INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2008

Torsdag, Februar 28, 2008

KRISTIANSLUND TALER I SKIEN SØNDAG DEN 2. mars 2008 KL. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL arrangerer lekmannsgudstjeneste på Tollnes Bedehus i Skien førstkommende søndag, som er 4. søndag i faste (Midfaste). Ivar Kristianslund forretter og preker. Klokker: Birger Sandvik. Ved pianoet: Liv Håland. Tollnes bedehus ligger i Wesselvegen 18 i Skien, ca. 200 meter fra grensen til Porsgrunn.

Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.
Du er hjertelig velkommen i Jesu navn!

PREKENTEKST, Joh 6,24-36 Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. 25 Og da de fant ham på den andre siden av sjøen, sa de til ham: Rabbi, når kom du hit? 26 Jesus svarte dem og sa: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette! 27 Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For på ham har Faderen, Gud, satt sitt segl. 28 De sa da til ham: Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? 29 Jesus svarte og sa til dem: Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt. 30 De sa da til ham: Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? 31 Våre fedre åt manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen gav han dem å ete. 32 Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Moses gav dere ikke brødet fra himmelen. Men min Far gir dere det sanne brød fra himmelen. 33 For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. 34 De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød! 35 Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste. 36 Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.

LESETEKST, 2 Mos 16,11-18 Og Herren talte til Moses og sa: 12 Jeg har hørt hvordan Israels barn knurrer. Si til dem: Mellom de to aftenstunder skal dere få kjøtt å ete, og i morgen tidlig skal dere få mette dere med brød. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. 13 Da det så ble kveld, kom det vaktler og dekket leiren. Og om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. 14 Da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen et fint, kornet lag, som fint rim på jorden. 15 Da Israels barn så det, sa de til hverandre: Hva er det? - for de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem: Det er det brød Herren har gitt dere å ete. 16 Dette er det Herren har befalt: Sank så mye av dette som hver eter. En omer til hver som hører til deres husstand. Enhver skal ta for dem som er i hans telt. 17 Israels barn gjorde så, noen sanket mye, andre lite. 18 Da de målte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye, ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite, manglet intet. Alle hadde sanket etter som de trengte til mat.

LESETEKST, 1 Kor 10,1-6 For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. 2 Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. 3 De åt alle den samme åndelige mat, 4 og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. 5 Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. 6 Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det.


Onsdag, Februar 20, 2008

IVAR KRISTIANSLUND TALER I OSLO SØNDAG DEN 24. FEBRUAR 2008 KL. 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL (tidligere kalt Strandebarm prosti) v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo førstkommende søndag som er 3. søndag i faste. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Ved pianoet: Else Bovim. Klokker: Nils Fiske. Det blir kirkekaffe. Stedet liger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!

PREKENTEKST, 2 Kor 12,7-10: Og forat jeg ikke skal ophøie mig av de høie åpenbarelser, er det gitt mig en torn i kjødet, en Satans engel, forat han skal slå mig, så jeg ikke skal ophøie mig. 8 Om denne bad jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra mig; 9 og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig. 10 Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

LESETEKST, 2 Sam 22,1-7: Den dagen da Herren hadde fridd David fra alle hans fiender og av Sauls hånd, kvad han denne sangen for Herren. 2 Og han sa: Herren er min klippe og min festning og min befrier. 3 Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til - mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg. 4 Jeg påkaller Den Høylovede, Herren, og blir frelst fra mine fiender. 5 Dødens bølger omspente meg, fordervelsens strømmer forferdet meg. 6 Dødsrikets rep omgav meg, dødens snarer falt over meg. 7 I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for hans ører.

LESETEKST, Luk 4,31-37: Han drog ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten. 32 De var slått av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. 33 I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd, og han ropte med høy røst: 34 Å! Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nasaret? Du er kommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige! 35 Men Jesus truet den og sa: Ti stille og far ut av ham! Den onde ånd kastet mannen ned midt iblant dem, og fór så ut av ham uten å skade ham. 36 Da kom det forferdelse over dem alle, de samtalte med hverandre og sa: Hva er dette for et ord? Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. 37 Og ryktet om ham kom ut til hvert sted i omegnen.


Fredag, Februar 01, 2008

DEN LUTHERSKE KIRKE, KAUTOKEINO
Den lutherske kirke,

Kautokeino

(Bedehuset)

10.februar 2008.

1. søndag i faste,

kl. 1100,

Diakon

Sverre Gundersen,

Offer.