans mening ikke hadde kompetanse til å gjøre dette endringsvedtaket. Vedtaket er altså ugyldig etter ordfører Svenningsens skjønn. Etter reglene skal en slik endring behandles av kommunestyret. Altså ugyldig vedtak. Ordfører Svenningsen hevder endringen er vesentlig. Han sier at kommunen på ingen måte er i noen knipe.

Det er bare det at ordføreren må ta et ”bikkjeslagsmål” mellom to private næringsdrivende i en åletrang passasje for å skape en liten åpning for allmennheten pga et ugyldig vedtak som et bygningsråd fattet uten mandat. Hvis saken stiller seg slik har ordføreren min fulle støtte i sin kamp for å gjøre noe med saken. Men er dette rette måten å gjøre det på?

Jeg stiller ikke opp til krangel nede i passasjen. Men jeg kunne spørre først om det finnes flere eksempler på den type vedtak som slik leilighetsvis fattes ureglementert og på en måte som gjør at de glir gjennom systemet uten at noen ”kan få fatt på dem” etterpå? Siden kan jeg spørre de folkevalgte i kommunestyret om de synes kommunen er tjent med at saker unndras bygningsrådet sånn av og til? Dernest kan jeg spørre om dagens kommunestyre anser bygningsrådets vedtak av 1994 for å være gyldig og bindende og at det er greit at et slikt vedtak uten videre endrer Sentrumsplanen av 1991? Videre kan jeg spørre byens brukere og befolkningen om sentrum har for mange offentlige parkeringsplasser eller grønne offentlige lunger slik at det er like greit at sentrale areal privatiseres?

Til slutt kan jeg da spørre hvorfor ikke Holvik kunne få dette svaret fra ordføreren da han som barnas representant stilte spørsmålet til ordføreren?

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Åndelig lammelse? - Av Olav Berg Lyngmo
Vi var som kjent fem prester i Nord–Hålogaland som i 1995 ble stemplet som ”opprørsprester”, da vi brøt med statens biskop på grunn av hans vranglærende homofili-liberale teologi. Men sannheten er at opprøret begynte å ulme i det små i bispekollegiet. Der startet opprøret mot Guds Ord som i ettertid skulle vise seg å skape en fordervende surdeig i hele Den norske kirke!

Det viste seg snart at det var nødvendig for oss to som ble igjen i våre embeter, å markere brudd med hele bispekollegiet. Dette fordi de 11 til dags dato stilltiende forsvarer hverandres utspill, - verbalt, - i handling, - eller med stor taushet slik som bl.a. biskop Odd Bondevik. Han var jo den eneste av de 11 som var imot at KrF skulle gå til avskjedssak mot oss. I et intervju under Herredsretten i Alta uttrykte Bondevik at han ville arbeide for å få Den norske kirke igjen på rett kurs, dersom homoseksuell praksis skulle bli det rådende. Men i ettertid er også Bondevik blitt lammet av stillhet. Det er fristende å tenke at biskop Bondevik heller kommer til å søke avskjed fra sitt embete, før Lærenemda konkluderer i favør av Gomorras fyrster. Da taper ikke Bondevik ansikt den ene eller den andre veien. Men måtte han heller ta lærdom av Esekiel 3:17f, og bli en sann vekter på muren mens det ennå er tid!

Bondeviks siste store handling som preses var at han vigslet Kjølaas til biskop. Sistnevnte sammen med Köhn og Stålsett er tildelt total handlefrihet av sine kolleger.

Da vi brøt i 1995 kom det ”ramaskrik” og kritiske røster fra flere hold. Kritikerne påberopte seg langt bedre løsninger på hvordan vi heller burde ha gått frem. Men da vi valgte å vigsle en bibeltro tilsynsmann i april 1997, var det mange ”konservative” kristenledere, med eller uten bispetittel som gikk helt ”av skaftet”. Disse var å finne nær sagt over alt. Kanskje særlig hos slike som ønsket å bli bispekandidat! Da var det helt fåfengt for noen å henvise til De lutherske bekjennelsesskrifter. I Den norske kirke er det som kjent bare ”Kirkens ordninger” og de ”biskopale nyordninger” som gjelder. De liberale nyordninger møter ikke motstand verken i KrF eller i geistlige kretser. Det bør grasrota eller de bibeltro kjernevelgere i KrF legge merke til hvert valg-år!

Etter at Siri Sunde saken var i boks med KrF-statsråd Jon Lilletuns aksept, var det fritt fram for tilsvarende tilsettinger. Foreløpig er Anniken Urianstad med ”frue” i Målselv, ”siste par ut” i en vordende lang rekke med homoseksuelle praktiserende under prestelig etikette. Den siste som har stadfestet Sodoma og Gomorras ordninger er som kjent Ole Danbolt Mjøs, lederen av Nord-Hålogaland bispedømmeråd og nå også leder av Nobel komiteen som Kristelig Folkepartis representant.

Nå rasler Kjølaas igjen med sablene: Kirketolken og kirkevergen i Tana–Nesseby, har som kjent brutt med Kjølaas på grunn av hans ubibelske lære og handlinger. I følge Sami Radio/TV sier Kjølaas i forbindelse med en medarbeidersamling i Indre Finnmark, - der disse to uteble, - at han vil vurdere deres stillinger. Kjølaas har sikkert flertallet i bispedømmerådet på sin side også i denne sak. I verste fall vil kanskje Mjøs bruke sin dobbeltstemme for å få saken igjennom, slik det ble antydet i Urianstad-saken. Det var svært vanskelig i følge Kjølaas å avskjedige Urianstad, men det vil nok vise seg at de ”gammeltroende” blir lett å fjerne. Kjølaas har staten, biskopene og media på sin side, og har også økonomisk ryggdekning for resten av sin levetid. Han har ikke noe å frykte her i tiden. Men hva med evigheten?

I ettertid har vi fått rikelig anledning til å beskue de ”konservative” på avstand, de som brukte store ord mot oss, og som støttet avskjedssaken mot Thorsen og undertegnede. De er etter hvert blitt åndelig lammet slik at de ubibelske nyordninger lettere kan gli inn. Ikke et ord høres fra dem om avskjed av homofili-liberale praktiserende og deres ”velsignere”. Den åndelige lammelse har smittende effekt! Kirkestatsråd Svarstad Haugland fra KrF er selvsagt også handlingslammet. Slik var det derimot ikke med hennes kollega Jon Lilletun som var løpegutt og lakei og gikk imot Grunnlov, Skrift og Bekjennelse og satte i gang avskjedssak mot oss to i Finnmark. Lilletun aksepterte derimot at den homoseksuelle praktiserende Siri Sunde fikk fortsette. Dette må vel sies å være KrFs kirkepolitikk i et nøtteskall! Deres politikk sammenfaller ikke med Lavik og Korvald, og heller ikke med gamle Kjell Bondevik.

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Skje din vilje!
Skje din vilje!

- Ikke vår, ikke min, men din! For bare du, Jesus, vet best hva som må skje og bør skje, i alle sammenhenger. Den som hever seg over deg, vil bli satt på plass. Det takker jeg for. Du har jo seiret over djevelen for lenge siden. Derfor raser han slik mot de kristne. Han skal imidlertid vinne mange flere med seg til sitt rike; pinens evighet, enn Gud til sitt; herlighetens evighet. Takk at vi kan få legge president Bush i dine velsignede hender!

Kristi Rognerud


Fredag, Mars 14, 2003

LESERINNLEGG AV BJARNE KYDLAND: Petersen - Doyle
NRK-Tekst-TV 13. mars:
Fremtidens Europa uten Amerika.
”Norge lar seg ikke tvinge til å endre syn i Irak konflikten, selv om USA mener Norge skader forholdet til USA, opplyser utenriksminister Jan Petersen.

USA`s ambassadør i Norge, John Doyle Ong, sa i går kveld at Norges opptreden kan føre til varig skade på det norske-amrikanske forholdet.
Han sa USA alltid har kommet Norge til hjelp når norsk sikkerhet har vært truet og at det nå er USA som trenger støtte.”.

Petersen sier at Norge må ta de standpunktene regjeringa føler er riktige.” Sitat slutt. (-les politisk korrekte i øyeblikket.)

Mr. Doyle Ong har alle sine ord i behold.
På en måte vil ikke jeg påstå det samme om Petersens tale. Den er fatal, kort og godt!

Men talen er klar fra begge kanter og konsekvensene er uhyrelige, sett på bakgrunn av vår historie opp til nå.

Her ser vi to, opp til dags dato uadskillelig allierte, den ene en dverg og så giganten USA. Nå er de kommet i frontalkollisjon, og dette skal være det eneste politisk korrekte å gjøre, i følge Jan Petersen. Han lar seg ikke tvinge, sier han/tror han. Personlig stiller jeg likefullt spørsmålet: Er han tvunget eller lurt? Eller står han, med overlegg, innerst inne, sammen med Bondevik last og brast med Tyskland og Frankrike?

Senere norsk politisk historie kan tyde på det, sett på bakgrunn av bl. a. Nobels fredspris til en mann som aldri har bestilt annet enn å drepe jøder, og premieutdelingen, stykkprisen står Saddam Hussain for. Og vi har praksisen med de regnskapsløse milliarder fra samme ministre, til de samme blodtørstige hodejegere. Og nå sist sier Doyle: ”Det norsk-amerikanske forholdet kan ta varig skade.”

Det underliggende standpunktet her er den gamle antisemittismen og nå antisionismen bygd på renspikket hat. Konferer Arafats lærebøker til skolebarna, med tilsvarende stridstrening.

Hvor befant seg jødene i dag dersom USA inntok den samme hatige holdningen til Israel? Hvor mange jøder skulle det da finnes igjen i Midtøsten og EU for den del, uten USA`s innsats både i Den andre verdenskrigen og nå, anno 2003? Antakelig noen 100 her og der.

Dette er en helt politiske korrekt handlemåte, ifølge Bondevik og Petersen. Javel, sier jeg!

En mann som Kjell Magne Bondevik, utdannet prest, ville jeg tro skulle kjenne Guds løfter til Israel, slik vi finner dem blant annet i Bibelens 12. kapitel: - - - ,og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. ” (v.3)

Men denne trusselen ser det ut til at Noreg foretrekker å ta ”på strak arm.” Er vi ikke allierte med EU-toppene, Tyskland og Frankrike og flere til?

”Må ikke komme her, og komme her!
Her har vi fremtidens Europa/EU, med innebygd ”sprengladning.”

Med hilsen
Bj. K.


SAMFUNNETS STØTTER - Av Oddvar Berge
Jeg takker for svar fra ordfører.

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg ikke sitter med den fulle oversikt i alt kommunalt liv og virke. Det er også noe av grunnen til at jeg stiller spørsmål.

Nå skal jeg studere litt på dette svaret og se om det kan hjelpe meg å falle til ro. Holviksaken har vært en tøff personalkonflikt. Det har også vært en tøff saklighetskonflikt. Og den har hatt en særdeles effektfull prosess.

Ordfører Svenningsen er styreformann i Ibsenhuset / Grimstad Bymuseum. Jeg hadde tenkt å foreslå til ny gjennomlesning Samfunnets støtter. Siden jeg nå i det minste omsider har fått et indirekte svar vil jeg nøye meg med å henvise til Ibsens stykke med så klare linker som det samtidig har til Grimstad. Bernick kom i dette stykket ned på jorda med stil. Med god hjelp av familie, venner og ansatte kom han ikke bare til sannhets erkjennelse men også til offentlig bekjennelse og fikk dermed oppreisning fra alle hold og fast grunn under føttene.

Intet ville være bedre enn om vi kunne gå sommeren i møte i ren og frisk ”kommuneluft” alle sammen etter denne saken.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


IBSENSITAT OM FRIHET
Dr. Tomas Stockmann i En Folkefiende:
”Det er bare en eneste ting i verden som en fri mann ikke tør. En fri mann tør ikke svine seg til som en lurv; han tør ikke bære seg ad slik at han må spytte seg selv i øynene”!

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Min holdning og kvinnestriden i KS - Av Ivar Kristianslund
Det som sprengte Kristent Samlingsparti (KS) på landsmøtet i 2001 var vel ikke kvinnespørsmålet i seg selv, men det at et relatovt lite mindretall på landsmøtet, med Hans-Jacob Frøen, Anne-Liv Gamlem og Kai Spydevold i spissen, ikke ville bøye seg for et kvalifisert flertallsvedtak, men fikk med seg flere andre på en pøbelaktig landsmøteopptreden og et kupp etter hvert. (Dette var et meget skittent kupp med en mengde stygge detaljer som jeg ikke skal rippe opp i igjen. Da jeg så at partiet var i ferd med å gå tapt som et redskap for bibelsk kristendom, lot jeg meg overtale til å gå til det meget drastiske og kalkulert utrolig risikofylte skritt å gå inn som formann igjen. Egentlig hadde jeg liten tro på at det ville føre fram, men det kunne være verd et forsøk for om mulig å redde partiet.)

I den første tiden etter landsmøtet hadde jeg inntrykk av at hele det nye sentralstyret i KS støttet meg. Men jeg presiserte overfor Nandrup at i det minste Anne-Liv Gamlem måtte ekskluderes fra partiet forat jeg skulle være villig til å samarbeide med ham. Jeg skal ikke liste opp alt det vedtektsstridige som hun foretok seg, men her bare nevne at hun mot Nandrups uttrykkelige skriftlige advarsel samlet folk fra hele landet i en protestaksjon utenfor Nandrups sentralstyremøte den 8. august samtidig som hun på egen hånd innkalte til pressekonferanse i lokalet der sentralstyremøtet ble holdt! Selv var hun ikke engang medlem av sentralstyret! Nandrup bøyde seg for Anne-Liv Gamlem, men slikt anarki ville jeg ikke være med på!

Jeg for min del ville ha kunnet leve med to meninger i partiet. Det jeg sørget for å gjøre på landsmøtet var å få et bibelbasert prinsippvedtak om kursen framover. Jeg hadde aldri noen som helst tanke på å lempe mine meningsmotstandere ut av partiet eller å gjøre noe annet negativt overfor dem. Jeg hadde full forståelse for deres motforestillinger og visste at en rekke mer detaljerte spørsmål måtte besvares etter hvert. Dette ville jeg at vi skulle arbeide med ut fra Bibelen i fred og fordragelighet over tid. Jeg hadde ingen planer om f.eks. å skubbe kvinner ut av ledelsen umiddelbart, slik som meningsmotstandere har hevdet. De fleste av oss har levd i en annen "kultur" i KrF hvor man alltid ropte etter flere kvinner i lederstillinger. Derfor mente jeg at vi måtte bruke litt tid på en omstilling. Men prinsippet var klart for meg ut fra Bibelen: Kvinnen skal ikke være mannens herre! Jeg hadde imidlertid aldri trukket den konklusjonen ut av dette at jeg ikke kunne ansette en kvinne som fylkesformann i et fylke hvor jeg ikke kunne finne en mann som var villig til å ta oppgaven.

Kvinnesaken var ingen ny sak for meg. Allerede som ung mann i KrF var jeg forundret over holdningen der, og forundringen har vart til denne dag. Men jeg var beskjeden (eller kanskje feig er et bedre ord?) og lagde aldri noe "bråk" om det i KrF eller KS. Men ved avstemminger fulgte jeg min egen overbevisning. Det er derfor også helt feil når noen (f.eks. Hans-Jacob Frøen) sier at det er Stein Henriksen som har fått meg til å snu. Men det er riktig at han som en dyktig teolog har levert mange gode argumenter fra Bibelen. Allerede mer enn et år før striden blusset opp, visste jeg at kvinnespørsmålet ville bli en meget vanskelig utfordring for KS. Kay Rune Nersund sendte meg da konkrete spørsmål om dette, og jeg begynte å arbeide mer med saken og innhentet uttallelser fra teologer. Men det jeg aldri hadde drømt om var at meningsmotstandere skulle opptre på en direkte pøpelaktig måte, slik som noen gjorde under og etter landsmøtet i 2001.

For å unngå misforståelser må jeg presisere at Kristen Framtid, som jeg nå er formann for, er et helt annet parti med en helt annen linje enn KS. I Kristen Framtids lover står det: "Tillitsvalgt kan bare mannlige medlemmer bli. Det gjelder Landsmøtet, Sentralstyret, og Sekretariatet. Likeledes fylkesstyrer og lokallag. De som nomineres til stortingsvalg, fylkestings- og kommunevalg, samt naturligvis stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, medlemmer av fylkesting og kommunestyrer må være menn. Unntatt fra denne regelen er rene kvinnegrupper av ulike slag." Ved således ikke å tillate nødløsninger av noe slag, unngår vi den usikkerheten og striden som slike nødløsninger fører med seg.


MJÅLAND KS KF OG IK - Av Oddvar Berge
Med utgangspunkt i Mjålands ytringer i sitt blad Fundament.

Jeg stilte Øyvind Mjåland ett konkret spørsmål men har ikke fått noe skriftlig svar. Spørsmålet lød: Når i historien oppsto den logiske bristen at underordning skulle gjelde i hjem og menighet men ikke i samfunnet?

Imidlertid ringte han meg opp og vi hadde vi en hyggelig telefonsamtale der han sa seg enig med meg i denne sak. Han vil likevel ikke svare skriftlig, men oppfordrer meg til å trekke min støtte til Ivar Kristianslund tilbake. Begrunnelsen for at jeg skulle gjøre det var tredelt.

1: De sterke betegnelser IK tildelte noen bestemte personer etter opprøret i KS.

2: IK sier at han er mot kvinner i politikken. Likevel hadde han selv innsatt kvinner i sentrale posisjoner i partiet. Liv og lære samsvarer ikke.

3: Mjåland ville ikke involvere seg i noen langvarig debatt med en person som viste seg å være søster til IK. Det ble for nært slektskapsforhold og derfor for komplisert.

Hva kan vi si til dette?

Mitt svar er at situasjonen var absolutt ekstraordinær. Skulle sterke ord noen gang brukes var dette en tilstrekkelig krevende situasjon.
Jeg viser til IK sin artikkel der han greit begrunner sin holdning og sitt syn.

Mjåland står selv i nært familieforhold til nåværende formann Ørnulf Nandrup som tok over etter IK i KS.

Den konklusjon som for meg blir å trekke ut av denne saken er at Mjåland som i flere år har støttet antifriabortprestene i sak såvel som i metode mot de som sier seg enig i sak men uenig i metode, han støtter nå IK i sak. Forstår jeg ham rett hvis jeg sier at han også støtter KS i metode men ikke i sak?

Et partis prinsipielle syn må vel da tross alt telle avgørende. Det er jo der selve saken ligger.

I hvilken grad metodene kan forsvares av sakens dybde, alvor og omfang gjenstår vel enda å se. Lang nok tid har kanskje ikke gått til å se saken i dens rette perspektiv? Men sikkert er det at et ensstemmig lansstyre fattet under det aktuelle landsmøtet et gyldig vedtak i en bestemt sak. Dette vedtaket ble av det nye sentralstyret totalt neglisjert kort tid etter at landsmøtet var avsluttet. Med hvilken myndighet kunne et sentralstyre gjøre det uten først å ta vedtaket opp til ny behandling i et nytt landsmøte? Er ikke landsmøtet partiets øverste organ?

To saker ble derfor avgjørende for mitt valg av side i konflikten.

Jeg ser ingen forskjell i ordningsspørsmål mellom hjem, menighet og samfunn.

Sentralstyrets faktiske og ulovlige behandling av et lovlig fattet vedtak.

KS har et lik i lasten og et saklig uoppgjort forhold å gjøre rede for.

Så får vi ta metodene etter hvert.

De er forøvrig minst like viktige som saken selv.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Torsdag, Mars 13, 2003

Arthur Haugstad (1937-2003) er gått hjem!
Biskop Børre Knudsens nære venn og medarbeider, Arthur Haugstad døde av hjerneblødning i natt (13.03.03) på Tromsø sykehus.

Haugstad var klokker i Balsfjord allerede før Knudsen kom dit.

Etter at Knudsen ble kastet ut av kirken, har Arthur Haugstad vært klokker og diakon i valgmenigheten, og Knudsens høyre hånd.

Midt i sorgen er det gledelig at familien er blitt møtt positivt av de lokale kirkelige myndigheter til å benytte biskop Knudsen som forrettende prest i hovedkirken på Tennes, onsdag 26. mars 2003.


Ikke den samme Kristus! - Av Olav Berg Lyngmo
I Dagen for 10. mars 2003 finnes bilde og omtale av biskop Ole Danbolt Hagesæther. Han prøver å stå frem med noen troverdige formaninger til leserne: ”I BJØRGVIN HAR VI ET MOTTO SOM HETER AT VI SKAL GJØRE KRISTUS KJENT, TRODD, ELSKET OG ETTERFULGT, … FOR Å NÅ UT MED EVANGELIET TIL MENNESKENE RUNDT OSS, ER DET VIKTIG AT VI SELV ER NÆR EVANGELIET, OG AT DET ER LEVENDE I OSS”.

Hagesæther som tidligere har vært prestelærer ved MF, skulle kjenne Jesu Ord fra Bergprekenen meget godt: ”DERE MÅ IKKE TRO AT JEG ER KOMMET FOR Å OPPHEVE LOVEN ELLER PROFETENE! JEG ER IKKE KOMMET FOR Å OPPHEVE, MEN FOR Å OPPFYLLE” (Matt.5:17). Men biskoper gjør Jesu Ord til løgn ved å oppheve Guds bud (loven). Dette aksepterer Hagesæther! Først og fremst burde han forkynne sannheten som Lov og Evangelium innad i bispekollegiet, til dem som har gjort Kristus til en løgner.

Homoseksuelle praktiserende prester blir det flere av etter hvert som biskoper kommer til veis ende, - etter å ha vært ”underveis” i kortere eller lengre tid. Slik skjedde det med Øystein Larsen. Også han kom frem til at han kunne akseptere brudd med det 6. bud og et liv i synd. De homoseksuelle forkjempere i bispekollegiet er akseptert av Hagesæther og hans kolleger. Sannhet og løgn synes å være likeverdige. Biskopene står sammen, men forkynner ikke den samme Kristus! Kan det være deres statlige embeter og lønna som holder dem sammen?

Det som er hor og en vederstyggelighet (1.Kor.6:9) i Bjørgvin, læres som sannhet i Hamar! Er det dette Hagesæther og hans likemenn kaller for å ”gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt”? – Er ikke dette falskhet? – Jesus sier: ”HVERT RIKE SOM KOMMER I STRID MED SIG SELV, LEGGES ØDE, OG INGEN BY OG INTET HUS SOM KOMMER I STRID MED SIG SELV, KAN BLI STÅENDE” (Matt.12:25).

Hagesæther har i flere år i dølgsmål(?) for allmuen akseptert homoseksuelle forkjempere blant kolleger og i presteskapet, men stenger ute prester som vil følge sitt ordinasjonsløfte og Guds Ord. Dette kommer frem i Hagesæthers brev av 12. juni 1997 til KUF, som er ”unntatt offentlighet”.

Jesus formaner oss til å vokte oss for dem som kommer til oss i fåreklær (Matt.7:15).

Etter mitt syn er de ”konservative” biskoper, - slike som Hagesæther med flere, - langt farligere enn Stålsett og hans likesinnede. De sistnevnte skjuler ikke sine liberalteologiske standpunkter. De søker gjerne hjelp i åpenhet og ærlighet hos politikere og statsråder, for å tilsette homofile praktiserende prester eller til å avskjedige dem som ikke vil adlyde biskopenes statlige pisk. Slik vinner biskoper frem med sine personlige og ubibelske standpunkter.

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


Underskriftslister mot homo-fostring
Underskriftslister mot homo-fostring

VEKKER REAKSJONER: Saken om det kristne ekteparet i Homborsund som vrakes som fosterforeldre for hennes nevøer (3½) til fordel for et homofilt par, vekker sterke reaksjoner. FAKSIMILE FRA AGDERPOSTEN 28. FEBRUAR

Arendal - GRIMSTAD: Tor og Berit Lise Andersen har startet underskriftskampanje for å forhindre at et homofilt par blir fosterforeldre fremfor det kristne ekteparet i Homborsund.

Kelly Fianbakken

37003748 redaksjon@agderposten.no

- Det er en menneskerett å la barn få vokse opp i en familie, og ikke hos et homofilt par, sier Tor Andersen (69) opprørt. Sammen med kona Berit Lise (65) har han engasjert seg i kampen for at Torill og Walter Egholm fra Homborsund skal få bli fosterforeldre for sine to nevøer.
Ekteparet Andersen reagerer sterkt på at barnevernet har overlatt tvillingbarna (3) til et homofilt par i Asker, og har dratt i gang en underskriftskampanje for å få vedtaket omgjort. Listene hos Høyer Bokhandel og Shalam Bok og Gaver i Grimstad har siden lørdag samlet rundt 85 underskrifter.

Refser barnevernet
- Når et heterofilt par i familien vil påta seg den store jobben det er å oppdra to gutter i dette samfunnet, i tillegg til egne barn, må de få lov til det. Tre barnevern, fylkesmannen og departementet er involvert, og det beste fosterhjemmet de klarer å finne er et homofilt par i Asker. Folk må ta seg sammen, sier Tor Andersen fra Fevik. Han har personlig kontaktet barnevernet i Grimstad og Arendal, fylkesmannskontoret og ekteparet Egholm.
- Jeg ringte lederen i helse- og sosialetaten i Grimstad for å be ham ta opp saken med sine ansatte, men han nektet. Han påstod han ikke kunne legge seg opp i hva den enkelte ansatte gjør. Hva trenger man egentlig ledere til da, spør Andersen overgitt. Han og kona gir velvillig ut telefonnummeret til saksbehandleren ved barnevernet i Grimstad.

- Homofili er naturstridig
Det er spesielt fosterforeldrenes legning som gjør ekteparet opprørt.
- Etter min mening strider det mot naturen at to menn skal oppdra barn langt borte fra familien sin. Vår Herre kan umulig ha ment at det skal være slik. I muslimske land skyter de homofile, og putter poser over hodene deres. Her har vi helt gått den andre veien. Det går rykter om at de homofile organisasjonene har innflytelse langt inn i departementene, forteller Tor Andersen.
Begge presiserer likevel at utgangspunktet for engasjementet deres først og fremst er at barn skal få vokse opp hos familien sin.
Tor Andersen synes det er merkelig at ikke nær familie prioriteres som fosterforeldre. Barnevernet begrunnet sin avgjørelse med at familien er for følelsesmessig engasjert.
- Uttrykket "for nært knyttet" er bare en floskel barnevernet bruker når det passer dem. Det er formulert i barnevernsloven at fosterbarn først og fremst skal plasseres hos familien, hevder Andersen.

-Det strider mot naturen at to menn skal oppdra barn
Tor Andersen


Normisjon mot Kjølaas
I Finnmark Dagblad for onsdag 12. mars 2003, på side 11 står det følgende:

Normisjon mot Kjølaas

Normisjons region for Troms og Finnmark tar avstand fra standpunktet biskop Kjølaas har tatt der han går inn for at en prest som har inngått homofilt partnerskap får fortsette som prest i Den norske kirke.

Misjonsselskapet er heller ikke blid for at bispedømmerådet i Nord-Hålogaland har støttet biskopen.

Normisjon vil heretter ikke samarbeide med biskopen som etter deres mening har satt bibelens lære og Guds Ord til side.


KRISTEN FRAMTID STØTTER USA'S LINJE!
SKAL MAN DA ALDRI LÆRE?

Kjennskap til fortiden er nødvendig for å kunne handle rett i nåtiden. Og det er underlig å se hvordan historien gjentar seg.

1930-årene, etter Hitlers maktovertakelse i 1933, var en tid preget av kupp og kriser. Årsaken var Hitler-Tysklands ekspansjonstrang og opprustning.

Etter anneksjonen av Rhinland i 1936 og Anschluss med Østerrike våren 1938, var turen kommet til Tsjekkoslovakia høsten 1938.

Om Vestmaktene, Storbritannia og Frankrike, da hadde satt foten ned, hadde det neppe blitt noen krig. Men her var det unnfallenheten og brutte avtaler som rådde grunnen – den såkalte chamberlainske appeacement-politikken. Den nådde sitt høydepunkt ved München-avtalen 30. september 1938, denne avtalen som solgte Tsjekkoslovakia og fikk Chamberlain til å komme med den berømte garantien: ”Fred i vår tid”. Nøyaktig 11 måneder senere brøt Den 2. Verdenskrig ut.

Denne sørgelige historien burde lære verdens ledere noe i vår tid. Likesom det må reageres mot en alvorlig sykdom på et så tidlig tidspunkt som mulig, om den skal kunne bli helbredet, må en aggressiv makt stanses før den er blitt for sterk. Dette burde FN innse i forholdet til Irak. Går det ikke med fredelige midler, er preventiv-krigen den eneste utvei. De 12 årene som har gått siden Gulf-krigen, da en aldri har kunnet kjenne seg sikker på at Irak har kvittet seg med sine masseødeleggelsesvåpen eller vil komme til å gjøre det, peker etter vår mening på at USA`s linje er den rette.

11. mars 2003

For KRISTEN FRAMTID

Ivar Kristianslund, formann (sign.)
Per Ola Hovd, politisk nestformann (sign.)
Stein Henriksen, organisatorisk nestformann (sign.)
Svein Brattgjerd, sekretær (sign.)
Trygve Einar Gjerde, senralstyremedlem (sign.)


Ivar Kristianslund taler i Tønsberg søndag 16. mars kl. 11
2. søndag i faste. Påkallelsens søndag.

LEKTIE, 1MO 32,24 - 1MO 32,30
Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde.
[Hos 12: 4, 5.]
Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham.
Og han sa: Slipp meg, for morgenen gryr! Men Jakob sa: Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.
Da sa han til ham: Hva er ditt navn? Han svarte: Jakob.
Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel*, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.
[35: 10. 1KONG 18: 31. Hos 12: 4, 5.] [*den som kjemper med Gud.]
Da sa Jakob: Jeg ber deg, si meg ditt navn! Men han svarte: Hvorfor spør du om mitt navn? Og han velsignet ham der.
[2M 3: 13. Dom 13: 17, 18.]
Jakob kalte stedet Pniel*, for, sa han, jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet.
[16: 13. 2M 20: 19. 33: 20. 5M 5: 24. Dom 6: 22, 23. 13: 22. Sal 42: 6.] [*Pniel eller Pnuel betyr Guds åsyn.]

EPISTEL, 2KO 6,1 - 2KO 6,10
Men som medarbeidere formaner vi dere også at dere ikke forgjeves tar imot Guds nåde.
[1KOR 3: 9.]
For han sier: På den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg, og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag!
[Jes 49: 8. Luk 4: 19. Rom 13: 11, 12.]
Vi vil ikke i noe gi mennesker grunn til anstøt, for at ikke tjenesten skal kunne lastes.
[Rom 14: 13. 1KOR 8: 9.]
I alt viser vi oss som Guds tjenere: i stor tålmodighet, i trengsler, i nød, i angst,
[4: 2. 10: 4. 11: 25-28. 1KOR 2: 4. 4: 11. Ef 6: 11.]
under slag, i fengsler, under opptøyer, i hårdt arbeid, under nattevåk, i sult,
i renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i Den Hellige Ånd, i oppriktig kjærlighet,
ved sannhets ord, ved Guds kraft, med rettferds våpen på høyre og venstre side,
[2: 17. 4: 2. Ef 6: 11 ff.]
i ære og vanære, med dårlig rykte og godt rykte. Som forførere og likevel sannferdige.
Som ukjente og likevel velkjente. Som døende - og se, vi lever! Som straffet, men ikke slått i hjel.
[4: 10, 11. Sal 118: 18.]
Som sørgende, men alltid glade. Som fattige som likevel gjør mange rike. Som de som ingenting har, men likevel eier alt.
[7: 4. 8: 9.]

PREKENTEKST, MTT 15,21 - MTT 15,28
21 Så brøt Jesus opp derfra, og drog bort til bygdene ved Tyrus og Sidon.
[Mark 7: 24 ff.]
22 Og se, en kana'aneisk* kvinne fra disse traktene kom og ropte til ham og sa: Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter plages ille av en ond ånd.
[*av kana'aneisk, syro-fønikisk ætt. Betegnelse på den hedenske befolkning nordvest for Galilea.]
23 Men han svarte henne ikke et ord. Hans disipler kom da og bad ham og sa: Vis henne bort, for hun går og roper etter oss!
24 Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus!
[10: 5 ff. Apg 13: 46. Rom 15: 8.]
25 Da kom hun og falt ned for ham og sa: Herre, hjelp meg!
26 Han svarte og sa: Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene!
27 Men hun sa: Det er sant, Herre! Men de små hundene eter jo av smulene som faller fra bordet hos deres herrer.
28 Da sa Jesus til henne: Kvinne, din tro er stor! Det skal skje deg som du vil. Og hennes datter ble helbredet fra samme stund.
[8: 10, 13]


Bondevik og ansvarligheten
Bondevik sier igjen og igjen at han ikke vil være med på å forhandle bort ansvarligheten. Dette er frekt. For å si det mildt. Ansvarligheten har han jo nettopp bortforhandlet for lenge, lenge siden. Og har du sett eller hørt at han har angret på noe som helst? Da er det vanskelig å forstå hvordan en egentlig skal kunne tilgi ham. Når han ikke ønsker vår tilgivelse, og rydde opp i alt rotet sitt. Alle uklarhetene. Han sier at han er kristen, men hvordan er det mulig? En sann kristen er en som er omvendt. En som er lydig mot Guds ord. Ingen andre. Bondevik holder ikke (hele) Guds ord. (Som Jesus helt klart krever.) Bare det som til enhver tid passer ham. Dette ser da alle? Den treenige Gud er aldeles tydelig og klar. Det kan en virkelig ikke si om vår statsminister! Er det vår/sin egen personlige ansvarlighet han mener? Og ikke den vi alle har overfor Herren. Hver den som driver og setter opp sine egne grenser og slik, bommer totalt på målet. Da blir det feil uansett. Lar du deg derimot lede av den eneste som virkelig kan lede oss, da vil det gå godt, til slutt. Guds bud, lov og grenser står evig fast, og er absolutt ufeilbarlige.

Kristi Rognerud


KAN SKAPELSESDAGENE VÆRE LANGE PERIODER OG IKKE VANLIGE DAGER? - Av prof. em. dr. scient Ivar Kristianslund, Ph.D.

Noen som vil være bibeltro har hevdet at skapelsesdagene i 1. Mosebok kan tenkes å være lange tidsperioder og ikke vanlige dager. En slik tanke vil jeg blankt avvise fordi tanken ikke er inspirert av Bibelen, men av ønsket om å unngå sammenstøt med kristendomsfiendtlig "vitenskap". Nedenfor vil jeg imøtegå noen av argumentene som er brukt for å støtte teorien om lange dager.
Noen sier at skapelsesdagene ikke kan være vanlige dager fordi Gud ikke skapte sola før på den 4. dag. Men jeg ser ingen grunn til at dagene skal være avhengig av sola. I Åp. 22,5 står det: "Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem."På samme måte kan Herren ha lyst i verden før sola ble skapt. Se også 1. Tim. 6,16; Jak. 1,17; 1, Joh. 1,5 osv. Vi ser av 1. Mos. 1,14 at sola, månen og stjernene som ble skapt på den fjerde dag skal tjene som klokke og kalender. De skal nemlig "skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider og dager og år." Dermed må det være helt klart at både den 5. og den 6. dagen er vanlige dager. Hvorfor i all verden skulle da dag 1-3 være lange perioder?
Et annet argument som har vært brukt er at den 7. dagen kan sies ikke å være avsluttet i og med at det ikke står at "det ble aften, og det ble morgen". Jeg mener at dette er et søkt argument i denne sammenheng. Det kan være flere grunner til at det ikke står at "det ble aften, og det ble morgen 7. dag." Det mest nærliggende er vel at dagen er helt annerledes enn de 6 andre fordi Herren ikke skapte noe på denne dagen Dermed er det heller ikke behov for å avgrense denne dagen fra andre dager for å få fram hva som ble skapt på de forskjellige dager. Det har vært sagt at Herren hviler fremdeles, og det kan det være noe i. Se Heb. 4. Men på den annen side sier Jesus: "Min Far arbeider inntil nå, også jeg arbeider." Joh. 5,17. Han opprettholder jo sitt skaperverk.
Alt i alt er det vel slik at Herren ikke er bundet av dager slik som vi er. Men han har villet slå fast at alt det skapte er blitt skapt på 6 vanlige dager. Det ser vi klart av 2. Mos. 20,9-11 hvor det står: "Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. FOR PÅ SEKS DAGER GJORDE HERREN HIMMELEN OG JORDEN, HAVET OG ALT DET SOM I DEM ER, OG HAN HVILTE PÅ DEN SUENDE DAGEN. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den." Her blir israelittenes 6 arbeidsdager og sabbatsdagen direkte sammenliknet med og begrunnet ut fra skapelsesuken. Det blir utrolig kunstig om vi skal hevde at skapelsesuken var noe annet enn en vanlig uke! En så kunstig tolkning må avvises i og med at Bibelen ellers ikke gir oss noe behov for å forstå det slik. Merk for øvrig at 2. Mos. 20,11 også slår beina under den såkalte "gap-teorien" som går ut på at det er en lang tidsperiode mellom 1. Mos. 1,1 og 1. Mos. 1.2.
La oss til slutt peke på et ikke-bibelsk argument mot teorien om de lange periodene. Vi vet at plantene (og mye av livet ellers) er avhengig av lys. Fotosyntesen som skjer ved hjelp av lys er jo grunnlaget for det grønne plantelivet og dermed også for det meste av dyrelivet. På den tredje dag sa Gud: "Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble slik." VILLE IKKE ALT PLANTELIV DØ UT HVIS NATTEN TIL DEN 4. DAG VAR EN LANG TIDSPERIODE? Natt er jo det samme som mørke i følge 1. Mos. 1, 5: "mørket kalte han natt."
Helt til slutt vil jeg imøtegå det argumentet at dag ofte kan bety noe annet enn en vanlig dag i Bibelen. Det er faktisk helt riktig at ordet "dag" er brukt på flere måter i Bibelen. Men da går det også vanligvis fram AV SAMMENHENGEN at det ikke er tenkt på et 24 timers døgn. Slik er det også med andre ord. Betydningen går fram av sammenhengen. La oss ta et enkelt eksempel: I Luk. 13,32 sier Jesus: "Gå og si til den reven: Se, jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig." Av sammenhengen går det klart fram at "reven" ikke er et vanlig dyr, men Herodes. Men dette gir oss ikke grunnlag for å si at det var noe annet enn vanlige rever Samson fanget i følge Dom. 15,4. Vi må godta at det var vanlige rever. Ikke konger eller andre mennesker. Kort sagt: I Bibelen som ellers er det sammenhengen som må fortelle oss hvorledes et bestemt ord er å forstå!
Jeg har arbeidet med og undervist i vitenskapelig metodelære hele mitt voksne liv. Ingen (utenom Herren) har OBSERVERT skapelsen. Heller ikke er det mulig å EKSPERIMENTERE med skapelsen. Oppfatningen om at universet er milliarder av år gammelt er ren gjetning. Man bør ikke la seg bløffe av at troen på gjetningen omtales som vitenskap og viten. Faktum er Bibelens framstilling er mer troverdig enn menneskers påstander om milliarder av år.


Onsdag, Mars 12, 2003

Den levende Gud
Den levende Gud

- krever av oss at vi er lydige mot det Han sier til oss, ved Den Hellige Ånd og/eller sitt ord. Han forventer at vi er ikke rygger når vi møter motstand eller blir upopulære. Blant djevelens folk. Den onde krever ingen ting. Derfor er mengden/flertallet/de ugudelige så veldig lett å lure for ham. [De er simpelthen hans medarbeidere. Antagelig ubevisst.] De vil det faktisk selv. Bli lurt. De nekter jo blankt å høre og gjøre hva Han anbefaler eller vil at vi skal gjøre. For vårt eget bestes skyld. Den Hellige Ånd sier: Gjør vi Guds vilje, i Hans time, vil resultatet alltid bli godt. Men hvis vi driver og kverulerer med Ham, og leker at vår vilje er mer rett enn Hans, ja da går det garantert galt. Jeg er aldeles overbevist om at denne Irak-krisen kunne vært løst for lenge siden hvis ikke alle de blinde og feige hadde fått lov til å påvirke og villede slik. Ikke minst hverandre. Flertallet ser og kjenner jo ikke Herren. De vet ikke at Han alltid går med sine. Våger vi å legge Irak-krisen helt og fullt i Hans hånd, eller gjør vi det ikke? Neppe FN og EU. Ser du hvor mye rot det blir når alle eller mange skal mene noe om ting de ikke ser?

Kristi Rognerud


De 191 FN-landene og Saddam Hussein - Blendverket
De 191 FN-landene har bedt Irak og diktatoren Saddam Hussein om å avverge krig ved at han følger opp alle resolusjonene, som han har pådratt seg, og som forespeiler å være uttrykk for FNs bestemte vilje: Fullstendig nedrustning og alle kortene på bordet! Gir han ikke skottpremie til mordere!
Minner igjen om resolusjon 1441, som proklamerer ”alvorlige følger”, med tidsfrister og det hele, om så ikke skjer.

Utfallet
For små timer siden er alle resolusjonene snudd opp ned, kan det se ut til. Nå stiller Iraks FN-ambassadør Mohammed Aldouri opp mot samtlige, og ber dem om å avverge denne krigen. (?!)

Da spør jeg: Hvem er det å stole på i dette stykket? USA eller FN-flertallet? Kan nasjonenes folk bygge en framtid på noe så vankelvore?

Enhver må innse at verden har gått helt opp i limingen og med åpne øyne stimer videre på selvbedrags vei.

Det er og blir bare de menneskene som kjenner bønnes makt som kan forhindre dette kaos. Slik er det, lærer historien, og har det alltid vært. Dette ser vi, og har vi forstått at president Busch også har skjønt. Han velger også å beskytte Israel, og er dermed lagt for hat, av dette flertallet, uten at jeg skal påstå at alle er seg bedraget bevisst.

Fasitboken, med forhåndsskrevet historie kan være god å ha i disse tider.


Med vennlig hilsen

Bj.K.


Tirsdag, Mars 11, 2003

IBSENS EN FOLKEFIENDE - Mer utfordrende og aktuell enn noensinne!
Henrik Ibsen har en meget klar forkynnelse av Jesus Kristus og Kristi etterfølgelse i sine skrifter. Han skjønnmaler ikke for å skjønnmale. Han realiserer skjønnmalende i dype ord.

Sterkt kommer dette til uttrykk i En folkefiende. Ibsen lar han som samler de tolv læresveiner inn fra ”gata” uttale: ”Den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene.”

Han som er villig og i standsatt til å betale prisen for det.

Har noen stått mer i ensomhet enn Mesteren? Har noen stått sterkere?

Det går an å være beregnende publikumskristen. Det går også an å være disippel - enn i dag. Kristi blod og pinsekraften er tilgjengelig. Ordet er deg nær. I ditt hjerte som i din munn. Ordet er til å handle på, ikke til alene å se på eller høre på. Det er forskjell på en gjenfødt og en ikke gjenfødt kristen.

Dette har Ibsen sett. Om dette har han tenkt og skrevet mye. Det stråler frem i alt han har skrevet om alt av krefter i oss, utenom og omkring oss som vil rive ned og avlede fra det sentrale.

Summen av Ibsen er Tro, Håp og Kjærlighet. Størst av dem er kjærligheten. Slik er Gud i Jesus Kristus.

Ordet kjærlighet er for mange idag et utslitt og ødelagt ord. Kristus er ikke utslitt og ikke ødelagt. Heller ikke hans kjærlighet agape.

Ibsens skrifter er derfor ikke utgått på dato.

Heller ikke vi skal la oss slite ut. ”Til slutt: Bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft”! Efeserbrevet 6,10.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Mandag, Mars 10, 2003

PELS OG FOSTERINDUSTRIEN - Av Oddvar Berge
Jeg har blitt ”synlig” bestefar i dag.

Ja jeg har vært bestefar i ni måneder minus tre dager allerede ifølge termindato, men nå kan jeg trille ut med barnevogna snart. Det gir unektelig en egen gledesfølelse. enda sterkere nesten enn farsfølelsen.

Jeg slår opp avisa og leser om hektiske angrep og aksjoner mot pelsdyrindustrien. Dyr henges, langpines, flås levende. Groteske scener utspiller seg på film. Sannelig godt at det reageres. Dyreplageri er forferdelige utslag av rå ondskap. Smerten tvinger nesten øynene ut av hodet på de stakkars dyra før de dør.

Nå har det seg slik at jeg har fått anledning til å se noen filmkutt som norske TV seerehar blitt forskånet for å se. De anses nok for å være skadelige for voksne og er derfor sensurert med en aldersgrense gjeldende etter døden. Likevel har noen av oss sneket oss til å se bak ryggen på visse premissmakere i landet vårt. Filmene viser hvordan små barn blir mast i stykker og massakrert. Det er ellers velmenende og smilende gynekologer som opererer angrepet, godt assistert av stressede sykepleiere utstyrt med en vankelmodig norsk lov i hånden som skjold og verge.

Undres om TV2 har vært inne på tanken i det hele tatt å vurdere en visning av noe av denne djevelskapen i Dokument 2 for eksempel eller i en realityserie. Det har de neppe, for det ville forhåpentligvis ha rystet våre premissleverandører av hengslene, og det er vel å gå et stykke for langt selv for noen av våre ellers så modige kvinner og ”menn”.

Oddvar Berge

Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


HVA BIBELEN SIER - Lettfattelig troslære
HVA BIBELEN SIER OM GUD

GUDS ORD TALER OM GUD
Vitenskapsmenn burde være – og mange fremragende vitenskapsmenn er – de første til å verdsette ordene i Salme 19: ”Himlene forteller Guds ære, hvelvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynne den andre sin kunnskap. Det er ikke tale, det lyder ingen ord, deres røst høres ikke.
Men deres målesnor er gått ut over hele jorden, deres ord til jorderikes ender.” Salme 19,1-5.

Guds Ord åpenbarer for oss mye om Guds makt (Romerne 1,20; Salme 19), om Guds visdom (Salme 104,24; Job 28,20-28), om Hans ære og majestet (Salme 19,104) og om Hans kjærlige omsorg for alt som Han har skapt (Salme 145,15-16).

MENNESKET VET AT DET ER ET HØYERE VESEN
På grunn av åpenbaringen i naturens verden, kan mennesket ikke komme unna det faktum at det må finnes et høyere vesen. Apostelen Paulus understreker dette når han skriver: ”For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Romerne 1.20.

BARE BIBELEN ER VERD Å STOLE PÅ
Naturens verden forteller mennesket om Gud. Menneskets hjerte og samvittighet forteller ham at det er en Gud. Men, uten Guds åpenbaring brakt av Den Hellige Ånd til hvert individuelt hjerte, kan mennesket ikke vite hvem den sanne Gud er og hvordan han er. 1. Korinterbrev 2,14. I menneskets dårskap og uvitenhet kan mennesket endog glemme, eller forsøke å glemme, at gud er alle tings Skaper. Paulus sier om de nasjonene som hadde falt i avgudsdyrkelse: ”For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Mens de gav seg ut for å være vise, ble de dårer.” Romerne 1,21-22.

Guds Ord tillater oss aldri å tape av syne det faktum at Gud er den sanne Gud, at ”Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.” Joh.1,3. (Se Salme 95,3-5; Apostlenes gjerninger 17,22ff; Romerne 11,36.)

HVA BIBELEN SIER OM GUD OG HANS EGENSKAPER

GUDS EGENSKAPER
Bibelen taler til oss om Gud og hans egenskaper; vi snakker også om dem som Guds ”attributter”. Vi skal behandle dem i korthet nå. Senere, når vi studerer Guds frelsesplan, skal vi gå inn på spesielt noen av dem i større detalj.

DET ER BARE ÉN SANN GUD
Guds Ord gjør det helt klart at det bare finnes én sann Gud. (Les 5. Mosebok 6,4; Markus 12,29; 1. Korinterbrev 8,4; Efeserne 4,6.) Vi skylder vår første troskap til Gud og Gud alene. Han vil ikke at vi skal dele slik første troskap med noen annen person eller ting. Gud sier: ”Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris.” Jesaia 42,8. Gud demonstrerer gjentatte ganger for sitt utvalgte folk, Israels barn, at avgudene som de tilba ikke var guddommelige. Ta et tilbakeblikk på begivenhetene på Karmelfjellet (1. Kongebok 18,21-40; Baal – fruktbarhetsguden).

DEN ENE SANNE GUD ER TREENIG
Gud har åpenbart seg selv som den ”treenige Gud” (tre-i-en), som vi skal se i vårt studium av ”Hva Bibelen sier”: Gud Fader skapte oss; Gud Sønnen forløste oss; Gud Den Hellige Ånd brakte oss til tro på Kristus og virker for å holde oss i denne troen. Arons velsignelse beskriver hver persons funksjon i Den Hellige Treenighet. 4. Mosebok 6,24-26. Hemmeligheten omkring Den Treenige Gud (Treenigheten) er hinsides hva mennesker kan forstå.

Det Gamle Testamente forteller oss at Gud er treenig. Ved skapelsen av mennesket sa Gud: ”La OSS gjøre mennesker . . .”1. Mosebok 1,26. Den lovede Messias er beskrevet som lik Gud Fader (Jesaia 9,6; Jeremia 23,6); Den Hellige Ånd er beskrevet som en person som utgår fra Gud (Job 33,4; Salme 139,7-8; Jesaia 63,10). I Det Nye Testamente åpenbarte Den Treenige Gud seg som treenig ved Jesu dåp. Lukas 3,21.22.

GUD ER ÅND OG EN PERSONLIGHET
En annen hemmelighet er det faktum at den treenige Gud er ”ånd” og likevel en personlighet. Gud er usynlig, for, som Jesus sa: ”Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.” Johannes 4,24. (Les også Apostlenes gjerninger 17,24-29; 2. Korinterbrev 3,17.) Men Gud er ikke bare en upersonlig kraft. Han er den aller høyeste og absolutte personlighet. Da Moses ved den brennende tornebusken ba Gud om å beskrive seg selv, svarte Gud: ”JEG ER DEN JEG ER” 2. Mosebok 3,14.

GUD ER EVIG
”Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderike - ja, fra evighet til evighet er du, Gud.” Salme 90,2. Gud eksisterte lenge før han skapte verden. Det har aldri vært en tid da Gud ikke var til. Det vil aldri bli en tid da Gud ikke er til. ”Fra evighet til evighet er du, Gud.” Salme 90,2.

Gud forandrer seg ikke. Han har alltid vært, og vil alltid bli den samme, fra evighet til evighet. ”Jeg, Herren, har ikke forandret meg,” forteller Gud oss i Malaki 3,6. ”Forandrings skygge følger tro min vei – O du som ei forandres, bli hos meg!” Igjen møter vi en trøstefull sannhet om Gud som er hinsides vår menneskelige fatteevne.

GUD ER TIL STEDE OVERALT OG KJENNER ALLE TING
Likeledes utenfor vår fatteevne er det faktum at Gud er til stede overalt og vet alt. Vi kan ikke løpe fra Ham og er ikke i stand til å skjule noe for Ham. Salmisten skriver: ”Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg, det er for høyt, jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?” (Les hele salme 139.)

GUD ER ALL-VIS
Visdom er anvendt kunnskap. Gud ikke bare vet alle ting, men han er også all-vis. ”Herre, hvor mange dine gjerninger er! Alle har du gjort med visdom,” Salme 104,24. Verden omkring oss, de innviklede og ordnede naturlovene taler til oss om en all-vis kjærlig Gud. Endog en person som ikke kjenner Gud undrer seg over den all-vise Skapers visdom. Alene på grunn av naturens vitnesbyrd er ATEISTEN (”Det finnes ingen Gud”) og AGNOSTIKEREN (”Vi kan ikke vite om det finnes noen Gud”) uten noen basis for deres trosstandpunkter. ”De er uten unnskyldning,” sier apostelen Paulus. Romerne 1,19-20. – Senere, når vi betrakter Guds frelsesplan, skal vi stoppe igjen for å undre oss over Guds visdom.

GUD ER ALLMEKTIG
Gud er også i stand til å gjøre hva som helst Han vil og hva som helst som tjener Hans planer og hensikter. Hans skapelseshandling demonstrerer dette. Vi skal merke oss dette når vi skal studere Guds handlinger med mennesket. Gud kan virkelig si, som han sa til Abraham: ”Jeg er Gud Den Allmektige” 1. Mosebok 17,1. Siden Han er Den Allmektige Gud, er hans vidunderlige løfte dypt meningsfullt når han sier: ”Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.” Salme 50,15. (Se Salme 33,9; 135,6-7; Markus 10,27; Lukas 1,37; Romerne 4,21; Efeserne 1,19.)

GUD ER HELLIG, RETTSKAFFEN OG RETTFERDIG
Gud er hellig. Han er fullstendig uten synd. Gud er absolutt ren og perfekt. I et syn så Jesaia de hellige engler dekke sine ansikter i Hans nærvær og tilbe ham mens de sa: ”Hellig, hellig, hellig er Herren, hærskarenes Gud!” Jesaia 6,1-3. Siden Gud er hellig, er Han også rettskaffen og rettferdig i alt som Han gjør. Han kan med rette fortelle menneskeheten: ”Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.” 3. Mosebok 19,2. Gud måler ut belønning og straff for rett og galt med absolutt upartiskhet. ”For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger.” Romerne 2,6. Gud bryr seg ikke om persons anseelse. Han viser ingen spesiell gunst mot noen. (Se Salme 19,9; 145,17; Romerne 2,11; 1. Peter 1,17.)

GUD ER TROFAST, BARMHJERTIG OG NÅDIG
Selv om ingen har fortjent vennlig betrakting fra Gud, er Gud trofast, barmhjertig og nådig. ”Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv.” 2. Timoteus 2,13; Jesaia 25,1. Gud dekker behovene som Hans skapning har. ”For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.” Matt. 5,45; se også Salme 145,15-16. ”Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede, og rik på barmhjertighet” (Se Salme 103,1-18; 2. Mosebok 34,6; 5. Mosebok 5,10; Romerne 3,23-24; Job 36,15.)

BARMHJERTIG: Gud har medynk med dem som er i nød og hjelper dem.
NÅDIG: Gud tilbyr og gir sine velsignelser uten hensyn til fortjeneste og verdighet.

GUD ER KJÆRLIGHET
For å summere opp alle Guds karakteristikker og beskrive Ham kort og likevel fullstendig, Guds Ord erklærer: ”Gud er kjærlighet.” 1. Johannes 4,9. Vi har lagt merke til den omsorgsfulle kjærlighet hos Gud i skapelseshandlingen. Vi skal se Guds kjærlighet i hans nådige handlinger med den syndfulle menneskeslekten. Guds største kjærlighetshandling: ”For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” Johannes 3,16.

JEG TROR PÅ GUD FADER DEN ALLMEKTIGE, HIMMELENS OG JORDENS SKAPER
”Hva Bibelen sier om Gud og Hans verden” har bare vært en innledning til vårt studium av Gud. Vi skal lære mer om Gud og Hans nådige og omsorgsfulle kjærlighet til oss mens vi fortsetter vårt studium av ”Hva Bibelen sier.” Men på grunnlag av hva vi allerede har betraktet kan vi i sannhet bekjenne: ”Jeg tror på Gud, Den Allmektige Far, himmelens og jordens skaper.” Salme 95,6-7.


Søndag, Mars 09, 2003

1. SØNDAG I FASTE: Lær av frelseren Jesus å motstå fristelser!
LEKTIE

1MO 2,8 - 1MO 2,9 Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet.
Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt.
[1M 3: 22. Ord 3: 13, 18. Åp 2: 7. 22: 2.]
1MO 3,1 - 1MO 3,19 Men slangen* var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
[2Kor 11: 3. Åp 12: 9.] [*Her taler den onde frister, Satan.]
Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen,
[2: 16, 17.]
men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.
[2: 16, 17.]
Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø!
[Joh 8: 44. 2KOR 11: 3.]
Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.
Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene - et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.
[1TIM 2: 14. Jak 1: 14, 15. 1JOH 2: 16.]
Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet.
[2: 25.]
Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom trærne i hagen.
Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?
Han svarte: Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg.
Da sa han: Hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å ete av?
Adam sa: Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg åt.
Da sa Gud Herren til kvinnen: Hva er det du har gjort? Kvinnen svarte: Slangen dåret meg, og jeg åt.
[3: 4. 2KOR 11: 3.]
Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.
Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.
[Rom 16: 20. Heb 2: 14, 15. 1JOH 3: 8.]
Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.
[1KOR 14: 34. Ef 5: 22. 1TIM 2: 11, 12, 15. 1PET 3: 1.]
Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager.
Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster.
I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.
[2: 7. 18: 27. Sal 90: 3. 104: 29. Pred 12: 7. 2TESS 3: 10.]

EPISTEL

HEB 4,14 - HEB 4,16 Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!
[2: 17. 3: 1. 5: 1, 5, 10. 6: 20. 7: 26. 8: 1. 9: 11. 10: 21.]
For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.
[2: 17. Jes 53: 9. Matt 4: 1. Luk 22: 28. Joh 8: 46. 2KOR 5: 21. 1PET 2: 22.]
La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.
[10: 19-22. Ef 3: 12. 1JOH 3: 21.]

EVANGELIUM

MTT 4,1 - MTT 4,11 Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen.
[Mark 1: 12 ff. Luk 4: 1 ff. Heb 2: 18. 4: 15.]
Og da han hadde fastet i førti dager og førti netter, ble han til sist sulten.
[2M 34: 28. 5M 9: 9, 18.]
Og fristeren kom til ham og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal bli til brød!
[27: 40, 43. 1M 3: 1-7. Sal 2: 7. 1TESS 3: 5.]
Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.
[5M 8: 3. Joh 4: 34.]
Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på templets tinde.
Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, så kast deg ned! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.
[v. 3. Sal 91: 11, 12.]
Jesus sa til ham: Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din Gud.
[5M 6: 16. Jes 7: 12. Apg 15: 10. 1KOR 10: 9.]
Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet.
Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg.
[16: 26.]
Da sa Jesus til ham: Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.
[16: 23. 5M 6: 13. 10: 20.]
Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.
[26: 53. 1KONG 19: 5 ff. Luk 22: 43. Heb 1: 6, 14.]


Lørdag, Mars 08, 2003

GUDS RÅD TIL FRELSE - SALIGGJØRELSENS ORDEN - Av Oddvar Berge


Jesus gjorde soning for våre synder i vårt sted på Golgata.
Gjennom denne forsoningen forlikte han verden med Gud og åpnet således veien til at det enkelte menneske kunne få mulighet til å bli rettferdiggjort. Betingelsen for å kunne bli rettferdiggjort er at troen kommer tilstede. Troen, ensbetydende med gjenfødelsen, omvendelsen og identisk med Jesu inntreden i den enkeltes hjerte må altså inn i bildet før den enkeltes personlige rettferdiggjørelse kan finne sted. Rettferdiggjørelsen består av to deler, en åndelig og en juridisk. Den åndelige finner sted når Gud som ordet sier rettferdiggjør/omskjærer våre hjerter. Djevelens domene ut, Jesu domene inn. Ikke samtidighet i dette åndelige rom. Derpå den juridiske erklæring som sier at denne person, som nå tjener Guds lov med sitt sinn, men syndens lov med sitt kjød, denne person er for Jesu skyld nå erklært å være rettferdig for Gud. På dette følger helliggjørelsen og Åndens fruktbærende gjerninger i og av våre liv. Den personlige rettferdiggjørelse og helliggjørelse eier vi nå så lenge den sanne tro er levende og virksom i oss. Alt står og faller med troens tilstedeværelse. Troen er uløselig knyttet til Jesus og den hellige Ånd.
Bakgrunnen for å gå inn i et klargjørende studium av frelsens ledd og frelsens orden skyldes et behov for å se hvorfor kristenheten sover og har sluttet å kjempe. Hvorfor er flertallet iblant oss som bærer kristennavnet åndelige pasifister som har gitt opp i kampen mot synd og djevel.
Det kan så allikevel ikke nytte sier noen. Du er og blir som du er.
Egentlig er det heller ikke nødvendig sier andre. Jesus har frelst oss. Vi bare venter på at han skal hente oss.
Hvilke sovemiddel finner vi smuglet inn i forkynnelsen som kan fremme slike tanker og holdninger?
Skal man kunne forvente sann vekkelse så må man ville og våge å stille ransakende spørsmål. Man må være villig til å la vekkeklokka ringe.
Brudevekkelsen stiller slike spørsmål.
Og brudevekkelsen er nå!

Vi skal ta for oss emnet i noen separate artikler under overskriften FRELSENS ORDEN. NOEN GRUNNER TIL AT KAMPEN DØDE. HVORDAN REISE KAMPEN PÅ NY.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


PER I KNIPA - Av Oddvar Berge
Ordføreren har kommet i knipe mellom eiendomsbesitter Igland og eiendomsbesitter Malde.

Ordføreren var ikke sen med å rykke ut med en redegjørelse til eget forsvar i den sakens anledning.

Når det gjelder hva som har endret seg i søknadsgrunnlaget for endringstillatelser på den samme Iglands eiendom kontra tidligere eier av nåværende Iglands eiendom Tønnevold venter offentligheten fremdeles på en redegjørelse fra ordføreren. Men den ser ut til å sitte bom fast i en eller annen form for knipetangsmanøver.

Hvem holder i den tanga tro?

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


EN FOLKEFIENDE
Den situasjonen Grimstad nå opplever har Henrik Ibsen beskrevet ganske treffende. Hos Ibsen var den som ble ”folkefiende” en badelege som ville gjøre byens beste.

Da forundersøkelsene i forbindelse med det prosjektet som skulle gi byen næring og vekst var for dårlige og vesentlige mangler ved anlegget ble avdekket startet manipuleringsprosessen i byens ledelsesforum for å skjule sannheten og forføre ”den kompakte majoritet” og ”uskadeliggjøre” den ærlige og pliktoppfyllende badelege ved å få ham til å holde sine synspunkter for seg selv og la seg kjøpe til samarbeid for ”det gode”.

At badelege Tomas Stockmann samtidig speiler Henrik Ibsen og samtidig på et dypere plan Jesus Kristus er lett gjennomskuelig i teksten. Men her i vårt lokale dagsaktuelle tilfelle heter badelegen Ragnar Holvik. Og ære være han for sitt rakryggede mot.

Oddvar Berge

Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


KRIG MOT FAMILIEN - Av Oddvar Berge
Redaktør Trond Audun Berg i Grimstad Adressetidende tar på lederplass opp til belysning kampen som føres mot familien i vår tid. Det er voksent gjort på kvinnedagen 8.mars.

Det er et mektig apparat som er satt i sving i samfunnet vårt for familieoppløsning og svekkelse av familien som institusjon.

Den aktuelle sak han setter fokus på dreier seg om at barnevernet nekter familien å ta foreldreansvar. En mor kan ikke lengre ta hånd om sine barn. Hennes søster har mann og barn og er i alle måter skikket og villig til å ta hånd om søsterens barn. Men nei. Det er ifølge barnevernet i Grimstad og Asker ikke en tjenlig løsning. Det er bedre sier de at barna blir plassert hos et homofilt par i Asker enn hos familien i Homborsund i Grimstad. Hvilket så skjer.

Avgjørelsen skal være begrunnet i at det ikke er gagnlig at familien tar ansvar i slike saker noe som ifølge Adressas leder er en avhandlet og tilbakevist myte.

Her foreligger brudd på mange lover om vi tar utgangspunkt i Bibel og norsk Grunnlov. Og det gjør partiet Kristen Framtid. De lovene som av offentligheten her følges bryter med den vanlige manns rettsoppfatning. Men det er sannsynligvis også tilsiktet?

Landet vårt styres idag kriminelt på ”lovlig vis”. Vårt land trenger en ”Samfunnsfiende” som står frem. Kfr henrik Ibsens Tomas Stockmann og redaktørens ledere på nettsiden ikrist.com.

Oddvar Berge

Formann i Kristen Framtid i Aust-Agder


Krigere: David ikke en Salomo - Av Jørgen Høgetveit
Den som følger debatten om krig og fred - får fort inntrykket av at de som går til krig er krigshissere og onder mennesker. Mens de som marsjerer og demonstrerer for fred er de sanne fredsskapere og tilsvarende gode mennesker. Da glemmer man en del grunnleggende sannheter. For det første at verden ligger i det onde - og at Gud har to sverd: Ordets sverd og maktens sverd som myndigheten har og ikke bærer forgjeves sier Skriften. Derfor har vi både politi- og militærmakt for å holde ondskapen nede og hjelpe fram det sanne, rettferdige og gode om det aldeles ikke er fullkomment. Og Luther sier endog i en andakt, at når man ser seg rundt i verden og hvordan ondskapen blir nedkjempet med krig - så er det å foretrekke framfor at ondskapen skal feste grepet og få makten for lang fremtid. Vi kan jo bare tenke på hvilke lidelser østblokklandene ble utsatt for under Lenin og Stalin og hva vi ble reddet for ved nedkjempingen av Hitler. I den sammenheng er det interessant å lese hva en rabbiner skriver om Sharons oppgave, men tankene går lett til andre oppgjør i denne tid.

Det er rabbiner Shmuley Boteach som skriver i Jerusalem Post 21.2. d.å. Han appellerer til Sharon om å utføre sin gjerning som David og ikke Salomo. Han minner om at David fikk høre: "onde menn skal ikke undertrykke (mitt folk) mer,"-. Kampen til David med å nedkjempe Israels fiender ville da lette oppgaven til Salomo med å bygge "- "et hus for Mitt navn, og jeg vil etablere hans trone for alltid." 2 Samuel 7,13)
Han minner om at Moshe Dyan, Yitzhak Rabin, Ehud Barak - "blant de største av Israels krigere, senere tok skjebnesvangre, til og med uforsvarlige sjanser for fred, - - - - som om de ikke var opptatt av å bekjempe dem. Slutten på noe av denne transformasjonen er kjent, spesielt katastrofen med Oslo."

Så reiser han spørsmålet om Sharon som en av de mest berømte soldater av alle, vil følge i dette spor og ende sin karriere som en fredsmaker istedenfor kriger. Rabbineren minner om at "tiden for fred vil ikke komme før araberne fullt ut har akseptert at Israel kan ikke bli slått militært. Det vil bare skje hvis de møter en David heller enn en Salomo."
På tross av Salomo`s visdom og ære, fremdeles er det David som blir husket som en stor konge og Guds ydmyke tjener." Han undres hvordan dette kan ha seg når jødiske religion plasserer fred på toppen av Guds mål - og svarer:
"Det er to slags krigere: De som slåss ikke for å beskytte liv men for å vinne ære, og de som kjemper for å bevare liv, nedkjempe det onde, og sikre velferden for de uskyldige.

Er ikke Abraham Lincoln sett på som Amerikas største president fordi han bekjempet slaveriet? Er ikke Winston Churchill, britenes største statsmann fordi han bekjempet den demoniske makt som nazismen og lettet tilgangen for Europa til fred. De mest feirede mennesker er de som bekjempet ondskapen." Han minner avslutningsvis om at sentrale jødiske verdier er å kjempe for å bevare liv og bevare jødisk enhet. Han mener at Sharons oppgave er å kjempe for å redde liv og jødiske enhet etter en bitter valgkamp. Da vil han med rette kunne kreve kåpen både til David og Salomo. Tankene er vel verdt å ta med seg i det globale hylekor som nå reiser seg mot nedkjempingen av diktaturer som har dokumentert sin ondskap til overmål.


Fredag, Mars 07, 2003

Komisk og dumt - Av Kristi Rogerud
Komisk og dumt

- Av FN. Rett og slett. De må faktisk se svært dårlig. Det er åpenbart og innlysende at det er Saddam Hussein og terrorisme FN-inspektørene egentlig forsvarer. (De ser det bare ikke selv?) De tør simpelthen ikke gi USA sin hele og fulle støtte. Det er nemlig ikke in for tiden. Og da blir de jo så upopulære. De liker visst veldig godt å være viktige på TV. De mener visst at vi skal tro på terrorister? Hvordan går det an å være så blind! Kan Norge greie å koble ut dette hjelpeløse ”FN-sporet” sitt, tro? Og tenke sjøl.

Kristi Rognerud


Torsdag, Mars 06, 2003

Les dagens lederartikkel om politisk kriminalitet!
Stortinget er kriminalitetens høyborg!


Onsdag, Mars 05, 2003

ER NORGE BEDRE? - Av Kristi Rognerud
Er Norge bedre?

Enn Irak. Vår statsminister/leder administrerer jo også en lov som tillater drap, vold og mord. Og han ser faktisk også ut til å nyte dette. Det er da ikke lite falskt og freidig at han og alle hans likesinnede, våger å stå fram å forkynne ja til menneskerettigheter både her i landet og ikke minst i og for andre land? Her dreper de jo kaldt de aller minste og aller mest forsvarsløse av oss! I det skjulte. Er dette bedre enn å terrorisere og myrde eldre barn eller voksne mennesker? Hva har han og de andre ”fredselskende” egentlig gjort for abortsaken? Jo, de har klart å avsette dem som våger å gjøre noe for at vi skal våkne, og se hva vi gjør, og hva vi må gjøre! Ikke minst for vår egen skyld. Vår statsminister har fått/hatt mange sjanser. Men nå begynner tiden å renne ut for ham. ”De” burde sannelig feie for sin egen dør før de begynner å eksemplere seg for andre. Alle – politikere og hvermann - må rydde opp i sitt eget tankegods, simpelthen. Ellers blir ingenting troverdig eller pålitelig av det de sier. En kan ikke stole på dem. Hvordan skal en kunne det? Og disse ”levende skjoldene” … Har de vært skjold for det ufødte liv, og de stakkars små lidende barna på abortklinikkene rundt om? Heldigvis er det tilgivelse å få for alle som viser oppriktig anger. Bare de vil Jesus kjennes ved.

Kristi Rognerud


WHAT HAPPENS IF WE DON'T GO TO WAR? by Gary D. Halbert
WHAT HAPPENS IF WE DON'T GO TO WAR?
by Gary D. Halbert
March 4, 2003
IN THIS ISSUE:

1. Implications If We Do Not Go To War.
2. Turkey Is Out - Where Do We Go Next?
3. How The War Is Likely To Play Out.
4. Three Keys To Why War Is Imminent.

Introduction

I happen to believe, as discussed below, that the US will attack Iraq very shortly, probably in a matter of days. In this issue, however, I would like to begin by talking about what would likely happen if the US does NOT attack Iraq.

President Bush Must Decide

Last week, I discussed how President Bush is in a bad situation. He still doesn't have a new UN resolution. Turkey isn't cooperating. Time is running out. By mid-April, dust storms are frequent in Iraq, and the temperatures will be prohibitive for wearing "haz-mat" suits. A decision must be made ASAP.

We can agree or disagree over whether or not we should go to war with Iraq and remove Saddam Hussein. At this point, I happen to believe we should. I haven't stated my position on the war clearly or formally before, so this means I will get hundreds of e-mails from those who disagree.


What Happens If We Don't Go To War

One of the main reasons I believe we should remove Saddam, at this point, is what would happen if the US decided now to abandon the war. There are those against the war mainly because it could spark widespread terrorist attacks in the US. I have never believed this notion. I believe that if al Qaeda or other terrorist groups had the ability to strike us, they would do so immediately. They wouldn't wait and risk being caught, in my opinion.

As I will discuss below, I believe the odds for more serious terrorist attacks will INCREASE if we do NOT go to war. Let's examine this scenario. For whatever reasons, let's say that Bush decides in the next few days that we will NOT go to war. Let's just imagine what would happen next.

1. Al Qaeda is emboldened. Al Qaeda has long believed the US is a "paper tiger." Yes, the US will go into limited military actions such as Bosnia, Kosovo and Somalia, largely with air power, but not a real war where large numbers of troops are actually at risk. Even our victory in Afghanistan did not impress al Qaeda. If Bush were to back down now, it would be cause for a grand celebration by al Qaeda and terrorists around the world. This would be the proof, they would proclaim, that the US is indeed all talk and no action.

Let us also not forget that Iraq has weapons of mass destruction, and if Saddam is left in power, he might sell the WMDs to terrorists, if he hasn't already. I believe if we were to back down now, the terrorists would be emboldened, and the threat of more serious attacks on the US will increase, perhaps significantly.

2. Saddam would dominate the region. Can you just imagine how Hussein would feel if he backed down George Bush and the United States, not to mention Tony Blair and the Brits? Can you imagine the publicity? He would instantly become the dominant leader in the region. He would resume his production of weapons of mass destruction.

If the US backs down, it is all but certain that Saddam would increase the genocide, particularly against two ethnic groups, the Kurds and the Marsh Arabs, which has gone on for more than 20 years. It is still continuing. If Saddam survives as Iraq's leader, he can be expected to significantly increase the killing, as happened after 1991.

3. The message to North Korea. As a member of Bush's "Axis of Evil," North Korea is another major threat. In recent months, we have learned they have nuclear weapons. On February 24, the day Colin Powell visited South Korea, North Korea test-fired a new "surface-to-ship" missile. Clearly, this was a message from Kim Jong Il that North Korea intends to continue developing such weapons. On Monday, there was a mid-air confrontation with a North Korean jet and one of our military aircraft.

Should the US back down on Iraq, the North Korean leadership would also be emboldened. They would conclude, "If the US backs down from Iraq, they certainly won't come knocking on our door."

4. Political implications for Bush. If Bush were to call off the war at this point, he would alienate much of his conservative base. It could cost him the presidency. Would his opponents who are currently criticizing him on the war sing his praises if he backs off? Certainly not! They would just intensify the "dumb cowboy" refrain.

I think these and other implications of not going to war with Iraq are at least as compelling as the reasons to go to war.

Talking Turkey

Many in the mainstream media have suggested that Turkey has dealt the US a major blow regarding any planned action in Iraq. Some would even have you believe that Turkey's refusal to allow offensive operations on its soil has blunted our effort in Iraq totally. Well, don't believe that.

Since the Turkish Parliament voted against US deployment, their stock market plunged apprx. 12%, and their currency has cratered so far and so fast that their national bank may have to step in to avoid a financial crisis. Why? Well, the $26 billion in cash and loan guarantees the US promised to Turkey are now off the table. No troops, no money. (What great allies we have.)

Some are speculating that Turkey will have another vote, especially in light of the markets' reaction to the first vote; however, that remains to be seen; and the US doesn't have time to wait. The fact is, US troops don't have to be in place in Turkey for action against Iraq to start.

Where To Now?

Some military analysts believe the US ships and troops positioned near Turkey will have to move south through the Suez Canal, around Saudi Arabia and into the Persian Gulf. Reportedly, the 101st Airborne Division's equipment is already moving in that direction. The problem is, this takes more time, and the Gulf is already crowded. At least some of our troops need to be in position sooner.

Don't be surprised if the US convinces Jordan to step up and take Turkey's empty chair. It is not out of the question that our ships carrying the troops and equipment could offload in Israel and move across Jordan. A second front from the West, instead of the North, is not ideal, but it will do according to my military sources.

Another theory is that, in the absence of the 101st in the North, Turkey will use its own military and control the northern region of Iraq. Turkey cannot allow the Kurds in northern Iraq to take control. If this theory is correct, the US may not need forces in northern Iraq in order to prosecute the war. On the other hand, relying on the Turks has its own set of problems and risks.

Unprecedented Naval Deployment

There are currently five US Carrier Battle Groups on station in the Gulf region. The USS Nimitz and her group left San Diego on Monday. That will make six Carrier Battle Groups in the Gulf. That represents hundreds of ships and an awesome amount of firepower, as well as an unprecedented deployment of American naval power.

When the war begins, expect a major air and smart weapons phase that lasts a few days at least. The only ground troops that would likely be used in the initial phases of the conflict would be the 101st Airborne Division, the 82nd Airborne Division and various Special Forces units, some of which are reportedly already operating in Iraq. The purpose of these troops would be to secure the oil fields and prevent Hussein from torching them.

The Ground War

It seems clear that Saddam is positioned to fight the war in Baghdad. I have linked below a very good story from Tuesday's New York Times (International) which states:

"Saddam Hussein's decision last week to move the Adnan Republican Guard division from its base near the northern city of Mosul toward central Iraq has provided the final clue. If attacked, the Iraqi leader does not plan to mount a determined defense of his borders. He plans to make his stand in Baghdad, playing the starring role in a drama that is designed to portray his regime as a victim holding out against an advancing American Army."

If you would like to learn more about what the ground war might look like, read the rest of this interesting piece on Iraq in SPECIAL ARTICLES below.

It would appear that Saddam has decided to concede his borders and concentrate most of his forces in and around Baghdad. It also appears that it will be largely American troops who will fight the war in Baghdad.

The Question Is, When?

Unless a major, unexpected development occurs, I believe the war will begin very soon, perhaps in just days. Several developments over the last 48 hours make me believe this.

First, news out Tuesday was that US troops have taken over the operation of the Patriot anti-missile batteries in Israel. This is significant. Plus, it is also reported today that the US has given Israel a new, advanced "early-warning system."

Second, it was reported on Monday that Saddam is moving missile launchers into position on the Kuwaiti border. This equipment reportedly can launch missiles at all major Kuwaiti cities AND our troops. If true, the US won't stand for this.

Third, Hillary Clinton threw her support behind Bush and the war on Sunday. After criticizing Bush for months for his policy on Iraq, her office issued the following surprising statement on Sunday:

"Sen. Clinton fully supports the steps the president has taken to disarm Iraq of weapons of mass destruction," said Clinton spokesman Philippe Reines.

What this latest surprise flip-flop tells me is that Hillary has been advised by the White House that the war will begin very, very soon. And at the last moment, she wants to go on record as supporting what could (emphasize could) prove to be a very successful and very popular war.


All the best,


Gary D. Halbert
GaryHalbert@InvestorsInsight.com


LINKS TO SPECIAL ARTICLES

Peggy Noonan gives Democrats some interesting advice.
http://www.opinionjournal.com/columnists/pnoonan/?id=110003143

War Plans: How the US & Saddam Hussein are preparing.
http://www.nytimes.com/2003/03/03/international/worldspecial3/04GORDON.html?pagewanted=all&position=top

Hillary throws support behind Bush & war.... Hmm.
http://www.freerepublic.com/focus/news/855618/posts

Copyright 2002 Gary Halbert. All Rights Reserved

Reprinting or reproduction are allowed with proper credit.


Tirsdag, Mars 04, 2003

HVA BIBELEN SIER - Lettfattelig troslære
HVA BIBELEN SIER OM GUDS VERDEN

OPPRINNELSEN TIL GUDS VERDEN
”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.” 1. Mosebok 1,1. Med disse enkle, majestetiske ord innleder Den Hellige Skrift beretningen om Guds skapelse av universet. Bibelen fastslår ganske enkelt at kilden til alt som eksisterer er Den Allmektige Gud. Bibelen gir oss øyenvitneberetningen fra Gud selv, den eneste tilstedeværende ved denne viktige anledningen (1. Mosebok 1,1-31).

”BLI”
Gud utførte dette skapelsens mirakel ganske enkelt ved sitt Allmektige Ord. ”Og Gud sa bli … og det ble …” Dette var et uttrykk for Guds Vilje, og hver del av Hans skapelse var i overensstemmelse med Hans guddommelige og majestetiske vilje (1. Mosebok 1; Salme 33,6).

SKAPELSE, EN ORDNET PROSESS
Skapelsen var en ordnet prosess som dekket en periode på seks dager. Idet Han begynte med å skape lyset, forberedte Gud verden for livets komme. Moderne vitenskap har oppdaget det forbløffende faktum at hver bit med materie er ”oppflasket” energi eller stråling som, ved frigjøring, går over til lys. Det første lyset var et kosmisk lys hvorav sola bare er én form. Sir James Jeans, den store engelske vitenskapsmannen, sier i sin bok, ”Det mystiske universet”: ”Hele skapelseshistorien kan fortelles med perfekt nøyaktighet og fullstendighet med de seks ordene ’Gud sa, la det bli lys.’”

Skapelsen av lys ble fulgt av skapelsen av atmosfære, land, hav og planetsystemet. Deretter kalte Gud fram de forskjellige former av liv i deres riktige rekkefølge: planter, dyr og til slutt, mennesket. Denne ordnede skapelsesprosessen illustrerer Guds vise planlegging og omtanke.

GUDS NATURLOVER
Gud opprettet ”naturlovene”. Disse viser oss enda mer den vidunderlige visdommen hos ”Den Allmektige Gud, himmelens og jordens skaper”. Gud ga hver plante dens egen formering ”etter sitt slag” (1. Mosebok 1,11). Han utstyrte fugler, fisker, dyr og mennesker med impulser og krefter til formering; og igjen ”etter sitt slag” (1. Mosebok 1,22-28). Således ga Gud hver plante og hver levende skapning kraften til å reprodusere seg selv ”etter sitt slag”.

Gud ordnet banene til sola, månen og stjernene slik at de kunne skaffe jorda passende mengder av varme og lys, og dessuten etablere regelmessig tilbakevendende årstider, dager, måneder og år (1. Mosebok 1,14-15).

HVA DETTE BETYR FOR OSS
Uten de guddommelig fastsatte ”naturlover”, kunne ingen av ”vitenskapene” eksistere. Uten naturlovene som styrer plantenes vekst, ville bonden bli ute av stand til å vite når han skulle så og høste sine vekster. Hvis metodene for å lage stål og for å forme andre varige goder var upålitelige, ville produsenten ikke kunne utføre sitt arbeid. Moderne vitenskap avhenger fullstendig av de detaljerte og kompliserte ”naturlovene”. Den strever konstant for å lære mer om dem og om å anvende dem.

Oppdagelsen av de fryktsomme kreftene i naturen som mennesket bare forholdsvis nylig har gjort, men som likevel har eksistert siden skapelsen, skulle ydmyke oss heller enn å opphøye oss. Tenk på de mange hundreår det tok å oppdage det som alltid har vært for hånden!


Mandag, Mars 03, 2003

2002: Oljefondet tapte 130 milliarder
2002: Oljefondet tapte 130 mrd.
Av: Jens Egil Heftøy / Bård Ove Molberg 03. mar 10:13, ny 12:04

130 milliarder kroner rant ut av Oljefondet i fjor. Men sentralbanksjef Svein Gjedrem fortviler ikke.

Ved utgangen av fjoråret var det norske petroleumsfondets plasseringer i utlandet verdt 609 milliarder kroner. Det er rundt regnet fire milliarder kroner mindre enn for nøyaktig ett år siden.
Problemet er at Oljefondet fikk tilført 125,7 milliarder friske oljekroner i løpet av fjoråret. Dermed kommer de samlede tapene opp i svimlende 130 milliarder kroner.
Les også:
• Handlet aksjer for 337 mrd.


Rammet av børsraset
Mesteparten av tapene skyldes at den norske krona styrket seg med 15 prosent i løpet av fjoråret. I tillegg var 2002 et katastrofalt år for aksjeeiere i inn- og utland.
Heller ikke Oljefondet har vært heldig med sine aksjeplasseringer. Verdien av fondets aksjeportefølje falt hele 24,4 prosent i løpet av fjoråret.
Det er tredje år på rad at Petroleumsfondet taper penger på aksjer.
I fjerde kvartal isolert økte avkastningen med 2,8 prosent, men på grunn av en svært dårlig start på året blir årsoppgjøret negativt.


Sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Foto: Terje Bendiksby, Scanpix


– Betyr ingenting
Svein Gjedrem er ikke uroet av kjempetapene i Oljefondet. Sentralbanksjefen påpeker at 100 milliarder av det samlede verdifallet på 130 milliarder skyldes den sterke krona. Målt i internasjonal valuta, er verdifallet relativt begrenset. En rekordhøy avkastning på 9,9 prosent i rentemarkedet bidrar også til å veie opp for aksjetapene.
– Betyr det noe at oljefondet blir mindre verdt målt i norske kroner? spurte Gjedrem retorisk da han la fram Oljefondets årsrapport mandag.
– Svaret er nei. Avkastningen av Oljefondet skal finansiere import når oljeinntektene en gang i framtida avtar, tilføyde Gjedrem, som mener at det er fondets kjøpekraft målt i internasjonal valuta som teller.
Klokkertro på aksjemarkdet
Gjedrem ser heller ingen grunn til å kvitte seg med aksjer for å hindre nye tap i framtida.
– Det er grunn til å tro, både på bakgrunn av teori og empiri, at aksjer gir en meravkastning over tid, sier han.
Regjeringen har bestemt at cirka 40 prosent av midlene i oljefondet skal plasseres i aksjer, og resten i rentepapirer med betydelig lavere risiko. Den elendige aksjeavkastningen de siste to-tre årene har ikke fått Gjedrem til å miste troen på aksjemarkedets fortreffelighet.
– En bør se valg av aksjeandel i et langsiktig perspektiv, mener han.
«Billig» målt i olje
Oljefondets direktør, Knut N. Kjær, forsøkte så godt han kunne å trøste skeptikerne på mandagens pressekonferanse ved å påpeke at fondets eierandeler i internasjonale selskaper har økt kraftig den siste tida.
For to år siden eide Oljefondet 0,13 prosent av aksjene i europeisk næringsliv. Nå er eierandelen økt til 0,4 prosent.
Kjær påpekte også at internasjonale aksjer koster langt mindre målt i olje enn tidligere. Hovedhensikten med fondets pengeplasseringer i utlandet er å redusere oljeavhengigheten i norsk økonomi. Med stigende oljepris og fallende aksjekurser, får vi større eierandeler i internasjonale selskaper for den samme mengden olje.
(Illustrasjon: Kristian Kjølner, Nettavisen)


Ville vært respektløst
Ville vært respektløst

- Kolossalt respektløst. Jeg hører at noen faktisk mener at president Bush burde gjøre som Saddam Hussein vil, også her. De synes visst at den amerikanske presidenten bør stille opp i en TV-debatt sammen med en av vår tids verste terrorister. Fordi Hussein ønsker det, så å si. Heldigvis våger presidenten av respekt for de terroriserte og drepte irakerne å si nei. (Hvilken hån dette ville vært!) Det er nettopp slike ledere verden, og ikke minst media, så sårt trenger. Slike som ikke er avhengige av mengden (som regel de blinde) sin mening, eller som først og fremst er ute etter å kjøpe seg popularitet. Slike som vingler hit og dit, alt etter som vinden blåser. Hva må egentlig skje før alle som sover skal våkne? Det synes helt klart at vi har det for godt i Norge. Er politikerne våre virkelig så feige at de ikke tør ta standpunkt før de hører hva de andre sier og mener først? Dette er uredelig. Hva er vitsen med dem da? Spørsmålet er ikke hvem som ønsker fred og hvem som ønsker krig. Slett ikke. Men: HVORDAN oppnå/vinne frihet og menneskelighet for et ufritt og tydelig lidende folk. Jeg kan ikke forstå at amerikanerne har noe annet valg enn å fysisk avvæpne det irakiske regime. Og det må skje snarest. All uthaling er seier for Hussein og co. Ser du hvor mange som er medskyldige i alle lidelsene i dette landet og dermed alle andre diktatoriske land?

Kristi Rognerud


Les dagens lederartikkel om KrF og rusbrusen!
Rusbrusen er en forbannelse!


FBB bekjentgjør: RETREAT I FASTETIDEN
RETREAT I FASTETIDEN

Kirkelig fornyelse og For Bibel og Bekjennelse
arrangerer retreat på Sandom i Gudbrandsdalen
20. – 22. mars 2003
Leder: Sokneprest Viktor Meyer, Bergen.
Pris: kr. 900.

Sandom retreatsenter ligger på Garmo, tre km fra bussholdeplassen.
Gode muligheter for kollektivtransport,
for eksempel tog til Otta og buss videre til Garmo.
Gi beskjed dersom du vil bli hentet på bussholdeplassen.

Retreatet varer fra torsdag kl.16.00 til lørdag kl. 15.00.
Det er taust i den forstand at det ikke foregår noen samtale,
verken under måltider, instruksjoner eller meditasjoner.
Men deltagerne er selvsagt aktivt og
lydelig med i tidebønner og messer.
Det vil bli gitt anledning til samtale
og/eller skriftemål for de som ønsker det.

Påmelding til:
Boe Johannes Hermansen, Hovland, 1640 Råde
Tlf. 69 28 52 26. E-post: boe.johannes.hermansen@c2i.net

Påmeldingsfrist: snarest.


HVA BIBELEN SIER - Lettfattelig troslære - oversatt av Ivar Kristianslund
FORORD

For over 35 år siden, i min studietid i USA (som varte i 2,5 år) gikk min kone og jeg og våre barn i Martin Luther Chapel, Michigan State University. Denne kirken tilhørte The Lutheran Church Missouri Synod. Ved et avkjedsselskap for oss hos pastor Ted Bundenthal fikk vi en bok i gave,med bønn om at den også måtte bli brukt i Norge. Den har hittil bare blitt lest i vårt hjem. Min kone har flere ganger bedt meg om å oversette den til norsk. Hun har flere ganger understreket hvor lettfattelig, oversiktlig og nyttig den er. I tiden framover planlegger jeg å oversette avsnitt for avsnitt og presentere oversettelsen i nettavisen I KRIST (www.ikrist.com). Hvis tiden strekker til, vil jeg kanskje etter hvert oversette hele boken. I vår tid, med så mange villfarelser, er det et stort behov for massespredning av en lettfattelig troslære som er tro mot det som Bibelen selv lærer. Her følger første avsnitt. Alle bibelhenvisninger er gjengitt etter Norsk Bibel 1988.

Kapittel 1
...OM GUD OG HANS ORD

DU ØNSKER Å VITE
Din interesse for kristen tro og livsførsel får deg til å stille spørsmål av vital betydning for ditt liv her og deretter. Hvor kan vi finne pålitelige svar på disse spørsmålene? Bare Gud kan gi svarene. Han gjør det i sitt Ord, Bibelen. Under vårt studium skal vi stadig referere til Den Hellige Skrift for å finne ut ”hva Bibelen sier”. Vi skal dvele ved dens undervisning.

HVA BIBELEN SIER OM SEG SELV

BØKENES BOK
Gjennom årene har Bibelen blitt ”Bøkenes Bok”. Den har regelmessig blitt ”bestselleren”. Bare om Bibelen kan vi fortrøstningsfullt si: ”Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.” Salme119,105. Om den sier Jesus: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.” Matteus 24,35.

DET NYE OG DET GAMLE TESTAMENTE
Bibelen er delt inn i Det Gamle Testamente og Det nye Testamente. Det Gamle Testamente begynner med 1. Mosebok, skrevet av Moses omtrent 1500 år før Kristus. Det slutter med Malaki, skrevet omtrent 400 år før Kristus. Det Gamle Testamente har totalt 39 bøker. De 27 bøkene i Det nye Testamente ble alle skrevet ved slutten av det første hundreåret etter Kristus. Det er bemerkelsesverdig at, til tross for denne lange tidsperioden fra omkring 1500 år før Kristus til 100 år etter Kristus, er alt i Bibelen i perfekt overensstemmelse. Selv om andre nytestamentlige forfattere siterer Det gamle testamente, så understreker Matteus spesielt, at profetiene i Det gamle testamente ble oppfylt i Det nye. Jesus selv sa: ”Skriften kan ikke gjøres ugyldig” Joh.10,35. Bibelen er i full harmoni med seg selv hele veien gjennom både Det nye og Det gamle testamente.

BIBELENS OPPRINNELSE
Du kan meget vel spørre: ”Hvorledes kom Bibelen til oss?” Mange bøker har blitt skrevet om Bibelens forfatterskap. Mennesker har spekulert på dens opprinnelse. Men Bibelen fastslår ganske enkelt dette faktum: ”Hele Skriften er innåndet av Gud . . .” 2. Timoteus 3,16.

DET INSPIRERTE ORD
Gud utvalgte spesielle menn til å foreta selve nedskrivingen av Bibelen. Når vi leser Bibelen, legger vi merke til at disse formet Guds sannhet med uttrykk fra deres egen tid og i deres egen stil. Likevel er det som de skrev Guds eget inspirerte budskap til verden i dag og for all tid. ”. . . de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.” 2. Peter 1,21. Gud har gitt oss sitt Ord i språk og terminologi som vi kan gripe og forstå (Hebreerne 1,1).

BIBELEN ER GUDS ORD
Gud taler i og gjennom Bibelen til alle som vil lytte (Matteus 11,15; 13,3-9; Hebreerne 3,7-8). Når vi leser Bibelen eller hører den lest, er vi i Guds nærhet, akkurat som Moses var i Hans nærvær da Herren talte til ham ut av den brennende tornebusken (2. Mosebok 3,1-6). Og, som Moses, skal vi lytte til hva Gud har å si oss.

GUDS ORD ER SANNHET
Gud sparer ingen anstrengelse for å komme nær til oss. I gamle dager talte Gud selv til mennesker på forskjellige måter og under forskjellige forhold (Hebreerne 1,1). I våre dager taler Gud til oss gjennom Bibelen, i hellig historie, i store læresetninger, i inspirert poesi, og i enkeltstående løfter og profetier. I hvert tilfelle kan vi stole fast på det faktum at Guds Ord er absolutt sant i enhver henseende. Det er sannheten om Gud og mennesket, om liv og død, om synd og frelse, om rett og galt og om individet og samfunnet. Guds Ord angår oss og våre behov i dag, som det gjorde før for tidligere generasjoner. Guds Ord er tidløst og uforanderlig (Johannes 8,31-32; 17,17).

GUDS ORD ER EVIG
Mennesker har diskutert Bibelen i århundrer. De har revet den fra hverandre; de har latterliggjort og brent den. Men de har ikke vært i stand til å ødelegge den! Fordi den er Guds Ord, har Bibelen overlevd alle sine kritikere og sine fiender! Guds Ord vil fortsette for alltid. Jesus sa: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå.” Matteus 24,35).


Søndag, Mars 02, 2003

FASTELAVNSSØNDAG
LEKTIE

JES 52,13 - JES 52,15 Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy.
[Fil 2: 9 ff.]
Likesom mange var forundret over deg - så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn -
[49: 7. 53: 3. Joh 19: 5.]
slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått.
[3M 16: 14. Heb 10: 22. 1PET 1: 2.]


EVANGELIUM

LUK 18,31 - LUK 18,43 Han tok de tolv til side og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal oppfylles.
[Matt 20: 17 ff.]
For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på.
[9: 22. 17: 25. Matt 16: 21.]
De skal hudstryke ham og slå ham i hjel. Og på den tredje dag skal han oppstå.
[9: 44.]
Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa.
[2: 50. 9: 45.]
Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget.
[Matt 20: 29.]
Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var.
De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi.
[Matt 2: 23.]
Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!
[17: 13. Matt 9: 27. 15: 22.]
De som gikk foran, truet ham at han skulle tie. Men han ropte enda mye mer: Du Davids sønn, miskunn deg over meg!
Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham:
Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen!
Og Jesus sa til ham: Bli seende! Din tro har frelst deg.
[7: 50. 17: 19. Matt 9: 22.]
Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, priste Gud.
[9: 43. 13: 17. 19: 37. Matt 9: 8. Apg 3: 8, 9.]

EPISTEL

1KO 13,1 - 1KO 13,13 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.
Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.
[Matt 7: 22. 17: 20. 21: 21.]
Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.
[Matt 6: 2.]
Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp.
[Ord 10: 12. 1PET 4: 8.]
Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde.
[10: 24, 33.]
Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet.
[Sal 15: 4. Rom 12: 9. 3JOH 4.]
Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
[9: 12.]
Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt.
For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis.
Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige.
For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent.
[Matt 5: 8. 2KOR 3: 18. 5: 7. Jak 1: 23. 1JOH 3: 2. Åp 22: 4.]
Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.


FRA DAGBLADET: Krangler om Guds plass i EU
(Les også dagens lederartikkel i ikrist.com.)

Krangler om Guds plass i EU

Gud skaper problemer for EU og leder av EU-konventet, Valery Giscard d'Estaing(bildet). Pave Johannes Paul II vil at Gud og den europeiske kristne kristne arv skal nevnes i den nye EU-grunnloven som nå skal ta form. Men det er ikke lett, for hva med muslimene og hva med jødene? Debatten går livlig i EU-konventet, og det første utkastet skal legges fram i juni.
Foto: Scanpix


Har Gud noen plass i EUs nye grunnlov? Spørsmålet har utløst en livlig debatt mellom europeiske politikere de siste ukene, med paven som aktiv pådriver.
Søndag 2. mars 2003 12:06,
oppdatert 13:00
Pave Johannes Paul II mener Gud eller Europas kristne arv må nevnes i den viktige teksten som EUs fremtidskonvent nå diskuterer.
Konventet skal legge fram utkastet til EUs første konstitusjon i juni.
I forslaget som forumets leder Valery Giscard d'Estaing la fram for en måned siden, henvises det bare løst til at medlemslandene har «felles verdier».
- Totalt utilfredsstillende, sa en talsmann for pave Johannes Paul II.
- Konstitusjonen må ha et fundament som nevner den ekstraordinære religiøse, kulturelle og sivile arv som har gitt Europa dets storhet gjennom århundrer.
Under debatten i Konventet i Brussel torsdag og fredag var det mange som ville gå lenger.
- Europas sivilisasjon er bygget på tre høyder, sa den tyske kristeligdemokraten Erwin Teufel. - Akropolis i Aten, Kapitol i Roma og Golgata i Jerusalem, hvor Jesus ble korsfestet. For troende må det være en referanse til Gud i EUs konstitusjonen, sa han.
Jødekristne røtter
En europeisk kristeligdemokratisk politikergruppe foreslo en formulering om at «EUs verdier inkluderer verdiene til dem som tror på Gud som en kilde til sannhet, rettferdighet, skjønnhet og det gode, samt dem som ikke deler denne troen, men respekterer universelle verdier fra andre kilder».
Den italienske visestatsministeren Gianfranco Fini foreslo at det skulle henvises eksplisitt til Europas «felles jødekristne røtter» i grunnlovens forord.
Men slike direkte referanser vil diskriminere både muslimske minoriteter i EU, det muslimske kandidatlandet Tyrkia, og muslimer på Balkan som har EU-medlemskap som langsiktig mål, mener motstanderne.
Kirke og stat
Tradisjonelt verdslige EU-land vil dessuten ikke ha noen sammenblanding av kirke og stat i konstitusjonen.
Den franske utenriksministeren Dominique de Villepin, medlem av konventet, mener det klarer seg med generelle henvisninger til menneskelig verdighet, frihet og demokrati. Han viser til at EUs felles charter for menneskerettigheter fra 1999 bare refererer til Europas «åndelige og moralske arv».
Også EU-kommisjonen er skeptisk til henvisninger til Gud eller kristendom.
- Husk at en konstitusjonell henvisning til religion kan få juridiske konsekvenser, påpekte Kommisjonens talsmann Jonathan Faull. Han advarte mot at teksten kan utnyttes av abortmotstandere eller av grupper som vil ha penger til å drive skoler med kristen formålsparagraf. Konventets president Valery Giscard d'Estaing antydet fredag et kompromiss hvor det henvises til Europas «religiøse og åndelige arv» i forordet til grunnloven, ikke som en egen traktatsartikkel.
1187 endringsforslag
Konventet skal etter planen legge fram et utkast til konstitusjon for EU i juni.
Men det kan bli knapt med tid. Forslaget Giscard la frem for en måned siden, inneholdt bare 16 punkter, men utløste et skred av 1.187 endringsforslag.
Noen av endringsforslagene er fundamentale. En gruppe med EU-skeptiske briter vil bytte ordet «konstitusjon» med «traktat», fordi en «konstitusjon» er grunnlaget for en stat, og en «traktat» inngås mellom selvstendige stater.
Etter at det 105 mann store Konventet er enig, skal forslaget sendes videre til et eget toppmøte for medlemslandenes regjeringer. Holder tidsskjemaet, skal den nye traktaten være vedtatt før EU utvides med ti nye land 1. mai 2004.
(NTB)


Lørdag, Mars 01, 2003

VIKTIG NYHET! Menighetsrådet vil gjeninnsette Lyngmo!

Nedenfor gjengir vi et forslag fra Marit Sara Eira til menighetsrådet i Kautokeino. Hun foreslår å gjeninnsette den urettmessig avsatte bibeltro og samisk talende Olav Berg Lyngmo som sokneprest i Kautokeino. Forslaget ble enstemmig vedtatt! les også vår lederartikkel i dag!


Marit Sara Eira
Menighetsrådsmedlem
9520 Kautokeino
16.1.03


Menighetsrådet i Kautokeino
v/Ellen Marja Turi Gaup
Mieron

9520 Kautokeino


Jeg foreslår følgende sak til menighetsrådet:

PRESTEMANGELEN I KAUTOKEINO MENIGHET

Det har vist seg vanskelig å få søkere til sognepreststillingen i Kautokeino Menighet. Menigheten har utlyst stillingen flere ganger, uten at kvalifiserte søkere har meldt seg.

Derfor mener menighetsrådet at kirken må se på alle tenkelige muligheter som kan bidra til å løse prestemangelen i Kautokeino. Kautokeino menighetsråd kan ikke slå seg til ro med at menigheten bare har vikarprester som bare er i midlertidige stillinger og som ikke behersker samisk.

Det er viktig å legge merke til at flesteparten av den samiske befolkningen ønsker tilknytning til kirken. Derfor må Den norske kirke vise mer aktiv holdning for at prester som tjenestegjør i samiske menigheter, behersker samisk språk.

For å rette opp prestemangelen i samiske områder, skal kirken starte arbeidet for å gjeninnsette Olav Berg Lyngmo til prest i Den norske kirke. Dette vil kunne løse noe av prestemangelen, og menigheten i Kautokeino får han som prest. Et moment i denne saken er at arbeidet med å oppløse motsetninger mellom samer og kirkelige myndigheter, må startes nå. Og ett av områdene er akseptering av det som lokalmenigheten mener.

Siden avsettelsen av Olav Berg Lyngmo, har mye skjedd i Den norske kirke som tilsier at kirken er i ferd med å akseptere ulike former for kirkeforståelse. Som eksempel nevner vi vigsling av praktiserende homofil prest Siri Sunde. Dette gjør at det føles som en urettferdig handling fra kirkens side, hvis ikke også Olav Berg Lyngmo kan gjeninnsettes som prest.
Innsettelsen av Lyngmo som prest, vil være et ledd i å akseptere en samisk menighets ønske om en samisktalende prest. Det er kun på samisk språk at kirken vil kunne videreføre kristendommen til samiske barn og unge.
Menighetsrådet i Kautokeino anmoder kirkemyndighetene til å arbeide for å løse prestemangelen til beste for den samisktalende befolkningen.

(sign)
Marit Sara Eira
Medlem i menighetsrådet

Kopi: Menighetskontoret Anders Gaup jr.