INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2017

Lørdag, Februar 18, 2017

GUDSTJENESTE i TILLIT TIL KIRKENS SANNE HERRE!
Søndag 19/2 kl. 11 er det gudstjeneste i Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, Ås, v/Ivar Kristianslund. Alle kategorier av syndere og egenrettferdige er hjertelig velkommen! Vi trenger alle å omvende oss daglig, dersom vi skal bli stående i dommen (Salme 1:5). Den BIBEL-TROENDE norske kirke.

Veibeskrivelse, skyss-hjelp og flere opplysninger om gudstjenestene på Holstad kan du få ved å ringe 90957002.

DEN AKUTTE KRISEN I NORGE
Situasjonen i Den norske kirke og i det norske samfunnet er en katastrofe! Men stort sett kan vi vel si at folket sover. Mange barn blir drept av morderiske leger. Staten bruker våre skattepenger til å lønne disse leiemorderne som dreper med de førførte mødrenes samtykke. Menneskenes seksualliv blir mer og mer likt dyrenes seksualliv! Stadig flere av de stakkars barna som unngår å bli drept av skruppelløse leger betraktes som nytelsesmiddel for foreldrene, eller som handelsvare. Djevelen som står bak alt dette har som mål å avskaffe familien. Fra barnehagen av blir barn indoktrinert i djevelens lære om seksuallivet. Perversiteten gir seg bl.a. utslag i at mennesket med Arbeiderpartiet i spissen setter seg over Gud og vil innføre et tredje kjønn. Alle de andre partiene på stortinget er også mer eller mindre kristendomsfiendtlige. Onde åndsmakter tar ledelsen både i kirke og samfunn. Når de troende går til valgurnen, er de stort sett mer opptatt av Mammon enn av Gud. Derfor kan alle partiene på stortinget trygt fortsette sin avkristningspolitikk. Vrang-lærere tar over ledelsen i mange kirker og organisasjoner. Denne onde trenden har vi sett helt siden slutten av andre verdenskrig. Homo-vranglæren er bare ett av de mange eksemplene på svik i Den norske kirke. Finnes det noe som helst bibelsk grunnlag for å vie homoseksuelle? Svaret på dette spørsmålet er et klart «NEI»!

HVA LÆRER BIBELEN OM HOMOSEKSUALITET?
LES SELV: 3 Mos 18,22: «Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.»
Rom 1,26-28: «Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. 27 På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse. 28 Og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.»
1 Kor 6,9-10: «Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, 10 eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.»
1 Tim 1,9-10: «En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, 10 horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære.»
Jud 1,6-7: «Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag, 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.»
Er noen mennesker skapt homofile? Nei, selvfølgelig ikke! Homofil legning er et resultat av syndefallet.
1 Mos 1,27-28: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.»
Er mennesker med homofilt begjær mer syndige enn andre? Nei, det er det ingen grunn til å tro. Hvis en mann med normal legning ser på en kvinne som han ikke er gift med, for å begjære henne, er han like syndig som den som begjærer homofilt. Tilsvarende gjelder for kvinner.
Er det mulig å bli kvitt sin homofile legning? Ja, det finnes eksempler på mennesker som er blitt helbredet ved bønn. Men det finnes også eksempler på kristne mennesker som er homofile og har valgt å leve alene for ikke å synde.
Er homofili smittsomt? Mye tyder på at det er «sosialt smittsomt» slik at det kan prege større samfunn. Vi ser et eksempel på dette i 1. Mosebok kapittel 19. Et annet eksempel finner vi i Dommernes bok, kapittel 19.
I disse byene hadde homoseksualiteten også voldelige utslag.

Hva skal vi gjøre med åndelige ledere som ikke vil bøye seg for Bibelens klare lære? Det står veldig mye i Bibelen om at vi skal avvise dem. Apostelen Johannes sier det slik i 2 Johannes 1,10-11: «Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! 11 For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.»

Ivar Kristianslund


Fredag, Februar 03, 2017

KRISTEN GUDSTJENESTE!
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
har GUDSTJENESTE søndag 05.02.2017 kl. 1100 i Holstad Grendehus, Haugerudveien 23, 1430 Ås ved Ivar Kristianslund. Bibelkirken (DBnk) er opprettet kun fordi Den norske kirke (Dnk) har satt seg opp mot Jesus. Vi er syndere frelst av nåde og innbyr alle andre syndere (både homofile og heterofile) til gudstjeneste. Hvis du ikke føler deg som en synder, bør du likevel komme, for Jesus har sikkert noe å fortelle deg også! Har du spørsmål, vil vi forsøke å besvare dem under kirkekaffen.

Hvem som helst er hjertelig velkommen til å komme!

Veibeskrivelse, skyss-hjelp og flere opplysninger kan du få ved å ringe 90957002.

IK


Torsdag, Februar 02, 2017

KIRKEN GJØR OPPRØR MOT JESUS!!
SATANS KIRKE-KUPP

Jesu Kristi sanne kirke omfatter alle frelste. Men bare Jesus selv vet nøyaktig hvem som er frelst. «Den norske kirke» (Dnk) er en synlig kirke-institusjon hvor trolig mange sanne kristne har hatt sitt åndelige hjem. Men dessverre, Kirkemøte-flertallet er forførere og falske hyrder som ikke følger Jesus (Joh 10:27). De medvirker aktivt til å lede mennesker i evig fortapelse (1 Kor 6:9-10)! Der hvor Jesus Kristus ikke er suveren Herre, er kirke-institusjonen falsk. Dnk har nå fullbyrdet sin ondskap ved at Kirkemøte-flertallet har gitt Djevelen førsteplassen! Den onde har gradvis fått aksept for at man kan være prest eller biskop selv om man f.eks. forkaster Jesu lære om fortapelse, godtar kvinnelige prester, forsvarer drap av ufødte barn, aksepterer «samboerskap», eller kort sagt, forkaster Guds klare ord. Det er tøv å snakke om «forskjellige tolkninger» i slike sammenhenger, da Bibelen er meget klar! Ingen er skapt homofile. Alle syndige begjær er en følge av syndefallet. Dnk er en korrupt institusjon hvor biskopene gjør det stikk motsatte av det de er betalt for og høytidelig har lovet å gjøre!!

Å «vie» to personer av samme kjønn er gudsbespottelse. Den gamle slangen har innført blasfemi i Dnb ved hjelp av de små antikristene som utgjør Kirkemøte-flertallet (1 Joh 2:18-22). Antikrist betyr imot Kristus eller i stedet for Kristus. Antikristene mistolker kjærlighetsbegrepet. Jesus sier: «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord.» (Joh 14:3). Kirkemøte-flertallet gir uttrykk for følgende holdning: «Jesus elsker deg! Derfor kan du forkaste hans ord!» Dette budskapet kommer fra Djevelen!

Siden vår onde natur hindrer oss i å holde budene, har Jesus holdt dem på våre vegne. I sin store kjærlighet har han også betalt den straffen som vi fortjener, ved å dø i stedet for oss. Derfor får vi syndenes FORLATELSE ved tro. Men vi får aldri syndenes TILLATELSE! «For det er skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig» (1 Pet 1:16). Måtte antikristene bøye seg for Herren, før det er for sent!

Tune 01.02.2017
Ivar Kristianslund