INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2007

Tirsdag, Februar 13, 2007

JA TIL FORTSATT KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF! Underskriftskampanje for høringsuttalelse til Bostadutvalget. Vent ikke! - Det haster!!
Det er nå blitt startet en underskriftskampanje for en høringsuttalelse som skal sendes til det regjeringsutnevnte Bostadutvalget. Det er en arbeidsgruppe på tre personer, Øyvind Fonn, Mosvik, Olav Hermod Kydland, Nærbø og Dag Rune Lid, Norheimsund som har utarbeidet høringsuttalelsen og samtidig organisert en underskriftskampanje. De håper at flest mulige personer kan stille seg bak deres uttalelse og skrive under selv om en ikke er helt enig i ett og alt.

Du får all nødvendig informasjon ved å gå inn på www.josafat.no. Derfra kan du printe ut høringsuttalelse samt følgeskriv og underskriftsliste. Dessuten vil du der bli veiledet til å skrive under elektronisk via e-post, dersom du vil gjøre det på den måten. Det er fint om du kan spre underskriftslister eller webadresse til menigheter, venner, osv. Men underskriftslister bør ikke postlegges senere enn fredag 16. februar, så her er ingen tid å miste!

Dersom du foretrekker å sende din egenformulerte høringsuttalelse med e-post, kan du gå inn på www.kommentar-avisa.no på artikkelen ”Vedr. Høring om formålsparagraf i skole og barnahage.” Der finner du adressen til Bostadutvalget som du kan klikke på for å sende din personlige uttalelse direkte.

Ivar Kristianslund
(Som ikke er personlig involvert i underskriftskampanjen, men som støtter den helhjertet.)


Lørdag, Februar 03, 2007

Kristianslund taler i Skien søndag den 4. februar kl. 11

DEN NORSKE KIRKE I EKSIL – STRANDEBARM PROSTI v/ kapellan Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste med nattverd på Dag bondeheim og kaffestove i Skien førstkommende søndag. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Ved pianoet: Ingeborg Bryn. Stedet ligger sentralt i Skien i Prinsessegaten.
Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.
Alle er hjertelig velkommen i Jesu navn!
PREKENTEKST, Luk 8,4-15 Da det nå strømmet mye folk sammen, og de drog ut til ham fra landsbyene, sa han i en lignelse: 5 En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. 6 Noe falt på steingrunn. Og da det vokste opp, visnet det, fordi det ikke hadde væte. 7 Noe falt midt iblant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt, hundre foll. - Da han hadde sagt dette, ropte han ut: Den som har ører å høre med, han høre! 9 Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. 10 Han sa da: Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men til de andre gis det i lignelser, for at de skal se og ikke skjelne, og høre og ikke forstå. 11 Men dette er lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. 14 Det som falt blant torner, er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. 15 Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet.
LESETEKST, Jes 55,10-11 Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, 11 slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til.
LESETEKST, 1 Kor 1,20-25 Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. 22 For jøder krever tegn og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. 24 Men for dem som er kalt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.