INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Februar 2003

Fredag, Februar 28, 2003

TEOLOGISK SVINDEL OG KRIMINALITET - Av Ivar Kristianslund

TEOLOGISK SVINDEL er aktivitet som utføres i kristendommens navn i strid med Bibelens lære.

Bibelens lære er sannhet om virkelige forhold. Juks her kan føre mennesker i evig pine! Å velsigne et homoseksuelt partnerskap som Bibelen forbanner, eller å ordinere kvinnelige prester er teologisk svindel.

TEOLOGISK KRIMINALITET er teologisk svindel som bryter norsk lov.

En ”sjelesørger” som utnytter et menneske seksuelt, eller en person som avsetter bibeltro prester eller ansetter vranglærere (§2 og §16 i Grunnloven) driver med teologisk kriminalitet. Det samme gjelder prester og biskoper som bryter sitt ordinasjonsløfte ved å ordinere kvinnelige prester eller velsigne homoseksuelle forhold. Disse mottar lønn for å forkynne Bibelens lære, men gjør det motsatte. Dette er også ØKONOMISK KRIMINALITET.

Alle statsbiskopene i Dnk driver med teologisk og økonomisk kriminalitet! De misbruker sine stillinger i stedet for å forkynne Guds sanne Ord, som de er betalt for. Dersom biskopene hadde vært redelige, hadde de trukket seg fra sine stillinger. De rammes av 2. Pet. 2,1: ”MEN DET STOD OGSÅ FRAM FALSKE PROFETER I FOLKET. SLIK SKAL DET OGSÅ BLANT DERE KOMME FALSKE LÆRERE, SLIKE SOM LURER INN VRANGLÆRE SOM FØRER TIL FORTAPELSE. DE FORNEKTER DEN HERRE SOM KJØPTE DEM, OG FØRER OVER SEG SELV EN BRÅ FORTAPELSE.”

Les Jer. 3,22: ”VEND TILBAKE, FRAFALNE BARN! JEG VIL LEGE DERES FRAFALL.”


Torsdag, Februar 27, 2003

Trygg din fremtid – kjøp hos bonden! - Av Jørgen Høgetveit

Om det ikke etterleves – blir DET INGEN INNTEKTER – OG ETTER HVERT INGEN BONDE. Både perspektivene i EØS-forhandlingene og WTO er så dystre – at om de går gjennom vil store deler av bygde-Norge smadres arbeidsmessig og økonomisk Og det blir ikke bare landbruket som rammes , men store deler av transport, foredling m.m.m VI KAN IKKE AVVIKLE BÅDE FORSVAR OG LANDBRUK I EN UROLIG OG SULTEN VERDEN!

TENK GLOBALT – HANDLE LOKALT – het det fra tidligere tider. Aldri har vel dette ordet vært mer aktuelt. Man må orientere seg grundig i den globale og internasjonale utvikling – og forstå hva den betyr for vårt private og bygde-samfunnenes liv. Uten det blir man fort et offer for utviklingen. Kapitalmakten - som nå raner til seg mer og mer av makten fra politikerne og de andre maktsentra – og ressursene - og etter hvert ødelegger den meget nødvendige maktfordeling i en ond verden - har egne talsmenn som forteller oss hva som skjer. W. Paff skrev i Intern. Herald Tribune 14. juli 1998: ”Den globale markedstenkning som ideologi – er like farlig for det siviliserte samfunn – som marxismen, dens forløper var.” Og en annen av dem G. Soros sa i Atlantic Montly: ”Suksesskulturen har erstattet troen på prinsipper. Samfunnet har mistet sitt anker.”

HVA GJØR VI DA? Jo, nettopp som overskriften sier. Vi sikrer de som utnytter primærressursene jord, luft, vann, plante- og dyreliv der vi bor og som skaffer oss alt av mat og råstoffer DIREKTE FRA DEM. Det gjør vi ved å knytte kontakter direkte til bonden og kutte ut flest mulig av mellomleddene. Da får bonden såvidt godt betalt at han kan holde hjulene i gang til glede både for seg selv og oss i en sterkt sultende og urolig verden. Vi får rimeligere mat, ved og andre råstoffer fra nær, ren og trygg produsent og trygger slik deres og vår egen fremtid. DA BLIR DET MYE VANSKELIGERE FOR BÅDE EU OG WTO OG DE STORE KJEDENE Å FÅ MAKT OVER OSS VED Å TREKKE OSS INN I DERES GLOBALE NETT SOM IKKE ER NOE NYTT HISTORISK SETT.

Dette er heller ikke så vanskelig i oversiktlige og greie bygdesamfunn som store deler av Norge består av. Og med den fabelaktige kommunikasjonen vi har i dag med privatbiler med henger, telefon, faks, e-mail, hjemmesider osv. er det lett å knytte kontakter. Ta kontakt og gjør globalistene til skamme. I tillegg går flere og flere garder ut med HJEMMESIDER som for eks. direktemat.com, landhandel1.com og sikkert mange flere. Vi har lagt ut en del bruk på kommunenes internettsider. Det startes Landbruksmarkeder som her på Evje hvor småprodusenter og nybegynnere o.a. kan komme med varene sine og knytte direkte kontakt med forbruker. ”Bondens Marked” i regi av bondesamvirket er under oppbygging - og mange selger direkte fra gardene. Hele slakt tas tilbake og blir skåret ned etter forbrukerens ønske og kan hentes på garden, sammen med for eks. en palle ved, poteter osv. Det blir markeder uten ”made in China”, rotekte med lokalt interessant preg. Dette blir veien fremover for en god del av varene fra norsk landbruk! Markedsmakta må tilbake til produsenten, bonden og forbrukeren – deg og meg – og de få store delvis med eierskap i utlandet - og som i dag har rasket til seg både markedsmakta og fortjenesten. De må spilles ut over sidelinjen fordi de representerer en fare for samfunnet og vår felles framtid. VERDIENE ER MATEN OG RÅSTOFFET! Og i denne kampen må hele lokal- og regionsamfunnet spille med med politikere, byråkrati, bankvesen, forsyningsenheter til landbruket o.a. DERFOR: TRYGG DIN FREMTID – KJØP HOS BONDEN!


Les dagens lederartikkel!
Klikk på Kristianslund Lederartikler til venstre på siden.


Onsdag, Februar 26, 2003

Ukristelig bispedømmerådsvedtak! - Av Ivar Kristianslund

Bispedømmerådet har fattet dette Gudsbespottelige vedtaket med 5 mot 3 stemmer. Slik kan det gå når mennesker som ikke har peiling på hva kristendom er for noe blir medlemmer av menighetsråd og bispedømmeråd! Hvordan skal det gå med de ansvarlige på dommens dag? GLT 6,7: "Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte! Det et menneske sår, det skal han også høste." Vi trenger en vekkelse i lederskapet i Den norske kirke!

ESK 18,29 - ESK 18,32: "Men Israels hus sier: Herrens vei er ikke rett! - Er ikke mine veier rette, Israels hus? Er det ikke deres veier som ikke er rette?
Derfor vil jeg dømme dere, Israels hus, hver etter hans veier, sier Herren Herren. Omvend dere og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall!
Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i! Få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?
For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve!"


Tirsdag, Februar 25, 2003

GLEDELIG SKOLEBEGIVENHET I ALTA! – Kristen skole starter trolig med 120 elever til høsten

Skolen fikk i går en kommunal garanti på 5 millioner kroner. SV stemte for forslaget! Sammen med foreldrenes innsats på 5 millioner kroner vil den kommunale garantien gi godt grunnlag for å finansiere skolebygget som er kostnadsberegnet til 20 millioner.

Lederen i styret for AKG, Ole Chr. Arnesen, mener at SV fortjener honnør for at de sto på det de har lovet. Det har ikke Ap gjort. I kommunestyret ønsket et mindretall bestående av FrP og Høyre å gi AKG en kommunal garanti på 14 millioner kroner. Det ville ikke ha kostet kommunen noe, men ville ha gjort lånebetingelsene enda bedre. Men forslaget ble ikke støttet av andre partier.

Arnesen forteller at skolen er møtt med et godt samarbeidsklima fra oppvekstsjef og skoleetat. Som gjenytelse har AKG allerede levert navnelister over hvilke elever som er klar for oppstart på AKG slik at de offentlige skolene som mister elever lettere kan planlegge sin drift.

Kilde: Jarle Mjøen, Altaposten 25.2.2003 - Ivar Kristianslund


Mandag, Februar 24, 2003

Oddvar Berge er skuffet over redaktør Øyvind Mjåland i bladet FUNDAMENT
Øyvind Mjåland

VEDR. LILLIAN LEVNANGS VEDLAGTE INSERAT.

Dette var skuffende lesning Mjåland.
Jeg fulgte nøye med i hele denne prosessen, og saklig sett kan jeg bare stille meg helt på linje med Lillian Levnang i hennes fremstilling og i hennes oppfatning av dine utsagn som saklig sett lite god.
Håper du vil reparere på dette og gjøre det bedre neste gang.
Nandrup har neppe noen grunn til å lide i stillhet, men han lider etter mitt skjønn under en logisk brist i fremstillingen av Bibelens ordningsspørsmål. Fra å hevde at Bibelens lære om underordning i hjem, menighet og samfunn fremdeles gjelder, skiftet han ”over natten” syn til å si at underordning gjelder i hjem og menighet, men ikke i samfunn. Når i historien oppsto denne endringen for dette ene ledd i helhetsbildet?
Dette blir da i tillegg til kommentaren og utfordringen vedrørende den, mitt tilleggsspørsmål til deg Mjåland.
Faktisk er det dette ene spørsmålet hele uenigheten mellom KS og KF bunner i. I hvert fall var det dette spørsmålet som utløste hele konflikten.

Oddvar Berge
KF AA


Søndag, Februar 23, 2003

LILLIAN LEVNANG IRETTESETTER BLADET FUNDAMENT

FUNDAMENT
Redaktør Øyvind Mjåland
Postboks 66
4701 Vennesla

Til FUNDAMENTs redaktør

Jeg viser til ”Redaksjonelt”, hvor det blir ofret betydelig plass med negativ omtale av den tidligere formannen i Kristent Samlingspart (KS), der leserne bl.a. blir fortalt at han ”raste mot sine tidligere venner og samarbeidspartnere”. Det er for øvrig bare den nye formannen Ørnulf Nandrup som er navngitt.
Mens undertegnede har meldt seg ut av KS og nå er medlem i Kristen Framtid, har redaktøren, etter formannsskiftet, meldt seg inn i KS.
Han hevder i telefonen at jeg misforstår det hele, og at det er Ivar Kristianslund (IK) og hans medhjelperes ”ukvemsord” det handler om i Redaksjonelt. Det er med andre ord dette han skriver om, ifølge han selv.
Det spiller visst ikke noen rolle om ordene er tatt ut av sin sammenheng. Han ramser dem opp uten å forklare hvorfor de er brukt, - av, eller mot hvem.
Redaktørens beskrivelse av det som skjedde rundt formannsskiftet er høyst ensidig, og det blir uriktig fordi han utelater helt vesentlige ting!
Det at den tidligere formannen forsvarer seg mot løgn, pøbelaktig opptreden, løftebrudd og falsk vitnesbyrd, - kaller redaktøren for ”angrepene mot Nandrup & Co”, og ”den avgåtte formannen med medhjelpere” er blitt ”anklagerne” og ”utskjellerne”. Han snur dermed det hele på hodet.
Det samme gjelder påstanden om at ”Nandrup og hans medarbeidere som leder KS i dag stort sett har valgt å tie – og lide”. Det stemmer at de også valgte å tie, men det var når de skulle ha forsvart og fortalt sannheten.
Videre betviler redaktøren det IK sier ved å føye til ”Tro det den som vil”, han bruker ordet ”regjerte” i anførselstegn om hans formannstid, og skriver: ”Det ble altså krevd absolutt lydighet av andre mot den bibelforståelsen han hadde…”
At det ble krevd absolutt lydighet er ikke sant. Dessuten er det ikke han alene som har dette bibelsynet. Både komiteen og flertallet på landsmøtet hadde samme syn!
Redaktøren mener at en kristen ikke har lov til å bruke slike ord og uttrykk som IK bruker, selv om det er sant. Da er det uforståelig at han, - og attpå til når det ikke er sant, - uttaler seg som han gjør!
”Tonen” er nedlatende, og han konkluderer med at ”Kadaverdisiplin står for fall”.
Redaktør Øyvind Mjåland skriver: ”Hvorfor kan ikke tidligere formann i KS si at kristent Samlingsparti er et bra parti”, Selvfølgelig kan Ivar Kristianslund det.
Han fortsetter: ”…selv om han var uenig i en sak?” Hvor har redaktøren det fra? Det var andre som ikke godtok partiets program.
Han har virkelig lykkes med å beskrive IK som et maktmenneske uten å kalle han det, for injurier vil han jo ikke utsette seg for.
Men en usannhet blir ikke en sannhet ved å gjentas ofte. Det er fortsatt en usannhet.

Lillian Levnang


Les dagens lederartikkel!

Klikk på Kristianslund Lederartikler til venstre på siden!


Lørdag, Februar 22, 2003

Kristi Rognerud: Hvem skal forsvares?

Eller? Slik virker det faktisk ikke som mengden tenker særlig ofte. De tenker i grunnen ikke spesielt langt, mener jeg. Og de finner på det utroligste for å forsvare sitt syn. Hva de hevder å vite uten at de aner noen verdens ting om det, er nesten utrolig. Dersom de sterke bare er interessert i å forsvare seg selv og sitt, og ikke gidder å bry seg om de ”få” i et land som lider f.eks. under en grusom diktator, - da er det virkelig fare på ferde. Heldigvis er president Bush og amerikanerne seg ennå sitt ansvar bevisst. De vil forsvare i handling dem som ingen andre vil forsvare annet enn muligens i fine ord. Sånt står det stor respekt av. At KrF vil ha både i pose og sekk, er ikke noe nytt. Diktatorer er (åpenbart) ikke i stand til å forhandle på fredelig vis. Skal de da bare få ture frem som de vil? Det kan virkelig ingen mene. USA og fredskjemperne må faktisk gjøre noe! Jeg så heller ikke dette før. Jeg lukket bare øynene. Det var det greieste.

Kristi Rognerud


Fredag, Februar 21, 2003

Trygg din fremtid, kjøp hos bonden!
Dette er overskrifter som for tiden preger aviser og andre media.
Er det da så lite lys i tunnelen som mange synes å se for landbruksnæringa?
I en tid som vår, hvordan overlever bonden med sine naturressurser
og kunnskapskapital? Direkte salg fra gården er, som du vil se, en mulighet - sammen med en økt organisering av bondeeide markeder.

Direkte salg
-Trygg din fremtid, kjøp direkte fra bonden, heter det i et slagord.
Et eksempel på det kan være hjemmesidene til Østenbøl gård i Enebakk
som selger kjøtt på Internett under www.direktemat.com. De benytter slakteriet og kjører sauekjøttet ut derfra direkte til kunden og tjener selvfølgelig mer som vareleverandør enn som ren råvareprodusent. Slakteriet får sitt og tar vare på en god kunde.

Et annet eksempel er prosjektet ''Bondens Marked'', der Aina Edelmann er daglig leder (sitter i lokalene til Norges Bondelag på tlf 22 05 46 59, 913 50 074). Her jobbes det nå med å etablere flere Bondens Markeder utover landet. Her stiller bønder opp og selger sine produkter, og den tradisjonelle avansen til mellomledda får man i langt større grad selv. Dette fungere både i Sverige, England og USA.

Noen vil kunne komme på å si at dette vil etablere en alles kamp mot alle også mot samvirkeorganisasjonene. Til det er det å si: Hvor alvorlig er situasjonen for bonden i dag? Hvem er det vi skal redde til syvende og sist? Svaret er bonden og hans ressurser som Norge er helt avhengig av, det er det primære mål når tidene reelt er problematiske. Vi kan ikke risikere å gjenta 1930 åra da ca 25% av gårdsbruka gikk på tvangssalg. Bonden må ha kanaler ut for sine produkter til levelige priser! Dette kommer også samvirkeorganisasjonene til gode fordi, om samvirkeorg. presses av kjedene kan samvirkeorg. fortelle kjedene at bonden har salgskanaler ut, så press mot oss hjelper svært lite. Og press fra kjedene hjelper også mindre mot bonden som allerede får solgt sine produkter direkte fra gården eller på dørterskelen i private hjem. Konklusjonen er at ryker primærleddet her som er bonden, ryker også samvirkeorganisajonene, så her bør det ikke stikkes kjepper i hjulene for bonden. Bonden er også eier av disse samvirkeorganisasjonene som ikke må utvikles til å bli
et mål i seg selv, men et redskap for bonden.

Lokal foredling til lokalmarkedet
Matforedling lokalt er bra og omsettingen lar seg utføre også lokalt. Matvarestrømmen går jo allikevel fra distrikta og ut til de store befolkningskonsentrasjonene. Det er ikke mye vanskeligere logistikkmessig å sende ferdigforedla varer enn råvarer, kanskje tvert i mot.
I enkelte distrikter av landet vil kundegruppen også ligge rett i naboskapet til produsenten, slik det er på for eksempel Jæren, i Kristiansand, i Grenlandsområdet, i Vestfold, deler av Østfold, Trondheims distriktet osv. Det er større muligheter enn hva størrelsen på problemene er, og verdiene/ressursene ligger på gårdsnivå og med nåtidens kommunikasjon med bil, tilhenger, mobil, faks og e-post er det enklere en før.

Lokal handlekraft gir også WTO mindre spillerom inn mot bonden, fordi man tar ut økt netto til egen gård som igjen reduserer sårbarheten for lavere priser og nedsatt tollbeskyttelse.


Matforgifting dreper flere
-Mange fleire døyr av matforgifting enn ein tidlegare har trudd. Ei ny dansk undersøking ved Statens seruminstitut i København syner at sjansen for å døy aukar i opptil eitt år etter ein infeksjon med til dømes Salmonella eller Campylobacter. Forskarane har studert 48.857 personar med infeksjonar og samanlikna med 487.138 friske personar.
Risikoen for dødsfall var i løpet av eit år 3,1 gonger så høg i gruppa som hadde infeksjonar i forhold til den friske kontrollgruppa, melder Dagens Medisin (NPK).

Danske tall underbygger altså utrykket om - Billig mat til farlig pris. Det er verdt en tanke og vil antakelig bidra til enda høyere tiltro til de produksjonssystemer norske bønder tradisjonelt har benyttet seg av.

Elementær biologi tilsier at store driftsenheter av dyr, utpreget drift med monokulturer og utveksling av for mye livdyr internasjonalt og også mellom gårdsbruk lokalt øker risikoen for at noe går galt. Og det går galt nå og den menneskelige helse settes på unødig spill og dyrelidelsene øker. Alle skjønner ikke ennå at fotosyntesen er grunnlaget for alt liv og fotosyntesen utnyttes på bondens jorder og i hans utmark - der ligger altså mye av det vi lever av i dag.

Direktemat fra bonden trygger din og landets fremtid. Poteter, grønnsaker, frukt, fisk, kjøtt, bakervarer, melkeprodukter og ved kan alt i dag kjøpes flere steder direkte fra produsent, men omfanget må økes om den norske bonden vil overleve. Markedsmakta hører hjemme hos de som produserer verdiene som er råstoffet og maten.

Mangel på folkestyre
Det nye WTO forslaget om landbruket drives nå fremover av Stuart Harbinson, lederen for landbruksforhandlingene. Bjarne Undheim, leder i Norges Bondelag sier forslaget fra WTO vitner om en fullstendig mangel på respekt og forståelse for de betingelsene vi har for å produsere egen mat i Norge. Her blir de små landene med desentralisert og miljøvennlig landbruk overkjørt av de store, tunge eksportlandene som ønsker å utvide sine markeder.
Undheim har rett og dette er globaliseringens ''verdier'' som ikke tenker i nasjonalstater slik vår Grunnlov av 1814 gjør det. Her står altså kampen, men - Alle epoker tar slutt, men aldri agrarkulturen (jordbrukskulturen). Arne Garborg har sagt: - Den beste europeer er den beste nordmann og samhandler uten å rive ned de nasjonale grenser. Og - Du kan ha lommene fulle av pening, men sulta, tysta og frysa i hjel.

TIL FLERE SKJØNNER ALVORET MÅ DEN NORSKE BONDEN SELV POSISJONERE SEG SLIK AT HAN KAN ØKE SIN NETTO OG DERMED BEDRE GRUNNLAGET FOR SIN OVERLEVELSE OG NASJONENS BEREDSKAP.

Sivilagronom
Lars-Arne Høgetveit
1640 Råde


Torsdag, Februar 20, 2003

Forskjellsbehandling av prester m.m.
Kautokeino Bedehusmenighet
v/ bedehusstyret
Suomaluodda 14
9520 Kautokeino 20. februar 2003.


Nord-Hålogaland biskop
Conrad Holmboesv. 20

9011 Tromsø


Forskjellsbehandling av prester m. m.

Aller først vil vi minne deg om at det ikke er ryddet opp i saken vedrørende oppklaringen av de falske og anonyme brev i Kautokeino.
Du fikk henvendelse om denne grove uretten, i et åpent brev datert 19. juni 2002. Dersom du har mistet brevet kan du finne saken på følgende adresse: http://www.ikrist.com/cgi-bin/npublish/search.cgi?category=1&keyword=H%E6tta Løgnaktige og navnløse injurierende brev var som kjent forfattet av biskopens venn(er). Brevene var ment som grunnlag for avskjed av soknepresten i Kautokeino. – Dersom du ikke svarer og rydder opp i saken, må vi tolke deg slik at du forsvarer løgn som hjelpemiddel?
For øvrig er det ikke noe nytt at Den norske kirkes ledelse ikke svarer på henvendelser. Kautokeino Menighetsråd (1998-2001) fikk aldri svar på sine henvendelser. Verken statsråd Jon Lilletun eller hans undersåtter svarte på forespørsler. Lilletun effektuerte derimot kravet fra samtlige biskoper, unntatt Odd Bondevik, om å gå til avskjed av sokneprestene Arne Thorsen og Olav Berg Lyngmo. Etter at en homofil praktiserende prest ble tilsatt i Majorstuen menighet, - den gang som den andre i rekken, - synes det for oss at også Bondevik er blitt målbundet. – Nå finnes det i følge media minst syv – 7 registrerte homofile praktiserende prester.
Etter at flere tilsettinger og ordinasjoner av homoseksuelle praktiserende etter hvert har grepet om seg, synes tausheten og kameraderiet biskoper i mellom å være stort. Prester som inngår homoseksuelt partnerskap får fortsette i tjenesten. Teologer som lever i slike synder blir ordinert av Stålsett og Köhn, uten at en eneste ”konservativ” biskop foretar seg noe som helst. De ”konservative” biskoper som holder fast på enheten og fellesskapet er ikke bedre enn de andre. Dommen rammer også ”de som holder med dem som gjør det” (Rom.1:32).
Lyngmo ble grovt beskyldt for å være årsak til splittelse i Dnk. Men splittelsen kom med bispemøtevedtaket våren 1995, da ”mindretallsbiskopene” fikk arbeide for ”sitt syn”. Nåværende nytilsatte biskop har med sin teologi og handling stadfestet at det er biskopene som er årsak til nød og splittelse i Kirken. Biskopene verner hverandres vranglære.

Urianstad - saken viser enda mer tydelig hvor åndelig korrupt Dnk med dens biskoper er.

Her vil vi låne noen ord fra to andre uttalelser om forskjellsbehandlingen i Dnk:
”I denne situasjonen kommer avskjedssaken mot sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen i et merkelig lys. De ble først suspendert, deretter fradømt sine embeter for brudd på kirkens ordninger og også fratatt presterettighetene. Men hva skjer når en biskop bryter kirkens orden? Og en prest som lever i strid med Guds ord og forsvarer dette offentlig, får nå støtte av sin biskop til å fortsette i tjenesten. Forskjellsbehandlingen som finner sted, bør være iøynefallende for alle”.
Og: ”Vi registrerer at ”konservative” prester som anklages for å bryte kirkens orden blir avsatt, mens ”liberale” biskoper og prester som gjør det samme, får bli værende i sin tjeneste”.
Kanskje kan du som biskop i Nord – Hålogaland, - eller en av de ”konservative” biskoper, - svare på hvorfor denne forskjellsbehandling er blitt rådende i Dnk? – Men som tidligere, - tror vi heller ikke nå at en eneste av dere vil svare på de konkrete spørsmål. Det kan nok bli svart, men ikke på spørsmålene.
Etter at Lyngmo ble avskjediget har det vært et stort antall vikarer i Kautokeino. Også slike som åpenbart har støttet eller skrevet under opprop for homoseksuell praksis, samt skilte og gjengiftede prester. Vi blir ikke forundret dersom også homoseksuelle praktiserende blir henvist til tjeneste i dette prestegjeld. Slike hyrder som har fraveket Guds Ords lære har vi ikke tillit til! – Samtidig vil vi uttrykke vår største skuffelse og mistillit til dem i bispekollegiet som vi hadde forventet noe helt annet av! (Johs.10:12-13).
Som kjent har Lyngmo søkt stillingen som sokneprest i Kautokeino. Men hans søknad er blitt henlagt og arkivert, uten tvil etter anmodning fra biskopen. Dette er ulovlig. I følge regelverket er dere nødt til å behandle den. Det opplyser advokater samt øverste ledelse i departementet.
VI FORLANGER AT LYNGMO OG DE ØVRIGE BIBELTRO PRESTER SOM ER FRATATT SINE PRESTERETTIGHETER, FÅR DISSE TILBAKE. KIRKESTATSRÅD SVARSTAD HAUGLAND SVARTE I STORTINGETS SPØRRETIME AT SPØRSMÅLET OM PRESTERETTIGHETER AVGJØRES AV BISKOPENE. LIKEVEL VET VI AT TIDLIGERE KIRKEMINISTER TROND GISKE GAV PRESTERETTIGHETENE TILBAKE TIL DEN LIBERALE PRESTEN HELGE HOGNESTAD. – DA VAR DET IKKE PROBLEM!!!
Vi er meget glade som har Kautokeino bedehus som ikke kan kontrolleres av statens biskoper! Flere av oss trenger Lyngmo og andre bibeltro forkynnere bl a til begravelser. Problemet er at bedehuset er for lite til gravferder. Men en utvidelse av bedehuset er en mulig løsning. Legfolk kan forrette begravelser fra kirkehus. Da kan selvsagt også Lyngmo forrette begravelser i kirken uten prestekjole. Men det vil igjen bety å akseptere statens/biskopenes frarøvelse av presterettigheter fra bibeltro prester. Vi mener det vil være godkjenning av det grove åndelige overgrep som også har skjedd mot oss samer her i Kautokeino.
Vi er en bedehusmenighet som består av en folkeminoritet. Menigheten er oppstått på grunn av statens maktovergrep. Skal vi være nødt til å tenke på å føre saken frem for menneskerettsdomstolen?

Kautokeino Bedehusmenighets styre

_______sign__________ ________sign__________ _________sign_______
Anne Hætta Øverli Aslak Persen Bals Sara Bæhr Buljo

_______sign__________ _______sign___________ _________sign_______
Nils Mathisen Sara Anne Hætta Sara Berit Turi Mortensen


Kopi: Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Bispemøtet v/preses Finn Wagle
Media


Gud er suveren Skaper - Av sivilagronom Lars-Arne Høgetveit

Tom Årstøl skriver i Dagen den 20. februar at han ser på avisen Dagens kamp mot Darwinismen som mer skadelig en til gagn.

Til det er det tre ting å kommentere:

1. Les boken ”Kampen om Menneskerettene” av Sigurd Opdahl, der står det bl.a.
– Utviklingslæren førte med seg at synet på mennesket ble totalt forandret.
Så viktig var og er denne læren som ikke lar seg verifisere verken i naturen eller på annen måte. Den ødelegger menneskeverdet og ødelegger jorden.

2. Les 1. Mosebok kapittel 1 vers 14 – 16: - 14 Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år. 15 Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så. 16 Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.
Her sier Gud at Han delte døgnet inn slik det er i dag og dermed blir en skapelsesdag en dag slik vi opplever den.
Regner man dette som en symbolsk fortelling, får man automatisk problemer med å ta resten av Bibelen bokstavelig også inkludert Kristi oppstandelse.

Så takk til Dagen for denne informasjonen om Darwinismen. Det skal allikevel sies at Dagen bør komme tilbake med eget stoff om bl.a. skapelsesuken jmfr den vinklingen som ligger i
1. Mosebok kapittel 1 vers 14 – 16, der man ser at skapelsen har foregått på nettopp 6 dager. Dager slik vi regner de i dag, fordi det står slik beskrevet i Bibelen. Likeledes bør dateringsmetodene som benyttes i geologien kikkes nøyere på, fordi mange kristne synes å mene at verden er flere millioner år gammel ut i fra geologiske dateringer.


AMERIKANSK ABORTMOTSTANDER TAPTE ALT HAN EIDE I RETTEN!
Dear Prolife Activist:
An outrage has occurred…And together, we need to right this wrong.
Randall Terry, the Founder of Operation Rescue, has lost everything because of his work in rescuing babies from abortion. Abortion clinics, Planned Parenthood, NOW, and the ACLU have been suing Randall in court for over ten years. They finally won, and took everything Randall owned.
It is our strong conviction that Randall has endured this prolonged conflict not only on behalf of unborn babies, but also on behalf of the entire prolife community.
And it is our strong belief that the pro-life community should join together to replace what was "consumed by the locusts."
We want to restore what the enemy took, and help equip Randall for the battles that lie ahead. In spite of everything he has endured, he is still in the fight.
If you have appreciated and been inspired by Randall Terry's many years of unselfish work for Christ and for the unborn, we encourage you to join us in helping him rebuild his life.
Please make as generous a contribution as possible, would you? $25, $50, or $1,000 if you can, and then show this letter to a prolife friend and your church and ask them if they would like to give to our fund too. (Gifts are not tax-deductible)
Randall has stood in the line of fire for years. Now let's stand up for him. Please do what you can! Make your check out to the Terry Family Trust.
God bless you,
Former Ambassador Alan Keyes
U.S.Congressman Ron Paul, 14th District, Texas
Fr. Frank Pavone, Founding Director, Priests for Life
Rich Buhler, Author, Speaker, Broadcaster
Joe Costello, Pres., Kylea Health and Nutrition
Warren Duffy, Host, Live From LA
Fr. Terry Gensemer, Director, CEC for Life
Norma McCorvey, Roe No More Ministries
Gary McCullough, Christian Communication Network
Rev. Bruce Moore, Pastor, ClearCreek Christian Assembly
Carl Thompson, Head of Operations, PromiseVision
P.S. Make Checks to: Terry Family Trust PO Box 131728, Houston, TX 77219
Randall deeply appreciates whatever you can do, however large or small. To show his appreciation, he’d like to send you his powerful new music CD, “I Believe In You.” The rich melodies and moving lyrics will bless your soul. You can hear in the songs how God was faithful to Randall through his darkest times.
Every gift of every size is needed. But if you can give a gift of $35 or more, Randall will send you -– free, no shipping charge -- one copy of the CD.
P.P.S. Below is a letter from Randall's Attorney. . .
Jim Cerbone III, Esq. Attorney At Law
Dear pro-life friend:
I have been one of Randall's attorney's over the past 4 years, dealing specifically with the seizure of various assets and property. (I actually became an attorney in part because of Randall's leadership in Operation Rescue.)
The outrageous fact is this: Planned Parenthood and The N.O.W. have easily cost Randall the loss of over $200, 000. The home was sold, and Randall's equity was given to those who sued him. Bank accounts were seized...they even took his frequent flyer miles. This is a grave injustice, simply because of Randall's peaceful pro-life work.
The danger or any further seizure of assets is now behind Randall, and anything you give is safe from being taken by the Randall's political enemies. I hope that you will give generously to help restore to Randall what the abortion movement took.
Sincerely,
Jim Cerbone III, Esq.


Tysk i gamle dager

I Statsarkivet finnes dette kostelige brevet, som viser at tyskundervisningen også kunne være problematisk i gamle dager. Foranledningen er at en tysklærer har mistet besinnelsen, og gått til håndgripeligheter overfor en elev som ikke ville lære tysk preposisjonsbruk. Moren klager til rektor, og dette er lærerens forklaring overfor rektor:

Hr. Rector Schreiner!

I Anledning den mig meddelte Skrivelse fra Fru Blickfeldt, som herved tilbagesendes, skal jeg meddele, at sammenhengen er følgende: Efter skriftligt at være indøvet i Brugen af forskjellige tyske Prepositioner i Tidsforhold, var der givet Klassen i Pensum at lære de i Bogen opførte Regler udenad tilligemed en del Exempler. Disse sidste kunde Frederik Blickfeldt nogenlunde, derimot Intet af Reglerne. Efter gjentagne Gange dels selv at have foresagt ham, dels at have ladet hans Kammerater foresige den første Regel paa tre Linjer uden at kunne faa ham at sige den efter, fant jeg, at her maatte foreligge et Tilfelde ikke alene af Dovenskab, men tillige af kvalifiseret Uopmerksomhed, hvilket jeg, da jeg paa den ene Side ikke kunde opholde Undervisningens Gang lenger, medens jeg paa den anden Side ikke pleier at gaa fra Noget, før Gutter med saavidt Evner har tilegnet sig det, fant at maatte afhjælpe ved et Par Ørefigener, der ogsaa strax havde den tilsigtede Virkning.

Ærbødigst

------------------

Skien den 1. Juni 1874


Ivar Kristianslund taler i Fredrikstad søndag den 23. februar kl. 11

Karmel ligger meget sentralt i Fredrikstad, inntil hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, nær rundkjøringen like nord for jernbanen, mellom Glemmen kirke og Glemmen videregående skole, nær kinoen Røde Mølle. Innkjørselen er fra Freskoveien vest for rundkjøringen, men er ikke så lett synlig da den er en "smal vei" sydover fra Freskoveien.
Alle er hjertelig velkommen!

LEKTIE, 2MO 34,27 - 2MO 34,35
Og Herren sa til Moses: Skriv nå du opp alle disse ord! For etter disse ord har jeg gjort en pakt med deg og med Israel. [v. 10. 17: 14.]
Og han var der hos Herren i førti dager og førti netter uten å ete brød og uten å drikke vann. Og han* skrev på tavlene paktens ord, de ti ord. [v. 1. 24: 18. 31: 18. 5M 4: 13. 10: 4.] [*Herren.]
Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte fordi han* hadde talt med ham. [*Herren.]
Og Aron og alle Israels barn så at huden på Moses' ansikt skinte, og de fryktet for å komme nær til ham.
Men Moses kalte på dem, og da vendte Aron og alle menighetens høvdinger tilbake til ham. Og Moses talte til dem.
Deretter kom alle Israels barn borttil. Og han la fram for dem alle de bud som Herren hadde gitt ham på Sinai berg.
Og da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansiktet. [2KOR 3: 7, 13.]
Men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å tale med ham, tok han dekket bort, til han gikk ut igjen. Og når han kom ut, talte han til Israels barn om det som var blitt sagt ham. [2KOR 3: 16.]
Da så Israels barn at huden på Moses' ansikt skinte. Og Moses la igjen dekket over ansiktet, til han gikk inn igjen for å tale med ham.

EPISTEL, ÅPE 1,9 - ÅPE 1,18
Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og riket og tålmodet i Jesus, jeg var på den øy som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. [6: 9. Rom 8: 17. 2TIM 2: 12.]
Jeg var borttrykket i Ånden på Herrens dag. Og jeg hørte bak meg en veldig røst, likesom av en basun, som sa: [4: 2. 10: 3, 8.]
Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menigheter, til Efesus og til Smyrna og til Pergamum og til Tyatira og til Sardes og til Filadelfia og til Laodikea. [2: 1, 8, 12, 18. 3: 1, 7, 14. Jes 30: 8. Kol 2: 1.]
Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. [v. 20. Sak 4: 2.]
Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under brystet. [2: 1. 15: 6. Dan 7: 13. 10: 5.]
Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og hans øyne som en ildslue. [2: 18. 19: 12. Dan 7: 9.]
Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn. Og hans røst var som bruset av vannmasser. [2: 18. 14: 2. 19: 6. Esek 1: 7, 24. 43: 2.]
I sin høyre hånd hadde han sju stjerner og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd. Og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft. [1: 20. 2: 1, 12, 16. 3: 1. 19: 15. Jes 49: 2. Matt 17: 2. Ef 6: 17. Heb 4: 12.]
Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: [Dan 8: 17. 10: 9.]
Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. [1: 8. 20: 1. Job 12: 14. Sal 68: 21. Jes 41: 4. 44: 6. Matt 14: 27. Rom 6: 9.]
PREKENTEKST på Kristi forklarelsesdag. MTT 17,1 - MTT 17,9
1 Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. [Mark 9: 2 ff. Luk 9: 28 ff. 2PET 1: 16-18]
2 Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset.[Åp 1: 16.]
3 Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham.
4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: Herre, det er godt at vi er her! Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.
5 Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag: Hør ham! [3: 17. 5M 18: 15. 2PET 1: 17.]
6 Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt.
7 Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå opp og frykt ikke!
8 Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene.
9 Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa: Fortell ingen om dette synet før Menneskesønnen er oppstått fra de døde. [16: 20.]


Onsdag, Februar 19, 2003

ORKNØYENE - FJÆRE

I 1468 ble Orknøyene pantsatt til Scottland av kong Christian I som medgift i forbindelse med at en av hans døtre ble giftet bort til Scottland.

Det er vel ikke sannsynlig at midler fra Norges Oljefondet vil bli investert i en innløsning av dette pantet selv om beboerne regner øyene som en norsk forstad med nærmeste jernbanestasjon i Bergen. (Så iflg Fjære som engang var). Ved gjennomlesning av denne bok kom imidlertid noen tanker.

Det er i 2007 870 år siden grunnleggelsen av den prektige St. Magnuskatedralen på Orknøyene, bygget av jarlen fra Bringsverd i nåværende Grimstad kommune. Hva om noen av våre dyktige modellbyggere kunne tenke seg å lage en modell av dette stolte ”kirkeskip”?
Denne modellen kunne plasseres et sted i Fjæreparken eller i Bringsverdskogen. Ut fra dette kunne man sette hverandre stevne og utvikle kontakten mellom Norge og Orknøyene. Katedralen får hvert år juletre fra Bringsverd., ofte med følge av en delegasjon.

Nå kunne vi få besøk fra Orknøyene til Grimstad ved spesielle anledninger, og Grimstad ville generelt sett kunne få et nytt landemerke som igjen ville kunne få betydning for turisme og vår lokale historie både i Norge, på Orknøyene og langt videre ut.

Modellen kunne fritt tenkt bygges omkring en granittblokk fra Fjære plassert på egnet sted. Utenpå denne kunne man bygge med små tillagede byggestener av egnet materiale. Kanskje fins det noe kleberstein tilgjengelig som er lett å forme og historisk velegnet. Et annet alternativ er Jerusalemstein som ikke er mindre egnet om det lar seg gjøre å få tak i den. Kanskje en modell i tre kunne være et steg på veien. Eller annet formbart materiale som et utgangspunkt.

Poenget er i første omgang selve saken som ville kunne gi Fjære en fornyet plass på kartet. Fjære ble valgt til Grimstads 1000årssted og det ikke uten grunn. Fjære er vårt historiske arnested og et viktig sted å holde blikket festet.

Oddvar Berge
FF-t.KRIGSUTSAGN

”Det er frykten for en polarisering mellom den kristne og den muslimske verden vi er redde for. Det kan bli en konsekvens ved krig. Når kristne og muslimer kan stå side om side mot krig, sier det noe om hvor viktig det er å hindre den”.

Slike utsagn viser blindskapen i forhold til Bibelens profetier. Jesus sier i Åpb 12 at når ikke det lykkes å knekke Israel så skal fienden vende seg mot de andre av hennes ætt, mot de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.

De Bibeltro kristne har i sannhet verden og ondskapens åndehær i himmelrommet mot seg i denne tid. Men allmaktens Herre som ser på det hele, Han har de med seg. Og Han sover ikke. Derfor skulle heller ikke vi sove, men frimodig løfte våre hoder og se: Forløsningen stunder til. Hold ut og hold fast ved troen og bekjennelsen i ord som i gjerning. Jesus Messias kommer snart synlig til oss. Men vi har i mellomtiden Hans Ånd. Den allmektige Fredens ånd som ingen kan ta fra oss!

Dette er vår realpolitikk.


KRIG MOT IRAK
KRIG MOT IRAK

Oljen er det som har blitt satt i fokus. Terroren synes å være glemt og Israel er ikke lenger nevnt ”med ett ord”. At nasjonen Israel står isolert og lammet uten turister, uten handel og uten næringsgrunnlag ut over selvbergingsprinsippet synes ikke å bekymre. La bare Israel bli kvalt inne i denne hektiske gryten bare vi slipper krig.

Tyskland fører an i denne strategiske plan. Det gir sine beklagelige assosiasjoner. Ingen vil krig, men hvordan stanse terroren? Det var krigens utgangspunkt. Det er fremdeles utfordringen. Og mens verden diskuterer lider Israel. Men slik må det kanskje være?


ARILD EDVARDSEN STØTTER...?

I siste utgave av bladet Troens Bevis motsetter Arild Edvardsen (AE) seg at kristne støtter Israel som nasjon. Begrunnelsen som blir gitt er at ultraortodokse jøder og Yad Le Achim motarbeider messianske jøder. På samme tid har AE ingen problemer med å omfavne Arafat og problematisere Israels eksklusive rett til landet Israel med uforståelige utleggelser i den hensikt å nå araberne med et evangelium.

Aril Edvardsen er som Carl I. Hagen (uten sml forøvrig) notoriske mestre og enere i markedsføring. I seg selv ikke noe galt. Det gjør likevel at jeg alltid har følt meg noe usikker og mer på vakt. Hva er det egentlige innhold i budskapet til enhver tid? Hvortil vil det lede?

AE vil samle fra alle leire. Kristen enhet er et gode for ikke å si en nødvendighet. På samme tid må vi ha klart i hodet som en del av frelsens hjelm dette at ”mange skal stå frem i mitt navn og si...” Jesus skal svare: ”Jeg kjenner dere ikke”. Hvem er disse mange? Hva sier de? Åpb 6,2 kaller dem hvite hester. (Her er det kanskje også rom for andre tolkninger? Red. anm.) På ett aktuelt punkt har jeg store problemer med AE. Det gjelder hans holdning i senere år til Israel og palestinaarabere.

På bakgrunn av ovenstående vil jeg stille følgende spørsmål: Hvorfor ikke benytte samme metode overfor Israel som overfor Arafat? Hva er det som egentlig blir forkynt av AE? Er det Bibelens Ord og Løfter slik som Bibelen vedkjenner seg dem?

Også ut fra Berøaprinsippet må det være legitim grunn til å stille slike spørsmål. Ikke minst siden en utvalgt profetinne fra Danmark anføres som et innledende markedsføringsansikt for budskapet. Hennes profeti presenteres først i bladet. Bakerst brukes messianske jøder i et indirekte angrep på sitt eget land. Er disse messianske jøder klar over hva de er med på?

Det er meget viktig og meget riktig å kjempe for messianske jøders rett til evangeliet, til evangelisering og misjon. Men er det riktig å bekjempe sitt eget land på samme tid og i tillegg arbeide for etablering av en palestinsk stat i Israel og forkludre det Bibelske grunnlag som kan gi jødene frimodighet til å fastholde sine rettmessige løfter fra Abraham og Isak? NORIEL har for sin del store problemer med å se det slik.

Oddvar Berge
Vardevakt
NORIEL
PRODUKTER / PROSJEKTER – FRA OG FOR ISRAEL


GUD, ISRAEL OG NASJONALSTATEN

Jeg forstår i dag mandag 170203 hvor Erling Rimehaug (ER) vil hen med sine tanker i Vårt Land lørdag 150203. Uten å være forankret i dette at verdens befolkning hele tiden er i bevegelse ikke bare geografisk men også befolkningsmessig, bringer ER frem en rekke tanker omkring prinsippet med nasjonalstater. En avklarende setning har han med når han sier at nasjonalromantikken ikke kom rekende på ei fjøl.

I fortsettelsen mandag sier ER følgende: I stedet for Gud satte man nasjonen. Her skjer en kortslutning i ER’s tankeoppsett. Her spilles nemlig Gud og nasjonalstaten ut mot hverandre. ER vil ikke sette dem i samspill. Vil ikke si at ja - det finnes en usunn form for nasjonalisme der staten dyrkes som gud eller gudserstatning. Vil ikke si at på den annen side finnes det er sunn form for fedrelandskjærlighet der Gud og staten settes i et bibelsk forhold til hverandre.

Hele Det gamle testamente har som renning i veven prinsippet om folkeslagene og deres landemerker, med Israel helt sentralt som en modell og et undervisningssenter. Jesus bekrefter i Apostlenes gjerninger at riket for Israel skal gjenopprettes på den tid Faderen har satt inn i sin reguleringsplan. At Israelsfolket ikke har vært i landet sitt skyldes ikke at prinsippet om nasjonalstater er oppløst, men at israelsfolket er under Guds eksilstraff for en tilmålt tidsperiode.

ER har rett i sine advarsler i forhold til nasjonalisme, men han lærer oss ikke å se på en nasjonalstat med lutherske øyne. Luther skjelnet mellom et statlig og et kirkelig regimente med Gud som herre over dem begge og med staten under Gud som det hode hvorinnunder også kirken ordner seg. Slik er statskirkemodellen å forstå i en sunn og god forstand og nasjonalstaten et godt redskap både for Gud og mennesker. En ekteskapelig forening hvor staten er mann og kirken er hustru. Slik kan vi også lese bildet ut fra Ibsens skrifter.

Og Jesus sier: Riket for Israel skal gjenreises i tråd med Guds reguleringsplan som ligger fast. Kanskje skulle vi speide litt mer etter den da?


BISKOP WAGLE HIV POSITIV

Biskop Wagle hiv positiv. Denne parole utenfor Nidarosdomen sist søndag provoserte kirkegjengere og fikk dem til å tilkalle politiet. Parolen ble naturlig oppfattet som sjikane mot biskopen. Biskopen begrunner sitt ja til parolen med at Hiv og Aids idag er like ille for Afrika som Svartedauden var for Europa.

Han unngikk behendig å si at Svartedauden var en smitte som bredte seg som en brann som rammet alle mennesker, mens Hiv og Aids er seksuelt betinget og skyldes ubibelske og unaturlige seksuelle samværsformer.

Biskopen sa ikke at Hiv og Aids har sin rot i homofile og lesbiske samlivsformer og i seksuelt samkvem mellom mennesker og dyr.

Biskopen sa ja til at det er fattigdommen og ikke seksuell adferd som er skyld i at 42 mill. er smittet av forbannelsen. Han lot si at de unge har vist bedre evne til å beskytte seg. Det må bety at de har fått praktisk og økonomisk hjelp til å iføre seg kondom.

Biskopen sa ikke at Bibelen på det sterkeste advarer mot aseksuell adferd og mot hor og utenomekteskapelige forhold.

Hvilket budskap er det misjonærene har med seg i bagasjen som en veiledende faktor for vår tid? Er det et budskap i tråd med Luther og Hauge som er ment å skulle utgjøre vårt bibelske styringsredskap.


KrF og FrP

KrF har ramset opp en rekke punkter hvor de sammenligner FrP politisk med KrF. Ett meget vesentlig punkt glimrer med sitt fravær. Israel.

En episode om Lilletun fortelles i VL 170203. En blind kvinne oppsøker Lilletun med et dikt som grep Lilletun til tårer. Er du forkjølet spurte kvinnen som hørte ham snufse. Så forteller Lilletun hvordan hun etter møtet sa at ”det fineste med KrF er at dere vil at slike som meg skal leve. Dere vil ikke sortere meg vekk”.

En klar tale om at Israel skal leve og ikke sorteres vekk ville endre mye blant velgere som ønsker å stemme KrF. En klar tale om at noen palestinsk stat har Israel intet rom for innen sine bibelske grenser. Og blind terror mot Israels sivilbefolkning vil KrF ikke stillesittende akseptere.

En sykdom hadde blindet kvinnen som besøkte Lilletun. En midlertidig åndelig blindskap hos Israel skal bevirke en ekstra omsorg og stillingtagen på hennes vegne. Jeg kjenner flere potensielle og fraværende velgere som ville sette pris på slik tale.
Kristen Framtid (KF) velger å tale slik.


NO MINUS PRESENTASJON

NO MINUS ELLER ENDA KORTERE NM, ER EN FORKORTELSE FOR NORSK MISJONSINDUSTRI. NM SKAL KONSENTRERE SEG OM IMPORT, OMSETNING OG MARKEDSFØRING AV PRODUKTER FRA OG FOR ISRAEL VED Å FOKUSERE PÅ FORDELENE VED ISRAELSKE PRODUKTER OG PRODUKTSAMARBEIDE MED ISRAEL.
NM SKAL HA EN INNBAKT TIENDEPOST FOR NORIEL I SINE BUDSJETTER, OG SKAL SØKE Å VÆRE EN INSPIRATOR FOR ANDRE NÆRINGSDRIVENDE TIL Å TILGODESE GUDS RIKE TILSVARENDE GJENNOM SINE EGNE BUDSJETTER.
NO MINUS ARBEIDER IDAG MED

AHAVA OG VOLARE - ALOE VERA OG DØDEHAVSPRODUKTER
SALGS- OG KONSULENTOPPDRAG
JOURNALISTIKK
TURORGANISERING
REISELEDEROPPDRAG
NATURVERNENDE SPESIALPRODUKTER FOR OVERFLATEBEHANDLING AV TRE, METALL, PLAST OG LAKKERTE FLATER. HUS, BIL, BÅT, ...

VOLARE ER ET NORSKETABLERT FIRMA MED BASE I SVERIGE OG OMSETTER INTERNASJONALT ALOE VERA OG DØDEHAVSPRODUKTER FOR HUD, HÅR OG HELSE.
PRODUKTENE PRODUSERES I JERUSALEM AV MARKEDSLEDENDE PRODUSENT
DR. MELUMAD LABARORATORIES. VOLARE ER DERFOR DET FIRMA SOM HAR FLEST PRISVINNENDE PRODUKTER I SITT PRODUKTSPEKTER. PRODUKTENE REPRESENTERER SUNNHET, SKJØNNHET, VELVÆRE OG HELSE FOR
”ALLE MED HUD, HÅR OG KROPP”.

AHAVA SELGES I BUTIKKER OG I POSTORDRE VIA NO MINUS. VOLARE MARKEDSFØRER OG OMSETTER SINE PRODUKTER DIREKTE TIL SINE KUNDER OG ER DERFOR ÅPNE FOR NYE KONSULENTER OG KONTAKTPERSONER TIL ENHVER TID.

NO MINUS STÅR TIL TJENESTE FOR ALLE SOM VIL GJØRE SEG KJENT MED AHAVA OG VOLARE SINE UTSØKTE PRODUKTER OG MULIGHER.

NO MINUS VIL SØKE FREM AKTUELLE NYE PRODUKTER FOR NYE MARKEDER.

PRODUKTER FRA OG FOR ISRAEL

No Minus, Boks 244, 4892 Grimstad, Norway.
NO 974 276 429 MVA Nett: nominus.no
E:oddvar.berge@c2i.net
T +37040505 T/F +37044510 Mobil +92445049


BIBELKRIG

Send Bibler til Irak, ikke bomber. Slik lyder ropet fra unge mennesker ut over verden. Kan Bibler stanse terroren og løse den dypereliggende konflikt i Midt-Østen da bør Bibler erstatte bomber. Kan Bibelen få tale sitt eget språk og opplyse alle parter om Sannheten er intet middel bedre enn nettopp Bibelen.

Men, er verden moden? Eller som de narkomane pleier å si det: Jeg er ikke langt nok nede enda til å kunne ta imot den hjelp Bibelen har å gi.

I så fall gjenstår ikke så mange valg. Enten tar vi giften fra Irak eller Irak tar våre barn.


DRØM ELLER MARERITT

Nytelseskomiteen drømmer.
Det er en menneskerett å kunne drømme. I hvert fall er det å kunne drømme en gave på godt og vondt. Det hender også at man kan drømme seg bort. Langt bort. Hvor langt bort nytelseskomiteen nå drømmer seg gjenstår å se. Men den leker med en farlig ild.

I Adr. sist lørdag slipper komiteen noen prøveballonger. Man ser for seg det ene og det andre av vellystige arrangementer – alt fra horegroper i strandsonen til sansegudstjenester i Landvik kirke.

Det blir spennende å se hvilke retningslinjer et våkent kommunestyre vil forholde seg til både når det gjelder off. strender og off. gudstjenestetilbud som skal kaste glans over tilværelsen på sansenes arena. En ettertankens hvil i Rom 1,18-32 anbefales i mellomtiden.


LANDVIK ALDERSHJEM. HEIM OG KULTUR

Jeg virkelig mener det når jeg spør om det går an å legge ned Landvik Aldershjem. På den ene side står brukere, beboere, ansatte, og bygdefolk samlet i et ønske om å beholde heimen og tilbudet den representerer. Denne gruppe etterlyser analyser som kan påvise alternativt bedre løsninger rent økonomisk.

Man kan i tillegg reise spørsmålet: Hva får egentlig Landvik som bygdesamfunn og nordre del av Grimstad kommune tilbakeført til bygda av sine skattepenger? Har man asfalterte veier overalt hvor det kunne vært rimelig å forvente det? Har man veibelysning? Hva skiller Landvik fra f.eks. Eide som slapp eiendomsskatt? Består forskjellen bare i en rettssak som Eide tok men som Landvik ikke har tatt?

En annen side er den rent kulturelle. Her satt Knut Hamsun. Et hjem i drift som kan fremvise et rom knyttet til Hamsuns opphold er et betydelig element i vår lokale historie. Her må man tenke seg om to ganger minst. Man kan mene hva man vil om Hamsun. Det er uansett et historisk faktum at her satt den verdenskjente dikter en tidlang i sin høye alderdom. At han oppnådde et gjensidig tillitsforhold til beboere og betjening vitner brev og hilsener om. Denne perioden medvirket kanskje mer enn noe annet til at Hamsun i sin siste levetid vendte tilbake til å bekjenne en personlig tro på sin barndoms Gud og sin frelser Jesus Kristus. Dette bekreftes i hans brev til sin datter, og bevitnes positivt gjennom Marie Hamsuns bok gullregn. Skulle ikke også denne side ved Hamsuns liv få sitt belysningspunkt? Var det kanskje her ringen ble sluttet og målet nådd rent åndelig sett? Jeg tror ikke kristne litteraturelskere skal stå med lua i hånda når det gjelder å knytte linker til det som kan fortelle noe om de dypeste og mest grunnleggende spørsmål i ethvert menneskes liv.

Hamsun ble klart oppfattet som uttalt nazist. Deler av hans skrifter vitner om liten velvilje overfor jøder. Mangt kan sies om denne nordnorske språksmeden og bonden som etablerte seg og utviklet sitt mønsterbruk i det som nå er den del av Grimstad kommune. Det rent kulturhistoriske verdielement ligger i at nettopp denne personen festet rot med sin familie her i Grimstad, og fikk gjøre det. Ettertiden bør også legge merke til de ulike sider ved hans livs ytringer slik de fremstiller seg i original tekst, skikkelse og form.

Hamsun lar seg bedre presentere på egne stier enn i et museum. Hans museum er hans bøker først og fremst.


Tirsdag, Februar 18, 2003

PER SVENNINGSEN OG HOLVIK

Ordføreren avstår plent fra å svare både Holvik og meg på direkte konkrete spørsmål.

Et ordtak sier at den som tier samtykker.

Vi får da lese det slik at ordføreren gir Holvik rett men tør ikke si det høyt. Konklusjonen blir at Holvik har rett og at ordføreren ikke har gjort jobben sin som han skulle.

Han har nå murt seg inne i et kott og der får han da sitte til noen evt. trekker ham ut bakveien. For han har vel sikret seg en rømningsvei?

Alvorlig talt hr ordfører:

Anser du dette som en tjenlig måte å opptre på? Å ikke ville svare offentlig på konkrete spørsmål som roper på svar?

Da minnes vi sangen fra skolestua: ”Nisser og dverge, bygger i berge, men vi skal mine dem alle herut”.


LESERINNLEGG: KrF på fallrepet?

I de forskjellige gallupmålinger synker KrF og blir mindre for hver måned. Årsaken kan være flere. For det første skyldes det ledelsen, - for det andre partiets svik mot Kirken og det åndelige regimente. Likevel har nåværende leder, Valgerd Svarstad Haugland, fått øket tillit av fylkespartiene.

Det er nokså blåøyd i så henseende. Partiet er ikke i stand til å se at det bærer utfor stupet. Jeg må spørre om det er tafatthet i fylkeslagene å gi ledelsen fornyet tillit? Eller er KrF blitt like mye liberalisert som Den norske kirke?

Var det ikke det samme som skjedde med Venstre i 1930 – årene, da Johan Mowinckel satt med makten, og partiet svek sitt eget program. Da var Venstre ivrig for å gi diktergasje til Arnulf Øverland for sine populistiske viser, som var Moskva til behag med sitt ateistiske livssyn.

Seilasen i KrF begynte på samme måte som den gang med Venstre. Til slutt har KrF bare brøkdelen igjen av sine velgere. Mange kjernevelgere i partiet finner like mye kristelig i FrP som i KrF. Det vil være bedre at KrF går dukken enn å seile under dekknavnet ”kristelig”, for dermed å svike det kristne verdigrunnlag til fordel for maktens tinde. Sviket gjelder først og fremst mot bibeltro prester og mot Bibelens lære, - svik mot troskap til det som ikke er å ta feil av, vrang lære, fosterdrap og homoseksualitet. – KrF har ikke villet styre Dnk etter §§ i Grunnloven.

Et eksempel på KrFs dobbeltspill: KrF med statsråd Lilletun i spissen gikk til avskjedssak mot to bibeltro prester etter anmodning fra biskopene. Biskoper med bakgrunn på Menighetsfakultetet (Skjevesland og Baasland) er ikke en smule bedre enn de mest liberale.

Men da Köhn orienterte den samme Lilletun at Siri Sunde skulle gjeninnsettes som prest, ble Lilletun helt stille og passiv. Lilletun løftet ikke en finger i Sunde-saken! Er ikke dette en grov forskjellsbehandling under dekknavnet ”kristelig”?

Statsbiskopene har i løpet av noen få år utformet en ny etikk eller levemåte, som de synes å mene er like mye gudelig som Bibelens lære. Dette har KrF akseptert. Folket skal pådyttes noe som kalles ”kristelig”, men ikke er det. Vrang lære er et tabubelagt ord i kirkelige sammenhenger! Man kan få den forståelsen i dag at alt liv er Gud til behag. Forkynnelse av omvendelse og syndenes forlatelse (Lk.24:47) høres knapt.

Jo mer svik og menneskelære, desto mer utskeielser og gudløshet. Statsbispene bygger ikke lenger på apostlenes grunnvoll. Men biskopene opptrer som om de skulle være troverdige apostler i samsvar med det ufeilbarlige Guds ord. De fører Guds menighet på avveie. Det blir slik Esaias skriver: ”Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil gjøre med min vingård: Jeg vil ta bort gjerdet, så den blir avgnagd. Jeg vil rive ned muren, så den blir nedtråkket. Og jeg vil la den ligge øde. Den skal ikke skjæres og ikke hakkes, men torn og tistel skal skyte opp. Jeg vil befale skyene at de ikke skal la regn falle på den” (5:5-6).

Kjære troende! Forlat Den norske kirke! Der er det ingen ting å hente. Vi klarer oss godt med landets bedehus. KrF er medskyldig i den surdeig som er langt utviklet i vår kirke. Kirken er blitt som en råtten stubbe. Presteskapet er stumt og tafatt, og godtar stilltiende biskopers nyordninger. Jesu formaning gjelder fortsatt i dag: ”Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig”.


NORGE, USA OG ISRAEL

Gjennom Wergeland, Bjørnson og Ibsen går linjene bakover til Olav den hellige, Kristus og kong David. Her forenes norsk, jødisk og Israels historie. Kong David fremsto i Israel år 1000 f. Kr, Kristus fremsto i Israel/Romerriket år 0, Olav den hellige fremsto i Norge år 1000 e. Kr. Vi befinner oss i år 2003 e Kr og forventer Jesu gjenkomst tidlig i dette tredje årtusen.

Kong Olav V fremsto ved år 2000 rundt regnet, Romerriket gjenreises og Norge står under sterkt press i retning av å underlegge seg den romerske europaunion. EU fremstår som en antikristelig unionsmakt og Norge bør ha kong Sverre som læremester. USA og Israel står utenfor. Norge bør også stå utenfor, i allianse med USA og Israel. Båndene fra Norge til begge disse land er historisk sterke og bør være sterke. Dog har USA og Norge helt ulik konstitusjonell oppbygning, sammensetning og størrelse. Norge er én folkesjel med en kirke/stat i ekteskapelig forening og en klar Grunnlov. Norge er som en stor familie historisk sett og bør fortsatt fremstå slik. Norge kan i så måte ikke sammenlignes med USA.

Norge trues i dag som Israel og USA av islam og muslimsk terror. Løsningen for Norge ligger ikke i å gi seg inn under islam. Norge bør derfor snarest, og på eget initiativ, rydde opp i eget hus. Kall dette huset gjerne Rosmersholm. Rosmersholm såvel som et Dukkehjem er ibsenianske dikterbetegnelser også for Norge profetisk sett og viser ved sin fremstilling hvordan herren i huset ikke på noen god måte takler fremmede åndsmakters inntreden og kvinnelig selvrealisering. Ibsens bibelske utgangspunkt er Åp 6,2 og Ef 6 som peker på åndskreftene i himmelrommet omkring oss og beskyttelsesmulighetene og våpnene Gud har stilt frem for oss til disposisjon.

Ibsen er klar over betydningen av å våke og av å holde ut. Av å finne tilbake til vår første kjærlighet om den er blitt erstattet av noe ”mer spennende”. Åpb 2,4. Dette peker han på i Når vi døde vågner. Han er også klar over vår avmakt uten Kristus. Derfor sier Solveig til Peer. Sov og drøm du gutten min. Jeg skal våke. Vi minnes Jesu bønnekamp og hans ensomme våkenatt i Getsemane mens alle disiplene sov, helt ute av stand til å våke. Vi minnes alle disiplene som rodde i storm på Genesaret sjø og Jesus som sov i båten. Han sov ikke mer enn at han i sin tid og på disiplenes rop om hjelp reiste seg i båten og stilnet stormen. Det samme er mulig med tanke på den stormen Norge opplever i dag. Vi minnes Jesu ord: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder så vil jeg gi dere hvile. Jesus kan sende vekkelse og omvendelsens tårer over oss på ny og således bringe den norske folkesjel til ro. Han er vår tilflukt og vår faste klippegrunn. Vi er Peer/Peter. Slik må vi ha det i vår politiske hverdag. Som Hauge må vi ha Jesus først og sist i alt vårt liv og virke. Norge stengte Hauge ute. Tok ikke godt imot ham. Kneblet og bandt ham. Ibsen så hvor farlig en skarp penn kunne være og reiste utenlands. Men hans oppgave var mor Norge og han ga Norge klar beskjed.


KRISTENT SAMLINGSPARTI - PROGRAMFORMULERING

I sin egenpresentasjon lister partiet opp fem hovedmål for å bygge en nasjon. Punkt 5 lyder:
”hvor kvinner og menn likestilles i samfunnslivet, men som Bibelen underviser har forskjellige ordningsoppgaver i hjem og menighet”.

Dette punktet er ganske finurlig utformet, for her sier man at man vil følge hva Bibelen underviser om hjem og menighet, men ikke i hva den sier om samfunnet”. Man kan spørre seg i hvilken grad denne utformingen er bevisst valgt.

Man kan også naturligvis etterlyse den logiske sammenheng i at Bibelen skulle lære underordning i hjem og menighet, men ikke i samfunnslivet. Det er jo nettopp hjemmet og menigheten som skal danne grunnlaget for den større samfunnsenhet. Og slik har det vært oppfattet gjennom årtusener frem til endrede synspunkter brøt frem på 1800tallet. Det er bare siden det store frafallet fra kristentroen tok til at nye synspunkter på dette felt har fått fritt løp utover på1900-tallet. Altså i knappe 100 år

Men altså: Den logiske linje mellom hjem, menighet og samfunn er brutt. Hvorfor?


KRIPOSSJEFEN MUSLIM

Kripossjef Ola Thune er blitt muslim. Hans navn er nå ifølge Agderposten Ola Amir.

Dette kan vi bare ta til etterretning. Men – det er et viktig signal. Skal Norge i løpet av kort tid, og da er det snakk om virkelig kort tid, ikke bli helt overtatt og dominert av muslimer, tvinges vi nå til å ta forholdsregler og tenke strategi.

Marius Baar skrev en bok for noen år siden nettopp om dette. Boka kom ut på dansk med tittelen: Væsten må vælge. Valget har nå nådd oss med sin fulle tyngde. Norge må stadig treffe valg om å bevare sin selvstendighet i forhold til EU. Treffe valg og stå rakrygget som det sømmer seg en norsk nasjon. Norge må nå treffe et valg mellom sin kristne tro og enhetlige kultur og islam.

Da har vi bærebjelkene Olav den hellige og Olav V. Vi har kong Sverre, Luther og Hans Nielsen Hauge som strålende eksempler på at den står ikke alene som har sin sanne Gud attåt. Vi har nasjonale skalder som peker på Håpet og Veien. Vi har tidsbolkene 800 – 1030 og 1800 - 2030 som de store målprøvene. Vi har vårt historiske speilbilde 800 e.Kr. mot 800 f.Kr. med kong David og riket i Israel. I år 0 kom Jesus til Israel. I år 1000 kom Han til Norge. Så er spørsmålet: Hva gjør vi med Ham etter år 2000? Gir vi Ham fyken på grått papir?

Det er nå slaget står.
Det er nå vi har anledning til å verne vår arv.
Det er nå vi har anledning til å si nei til nye århundrer i det dypeste mørke.
Dette må også være med når vi tar stilling til krig mot Irak eller ikke. Vi må være klar over at det er islamsk terror vi tar stilling til. Ikke olje først og fremst som noen vil sette i fokus.
Og hvem vet hvilken Saddam som en dag blir satt som despot over Norge. Mullah Krekar kanskje? Han synes i hvert fall ikke å mangle pågangsmot og frimodighet.

Den dagen islam overtar makta har ikke lenger jeg min adresse i Norge. Da er mine røtter revet over. Jeg vil se på meg selv som en sviker av fedrenes arv og av sannhet og rett om jeg ikke tar kampen. Men jeg vil på nødens dag finne ly i en annen sammenheng. Inntil så lenge vil jeg kjempe. Hva vil du?


Ukloke demonstrasjoner

Dette, alle disse demonstrasjonene mot krig, virker ganske uforstandige, rett og slett. På meg iallfall. Hvem vil egentlig ha krig? USA? Neppe. Det er det Saddam Hussein og hans medsammensvorne som vil. Iallfall vil han gjerne ha trussel om krig. Men det må vel helst ikke se slik ut? For han/de ønsker jo nettopp å vinne mest mulig sympati, ved å spille uskyldig. Viktig for dem å få all verdens mennesker listig og freidig over på sin side. Dette er målet. Tenker ingen på at Iraks befolkning lider? Tragisk. Hvem er det faktisk som vant støtte her? Ikke USA og demokratiet, men nemlig Iraks diktator. Om engasjementet skal bli troverdig, må folk demonstrere mot Hussein og hans regime. Ikke gi ham støtte, og vise USA og Bush ryggen. Slik. Men våger de/Petter Nome det?


Mandag, Februar 17, 2003

LESERINNLEGG: Fred-nå-bevegelsen

Jeg kan ikke slippe min inngrodde skepsis til denne bevegelsen, selv om en er vitne til et nesten globalt opptrinn mot en ny Irak-krig. Fredsbevegelsen er god som gull den! Det nye er vel helst at en forsøker å framstille fredsviljen som noe nytt og genilalt. På meg virker dette rett og slett dumt og lettvindt.

Det har alltid vært slik at folkene som sådan aldri noen sinne har vært innstilt på krig, død og lemlestelse. Og Ståle Lønning er stolt som en hane, over seg selv og over folkets fredsvilje. Kan noen forestille seg at fredsengasjement er noe fremmed og nytt blant nasjonene?

For å sette det helt på spissen ser fasiten slik ut: En eller flere diktatorer/despoter utgjør alltid krigen: Død og lemlestelse. Med andre ord, ikke det alminnelige folket og dets demokratisk valgte ledere, som for all del vil ha fred, og glede seg over livet. Tenk på Chamberlain: ”Fred i vår tid,” sa han, glad og fornøydd, etter at han hadde besøkt diktatoren Hitler. Fortsatt tror jeg på ordtaket: Verden vil bedras. En sier: ”Fred, fred, og der er ingen fred.” Jer.6:14

Hvor finner en diktaturet? I alle fall ikke i Amerika. Hvem har brakt verden mer velsignelse enn denne nasjonen og reddet Europa mer enn en gang? Der var en vittig tunge som hadde funnet ut at ”Amerika har sitt opphav i Europa.” Sitat slutt. ”Dette blodtørstige kontinentet.” (Abba Eban)


Nå truer diktaturet igjen denne bærebjelken blant nasjonene. Men da, og nettopp da begynner Fred-nå-bevegelsen et kollossalt engasjement, ikke mot diktaturet, men mot demokratiet. Forstå det den som kan.

Hva grunner jeg min inngrodde skepsis på? Den samme navlebeskuende fredsbevegelsen, for ikke direkte å si Europa, har ingen sans for demokratiets egentlige opphav: Israel. Det jødiske folket. I Israel får verdens mest blodtørstige mordere herje som de vil, og Saddam gir dem skotpremie. Og ”Fred nå” nærmest en indirekte applaus. En slik praksis avler bare en ting: ”- - - ,og den som forbanner deg vil jeg forbanne.” 1. Mos. 12:3. Resultatet drøyer ikke. Ingen vil anerkjenne at Bibelen gir dette folket enerett til jødeland. ”Sa du Bibelen? Finnes det fortsatt folk som leser denne boken og tror på den?”

Men om så var at Bibelen var avlegs og antikvarisk?! Hvorfor skal ikke jødene få leve (da heller)? Hvorfor skal denne promillen eller to av verdens befolkning drepes og morderne tildeles skotpremie, nærmest under applaus fra ”Fred nå.” Hva sier Fasiten?

”Fred nå” får bare studere sin egen navle, men det blir ingen fred før Bibelens Fredsfyrste, Jesus Kristus tar sitt herredømme og styrer verden fra Jerusalem. Jes. 2:3

Med vennlig hilsen

Bjarne Kydland


Ulla Hindbäck:

Ulla Hindbäck
Varför jag lämnade prästämbetet
av Ulla Hindbäck på Kronoberg 1987
medverkan även av f Domprosten Gustav Adolf Danell

Les hele artikkelen på

http://www.crossnet.se/kfflt/hindback.htm


Søndag, Februar 16, 2003

VAR JESUS ”BARN AV SIN TID”? - ELLER ER HAN SANN GUD?

Av Ivar Kristianslund

Hvis Jesus hadde vært prest eller biskop i Den norske kirke - eller kretssekretær i Misjonsselskapet eller Normisjon - ville vel de fleste kollegene ha sett på ham som en ”erkekonservativ og trangsynt kvinnehater”. Han hadde jo tydeligvis ingen sans for moderne tanker om likestilling, kjønnskvotering og arbeidsmiljølov!

Jesus var omgitt av en rekke fromme og ressurssterke kvinner som fulgte ham og tjente ham og disiplene med det de eide. Dette ser vi av LUK 8,1-8,3.

Hvorfor valgte Jesus da bare MENN til sine 12 apostler? Noen vil – for øvrig i strid med Bibelens lære – si at Jesus var barn av sin tid. Men hva da med kallelsen av Paulus? Det var jo etter at Jesus hadde stått opp fra de døde og hadde blitt forherliget og hadde fått all makt i himmel og på jord og hadde satt seg ved Faderens høyre hånd, at han kalte Paulus til apostel! På det tidspunktet måtte vel Jesus utvilsomt ha den fullkomne oversikt over og innsikt i det rette forhold mellom menn og kvinner i menigheten. HVORFOR SA HAN IKKE SOM SÅ: JEG HAR VALGT 12 MENN TIL APOSTLER. MEN NÅ ER DET TID FOR KJØNNSKVOTERING. PAULUS ER EN BRA MANN SOM JEG GJERNE VIL HA TIL APOSTEL, MEN JEG VELGER HELLER EN KVINNE FOR Å FÅ LITT BEDRE KJØNNSBALANSE? (Merk i denne sammenheng at i følge kirkehistoriker Carl Fr. Wisløff var det helt vanlig med kvinnelige prester i de ikke kristne religionene i området på den tiden.)

Det er bare ett svar på vårt spørsmål: JESUS VIL IKKE HA KVINNELIGE APOSTLER, OG HELLER IKKE KVINNELIGE PRESTER! Bibelen som er Guds Ord gir klart uttrykk for dette.

Hvis Jesus (og Paulus) har et umodent og uriktig syn på kvinnens tjeneste i menigheten, hva får deg da til å tro at Jesus har noe å gi deg av evighetsverdi? Du som går inn for kvinnelige prester bør lese JOH 3,10-12, spesielt det siste verset som lyder slik: Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?

Jesus er sann Gud og sant menneske. Han har aldri tatt feil i noe og har aldri gjort noe dumt eller tvilsomt. Dersom du tviler på Hans Ord, er det tvilsomt om du blir frelst!


Lørdag, Februar 15, 2003

Kampen som døde? - Av Jørgen Høgetveit

Bare disse fortredelige prestene Knudsen og Nessa kunne slutte med sine påfunn, skulle man virkelig kjempe mot fosterdrapet. Dette lød både fra kirke og organisasjoner. Nå har de to vært stille ganske lenge, men hva skjer - jo, dødsstillheten sprer seg stadig dypere i det norske samfunn til lengre tiden går - og trekker selvsagt Norge dypere og dypere vekk fra Guds velsignelse jo lengre det får pågå. Det skal ikke særlige våkenhet til å se hva som skjer av undermineringen av det norske samfunns sikkerhet, i lære og liv, innen landbruk, matlagre, forsvar, homofili, familieødeleggelse og barnetall og mye mer. Og likestillingsideologien seirer rundt oss på alle kanter til deres egen og nasjonens undergang. Se bare på Norges forsvar som nå styres av Marit Nybakk som formann i Forsvarskomiteen og Devold som forsvarsstatsråd. SOSIALE TRAGEDIER SETTES FORAN ET HELT FOLKS FORSVAR! De gjentar nå full avvæpning av Norge. Les Esaias kp. 3 og 4 og ta Gud og hans Ord på alvor! Og bakenfor dette ser en frafallet fra den SANNE LÆRE OG LEVENDE TRO grine imot en både fra kirke og organisasjoner. "Frelst av nåde ved tro og ikke av gjerninger" gjenføder til et liv i de "ferdiglagte gjerninger" som er de gjerninger Guds vilje skaper - blir sjeldnere og sjeldnere å høre. Nei, det man hører nå - og med stadig høyere røst - er FREDSPROFETENE - som forlanger positive innspill, fornektelse av menneskets ondskap og behov for frelse. Det som gjør at vi trenger lov og evangelium, politi og forsvar. Bibelen taler tydelig, men få våger å forkynne det, at dette ender med forferdelse for tid og evighet! Nei, nå skal man være positiv og si fred, fred.

Også dette har sine klare paralleller i profetiene, i historien og i vår samtid. Går man til for eks. Jeremias finner man han i stadig kamp med fredsprofetene og kongene - som forsøkte å smadre budskapet hans ved ignorering, riving av Baraks overlevering, direkte fysiske angrep og falskhet utover alle grenser.

I tiden før 1940 som Ronald Fangen skriver om i "I nazistenes fengsel" skriver han på s. 136 at han meget tidlig forstod nasjonalsoialismens fare og skrev imot den i essaysamlingen "Dagen og veien" (1934). Folket tok ikke mot den, men den ble "øyeblikkelig beslaglagt" av nazistene. I tiden deretter tok han opp kampen mot denne ideologien og den "nyhedenske religiondannelse" den representerte. "Jeg skrev og holdt foredrag og fikk høre meget vondt i den anledning,- - - også fra venner og velyndere, som beskyldte meg for å være hysterisk når det gjaldt det nye Tyskland, - jeg så syner på høylys dag, det var tross alt så meget godt i nazismen osv." Senere anklager han bare seg selv fordi han ikke "arbeidet meget ivrigere og mer målbevisst - - - og reiste et "folkekrav om forsvar og aktiv politikk." Høsten 1936 holdt han en rekke foredrag om Paulus i Oslo. Det samlet fulle hus mange kvelder, men da han året etter talte om nasjonalsosialismen - ideologien - som var på innmarsj - senere i boken: "Kristendommen og vår tid" - ble det halvfulle saler. Og han sier: "Publikum interesserte seg ikke for den såkalte "storpolitikken." Og aller minst var folk lystne på å se sammenhengen mellom storpolitikken og vår tids livsanskuelseskamp, hele vår åndelige situasjon. Selv mangfoldige kristne var blinde her, hvor våkne, ivrige og skarpsindige de ellers kunne være". - - - Det var besværlige og triste saker, tiden var så dyster at det man trengte og forlangte var trøst og avspenning. Og våre myndigheter var nøytralitetsredde." Den som ikke leser Bibelen, kjenner sin historie - kjenner lite igjen og går i de samme feller. Fra livsområde til livsområde seirer "fredsprofetene" og bereder Norges vei mot avgrunnen. Gjennom et langt liv - og aldeles ikke erfarings - og begivenhetsløst - ute og hjemme - har jeg kunnet observere denne kvelningsprosessen av sannheten i blant oss og som dreper fosteret og slipper rovdyrene løs og smadrer nasjonen! Fra samtiden og et livsområde siterer jeg: "Den som ønsket mer trøkk, blir raskt stemplet som bråkebøtte og ytterliggående". Fra sentralt hold blir man sablet ned - men hvem må ofre liv og helse når dette landet skal reddes og bygges opp igjen - om Gud enda en gang gir tid? Da er disse falske hyrder over alle hauger - røktende seg selv - som også Bibelen forteller oss, men det er dem Herren først skal oppsøke når Han kommer igjen!


ANTISEMITTISMEN OG TERRORISMEN - Av Berit Brattgjerd

Antisemittismen må bekjempes. Den sprer seg veldig fort, og er en av de største farer, ikke bare for Israel, men også for resten av verden. Alle demokratier bør reise sine stemmer for å stoppe antisemittismen og terrorismen. Israel er den eneste demokratiske stat i Midt-Østen. Når det gjelder sikkerheten til Israels borgere og staten Israel kan det ikke gies noen innrømmelser. Det er familier på sju, fem og fire som har mistet alle sine barn, og mange barn har mistet sine foreldre. 5000 er skadet i terrorangrep i løpet av to år. Landet må stå mot både lokal og internasjonal terror.

Irak er et regime med masseødeleggelsesvåpen, både kjemiske og biologiske. De har benyttet kjemiske våpen mot blant annet kurdere og drept titusener av sine egne. Den irakiske ledelsen har ikke omsorg for folket sitt. Irak hjelper selvmordsbombere i Israel. De betaler 25000 dollar til en familie når deres sønn begår selvmord i terroraksjon mot sivile i Israel.

Irak har forsøkt å organisere terrorgrupper i Israel, og landet prøver å smugle våpen dit.

Den frie verden bør gå sammen mot terrorismen.

Terroren må ikke få styre verden!


KRISTI ROGNERUD: KrF må våkne!

- Og ta sitt klare ansvar. De må fortest mulig sette inn igjen hver eneste av de ulovlig oppsagte og forfulgte prestene i vårt land. For Jesu skyld. Og for sin egen. Husk at Guds lov står langt, langt over menneskelige ordninger! Alle de andre politikerne er selvfølgelig like skyldige som KrF her. Guds lydige og bibeltro tjenere avsettes, mens de ulydige og bibelutro tjenerne får beholde jobbene sine i ”rettferdige” Norge! Så kloke er våre politikere. At noen kan gi dem sin stemme, er mildt sagt merkverdig. Kan de virkelig ha dette på seg? Når ordningene er på kollisjonskurs med Guds eget ord, og såkalte prester og biskoper svært tydelig hever seg over Guds Ånd, og forkynner vrang lære, ja da må vi simpelthen reagere, i bønn og handling. Snart får ikke statsministeren flere anledninger til å beklage avsettelsene, og gjeninnsette dem! Tør han virkelig la være å gjøre Guds vilje eller gi Gud rett? Særlig forstandig kan ingen påstå at dette er. Våkn opp, Bondevik, før det er for sent! Ta ditt klare ansvar som en sann Guds mann!

Kristi Rognerud


Fredag, Februar 14, 2003

SVIKET MOT NORGES FORSVAR – EN DRAMATISK FARE FOR LANDET!

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Stortingsflertallet er mer opptatt av kortsiktig popularitet enn av Norges sikkerhet. Det sløses bort penger på ”kvinnesaker” som skole for 6-åringer, offentlig finansiering av barnehager, som egentlig er en privat oppgave, og på de enorme reparasjonskostnadene som er en følge av stortingets generelle avkristningsframstøt. Videre sender man militærpersonell til mange kanter av verden mens forsvaret hjemme forsømmes grovt. Det har skjedd en katastrofal nedbygging av forsvaret i løpet av de senere år. Å bygge opp dette igjen vil ta årtier. Samtidig har avkristningen som stortingsflertallet bevisst har gått inn for ført til at stadig færre unge menn er i stand til å utføre militærtjeneste og at det begås stadig flere drap. Det siste har man brukt som påskudd til å foreta den erkedumme beslutningen om å avvæpne Heimevernet.

At man ødelegger Forsvaret og Heimevernet er ille nok i seg selv. Men situasjonen blir ikke bedre når man tar i betrakting at Norge har deltatt i en folkerettslig sett meget tvilsom krig mot Jugoslavia. For tiden er vi i krig i Afganistan, og snart kan vi være i krig mot Irak. Samtidig ser vi at NATO som skulle være hjørnestenen i vårt forsvar slår dype sprekker. Politikere i Norge snakker nedsettende om våre historisk sett mest pålitelige allierte, Storbritannia og USA og gir oss dermed et dårlig rykte i disse landene. Verst av alt er det at vi har vendt vår beste allierte, Herren selv, ryggen. Hvor skal vår hjelp komme fra når vi, forsvarsløse som vi er, blir overfalt?

Vi har ingen fiender, blir det sagt. Nei, det hadde vi heller ikke før 9. april 1940! Husk at det er med forsvaret som med forsikringen. Det er for sent å tegne brannforsikring den dagen det begynner å brenne! I 1940 var Tyskland kommunikasjonsmessig meget langt fra Norge. Få nordmann hadde vært i Tyskland, og få tyskere hadde vært i Norge. I dag er mange av verdens nasjoner kommunikasjonsmessig like nær oss som Tyskland var i 1940.

Norge er et utrolig rikt og tynt befolket land. Den nasjonale befolkningen er i ferd med å utslette seg selv ved avkristningstiltak som inkluderer indoktrinering i løgnaktige livssyn, ”kvinnepolitikk”, oppløsning av ekteskapet, fosterdrap, prevensjon, homoseksualitet, fri flyt av alkohol, slapphet overfor utenlandske narkotikamiljøer og mye mer. Norske myndigheter arbeider målbevisst for å få innvandrere inn i nøkkelposisjoner både i Forsvaret og i offentlig forvaltning. Alt dette undergraver vår forsvarsevne.

Det er mange land i verden som har større grunn til, og muligheter for, å angripe Norge NÅR SITUASJONEN BYR SEG enn Tyskland hadde i 1940. Moderne krigsmaskiner og våpen når langt og er effektive. Vi kjenner til folkevandringer for mange hundre år siden. Norge er et attraktivt mål både for overbefokede land og for land som vil ha våre rikdommer. Til alle tider har det vært slik i vår onde verden: Det land som ikke vil ta kostnadene ved å forsvare seg - og som setter seg opp mot Herren, Israels Gud - det landet har ingen framtid!


OFFENTLIG FLAGGDAG FOR KONG OLAV V - Av Oddvar Berge

Jeg vil gratulere fhv. prost Paul Gerhard Birkeland som har fått fremmet godkjenning av en off. flaggdag for kong Olav V som vår store folkekonge.

Jeg ser bare ett skår i gleden.

Den dagen 2. verdenskrig brøt ut i Norge skulle et lovforslag om fri abort opp til behandling i Stortinget. Det måtte utsettes pga krigsutbruddet. (Tilfeldig?)

Etter krigen kom saken opp på ny, og AP ved statsm. Gro Harlem Brundtland fikk drevet gjennom at det skulle bli tillatt å drepe barn i mors liv i de første uker av svangerskapet. En vesentlig prinsipiell demning brast i det øyeblikket lovforslaget var vedtatt og satt ut mot livet.

Skåret i gleden over kong Olav V består i at han ikke brukte alle sine tilgjengelige midler, sin vetorett, i forhold til denne ulov. Dette førte til at nåværende biskop Børre Knudsen i Strandebarm Prosti måtte lyse kong Olav V i bann.

Dette bannet over kongehuset skulle vi gjerne ha sett opphevet. Det er bare en måte det kan skje på. Den veien tror jeg kongehuset kjenner til. Det var den samme veien kong David i sin tid måtte gå. Freden over Norge og vårt norske kongehus har siden denne drapslov ble innført vært fraværende. Og stormen tiltar nå i styrke over Norge for hver dag som går.

Omvend dere, lyder ordet fra fredens Gud. Erkjenn, bekjenn og gjør bot.

Ja slik lyder Herrens Ord.

Oddvar Berge
formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


IBSEN 175 ÅR BLINKFYRET - Av Oddvar Berge

Ibsen er vår største nasjonale skald.
Han hadde neppe vært det om ikke hans forfedre v/ Josef Lucassen hadde fått berget seg i land på den ytterste nøgne ø Utsira og der livberget seg som losfolk. Ja såfremt Knut Ibsen var Henriks kjødelige far. Men den ballen er så langt jeg forstår ferdig utforsket og lagt død.

Den kjente Josefsenslekta som i en periode talte omkring 40 loser skrev seg inn i historien da kapteinen på den engelske fregatten Tartar ville tvinge Josef Lucassen til å lose seg til Bergen. Los Josef nektet og rømte skipet under dramatiske forhold.

Tom Svennevig som ga ut boka Skav Fart før jul, har med et bilde av Tartar i si bok. Josefsenslekta er av jødisk opphav

Henrik Ibsen fremstår blant oss som en jødisk kristen skald. Han er et Guds redskap i vårt folk liksom jødefolket er et Guds redskap blant folkeslagene. Ikke først og fremst et redskap til ære og heller ikke til skam, men først og fremst et redskap til nytte. Ble han bare rett forstått. En veiviser. Et fyrlys. Blinkfyret som Ibsen selv skriver.

Ikke underlig at Ibsenforskere avdekker sterke linker mellom Ibsen og Henrik Wergeland.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


HENRIK IBSEN 175 ÅR - Av Oddvar Berge

Byggmester Solness går sin jubileumsrunde over landet. Ole Oftebro peker på denne siden av stykket at de eldre ikke slipper de unge til før de selv mister fotfestet. Bedre å trekke seg mens leken er god enn å ikke ville innse at tiden er inne for å trekke seg.

Men selve den dypereliggende hovedsak i stykket, kirkebyggmesteren som ikke ser sin begrensning i forhold til sin byggherre får ikke klinge med. Får ikke engang komme til orde, enda så brennaktuelt et tema det er.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


EU OG ANTIKRIST - Av Oddvar Berge

Jeg viser til fremstillinger i Vårt Land 12 og 13. feb. hvor Åleskjær, Flåten, Magnus, Minos og Selbekk uttaler nokså likelydende synspunkter i forhold til EU og Antikrist. Selbekk fremholder at han tror synspunktene som er kommet frem er representative for de karismatiske miljøer og for store deler av de lutherske lavkirkelige miljøer.

Disse lavkirkelige lutherske miljøer bør være vårt brohode inn til de mer høykirkelige lutheranere. Noen av dem mener jeg trenger å stikke fingeren i jorda på enkelte punkt. Til hjelp med det har vi Hauge som på bakgrunn av 200års historie har oppnådd respekt langt inn i de intellektuelles leir. Han representerer apostlenes gjerninger – apostlenes praktiske og levende kristendomsform, apostlene av i dag.

Det er nødvendig å se litt mer nyansert på endetidsprofetiene nå enn det var for Luther for 500 år siden. Profetiene som skulle være skjult inntil en viss tid for deretter å bli åpenbart når tiden ver inne for det. Tiden er inne nå til å be om innsyn.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


LITT OM H. N. HAUGES TILSTEDEVÆRELSE HOS IBSEN

Av Oddvar Berge

Oppløpet om Ibsenjubileet 2003 er igang og Ibsen er i fokus som aldri før.
Det er én side ved vår internasjonale og nasjonale Skald og hans diktning som glimrer med sitt fravær sett ut fra mitt ståsted.

Som kristen predikant og forkynner av Guds sannheter så savner jeg påpekt den innflytelse som Hans Nielsen Hauge tilførte det norske folk fra like før 1800-tallet og utover. Haugebevegelsens innflytelse er så tilnærmet totalt fraværende i den av meg til nå leste Ibsenforskning.

Hn Hauge 1771-1824 var Norges mest utbredte og mest leste forfatter. Hans skrifter ble spredd i et antall av 250000 i en befolkning som den gang talte 900000. Hauge la vekt på å skrive slik at almuen lett kunne forstå meningen med det skrevne ord. Og for Hauge var det det kristne budskapet som skulle gjøres tilgjengelig. Langt de fleste rakk derfor å bli kjent med Hauges skrifter og budskap før hans bøker ble ”lyst i bann”, inndradd og konfiskert av de offentlige myndigheter.

Haugianerbevegelsen var ikke fast organisert. Haugianerne ble kalt lesere. Hauge var en leser. Ibsen var en leser på sin måte. Legg merke til at Solveig var en leser og hennes foreldre var lesere. Ibsen var en særdeles opplyst leser. Om hans personlige liv og stil ikke ble lik en ”sann” pietist så var konfirmasjonen den eksamen han i sitt liv avla som hadde de mest strålende resultater. At han av vikarierende årsaker ble fortrengt fra en fremste plass på kirkegulvet til å måtte stå nr to har uten tvil gjort noe med ham som har fått betydning i forhold til hans medmennesker siden, men ikke til hans bibelkunnskap. Det ga ham en skjerpet penn og en skjerpet livsstil. På den motsatte side får prestefruen hans største oppmerksomhet og påskjønnelse i hans gjengivelse ”En Brudevielse”.

Som en av flere forutsetninger for å bli rett forstått sa han også dette: ”For å forstå meg rett er det viktig å kjenne Norge”. Og hva var så Norge? Jo i tillegg til sin sagahistorie, eventyrsamlig og nedsunkne middelalder så var Norge nå fylt opp av Hauges såkorn alle vegne. Alle kjente Hauges enkle og direkte veiledninger like inn til de lutherske kirkefedre. Jeg ser at Ibsen har stor sans for nettopp de sentrale deler av haugelesernes anliggende. ”Inderst inne er et Digt i Digtningen gjemt, -og fatter du det, mit Folk, - da fatter du Sangen”.
Ibsens gjennomførte og trofaste Bibelforankring er lett gjennomskinnelig, men kommer yderst sjelden til sin rett i analyser, biografier og anmeldelser. De pløyer sjelden dypt nok og sjelden langt nok inn til selve margen. Om de gjør det så sier de det ikke høyt av en eller annen grunn de aller aller fleste.

Det fins mange grunner til at et flertall forstår Ibsen så skeivt. Ikke minst hans spesielle livsstil. Men også den fins det gode forklaringer på. Ibsen er i mine øyne et redskap i Guds hånd. Han virker begge veier og forvirrer oss lett. Kanskje kan han best sammenlignes med jødene. De villeder og forvirrer oss muligens noe ved sin livsførsel, men de rettleder oss ved sine skrifter. Men et redskap for Gud er de uansett form.

Ibsen forklarer selv sin tilbaketrukne stil i Ballonbrev til en svensk frue. Han skriver her om storpolitikk og frir til et svensk norsk samarbeid, ja, men noe langt dypere stråler frem. Mot avslutningen spør han: ”Skal vi med til Festen, Frue? Ja hvem ved når Budets Due bringer Kortet? Vi får se. Inntil da jeg i min Stue går med Handsker av Glacé; Indtil da jeg søger Fredning, Digter fornemt på Vélin; det vil harme godtfolks Slæng, Jeg blir sagtens kaldt for Hedning; Men jeg har en Skræk for Sværmen, Vil ei stænkes til av Bærmen, Vil forvente Tidens nærmen i en plætfri Bryllupsklædning”. Og nettopp det sentralt læremessige som var så viktig for Hauge var like viktig for Ibsen. Derfor gikk heller ingen av dem ut av den statskirkelige forening, men pekte utrettelig på dens usvikelige innhold.

Det som Ibsen på samme tid og hele tiden peker på og således både varsler og advarer mot er tidenes store frafall fra den sanne tro. Frafallet er tema men ikke hovedtema i Keiser & Galilæer. Det store frafallet tar ha opp i Rosmersholm. Dog også her peker han på at midt i det hele finnes det håp. Ibsens røde renning i veven er dette bibelske omsorgsbudskap : Tro, Håp og Kjærlighet.

Ibsen befinner seg ofte forankret i Åpenbaringsboken som er Jesu egen åpenbaring til oss alle formidlet gjennom Johannes. Det er et hovedbudskap hos Ibsen dette: Enhver se til å ha sin egen sak i orden med sin Gud og sine medmennesker. Og Veien til Gud gir han klar beskjed om på sin utsøkte måte som er direkte og indirekte på samme tid. Veien til Gud Fader heter Solveig. Sol Vei G.

Peer forstår det og derfor fremstår han som Peter. Skulle Pers navn i Ibsens diktning like gjerne vært Johannes eller Hans? Nei. Ibsens diktning er ikke bygget på tilfeldigheter. En annen sak er at Peer i virkeligheten er Hans Nielsen Hauge like mye som han er Peter eller en annen sann troende Jesu etterfølger.


Oddvar Berge
FF-t.


RAGNAR HOLVIK

har gitt sin utredning omkring ett sakstilfelle i Grimstad. Han venter fremdeles på svar fra ordføreren på sitt brev av 120702 og muntlige purring i oktober.

Nå stiller da saken seg slik at alle Adressas lesere venter på ordførerens saklige fremstilling til dette saksforholdet. Den forventer vi å se på trykk i Adressa med det aller første. Likeledes i Agderposten. En sak av denne karakter har mulig interesse også utenfor Grimstads kommunegrenser.

Jeg regner heller ikke med å se vikarierende argumentasjon i retning av at Holvik ikke lengre sitter som barnas representant i Grimstad kommune. Nå er denne saken overtatt av velgerne og av kommunens innbyggere. Det er de som nå krever svar.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


Torsdag, Februar 13, 2003

NYE TROMS 11.02.2003: Et ord til Anniken Urianstad!

Jeg har en bønn til deg! Trekk deg stille og rolig fra din prestestilling i Målselv og lev ut din legning sammen med din partner et annet sted. Det gjør minst skade for kirka og menigheten. Vi har hatt nok uro og splittelse i kirka, nå trenger vi ro. Det er blitt meg fortalt at både du og din partner har vært gift med en mann og hatt barn, altså det som er normalt og etter det Guds Ord lærer. …. til mann og kvinne skapte han dem. …. Første Mosebok 2. Det som skjer i dag, som prest, prost og biskop gir sin velsignelse til, er både synd og skam. Jeg er glad at jeg tilhører en kristen organisasjon som kan ivareta alle behov, ja, til og med begravelser. Det er frelsesarmeen og der er ingen tvil hva de står for, både når det gjelder abort og homofilispørsmålet.

Dem tar opp internt sine problemer – går aldri til media med det. Derfor høres det aldri noe fra den kant. Toppen på frekkhet i denne aktuelle sak er når Anniken Urianstad mener den homoseksuelle kjærligheten er fra Gud. Det står det i alle fall ikke noe om i Guds Ord.

Paulus hadde en torn i kjødet, som det står. Han ba tre gang om å bli det kvitt. Svaret han fikk var: ”min nåde er deg nok …”.

Ta imot denne nåde du/dere også – da gjør dere Guds vilje, og det er vel det vi har lov å forvente av en hyrde.

Til slutt vil jeg sitere et bibelvers: ”Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn” (Matt.5:9). Valget er ditt Urianstad! Velg rett! Lykke til!

Aase Sandmo
Slettmo, Nordkjosbotn


NYE TROMS 11.2.2003: Anniken inngikk partnerskap

FINNSNES: Vikarprest Anniken Urianstad inngikk i går partnerskap med Monica Armstrand i Senja Tingrett. Prost Hans Erik Holm opplyser at det også er mulig å få en kirkelig velsignelse i privat regi.
_________
Iris Hallen

Begivenheten skjedde i all stillhet og ble kun annonsert i ettertid i dagens Nye Troms. Og da i form av en hilsen fra Monica.

- Jeg skulle selvsagt ønske det var mulig å få en kirkelig velsignelse av partnerskapet, men det er ikke mulig i Norge. Det har Kirken bestemt i det samme vedtaket som der det står at prester som inngår partnerskap ikke kan ha vigslede stillinger, sier Urianstad i en kort kommentar.

Fins alltid en mulighet
Prost Hans Erik Holm mottar informasjonen om partnerskapsinngåelsen med positiv overraskelse. Han mener at det også er mulig å få en kirkelig velsignelse av forholdet i ettertid.

- Det er korrekt at det ikke er noe godkjent ritual for partnerskap i kirken. Jeg vet imidlertid at det er flere par som har ytret ønske om en kirkelig velsignelse i ettertid, og det har latt seg gjennomføre, sier Holm.

Lar seg spørre
Kunne du ha tenkt deg å bidra til at dette paret får sin kirkelige velsignelse?
- Jeg kan la meg spørre, i hvert fall. Jeg ser ikke bort i fra at jeg i en privat sammenheng kunne ha bidratt om det var noen jeg kjente og som ønsket det. Om det er ønskelig i denne sammenheng vet jeg ikke, avslutter Holm.

Det første paret ?
På forespørsel til Senja Tingrett omkring partnerskap får vi dette kryptiske svaret fra Solfrid Berg Kristiansen:
- Det er statistikk vi kjører ut en gang pr. måned. Pr. 31.01.03 var det ingen registrert.
Uten å overtolke svaret konkluderer vi med at også Senja Tingrett har passert en milepæl.


* * * * * *


Bladet Tromsø, 12.2.2003: MENIGHET I NØD! - Av Arthur Olsen

Så har biskop Per Oscar Kjølaas talt. Men hans tale er ikke med Den hellige skrifts autoritet, slik som en kunne forvente av menighetens fremste tilsynsmann.

Når biskopen lar den lesbiske kvinne-presten Anniken Urianstad fortsette i sin tjeneste etter inngått homofilt partnerskap, da er hans avgjørelse i strid med Guds ord og Kirkens bekjennelse. 1.Tim.3:2-12, 1:7-10. Ved sin unnfallenhet svikter han det tilsyns- og læreansvar som han mottok ved håndspåleggelse. Ap.gj.20:28.

Men biskopens avgjørelse er i samsvar med prostens agitasjon og menighetsrådenes flertallsanbefaling. Dette er menighetens nød. Fra dåpen til graven er hele Målselv menighet prisgitt disse ”hyrders” posisjon og tjeneste. Hvem skal vi gå til i sjelesorg og i anfektelsens nød? Og hvem skal en sende bud på når behovet for sognebud melder seg? Guds ord taler klart om vår udødelige sjel. Om frelsens og fortapelsens mulighet. I evighetens perspektiv blir dette et dypt, dypt alvor for meg.

Her har vi ikke bare med kirkelige ordninger å gjøre, men med en hellig tjeneste – ja, med den levende og hellige Gud å gjøre. Og Gud lar seg ikke spotte. Gal.6:7-8.

Flere enn meg opplever fortvilelse, ja sorg. Er det noe som heter hellig sorg, så må det være dette vi kjenner nå. I en slik situasjon er det lett å komme med krasse ord og virkemidler som ikke er av Jesu ånd. Luk.9:55. Vi gjør vel i å tenke på at Guds Sønn sto selv en dag utenfor Jerusalem og gråt, gråt over sitt folks vantro og hårde hjerter. Luk.19:41.

Med trygg forankring i vår kjære Bibelbok skal vi ta avstand både fra biskopen, prosten og menighetsrådenes flertalls villfarelse. Dette er vårt ansvar. 2.Joh.11. Rom.16:17. Men la oss gjøre det med sindighet og ydmykhet som kun Herren kan gi oss. Rom.5:5. Vi er alle syndere, og skal en dag gjøre regnskap for våre liv. Matt.25:32. Rom.14:10-11.

Til dere som har satt deres håp til Guds løfter om frelse og evig liv ved Herren Jesus Kristus. Kjære nådesøstre. Kjære nådebrødre. La oss lik Nehemja bære vår nød, våre tårer og synder inn for Den Allmektiges åsyn. Om han står det skrevet: ”Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt og sørget dag etter dag. Jeg fastet og ba for himmelens Guds åsyn, og jeg sa: Å, Herre, himmelens Gud! Du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer din miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud. La dine øyne være åpne og dine ører opplatt så du hører din tjeners bønn! Både dag og natt ber jeg nå for ditt åsyn, for din tjener Israels barn, idet jeg bekjenner Israels barns synder, som vi har gjort mot deg. Både jeg og min fars hus har syndet. Vi har båret oss ille ad mot deg”. Nehemja 1:4-7a.

Det kan knapt skje større ting med oss enn når Herren i sin guddoms godhet får bøye våre hjerter til seg i bot og bønn.

Begge menighetsrådenes mindretall skal ha honnør og en varm takk for sin redelighet og sitt mot ved å gå imot flertallet ved avstemningen. Dette har neppe vært lett. Dere har forstått sakens alvor. Takk skal dere ha. Gud lønner dere igjen.

Arthur Olsen
Norges Samemisjon


FORBØNNSEMNE - BØNNEOPPROP

Odd Inge Glesnes
er en mann som har kjempet i 20 år for å komme ut av narkotikafangenskapet. Han er nå blitt 36 år. Det er i seg selv et under. Hvorfor han ikke har blitt fri før står for meg ubesvart. Men jeg vet at den dagen han blir satt fri vil han være en meget lei person for djevelen. Det har jeg sett i gode perioder av hans liv.

Det har lagt seg en nød over meg om at vi nå sammen kunne være i en bønneoffensiv for at Odd Inge kunne bli løst skikkelig ut og bli det redskap han av Herren er eslet til å bli. I Jesu navn, i Faderens, Sønnens og den hellige Ånds navn! Amen!

NORIEL
Oddvar Berge


Onsdag, Februar 12, 2003

PRESENTASJON AV ORGANISASJONEN NORIEL

KONTAKTPERSONER:
Ingfrid og Oddvar Berge
Boks 244, 4892 Grimstad
Telefon 37040505. Mobil 92445049
F/T 3704 4510 E: oddvar.berge@c2i.net


NORIEL ER EN FORENINGSORGANISASJON FOR ISRAELSVENNER.
FORENINGEN HAR LUTHERSK HAUGIANSK BASIS MEN SAMARBEIDER MED ALLE POSITIVE ISRAELSVENNER.

NAVNET NORIEL ER SATT SAMMEN AV NORGE / ISRAEL, MEN ÅPNER LIKE SNART FOR MULIGHETEN TIL SAMARBEID MED VENNER AV ISRAEL UTENFOR NORGES OG ISRAELS LANDEGRENSER.
NAVNETS HEBRAISKE BETYDNING ER LYS FRA GUD.
NAVNET NORIEL SKRIVES ALLTID MED STORE BOKSTAVER.


FORMÅL

 Kontaktutveksling mellom Norge og Israel. Evt. via andre land.
 Evangelisering gjennom messianske menigheter og lokale evangelister.
 Fremme / inspirere til import, omsetning og bruk av israelske produkter.
 Hjelpe jøder hjem til Israel. Herunder rettmessige israelere av alle 12 stammer.
 Støtte det jødisk/israelske folk i deres rett til landet, i deres rett til å være et folk, og i førsteretten til evangeliet.
 Arrangere enkelt- og gruppereiser til Israel og andre for formålet aktuelle steder.
 Drive informasjons- og møtevirksomhet, spesielt omkring ovennevnte formål, og forkynne Guds Ord til vekkelse, omvendelse og frelse i og utenfor Norge og Israel.


MOTTO OG OPPDRAG: GJENREIS DAVIDS FALNE HYTTE.

KALLSUTFORDRING OG VEKKERROP: GJØR KLAR FOR OPPRYKKELSEN. BESKIKK DITT HUS. RYDD VEI FOR HERREN.


PRODUKTER / PROSJEKTER – FRA OG FOR ISRAEL

GRUNNLEGGENDE STYRE

 ODDVAR BERGE
 INGFRID BERGE

UTVIDET RÅDSSTYRE

 JAKOB GRØNNING
 INGER JOHANNE GRØNNING
 NATHALIE GRØNNING
 JOHAN OLSEN
 EGIL FURHOLT

SENTRALE PERSONER INNEN
REGNSKAP
 KJELL HALVORSEN

INFORMASJON
 ODDVAR BERGE

FØRBØNN
 EGIL FURHOLT
 JOHAN OLSEN

FORENINGER
 GUDBJØRG FIDJE

KONTAKTPERSONER
 JAKOB GRØNNING
 JOHAN OLSEN
 LINDA ERIKSEN
 ELLEN RAEN
 DAGFINN OG SIGRID SVENDSEN

PÅTENKT VIDERE FREM

 NORIEL PUBLIKASJONSORGAN
EN GLAD NORSK ISRAELITT / SAMEACH NORVEGI BEN ISRAEL
 REGIONALE / FYLKESVISE RÅDSSEKRETÆRER/KONTAKTPERSONER
 ET FOKUS PÅ JØDISKE HØYTIDER OG FESTER
 FORBØNNSGRUPPER/STERKE FORBEDERE
 PC / WEB / NETTMEDARBEIDERE

PROSJEKTFREMSTILLING

 KONTAKTUTVEKSLING
 TELL ISRAEL
 NO MINUS
 HELHETLIG STØTTE.
 NORIELTOURS
 TELL NORWAY
 JESU VENNER ☺ DAVIDS HYTTE

KONTAKTUTVEKSLING
Prosjektbasert samarbeid med messianske enkeltpersoner eller menigheter.

TELL ISRAEL
Gjennom samarbeid med Israel vise i ord og handling at de har venner som stiller opp helhetlig og sant.

NO MINUS ....nominus.no
Forkortelse for Norsk Misjonsindustri. Firma som omsetter produkter fra og for Israel. Har som formål å ha tienden som innbakt utgiftspost i budsjettet, og inspirere andre næringsdrivende til det samme.

HELHETLIG STØTTE
Israel skal ha støtte på retten til landet, retten til å være et folk og førsteretten til evangeliet.

NORIELTOURS ....noriel.org
Turopplegg for enkeltpersoner eller grupper. Tematurer, pilgrimsreiser, opplevelsesturer eller firmaturer. Landet er Guds undervisningssenter og vår samarbeidspartner.

TELL NORWAY
Vi vil i tillegg til egne publikasjonsorgan, søke å etablere en infobank som fremstiller en oversikt over organisasjoner og publikasjoner som støtter Israel i Norge, og samtidig tilby en abonnementsformidling.

JESU VENNER ☺ DAVIDS HYTTE
Fellesskap med utgangspunkt i Bergens rusmisbrukermiljø. Personer som har ytret ønske om hjelp til eget Gudsliv og som brenner for å hjelpe andre i samme situasjon, også i Israel.

----------

FRIVOLL FORTELLER
Som en underavdeling under TELL NORWAY er etablert en egen forening som kalles FRIVOLL FORTELLER, forkortet FF-t. Denne har som formål å se vår lokale historie i Bibelsk lys. Ett av flere underliggende spørsmål er om våre øyne en dag vil åpnes for flere spor av israelske stammers fotspor i det som kalles førhistorisk tid. Stikkord her er Nor, Odin, Asov, Aser, æser, Ruben, Reuven, vaner...
Med flersidig formål søkes etablert en nødhjelpsentral og et haugiansk handelshus i Vingården.
a) Bevare lokalt og nasjonalt kulturminne i Grimstad. b) Gjenbruk. c) Avhjelpe nød lokalt og i naboland. d) Engasjere og aktivisere mennesker.


LESERINNLEGG: Våk og be! - Av Kristi Rognerud

Så lenge det er tid, er det håp. I Guds rike er det ingen arbeidsledighet. Der har alle en svært viktig jobb å gjøre. Vi blir stadig minnet om å våke og be, for de ufrelste som lider, særlig. Jeg tror og vet, i min ånd, at alle kjenner noen som trenger akkurat din eller vår forbønn, nettopp nå. Bare de frelste, er salige. Men er alle som tror de er frelst, virkelig det? Helt sikkert ikke. Du må være omvendt, ellers går du simpelthen fortapt. Når Den Hellige Ånd minner oss om å be for spesielle mennesker, ja da må vi være lydige! Tenk, hvilken tillit Jesus gir deg og meg ved at vi kan få lov til å legge også fremmede i Hans hender.


LESERINNLEG: Europas sanne ansikt - Av Bjarne Kydland

Den som har vært i tvil om dette ansiktet, han/hun burde nå i så fall bråvåkne. Jeg hadde lyst til å uttrykke meg med bibelordet fra Luk. 22:71: ”Hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn.” (Les Europas m.)

Ville for eksempel Europa kunnet oppleve å bli forrådt av Amerika, slik som vi nå er vitne til Europas svik? Nei aldri!

Det europeiske NATO har samme ”svelgproblemer” med USA og Israel som Arafat og Saddam har. De er ”Den store – og Lille djevel.”

Her har Amerika stått ”last og brast” med Europa i 100 år, men straks USA ber om støtte, da møtes behovet med svikets iskalde kyss. (Judaskysset.)

Skal Noreg satse ”liv og helse” på noe så vankelvore og antidemokratisk som EU? Jeg oppfordrer alle som kan tenke en klar tanke om å besinne seg mens det enda kan være mulig/tid.

Det må nå stå klinkende klart for enhver som vil se at det gamle Europa langt på vei har beseglet sin skjebne og er uten retrettmuligheter. Sakte men sikkert styrer Europa inn i EU-diktaturet. Diktaturer bygger, og har alltid bygget på forakt for menneskerettigheter. Disse rettene blir uinteressante.

Hvorfor skulle EU være med på å fjernet Saddam all den tid dets egen styreform mer og mer tar samme uttrykket?

Jeg skulle håpe og ønske at mine bange anelser slår feil !

I alle fall bør enhver som tror på bønn, sammen med USA`s president og be om visdom og styrelse i en ond tid. Denne visdommen er en nesten total mankopost hos EU-pampene. Europa vil da erverve seg den forbannelsen som Skriften har utlovet alle som forbanner/truer Israel.

Med vennlig hilsen

Bjarne KydlandTirsdag, Februar 11, 2003

NY TERRORTRUSSEL FRA BIN LADEN I KVELD!

Kilde: www.debka.com

DEBKAfile is first out with Bin Laden message due for broadcast over al Jazeera Tuesday night:

Those who did not understand the message I sent in New York and Washington after your previous crimes, and because you are about to attack (he did not say whom), in the name of Allah, I will strike”

Bin Laden went on to declare al Qaeda’s solidarity with Iraq, as reported before in DEBKAfile

CIA and FBI directors jointly tell Senate Committee that current terror threat to Americans is the most serious and explicit since 9/11. It includes chemical, biological and radioactive weapons.

Americans were advised to prepare food and water for three days, cell phones and batteries, plastic sheets with masking tape to seal rooms against WMD.

Discovery of a terrorist plot to shoot down an airliner at London’s Heathrow Airport brought 450 troops in APCs to beef up security and guard western flight path

World-wide security boost against terror

DEBKAfile's counter-terror report: US, European, Middle East and Far Eastern intelligence agencies stand ready in case Muslim Id Adha Sacrifice festival occasions combined wave of Iraqi-Qaeda terror strikes to anticipate or pre-empt US anti-Iraq offensive.

Most feared are “dirty bomb”, chemical or biological strikes - also mass-casualty shooting attacks - by terror cells in place or smuggled into target zones

Security has been fortified in major international airports with army patrols. Tanks arrive at Heathrow Tuesday.

Extraordinary precautionary measures are in force in such big cities as New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Sydney, Singapore, London, Paris, Rome, Berlin, Moscow, Riyadh and Tel Aviv

Israel imposed closure on Palestinian territories Monday night lest terrorists mingle with thousands of Palestinians crossing into country since restrictions eased for Muslim festival

Saudi Arabia has imposed extra security to protect two million hajj pilgrims - with special attention to threat of bubonic plague or smallpox infection, a potential source for world-wide contagion


NORGES MATVAREBEREDSKAP ER SVÆRT MANGELFULL!

Kommentarer til situasjonen av Lars-Arne Høgetveit

Med bakgrunn i hendelsene i verden den senste tiden er det sakssvarende igjen å minne om en beredskapsbrosjyre for mat som kom i 2001/ 2002. Du finner den vedlagt. (Se egen artikkel i dag.)

Situasjonen fra den gang mht Norges matvareberedskap har heller forverret seg enn bedret seg i løpet av det siste året. Det er en svært manglende forståelse i Norge mht hvor sårbare vi i dag er mht det daglige brød.

Men noen få tenker sikkerhet. WHO har akkurat kommet med en større rapport (Food Safety Issues - Terrorist Threats to Food) om hva som må til mht foranstaltninger om terrorister skulle finne det for godt å forgifte internasjonale matvarelagre og produksjonsområder.

Norge importerer hvert år større kvanta av blant annet sukker og korn/ mel og har lite av dette på lager
spesielt når vi nærmer oss ny innhøstning av korn. Denne alvorlige svikten i norsk beredskap er påpekt av fagfolk i lang tid, men det viser seg at Nærings- og Handelsdepartementet som har ansvaret for nordmenns sikkerhet, når det gjelder matlagring, ikke tar dette tilstrekkelig på alvor. Fra det hold er det faktisk signalisert i brevs form at den enkelte husstand og familie i Norge ikke trenger å tenke på å sikre seg og sine når det gjelder et privat lager av mat, utover det normale. Dette skrives selv om man vet at de nasjonale lagre i statlig regi i deler av året er praktisk talt tomme (feks korn) og for enkelte matverer er de så små at det ikke kan kalles beredsskapslagre (feks sukker). Enhver som vil kan ringe departementet og få de samme opplysningene.

Forbrukerrådet så anderledes på dette i 2002, og skrev da et brev til Norges statsminister, der de stillte en rekke spørsmål av bekymret og kristisk karakter. Lite har skjedd siden den gang for å bedre Ola Nordmanns matvaresikkerhet.

Norge er i ferd med å bli akterutseilt når det gjelder å sikre sin egen befolkning mat i urolige tider! Og det viser seg igjen at det er sivilbefolkningen som må ta sine forhåndsregler, fordi staten ikke gjør det.

Hva Stortinget har tenkt å gjøre med dette gjenstår å se? De folkevalgte kan ihvertfall ikke si at stoffet ikke er kjent, fordi de flere ganger har fått fyldig informasjon om dette fra flere hold, også gjennom media.

Dere som har mottatt denne e-posten står fritt i å benytte vedlagte stoff, men med kildehenvisning.
Undertegnede vil gjerne også gi utfyllende opplysninger om temaet om det skulle være ønskelig.

Hilsen

Lars-Arne Høgetveit (sivilagronom)
Huseby
1640 Råde

Mobil: 900 43 386
E-post: lars-ho@online.no


Beredskapslager hjemme

* Hvor mye mat trenger du?
* Hvilken sammensetning bør maten ha?
* Hvordan lagre?

En brosjyre for deg som ønsker svar på dette.
(Teksten er hentet fra orginalbrosjyren som kan bestilles fra: se adresse siste side.)


Viktige matvarer som bør lagres i private hjem

• ”Ola Nordmann” bør etablere et personlig lager av de mest basale matvarene. Dette er en brosjyre for deg som er interessert i å være litt føre var, noe som koster lite.

• Matvare eksemplet på side 2 til noen få tusen kroner dekker det mest basale behovet, i følge fagfolk på ernæring, for 1 voksen person i 12 mnd.

• Varene lagres tørt i matbod (eller i plasttønne) og kjølig, lavere enn 15 ºC.

• Utgiften til vedlikehold av lageret er svært liten om du bruker av lageret samtidig som det etterfylles dvs rulleres. Dette blir da nesten å regne som en gratis forsikringsordning. Har du ikke selv mulighet, eller lokaler til et slikt lager av mat, kan kanskje naboen være med på å etablere et felles lager.


Per dag
VARER 1) BEHOV PRIS 2) SUM kcal og g protein (Holdbarhet)
Sammalt hvete3) 150 kg x 4,- = 600,- 1229/22,5 (ca 18 mnd)
- (brød (ca 0,26 kg per dag) og grøt (0,15 kg per dag - 2 posjoner),
30 kg sekker. Dyrere ved mindre pakning.
- Holdbarheten kan ved helt rent mel bli lengre.)
Ris (ca 0,14 kg per dag) 50 kg x 10,- = 500,- 470/12 (ca 3 år)
Leverpostei6) 20 kg x 60,- = 1200,- 159/5 (ca 5 år)
Makrell i tomat 20 kg x 60,- = 1200,- 155/7,5 (ca 3 år)
Tørr gjær 4 kg x 30,- = 120,- (ca 12 mnd)
Skummet Tørrmelk 25 kg x 32,- = 800,- 22,5/22,5 (ca 2 år)
- (ca 0,7 l/dag, 100 gr per 9 dl vann, bestilles på meieriet i 25 kg sekker)
Sukker 25 kg x 10,- = 250,- 274/- (minst 8 år)
Grovt havsalt 10 kg x 4,- = 40,- (minst 6 år)
(til salting av bl.a. kjøtt)
Vitaminer/Mineraler 400stk tab. x 0.5,- = 200,- (ca 2 år)
(1 per dag)
Fettsyrer 550stk tab. x 0.8,- = 440,- (ca 16 mnd)
- (f.eks Triomega, 1,5 stk per dag)
Matolje (f.eks rapsolje) 15 liter x 20,- = 300,- (ca 18 mnd)
Vannrensing 20 poser x 21,- = 420,- (ca 10 år)
- (f.eks. Micropur pulver4) fra apoteket, 20 poser til 2000 l vann)
Fyrstikker 40 pk x 1,- = 40,- (> 10 år) .
Totalt 319 kg = 6 110,- 2309/705)

Henvisninger i tabellen:

1) En tørr og kjølig matbod er et godt lager. Alternativt er tette
plasttønner å anbefale: F.eks. selger firmaet Nordic Pack
i Moss, (69 24 39 60) disse tønnene: 100 liter m/lokk
kr 300,- og 50 liter m/lokk kr 190,-. Gis kvantumsrabatt.
2) Prisene er veiledende og inkl. mva. Det kan bli gitt
% avslag ved kjøp på rette sted og i større kvanta.
3) Alle husstander bør ha tilgang til en vedovn med god
kapasitet og nok ved, slik at varme og kokemulighet
sikres. Brød kan stekes i kjele(r) på vedovnen.
4) Dreper bakterier og desinfiserer vann ved hjelp av sølv-
ioner. Vurder Micropur Forte (tablettform med sølvioner
og klor) ved behov for desinfisering for både bakterier,
virus m.m.. (Kjøp av en filtrerer (kapasitet = 50 000 l vann)
kalt «Pocket Professional», koster ca 2 700,-.)
5) Behovet kan variere noe mht om du er mann, kvinne, barn,
er gravid, frisk eller syk. (Ca dagsbehov med riktig
biologisk verdi er: 2400 kcal (energi), animalsk- og
planteprotein 70g.) Dagsbehovet for vitaminer, mineraler,
fett (f.eks.rapsolje) og fettsyrer står oppført i tabellen.

6) Om ønskelig kan en også erstatte enkelte varer i listen
(for eksempel leverpostei), men da må en ta hensyn til hva
de nye varene inneholder av bl.a. fett og proteiner.


Andre innkjøp:
Behovet for andre innkjøp er også til stede, og Direktoratet for sivilt beredskap (www.dsb.no) bør kunne utdype hva som trengs mer, men i korte trekk er følgende tips:
Parafinovn, enkelt dieselaggregat, vannkanner, stearinlys, noen få gram gulrot/kålrot/vinterkål-frø, 1 sekk kunstgjødsel (f.eks. 11-5-18), poteter visst lagerforhold, medikamenter som paracetamol(febernedsettende), klorhexidin(desinfeksjon)/steril vaselin(til f.eks. brannsår)/kulltabletter (ved forgiftning), sterile kompresser, enkeltmannspakning, ekstra par briller etc.
Varespekteret på side 2 er det viktigste og det som først bør settes i orden. Etableres et lager for 6 mnd (halvering av mengdene i matvaretabellen merket BEHOV) er det en god start.

Hvorfor en slik brosjyre?
* Kornbeholdningen i verden er faretruende lav også for de som
har kjøpekraft. Lagrene holder i ca 50 dager, i følge World Watch.
* Kjennskap til at det er meget små lagre av korn, sukker etc i norske
nasjonale beredskapslagre, i følge div. mediaoppslag de senste årene.
* Hendelsene høsten 2001 i USA. Faren for flere lignende hendelser.
* Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har ikke en slik mattabell
tilgjengelig, selv om informasjonen er etterspurt.
* Henvendelser fra privatpersoner til redaksjonen om brosjyrens
innhold.

Redaksjon:
Sivilagronom Lars-Arne Høgetveit
Priv. adr.: Huseby
1640 Råde
E-post: lars-ho@online.no


        

Bestilling av brosjyrer:

5 stk.......... 25,- inkl. porto
10 stk .......... 40,- inkl. porto
25 stk .......... 85,- inkl. porto
Annet.......... stk à 3,- inkl. porto

        


© Brosjyrens innhold er copyright beskyttet. Det kan allikevel
kopieres fra brosjyren hvis kilde oppgis. (Layout februar 2003)


Mandag, Februar 10, 2003

HANS NIELSEN HAUGE OG GRIMSTAD - Av Oddvar Berge

GRIMSTADS UNIKE MULIGHET TIL Å FREMSTILLE DEN EVENTYRLIGE NORGES VEKST OG UTVIKLING I 200ÅRSBOLKEN 1800 – 2000
Den opplysende kraft som ble formidlet ved Hans Nielsen Hauge er uten sidestykke i kjent historie. Hans innflytelse på det åndelige, politiske, økonomiske og næringsmessige område er umålelige. Likeledes innen kunst, kultur og skolevesen. Dette er godt dokumentert av professor filol. Olaf Golf i hans bok av 1996, Haugianisme og folkeopplysning

Ingen annen enkeltperson har startet flere industriforetak fordelt ut over i hele Norge enn Hans Nielsen Hauge. Rektor og Stortingsmann Sigbjørn Ravnåsen forteller om disse foretak i sin bok Ånd og Hånd, utgitt av Luther forlag 2002, og understreker Hauges særlige lederegenskaper.

HAUGIANERE I GRIMSTAD
Også Grimstad fikk sin betydelige del av Hauges mektige innflytelse, konkretisert ved personer som Isachsen, Ramsland, Bang, m.fl. Berthe Kanutte Aarflot som ble ansatt som meieriutsalgsbestyrerinne i Grimstad må nødvendigvis også ha tilhørt den kjente haugianske Aarflotslekta. Hun kom fra Ørsta, samme sted som hennes noe eldre navnesøster. Om henne, som også skrev salmer, forteller Gyldendals leksikon at hun fikk en særdeles rosende omtale endog av Bjørnstjerne Bjørnson.

Alexander Kielland som omtaler Hans Nielsen Hauge som Norges mest betydelige mann ble i Stavanger gift Ramsland. Til Grimstad kom fra Stavanger Johnsen Ramsland som ble byens første garvermester med garveridrift i Øvre Tverrstredet. Han var ivrig haugianer og holdt ifølge Grimstad Bys historie åpent hus for haugianske møter og predikanter. Kanskje var det her han hadde hatt møte den kjente haugianerpredikanten Elling Eielsen da noen om natten kom og krevde ham utlevert. Eielsen var av Guds ånd blitt varslet om at han burde ta losji et annet sted og gikk til en gård utenfor byen men uten å oppgi adresse til vertskapet han forlot. Eielsen var derfor ikke å finne hvor mye det ble lett i huset av de fire som ville ta ham fatt.
Kanskje var det til Asbjørn Knudsen på Birketveit Eielsen gikk for å overnatte. Asbjørn Knudsen som etablerte den første hagebruksskole på Birketveit var haugianer, og selve ideen til landbruksskoler, hagestell og yrkesskoler i sin helhet ble drevet frem av haugianere.

LUSTER I SOGN
I Luster i Sogn var ordførerne på hele 1800tallet haugianere, og lærer Amble, presten og ordføreren ivret alle for ideen om hagebruksskole. De etablerte fond som kunne hjelpe denne undervisningen frem. Slik kan det vel forklares at Mons Fuhr kommer fra Luster til Fjære/Grimstad og fullfører hagebruksskolen her.

At foreldrene til Henrik Ibsens Solveig var haugianere er klart påvist. At Hauge støttet etableringen av Norges universitet økonomisk, og at haugianere senere bidro sterkt til å fremme kulturelle, litterær og kunstnerisk utvikling er også klart påvist hos Golf.

Hauge var en betydelig kunstnerbegavelse, noe ikke minst Ravnåsen påviser. Vi kan derfor trygt si at det går en klar linje fra Hauge via Fuhr til Dømmesmoen, og en klar linje til våre dagers kunst, litteratur og kulturutfoldelse.

En klar linje går det også fra Haugeforsker Ravnåsen til Grimstad, i og med at han er Herefossing og onkel til kjendissyklisten Thor Hushovd fra Grimstad.

Foreningen FF-t arbeider med å få til et seminar i april der vi håper at Ravnåsen og andre kan bidra til å kaste et lys inn over denne haugianske delen av vår lokale historie i Grimstad.

Frivoll Forteller
Oddvar Berge


Uretten skal hevnes

- Av Gud Herren selv. På dommens dag. Den skal alle oppleve. Både de gode og de onde. De døde skal da oppstå fra gravene til … og de som da lever får nå … sin rettferdige dom. Sauene stilles på Hans/Jesu høyre side, geitene på Hans venstre. Sauene er bilde på de evig salige, mens geitene er de evig fortapte. Sauene eller de lydige skal virkelig få oppleve den nye himmel og den nye jord, se at det evige liv endelig er en realitet. Geitene eller de ulydige skal virkelig få oppleve helvetes evige ild. Da er det for sent å angre. Plutselig er tilgivelsens tid forbi og nådetiden slutt. Frelsestilbudet oppheves.

Kristi Rognerud


STEMMEGIVNING - Av Oddvar Berge

Siden du er så presis og konkret Oddvar Holvik så takker jeg deg for din stemme.

Kristen Framtid (KF) har programfestet at det er lovene styrende politikere skal forholde seg til, og ikke uforutsigbare underbordsforhandlinger.

I tillegg forholder KF seg til den gamle visdomsregelen som sier at: Ved lov skal landet byggjast, og ikkje ved ulov øydast.

Det var å ønske at flere kunne se det likt, ikke mindre nå enn før.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


Søndag, Februar 09, 2003

TEOLOGISK SVINDEL OG TEOLOGISK KRIMINALITET GRIPER OM SEG!

Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

TEOLOGISK SVINDEL kan defineres som aktivitet som utføres i kristendommens navn i strid med Bibelens lære. Begrunnelsen for en slik definisjon er at Bibelen er den eneste legitime basiskilde for kristen lære. Alt som utgis som kristendom, men som samtidig er i strid med Bibelen, er svindel som i verste fall kan føre mennesker i helvetes evige pine! Bibelens lære er sannhet om virkelige forhold. Hvis man lager en annen lære om de samme ting og utgir det for kristendom, er det juks og bedrag!

EKSEMPLER: En velsignelse i den treenige Gud navn er en handling som får virkninger i virkelighetens verden. Når man velsigner et homoseksuelt partnerskap i kirken, er dette teologisk svindel, fordi man velsigner det som Bibelen forbanner! Et annet eksempel er ordinasjon av kvinnelige prester og biskoper. Siden dette er i strid med Bibelens uttrykkelige lære, er det et opprør mot den treenige Gud. Å utgi slike ordinasjoner for å være kristne handlinger er derfor ren teologisk svindel!

TEOLOGISK KRIMINALITET kan defineres som teologisk svindel som er i strid med norsk lov.

EKSEMPLER: En prest eller predikant som utgir seg for å være en kristen sjelesørger, men som samtidig utnytter et annet menneske seksuelt, driver med teologisk kriminalitet. Et annet eksempel er en politiker som utnytter sin stilling til å medvirke til å ansette prester som opponerer mot Bibelens lære. Dett er i strid med. §2 og §16 i Grunnloven. Et tredje eksempel er prester og biskoper som opponerer mot Bibelen og bryter sitt ordinasjonsløfte, for eksempel ved å gå inn for kvinnelige prester og å velsigne homoseksuelle forhold. Disse prestene og biskopene mottar lønn for å forkynne Bibelens lære, men driver fortsettlig med å forkynne det stikk motsatte på visse punkter. Dette er ikke bare teologisk kriminalitet, men også økonomisk kriminalitet. Alle statsbiskopene i Den norske kirke driver med teologisk og økonomisk kriminalitet! De misbruker sine stillinger til å fremme sine personlige meninger og preferanser i stedet for å forkynne Guds sanne og evige Ord.

Vi trenger en vekkelse innen ledelsen av Den norske kirke! Det er ennå tid til å vende om! Hør på Herrens Ord! JER 3,22: ”Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall.”


Lørdag, Februar 08, 2003

Avisen Tromsø, 7.2.2003: En alvorlig henstilling til biskop Per Oscar Kjølaas i Nord-Hålogaland

Undertegnede prester i Nord-Troms prosti ønsker å uttale følgende, på bakgrunn av at kapellanen i Målselv akter å inngå lesbisk partnerskap:

1.. I Kirken er den hellige Skrift det eneste grunnlag for lære og liv. Skriftens ord er entydig i sin forkastelse av alt seksuelt samliv utenom ekteskapet mellom mann og kvinne. Den apostoliske læretradisjon har også vært entydig i dette i to tusen år, og i alle kirkesamfunn.
Dette anliggende er delvis søkt ivaretatt i Kirkemøtets vedtak om at ordinerte tjenere i Kirken ikke kan leve i homofile partnerskap.

2.. I den strid som pågår i kirken opplever vi en forskjellsbehandling mellom dem som står på Bibelens og den apostoliske tradisjons grunn, og dem som fjerner seg fra dette grunnlaget. I den aktuelle situasjonen ser vi at de som forlater denne grunnvollen, isteden danner seg ulike subjektive meninger. Striden står derfor ikke først og fremst mellom ulike subjektive syn, men mellom dem som står for kirkens objektive troslære og dem som har dannet seg nye subjektive trosholdninger. Vi registrerer at ”konservative” prester som anklages for å bryte kirkens orden blir avsatt, mens ”liberale” biskoper og prester som gjør det samme, får bli værende i sin tjeneste.

3.. Vi mener at godkjennelse av homofile partnerskap i Kirken er kirkesplittende. Det vanskeliggjør i svært stor grad prestens pastorale tjeneste i menigheten, når noe som er ansett som synd i en menighet, blir ansett som rett i en annen menighet. Men slik vil det alltid bli der den menneskelige såkalte ”visdom” blir overordnet Kirkens overleverte tro og lære.

Vi forventer at biskopen ifølge sitt læreansvar handler i overensstemmelse med den hellige Skrift og den apostoliske læretradisjon i denne saken. Det er på basis av Kirkens overleverte tro og lære at han har autoritet som tilsynsmann i Kirken.

Olderdalen, 30. januar 2003

Sverre Johannes Alfsen
sokneprest i Skjervøy

Kenneth Andersen
fung. sokneprest i Nordreisa


Stefan Kemper-Kohlhase
kapellan i Lyngen

Esa Pekka Luukkala
sokneprest i Kåfjord


Biskopen(e)s svik - Av Olav Berg Lyngmo

Urianstad-saken kom som bestilt! Den medførte at Per Oskar Kjølås etter noen måneder i bispestolen måtte avdekke sin klare liberale teologi, - også for folk i Kautokeino som trodde at han var så mye bedre enn Steinholt!

I følge aviser og boken ”Norges prester og teologiske kandidater”, kom kapellan Anniken Urianstad, - som fru Alve, - med mann og barn til Målselv i 1989.

Nå ser Kjølås bort fra de bibelske sannheter. Han tar heller menneskelige hensyn, og lar kvinnen fortsette i kvinneprestordningen etter å ha inngått lesbisk partnerskap. Dette gjør han med støtte også fra leder av Bispedømmerådet, professor Ole D. Mjøs, i følge NRK-Troms. Om sitt lesbiske samliv har Urianstad bl.a. uttalt i media at ”DENNE KJÆRLIGHETEN SOM ER GITT AV GUD, KAN INGEN TA FRA OSs”. – Kvinnens liv og lære vitner om noe helt annet enn det Skriften lærer. (Rom. 1:26f., 1. Joh. 2:4f, 5:3, 2. Joh. 1:6.).

De norske kirkes (Dnks) 11 biskoper(?) aksepterer slike ubibelske forhold. Åpen splittelse mellom dem er uteblitt. Verbale ”slagsmål” biskoper i mellom har vist seg å være til styrke for samholdet. Gruppen utgjør utad en taus enhet i teologiske spørsmål. Men flere av dem er derimot frempå med politiske uttalelser. Lærenemda, - som, som kjent også inkluderer disse 11, vil nok gi flertall for homoseksuell praksis også i prestegårder. Særlig hvis flere slike som Bodø-bispen Øystein Larsen forandrer syn innen rimelig tid. – Det er ikke utenkelig at neste skritt blir inseminasjon.

Etter at Siri Sunde inngikk lesbisk partnerskap, fikk hun og ”partneren” – kirkelig ”velsignelse” av en annen kvinneprest. Dette aksepteres stilltiende av biskopene. Det samme kommer sikkert til å skje med Monika og Anniken Urianstad. Her vil jeg låne noen ord fra fire prester i nord som skriver følgende i et protestbrev til Kjølås: ”Vi registrerer at ”konservative” prester som anklages for å bryte kirkens orden blir avsatt, mens ”liberale” biskoper og prester som gjør det samme, får bli værende i sin tjeneste”.

I Urianstad-saken var det meget viktig for Nord – Hålogaland biskop å lytte til menighetsrådene i Øverbygd og Målselv. Uten tvil visste biskopen på forhånd at det var støtte å hente både i de nevnte menighetsråd og i bispedømmerådet.

Når det derimot gjaldt Kautokeino menighetsråd (1998-2001), så var menighetsrådet et intet for ledelsen i Dnk. Rådet skrev seriøse brev til Dep., biskop, statsråd Lilletun og andre kirkelige instanser, men fikk aldri svar. Med ett unntak: Brev med falske beskyldninger fra biskopen i Tromsø! Menighetsrådet ble helt oversett fordi det ikke ville spille på lag med biskopen og hans ubibelske teologi. I et avisoppslag i Nordlys kalte for øvrig biskopen Kautokeino menighetsråd for ”brune krefter”. Sannheten om Dnks ledelse kan ikke sies ofte nok! www.lyngmo.org/kristendom

Flertallet i det nåværende Kautokeino menighetsråd gikk IKKE inn for Per Oskar Kjølås som ny biskop i nord. Flertallet gikk inn for biskop Børre Knudsen som står fast på Skrift og bekjennelse. Men dette ble holdt skjult av de kirkelige organer. Andre bispeforslag ble derimot gjort kjent. Jeg undres på hva man kan sammenligne bispekollegiet med. …

Olav Berg Lyngmo
Kautokeino


HVOR GÅR VI? - Av Kristi Rognerud

Hvilken vei velger du? Den enkleste og bredeste, billigste og mørkeste? Eller den som koster kan hende ganske mye for deg, og som kanskje kan synes urimelig vanskelig av og til, - men som du likevel innerst inne vet er den riktige? Jesus vil at vi skal vandre sammen med Ham: i Lyset. Han ønsker å lede og hjelpe oss når vi strever og har tungt å bære. Da kan vi få legge alt over på Ham. Han ber faktisk om dette. Men så er det er jo selvsagt noen som ikke synes om slikt. De foretrekker heller å forgå av bekymringer. Hvor dette er uforstandig og totalt unødvendig. De som vandrer i mørket, vet de hvor de går? Neppe. Bryr de seg? Neppe. Djevelen har dem i sin hule hånd. De trives der.


Fredag, Februar 07, 2003

DEN APOSTOLISKE REVOLUSJON

Vårt Land forteller 050203 at den apostoliske revolusjon inntar landet. Pinsevennene leter står det i tilknytning til et bilde. Skulle det kanskje like gjerne stått at de leker?

At den apostoliske revolusjon inntar landet innebærer at kvinnene likestilles med menn i menighetenes ordningsspørsmål og pinsevennledere danser glade dertil.

Begrunnelse: Jo, Barratt tok ofte sin kone med til eldsterådsmøtene og en australsk åndelig leder har skrevet bok om at slik bør det være.

Jeg får bare ett Bibelsted i tanke som kommentar til dette, nemlig Åp. 2,20 som handler om troløshet og utroskap mot Gud og mennesker.

Oddvar Berge
Vardevakt
KF AA


Kristianslund taler i Drammen søndag den 9. februar kl. 11

Strandebarm prosti arrangerer gudstjeneste på Danvik Folkehøyskole i Drammen førstkommende søndag. Einar Stjernholm Bryn forretter og Ivar Kristianslund preker. Stedet ligger sentralt i Drammen med adresse: Fagerlibakken 1, 3046 Drammen.

Alle er hjertelig velkommen!

LEKTIE, JER 9,23 - JER 9,24
Så sier Herren: Den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke skal ikke rose seg av sin styrke, og den rike skal ikke rose seg av sin rikdom!
Men den som vil rose seg, la ham rose seg av at han er forstandig og kjenner meg, at jeg er Herren, som gjør miskunn, rett og rettferdighet på jorden. For i det har jeg velbehag, sier Herren. [1KOR 1: 31. 2KOR 10: 17. Fil 3: 3.]

EPISTEL, 1KO 9,24 - 1KO 9,27
Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den!
[Fil 3: 14. Kol 2: 18. Heb 12: 1.]
Enhver som deltar i idrettstevling, er avholdende i alt - de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig.
[1TIM 6: 12. 2TIM 2: 5. 4: 7, 8. Jak 1: 12. 1PET 1: 4. 5: 4. Åp 2: 10. 3: 11.]
Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften.
[2TIM 2: 5. 4: 7. Heb 12: 1.]
Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig.
[Rom 6: 18, 19. 8: 13. Kol 3: 5.]

PREKENTEKST, MTT 20,1 - MTT 20,16
For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård.
Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården.
Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget.
Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere. Og de gikk av sted.
[Kol 4: 1.]
Atter gikk han ut ved den sjette og niende time, og gjorde likedan.
Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem: Hvorfor står dere her ledige hele dagen?
De svarte ham: Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå også dere bort til vingården.
Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren: Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til de første.
[3M 19: 13. 5M 24: 14, 15.]
De som var leid ved den ellevte time, kom da fram og fikk en denar hver.
Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fikk en denar hver.
Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa:
Disse siste har bare arbeidet én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete!
Men han svarte en av dem og sa: Venn, jeg gjør deg ingen urett! Ble du ikke enig med meg om en denar?
Ta det som ditt er, og gå! Men jeg vil gi denne siste det samme som deg.
Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god?
[6: 23. Mark 7: 22. Rom 9: 19 ff.]
Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få utvalgt.
[19: 30. Mark 10: 31.]


OPPLYSNINGEN SOM BLE TIL OPPLØSNING

Hva har skjedd siden Hans N. Hauge banet vei for folkeopplysningen i Norge?

Hauge var den mest leste forfatter med et opplag på 250000 utbredte skrifter blant 900000 mennesker for 200 år siden. Hans lettfattelige skrifter ble forbudt og inndradd av myndighetene. Hauge er den person i Norges historie som har grunnlagt flest bedrifter og virksomheter utover i hele Norges land. Noen av dem er i full drift den dag i dag, enkelte sogar i ubrutt linje. Hans indirekte betydning er neppe målbar. Hauge ble fengslet og satt i usle kår til han var en fysisk knekket mann. Uten lov og dom. Ingen kunne finne noe som helst grunnlag for å få ham domfeldt. Så ble han sittende. Løslatt ble han bare da landet kom i mangel av salt og Hauge måtte hentes ut for å hjelpe til med avkoking av havsalt, bla ved Lillesand hvor saltgehalten var god.

Hauge var idérik og den første talsmann for landbruksskoler og yrkesopplæring. Han bidro til etableringen av universitetet i Oslo etter at han omsider var blitt satt fri i 1814 og frem til 1824 da han døde på Bredtvedt gård.

Hva Hauge sto for og representerte kjente Henrik Ibsen godt til. Det undrer meg at Hauges innflytelse i nasjonen er så fraværende hos de aller fleste Ibsenanalytikere.

Hauge og Ibsen har fått hver sin skjebne. Hauge ble kneblet. Fremdeles kommer ikke hans skrifter til sin fulle rett. Hva var det egentlig han sto for? Læremessig? Hans lære kommer ikke til orde. Den bortforklares og vanskeliggjøres. Den er for skarp for mange. Men det var sann og ekte nestekjærlighet og omsorg, medmenneskelighet og varme i praksis. Den veien blir de fleste for smal og trang.

Ibsen ble den store nasjonale skald. Han leverte en helt annerledes art litteratur. Men saken er den samme. En samling av folket i kjærlighet til folket.
Ibsen leses og endevendes over hele verden. De fleste kommer ikke inn til kjernen som han selv uttrykte slik: (Fra diktet Til de medskyldige).
”INDERST INDE ER ET DIGT I DIGTET GJEMT, - OG FATTER DU DET, MIT FOLK, - DA FATTER DU SANGEN”.

De fleste opererer i de mer ytre og øvre lag av hans diktning, mer på overflaten og kommer ofte galt avsted i forhold til den grunnleggende kurs. Slik blir det oppløsning i stedet for livgivende vekst.

La meg bare nevne eksempelvis Byggmester Solness som har sin dypeste grunn i Ap.gj. 12, 20-23. (Hovmod, overmot mot Gud selv).

Rosmersholm(Hvite heste) det store frafall – forfall Joh.Åpb. 6,2.

Ibsens skrifter er så rettlinjet og så innvevd i Bibelen at de i så måte også representerer et meget stort kunstverk og av samme grunn prinsipielt sett virker likt og treffer noe i oss på en spesiell måte. Enten leser man seg ut på viddene og går seg bort i tåkeheimen, eller så leser man seg inn til det sentrale, og til Sannhet og frelse. Men de treffer oss og engasjerer oss.
Vi kunne f.eks. spørre: Har Ibsen kledd inne i seg Bibelens språk for derved å bringe ut sitt eget, eller var hans tanke nettopp den stikk motsatte? Gjennom sin egen form å kunne bringe verden inn til kjernen? Noe sier meg at det siste kunne være hans sanne ærende. ”- OG FATTER DU DET, DA FATTER DU SANGEN”.

Det faller lite vanskelig å dokumentere dette. Og det er lett å se når du først ser det. Men desto større blir hjertets nød for folkets utvikling. Sannhetens kilde holdes skjult og forurenset midt iblant oss. Det gjelder både Hauge og Ibsen.

FORENINGEN FRIVOLL FORTELLER ARBEIDER MED SLIKE SPØRSMÅL OG ER TILGJENGELIG FOR INFORMASJON, SAMTALER OG BELYSENDE FOREDRAG.
KONTAKTPERSON ER ODDVAR BERGE, GRIMSTAD.HOVEDSAKA - Av Oddvar Berge

HOVEDSAKA skriver Vårt Land i en billedramme på første side lø 010203 og så fremstilles over seks hele sider inne i avisa i bilder og tekst om felles smerte mellom jøder og palestinaarabere og over to sider hvordan barna frykter krigen i Irak.

Tre firedeler av spalteplassen dreier seg om konflikten mellom jøder og arabere. Og heri ligger sant nok hovedsaken når det gjelder hva kampen står om dypest sett og hele tiden. Det budskapet som jeg umiddelbart registrerer ut fra fremstillingens oppsett er at dersom jødene ville la araberne få det som de ville i det området som noen fremdeles ynder å betegne som Palestina, så ville jødene slippe å lide og samtidig ville de slippe å måtte forsvare seg mot arabiske terroristiske selvmordsbombere. Hovedsaken blir da at det blir etablert en egen palestina-arabisk stat i området. Deri skal løsningen ligge.

Men hovedsaken er at deri ligger løsningen ikke. For i den løsningen taler ikke Bibelen med. Gud har sin helt spesielle reguleringsplan for dette området og den er Han i ferd med å få gjennomført nå. Og dette er det som er hovedsaken. Hans motstander derimot er fast bestemt på å få denne planen forkludret. Derfor har det lyktes ham å få denne oppkonstruerte ideen om en palestinsk arabisk stat i området markedsført. Det er dette som er hovedsaken. Løsningen om fred for alle parter ligger i å innse nettopp dette, og slutte å la seg blende av alle andre irrasjonelle forestillinger. Vil arabere bo i Israel må de etablere seg som vanlige innbyggere under israelsk styre. Nøyaktig så enkel og så komplisert er denne hovedsaken. Å fyre opp under andre løsninger er bare med på å forlenge og forverre tilstanden for absolutt alle parter.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


SVAR - Av Oddvar Berge

Jeg ser at svar på mine spørsmål til Ragnar Holvik står å lese i Agderposten i dag. Da venter vi på hvilke svar ordføreren har å gi til Holvik sin redegjørelse og på hans ubesvarte spørsmål.
Er det rimelig at han ikke får svar, og – hvor lenge skal han måtte vente? Er svarplikten nå opphørt, i og med at han er borte fra stillingen?

PS
Ser i intervjuet i A. i dag med den nyutnevnte barnas representant at stillingen konsekvent betegnes som en jobb.

Grimstad 05.02.03
Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


ÅRSKAVALKADE OG BEVARINGSDRØMMER

Jeg ser at Agderposten morer seg i sin årskavalkade over at mine bevaringsdrømmer for Grimstad og Fuhrs bygningsanlegganlegg ikke ble oppfylt i året som gikk.
Det må Agderposten få lov til å more seg over. Mer konstruktive bidrag skal man vel ikke vente seg fra den kanten? Eller hva vet jeg. Kanskje er det mer konstruktivt enn noen aner når det kommer til stykket.

Hva jeg registrerer er at bygningene og anlegget fremdeles står der, uendret fra i fjor. Det er ikke så lite. I tillegg ser jeg at Grimstad brannvesen nå tester ut en ny brannbil på bygningen. Den synes å kunne komme til på de fleste steder så dette lover bra.
Oddvar Berge
FF-t


FORENINGEN FRIVOLL FORTELLER

Frivoll & omegn forening for lokal historie, herunder slektshistorie, litteratur, kunst, maling, forming, musikk og sang,
foreløpig navneforkortet til Frivoll forteller, (Ff-t), (noe som evt. også kan utlegges: fri for å tjene).
er stiftet i Grimstad 06.01.02.
Foreningens underliggende formål er å se historien vår i Bibelens speil.

Møtested er Bygdheim på Frivoll, beliggende ved Frivoll skole og Grimstad Kirkegård. Dette vil være formell møtestedsadresse inntil lokaliteter i Vinkjelleren hos Fuhr, kan stilles til disposisjon.
Medlemsskap er åpent for alle interesserte.
Grunnlegger og kontaktperson er Oddvar Berge, Boks 244, 4892 Grimstad.
T 37040505 / 92445049.


Torsdag, Februar 06, 2003

LESERINNLEGG: Kjøper vi den? - Av Bjarne Kydland

Det er psykolog, dr. philos. Atle Dyregrov og psykolog Magne Raundalen, Senter for Krisespykologi, Bergen, som i Bergens Tidende for 4. februar går til frontalangrep (hat-angrep?) på USA grunnet frykten for Irak-krig-II. Halve kronikken: ”Vårt kollektive ansvar – nå Irak,” tar for seg de enorme problemene som forårsakes av krig. Ikke minst hva gjelder barna, den oppvoksende slekt.
Dette er så rett og sant at det kan aldri nok som understrekes, og slike barn må få all hjelp.

Det er bare så synd at det ikke er dette saken i første rekke går ut på. Så slik sett kan en snu på Gerhard Schrøder`s sitat i kronikken, der han uttaler sin alvorlige engstelse for at de er gått fra forstanden. Det kronikkforfatterne bare kort og godt går ut fra, som et opplagt og vedtatt aksiom er at slike bekymringar eksisterer ikke i USA. Hele nasjonen legges ut for hat.

Her finnes også andre skjeve forhold som gjør at en ikke uten videre kan ta denne kronikken helt høytidelig: ”Kanskje er det slik som mange har hevdet, blant dem vi har møtt, at sanksjonene, påført dem av USA og FN - - - -.” Hvorfor ikke si det som det er: Påført dem av FN?

Lenger ute sies det samme slik: ”Nå lever de som totalt avhengige tiggerfolk som mottar sitt daglige brød fra Saddam regissert av FN.” Altså, de får visst intet brød fra USA? Hvorfor? Hvem har, gjennom årene ytt mest til FN`s hjelpeprogrammer? Uten USA var EU nedrent av Saddam og hans våpendragere, på få år. Angitt linje er konsekvent gjennomført i hele kronikken. Sitat: VI KAN IKKE GODTA at 13 millioner barn skal påføres lidelser som er unødvendige, (? -hva sier FN?) lidelser som påføres av en stat - - - ” ”En stat ”? Hvilken ensom svale er det?

Kronikkforfatterne sier også: ”Dette er hva krigen er – og det er så lett å glemme det i det storpolitiske spillet.”

”Det storpolitiske spillet” Ja, i dette spillet er det sannelig lett for å glemme ”både dette og hint.”

Man glemmer for eksempel at Saddam og hans ideologiske storspillere arbeider for å overta verdenshegemoniet. Når så man diktaturer respektere menneskerettigheter? Over år er dette en mye verre situasjon for folket enn for eksempel noen ukers krig for demokratiet. Men når EU dyrker diktaturet er det selvsagt ikke plass for et demokrati verken i Irak eller andre steder. Slik går det faktisk an å ha to tanker i hodet på en gang.

Diktaturers første mål er å knuse Guds tidsur og vekkerklokke, Israel, og siden ”Den store Satan.” (Saddams betegnelse for USA.) Hvor blir det da av barna? Kanskje spesielt de barn som læres opp til hat og mord fra småbarnsalder av?


FLERTRINNSRAKETT? - Av Oddvar Berge

Har Grimstad kommunestyre ved ordføreren utløst en flertrinnsrakett? Jeg ringte rådhuset for å få kontakt med Ragnar Holvik i forrige uke. Han var ikke til stede ble det svart. Når kan han treffes? Muligens til mandag. Er han sykmeldt? Det er mulig det. Og ganske riktig. Jeg måtte ringe privat for å treffe Holvik denne formiddagen. Han var svært opptatt for telefonen ringte i ett sett, besøk med blomster, intervjuer, støttetelefoner. Han hadde registrert mer enn nitti henvendelser og takket for det. Jeg måtte bare komme innom så skulle jeg få se avskjedsformularet. I løpet av de minuttene i døråpningen mellom telefoner og besøk mens jeg fikk arket til gjennomsyn, nevnte han hvordan det hele hadde forløpt da han mottok avskjeden. Han satt på kontoret i en telefonsamtale da ordføreren uten noe forvarsel av noe slag kom inn og prikket ham på skulderen og ba ham følge med ut. Veien førte til et møterom hvor en gruppering var forsamlet. Der ble avskjedspapiret overlevert med følgende ord: Vi som sitter her har ikke lenger tillit til deg som barnas representant. Vi ber deg trekke deg fra vervet innen mandag kl 13 ellers vil du bli avsatt i kommunestyremøtet samme mandag kveld. Dette skjedde fredag ettermiddag. Mannen gikk etter sjokkbehandlingen hjem og ble som kjent avsatt i ks mandag kveld uten at noen egentlig vet hvorfor. Nå er han altså sykemeldt. Jeg sier ikke noe på det. Hvordan vil det bli å møte på jobb der alle har sagt at han er en vond byll som lukter ille?

Dersom ks når som helst og uten videre kan utpeke en ny person som barnas representant, hvorfor gjorde man da ikke det? Rett og slett ordnet formalitetene internt i ks og deretter ga Holvik informasjon om at han var erstattet av den og den. Noen grunn trengte man ikke engang oppgi. Men takke for følget. Vi trenger deg 100% i plankomiteen.

Å be ham selv om å trekke seg ved å samtidig true med avskjed dersom han ikke går frivillig, vitner om at det likevel ikke er så enkelt å skifte ut en representant fra et verv. Og det bør det vel heller ikke være. Men hva legger man egentlig opp til her? Bevisst eller ubevisst?

Mannen er en ung familiefar. Fra å være i 100% engasjement for kommunen og i tillegg fritidsengasjert samme sted sitter han i løpet av en rask helg sykemeldt. Var dette lagt inn i avskjedsopplegget? Forutså man at det ville bli vanskelig for Holvik å komme tilbake på jobb? Forutså man at dersom man først fikk et gyldig vedtak i ks om at han var ubrukelig som barnas repr. fordi han skapte uholdbare forhold på sin arbeidsplass, så ville man lett senere ha dette vedtaket som et godt grunnlagsargument for å kunne si ham opp fra jobben også. Det er jo nå opplest og vedtatt at mannen forsurer arbeidsplassen.

Jeg håper ikke det er slik, men slik kommer tankene. Og hvis ikke det er slik så bør vel ordføreren sende en delegasjon med blomster og bære ham omsorgsfullt tilbake til den jobben han skjøttet på en så utmerket måte ifølge alle innlegg i ks. Hvis ikke det var meningen at han skulle bli sittende hjemme, hvorfor sitter han der da er hva jeg mener nå. Men fremfor alt mener jeg at vedtaket i ks inntil videre må bli erklært å være ugyldig.

I mine øyne er dette en delikat sak for en penn lik Ibsens. Riktig en delikat sak nå foran 175-årsjubileet. Barna har ingen fremtid i Grimstad. Deres beste talsmann er gjort til et svin og derfor er han også avsatt. AP beklager utnevnelsen på det sterkeste. I det hele tatt – hva skal man med barn? De bare forsurer jo miljøet for oss voksne.
La det være nok sagt for idag.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


SÅ LENGE ØLET FLYTER FRITT... - Av Oddvar Berge

Jeg beklager, men jeg kan ikke lenger følge helt med. Nå tilbyr rektor på Bibelskolen i Grimstad gjennom Grimstad Adressetidende plass på Bibelskolens eiendom til muslimsk moské. Ikke trodde jeg at det var slike tanker de hadde da de ønsket å få utvidet sine landegrenser og få et større areal til disposisjon der ute. Trialbane brakte dengang for mye støy, en minaret med muslimske bønnerop er tydeligvis bedre.

Kjæreste Glimsdal. I mine øyne begår du nøyaktig samme tabbe som kong Salomo den vise. Han var så vis at han åpnet landet for alle sine hustruer og deres avgudsdyrkelse. Det skulle skaffe Elias ikke lite arbeid å få ryddet opp i dette. 450 Baals profeter måtte utryddes. For Én er Gud. Jeg trodde det var ment å være pensum også på Bibelskolen i Grimstad. Det medfører å holde stand mot alt avguderi så langt man kan, og å drive onde åndsmakter ut. Misjonsbefalingen er ingen lek. Den er blodig alvor. En del av våre ledere synes ikke å ha skjønt det. 2 Kgb 10,10 og Salme 149.

Hvis du derimot vil invitere muslimer som allerede befinner seg i området fordi Gud har gitt deg en klar strategisk tanke om at det er på den måten du skal vinne dem for evangeliet så stiller saken seg annerledes. Da får Bibelskolen straks en misjonsstasjon på tomta si innrettet mot aktiv og sterk muslimmisjon i Jesu navn, og ikke religionsblanderi i sukkersaus og rusbrus. Men til det er vel ikke en moské til ære for Muhammed den mest kloke og velvalgte løsningen?

At Gud er Én betyr at hele treenigheten må komme til orde. Ikke bare Jesu betingelsesløse nåde. Vi må være våkne og leve i omvendelsesforholdet til den hellige Gud, Skaperguden og Historiens Herre. Vi må vokte oss slik at vi ikke åpner vårt lands sluser for den reneste forbannelse. Hvis ikke vi gjør det kan vi være sikre på at Gud selv sender forbannelsen over oss. Vredens Gud har ikke lagt seg til å sove. Og vi er vel heller ikke tjent med å oppgi vår Grunnlov og skusle bort vår arv i misforstått snillisme og dumsnillhet? Eller er vi det? Eg berre spyr. Åpb. 3,16.

Oddvar Berge
Formann i Kristen Framtid, Aust-Agder


Onsdag, Februar 05, 2003

COLOMBIA

Sabotasje er utelukket. Ferga var utenfor rekkevidde da katastrofen inntraff. Slik lød meldingene. Men – kan det dog tenkes sabotasje før oppskytingen? Allerede i utskytningsøyeblikket ble uregelmessigheter registrert ved at noe falt av. Hvorfor falt noe av på det tidspunktet?

Oddvar Berge
Formann, Kristen Framtid, Aust-AgderGuds kjærlighet gjennom den store trengsel - Av Trygve Einar Gjerde

Gud er kjærlighet. 1 Joh. 4, 8, Derfor er alt det kjærlighet som Gud møter oss med, selv om vi måtte oppleve det annerledes, husk Gud har det rette perspektiv.

Den første kristne menighet ble født gjennom trengsel og den siste kristne menighet skal bli hentet hjem til Himmelen gjennom den store trengsel. Ja, Jesus selv sier om den: - for da skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og som det heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet menneske frelst; men for de utvalgtes skyld skal disse dager bli forkortet. osv. Mat. 24, 14 - 44. Johannes fikk se dem som ble frelst gjennom den store trengsel og Jesus forklarte det slik for ham: Og han sa til meg: Dette er de som er kommet ut av den store trengsel, og de har tvettet sine lange kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Joh. Åp. 7, 9 - 17.

Av dette kan vi slutte at Gud har et velsignet godt formål med den store trengsel som skal komme over jorden i den siste tid. Han vil vekke opp de sovende med den, for de sovnet alle, sier Jesus om den kristne menighet. Mat. 25, 1 - 13. Vi må også huske på at denne trengsel er ikke for dem Gud ser Han ikke kan berge for evigheten, de skal få sin straff i helvete, men det er for de som Han ser Han kan berge. I den siste tid skal det alvorlige virkemidler til fra Guds side for å føre menneskene til en sann omvendelse, for de har nå i så lang tid hørt det nedprutede skjøgeevangelium fra løgnprofetene, 2. Tes. 2, og blitt bysset så tungt i søvn nettopp av slike falske profeter som sier at den kristne menighet ikke skal inn i den store trengsel, at de sover tungt og oljen holder på å ta ende i deres lamper. Men Gud vil i sin nåde forkorte den sju år lange trengselsuke for de utvalgtes skyld og hente dem etter tre og et halvt år. Daniel 12; Joh. Åp. 11. og 12, 6 og 12 - 15; Dan. 7, 25; 9, 27. Vi må her legge merke til at det står førtito måneder, som er tre og et halvt år, noen steder og et tusen to hundre og seksti dager noen steder, som også er tre og et halvt år. Andre steder står tre uker og en halv, som er det samme. Vi må i denne sammenheng også huske på at så lenge moskeen står på Tempelplassen i Jerusalem, så er også «den ødeleggende styggedommen» oppstilt der, Dan. 12, 11, men Gud vil sørge for at den blir fjernet, det tror jeg i sannhet. Når den tid kommer vil hele jorden undre seg over det som da skjer på jorderiket. Men hør ikke på løgnprofetene som sier at vi skal opprykkes før trengselen starter. De anklager egentlig Gud for å gjøre noe helt meningsløst, men Guds hellige vilje vil bli gjennomført til minste detalj!

Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


Tirsdag, Februar 04, 2003

Alkoholen og de vanvittige! - Av Trygve Einar Gjerde, sentralstyremedlem i Kristen Framtid

Haugesunds Avis kunne 9.januar avsløre at det i år 2002 faktisk var kjøpt dobbelt så mye alkoholholdig drikk over vinmonopolets disk dette år i de 15 kommunene som naturlig grenser til Haugaland-regionen, i forhold til Haugesund Vinmonopol som alene solgte 760.120 liter. De andre 6 vinmonopol solgte 707.153 liter. Haugesund hadde også en økning på 12,7 % i 2002. Dette beviser det som vi i avholdsbevegelsen alltid har pekt på, nemlig at økt tilgjenglighet gir økt misbruk! Husk at all bruk av alkohol er misbruk.

Alkoholen er en farlig og svært giftig drikk som forderver Guds fremste skaperverk, mennesket, på en særs utspekulert måte. Det er ikke bare en drikk, men også en åndsmakt, det har jeg fått bekreftet av flere alkoholikere, både blant de som har sluttet å drikke og de som ikke har klart det. Denne åndsmakt opptrer som en sykdom og i alvorlige tilfeller som en demonbesettelse. En personlig næringsdrivende i Oslo som hadde vært hardt ute i det, han fortalte meg at han drakk så mye at til slutt så åpenbarte djevelen seg for ham i rusen. Det var et så redselsfullt syn at han ble fra den dag en motstander av all alkoholholdig drikk. Han var ikke kristen, men han sa han bad Fadervår hver dag i håp om at det skulle hindre ham i å falle uti drikken igjen.

Økt tilgjenglighet økt misbruk. Dette så vi klart av det H.A skrev 9. januar! I de 15 kommuner som dekkes av disse 7 vinmonopol, bor det ca. 150.000 mennesker og med et forbruk på 1.467.273 liter så blir det 9, 78 l. pr. innbygger av en drikk som er sterkere enn øl. Skulle en tatt alt ølet som selges i butikkene med i dette regnestykket så ville vi fått et skremmende høyt tall, for den offentlige statistikk viser en markant økning av øl pr. innbygger fra 1975 av med ca 59,71 l. pr. innbygger over 15 år og til i 1994 ca. 62,69 l. pr. innbygger over 15 år på landsbasis. En må da ta i betraktning at øl av klase 3 fra 1993 bare ble tillatt solgt over vinmonopolets disk. Dette representerer i 1994, 2,71 liter ren alkohol pr. innbygger over 15 år i følge rusmiddeldirektoratet. Legger en så til for vinmonopolets salg, så blir det 4,7 l. pr. innbygger over 15 år. En ser av disse tall at ølet gir det største kvanta av ren alkohol mens sprit er nr. 2 med 1,0 l. og vin 0,99 l. pr. innbygger over 15 år. Vi hadde en topp i 1980 med totalforbruk av ren alkohol på 5, 98 l. pr. innbygger over 15 år. Dette klarte en altså å redusere frem til 1995 ved høye avgifter og stopp av utbygging av vinmonopol samt at en stor del av kommunene ikke hadde ølsalg over disk. Nå raser det oppover og skadevirkningene vil ikke utebli.

De vanvittige er ikke de som drikker, men det er de som legger det til rette for den svake å falle i drikk og elendighet. Det er politikeren og den som selger og serverer. Disse gjør det kynisk for mammon, skikken og eget behovs skyld. De har ingen tanke for den som ligger i rennesteinen før de ligger der selv. De vanvittige vil selge rusbrus for å tilfredsstille ungdommens nysgjerrige «behov» og dermed sikre seg «sikre» kunder, nemlig alkoholikere i så ung alder som mulig. Det gir sikker kundekrets, og mange sosialklienter. Når det nå åpnes for kredittsalg på vinmonopolene så er de vel vitende om at regning som ikke blir betalt, den sendes til sosialkontoret og trekkes av vedkommende alkoholikers konto. 450.000 alkoholikere i Norge burde være «nok», men for våre ledere og styrende øvrighet så ser det ut for at det må flere til. At dette påfører landet ca 70.000.000.000,- kroner årlig, et ufattelig høgt tall, det bekymrer visst ikke flertallet av de som åpner kranene! Mindretallet av politikerne som hele tiden har kjempet imot, blir trakassert og baktalt for mørkemenn og bakstrevere, umoderne og usosiale. Takk til dere politikere som tilskynder butikkene til ikke å selge rusbrus. Når de nå likevel gjør det, så bør dere fremme forslag til regulering av salget. Kortere salgstid, eget lokale for øl og rusbrus, (det er motbydelig for oss avholdsfolk å handle i butikker der det står fullt av ølkasser!!) alkoholfrie dager osv.

Et formaningsord til den unge: Det er ikke tøft å drikke alkohol, det er ikke tøft å kjøre bil i påvirket tilstand. Du som er 14 år og drikker, du er alkoholiker når du er 16 år ved jevnlig inntak av alkohol, du er kanskje narkoman når du er 18 og død når du er 22 år. Det er dessverre mange eksempler på det. Nei, det er tøft å la være å drikke, la være å røyke, la være å prøve narkotika, bli heller blant dem og du vil som jeg i din alderdom ha en glad tilfredsstillelse i ditt hjerte over av Gud bevarte deg ved sin nåde fra alt dette. Hjelp heller noen med å la være, hjelp heller noen med å prøve å slutte, hjelp heller noen som blir mobbet, noen som blir fordervet av alkoholiserte foreldre og ansvarsløse politikere.

Hva bør våre myndigheter gjøre for å bremse på galskapen? Jo, de bør innføre totalforbud mot at noen tjener penger på alkohol! Vinmonopolene ble jo i sin tid opprettet med det mål for øye å bremse misbruket. Hele overskuddet skulle gå til alkoholomsorgen og forebyggende arbeid. Nå bør avgiften på øl, vin og brennevin fordobles, butikker, vinmonopol og andre som selger alkohol må nektes avanse på varen til egen vinning, men de bør samtidig pålegges en avgift for å selge som går til hjelp for den som lider under drikken. Kan dere politikere gjennomføre dette da viser dere ansvar!

Trygve E. Gjerde,
5440 Mosterhamn.


LESERINNLEGG: En ode til Noregs Første-sosialist - Av Bjarne Kydland

Thorbjørn Jagland har uttalt: Til mer jeg reiser blant verden nasjoner og gjør erfaringer og samtaler, til mer overbevist blir jeg om sosialismens fordelaktighet (for mennesket, gjengitt etter minnet.)

En slik uttalelse alene måtte være mer enn nok - endog for hans egne, til å kvitte seg med mannen, som synes å være mindre enn enøyd. Hans hovedideal synes da også å være selveste Yasser Arafat, for lengst avskrevet som irrelevant av folk som bryr seg om annet enn sosialistisk fred mellom nasjoner.

Hele tiden strør han om seg med tilsvarende observasjoner og forestillinger.
I tekst-TV for 3. jan. foreslår Jagland at NATO-styrker bør bli utplassert i Israel og palestinske områder. De skal sørge for at israelerne og palestinerne ikke går til angrep på hverandre.
Utenriksminister Jan Petersen, (H) synes det meg, foretrekker å gjøre god mine til slett spill, men mente nok at her var det lang vei fram. Derimot Jaglands egen ivrige våpendrager mot Israel, fredsforsker Hilde H. Waage - langt mer realist (?) stilte seg tvilende til muligheten for å få et slikt forslaget gjennomført. Sitat slutt. Men mest trolig et håp om gjennomføring kanskje?
Tenk dette sier Jagland, endog han og Terje Rød Larsen antagelig var de eneste nordmenn som fra første stund var klar over israelske soldaters skjebne, i møte med palestinske mordere på NATO-område, og like foran NATO`s øyne og kameralinser. Rød Larsen holdt nidingsverket skjult, ved hjelp av løgn, overfor verdensopinionen, like til israelerne fikk de ugjendrivelige filmbevis.

Samme Jagland uttaler i BT for 13. januar: USA bør bruke sitt diplomati fullt ut for å få Sharon til å oppgi konfrontasjonspolitikken. Tenk det ! Den politikken nemlig, som israelerne ser som sin eneste redning, idet de nå, i valg 28.jan. dobler oppslutningen om Sharon (fra 19 til 38). Vel vitende om at deres sivile tap av menneskeliv blir kraftig redusert til hardere konfrontasjonspolitikk, og omvendt.

Det er bare en ting palestinerne forstår: Den pansrede neve. Dette har visst gått Jagland hus forbi, ser det ut til. Her er Hilde H. Waage realist, i alle fall dersom hun mener at det alltid kommer til å bli slik. Jagland er bare sosialist.

Nok en helt åpenbar avsløring av Førstesosialistens tankegang kommer i BT for 4. februar: ”EU vil trolig overta mye av det fredsskapende arbeidet i Europa. NATO må derfor overta fredsarbeidet andre steder. Og hva er mer naturlig enn at alliansen engasjerer seg i Midtøsten?” (Jagland til Aftenposten) Ja, nettopp det, Jagland.

”NATO bør skape fred i Midtøsten.” NATO som ikke lenger kan være enig med seg selv!
De har nemlig krenket Israel. Det har aldri lønnet seg. (Sak. 12) Var det ikke for USA, som faktisk er NATO, ville Jaglands fred for lengst ha vært tilfelle ikke bare i Midtøsten men i verden.
Ingen er mer overbevist om en slik type fred og dens velsignelser enn nettopp denne sosialisten.

Med vennlig hilsen Bjarne Kydland

NRK Tekst-TV 2003-02-03

Utenriksminister Jan Petersen (H) er positiv til forslag fra Ap`s Torbjørn Jagland om utplassering av NATO-styrker i Israel og palestinske områder.
Petersen sier at det er langt fram til noe slikt kan skje, men at det er viktig å komme med innspill for å få i gang fredsprosessen igjen.

Jagland ønsker NATO-soldater skal sørge for at israelerne og palestinerne ikke går til angrep på hverandre.

Fredsforsker Hilde H. Waage tviler på at forslaget er mulig å gjennomføre..


KIRKELIG KOMPLOTT SKJULES? - Av Ivar Kristianslund, formann i Kristen Framtid

Det er skrevet mangt og meget i forbindelse med den mer enn tvilsomme avskjeden av den bibeltroende soknepresten Olav Berg Lyngmo i Kautokeino. Det var biskop Steinholt som fikk statsråd Lilletun og statsminister Bondevik til å gjennomføre avskjeden. Som kjent har kirketjeneren i Kautokeino, Klemet J. M. Hætta i politiavhør tilstått at han skrev groteske falske brev som skapte feite avisoverskrifter og banet vei for avskjedssaken. Sokneprest Lyngmo og bedehusmenigheten ble beskyldt for brevskrivingen, - en ugjerning som altså biskop Steinholts venn og støttespiller sto bak! Brevene benyttet Steinholt som "bevis" for å gå til avskjedssak. Steinholt skrev for øvrig:

"Rettsaken skulle jeg gjerne ha unngått, og det prøvde jeg så lenge som mulig. Men brødrene i Strandebarm ga meg ingen muligheter. De foretok det ene "mediastunt" etter det andre på basis av "vigslingen" i Kautokeino. De som arbeidet i staben, ble mer og mer som nervebunter, alle sammen". –

I "staben" i menigheten i Kautokeino som Steinholt nevner, SITTER FORTSATT kirkevergen - OG KIRKETJENEREN SOM SKAPTE FEITE OG FALSKE AVISOVERSKRIFTER MED SINE ANONYME BREV! Kirketjeneren ble ikke avskjediget! Det hadde han selvsagt blitt dersom han hadde arbeidet i en verdslig bedrift!

Kautokeino menighetsråd hadde møte i Oslo hos statsråd Jon Lilletun før avskjedssaken ble reist. Men KIRKETJENEREN ba om eget møte hos Lilletun, sammen med kirkeverge Anders A. Gaup!

I ettertid er det grunn til å spørre: Visste kirkeverge Anders A. Gaup - da de møtte Lilletun - at kirketjeneren var forfatter av de falske brevene? Var kirketjeneren alene om forfatterskapet, eller hadde han "medforfattere"? Hva ble lagt fram som "bevis" hos Lilletun for å få soknepresten fjernet?

Kautokeino Bedehusforening har tidligere skrevet et åpent brev til kirketjeneren og Nord-Hålogaland biskop, og bedt om opprydning i saken. Men ingen ting har skjedd! Et slikt falskneri som er blitt avdekket i denne sak, hadde aldri blitt akseptert på en vanlig arbeidsplass! Der hadde gjerningsmannen fått sparken! Finnes det ingen grenser for hvor mye korrupsjon man skal tolerere i Den norske kirke? Er Jesus Kristus utestengt helt fra kirken?

Kanskje fungerende sokneprest i Kautokeino klarer å rydde opp i saken, slik at den fulle sannhet kommer for en dag? I dag har "staben" i menigheten i Kautokeino ingen troverdighet!


Mandag, Februar 03, 2003

Intifada i Vestens hovedsteder? - Av Jørgen Høgetveit

Israel har i godt 2 år hatt de forferdeligste prøvelser med den palestinske intifadaen med mord, overfall og selvmordsbombere. Kvinner og barn er sprengt oppover vegger og utover gater. Mye av det ble tilrettelagt gjennom Osloavtalen som væpnet 30-50 000. palestina-arabere, folk som senere ikke utøvde politivirksomhet i særlig grad, men angrep og støttet angrep på jødene. I Israel kommer det nå ut bøker om Osloavtalen hvor det på forsiden står: "Vi har gjort en pakt med dødsriket". Det var Osloavtalens gave til "freden." De forskjellige store politiske sentra og media i verden har stort sett holdt med araberne og oljemakten i denne konflikten. Det gjelder også norske politikere og media.

Nå er det bare det at i det skaperverket mennesket virker innenfor - befinner det seg en Gud som er allvitende og allmektig - om man tror det eller ikke. Det vitner Guds Ord i profetiene og historien, om en bare gidder å lese - og ikke bruker tiden foran det fordummende TV og N(A)RK med en pils til sportsnyhetene og andre ødeleggende bagateller.

Denne Gud har åpenbart seg i sitt Ord og dette Ord forteller bl.a .at å forholde seg ondsinnet og negativt til jødene - er som å pirke Gud i øyeeplet. Selv den enfoldigste må forstå at det gjør forferdelige vondt og vil avstedkomme kraftige reaksjoner. Man kan selvfølgelig nekte å se alle de land og verdensriker som i tur og orden har smuldret opp og gått under p.g.a. forholdet til jødene. I nyere tid har vi et Tyskland - som ble knust og så vidt har kommet seg opp i knestående før det går nedover igjen. Svært mange signaler peker i den retning. England var et verdensimperium - men sviktet delvis sine avtaler med jødene - og maktet med et nødskrik - vel ledet av en gammel jødevenn sir Winston Churchill å redde stumpene av den vestlige sivilisasjon fra Hitleråket, mens Øst-Europa som hadde de verste jødeprogromer - fikk Lenin- og Stalintiden i all sin mektige grusomhet.

Nå har store deler av denne verden tiljublet nye ødeleggelser av jøden og jødestaten til fordel for en statsløs terrorist som har startet megaterrorismen mot flytrafikken i verden og mye annet. En forferdelig despot i Iraq og som har som hovedmål å knuse Israel og USA støttes delvis av flere av de vestlige land. Igjen er det restene av den protestantiske verden - den angloamerikanske verden - mot "den gamle verden" som forsvarsminister Rumsfield nylig benevnte Europa - til Aftenpostens store forskrekkelse - som samler seg til opprydning. Han har dessverre åndelig - ideologisk helt rett! En megaterrorist av klasse - bin Laden - sier at han har grupper i 50 land - antagelig innenfor de store innvandrermiljøene i den vestlige verden. I London sier nyhetene at politiet rensker opp for våpen og gift i moskène. Det dreier seg om de forferdeligste organiske gifter som "ricin" som det ikke finnes motgift mot o.a. Hvordan man behandler arabere som konverterer til kristendommen får vi et glimt av i mordtruslene i Kristiansand. Man har observert sterkt stråleskadde folk med kofferter inneholdende uran og vanlig sprengstoff - "dirty bombs" - som kan detoneres ut over store områder og gjøre dem ubeboelig for år.

M.a.o. ligger det godt til rette for at Vesten - for eks. når det smeller i Iraq - vil få det samme som man har tillatt mot jødene i årevis - en vestlig intifade men i større skala og styrke. Sadam har allerede signalisert at selvmordsbombere er deres nye store våpen! Da blir det spennende å se hva Vesten vil gjøre - hvordan man vil forsvare seg - når man vekkes opp av en søvn tilsvarende den man hadde i Norge i 1940! Det kan bli svært utrivelig.

Skal man ha den minste mulighet for å unngå dette - må det megen ydmyge bønn til - nettopp til Israels Gud - om tilgivelse og frelse ved nåden alene. Ellers går dette - som tidligere forsvarssjef Zreiner Gundersen sa det i sitt 85 års intervjue 4.7.2002: "JEG ER REDD FOR AT DETTE KAN GÅ HELT GALT" SA HAN I FORBINDELSE MED NOE HAN BENEVNTE "UNGDOMMENS GALSKAP". "DET HAR SNEKET SEG INN EN OPPFATNING BLANT DE UNGE OM AT DET ALDRI VIL BLI KRIG IGJEN. DET SAMME SA MAN I 1939."*


Charles Montesquieu og EU - Av Bjarne Kydland

Professor Sverre Steen (S. S.)sier i sin bok: LANGSOMT BLE LANDET VÅRT EGET: Sitat: ”I 1400-ÅRENE VAR DET NORSKE RIKE smuldret opp så det var å ligne med en løs ur.” (S. 111.) Og side 91: ”Det ruger en dyster stillhet over siste halvdel av 1300-årene og 1400-årene i Norge.” Men så igjen, ifølge S.S. begynner en ny lysning av dag. Særlig berømmer han den lutherske/kristne Reformasjonen, på 1500-tallet, som bød på de beste muligheter for nydannelser.

Og vi kjenner til vår egen store samfunnsreformator Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824) fra Thune i Østfold, som ble et stort Guds redskap for velsignelse over landet og folket. Carl Fredrik Wisløff bruker 44 sider i sin kitrkehistorie på ham alene, og sekvensen kaller han: NYREISNINGENS TID.

Men, vi kjenner også til statskirken og embedsverkets stillingtagen til denne mannen og hans verk. Myndighetene klarte omsider å ta livet av denne så fremragende reformatoren for norsk ekspansjon, og han ble bare 53 år gammel. På denne tiden var Noreg i union med Danmark, -mer enn 400 år, frem til 1814. Da ble vi tvunget inn under Sverige, ved Kiel-freden, helt frem til 1905. Noreg fikk erfare hva en union er for noe, men nå, etter knappe 100 år på frifot, bortsett fra Verdenskrigene er norske politikere svært så opptatt av å få oss inn i EU. Det var disse ”jordbærene” da

Joda, ved å avstå fra vår suverenitet og egen Grunnlov skal vi, 4,5 millioner nordmenn oppnå noe som er mye bedre. Vi skal få medbestmmelsesrett over 450 millioner mennesker, på diktatorisk basis. Der ingen kjenner ingen, og heller ikke, på demokratisk vis kan velges og vrakes. Der de store harselerer over de små, og de som står utenfor allernådigst skal få lov å eksistere.

Legeringen i headingen er komplett umulig. C. Montesquieu (C.M., 1689 -1755) sier: ”For enhver som har makt er tilbøyelig til å misbruke den.” Og jeg vil føye til for egen regning, og utfra det all historie lærer oss: Denne misbruks-praksisen er diktatoriske makthaveres ene og avgjørende aksiom, slik: Makten er til for å MIS-brukes. Og på den måten blir egentlig historiens lærdom at: Mennesket har intet lært av historien. Leksikonet sier at denne C.M. er en av de betydeligste representanter for opplysningsfilosofien. Og ikke minst: C.M. hevder at lover, styremåte og samfunnsinstitusjoner har sammenheng med de forskjellige religioner og seder, - - - osv.

Ingen forstod bedre diktaturets forbrytervirksomhet, mot menneskeheten klarere enn våre Grunnlovsfolk. De hadde opplevd den. De sier det slik i Grunnlovens paragraf 112: ”ingen sådan forandring må skje som strider mot denne lovs ånd og prinsipper.” Hvilken forandring var det?

Våre Grunnlovsfolk bestemte at makten må fordeles mellom tre innenlandske statsinstanser:

1) Folkeforsamlingen/Stortinget har den lovgivende makten. Altså folket selv, ved folkevalgte representanter skal gi landet de nødvendige lover for å ivareta de mest tjenlige ordninger, til folkets egen fellesinteresse. De valgte skal kunne vrakes i nytt valg, om ikke før.

2) Regjeringen skal sette de vedtatte lovene ut i livet..

3) Domstolene skal være helt uavhengige og dømme objektivt.

Bare her finner en menneskerettighetene representert, som om de brytes samtidig er en eklatant forbrytelse mot menneskeheten/mot Det norske Folket. Altså sier Eidsvollforsamlingen: Disse tre prinsippene må stå fast til evig tid. Hvorfor? For å unngå tilfeldigheter og kaos og det som verre er
.
La oss bare repetere historiens gang en gang til: Nazisme (Hitler), fascisme (Musolini) kommunisme (Stalin) og nå, i dag, islamisme (Muhammed) Ingen av disse diktator-retningene kjenner tårer. De baserer seg alle på forbrytelser mot menneskeheten.

Det berettes om Broder Andreas, han som skrev boken : ”Med Guds ord gjennom jernteppet,” at han alt ”Midt under religionens 70-årige istid i østblokken kom han med denne oppsiktsvekkende uttalelsen: -Islam vil i fremtiden bli en større trussel mot verden enn kommunismen noen gang har vært.” Tenk det ! (Dagen 2003-01-17.) Her profeterer enda en Guds mann om fremtiden, og gjør verden oppmerksom på at menneskene har enda en trussel og forbrytelse i vente. Større og uhyggeligere enn noe verden enda har sett. Ja, den vil tendere mot utryddelse av hele rasen.

Men våre folkevalgte har invitert denne retningen til Noregs bygder og byer hvor de fritt får dosere sitt budskap, (se til dette Montesquieus uttalelser over) vel vitende om at islam daglig arbeider for fullføring av nidingsverket mot Grunnloven. Regjering, syns det meg, har for lengst lagt årene inn og bare lar det skure å gå. Vår suverenintet og selvråderett skal avvikles/byttes ut (vannes ut) med mikroskopisk stemmevekt i Bryssel. Politikerne har vendt våre Grunnlovsfedre ryggen. Hvordan ville professor Sverre Steen ha karakterisert Noreg av i dag. ”En løs ur”?
Ikke usannsynlig !


Søndag, Februar 02, 2003

Hentet fra Avisa Nordland: Åpent brev til biskop Larsen

Jeg setter pris på din ærlige redegjørelse for ditt skifte av standpunkt om homofilt samliv. Jeg setter mindre pris på at du skifter standpunkt i et så sentralt spørsmål, som biskop med et overordnet læreansvar for meg som prest og menighetene i bispedømmet vårt. Det gjør det tungt for meg å være prest i Den Norske Kirke for tiden. Vi har to syn i vår kirke. Det har jeg inntil nå funnet meg til rette med. Nå spør jeg meg om det går an å være uenig med min biskop med det samme overordnete læreansvaret som før, når han har skiftet syn. Du mener at det skal gå an. Jeg er i tvil.

Ut fra min oppfatning av Bibelens syn på homofilt samliv mener jeg at du tar feil og dermed risikerer å villede i et sentralt etisk spørsmål. Vi er skapt i Guds bilde til mann og kvinne (1.Mos.1:27). Der er vi enige. Og at dette videreføres i det livslange ekteskapet som ramme for slektens videreføring og det seksuelle samliv (1.Mos 1:27-28, 2.Mos 20:14, Matt 19:4-6). Der er vi enige. Bibelen avviser tydelig homofile seksuelle handlinger (1.Mos 19:1-11, 3.Mos 18:22 og 20:13, Rom 1:26-27, 1.Kor 6:9, 1.Tim 1:8-10). Der er vi enige. Er dette et uttømmende svar å gi mennesker som sliter med sin seksuelle identitet og føler seg fordømt og avvist av kirka? Det er det ikke. Det mener jeg blir ukristelig å la det være det eneste uttømmende svar. Så langt er jeg enig med deg
Men jeg kan ikke heller se at Bibelen gir noen tillatelse til ”varige og ansvarlige homofile forhold”. Det lukter av ”tilleggsåpenbaring” for meg. Noe som Bibelen tar avstand fra (Åp. 22:18).

Men det finnes enda en mulighet: Nådens og tilgivelsens mulighet. (Rom 3:23-25). Det forbauser meg at du, med ditt åndelige veiledningsansvar, ikke nevner den muligheten. Har vi blitt en nådeløs kirke?
Du nevner dine gode erfaringer i møte med homofile samboende som tilsynelatende får til livet sitt. Jeg vil ikke trekke dine observasjoner i tvil. Mine egne erfaringer i møte med homofile er mer begrensede enn dine. Men det er min erfaring, selv om jeg ikke har levd så lenge som deg, at erfaringer er et skjørt og begrenset grunnlag å trekke etiske og teologiske konklusjoner på.

Jeg har ikke erfart, men hørt om, homofile som har det annerledes enn eksemplene du nevner. Mennesker som ønsker å ta Bibelens ord på alvor, og som finner kraften i nåden og tilgivelsen mye sterkere enn de seksuelle lengslene og følelsene. Mennesker som opplever forandringer i det seksuelle følelseslivet. ”Tidligere homofile” som gifter seg og får barn, og det går bra. Jeg sier ikke at alle har det sånn, men noen. Det dreier seg ikke om å ta seg sammen og være flink. Det dreier seg om å være villig å leve i nåden og tilgivelsen – hver dag. Og at man kan være del av et åpent og kjærlighetsfullt kristent fellesskap, hvor man uten forbehold blir akseptert som den man er, samtidig som synden blir satt ord på – enten det er baktalelse, skattesnyting eller en homofil livsførsel. Greier vi i vår kirke å skape sånne fellesskap?

Du har observert at Bibelens idealer ikke stemmer med den virkelighet mange homofile lever i. Den samme observasjon har jeg gjort, i min hverdag som prest, på utallige områder, både i eget og andres liv. Vi lever i en verden som er preget av synd (1.Mos 3). Lar vi være å løfte opp Bibelens idealer i en verden preget av synd, later vi som om synden ikke var der. Men blir synden borte fordi at vi later som om den ikke var der? Men det er ikke nok bare å løfte opp Bibelens idealer i en verden preget av synd. Da risikerer vi å forkynne fordømmelse og såre enkeltmennesker som sliter med livet. Vi skal også løfte opp Guds egne ”maktmidler” for å skape en bedre verden: Nåden og tilgivelsen.
Som enslig heterofil har jeg selv følelser og lengsler som i følge Bibelen ikke kan få utfolde seg noen annen plass enn ekteskapet. Jeg kan selvfølgelig når som helst gjøre det helt tillatte valget å gifte meg. Så er der personlige bindinger, både påførte og selvpålagte, som gjør at jeg hitinntill ikke har tatt det valget. Bibelens idealer stemmer ikke heller alltid med min levde virkelighet. Jeg kan derfor kjenne meg igjen i noe av savnet og smerten til mange homofile. Men jeg velger å leve i nåden og tilgivelsen. Også jeg snubler og faller på mange områder i livet. Men nåden og tilgivelsen er sterkere enn mine fall.

En viktig del av det kristne livet er også å gi avkall på sine rettigheter, ta sitt kors opp å følge Jesus. (Matt 11:39, Matt 16:24-26, Fil 2:5-7). Jeg ønsker ikke å legge på noen byrder. Jeg respekterer det bevisste valget det er å leve i registrert partnerskap og at det kan oppleves som en god løsning for dem det gjelder. Dermed ikke sagt at jeg kan, ut fra min oppfatning av Guds vilje og Bibelens anvisninger, be for og velsigne et inngått registrert partnerskap.

Jeg er også klar over, at jeg med min begrensede bibelkunnskap og fornuft, kan ta feil, og risikerer å lede mennesker jeg vet har det vondt ut i fordømmelse. Jeg har også, med mitt læreansvar, en dom som venter meg, hvis jeg ikke sier fra når det forkynnes vrang lære i vår kirke (Esek 33:7-9).
Jeg opplever at du som biskop, ved å markere ditt nye standpunkt, foran behandlinga i Den Norske Kirkes lærenemd, setter saken på kartet på nytt i vårt bispedømme. Jeg kan med mitt læreansvar ikke la være å ta den utfordringen. Jeg vil også med dette brevet utfordre menighetene i Rødøy prestegjeld og Sør – Hålogaland bispedømme til å selv være ”lærenemd”: Ikke ved å veie mine og min biskops argumenter mot hverandre, men ved å finne ut hva Bibelen sier.
Med vennlig hilsen og Guds velsignelse.

Peter Julander
Sokneprest i Rødøy


Hentet fra Troms Folkeblad: UPROBLEMATISK? - Av sokneprest Rolv Bruun

I forbindelse med saken om at en prest skal inngå homofilt partnerskap, ble jeg oppringt av en journalist fra Troms Folkeblad. Gjengivelsen av mine ord kunne tolkes slik at jeg syntes hele saken var uproblematisk. Jeg vil derfor presisere at det uproblematiske for meg var å fortsette som prest i vår kirke. Mange av mine tidligere kolleger har forlatt kirken og gått over til andre kirkesamfunn.

Det er i høyeste grad problematisk at en prest inngår homofilt partnerskap. Det kan nok hende at kirken ved å hevde dette, ikke er i pakt med folkemeningen. Så har det da heller ikke vært kirkens oppgave å være i pakt med folkemeningen.
Kirkens oppgave er å vitne om Guds frelse i Jesus Kristus og dersom det skulle medføre at kirken ble tømt for medlemmer, så får den i Guds navn bli tømt. Vi skal forkynne Guds gode skaperordninger om at Gud har skapt oss i sitt bilde, til mann og kvinne. Det som altså Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille. Da sier det seg selv at en prest som med sin livsførsel vitner imot kirkens forkynnelse, ikke kan stå i stillingen.

Når så den radikale homobevegelse vil bruke kirken som brekkstang, og noen biskoper lar seg bruke til dette, bør man ikke bli forskrekket over at vi som fortsatt hevder det kirken har lært i 2000 år, tar til orde.

Et eksempel: Dersom et sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet begynte å gå inn for markedskreftenes frie spill, ville vedkommende handfast bli kastet ut av partiet. Man har en ledelse der i gården, nemlig!

En jordisk ledelse har man i dag ikke i Den norske kirke. Kirkens øverste ledelse, bortsett fra Gud da, er kongen i statsråd. Men disse tar ikke ansvar i lærespørsmål. Vi har kirkeråd og biskoper som sitter på hver sine hauger og vil være sjefer.

Den katolske kirke er i en heldig stilling. De har bare en pave. Vi har altfor mange.

Og siden Troms Folkeblad her i heimen har falt i unåde og jeg ikke lenger er abonnent, verken kan eller vil jeg fortsette noen debatt om emnet.

Rolv Bruun
Sokneprest i Sørreisa


Lørdag, Februar 01, 2003

RAGNAR HOLVIK OG KOMMUNAL SAKSBEHANDLING

Av Oddvar Berge, formann i Kristen Framtid, Aust-Agder

Hva er det egentlig som befinner seg bakenforliggende denne avskjedigelsen av Ragnar Holvik?
Hva er det for dokumentasjon Holvik har når han sier at det er en ukultur i Grimstad kommune når det gjelder kommunens saksbehandling?

Det har fremkommet flere ganger at Holvik har påpekt ureglementær saksbehandling. Avskjedsbrevet sier at han har utøvd konstruktiv kritikk av kommunens saksbehandling. Fins det her noe å gripe fatt i?

Kontrollutvalget skulle gjennomgå Jappasaken for ca 2 år siden. Kommunestyret fikk konklusjonen og sa at her skal det ryddes opp. Hva har skjedd i denne saken eksempelvis? Hvis ikke jeg er feilinformert – ingenting.

Er det ikke slike ting Holvik har påpekt også i ettertid? Nemlig – noe blir bestemt men hva skjer?
Er det slik at det bare er fasadevedtak som gjøres for å føre folk bak lyset?

Bringer Holvik til torgs et riktig men altfor plagsomt og ubehagelig budskap?

Hva er det som gjør at samme feil skjer om og om igjen? Selv om kommunestyret har sagt at det skal ryddes opp?

Kommunestyret har akseptert retningslinjer som sier at alle forslag skal behandles likt og med samme grad av respekt. Hva gjør at f.eks. i sin tid alle søknader fra Evy Tønnevold ble gitt avslag mens Iglands søknader får aksept, enkelte endog uten å være søkt om, på den samme tomta? Hva er det som har endret seg i søknadsgrunnlaget? Hvis intet er endret, med hvilken myndighet kan da tillatelse gis?

Kan alle som eier en passasje, en trapp eller en sti plutselig bare stenge den tvert imot all gammel hevd? Jeg mener å huske at ordføreren ”høylydt” ga uttrykk for det motsatte i Adressa for noen tid tilbake.
Likevel – stikk imot og til tross for ordførerens proklamasjoner: Er det slik det skal være som ovenfor skissert, hvorfor blir ikke det da fastlagt i kommunestyret og offentliggjort?

Er det samklangen mellom liv og lære det skorter på?
Må kommunestyret ta stilling til følgende spørsmål på ny: Skal alle forslag likebehandles og begrunnes eller skal de ikke likebehandles og grunngis?
Jeg har nemlig flere eksempler i tillegg til disse som for meg står ubesvarte.

Jeg ville sette pris på om både ordfører og Ragnar Holvik ville uttale seg i forhold til dette, især dersom jeg har oppfattet noe feil.