INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2018

Torsdag, Februar 15, 2018

GUDSTJENESTE I ÅS MED BIBELENS JESUS I SENTRUM
Du er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitets-kommunen Ås søndag 18/2-2017 kl. 11! Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Einar Stjernholm Bryn forretter og preker. Ved pianoet: Ingeborg Bryn. DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE.


Vi har regelmessige gudstjenester i Holstad Grendehus annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i vårsemesteret 2018: 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 og 24/6.

Vennlig hilsen
DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Fredag, Februar 02, 2018

BIBEL- OG JESUS-HENGIVEN GUDSTJENESTE I ÅS
Du er hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE i universitets-kommunen Ås søndag 4/2-2017 kl. 11! Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel. DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE.


Vi har regelmessige gudstjenester i Holstad Grendehus annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i vårsemesteret 2018: 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6 og 24/6.

Kommer du med bil, kan vi sende detaljert veibeskrivelse. Kommer du med tog, henter vi deg på Ås jernbanestasjon, hvis du gir beskjed på forhånd.

LITT HISTORIKK: Den norske kirke i eksil eller «Eksilkirken» ble grunnlagt av sokneprest Børre Knudsen og andre markante, men fredelige abort-motstandere i Den norske kirke (Dnk) for flere ti-år siden. I januar 2016 startet Eksilkirken arbeid også på Ås. Fra 25.09.2016 ble dette arbeidet av praktiske grunner utskilt fra Eksilkirken som en helt selvstendig enhet. Enheten fikk navnet Den Bibel-troende norske kirke (DBnk eller «Bibelkirken»). Den er en misjonerende kirke og har de samme bekjennelsesskriftene som Dnk har hatt siden reformasjonen.
Bibelkirken og Eksilkirken er organisasjonsmessig uavhengige enheter, men de har samme teologi og har et meget godt og nært forhold til hverandre. Begge kirker eksisterer fordi de avviser vranglæren, som mer og mer har tatt overhånd i Den norske kirke. De er evangelisk-lutherske kirker som bekjenner at hele Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord. Begge er kompromissløse motstandere av det norske folkemordet på ufødte barn.

Alle som ønsker å komme er hjertelig velkommen på alle gudstjenester! Vi har nattverd og kirkekaffe hver gang. Det er full anledning til å stille spørsmål under kirkekaffen, eller på annen måte.

Vennlig hilsen

DEN Bibel-troende NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.