INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2013

Fredag, Februar 15, 2013

IVAR KRISTIANSLUND TALER I FREDRIKSTAD SØNDAG 17.02.2013
Den norske kirke i eksil ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 1. søndag i faste, 17. februar 2013 klokken 1100. Ludvig Nessa forretter. Ivar Kristianslund preker.

Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien. Denne krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien.

Du er hjertelig velkommen! Ta noen med deg! NB! GUDSTJENESTEN KAN OGSÅ FØLGES DIREKTE PÅ INTERNETT PÅ www.kirken.com. I ettertid sendes en forkortet eller to-delt utgave av gudstjenesten på Visjon Norge og på riksTV. Opptak kan også sees på www.frikanalen.tv.


SØRLANDETS EGEN BISKOP - Av Per Kørner
”Sørlandets egen biskop”, tilsatt av kirken selv. Mange gleder seg over at Den norske kirke ”står på egne ben”. Sørlandet fikk den de ville ha. Han betegnes som teologisk konservativ. Reinertsen vier ikke fraskilte. Det skal bety at han står på bibelsk grunn.

Vi har noen spørsmål vedrørende den nye bispen: Er det mulig i dag å være en sann biskop i Dnk? Kan han forkynne hele Guds råd til frelse, uten å få problemer i tjenesten? Det er en Herrens tjener biskopen i første rekke skal være! La oss se på sammenhengen Reinertsen ble vigslet til å stå i.

Den norske kirkes øverste leder er i dag en kvinne, i strid med Guds ord. Det var Helga Byfuglien som hadde hovedrollen under vigslingen i Kristiansand domkirke. Det skulle òg være kjent hva hun står for når det gjelder synet på homoseksuelt samliv og selvbestemt abort. Etter Bibelen og bekjennelsen er slike falske profeter. Jesus førte klar tale. ”Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupende ulver.” Matt 7,15. Apostlene fulgte opp, Apg 20,28ff, Rom 16,17, mfl.

Hvordan skal den nye biskopen, hvis han vil være tro mot sin Mester, kunne ha åndelig fellesskap med kollegaer som hevder syn i strid med Guds ord i viktige etiske spørsmål? Byfuglien og flere ivrer for å få på plass en liturgi for kirkelig vielse av homoseksuelle. Kan en bibeltro biskop feire nattverd med slike kollegaer uten å skade sin samvittighet og tjenesten? Det vil være et signal om at det ikke betyr noe hva man tror og mener om grunnleggende etiske spørsmål.

En Herrens tjener skal gi klare signaler om hva som fører til velsignelse og forbannelse for den enkelte og for folket. Han skal forkynne Guds lov og evangelium. Utroskap mot Guds ord kan føre mange i fortapelsen. Men vi er redd at fortapelsens grufulle realitet er utenfor synsfeltet til ledere i Dnk, selv om Skriften taler med rystende alvor om saken.

Den nye biskopen vier ikke fraskilte. Han skal ha takk for det! Nå venter vi klar bibelsk tale når det gjelder kvinnelig prestetjeneste, kirkekamp for barnet i mors liv og et tydelig nei til velsignelse av par som lever i sodomi. Er det for mye å vente av en Herrens tjener som skal lede mennesker på himmelveien?

Norge er i akutt behov av hyrder som kan veilede om hva som er rett og galt etter Guds ord. Ikke minst i samlivsspørsmål, hvor så godt som alt er fritt fram, til ubotelig skade for folket. Det gjelder òg andre spørsmål, som kristen barneoppdragelse, sannhets tale og baktalelse, misbruk av Guds navn og banning, forhold til penger og eiendom, bruk av hviledagen, alt på grunnlag av de ti Guds bud og det dobbelte kjærlighetsbudet.

I sin innsettelsespreken nevnte Reinertsen forfulgte kristne som sin hjertesak, med særlig fokus på Iran. Forfulgte kristne trenger mye forbønn, omsorg og støtte. Enig! Veien skulle ikke være lang til en svært viktig hjertesak i vårt eget land: Barnet i mors liv. Det er kirkens største diakonale utfordring: å gjøre alt for å berge de mer enn 15000 små barn som årlig blir tatt av dage i Norge!

Tenk om det hadde lydd et ord om dette fra prekestolen i Kristiansand den 27.januar! Vi må spørre som prof. Egil A Wyller i sin tid gjorde: ”Hvorfor står ikke Dnk opp og skriker mot dette avsindige barbari!”Dersom det ikke skjer en åndelig vekkelse blant kirkens tjenere, går Dnk sin undergang i møte. Kirkeskipet er en synkende skute. Det er på høy tid å gå i livbåtene!

Per Kørner – prest i Den norske kirke i eksil


Mandag, Februar 04, 2013

BISKOP SOMMERFELDTS UFULLSTENDIGE JULEEVANGELIUM - Av Ivar Kristianslund
Biskopen skriver i en kronikk i FB 24.12.2012 følgende: «Kjernen i ... den kristne julefortellingen er at Den hellige ble menneske julenatt i Betlehem, født til å dele våre levekår og særlig med de av oss som bærer tunge byrder.» Biskopen har bare fått med seg noe av kjernen. Grunnen til dette er at biskopen i likhet med mange andre i det teologiske miljøet ser bort fra eller forfalsker store deler av Bibelen. De tror ikke på det som Jesus, profetene, apostlene og evangelistene sa om Bibelen. Hvorfor skal vi da ha en kirke? Den kan f.eks. danne en plattform for å drive nødhjelp, tenker vel de bibelkritiske teologene. Joda! Jesus drev også nødhjelp! Han mettet sultne og helbredet syke. Men han så også en annen, langt verre nød som mange moderne biskoper bortforklarer. Han så syndenøden! Den er skremmende i dag. Men den vil bli en uopprettelig katastrofe på dommens dag.

La oss høre hva Herrens engel sier om Maria, Matt 1,21: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Kjernen i julebudskapet er faktisk at JESUS SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER.

Da Jesus frelste Sakkeus som var meget rik, men ble betraktet som en landssviker og kjelting, sa Jesus, Luk 19,10: «Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Sommerfeldt og mange andre med ham skreller det viktigste bort fra evangeliet. Jesus selv sa det slik i Joh 18,37: Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.

Hvis biskopen hadde hørt på Jesu røst som i dag lyder i Bibelen, ville han ha forstått følgende sannhet: (1) Menneskenes egentlige problem er at de er syndere. (2) Jesus har løst syndeproblemet for oss. Han har levd et perfekt liv i stedet for oss, og han har tatt straffen for vår synd i stedet for oss. (3) Om dette gledesbudskapet eller evangeliet sier Jesus i Mark 16,15-16: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.» (4) Mennesker som har tatt imot syndenes forlatelse helt gratis på denne måten begynner i takk å elske både Gud og sine medmennesker. Jesus sier det slik om en kvinne som tok imot frelsen, Luk 7,47: «Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.»

Ære være biskopen for at han er opptatt av å hjelpe alle slags nødlidende medmennesker! Men det er tragisk hvis han som biskop overser syndenøden som burde være en biskops viktigste anliggende. Alle mennesker er i en bunnløs syndenød, enten de vet det selv eller ikke. Men Jesus har løst dette problemet. Det gjenstår bare for hver enkelt av oss å komme til Jesus i tro og å motta problemløsningen, slik som kvinnen ovenfor gjorde. Luk 7,48: «Og Jesus sa til henne: Dine synder er deg forlatt.» Ved en liknende anledning føyer Jesus også til, Joh 8,11: «Gå bort, og synd ikke mer!»

Tune den 27. desember 2012
Ivar Kristianslund