INNHOLD:
Startsiden
Kristianslund Lederartikler
Nyhetsarkiv
Linker
 
PARTIET ABORT-MOTSTANDERNE
Partiets formål
Partiets grunnvoll
Partiets lover
Ledelse sentralt
Ledelse lokalt
Hvordan bli medlem?
Politisk program
Litteratur
 
Redaksjonen
  
  
Søk i nyhetsarkivet
Desember 2012

Søndag, Desember 30, 2012

NYTTÅRSHILSEN FRA MORFARBARN
Kjære støttespillere, interesserte og venner av MorFarBarn!

Her kommer en liten nyttårshilsen fra oss i MorFarBarn-stiftelsen.

2012 har vært et år der vi har jobbet mye med å legge til rette for ny giv i arbeidet vårt. Vi regner derfor med at MorFarBarn i 2013 vil bli enda mer synlig på ulike arenaer. I denne mailen vil vi først og fremst takke og informere:

TAKK!
Vi vil gjerne takke for oppmuntringer, støtte og medarbeiderskap på ulike måter i året som er gått – blant annet ved:

* Deltakelse i underskriftskampanjen i juni med opprop for tokjønnet ekteskapsliturgi.
* Økonomisk støtte i løpet av året.
* Spredning av materiell fra MorFarBarn, ikke minst den nye MorFarBarn-erklæringen.
* Besøk på de nye nettsidene våre og påmelding som MorFarBarn-venn.

UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Utfordringene for MorFarBarn i året som ligger foran, er mange:

* Viktige debatter om surrogati og eggdonasjon, og om assistert befruktning for single kvinner.
* Lobbyvirksomhet og mobilisering foran Stortingsvalget 2013.
* Aktiv deltakelse i den langvarige debatten som vil finne sted etter at Kirkens samlivsutvalg har avlevert sin utredning på nyåret 2013. Forslag om ekteskapsliturgi for likekjønnede par blir trolig fremmet på Kirkemøtet i 2014 eller 2015.

For at MorFarBarn skal kunne bidra enda mer aktivt i samfunnsdebatten og på den kirkelige arenaen, har styret ansatt undertegnede i en 40% stilling som daglig leder. I tillegg har styret bestemt at MorFarBarn vil bidra med å skaffe økonomiske midler til den politiske info- og lobbyvirksomheten som Jan Harsem og Nettverk for Ekteskapet ønsker å drive angående surrogati. Våren 2013 kan bli avgjørende for framtidens norske lover på dette området.

ØKONOMISK STØTTE
Vi prøver nå å bygge opp en stabil gruppe av MorFarBarn-venner som har tro på arbeidet vårt og derfor ønsker å støtte oss økonomisk. Dersom du er villig til å bidra økonomisk med regelmessige eller sporadiske gaver, er vi svært takknemlige for alle bidrag. Klikk her for å se ulike måter å gi på. Du er selvsagt også velkommen til å sende oss en mail eller ringe oss. Kontonummeret til MorFarBarn er 3000.22.70028. Telefonnummeret vårt er 99 23 23 54.

Vi planlegger en mer regelmessig kontakt med våre venner via e-post i året som ligger foran og ser fram til å dele spennende nyheter og viktige prosjekter.

Vi i MorFarBarn ønsker deg og dine et innholdsrikt og godt nytt år!

Varme nyttårshilsener fra

Øivind Benestad
Daglig leder i Stiftelsen MorFarBarn


PS 1:
Du har kanskje sett våre helsides avisannonser med MorFarBarn-erklæringen. Vi vil gjerne oppmuntre deg til å sende Erklæringen til venner og kjente. Last ned Erklæringen fra nettsidene våre og send den som vedlegg i en mail, eller send videre Erklæringens nettadresse:http://www.morfarbarn.no/files/MorFarBarn-erkleringen-i-A4-format.pdf Vi har også trykt Erklæringen som en 4 siders brosjyre på kvalitetspapir. Kontakt oss dersom du ønsker å få tilsendt en bunke med brosjyrer.

PS 2:
Hvis du lurer på bakgrunnen for at du får denne e-posten, kan årsaken være at du skrev under på oppropet og Underskriftskampanjen vår i juni. I den anledning valgte du å oppgi e-postadressen din. Vi tolker det som at du trolig er åpen for å motta mail fra oss en gang iblant. Dersom du ikke ønsker å få mail fra MorFarBarn, ber vi om at du gir beskjed ved å sende oss en returmail. Da blir adressen din slettet omgående fra mailinglista vår.


POLITISK KORREKTHET – TOTALITÆR KULTURMARXISME Av Jørgen Høgetveit
Innledning
Det jeg nå skriver er bygd på flere kilder, bl.a. alt jeg las av NOU-meldinger samt avisartikler fra 1975 og oppover til januar 1978 da jeg gikk ut med foredraget ”Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover” om revolusjonen av familielivet i Norge med Likestillingsloven som krumtapp. Der nevnte jeg spesielt kommunisttenkeren Gramsci fra Frankfurtskolen i Tyskland som var en sentral person i opplegget for å gjennomføre en kulturrevolusjon i Vesten ved å innta institusjonene og få lovgivningen bort fra dens kristne basis. Kilden jeg nå først og fremst bygger på, er en flere siders artikkel av Raymond V. Raehn (R.V.R) som hadde en M.A. grad i internasjonal politikk fra Georg Washington Universitet i USA. Han var i høy stilling i marinen under 2. v.k. og har siden vært opptatt av sikkerhetsmessige spørsmål for USA. Han driver ellers familiegarden i Texas. Alt dette måles mot Bibelen av 1930!

Røttene til ”Politisk korrekthet”
Det som spesielt fanget min interesse, var artikkel II i en større utredning. Artikkelen heter: ”The historical Roots of ”Political Correctness” som trekker de store linjer fra den franske revolusjon i 1789 – til gammelmarxisme – gjennom ny-marxismen som Frankfurtskolen bygde opp i mellomkrigstiden fram til 1933 – og var det ideologiske grunnlag for 68-ternes herjinger med Norges familieliv, institusjoner og lovgivning som endte opp med rasering av Grunnloven i 2008-2012.
Etter mange års kamp mot disse kreftene – har det blitt mer og mer klart for meg at det er nettopp denne totaloversikten og helhet som RVR kommer med i denne artikkelen - og som for så vidt Finn Jor har bidratt en del til i ”Kong Haralds Nei” – som er helt avgjørende for at folk skal forstå hva vi står overfor av ideologisk ondskap: Den vil revolusjonere oss som mennesker og rive den kristne kultur som var bygd på Bibel og Grunnlov. Vi kan kaste oss over det ene bisarre utspillet etter det andre av deres kulturterror – og de bare ler av debattene våre, inntil vi forstår helheten i det de driver med, og angriper røttene med adekvate bibelske tanker og bønn. (1. Tim 2, 1-4). Overfor slike perspektiver er det like lite tillatt å gi opp – som det var det i 1940 overfor nasjonal-sosialismen. Det som nå kommer, er langt verre og til dels helt perverst. Det gjelder våre barn og barnebarn og alles felles fremtid om Gud gir tid.

Norge langt framme i raseringen
Norge er kanskje et av de land i Europa som er kommet lengst i denne ødeleggelsen fordi Frankfurtskolens ideer allerede ca 1923 ble oppfanget og programfestet av Ap`s store ideolog: Edvard Bull, n.formann i Ap. Hans kamp mot ”evangelisk-lutherdom og andre fordummende sekter” samt erobring av skolevesenet hvor barna skulle gjøres til sosialister, ekteskap, begravelse osv. som skulle verdslig gjøres – er det skrevet om til det kjedsommelige, ikke minst sitert ut fra Bjarne Hareides utmerkede bok: ”Skal kristendommen ut av skolen.” I tillegg hadde allerede materialismens naturvitenskapelige fundament og Gudsfornektelse – evolusjonslæren - fått godt tak fra ca 1860. Skoleungdommen strømmet over til denne tankeverdenen. Surdeigen som tok troen fra dem!

Raehn om ”politisk korrekthet”
Men la oss vende tilbake til R.V. Raehn og hans røtter for det som etter hvert skulle bli det ”politiske korrekte” og eneste akseptable tenkning i store deler av Vesten – ikke minst Norge hvor politisk makt, institusjonsmakt og ikke minst mediemakt er de som dominerer det offentlige rom – og fordriver det meste av andre meninger til taushet på tross av alt prat om demokrati, åpenhet og toleranse.
Han skriver at USA i dag er dominert av en fremmed tro, holdninger og verdier i et kompleks som vi kaller ”Politisk korrekthet”. Det er et system som man søker å påføre alle amerikanere og som er totalitært i sitt vesen. Røttene finner en i en type marxisme som vil utrydde tradisjonell kultur og skape sosial revolusjon. (Er det noen som kjenner seg igjen?)
Dette er ikke noe nytt sier han – for allerede Platons Republikk prøvde seg på det, men det var den franske revolusjon i 1789 som inspirerte Karl Marx til å lage sine tankebygninger i det nittende århundre – og førte fram til bolsjevik revolusjonen i Russland i 1917. Sistnevnte førte til en viss optimisme hos likesinnede i marxistrekkene i Europa og Amerika med håp om at den sosiale revolusjon og det ”politisk korrekte” skulle vinne. Ikke minst hoppet de på de mulighetene som de mente 1. v. k. hadde gitt dem. Han nevner så en rekke revolusjonære navn som prøvde seg i Europa bl.a. Rosa Luxemburg i Berlin, en Bela Kun m.fl. i Ungarn. Ikke minst Trotsky`s armè inn i Polen ga dem håp om at bolsjevismen skulle seire i hele Europa. Ikke minst håpet de på å få med seg arbeiderne i opprøret, men her klikket det totalt for dem. Det anklaget de selvsagt arbeiderne for og ikke sine vanvittige og besatte ideer. (Både Marx og Hitler var praktiserende satanister.)

Kulturmarxistene kommer med Gramsci og Lukacs m.fl.
Nå kommer den italienske marxisten Gramsci inn i bildet og etter hvert sammen med en ungarsk marxist, Georg Lukacs. Sammen utviklet de ”kulturell marxisme.” Gramsci forstod at opprøret måtte gå dypere enn gammel marxisme. Man måtte skape den ”kommunistiske mann” før man kunne gjennomføre en politisk revolusjon. De måtte få tak i hjertet! Dette førte igjen til at man fokuserte på det intellektuelle og sentralt i dette var selvsagt utdanning og kultur. Han foreslo videre den lange mars gjennom samfunnets institusjoner inklusive regjeringer, det juridiske, militære, skoler og media. Han konkluderte med at siden arbeiderne hadde en ”kristen sjel” ville de ikke reagere på revolusjonære appeller.
G. Lukacs ble, med flere av sine bøker snart en ledende teoretiker på høyde med K. Marx. Han forstod tidlig at den eksisterende kulturen måtte ødelegges. Det var eneste løsningen på å komme videre og bygge opp en ny kultur, hevdet han. Da måtte man utslette tidligere verdier for å få inn sine revolusjonære ideer. Hvorfor skjønner så få konservative politikere og kristne hva som forgår? Forstår man ikke – blir kampen vanskelig!
Han fikk kulturell innflytelse sammen med nevnte Bela Kuhn i Ungarn i 1919 og introduserte ”kulturell terrorisme”. Det betydde radikal sexundervisning i skolene. Barna ble oppfordret til ”fri kjærlighet”, sexuelt samleie og fortalt om de foreldede middelklassens familiekode, det utdaterte monogami, den irrelevante religionen som undertrykte menneskenes glede og nytelse. Lukacs ”kulturelle terrorisme” var forløperen for det ”Politisk korrekte.” Kvinnene også ble oppfordret til å gjøre opprør mot sexualmoralen i tiden.

De hadde nå etablert seg på Universitetet i Frankfurt med Institute of Social Research og dannet Frankfurtskolen, delvis med modell av noe tilsvarende i Moskva. Men i 1933 kolliderte disse folkene med Hitler og nasjonal-sosialismen - og mange flyktet over til USA hvor de utviklet seg ved Colombia Universitetet og etter hvert fikk programmene sine inn i skolene i USA. Denne skolen kombinerte marxistisk analyse med Freuds psykoanalyse. Det ble basis for deres ”Kritiske teori” dannelse. Nok et våpen i kulturkampen. Med dette kritikkvåpen gikk de løs på kristendommen, kapitalismen, all autoritet, familien, patriarkatet, hierarchy, moral, tradisjon, sexuell avholdenhet, lojalitet, patriotisme, nasjonalisme, heredity, etnisitet, konvensjonisme og konservatisme. Dette finner man igjen i Erich Fromm ”Escape from freedom and the dogma of Christ”, Wilhelm Reich, Theordor Adorno som delvis ble utgitt i femtiårene. Sistnevnte rettet bl.a. et kraftig angrep mot kristne patriarkalske autoriteter i USA. (Er det fremdeles noen som ikke kjenner seg igjen i det norske landskap?)

Kritiske teorier som våpen
De utviklet en rekke underteorier som våpen for å rive ned den kristne autoritet og kultur og formet det ”politisk korrekte” som alle måtte være enig i for å bli regnet med, ellers startet utstøtningen og latterliggjøringen. Teorier om dette ble utviklet på disse områder: ”matriarkatet, androgyni, personal, autoritet, familie, sex, rase, lover og litteratur. Alt dette ble formet med basis i deres ideologi og som angrepsvåpen over de tilsvarende tanker i den bestående kultur og sosiale orden. Det ble til kulturell marxisme.
Den patriarkalske (far) kultur skulle rives og erstattes av en matriarkal (mors) kultur. At mann og kvinne var og er forskjellige og med forskjellige roller skulle erstattes av androgyni, og heteroseksualitet skulle skiftes ut med homoseksualitet. Popstjernen Jackson var jo en formidler av androgyni. (Er det fremdeles ingen som kjenner seg igjen.)
Raseteorien (rasisme) var Trotskys våpen hvor han i stedet for arbeiderne nå brukte rasene som en ny spydspiss i opprøret for å skape revolusjon. Rasisme er jo et kjent våpen i dag.

Marcuse var også medlem av Frankfurtskolen og ble en toppleder for 68-generasjonen og dens opprør som startet på universitet i Sorbonne (Frankrike) og Berkley (USA, N-California) Han prekte den store avvisning av hele den vestlige kultur, feminismeopprør og hva som skulle være de ”politisk korrekte” meninger og praksis. Viktige sider var selvsagt sexuelt opprør: ”Make love, not ware” uten at man syntes å ha noen tanke for at manglende styring selvsagt førte til konflikter og krig. Både Luther og H. N. Hauge var sterkt imot opprør. (Revolusjonens barn har alltid ”spist” hverandre.)
Den nevnte artikkel nevner til slutt at den nye marxisme som vi nå har skildret med sitt krav om ”Politisk korrekthet” og fullt av forferdelige perversiteter er langt verre enn den økonomiske marxisme og den russiske revolusjon. Og det kan man si seg fullt ut enig i – for ikke bare er tankegangen mer pervers, men opprørerne har i tillegg fått i hendene ”Den bio-logiske tidsbombe” som fører kulturen fullstendig over i det dyriske riket, ja endog verre. (Romerbrevet kp 1.)

Konklusjon
Går man grundig gjennom disse tankebygninger, så vil en snart se at dette stort sett er tanker som reiser seg mot kristen tro og tenkning og svar på hvem jeg er som kristenmenneske, hva familien er og der livet skal leves – samt nasjonalstatens lovgivning og ordninger. Revolusjon, nedrivning, og hva kommer så i stedet for den fredelige velordnede kulturen vi hadde med et høyverdig menneskesyn som ga bærekraft til oss alle i alle relasjoner, relasjonen til Gud (avsatt), relasjonen til medmenneske i familie, menighet og samfunn og til naturen og forvaltningen av den – og lover for administrasjon som de førte bort fra folkete styre mot et undertrykkende totalitært styre. (rådmannsvelde)
Selvsagt er det en del av oss som har prøvd å formidle advarsler om større eller mindre deler av dette opprøret. Prof. Danbolt advarte mot Likestillingsloven på Geilomøtet i 1978, likeledes advarte undertegnede også i jan. 1978 i foredraget ”Nå må vi våkne, Familien staten og nye familielover.” Nytt lovverk i dag bygger stort sett på de samme prinsipper som ble lagt i 1978-lovene.
Folket mobiliserte, men masse av lederne sviktet i begge regimenter. Og så hadde motstanderne en fabelaktig evne til å angripe og stigmatisere og skremme folk langt inn i de kristnes rekker så de nesten ga opp eller satte i gang en intern krangel osv. Så isolerte de frontkjemperne, varslerne – trakk seg tilbake og mange – også ledere – begynte tilpasningen til det ”politisk korrekte” – og håpet i bestefall på at det skulle ”gå over” eller at en kraftig røst ville snu det hele.
Men det ble ikke den kampen en trengte – og nå er vi altså ved kanten av stupet for det norske samfunn, med massedrap av fostre, skilsmisser og ødelagte ekteskap (det første riket) og også rettskilden og Grunnloven for den norske stat. (det nasjonale riket) . Det åndelige fundament i Skrift og bekjennelse og selvsagt det de har jaktet på i alle år: Grunnloven av 1814 med den ”evangelisk-lutherske” basis. Gud er Gud for begge regimenter, selv om Han styrer det med forskjellige midler. Nå er Gud jaget ut av både kirke og samfunn – med små grupper av troende trofaste igjen som heller vil dø enn å gi opp sin tro og det evige liv hos Jesus.


Personer i Frankfurtskolen:
På slutten av artikkelen er det korte biografiske opplysninger om den enkelte som en ikke tar med her. De som spesielt er nevnt er:
1. Georg Lukacs,
2. Antonio Gramsci
3. Wilhelm Reich
4. Erich Fromm
5. Herbert Marcuse
6. Theodor Adorno m.fl.

Disse, og mange flere, kan du lese mer om i nevnte artikkel – eller du kan søke på nettet etter den enkelte. Det er vel kjente revolusjonære tenkere – som altså har inspirert store deler av de som i dag forvalter og styrer Norge og med røtter ned i Ap`s Edvard Bull i 1923. Derfor får vi den lovgivningen og styresett som vi ser i dag – og tankene deres er nådd langt inn i kristne og konservative rekker. Osmoseeffekten er sterk og tilpasningen kraftig. Kun når en forstår Bibelens tankeverden, Norges historiske røtter og skaffer seg et helhetlig bilde av disse opprørerne, kan en få til en adekvat kristen kamp mot ødeleggerne, og ikke slike destruktive ukristelige utspill som en er blitt vitne til i den senere tid. Da har en noe å gå ut med til folket og forklare dem at de er lurt trill rundt av disse folkene med sin ”skjulte agenda” som blir mer og mer åpenbar ettersom ødeleggelsen skyter fart som i Norge 2012.


* * *

Forsvarsløs:
”Tro uten fakta”? ”La vitenskapsmennene bekymre seg om fakta, jeg trenger bare tro”. En lærer sa: ”Vi er her for å lære om fakta, og hvis
din tro er sterk, burde den ikke la seg anfekte, fordi sann tro har intet å gjøre med fakta.” ”Vi må begynne å forstå at tro ikke er det motsatte
av fakta, men tolking av fakta.”

Hvor ble det av kristendomsforsvaret, forsvaret av vårt for den sanne og sunne lære basert på en rekke bibelske fakta og arven fra fedrene? (Heb. 13) Skaperen har sendt oss fra oven en åpenbaring, og Hans undervisning må ha innflytelse på vårt syn på virkeligheten og alle relasjoner. I møte med denne verdens visdom uten bibelske godt forståtte bibelske fakta, blir man fort forvirret og gjort til skamme, taus og uvirksom. Man blir overkjørt av disse velskolerte forførere.


Mandag, Desember 24, 2012

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR TIL ALLE BESØKENDE!
MIN VENN!
(Åndelig vise med egen melodi.)

1. Jeg har en Venn, som jeg aldri glemmer,
En venn som aldri vil glemme meg!
Når jeg er trist, og all synd meg skremmer,
Når jeg i nøden ser ingen vei:
Da roper jeg til min Venn i smerte.
Jeg åpner for ham mitt arme hjerte.
Da går Han inn, og vi holder nattverd!
Da går Han inn, og han gir meg fred!
(Jes 49,15. Åp 3,20. Joh 14,27.)

2. Min Venn er Ordet fra evigheten.
Det er ved Ham, alle ting er skapt!
Han var hos Adam i herligheten,
Før Adam syndet, og den gikk tapt.
Min Venn skal Guds rike raskt opprette!
Vår synd skal ikke Ham mere trette!
Gud Fader, Sønnen og Helligånden,
Har lagt en plan, og gjør allting vel!
(Joh 1,1-3. 1 Joh 1,1-3. Kol 1,16. Jes 43,24. Ef 2,10

3. Og dette Ordet fra evigheten,
Som Guds profeter har skrevet om.
I tidens fylde til Menigheten,
Som Sønn av jomfru Maria kom.
Og hele Skriften om Jesus handler!
Med ord og Ånd, Han vårt liv forvandler!
Han er den ene, som kan oss frelse!
Og det er Han som skal holde dom.
(Gal 4,4. Joh 5,39. Luk 24,27. 2 Kor 5,17. Ap gj 4,12. Joh 5,27.)

4. Min kjære Jesus gir håp for verden,
Hans navn er Under og Veldig Gud!
Han gir oss Råd på den bitre ferden!
En Evig Far som om Fred gir bud!
Da Han ble født, kom Han til sitt eget!
Hans egne feiret det ikke meget!
Men aldri var noe bedre hendt oss!
Gud selv tok bolig blant Adams barn!
(Matt 12,21. Jes 9,6. Joh 10,1-14.)

5. Han er et tegn, som så tidt blir motsagt!
Han måtte lide i all sin ferd!
Og Han er Mellommann for en ny pakt!
Hans liv er mer enn alt annet verd!
For alle fristelser Han beseiret!
Og Herrens engler seg om Ham leiret.
Guds Sønn og Menneskesønnen evig,
Har bragt full frelse til Adams barn!
(Luk 2,34. Fil 2,6-8. Heb 9,15. Luk 22,20. Matt 4,9-11. Heb 7,25.)

6. Han selv bar korset mot retterstedet!
De onde hender Ham naglet opp!
Guds Lam ble knust under Herrens vrede!
All verdens synd bar Det på sin kropp!
Og mens Han vrir seg i dødens smerte,
Varm kjærlighet brenner i Hans hjerte!
Han åpner døren til Paradiset!
En gjenfødt synder får bli med hjem!
(Luk 23,26. Ap.gj. 2,33. Joh 1,29. Jes 53,5. Luk 23,39-43.)

7. Min Venn var med meg i livets morgen
Og gir meg trygghet, selv i min død!
Han skal for evig ta seg av sorgen!
Han skal for alltid ta bort min nød!
Ja, i all evighet får jeg leve!
For syndig lyst jeg ei trenger beve!
Jeg få gå inn til min Herres glede!
Jeg får gå inn, og Han gir meg fred!
(Salm 139,16; 23,4. Åp 21,4-5. Joh 11,26. Matt 25,21.)

8. Han Herre er over jord og himmel,
Men elsker sauer på flukt i hei!
Han ser og deg, i den store vrimmel,
Og nå Han kaller på nettopp deg!
Stans opp, og la Ham få gi deg hånden!
Bli født på ny, og få del i Ånden!
La Ham få fjerne din syndebyrde!
Følg du fra nå av den smale vei!
(Matt 28,18; 18,11-14. Åp 3,20. Joh 3,5. Matt 7,14.)


9. Min kjære Jesus, jeg vil deg prise!
Du stanset meg på min onde veg.
Den rette veg du meg stadig vise!
Så jeg hver dag kan få ære deg!
Min Jesus, gjør du meg til din slave!
Og til en prydplante i din have!
At jeg må alltid få bli i Sønnen,
Så Sønnen kan alltid bli i meg!
(Luk 17,10. Matt 15,13. Joh 15,4-7.)

10. Til evig tid, vil vi takke Herren!
Han som har kjøpt oss med Lammets blod!
En glede ukjent for denne verden,
Skal vi få nyte ved livets flod!
Og han skal tørke bort hver en tåre!
Det ligger ingen på dødens båre!
Og ikke sorg, ikke skrik og pine!
De første ting, de er veket bort!
(1 Kor 2,9. Åp 7,14; 12,11; 21,3-5.)

11. Halleluja, la det lyde lovsang,
Til Ham som frelser oss med sitt blod!
La mismot ei prege oss i motgang,
For Gud som leder oss, Han er god!
Han vender onde ting til det gode,
Og det er Han som er Kirkens Hode!
Det som vi nå ser kun som en gåte,
Det skal vi en gang få se fullt ut!
(2 Tim 1,7. 1 Mos 50,20. Rom 8,28. Ef 5,23. 1 Kor 13,12.)

12. Til denne Venn gir jeg førstegrøden,
Ja, denne Venn, Han skal få mitt liv.
For denne Venn kan jeg gå i døden.
O Herre, gi du meg rett motiv!
Om andre venner meg her forakter.
Om jeg må kjempe mot onde makter.
Om jeg går ensom på øde stier.
Jeg går dog salig hjem til min Gud!
(Ordspr 3:9. Joh 15:13. Ef 6:12. Matt 5: 11-12.)

Tekst og melodi: Ivar Kristianslund, januar-juli 2001.


INNBYDELSE TIL JESUS

1. I dag skal du få høre hva Jesus vil deg gi.
Din synd han deg forlater, din sjel han setter fri!
Vi har jo alle syndet, og døden er vår lodd,
Men Jesu død på korset har fjernet dødens brodd.
Jesus gjør deg fri! Sin fred vil han deg gi!
Vil du kun tro Guds ord, kan du evig salig bli!

2. Vår Gud han er rettferdig, vår synd han straffe må.
Men han er også nådig, så Jesus ville gå
I døden i vårt sted for å sone all vår synd.
Han reiser opp oss falne, opp av den dype dynd!
Tro på det Guds Lam. Han som tok vår skam
Og fjernet den på korset, da straffen lå på ham.

3. Bekjenn din synd for Herren så ærlig som du kan,
Og vend deg bort fra synden til Jesus, det Guds Lam!
Slik kan du bli en kristen, det kreves ikke mer!
Ditt liv vil da forandres, for Ånden for deg ber!
Jesus banker på. Skynd deg, skynd deg, nå!
La hjertedøren åpnes, så Herren inn kan gå!

4. Når Djevelen deg frister og sier: «Vent nå litt,
For dette er innbildning, du tenker ikke fritt.»
Da svar ham: «Jeg er ferdig med deg og ditt bedrag.
Fra nå av vil jeg være min Gud til velbehag!
Lyd ei Satans røst! Han gir ingen trøst
For den som er i pine og føler evig tørst!

5. La ikke verden lokke deg med sin tomme stas
Hva enn den har å by deg, så blir det mas og fjas!
Men Jesus, han har ordet, det evige livs ord!
Med ham skal du få sitte ved himmelrikets bord!
Jesus gir oss liv, liv og overflod!
Alt hva vår sjel begjærer, han kjøpte med sitt blod!

Tekst: Ivar Kristianslund. (Først på 2000-tallet, eller før.)
Melodi: «Gryta hennar Mor». Monrad Holm Johnsen.


Torsdag, Desember 20, 2012

IVAR KRISTIANSLUND TALER I OSLO 1. JULEDAG KLOKKEN 11
DEN NORSKE KIRKE I EKSIL v/Einar Stjernholm Bryn arrangerer gudstjeneste i Kongsveien 82 på Holtet i Oslo på 1. juledag, 25. desember 2012 klokken 11. Einar Bryn forretter. Ivar Kristianslund preker. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten.

Stedet ligger i meget kort gangavstand fra Holtet stasjon hvor det er meget god trikkforbindelse (trikkelinje 18 eller 19). Fra Holtet sentrum går man et meget kort stykke i retning Oslo Sentrum, og finner Kongsveien 82 på høyre side. Du er hjertelig velkommen! Ta gjerne noen med deg!


IVAR KRISTIANSLUND TALER I FREDRIKSTAD SØNDAG 23.12.2012
Den norske kirke i eksil ved Ludvig Nessa arrangerer gudstjeneste på bedehuset Karmel i Freskoveien 7 i Fredrikstad på 4. søndag i adventstiden, 23. desember 2012 klokken 1100. Dette er altså lille julaften. Ludvig Nessa forretter. Ivar Kristianslund preker.

Karmel ligger sentralt i Fredrikstad. Andre kjente steder i denne bydelen er Glemmen kirke, Glemmen videregående skole og Røde Mølle. Karmel ligger inntil og på vestsiden av hovedveien som går fra Fredrikstad til Sarpsborg. For å komme til Karmel må man inn på Freskoveien. Denne krysser hovedveien mellom Fredrikstad og Sarpsborg i en rundkjøring like nord for jernbanelinjen. Karmel ligger meget nær rundkjøringen. Innkjørselen til Karmel er en kort smal privat veistubb sydover fra Freskoveien.

Du er hjertelig velkommen! Ta noen med deg! NB! GUDSTJENESTEN KAN OGSÅ FØLGES DIREKTE PÅ INTERNETT PÅ www.kirken.com. I ettertid sendes en forkortet eller to-delt utgave av gudstjenesten på Visjon Norge og på riksTV. Opptakene kan også sees på www.frikanalen.tv.