INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Mars 2002

Lørdag, Mars 30, 2002

STORTINGETS HISTORIEFORFALSKNING

Av Ivar Kristianslund

Det er et ubestridelig historisk faktum at Jesus Kristus har stått opp fra de døde. Og dette er det viktigste faktum i historien. Alle som forsøker å motbevise dette faktum stanger hodet mot veggen.

Dermed har Gud også bevist at Maria's sønn er Guds veldige Sønn. Av dette kan man utlede logisk at HVERT ORD I BIBELEN ER GUDS ORD. Og at ekte kristendom kommer fra Gud. Alle mennesker som er villige til å bruke den logiske tenkeevnen Gud har gitt dem er nødt til å erkjenne disse fakta hvis de undersøker saken. Her ligger også noe av forklaringen på kristendommens enorme innflytelse i verden. Og på det faktum at kristendommen er statens offisielle religion i Norge.

Norges storting har valt å overse disse fakta. Stortinget driver systematisk historieforfalskning og avkristning stikk i strid med Grunnloven. Dette er åpenbart til stor skade for folk og land. Avkristningen er politisk mulig fordi stortinget gjennom generasjoner har satt Grunnloven til side og har arbeidet for å fjerne kunnskapene om sann kristendom i folket. Størstedelen av folket vet ganske enkelt ikke hva sann kristendom er for noe.

Stortinget er i ferd med å erstatte kristendom med humanetikk, ateisme, agnostisisme, islam og andre villfarelser. Og dette skjer uten at folket har gjort et bevisst og intelligent veivalg. Det hele er egentlig en forførelse. Og denne forførelsen stammer fra Satan. Han som er denne verdens fyrste, og som styrer verden med løgn og drap. Stortinget styrer i dag Norge med kurs mot helvete. Katastrofen er uunngåelig hvis kursen ikke legges om!

Djevelen har gitt oss en falsk skapelsesberetning som kalles evolusjonsteorien eller utviklingslæren. Evolusjonsteorien er en kjempebløff som har gjort det langt lettere å drive bibelkritikk. Bibelkritikken har vært den viktigste drivkraften i avkristningen. Avkristningen har ført til et enormt moralsk forfall. Det moralske forfallet fører til ødeleggende sosiale og økonomiske problemer. Disse vil igjen føre til at vår kultur går under dersom ikke Norge blir kristnet på nytt.

De stortingsrepresentantene som ønsker å bli tatt alvorlig bør nå gi til kjenne hva de mener om Jesus Kristus. Hva skjedde med ham etter at han ble gravlagt? En person som ikke er villig til å gi et velbegrunnet svar på dette spørsmålet, som er det viktigste av alle spørsmål, er uskikket til å være med i Norges nasjonalforsamling. Det er nemlig livsfarlig for et folk å ha ledere som legger til side et budskap som går ut på at hvert eneste menneske i verden enten går mot evig herlighet eller mot evig pine. Det minste man kan forlange av folkets ledere er at de forsøker å gjøre seg opp en selvstendig og grundig gjennomtenkt mening om budskapet.

Artikkel skrevet 8. mars 2000
Ivar Kristianslund
Formann, Kristen Framtid


Fredag, Mars 29, 2002

AMBULANSER OG TERRORISTER

Av Berit Brattgjerd

I Oslo ble en demonstrasjon utført av ambulansepersonell mot det de sier er Israels skyting mot arabiske ambulanser og helsepersonell.

I motsetning til araberne går ikke Israel til angrep på sivile, syke og helsepersonell - dette er ren propaganda! En arabisk kvinne fra Røde Halvmåne, søsterorganisasjonen til Røde Kors, var selvmordsterrorist i Jerusalem 27. januar. Wafa Idris (27) sprengte seg selv i lufta i sentrum av Jerusalem. En Israeler ble drept og 150 skadet. Forsvaret tror at terroristen kom seg inn i Jerusalem i en ambulanse.

Røde Halvmåne har tidligere benyttet ambulanser for å frakte rømlinger som er ettersøkt av Israel, melder Arutz 7. Forsvaret sier at det flere ganger er skutt fra ambulanser mot Israel. Også steiner til steinkastende palestinsk/arabiske ungdommer er fraktet med Røde Halvmånes ambulanser.

Arafat har gang på gang latt være å gjennomføre det han har forpliktet seg til. Når Israel så går inn og tar terrorister, kaller man det "moralsk forkastelig". Da skal man legge merke til at de terrorister Israel tar, er personer som PLO ifølge inngåtte avtaler har forpliktet seg til å arrestere. Når PLO ikke tar de nødvendige steg og terroristene er i ferd med å planlegge og utføre nye terrorangrep, må Israel ha full rett til å gripe inn for å beskytte sine borgeres liv.

Tingene blir av de fleste medier her i Norge snudd fullstendig på hodet, og norske borgere blir til de grader feilinformert.

Berit Brattgjerd
Kristen Framtid
DrammenOnsdag, Mars 27, 2002

Sann påskeglede

Av Jørgen Høgetveit

Det er et evig sannhets Ord
Guds Sønn ble sendt til arme jord
Av jomfru født
I Jordan døpt
Og bar en bør for jordens slekt
til han ble spikret opp med all dens vekt

De banket store nagler i
Han var ei lenger mannen fri
Det trodde de
men de tok feil
De mente slaget Hans var tapt
Men det var nettopp da at deres glapp.

Ja, pinen den var grusom stor
men ei for egne smerter
Det i oss bor
i sjelen hans det verker
Han roper ut av sjelens nød
min Fader hvor er du i denne død?

Og da Han døde - åndet ut
ble gode ord mot himlen sendt
Hans strid var endt
Det er fullbrakt
I graven til den rike ble Han lagt
Og stod så opp den tredje dag - som det var sagt.

Fra da Hans vitner glade ble
Før fryktsomme og redde
Frimodig ba
de kunne be
til Han som synden bar til korsets tre
Han tente håpets varme kjerte

En liten flokk de stod igjen
men løftet om at Han var med
Han ga dem der
en evig kraft
Som seiret over verden
Og millioner fikk Ham se.

Han lovet dem at vi en dag
skal se Hans store komme
Da skal vi se
fra tørre tre
at livet det skal flomme
Da trengselstiden den er omme.

Et fredens rike komme skal
Hvor rett og fred de kysser
Vår arme jord
med sår så stor
Skal leges av Hans guddoms Ord
Hans Ord dog ingen krysser.

Koklebygda til påsken 2002
Jørgen Høgetveit


Tirsdag, Mars 26, 2002

KEISER OG GALILÆER

Av Oddvar Berge

Et lys kom til meg, - et himmelsk øye
Les sammenhengen - sa Henrik - med mindre la deg ei nøye.
Med ett jeg så – en t; en 1. pinsedag; en Solveig
En Peer falt til ro og frem sto en Peter,
En søkende fred hos sin forbeder fant;
Fant hvilen og roen; - så Lyset og Veien til Gud.

En Peter sto frem tent av Sannhetens Brand,
symbol på en hellig Olav før Hans Nielsen Hauge
Tro Håp og Kjærlighet, Kors og Gjenfødelse
Et redskap var dannet ved Kristi Ånd
Ibsen, en ny disippel, ei helt lik de andre
Et kar til nytte, et kar til gavn.

Et øye ble gitt ham til ånder å skue
Et mylder som fjell tumlet de seg imot ham.
Lille menneske se da, hva kan du dog makte,
En himmelens åndehær vil deg oppsluke.

En hammer er gitt deg, et lys og en lykte
Treng gjennom og se at din tro kan fjell flytte.
Som Bergmannen søker det edleste malm,
Du slagget avhugger hver fot du trer fram.

En Keiser du møter, og en Galilæer
Den kamp du beskuer, erkjennelsen vitner
En uovervinnelig lar seg utfordre,
Men kjempen han segner og seier han vinner.

Bekjennelsen frelser ham, - troen og håpet
Da kraften tar slutt han med glede utbryter –
Så har du seiret, Galilæer!
Herr og fru keiser de sanner tilsammen,
kun ett Navn er givet til døden å møte.

Den kallskampen givet hvert menneske er
En Jakobskamp kalles den, Saulus ble Paulus.
Hver den som seirer, han lar seg beseire,
Om ikke han knust er av lovens dom.

En Frelser kom til oss, vi skal Ham møte
Med ett løftes opp i en sky snart en dag
Et møte vi øyner i snøskredets brus,
Den hvitkledde brud klar for Himmelens Fest.

Et glimt har han gitt oss av denne dag
Den himmelske seer i verdens dal
Den første kjærlighet fødes på ny
En fremtid han ser når vi døde vaagner
Da løfter han blikket og blendes ei mer.

Oddvar Berge, Grimstad, 03.02.2002.


Lørdag, Mars 23, 2002

Paven og Euroen

Av Kay Rune Nersund

Pave Johannes 2 ønsker den nye europeiske valutaen Euro velkommen. Paven håper at Euroen vil fremme utvikling og enhet i Europa, og ser på felles europeisk valuta som et historisk mål. Vatikanet har også innført den nye valutaen i egen stat.

I denne saken er jeg meget uenig med Paven. Jeg ser nemelig på EU som det riket som er beskrevet i Åp. 13,3: "Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret".

Dersom at EU er det riket som beskrevet ovenfor, så er det helt galt av Paven å støtte samholdet innenfor et regime som i sin natur står Gud imot. Jeg ser det derfor slik at Paven i dette tilfellet lyder mennesker mer enn Gud.

Men totalt sett så er Paven neppe verre enn våre egne biskoper. Jeg er derfor ikke av den oppfatning at Paven er Antikrist med stor A. Antikrist tror jeg er en person som vil prøve å skape forvirring i Jerusalem i tiden før Jesu gjenkomst. Og innen den tid så har forhåpentligvis kristenheten våknet opp i fra sin dvale.

Kay Rune Nersund
Sundøy


Fredag, Mars 22, 2002

GT om velsignelse og forbannelse

Av Bjarne Kydland

I skriverier og kommentarer angående Israel og jødene leser en - og hører en ofte fra folk som ikke interesserer seg særlig mye for historielesning i det hele tatt og slett ikke for bibelhistorie. Ofte er det disse pluss kirkefolk som mener at jødene har utspilt sin rolle som Guds spesielle folk og at GT er nærmest bare en museumsgjenstand. Dette kaller vi løgnkirken. Så klarer da heller ikke mange å se stort lenger enn til sin egen “komlegryte,” og gir uttalelser som så:: “Og så kommer disse fundamentalistene trekkende med Det gamle testamentet - 3-4000 år gamle bøker, som om disse skulle ha noen aktualitet i år 2002.”

Dagen hadde forresten et oppslag for 4/1-2000 (2001?) “Vitenskapen og Gud nærmere nå.”
Her viser Willy Fjellskaar ved Rogalandsforskning blandt annet til hjernens fantastiske oppbygning så vel som at informasjonsmengden i et eneste DNA-molekyl tilsvarer flere millioner boksider.” Sitat slutt.

Bibelen og historien har nok en noe annen mening om åpenbaringsfolket enn de omtalte. Både hos Matteus og Lukas (I Det Nye Testamentet) har vi gjengitt Jesu Ord, som sier: Matteus: “Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel (.) av loven forgå, før alt er oppfylt.” Lukas: “Men før skal det skje at himmel og jord forgår, enn at en tøddel (.) av loven skal falle bort.” Loven. Hva er det? Loven er de 5 Mosebøkene og Skriftene i det øvrige GT.

En skal ikke ha lest langt i disse Bøkene, før en treffer på følgende spesielle løftet fra Gud til Abram: “Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet.” (Kap. 12:3.) “Alle slekter” vil si; fra Abram og Sarai til den siste slekt, som flere i dag enn noensinne tror er en meget nærliggende slekt.

Guds Ords oppfyllelse har skjedd og skjer i dag, og hver en “tøddel”, fra perm til perm har manifestert seg så langt i historien. Og mer av samme slag og presisjon vil vi bli vitner til i tider som ligger foran oss.

Sigurd Opdahl i sin bok: “Kampen om mennekserettene.” - er også inne på presisjonen i Guds Ord når han sier: “Det ble likevel ikke det strålende Athen eller det mektige Roma som kom til å åpne blikket fullt ut for menneskeverdet. Det var fra den lille avkroken Betlehem Han kom som skulle revolusjonere synet på mennesketverdet.”

“Det mektige Roma” bedrev samme praksis som Arafat bedriver i dag. De gamle romerne slaktet ned for fote. Det var Jesus som mildnet sedene og skikkene, som Han også gjør det i dag. Han bar våre synder og sykdommer, og stilte maktene og myndighetene nakne. (Kol. 2:15.)

“Det mektige Roma” lå under i trelldom og maktesløshet for disse “maktene og myndighetene i himmelrommet” - et trelldoms åk, og var tvunget og bundet til å utføre disse myndigheters hensikter. Stanken av råtnende mennesker, fra deres arenaer, kunne forpeste hele byer, og bare kvinnenes parafyme kunne dempe noe av stanken fra råtnende kjød.

KOMMENTAR
- til Ordet i 1. Mosebok 12:3 vedrørende realismen bak utsagnet og oppfyllelsen av det.
Fra alminnelig historielesning har jeg funnet omtalt begivenheter som nettopp understreker sannhetsgehalten i dette Ordet. I det følgende vil jeg kort gjengi hva historienbøker kan fortelle om Folket og folkenes skjebne sett på bakgrunnen av ordet om velsignelsen og forbannelsen.

Det kan være greit å vite at bibelprogrammet på PC-en kommer opp med 189 henvisninger på “Mitt folk” og 17 henvisninger på “Mitt land.” Til sammen blir dette 206 henvisninger, som direkte forteller om et helt spesielt folk. Et uslåelig folk. Guds folk.

Den første (1) som fikk merke løftets kraft var Abram selv. Riktig nok tok Egyptens Farao uvitende Abrahams kone Sarai til seg. Da står det i 1. Mos. 12:17: “Men Herren la store plager på Farao og hans hus for Sarai, Abrams hustrus skyld. (Les beretningen!)

2) Vi har beretningen om Josef i Egypt. Han ble innsatt som nr. 2 etter Farao, og ble til redning for store folkegrupper, på den tiden, grunnet Faraos velgjerninger mot en eneste jøde, Josef, Jakobs kjæreste sønn.
Men da en ny farao, av hyksosfolket overtok i Egypt - en farao som ikke kjente Josef og hans folk, da tvang disse nye makthaverne jødene til slavearbeid og straks gikk det hyksosfolket meget ille. Se 2. Mos. 7. kap. og utover om Egyptens 10 plager.

3) I 4. Mos 22 kan vi lese om profeten Bileam og kong Balak. Allerede Balak visste god beskjed om dette vårt emne her: Han sier: “For jeg vet at den du velsigner, er velsignet, og den du forbanner, er forbannet.” (22:6b.) Dette vet stort sett ikke vår tids folk. Ikke en gang mange av den offisielle kirkens folk vet det. Disse hevder seg å ha blitt jødesurrogater. Jødene er blitt avlegs i og med Det Nye Testamentet, hevder de. Men da er også Gud død! (Se Jer. 31, 35-36)

4) Assyrias endeligt: Assyria, ved Sargon II bortførte hele Nordriket fra landet Kanaan til Assyria. Disse folkene utgjorde 10 av jødenes 12 stammer. Dette var i året 722 f.Kr. En historiker sier det slik: “Skulle historikere se på dette slaget som et “minislag”, så gjorde i alle fall ikke Sargon det, for han var tilstede.” Sitat slutt.
For å være på den sikkre siden, at han aldri mer skulle behøve å møte en så formidabel motstander, som hadde ydmyket Assyria i 10 år, gjorde han deportasjon av hele folket, til Assyria, og de vendte aldri mer tilbake til sitt land, Israel

5) Hvor gammelt ble Assyria etter dette? I året 605 var Assyria strøket av kartet, etter slaget ved Cachemish, mot Egypt og Babylonia. Sett i historisk perspektiv ikke lang tid etter deres hardhendte behandling av Guds folk. (Øyenstenen.)

6) Disse 10 stammene mener bibelforskere av i dag kanskje utgjør den såkalte kristne delen av verdenskartet: England, Irland, Danmark (Dan), og øvrige Skandinavia, USA osv.

7) Om riket sør i landet, Judea (Juda) forteller Bibelen, - landet som utgjorde resten av de 12 stammene, og da først og fremst Jesu egen stamme, d.v.s. Juda stamme og Benjamin og deler av Levittene, at disse var enda mer ulydige mot Gud enn 10-stamme-folket hadde vært. Sedekias, den siste konge i Juda (Judea) blir konge. Han blir en ugudelig konge, og han river seg løst fra Babels dominans.”

8) Så blir det krig igjen da, mot disse to og en halv stammene. Krigen kom til å gå over tre forskjellige perioder. I den tredje akten gikk Juda sammen med Egypt. Egypterne holdt ut i noen uker, men jødene (de egentlige jødene – to-stammefolket) holdt ut i ett og ett halvt år, og Nebukadnesar fikk sanne samme forholdet som tidligere Sargon hadde erfart at jødene var et serdeles uforferdede folk/soldater.

Da Nebukadnessar faktisk for tredje gang måtte marsjere mot Jerusalem var det mer i nederlagsånd enn i håpet om en rask og billig seier, enda han tidligere hadde bortført den beste delen av jødene. Men så, i dette tredje tilfellet, kom han ikke til å vise noen nåde mot de kampvillige jødene. Han jevnet byen med jorden og førte enda flere i fangenskap til Babylon. Dette var i året 586 f. Kr. Eller 136 år etterat Israel var falt, 10-stamme-folket. Vi vet fra Jer. 25:11 at jødene (to-stamme-folket) ble i Babylon i 70 år.

Hvor gammel ble Babylon etter dette? Historikeren sier det slik: “Hvem ville trodd i år 600 f. Kr. at innen 50 år ville Babylon, som da var verdens regjerende makt bli strøket av kartet, av et folk som enda ikke eksisterte. Dette folket var perserne, nå Iraq, og deres konge het Kyros, og han gav altså jødene lov til å vende hjem igjen, til Jerusalem. Og Nebukadneser var borte for alltid. Og det var jødene som hadde gjort et grundige forarbeidet for hans fall og endeligt. (Se over om N.)

Persernes Kyros overtok oppgaven som verdenshersker. Dette var året 538 f. Kr, og jøden Zerubbabel var det som sammen med 50.000 landsmenn og kvinner drog hjem igjen, på Kyros`s tilsagn.
Assyria og Babylon er ikke. Jødene, Gud folk er, og de er i sitt eget land, Guds land den dag i dag, og Gud er i går og i dag den samme. (Hebr. 13:8.)

Vi kunne hoppe til lignende forhold fra våre egne dager. Tenk på Nazi-Tyskland og kommunist-veldet i øst, Sovjetunionen. Disse er ikke! Jødene er og deres landsmann Jesus er. Det er sagt: Historien er Guds historie ! Hvem`s ellers? Allah er en fiksjon, og står som representant for “maktene og myndighetene i himmelrommet.”

JESU TID OG DERETTER - ISRAEL OG ROMERRIKET
Den Jødiske Krigen brøt ut i mai år 66 e. Kr. (Josefus) Denne gangen var det Roma som fikk “smake” den jødiske forsvarsevne og vilje. Da Vespasian skulle reise til Roma for å krones til keisar overlot han krigsskueplassen til sønnen Titus og det ble horrible slakterier.

Historikeren beretter slik: “Alexander den store hadde brukt 32.000 soldater for å utvide sitt enorme imperium. Cæsar hadde mindre enn 25.000 legionærer for å erobre Gallia og invadere Britannia. Hannibal hadde 50.000 soldater da han krysset Alpene for å innta Rom.

Titus var tvunget til å bruke 80.000 soldater for å beseire de ikke mer enn 23.400 jødiske soldatene som var beleiret i Jerusalem. Likevel er han uvillig til å risikere blomsten av Roms militæremakt i et direkte åtak. Han fryktet store tap”.

Romernes egen historiker Tacitus sier: “De utretter fullstendig ødeleggelse og kaller det fred.” (Kjenner vi oss igjen?) Historien sier at da slaget var vunnet, i år 73, slaktet de ned ytterligere ca. 600.000 forsvarsløse jøder, kvinner og barn. Kjenner vi oss igjen?

Romerne vendte så hjem og bygde den strålende Triumfbuen, og historikeren harselerer over dette og sier: “Symbol for hva?” Er det for det gamle Roms “seirende” soldater, hvis historie er en saga blott, eller er det over den “beseirede fienden” som lever den dag i dag i eget hjemland, som ubeseirede?”

Jødene gikk til enda en ny revolt (nr. 2) i årene 113 - 116. Men så måtte de gi opp på grunn av mangel på soldater og våpen.

I år 132 gikk de til krig igjen. Denne oppreisning kom fullstendig overrumplende på romerne. De undervurderte jødenes vilje til å stå imot, og deres evne til å sloss.
Historikeren beretter: “Roms grenser ble aldri utvidet etter den første Jødiske Krigen, og de begynte å skrumpe etter den tredje.” Og ble delt i to riker i året 395. Vel to ti-talls tusener jødiske soldater hadde gjort grovarbeidet med å knekke verdensmakten Roma, som brukte 80.000 soldater mot dem.

Samme skjebnen, tror jeg vil følge EU, dersom unionen degger for “Barrabas.” og overser Jesus, som jødene den gang gjorde. “Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den.” Gud styrer etter prinsippet: Den som ikke vil bøye seg inn under nåden, den blir knekket.


NOEN FORKORTEDE SITATER:
Er det en tilfeldighet?
(1) - at da keiser Konstantin den store utstedte sine antisemittiske lover og forfulgte jødene ble Romerriket delt i to, da Thedosius den store døde. Vi fikk et Østromersk og et Vestromersk rike, mellom hans to sønner, i 395. Konstantin den store regjerte i tiden 324 – 337.

9) - at Richar Løvehjerte, som i det tredje korstoget herjet vilt blandt jøder med massakre og skatteinnkrevinger, og da han vendte hjem igjen ble tatt til fange av kong Leopold av Østerriket, og England ble krevd for en løsepenge på 150 000 mark. Det dobbelte av Englands antatte brutto nasjonalprodukt.”

10) - at Spania mistet stillingen som verdensmakt i 1492, samme året som landet utviste 300 000 jøder, og

11) - at da Spania trakk tilbake utvisningen 500 år senere opplevde Spania innhøstingen av en mengde mennesker, som tok imot Herren Jesus som Frelser, på Expo 92, i Sevilla. Ingen hadde sett maken til slikt i Spania.

12) – at Martin Luther døde samme uke som han holdt sin meget giftige preken mot jødene. En preken som Hitler siden benyttet seg av som støtte for “den endelige løsningen.”

13) Hvorpå Nazi-Tyskland ble strøket av kartet og Tyskland delt i to. Vest-Tyskland demokratisk, og Øst-Tyskland under kommunistenes jernteppe. Kunne gjerne kalt det jernkorset, som Hitler så flittig delte ut til sine soldater under verdenskrigen.

14) Men da Tyskland etter krigen utbetalte en kolssal sum til gjenoppbygging av det jødiske samfunnet, ble Tyskland den drivende kraften i europeisk økonomi.

Det kunne være fristende her å ta med flere slike klare, vil jeg kalle dem, uttrykk for Guds suverene verdensstyrelse under historiens gang. Her er i alle fall en smakebit av det en finner blandt annet i bøker av Rob Richards og Max I. Dimont. En kan av dette lære at Gud gjør som han vil. (Dan. 4:35.) Han reiser opp sine tjenere og sine nasjoner. Går de over streken kvitter han seg med dem i tur og orden. Se 2. Mos. 9:16 og Rom. 9:17.

I den nåværende verdensorden er det egentlig kun jødene som betyr noe og som består og vil bli stående uansett, likesom Gud selv er fra evighet til evighet den samme. Alle andre nasjoner blir dømt eller frikjent i forhold til hvordan de behandler “disse mine minste små,” som utgjør en promille eller to av verdens befolkning.

Ingen kan med noen god grunn betenke hvorfor Ap. nå er nede på 14 %. Partiet har på falskt grunnlag forespeilet å ville hjelpe Israel ved å fordele Guds land til jødenes og til Guds Motstander. Gud styrer til en viss grad etter overbærenhetsprinsippet, men først og fremst etter nådeprinsippet. Alle ting i vår nåværende verden er basert på nåden. Derfor heter det: “Der synden ble stor ble nåden større.” Rom. 5:20

Verste av alt er kan hende det forholdet at den offisielle kirke har funnet ut at den utgjør en jødesurrogat. Dette lærer kirken, sammen med “en tredje vei” og er derfor blitt en “løgnkirke,” –og det er et meget ufyselig surrogat. Den eneste tellende faktoren blandt alle jordens nasjoner er jødene. Uten jødene ville ikke verden ha besått et lite øyeblikk. Uten Norge er av liten betydning.

Ramon Bennet ber slik i sin bok: Når dag og natt opphører: “Jeg vet at grusomme forbannelser kom over det jødiske folket fordi de hadde harde hjerter og nektet å gå dine veier. Du planlegger også å legge disse forbannelser på andre nasjoner. Jeg ber ydmykt, Herre, at min nasjon må få sjangsen til å omvende seg slik Ninive i gammel tid omvendte seg overfor deg i sekk og aske. På samme vis ber jeg deg å vende mitt folks hjerte i omvendelse til deg, så at de kan bli spart fra den grusomme dom som ellers må komme over dem. Amen!

Vennlig hilsen
Bjarne Kydland


Torsdag, Mars 21, 2002

Verden (FN) og Israel (jødene)

Av Lars-Arne Høgetveit

Vi lever i en underlig tidhusholdning og leser i profeten Sakarias 12, 1-3:
«Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: 2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring; også over Juda skal det gå ut når Jerusalem blir kringsatt. 3 Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.»

Alle jordens hedningefolk står det å lese - og det skjer! Gud har også, i tillegg til Jerusalem, gitt jødene helt konkrete geografiske løfter om landområder.

Guds landløfter til jødene i Israel
Fra fjellet Elon More ved Sikem (825 m.o.h., midt i kjernen av det noen kaller «Vestbredden») der Abram av Gud fikk landløftene til Israel, skuer vi utover store deler av landområdene omtalt i bl.a. 1. Mosebok 12,1-7. Løftene gjelder den dag i dag og vi vet hva som står i 1. Mosebok om hva som skal skje med de som ikke vil velsigne Israel (se 1. Mos. 12,1-3.), de vil komme under Herrens forbannelse. Herren har tiltenkt araberne å bo østenfor sine brødre, står det å lese i Bibelen - der har de sitt landløfte.

Hykleriet i Camp David
Sommeren 2001 i Camp David nektet araberen Arafat å gå med på en svært vidtrekkende avtale fremlagt av bl.a. Israels daværende Statsminister Barak. Araberen Arafat sa nei - og de som ville skjønne det forsto at grunnen var at araberverdenen vil ha hele Israel for å få til den endelige løsningen som Hitler kalte det i sin tid. Lurer du på hvorfor det er problemer med troende muslimer i India, Indonesia, Afganistan, Afrika, hele Midtøsten, USA m.m.flere steder?

Kjernen er den muslimske religiøse tanke om at enten er du muslim eller så tilhører du de vantro og har dermed plassert deg selv i krigens hus som det sies, vi ser det i praksis.

FNs sikkerhetsråd
FNs sikkerhetsråd vedtok for litt siden, med konsensus, at det skal etableres en ny palestinarabisk stat i Midtøsten (innen for grensen av Israel, i følge Bibelsk terminologi). Sikkerhetsrådet var ledet av norsk formann da vedtaket ble fattet. Hva med velsignelsen og forbannelsen i 1. Mosebok 12,1-3 og Sakarias 12,1-3 for Norge? Nå stilles Israel igjen helt alene for å sikre en bred vestlig-muslimsk koalisjon mot Irak.

Det 1000 årige fredsriket
De kjente linjene fra profeten Mika kapittel 4 vers 3, som står på FN bygningen i New York om at det skal komme en tid da "- de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig,", er sterkt sensuret. Linjene fra Bibelen innebærer en fredsperiode man ønsker seg, men FN (verden) har utelatt Herren fra sitatet og da blir det ikke fred.

Slik lyder Bibelstedet i sin fulle bredde: «1 Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høit hevet skal det være over alle høider; og folkeslag skal strømme op på det. 2 Og mange hedningefolk skal gå avsted og si: Kom, la oss gå op til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. 3 Og han skal dømme mellem mange folkeslag og skifte rett for veldige hedningefolk helt til de fjerneste land, og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig, 4 men de skal sitte hver under sitt vintre og sitt fikentre, og ingen skal skremme dem; for Herrens, hærskarenes Guds munn har talt.»

Da skal, om de lever, Koffi Annan, George Bush, Kjell Magne Bondevik og Terje Rød Larsen måtte vende seg til Herrens Ord fra Jerusalem, hovedstaden i Israel, for å få greie på hva rett er.

Men før den tiden ønsker ikke vi i Norge å komme under Sharia lovgivning (muslimsk lov, utøvd av Imamer) like lite som jødene vil det, for da er det slutt på demokratiet - det vet også jødene - som besitter det eneste demokratiet i Midtøsten. Det folk som Guds Ord ble betrodd - det er ikke rart de er under bombardement med våpen og ord - man håper å ramme Gud selv. Da er man på kollisjonskurs med vår Skaper og frelser. Det blir interessant å følge med i Guds oppgjør med verden og dessverre Norge i tiden fremover. De som ber bør huske på Norge fremover!

Lars-Arne Høgetveit
1640 Råde


Hvem er jeg?

Jeg er kraftigere end alle verdens forenede armeer. Jeg har fordærvet flere sjæle end alle nationenes kuler og jeg har ruinert flere hjem end de mæktige kanoner. Jer finder mine ofre blandt rike og fattige, blandt unge og gamle, blandt læge og lærde.Jeg hindrer fremgangen av hver plan som foreslaaes og hver metode som fremholdes. Jeg bevirker at livredningsmandskap glemmer sine aarer og at sjælesørgeren blir saa optat av egen interesse at han overhører den døendes rop paa frelse. Jeg er alle steder - i hjemmet, i verkstedet, paa gaten, paa havet og i kirken. Jeg bringer aandelig ruin, fornedrig og død og alikevel er det faa som søker aa undgaa mig. Jeg lurer i bortgjemte steder og gjør det meste av mit arbeide i stillhed. Jeg har ofte været ved din dør og skal ofte komme igjen. Jeg er ubevægelig. Jeg er din værste fiende. Hvem er jeg? Jeg er LIKEGYLDIGHET.

(Innsendt av Ole Chr. Arnesen, Alta)


Onsdag, Mars 20, 2002

Guds folk og Norges fremtid

Av Lars-Arne Høgetveit

«Og Herren sa til Abraham: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg! Og jeg vil gjøre deg til et stort folk; jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse! Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne; og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» (1. Mos. 12, 1-3)

Det eneste demokratiet i Midtøsten, Israel, med et areal på ca 28 000 km2 (Hedmark fylkes areal = 27 388 km2 ) har ikke så mye mere arealer å gi fra seg før de må bosette seg på en flåte i Middelhavet. Et slikt problem har ikke den arabiske verden med sine ca 600 ganger større landarealer og rike oljeressurser.

Er så Jødene feilfrie? Nei, de er som oss nordmenn de, men de er Guds utvalgte folk (se 1. Mos. 1, 3 og Rom. 11, 1-2 og 28) og hans øyensten. Utvalgt av Gud til bruk i frelseshistorien for å bevise Guds Ords sannhet slik at mennesker skal sanne at Han er Gud. Ved at verdens nasjoner ser hva som skjer med jødene skal de se at Jesus er Herren. I dag er det et åndelig blindt Israelsfolk som ledes fram av Herren. Og uten denne ledelsen ville det ikke vært en jødisk nasjon i dag!
Senere (kanskje ikke lenge til) vil det gå opp for jødene at Jesus er Messias, noe de fleste ikke har sett til nå. Esaias 53 forteller bl.a. om det, noe også Sakarias 12, 9 ff gjør.

Jødene kommer hjem
Det er interessant å se at det hvert år kommer titusenvis av jøder tilbake til Israel for å bosette seg der. Jeg opplevde selv i 1990 at det på en helg! ankom 5 000 jøder som skulle ha mat og boplasser. Fra 1989 - 1996 har det kommet 780 400 jødiske innvandrere til Israel, 668 900 av disse fra det tidligere Sovjetunionen. I dag er tallet nærmere 1 million.

I profeten Esaias 43, 5-6 står det om Israel :« Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg. Jeg vil si til Norden: Gi dem hit, og til Syden: Hold dem ikke tilbake, la mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende,». (Se også Esaias 41, 8-10)

Økologi og naturforståelse
Det ser ut for at jødene har en helhetlig forståelse av hva som bærer livene våre. De driver selv en utstrakt skogplanting (240 millioner trær hittil) i Israel som er i ferd med å restaurere økologien i deres land område, microklimaet har vist bedring! De har en kunnskap, opparbeidet seg i Israels 5! klimasoner, kunnskap som i dag spres til flere muslimske land i Midtøsten, til flere nasjoner i Afrika, til USA, til det fjerne Østen f.eks. Kina osv.

I Israel finner man det eneste ørkenområdet, meg bekjent, som i dag reduseres p.g.a. positiv menneskelig aktivitet. Det er vel òg verdt å merke seg at dette er bokens folk og Bibelen (det gml. Testamentet) er deres bok. Den gir tydeligvis en bærekraftig kunnskap også om vår bruk av jordens ressurser.

Det er i tillegg nyttig å legge merke til en ting til. I Esaias 60, 1-2 står det : «Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren opgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg, og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.» I Sakarias 8, 22-23 ser vi det enda tydeligere : «Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og for å bønnfalle Herren. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I de dager skal det skje at ti menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i en jødisk manns kappefald og si: Vi vil gå med eder; for vi har hørt at Gud er med eder.»

Er dette i ferd med å legge seg til rette i dag? Det vil fullbyrdes i fremtiden (se Esaias 11, 6-12 om Fredsriket!), men allerede i dag er det en gryende Messias-oppvåkning i Israel og en økologisk gjenoppbygging av landet som varsler om noe nytt.

Norge, jødene og vår fremtid
Det som skjer i Midtøsten er at alle jordens hedningefolk (Sak. 12, 1-3) er i ferd med å kaste seg over Guds utvalgte folk og dermed er angrepet på Guds øyensten et faktum. Forbannelsen (1.Mos. 12, 3) over disse nasjonene vil nok ikke la vente på seg. Stakkars Norge og vår frafalne regjering.

Kjernen i konflikten kan kort formuleres slik den står på Klippemoskeen på Tempelhøyden i Jerusalem, «Gud har ingen Sønn». Og dermed har han ikke et eget folk, Israel òg Bibelens Ord hevdes å være uten betydning. Det er i bunn og grunn et opprør mot Gud vi er vitne til!

Det som her er skrevet berører så vidt flere aktuelle temaer, så mye mer kan sies, men hovedsaken er nevnt. Og det skal nevnes til slutt (for å unngå misforståelser) at frelsen (Guds nåde) er både for jøde og araber, noe vi ikke må glemme. Men vi bør se hendelsene i dag i lys av Bibelens Ord (som virker til alles beste) da nyanseres bildet betraktelig fra den i dag rådende mening blant mange nordmenn og i flertallet av norske nyhetskilder. Her har de kristne et viktig ansvar både i sitt lønnkammer og ved å fortelle andre om dette.

Lars-Arne Høgetveit
1640 Råde


Tirsdag, Mars 19, 2002

LIVSSYNSNØYTRALITET, LOGIKK OG RELIGIONSFRIHET

Av Ivar Kristianslund

LIVSSYNSNØYTRALITET ER ET UKLART, FORFØRENDE OG UNYTTIG BEGREP!
Med et livssyn mener vi i det følgende en religion. Eller en annen oppfatning av livets opprinnelse, mål og mening som f. eks. ateisme (dvs. man hevder at Gud ikke eksisterer), agnostisisme (dvs. man vet ikke om Gud eksisterer), humanisme (dvs. at mennesket forsøker å overta Guds plass), osv. "Livssynsnøytralitet" er et ord som klinger fint i ørene på mange toneangivende personer i Norge - også blandt mange kristenledere.

Ordet blir ofte brukt når man skal utforme undervisningspolitikk, mediapolitikk, kirkestyre, osv. Men sannheten er at dette ordet har et meget uklart og forførende innhold. De som ivrer sterkest for "livssynsnøytralitet" synes å legge i dette ordet at alle religioner og øvrige livssyn skal behandles likt. Og de vil ha andre til å tro at å behandle alle livssyn likt er en edel og upartisk holdning. Ja, mange forlanger rett og slett at en slik livssynsnøytralitet skal praktiseres i for eksempel i politikk og undervisning.

Jeg er enig i at den slags livssynsnøytralitet kunne tenkes å fungere tilfredsstillende, men kun forutsatt at minst ett av følgende to punkter er oppfylt: (1) Alle livssyn er faktisk like sanne og gode. (2) Det er fullstendig uvesentlig og uinteressant hvilket livssyn man har. Men det er innlysende at ingen av de to punktene er oppfylt. Konklusjonen blir derfor: Den form for livssynsnøytralitet som er beskrevet ovenfor bør bekjempes!

La oss forsøke å illustrere dette. Vi kan ta for oss noen kjente personligheter som for eksempel Hans Nielsen Hauge, Vidkun Quisling, Fritjof Nansen, Saddam Hussein, Martin Luther, Adolf Hitler, Albert Schweitzer, Josef Stalin, Mor Theresa og Florence Nightengale. Det er tenkelig at det kan finnes både sannhet og løgn, godhet og ondskap i alle de livssyn som disse menneskene representerer. Men det er helt klart at: (1) Noen av disse livssyn representerer mer av sannheten og godheten enn andre. (2) Det er slett ikke uvesentlig og uinteressant hvilke av disse livssyn som får dominere enkeltmennesker og samfunn!

HVA ER "NØYTRALITET"? OFTE ER DET FEIGHET ELLER PARTISKHET
La oss se litt på hva ordet "nøytralitet" innebærer. I en konflikt mellom to land eller to personer er nøytralitet - kort uttrykt - at man lar være å hjelpe noen av partene. Men legg merke til at dette ikke betyr at man ikke er med på å påvirke utfallet. Ved ikke å gripe inn gir man den ene parten større sjanse til å vinne enn dersom man hadde tatt parti. Dersom man er vitne til at en 30 år gammel mann forsøker å voldta en 12 års gammel jente, vil nøytralitet være en meget kritikkverdig holdning. I virkeligheten må nøytralitet ofte karakteriseres som feighet eller partiskhet.

Nøytralitet i forhold til en konflikt mellom to nasjoner, to personer eller to livssyn vil i realiteten alltid bety støtte til urettferdigheten eller løgnen. (Selv om det i visse tilfelle etter en totalvurdering kan være klokt å ikke blande seg inn.) De nasjoner som var nøytrale i forhold til Hitler gjorde det lettere for ham å vinne. Hvis to av dine venner er anklaget for mord og det er klart at en av dem er den skyldige, vil du i realiteten støtte den skyldige dersom du stiller deg "nøytral" i forhold til spørsmålet å finne sannheten.

Blant mennesker i Norge som går inn for livssynsnøytralitet finner man sjelden overensstemmelse mellom liv og lære. Mennesker som sier at man ikke skal prakke kristendom på folk er ofte meget opptatt av å prakke på oss andre sitt eget livssyn. Man vil ha kristendommen ut av politikken og ut av undervisningssystemet. Men samtidig er man opptatt av å trekke alle andre tenkelige og utenkelige dimensjoner ved menneskelivet inn i politikken og undervisningssystemet.

Etter min mening ville det beste vi kunne gjøre med oljepengene være å bruke dem til å bringe evangeliet om Jesus Kristus ut til alle folkeslag. Noen bedre U-hjelp enn dette finnes ikke - også om man bare er opptatt av å skape velstand i dette livet! Men dersom noen hadde foreslått dette i stortinget, ville det ha blitt et ramaskrik: U-hjelpen skal være livssynsnøytral! Men de samme menneskene har få eller ingen betenkeligheter med å eksportere norsk umoral, norsk prevensjons- og fosterdrapspropaganda, likestillingsideologi, drikkeskikker, røkevaner, osv. til U-landene.

Her hjemme tåler de ikke å høre snakk om kristendomsundervisning i skolen. Men de synes det er i orden at barna læres opp til å drive hor og begå fosterdrap, og at de tvinges til å danse! Gjennom lovgivning, beskatning, NRK og offentlig støttet "kunst" tvinger de også på oss ødeleggelse av ekteskapet, kjønnskvotering, lovprisning av homoseksualitet osv. - uten å la seg stanse av tanken om livssynsnøytralitet. Norske kvinner som ønsker å føde barn og å være hjemme og oppdra dem er blitt mobbet og fratatt økonomiske goder av politikere i årtier.

Faktum er at her i Norge brukes ordet livssynsnøytralitet først og fremst når man ønsker å kvitte seg med kristen påvirkning av folket! Når ordet får gjennomslag, blir resultatet nesten alltid mer avkristning.

LIVSSYNSNØYTRALITET ER UMULIG
Å være livssynsnøytral, i den forstand at man ikke påvirker resultatet, er ganske enkelt en umulighet! I livssynssammenheng (og i en rekke andre sammenhenger som gjelder menneskelige holdninger) finnes det nemlig ikke noe nullpunkt eller nøytralitetspunkt slik som det gjør i kjemien hvor man kan definere en nøytral (verken sur eller basisk) oppløsning.

La oss illustrere dette ved et enkelt bilde: En lokomotivfører blir ringt opp på toget og blir fortalt at et møtende tog nærmer seg med full hastighet, slik at det brygger opp til en forferdelig kollisjon i løpet av få minutter. Han mener at beskjeden like gjerne kan være falsk som ekte og spekulerer på hvorledes han skal forholde seg nøytral til budskapet. Han kan la være å bry seg om oppringningen. Er dette nøytralitet? Eller han kan ta sine forholdsregler for å unngå kollisjon. Er dette nøytralitet? Nei, nøytralitet er en umulighet. Han er nødt til å ta stilling til budskapet.
Slik er det også med det kristne budskapet!

Nøytralitet er en umulighet! Jesus illustrerer dette ved de to følgende utsagn: (1) "Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer." (Matt 12:30.) (2) "For den som ikke er imot oss, er for oss." (Mark. 9,40.) En sammenlikning av disse to skriftstedene viser at det bare gis to muligheter. Altså: Hvis du ikke er med Jesus, er du imot ham. Og hvis du ikke er imot Jesus så er du med ham. Du er låst fast! DET NYTTER IKKE Å SI AT DU IKKE TAR STILLING TIL JESUS!

Uansett hvorledes din holdning er, så vil den plassere deg i én av to kategorier. Enten er du Jesu fiende, eller så er du Jesu venn! Noen tredje mulighet finnes ikke. Vi kan konkludere med at ordet nøytralitet brukt i livssynssammenheng er et BEDRAG!

LIVSSYN ER VIKTIG - ALLE BØR SØKE ETTER DET RETTE LIVSSYN
I Norge synes det å være en utbredt oppfatning at livssyn er noe som du krydrer tilværelsen med dersom du har sans for slikt. Ellers kan du gjerne la være å bry deg om livssyn, for det er egentlig ikke så viktig, mener man.

Men faktum er at livssyn på mange måter er enda mer vesentlig, både for enkeltmennesker og for samfunnet, enn f. eks. så viktige ting som økonomi og utenrikspolitikk. Alle mennesker har vel egentlig et livssyn, selv om de ikke på langt nær alltid gir uttrykk for det. Vårt livssyn bestemmer våre holdninger og handlinger. Og disse er meget viktige, både for oss selv og andre.

Dersom man forsøker å stille seg nøytral i forhold til livssyn, støtter man, som vi har sett, de falske livssyn og angriper dermed det rette livssynet. Personer som sier at de ikke har noe livssyn eller som sier at de er livssynsnøytrale er derfor fiender av sannheten og rettferdigheten, i hvert fall indirekte. Alle rettskafne mennesker bør oppfatte det som en plikt å søke å finne det rette livssyn. Livssynslathet er det samme som menneskefiendlighet. Nøytralitetsbegrepet brukt i livssynssammenheng tjener bare til å tilsløre de faktiske forhold.

TRO OG VITEN - MISBRUK AV BEGREPER
Det er et ubestridelig faktum, at all menneskelig erkjennelse, selv den mest "opplagte" ting, til syvende og sist bygger mer eller mindre på tro. Kun ett lite og banalt eksempel til illustrasjon her: Selv om man mener å vite hvem man har til mor og far, kan man, teoretisk og spissfindig betraktet, aldri være helt sikker. Men dersom man har anledning til å drive med en eller annen form for "eksperimenter", vil man ofte ha mulighet for å gjøre trosdelen mindre og mindre, slik at man til sist kanskje er villig til å se helt bort fra den og si at man vet.

Et enkelt "eksperiment" i vårt eksempel kunne være å se seg i speilet noen ganger og sammenlikne med foreldrene. Et litt mer komplisert eksperiment kunne være å ta noen blodprøver.

I vår kultur har man i flere menneskealdre narret oss ved å stille "tro" og "viten" opp mot hverandre på en meget forførende måte: Med "tro" mener man da kristendom (eller religion), og ofte legger man ikke noe særlig mer i ordet enn naiv gjetning. Med "viten" mener man vitenskap, og vanligvis legger man betydningen "ugjendrivelige fakta" i dette ordet.

Men faktum er at det er mer berettiget å snakke om sikker viten innenfor kristendommen enn innenfor vitenskapen. (Se f. eks. Heb. 11,1.) Riktignok er det innenfor de eksperimentelle vitenskaper ofte, for praktiske formål, berettiget å snakke om "sikker viten". Men i andre vitenskaper som for eksempel paleontologi, historisk geologi og historisk-kritisk teologi er "tro" (i betydningen gjetning) gjerne et langt mer dekkende ord. Mange "resultater" fra de sistnevnte vitenskaper er mer enn tvilsomme.

Men de vitenskapene som i stor grad bygger på gjetning låner glans fra de eksperimentelle vitenskapene som folk med rette beundrer. På denne måten får man i de gjetningsbaserte vitenskapene mulighet til å markedsføre "resultater" som ikke er verd det papiret de er skrevet på!

DET ER MULIG Å BLI SIKKER I LIVSSYNSSPØRSMÅL!
I kunnskapssamfunnet av i dag mener man at det omtrent ikke finnes grenser for menneskenes mulighet for å skaffe seg kunnskap. Derfor er det et paradoks at mange inflytelsesrike personer vil ha oss til å tro at det er umulig å finne ut hvilket livssyn som er det rette. Man klynger seg panisk til "livssynsnøytraliteten". I virkeligheten representerer slike personer en fare for menneskeheten. Man bedrar seg selv og er med på å føre andre ut i elendigheten fordi man tar parti mot Sannheten.

BIBELEN ER SANNHET - KRISTENDOM ER DET RETTE LIVSSYN
Ærlige sannhetssøkere vil ende opp som kristne! Bibelen er åpenbaring fra Israels Gud. Han er evig, allmektig, allestedsnærværende, allvitende, kjærlig, sann og nådig. Derfor er han den eneste blandt alle levende som både kan og vil tale bare sannhet med oss! Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord! Kristendommen er derfor det eneste livssyn som er skikkelig forankret i historiske, fysiske og etiske realiteter. Men ateister, agnostikere og humanetikere lukker trassig øynene for de vesentligste fakta, fordi de ikke for noen pris vil forlate sin gudløse religion.

KRISTENDOMMEN TÅLER Å BLI UTFORDRET!
I motsetning til andre livssyn, tåler kristendommen å bli angrepet, fordi den representerer Sannheten. Derfor skulle vi gjerne hatt mer av saklig debatt om kristendom. (Se også Åp. 3,15-16.) Alle andre livssyn, som i virkeligheten er bedrag, tjener på at man praktiserer såkalt "livssynsnøytralitet". Selv om kristen tro dypest sett er en Guds gave (Efes. 2,8), ville menneskeheten vinne uendelig mye på en skikkelig opprenskning for å finne ut hva som er sannhet og hva som er løgn i livssynssammenheng.

Vi bør nå begynne å bruke også vitenskapen på en objektiv og saklig måte for å søke etter sannheten også på livssynsområdet. I over hundre år har toneangivende teologer vært redde for å utfordre vitenskapen fordi de er redde på Guds vegne. Men Gud tåler meget godt en utfordring fra vitenskapen dersom den skjer på sannferdige og ikke løgnaktige premisser.

De dominerende holdningene på livssynsområdet og innen en del vitenskaper i dag er preget av eventyr og ønsketenkning. Kristendommens motstandere er redde for å ta en saklig debatt. I stedet kommer de med usaklige angrep. De bruker ord som vitenskap og vitenskapelig for å kamuflere sine uholdbare standpunkter. Og kristne mennesker er altfor villige til å la seg bløffe! De vender seg fra Sannheten og tror på eventyr som "Big bang" og Darwinismen. Disse eventyrene er i virkeligheten Satans versjon av skapelsesberetningen!

Gud er mer "vitenskapelig" i god betydning av ordet enn alle vitenskapsmenn. Han har gitt bevis for sin egen eksistens. (Rom. 1,20.) Han har gitt bevis for Jesu guddom. (Rom. 1,4 og Ap.gj. 17,31.) Han har gitt bevis for sin egen pålitelighet. (5. Mos. 18, 21-22.) Han har gitt oppskrift på et eksperiment som vil bekrefte Bibelens sannhet. (Joh. 7,17.) Og han har gitt oss selve sannheten. (Joh. 17,17.) Hvorfor overser man alt dette og mer til? Hva kan "vitenskapen" stille opp mot dette?

I Norge er vi så heldige at kristendommen er statens offentlige religion som preger samfunnet på mange områder. Nå må vi ikke være så dumme at vi kaster ut Sannheten og innfører løgnaktige livssyn i stedet i "livssynsnøytralitetens" navn.

RELIGIONSFRIHET MÅ TA UTGANGSPUNKT I SANNHETEN!
Men de som ikke er av Sannheten skal behandles på en kjærlig måte! Den religionsfriheten som Kristen Framtid går inn for kan utdypes slik: Jesus, som har åpenbart seg for oss i Bibelen ved Den hellige Ånd, er Sannheten. (Se Joh. 14,6.) Og Gud har vært så god mot Norge at han har gitt oss Sannheten som grunnlag for vår konstitusjon. Vi har fått en grunnlov som i § 2 sier at den evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion. Og i følge Grunnlovens § 112 skal kristendommen alltid være statens offentlige religion.

Jesus sier: "Hver den som er av sannheten, hører min røst." (Joh. 18,37.) Det følger altså av dette at ikke alle er av sannheten. Men Gud elsker verdens mennesker! (Joh. 3,16.) Og i 1. Tim. 2, 3-4 står det at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse! I Matt. 13, 24-30 og 36-43 sier Jesus at i denne verden (ikke i menigheten!) skal ugresset og hveten få vokse sammen inntil dommen kommer. Av dette slutter vi at alle mennesker skal få lov til å dyrke sin religion fritt så lenge de ikke direkte skader andres liv, eiendom eller religionsfrihet.

En kjødelig konflikt mellom kristendommen og religionene vil skade kristenlivet på samme måte som luking av ugresset vil skade hveten. Men vi ønsker ikke å late som om ugresset er like velkomment som hveten. Vi ønsker ikke å så mer ugress. Derfor vil vi bruke Grunnloven og våre demokratiske rettigheter til å gi hveten bedre kår enn ugresset!

Vi vil tilstrebe at dette gjøres på en kjærlig og forståelsesfull måte. Men vi kan ikke tillate at Herren, Israels Gud spottes fra høytalere i det offentlige rom i vårt kjære kristne fedreland. Herren er en nidkjær Gud som vil komme til å straffe blasfemi, og det kan ramme alle som bor i dette landet.

Det synes som om store deler av det norske samfunn, inklusive ledelsen i Kristelig Folkeparti og mange kirkesamfunn og kristne organisasjoner, er tilhengere av religionsfrihet etter følgende definisjon: Alle religioner er like sanne og like gode og alle mennesker (staten) har plikt til å sørge for at alle religioner får like gode kår. Men denne holdningen er jo likeverdig med å dyrke ugress like aktivt som man dyrker hvete. Med andre ord: Dette er galskap!

Om noen påstår at 2+2=3, bør vi være snille mot vedkommende. Kanskje vi til og med skal tillate at vedkommende lærer sine barn dette. Men det ville være dumt å si at staten skal likestille dette med den vanlige matematikken som sier at 2+2=4!

Ivar Kristianslund
Formann, Kristen Framtid


Mandag, Mars 18, 2002

Hva er og vil sosialismen?

Av Lars-Arne Høgetveit

DEL 1

I årene før den annen verdenskrig rustet sosialismen Norge ned militært, til et nivå der vi ikke var i stand til å forsvare oss mot et angrep vi etterhvert visste ville komme. Man trodde på det gode i menneskeslekten og overså/ignorerte hva Bibelen sier om mennesket. Og den 9. april 1940, da man i det norske Storting skulle stemme over å fjerne straffebestemmelsen om abortus provocatus (provosert abort) i straffeloven (abortforslaget til helsedir. Karl Evang finnes i et hefte av Sylvia Steinsvik), seilte tyske krigsskip inn norske fjorder, og historien i de neste fem årene kjenner vi alt for godt til.

Man hadde altså kommet så langt i det moralske forfall i Norge at man var i ferd med å sette budet "Du skal ikke slå i hjel" ut av funksjon. Og i stedet måtte man selv sette livet inn for å forsvare den Gudgitte retten til Liv og Menneskeverd. Man oppdaget i sin fulle bredde hva det vil si å miste ytringsfriheten og religionsfriheten. Men etter krigens slutt var noe av det første sosialistene i Norge gjorde, via et stortingsvedtak, og overta Oslo lærerskole, eid av Indremisjonen, som selv ikke ønsket å miste sitt eierskap. Man fortsatte altså bare videre på avkristningens vei. Uten å ta hensyn til den femårige advarselen en hadde friskt i minne. Man ville ikke skjønne at krigen kommer ikke fra våpnene, men i fra menneskehjertet. Dette innebærer at om man får inn en ideologi med et menneskesyn som sier at mennesket er mere verdt enn hele verden, slik man finner det i Bibelen, da ville mennesket i større grad oppført seg ikke voldelig / totalitært.

Sosialismens åndelige røtter
Det sies at den store kampen i verden i dag står mellom to jøder, nemlig Marx og Jesus. Marx som sosialismens åndelige fundament og Jesus som synderes venn og frelser. Marx med tanken om likestilling mellom kjønnene, Jesus med likeverd mellom kvinne og mann. Marx med en tro på fullkommenhet på jord (utopia), Jesus med sitt Ord om en Evig Himmel eller et Evig Helvete.

Vi ser altså at disse to åndsstrømninger er av motsatt natur. Og når vi i tillegg har sterke vitnesbyrd fra Karl Marx sine papirer om at han på sine gamle dager drev aktiv Satan kultus, da begynner vi å se sosialismen i et "nytt lys".

På fruktene skal treet kjennes, heter det. Og hvis vi setter oss ned og begynner å regne opp nasjoner som bygger på Marxismen/Sosialismen, ser vi hva resultatene blir. Det skulle vel være nok å nevne det gamle Sovjetunionen, Kina og Etiopia. Menneskeverdet blir/ble her neglisjert. Tar man ikke hensyn til mennesker, da er det vel ikke noen grunn til å forvalte naturen rett heller, og resultatene ser vi i den sterkt ødelagte økologien i disse områdene. Så vil noen si at økologien i "kapitalismens høyborg", USA, er jo heller ikke noe å skryte av, og det er riktig. Og i de muslimske landene er jo også økologien ødelagt og menneskeverdet er et ikke-tema blant de ledende.

Når man begynner å se dette, nærmer en seg noe interessant. Hva kjennetegner alle disse trosretningene? Jo - de er alle bygget på menneskets fortreffelighet, de har ikke Gud som sin øverste autoritet, men derimot materielle verdier og sitt ego. Man setter mennesket i sentrum og dermed starter utglidningen, og de destruktive kreftene får fritt spillerom.

Om man altså kaller seg marxist, sosialist, nazist, katolikk, eller muslim, har man det felles at man er ateistisk, det vil si uten Gud. Og det er jo ikke uten stor interesse man registrerer et omfattende samarbeid mellom marxister/sosialister/nazister/katolikker og muslimer når det gjelder å radere Staten Israel ut av kartet. Samarbeidet ser ut til å være så målrettet at den rådende ideologi synes å være den samme for alle parter, nemlig av et ateistisk opphav. Man tåler ikke at Gud har valgt seg ut et demonstrasjonsfolk der de bibelske profetiene bl.a. om Israel oppfylles i rekordfart (se bl.a. Sakarias 12,1-3) for å vise oss mennesker at Jesus er Veien, Sannheten og Livet. En ønsker altså å motbevise de bibelske sannheter.

Tilbake til Norge
Arter så sosialismen seg annerledes i Norge enn hva vi har sett i andre land? Den 13. juni - 1975, 30 år etter den 2. verdenskrig, fikk loven om fri abort flertall i Norges Storting. En av frontfigurene den gang var Arbeiderpartiets Tove Phil som ved et benkeforslag fikk programfestet (AP's program) et ønske om fri abort. I likestillingens navn skulle man nå få fjernet den "siste" ulikheten mellom mann og kvinne. Kvinnen skulle nå helt og fullt bestemme over sin "egen kropp" slik at hun var den avgjørende instans for hvorvidt barnet skulle få leve eller ei.

Hva denne loven har medført av fortvilelse og lidelse for barn, mor og far, kan den som ikke har kjent det selv, nok bare ane. Man er altså villig til å gå over lik for å tilfredsstille sin egen egoisme i samsvar med sin ideologi og drive barneofring på egoismens alter. Neste trinn vil bli drap på eldre (vi ser begynnelsen på dette nå), deretter drap av mongoloide og andre som ikke passer inn i det materialistiske verdensbildet. Det er jo ikke samfunnsøkonomisk forsvarlig å la disse leve opp.

Solidaritetstanken gjelder visst bare mellom dem som kan hevde sin rett, de andre bukker under. Ord som nestekjærlighet, tjenersinn og ydmykhet er blitt ikke-ord. Det er jo ikke underlig at dette menneskesynet er på full fart inn i det norske samfunn, fordi man i en årrekke har undervist i den norske skole og helt til topps ved våre høyskoler og universiteter at Gud er død. Man forteller der at mennesket er en tilfeldighet, et resultat av "The Big Bang" og at det har utviklet seg over fem milliarder år til hva det er i dag. Resultatet er da gitt. Mennesket har da ingen Guddommelig tilknytning i Jesus Kristus og dermed ingen egen verdi uten om den man har i sin familietilknytning og sitt bidrag til den økonomiske produksjon. Det vil si, har man liten økonomisk nytteverdi eller er i veien på andre måter, har man ingen rett til å leve. Dette er konsekvensen av å lukke Bibelen og dermed åpne for de Sataniske kreftene som vi vet gir oss død og elendighet.

Den totalitære statsmakt
På midten av 1920-tallet var historiker og professor Edv. Bull nestformann i Det norske Arbeiderparti. Hans livssyn var klart marxistisk, noe han gav uttrykk for i sin bok "Kommunisme og religion", utgitt i 1923. Vi siterer fra hans bok: " Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak." Og videre "Barna skal gjøres til socialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den socialistiske skole, må vi ha makten i skolestyre og kommunestyre og bruke den hensynsløst." Og til sist "Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunde moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk."


DEL 2

Dette historiske tilbakeblikk gir oss bakgrunnen for å forstå, at dersom noen ønsker en annen samfunnsutvikling, skal de så langt myndighetene tør å gå, stoppes. Jeg tenker da bl.a. på den siste årenes debatt om foreldrenes rett til å undervise sine egne barn. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Marit Nybakk m.fl. ønsker ikke friskoler - i hvertfall ikke kristne. Hun mener at det ofte er barn av sterkt religiøse foreldre som tar barna sine ut av den offentlige skole, fordi de mener skolen er for ukristelig. Marit Nybakk mener at nettopp slike barn ville ha godt av den møteplassen den offentlige skolen er.

Det er fremdeles slik i Norge at foreldreretten står over Staten på de fleste områder og det er fremdeles fritt av skole eller hjemmeundervisning om man kan dokumentere tilstrekkelig læring. De totalitære krefter jobber allikevel på spreng med den klare forvissning om at "En tanke som i hjerte kom, og som man litt lot råde, har titt gjort sjelen tom på Guds dyre nåde." Barna skal altså tvinges på tvers av foreldreretten som er Gudgitt, lovfestet nasjonalt og internasjonalt. Og foreldre som bekjenner seg til Den evangelisk-lutherske Religion plikter å oppdra sine barn i denne religion, sitat av Grunnlovens § 2: "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpliktede til at opdrage deres Børn i samme." Det betyr at om man i den offentlige skole underviser barna i ateisme, (noe den offentlige skole ikke har adgang til ifølge § 2 i Grunnloven) er man lovpålagt å holde barna borte fra slik undervisning.

I den offentlige skole i dag har man beveget seg inn i relativismens minefelt. En hevder å være nøytral. Alle synspunkter skal jo få komme til uttrykk og da må det vel være akseptert å slå ned læreren også?. Barna fortelles delvis om lov og evangelium samtidig som man forteller dem at Gud er død. Hva skal et barn tro. Man river jo ned barnas autoritet til de voksne samt at man skaper barn med et spaltet følelsesliv, og Guds-autoriteten blir borte. Dette er jo sjeleterrorisme. Barnemishandling er vel forbudt i Norge? Ville vi bruke de samme undervisningsmetodene i matematikk og der fortelle barna at 2+2=4, men samtidig kan det og bli 8?

Sammen med Skapelseslæren, vil barna bli forelagt at menneskene er en del av en utvikling (Darwinisme). Vil det styrke et barns selvbilde å bli fortalt at han/hun stammer fra en encellet organisme, og at barnets tilblivelse altså er en ren tilfeldighet og ikke Gud-villet. Denne ideologi der en tankemessig løsriver mennesket i fra sin skaper er basis for den moralske katastrofe som har rammet Norge de siste tiårene. Dette gir seg utslag i en sinnstilstand blant mennesker som kan betegnes slik, "Kjødets lyst og sjelens ubotelige ensomhet. Over ingen Himmel under blot en grav." Fjerner man Skaperen fra et samfunn, vil man i sin tomhet måtte skape sitt eget menneskebilde, og resultatet ser vi i skilsmisser, drap, homofili (langt inn i den norske kirke) osv.

Skal man altså rette opp det som har gått galt, må man igjen velge Himmelveien som gir oss håp og livsregler å leve etter. De Ti Budene er hva vi trenger til. Overfor disse budene blir vi skyldige overfor Gud. Fra Golgata lyder et trøstens budskap om syndenes tilgivelse for den som angrer sin synd og tar i mot frelseren Jesus Kristus. Da får man en ny start med et evig Himmelsk perspektiv og et menneskesyn som sier oss at mann og kvinne er uendelig mye verdt. Og man ser at der hvor myndighetene er på kollisjonskurs med Guds lov, der skal man lyde Gud mere enn mennesker. Dette ikke for å være kranglevoren, men fordi Guds bruksanvisning for oss mennesker gir oss det beste livet både på jord og i Evighet.

Den sosialistiske (ateistiske) ideologi er i dag, mere eller mindre, på innmarsj i alle norske partier. Man tenker ikke lenger klart om likestilling, foreldrerett, barnehager, samlivsformer, fosterdrapslov, liberal teologi, det militære forsvaret, landbruk og matproduksjonen. Enkeltmenneskets motstandskraft og evne til å gjenkjenne ødeleggende tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud, bygges ned. Man starter i barnehagene og fortsetter i skoleverket. Og man er selvfølgelig klar over, helt fra statsministernivå, ut i departementene, via sine byråkrater, inn i Stortinget og videre "nedover i systemet" til lokalpolitikere og kommunale byråkrater at får man tak på et barns tanker, styrer man en hel nasjon på lengre sikt - derfor er det en viss turbulens om kontantstøtteordningen i dag.

Knebles bondenæringa, slik man driver på med nå, vil man også bli kvitt en stand som har vært en kraftig korreks og avslører av bl.a. flere regjeringers antidemokratiske og unasjonale virksomheter. Som sosialist tenker man ikke i nasjoner slik man gjør det i Bibelen. I følge Bibelen ble vi delt inn i nasjoner for å søke Gud (se Apostelgjerningene 17,26-27). Det er motsatsen til hva en så i Babel når man ønsket å bli Gud lik og bygget seg et tårn som skulle nå like til Himmelen (se 1. Mosebok 11,1-9). Man var altså i opposisjon til Gud. Dette er også realiteten dag. Man jobber for en internasjonalisering og bygger ned matvareberedskapen og forsvaret vårt slik at vi blir mere avhengige av andre.

De aller fleste har vel hørt om den internasjonale sosialistiske bevegelse, og dens arbeid bl.a. for å skape et forenet Europa samt å skape "fred" i Midtøsten. Med stor interesse hører vi fra tid til annen, en antakelig fremdeles ledende skikkelse innen denne bevegelsen, nemlig Gro Harlem Brundtland sitere de kjente linjene fra profeten Mika kapittel 4 vers 3, som står på FN bygningen i New York om at det skal komme en tid da "- de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; folkene skal ikke lenger løfte sverd mot hverandre og ikke mere lære å føre krig,". Dette innebærer en fredsperiode man ønsker seg, men Gud er utelatt fra sitatet og da blir det ikke fred. (Gro Harlem Brundtland antas å være ledende fordi det på norsk TV rundt 1996 var en sekvens med Israels tidligere statsminister Shimon Peres fra Arbeiderpartiet, der Peres sa at "Statsminsiter Brundtland i visse sammenhenger var hans sjef") Torbjørn Jagland har også i flere år hatt tette forbindelser til den sosialistiske internasjonalen og møtte (mars 2002) direkte i Midtøsten fra et slikt møte - det er tydelig at det er sterke sosialistiske krefter her som er samordnet internasjonalt.

Faktisk har man kontakter inn i de verste terroristbola vi kjenner til, og jødene skal tvinges til å samtykke i at de ikke har livets rett. FN har også lenge innehatt en slik rolle - og synes å forsterke den nå, med Norge i spissen i FN's Sikkerhetsråd. Hvor lenge er det til Gud rydder opp, mon tro i dette løgnens spill? Neppe lenge.

Nyradikalismen
Man kan summere opp de ideologiske strømningene og kalle dem med en felles betegnelse for nyradikalismen. I boken med tittelen "Åndskamp i skole og samfunn- Stern-strid" ved Gustav Mjåland og utgitt av AKF på 4735 Evje, siteres følgende :

"Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. "Når Gud er død, er alt tillatt", sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn." Og videre sitert:

"Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet." Disse linjene skulle vel forklare hvorfor vi i dag har en kamp om disse tre hovedområdene.

Den rette kurs
Bruker vi De Ti Bud som samfunnets lover, samtidig som vi forkynner Golgata-budskapet, vil vi få se en reversering av den negative samfunnsutviklingen vi er vitne til dag. Mennesket ville få sitt menneskeverd igjen. Og vi ville få oppleve at "Kjødets lyst og sjelens ubotelige ensomhet. Over ingen Himmel under blot en grav" ville bli byttet ut med en lovsang til Herren for at han skapte oss og kalte oss ved navn og tok oss inn under sin beskyttelse. Da vil man kunne bygge landet og forme barna i evighetens perspektiv. Om det stormer rundt oss, vil vi kunne synge med sangdikteren Lina Sandell: "Gled deg da du lille skare! Jakobs Gud skal deg bevare. For hans allmakts ord må alle Fiender til jorden falle."

Lars-Arne Høgetveit
1640 Råde


Søndag, Mars 17, 2002

LA OSS FRYDE OSS I GUD, VÅR FRELSER!

Maria budskaps dag

Lukas 1,46-55
46. Og Maria sa: Min sjel opphøyer Herren,
47. og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser,
48. fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
49. fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn.
50. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.
51. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker.
52. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små.
53. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort.
54. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn,
55. – slik han hadde talt til våre fedre – mot Abraham og hans ætt, til evig tid.

Jer. 33,14-17:
14. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.
15. I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet.
16. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun* skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.
17. For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels trone.

Ef. 1,3-6:
3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.
4. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
5. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd,
6. til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.Lørdag, Mars 16, 2002

Et interessant og viktig brev om Henrik Ibsen - Fra Oddvar Berge

FORENINGEN Ff-t. Etbl 06.01.01.

FRIVOLL & OMEGN FORENING FOR LOKAL HISTORIE, SLEKT, LITTERATUR, KUNST, FORMING, MUSIKK OG SANG, FORKORTET TIL FRIVOLL FORTELLER ELLER BARE Ff-t.
UNDERLIGGENDE MÅLSETTING: SE VÅR LOKALE HISTORIE I BIBELSK LYS.
”PRØV ALT – HOLD FAST PÅ DET GODE”.

Grimstad, 09.02.02.

Red,

HENRIK IBSEN - ET GUDS REDSKAP

Byd hans minne i Grimstad en bibelsk vingård og en Henriks urtehage.

Tro, håp og kjærlighet har blitt min overskrift over Ibsens samlede verker. Han sier i sitt forord at det er viktig for at han skal bli rett forstått at han blir lest sammenhengende. Hans ord har krav på å bli respektert.

Ibsenforskeren Ingvar Sørensen på Karmøy har gitt ut 7 bøker hvor han påviser hvor gjennomsyret Ibsens skrifter er av Bibelens språk. Ibsen var hele sitt liv en flittig Bibelleser. Hvorfor? Skulle det ikke ha sammenheng med hans diktning?

For meg ble nøkkelen til å forstå ham gitt i en t på en 1. pinsedag. I sitt møte med Solveig denne 1. pinsedag etter lang tids fravær ute i verden dukker plutselig en t opp i hans navn og han er blitt til Peter. Den lille t’en symboliserer et kors og et anker. Tro og håp. Han har fått oppleve å se seg selv rettferdiggjort og født på ny til et levende håp.

Møtet finner sted på 1. pinsedag – gjenfødelsesdagen og fødselsdagen for den nytestamentlige menighet. Solveig fremstår som hans forbeder. Hun har hatt ham på sitt hjerte hele tiden sier hun. Og hennes navn betyr Lys, Vei, Gud. Her ser vi klart fyrlyset og veiviseren til Gud. Kristus er verdens lys. Veien, Sannheten og Livet. Han er Gud. Ibsen kalles av flere fortolkere veiviser, fyrlys og los.

Solveig representerer Kristi kjærlighet som lengter etter at alle de som savnes ute i mørket skal finne hjem. Slik blir vi stående med Tro, Håp og Kjærlighet som sentrale stikkord.

Tidligere kulturminister Lars Roar Langslet viste nylig i avisa Vårt Land til det faktum at det kristne lys gikk ut over alle kjente filosofier og tankebaner. Nettopp dette er det som har gjort Ibsen så stor. Ibsen skildrer menneskets søken gjennom livet inntil det finner hvile og fred hos Gud som den eneste mulighet og den eneste redningsmann. Den gode havn. Slik ender også Når vi døde vågner. Det er lengselen etter forløsningen og det himmelske bryllup. Brudevekkelsen. Også her står den første kjærlighet i sentrum.

Underveis møter vi Ibsen i Bergmanden. Der er han lik Paulus mens Paulus enda var Saulus. Blendet av lyset. Han graver bare videre i mørket. Ned, ned.
Ibsens monumentale verk underveis er Keiser og Galilæer hvor vi møter keiserens erkjennelse og bekjennelse: Så har du seiret, Galilæer. Galilæeren er Jesus fra Nasaret.

I Rosmersholm møter vi frafallet fra kristentroen. Rektor Kroll sitt navn er sammensatt av kristen og troll. Trollkreftene tillates å innta kristenflokken med de katastrofale følger det får for samfunnet.

Byggmester Solness representerer hovmodet. Hill deg Solness. Kong Herodes lot seg tilbe som Gud og døde en tragisk død liksom Solness.

Et Dukkehjem viser oss til bibelens hustavler. Elsk hverandre som likeverdige mennesker med samme krav på respekt i de ulike oppgaver. Selv om kvinnen ikke er mann så er hun ingen dukke.

Slik kan vi holde på fra stykke til stykke. Og nå hopper jeg naturligvis bare på toppene. Brand representerer kallet og Helligåndens ild. Selve pinseilden.

Peer/Peter representerer f.eks. Olav den Hellige. Kristendommens komme til landet. Mor Åse den gamle norrøne religion, Åsatroen. Er hans navn en avkortning av Peter Begynt? Navn og titler forteller mye hos Ibsen. Vi kan utdype dette i endeløse detaljer.

Ibsen har en tilknappet og skjult form, men kommer man ham innenfor vesten er han fylt av den vidunderligste sødme og varme. Han er et Guds redskap til nytte og gavn. Han taler i bilder, lignelser, og han taler glitrende. Usedvanlig sterk er han i sin forkynnelse.
Ibsen har hentet noe fra Wergeland.

Edvard Munch ble aldri ferdig med Ibsen. Også Munch såvel som Wergeland hadde et kristent vitnesbyrd og Munchs bilder levner ingen tvil om hvilket budskap han forkynner. Munchs bestefar var prest i Gjerpen hvor Ibsen vokste opp og gikk til kirke sammen med sin mor.
Ibsen fremstår som en kristen jøde. Han er i sin mer tilknappede form enn Wergeland en talsmann for jødenes stilling liksom Wergeland. Han er mer enn det. Han er en forløper for oppfyllelsen av Esekiel 37. Hans jødiske bakgrunn forklarer hans tilknappethet og hans glitrende storhet. Hans lys ble bare for mange så altfor sterkt.

Han er dikterkeiseren. Han er ikke hovmodig. Han er en ydmyk Kristustilbeder. Hans forhold til engler er verd å merke seg. Allerede som gutt kommer hans kall til syne i en stil han skriver. Her forteller han om en engel som kommer til ham i en drøm og sier til ham: ”Følg meg, så skal jeg vise deg menneskeheten. Alt er bare forfengelighet”.

Slik skal Ibsen komme til å se og å avsløre all falskheten, alt hykleriet. Alt det uekte skal han komme til å speile opp mot det ekte og sanne. Ikke rart han fikk mange mot seg. Dette som driver Ibsen er det første vi blir presentert for i Catilina.

Er det tilfeldig at Ibsen mens han var i Grimstad malte bildet av Josva og Engelen? Vi kan bare spørre. Mons Fuhr har på selveste Vardåsvolden og opp mot selve Vardåsen reist opp i bygninger det som Ibsen har tegnet ut i bokstaver. En bibelsk vingård er resultatet, midt i Grimstad! Samtidig har Hamsun kommet til med sin kjærlighet til alt det skapte, alt som vokser og gror. Også han er jo nå knyttet til Vardåsen med sin vandring for et par nye sko og sitt Kristusvitnesbyrd som han etterlot seg. Også han fant hjem til den gode havn til slutt. Noe er i ferd med å toppe seg her i Grimstad. Lyset bryter stadig gjennom. Lyset med den evige seierskraften.

Kristus selv manifisterte seg over denne vingården da den var ferdig utviklet i 1934. Underlig er det at Odd Børretzen som også har vært nabo til Vardåsvolden tar denne hendelsen med i sin film fra år 2000. Han forteller der om sin oppvekst og barndom i Oslo. Filmen heter ”Da jeg traff Jesus med sprettert” og den kan leies hos Videokjelleren. Midt i filmen hører vi nyhetsoppleseren i radio berette om Kristus som har vist seg i Grimstad.

Børretzens budskap er at han så gjerne ville se Jesus. Filmen handler om kommunikasjon og mangel på dette slik jeg oppfatter den. Om mange uløste og uforståelige spørsmål som ikke får svar. Om hvordan vrangforestillinger oppstår og kan prege mennesker for et langt liv.

Hvor viktig det er at nådegaven til å formidle sann og riktig kunnskap blir utbedt og fremelsket. Det er i barnesinnet såmannen har sitt viktigste oppdrag.
Grimstad er en misjonsby. En liten internasjonal storby. En formidler og leverandør av verdier. La for all del den muligheten som er gitt oss midt i fanget til å sette Grimstad på kartet mer enn noen sinne få komme til sin rett. La den bibelske vingård og den fremtidige bypark få vokse frem. Alle elementer som byen har må utnyttes for hva de er verd. Og resultatet vil bli noe helt unikt!

Når vinkjelleren, katedral Ibsen, fremstår nyoppusset og hvitmalt er den aldeles nydelig og journalistene vil som før skrive metervis av omtale og turistene få mer enn mange nye gode grunner til å nyte sitt opphold i Grimstad, Sørlandets sanne perle. La oss ta vare på hverandre og de verdier som er gitt oss å forvalte på på beste måte. Det vi her på Vardåsvolden har liggende er en mulig gullgruve som ikke vanlige boliger kan erstatte.

Oddvar BergeFredag, Mars 15, 2002

GIR "DAGEN" OPP?

Av Ivar Kristianslund

I en lederartikkel 9/3 skriver avisen Dagen: "Det er lett å sympatisere med tanken om at staten bør likestille alle trossamfunn." Her er Dagen på gal vei! En likestilling av alle trossamfunn vil ødelegge staten! Likestillingstanken kommer fra LIKESTILLINGSRELIGIONEN som stortingsflertallet dyrker, men falskelig kaller nøytralitet. Likestillingsreligionen forlanger også at vi alle, uten begrunnelse, skal tro at det er et stort gode at menn og kvinner er så like som mulig og ter seg mest mulig likt. Hva vil Dagen si hvis kristendommens motstandere forlanger at staten skal slutte å bruke det norske flagget med kors i ?

Vi kan ha religionsfrihet, som er et gode, uten at staten likestiller alle trossamfunn! Det ER forskjell på sannhet og løgn! Kristendommen er det sanne og riktige livssyn! Alle andre livssyn er løgn eller i beste fall villfarelser! At Jesus har stått opp er jo et historisk faktum!

En stat må nødvendigvis stemple noe som sant og godt og noe som løgnaktig og ondt! Det er statens religion (ofte kalt ideologi) som bestemmer hva som kommer i hver kategori. Hvis kristendommen kastes ut, vil trolig likestillingsreligionen overta inntil nordmennene har utslettet seg selv og muhammedanismen overtar!

Du som er en kristen eller et ikke-kristent fornuftig menneske: Kjemp for å få beholde Grunnlovens kristendomsparagrafer. Det vil være til velsignelse for både troende og vantro!

Tune den 15. mars 2002
Ivar Kristianslund
Formann, Kristen Framtid


Spørsmålene som ikke blir stilt i Midtøstenkonflikten

Av Lars-Arne Høgetveit

Hvorfor befinner det seg palestin-arabiske barn i fremste linje under urolighetene nå, hvorfor blir barna kynisk brukt i PLO`s strategi? Hva er PLO`s tidligere historie i Libanon mht narkotikaproduksjon, våpenopprustning og behandling av libanesere?

Hvor mange terrorister fra Røde Brigade m.fl. ble, for få år siden, trenet i PLO`s leire i bl.a. Libanon for terrorist angrep i Tyskland etc? Finnes det et eget palestinsk folk, eller er historien omskrevet og forfalsket på dette området? Hvorfor var PLO på parti med Saddam Hussein i 1990, i Gulf krigen?

Hva heter det eneste landet i Midtøsten som er et demokrati? Har mange PLO logoer har bilde av automatvåpen som dekker et kart av dagens Israel, og dermed indikerer at de vil ha alt landet som det bor jøder og arabere på i dag?

Hvor mange jøder bor det i Syria, i Jordan, i Iran, i Egypt, i Irak? Og hva var tallet på jøder i disse landene for 50 år siden?

Har den Israelske stat tilbudt araberne i bl.a. Gaza, å hjelpe til med å bedre infrastrukturen med hus, sanitæranlegg etc i flere tiår nå, men fått nei fra araberne? Er det sant at den arabiske verden i Khartoum på 70-tallet slo fast «Nei til anerkjennelse av Israel, Nei til forhandlinger med Israel, Nei til fred med Israel.»?

Er kjernen til konflikten i dag den at araberne vil ha makt over Jerusalem for å hindre at Jesus skal komme igjen fysisk til Jerusalem for å styre verden i et 1000 årig fredsrike for så å holde dom over menneskene?

Hva vil svarene på disse spørsmålene gi av svar på PLO`s troverdighet i dagens konflikt? Jo, ofring av småbarn i fremste rekker, narkotikahandel, historieforfalskning, terroristopplæring, samkvem med de verste despoter verden kjenner og et ønske om å hindre Jesu gjenkomst til Jerusalem. I bunn og grunn et opprør mot den Allmektige Gud alene, et skaperopprør. Ett opprør som er så gammelt som menneskeslekten er det.

Kjernen i konflikten er teologisk, og brennpunktet ligger på Tempelberget. Der ser vi Klippemoskeen, hvor brennofferalteret i gammel testamentlig tid stod, og Al Axa moskeen, der Salomos bueganger var, og der de første kristne brukte å samles til gudstjeneste. I den veldige og vakre Klippemoskeen står denne inskripsjonen to ganger på arabisk: Gud har ingen sønn!
(les 1. Mosebok 16, 11-12, profeten Sakaria 12, 1-3 + 9-10, Esaias 2, 1-4 og Johannes Åpenbaring 20.

Kan jødene i år 2002 stole på andre enn seg selv (og Gud til sist) og hva husker jøden om Ola Normann? Kanskje at Ola Normann (ved statlige tjenestemenn, politiet) sendte 742 jøder til Hitlers gasskamre under 2. verdenskrig?

Lars-Arne Høgetveit
1640 Råde


"Lover vi ikke kan leve med-" og Grunnloven

Av Jørgen Høgetveit

I sin leder 14. mars, delvis som reaksjon på min artikkel "Dagen og Grunnloven" 12.s.m. åpner Hove med: "Høgetveits forskrekkelse er for så vidt forståelig. Den bør i alle fall foranledige at vi utdyper oppfatningen vår noe." Min "forskrekkelse" er - som kanskje en del vil ha oppfattet - ikke begrunnet i at jeg er spesielt lettskremt - men mer i fortvilelse over at red. kunne skrive om Grunnloven § 2: "Grunnlovsparagrafer som har mistet 99% av realitetsinnholdet sitt, bør man oppheve."

Han utfyller nå med å si at kampen kan bestå i "at man i stedet kan gi uthulte grunnlovsparagrafer realitetsinnholdet tilbake." Bra er det at Hove fortsetter med at "Men uansett er Gr.l.s sanne verdier fremdeles verd mange forsvarskamper, både verbalt og militært", men så beveger han seg lite eller ikke inn på hverken Bibelens tale om sannhet og rett - eller Arthur Bergs utmerkede argumentasjon for ikke å godta uthuling av Grunnlov eller Grunnskolelov.

A. Berg understreket at skulle man berge dette arvesølvet, måtte man ta det på alvor og ikke bøye seg for "uthulende realitetsprat" som "bedøver evnen" til å kjempe for sannhet og rett. Er de verdt "kamper", så kan man ikke bøye av for "realiteter."

Det er andre toner enn både de bibelske og Bergske, når Hove forsetter med å liste opp den Sverdrupske Paralamentarisme 1884 (som Hove synes er OK) og som knekte maktfordelings-prinsippet i Norge og førte til at statsminister Gro H. Brundtland mange år senere kunne hevde at lovene skulle skapes av de store folkegrupper, flertall i Stortinget og at Høyesterett værsågod fikk bøye seg for makten der den utgikk fra "folket". Det gjorde de også i B. Knudsen saken.

Det gikk ca. 100 år fra prinsippet var knekt til u-loven fikk brutale konsekvenser i landet vårt. Har Hove tenkt gjennom hvorfor det er skrevet bindsterke verk om "1880 årene. Ti år som rystet Norge"? Parlamentarismen er aldri blitt kodifisert som norsk lov! Hvorfor? Det hjelper ikke at Høyesterett i sak etter sak bøyer seg for såkalt "positiv rett" gitt av Stortinget uten den minste sjeling til Grunnloven og i økende grad avvikler Grunnloven. Avviklingen gjelder en rekke andre livsområder enn de Hove trekker fram, lover som er avgjørende for vårt folks framtid og lykke Men det betyr selvsagt ikke at vi gir Høyesterett rett og ber om å få avviklet lovene.

Vi slåss mot uretten så lenge "det er pust i lungene våre" om man synes det er "realistisk" eller ikke. Et slikt Norge vil vi ikke ha eller overlate til vår etterslekt! Vi håper og ber om at det norske folk snart skal våkne opp til å forstå hvilke rettsløst og umenneskelig samfunn vi går mot med en slik avvikling.

For øvrig stusser jeg på hvilket merkelig regnestykke som ligger bak de 99% Hove nevner. Grunnloven § 2 er selve premissleverandøren til det kristne menneskesyn som ligger i bunnen for alle menneskerettene som man finner fra § 96 og utover. Det er den Ånd som skal gjennomsjele norsk rett sier § 112 (før 110). Og denne tenkningen er ikke oppstått på revolusjonær fransk grunn (Sverdrup) eller Romersk katolsk grunn som mange synes å mene. Det er en solid arv fra den protestantiske og angloameri-kanske verden (ikke den katolsk-fascistiske som ny rett driver oss inn i) som Sigurd Opdahl glimrende skriver om det i "Kampen om menneske-rettene" som AKF nylig på nytt har gitt ut!

Muligheten for å få en Grunnlov forankret i kristenretten etter skille kirke - stat er vel noe så nære en utopi en kan komme - når en ser hvilke holdninger som gjorde seg gjeldende i Verdikommisjonen og andre sentrale fora.

Vi skrider nå fram mot 2005 og skal feire 1905 som fristat på Grunnlovens grunn. Da bør vi minnes og hedre en mann som stod urikkelig fast på Grunnloven i de uhyre farefulle tider Norge gjennomlevde: Jørgen Løvland. Vi bør aldeles ikke følge stortingspresident K.Grønndahl som allerede har startet seminar for stortingsrepresentantene med sikte på en fullstendig gjennomgang og revisjon av Grunnloven fram mot 2014.

Hvis de kreftene får fullbyrde sin revolusjonære kamp mot sannheten i RETTSSTATEN Norge går det oss ille. Denne gradvis uthuling av norsk kristenrett og lover - sender oss i stigende grad over i de situasjoner som profetene taler om for sitt kjære jødiske folk. Les: Esekiel 20,25: "Derfor gav jeg dem bud som ikke var gode, og lover som de ikke kunne leve med." eller Esaias 10,1: "Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelig skrivelser -". (Jeg ser frem til en grundig meningsutveksling om dette uhyre viktige og grunnleggende tema for vårt folks framtid.)

Evje 14.03.2002
Jørgen Høgetveit


Torsdag, Mars 14, 2002

VAR IBSEN KRISTEN? VAR IKKE IBSEN ATEIST?

HVORFOR ENGASJERE SEG I IBSEN?

Ærede herr Redaktør – Her ligger mye. For min del vil jeg ikke gi annet svar enn at ene og alene Gud er den som kjenner og gransker hjerter og nyrer. Han er den som kjenner dommen over hvert menneske til bunns. Hvordan Ibsen selv vil fremstå overlater jeg til den enkelte selv å vurdere.

For meg fremstår han gjennom det han har skrevet målt på bakgrunn av Bibelen som en litterær keiserpredikant. Og jeg vil tillate meg å anvende i denne sammenheng noe av det Esben i dag har funnet på sin vei og tatt med seg.

I Vårt Land 18.01.02 skriver Bjørn Markussen om en av vår tids store og populære, Odd Børretzen. (Det er vel her overflødig å nevne at også Odd, såvel som hans far Jacob (sistnevnte har jeg forøvrig også hatt gleden av å motta mye viselig fra i forkynnerlagssammenheng, også i Vestregate), begge har bodd i Grimstad og således kan regnes både som Grimstadgutter og Sørlendinger). Det lønner seg å sette foten innom Grimstad viser det seg!

Nok om det. Vi skulle frem til et vesentlig poeng og må passe på nå så vi ikke vaser oss bort). Markussen forteller under overskriften ”Religion eller makt” om hvordan det kan ha seg at Odd Børretzen som betegner seg som ateist har kommet til å si ja til å bære frem sitt budskap i Blaker kirke. Han har alltid før sagt nei til å delta i kirker og kirkelige sammenhenger. Bakgrunnen for at han er blitt spurt om å delta i Blaker kirke er at organisten der, Jan Erik Stensrud, under et sykehusopphold erfarte en guddommelig opplevelse mens han lyttet til Odd Børretzens ”Vintersang”.

Og hvordan reagerte Odd Børretzen på det? ”Først ble jeg naturligvis forbauset, sier han. Det neste var at jeg ble skremt, for så å føle meg smigret. Det er rart, men også veldig fint at folk kan få åndelige opplevelser sånn. Jeg blir ganske smigret”. Dette er hva han sa. Hva han ikke sa vet bare Gud.

Markussen konkluderer slik: Om ikke Odd Børretzen opplever at religion har makt over ham, er det flott. Likevel må både han og andre bekjennende ateister leve med at noen av oss tror at Gud virker gjennom dem”. Og her er vi ved sakens kjerne.

Gud kan tale gjennom stein og hva som helst. La derfor Hans egne ord stå som min konklusjon på dette: ”Om dere tier, så skal steinene vitne.” Bergmanden Ibsen har talt!

Grimstad, 18.01.02

Beste hilsen Oddvar Berge, KF.


Onsdag, Mars 13, 2002

Eidsvollsmennene - gentlemen med integritet

Av Lars-Arne Høgetveit

«Feirer 8. mars på Eidsvoll», skriver Nationen den 7. mars d.å. Det er kvinnesaksforeningen som i år vil «innta» Rikssalen på Eidsvoll på «kvinnedagen» 8. mars for å gjøre en markering i symbolenes høyborg. Man må vel bare undre seg over at de ikke har tenkt på dette før - den såkalte «kvinnesaken» har jo lenge nettopp ikke tatt vare på de verdiene som vår norske Grunnlov, gjennom § 2, bygger på; det at Bibelen danner grunnlaget for hele vårt rettssystem, vår trosfrihet, vår ytringsfrihet ja hele vår Statsdannelse og gir et meningsfullt innhold til ordet menneskeverd. «Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.», står det i § 2.

Leser vi Bibelen ser vi at menneskeverdet direkte er avledet av at Gud skapte mennesket i sitt billede - uten denne bakgrunn har mennesket ikke noe eget menneskeverd som er koblet kun til at vi er mennesker og ikke til funksjon og vi legges åpen for alle slags ideologier inkludert feminismens misforståtte kvinnekamp.

På slutten av 1970-tallet var noen andre representanter for «kvinnesaken» som f.eks. Gro Harlem Brundtland og kona til Torvald Stoltenberg kraftige pådrivere for å få legalisert en fri abort lov i Norge, en sak drevet frem i likestillingens ånd. De var i den forbindelse sterke eksponenter for «kvinnesaken», som nå er i ferd med å ende opp med at det snart ikke finnes gentlemen igjen (det er ingen hjemme til å oppdra gentlemen) og kvinnene utrustes med voldsalarmer.

Dette minner meg om historien i Flatøyrboka, islandsk Kongs- og ættesoge fra ca. 1390 der det fortelles om Torgeir Håvarsson som en dag kom gående over Kvasafjell. Der møtte han en gjeter. Han trakk sverdet og hogg han ned. Da han kom ned i dalen spurte de hvorfor han gjorde det. Jo, svarte han - "han stod så lageleg til for hogg". En feil ideologi kan altså drepe - likestillingsideologien dreper også, det ser vi, i Norge ca 13 000 barn hvert år. Skjønner vi hva det påfører kvinnene av lidelse? Og er dette noe å markere på Eidsvoll?

Det fortelles at den 10. april 1940 var retten til selvbestemt abort satt på dagsorden i det norske Storting, men som vi vet ble vi invadert den 9. april. Jeg er alvorlig bekymret for dagens åndelige situasjon i Norge, og det kan være like før vi igjen får prøve hva det vil si å være hærtatt? Jeg ber til Gud at Han vil spare oss, men hører vi Hans advarsler - Han lar seg ikke spotte, verken av feminister eller andre åndsretninger. Gud finnes ikke og mennesket vil ikke lenger stå til ansvar for Gud er all deres tanke. Og i stedet for å være mennesker i Guds billede blir mennesket fanget i syndens garn og helt bundet.

Ordet om korset, ja ordet om Jesus Kristus har proklamert menneskeverdet i generasjoner. Se på India med konebrenning, Kina med ett barnspolitikken, Iran med barnesoldater etc hva kjennetegner dem - de tror ikke på den levende Herre Jesus - som gav sitt liv for både mann og kvinne. En ufødt, en mongoloid, en ufør, en mann, en kvinne, et barn - alle er de like mye verdt, fordi de er skapt i Guds billede. Det er det verdt å ta vare på.

Jesu ord om at vi skal elske vår neste som oss selv, det er med på å styre vår indre syndige natur slik at vi ikke slår ned naboen når vi skulle få lyst til det. Rødstrømpene som vi kalte dem før, bør vel sette seg ned en gang til å tenke seg om før de påfører seg selv og oss andre enda mer lidelser. La oss håpe at de kvinner som enda har hjertet på rette plass tar et oppgjør med sine søstre og ber dem besinne seg og at vi menn igjen ser opp til våre kvinner og elsker dem og ikke omtaler dem i ord og bilder som om de ikke har noe menneskeverd! Menn og kvinner er like mye verdt, men har fått forskjellige oppgaver av Gud som skapte oss, Han har gitt oss bruksanvisningen i sitt Ord.

"Gud signe vårt dyre fedreland - og lat det som hagen bløma,
lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma,
lat folket som brødre saman bu, som kristne det kan seg søma."

Vil Gud ikkje vera bygningsmann - Me fåfengd på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land, Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss Gud så me kan bu - i heimen med fred og hyggja!

Lars-Arne Høgetveit - 1640 Råde


Tirsdag, Mars 12, 2002

Jødenes unike verdi for verden

Av Bjarne Kydland

Det er slik, at de av oss som ser jødenes unike verdi for “alle folk” samtidig ser dette folket som den avgjørende og eneste faktoren til at verden i det hele tatt består og kan bestå. Sagt på en annen måte. Av kjente kloder i kosmos er det bare Tellus som er beboelig. Alle andre kloder mangler alle avgjørende faktorer for menneskelig liv.

Dette kan, på en måte også sies å være en slags “Liten Bibel.” Den karakteristiske lille Bibelen lyder slik: “For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Joh. 3:16. Guds Sønn kom til verden gjennom dette folket. Jesus er den største jøde alle tider, og Han er den største av alle fra hvilken som helst nasjonalitet. Jeg tror så gjerne at f.eks. Norge trengte ikke å figurere i atlaset i det hele tatt og verden ville ikke lidd noen nød av den grunn. Aller minst jødene selv ville hatt noen som helst skade av det. Jeg tenker her på Oslo-avtalen spesielt.

Ikke så med jødene. Verden kunne ikke ha unnvært dette folket og dets Frelser.

Forut for Jesu fødsel gav Gud jødene nasjonen Israel, likesom de fleste folk på jorden også har sin egen nasjon. Uten at jødene har hatt og har et land er Bibelen forfeilet fra perm til perm. Herom står striden, i dag som før mellom Den guddommelige tre-enighet og den sataniske tre-enighet. Spørsmålet som dirrer blant muslimer spesielt er: Hvem tar feil av Bibelen eller Koranen?

Samme argumentasjonen fører Per Haakonsen i sin gode bok: “En ny tid for ISRAEL.”
Her sier han på side 93: “Vi legger merke til at profetiet har tre komponenter som kan sies å utgjøre et “skjema”: innvandring + land + frelse. . . . Det er åpenbart en indre sammenheng mellom disse tre forholdene.” Sitat slutt.

Det er altså den dypeste sammenheng mellom land og frelse. Av denne grunnen er det at Koranens islamister, med Arafat og hans folk i spissen bedriver sine drapsorgier i Det hellige land. O g som Hitler i sin tid også bedrev over alt hvor han kom til. Arafat vil ha tak i LANDET og slett ikke bare deler av det, men hele landet. Samtidig lokker han med “jul og gode dager” hvis han får land. (Etter ostehøvel-prinsippet selvsagt.) Strategien går ut på å umuliggjøre Kristi Ord, Bibelen: “innvandring + land + frelse.”

Av samme grunn har Gud lovet forbannelse til alle folk og nasjoner som deltar i falskneriene. Landet er ikke først og fremst jødenes, men Guds eget land. Slår en opp på “mitt land” i PC-programmet finner en hele 17 henvisninger. Intet annet folk har en slik kraftig dokumentasjon fra Herren.

Slik som i kveld f.eks. hørte jeg over TV at Ap`s Gunhild Øyangen ville ta opp handelsboicott av Israel i utenrikskomiteen, dersom ikke Israel sluttet med sitt selvforsvar av områder, menn, kvinner og barn. (-hennes utsagn kan utlegges slik). Arafat var ikke noe problem for Øyangen i det hele tatt. (ikke nevnt) Han er fredsprisvinneren og deres gullgutt, forstås. Jeg utbrøt til min kone: Slike tumlehoder er det som har regjert og vil regjere landet. Men her ser en Hamas-ånden på sitt beste, ypperste og mest uhyggelige. Dette er den sataniske tre-enighet i full virksomhet i dag som den gang.

Inn i dette perspektivet representerer Osama bin Laden og Yasser Arafat de første og mest konsekvente av “alle hedningefolk” (Sak. 14:2) Slik oppførsel finner en mest representert på venstresiden i internasjonal politikk. Likefullt består dette folket i dag etter mer enn 4.000 år, mens mengder av land og riker/folk er bukket under som gnister i stormvær. Deres endeligt skyldes i følge Bibelen utelukkende deres stillingtagen og handlemåter overfor Gud og hans demonstrasjonsfolk. Slike folk har aldri og får aldri noe valg. De er og blir forbannet, som Bibelen sier. Og Gud kvitter seg med dem i tur og orden.

La så MAX I. DEMONT få si litt om dette folket gjennom sin bok: JEWS, GOD AND HISTORY. Side 48: Selv om jødene i dag (1994) utgjør 3 % av Amerikas totale befolkning er antallet jøder fengslet for voldskriminalitet bare en tiendedels prosent (1/10 %) av alle fengslede amerikanere. Grunnene til at jøder er fengslet, er i alle fall ikke (hovedsakelig) for sadistiske handlinger – mord, voldtekt, slossing (beating) eller bestialitet – selvom unntak finnes. Denne enorme ulikevekten i statistikken representerer en kontinuerlig gåte, (er til stor forundring) for sosiologene.” Sitat slutt.

Her har klodens mest voldelige folk slått seg til i jødenes land / Guds land, - klodens mest fredelige folk, og her bedriver de sine utstrakte slakterier, -som også Hamas la opp til. Gåten er minst like stor som medienes indirekte oppfordring til fortsatt slakting, idet mester-løgneren Arafats situasjonsbeskrivelser ukritisk og ureflektert bringes videre til norske hjem utlagt som “Sannheten om jødene.”

Jeg vil si meg enig med dem som ønsker Sunnanå hjemsendt. Han representerer Forbannelsen mot både nordmenn og jøder.

Med hilsen
Bjarne Kydland


Mandag, Mars 11, 2002

Dagen og Grunnloven

Av Jørgen Høgetveit

Det er med forskrekkelse man leser Dagens minileder for 9. mars d.å. hvor de skriver:

"Når det gjelder forslaget om å oppheve Grunnlovens religionsparagrafer, er det også lettest å få øye på proargumentene. For Balsfjorddommen i Høyesterett i 1983 avslørte jo at det rettslig sett ikke lenger fins noen statlig almenforpliktelse på det som Grunnloven kaller "Statens offentlige religion". GRUNNLOVSPARAGRAFER SOM HAR MISTET 99 PROSENT AV REALITETSINNHOLDET SITT, BØR MAN OPPHEVEG." (Uth. av meg)

Så lettvint, med et pennestrøk - synes man å si seg enig i å slette fedrenes lange og lidelsesfulle kamp - og en tusenårig rettstradisjon fra Norges lovgivning. Skriften er grunnleggende opptatt av RETTEN i et folk. Salmene taler om at Herren møter opp i Rettssalen og advarer dommerne mot urette dommer. Hoseas 10,4 taler om retten som "giftige urter". Jeremias taler om "de som syslet med loven, kjente meg ikke",- og galt gikk det. Men når Fredsfyrsten kommer igjen skal lov utgå fra Jerusalem og vi få rettferdige dommer. Retten og menneskesynet er grunnleggende viktig i en rettsstat - uansett om lovgivere og rettens håndhever for tiden gjør forferdelig mye galt i forhold til lovverket og sann rett.

Et slikt utsagn som overfor sitert er både ubibelsk og ulovlig sett ut fra Bibel og Grunnlov, og slikt bør ikke Dagen slutte seg til uansett hva Høyesterett måtte ha sagt i Børre Knudsen dommen. Ulovlig er det fordi Grunnloven § 112 (110) sier at slikt har man ikke lov til.

Så finnes det også andre dommer som bl.a. STERN-striden som rullet i norske media i 4-5 år fra 1980 og oppover, og som i flg. Dagens tidligere redaktør Arthur Berg var en god begrensing på raseringen av norsk lovgivning og lovløshetens innmarsj i Norge. Da skrev han slik på lederplass i Dagen:

"Den såkalte Stern-saken har mange oppsiktsvekkene og interessante sider. Den har ikke minst en lekse å lære oss når det gjelder spørsmålet om skoleverket vårt skal kristnes på ny eller avkristnes fullstendig. En norsk rett har slått fast at den kristne formålsparagrafen for skolen betyr noe. En skole med en kristen formålsparagraf er ikke det samme som en skole uten kristen formålsparagraf. Vi er lenge blitt tutet ørene fulle av den oppfatning at kristne formålsparagrafer har ingen betydning, enten de står i Grunnloven eller skoleloven.

Slike oppfatninger er naturligvis selvoppfyllende. Når ingen tror at Grunnlovens og skolelovens kristne verdiforpliktelse skal tas på alvor, er det til sist ingen som tar den helt alvorlig. Det kulturelle arvegods som man endog langt inn i den kristne kirke begynner å tro at det ikke lenger nytter å kjempe for, havner snart på museum."

Det var andre toner! Fast Grunn fulgte opp med lignende kommentarer. (Sitat fra STERN-boken, nylig kommet i nytt oppl.)

Dette har tydeligvis redaktøren av i dag ikke merket seg - men for oss som lekfolk og med barn i skolen og mest opptatthet av barnas frelse og fremtid - så var det på mange måter en viktigere sak enn krigen om kirkeordningen - selv om den er viktig nok ikke minst i relasjon til Grunnloven § 2.

Arthur Berg tok også initiativet til et større møte i Betlehem hvor storsalen "var fylt til siste plass og flere måtte stå" i mai 1979. Det avfødte en leder som het "Gjenreis tempelet og bygg murene." Undertegnede holdt da foredraget om "Familien, staten og nye lover" og Berg skrev leder om kampen mot de "som angriper selve nervesenteret både i vårt rettssamfunn og i vår tro og kristenarv. Og selv om frafallet nå er kommet langt, tror vi ikke det er for sent til at strømmen kan snus."

Han avslutter sin kraftige leder med å skrive om "likestillingsfanatismen som rokker ved alle former for autoritet og som derfor er et signal om lovløshetens hemmelighet (som skal gå forut for Antikrists komme.)" Han avslutter med å minne om at vår situasjon ligner jødefolkets ved tilbake-komsten fra Babylon da de måtte gjenreise tempelet og murene og mure med sverd ved lend. Det er også vårt kall og oppgave, og det må Dagen stå med oss i. Ikke la seg lure av Høyesterett og hvilken annen jordiske makt som måtte fortelle oss noe annet enn hva som er RETT lov - og ikke åpne for u-lov som øder landet!

Evje 09.03.2002

Jørgen Høgetveit


Søndag, Mars 10, 2002

SOLIDARITET MED JØDER I NORGE OG MED ISRAEL

I forbindelse med at jøder står offentlig frem og sier at de føler seg truet og utrygge i Norge som følge av medienes reportasjeprofil, finner vi det nødvendig å reagere aktivt.

Noe er ikke som det skal være i fremstillingene. Enten tar vi som støtter Israel feil, eller mediene med NRK i spissen tar feil. Mediene skaper farlige politiske holdninger, det fremstår redaktør Bergo i BergensAvisen BA som selvuttalt bevis på. Det som ville være enda verre, er om det skulle vise seg at medienes vinklinger er politisk styrt på en eller annen måte. Spørsmålet kan man bare stille seg siden ledende politikere synes å samspille påfallende med media og/eller omvendt.

Man uttaler seg meget aktivt mot det som unyansert kalles rasisme, men bygger samtidig opp et aktivt jødehat ved at premissene legges så åpenbart og ubeskyttet til rette for nettopp det.

Da Hitler truet jødene under siste verdenskrig gikk danskekongen foran med et eksempel til etterfølgelse. Han iførte seg en davidsstjerne og oppfordret alle dansker til å gjøre det samme. Slik ble det vanskelig for tyskerne å finne jødene og de fleste ble berget over til Sverige.

I Norge ble alle jøder pliktskyldigst samlet sammen og overlevert til tyskerne. Nesten ingen ble reddet. Jeg vil ikke sitte å se på at en slik situasjon kan gjenta seg i mitt norske fedreland.

NORIEL utlyser derfor en ”konkurranse” blant kristne ledere i Norge og andre skriveføre i å skrive ned de best formulerte, mest konsise og saklig vel begrunnede på alle måter svar på en rekke spørsmålsstillinger. Lag gjerne egne spørsmålsstillinger.

Skriv om nødvendig psevdonymt men la NORIEL og redaksjonskomiteen kjenne kilden som da vil være underlagt beskyttelse. Det er det saklige som er det viktigste her, men vi regner likevel med at psevdonyme svar vil utgjøre rene unntakstilfeller.

Svarene vil bli redigert sammen til ei bok som vil bli overrakt jøder i Norge v/ synagogeforstanderen og Israel v/ ambassadøren i Norge som en solidaritets- og støtteerklæring. Og husk – hvis ingen skriver så blir det en mager støtteerklæring.

Svarene sendes NORIEL, Boks 244, 4892 Grimstad, mail oddvar.berge@c2i.net eller Norge IDAG, Temahuset, 5353 Straume snarest mulig og senest innen utgangen av februar måned.

FORSLAG TIL SPØRSMÅLSSTILLINGER VI ØNSKER BESVART:

Tenk samtidig nøye gjennom hvorfor du mener hva du idag mener om følgende spørsmål og hvorfor.

Hva ser du som den prinsipielle forskjellen mellom Osama bin Laden og Yasser Arafat?

Hvorfor skal den ene bekjempes med våpen og den andre med bistandsmidler?

Hvorfor skal ingen spørre etter hvordan disse bistandsmidlene blir brukt?

Har Israel og Sharon rett og plikt til å forsvare seg mot terroristangrep i Israel?

Har de rett til å gjøre hva de gjør overfor Arafat?
Hvis ja – hvorfor?
Hvis nei – hvorfor?

Hvem har rett? NRK eller de som støtter Israel?
Dersom NRK tar feil, hvorfor skal vi da betale lisens for usaklig og villedende info?

Hvordan kan mediene anført av NRK arbeide aktivt mot rasisme mens de samtidig aktivt opparbeider jødehat? Kfr. redaktør Bergo i BA som sammenligner Sharon med Goebbler og Hitler. Bergo sier han ikke har særlig innblikk i situasjonen i Midt-Østen, men uttaler seg på bakgrunn av fjernsynet som informatør. På spørsmål om han vil rette en advarende pekefinger i forhold til at noen skulle finne på å omsette i handling det han har skrevet ned på sitt avispapir svarer han nei, det ser han ingen grunn til.

Hvis noe skjer, hvem er da ansvarlige? Seerne, lytterne, leserne, redaktøren(e), regjeringen eller du og jeg?

Ønsker Norge å ta medansvar for et nytt holocoust ved å ikke foreta seg noe aktivt for å forhindre det?
Ønsker du?

Hva er forskjellen på Midt-Østenpolitikken til president Bush i USA og statsminister Bondevik i Norge?

Hvorfor er de politiske utspill ulike?

Israel ble godkjent og etablert av FN i 1948.
Skjedde det på et feilaktig og ukorrekt grunnlag?
Har Israel hele tiden vært en folkerettslig ulovlighet?
Hva er den prinsipielle forskjell og forandring i situasjonen fra 1948 og til i dag?

Redegjør så konsist som mulig i vel begrunnede og gjennomtenkte svar for hva ditt syn er og hva det bunner i.

Grimstad, 09.02.02
NORIEL v/Oddvar Berge


Lørdag, Mars 09, 2002

Kirkekommisjonen på ulovlige veier

Av Jørgen Høgetveit

Den 26.2.-02 opplyser Aftenposten følgende: "Kirkens egen stat/- kirkekommisjon går inn for så omfattende endringer av Grunnloven at statskirkeordningens dager kan være talte. Men bruddet kan tidligst skje i 2010." Det er en 500 år gammel statskirkeordning som går under.

Men rettens basis i kristentroen går helt tilbake til Hellig Olavs lov fra Moster i 1024 som lød: "Det er det første i vår lov at me skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at me må holde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener, og Gud være ven åt oss alle."

I 1814 gjenreiste man den norske verdibasis og det kristne menneskesynet. Vi har Grunnloven § 2: "Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige religion. De indvaanere der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme." § 4 sier at kongen skal bekjende seg til denne tro og beskytte den. Dette er Norges Konstitusjon - som sier hva Norge skal være. Grunnloven kalte man også Restaurasjonen - den var den restaurerte kristenrett fra Moster.

Fredsforhandleren i 1905, Norges statsminister, første formann i Nobelkomiteen og Norges første utenriksminister, valgte navnene Håkon og Olav til kongene våre fra den gamle norske arv. Som Stortingspresident i 1914 kan han på Eidsvoll med frimodighet si at vi har vært trofaste og tatt vare på fedrenes frihetsbrev. Han minnes arven fra britenes frihetsbrev: Magna Charta Libertatis.

Wergeland utstyrer en av bøkene sine med et bilde av en døl med Grunnloven i sin hånd og så sier han: Hør meg despot jeg være vil din pestilents så lenge jeg er til. For Norges lov i dølens hånd, skal briste dine slavers bånd."

Grunnloven med sin kristenrett og basis i det kristne menneskesyn - "for så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn den enbårne-" - ga oss alle menenskeretten fra § 96 og utover. En så verdifull skapning måtte selvsagt ha fundamentale sikringer. Det er Norges evigvarende basis og kan ikke oppheves. Det sier Grunnloven § 112 (før 110). Etter understrekning av hvordan mindre forandringer kan foregå fortsetter den: "Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grunnlovs Principer, men alene angaa Modifikastioner i enkelt Bestemmelser, der ikke forandrer denne Konstiutions Aand, -" Og denne Aand er selvsagt § 2.

Prof. Robbestad skriver i sin Kirkerett fra 1957 at den norske stat er kofesjonsbundet. Kirkekommisjonens forslag er et forsøk på rivning av det norske hus og kristenretten i vårt samfunn! Deres forslag er i tillegg ulovlig.

Evje 29.02.2002
Jørgen Høgetveit


PAUSEN ER OVER!
PÅ GRUNN AV KONSENTRASJON OM ANDRE GJØREMÅL, KAN VI LITT SPØKEFULLT SI AT VI HAR TATT BÅDE JULEFERIE, VINTERFERIE, PÅSKEFERIE OG SOMMERFERIE PÅ ÉN GANG HER I NETTAVISEN! DETTE VIL NEPPE GJENTA SEG. DU KAN VENTE SPENNENDE TING I VÅR NETTAVIS I TIDEN FRAMOVER. FØLG MED HVER DAG! DET VIL KOMME OVERRASKELSER!

Ivar Kristianslund