INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Desember 2017

Fredag, Desember 22, 2017

JULAFTEN formiddag – GUDSTJENESTE I ÅS
JULAFTEN, dvs. søndag 24.12.2017 kl. 11, er alle hjertelig velkommen til GUDSTJENESTE! Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel. Vi gleder oss over Frelserens fødsel!
Den Bibel-troende norske kirke.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11. Neste gudstjeneste blir altså søndag 7. januar.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke den forferdelige vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar meget grove synder. To eksempler blant flere er (1) den moderne formen for hor som kalles «samboerskap» og (2) blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Bibelen viser meget klart at ubotferdige mennesker som bevisst lever i slike synder vil gå evig fortapt! Det er et forferdelig skremmende paradoks at prester og biskoper som er kalt til å lede fortapte syndere til evig frelse og glede leder dem til evig fortapelse og pine i stedet! Gud har aldri skapt noe menneske med homofil legning! Homofili er en av de mange syndige tilbøyelighetene som vi har arvet som en følge av syndefallet! Jesus trøster oss alle i våre kamper med ord som dette i Johannes 8,36: Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Vi samarbeider med DEN NORSKE KIRKE I EKSIL som ledes av Ludvig Nessa og med FOR LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn. Men vi har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.


Lørdag, Desember 09, 2017

GODE NYHETER: Jesus lever og kommer igjen!
Guds rike er nær!

Alle er hjertelig velkommen til LUTHERSK GUDSTJENESTE i universitetskommunen Ås søndag 10/12-2017 kl. 11. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås. Ivar Kristianslund forretter og preker. Ved pianoet: Daniel.

Merk at vi har regelmessige gudstjenester annenhver søndag kl. 11, dvs. følgende datoer heretter i 2017: 10/12 og 24/12. Sted: Holstad Grendehus, Haugerudv. 23, 1430 Ås.

Den Bibel-troende norske kirke (forkortet: Bibelkirken eller DBnk) er en evangelisk-luthersk menighet. Vi har de samme bekjennelsesskriftene som Den norske kirke har hatt helt siden reformasjonen. Men vi godtar ikke den forferdelige vranglæren som har trengt seg inn og brer seg mer og mer innen Den norske kirke-organisasjonen. Forførende falske hyrder godtar meget grove synder. To eksempler blant flere er (1) den moderne formen for hor som kalles «samboerskap» og (2) blasfemisk «vielse» av to homoseksuelle personer av samme kjønn! Bibelen viser meget klart at ubotferdige mennesker som bevisst lever i slike synder vil gå evig fortapt! Det er et forferdelig skremmende paradoks at prester og biskoper som er kalt til å lede fortapte syndere til evig frelse og glede leder dem til evig fortapelse og pine i stedet! Gud har aldri skapt noe menneske med homofil legning! Homofili er en av de mange syndige tilbøyelighetene som vi har arvet som en følge av syndefallet! Jesus trøster oss alle i våre kamper med ord som dette i Johannes 8,36: Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Vi samarbeider med DEN NORSKE KIRKE I EKSIL som ledes av Ludvig Nessa og med FOR LIVET som ledes av Einar Stjernholm Bryn. Men vi har ingen formell organisatorisk tilknytning til disse kirkene.

UANSETT HVA SLAGS FORHOLD DU HAR TIL JESUS KRISTUS, SÅ ER DU HJERTELIG VELKOMMEN til Bibelkirkens sammenkomster! Du kan gjerne få lufte dine spørsmål vedrørende bibelsk kristendom, f.eks. under kirkekaffen, på tomannshånd, eller skriftlig. BIBELEN blir grunnleggende sett en meget klar bok for oss, når vi lar JESUS KRISTUS bli Herre i våre liv og lar DEN HELLIGE ÅND opplyse oss. «For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21). Derfor kan Jesus si: «Skriften kan ikke gjøres ugyldig» (Joh 10,25).

HVORFOR SKAL VI GÅ OG HØRE KRISTEN FORKYNNELSE? Jo, fordi den frelsende troen er en gave fra Herren, og denne gaven gir han oss gjennom forkynnelsen. «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord» (Rom 10,17).

NB! Hvis du trenger VEIBESKRIVELSE eller annen hjelp, kan du sende en e-post eller ringe 90957002.

########################################
DEN BIBEL-TROENDE NORSKE KIRKE
Adresse: c/o Ryenveien 33, 1719 Greåker
E-post: ivar-kr@online.no. Telf.: 90957002
Organisasjonsnummer: 817 823 092
Bankkonto/gavekonto: 1503.81.96860
Fungerende prest: Dr.Scient Ivar Kristianslund, Ph.D. Master of Arts, Biblical and Theological Studies.