INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Desember 2020

Mandag, Desember 14, 2020

KRISTIANSLUND PÅ TV VISJON NORGE OM EVOLUSJON
Tirsdag 15. desember 2020 klokken 20 blir Ivar Kristianslund intervjuet av programleder Trine Overå Hansen på TV Visjon Norge. Temaet er Kristianslunds 3. doktoravhandling, UNGT UNIVERS FULLFØRT PÅ EN UKE Skriftens trøsterike skapelsesbudskap.

Avhandlingen bygger på det faktum som Gud har åpenbart: Hvert eneste ord på grunnspråket i vår Bibels 66 bøker er inspirert av Gud. Et grundig teologisk studium gir da den klare konklusjonen at mennesket umulig kan stamme fra et dyr. Alle slike teorier om menneskets opprinnelse er djevelens løgner, og tjener til å undergrave evangeliet om den korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus som verdens frelser.

I Lukas 3:38 står det at Adam er Guds sønn. Gud er ikke noe apemenneske! Men Gud har skapt Adam direkte! Videre, Jesus er både Menneskesønnen og Guds Sønn, og alt er blitt til ved ham. Hvis Jesus har skapt mennesket gjennom makro-evolusjon så har han helt uten grunn mishandlet de han stammer fra gjennom utallige generasjoner ved å utsette dem for den grusomme og ukristelige «kampen for tilværelsen». Da er han ikke god! Hvorfor skal vi da bry oss om Bibelen? Også mange andre forhold viser tydelig at Skapelsesberetningen skal leses direkte på en naturlig måte: «Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel (1 Mos 2:7)». «Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen (1 Mos 2:22)».

Kristianslund er villig til å svare på alle angrep på hans Bibelforståelse, uansett om angrepene kommer fra teologer, kristenledere, vitenskapelig personell, filosofer eller andre.

Kristianslunds avhandling er en meget aktuell og nyttig julegave. Den kan leses med stort utbytte av ungdommer og personer uten teologisk eller naturvitenskapelig utdannelse. Siden boken har mange oppsummeringer går det nemlig greit å hoppe over mer tekniske avsnitt med hebraisk språk, matematisk statistikk, o.l. Spesielt den norske oversettelsen er skrevet så lettfattelig som mulig, med minst mulig bruk av fremmedord.

Under intervjuet vil det også bli anledning til å få kjøpt avhandlingen i paperback utgave både på norsk og engelsk. Boken kan også kjøpes flere andre steder. Hvis du har spørsmål, så kan du henvende deg til forfatteren på ivar-kr@online.no eller telefon 90957002.